World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by Lucky on 2012/02/10 - 05:34

  @ Cam:

  Điều 5. Chính sách phát triển đường sắt

  1. Nhà nước tập trung đầu tưphát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị theo hướng hiệnđại.

  2. Nhà nước khuyến khích tổchức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và vận tải đường sắt; tham gia đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchđường sắt.

  3. Nhà nước bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử; bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanhđường sắt.”

   

  Luật của Cam nói đúng dồi. Ky chưa hỏi Gúc đã phán ẩu. 

   

  Ky hỏi tiếp thèn Gúc đại loại Chính phủ Việt Nam đã công bố, quảng cáo , mời đầu tư…về đường sắt  kể từ 1/1/2006 thì thèn Gúc nó lắc đầu   . Đã được luật hóa rõ ràng như thế , nhưng dường như là Luật nằm im trong ngăn kéo ????

 2. #2 by Lucky on 2012/02/10 - 05:40

  Thôi, Ky ko đú với anh Dương, với Cam đâu. Ky đi ngủ cho đẹp da đây!

 3. #3 by Lucky on 2012/02/10 - 05:48

  “P/s: Đất chật người đông thì chạy xe tiện hơn, đất rộng người thưa leo tàu mới đúng chứ Ky nhỉ? ” @Cam

   

  Ấy chết, Cam hỏi Ky thế, thèn Búa Tạ nó đi làm về bị kẹt xe, hít khói bụi, tiếng ồn , chũi bới … nó xiên Ky mất!

 4. #4 by Sành on 2012/02/10 - 05:50

  Em Ky nhậu với anh không? Anh vừa ra ngoài nhậu nhưng chưa đủ đô. Nào, cạch phát em!

 5. #5 by Lucky on 2012/02/10 - 05:57

  Làm ly cho nó ấm anh ! Em đang nghe ” Đồng xanh” anh up đây, hay lắm !

   

  Hôm nay Pin nghĩ giải lao rùi, không chiến mới Cam nữa, ngủ sớm nhể!

 6. #6 by CAM on 2012/02/10 - 06:02

  Lạy Ky, nếu Luật vẫn nằm trong ngăn kéo thì khách sạn Victoria tư bẩn hông thể chạy tàu lên Xaba được. Vịt To chạy 7 năm rồi cơ. Ngồi  Express này:

  Tọa này:

  Vịt To có đại lý bán vé nhé, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Gúc  hoặc gọi điện thoại cho người thân, à quên, cho Trung Tướng . Người vừa phượt bui Xaba, có phải?

 7. #7 by Cocacola on 2012/02/10 - 07:15

  Tinhiên bỏn liulạc khắp nơi chên quả đất, nên mọi thứ của bỏn đều maimột, trừ đặctính ăn-cắp vặt và ở bửn.

  Bỏn chủyếu bán hàng gong (đồ liuniệm, quầnáo nhỏ, jầy-vớ..), ăn-xin (gồm cả chơi nhạc, nhảimúa xin xèng), và mần zững việc lặtvặt theo thờivụ như khiêng quantài, đắp mộ, móc cống..@ Con Zì
  Hehe, anh còn đọc qua tiểu thuyết, thường bọn thợ văn Tây còn bảo dân Thuốc còn sinh sống bằng một nghề nữa là coi bói bài tây!

  Qua nay nghe Zì mầy và bọn Bựa Đông Âu chém gió về bọn Thuốc, nhưng sao không nghe ai nói đến nghề này của bỏn! Hay bọn thợ văn Tây xạo?
 8. #8 by lylac on 2012/02/10 - 07:15

  Cô DG gọi gì anh đới. Ngày anh phải đi dong xèng, lúc cô ông ổng gọi tên anh là lúc anh đang tỉn vợ anh hia hia. Chủ để này anh không khoái lắm nên chỉ hóng chi Bựa thui.

 9. #9 by Sành on 2012/02/10 - 07:42

  @ Lả

  Có anh đây hầu chiện Lả
  Đã nói bọn Mọi sống bằng đủ thứ nghề vặt vãnh rùi mà. Bói bài cũng chỉ là một  nghề nhỏ thôi.
  Bỏn còn chơi úp xu, ảo thuật để lừa du khách nữa.
  Anh cũng đéo hiểu tại sao bọn Mọi cũng được học hành như công dân các nước mà bỏn sinh sống, nhưng không có đứa nào học được cao mà cứ theo truyền thống đều bỏ học giữa chừng. Bọn này rất lười lao động, không chịu làm công nhân chính thức ở các nhà máy mà chỉ thích làm cửu vạn lông bông cũng như trộm cắp lừa đảo vặt vãnh mà anh và TT đã kể.
 10. #10 by trungduong on 2012/02/10 - 08:17

  Lucky,

  Vẫn thích đi hỏa xa hơn là máy bay từ ngày 11/9 ấy. Các phi trường nhiêu khê vì kiểm soát nặng lắm, nhất là bên America là chỗ một năm đến vài lần. Nhưng bây giờ có lẽ máy bay sẽ phát triển hơn. Như cô đi 6-700km thì cỡ 1:30 tới rồi cả giờ boarding, cất cánh và xuống đấy. Chính vì vậy mà ngay cả bên Châu Âu, lượng người đi xe tốc hành cũng giảm. Chi phí xử dụng cao hơn là máy bay.

