World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by nang_giua_trua on 2012/02/10 - 23:29

  Pín ơi, mần một bài văn tế Cam là cô cổ về ngay thôi mà…

 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 23:37

  Đì mé em bên phải ngoài cùng giống hệt Song Nhị, nhưng Song Nhị xinh và đỡ bửn hơn khà khà
  mà địt mẹ con Pín lôi đéo đâu ra mấy em nài trông gớm chết. Đen đen bửn bửn, đúng loại châu Á được Da Trắng Thượng Đẳng ưa chuộng
 3. #3 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 23:39

  con Cam mái khám đâu rồi, anh Pín truy nã đơi khà khà .thơ mái nào :


  Tôi đơi mái khám nàng yêu
  Rụt rè ò củ bóng tiều đu đưa
  È phân trần cặc phân bua
  Chổng mông bị dét chốn xưa nhẹ nhàng 4. #4 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 23:42

  Song nhị nhà cô đỡ bẩn hơn nhưng lại dính mào gà mái thì soạch soạch cái (!) trao khà khà 

 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 23:45

  Nào nào tôi tặng anh Pín bạn tôi ít thơ mái nào khà khà tôi là tôi quý ảnh rất rất chỉ sao Trung Tướng Vĩ Đại khà khà:


  Vợ Tai lợn Mán diệu Gin
  Cầm dao địt mẹ ngon giai sỗ sàng
  Bần nông tài tử về làng
  Không gì buồn với thênh thang cười cười
 6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 23:48

  Khà khà đã đến giờ mần Thơ. Cụng ly nào anh Pín mặt ./ trao!

 7. #7 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 23:48

  Làm li gin tô níc nào khà khà , có anh nào trồi lên diệu ko ? đéo cho con Cam mái khám mặt lồn trao uống khà khà !!

 8. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 23:49

  “Pín & Cam”

  Đáng yêu mái khám chắc em Cam
  Anh Pín sầu trăm ngả bất kham
  Thơ diễm tuyệt anh ghì xiết với
  Kho người làm nhã đạm sương lam
  Lênh đênh hoài ngựa truy phong giữa
  Với nước non vung vãi sắc chàm
  Lên mắt môi tôi buồn lắm để
  Quay về nguồn ở ẩn xin làm

 9. #9 by hùng hục on 2012/02/10 - 23:51

  Lài nồn mẹ anh Bín với anh Nói nàm thế đéo lào mà thơ mái hai thế nhở địt mẹ. Thơ mái nó nàm ra các anh có sửa không đới?

  Tôi đút chủ đề vào địt mẹ mái ló cho ra thơ buồi giái giống như thơ cựu chiến binh tổ dân phố tôi.
 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 23:55

  Ah, con Hục đã đục mả chồi lên, ngồi đai làm một ly, đi đao mà vội mà vàng khà khà?

 11. #11 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 23:58

  Chà, sao đai là ít dâm thơ miêutả truyhoan giữa anh Pín và con Cam mặt lồn trao khà khà:


  “Địt Cam”

  Bú buồi anh Pín em Cam
  Liếm ghe mái khám thơm cam hạ đài
  Ta bên người mới nét ngài
  Bờ trùng ngộ bỗng miệt mài tiểu khê


 12. #12 by hùng hục on 2012/02/11 - 00:00

  Rồi rồi địt mẹ anh Nói cứ bình tõn đéo mẹ. Núc nào tôi vào Gồng kiểu đéo gì cũng phải nôi anh ra nhậu 1 bữa địt mẹ!

  Anh Bín nại zúc vào nồn con vợ khoai tai của anh rồi phỏng địt cụ anh! Vợ anh có cháu họ hàng lào ngon ngon không giới thiệu cho anh Nói đi! 2 anh cùng thoát được Nừa tôi mừng rất.
 13. #13 by paulskily on 2012/02/11 - 00:06

  anh pín nhắc đến rượu tôi thèm quá đi

 14. #14 by trungduong on 2012/02/11 - 00:07

  Không ai nổ thêm làm thế nào phát triển ngành đường sắt nữa à ? Tốn kém lắm lắm nên chẳng mạng nào vào khai thác. Ngoại trừ có sẵn rồi tư nhân hóa thì có thể.

