World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by Dragonfly on 2012/02/11 - 22:22

  Em nài mông má lên nhìn cũng ổn fết nài. Hệ Hệ

  P/s: Anh xin lỗi đã vô tình lỡ làm 1 Vàng Son buồn trong tối thứ 7 lạnh lẽo nài nhé. Đừng giận anh nhé.
  Anh thề đấy, anh “Lỡ tay chạm phải ngực đàn bà ” thôi. Hệ Hệ
 2. #2 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 22:35

  Híc híc.


   Tôi za đứng tận đầu làng
  Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa …..

   Tôi thích câu nài, địt mẹ thằng Bính nghiện
 3. #3 by Cocacola on 2012/02/11 - 22:38

  – TTg VN giống mụ đàn bà lê la cặp nách đàn con dại, vừa vất vả sinh kế nuôi con, vừa nhọc nhằn phân giải đủ mọi thứ chí chóe lũ trẻ, kể cả đi theo bưng nước đổ bô thay tã cho chúng.@ Cam thu

  B là mẹ, Cụ là cha
  Từ khi Cụ mất, B ta góa chồng!

  Hehe, hùi xưa chưa cướp được chính quyền thì xưng là “đầy tớ nhân dân”, giờ cướp được chính quyền thì giở giọng “cha mẹ” dân đấy à! Học tư tưởng Cụ mà tráo trở vậy sao? Vậy mà lần trước con nào cãi chày cối là tư tưởng Cụ là nhất?

  – Chồng chéo hành pháp – tư pháp trong tam quyền nhất lập. Lừa đã cố gắng hạn chế chồng chéo này bằng Tòa án hành chính, nhưng với Hoa Cải, xem ra bao công lao xây dựng pháp quyền coi như đổ sông, vứt bể.

  Hehe, ĐCM, B mầy coi tam quyền phân lập là cục cứt ý! Tất cả chỉ dựng lên để mỵ dân thôi! Phân lập cái cục cứt gì mà “B thống nhất quản lý” hết hả mậy? Mả Cụ nhà mầy! Hehe

  – Theo Luật, TL hoàn toàn có thể khởi kiện quyết định hành chính của cả TTg lẫn Thành ủy Hải Phòng ra Tòa nếu họ không đồng ý. Cả hai có nguy cơ trở thành bị đơn, tuy nhiên TL sẽ không làm thế, bởi còn 1 luật khác, luật đảng viên chấp hành tuyệt đối tổ chức.

  Đã bảo B mầy coi luật pháp là cái cục cứt ý mà làm bộ thở than pháp quyền, pháp luật! Ai ngồi ỉa trên luật pháp? B mầy chứ thằng nào đây mà làm bộ!

  Hehe, từ vụ nầy chứng tỏ, luật Lừa đặt ra để hành dân thôi, B mầy xài luật khác, tục gọi là luật B! Luật B tung hê luật pháp! Hehe

 4. #4 by Dragonfly on 2012/02/11 - 22:40

  Lói Chuột đâu? Biết tiếng Nhật dịch cho anh nguyên bản chỗ này có gần như clip tiếng VN nài không nha. Thanks. Hệ Hệ
 5. #5 by Sành on 2012/02/11 - 22:48

  Chào chi bộ! Quán hôm nay buồn nẫu ruột với mấy bản của ông Fa với ông Lài bạn anh.

  Đì má, châu âu lạnh quá công việc của anh cũng vì thế mà tạm ngưng cả tháng nay. 
  Ngoài ăn ngủ đụ ỉa mấy cả nhậu nhẹt ra thì chỉ biết lên quán Bựa hóng thôi chứ biết đi đâu chơi bây giờ! 
  Ngoài trời thì toàn âm hơn chục độ, tuyết phủ trắng xóa, đêm đến trăng sáng chói lòa, vác kính thiên văn (telescope) ra ngắm một hồi là chán rồi lại quay lại vòng luẩn quẩn: ăn-ngủ-đụ-ỉa-nhậu-quánbựa. Hờ hờ! (Bam phát)
 6. #6 by Sành on 2012/02/11 - 23:07

  À đì má, anh nghĩ ra một game hay cho quán đỡ nhạt rùi.

