World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 05:03

   Địt mẹ con Cam quả nhiên bản lĩnh dị thường khiến anh phải khâm phục, nhưng em chại đâu cho trời khỏi nắng Cam ơi, anh lại ẩn nhẫn chờ thời  khà khà , địt mẹ hôm nai phí diệu rồi !!!

 2. #2 by CAM on 2012/02/11 - 05:11

  @Pín: Ai có quyền diễn giải Luật và xét xử mọi vụ án?Là hệ thống tư pháp, tức tòa án các cấp. Việc một Thủ tướng tọa ghế chánh án phiên phúc thẩm Hoa cải Đoàn Văn Vươn cho thấy:

  – TTg VN giống mụ đàn bà lê la cặp nách đàn con dại, vừa vất vả sinh kế nuôi con, vừa nhọc nhằn phân giải đủ mọi thứ chí chóe lũ trẻ, kể cả đi theo bưng nước đổ bô thay tã cho chúng.

  – Chồng chéo hành pháp – tư pháp trong tam quyền nhất lập. Lừa đã cố gắng hạn chế chồng chéo này bằng Tòa án hành chính, nhưng với Hoa Cải, xem ra bao công lao xây dựng pháp quyền coi như đổ sông, vứt bể.

  – Theo Luật, TL hoàn toàn có thể khởi kiện quyết định hành chính của cả TTg lẫn Thành ủy Hải Phòng ra Tòa nếu họ không đồng ý. Cả hai có nguy cơ trở thành bị đơn, tuy nhiên TL sẽ không làm thế, bởi còn 1 luật khác, luật đảng viên chấp hành tuyệt đối tổ chức. Đó là lý do vì sao việc đình chỉ chức vụ chính quyền của chủ tịch TL lại sang tay tổ chức Đảng, tức Thành ủy HP, chứ không phải UBND Hải Phòng.

  – Tạo tiền lệ cho hội chứng “đợi Thủ tướng”, “gọi Thủ tướng”. Các cấp sẽ  hoạt động cầm chừng, chiếu lệ vì họ không được pháp luật bảo vệ như dân thường, không được quyền tự biện hộ cho mình trước Tòa và vì “roi trên” vụt bổ bất chừng.

  Khi TTg leo ghế chánh án, trong đám ruồi nhặng vo ve nhẽ mỗi mình Cam thở dài. Ôi Cam, một tấm lòng trong xáng,vằng vặc tợ xao Khuê

 3. #3 by CAM on 2012/02/11 - 05:12

  Khi TTg leo ghế chánh án, trong đám ruồi nhặng vo ve nhẽ mỗi mình Cam thở dài. Ôi Cam, một tấm lòng trong xáng,vằng vặc tợ xao Khuê

 4. #4 by CAM on 2012/02/11 - 05:21

  Trong nỗi lòng tan nát vì vận mệnh quất gia hum nai, Cam lại nhận ra Pín khá … đáng iu haha, vô tư mức hồn nhiên và không ngại chấp nhận khuyết điểm của mình.

  Cam thành thật rút lại lời mắng Pín thiếu manly trước đây. Cảm ơn và chào thân ái.

 5. #5 by Lucky on 2012/02/11 - 07:31

  @ Cam :  Á á …Cam nói về tam quyền phân lập à ?  Tặng Cam này :

   

                                    

 6. #6 by Sành on 2012/02/11 - 07:44

  Khi TTg leo ghế chánh án, trong đám ruồi nhặng vo ve nhẽ mỗi mình Cam thở dài. Ôi Cam, một tấm lòng trong xáng,vằng vặc tợ xao Khuê @ Em Cam.

  Anh thực sự cảm phục trước những trăn trở của Cam! Ngay khi Hải Phòng có những động thái dọn đường cho 3D chủ trì cuộc họp thì ai cũng đã biết kết kục thế nào. Bởi vậy mà từ entry trước của TT đã có đoạn anh còm như này:
  -…Cuộc chiến Cam&Co-Pín&Co anh cho là hòa, đéo đứa nào thua bởi phần thắng đã thuộc về Bê. Bê chơi kiểu “thí tốt” như thế này thì niềm tin và hy vọng vào những đốm lửa hoa cải của con Pháo đã bị tắt ngấm, dân thì cứ nghĩ Bê hay, đám trí thức được cơ hội hả hê đấm ngực. Mả cụ Bê giỏi thật!