  Già Không Đều: làm ăn thì biết trước người khác mới nhậy chứ còn phải để quảng cáo mới làm. Chỗ đường sắt ấy béo bở thì khối anh nhảy vào rồi. Luật chưa đổi chúng làm cho đổi. Cứ xem các việc cưỡng chế đất để cho ai hưởng là thấy rồi.

  Cần bao nhiêu tiền để vào phần này? Trong khi vài triệu đô đã có được một đội chuyên chở vận tải hùng mạnh rồi.

  Ngành đường sắt không phát triển như vận tải bằng xe, hầu như chỉ được 1/4 số lượng và thu nhập thôi. Đó là đã thành lập cả trăm năm, và họ có cả nhà kho cùng các đội vận tải bộ rồi, để nhận và giao hàng. Doanh Nghiệp Tư nhân VN có tiền để vào làm việc này ?

 15. #15 by Đại Tá Việt on 2012/02/11 - 00:07

  Từ jờ Zì sẽ xóa mọi cồng ẩn (aka PM) của anyone mà Zì chưa biết rõ thânfận, vì qua cồng PM nài, con bốt cồng sẽ biết rõ các thôngtin cánhân của Zì như địachỉ IP, Hệthống OS, Độ fânjải màn-hình, Browser, etc.. bằng một tag chèn hình đơnjản.


  Các cồng đó chỉ có táczụng mới cánhân Zì, nên các cô không cần fải lo.

  Nói-chung thì, các cô cũng vui-lòng không PM jì ở Quán nữa nha, trừ khi có chiện quá quantrọng.

  Và nhớ là Zì sẽ không jả-nhời bấtcứ cồng PM nầu khi người bốt chưa đủ tincậy về lýlịch.

  @Lão Tướng

  Chào Lão năm mới! Hô hô chuyên gia về mọi mặt như lão mà cũng bị bẫy cú này à.

  IP bị lộ thì CAM gộc biết lão là ai, còn bọn lao nhao khác thì không biết có lấy gì khác của lão nữa không thì chịu!
 16. #16 by trungduong on 2012/02/11 - 00:12

  Tham Nhũng: có tăng tiền lương là hết tham nhũng ? Việc này từ số tiền trên trời rơi xuống sao không nhặt. Có cả trăm ngàn đô cũng tham nhũng được qua các mối du lịch cùng ăn chơi miễn phí.

  Xứ nhà mới lập một đội chống tham nhũng, chống hội đồng làm giá. Có CS điều tra, có LS hành pháp riêng biệt để làm việc này. Các tay đưa và nhận, hối mại quyền thế đâu có nghèo. Chẳng mấy khi dùng tiền. Quà đi du lịch 15-20 ngàn, đồng hồ Rolex, con đi học trường có tiếng… khó bắt gớm.

  Hong Kong ngày trước đám CS có nghèo đâu. Đến nỗi CP Anh phải thành lập đội ICAC trực thuộc văn phòng Thống Đốc, thay Thống Đốc và cho một số Thẩm Phán va Cảnh Sát cao cấp tình nghi về vườn. Nhưng người dân không tố giác, không ra tòa vì sợ thì không xong. Mất cả 10-15 năm mới được đấy.

  Xem đây có giống VN không

  Người dân không bỏ thói thích “đón đầu”, thích việc mình  đi trước mà không thích đợi thì có mà nên. Mỗi việc lịch sự sắp hàng, không chen lấn còn chưa muốn làm nữa là.

 17. #17 by hùng hục on 2012/02/11 - 00:12

  Đại tá Việt có phải anh Việt khắm (cái đéo gì Hoàng Việt thì phải) ngài xưa vưỡn vào quán này không anh? Trân trọng địt con mẹ anh thay nhời chào kính mến!