  Có lần anh vào một forum có topic kể về đêm tân hôn (aka phá trinh) mà nhiều vìu phết. 
  Hay là để hưởng ứng tiết mục kể chuyện đêm khuya của em Ky& Pín  cũng như đêm valentine thánh thiện, các già hói và tin tin quán bựa mỗi người kể một câu chuyện về đêm tân hôn (aka lần đầu tỉn).
  Nếu chi bộ vote anh sẽ kể trải nghiệm thần tiên với một em tóc vàng 19 tuổi hồi 198x. Hờ hờ
 7. #7 by voong ngau pin on 2012/02/11 - 23:15

  Tôi vốt anh kể di khà khà !!! tôi toàn địt trước lên đéo đc hưởng lạcthú tânhôn hà hà 

 8. #8 by Sành on 2012/02/11 - 23:20

  @ Pín Trâu

  Quán cón hơn 3 chục mạng đang ngấp nghé, một phiếu vốt của Pín thì anh kể cứt ý cho phí diệu. Hờ hờ!

 9. #9 by Lucky on 2012/02/11 - 23:25

  Ky nỗi lên dồi bây ơi …

   

  @ Hải : Hix hix sau vụ giật điện coi bộ đéo ok dồi, anh đi bịnh viện kiểm tra đi chứ,đau lâu vậy mà không thăm bác sỹ ,nhẽ anh định để đến khi đéo chịu nỗi, rùi đi bán muối luôn à? Chụp MRAY , CT hay cái đéo gì mà có cắt lớp ý, để mà còn biết chạy chữa chứ , tin thế đéo nào vào kinh nguyệt dân gian chữa trị anh!

   

  @ Tế: Tình trạng anh đúng cám hấp nhể! Đéo mẹ rơi vào tình huống như anh- khốn nạn rất ! Cố lên anh , đời chỉ 1 lần sống, có cái nhồn gì phải sợ mà nhụt chí, anh nhể! Phấn con mẹ nó chấn lên ! Chúc may mắn hơn!

   

  @ Lài : Ky sẽ đú với anh bài hát ý , để Ky dùng văn bựa dịch cho .

 10. #10 by Lucky on 2012/02/12 - 00:10

  Kanda Gawa   –  Ông sông Kanda

  Lài  quên mẹ

  Chiếc khăn màu đỏ  

  Hai đứa dùng trong nhà tắm ở con hẻm nhỏ

  Mình nói :mình sẽ đến với nhau nhế

  Tất nhiên, Lài là người đợi

  Gội sạch mái tóc

  Bột xà phồng li ti …

  Lài ôm Ky chặt

  Nói ” nó lạnh rất “

   

  Lúc đó mình trẻ trâu

  Sợ cứt gì

  Lài chỉ run run trước lòng tốt của Ky thui

   

  Ky vứt mẹ

  Hộp bút chì 24 màu Lài mua?

  Bức chân dung Ky vẽ Lài,

  Lai khen đẻo nó đẹp

  Dưới cửa sổ là ông Kanda

  Một ông nhà nội trú nhỏ giữa ngã ba

  Lài nhìn chằm chằm tay Ky

  Lài thấy buồn

   

  Lúc đó mình trẻ trâu

  Sợ cứt gì

  Lài chỉ run run trước lòng tốt của Ky thui

   

  Cô Lói dịch nghiêm chỉnh giúp Lài anh cái, Ky nghịch tý chứ biết cứt gì mà dịch ,há há

 11. #11 by Dragonfly on 2012/02/12 - 00:11

  1. Nếu chi bộ vote anh sẽ kể trải nghiệm thần tiên với một em tóc vàng 19 tuổi hồi 198x. Hờ hờ@ Sành Bạn Anh
   —————
   Anh vote nữa, 1 phiếu vote của anh bằng 3 vạn 9 nghìn quả vote của bọn mùn củi khác. Hệ Hệ

   @ Ky: Cảm ơn em yêu đã nhớ đến anh và nhắc tên anh # 2. Anh tặng em bản nhạc này zồi em hảy mỉm cười nhìn mình trong gương nha.  

 12. #12 by Dragonfly on 2012/02/12 - 00:17

  Lài ôm Ky chặt

  Nói ” nó lạnh rất “@ Ky Yêu

  ——————————–

  Anh dễ bị xúc động, em dịch đích danh như nài anh thấy rưng rưng thật đó.

  Đận tới về Lừa chốn chó đi với anh 1 buổi nát tan thân này em nha. Anh lại hôn em fát nữa. Hệ Hệ

  Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em…..Gom Chút Tình Đốt Hết 1 Lần………

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/12 - 00:18

  Uôi uôi thơ em Ky yêu vãi chạn. Gất jầu hình-ảnh, có cả nhạcđiệu, có zững ý-tứ sángtạo cực ngon. Zì khen.

