World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 14:37

  Vé khứ hồi Vietnam Airlines cho chuyến Nụi-Goong & Goong-Nụi bằng mẹ nó một tour du lịch Thailand (aka one of the best travelling area in all of Asia) trọn gói của Saigontourist. Thật vãi dắm với xứ Lừa.


  À, mạng FPT ngoài Nụi chặn toàn bộ Yahoo 360 mới đểu nhé (hoặc chỉ chặn nhõn blog của Trung Tướng tôi cũng chả sure, chỉ biết vào đéo được). Địt mẹ thằng lồn hèn hạ kinh đéo chịu. 

  Tôi đang để dành xiền cuối năm đi đảo Jeju của Hàn chơi khà khà

 2. #2 by alehap on 2012/02/10 - 14:39

  Con nài Zì vốn ghét zưng cỏn là Fan của Real của Zì nên hehe Zì quý.
  ——————

  Con nào ghét thì Zì hông trả lời à, Zì đểu thế

 3. #3 by Mit on 2012/02/10 - 14:40

  @ chị Mít với cậu Ghẻ: 

  Làm sao mà cấm được nhân dân ta ép Phật nhận xèng nhở??? Có luật nào cấm đâu, mà ông Phật cũng ứ quan tâm chiện đó mấy đâu.@ Nga

  Mít thấy chiện chùa đơn giản bỏ mẹ.  Chỉ cần dựng một bức chắn bằng kính dầy trước dãy tượng cao vượt mẹ tầm tay với của quần chúng là bỏn không thể nhét tiền hay xờ vầu tượng được.  A protective glass wall.  Lý do là để bẩu tồn tượng khỏi bị long sơn hay khỏi ám hơi  thối mồm hôi nách của bần nông cũng được .  Xong.  Đâu cần phẩi có luật cấm.


  Còn em Nga muốn nói chiện khác cao siêu hơn thì Mít hông bàn…hehehe

 4. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 14:42

  Tôi khuyên các anh các chị (aka lũ mặt buồi chó), nếu có điều kiện và ý định du lịch, hãi ráng làm mẹ một tour ra khỏi lãnh thổ Lừa. Thái, Cam, Singapore… nước đéo nào cũng được, trừ Lừa.


  Tour trong nước của Lừa đã đắt thì chờ, dịch vụ và mọi thứ khác lại đều như cặc. Đéo đáng để đầu tư đâu, tin tôi đi. 

  1,2,3 “địt mẹ xứ Lừa”!  
 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 14:45

  Nhìn bọn Mẽo Thượng Đẳng của em Mít dùng train để transport xe tank từ nơi nài sang nơi khác mà vãi mẹ dắm non:
 6. #6 by Cathnga on 2012/02/10 - 14:47

  1.  Lý do là để bẩu tồn tượng khỏi bị long sơn hay khỏi ám hơi  thối mồm hôi nách của bần nông cũng được .  Xong.  Đâu cần phẩi có luật cấm.


   Còn em Nga muốn nói chiện khác cao siêu hơn thì Mít hông bàn…hehehe@ Chị Mít .


   He he, chị Mít yêu thật. Vứn đề là Bê Lừa ta muốn thế mà chị. Bê Lừa muốn nhưn dưn ta vừa tởm vửa bửn dư vầy đó, he he, em Nga hông nỡ chưởi nhưn dưn bần nông ta. Mà có chưởi tụi còn cười cho.

 7. #7 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 14:48

  Vậy nên Lừa mới cần tầm-nhiền vĩmô em ui.(@Trung Tướng)


  Sai. Tôi bật Trung Tướng đây nài. Lừa cần Nuke, thật nhìu Nuke, chứ đéo cần đéo gì khác.
 8. #8 by budifa on 2012/02/10 - 14:54

  @ Pé Lói

   

  Tôi đương dùng mạng FPT đơi, vầu được chứ bị sâu đéo đâu.

