World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by khoai on 2012/02/09 - 21:26

  Đéo mẹ tai to như Zì mà vụt thì trái banh bảnh sẽ bai mới tốcđộ tầm 200Km/h.

   

  Pi-a chắng-chợn quá, ôiđùmá.

   

  Nhẽ do bẻ ghi ở ga Diêu-chì.

   

  Chớ đù má đừng nói là tai to do bóp zú nghen.

 2. #2 by hantimes.com on 2012/02/09 - 21:27

  CẢNH BÁO BLOGGER AN HOÀNG TRUNG TƯỚNG

  Bỏ mẹ rồi

  Đây là bài viết được gửi đến hộp thư của Hantimes với bút danh Tom Cat Is với tiêu đề “Tom Cat cảnh báo blogger Zì Bựa An Hoàng Trung Tướng”, chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng tính xác thực nên xin đăng nguyên văn với sự thận trọng nhất để bạn đọc tham khảo.

  Link đây

  http://www.hantimes.com/2012/02/canh-bao-blogger-hoang-trung-tuong.html

 3. #3 by voong ngau pin on 2012/02/09 - 21:34

  @ anh Tinh tế mặt lồn trao:

   Chưởi con ranh mái khám đó cho vui chứ có cái đéo gì đâu, Dì lồn xóa mẹ cồng con đó rồi, tôi ghét cái nink gaixinh 1990, địt mẹ nó tôi chắc chắn đó là 1 ông lừa tóc vàng răng vẩu mồm hôi ngồi co chưn lên ghế . địt mẹ con chó ấy mò vào đây tôi chưởi cho tuốt xác khà khà .
   đéo cần lí do .
 4. #4 by voong ngau pin on 2012/02/09 - 21:49

  Thư giãn tý nào ke ke , vửa nhạt (pick up) đc trên fb khà khà 


 5. #5 by Lucky on 2012/02/09 - 21:50

  @ Pín :”Đúng là đéo cái gì phá nhanh như ôngcụ and Co, địt mẹ pháp để lại cho đường tào Phan rang- Đà lạt mà chúng nó cũng zỡ dai bán tiệt, giờ chúng định phục hồi nhưng đéo biết ra sao ? “ @ Pín

  Trong cuộc ” Đại nhảy vọt ” của cụ Mao,bọn thối mồm phương Tây gọi là  “Great Leap Backward ” ý , đến xoong nồi, vật dụng còn lấy đi luyện thép, thì các thanh tà-vẹt tàu Lửa chúng nó tha sao được !

   

  Ông Cụ là ai ,là ai mà hông học tập cụ Mao kia chứ ! Phá đường tàu là cái nhồn gì, chuyện lẻ tẻ trong sự nghiệp Vĩ Đại của Cụ !

   

  Ông Cụ & Co là học trò ngoan rất của cụ Mao, Zảng ta đang cố gắng học tập theo gương ông Cụ, anh Pín hông được nói bậy! há há…

 6. #6 by Lucky on 2012/02/09 - 21:58

  Xem mấy Già Hói ngồi nhớ lại một thời Chai Chẽ từng phượt ở Đông Âu bùi ngùi phếch nhễ!

 7. #7 by trungduong on 2012/02/09 - 22:01

  @ Bà Dzì

  Không phải vì diện tích Bắc Mỹ quá to. Trước thời có máy bay giá rẻ và ngay cả xe riêng thì ngành hỏa xa hành khách vẫn không phát triển. Lượng chở bằng đường sắt, nếu không phải vì những thứ hàng có khối lượng rất lớn, vẫn không bằng xe vận tải đâu. Đấy là đường sắt có từ ngày đầu kỹ nghệ hóa.

  Việc là các hãng đường sắt thuộc về tư nhân, dùng chuyên chở hàng thôi. Vì không có hành khách nhiều nên họ không đầu tư vào. Và chính phủ hỗ trợ nhiều cho các hãng xe auto, mở đường. Giá xe và giá nhiên liệu rất rẻ so với thu nhập. Vậy trở thành thói quen. Người ta có thể bỏ mỗi ngày vài (2-3) tiếng trên auto đấy thôi. Automobile = freedom

  Canada ngày đầu làm hệ thống đã có nhiều hãng phá sản vì tốn kém. Số còn lại được CP quốc hữu hóa hoặc bảo kê bằng mua lại số nợ qua Treasury Bonds và cho trả rất dài hạn chứ không thì thành ma. Bây giờ chỉ còn hai hãng freight thôi. Xem đây là tên các hãng quá cố của Canada.