  Zì mà không buồn ngủ thì Zì đú thêm mới em chút nữa. Thôi hehe Zì đi tọa đã.

 14. #14 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 00:22

  Anh Lài ạ, anh đừng có vớ vẩn em Ky của tôi, hè này tôi sang Đức giaohĩu rồi, anh có đường có nẻo bỏ ngay bàn tai khỏi em Ki của tôi.

   Tôi cảnh cáo anh lần 1 .
   Nhể Ki nhể khà khà 
 15. #15 by Lucky on 2012/02/12 - 00:29

  @ Lài :

  Sao anh bảo Ky nhìn gương cười 1 mình ? Cái này  em Thần Quynh đăng ký bản quyền rồi, Ky đéo chơi đâu!

   

  À, Ky dịch bằng văn Bựa là lời bài hát gốc tiếng Nhật bẩn á . Còn lời bản tiếng Việt của anh đâu có liên quan ? Có chăng giống cái hồn bài hát về một cuộc tình thui .

 16. #16 by Dragonfly on 2012/02/12 - 00:32

  Tôi cảnh cáo anh lần 1 .
   Nhể Ki nhể khà khà 
  ——————–
  Châp Pín cạo trọc đầu nude bán thân trên avatar để khêu gợi Ky, anh vẫn quay lưng bước tới Ky không hề sợ hãi
  Một con chim sẻ
  4 kẻ giương cung
  2 tên trúng đích
  đau đớn 3 lần
  Nói cho Pín nghe là đéo chỉ có anh và Pín kết Ky đâu, còn 1 cơ số thằng. Lộ diện  đi để anh dùng hoa cải 1 lần cho tiện nầu. Hệ Hệ
  Lại tặng Ky bản ” Miễn là Ky yêu anh, anh đéo ke bọn mùn củi như Pín, kể cả Ky là cái đéo gì trước đây, anh cũng đéo ke, chỉ biết rằng Ky đã yêu anh rất……….bọn vơ vẩn ngo nghoe, anh sẽ xử bằng hoa cải”
 17. #17 by Dragonfly on 2012/02/12 - 00:38

  Sao anh bảo Ky nhìn gương cười 1 mình ? Cái này  em Thần Quynh đăng ký bản quyền rồi, Ky đéo chơi đâu!

  —————————-@ Ky Yêu
  Có thể các Bựa không nhìn ra vẻ đẹp sexy của em, nhưng anh thì cảm nhận ở em ” trên bờ môi dấu yêu” cực kỳ gợi cảm
  Nên anh nói em soi gương là 1 ẩn ý nói rằng …thì …là …mà đừng bắt anh tụt quần giữa quán em yêu.
  Không tin em cứ show 1hình update cho bọn bựa xem anh có nói đúng không? 
  Thằng nào chê anh nói sai là thằng mù. Hệ Hệ
 18. #18 by Lucky on 2012/02/12 - 00:38

  Ky up lên bản  ” Kiss the rain ”   Yiruma  chơi , Lài nghe và tưởng tượng mình đang trong mưa anh nhế !

   

  Xê hết ra cho Ky đong Lài nào !

   

  Pín đừng GHEN nha anh, YÊU mà GHEN , Ky đá đít á!

 19. #19 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 00:50

  Anh Lài mồm bẹn

   Tôi đố anh cạo đầu chụp bán thân như tôi đới, đến húng như con Dì mà chỉ dám thót bụng chụp đám lông nách hôi đen thì anh làm gì có cửa khà khà .
   Anh nhường em Ky cho anh Lài mồm bẹn gấu phồng, địt mẹ nói đến hoa cải là anh rủn hết tứ chi  khà khà .
 20. #20 by Dragonfly on 2012/02/12 - 00:53

  nghe và tưởng tượng mình đang trong mưa anh nhế !

   

  Xê hết ra cho Ky đong Lài nào !@ Ky Yêu

  ——————————-

  Anh không biết làm thơ tình kiểu Bựa

  Dù biết rằng ẩn sau những từ ngữ hoang dại đó là 1 tấm lòng đau đáu của em nghĩ về Người Đàn Ông Quay Lưng

  Anh có thể sến vật vã vì những người đàn bà khác

  Nhưng khi em ve vuốt bằng những lời ngọt ngào kiểu bựa

  Anh hiểu rằng, hình như mình đang được yêu.