   

  Có điều thằng Za-hu fò nài đéo cho bốt bài mới, cứ “đương xử-lý” suốt, xử cái mả bố thẳng. Thử dùng US cũng đéo được. Hỏi ông Gúc thì thấy 1 đống bị thế dưng đéo có jải-fáp, địt mẹ

 9. #9 by SÔNG HÀN on 2012/02/10 - 14:54

  Ờ đây, Sông đơi, chi bộ có đảng viên nầu chửi Sông là lồn trâu, bâu dái ngựa thì ra đây trình diện nhế!! Hé Hé!!

  Bài cảnh báo An hoàng (http://www.hantimes.com/2012/02/canh-bao-blogger-hoang-trung-tuong.html) ặc một thằng đéo đéo nầu bẩu Mèo chuột gì đới chiển cho Sông. Sông edit tí ti, cắt bớt một số thông tin post cầu vew, nhắc nhở Dì khèn teo vươn vươn. 
  Dì uôi! Đừng có cố quá thành mẹ có nó quá cố thì khổ!!
 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 14:56

  @anh Fa:


  Tôi không dùng FPT, bốt bài thoải mái bình thường.
 11. #11 by alehap on 2012/02/10 - 14:59

  1. Zì hói không có con, hỏi Zì mà xem.

  ——————————————

  Chị Nga à, Zì đầy con nhưng Zì hông biết đó thui hoặc không kể cho Chị, Zì biết chơi gái từ 5 tuổi mà hông có con mới là chuyện lạ

 12. #12 by budifa on 2012/02/10 - 15:00

  @ Pé Lói jỏi ai-ti, hehe

   

  Đéo hiểu lắm. Dùng US thì nó đi vòng qua sơ-vơ khác rùi, liên-quan đéo jì đến FPT nữa mờ đéo bốt được bài mới nhể?

 13. #13 by conlele on 2012/02/10 - 15:02

  @Anh Budifa và Bà Zì: nhà báo Phan Thế Hải (tác giả mấy bài về gốp) có blog ở đây:
  Lò Văn Zìn
  – 99,99% hắn là bựa viên, vì giọng văn khó lẫn.
  – Loạt bài cuối 2010 và đầu 2011 hắn còn xưng là Chủ-Tịt, giọng cao ngạo zất, không kém Bà Zì về khoản Bom-Nổ đâu.

 14. #14 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 15:02

  @anh Fa:


  Tôi cũng unsure. Nhẽ đó là Ý Chúa. Hãi đặt mọi bí ẩn và khó hiểu vào tay Chúa, thế cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút.
 15. #15 by conlele on 2012/02/10 - 15:04

  Chị Nga à, Zì đầy con nhưng Zì hông biết đó thui hoặc không kể cho Chị, Zì biết chơi gái từ 5 tuổi mà hông có con mới là chuyện lạ.@alêhấp vàng son

  hahaha…tiểu sử bà Zì được bựa viên thuộc lòng không kém gì ông Cụ.

  BÀ ZÌ MUÔN NĂM!

 16. #16 by budifa on 2012/02/10 - 15:09

  Đéo mẹ, đã khen pé Lói hehe jỏi ai-ti rùi mờ đéo đưa ra jải-fáp jì lại đổ cho Chúa

   

  Đừng bẩu đủi mạng nhé, jờ nài đủi thì chỉ có dùng 3G, tốn xiền, khà khà

 17. #17 by Mit on 2012/02/10 - 15:10

  Vứn đề là Bê Lừa ta muốn thế mà chị. Bê Lừa muốn nhưn dưn ta vừa tởm vửa bửn dư vầy đó@ Nga
  I hear ya…

 18. #18 by alehap on 2012/02/10 - 15:11

  @ Conlele

  Zì vĩ đại kèn khủng mà, cái gì vĩ đại là phải nhớ rùi

 19. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 15:11

  Tôi nghiện mẹ nhạc thằng Ne-Yo nài rồi các anh các chị ạ. Thật là một tên Mọi tài năng và duyên dáng:

 20. #20 by 무오 까 on 2012/02/10 - 15:13

  Mit

  Cách đây 28 phút

  Mít thấy chiện chùa đơn giản bỏ mẹ.  Chỉ cần dựng một bức chắn bằng kính dầy trước dãy tượng cao vượt mẹ tầm tay với của quần chúng là bỏn không thể nhét tiền hay xờ vầu tượng được.  A protective glass wall.  Lý do là để bẩu tồn tượng khỏi bị long sơn hay khỏi ám hơi  thối mồm hôi nách của bần nông cũng được .  Xong.  Đâu cần phẩi có luật cấm.

  hehe, làm thế thì Lừa sẽ vứt luôn tiền lẻ xuống chân vách kính ở phía ngoài em ạ. Địt mẹ, tâm lý hối lộ cho trôi việc nó ăn vào máu rồi. Thần phật mà đéo nhận tiền là đéo yên tâm.

  Ở phủ Tây Hồ mấy lị đền bà Chúa kho, có cái gian điện phía trong cùng lúc đéo nào cũng đóng cửa, và Lừa đến hai nơi này thì nhất quyết phải vào đến đó và cài tiền lẻ lên song cửa rồi mới chiệu đi ra.

 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 15:20

  @anh Fa:


  Ở Lừa cái đéo gì cũng cứt nát như nhao hết. Điều nài áp dụng cho mọi lĩnh vực luôn. Chó nhở? Cụng ly nào!!!
 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 15:22

  Thằng Yahoo nài có một số vướnđề về bảomật, nên từ nai các cô vui lòng không PM Zì nha. Cô nầu có jì cần hỏi kiến thì gởi mail cho Zì.

 23. #23 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 15:22

  Thôi tôi lại phải chại ra ngoài rồi. Hẹn buổi tối lên diệu mới anh Pín. Anh Fa và các anh chị khác (trừ con Cam mặt ./ chó) cũng lên cho vui?


 24. #24 by raulgonzalez on 2012/02/10 - 15:23

  Cám ơn Zì, chị Hấp, chị Nga.

  @Zì: Theo đông y thì thận chắc chắn liên quan đến kèn. Còn Zì thì dường như không khẳng định bất cứ sự liên hệ nào. Nhưng quả thật tôi có triệu chứng mà bên đông y nói là thận (lạnh chân, đau lưng). 
  Công dùng để “tăng lực cho kèn” là để cải thiện khả năng tỉn hay khả năng có con? Nếu là khả năng tỉn thì không cần vì nhu cầu của tôi vẫn bình thường, thậm chí nhiều, nhưng chỉ là chất lượng tinh trùng không tốt. Nghe nói thủ dâm nhiều không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng tôi rất nghi ngờ rằng tôi bị vậy là do quay tay miệt mài những năm trai trẻ. Nhân tiện nhắn con Lói tiết chế bớt đi nhé.
  Mút kèn là thế nào nhỉ? Điếu mẹ đọc bấy lâu nay mà vẫn không hiểu thuật ngữ mút kèn. BJ? 😀
  @ chị Hấp: tôi lập gia đình được 2 năm. Đã thả khoảng vài tháng nay.
  Lang băm (2nd) Từ Dũ advice là bơm tinh trùng không khả quan, phải thụ tinh ống nghiệm. Tôi muốn thử theo cách mà lang băm (1st) Từ Dũ khuyên là ăn các thức ăn nhiều kẽm như sò huyết, giá, thịt bò… Thử 1 tháng kiểm tra lại thấy các chỉ số cũng có cải thiện đáng kể. Trên webtretho thấy khuyên ăn trứng (cho qua nước sôi kiểu ăn phở). Tôi cũng tính thử.
  @Chị Nga: tôi cũng tính chuyện tập Pháp luân, nhưng thử dâm công của lão Zì thối trước.
 25. #25 by lylac on 2012/02/10 - 15:30

  Viêm amiđan thì cắt mẹ amiđan đi. (@Zi kèn phình phường thoai @hantimes)

   

  Cái này phải cẩn thận. Cắt đi rồi sau muốn có lại thì lấy đâu ra? Vì cô em bảu là cái amiđan đấy nó như cái bãi rác để ta thải độc ra đó khi bị viêm nhiễm. Cắt đi rồi thì thải đi đâu, đi đâu?