  -…Có những lúc cô Cam cũng thòng một câu rằng đúng hay sai là do tòa phán quyết và mọi tranh cãi chỉ mang tính tham khảo, mà tòa là Bê vậy suy ra bao giờ Bê cũng đúng.

  Chừng nào Bê còn đúng thì cái xứ Lừa còn ăn cứt!

  Chia buồn chia buồn! Hờ hờ!

   


 7. #7 by sahadin08 on 2012/02/11 - 08:41

  con ki biên chiện thầy ngửi thấy hơi có mùi dâm đãng dồi đấy…đệt mệ sáng ra đầu xuân lại thứ cuối tuần vồ con láp top đọc dâm thư y zằng sảng khoái ….à mà nài con nài…mài không có ý định biên dâm thư quai tay đấy chứ hở con zở…liệu thần hồn cái con nài….tối  hôm valinhtinh mài cho thêm bản phụ chương dâm đãng #2 cho nó nồng nặc lên … thế đéo nào chả khối bỏn quay tay ầm ỹ lên..chả à.

  …giừ kể mà được nghe thêm bản nhạc giao hợp sướng âm  mùa xuân của cầm iêu nhà thầy thì thật lãng đãng sóng sánh mệ nó tâm hồn…

  ..điệt mệ thầy không nhịn được phì cười mí quả mặt lồn trâu của con pín..cứ hài hài là..con lói lôi ảnh con pín lồn trâu ở đâu ra đấy chỉ thầy với….thôi thầy đi mần 4 việc nhớn đón bềnh mênh đây..bọn lòi tom hôi nách rách bẹn cũng mần 4 việc nhướn mí thầy đi…tộ xư bọn lười biếng tham lam ..ăn chim thầy đây nầy…

 8. #8 by budifa on 2012/02/11 - 09:50

  đã nói đến Y Học thì Da Trắng Thượng Đẳng vữn là nhất là nhất@ Pé Lói

   

  Cha chả quân bố-lấu, dám dìm-hàng tuyệt-đỉnh-kung-fu aka Zâm-Quạ của mai ai-đồ hử?

   

  Bọn khoai-tây chỉ hơn về ngoại-công, thiên về chữa bịnh thui. Còn nụi-công, thiên về fòng bịnh (dù có cả chữa) nhẽ thịt-đông vưỡn hơn

   

  Cái cục An Cung jờ thịnh ở Lừa fết, dưng tôi chửa mua, hehe. Đéo tin lắm

   

  Nói đến thuốc Khựa, chợt nhớ có đọc bài báo đéo nhớ ở đâu. Ổng bẩu có món đầu-tiên Khựa bán cỡ 50 khìn Cụ/lọ đéo Lừa nầu mua. Bỏn đủi nhãn, bán mẹ 2 trẹo, Lừa tranh-nhau mua. Vãi Lừa, khà khà

 9. #9 by budifa on 2012/02/11 - 09:57

  Lão BOM hớ-hênh để lộ-hàng aka IP hở? Dạng dư lão thì nhẽ hồ-sơ ở sở cẩm chả dày-cộp ấy chớ. Dưng jà sắp xuống lỗ dư lão sợ đéo jì, há há

   

  Mờ thế thì nên khui chai diệu ông Sành tặng rùi mời mấy bựa quen đến bú đi. Hông nhỡ xộ-khám thì fí-diệu, khà khà

   

  PS. Để thư-jãn, cả-lò bựa gúc “Lễ-hội làng Cưỡng-chế” mờ đọc nhế

 10. #10 by budifa on 2012/02/11 - 10:23

  Đọc chiện buôn-lậu của lão BOM thấy rõ cấy bản-chất khôn-lỏi của Lừa, hehe

   

  Bọn xuất-khẩu-lao-động ở khu tôi kể, chính Lừa làm hỏng hết CAM mới hải-quan của mấy nước Lát-Vi, Lít-Va đéo jì đó, hehe. Trước khi có Lừa, bỏn đéo biết ăn hối-lộ là jì

   

  Lão BOM chắc cũng góp công nhớn vầu chiện chiển. Về jà có hối-hận hông BOM, khà khà?

