World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 18:55

  Anh thấy tôi nhậu vãi cứt ko ? tôi ăn cả 1 miếng thịt thăn con kudu , đá cả chai vang lẫn vài chai bia, ư mà đéongon bằng bò, tôi nhậu chỗ này ở gionhannesbird cái lồn gì Nam phi đéo nhớ mà gõ ănglê khà khà .

   Địt mẹ đã có thời sung sướng quá đi, giờ bốc vác sụn mẹ nó lưng anh ạ, đời mà, cái lồn gì chả có giá khà khà ,
   làm 1 li nào.
 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 18:56

  @Con Hán Ti Mết

  Một ngài quán Bựa có quãng gần 10,000 hits. Mỗi fút có 7 hits. Thế có mà tiềm được cái cứt ý nếu tính theo thờijan bốt.

  Mà thôi, địt mẹ Zì cần đéo jì fải jấu các cô nữa. Đéo mẹ đến 30 con Bựa gặp Zì gòi, có chiện đéo jì đâu mà sợ. Đéo mẹ có khi Zì thơm cả mấy em Cam gòi cũng nên.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 19:00

  Con Bín được cái ngoạihình trông nuột fết, nhẽ gần bằng cái mông đít Zì.

  Zưng con nài ăn-bú trông bầnnông quá đi. Tai thì cầm zao lămlăm lămlăm như sắp jiết chó. Cầm zao ăn thì nhẹnhàng góngén thôi chứ.

  Cái đĩa thức-ăn thì trông như đống fân zê. Nhoenhoét nhòenhoẹt hệt bãi cứt tére. Gao thịt mỗi chỗ zính một tí. Chả có thẩmmỹ đéo jì cả. Zì chê.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 19:07

  @con Bín Nghé

  Chả có con đéo nầu để xèng trong chợ đâu, kể-cả chợ đéo bâu-jờ chái.

  Các cô đã vầu chợ Lừa chưa mà nghĩ bọn Lừa để xèng trong đó qua đêm?

  Đéo mẹ bọn làm-hàng đó, để xem có mót được tí jì của bọn bẩuhiểm các cái không.

  Zì lạ đéo jì. Trước chái chợ Đồng Suân ở Nụi, con bạn Zì bị mất đâu mấy trăm ngàn Cụ (hoặc 1-2 trẹo Cụ jì đéo nhớ) tiền lẻ, thế mà gào ầm lên là mất hơn trăm trẹo.

  Tấtnhiên là đéo ai đền cả hehe. Lừa mà. Zân thì vửa jan vửa tham, quan thì vửa tham vửa jan. Tin thằng đéo nầu được.

 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 19:08

  Đúng rồi. Trung Tướng nói rất đúng ý tôi. Tôi khen.


  Địt mẹ con Pín bần nông vô đối. Địt mẹ tay đéo gì cầm dao như đồ tể đù má. Đĩa thức ăn thì tèm lem đéo gọn gàng như bọn Tai gì cả.


 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 19:10

  Chái chợ thì có đứa đaokhổ, zưng nhiều đứa lại gất khoái, nhất là bọn nầu vai-mượn nhiều xèng. Mà chại-chợ thì có đứa nầu không vai-mượn đâu.

  Bòn nài nại cớ chợ chái, thế là thahồ bùng xèng (hoặc chí ít là jãn nợ) của chủ-nợ. Đã có gất nhiều vụ Lừa đâm-chém nhao sau các quả chái chợ gòi bọn mặt buồi ngựa ạ.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 19:12

  Chông cái đĩa bíttếch của con Bín là Zì biết con nài vửa lấy bánh-mì quệt nước sốt quanh đĩa mút sạchsẽ.

  Đéo mẹ nếu mà định chụp-hình, thì fải chụp trước khi vét máng thế chứ. Lộ hàng đéo chiệu được.