 18. #18 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 00:14

  Tôi vưỡn đai, anh Hục nổi lên rồi hả, còn anh nào nữa không vào nốt để tôi chúc 1 thể nào ? con Dái ghẻ nâng ghe Cam đâu rồi tiên nhân con mặt (!) trao 

 19. #19 by paulskily on 2012/02/11 - 00:15

  hôm nào đi mua gin tô níc thi thoảng làm ly gin tô níc cho thơm loa
 20. #20 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 00:17

  bát đc cô Lói với con 18 đai rồi khà khà :


   
 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 00:23

  Đéo phải. Buồi tôi đâu có tí-hon thế? Phải chí ít cũng gấp đôi chứ.


  Mẹ, cứ mỗi lần dìn 2 ảnh nài của con Pín ./ Trao là tôi chết mẹ nó cười vãi hết dắmdít ra quần há há

  Con nài sởhĩu quả mặt hàihước đángyêu vôđối. Tôi khen khà khà
 22. #22 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 00:29

  Anh trùng dương có vẻ bức xúc nhiều vấn đề nhể, anh phải tập thưgiãn đi anh ạ, địt mẹ nghĩ nhiều bạc tóc dái mềm thật là buồn rất khà khà, anh rót 1 li diệu rồi lên đây với tôi, uống diệu ngắm gái chưởi vu vơ.

   Há chẳng phải hai sao 
 23. #23 by hùng hục on 2012/02/11 - 00:35

  Lào mời kác anh kác chị lâng ny lào! Địt kụ kác anh kác chị hết ny lày tôi đi ngủ! Kày kả tuần roài fờ mẹ zâu.

 24. #24 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 01:09

  Các anh ngủ đi tôi uống 1 mình địt mẹ cuộc đời nài khà khà vui quá đi. 

   Cam lên rót diệu em ? anh vưỡn đợi đơi nài khà khà .
   đợi em suốt cả 1 ngài
  Từ khi thủ tướng có nhời cần fơm
   mà em thân chạch rất chơn
  Túm đc mà lại lủi chui xuống bùn 


   Khà khà đéo phải mái nha
 25. #25 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 01:56

  À để tôi kể các anh chị nghe tại sao tôi đi xe mái xuyên Việt, mà những hai lần khà khà .

   Lần 1 cô ny muốn chia tai tôi, cô ấy hình như thích thằng nào đó, tôi , xấu hổ rất, rình ở cổng làng nhà cô và thấy chúng đưa nhao về, thế là tôi đi xuyên Việt lần 1, tôi nghĩ phải đi thật xa, để muốn đến phục ở cổng làng nhà cô ý cũng ko thể, vì tôi yêu cô ấy rất, lên hai phục rất, mất time và tổn thọ rất, địt mẹ đôi nào qua mình cũng phải soi soi, nhọc nhọc là, thế là tôi thu xếp, lên xe win 100, và đi , đến mũi Cà mao tôi gọi điện cho cô ấy, nói này em, anh đã đi xe máy đến cái mũi nhọn nhọn này, cô ấy nghe, nhưng nhạt rất địt con mẹ nó.
   Nhưng khi tôi về tới Nụi thì lại khá hơn, cô ấy quai lại với tôi đc gần nửa năm , chúng tôi địt nhao đc thêm kha khá , rồi thì cô ý bỏ tôi thật, mất vài tháng thì tôi quyết định lên xe mái đi Cà mao chuyến nữa, biết đâu cô ý đổi ý khà khà , chuyến 1 cách chuyến 2  một nam địt mẹ.
    Về đến nụi thì đéo có gì khác, cô ý lấy chồng sau đó ít lâu, cô ý cũng mời tôi đi ăn cưới nhưng mời đểu, qua phone, và ko rất mặn mà và có lẽ muốn khoe chồng hoành hơn là muốn thêm bát đũa.
   Tôi uống diệu cháo lòng từ sáng tới chiều, gí buồi vào đến, đến làm đéo gì, nó làm những kỉniệm địt nhao nhứcnhối trong tôi. 
  À chúng tôi đã từng cùng nhao đi mua đồ cho tổ ấm đấy dcm, bộ xoong 5 cái, bếp từ nấu lẩu , đéo gì nữa khà khà .