  Chỉ loại commuter train cho người ta đi làm thì tốt hơn vì có thể đi trên dường có sẵn nhờ vận tốc không cao, qua những nhà ga gần 2-30 phút thôi. Nhưng tiền hỗ trợ cũng cao. Đó là giá phải trả để bớt kẹt xe và bớt ô nhiễm cho các thành phố lớn. Hoặc loại chở hàng thi vẫn tốt.

  Phần Regional Jets sẽ phát triển mạnh. Bombardier Transportation đang thương thuyết với Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) để làm phần này. Vi theo như dự tính, đến năm 2050 có đến 40% lượng máy bay dân sự đủ loại sẽ dùng tại đậy Và TQ rất muốn phát triển phần này.

  Kỳ mua một số Airbus năm 2010, TQ buộc phải lắp ráp tại nội địa để tạo nghề cho công nhân.

  Chỉ cần phi trường chứ không cần đường cho máy bay !

  Boeing predicted on Tuesday China would triple its airplane fleet size over the next 20 years, adding 4,330 new planes worth $480 billion.

  Hôm rồi TQ ra lệnh cho các hàng không không trả 1 xu cho loại carbon tax của E .U và dình chỉ mua 4 chiếc A380 từ việc này.

 11. #11 by budifa on 2012/02/10 - 10:28

  Nghe đồn dân Hung-Gia-Lợi là lai dân Đéo-Jì-Âu mới Hung-Nô có fỏng cả-lò bựa?

 12. #12 by Buavienthamlang on 2012/02/10 - 10:38

  we petition the obama administration to:

  STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS

  Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and/or detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven.Thich Quang Do and Dr.Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.


  Quí anh chị ở Mão chịu khó đạp vào đây bỏ chút thời gian to sign Petition này. Cám ơn.

  https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH#thank-you=p

 13. #13 by ckckck on 2012/02/10 - 10:58

  Dì ơi cô Tomcat là ai seo mà cảnh báo Dì zậy?Nghe có vẻ là chiêu PR của cô Hantimes

 14. #14 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 11:39

  May ra mùa đông tàu mới lấn át xe vì khách sợ đường trơn trượt.( @ Em Cam )

   

  Em Cam phán bừa rùi chứ đéo có chút thực tế nầu. Tàu Lừa ( không nói tuyến Saba – Nụi) chỉ đông mùa Tết, trước Tết thì lúc nhúc chiều SG ra Nụi và ngược lại ra Tết từ Nụi đi SG, và đợt đi thi Đại Học mùa hè, còn lại chưa tới 50% công suất, có đận anh thử đi tàu SE17, một mình Anh một toa ngồi mềm lạnh. Làm đéo gì sợ trơn trượt mà phải đi Tầu, dân đi Tầu không chấp nhận đi xe là dân muốn an toàn tuyệt đối, chậm cũng được, chứ mùa đông, mùa mưa, xe đường dài vẫn rất đông khách như thường, chạy Quốc Lộ còn sướng nữa vì đường vắng hơn, ít xe máy. Đường vắng mùa đông và mùa mưa, ít tai nạn hơn mùa hè trời nắng đó, đơn giản đường thưa và xe phải chạy cẩn thận hơn mà thôi.

 15. #15 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 11:55

  Nhìn mấy toa tàu của các đơn vị du lịch nối toa như em Cam up hình, đúng là lý tưởng về mặt nội thất và dịch vụ trên tàu, tuy vẫn còn phụ thuộc đầu máy nhà nước, nhưng rất tiếc giá vé chả hề rẻ tí nào, chỉ dành cho du khách có tiền, như tàu victoria í, tiền tàu gần bằng mẹ tiền phòng superior 4 sao tụi tủi, ai đi cho nổi. Hơn nữa tuyến này đi oto đèo dốc bỏ mẹ nên cố mà đi Tàu cho chắc ăn mà thôi nên còn hot chút.

   

   Vấn đề là hãy làm chất lượng dịch vụ như thế, nhưng phải down giá xuống mức có thể để đa số quần chúng Lừa có thể mua được. Muốn thế thì phải có sự cạnh tranh, cải tiến, khuyến mãi nọ kia, đa dạng dịch vụ và mức giá từ bình dân đến cao cấp. Trục Bắc Nam mới quan trọng, là huyết mạch đất nước mà. Giá vé hiện nay của Tàu Lừa vừa cao hơn xe máy lạnh mà dịch vụ thì đéo tương thích với số tiền khách bỏ ra nên kg được chuộng.

