Archive for category Hình bựa

No motorbike Yangon

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Răng Gun không xe-máy

Trung Tướng mời bọn cụt-tai hôi-nách chiêmngưỡng vài hình-ảnh thành Gun xứ Miến, thủđô nghèo đã 3 năm không xài xe-máy.

Trung Tướng phải dẫnchứng chuyện Miến, để bọn Lỗ Đít khỏi cằnnhằn vì chuyện Quảng Châu.

(1) Đạilộ xinhxinh với dải phâncách cốđịnh:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(2) Phố hẹp đầy mini-bus đậu chờ khách:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(3) Đaotao gần Chùa Vàng:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(4) Bầnnông cuốc-bộ trong đaotao:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(5) Các kiểu bus khủngkhiếp:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(6) Cận-cảnh mini-bus 10-khách đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(7) Này thì đu-bám:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(8) Miến rộng hơn Lừa chăng?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(9) Miến giầu hơn Lừa chăng?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(10) Xe-đạp vôtư nhé:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(11) Cuốc-bộ vôtư nhé:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(12) Luật quyđịnh xe-máy chạy lậu ở Răng Gun bị tịchthu và tiêuhủy, nhưng hehe quầnchúng Miến vẫn khối anhhùng:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Mời thamkhảo mời mời.

PS. A quên, xe-hơi Miến đắt gấp 4 Lừa, nhất Quả Đất luôn nha. Con Honda Accord 2009 giá 300,000 Ông Tơn.

***1.312 Comments

Splendour be to the God’s Land

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Huyhoàng Nước Chúa

Nầu các cô, hãy đón Phụcsinh cùng Trung Tướng kính-yêu.

Hãy mở tai mở mắt, dù các cô vôthần hay ngoạigiáo, jà-hói hay tintin.

Để thấy, Chúa huyhoàng nhường bao.

(*) Thánhđường Sagrada Familia, Barcelona, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Almudena, Madrid, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Mark, Venice, Italy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Duomo, Milan, Italy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Senlis, Oise, France:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Notre Dame, Reims, France:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Notre Dame, Paris, France:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Cologne, Cologne, Germany:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Berlin, Berlin, Germany:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Stephen, Budapest, Hungary:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Stephen, Vienna, Austria:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Andrew, Singapore, Singapore:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường Phatdiem, Phatdiem, Vietnam:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(*) Thánhđường St Peter, Vatican, Vatican:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vòm cao 42m của Thánhđường St Peter, ngang một building 12-tầng hiệnđại, thiếtkế bởi cô Lăng Giơ Lô, bạn thân Trung Tướng:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Tượng Mẹ Sầu Bi trong Thánhđường St Peter, thiếtkế cũng bởi cô Lăng Giơ Lô:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thánhđường St Peter đã được xácnhận là quả nhà vĩđại nhất thếgian:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chúc các cô một Phụcsinh mát-lành.

Chúa Be Các Cô.

(Easter Day 2011)

***

Bonus: An Hoàng Trung Tướng minhtriết series ảnh Huyhoàng Nước Chúa

(1) Thánhđường Sagrada Familia, Barcelona, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Cao nhất & tinhtế nhất thành Barcelona, Sagrada Familia đơngiản là Vôđối tại đây, dù Barcelona không hiếm các kiệttác kiếntrúc.

Đỉnh vươn 170m, Sagrada Familia cao tươngđương tháp truyềnhình Hà Nội.

Khởicông xâydựng từ 1882 và dựkiến 2026 mới hoànthành, Sagrada Familia là ông nhà có thờigian thicông lâu nhất kỷ đươngđại, quãng 150 năm, và bị bọn UNESCO ép làm Disản Vănhóa Thếgiới (UWHS, ie World Heritage Site) ngay khi ổng mới xong phân nửa, đâu hồi 197x.

Hãy liêntưởng, tòa Keangnam Landmark Tower bự nhất Xứ Lừa (210m cao, 70 lầu) hoàntất chỉ trong 3 năm, và tòa Petronas Twin Towers bự nhất Xứ Mã (450m cao, 400000m2 sàn) chơi 6 năm.