   

  @ bạn Bín: Hóa-ra bị gái Lừa hắt-hủi nên mới có cơ-hội bú hehe râu-ngô à, khà khà? Fẩy cảm-ơn ẻm mạnh chớ

 11. #11 by Cathnga on 2012/02/11 - 10:41

  đã nói đến Y Học thì Da Trắng Thượng Đẳng vữn là nhất là nhất@ Pé Lói


  He he, tụi Tai này giỏi ở chỗ phát hiện ra bệnh rất giỏi, cơ mà trị không được, chỉ có cách xẻo đi hoặc thêm vầu bằng các thứ bên ngoài. Bệnh nhân của chúng cũng chết như ngả rạ đó thoai.
 12. #12 by lylac on 2012/02/11 - 12:50

  Anh Pín thấy tôi đoán có đúng không? Tôi biết trước những gì mụ CAM sẽ khai thác để tránh phải xin lỗi anh hehe. Anh bê luật Da Trắng Thượng Đẳng và người Da Trắng Thượng Đẳng áp vào luật Lừa và mụ CAM quả là phí diệu dất.

 13. #13 by Mit on 2012/02/11 - 13:10

  Bọn khoai-tây chỉ hơn về ngoại-công, thiên về chữa bịnh thui. Còn nụi-công, thiên về fòng bịnh (dù có cả chữa) nhẽ thịt-đông vưỡn hơn@ cô Fa`

  Là sao hả cô?  Dững thứ chích ngừa chủng đậu đều là phát minh của khoai tây để phòng bệnh thoai? 

  Mít nghĩ bọn khoai tây phòng bệnh dất khoa học theo cách của bỏn.  Bi giờ bộ y tế Lừa ra thông báo các babies Lừa hông được tiêm chủng phòng ngừa các thứ childhood diseases, mà chỉ đợi lớn để tập công của mụ TT hay uống các thứ lá lẩu thuốc tễ triền thống, nhẽ các cô sẽ vác súng hoa cải các loại đến đòm bỏn trước hết…hố hố hố

 14. #14 by Mit on 2012/02/11 - 13:43

  @ Lói
  Xem cái clip cỏn Mẽo đòm laptop của con gái mà mắc cười quá.  Tổ sư bọn Mẽo con lắm lúc làm pa ma điên mẹ đầu hố hố hố   Mít có con bà con dùng búa khện tan nát cái Xbox của thằng quí tử vì nó lén thức đêm chơi game trong mùa thi lúc còn học trung học.  Bi giờ nó đã sắp ra Phd dồi hehehe  Guess it worked.

 15. #15 by Bố on 2012/02/11 - 13:48

  địt cụ con rồ cổ nhuế hễ cứ bị bố chửi là giam bố.
  đưa ra giải pháp khác đi.
  bố nói là hiện đại đường sắt cũ, xây mới…. thì chó nó còn nghĩ ra được. mà đã hão huyền thế thì sao không bớt bần lông để mơ cái gì cho nó to to vào ?
  địt mẹ con nặc nô già lẩm cẩm!


  @em mít yêu,
  ừa, đúng đấy. thế đéo nào mà nhiều con lại tin vào con rồ lang băm chuyên xúc kít hố xí hai ngăn thế ?cái đéo gì cũng công. bố cho rằng con nào đó công rồi đỡ, khỏi cái lọ cái chai chủ yếu là do yếu tố tâm lý phụ trợ. mặt khác, cơ thể của con người cũng tự điều chỉnh, tự chữa bệnh trong một chừng mực nào đó. nghĩa là nếu không quá nặng thì một số bệnh tự khỏi sau một thời gian…
  may là con nài cũng không xúi bọn trẻ uống nước nhang, liếm buồi trâu…
  nhưng nếu có bệnh nặng (lâu không khỏi) thì nên đến bệnh viện mà khám càng sớm càng tốt. công cái cù quặc, trừ coi đó là một mồn thể dục.

  gái quán rất vàng son.

  em hồng vàng có tiếng hát như nàng tiên cá ý. dễ thương
  em nắng viết tế, em ky viết chiện hay phết. tài cũng !

 16. #16 by master on 2012/02/11 - 14:04

  Địt mẹ nó, tôi đã từng muốn bỏ nó, không dưới 5 lần, nhưng nó lại bỏ tôi trước .
   Và làm trái tim tôi tannát .

  Anh thích đoạn này của con Bín rất. Nghe duyên đéo chịu.

  Mà giờ xem lại thấy quả “Bình cao đại ngố” của con Bín cũng nuột (và hài). Sao trước déo để ý nhở?
 17. #17 by Cathnga on 2012/02/11 - 14:04

  Bệnh từ đâu mà có???

