World-wide-rail vision

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Tầm-nhìn đường-sắt

 

Trung Tướng cungcấp tiểuluận @kinhtế này hòng zậyzỗ Chibộ Simacai phongcách quansát vĩmô vấnđề nêu trong bài Nôngdân Thăng Đinh vs Đường-sắt Lừa.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Ảnh: Côngbinh Tầu/Lừa ráp đường-sắt liênvận Tầu-Lừa qua Hiunghiwan 196x)

 

Đường-sắt hoànvũ, aka world-wide-rail, có lịchsử ngótnghét hai thếkỷ, hiểnnhiên sẽ vôbiên trườngtồn và pháttriển và hữuhiệu. Tìm một lãnhthổ Không Đường Sắt trên Quả Đất còn ngu hơn tìm một toalét côngcộng tại Hanoi, ngu lắm.

Bên Bắc Hàn nước bạn, đường-sắt Kim Triều gánhvác 86% vậntải hànhkhách và 82% vậntải hànghóa nộiđịa, những kỷlục quốctế. Thiếuniên Bắc Hàn thườngxuyên cuốc-bộ hoặc cưỡi trâu 50-70Km tới ga xe-lửa gần nhất rồi khoankhoái tọa một ghế côngdân Common Class xìnhxịch lên thủđô thăm Lãnhtụ Vĩđại, viênmãn vôvàn.

Bên China nước mẹ, đường-sắt Tầu cõng mỗi thiếuniên Tầu chạy mỗi năm suýt 700Km. Tức mỗi ngày mỗi Hán Nhân ngồi xe-lửa suýt 2Km (không tính MRT). Nhiều không? Nhiều cứt. Bọn Japan chạy nhiều gấp ba.

Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?

Đường-sắt Lừa chỉ thua đường-sắt Tây đâuđó 20 tuổi, có tổng-chiều-dài đứng hạng trunglưu (#51, xấpxỉ Nam Hàn #49), nhưng đang vấtvưởng lâmly với một thểtrạng ungthư tuyệtđối.

 

(1) Dữkiện

 

Thốngkê vậntải đường-sắt worldwide.
Area: Diệntích.
Population: Dânsố.
RWL: Railways Length (Chiều-dài đường-sắt).
DE: Date of Establishment (Năm thànhlập).
RG: Main Railways Track Gauge (Khổ ray chính).
PC: Annual Passenger Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànhkhách nộiđịa, Người/Năm).
CC: Annual Cargo Carrying Capacity (Nănglực vậntải hànghóa nộiđịa, Tấn/Năm).
PMR: Passenger Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànhkhách nộiđịa).
CMR: Cargo Carrying Modal Ratio (Thịphần vậntải hànghóa nộiđịa).
Nguồn: UIC, EuroStat, WorldBank.
Sốliệu đã làm-tròn @2010.

 

Hungary
Area: 93,000Km2 (#110)
Population: 10.0mn (#84)
RWL: 7,600Km (#26)
DE: 1869
RG: 1.4m
PC: 64.5mn (8,000mn.pep-km)
CC: 45.0mn.tone (8,810mn.tone-km)
PMR: 12.5%
CMR: 21.0%

 

Finland
Area: 338,500Km2 (#65)
Population: 5.5mn (#115)
RWL: 5,900Km (#29)
DE: 1862
RG: 1.5m
PC: 69.0mn (3,880mn.pep-km)
CC: 73.0mn.tone (9,750mn.tone-km)
PMR: 5.5%
CMR: 24.0%

 

Chile
Area: 756,000Km2 (#38)
Population: 17.0mn (#60)
RWL: 5,900Km (#30)
DE: 1884
RG: 1.7m/1.0m
PC: 10.0mn (760mn.pep-km)
CC: 27.0mn.tone (4,290mn.tone-km)
PMR*: 1.0%
CMR*: 9.0%
Note: (*) Taken on Southern Chile’s data.

 

Thailand
Area: 513,000Km2 (#51)
Population: 66.0mn (#20)
RWL: 4,100Km (#37)
DE: 1890
RG: 1.0m
PC*: 50.0mn
CC: 17.0mn.tone
PMR: 6.0%
CMR: 2.0%
Note: (*) Reported as 70.0mn by WB.