Thiếtkếsư của Sagrada Familia đã trộn nhiều trườngphái kiếntrúc vầu phongcách Gothic truyềnthống, dưng không hề mần ổng laicăng nhínhố, mà ngược lại, đỏmdáng yêukiều như Latest Photoshop.

Mời các cô gúc tiếp mời mời.

(2) Thánhđường Almudena, Madrid, Spain:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Tên đầyđủ là Thánhđường Santa Maria la Real de La Almudena (ie Tòa Nữ Thánh Mary Đồngtrinh Hoànggia Almudena), Almudena bị lên kếhoạch xâydựng từ 15xx, khi thủđô Spain vửa chiển về Madrid, trên nền một giáođường cũ. Vậy mà tận 199x ổng mới quất nốt dững nhát ximăng cuối-cùng, sau 120 năm côngtác cậtlực, xài hết 2 tỷ Ông Tơn.

Hãy liêntưởng, Thánhđường St Joseph Hà Nội (ie Chính Tòa Hà Nội) cất vèo trong 2 năm, với kinhphí từ 2 cú xổsố Bắc Kỳ.

Mời các cô gúc tiếp mời mời.

(3) Thánhđường St Mark, Venice, Italy:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Dựán xâycất được triểnkhai từ Early 8xx, dưng chỉ hòmhòm kếtthúc sau đấy 700 năm, hẳn Thánhđường St Mark là ông nhà cầukỳ nhất Quả Đất ever. Tận 17xx, ổng vưỡn bị môngmá dữdội.

Thăm St Mark, các cô hãy tự tay mânmó dững phiến mosaic cẩmthạch tuổi 1200 hoặc 1300, mặt mòn lõm dưới vạnvạn đế giầy hươngkhách. Cảmgiác ý rất khó tả, thậmchí bởi Trung Tướng Kèn Khủng, một hehe Bậc Thầy.

Mời các cô gúc tiếp mời mời.

(Còn nữa)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Phụcsinh: (Phục sinh).
– Vôthần: (Vô thần).
– Ngoạigiáo: (Ngoại giáo).
– Tintin: (Tin-tin).
– Huyhoàng: (Huy hoàng).
– Thánhđường: (Thánh đường).
– Hiệnđại: (Hiện đại).
– Thiếtkế: (Thiết kế).
– Xácnhận: (Xác nhận).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thếgian: (Thế gian).
– Minhtriết: (Minh triết).
– Tinhtế: (Tinh tế).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Vôđối: (Vô đối).
– Kiệttác: (Kiệt tác).
– Kiếntrúc: (Kiến trúc).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Truyềnhình: (Truyền hình).
– Khởicông: (Khởi công).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Dựkiến: (Dự kiến).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thicông: (Thi công).
– Đươngđại: (Đương đại).
– Disản: (Di sản).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Liêntưởng: (Liên tưởng).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Thiếtkếsư: (Thiết kế sư).
– Trườngphái: (Trường phái).
– Phongcách: (Phong cách).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Laicăng: (Lai căng).
– Nhínhố: (Nhí nhố).
– Đỏmdáng: (Đỏm dáng).
– Yêukiều: (Yêu kiều).
– Đầyđủ: (Đầy đủ).
– Đồngtrinh: (Đồng trinh).
– Hoànggia: (Hoàng gia).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Giáođường: (Giáo đường).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Côngtác: (Công tác).
– Cậtlực: (Cật lực).
– Liêntưởng: (Liên tưởng).
– Thánhđường: (Thánh đường).
– Kinhphí: (Kinh phí).
– Xổsố: (Xổ số).
– Dựán: (Dự án).
– Xâycất: (Xây cất).
– Triểnkhai: (Triển khai).
– Hòmhòm: (Hòm hòm).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Cầukỳ: (Cầu kỳ).
– Môngmá: (Mông má).
– Dữdội: (Dữ dội).
– Mânmó: (Mân mó).
– Cẩmthạch: (Cẩm thạch).
– Vạnvạn: (Vạn vạn).
– Hươngkhách: (Hương khách).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Thậmchí: (Thậm chí).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Kính-yêu: Very dear.
Jà-hói: Dirty old; Old and bald (Già hói).
Mát-lành: Cool and fresh.
Cuối-cùng: The last.