 8. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 19:15

  Pín đâu òi? Chết mẹ đâu rùi mà im lặng thế con nài? Học văn minh của Dì Vĩ Đại đi nghe chưa cỏn? 

 9. #9 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 19:19

  Địt mẹ Dì nói đúng rồi, anh có biết dùng dao đéo khà khà , 

   1 cái đúng nữa là lũ làm hàng chái chợ, vàng nhẽ phải chải ra do nhiệt chứ, sao còn nguyên rất khà khà , địt mẹ cám ơn con Dì , nhưng có 1 cục tiền chái thì nhẽ thật 

   Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đống tro tàn, anh Lương Hồng Thắng quê ở Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh(Quảng Ngãi) đau khổ vì hàng hóa bị lửa thiêu rụi sạch và số tiền mặt 430 triệu đồng bị lửa đốt co quắp còn bé xíu thế này.
 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 19:22

  @con Bín

  Cũng có con quên xèng ở chợ, zưng đéo nhiều đâu. Mấy cục xèng chái kia chỉ tầm zăm trẹo thôi.

 11. #11 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 19:24

  Thôi uống nào uống nào. Mời Trung Tướng & anh Pín một ly Gin Tô lích khà khà.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 19:26

  Địt mẹ con Hán Ti Mết là Năm Lét hả. Còn nài đánh chết cái nết không chừa. Đuổi cút vĩnhviễn luôn, và xóa cồng.

 13. #13 by Lucky on 2012/02/10 - 19:27

  Cô Hàn mết  nói cái nhồn gì ý nhỉ?  Đọc cồng cô nó cứ lấn cấn, địt con mẹ!

   

  Pín anh hả hê sút đít em Cam, chúc mừng anh !

   

  Há há… nhìn anh ăn uống, Ky sợ quá!

   

  Cái hình anh cầm dao mới diệu, cặp pha anh vui quá, nhẽ anh say mẹ nó dồi ??? Nhiền background  giống giống nằm trong khu ăn uống của  Misty Hills Country Hotel  – Johannesburg South Africa rất , để Ky lục lại đống hình củ xem phải hông???

 14. #14 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 19:28

  Vâng làm 1 li cô Lói, để tiền ở chợ thì chết con mẹ nó đi chứ than vãn lồn, địt mẹ đồng tiền phẩy niền khúc zuột khà khà 

 15. #15 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 19:36

  Em Ky

  đó là khách sạn đéo gì ở Johannesburg ý, 
 16. #16 by tieuthithi on 2012/02/10 - 19:39

   Chi bộ có ai / người nhà dùng loại  thuốc nài chưa ? Cho xin chút ý kiến nầu , thấy mọi nguwòi ca tụng nó như một loại thần  dược cho người  tai biến . Chị có bà ma bị HA cao nên mọi nguwòi khuyên mua để trong nhà dự phòng  khi hữu sự .

   Nó tên là ” An cung ngưu hoàng” …. của nhà sx “Đồng nhân đường”

 17. #17 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 19:43

  @em Thi:


  Đó là “An Cung Ngưu Hoàng Hoàn” (not An Hoàng Trung Tướng Kèn To khà khà), loại thuốc được bọn Tào quảng cáo là thần dược cho các trường hợp đột quỵ do tai biến gì đó, rất ghê gớm thần diệu.

  Anh chỉ nói thế nài: địt mẹ bọn Da Vàng. Nếu y học chúng mài khủng thế thì lũ chúng mài đã sang mẹ trường y Harvard mà dại bọn giáo sư bên bển.

  Bọn Tào chuyên môn chăn tourist vào mái cơ sở dược kiểu nài với nhiều màn quảng cáo reality hấp dẫn vô đối, đại loại một con sẽ nắm vào tay sợi xích sắt nung đỏ hỏn, rồi bôi thuốc mỡ trị bỏng cấp tốc khà khà?

