Archive for category Nhạc bựa

Thánh Ca Giới Thiệu

Thôi mời chi bộ giải lao nghe Thánh Ca giữa hai hiệp chưởi nhau:

http://www.tinmung.net/THONGTIN/hopPhuHuynh2/DaiHoiPhuHuyn30_9.swf

Mấy tên nầy nó hát kiểu slow-rock nên nhẽ rất hãm, dưng Trung Tướng chưa tìm được linh khác.

Edited: Chi bộ vê chuột xuống dưới tới linh Youtube của em Hê thì ngon hơn, hoặc chỗ nầy nầy http://www.youtube.com/watch?v=R-2_d3jTKZk

Lyrics. Khúc Cảm Tạ

1. Khúc cảm tạ, từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã con tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hòa.

2. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào Ngài chuốc chứa chan ngày nao, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào.

3. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường.

4. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con từ đây trút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về.

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đồi Ta-bo hay Thập Giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu ôi tuyệt vời.

145 Comments