***1.111 Comments

Leon Presents

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Leon Giớithiệu

Sáng nay, Natalie Vàng Son Hollywood đã lãnh một thằng Oscar cho vai diễn Nina của Nàng trong quả phin kinhdị Thiên Nga Đen, thật mượt quá mượt quá.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng hehe nủi mẹ hứng bốt bài giớithiệu Leon.

***

Leon là phin truyện đầutiên Natalie thamgia, mà chơi hẳn vai nữ chính, khi Nàng mới 12.

Vì là phin Non-Mẽo, biênkịch và đạodiễn đều bởi một thằng Non-Mẽo, Leon chả gặt được thànhtích nầu đáng kể. Bọn Mẽo nói chung dìm hàng nhiều lúc thôthiển bỏ mẹ.

Dưng Leon được khángiả toàncầu đánhgiá cao cực. IMDB Voters chấm Leon hạng #34 trên List Các Phin Hay Nhất Mọi Thời, ngangngửa dững Forrest Gump hoặc Toy Story 3.

Cánhân Trung Tướng đánhgiá Leon là phin hànhđộng Crime/Drama khủng nhất ever của điệnảnh Tây Mẽo. Từ ýtưởng kịchbản tới dàndựng, từ casting tới diễnxuất, đều khủng, đến độ thiêntài.

Trong Leon, Natalie nhận vai Mathilda, một bé choaichoai con nhà gianghồ cỏ, bị gianghồ gộc đòm bụp phát chết sạch cả pa, ma, chị gái, em giai, rùi ngẫunhiên lạc vầu chechở của Leon, một sátthủ bẩmsinh chuyênnghiệp già như Napoleon, rùi hehe từng ngày từng ngày thayđủi cuộcđời Chàng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng ấntượng nhất quả Mathilda bìnhthản ôm túi sữa & bánh bước qua cửa nhà mình lúc vụ thảmsát đang bùm chíu bùm chíu, đến trước phòng Leon, bấm chuông, lại bấm chuông, rùi mếumáo “Open the door, please, please”.

Không xinhxắn xuấtsắc như Selena Gomez hay thơngây tuyệtđối như Dakota Fanning, dưng Natalie cátính đến độ hoànhảo, và hấpdẫn mêmẩn tự tuổi tiền-tintin.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thôi, Trung Tướng đéo nói nữa, phần các cô thamluận. Mời mời.

Trailer Leon coi tại đây:

http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2744254745/

Và đây:

http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2896822553/

Trung Tướng chỉ ghét Leon kết không có hậu, đúng trò tởmmửa của bọn Pháp Lợn.

(@2011)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Kinhdị: (Kinh dị).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thamgia: (Tham gia).
– Biênkịch: (Biên kịch).
– Đạodiễn: (Đạo diễn).
– Thànhtích: (Thành tích).
– Thôthiển: (Thô thiển).
– Khángiả: (Khán giả).
– Toàncầu: (Toàn cầu, Tuyền cầu).
– Đánhgiá: (Đánh giá, Uýnh giá).
– Ngangngửa: (Ngang ngửa).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhđộng: (Hành động).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kịchbản: (Kịch bản).
– Dàndựng: (Dàn dựng).
– Diễnxuất: (Diễn xuất).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Choaichoai: (Choai choai).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
– Chechở: (Che chở).
– Sátthủ: (Sát thủ).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp, Chiên nghiệp).
– Thayđủi: (Thay đủi, Thay đổi).
– Ấntượng: (Ấn tượng).
– Bìnhthản: (Bình thản).
– Thảmsát: (Thảm sát).
– Mếumáo: (Mếu máo).
– Xinhxắn: (Xinh xắn).
– Xuấtsắc: (Xuất sắc).
– Thơngây: (Thơ ngây).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Cátính: (Cá tính).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Mêmẩn: (Mê mẩn).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Thamluận: (Tham luận).
– Tởmmửa: (Tởm mửa).