  Tóm lại là ngu mới mua thuốc thuổng. Địt mẹ bọn Da Vàng Commie Tào phát!
 18. #18 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 19:45

  Bọn Tào chỉ có duy nhất một món mà tôi công nhựn hiệu quả vô đối: Châm Cứu. Bọn Mẽo Da Trắng Thượng Đẳng cũng đã phải công nhựn tính hiệu quả của môn nài.


  Mà Châm Cứu cũng có phải của Tào độc quyền đéo đâu. Rất nhiều nước châu Á mọi bửn khác cũng có Châm Cứu, theo nhiều trường phái khác nhao. 

  Thế thôi. Còn lại đã nói đến Y Học thì Da Trắng Thượng Đẳng vữn là nhất là nhất. 
 19. #19 by tieuthithi on 2012/02/10 - 19:56

  Địt mẹ con Hán Ti Mết là Năm Lét hả.@ ZìMóm

   Em lại nghĩ là cô nài chính là cô Sông Hàn thì có .

   Mà sao cô Pín 73 jì mà jà đao jà đớn thế nhể ?
   Nhiền gần thì trẻ, nhưng nhiền xa xa thì như ông lão 60 í hehe…
  jà hơn cả Zì Móm thật 

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 20:11

   Chỉ có Năm Lét mới có cái trò bửnthỉu mọigợ đi tiềm IP của mọi người thôi em.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 20:10

  Ui jà Zì mệt quá đi mỏi quá đi bọn ngựa chại mẹ đâu gòi?

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 20:16

  Zì kể cho các cô về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x nầu.

  (1) Từ Sô Liên qua Đông Âu và ngược lại, hầu-hết tào-hỏa đều fải qua ga Chốp:


 22. #23 by hùng hục on 2012/02/10 - 20:23

  Thủ tướng 3D nhà cháu đã có kết nuận vụ Vươn hoa cải. Đề nghị các bác: Cam, Dái ghẻ, Bia, Bín … lổi nên bình nuận ạ! Địt cụ nhà các bác hehe!

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 20:24

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (2) Chốp là một thịtrấn bé tẹo nằm ở biênjới Ukraine, jáp mới Hung & Slovak. Tào-hỏa đi Hung, Tiệp, Khắc, Rômani, Nam Tư.. đều zừng ở đây để mần thủtục xuất-nhậpcảnh và đổi bánh.

  Trước WW2, Chốp thuộc hết Hung gòi Tiệp, chả bâu-jờ thuộc Ukraine. Sau WW2, thế đéo nầu mà Chốp tựzưng nhải mẹ vầu đất Ukraine.

  Vì thế, mà bọn zân Chốp xịn đéo bâu-jờ nhận mình là người Ukraine hai Nga Ngố. Zân zẩn đafần là Hung, Rôm, Tiệp, Khắc, Balan, và có một số gất đông Thuốc aka Gypsy aka Zigan. Bọn Nga & Ukraine ở đó cũng có, zưng tuyền là bộđội, cam, hảiquan.., và đươngnhiên là jới lãnhtụ caocấp.

 24. #25 by bienduc_hai on 2012/02/10 - 20:25

  Chú Hải của các cô đã lên mới cái xương sống khốn khổ và cái chân trái khốn nạn đây, cả cái tai cũng như cứt rồi.


  Đận trước anh  bận như chó không nói nhời cảm ơn cụ thể tới các cô chỉ anh công trên quán, thành thật xin lỗi xin lỗi.

  Chiện anh bị điện giật là có thiệt, bà Zì chớ có tự vệ quá mức như hôm hổm, rằng anh bịa, hehe.

  Anh thật là từ đận đó anh có công, nhưng cái gót nó hết nhức mà cái gối nó yếu hẳn ga, giờ để gối gập lâu chừng hơn 5 phút là đứng không vững. Hai tai thì vụng về thôi rồi, hic. Cái bắp đùi trái của anh thì trường kỳ nhưng nhức nhưng nhức, nếu anh vô ý để cái phone trong túi bên đó thì y như rằng lát sau nó khó chịu tới nỗi anh muốn chặt mẹ chân đó đi các cô ạ.

