World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by Cu on 2012/02/09 - 06:01

  E hèm , Địt cụ chi bộ nhế !

  @ Nhất phát biểu liên thiên gì về Nhà Ga Leipzig đới !
  Anh cho Nhất gúc lại xem ai xây Ga Leipzig mà dám bẩu đồng chí Lê quân phiệt bạn anh xây? Nêu không biết tiếng Đức thì gúc bằng tiếng Anh cũng có đới nhé.

 2. #2 by CAM on 2012/02/09 - 06:32

  Ý kiến đồng chí Dương rất đáng xem xét ở tầm vĩ mô, hehe. Nội địa chở khách thì tăng máy bay giá rẻ, chở hàng thì tăng xe vận tải. Nhưng tuyến quốc tế nối TQ và ĐNA cần tăng cường đường sắt.

  Đề nghị An Hoàng Bộ Trưởng check lại dự án sắt hóa Lừa

 3. #3 by CAM on 2012/02/09 - 06:44

  À quên, để Cam Thủ tướng chỉ đạo thêm 1 điểm rồi chạy, ở Mỹ hàng không đã phát triển rực rỡ, phù hợp với nhu cầu và sức tiêu thụ nhân dân. Ở Lừa, hàng không quá kém, cần xây dựng đường sắt cao tốc thay thế, vừa rẻ hơn, vừa an toàn hơn. Lừa hình con giun đất, đường sắt cao tốc sẽ nối thành 1 điểm thẳng rất tiện.

  Hôm trước tên nào chê Lừa chỉ độc tuyến con giun, không được như Âu – Mỹ lùm xùm trăm tuyến con nhện, hở? Cái này do địa hình nhé, học lại địa lý đi.

  Khổ, làm Thủ tướng sung sướng gì đâu! Thôi đi họp chỉ đạo xét xử  Hoa Cải vs Bô-dơ-ca.

 4. #4 by Lucky on 2012/02/09 - 07:29

  @ Cam :

  Bắc Mỹ đất rộng- người thưa ( 21 ng/ km2) còn Lừa đất chật- người đông (280 ng/km2) thêm Lừa hình giun , phát triển đường sắt là rất đúng ý chứ !

   

  Cố gắng gồng mình, vay mượn làm cái cao tốc cho con cháu mai sau nó dùng thì còn nghe được, chứ đú thế đéo nào với hàng không như Mẽo Cam !

   

  Mà bọn Đài Loan đầu tư và khai thác cao tốc cũng chật vật lắm á , bạn Lổ cứ đeo bám hoài !

 5. #5 by nhất on 2012/02/09 - 08:20

  @Con CAM cãi cùn nầy phải để anh :
  Bê nhà cô chỉ cần dùng tốt  và phát triển những gì Pháp nhợn để lại cũng ngon hơn ối thằng rồi, ví dụ Mã  hehe, thấy ngu chưa? Bây giờ đi mà làm lại hành lang đường sắt, nhân dân yêu quý lại vác súng ra bắn bỏ mẹ . Đúng là ngu đéo bằng cái bừu (không phải là bìu nha TT !) của bác Le vĩ đại.
  @Con Cu
  Ngu thì ngậm mõm vẩu nghe bọn anh bàn chuyện đại sự
  .

 6. #6 by Black Sheep on 2012/02/09 - 08:38

  Ui đù má cô Nhất đã giở lại. Địt mẹ nhớ reply sớm nhé. Mấy thằng đệ tôi đang chờ thịt gà :)).

  Địt mẹ con Zì hôm nọ chửi tôi là lấy buồi tiền làm đường đôi với lại cao tốc, giờ lại đổi giọng kìa.
  Con nào thắc mắc về chuyện tôi so Lừa với Thái đấy. Địt mẹ địa địa cái buồi con Lói ấy, đất nước hình đống cứt với các đô thị lớn nằm ở dọc bờ biển thì chỉ nhõn một tuyến lớn là đúng mẹ rồi còn gì. Nhưng các tuyến nhỏ cũng rất có tiềm năng. Ví dụ Nui-Kay giờ vẫn ăn nên làm ra. Nụi-Ninh giờ hầu như bỏ hoang với 2 đôi tào mỗi ngày, mỗi đôi chại hết 5-6 tiếng, trong khi xe khách chỉ đến 4 tiếng là tối đa. Thế thì chỉ có chó nó đi. Đường 1435 single hẳn hoi nhé. Địt mẹ trước có tuyến Gồng-Lộc Ninh mà Lừa dỡ mẹ mất, giờ đòi làm lại. Không nâng cao năng lực vận tải đướng sắt được thì là do Lừa, chứ địa địa cái buồi.
  Trước con Bưởi bất hủ của mụ Zì định xây tuyến Phồng-Định, nhưng chưa kịp thì đã tèo, hehe. Giờ Lừa có dự án làm tuyến duyên hải Ninh-Định đóa. Công nhận hồi hổi bỏn nhìn xa thật.
  À địt mẹ con Zì, anh tập Công của cô rồi mắt lại mờ đi nài. Đéo mẹ.
 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 08:56

  Zì đơi

  @con Sịp Đen bật Zì cái buồi jì đấy?

  Con nài ngu như ông lợn ý. Zì bẩu là fải liệu cơm gắp mắm. Hiệntại thì fải cảithiện đường-sắt sẵn có đã (Lừa đang đầutư 500 tỷ Cụ cho tuyến Nụi-Sơn để chở hàng Tầu, đúng ý Zì, zưng đéo biết bâu-jờ mới xong), mà quantrọng nhất là lấy lại hànhlang antoàn, nângcấp ga, cảithiện zịchvụ & fươngtiện.., sau đó thì mới fáttriển railways tùy theo túi xèng (như điệnkhíhóa, mần đường-đôi, mần caotốc..).