  AMTRAK bên America đấy đã nhiều năm (15-20) muốn làm đường tốc hành, nhưng vì ít khách sợ lỗ nên chưa làm gì cả. Bỏ cả vài tỷ mà không thể lấy lại vốn trong 20-25 năm thì vứt đi.

  Cần làm lại hệ thống hỏa xa cho VN để “an toàn giao thông” và bớt ô nhiễm không khí. Hạng 10 về vụ này thì chẳng oai gì. Nhưng việc gì CPVN đụng vào mà ra hồn ? Khổ nỗi rất ít tư nhân muốn vào trong thời này. Không húp được cả cháo loãng.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:05

  Một Vàng Son Yêu Zấu của Zì vửa gửi Zì bại-hát nài. Zì chia-sẻ cùng các cô hehe:


 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:31

  Ui ja để Zì vửa zin-tôlích vửa kể chiện zuhành cho các cô nghe nầu bọn Simacai.

 10. #11 by Sành on 2012/02/09 - 22:36

  Anh kể chuyện về bọn Mọi aka Zi-gan nào.

  Bọn Lừa bên Tiệp (aka Séc&Sloven) gọi bọn Zi-Gan là Mọi.
  Nguồn gốc của bọn này từ đâu đến thì chính bọn bỏn còn không biết nên tất cả những nghiên cứu về nguồn gốc Zi-Gan chỉ là giả thiết. Bỏn sống rải rác khắp châu âu nhưng tập trung nhiều nhất ở các nước vùng Bankan.
  Bọn Mọi này có vóc dáng hao hao mấy dân tộc ở Tây nguyên Lừa nhưng mà đẹp hơn một chút hoặc có thể hơn nhiều.
  Ở Tiệp, bọn họ thường sống ở những khu phố tồi tàn cũ kỹ, họ có biệt tài văn nghệ biểu diễn đường phố thế nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề chộm cắp vặt, lừa đảo, mại dâm và cả ăn xin.
  Ai đã từng ở Tiệp hay đã đến Tiệp thì đều biết, bọn chúng hay tụ tập ở các bến xe, bến tàu, quán bia, quán diệu để hành nghề. Nhưng cái hạn chế của bọn chúng là đã bị quá nhiều tiếng tăm với dáng vẻ khác thường nên đi đến đâu cũng bị người khác cảnh giác. Người Tiệp dạy con cái ngay từ nhỏ phải tránh xa bọn Zi-Gan cũng giống như dạy con cái họ nghũng kỹ năng sống.

 11. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:37

  @con Hán Ti Mết

  Con nài bam cùng một cồng vầu nhiều bài trong Quán. Zì đã xóa gòi và chỉ để lại 1, mà cỏn vưỡn cốtình bam lại.

  Xóa cồng và đuổi vĩnhviễn.

 12. #13 by Sành on 2012/02/09 - 22:39

  Thôi TT đang giảng bài, anh tạm ngưng, tí nữa anh sẽ kể tiếp những trải nghiệm tỉn phò Zi-Gan cũng như bị bỏn lừa giống như ở Nụi

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:42

  Ui đù má con Sành Lan Nhựa chứ. Zì jảng bài thì kệ mẹ Zì chứ, đéo jì vửa nói đã câm gòi?

  Mà con nài chóng quên nhở. Bọn Sù (aka Lừa) ở Tiệp các cô gọi zân Zigan là Thuốc.

  Bọn Sù tự nhận mình là Sù vì chữ Việtnamsù hehe nghĩa là Vietnamese.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:46

  Thực ga Zigan là một zântộc ở Rômani. Bỏn có tiếng nói ziêng, nghe gất jống tiếng Rômani.

  Tinhiên bỏn liulạc khắp nơi chên quả đất, nên mọi thứ của bỏn đều maimột, trừ đặctính ăn-cắp vặt và ở bửn.

  Nếu bỏn tắm-gửa ngon, mặc áo đẹp, thì bỏn cũng chả khác jì zân Nam Âu.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:50

  Con Sành nổ thế đéo nầu chứ, bọn Zigan gất ít mần fò. Bỏn chủyếu bán hàng gong (đồ liuniệm, quầnáo nhỏ, jầy-vớ..), ăn-xin (gồm cả chơi nhạc, nhảimúa xin xèng), và mần zững việc lặtvặt theo thờivụ như khiêng quantài, đắp mộ, móc cống..