 

Slovakia
Area: 49,000Km2 (#130)
Population: 5.5mn (#113)
RWL: 3,600Km (#45)
DE: 1840
RG: 1.4m
PC*: 50.0mn (2,260mn.pep-km)
CC*: 49.0mn.tone (6,960mn.tone-km)
PMR: 6.5%
CMR: 19.5%
Note: (*) Taken on 2005’s data.

 

S.Korea
Area: 100,000Km2 (#109)
Population: 48.5mn (#25)
RWL: 3,400Km (#49)
DE: 1896
RG: 1.4m
PC: 1,060.0mn (33,000mn.pep-km)
CC: 48.0mn.tone (11,000mn.tone-km)
PMR: 24.5%
CMR: 3.0%

 

Vietnam
Area: 331,000Km2 (#66)
Population: 89.0mn (#13)
RWL: 2,600Km (#51)
DE: 1881
RG: 1.0m
PC: 11.5mn
CC: 8.0mn.tone
PMR: 0.5%
CMR: 1.0%

 

Malaysia
Area: 330,000Km2 (#67)
Population: 28.5mn (#41)
RWL: 1,600Km (#76)
DE: 1885
RG: 1.0m
PC: 31.0mn (2,270mn.pep-km)
CC: 5.5mn.tone (1,350mn.tone-km)
PMR: 1.5%
CMR: 1.0%

Mời gúc tiếp mời mời.

 

(2) Phântích

 

Dữkiện (1) cho thấy:

– Đường-sắt các nước vănminh lâu-đời (UK, France, Germany, Italy, Hungary, Finland, Slovakia..) chiếm quãng 5-15% thịphần vậntải hànhkhách bảnđịa, và quãng 15-25% thịphần vậntải hànghóa.

– Đường-sắt các nước vănminh mới (Japan, Taiwan, Korea..) chiếm quãng 15-25% thịphần vậntải hànhkhách, và quãng 3-5% thịphần vậntải hànghóa.

– Thịphần vậntải hànghóa đường-sắt ở những nước diệntích nhỏ (Hungary, Slovakia, Korea..) có xuhướng giảm nhẹ vài thậpniên qua.

– Thịphần vậntải hànhkhách đường-sắt, nhất là ở những nước diệntích nhỏ, ngược-lại, có xuhướng tăng mạnh.

– Đường-sắt các nước lìutìu (Indonesia, Thailand, Malaysia..) chỉ chiếm quãng 2-5% thịphần vậntải cả hànhkhách lẫn hànghóa.

– Khoảngcách vậntải hànghóa đường-sắt trungbình bằng 150-250Km. Khoảngcách vậntải hànhkhách đường-sắt trungbình 40-70Km. Hai dữkiện này 100% tươngthích nhucầu vậntải nộiđịa Xứ Lừa.

– Đường-sắt Lừa tậtnguyền dịdạng vôđối về vậntải khách, với vỏnvẹn 0.5% thịphần nộiđịa, kỷlục thếgiới, dù hạtầng và tiềmnăng ổng không thảmhại mức ấy.

– Đường-sắt Lừa đang dẫn Malaysia về vậntải hàng (8.0mn.tone vs 5.5mn.tone, cùng giữ 1% thịphần nộiđịa), nhưng bọn Mã đang quyếtchí đầutư 18 tỷ ringgit cho hai tuyến Lumpur-Singapore và Lumpur-Penang (hoàntất 2014-2016). Hehe, vui của Lừa nhẽ cũng sắp tàn.

– Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km).

 

(3) Kếtluận

 

Luận cái bìu gì nữa.

(@2012)

*** 1. #1 by toi_vua on 2012/02/08 - 15:00

  Đả đảo tên Bựa phản động đánh chống lảng giống Bê! Hãy tiếp tục chủ đề Vươn hoa cải và chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ.

 2. #3 by Gia_lamcam on 2012/02/08 - 15:11

  Hanoi-Hiunghiwan – 140 Km?
  Anh nhìn bản đồ đã thấy >140 km!