  Và anh đã biết làm thơ dù vụng về…thô lậu

  Nhưng cũng đủ để em cảm nhận rằng anh đã hiểu và yêu em zất.

  Anh thề sẽ đéo bao giờ ghen

  Vì tại sao  anh lại phải là lục súc tranh fân như chúng nó

  Đơn giản thôi, em luôn là người chủ động

  Em mạnh mẽ và yếu mềm đúng lúc

  Bên em, anh thấy mình trưởng thành hơn

  Yêu em và cảm ơn những gì đa đưa đẩy ta đến bên nhau. Hệ Hệ


 21. #21 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 01:07

   Anh Lài mồm bẹn làm cả thơ kia hả, bỏ mẹ rồi khà khà, anh nổ về cái gì thạo hơn đi anh Lài, về cái bẹn chẳng hạn khà khà .

   

   

 22. #22 by Dragonfly on 2012/02/12 - 01:12

  Anh Lài mồm bẹn làm cả thơ kia hả, bỏ mẹ rồi khà khà, anh nổ về cái gì thạo hơn đi anh Lài, về cái bẹn chẳng hạn khà khà .@ Pín Nghé

  —————–
  Khi yêu kiểu huyết như anh thì cái đéo gì chả dám làm, đúng sai tính sau. Hệ Hệ

 23. #23 by Lucky on 2012/02/12 - 01:15

  @Lài + Pín

   

  Em biết mình đéo còn  trẻ trâu

  Vẫn muốn ngã nghiêng, điên đảo những cuộc tình

  ” Sến vật vã ” hay ” khô như khói “

  Quan trọng mẹ gì , miễn là YÊU

   

   

   

  Pín đã cút hơn ngàn tư cây số ( 1400km)

  Chỉ để tìm hơi ấm của người xưa

  Dù biết rằng cô ý đéo còn YÊU

  Hắn vẫn đắm  trong cuộc tình say

   

   

  Lài anh đã lần nào thổn thức

  Như Pín từng vật vã những cơn ghen ?

  Em đéo so sánh dù khập khiển

  Cứ chọn phù phiếm để yêu thôi !

   

  Còn cô nào mến Ky nữa, lộ diện Ky ném hết vào thơ dịp Valentine nào !

 24. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:19

  Tại sao anh Lài không nghe thẳng bản tiếng Nhật của bài Sông Kanda, lại nghe bản tiếng Lừa làm gì?


  Tôi thề có Chúa, chỉ một câu đầu của bản tiếng Lừa đã làm tôi tí nữa lộn mửa. Kinh tởm. Xôi thịt. Đồ tể. Vô học. Hạ đẳng. Khốn kiếp.

  Hãy nghe cách đàn bà Nhật Bản kia truyền tải bài hát. Tinh tế trong ngân nga. Điềm đạm trong nhả chữ. Bà ta đã thổi tình cảm và thần hồn vào trong bài hát. Đó đơn giản là Đẳng Cấp. 

  Bọn Lừa súc vật đú thế chó nào được?

 25. #25 by Dragonfly on 2012/02/12 - 01:20

  Lài anh đã lần nào thổn thức

  Như Pín từng vật vã những cơn ghen ?

  ——————-

  Khi anh yêu, khối tình như lậm vào trong

  Anh không thể sẻ chia dù cuộc tình đã chết

  Tính anh là vậy, an toàn zất

  Đéo điều gì bắt anh nói được những mối tình qua đời anh

  Chỉ anh , người ấy và Chúa biết mà thôi

  Vì đó là anh. Hệ Hệ

 26. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:22

  Địt con mẹ tao có nhấp đúp nút bốt 2 lần đéo đâu mà thằng chó đẻ Yahoo nó double my post thế nài địt con mẹ? Tao có phải thằng hai bam đéo đâu địt con đĩ mẹ chúng mài đồ súc vật! 

 27. #27 by paulskily on 2012/02/12 - 01:23

  Cao cao nhấp nhỏm… hai đỉnh đèo …

  Dưới đèo mỏm đá ..ngọn suối reo …

  Cỏ xanh hai bờ …chen chen khuất ..

  Thấy mát sướng tay…cứ cứ khèo .

   

  Một chân mã quị …một chân trèo ..