  Câu trả lời của Tai: là từ virus, di triền, viêm nhiễm vưn vưn, túm lại là từ bên ngoài.

  Câu giả nhời của Đông: là từ nghiệp mà có, có nghĩa là từ bên trong.

   

  Thế nên Tai sẽ có cách chữa trị là cắt xẻo, thay thế, ngừa vi rút dưng mà có dững bệnh tuy chuẩn đoán được dưng mà không chữa được. Hơn nữa, ngừa con vi rút nài, sẽ lại sinh ra con vi rút khác.

   

  Bệnh từ nghiệp là sao??? Là tới lúc nghiệp nhiều quá thì sẽ phát sinh bệnh, người ta chịu khổ đủ rùi, thì cái nghiệp nhỏ đó sẽ tự hết rùi tự khỏi, hoặc cái nghiệp lớn hơn thì có thể chuyển hóa thành bệnh khác và phát ra lúc khác.

   

  Chữa bằng cách nào??? Thông kinh mạch, bấm huyệt, châm cứu vưn vưn là trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tới cái khối nghiệp đó để mà tiêu trừ nó.

   

  He he, em Nga gõ vài dòng hạn chế, không phân biệt ai tài giỏi chỉ là có vài khái niệm cơ bản cho lũ Bựa salon.

   

   

   

   

 18. #18 by Mit on 2012/02/11 - 14:14

  gái quán rất vàng son.@ bố đĩ

  Tại sao đang hùng hồn tự dưng đến đây lại nhỏ giọng thế?

 19. #19 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 14:32

  Tôi đơi khà khà , hôm qua hơi phí diệu .

  @ anh Lí lác

   Tôi đợi tòa của con Cam tuyên rồi bê vào bổ vào sọCam cũng chưa muộn , tôi đã đợi 1 tuần đợi thêm tháng nữa không sao hết khà khà . tôi đéo bỏ qua đâu, mả cụ thằng tòa dám tuyên ngược với Tamphân 3d khà khà .

   @ anh master : câu đó là nhời 1 bài hát ý mà khà khà , hai ho đéo gì !!!
 20. #20 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 14:33

  @em Mít Yêu Vàng Son:


  Con bé, qua lời thằng bố, tỏ ra một đứa lười biếng và khá ích kỷ, có vẻ hợp lý trong một môi trường dư thừa vật chất như Mẽo? Thằng bố trông tội phết, khi cỏn ngồi trên cái ghế gỗ tự đóng và đọc bài văn tế parents đó khà khà.

  Song chúng ta cũng không biết được thái độ và cách cư xử của cỏn & vợ với đứa con ra làm sao? Đôi khi đứa con chỉ vì “ghét cái thái độ” mà phản ứng cho bõ ghét, cái nài tôi rất hiểu và thông cảm.

  Tóm lại, clip đó coi cho vui, không hơn không kém, em ạ. Vấn đề parenting là phức tạp rất.
 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 14:37

  Tôi nói nhịu ở dưới, xin lỗi, các anh các chị BỎ cụm “có vẻ hợp lý trong một môi trường dư thừa vật chất như Mẽo” hộ tôi. Tôi cám ơn.


  Dư thừa vật chất đéo liên quan mẹ gì đến con cái hư hai không. Địt mẹ xứ Lừa đói há hốc mõm chó mà trẻ con vữn hư vữn mất dại vữn ích kỷ vữn liu manh vữn ngớ ngẩn vữn chó đẻ đó thui? Đến bố mẹ chúng nó còn tệ hơn súc vật, thì chúng nó tệ hơn bố mẹ là đúng mẹ rùi?

  Nhớ bỏ hộ nhé, các anh các chị, tôi cám ơn. Khà khà
 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/11 - 14:42

  Ui Zì mệt quá định đi coi fin gòi ngủ zưng mà chán đéo coi fin được cũng đéo ngủ được tộ-sư-bố các cô hehe.

  Vụ con Vươn Hoa Cải vưỡn hót nhờ. Cứ coi vìu Quán Bựa tuần qua là biết. Ngài đéo nầu cũng đông như kiến hehe.

  Zì có nhiều tin haiho lắm zưng Zì đéo nói đâu mặc bà nhà các cô.