  Khóa mẹ mõm con ngu nài đến đêm cho bớt ngu.

  Zì đã nói, nếu chỉ cảithiện hệthống sẵn có, từng côngđoạn nhỏ một (mỗi zựán chỉ hết tầm vài chục trẹo Tơn), thì nănglực vậntải hànghóa của Lừa ít nhất tăng gấp 2, còn nănglực tải khách tăng gấp 4. Zì chưa nói jì đến zững vướnđề nhớn như caotốc, đường-đôi.. cả.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 09:02

  @mụ Zương jàhói Canalợn.

  Đúng là bọn Bắc Mẽo đéo thích đường-sắt mấy. Chảzụ bọn Canalợn đấtđai gộng bátngát bátngát, zânsố thì nhõn hai chục trẹo, đường-sắt đéo fùhợp lắm.

  Tuy thế, bọn Mẽo lại zùng đường-sắt gất nhiều, và chủyếu là để chở hàng (đứng No2 thếjới, sau Tầu). Đường-sắt Mẽo chở khách gất ít. Lýzo thì cũng như Canalợn, nước Mẽo quá to nên nhânzân cứ fải cỡi tào-bai, còn đi gầngần thì hệthống highway của bỏn hiện đang ngon đéo fải lo.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 09:11

  Sẽ có một lúc đường-sắt (và các loại hình vậntải tươngtự trong tươnglai) là chủlực trong ngành vậntải của bấtcứ nước nầu, như ở Châu Âu vậy.

  Đó là khi các fươngtiện vậntải đường-bộ quá nhiều, zẫn đến đéo đủ hạtầng jaothông cho bỏn chại & đỗ (nhãntiền chính là sự tắc-đường kẹt-xe của các cô đó). Ngoài-ga, já nhiênliệu, tốcđộ ở tầm ngắn, và sự antoàn cũng là các yếutố quantrọng júp đường-sắt vượt trội đường-bộ.

  Đường-sắt gần như loại bỏ hoàntoàn sự tắc-đường. Đường-sắt điệnkhí thì chifí nănglượng zẻ vôđối, lại sạchsẽ bẩuđảm thânthiện môitrường.

  Cái zở của đường-sắt so mới đường-bộ là sự kém tiệnzụng. Đạikhái là zững người ở xa ga tào-hỏa thì gất khó xài đường-sắt, xuấtfát fải đúng jờ, vươnvươn.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 09:23

  Các cô đừng có mở mồm ga nói là Lừa zài ngoằng zọc biển nên đéo cần mạng lưới đường-sắt nha địt mẹ ngu jì như ông lợn.

  Đéo mẹ Zì zẫn trườnghợp Slovakia/Hunggary mà các cô đéo đọc à? Hungary thì gộng bằng 2/3 Bắc Kỳ, còn Slovakia thậmchí nhỏ hơn cả Khu Tư.

  Các tuyến đường-sắt fải có là: Nụi-Laichâu, Nụi-Sơnla, Nụi-Hàjang, Nụi-Quảngninh, Gùi Laichâu-Sơnla, Laichâu-Làocay, Làocay-Hàjang, Hàjang-Lạngsơn, Lạngsơn-Quảngninh, Quảngninh-Fồng, Fồng-Namđịnh.. đéo mẹ nhiều không kể xiết.

  Zững tuyến nài sẽ kéo bọn bầnnông nhà-quê lại gần các đôthị, mà bỏn đéo cần fải vác Uây Tầu vầu fố để kiếm sống.

  Một điều các cô cần nhớ, là mần đường-sắt zẻ hơn đường-bộ.

  Nếu đường-sắt Nụi-Fồng là đường-đôi điệnkhíhóa, thờijan chại chừng zưới 1h (chưa fải caotốc nha), và 10 fút thì có 1 chuyến, cho cả tào-khách và tào-hàng.

  Địt mẹ đảmbẩu đường quốclộ 5 sẽ vắng hoe, và hầunhư đéo còn xe-tải chại.

  Tầm-nhiền vĩmô là đó chứ đâu.

  Thế mới biết cô Bôn Đuymê bạn Zì sứngđáng là bấthủ.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 09:29

  Ga Lépzích bên Đức Lợn thì đúng là hùngvĩ vôđối. Mà bọn Đức Lợn ga đéo nầu cũng kinhkhủng cả chứ đéo ziêng jì Lépzích.


 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/09 - 09:32

  Nài thì ga Lépzích nữa:


 13. #13 by Cathnga on 2012/02/09 - 10:11


  Ảnh của em Nga có ấn tượng hơn cái ga của Zì hông hở hở ???  

 14. #14 by fanbuas on 2012/02/09 - 10:13

  Mềnh đúng không nhiền lầm bất hủ Zì tướng kèn to, họ Đinh vớ được tập tham luận bửu bối nầy của Zì khác déo ông cụ tìm thấy luận cương ông Ninh. Chất xám tinh hoa mà để trong đầu lâu không chia sẽ thì khác buồi gì các ông lừa tích cóp tiền mua vàng về vứt gậm giường để đấy. Đéo thể kiềm chế được, loạt tham luận quá hay Zì ời.  

 15. #15 by Cathnga on 2012/02/09 - 10:22

  @fanbuas: cô đúng là cái loại bựa gì mà éo phản động ý. Bài ở quán nầy đại loại là để bựa muốn thoát lừa đọc giải trí và bớt lừa chứ có phải để Lừa thực hiện đâu hở cô.