  Tấtnhiên fò Zigan cũng có. Zưng không nhiều khách chọn thểloại nài. Bởi bởn ít tắm, và vì thế bửn gất, hôi gất.

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 22:56

  Zân Lừa hay quanniệm Zigan là bọn langthang (chắc zo ảnhhưởng của tiểuthiết sến Fáp), chứ thực-ga bỏn có nhà cửa đoànghoàng.

  Đươngnhiên Zigan bỏn sống ngoài đường nhiều hơn trong nhà, nên các cô hai nghĩ bỏn langthang cũng đúng.

  Nhà bỏn ở bửn cực kỳ. Đến Zì là Lừa mà còn vãi cả zắm mới sự bửn của bỏn. Bỏn thường đéo có jường, mà ngủ chên các tấm đệm vứt jữa nhà. Quanh tường thì cheo tuyền áo-quần khăn-khố, cũng đéo bâu-jờ jặtjũ.. Nhiền cái sìliệp của Vàng Son Zigan lủnglẳng mà kinhhồn luôn.

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:10

  Mần tí nhạc sến Sô Liên gòi còn đi tọa nầu:

  (1) Ne Platch (“Dont Cry”, “Đừng Khóc”):

  Mụ Tòi Vua zịch nhời hộ Zì mới, Zì quên mẹ tiếng Sô Liên gòi.

 18. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:21

  Tiếptục nhạc sến Sô Liên gởi tới các vàng son yêu.

  (2) Obnimi Menia (“Hold Me”, “Ôm Zì Em Nhế”):

  Mụ Tòi Vua zịch tiếp đi nha đừng lười.

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:25

  Tiếptục nhạc sến Sô Liên gởi tới các vàng son yêu.

  (3) My Teper Prosto Druzia (“We Now Simply Friends”, “Ta Jờ Là Bạn”):

  Mụ Tòi Vua zịch tiếp đi nha.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:30

  Tiếptục nhạc sến Sô Liên gởi tới các vàng son yêu.

  (4) Nikto Ne Zamenit Tebia (“Noone Can Replace You”, “Chả Ai Thế Nủi Em”):

  Mụ Tòi Vua zịch tiếp đi nha.

 21. #22 by Sành on 2012/02/09 - 23:30

  Đây là hình ảnh gái Zi-Gan

  Hồi mới sang Tiệp, chưa kịp yêu đương tán tỉnh em tóc vàng nào nên việc tỉn phò là việc quan trọng nhất.
  Có hôm anh cùng một thằng nữa đi thăm bạn, đang loai hoay tìm ký túc xá của thằng bạn thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng gọi:
  – “Anh ơi, địt nhau không?”
  Quay lại thì anh thấy một cặp trai gái Mọi khá xinh tuổi độ 17-18, thì ra bọn này biết vài câu tiếng Lừa, đặc biệt là những câu để tiếp thị mại dâm.
  Anh hỏi, tỉn con này à? nó bảo không, về nhà nó tỉn em gái nó còn trẻ hơn bởi 2 đứa kia là bồ của nhau. Nó đòi 100 Korun tàu nhanh, bọn anh đồng ý  ngay và đi theo 2 đứa đến một tòa chung cư cách đó chừng 500m, lên tít tầng mấy đéo nhớ vì đi bằng thang máy.
  Đó là một căn hộ dành cho gia đình công nhân giống như một căn hộ trung bình ở Nụi bây giờ. Quả nhiên bọn nó nói đúng, ở trong nhà là một em Zi-Gan độ 16-17 rất xinh, sau vài câu chào hỏi và thỏa thuận thì anh được thằng bạn ưu tiên cho tỉn trước. 
  Chuyện anh tỉn thế nào xin miễn kể, cũng có khi lâu hơn con Pín phá tân vài phút. Với anh, rất tuyệt!
  Nhưng đến lượt thằng bạn anh thì có vấn đề.
  (còn nữa)