 16. #16 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 12:07

  Em Cam chỉ đạo mần đường sắt nối TP Ông Cụ nối miền Tây thật sự chỉ viễn vông chứ đéo có tí hiệu quả thực tế nào. Bản thân địa hình vùng đồng bằng sông Cửu Long đếch cần đến đường sắt, mà làm thì tiền rất khủng lấy đâu ra, đâu phải cứ muốn là có đâu, trong khi với miền Tây, đường bộ mở rộng, làm mới, và đặc biệt là xóa hết các bến phà, bắc, làm cầu cho được, sẽ thông thương rất hiệu quả, bằng chứng là từ ngày làm các cây cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Hàm Luông..

   

  Hiện nay cố làm cho được mấy cái Cầu Cao Lãnh, Vàm Cống, An Hòa rồi hoàn thành cao tốc Trung Lương – Cần Thơ và cho xong đường Ông Cụ nối tít Cà Mau nữa là quá đủ cho miền Tây. Hơn nữa, giao thông đường thủy với hệ thống kênh rạch thiên nhiên ưu đãi của miền Tây quá thuận lợi, việc vận chuyển gạo hay nông sản khác chả cần đến tàu hỏa, chỉ ghe tàu, xe tải là đủ.

 17. #17 by raulgonzalez on 2012/02/10 - 12:07

  Trung tướng cho tôi hỏi phát, vấn đề liên quan đến sức khỏe.

  Tôi còn đang thanh niên, chưa đến hàng băm, đã có vợ và đang muốn có con. Mấy tháng chưa có nên 2 vợ chồng đi khám, kết quả là bị tinh trùng yếu, hẹn 1 tháng sau khám lại. Sau 1 tháng bồi bổ ăn sò huyết (gần như hàng ngày), uống nước giá sống xay ra,… khám lại, kết quả có cải thiện nhưng vẫn yếu. Bác sĩ lần 2 nói là đi làm thụ tinh ống nghiệm, chứ biện pháp đưa vào bằng ống xác suất cũng chỉ 5-10%. Không hiểu lang băm nghĩ là tôi muốn có lập tức nên đề nghị vậy, hay vì không thể chữa được nên chỉ còn biện pháp đó.
  Tôi muốn hỏi là tinh trùng yếu thì chế độ ăn uống luyện tập thế nào cho tốt để có thể có con tự nhiên (bát thận công? any other?).
  Tôi có các triệu chứng của “thận yếu” theo đông y như lạnh chân, đau lưng. Có nên bốc thuốc đông y? Có anh em nào biết bài thuốc nào không?
  Hỏi thêm về bát thận công: phải luyện thất can công trước rồi mới đến bát thận công? Rồi dừng lại hay phải tiếp tục các công khác. Tôi mới luyện chưa quen, cổ họng lại có đờm nên nuốt nước bọt khan liên tiếp rất khó.
  Họng tôi thường có đờm, bác sĩ thằng phàn là viêm họng mãn, thằng phán viêm Amidan, chẳng biết đường nào mà lần. Chữa giống như TT tư vấn ku bần nông nào trên này vụ lật hàm ếch nạo dừa đó hả?
  Vụ này nghiêm túc và rất quan trọng, mong trung tướng trả lời. Nếu không có thời gian thì bỏ phần đờm dãi, chỉ tư vấn phần trên thôi.
  Thành Trung Tướng kính yêu kèn khủng (teo?) vĩ đại bất hủ trước.
 18. #18 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 12:23

  Em Cam còn muốn chuyển cả xe tải lên đường Ông Cụ nữa ah, he he đéo đơn giản và không hiệu quả đâu. Riêng đoạn từ Cam Lộ qua cầu Dakrong qua A Roàng đi về đến Thành Mỹ, nên cho xe khách xuống QL1A đi qua hầm Hải Vân rồi lên đường 14B mà xuôi Nam hay ngược lại.

   

  Còn lại, xe khách tuyến cố định từ Đông Hà ra Nụi, Từ Đà Nẵng đi đường 14 vào Nam cho xe khách chạy vù vù ok, còn dành quốc lộ 1A cho xe tải thông thương hàng hóa nhanh hơn, hiệu quả kinh tế hơn. Lừa đéo chỉ cần đẩy mạnh vận tải hành khách mà còn cần vận chuyển hàng hóa nhanh hơn nữa, tiết giảm chi phí cho đầu ra sản phẩm bớt giá chút nào tốt chút đó.

   

  Đường QL1 cố kiếm tiền vay ODA hay đéo gì mở rộng thêm mỗi bên 2 làn đường nữa, trước mắt cứ qui hoạch mở 2 làn, nhưng có tiền làm từng làn cũng ổn rồi.

 19. #19 by vàng son on 2012/02/10 - 12:23

  @ Không Già

  Đ/c anh chỗ nào cũng rành, cứ như mo xó í nhở, ngưỡng mộ quá đê.    