  Một tay nấm vửng.. mõm đá treo …

  Tay kia cầm gậy… tìm lổ cấm..

  Cứ thế mà leo …khó té đèo …..

   

  Càng cao.. dóc đèo ..đứng như treo 

  Mồ hôi rỉ rã……thở phì phèo…

  Chân tay rung rẩy… công cống quíu..

  Gậy cầm cố chống… Cũng cong queo….

 28. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:26

  Lũ súc vật. Hạ đẳng. Vật vứt đi của Chúa. Loại xác thối đéo bao giờ được chôn. Địt mẹ bọn Lừa chúng mày!

 29. #29 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 01:27

  Giờ sến đã tới, anh Lói chuột cũng đã lên, nào chúng ta nâng li khà khà , địt mẹ hôm nai phải sến, tôi rót li diệu đã khà khà 

 30. #30 by Dragonfly on 2012/02/12 - 01:31

  Cả tuần nay anh đi khách và nhậu đúng 7 ngày liên tục, 

  Có hôm 2 cữ 1 ngày, uống và ăn khá nhiều thứ quí hiếm, đéo còn thấy ngon…….
  Không hạnh phúc gì bằng bữa cơm  nhà, hôm nay
  Không gì ngọt ngào hơn được đắm chìm trong niềm thương nhớ nơi xa
  Ha ha ha. 
  Anh cứ làm thơ a-ma- tơ
  Kệ mẹ Pín chọc anh đéo biết
  Pín đã bao giờ yêu chưa nhỉ?! Nhẽ vậy. Hệ Hệ
 31. #31 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:33

  Địt mẹ. Để tôi kể các anh nghe một nỗi hổ thẹn vô vàn của đời tôi vào một số ngày cuối năm 2010.


  Đó là sau khi tôi bị em giáo tiếng Nhật kia làm điêu đứng quá, bèn nhắn tin rủ đại một em cực hot trong lớp cấp 3 ngài xưa đi uống nước. Ẻm hot thế nào?

  Mẹ, gái Công Giáo toàn tòng. Cao 1m7. Chân dài miên man miên man. Mần PG (Promotion Girl) bán thời gian trong khi đang học Interior Decoration tại một đại học Lừa. Ẻm xinh rất. Nữ tính rất. Lại hát hay. Vẽ giỏi. Tóm lại là nữ thần. Địt mẹ đập chết ăn thịt em Tai của anh Pín Trao luôn khà khà.

  Ẻm nhận lời. Tôi đến đón ẻm đi uống nước, dùng dinner. Tôi, như thông lệ, ăn nói hành động ngớ nga ngớ ngẩn mất điểm rất, mà đến giờ mới khà khà nhận ra. Dưng quan trọng đéo? Ẻm vẫn nhận lời đi chơi mới tôi ngai sau buổi hôm đó. Ẻm thích tôi mà khà khà.

  (Cắt mẹ cồng)
 32. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:36

  Buổi hẹn thứ hai, hehe, tôi lại chở ẻm đi ăn tối ở quán nào trên Quận 1 quên mẹ rồi. Tôi hào phóng rất là khi cùng gái. Tinh hoa nó phải thế.


  Tôi chỉ nhớ mang máng tối hôm ấy tôi chém gió đéo gì ẻm cũng nghe, mắt tròn mắt dẹt, hà hà, ra chiều chăm chú lắm, thích nghe tôi nói lắm, dù tôi sủa toàn những nhăng cuội thối tha ngớ ngẩn giờ nghĩ lại mà xấu hổ rất. Dưng quan trọng đéo? Tôi bảo “Mình về nhà anh xem phim đi”, ẻm gật ngay đéo suy nghĩ.

  Thế là 2 đứa về nhà tôi. Hôm đó ông bà già tôi lại chơi Đà Lạt chưa về.

  (Cắt mẹ cồng, khui mẹ chai vang Chile mới)
 33. #33 by Lucky on 2012/02/12 - 01:39

  @ Lài

   

  Cứ đến rồi đi những cuộc tình

  Đọng lại gì ngày hôm qua mình đã

  Tay trong tay chợt gục ngã

  Nhân tình này có mấy ai biết yêu?

   

  Anh đéo nói ,uhm em tin… anh thề

  Gã trai muốn ” ném guốc trên nấm mộ”

  Của những người đàn bà hắn đi qua

  Những đôi guốc mòn lĩnh thời yêu đương

   

  Họ gặp nhau, uhm anh thề ko nói

  Đéo sao cả ,rồi cũng về cát bụi

  Thứ phủi sạch trơn những cuộc tình

  Hãy nằm im trong mộ vắng anh nhé !