 22. #23 by Sành on 2012/02/09 - 23:33

  Nhưng đến lượt thằng bạn anh thì có vấn đề. Hờ hờ!
  Anh vừa mới vào toilet rửa ráy xong, ra bếp ngồi uống chè cùng cặp trai gái kia thì nghe trong phòng ngủ em Zi-Gan hét toáng lên:
  – Ne-u-mít địt nhau, ne-u-mít địt nhau! (nghĩa là: mày không biết địt!)
  Mấy giây sau em kia chạy tồng ngồng ra ngoài bếp phân bua kể rằng thằng bạn anh không biết tỉn, vừa được mấy nhát đã bắn.
   Điều khiến em giận giữ chính là do thằng bạn anh lấy chiếc váy hoa mới của em ẻm để lau kèn mà không dùng chiếc khăn em để sẵn trên giường nên em khóc lóc bù lu bù loa.
  Thằng bạn anh xấu hổ chui mẹ vào toilet tắm rửa, anh phải phân bua và hứa cho em thêm tiền mua chiếc váy mới thì ẻm mới chịu, đúng là trẻ con!


 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:34

  Tiếptục nhạc sến Sô Liên gởi tới các vàng son yêu.

  (5) Eto Ia Po Tebe Skuchaiu (“Thats I Miss You”, “Là Zì Nhớ Em Đó”):

  Mụ Tòi Vua zịch tiếp đi nha.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:38

  Ui đù má con Sành Lan Nhựa bốt ảnh mấy em Thuốc xinh lòi Fa. Zưng Zì đến jờ tọa gòi, hẹn các cô mai kể tiếp về gái Thuốc bên Đông Âu nha.

  Đây là các đặcthù Zigan Sô Liên:


 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:40

  Các em Thuốc tintin nài. Mặc đẹp tắm gửa sạch thì khác jì Tai đâu:

 26. #27 by Sành on 2012/02/09 - 23:42

  Đù má TT cấm cãi anh!

  -Sù ở tiệp không gọi Zi-gan là Thuốc, mà là Mọi
  -Phò Zi-gan nhiều nhưng ít người chơi bởi đẳng cấp không sánh nổi phò “râu ngô”. 
  Hiện nay bọn phò Zi-gan quốc tịch Rumani đang mần phò ở thành phố anh hơi bị nhiều đấy, bọn này nhiều em trẻ và đẹp kinh khủng, đặc biệt các ẻm chiều khách còn hơn bọn “râu ngô”.
 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 23:43

  Thuốc caocấp nè:

  Thôi con Sành nổ tiếp đi, Zì đi tọa đây mệt lắm gòi.

 28. #30 by DG on 2012/02/09 - 23:48

  Cậu đã nủi lên, sáng ngời ngời, khà khà khà.

   

  Anh cu Bín nghé, pé Lác kute… đao òi lên chơi mới cậu nào.

   

  Hôm nay cậu bận chỉ đạo con 3 Dzũng đệ cậu duyệt quả kết luận vụ con Vươn Hoa Cải.

   

  Cỏn đã chính thức đi bằng buồi, chân chọng thông báo đính kèm thành kính phân iu hehe.

   

  Con Zì ./ rộng làm loạt nài chưởi Thăng Định đệ cậu gất hai ho, có ích, cậu khen.

   

  @ Nga: Nhiền quả hình ông Phật của em bốt, tai nám đầy xèng, ngán ngẩm rất, thành em. Nhẽ có lẽ phải làm theo phương án của mụ Mít Đốc thật.

   

  Dân là cái ./ trao, cậu chưởi cấm có sai bao giờ khà khà khà.

   

   

 29. #31 by trungduong on 2012/02/10 - 00:13

  Chán cụ Hoàng là cái gì mình cũng đúng.

  Câu này là thế nào nhở ?

  “High-speed rail is good for society and it’s good for the environment, but it’s not a profitable business,” said Mr. Barrón of the International Union of Railways. He reckons that only two routes in the world — between Tokyo and Osaka, and between Paris and Lyon, France — have broken even.

  Ai sẽ bỏ tiền bao nhiêu, cho bao lâu. Thời này nói đến “efficiency, return on investment” trước đã. Bên này hai hãng chở hàng (freight) hằng năm lợi nhuận phải chừng tỷ đô. Tuyến đi khắp Bắc Mỹ (Mexico/USA/Canada) qua các công ty phụ thuộc. Lúc trước vẫn chở khách đấy thôi. Nhưng hiện tại không bỏ một tí tiền vào hành khách nữa vì lỗ hộc máu. Hỏa xa hành khách nếu không có hỗ trợ từ CP thì tiêu rồi qua những năm khó khăn. Đấy là đường sắt có sẵn, nhà ga cũng hoành tráng. Ông Chính Phủ không mua lại trở thành Crown Corporation thì có mà còn hỏa xa hành khách. Cũng như USA AMTRAK vậy.