 20. #20 by CAM on 2012/02/10 - 12:25

  @Già Không Đều: Vấn đề chính là nhà nước không hề độc quyền đường sắt. Đường sắt trong tay nhà nước là công cộng, công ích. Lỗ cũng chạy, vắng cũng đi. Đường sắt trong tay tư nhân là kinh doanh, lời làm lỗ nghỉ, nên họ nên họ có quyền lựa chọn cao cấp hay bình dân tùy theo khảo sát thị trường và kế hoạch, dự án kinh doanh của họ. Cam có thể ép uổng họ được đâu?

  Tuyến Sapa ngon cơm nên mới có tư nhân chịu đầu tư, các tuyến khác hẻo xác. Nếu Già thấy đủ sức cạnh tranh bình dân với Tổng cục đường sắt leo Sapa, cứ hô to 1 tiếng, Cam duyệt ngay .

  P/s: Đã nói ở Lừa, tàu khó cạnh tranh với xe bất kể mùa nào mà. Tết cao điểm, tàu xe đều cháy. Tết cũng trùng thời điểm mưa giá từ Quảng Nam trở ra, từ Quảng Nam trở vào hầu như quanh năm nắng. Mùa mưa bão ai trông chết cười ngạo nghễ mới dám chọn xe.

 21. #21 by CAM on 2012/02/10 - 12:27

  @Già: Ok, vấn đề xe tải leo Ông Cụ, Cam sẽ … google típ sau. Thi thoảng hông tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, hihi.

 22. #22 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 12:33

  Vấn đề chính là nhà nước không hề độc quyền đường sắt.

   

  Uh, nói không độc quyền nhưng rất là độc quyền. Tại sao thế và độc quyền kiểu gì đéo cần giải thích chi tiết nhể.

   

  Nếu thực sự không muốn độc quyền, hãy PR thật nhiều và tạo điều kiện hết cở cho chính sách cởi mở í đi, hay miệng thì nói cho hay còn tay chân cứ co rúm đéo muốn nhường miếng bánh cho ai. Cho gắn được mấy cái toa express mà cứ bảo như thể mình fairplay lắm í, đéo mẹ.

 23. #23 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 12:55

  Đường sắt Lừa mà phát triển được, tự nhiên nạn “mãi lộ” của Cam Chó Vàng cũng bớt.  Đéo mẹ, tại sao đường mới làm chưa gì qua mùa mưa đã hỏng be bét, rồi đổ thừa cho thiên tai. Làm con đường ăn mẹ hết ít nhất 40% rùi còn chó đâu ra chất lượng hử?

   

  Cô nào hay đi đoạn đường tránh Huế kg? Địt con mẹ, mới qua cơn mưa cũng như mọi năm thôi, thế mà đoạn quốc lộ 2 đầu trường tránh thì không sao, riêng đường tránh thì địt mẹ lởm chởm ổ gà ổ vịt lần ổ voi nữa, cộng thêm xe tải luôn hơn 40% tải trọng cho phép để còn bù tiền mà nộp mãi lộ thì lấy đéo đâu ra không be bét con đường kia chứ.

   

  Trong khi muốn…đi tắt bằng cách đi qua nội đô Huế, xin mời 500k cho 1 lần đi qua, mà còn phải xếp hàng xin..kiên kiến í. Nhà xe nào cũng mong đi thẳng nội đô cho nhanh và bớt xót xe, 500k vẫn rẻ chán. Cam GT thay vì hỗ trợ lưu thông thì đéo mẹ xem đó là cơ hội làm tiền, bẩn đéo chịu được.

 24. #24 by vàng son on 2012/02/10 - 13:03

  Mấy đ/c anh em có nhận đc PM of Son ui, sao im hơi lặng tiếng vậy ta.

  Ăn nhởi chi lâu rứa nhờ? Hay là nổ cho zui đấy?

   


  P/s: Em chào Zì xém rớt Fa, chúc Zì năm mới nhiều bài mới hayhayhay

  Đã lâu rồi, chẳng nhìn thấy cái xe trâu đủng đỉnh, đủng đỉnh. Về nông thôn bây h, công nông đầu ngang chạy rầm rầm, ầm làng ầm xóm.

  Biên xong chiện Xe trâu đi suốt đường dài, bốt lên để em bùi ngùi về tuổi thơ da khét nắng, tóc đỏ quạch tí nha Zì yêu.   

 25. #25 by vàng son on 2012/02/10 - 13:05

  Hóng hớt & bam tí, rùi em lại phải cày sâu cuốc bẫm tiếp, số má hỏng hóc nên đời cực gì đâu 

   

  Chúc các bựa ngon phím chiến đâu tiếp vì 1 tương lai đường thông vỉa hè thoáng 

 26. #26 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 13:06

  Dẹp nạn “mãi lộ” thực ra khó đéo gì đâu nhỉ?

   

  Lương hướng, phụ cấp cho Cam Áo Vàng ngon lành đầy đủ, thậm chí ưu đãi vào ( lấy nguồn phạt mạnh tay mà trả cũng thừa nữa là) còn lại địt mẹ thằng nào tiêu cực chém hết, cút về đuổi gà cho vợ.