  Cơ mà cô này dễ thương !!!!
 16. #16 by Mit on 2012/02/09 - 10:34

  TT về dồi và vưỡn còn hai pha…

  @ Nga

  Chết cười mới bọn Lừa thích trò xờ xoạng lấy hên.  Xờ đến văng hết mẹ cả sơn trên các tượng Phật….Đúng bọn phá hoại hố hố hố  Chả nhẽ nhà chùa phải thuê vài đầu gấu cầm tu huýt đứng đấy hai xây mẹ một bức tường plastic chắn ngang đéo cho xờ vầu Phật nữa bỏn mới thôi? 

 17. #17 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 10:53

  Anh múa phụ họa Bà Dì ngồi xa lông nói chiện vĩ mô như đúng rồi he he, làm răng bằng Anh địt mẹ lăn lộn khắp chốn mọi nơi trên các cung đường xứ Lừa chữ S này được ha ha.

   

  Hôm hổm Anh có nói việc các ga nhỏ tỉnh lẽ của Lừa, nhiều và hết sức lãng phí và đầy tiềm năng.

   

  Đéo mẹ, tụi Phớp và cả sau này khi mần đường Thống Nhất sau 76, ĐS Lừa có rất rất nhiều ga nhỏ, ga phụ, đường tránh, trạm dừng kỹ thuật…, đéo mẹ, mỗi lần đi qua thì mới thấy nó lãng phí thế nầu, toàn cơ sở hạ tầng ban bệ con người nọ kia như ai, nhưng như trại lính ấy, tàu Thống Nhất lướt qua phát có thằng cầm cờ hiệu chào tí là xong, còn lại chả phục vụ mục đích đéo gì, để hoang hoặc xuống cấp hoặc lìu tìu.

   

  Trong khi đó, nếu cho tư nhân khai thác các tuyến tàu địa phương, khoản cách từ 50km đến 200km, địt mẹ đảo bảo ngon ăn ngay, nâng cấp, chỉnh sửa, đầu tư thêm và làm marketing, sales thật tốt, đảm bảo chia sẽ các tuyến xe liên tỉnh rất đơn giản….

 18. #18 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 10:57

  ….Giả dụ, đi tàu từ Đà nẵng đến Huế, hay từ Huế đi Đồng Hới, từ Đồng Hới đi Vinh…or  Đà nẵng – Tam Kỳ , Đà nẵng – Quảng Ngãi, Quảng Ngãi – Qui Nhơn, Qui Nhơn – Tuy Hòa…, đấy cứ chơi tuyến ngắn thì tận dụng hết các ga nhỏ ngay. Điều hành tránh tàu nhau chả khó gì, hiện với tần xuất các tuyến thì đường sắt Lừa dường nhử rảnh tải, vì thế các con Lừa mới nghĩ hiếm khi có tàu đi qua, kệ mẹ mình liều qua tí có sao, dễ gì dính tàu( cuối cùng xui thì chết). Nếu mật độ tàu liên tục ( chưa nói nên làm rào hành lang an toàn khu dân cư) thì địt mẹ các con Lừa phải sợ mà nhìn khi đi lại chứ.

   

  Hãy xã hội hóa ngành ĐS Lừa, đó là thông điệp của Anh dành cho Cô # và cả con Hà Dũng nếu còn muốn mần ăn trong lĩnh vực giao thông vận tải hành khách, đéo còn..giấc mơ bay và lồn người đẹp nữa, đù má thằng chết vì “lỗ”. Để cái đống tiền mần 2 con Indochina Airlines í mà chơi xe nằm xe ngồi chất lượng cao liên tỉnh ( hay tầm Phương Trang thôi) cũng đã thành công rồi, đéo mẹ thích bay, thích hoành, thích sang, thích được ngưỡng mộ đèo mẹ, giờ còn nợ lượng nhân viên nó cười vô mũi cho. Hoặc con Dũng này tiên phong mần vài đoàn tàu tư nhân dịch vụ ngon ( con này làm dịch vụ Anh tin được) có phải đúng bài hơn không.

 19. #19 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 11:08

  Hiện tàu Thống Nhất Lừa hay có cái kiểu bán cả vé đường dài kết hợp vé đường ngắn, địt mẹ, dẹp dẹp hết kiểu nữa chừng xuân í đi, dài ra dài, ngắn ra ngắn. Địt mẹ, khách đi đường dài mà thi thoảng lại dừng ga nọ ga kia họ cũng phát ngán, giống đi xe hay bắt khách dọc đường làm sao mà khách thích xe ngồi một mạch chạy liền tù tì được. Ai muốn đi ngắn, đi tàu địa phương, làm tàu địa phương ngon thì tàu thống Nhất HN – SG chỉ cùng lắm ghé thêm 3 ga sau là cùng, đó là Vinh – Đà nẵng – Nha Trang, chấm hết.

 20. #20 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 11:10

  Zì iu ,  Zì còn nhớ Ga Keleti ở Budapest hông nè ?

  Ga Keleti  năm 1912 :

  Ga Keleti 2007 bên ngoài nè :

  Phòng chờ bên trong nè :

  Đẹp và sạch như nhà hát nè :

  Vẫn là phòng bán vé từ ngày xưa :

  Đầu máy hơi nước ngày xưa :

  và 2007 :

  Phía sau Ga Keleti :

 21. #21 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 11:16

  Nói thêm, khả năng lốp bi của con Hà Dũng nếu đận í mà tâm huyết với làm tàu lửa tư nhân chất lượng cao, đéo mẹ không chừng Bê đem cỏn cho mần thí nghiệm mà ổn thì tạo cảm hứng cho các con khác nhảy vào ngay. Tụi tư nhân mần vận tải hành khách chiên nghiệp ổn về đường bộ ( như Mai Linh, Phương Trang, Hoàng Long, Văn Minh, Hoa Hồng, Cúc Tùng…) thì cho bỏn cơ hội bỏn mần dịch vụ đường sắt đâu ra đó ngay chứ khó đéo gì chứ.