   Địt mẹ nó, tôi đã từng muốn bỏ nó, không dưới 5 lần, nhưng nó lại bỏ tôi trước .
   Và làm trái tim tôi tannát .
   
 26. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 02:18

  Làm ơn kể tiếp đi, anh Pín. Có tôi nghe đơi. Tôi cũng đang sai.


  Chiều nai con Song Nhị có sms, sms chứ đéo phone nhé địt con mẹ. Nội dung thì nhạt thếch cho có gọi là, hehe tôi là cái đéo gì mà nó phải nhiệt phỏng? Thế là kệ con mẹ, tôi cũng có quá nhiều việc phải làm khà khà

  Hôm nai sai lắm mới dám nhắc đến con 22, vì tôi đã thề độc đéo bao giờ nhắc đến nó nữa nếu đéo địt được nó. Đéo ai lại nuốt lời khà khà?

  Địt mẹ dính vào gái là đao đào lao rất. Cụng ly nào.
 27. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 02:20

  Tôi ghét con Pín ở mỗi điểm, là cỏn có vẻ địt được rất nhiều gái rất nhiều lần thời = tuổi tôi. Địt mẹ tôi gato rất, ghét rất địt lồn mẹ con Pín lồn trao phát!


  Còn lại thì tôi quý cỏn phết. Cụng ly nào!
 28. #28 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 02:25

  Nào cụm li, địt mẹ đàn bà thật là khó hiểu rất, hồi băng tuổi cô tôi chỉ đá phò với quai tai, năm 24 thì tôi bắt đầu có cô ny đầu, và tỉn đều như vắt chanh  khà khà

 29. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 02:25

  22 nó nhắn gì mà tôi cho là nhạt thếch? Là “how r u doing?”


  Hao hao cái mả mẹ mài. Địt mẹ. Đã đéo cho địt lại còn lắm chiện khà khà.
 30. #30 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/11 - 02:29

  Anh Pín kể chiện địt Tai xem nào khà khà. Ngại đéo gì. Đời ông người sống có nhõn 1 lần khà khà.


  Cụng ly!
 31. #31 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 02:34

  tôi có 3 cô , yêu khi các cô học lớp 12, toàn từ võ mà , địt mẹ lớp 12 thịt mềm rất, nhai đc cả sụn khà khà. gặp nhao là lao vào nhao luôn, như đôi chọi máo khà khà, hồi đó tôi làm đc nhiêu xiền đều cúng bọn nhà trọ hết địt mẹ chúng nó, hết tiền thì lôi nhao ra bờ sông hồng, phóng xe mái vào giữa bụi lau, chạy bộ lại, dựng những cây lao xe mái làm đổ, như 1 bức mành, thế là bảo ny chổng mông, bám tai vào xe, và he he  dập bình bịp khà khà khà khà , phê đéo chịu, làm 1 li nữa nào ke ke ke !!! 

 32. #32 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 02:39

  À địt Tai  khà khà .

   hồi đó định địt đéo, đi chơi uống bia, cô ý làm cùng cơ quan, thích uống bia hơi với tôi, cô ý ít nói, buồn bỏ mẹ tai ở Lừa, mai thai có tôi thi thoảng rủ đi bia với nhậu , rồi đi xa hơn, chùa Hương hồi mùa hè, đéo có khách nào, chúng tôi trèo dốc vui rất, lần đầu tôi cầm tai cô ta ở đó khà khà  
 33. #33 by Lucky on 2012/02/11 - 02:39

  Anh Pín kể chuyện làm Ky mắc cưới, phun mẹ nước cà rốt lên phím laptop, phải lật phím space lên lau, Ky đéo có móng tay,lật lật lắp lắp ,đau hết đầu ngón tay  , địt mẹ !

   

  Ky ném lên khổ thơ ,rùi kể về 1 thèn Chó quen Ky trước kia .