   

  Mỗi ca trực, đêm cũng như ngày, mưa cũng như nắng, chỗ đông dân hay thưa vắng đéo cần biết, yêu cầu phải gắn 3,4,5,6…tùy, camera đủ các góc soi và lưu lại “toàn bộ ca kíp làm việc” và luôn kết nối với tụi sếp kiểm soát độc lập, cần thì public cho dân chúng xem online luôn, đéo mẹ ghi hình thằng nào nhận mãi lộ chém phát một đéo on đơ, thằng tài nào cố tình lì xì cũng ghi lại số xe phạt bỏ mẹ cho hết tật xì tiền, vi phạm thì nộp phạt, không vi phạm thì trình báo cho kiểm tra ok rồi đi.

   

  Đéo mẹ gái đứng đường nháy đèn mỏi cả tay còn phục vụ các kiểu mới kiếm được chút đút lỗ miệng, còn tụi cam chỉ nháy nháy đèn phát thì giở sổ đăng kiếm cuộn tiền nhét túi nhẹ nhàng như ai đéo mẹ.

 27. #27 by bĩnh bầu on 2012/02/10 - 13:10

  Cái ông này (Vĩnh) chỉ được cái dạy đĩ vén váy Đinh Mạnh Vĩnh – Hiến kế cho anh em Hiền – Liêm . Đã lên đến chức trưởng một cái gì, là đã phải đạp lên đầu bao đứa rồi, kinh nghiệm thủ đoạn đầy mình, nữa là lên tới chức chủ tịch một huyện. Không vì vụ TL đổ bể này, khéo chỉ vài bữa là Hiền lên xếp HP, rồi vào TW vào BTC thành nọ thành kia ngay ấy chứ.

 28. #28 by Cathnga on 2012/02/10 - 13:12

  @ chị Mít với cậu Ghẻ: 

  Làm sao mà cấm được nhân dân ta ép Phật nhận xèng nhở??? Có luật nào cấm đâu, mà ông Phật cũng ứ quan tâm chiện đó mấy đâu.

  Chiện em Nga muốn nói rằng thì là mà, nhân dân ta từ bần nông tới tinh hoa chỉ thích cái việc gì ở trước mắt, làm là thấy luôn í chứ không tính toán tới việc lâu dài, thế nên lẫn lộn và sai từ gốc rùi, làm sao mà sửa được cái ngọn, đưa Zì hói lên làm thủ tướng thì cũng vậy thôi, khéo còn chuối hơn ấy chứ.
  Em Nga thấy Zì hói có chủ trương chả khác gì Khựa mẹ ta là làm giàu mạnh lên bằng việc bóc lột nhân dân bần nông và truyền thống tham nhũng.
  Tặng các cô cái ảnh nầy:
 29. #29 by vàng son on 2012/02/10 - 13:13

  Bonus thêm cho chi bộ quả sến dễ thương


 30. #30 by Cathnga on 2012/02/10 - 13:14

  raulgonzalez: việc của cô Zì không giúp được đâu. 


  Tốt nhứt là cô luyện Pháp Luân Công đi thôi.
 31. #31 by CAM on 2012/02/10 - 13:16

  @Già: PR bằng cách nào? Quảng cáo hàng ngày trên tivi/báo chí hay dán poster trên tàu, trên ga. Từ năm 2005, ai cũng đã biết tư nhân có thể kinh doanh đường sắt. Victoria Sapa thậm chí còn đặt vấn đề mua toa, mua chuyến với nhà nước từ 1998, khi chưa xây xong khách sạn nữa kia. Hờn Quất cũng còn biết  bò sang, huống chi thổ địa như Già?

  Doanh nhân  phải biết tìm tòi thị trường, nắm bắt cơ hội, nhạy bén đầu tư, đâu ngồi salon trước tivi chờ xem quảng cáo nhở? Nếu không đủ tiền leo Victoria (145 – 165tơn khứ hồi), Già có thể chạy Tulico 500k – 600k Cụ/người, phòng 4 giường. Muốn thấp nữa thì chọn SP7, nằm ngồi, cứng mềm. nóng lạnh đủ cả, từ 135k -515k. Chúc Già thượng lộ bình an.

  Đây Tulico:

  Đây SP7

 32. #32 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 13:20

  Húng nói chiện dẹp mãi lộ chứ địt mẹ thằng trên đéo muốn thì thằng dưới ngu chi mà làm, thậm chí chỉ tiêu đêm nay đứng đường về nộp bao nhiêu thì làm đéo gì mà dẹp được kia chứ.

   

  Công tác cán bộ hỏng mẹ từ gốc rùi, bó chim.

 33. #33 by ChiPheo on 2012/02/10 - 13:23

  Tội nghiệp cậu Beo, cứ phải vội còm như sợ Ba-Dê còm hết không bằng. Nhắn riêng cậu Beo, sau dzụ nầy về vườn chăn heo hưu đi là vừa.