  Chỉ có một điều khẳngđịnh là con Vươn sẽ nhận án không zưới 10 năm. Cũng có-thể 20 năm hehe.

  Thế là Bê Xê Tê bắn một nhát trúng mẹ 2 đích. Quầnchúng cầnlao thì hểhả vì cả một bậusậu lãnhtụ bị kỷluật (kỷluật là đéo jì?), còn quà của Bê Xê Tê thì vưỡn đéo bâu-jờ zành cho bỏn. Quả nài đúng là kỳtài nhế.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/11 - 14:45

  @con Bố

  Cái mả mẹ con nài không bam thì không chiệu được à? Thêm một lần lảmnhảm vônghĩa nữa là jam mẹ 1 tuần.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/11 - 14:47

  Ui chiện tình em Ky hai thế, Zì khen hehe.

 25. #25 by nang_giua_trua on 2012/02/11 - 15:26

  Trung Tướng, vụ của Vươn sẽ được xử khoảng 12 năm.
  Và đáng lẽ ra không xảy ra vụ hoa cải, nhưng mấy bố Tiên Lãng không chịu nghe nhời tư vấn của một người Nắng biết.

 26. #26 by nang_giua_trua on 2012/02/11 - 15:42

   @Cam
  Việc Thủ Tướng đứng ra chủ trì vụ này, trong thời điểm này là hợp lí chứ. Vẫn biêt
  hệ thống tư pháp, tức tòa án các cấp có thẩm quyền diễn giải Luật và xét xử mọi vụ án, nhưng với vai trò người cầm trịch không lên tiếng lúc này thì lúc nào, khi mọi búa rìu dư luận đang sôi sùng sục đòi ngay một câu trả lời: Sai hay Không sai? TT kết luận sự việc đương nhiên vẫn phải dựa vào luật và những văn bản dưới luật, không thể kết luận một cách khơi khơi được. Và cũng chỉ đừng lại ở việc khẳng định Sai hay Không sai mà thôi. Còn những công đoạn sau như kết án, kết tội… thì tất nhiên phải do tòa án tuyên rồi.
   
  Tuy nhiên về mục đích của Bê ta thì Trung Tướng đã phân tích rõ, ở đây Nắng chỉ muốn nói đến việc trong thời điểm này TT “ra mặt” có hợp lí hay không mà thôi!

 27. #27 by Hoaimien on 2012/02/11 - 15:44

  Vụ Vươn đụng đến đất đai, chắc rồi sẽ phải dẫn đến việc sửa lại Luật nếu không muốn vụ các Vươn tiếp theo.

  Nó có vẻ nhưmanh nha cho một “cải cách ruộng đất” khác chăng? Mà cuộc cải cách ruộng đất lần thứ nhất sai lầm bắt đầu từ đâu hả Zì  (chuyên gia sử học )?

 28. #28 by Tơn on 2012/02/11 - 17:03

  Sẵn con Lói post đoạn video xe lửa chở xe tăng ở Santa Cruz, anh có bài tham luận cho thành phố nài.

   

  Santa Cruz là một thành phố nhỏ xíu nhưng thơ mộng, xinh đẹp nằm bên bờ Thái Bình Dương cách Silicon Valley khoảng 40 dặm về phí tây nam, được mệnh danh là Surf City, nói đến Santa Cruz người ta thường tưởng tượng đến những cô gái Khoai Tai tóc vàng trong những bộ bikini đang lướt sóng hay ngồn ngộn nằm phơi thớt trên bãi cát, nêus chú Lói đến đó thì khỏi cần phí công quay tai mà nước gạo tự phóng ạt ào.


 29. #29 by Tơn on 2012/02/11 - 17:06

  Thành phố rất có khí hậu rất mát mẻ dễ chịu, hiền hoà từ cảnh vật thiên nhiên đến con người. Không hiền hoà sao được khi nó chỉ có vỏn vẹn 60.000 dân mà trong đó có hơn 7.000 employees và 16.000 sinh viên thuộc đại học công UC Santa Cruz, nhưng quan trọng hơn chính là 75% dân số da trắng  thượng đẳng, phần còn lại phần lớn cũng là Hispanic hoặc Latino, bọn vàng bọn đen không đáng kể.