   

  Một trăng, một rượu, một mình ta

  Ta uống, ta say, ta khóc òa

  Người tôi yêu xưa …nay đã cũ

  Valentine này ai đến với ta ???

 34. #34 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 02:44

  A em Ki lên rồi ke ke , để anh kể valentine  khà khà .

   hôm đó anh đưa cô Tai lên quán Tre ven bờ sông Hồng, đó là 1 quán phong cảnh hĩutình nhiền ra mặt sông, anh gọi 1 con gà luộc, 1 đĩa xôi, cô Tai thích xôi chấm muối vừng địt mẹ nó ngu, 1 chai bia cho cô, và 1 chai diệu nụi vốt ka  khà khà, uống vào rất, trước lúc đón cô cổ thì tôi mới biết hôm đó là ngày tình yêu ke ke 14/2  địt mẹ 
 35. #35 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 03:04

  chúng tôi ăn uống vui rất, tôi uống hết 1 chai vốt ka nhỏ và mấy chai bia, hễ sai sai tôi nói tiếng Anh nhiều rất, tỉnh thì đéo nghĩ ra cái lồn gì mà nói chưa đéo phải trình khà khà ,,

 36. #36 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 03:09

  dí buồi kể nữa khà khà uốn diệu

 37. #37 by Lucky on 2012/02/11 - 03:10

  Thèn Chó với Ky quen nhau trong một dịp  về phép Lừa , đợt đó Ky về đến 4 tháng . Ky đi cafe , thế đéo nào nhìn thèn thẻn thik mẹ , há há . Thèn Chó nhìn ok , đéo đẹp cứt gì hết, chỉ có môi nó tràn đầy, nhìn sexy đéo chịu và cao ráo . Nói chung ngoại hình được. Nó cũng thik Ky mẹ, há há !

   

  Mượn từ YÊU cho có cớ để tĩn nhau,chứ yêu đéo gì nhanh vậy ! Hai đứa quấn như trăn khi ở gần ,thèn thẻn cũng manly lém ,địt mẹ biết chìu gái rất , đéo như đa số Lừa hãm lìn, hay nó mới quen chưa bộc lộ hết, Ky biết đéo ,  chỉ biết bên nó Ky thấy vui, đéo quan tâm nó xấu tốt nữa. Địt mẹ ,có 4 tháng ko lo tranh thủ , cút qua lại, cứt ý còn mà Yêu mới chả Tĩn nhau !

   

  Rùi Ky ra Hà Lụi có việc, ở ngoài đó ,cuối tuần thèn thẻn cũng bay ra vào chiều thứ sáu, rồi cút về Gồng lại vào tối chủ nhật . Há há…Đường Thanh Niên ,hồ Trúc Bạch, Bờ Hồ,phố Cổ…có dấu chân tụi Ky như bao đôi tin tin yêu nhau khác . Vui rất , địt mẹ . À, mà có khi hứng lên , cũng vào con Dragon hotel ( ko phải anh Lài ) ở phố đéo gì quên tên mẹ , làm cuốc tàu nhanh , xong tắm phát ,lại đi chơi tiếp.

   

  Thời gian trôi qua nhanh lắm , cứ trông cuối tuần để gặp, háo hức, chờ đợi, bồn chồn ,hồi hộp…rất vào chiều thứ sáu. Được đâu 3 tháng, thì bắt đầu có chuyện, thèn thẻn ghen rất ,địt con mẹ , thứ Ky sợ nhất trên đời!

   

  ( Còn )

 38. #38 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 03:21

  hi hi anh thích cjiện em ki  ,, tiếp đi

 39. #39 by Lucky on 2012/02/11 - 03:21

  Mẹ có cái ghen kiểu Lừa ,kinh tởm rất !

   

  Ky có công việc của mình và ham vui, bạn bè cũng đông ngoài đó, trai có,gái có , tất nhiên . Và cũng có một anh thik Ky , Ky quan tâm làm đéo, lúc đó chỉ nghĩ đến mõi thèn thẻn thôi! Một lần  tụi Ky ngồi với nhau , thèn thẻn đi cùng hội ,và anh kia cũng ngồi cùng , đéo biết sao, thèn thẻn đéo nói câu nào, về hầm hầm , thinh thinh trông rất hãm lìn.