   

  Em sẽ đéo chôn theo anh khối tình

  Bởi em biết nó sống hoài theo năm tháng

  Cuộc đời này vay trả trả vay

  Hãy giữ cho mình cõi trời riêng!

   

   

 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:41

  À thôi cứ nói ngại đéo gì. Đời ông người sống nhõn 1 lần khà khà.


  Hôm đi chơi lần đầu với ẻm. Tôi dành hết thời gian hôm đó để khen ngợi em giáo tiếng Nhật kia & không quên tỏ ra đao đớn lám, buồn khổ lám thế lọ thế chai blah blah… các anh các chị thấy tôi đối mới gái ngu kinh khủng không? Hành vi nài đã làm tôi mất điểm rất nặng trong mái ẻm ngài hôm đó khà khà tôi biết. Song chính ẻm hôm đó cũng đéo pay much attention (để ý nhiều), vì của đáng tội ẻm cũng thích tôi. Tôi biết. Đủ thích để bỏ qua các ngớ ngẩn đó một cách tạm thời trong tối đó (chứ không quên, cái nài tôi sẽ quai lại sao).

  Tôi biết tôi ngu vĩ đại đến Chúa cũng phải ngạc nhiên. Việc tôi đến giờ vẫn còn Tân không phải bằng chứng hiển nhiên sao? 

  (Còn, cắt mẹ cồng)
 35. #35 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 01:42

  Tôi biết là đéo địt khà khà, vì ngược lại thì anh đã khoe vang quán, hi vọng anh đãvétmáng đc tý out of date cheer khà khà !!!

 36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:48

  (Tiếp tục buổi hẹn hò thứ hai với em Công Giáo Thiên Thần, tại nhà tôi, chỉ có 2 đứa).


  Địt mẹ, tôi nắm tay ẻm đi từ bãi giữ xe lên trên tận tầng cao nhất khu nhà tôi (nhà tôi tập thể). Tại sao tôi không ôm mẹ eo ẻm? Vì tôi nhát, vì tôi ngu.

  Vào đến trong nhà. Các anh các chị biết tôi làm gì không? Tôi… mở phim thật khà khà địt con mẹ. 

  Tại sao tôi không chỉ việc bật nhạc lãng mạn nhè nhẹ. Mở vang Chile chuốc ẻm sai. Rồi trò chuyện cùng nhao đến khi cả hai đều đủ sai để làm tình ngây ngất? Vì tôi nhát, vì tôi ngu.

  Dù tôi nhát rất, ngu rất, tối đó mọi thứ vẫn suôn sẻ rất. Hai đứa tôi tâm đầu ý hợp in everything. Ẻm và tôi, trong phòng kín, máy điều hòa chạy ì ì rì rì, ăn snack và uống với Coke.

  Ẻm không đả động gì đến chuyện đi về. Khi đồng hồ điểm 11:55 PM, tôi đã buồn ngủ, và tôi biết ẻm có lẽ cũng. 

  Các anh các chị biết tôi làm gì không? “Tớ đưa Thảo về nhé?”. Vâng, ẻm tên Thảo, Phương Thảo. Tôi vẫn nhát, vẫn ngu.

  Ẻm gật đầu, nét mặt hiển vẻ đéo gì mà đến ngày hôm nai tôi mới biết đó là gì. Vẻ “ngạc nhiên”. 

  Không ngạc nhiên sao được, khi em đã bật hết đèn xanh muốn cùng anh, mà anh không nhận ra, phỏng em? Em đã thất vọng rất, và chả bao giờ ngừng ngạc nhiên trước sự ngu xuẩn của anh, hả em?

  Thế là tôi chở ẻm về. Địt mẹ.

  (Còn, cắt mẹ cồng)
 37. #37 by Dragonfly on 2012/02/12 - 01:51

  Em sẽ đéo chôn theo anh khối tình

  Bởi em biết nó sống hoài theo năm tháng

  Cuộc đời này vay trả trả vay

  Hãy giữ cho mình cõi trời riêng!

  ****

  Hãy ném trăm guốc lên mộ tôi

  Khi tôi mệt mỏi chia xa đời

  Đếm đi đếm lại còn 99

  Bơi vì người ấy vẫn yêu tôi. 