  Haiza, anh đéo có chiện xuất tinh hay cái gì đại loại thế mà sao bị như vậy các cô? Giờ nhời khuyên cho anh là gì, đi chụp xương sống_chân và để mặc tình các con Y nó vẽ hay liên hệ với con Lói xin thuốc?

 25. #26 by Hoaimien on 2012/02/10 - 20:27

  Nhân chuyện về tàu hỏa em nhờ Zì và chi bộ tư vấn giúp vụ này

  Ai ở Đà nẵng check hộ thông tin xem có đúng không nhé

  Hôm rồi em đi Đà nẵng, được nghe một câu chuyện hết sức cảm động.

  Mẹ cô bé đi TNXP về bế con chơi gần đường tàu, tàu đến cuốn vào bánh. NGười mẹ chết kịp hất đứa con đâu hơn 1 tuổi ra lề đường. Đứa bé bị liệt teo hết cả chân từ đó đến giờ.

  Ông bà ngoại đón về nuôi, và điều kì lạ là vừa rồi bạn Mẹ nó tình cờ nghe được và tìm đến. Có bé hai chân teo quắt ngồi xe lăn đi học Tin học đã lấy chồng và có con. Chị ấy vô cùng ngạc nhiên không hiểu vì sao nó có thể đẻ được và khuôn mặt nó luôn rạng ngời. Chị ấy bảo, nếu đã xem các chương trình người xây tổ ấm… thì câu chuyện cô bé này xúc đông hơn nhiều. Chị ấy có đề nghị cô bé viết lại về cuộc đời của mình để gửi dự thi cũng là một cách chia sẻ và nếu có giải thì giúp nó thêm trong cuộc sống.

  Chi bộ tư vấn giúp  chị bạn em xem nếu viết thì gửi ở đâu và nếu được cho co bé một dàn ý để viết câu chuyện về cuộc đời mình.

  (Nhờ các Bựa ở Đà nẵng xác thực thêm thông tin nhé. Chồng cô bé hiện đang làm bảo vệ ở một truwòng THCS ở Đà nẵng. )

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 20:38

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (3) Từ đầu 198x về trước, Chốp là một biệtkhu. Côngzân Sô Liên vầu đây fải có visa (như zân Tầu vầu Hồng Công vậy), và bị kiểmsoát cực kinhkhủng. Quanh Chốp có hàng gào zây-thép-gai y như ở biênjới Đông Tây Đức. Zững cuộn thép-gai hình tròntròn cao tới 10m, nằm bên zững mương nước có cài zây điện, cho các cô thấy một khôngkhí nhà-tù toànziện và hắcám.

  Các cô sẽ đéo thể tưởngtượng được nếu chưa đến đó.

  Zân Chốp thời thởi khá jầu, jống zân Fồng thời tươngđương. Đafần bỏn có thunhập từ buôn hàng lậu, đủi xèng ngoạitệ, cungcấp gáimú.., zù Cam Sô Liên bắtbớ các vụ nài gất kinh.

  Zưng hehe, các cô cũng biết, là Cam thì luôn sống nhờ các ngón lậu mà bỏn có tráchnhiệm tiêuziệt đó, nên quầnchúng cầnlao Chốp cũng té nước theo voi được chút-đỉnh.

  Quầnchúng Chốp, vì thế, tuyền cỡi xe-hơi Volga, là loại xe caocấp của Sô Liên. Có thằng còn chơi cả Mẹc Xê Đéc, hoặc Volvo, hoặc Citroen.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 20:45

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (4) Tào liênvận từ Sô Liên qua Đông Âu và ngược-lại bâu-jờ cũng tới Chốp vầu ban-đêm. Đó hầu-như là một tậpquán Thiênđàng không bâu-jờ thai-đủi.