  Các loại Commuter & Passenger Trains / Public Transit không có hỗ trợ từ CP thì chết thôi (heavily subsidied).

 30. #32 by trungduong on 2012/02/10 - 00:22

  Vậy ai sẽ vào làm việc này tại VN và tốn bao nhiêu ? Loại đường hiện tại có hoạt động được với các loại xe hiện tại với ~150-200 km/h cho hành khách ? Gần như phải làm lại từ đầu thôi. Sẽ có hãng tư vào bỏ tiền đầu tư hoặc Share Business? Đó là lý do CP vẫn kệ mẹ người dân xoay sở với giao thông.

  Paul Doumer ngày ấy vay tiền CP Pháp cho đường sắt Đông Dương. Nếu mà không có chiến tranh rồi xóa sổ thì còn nợ chứ nhở.

  Bụt nhà không thiêng. Bombardier Transportation là hãng sản xuất trains/locomotives hành khách hàng đầu trên thế giới cạnh tranh với Alsthom, Siemens. Hôm nọ bảo bỏ 700M cho light trains (CP+Tư nhân). Bây giờ đắt hơn nhiều nên bỏ ý rồi vì không bõ. Đó là phục hồi các tuyến có sẵn dùng cho freight nhá.

  America’s Coming High-Speed Rail Financial Disaster. CP bỏ vào bao nhiêu tiền đã. Ecocomy Stimulus Package mà, không kể.

  E.U có thể hỗ trợ nặng cho hỏa xa tốc hành (passenger). VN có thể làm việc ấy ?

  Windsor Train Station. It used to be the most prestigious train station at the turn of the 20th century, now offices.

 31. #33 by Sành on 2012/02/10 - 00:23

  Các thànhfố Tiệp thường xây trong thunglũng, jữa mấy quả lúi, và có một ông sông nhonhỏ chải qua.

  Chảzụ như thànhfố nài:

  TT nói đúng! các thành phố và làng mạc của Tiệp rất nên thơ. Hồi hổi, ký túc xá của anh nằm ở triền đồi đẹp như bức anh này.
  Cuối tuần bọn anh hay lên đồi chơi, nhất là khi có khách nữ, bọn anh mang theo đàn lên đó ngồi trên bãi cỏ ca hát, ăn uống nô đùa vui như trong phim ý.
  Đã có em gái ngã lăn quay vào lòng anh khi anh ôm đàn hát bản Đồng xanh bởi không gian khung cảnh chẳng khác nào lời bài hát nên rất dễ làm xúc động lòng người:
  “Đồng xanh là chốn đây
  Thiên đường cỏ cây…..”

 32. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 00:27

  Tôi đơi, tôi vửa nhạo xỉn tít tắp về đai. Mai mà tôi còn về nhà toàn mạng được địt mẹ. Tôi lái Oai Tào mà mắt díu lại đéo nhìn thái đéo gì khà khà mai mà đườn khuya đéo có xe tải khà khà?

 33. #35 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 00:29

  *đường not “đườn” địt con mẹ. 34. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 00:31

  Địt mẹ đứa nào dám bảo Digan kém Lừa đái địt con mẹ mài?


  Lừa chỉ hơn mỗi Cứt thôi, rõ chưa, địt mẹ? Lừa chỉ hơn mỗi Cứt, chứ đéo hơn bất kỳ sinh vật có óc nào khác địt con mẹ điều đơn giản ý mà cũng đéo hiểu à địt con mẹ?
 35. #37 by DG on 2012/02/10 - 00:42

  Lao òi cậu cũng quen mẹ con Lói chưởi, đôi lúc nghe ra lại nên thơ mới chết chứ địt mẹ!

  Ngái đơi, biên lách linh tinh tí dưng mạng dư buồi mới cả con vện đang kèo nhèo định mức khà khà.

  Con Lói mới con Bín chơi chò tiếng thơ đêm khuya đi nhế, cậu ngái đơi.