  Còn Logictisc hả, đéo mẹ, cho thằng tầm Tín Thành Express thôi nó nhào vô ngay chứ đéo. Tín Thành 10 năm từ việc mần CPN theo tư duy xe máy chui hang cùng ngõ hẻm, giờ bỏ toàn xe tải dài chuyên dụng mần Logictisc rất bài bản và chiên nghiệp đó thôi.

 22. #22 by CAM on 2012/02/09 - 11:21

  Chi bựa xa nhớ, đú mới Mẽo Cam hổng dám, dưng lâu lâu cũng phải liếc sang một cái trên tinh thần học tập và làm theo. Thấy thế này:

  – Hàng không Mỹ phát triển cực đại rùi, giờ bảo hành khách hạ cấp xuống đi xe lửa thường nó em chã. Còn ĐSCT chỉ cạnh tranh được với HK ở cự ly 700-800km giở xuống, trên nữa thì biến cho con nhờ.

  – Mỹ to rộng  dư bắp cải, một mạng lưới ĐSCT tỏa hình mạng nhện (aka bắp cải) chi phí cực lớn, song vẫn không thể lan tỏa khắp nước bởi tính cơ động, linh hoạt ĐS rất yếu. Còn Lừa iu dấu của chúng ta, quằn quại hình con giun giãy chết, đầu đuôi co cụm lại; thân thẳng đơ ra.  Chỉ cần một mũi xuyên tâm thẳng từ họng (aka Hanoi) xuống phao câu (aka Saigon) là ổn, có thể xốc cả Lừa lên vai bước đi tư thế gánh lúa. ĐSCT ở Lừa sẽ lợi thế hơn Mẽo chỗ này. Cút giở lại nôi ngay những ai bảo; Mẽo bác ĐSCT rồi, Lừa còn lăn tăn gì; nhá!

  Đang tham lận …

 23. #23 by Mr. Tran on 2012/02/09 - 11:22

  Quý anh Già đểu chuyên gia buôn bán sa-lông nổ tiếp đi. Tôi hóng mới. Các quý anh khác cũng thế nhé!

   

  Tôi đương chán và nản quý chi bựa ạ.

  Địt mẹ, tôi đi nhậu đây, dí buồi quan tâm việc vủng gì hôm nay!

 24. #24 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 11:28

  Hôm qua em Miên kêu vụ địt mẹ mấy thằng nhận chở xe máy bằng Tàu rút hết xăng rồi trả người ta không xăng hu hu. Đấy, cơ chế quan liêu và con người mần dịch vụ nặng mùi nhà nước nó mới thế, chứ tư nhân áh, chiện rút xăng ra là đương nhiên để an toàn, tránh cháy nổ, nhưng một khi xã hội hóa, hướng tới phục vụ khách để tồn tại, các nhà tàu tư nhân sẽ nghiễm nhiên rút ra bao nhiêu xăng đầu nhận, ghi lại, sẽ cấp tương đương xăng đầu trả, ngày nhận ngày trả rõ ràng nhanh chậm tùy mức cước, cần hỏa tốc có hỏa tốc luôn, thậm chí cho nhân viên đến nhận tận nhà và đem trả tận nhà, nguyên hình nguyên trạng không rách rời không chắp vá he he, kèm có tí gì làm quà lưu niệm như hộp Lock& Lock, mũ cap..

   

  Đéo mẹ, tụi phòng hành lý và bốc xếp, rút xăng, đóng thùng, ăn rơ một khối không rời, địt mẹ như con X9 của Anh vác ra nó đéo thèm nhận, Anh bảo tính gấp đôi cũng đéo thèm, ghét Anh tự đi rồi đến nơi để xe đó Anh tự đi máy bay dìa địt mẹ.

 25. #25 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 11:29

  Có Tết, mẹ con Cầm cũng đi tầu hỏa Lừa từ Sài gòn ra Nụi và Nụi vô Goong để tụi nhóc ngắm cảnh , mà khi vô cứ mệt lử đử vì mất ngủ 2 đêm trên tầu nên sau đó thì chịu, tuyền đi máy bai thui.
  Đã mua cả cabin 4 giường cho độc lập, mà vẫn ko chịu nủi vì ồn, vì bẩn và xóc kinh khủng. Máy lạnh thì đêm rét run mà ko có chỗ điều chỉnh, hỏi thì nhân viên bẩu ” cả tầu thế rùi ” . Mà hình như càng ngày càng bẩn và tệ hơn ý, giá thì xấp xỉ máy bay…nên bay cho nhanh. hihi

  Hùi chuyển đồ gia đình từ SG ra Nụi thì chết cừi, đã chuẩn bị tiền cước rùi mà khi nhận đồ ngoài Nụi lại được báo free….hóa ra là có anh bạn của bố nó là Sếp ở Ga, nhận là ngừi nhà nên ko mất xu nầu, chỉ mất cước vận chuyển và đóng gói ra ga thui.
  Khi đóng gói hàng thì như chị Miên kể đó, nếu biết ngừi nhà, họ làm khá cẩn thận, nhất là cí vụ đóng gói cí piano của Cầm, thấy họ khênh lặc lè, thương wa, phẩy bồi dưỡng riêng đó. hihi
  Xe máy thì bít rùi nên mang sẵn chai xăng khi đi lấy xe, vì họ rút hết xăng mờ.

 26. #26 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 11:38

  Tặng Zì thêm quả ảnh nầy cho nhớ nè . hihi

  Các cô gái Hungary :

 27. #28 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 11:39

  Còn chiện Hàng không Lứa áh, đéo mẹ Anh đây một bụng tham luận nhưng địt mẹ chờ con nầu húng Anh đú cho xem, đéo mẹ.