  Khi tào zừng ở Chốp chờ đủi bánh và mần thủtục xuấtnhậpcảnh, có hai lựclượng hànhchánh Sô Liên sẽ lên kiểmtra, đó là bộđội Biênfồng và Hảiquan. Biênfồng mặc áo xanh-lá sẫm, còn Hảiquan áo xanh-nhạt.

  Cả hai lựclượng nài đều mặc quânfục, có đủ quânhàm quânhiệu. Bọn nài thường lên cùng nhao, zưng có lúc cách nhao một quãng ngắn.

 28. #29 by Hồng Vàng on 2012/02/10 - 20:57

  Zì làm em nhớ đến một câu trong Một ngày dài hơn thế kỷ: “…Những chuyến tàu vẫn chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông…”, âm thầm chạy xuyên qua các vùng đất hoang vu.

   

  Em đang phải ngồi dịch manual cho khách hàng, chán ngấy… vừa dịch vừa hóng chiện tào hỏa.

 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 21:00

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (5) Bọn Biênfồng có tráchnhiệm kiểmtra coi hànhkhách có mang theo ngoạitệ hoặc đồng Gúp (aka Ông Nin) hai không. Còn bọn Hảiquan thì kiểmtra hànhkhách có mang hànghóa jì không.

  Theo Hiếnfáp 19xx, việc sỡhĩu ngoạitệ ở Sô Liên bị cấm-ngặt. 1 Tơn trong người sẽ tươngđương 1 năm tù. 4 Tơn thì hehe, hơi khác, tươngđương 20 năm tù. Mang cả ngàn Tơn như Zì thì chungthân chứ còn đéo jì nữa.

  Mang ngoạitệ khó như thế, vậy mang Ông Nin thì sao?

  Cũng đéo được. Nếu là sinhviên, các cô không được mang quá 40 Ông Nin (chừng 10 Tơn theo já chợ-đen) trong người khi ga khỏi biênjới Sô Liên, và ngược lại. Nếu các cô là quầnchúng cầnlao Sô Liên gộc, số xèng nài sẽ được fép cao hơn, bằng 100 Nin.

  Tại-sao bọn Sô Liên sợ quầnchúng mang Ông Nin khỏi nước Nga? Đơnjản là vì chên đồng xèng Sô Liên đó có ghi rõ, “Xèng nài được bẩuđảm bằng vàng và đá-quý Sô Liên”.

  Vậy, khi mang Ông Nin qua tưbản, các cô có-thể vầu bank để đổi lấy Tơn theo đúng tỷjá quốctế (chừng 0.7 Nin ăn 1 Tơn, bằng 6 lần já chợ-đen).

  Đấy là janghồ đồn, chứ Zì thì hehe cứ mang Tơn cho lành, vì nếu mang Nin thì tội còn nặng hơn mang Tơn, mà cũng đéo biết đủi ở đâu khi sang bên bển.

 30. #31 by EURO on 2012/02/10 - 21:12

  @ Hoài Miên, chiện cô bé liên hệ với Rô nha.

 31. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 21:13

  Các anh các chị xem con Mẽo Trắng Thượng Đẳng giáo dục con gái (daughter) mất dại nài:

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 21:14

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (6) Mang ngoạitệ thì khókhăn như vậy, zưng mang hànghóa cũng không zễ hơn.

  Bọn Hảiquan có một cuốn sách to-đùng, kêu là Sách Đỏ, trong quyđịnh gõ, người nầu thì được mang cái jì, và với sốlượng bâu-nhiêu. Cuốn Sách Đỏ nài được cậpnhật hầu-như hàng tháng, vì bọn buôn-lậu như Zì có gất nhiều cách lách luật hehe zân-jan mà.

  Chẳnghạn có thời mái chiếu-fin (loại mini 8mm) không có trong zanhsách hàng cấm xuất. Zì liền bê mẹ 2 con sang Hung (já mua 125 Nin, já bán 200 Nin, lãi fết, tuy không bằng một-số thứ khác). Đùng fát sau đó chừng 1 tháng con bạn Zì cũng bê sang, bị Hảiquan tịchthu luôn.