 34. #34 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 13:32

  Sư bố em Cam rất khôn khi chỉ lấy tuyến Nụi- Lào Cai( Sapa) ra mà khăn khăn bảo thủ quan điểm của mình nhế. Địt mẹ, tuyến tuyển với đặc thù địa hình như thế, thì đéo có cái gì cạnh tranh lại đường sắt để mò lên đó, dù đường bộ có chút tiến triển nhưng cơ bản dân vẫn sợ đèo cao vựt sâu.

   

   Tuyến đó phục vụ du lịch chứ có phục vụ nhu cầu dân sinh nhiều lắm đâu, trong khi các tuyến huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, làm ăn, công tác… của bao nhiêu con dân Lừa thì vẫn kiểu làm nhà nước hoặc không phát triển đó thôi. Lo làm mấy tuyến í đi, Sapa đéo thèm để ý nữa được không, địt mẹ.

 35. #36 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 13:42

  Mà Anh nghĩ địt mẹ B không muốn chứ nếu muốn thì cũng bỏ cái kiểu nghĩ Tết Âm Lịch dài ngày đi. Cùng lắm giữ truyền thống hương khói Ông Bà ngày Mồng Một đặc biệt hơn các ngày rằm mồng một khác thôi, đéo cho nghỉ làm nghỉ học nhiều ngày, theo dương lịch bắt đi làm bình thường, chia các ngày nghĩ Lễ rãi đều trong năm, thì lấy đéo đâu ra tình hình giao thông cục bộ chen chúc thiếu trước hụt sau đột biến thế được.

   

  Thi Đại Học xem bỏ được bỏ luôn đi he he. Đéo phải bố con rồng rắn đi thi Đại Học cả 2 người. Xét tuyển thôi!

   

  Phân bổ và kích thích nhu cầu đi lại đều đều phát triển quanh năm ngày tháng, đi làm đi học đi chơi…gì gì phân tán ra thì giao thông Lừa cũng bớt tức tối bức xúc phần nào.

 36. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 13:47

  Zì đã trồi lên đầy zũngcảm hứnghỏi gòi đây bọn con ngựa.

  @Bọn Zương, Đểu, Cam

  Mấy cô nầy thảoluận vui nhở. Đéo jì đem chiện của Mẽo mới Cananhợn áp vầu Lừa. Chả tươngđồng đéo jì cả.

  Hãi so mới zững nước có ziệntích và zânsố xấpxỉ Lừa, địahình cũng khá jống Lừa. Tấtnhiên bỏn jầucó thì mần được 100 fần. Lừa nghèo thì cố mần lấy 10 fần.

  Chảzụ Nhật Bản: Tào-hỏa chiếmlãnh 30% thịfần tải khách (đươngnhiên không kể Metro nha). Một năm 23 tỷ lượt khách (#1 Quả Đất), hoặc 250 tỷ khách-km (#3 Quả Đất).

  Nam Hàn: Tào-hỏa chiếmlãnh 25% thịfần tải khách (đươngnhiên không kể Metro nha). Một năm 1 tỷ lượt khách, hoặc 33 tỷ khách-km.

  Đường-sắt Nam Hàn zài không hơn đường-sắt Lừa mấy, zưng đafần là đường-đôi tiêuchuẩn, và đã điệnkhíhóa. Đường-sắt caotốc ở Nam Hàn chỉ có hơn 300Km thôi (chiếm chưa tới 10%).

 37. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 13:52

  Các cô nên nhớ, mần đường-bộ ở zững địahình hiểmtrở hoặc fứctạp thì tốnkém vôcùng, zưng mần đường-sắt thì không tốn như vậy.

  Một vízụ là đường-sắt Tây Tạng của nước mẹ Tầu. Mời gúc. Đường nài lên tới caođộ 5Km đó các cô. Và zài cả ngàn câylômếch. Nếu mần đường-bộ thì mất ít nhất 20 năm, và tốn gấp khoảng 10 lần.

  Đươngnhiên một-số cô sẽ cãi Zì, vậy thì làm đường-không thì còn đỡ tốn hơn nữa. Chứ chại tào-bai cần đéo jì đường.

  Hehe thế các cô mới là bọn con lợn. Tiềm câu jả-nhời tự đi nha.

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 13:55

  Các cô hãi nhiền coi. Khoảngcách zịchchiển trungbình của một hànhkhách đường-sắt Nam Hàn chỉ là hơn 30Km.

  Đấy, địt mẹ, đi từ Nụi qua Ninh (Bắc) thì bọn Nam Hàn cũng cỡi tào-hỏa mẹ nó gòi. Còn các cô thì cỡi Uây Tầu, để đến nỗi có em-bé 3-4 tuổi chết mẹ cứng trước khi được pama chở tới đích.

 39. #40 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 14:03

  Xứ Lừa, trước khi mần thêm đường sắt các tuyến mới, hãy sốc lại sức sống và khi thác hiệu quả các tuyến đường đang có sẵn cơ sở hạ tầng đi đã.