   

  Bài học thằng AirAsia rất đáng học hỏi í mà đéo chịu cho nó vầu ( hụt mẹ với vụ liên kết với chỗ em Hà, sister of Mr. Nổ) tiết đéo chịu. Địt mẹ, giờ tụi AirAsia đang mần PR rất dữ, từ Đà Nẵng bay tuần 4 chuyến ( HN, SG mỗi ngày rùi), đến Kul, Malaysia, giá rẻ hơn SG – HN nữa í( kể cả thuế và phí sân bay).

   

  Địt mẹ, có thằng như AirAsia bay nội địa Lừa, Anh tình nguyện bay đêm quanh năm suốt tháng, đi xe bus của bỏn về trung tâm, đéo thèm Taxi mẹ gì luôn ha ha.( Từ LTTC về Centre chỉ Sky bus chỉ 9 Ringrit, mẹ, quá đỉnh).

 28. #29 by Black Sheep on 2012/02/09 - 11:46

  Con Zì củ lồn lần nài bàn về đường sắt mà nổ anh vả vỡ loa. Địt mẹ con nài, đợi đấy anh mần xong đống tài liệu anh quai lại. Trong thời gian đó đéo phải khóa mõm anh. 

  Địt mẹ Nụi-La, Kay-Giang cái đầu buồi ấy, sư bố con sa-lông.
 29. #30 by CAM on 2012/02/09 - 11:46

  Chẳng phải riêng Lừa lạnh lùng đường sắt nội địa, Mẽo cũng thế, ngành này âm thầm lặng lẽ. Hình dư  đến 70% Tổ cuốc Cờ Hoa hông có đường tàu chạy đến. Xe lửa phát triển ầm ầm nhẽ chỉ có Khựa và Cari, 2 tỉ phú dân số. Bọn chở khách cũng như chở hàng, thế này này  Nhưng tính riêng về khối lượng vận tải, Lừa lìu tìu thật, bởi có những đặc điểm riêng
  . Vẫn đang tham lận…

 30. #31 by budifa on 2012/02/09 - 11:47

  Địt con mẹ lão BOM suýt chột tự-dưng cứ biên hoa Fa, Fa là sâu là sâu? Lướt còm cứ jật hết cả nẩy vì tưởng hehe bị chưởi

   

  Xưa xửa đòi cao-tốc Nụi Fồng để xuống Núi Đồ tỉn fò, sâu jờ lại xuống- nước chỉ là xe-lửa thường thôi thế?

   

  Tuyến ngắn mờ có tào như bên Khựa đi kể cũng sướng dzất. Có lần tôi đi từ Thâm Trấn đến Jì Jì để mần cấy-mờ-ai-cũng-biết, hehe, thấy thoải-mái cực. 10h tối mới mò đi, lên tào là ngái lấy sức hehe chiến-đấu. Khi về là 2am hết mẹ tào, fẩy gọi taxi đi thấy chán ngai. Tuy nó đi cũng nhanh, dưng đéo dám ngái vì sợ thằng tài nó bắt-chước thì bỏ mẹ, hehe

   

  Lừa có dạng tào tảo thì ở Thanh Hóa cũng có thể lên Nụi mần mờ đéo cần thuê nhà. Dưng nhẽ fẩy có thêm hệ-thống bus ngon

 31. #32 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 11:53

  Em Cầm Nhầm nói đúng, Tầu Lừa cần cải tiến thêm khâu cách âm và giảm sóc, Anh nghĩ cái này tụi cơ khí trong ngành cố gắng sẽ làm được, vũ trường nhạc dance ầm ầm ngay khu dân cư đông đúc mà còn đéo ai nghe thì cách âm tầu ăn thua gì, chỗ kính cửa sổ, cửa ra vào luôn 2 lớp cửa, zoan kín, sàn, trần, vách làm thêm lớp cách âm mỏng,.. vừa giảm ồn vừa tiết kiệm máy lạnh.

  Cho tư nhân làm, tàu nào ít ồn hơn sẽ hút khách he he, cứ thế thằng kia muốn giật khách phải..cố mà…ít ồn hơn, cứ thế cứ thế..he he.

 32. #33 by Банан on 2012/02/09 - 11:55

  Hố hố các bạn lừa lại đang chửi bạn Thăng cùng bò bé thông qua chửi đường sắt nhà anh đấy à? Để anh duyệt cồng rùi anh văn bộ nhá từng con một nào.

 33. #34 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 11:57

  @ anh GKĐ,

  Hùi ở Goong, mẹ con em kết Phương Trang nhứt, mà ra Nụi thì chán lém, Hoàng Long cũng htua Phương Trang về giờ giấc và khoản đưa đón tận nhà.
  Thế nên ở Nụi, tự đi cho lành, ko bao giờ dám nghĩ đến phương tiện công cộng nếu đi xa.
  Tuyền “treo đầu dê bán thịt chó”, chỉ lừa đảo là nhanh. Chán !

 34. #35 by budifa on 2012/02/09 - 12:01

  Tầu Lừa cần cải tiến thêm khâu cách âm và giảm sóc@ Jà Đểu

   

  Cách âm dễ bỏ mẹ, phát cho mỗi khách lên tào cái bịt tai của Khựa, he he

   

  Jảm sóc mới quan-trọng. Đéo mẹ mỗi lần đi tào, vầu toa-lét đái mờ cứ dư sóc-lọ, há há

 35. #36 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 12:12

  @ Em Cầm Nhầm:

   

  Ở Nụi, đi hãng Toyota Yaris là nhứt rùi Cưng he he, cần đếch hãng nào hơn.