  Lýzo là hehe Sách Đỏ đã cậpnhật. Theo đó, mái chiếu-fin bị cấm xuấtcảnh.

  Tươngtự hàng về (nhậpcảnh) Sô Liên cũng fải tuânthủ Sách Đỏ. Tất-cả đều có quyđịnh gõgàng. Sinhviên thì được mang 2 chiếc quần Jeans ngoài chiếc mặc chên người. Quầnchúng cầnlao thì được 3 chiếc.

  Mang thừa hả? Bị tịchthu luôn chứ còn đéo jì nữa. Mang thiếu thì sao? Thì bỏn Hảiquan sẽ lôi các cô lên vănfòng để kiếm coi các cô còn jấu hàng ở đâu không, chứ làm đéo jì có chiện ai đó lại mang không hết tiêuchuẩn hehe.

 33. #34 by Black Sheep on 2012/02/10 - 21:28

  Anh day anh day. Dit me con Zi cho co lo. Kieu deo j ly lich cua mu cung nam trong ho so cua con Hung roi, hehe. Bon  thich chem mu luc nao thi chem.

  Con nao no ve cai EXIF vay, dit me con nai lai doa ga. Moi cac co tim Hex Editor, mo 1 cai anh la biet ngai ay ma.
  Con nao hoi ve An Cung do. Dit me tuyen lua dao ca day. Dit me bon Tao nhat. Cac co dung co tin nha.
  Van de cua con Hai la dong dien co the gay ra roi loan dan truyen than kinh.Cu de tu tu no khoi di co. Dit me thoai hoa cai cut ay con mu Zi.
  Thoi dit me anh lai phai chai. Hen mu Zi no ve tao hoa Lua sau. See u then, my babe.
 34. #36 by nhất on 2012/02/10 - 21:28

  Hồi đầu 9x anh có thằng đệ mang vàng ra khỏi  Nga  thế này: nó lên tầu từ Mát hay đâu đó rất xa biên giới. Mua vé nằm sát  nóc, tầng trên cùng. Ban đêm tển cần cù tháo chỉ đệm nằm, tuồn nhẫn vàng vào đệm, rồi khâu lại. Tất nhiên là làm ban đêm. Cứ thế mang ối vàng qua Chốp chót lọt. Mặt đần đần như TT chắc đéo dám dấu như tển nhở, kha kha.

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 21:38

   Vàng thời Zì mang đéo có lãi con Óc Quất ạ. Mang từ Lừa sang Nga mà cũng chỉ lãi tầm 20-25% thôi, đáng đéo jì.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 21:29

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (7) Khi đi khỏi Sô Liên, trước khi tào-hỏa liênvận tới Chốp chừng 1-2 tiếng, không ai bẩu ai, bọn Zì nhấtloạt tỉnh ngủ, và lúihúi tiềm cách jấu Tơn, kiểmtra hàng, và chuẩnbị tưtưởng đốifó Biênfồng & Hảiquan, lũ cướp-cạn sắtđá.

  Thường thì Zì jấu Tơn từ nhà, bằng cách lận vầu bìa sách, hoặc nhét trong đáy fụ của vali (tức là fải zạch đáy vali, nhét Tơn vầu, gòi khâu lại như cũ), hoặc cài trong những ngăn bímật của hànghóa mang theo..

  Hànghóa cũng thế, được nghiênkíu kỹlưỡng từ trước chuyến đi, để không bị tịchthu zo vifạm Sách Đỏ.