***827 Comments

Phin Triềutiên (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Trung Tướng vửa coi bài bấu Khoaitây nầy:

http://www.reuters.com/article/idUSTRE63B4KQ20100412

Thằng Gúc dịch, Trung Tướng rút gọn bải như vầy:

Đùacợt trên tivi hay phinảnh Triềutiên không được Tướngquân khuyếnkhích, và đã nhiều thậpkỷ quầnchúng Triềutiên tựnguyện không coi các loại Hài.

Bỗng năm nay Tướngquân chủtrương một ngoạilệ. Người order Triềnhình Quốcgia phátsóng Sâu Hài Nủibật Nhất Trầngian. Sốc wá.

Phoọcmát Sâu là đốithoại của một liềnông với một liềnbà bận quânphục. Hai đứa đôikhi hát, nhẩy, chọc cười, dưng chủyếu vưỡn tròchuyện các đềtài quanh Tướngquân.

Tuần rùi Sâu tậptrung tándương món Đậutương Tướngquân.

Đầu Sâu, anh liềnông gồng bắp khoe em liềnbà, bẩu ảnh ngon thế nhờ bú thầndược chế từ Đậutương.

Ảnh nói, nếu Bộđội ta thấy Đậutương, hẳn vuimừng lắm.

Rùi ảnh cười thật nắcnẻ.

Em liềnbà nói, nếu ta giồng Đậutương đúng lối Tướngquân dậy, ta sẽ vuimừng luônluôn.

Rùi ẻm cười thật nắcnẻ.

Khángiả trườngquay cười thật nắcnẻ.

Tiếp. Anh liềnông em liềnbà thiđua tả Bộđội Bắnđòm thắng Bọn Mẽo thời Triều Chiến nhờ chén vã tĩtã Đậutương nhưnầu.

Một cụ bộđội gái ra, kể Bộđội Bắnđòm, có chồng cụ, tỉn Mẽo hăng như beo, nhờ chén tuyền Đậutương. “Dưng ổng đã hysanh”, cụ bùingùi chânthực.

Kết Sâu, anh liềnông em liềnbà đồngthanh “Tướngquân vấtvả lo Đậutương đầy bàn ăn nhà nhà chúngta”. Giọng hai đứa nghẹnngào.

Đậutương là thànhphần cốtlõi của Lươngkhô Quốcphòng Tầu. Chibộ tìm Lươngkhô 701 đọc nhế. Tươngtự Bobo là cốtlõi thànhphần của Đạitáo Thiênđàng Lừa. Chibộ tìm Bobo Luận đọc nhế.

***

Trung Tướng từng coi ba phin Triềutiên. Cả ba đều phin nhựa.

Phin thứnhất, Hoa Diếp Dại, coi hồi 4 tuổi. Thểloại Drama War Action.

Phin thứhai, Giatộc Kim Xun Chim, coi hồi 6 tuổi. Thểloại Drama War Action.

Phin thứba, Cô Bán Hoa, coi hồi 197x. Thểloại Super Drama.

Hoa Diếp Dại kể chiện bầnnông tên Li hoặc Choi hoặc Pác quên mẹ, không chịu địachủ ápbức tànnhẫn, thoátly theo Lãnhtụ mần cáchmạng, thành Bộđội Bắnđòm.

Vì gầy yếu, Li không được phiênchế vầu Chủlựcquân, phải vầu Tiếpvậnquân.

Li cùng đồngchí, tên Choi hoặc Pác hoặc Sơ quên mẹ, phụtrách một con xe hai bánh không độngcơ, tiếng Lừa kêu Xe Ba Gác, chiên nhiệmvụ tải đạn 105mm cho chiếndịch XYZ.

Xe Li thường chất 20 quả 105, mỗi quả dài quãng 1m1 hoặc 1m2 quên mẹ, nặng quãng 40kg hoặc 50kg quên mẹ. Tổng trọnglượng Xe tính nhẩm quãng 1 tấn.

Xe một tấn. Dưng đôi bạn Li Choi cứ đẩy pămpăm lên dốc xuống đèo. Cămthù Mẽo Ngụy mớicả chén kỹ Đậutương mà.

Bữa nọ, Xe lọt phụckích. Trăm tên Mẽo Ngụy quyết thịt Li Choi cướp Đạn Của Nhândân.

Choi không may trúng thương, hysanh.