   

  Một số Cô ở Bắc Lừa chắc nghe từ “Xe Trung Chuyển” lạ lẩm lắm nhỉ, đến bến thì tự tìm đường mà cút về chứ đến nơi là thằng lơ xe hô to : Hết tiền rùi nhé chúng mày ơi he he, hết tiền, xuống xe xuống xe nhanh nhanh cho tao đi ăn cháo lòng địt mẹ he he. Còn xung quanh thì xe ôm chỉ..Ơ..áo đỏ của tao, túi xách da…của tao, thằng tóc bạc đeo kính của tao..he he, địt mẹ xe ôm chỉ mình từ trên xe như chuẩn bị thịt gà í. Còn đội xe taxi ở bến Nước Ngầm ( dù gì vẫn ok hơn Giáp Bát) thì thưa quý Cô có biết tại sao sáng sớm CAM phường, TQP ( Tự Quản Phường) đứng trước bến xe không, đéo cho taxi lạ vào( dù chính hãng như Mai Linh, Taxi Group…, Thanh Nga..) , địt mẹ Anh phát hiện ra là mỗi một con Cam cầm dùi cui đứng đó có tầm 5 đến 10 chiếc cắm đó, thuê tài luôn. Dĩ nhiên đi mà theo đồng hồ thì địt mẹ từ Nước Ngầm đến Giáp Bát nhảy 150k he he, còn thương lượng thì địt mẹ nên tự chấp nhận giá hơn 40% nữa thì ok em nó mới chịu đi, không thì ra ngoài..đi xa xa xa xa xa 1 đoạn khuất mắt thằng Cam kia đón xe ngoài ui địt mẹ Bắc Lừa XHCN.

 36. #37 by CAM on 2012/02/09 - 12:12

  Vì sao đường tàu Lừa top dưới vận tải khách lẫn hàng? Vì thế này:

  – Lừa độc tuyến chạy suốt từ Nam ra Bắc nên xe rất dễ đón – đỗ khách và chất hàng – dỡ hóa dọc đường bất kể thời điểm nào, bất kể địa điểm nào. Thêm nữa, dân Lừa sống bám mặt đường nên dễ đi ngang về tắt bằng xe.  Giả sử Cam muốn gửi Bộ GTVT 10 chân dài, 100 Gin Tonic tiếp nội các, chỉ cần phone 1 cú, có ngay một con xe bấm còi trước nhà chờ hàng. Phía bên nhận, An Hoàng Bộ Trưởng cũng thuận lợi tương tự. Chẳng cần ra ga chầu chực với vô số thủ tục giao – nhận, kiểm – đếm, chuyên chở về văn phòng Bộ trưởng đầy rắc rối.

  – Đặc biệt khi xe khách phát triển loại hình xe giường nằm, xe du lịch thì ưu thế cạnh tranh chở khách của xe hơn hẳn: rẻ, sạch, lịch sự, tiện lợi.

  – Ưu điểm vận tải của xe lửa là hàng lớn, hàng cồng kềnh, số lượng nhiều; nhất là khoáng sản. Ưu điểm vận tải của xe là hàng nhỏ, cơ động đến tận từng ngóc ngách và có thể đông lạnh cho các mặt hàng thực phẩm. Suy ra, xe phù hợp với tình hình thực tế VN hơn.

  Phương án buộc xe khách chạy đường Ông Cụ sẽ có thể làm tăng khối lượng vận tải khách của đường tàu. Sau này Cam sẽ chỉ đạo Đinh Thăng cấm luôn xe tải chạy quất lộ 1A. Cứ lên Ông Cụ mà đi. Chi bựa thấy thế nào?

 37. #38 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 12:22

  Úi rời, đọc “sáng kiến” của Fa mà cừi văng cả cơm…hí hí.

  Ừa mà trong khi chờ anh Si giáng tìm cách cải tiến giảm ồn, tụi mình làm quả sang Quảng Châu buôn cí bịt tai về đê Fa ui.

 38. #39 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 12:24

  @ anh Già ,

  Ông anh ở đâu mà nhìu trải nghịm mới xứ ” ngàn năm ôn vật ” thế nhở ?hihi

 39. #40 by Hoaimien on 2012/02/09 - 12:26

  Em kể chuyện trải nghiệm xe máy và tàu lửa Lừa cùng chị bộ

  Đận ấy, bà chị từ Đức nhợn về hai chị em gặp nhau ở Đà nẵng để hành trình ra Huế. Đến nhà chị bạn, thấy xe máy còn dư một chiếc, bụng bảo dạ lấy xe máy ra Huế ở Huế cả tuần có cái lang thang. Thông báo với mọi người em chả mấy khi đi xe máy quá 20km bao giờ.

  TRong đầu tính hành trfinh , từ DN đi Huế đến hầm Hải vân sẽ dùng dịch vụ đưa xe qua hầm. Hai chị em túc tắc đi, đi mãi chả thấy biển chỉ đường hầm đâu mà mình thì ngày một lên cao…chắc khoảng 1/3 quãng đường mới giật mình hình như mình đang leo đèo Hải Vân. Đường lặng ngắt, bà chị ngồi sau xuýt xoa cảnh đẹp còn em nói thật chỉ sợ bọn cướp và nhỡ xe máy hỏng dọc đường thì tính sao. Cố giữ im lặng không có thêm một bà chị nữa lo thì chít

  (Cắt còm)

   

   

 40. #41 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 12:27

  Tiếp cái “ưng” thằng Phương Trang nầu:

   

  Con nào có trải nghiệm ngồi bến xe Đà Lạt hay nhà chờ xe Phương Trang  chưa?