   

  Thấy được hiệu quả của nó sờ sờ đi đã, để vững lòng tin mà đầu tư thật nhanh thật mạnh các tuyến mới sau đó.

   

  Hồ hởi quá phấn khởi địt mẹ hư bột hư đường hết rùi kiếm Bà Dì chửi cho đã thì Bả cũng thăng thiên mẹ rồi he he.

   

  Vision là Tầm Nhìn, nhưng địt mẹ, đéo thể viễn tưởng được.

 40. #42 by mai_sg8@yahoo.com.vn on 2012/02/10 - 14:04

  Yêu bác Già Không Đều thật, cái gì cũng biết . Các cồng của bác và TT em không bỏ sót cái nào.

  Cô Nga: Trường hợp của raulgozalez hỏi là  rất nghiêm túc, cô không nên xì pam như thế gây khó chịu rất. Tuy đây là chốn ảo nhưng cũng có chủ đàng hoàng, đừng PR cho môn phái của mình được không? Để đến được với tôn giáo nào thì con người cũng phải có 2 chữ “ngộ”  và “duyên” vậy.

  Trường hợp của Raul có lẽ phải nhờ tới y học thôi, bạn chồng Mai cũng có mấy người bị như vậy. Xứ Lừa này ngày càng có vấn đề về việc duy trì giống nòi. Nếu vợ chồng bạn sinh được bé nào thì vạch lộ trình cho nó thoát Lừa, sống trong môi trường trong lành may ra thế hệ sau mới tránh được hiếm muộn (và nhiều nỗi ưu phiền khác) chăng.

   

 41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 14:11

  @cô Cam

  Gúc hôm nai tệ thế cô? Làm jì có tào-hàng nầu mà chỉ gồm 10 toa hả?
  T
  ào-hàng bét nhất là fải lôi 30 toa. Còn thường là 50-60 toa. Có đoàn tào 100 toa. Zài cả câylômếch là thường. Fải chập tới 4 locos vầu để kéo/đẩy một đoàn như thế là thường.

  Một toa tào-hỏa tiêuchuẩn thường chở được 3 côngtâynơ loại 20-foot. Một đoàn 50 toa chở được mẹ 150teu, chừng 2,500 tấn hàng.

  Mỗi ngài nếu khaithác 10 chiến tào-hàng như vậy (khoảng 1h một chiến, xen jữa các chiến tào-khách), thì nănglực vậntải container của đường-sắt Nụi Fồng đã là 9 trẹo tấn/năm, vượt xa nănglực xếp-zỡ container của tuyềnbộ cảng Fồng trong 10 năm tới (zựkiến 7 trẹo tấn/năm).

 42. #44 by luaaaaaaaaaa on 2012/02/10 - 14:12

  Cô ckckck Cô hantimes.com có thể là PR nhưng những chi tiết như Win XP, mạng Viettel, FireFox thì có vẻ như bài đó biết khá nhiều về Zì bựa của chúng ta 

 43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 14:13

  Ý con Đểu là jì nhở Zì chưa hiểu mẹ?

 44. #46 by alehap on 2012/02/10 - 14:15

  Còn các cô thì cỡi Uây Tầu, để đến nỗi có em-bé 3-4 tuổi chết mẹ cứng trước khi được pama chở tới đích.
  ————————

  Đấy là do cách nhìn xa trông rộng của người dân phải không Zì, hum nọ em có đọc được bài báo gì đó viết rằng một xe 24 chỗ chở 60 người, một cha con nhà nọ đi chữa bệnh từ Nụi về, đứa con bị chết ngạt, 60 con người trên xe vẫn chịu cảnh nhồi nhét của nhà xe và thản nhiên để đứa bé chết như vậy mà không có ai có ý kiến gì.

  Hôm nọ lên Nụi cũng vậy, Hấp bị nhét vào trong xe phải ngồi ghế nhựa, ấm ức suốt dọc được, khi xuống xe mới tự trách bản thân, biết xe đầy ứ người như thế mà không xuống đón xe khác mà đi vẫn cứ ngồi, nếu vẫn có những người như Hấp thì nhà xe họ vẫn cứ làm, nói sâu xa ra thì sự việc lại bắt nguồn từ đâu? từ cách giáo dục con người, ý thức hay luật pháp ?

  Thời đại bây giờ mà vẫn còn kẻ cầm cờ lê mỏ lết đi vặn các con ốc từ đường ray tàu hỏa, các ốc của những dây cáp treo của những cây cầu, cắt dây điện hehe để bán hông biết được bao nhiêu tiền nhưng họ không thể lường hết được những mối nguy hại mà họ có thể gây ra, và hình thức phạt những kẻ đó chưa đủ nặng để những tên khác lấy đó mà noi theo.

 45. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 14:16

  Hehe con nầu đoán mò về mái-tính của Zì đó?

  Zì có mấy cái hình screen-shot bốt lên đây gòi mà. Chó nó nhiền cũng biết Zì xài FireFox chên WinXP.