  Hệ Hệ


   

 38. #38 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 01:53

   Địt mẹ anh Lói anhtheo con Dì mấy nam rồi mà còn ngu cỡ nài thì tôi chiệu tôi chiệu rồi nhẻ . địt mẹ thịt thơm lắm đấy anh ơi khà khà . Về về con cặc

   
 39. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 01:54

  Địt mẹ tôi đao đớn và tủi nhục quá. Tôi nghe tí nhạc cho hoàn hồn đã. Cho tôi xin 5 phút, chỉ 5 phút thôi.


  Các anh các chị biết em Khánh Thi chuyên trị môn Dance Sport của Lừa? Là em nài nài:


  Em Thảo của tôi sở hĩu nét đẹp tương tự. Rất sang. Rất lạ. Rất chất nghệ. Song dĩ nhiên em Thảo xinh hơn. Mặt trái xoan gọn hơn khà khà ẻm chỉ đéo biết chơi dance sport, còn lại cái đéo gì cũng cân tốt: hát, vẽ, múa… khà khà Chất Nghệ 140%
 40. #40 by Tơn on 2012/02/12 - 01:56

  Tôi tay ẻm bãi giữ ôm
  Nắm đi từ tận trời hôm làm gì
  Xe lên trên nhất khu khi
  Tầng cao nhà tại sao vì tôi ngu


  Làm tí thơ mái phụ họa con Lói, hehe
 41. #41 by Tơn on 2012/02/12 - 01:57

  Tại sao tôi mẹ mặc dù
  Không ôm eo ẻm mặc dù nụ hôn
  Vì tôi nhát các càn khôn
  Vì tôi ngu các kim môn làm tình

 42. #42 by Tơn on 2012/02/12 - 01:59

  Các anh các chị làm tình
  Biết tôi không mở xót tình lâng lâng
  Làm gì tôi thật sầu dâng
  Phim con mẹ việc hiến dâng khà khà

 43. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 02:01

  Tôi nghe xong bài nài rồi tôi kể tiếp:
  Tôi phải chuốc mình thật sai thật sai mới kể tiếp được. Tôi đao lắm, đao như thể ai đó cầm búa tạ dán đinh quật liên tiếp vào trực tràng và sau gáy địt mẹ.


  Anh Pín chưởi tôi thoải mái đi anh. Đến Trung Tướng còn mắng tôi sa sả (tôi sẽ kể sao), anh đã là đéo gì. Bất cứ đàn ông chân chính nào cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của tôi ngài đó: tội Ngu Mới Gái!

  Phương Thảo ơi, Phương Thảo hỡi

  Trong mắt em, anh còn lại gì?

  Cứt nát? Ruồi trâu? Hay Đéo Gì Sất?

  Tim anh luôn chả buồn đập

  mỗi lần sóc lọ

  nghĩ đến em, hôm đó

  Đức Mẹ là em 44. #44 by Tơn on 2012/02/12 - 02:01

  Tại sao tôi việc cũng là
  Bật nhè nhẹ mở dặm xa làm tình
  Nhạc vang Chile chuốc tâm tình
  Ẻm sai rồi với dứt tình bâng khuâng

 45. #45 by Lucky on 2012/02/12 - 02:03

  Các anh chị cứ tiếp tục, Ky cút đây !

   

  ps :  Pín nói đúng mẹ, Lài anh đừng làm thơ nữa, Ky đang hứng, đọc thơ anh , cái hứng nó tụt mẹ xuống chân rùi !

 46. #46 by Dragonfly on 2012/02/12 - 02:08

  ps :  Pín nói đúng mẹ, Lài anh đừng làm thơ nữa, Ky đang hứng, đọc thơ anh , cái hứng nó tụt mẹ xuống chân rùi !

  —————-
  Lúc nài ý em là ý chúa, anh đéo làm nữa. 
  Anh chỉ muốn làm những vần thơ ngô nghê như vậy để em thấy rằng anh sẵn sàng làm những điều điên zồ để chứng minh rằng anh yêu em lắm lắm. Hệ Hệ

 47. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 02:10

  Các anh các chị phải hiểu, với một em hot như Phương Thảo, thì không bao giờ thiếu vệ tinh địt mẹ xin chết. Song tôi vào thời điểm đó (cuối 2010), có nhõn Uai Tào, phụ kiện công nghệ cũng như đồng hồ trang sức hoàn toàn đéo có. Thế mà ẻm vữn đồng ý đi chơi cùng, lại còn đến nhà dững 2 lần (phải, dững 2 lần khà khà), là có lý do cả. 