   

  Đù Má thằng Phương Trang này hay lắm, nó xin Ủy Ban Địa Phương đổi đất lấy bến xe, cấp đất ngoài ngoại ô thành phố, còn lại bến xe chiên nghiệp nó tự mần. Ở Đà Nẵng đang làm một cái, kiểu kiểu bến xe Đức Long Gia Lai í. Nhìn cái bến xe đi từ xa thấy màu cam cam là thấy Phương Trang đập vào mắt rùi ( PR thương hiệu luôn còn gì), dĩ nhiên các nhà xe khác sử dụng chung bến xe thì phải đóng phí thôi, nhưng PT chiếm đa số. Phòng chờ có một tủ lạnh để trái cây miễn phí ( dưa hấu, thơm (aka khóm), chôm chôm,..đại khái fruit rẻ tiền nhưng sạch và vẫn ngon), trà lipton, Kim Anh, café G7 có bình thủy nước nôi, có cả sữa ông Thọ, đường cục Biên Hòa, kẹo… Có một giá đựng báo hằng ngày, Anh còn thấy cả báo ngày hôm đó như Tuổi trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên.. kèm dòng chữ “ Lấy báo phạt 50.000”, ai đọc cũng đem để lại, hay.

   

  Thú vị nhất khi Anh ngồi chờ là Anh cầm cuốn sổ thật dầy, sổ cảm tưởng quí khách, muốn ghi gì ghi, muốn vẽ gì vẽ, tiêu chuẩn cứ 1 trang 1 khách mà ghi. Đọc đủ lời khen, chê, nhận xét, góp ý, rùi cả hóm hỉnh, tào lao đủ thứ. Cuốn Sổ Vàng í, địt mẹ rất giá trị cho tụi quản lý nắm thông tin và cải tiến dịch vụ nhế.

   

  Xe trung chuyển PT đưa về tận nhà và đón tận nơi( có alo dặn đánh răng rửa mặt ăn sáng sớm đi nhé, thế mà ra phòng chờ còn có café đen đá tự pha mới dễ xương làm sâu he he).

   

  Oh Yeah, GKĐ loves Phương Trang!

 41. #42 by Hoaimien on 2012/02/09 - 12:36

  Hành trình trên đèo Hải Vân, một mình một đường quanh co với một người chưa bao giờ đi quá 20km bằng xe mái, với em là một nỗi kinh hoàng. Lên đến đỉnh đèo, dừng lại, mầy lái xe khách du lịch theo tour thấy em đi xe máy, họ còn ngac nhiên….Đàn bà chân yếu tay mềm thế này, đi xuống đèo cẩn thận…lại càng run. Qua đến “Lưng” cô, gọi điện thông báo cho người nhà hành trình đó bị mắng te tua. Đến Huế 6h tối. (Em đi từ DN lúc 2h) . $ tiếng cho hành trình 125km… Hú hồn

  Đi về, gửi xe máy lên tàu vì lúc đi là bị điếc, còn khi về tai đã thính trở lại nên em chọn tàu hỏa cho lành…Xuống ga dắt một quãng xa mơi có chỗ để đổ xăng và lên xe đi về.

 42. #43 by Bố on 2012/02/09 - 12:38

  wa !
  đéo mẹ, biên như buồi, như dái, như cặc, như cu…
   tưởng là có giải pháp đéo gì cho tương xứng với tinh hoa tự xưng hóa ra cực xa lôn, cực bần lông.
  đây là cơ hội để các con cháu của bố aka các bựa viên chưa bao giờ có ý kiến độc lập bật chết mẹ con rồ đi để đỡ mang tiếng nghị gật
  bố, dĩ nhiên, cỡ nài là đéo thèm ke. hú hú…

 43. #44 by Huyền Cầm on 2012/02/09 - 12:41

  Cầm cũng Vốt cho Phương Trang nè anh Già.
  Hùi đó Cầm hay đi Đà Lạt và Cần Thơ, Vĩnh Long  bằng Phương Trang lém, đưa đón tận khách sạn, còn ở Goong thì mình tự đến chỗ Lê Hồng Phong Q3 , vì gần nhà mà.
  Cầm chưa ăn uống gì ở phòng chờ của PT nhưng tụi nhóc thì thích, có lần mấy cô nhân viên bán vé ở Đà lạt cứ mời kẹo và mứt hoài, dễ thương ghê.
  Ah mà còn khoản mua vé qua điện thoại nhé, rất uy tín anh Già nhẻ. Chỉ cần nhấc phôn, đặt chỗ là đúng giờ ra, có liền. Ngoài Nụi á, cầm vé trên tay có khi còn ko có chỗ. Chán nhẻ.

 44. #45 by Hoaimien on 2012/02/09 - 12:48

  @ A Dành

  Từ miền Đông (Đồng nai) về Sg có một hãng chuyên vận chuyển khách bằng xe 7 chỗ ngồi.Đón tận nhà và chở đến tận nhà. Dịch vụ rất đáng khen, tài xế chịu khó với khách vì nhiều khi khách gọi điện đặt chỗ đón dọc đường đôi lúc cũng bị chệch chỗ.

  Từ Sg về Miên Tây là cuộc cạnh tranh của hai hãng lớn. Mai linh và Phương Trang. Em đi Mai linh, điểm dừng chân  của Mai linh cũng rất tốt nhưng cảm giác chất lượng xe của Phuwong trang tốt hơn thì phải.