 26. #26 by 무오 까 on 2012/02/10 - 15:34

  budifa

  Cách đây 29 phút


  Đéo hiểu lắm. Dùng US thì nó đi vòng qua sơ-vơ khác rùi, liên-quan đéo jì đến FPT nữa mờ đéo bốt được bài mới nhể?

  Fa đần độn, có thể tại cái captcha expire chăng? Mỗi lần sau khi biên bài xong xuôi trên cửa sổ text (hoặc copy paste xong xuôi), trước khi nhập captcha thì renew nó lại, xem có đc ko?

 27. #27 by lylac on 2012/02/10 - 15:54

  tôi lập gia đình được 2 năm. Đã thả khoảng vài tháng nay.(@ Ra-un)

   

  Thế này cô đã lo chữa này chữa nọ rồi à? Phải thả 1-2 năm mà không có kết quả gì mới lo đến chạy chữa, uống thuốc. Mách cho cô mấy típ nhé, không biết có hiệu quả không nhưng cứ thử vì chắc chắn không có hại.

  * Ăn uống: Cả 2 vợ chồng đều ăn thực phẩm giàu axit folic (cái này là cái gì mời gúc). Nếu cần uống hẳn thuốc có chứa axit folic nhế.

  * Nghỉ ngơi thư giãn: Đi chơi thoải mái vào cuối tuần, nghe nhạc, tìm nhiều sách báo về chăm sóc em bé, nhạc về trẻ con. Quan trọng nhất là không nghĩ gì hoặc tạo sức ép là phải có con. Cái này rất quan trọng.

  * Sinh hoạt: Tư thế truyền thống hoặc doggy cũng được. Nếu muốn có con trai thì đừng cưỡi ngựa. Chắc cô chơi được vào hết kèn chứ? Cái này quan trọng đấy. Có thể kê gối dưới đít vợ rồi tỉn. Sau khi xong việc bảo vợ đưa 2 chân lên tường giống như trồng chuối ấy, nằm như thế tối thiểu 15′. Tức nhiên những cái này phải căn ngày rụng trứng thì mới hiệu quả. Around ngày rụng trứng là phải chơi nhiệt tình, bỏ mie việc cũng được. 2 vợ chồng ở nhà ăn và tỉn nhau.

  * Kiến thức: Đọc nhiều báo liên quan đến sinh con, sinh con trai, vv… Lá cải cũng được. Cô đọc nhiều sẽ biết cái nào tốt, cái nào lởm.

 28. #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/10 - 15:57

  @Con Fa Âm Hộ:
  Muốn an toàng hơn thì nên xài UltralSurf

  Vụ nài anh bàn đi cãi lại dăm ba lần gồi mà? Còn về OS, thì ngoài Fedora Core v1x(x >1) phục vụ việc học, mái anh chỉ cài mỗi Windows XP. Mặc dầu thiên hạ lên đời Windows  7, 8 or something anh mặc mẹ. Cái lap nài lúc anh mua chại Vista nguyên bản anh vưởn bắt nó hạ cấp xuống XP. Cho đến nai. Mới anh, công nghệ mới nhất đéo phải bao giờ cũng đáng xài nhất.

  Và 10 năm tới, nếu loài người vưỡn còn xài mái tính, anh vưỡn sẽ còn trung thành mới Windows XP.

 29. #29 by lylac on 2012/02/10 - 16:07

  Nghe nói thủ dâm nhiều không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng tôi rất nghi ngờ rằng tôi bị vậy là do quay tay miệt mài những năm trai trẻ. (@ Ra-un)

   

  Cô này kiến thức bập bõm lắm. Cô muốn có con thì phải đọc nhiều sách báo vào. Chắc tintin măng sữa rồi.

 30. #30 by Lucky on 2012/02/10 - 16:12

  @ Lylac:

  Cái này phải cẩn thận. Cắt đi rồi sau muốn có lại thì lấy đâu ra? Vì cô em bảu là cái amiđan đấy nó như cái bãi rác để ta thải độc ra đó khi bị viêm nhiễm. Cắt đi rồi thì thải đi đâu, đi đâu?”