   

  Thiên nhiên nơi đây có nhiều điều kỳ diệu, chẳng hạn  thường xuyên có cả đàn nai hoang dã ùa vào Campus, thậm chí lâu lâu cảnh sát báo động có Mountain Lion xuất hiện, hay thỉnh thoảng cói  lâu lâu có vài chú whale mê gái vào lướt song như video dưới đây:


 30. #30 by Tơn on 2012/02/11 - 17:08

   

  Các cô đã từng nghe đến Mystery Spot? Đến nơi này các định luật về vật lý trở nên vô nghĩa khi các cô có thể đứng thăng bằng với 1 góc nghiêng 45 độ  như hình dưới.


 31. #31 by Tơn on 2012/02/11 - 17:13

  Các cô cũng có thể ghé thăm the Circus Tree nằm ở Scott Valley với nhiều cây có hình thù kỳ dị như cube tree, Needle and Thread Tree, Two Leg Tree, hay The “Basket Tree” – cây này hiện tại ở Gilroy Gardens.


 32. #32 by Tơn on 2012/02/11 - 17:20

  Đến Santa Cruz các cô cũng nên đến the Beach Amusement Park and Boardwalk, Town Clock Tower hay thăm nhà thờ gỗ nhỏ xíu  High Street Community Church nằm cạnh UC Santa Cruz, và đừng quên nơi quan trọng nhất – UC Santa Cruz.


   

  (Thôi ngủ mai biên tiếp về UC Santa Cruz)

 33. #33 by Dragonfly on 2012/02/11 - 19:52

  Đầu năm Zì Mọi có vẻ bận bịu công việc ít chém gió hơn hẳn nhể! Xin chúc mừng nha. Có việc lúc này là tốt zất, vừa có việc để làm mà đép phải tiêu tiền kiểu lê la nhàn rỗi tốn xèng.

  Dạo này anh thấy Zì đéo hài hước như trước, nhẽ jà hói thật mẹ. Hệ Hệ
  Làm phát ” Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…” nài. Hệ Hệ

 34. #34 by nang_giua_trua on 2012/02/11 - 19:54

  Quán vắng thế nhở! Có ai không ???

 35. #35 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/11 - 20:15

  Anh mới về sau một đêm hầu hạ cho lũ gẳm đơi em Nắng Chưa. Giờ ở Lừa có lẽ 8h tối hơn tí phải hông iêm?? Hông cơm nước hầu hạ chó hở iêm??

  Em Ky biên tình sử hai anh khen. Cố gắng phát huy thêm em. Hun cả hai em phát. He he.

  Con Tơn Mạt Trôn pr cái đéo gì lắm thế he he. Lủ má con nài khai thật đã ăn tiền cò của bọn council thì anh sẽ hạ cố đéo đấm đá như thông lệ. Giờ anh nấu mì tôm và bú bia Victoria Bitter đây, bú kèm mấy gói Jet thằng đệ vác từ Lừa qua cho hồi chiều. Có con mặt lồn nào cụng ly mới anh hông bây. Đù má anh nản quá nản quá.

 36. #36 by nang_giua_trua on 2012/02/11 - 20:21

  Cơm nước xong xuôi rồi @Tế. Giời mưa rét, không chui lên quán thì biết làm gì cho hết buổi tối thứ 7 bây giờ?

 37. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/11 - 20:36

  Trường nó từ chối cấp bằng vì kết quả năm gồi anh rớt 6/15 subject. Đéo thi lại thì ăn lồn ăn lồn.

  Công việc làm thêm thì từ sáng tinh mơ đến nửa đêm. Trừ ngài học thì ngài đéo nào còn lại cũng thế.

  Tiền thì đéo có, nợ thì xấp xỉ $70k.

  Xe thì tông nát hông, bảo hiểm đéo claim. Bằng thì đéo còn đủ điểm lái nữa.

  Bộ di trú thì đang vầu cuộc. Xấu nhất thì anh sẽ về Lừa vinh qui bái tổ. Àh trước đó ra tòa cái đã.

  Tình duyên thì thôi dồi. No-ên vửa gồi đến giờ tưởng vớ được hai iêm thơm nguôn. Mới tầm hai tháng chứ mấy. Một em đá anh, em còn lại anh nghỉ chơi.

  Địt con mẹ, anh bế tắc bế tắc thật dồi. He he he.

 38. #38 by Hồng Vàng on 2012/02/11 - 20:43

  @ Tế iu,

  “Cùng tắc biến, biến tắc thông”… biên bằng tiếng Tào thế nào?