  Zưng bọn Mọi-đen Mọi-đỏ thì hehe cứ đến nơi mới bấn lên tiềm cách jấu Tơn & hàng. Bỏn chại ầmầm zọc toa, chưởi nhao loạnxị. Có thằng nhét Tơn vầu kẽ tường nhà-xí, thế đéo nầu sau đó tiềm lại thì đéo thấy đâu nữa hehe. Có-thể chính bọn Biênfồng đã chôm mất, hoặc bạnbè chôm, hoặc ai chôm biết đéo.

  Zì jờ vưỡn còn cuốn sổ chép bài-hát, mà trang bìa vưỡn còn zấu-vết của một lần jấu 200 Tơn hehe mang từ Sô Liên qua Hung.

  Đéo mẹ Zì zán 200 Tơn vầu, bìa bỉa nủi fồng lên chông gất kinhhoàng. Thế là Zì fải zùng bút-bi xanhxanh đỏđỏ trangtrí hoa-lá lungtung gườmgà để đéo ai nhận ga hehe nữa.

 36. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 21:34

  Tiếp kể về zững chiến cỡi tào-hỏa 197x của Zì Vĩđại.

  (8) Tào qua Chốp là coi như xong. Sang đến đất Hung hoặc Tiệp, bọn Biênfồng bển tự lên toa (không cần zừng tào nha), gồi kiểmtra hộchiếu, đóng zấu nhậpcảnh, y như bi-jờ vậy, mang vầu Tơn hay hàng jì bỏn đéo quantâm.

  Bonus. Tuyết bên ngoài ga Chốp lừngzanh một thuở:

 37. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 21:37

  Thôi đủ gòi hehe Zì đi coi fin nghe nhạc. Để mai Zì kể tiếp về các chiến tào ngược từ Đông Âu về Sô Liên, và loanhquanh Đông Âu.

 38. #41 by nhất on 2012/02/10 - 21:46

  An Hoang Trung Tuong

  Cách đây 3 phút

  Vàng thời Zì mang đéo có lãi con Óc Quất ạ. Mang từ Lừa sang Nga mà cũng chỉ lãi tầm 20-25% thôi, đáng đéo jì.

  Ơ mụ Zì ngẫn à, sao lại chở củi về dừng. Nhân dân mang vàng từ Nga về Lừa chứ nhở!

 39. #42 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 21:52

  Giờ truy nã đã tới, các anh các chị gặp con Cam mái khám ở đâu bâỏ nó tôi đang tiềm nhá, nó nợ tôi 1 nhời sinnỗi từ cuộc cãinhao trước, địt mẹ nó phennài tôi phát lệnh truynã toàn mạng. 

   Các anh các chị ai thấy nó núpkiếnkiến ở đâu chỉ tôi với nhé, 
   Tiên nhân nó phen nài xin za sức đoạn kình  khà khà !!!
 40. #43 by Quang Vinh Muon Nam on 2012/02/10 - 22:05

  Con Pín đừng vội mừng nhé, em CAM nổi lên bây giờ với trợ lực của thủ trưởng Beo thì mầy lại phẩy khoanh tai sin lỗi, hãy nghe ông Beo dịch nghĩa lời Bê nài :

  http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960

 41. #44 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 22:10

  Con Tam phân đã nói ra nhời, cái QĐ giao 19ha là sai (wrong) mẹ, vậy là con Cam phải sinnỗi tôi, tôi đéo cần biết thủ trưởng ông Beo phán gì khà khà, con Cam, cô có chại đàng zời khà khà !!!

 42. #45 by Cathnga on 2012/02/10 - 22:12

  He he, chết cười với anh Pín và chị Cam.

 43. #46 by lylac on 2012/02/10 - 22:16

  Tay 3D này lại đạo văn của Tổng thống Lylac rồi. Lần này cậu tha, lần sau cậu kiện Thủ tướng: Cưỡng chế đầm tôm sai cả luật và đạo lý 

 44. #47 by lylac on 2012/02/10 - 22:22

  Anh Pín chờ lời xin lỗi của mụ CAM khác nào chờ Tết ở ăng-gô-la hia hia. Mụ ấy lại bảo kết luận đấy mới là chỉ đạo của Thủ Tướng, còn đúng sai gặp nhau ở Toà án nhá, thượng tôn pháp luật nhá (cái mà bói ra ở Lừa). Rồi anh xem tôi đoán có đúng không.