 36. #38 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 00:45

  Tôi trồi lên đơi, chết mẹ cười với chiện anh Sành khà khà ,

   Ai bú diệu đêm nào khà khà ? con Dái ghẻ lòn trao còn đó ko, anh Lói suýt chết kẹp còn ko đéo mẹ chúngmài ?
 37. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 00:49

  Tôi đơi địt mẹ con Pín ./ Trao cao 1m67 nặng 58kg chẵn địt mẹ. Con Dái Ghẻ còn thì uống chung với bọn tao nào khà khà

 38. #40 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 00:51

  Địt mẹ dững lúc nửa đêm về sáng + xỉn hoa mẹ cả fa + bụng đói chân run mới thấy đời ta cô đơn hoành thánh làm sao khà khà thảm hại rất thảm hại rất.


  Cụng ly nào, lũ khốn mặt buồi chó khà khà!
 39. #41 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/10 - 00:53

  Địt mẹ nghe anh Sành kể chiện lồn cặc địt bọp mà ông Buồi tôi ổng cửng đỏ to vật như thép nguội. Tôi đi quai (4) nhát rùi mới quai lại diệu khuya tiếp được đù má.

 40. #42 by voong ngau pin on 2012/02/10 - 00:59

  Nào thì cụng li, địt mẹ đời nài chỉ diệu là vui anh ạ khà khà 

 41. #43 by Lớp ba trường làng on 2012/02/10 - 01:58

  @ Dương Gia
  Mụ Zì nói đồng chí cảm tính ở chỗ này này

  Cần làm lại hệ thống hỏa xa cho VN để “an toàn giao thông” và bớt ô nhiễm không khí. Hạng 10 về vụ này thì chẳng oai gì. Nhưng việc gì CPVN đụng vào mà ra hồn ? Khổ nỗi rất ít tư nhân muốn vào trong thời này. Không húp được cả cháo loãng.

  Ta là Lừa thuần chủng hoặc gốc Lừa nên bàn chuyện Lừa thôi mà. Tụi Bắc Mỹ không đến phiên ta lo cho bỏn.

  Kinh doanh đường sắt Lừa không phải là không có cháo, mà là  vấn đề ở chỗ quốc doanh độc quyền không muốn chia sẻ; hoặc khi giành được thị phần thì bị quốc doanh sửa luật để chèn ép như kinh nghiệm ngành thực phẩm ở nước mẹ Tàu.

 42. #44 by trungduong on 2012/02/10 - 02:10

  One-up, one-down

  Today, Senior Pakistani in Al-Qaeda, Bandar Mansoor, was killed by a missile fired from a Predator drone in North Waziristan.

  And American people massively (83%) approve Obama’s National Security Policy.

  Thế Giới bớt một anh chẳng vì gì làm việc khủng bố. Nhưng anh nào muốn làm việc lật đổ chế độ tại VN cũng mau mau vào dạng này.

  Anh nào muốn line-up VC mà bắn vậy?

 43. #45 by Lucky on 2012/02/10 - 02:27

  Vậy ai sẽ vào làm việc này tại VN và tốn bao nhiêu ? Loại đường hiện tại có hoạt động được với các loại xe hiện tại với ~150-200 km/h cho hành khách ? Gần như phải làm lại từ đầu thôi. Sẽ có hãng tư vào bỏ tiền đầu tư hoặc Share Business? Đó là lý do CP vẫn kệ mẹ người dân xoay sở với giao thông” @ Anh Dương

   

  Dù Lừa đang ở lúc phải trả nợ vay từ hơn thập kỷ trước , nhưng hàng năm nguồn vốn ODA, FDI…và các khoản vay khác là rất lớn. Xèng tuy khó khăn lúc này,nhưng không phải là không vay được!

   

   

  Paul Doumer ngày ấy vay tiền CP Pháp cho đường sắt Đông Dương. Nếu mà không có chiến tranh rồi xóa sổ thì còn nợ chứ nhở.” @ Anh Dương

   

   

  Xóa chơi ván mới – là điều cuối cùng. Nhưng đầu tư vào vận chuyển – thứ huyết mạch tạo ra của cải thì đó là vấn đề phải làm thưa anh! Huống chi bây giờ đã Thị trường hóa ( dù vẫn còn cái đuôi lằng ngằng định hướng ) thì chắc chắn sẽ thu lại vốn đầu tư và sinh lời!

   

  Vấn đề về đường sắt Lừa, nó không nằm ở Xèng, cũng không nằm ở ai chịu bỏ vốn ra làm, mà nó nằm ở TƯ DUY CỦ CHUỐI CỦA ZẢNG TA anh à! Trong đó, nông dân Thăng có chút liên quan .