   

  Mỗi khi có gì tưởng như bế tắc, Rốt tặc lưỡi “chít là cùng, sợ dél…”

 39. #39 by Dragonfly on 2012/02/11 - 20:46

  Cơm nước xong xuôi rồi @Tế. Giời mưa rét, không chui lên quán thì biết làm gì cho hết buổi tối thứ 7 bây giờ?

  ————————-
  Em giở ảnh cũ xem lại, có khi tối lại có giấc mơ đẹp make love với old flame. Thật đấy! Tin đi em. Hệ Hệ
 40. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/11 - 21:03

  @Em Rốt Iêu:
  Câu đó biên là: “穷必变,变必通”. Cãm ơn em động viên. Hun em cái nha. Hà hà.

  Lâu rồi hông bú thuốc jet thấy nó nằng nặng sao đó. Ngoài giời lại mưa tầm tã mần anh nhớ Gồng nhớ nhà vô số kể. Đù má anh lại lên cơn sến rồi he he. Bú bia một mình đéo nguôn lành gì.

 41. #41 by budifa on 2012/02/11 - 21:04

  @ Tế hết tinh

  Tình-hình thế thì bú thuốc-chụt ngai và luôn đi chớ đợi jì nữa. Sống mần chi cho chật đất, cho-dù Úc Nhợn đất rộng fết, khà khà

 42. #42 by budifa on 2012/02/11 - 21:17

  Cái đống xì-lịp của lão Lài Sến tiêm-la tạp fết nhở, jờ mới để-ý. Dưng mờ đéo có xẩm, hehe.

  Sến thì fẩy có “Sáng jăng chia nửa vườn chè/Một jan nhà nhỏ đi về có nhao” hai “Đêm nai mới thật là đêm/Ai đem jăng jái lên chên vườn chè” chớ, khà khà

 43. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/11 - 21:21

  Lủ má có lúc anh muốn nhải mẹ xuống đường rai khi tàu chực tới, hai đánh tai lái sang hết trái khi vượt đèo. Nhưng anh hèn. Anh đã đéo dám. Bạn bè và người thân đến viếng mộ đéo có gì ngoài bãi nước bọt. Anh sẽ mãi mãi lưu danh như là một thằng loser hạng bét.

  Xong lon nài anh cút đi pha cà phê đơi.

 44. #44 by Hồng Vàng on 2012/02/11 - 21:28

  @ Tế iu: cứ tự đầu độc dần dần đi nhé: thuốc lá – bia – cafe – thuốc lá – bia – cafe… hehe. Rốt thì không hút thuốc, thay bằng bacardi & baileys… Tự tử kiểu nài xướng gì đâu

 45. #45 by Dragonfly on 2012/02/11 - 21:40

  Vậy Fa khoái nghe em Thanh Ngoan hát xẩm hử? Bài đó ẻm hát hay. 

  Có Mục Hạ Vô Nhân nài. Hệ Hệ
 46. #46 by Hồng Vàng on 2012/02/11 - 21:50

  Tặng chi bộ một bài hát cuối tuần…

   

  @ Bờm iu: hôm trước là “con gái” em hát, hôm nay là “cháu ngoại” hát đấy

   

 47. #47 by budifa on 2012/02/11 - 22:04

  Vửa xong trận MU-Liv rùi, hai vãi

  @ Lão Lài

  Tôi bừn-lông nhạc nầu cũng nhải, hehe. Cứ lọt tai là nghe tuốt. Cổ-nhạc có xẩm, quan-họ, cải-lương, vọng-cổ, blô bla. Trừ mỗi tuồng đéo lọt, hehe. Tân-nhạc thì xanh đỏ tiếm vàng, Lừa, Ngựa, cây-bốp, jây-bốp, bla blô cũng

  Nói xong fẩy đi núp kiên-kiến đơi hông con pé Lói nó vầu nó lại chưởi vung, khà khà

 48. #48 by budifa on 2012/02/11 - 22:07

  Thử nhát xem có được hông nầu

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/11 - 22:09

  Bắt-quả-tang em Gốt Yêu là 8x nha. Thế mà hôm nọ đứa nầu bẩu U50.

  Nầu đến jờ sến đêm cuối tuần.

 50. #50 by budifa on 2012/02/11 - 22:11

  Ờ được. Tra-tấn cả-lò bựa bằng xẩm nhát, hehe. Mưa lạnh nghe sến fết. Bài nài mới là Thanh Ngoan