   

  Nó bình thường thì kệ nó, nhưng khi nó viêm nhiễm ,phải cắt bỏ . Nó chẳng ảnh hưởng mẹ gì hết, trừ vài ngày đầu mới cắt, phải ngậm mõm lại thui.

   

   

 31. #31 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/10 - 16:13

  Àh nói rõ là bản Windows XP của anh là Professional Service Pack 3 nha. Cá nhơn anh lại thấy bản Service Pack 2 ổn định hơn. Thế là đú cả 2 đĩa nài cất tủ. Hà hà.

 32. #32 by Lucky on 2012/02/10 - 16:38

  Bonus với Lói ông tàu chở xe nè, cái này chở cho bọn Mec , nhìn mõi mẹ pha luôn

   

   

   

   

 33. #33 by budifa on 2012/02/10 - 16:38

  @ Muốc-Ka ngu-xuẩn, hehe

   

  Cáp-cha cáp-mẹ cái dắm. Đéo nhiền thấy tôi bam đầy kuán à? Hai đéo bâu-jờ bốt bài trên lốc mờ chỉ biết còm?

   

  @ Tế thần-quynh kiêm mù dở, hehe

   

  Đéo nhiền thấy tôi biên đã xài US à? Ở xứ Lừa đéo biết xài US thì ăn cứt ăn cứt, khà khà

   

  Dưng mờ về vụ XP thì jống tôi, tôi khen, khà khà

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 16:40

  Ui Zì mệt quá đù má các cô Zì đang bàn đến cái jì gòi nhở?

 35. #35 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/10 - 16:51

  Nhân lướt qua tờ lá cải Tàu nhanh vụ thằng mặt lồn MAtt gì biên bài khồm len bê bối du lịch Lừa trên tờ Huffington-Post, anh thấy cả thằng biên bài và thằng Matt mặt lồn đều non tai quá khi chỉ nhăm nhăm vầu thông tin EXIF của các tấm ảnh.

  Vào 200x(x=nhiêu đéo nhớ he he), hãng ACD (Systems Digital Imaging) tích hợp thêm công cụ exif viewer cho bản ACDSee Pro v2.0. Từ đó người dùng mới có khái niệm và thông tin rõ ràng về nguồn gốc và thông tin một tấm ảnh chụp bất kì. Nếu mái tính có cài bản nài, thông tin EXIF(nếu có tồn tại) sẽ được hiển thị trong thư mục chứa nó ở dưới Status Bar khi người dùng click vầu tập tin ảnh.

  Thứ mà trước đây, đại đa số vưỡn còn ù ù cạc cạc.

  Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, chưa có bất cứ công cụ nầu public trên Internet cho phép chỉnh sửa thông tin EXIF nài. Nên về cơ bản, nó là đáng tin.

  Một số cracker mài mò bằng cách can thiệp vào thông tin trên bằng một công cụ nhẹ như bông gòn, chuyên phục vụ quá trình RE, đại khái như HxD Hex Editor, cho phép sửa lại exif của một bức ảnh kỹ thuật số.

 36. #36 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/10 - 16:52

  (cont.)

  Giả sử ảnh nài được chụp từ mái COOLPIX L22, nhái phát, thằng thẳng khiến ai cũng tin tấm tẩm được chụp từ một con NOKIA E72. Dĩ nhiên, lại là dựa vầu EXIF.

  Nhưng. Các thủ thuật nài chỉ gói gọn trong các diễnđàn như ExeTools, Tuts4You mà thôi. Ngoài chu vi đó đéo ai nắm.

  Cho đến khi gần đây, trên Internet, xuất hiện đại trà các phần mềm cho phép chỉnh thông tin EXIF, free có, thương mại có. Thậm chí hãng Microsoft còn tích hợp luôn tính năng nài cho bản XP SP3 trong thẻ Properties của một tập tin ảnh. Giờ nó đéo đáng tin nữa. Thế mà con kí giả phụ trách mảng IT của lá cải Lừa đã tinh tướng không phải lối, mần anh có chút buồi nguồi.