   

  Bây giờ, Lừa đừng ôm rơm nữa, ôm cái gì thối khắm cái ấy. Hãy thả cửa ra cho Tư Nhân, cho thèn đéo nào muốn làm thì sẽ ngon cơm ngay thôi.

   

  Anh hãy nhìn về Viễn Thông Lừa sẽ thấy ngay một ví dụ sinh động ! Ky xếp Viễn Thông cũng là một dạng vận chuyển – vận chuyển thông tin .


   

   

   

 44. #46 by Lucky on 2012/02/10 - 02:59

  “Vì mỗi công dân là một chiến xĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc ha ha.” @ Già Không Đều

   

  Sự tò mò của Lừa – đéo có sự giải thik nào hay hơn thế này, há há

 45. #47 by trungduong on 2012/02/10 - 03:15

  Lớp Ba,

  Đây là việc hắn nói đó thôi.

  và sự antoàn cũng là các yếutố quantrọng
  Đường-sắt gần như loại bỏ hoàntoàn sự tắc-đường. Đường-sắt điệnkhí thì chifí nănglượng zẻ vôđối, lại sạchsẽ bẩuđảm thânthiện môitrường

  Và nếu CP qua Công Ty Quốc Doanh không làm gì cả, ngay cả tư nhân cũng có lẽ không làm vì phần lớn sẽ lỗ sặc máu, công việc có được phát triển. Nếu không thì bàn làm gì khi đã rõ là không ra sao cả?

  Làm thế nào để điệnkhí rẻ vô đối. Có phép tiên hoặc phù-thủy ? Chưa có xứ nào điện khí rẻ hơn chỗ tôi. Vậy mà tính làm lại tramway cho downtown cũng còn tính bỏ mẹ.

  Bên Châu Âu đường sắt các nước đã sẵn, chỗ nào cần sửa để cùng một loại xe có thể dùng mới phải bỏ tiền. Ấy vậy E.U còn bỏ 9B Euro cho Poland làm đường lại nữa là.

 46. #48 by CAM on 2012/02/10 - 03:44

  Ky xa nhớ, đừng hóng hớt bựa nhiều quá! Luật đường sắt 2005, khoản 2 điều 5 mời chào nhiệt liệt tư nhân kinh doanh đường sắt. Riêng  kiều bào núm ruột như Ky,  Cam ưu tiên rải thảm đỏ.

  Từ 1995, Bê tách quản lý hạ tầng ra khỏi vận tải đường sắt rùi. Doanh thu chạy tàu trích  10% phí cho duy tu bảo dưỡng. Sau hạ phát xuống 8% để nhanh xã hội hóa đường sắt hơn. Dưng hiện thời chửa ai dám đầu tư toa xe – đầu máy kinh doanh độc lập bởi còn tính toán lời lãi đủ đường.

 47. #49 by trungduong on 2012/02/10 - 03:48

  Lucky,

  Đường sắt dân dụng tại Châu Âu là loại được hỗ trợ giá cao lắm đấy. Tiền thuế của người dân đổ vào rất nhiều. Và đây là có sẵn hệ thống rồi

  Vay ODA và FDI là không cần trả? Đấy chỉ là làm hệ thống. Phải gánh bao nhiêu nữa hằng năm cho xe khách?

  Chỗ này nói thế này “Amtrak Inspector General: Europe’s Trains Lose Billions”

  High-Speed Rail

  Once this line was built, however, Japanese politicians demanded bullet trains for their own cities and prefectures. With one exception, all lines built since the first one have lost money. Japan’s experience shows that once a nation starts building high-speed rail, political forces make it hard to stop. Despite the need for huge subsidies that Japan cannot afford, the nation’s taxpayers are forced to pay for high-speed lines into the prefectures of every powerful politician in the country.

  High-speed rail has done little to change European travel habits. In 1980, intercity rail accounted for 8.2 percent of passenger travel in the 15 countries in the European Union at the time. By 2000, the share in those countries had declined to 6.3 percent, and it has fallen further since then.

  Việc gì cũng có giá phải trả. Lợi tức có thể không gặt hái thẳng từ đó nhưng được như Châu Âu là nhiều lắm.

  There is magic in economy. Cô xem lại British Rail Privatisation.

  Mời Kinh Tế Gia phát biểu với số liệu cụ thể chứ không bla bla.