  Và lý do đó là ẻm đã thích tôi từ khi cấp 3 cơ khà khà ẻm đã nói nguyên văn dư thế trong buổi hẹn đầu tiên của 2 đứa.


  Tôi tin chắc ẻm cũng chả mấy khi hào phóng khi ban phát cơ hội thế. Thế mà tôi vữn cương quyết bỏ lỡ hahaha các anh các chị thấy tôi thảm hại đáng chết không?

  Địt mẹ nghĩ lại mà đao lắm đao lắm.

  (Còn, cắt mẹ cồng)
 48. #48 by voong ngau pin on 2012/02/12 - 02:15

  khà khà làm tý thơ mái cổ động con Lói, hôm nai ngài của Lói khà khà 


  Tôi mua mình thật sai vào
  Phải Tôi đao lắm ai đao trực tràng
  Mới như thể đó đông sang
  Kể cầm búa tạ thu vàng mải vui 

   


  @ anh Lài:  anh làm mẹ thơ mái có khi em Ki mủn lòng hơn khà khà 
 49. #49 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 02:16

  Tôi vẫn nhớ như in trang phục của Thảo hôm em đến nhà tôi buổi đầu tiên.


  Ẻm có mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, dài hơn cả em Khánh Thi dưới kia, hình như không kẹp kiếc gì, mà để xõa rối tung. Hoang dã rất. Gợi tình rất. Thứ gợi tình của con cái đã hứng tình địt mẹ.

  Ẻm mặc một áo vải xô mào trắng, tôi nhìn thấy rõ áo lót màu đen của ẻm. Phía dưới bụng là loại quần jean ngắn cũn cỡn mà bọn gái chân dài hay dùng khoe chân, trông nó y hệt cái nài:

  Phụ kiện duy nhất còn lại là một chiếc túi loại khoác chéo vai. Trông rẻ xiền và không mấy đáng giá. Tôi đòi xem có gì bên trong thì ẻm nhất quyết không cho, chỉ bảo “đồ cá nhân của Thảo”.

  Hôm nai, anh tin chắc đó là bao cao su (condom) phải không em? Em sẽ không bao giờ quên thằng ngu nài, từ giờ đến khi em về với Vương Quốc của Chúa, hả em?
  Thế mà tôi không nhận ra tất cả dững Đèn Xanh đó, mà cứ ba hoa ngớ ngẩn đâu đâu. Cũng vì tôi nhát quá, ngu quá, và cứ bị em giáo tiếng Nhật choán hết mẹ đầu óc vốn đã ngu rất ngu rất địt mẹ.

  (còn, cắt mẹ cồng)


 50. #50 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/12 - 02:22

  (Tiếp hồi ký về em Công Giáo Thiên Thần)


  Thế là tôi chở ẻm về. Địt mẹ. Vâng, tôi chở ẻm về. Tôi chở ẻm về…

  Tôi không nhớ diễn biến setup cuộc hẹn thứ hai (second date) ra làm sao. Chỉ biết hôm đó, buổi tối, tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng ẻm nhắn tin (SMS), nguyên văn: “Bây giờ anh có nhà không, em đến?”

  Trước đó, SMS của tôi là: “Nhà anh vẫn vắng người, anh đến chở em nhé?”.

  À, thì ra ẻm đi học thêm đéo gì buổi tối, thôi thì tiện đường bảo bạn nó chở đến nhà tôi, cho tôi đỡ phải mất công lấy Oai Tào chạy đến ẻm.

  Bạn ẻm thả ẻm ở khúc đường rất gần nhà tôi. Tôi phóng Oai Tào như bai ra. Đã nhìn thấy ẻm. Không hoang dã. Không gợi tình. Áo thun giản dị. Quần Tây nhẹ nhàng. Ẻm đứng đó, chỗ rất gần các em Phò làm việc. Khiến nhiều người nhìn ngắm ẻm rất khà khà tôi tự hào rất.

  Tôi đến gần ẻm. Ẻm nhảy lên yên con Oai Tào, hỏi: “Sao nhiều người nhìn Thảo thế, anh?”. Tôi: “Nhẽ vì em xinh?”. Nhạt không? Có. Sến không? Có. Vì tôi ngu rất.

  (còn, cắt mẹ cồng)