 37. #37 by budifa on 2012/02/10 - 16:57

  Hehe jờ thì chính-thức còm cũng đéo nủi. Mần mất công gõ 2 còm chưởi ông Muốc Ka và Tết hết tinh trong khi chỉ cần 1 là đủ, khà khà

   

  Lão BOM lại mỏi tai xóa rùi

 38. #38 by Cathnga on 2012/02/10 - 17:01

  1. raulgonzalez

    15:23 10-02-2012

   @Chị Nga: tôi cũng tính chuyện tập Pháp luân, nhưng thử dâm công của lão Zì thối trước.
  2. Ngoan cố thiệt, đúng là mê tín Zì hói quá mức độ. 
  3. Dâm công của Zì cũng không giúp gì được về chất lượng đâu.
  4. Đọc kỹ lại còm của Zì đê.
  5. Với lại về chiện này thì hình như từ trước tới nai Zì vưỡn tư vấn qua Thái thì phải.
  6. Mà thôi, tập Zâm công cũng tốt, không bổ cái này thì bổ cái khác, he he he.

 39. #39 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/10 - 17:03

  Uôi sao Anh gưởi mấy cồng gồi mà đéo thấy hiện vậy bây?? Lồn mẹ thằng Dà hú lại giở trò gồi. Địt mẹ mài thằng chó.

 40. #40 by Khuyết Danh on 2012/02/10 - 17:19

  @ raulgonzalez : bạn khám kỹ lại xem có bị tình trạng ống dẫn tinh nằm phía dưới ruột già hay không, tinh trùng yếu Danh nghĩ bạn nên chữa bằng Đông y , kết quả rất khả quan, Anh rể mình cũng từng bị tinh trùng  yếu, bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ cũng yêu cầu mỗ để đời ống dẫn tinh sang bên. Tình cờ một thầy Lang quen gia đình mình bảo để ông bắt mạch cho toa uống 1 thời gian xem sao đã … khi nào không kết quả mới  đi mỗ. Ông ta cho anh rể mình uống 1 tháng rồi ngưng 1 tuần, đi khám  thì kết quả  thật như ý ( bác sĩ chẩn trị cho anh rể mình xin luôn toa thuốc…) sau đó uống thêm 10 ngày nữa, 2 tuần sau chị mình có thai…

  Nếu bạn ở trong Nam thì Danh sẽ giới thiệu bạn với ông thầy Lang ấy, bạn yên tâm về chi phí khám nhé, ông ấy khám mạch miễn phí, bạn cầm toa thuốc ấy đi bất cứ đâu để mua…. ( bạn chọn nhà thuốc nào có uy tín  để yên tâm về chất lượng thuốc nha…)

   

  Amidal chỉ nên cắt khi mà bị viêm quá nặng , sốt  cao không khỏi… Nếu không thì  đừng cắt, hạn chế uống lạnh, thuốc lá, rượu bia… thường xuyên  súc miệng bằng nước muối pha loãng ( đừng pha đặc quá muối làm khô niêm mạc họng lại càng gây đau thêm…)

  Người cắt amidal sau này sức đề kháng yếu, dễ bị bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp…

  Còn muốn sanh con Zai thì … hihi… gửi mail cho Danh, Danh share tài liệu cho… khoe hàng một tý,  sản phẩm nhà Danh theo ý muốn đây….

 41. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 17:37

  Từ jờ Zì sẽ xóa mọi cồng ẩn (aka PM) của anyone mà Zì chưa biết rõ thânfận, vì qua cồng PM nài, con bốt cồng sẽ biết rõ các thôngtin cánhân của Zì như địachỉ IP, Hệthống OS, Độ fânjải màn-hình, Browser, etc.. bằng một tag chèn hình đơnjản.


  Các cồng đó chỉ có táczụng mới cánhân Zì, nên các cô không cần fải lo.

  Nói-chung thì, các cô cũng vui-lòng không PM jì ở Quán nữa nha, trừ khi có chiện quá quantrọng.