 48. #50 by CAM on 2012/02/10 - 04:45

  Xã hội hiện mới hóa một khoản trong công đoạn vận tải, chửa ai nhúng tay trọn gói. Chủ yếu thuê toa xe rồi nâng cấp/ đóng mới  chở khách  hoặc mua toa xe cùng tham gia chở hàng trên các tuyến lớn. Khách sạn Victoria Sapa, Cổ phần Liên Việt, Cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt Nụi, Trường Sinh, Hoa Phượng đương mần ăn ngon cơm trên tuyến  Nụi – Kay, Nụi – Phòng,  Gồng – Trang

  Ngay như Hàng không còn có Hà Dũng bay thì đường sắt chẳng có gì phải độc quyền. Vấn đề như đã phân tích, loại hình đường sắt ở Lừa kém thế cạnh tranh hơn nhiều so với xe các loại. Vì thế, trong khi xe phát triển ầm ầm với đủ thương hiệu chất lượng cao và quá tải đường bộ thì đường tàu  vẫn chậm lắm. 

  P/s: Đất chật người đông thì chạy xe tiện hơn, đất rộng người thưa leo tàu mới đúng chứ Ky nhỉ? May ra mùa đông tàu mới lấn át xe vì khách sợ đường trơn trượt.

 49. #51 by Lucky on 2012/02/10 - 05:21

  @ Anh Dương: Link anh đưa, Ky đọc kỷ, và lấy 1 điểm này để nới với anh , vì các vấn đề khác như chi phí đầu tư, kỷ thuật…đâu cũng giống nhau :

  “America’s geography is even less suited for a successful high-speed rail system than Europe or Japan because our cities are less dense and spaced farther apart “High-Speed Rail

  Còn địa hình Lừa thì sao? Có thể Lừa không làm Cao tốc ( hix hix thèn Gúc nó cho số liệu toàn lỗ, giọng Ky đang xuống xề ) nhưng phải phát triển mạng đường sắt thông thường , và vấn đề nâng cấp đường sắt Bắc Nam đã có các phương án ,dù còn tranh cãi

   

  Phương án mới nâng cấp đường sắt Bắc – Nam

   

  Dù xuống xề ,Ky vẫn cố gắng hỏi thèn Gúc với từ khóa  Planned high-speed rail on the world  nó cho cái link này

   

  Planned high-speed rail by country

   

   ” Although many nations have done preliminary feasibility studies, many lines are eventually shelved or postponed due to high cost, and only a few nations of those proposing are actively building high-speed rail lines. Planned or proposed lines are therefore separated here from lines that are under construction, some nations having both “

   

  Nó có nói vậy đi chăng nữa, thì Cao tốc vẫn là một cái gì đó có xu hướng toàn cầu trong tương lai anh nhể!

   

 50. #52 by CAM on 2012/02/10 - 05:31

  Nông dân Đinh Thăng phẩy làm gì? Ngoài rebuild Hanoi-Hiunghiwan (Cam đã đưa vào hoạt động từ 2009), Bộ trưởng GTVT cần chú ý:

  1- Kết nối đường sắt với cảng biển. Hiện duy nhất cảng Hải Phòng có đường sắt nối với đường sắt quốc gia. Trước mắt tăng chuyên chở container trên tuyến Phòng – Kay và Phòng – Viên. Tính thử xem, 1 tàu 10 toa tải được 32teu cả  đi lẫn về, tương đương 20 xe, tức giảm 20 lượt phượt tử thần trên QL 5.

  2- Rebuild tuyến đường sắt cổ nhất Đông Dương, tức đường nối Tp Ông Cụ đến đồng bằng sông Cửu Long. Để chở gạo xuất khẩu,có vậy cũng hỏi! Lừa hiện đang dẫn đầu xk gạo nhá, dưng khi Cam đắc cử Thủ tướng, sẽ quyết stop thành tích này lại, cho rớt hạng lun càng tốt.

  3- Vươn sang Lào – Cam bằng tuyến Ông Cụ – Lộc Ninh – Cam và tuyến Vũng Áng(Hà Tĩnh) – Lào.Từ đó hòa mạng Asian tuyến  Kok – Penh – Cụ – Nụi – Côn Minh.

  Mọi việc Cam đã phê duyệt cả rồi, Đinh cứ thế tiến hành nhá!

  Mỏi phiếm quá, thui đi chơi, về sẽ giảng cho Pín nghe thần tượng đường sắt Pháp thực dân.