 45. #46 by budifa on 2012/02/09 - 12:48

  tụi mình làm quả sang Quảng Châu buôn cí bịt tai về đê Fa ui@ Cầm Jì Thì Cầm

   

  Hổng dám đâu, sợ lém, hehe. Nhỡ doanh-nhưn chiên buôn đồ Khựa nủi điên, nhẹ thì khóa mõm đến-khi Zê-an thắng 4-0, nặng thì sai thằng Búa Tạ đến chọc lòi fa thì sâu thì sâu, hehe

   

  Thôi Fa chỉ mần bam-mơ

  Còn Cầm hãi cứ mần thơ, chơi đàn

  Bán-buôn để kẻ khác làm

   

  Khà khà

 46. #47 by budifa on 2012/02/09 - 12:59

  À, có lần tôi từ Gồng đi Cần Thơ. Xuống bằng xuồng cao-tốc, lên bằng xe của Phương Trang thì fẩy

   

  Rất ấn-tượng vì đi đúng jờ, hông dừng đỗ bắt khách dù chỉ nhõn 5 mống trên xe. Thằng đệ bẩu có lần trên xe mỗi mình em. Về đến bến tối khuya rùi vưỡn có xe 7 chỗ đưa về khách-sạn

   

  Hùi hủi còn chưa xong cầu Cần Thơ, jờ nhẽ chại còn sướng hơn

   

  Nói chiện Cần Thơ nhớ ra thời lâu lắm rùi, có đệ nhà mần taxi-hông-biển-báo (gọi là jì ta? đéo fẩy taxi dù) nên lấy 1 ông chại xuống. Mới có bằng nên tôi jành quyền lái mới cu tài dù cu củ dọa xe-khách miền Tây chại dữ lém. Lúc về đệ bẩu dừng lại mua hoa-quả, tôi đéo mua vì có 1 mình ở khách-sạn mà tuần nữa mới về Nụi. Thế-mờ khi chuẩn-bị đi chủ kuán ra dúi cho một túi rõ to, nói là fần của tài, hehe. Rùi cũng đưa đệ hết, do xiền của thẳng bỏ ra mà, khà khà

 47. #48 by nang_giua_trua on 2012/02/09 - 13:04

  Nắng cũng bao năm đi xe trong Nam, công nhận dịch vụ tốt rất. Đặt chỗ qua điện thoại, đón tận nhà, có khăn lạnh, nước uống, có trạm nghỉ chân, có báo đọc… và xuất bến đúng giờ, 15′ một chuyến dù chỉ có 1 khách, nếu đủ khách rồi thì không bao giờ nhồi thêm. Còn bây giờ đang nếm cảnh giao thông xứ Bắc đây. Khủng khiếp thật!

 48. #49 by Già Không Đều on 2012/02/09 - 13:16

  Anh đang tưởng tượng đù má sau này tàu địa phương, tàu du lịch các kiểu xình xịch xình xịch nhộp nhịp trên cung đường sắt Lừa, qua bao nhiều đồi, núi đẹp, biển xanh, đồng lúa chín… du khách thò súng ra bấm hết shot nọ shot kia hòng săn khung hình đẹp he he thì mặt hậu của những ngôi nhà dân mà đoàn tàu có dịp đi qua được mông má cảnh quan lại, không phủ bạc thì trồng bụi bông giấy, giàn mướp gì cũng được, chứ đéo mẹ gì mà toàn quần chip với su chiên xanh đỏ tím vàng phơi tứ lung tung he he, thậm chí có cả cảnh tắm tiên của nhi đồng, rồi nôi niêu son chảo các thứ..sau nhà bếp.

   

  P/s : Em Miên không để ý biển chỉ dẫn đường vào Hầm Hải Vân từ hướng Đà Nẵng đi Huế, chứ đến ngã 3, qua Nam Ô, rẻ trái theo xe khách í, rồi đi đến gần Hầm thì có trạm trung chuyển xe và người, còn đi thẳng tuốt thì theo Quốc Lộ 1 cũ leo đèo qua Lăng Cô luôn rồi. Mà có thế mới được dịp ngắm cảnh đẹp nhờ, đợt mới thông hầm thì còn vài vụ xin đểu í, sau Cam làm thì hết hắn rồi, giờ đi du lịch bằng xe máy hay oto leo đèo có cái hay của nó.

 49. #50 by Bố on 2012/02/09 - 13:16

  đéo mẹ, phải nói rằng cái di hại mà Be để lại cho xứ lừa là khủng luôn.
  nhân các cu và các vàng son so sánh thái độ phục vụ bố phải tốc váy chửi be nhát:
  địt con mẹ bọn phá hoại !

  địt mẹ một đám ăn tàn phá hoại !

  đéo nói đến chiện làm một đất nước tan hoang, kiệt quệ về tài ngiên, dân chúng vưỡn như đám ăn mày, mà tội của chúng chủng to hơn là biến đám mọi rợ ít thành đám mọi rợ toàn tòng, mọi rợ từ DNA (ADN).

 50. #51 by nang_giua_trua on 2012/02/09 - 13:18

  Mới hôm hè đây chứ đâu. Nắng đi chuyến Thái Bình – Quảng Ninh. Chiếc xe Nắng ngồi đầy nhóc người, không còn chỗ. Vậy mà đang đi ngon lành thấy nhà xe í ới gì đó qua điện thoại hẹn hò và tấp vào lề đường. Ở đó có 1 xe khác cũng đầy nhóc như thế dồn lên. Đầu tiên Nắng không thể tưởng tượng được là làm sao mà lơ xe có thể xếp được khách của 2 xe vào 1 xe. Nhưng cuối cùng thì tất cả cũng đã được nhồi nhét chật cứng, hầu như không còn chỗ mà thở nữa. Phỉ phui, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ có nước chết chùm với nhau vì nhúc nhích còn chả nổi chứ đừng nói đến thoát hiểm. Vậy mà không hề thấy một bóng dáng công an nào hỏi đến. Và hôm ấy đáng lẽ xuống dọc đường thì Nắng đã phải đi hết tuyến mới dám xuống vì không thể nào trèo qua đầu của bao nhiêu người đang ngồi dọc hàng ghế phụ để xuống xe…