  Còn mạng VietTel là đoán mò, vì Zì có lần thanfiền về mạng mảng. Tinhiên Zì zùng tới 3 mạng một lúc cơ. Quantrọng đéo jì.

 46. #49 by Cathnga on 2012/02/10 - 14:16

  mai_sg8@yahoo.com.vnsao thế Mai Xì gòng ?.Câu trả lời của chị Nga là hoàn toàn nghiêm túc. 

  1. Zì hói không có con, hỏi Zì mà xem.

  2. Tập luyện Pháp Luân Công đã đem lại lợi ích về mặt sức khỏe cho rất nhiều người. Chữa được rất nhiều bệnh nan y và điều chỉnh được mọi trạng thái sai lệch. Mai chưa đọc một chút nào sao nói chị Nga không nghiêm túc nhở??? Nên tìm hiểu trước khi nói môn này môn nọ. 
  Pháp Luân Công có 5 bài luyện công đơn giản, ai cũng có thể tập được, hãy thử xem trước khi phát biểu.
 47. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 14:22

  Ui chết gòi jờ Zì mới nhiền thấy cồng của con Gông Za Lết. Con nài Zì vốn ghét zưng cỏn là Fan của Real của Zì nên hehe Zì quý.

  1- Vướnđề loãng tinh.

  Cô nên bỏ xèng qua Thái để kiểmtra cho chắc ăn (zẻ hơn xèng vầu Gồng nha), chứ đừng tin bọn thầy-lang Lừa quá như thế. Nên đi cả hai vợ-chồng, tốn khoảng 1,500 Tơn tổngthể cho cả chifí đi-lại ăn-ở và khám bịnh cho 2 người.

  Đừng có bú thuốc linhtinh, chả có táczụng mẹ jì đâu.

  Nếu zùng Công để tăng-lực cho kèn, thì cô fải tậptrung các Công: Thận Công (nuốt bọt khan), Tỹ Công (mút kèn), Dương Công (vuốt mũi), Phế Công (gồng đít). Tấtnhiên đừng quên các Công khác.

 48. #51 by Già Không Đều on 2012/02/10 - 14:23

  Ý của Đểu là đéo mẹ, chưa được nghe lời Dì đổ xiền làm mới bất cứ tuyến đường sắt nào mới cả. Mấy cái tuyến mà Dì cứ nổ chỉ vài trăm triệu Tơn, rồi rẻ nọ rẻ kia đéo mẹ xiền Lừa chắc mót cũng đủ phờ râu rùi.

   

  Hãy làm mới cái cũ hiệu quả đã, hế hôi he he.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 14:34

   Đéo mẹ chúng nó có nghe Zì cái buồi. Nếu thựcsự nó nghe thì Zì sẽ có detailed specs ngai và luôn.

 49. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/10 - 14:31

  Tiếptục jả-nhời cồng con Gông Za Lết

  2- Vướnđề họng có đờm

  Địt mẹ bácsĩ kiểu đéo jì mà đéo biết là viêm họng hai viêm amiđan hả? Địt mẹ cô khám ở Mù Căng Chải hai sao?

  Viêm amiđan thì cắt mẹ amiđan đi. Viêm họng mãn thì cứ Thận Công, Tâm Công mà jã. Nhai nhiều tỏi sống (buổi tối). Zừng ngai bú thuốc-lá. Đéo mẹ có thế mà cũng đéo chữa được.

 50. #54 by alehap on 2012/02/10 - 14:32

  Để Hấp tư vấn cho raulgonzalez vụ này nha

   

  Hai vợ chồng bạn mới cưới hay đã cưới lâu rùi, vụ tình trùng yếu này hông cần phải thụ tinh ống nghiệm đâu.

   

  Biện pháp ăn uống để cải thiện sức khỏe nâng cao chất lượng tinh trùng là biện pháp mà các bác sỹ vẫn thường xuyên khuyên những người cần tư vấn, nếu muốn có con khỏe mạnh Hấp khuyên cả hai vợ chồng bạn nên bồi bổ cơ thể một thời gian, khi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh khả chất lượng cả trứng và tinh trùng đều tốt thì khả năng thụ thai là rất cao.

   

  Bây giờ y học hiện đại có rất nhiều phương thuốc chưa vô sinh, có cả loại thuốc kích thích tinh trùng và nâng cao chất lượng tình trùng, nếu tinh trùng của bạn yếu sau khi bồi bổ sức khỏe và tiêm thuốc kích thích tinh trùng, bạn thụ thai tự nhiên vẫn không thành công thì lúc đó bác sĩ sẽ dùng biện pháp hỗ trợ là lọc tinh trùng của bạn, họ lọc những con khỏe và bơm trực tiếp vào tử cung của vợ bạn, có người làm như vậy lần đầu được ngay nhưng có những người cũng phải làm nhiều lần mới được, à Hấp nói luôn giá của mỗi lần như vầy khoảng 15 triệu nha, vẫn rẻ hơn rất nhiều so với biện pháp thụ tinh ống nghiệm.