  Và nhớ là Zì sẽ không jả-nhời bấtcứ cồng PM nầu khi người bốt chưa đủ tincậy về lýlịch.
 42. #42 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 17:43

  Dì mồm lồn cho em nói với con Cam mái khám 1 câu : con Cam mái khám xem cái nài nài : 


  Cụ thể, với việc giao đất: UBND huyện Tiên Lãng đã có hai quyết định giao đất, QĐ 447 ban hành giao 21ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn 14 năm. Tại thời điểm đó theo luật đất đai 1987 phù hợp. Nhưng tới quyết định số 220 giao bổ sung 19,3ha đất, về mặt thẩm quyền thì đúng và phù hợp với mục đích sử dụng đát. Tuy nhiên, quyết định chưa đúng với quy định về Luật đất đai, có thể nói ngắn gọn đây là quyết định không đúng pháp luật. 


   Cô còn cãi như phá nữa ko con mái khám, địt mẹ cô cứ bù loa với anh nữa đi địt mẹ con mặt lồn trao khà khà , đây là Bê nhà mài nói nhá nhá .
   Khà khà, tụt quần rửa mái chổng mông lên, anh dét cho vài nhát vào mông tội cãi cố địt mẹ cô !!!
 43. #43 by nang_giua_trua on 2012/02/10 - 17:51

  Cô nào hay đi đoạn đường tránh Huế kg? @ Gìa
  ….

  Có Nắng, có Nắng vửa đi hôm tết đây xong. Đi theo đúng bảng chỉ dẫn đường, bò ra ở đó, mất đứt gần 2h và con xe đểu thì rệu rã….

 44. #44 by sinbad on 2012/02/10 - 18:05

  Mời chi bộ qua nhà chị Beo để hiểu gõ nguồn cơn , địt mẹ ,cái gọi là “Sự kiện Tiên Lãng” nha .

  Chị Beo , chỉ biên chưa tới nửa trang ,mà mình đã hiểu gồi , thành chị .Còn nếu chị “định hướng” thì tôi địt con mẹ chị .
 45. #45 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 18:08

  Tôi đang dùng Windows 7. Nóichung đây là OS tôi ưngý nhất ever.


  Sủa một câu gọi là, chứ haiho đéo gì, vì tôi dùng OS lậu (pirated software), đúng là đồ con vật. 46. #46 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 18:16

  Anh Lói đã bắt đầu uống chưa, làm 1 li mừng cho tôi sút mông con Cam nhể, địt mẹ ăn đc con nài 1 bàn ko dễ tý đéo nào khà khà !!!

 47. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 18:28

  Uống chứ uống chứ. Địt mẹ đâu phải lúc nào cũng bổ được chết tốt con mái khắm khà khà?

 48. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 18:37

  Các anh các chị đọc link nài:  Đọc qua thì có vẻ thương tâm, ngậm ngùi đấy, song tôi vẫn phải nói một câu sự thật mất lòng: Địt mẹ bọn súc vật ngu thì chết con mẹ chúng mài đi khóc lóc đéo gì?

  Đéo ai lại để xiền + vàng trong gian chợ? Chưa nói tới cháy, chỉ cần trộm thôi cũng đủ chết mẹ. Ngu gì mà ngu thế?

  Còn nữa, địt mẹ tôi muốn dẹp con mẹ nó hết tất cả hình thức chợ với chẹt đi địt mẹ kinh tởm. Tất cả tống vào siêu thị hết. Hôm nọ tôi xem phim Mẽo có em Jessica Simpson làm việc trong siêu thị đéo gì bán cả quan tài khà khà thật là văn minh thượng đẳng thần thánh vĩ đại bất hủ.
 49. #49 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 18:41

  Af tôi cũng vửa đọc tin nài, rất vui vì chỉ rất ít con ngu thôi, vì chợ cả nghìn người mà chỉ có khoảng chục con để tiền ở trỏng đc lên báo khà khà .

   chết mẹ chúng mài chưa con, bao nhiêu chợ chái rồi mà chưa biết thân khà khà .
   À mà khôn thì đã đéo là Lừa khà khà , làm 1 li nào, tôi cao hứng quá địt con mẹ !!!
 50. #50 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 18:50

  Địt mẹ con Pín ăn ngon nhở? Con nài khá đẹp zai, lại ham chụp ảnh, tôi thích rất khà khà.