Li cuộn mình đủn Xe Một Tấn lao hồnghộc đường rừng. Óc lunglinh hìnhtượng Diếp Dại, loài cỏ bénhỏ kiêncường mọc trong núi đá, thứ Li vưỡn kiếm chén trướckhi có Đậutương Của Đảng.

Rùi Xe ngụt cháy. Li cũng trúng thương.

Trúng thương kệ mẹ trúng thương. Diếp Dại Li lănxả bốc từng quả 105 xếp vầu bụi kín. Đủ 20 quả lànhlặn, anh hysanh.

Kịp Quân Ta ào tới. Mẽo Ngụy chạy vãi hàng. Tènténten hoànhtráng. Hết phin.

(Dừng phát)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Triềutiên: North Korea (Triều tiên).
– Khoaitây: Foreigner (Khoai Tây).
– Đùacợt: Joke (Đùa cợt).
– Tivi: Television (Ti-vi).
– Phinảnh: Cinema (Phin ảnh).
– Tướngquân: The General (Tướng Quân).
– Khuyếnkhích: Advise (Khuyến khích).
– Thậpkỷ: Decade (Thập kỷ).
– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Tựnguyện: By their own (Tự nguyện).
– Chủtrương: Undertake (Chủ trương).
– Ngoạilệ: Exceptions (Ngoại lệ).
– Triềnhình: Television (Triền hình).
– Quốcgia: National (Quốc gia).
– Phátsóng: Broadcast (Phát sóng).
– Nủibật: Popular (Nủi bật).
– Trầngian: Universe (Trần gian).
– Phoọcmát: Format (Phoọc-mát).
– Đốithoại: Conversation (Đối thoại).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Quânphục: Military uniforms (Quân phục).
– Đôikhi: Sometimes (Đôi khi).
– Chủyếu: Basically (Chủ yếu).
– Tròchuyện: Talk (Trò chuyện).
– Đềtài: Theme (Đề tài).
– Tậptrung: Focus (Tập trung).
– Tándương: Praise (Tán dương).
– Đậutương: Bean (Đậu tương).
– Thầndược: Magical drug (Thần dược).
– Bộđội: Soldier (Bộ đội).
– Vuimừng: Happy (Vui mừng).
– Luônluôn: Always (Luôn luôn).
– Nắcnẻ: Chortled (Nắc nẻ).
– Khángiả: Audience (Khán giả).
– Trườngquay: Studio (Trường quay).
– Thiđua: Emulate (Thi đua).
– Bắnđòm: Shooter (Bắn đòm).
– Tĩtã: Lot of (Tĩ tã).
– Nhưnầu: How (Như nầu).
– Hysanh: Die in action (Hy sanh).
– Bùingùi: Feelingly (Bùi ngùi).
– Chânthực: Truthfully (Chân thực).
– Đồngthanh: All say (Đồng thanh).
– Chúngta: We (Chúng ta).
– Nghẹnngào: Tearful (Nghẹn ngào).
– Thànhphần: Part (Thành phần).
– Cốtlõi: Core (Cốt lõi).
– Lươngkhô: Dog food (Lương khô).
– Quốcphòng: Military (Quốc phòng).
– Chibộ: Group (Chi bộ).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Bobo: Sorghum (Bo bo).
– Đạitáo: Mass food (Đại táo).
– Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên Đàng).
– Thứnhất: The first (Thứ nhất).
– Thểloại: Category (Thể loại).
– Thứhai: The second (Thứ hai).
– Giatộc: Clan (Gia tộc).
– Thứba: The third (Thứ ba).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Địachủ: Laird (Địa chủ).
– Ápbức: Oppression (Áp bức).
– Tànnhẫn: Ruthless (Tàn nhẫn).
– Thoátly: Escapism (Thoát ly).
– Lãnhtụ: The Leader (Lãnh Tụ).
– Cáchmạng: Revolution (Cách mạng).
– Phiênchế: Assignment (Phiên chế).
– Chủlựcquân: Main division (Chủ lực quân).
– Tiếpvậnquân: Transportation division (Tiếp vận quân).
– Đồngchí: Comrade (Đồng chí).
– Phụtrách: Manage (Phụ trách).
– Độngcơ: Engine (Động cơ).
– Nhiệmvụ: Tasks (Nhiệm vụ).
– Chiếndịch: Campaign (Chiến dịch).
– Trọnglượng: Weight (Trọng lượng).
– Pămpăm: Speedy (Păm păm).
– Cămthù: Hate (Căm thù).
– Mớicả: And (Mới cả).
– Phụckích: Wait to kill (Phục kích).
– Nhândân: People (Nhân dân).
– Hồnghộc: Speedy (Hồng hộc).
– Lunglinh: Sparkling (Lung linh).
– Hìnhtượng: Image (Hình tượng).
– Bénhỏ: Small (Bé nhỏ).
– Kiêncường: Strong (Kiên cường).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Lănxả: Plunge (Lăn xả).
– Lànhlặn: Intact (Lành lặn).
– Tènténten: Beng beng beng (Tèn tén ten).
– Hoànhtráng: Majestic (Hoành tráng).53 Comments