   

  Đêm đó như bao đêm khác , ôm hôn này kia ,thắm thiết rất . Nó ôm Ky rất chặt, rồi nắm tay Ky rất đau…những hành động khó hiểu , Ky đẩy mie ra,và hỏi “Có chuyện gì nói em, em thấy anh không bình thường!” . Nó đéo nói, hất mẹ Ky ngã ngữa ra giường , đè lên người! Địt con mẹ, một cảm giác bị hấp diêm và tệ hại hơn thế nữa chạy qua trong đầu Ky , Ky phản ứng ngay, bản năng tự về cao rất , hất mẹ thèn thẻn ra .

   

  Hai đưa vật nhau như chó với mèo

   

  Thui đéo kể nữa

 40. #40 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 03:30

  ấy đang hai Ki ơi khà khà!!

 41. #41 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 03:34

   Có 8 cô đang ở đây đéo cô nào chịu kể chiện đêm khuya hả khà khà  địt mẹ các cô!!!

 42. #42 by CAM on 2012/02/11 - 04:28

  Há há, chết cười mới Pín. Ôm gối chờ trăng đi nhá.

  Dưng kỳ này hoan hô Lý Lắc. Bị bắn giữa 2 lằn đạn chính là pháp quyền – pháp luật. Tiên sư chi bựa, hành pháp lấn sân tư pháp,Thủ tướng ngồi ghế chánh án Tòa phúc thẩm TCND, ngay giữa bàn dân thiên hạ lại được báo chí  tung hô nhiệt liệt. Này nói lên điều gì?

  1- Đảng ta vững mạnh muôn năm, xuất hiện được vỗ tay rào rào, miễn chịu khó xoa đầu cho bọn bỏn tí kẹo.

  2- Chúng dân mãi mãi lừa, cái chúng muốn có phải nhà nước pháp quyền – nền tảng trụ cột mọi hình thái dân chủ tiên tiến đâu? Chúng chỉ muốn một nhà nước theo ý lũ. Bị dắt mũi suốt cược đời bởi thế, chẳng phải do Bê, do ngu sự bản thân.

  Đang chạy việc. Pín cùng chi bựa liệu thần hồn nhá. Hẹn weekend hẹn bắn rụng trăng lun.

 43. #43 by Lucky on 2012/02/11 - 04:36

  Hihi…ok viết tiếp để anh Pín nhậu say luôn

  Một đêm vật nhau như chó mới mèo , mệt kinh dị, thở hồng hộc như nái xề ,Ky nói ” đủ rồi , ok!”  Thèn thẻn bỏ Ky ra , đéo nói  câu nào, ra balkon ngồi . Ky thì nằm xụi lơ như ông sứa bắt lên bờ , kinh rất !

   

  Ngay hôm sau , thèn thẻn đéo về Gồng như thường lệ , nói ở lại Nụi !  Ky thấy củ chuối rồi , đéo mie , giân nhau thì phải cút đi đâu đó cho nguôi ngoa rồi vui vẻ về với nhau , đéo gì giận nhau lại còn ở luôn bên nhau thế này thì có mà oánh nhau à ! Ky đéo ok , nó mới bắt đầu nói nhiều : Anh yêu em nhiều lắm ….anh không chịu được khi người ta nắm tay em , rồi anh cũng đàn ông anh không chịu được bạn gái mình nhảy với người khác… ui nhiều lắm , mà chuối cả nải ,đéo phải chỉ 1 ông chuối gọi là kèn thèn thẻn có , địt mẹ! Mà đàn bà cũng buồn cười, đéo nói gì thì cứ hỏi, mà nói gì ra không vui lại nói nói nhiều ,há há …

   

  Thèn thẻn bắt đầu chiến dịch canh me Ky, giống Pín cực . Đit mẹ, Ky đi đâu là nó lẻo đẻo, ở viện Goethe ra là thèn thẻn ngồi chình ình đó rồi . Một cảm giác ràng buộc, mất tự do, cảm giác bị quản thúc…đại loại vậy , làm Ky ngột ngạc đéo chịu được!