 45. #48 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 22:30

  Ko ko anh lí nắc ạ, Tòa đéo có nghĩa ở đây vì tôi có cãi con Cam vụ conVươn đâu, tôi chỉ đưa con mặt lồn trao ấy xem cái văn bản sai luật giao 19ha, còn nó cãi như phá là đéo sai địt lồn cụ ông nội địt bà ngoại nó đẻ ra ngan.

   Con Cam, cô có chại đằng zời vì khà khà :

    Con Tamphân đã nói rõ :
   Nhưng tới quyết định số 220 giao bổ sung 19,3ha đất, về mặt thẩm quyền thì đúng và phù hợp với mục đích sử dụng đát. Tuy nhiên, quyết định chưa đúng với quy định về Luật đất đai, có thể nói ngắn gọn đây là quyết định không đúng pháp luật 46. #49 by Vãi Lều on 2012/02/10 - 22:38

  Địt lồn mẹ cô CAM vào mà xin lỗi anh Pín đê, lần này mà còn cãi nữa thì anh bảo con Zì đệ anh khóa mẹ mõm cô vĩnh viễn.


  Chúc mừng anh Pín sau bao ngày nấp kiến kiến vì loa không khỏe bằng loa con CAM giờ đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa, khà khà.
 47. #50 by Lucky on 2012/02/10 - 22:38

  Vụ Quên Lãng này, chỉ đọng lại trong Ky mõi cô Ca , há há …địt con mẹ , cô Ca này nổ, Zì gọi bằng cụ mẹ, há há…

  Với cái ghe con,lây hây chèo chống trong cái rạch nhỏ như mếp nhồn, mà cô Ca nâng tầm thành một chiến thuật mới, có thể viết ra sách…há há …chết mie nó cười rùi !

   

   

   

   

 48. #51 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 22:42

  Tôi nấp kiến kiến chờ thời đã mái hôm nai, giờ Tôi đi mua chai vang đã địt mẹ trong lúc chờ con Cam mái khám mặt lồn trao nủi lên, hôm nai sẽ uống nhiều hơn thôngthường 1 li khà khà phải ko em Cam ?

   Còn con Vươn hai con Tamphân hai con Hiền con hiển có chết ngai thì tôi cũng kệ, nhẻ 
   Khà khà nghĩ đến con cam lắp bắp sinnỗi mà vui quá đi địt mẹ .
 49. #52 by lylac on 2012/02/10 - 22:44

  Tôi cược với các anh là không có xin lỗi xin leo ở đây gì cả. Nếu mụ CAM xin lỗi, hehe tôi sẽ tự phạt mình bằng việc không viết một tham luận trong entry mới của quán Bựa (tức nhiên vẫn xem nhưng không được nói).

 50. #53 by bichdang65 on 2012/02/10 - 23:20

  @ con CAM ” Đặc biệt khi xe khách phát triển loại hình xe giường nằm, xe du lịch thì ưu thế cạnh tranh chở khách của xe hơn hẳn: rẻ, sạch, lịch sự, tiện lợi.”

  Con này đú hơn bò.Đi tào lửa “ăn ,ngủ,đụ, ỉa “muốn gì có đó,bài bọt,rịu chè,trai dưới gú đè trên,mây mưa zã zời.Địt mợ đi xe giường một thèn dắm cả làng nhắm,đường bộ Lừa đứng 1 từ dưới lên,liện qua ,liện lại,phanh toi,dồn lui,về tới nhà mới biết cònsống.Nằm cái ông nội nó!!!Lúc đéo nào con nài mở mồm là không hửi nủi.chắc phải nhét 2 bi vào đại khẩu của nó cho tét ngôn.