Ảnh Giảitrí Chấtnghệ [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mộtsố Vàng Son kêuca Ácmộng bửn wá bửn wá. Trung Tướng đành suspend bài, bốt chèn tí Ảnh Bựa Cuối Tuần nhế chibộ dắm nhế.

Chủđề hômnay là Dòm Hình Đoán Ý.

Tỉnhư tácphẩm nầy có tên “Cưa Sừng Làm Nghé“:

Còn tácphẩm nầy có tên “Ăn Cháo Đá Bát“:

Mời chibộ dắm đoán dững Hình sau:

Chúc chibộ dắm Cuối Tuần Ăn Ít Tỉn Nhiều, Kèn To Mồm Bé Trông Yêu Nhất Nhà.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giảitrí: Relax (Giải trí).
– Chấtnghệ: Art (Chất nghệ).
– Mộtsố: Some (Một số).
– Kêuca: Complain (Kêu ca).
– Chibộ: Group (Chi bộ).
– Chủđề: Theme (Chủ đề).
– Hômnay: Today (Hôm nay).
– Tỉnhư: For example (Tỉ như).
– Tácphẩm: Painting (Tác phẩm).33 Comments

Ảnh khiêu dâm chất nghệ

Nhời Trung Tướng

Trung Tướng mở Entry nầy theo yêu cầu của tên Thiếu Tướng Bựa.

Entry chiên dùng làm chỗ bốt ảnh, tranh, phin.. khiêu dâm các kiểu đầy chất nghệ.

Các binh sĩ lưu ý bốt bài ở Entry nầy không được vi phạm TOU của Yahoo! bằng không sẽ bị xóa không thông bấu.

Trung Tướng sẽ chỉ để Entry nầy ontop một thời gian cực ngắn, sau đó binh sĩ nầu thích coi thì vầu thư mục Ảnh Bựa, và tìm nó.

Làm như vậy để tránh ảnh khiêu dâm chềnh ềnh trên trang chủ gây khó chịu cho một số thành phần ngoan hiền của chi bộ.

Lưu ý 1: Entry cấm thanh thiếu niên dưới 30 tuổi.

Lưu ý 2: Các tác phẩm khiêu dâm thiếu chất nghệ cũng bị xóa không thông bấu.

Giới thiệu Thiếu Tướng

Thiếu Tướng tên thật là Thằng Bựa, sinh năm 1956, giai tân. Lưu ý tên tuổi của Thiếu Tướng chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác sự thực.

Một số binh sĩ nghi ngờ Thiếu Tướng là gay, Trung Tướng không phủ nhận cũng không xác nhận thông tin nhậy cảm nầy. Ti nhiên Trung Tướng đoán rầng chi bộ sẽ rất hứng thú khi biết một gay-nhân đóng tận lon Thiếu Tướng.

Thiếu Tướng được đẻ ra ở Sài Gòn và nhớn lên cũng ở Sài Gòn nốt. Bọn Sài Gòn nói chung tuyền dâm đãng, cũng như bọn Hà Nội tuyền lưu manh.

Thế nên Trung Tướng mới phải chiều ý hắn mở hẳn một quán dâm trong blog Bựa của mình.

Xin mời thưởng thức.

 

139 Comments