   

 44. #44 by Lucky on 2012/02/11 - 04:37

  Mấy đứa bạn nói ” Anh ý yêu nên anh ghen vậy!” hay ” Có ghen mới có yêu đó !” …Tất cả lại mượn từ GHEN để hành hạ nhau . Nếu bắt đầu bằng mượn từ YÊU thì giờ là mượn từ GHEN đúng nghĩa. Còn Ky thì quá tỉnh táo để nói rằng ” Tôi và anh chấm dứt ở đây ! ” .

  Thèn thẻn đéo nói rằng gì , bay vào thành phố . Ky nhớ cồn cào , nhớ da diết, nhớ đéo còn là Ky nưã, địt mẹ củ chuối ! Đi ngang qua quán cốc hay ngồi, là cảm giác trống trãi đến vô tận ! Nhìn hai đứa đi bên nhau , còn Ky lặng lẽ ở bờ Hồ phải nói là vời vợi chiều cô đơn…Ky ngẫn ngơ ,ngẫn ngơ …

  Hết .

 45. #45 by trungduong on 2012/02/11 - 04:38

  Thư giãn cuối tuần này Pin Sắc

  Phần 1-For Gays and Lesbians / Elderly people. Nhẽ chừng 10 năm nữa, ông cụ Trung Tướng kèn khủng cũng có mặt.

  Phần 2-English humour, Oh, Please hold me

  Phần 3-Dành cho Lucky với bài thơ hôm nọ về người đàn bà băm mấy nhát (Sexy World / Double Hamberger)

 46. #46 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 04:40

  Anh vưỡn hóng đơi nài khà khà , chiêjn hay lắm 

 47. #47 by CAM on 2012/02/11 - 04:45

  @Già: Không chỉ Nụi-Kay tư nhân hóa đâu nhá. Còn Nụi – Phồng, Gồng – Tran nữa. Hai tuyến này xe vi vu mút mùa luôn, dưng tàu “lạ” vẫn lăn bánh được trên sân ga Bê.  Đánh vào phân khúc du lịch cực chuẩn SGK thị trường.Tiếc phố Hội không nằm trên trục đường sắt. Nếu có, dám hình thành tuyến ngon cơm Huế – Hội – Tran lắm.

  Đã nói đường sắt với tư nhân chỉ là kinh doanh, có mùi tiền bò đến, ít cơm nhãng ra. Đầu tư giúp công ích – công cộng  cho các khúc  chết giãy vắng khách; Cam đây chỉ còn biết ngửa mặt cầu Giời ban xuống Lừa một tấm thiện chí bao la giống Già .

 48. #48 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 04:47

  Đúng đó em Ki, cút mẹ thằng mặt máo (!) đi khà khà, thằng thẳng giống anh rất, yêu mà khà khà , anh cũng đéo ânhận vì bị bỏ, lỗi mình thôi khà khà .

 49. #49 by CAM on 2012/02/11 - 04:49

  @Ky: Một trăng, một rượu, một mình ta

  Ta uống, ta say, ta khóc òa

  Người tôi yêu xưa …nay đã cũ

  Valentine này ai đến với ta ???

  ==========

  Thơm Ky 1 cái. Thơ mượt ghê. Để rảnh Cam sẽ xướng họa đối ẩm cùng cho trọn Valentine. Giờ chạy đã. Chào tin yêu thắm thiết! Gửi lời thăm tuyền thể nhân dân Đức nhợn anh em.

 50. #50 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 04:50

  Nói thì nói, anh cũng ko ưa con tamphân aka 3dung lấn sân tòaán vụ nài khà khà , tha cho em Cam đó, nhưng nếu tòa nói như tamphân thì em phải sinlỗi anh nhé địt mẹ, anh thu hết lệnh truy nã lại khà khà