 3. #5 by nang_giua_trua on 2012/02/08 - 16:02

  Nắng chỉ mới đi đường sắt Lừa nhõn 1 lần cách đây nhẽ cũng chục niên. Chả có ấn tượng gì ngoài việc sau khi trải qua hai ngày ngồi tàu, mặt mũi đen nhẻm vì bụi bặm. Đọc bài này của Trung Tướng có cảm giác giao thông đường sắt Lừa đang bị lãng quên, đang bị bỏ rơi, chả ai nhòm ngó tới phải không nhở?

 4. #7 by Cathnga on 2012/02/08 - 16:03

  He he, Zì hói tuyền núp hở hở???

 5. #9 by Cathnga on 2012/02/08 - 16:12

  Đọc bài này của Trung Tướng có cảm giác giao thông đường sắt Lừa đang bị lãng quên, đang bị bỏ rơi, chả ai nhòm ngó tới phải không nhở? @ Nắng

  Tết rùi đi tàu đông nghìn nghịt đó thôi, bẩn thỉu nhưng mà vui phết. Em Nga cùng đi với mấy cô, tầm 3, 4 giờ sáng có 1 pé cứ chen vào ngồi với cả nhét mấy cái túi với cả tải, bảo để chỗ khác nhất định không nghe. Ẻm bị các cô chưởi, em Nga bèn tự bảo và nói có lẽ em ẻm muốn nhờ mình trông đồ hộ, em giật mình nhìn rùi mấy cô cũng thôi không chưởi vì nghĩ rằng có lẽ vậy. Tới trưa lúc mọi người xuống tàu mua cơm, ẻm khai với em Nga rằng trong túi với tải của em đầy xèng, giáp Tết, cuối tuần không gửi vào tài khoản được. Tối ẻm ngủ nguôn trên tàu yên tâm xèng đã được nhét vào gầm ghế. 
 6. #11 by nang_giua_trua on 2012/02/08 - 16:25

  @ Nga
  À, ý em nói là “bị lãng quên và bỏ rơi” là không được đầu tư, nâng cấp… để khai thác hết tiềm năng ấy mà!

 7. #12 by budifa on 2012/02/08 - 17:43

  Đôi trẻ ăn Tết hoành ghê ta. Chả khác đéo bừn-lông lao-động fổ-thông, qua dằm mới hết Tết, hehe

   

  Trung Tướng, hehe, chẳng nhớ lần cuối mình leo xe-lửa Lừa là hồi khùng nào. Khiếp thật. Các đồngchí sao?@ BOM chột

   

  Bài nài nhẽ jà hơn Bành Tổ, 2012 đéo jì.

   

  Đời tôi đi xe-lửa vài lần

   

  Thời 2x niên theo tào ra bể. Tuyền uýnh bạc rùi rúc gậm ghế ngủ, hehe. Thời thởi đéo ke lắm vì tuy đi dư fò dưng bản-thân mình cũng đương dư fò, đòi-hỏi jề, hehe

   

  Cách nai 2 niên, quai lại ga tào vì muốn chíp-hôi jải-nghiệm. Kết-luận: đéo-bao-jờ đi xe-lửa ở Lừa nữa, há há

   

  Cũng vì cái món xe-lửa chán quá, nên đéo có hứng biên “Dững chiến tào của đời Fa”, khà khà

 8. #13 by Банан on 2012/02/08 - 18:21

  Chỉ cần rebuild tuyến Hanoi-Hiunghiwan (140Km, tốn tầm 200 triệu Tơn) nối thủphủ Bắc Lừa với thủphủ Quảng Tây, thì nănglực vậntải hànghóa của đường-sắt Lừa đã tăng gấp rưỡi (thêm tầm 4 triệu tấn/năm, cỡ 500 triệu tấn-km)@Lôn vãi Zì:

  Bốc Phét, đéo có căn cứ.
  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:13

   Bam bật vôcăncứ, địt mẹ gúc đi đồ lười quá ông lợn. Khâu mẹ mõm 1 ngày cho ngồi gúc.

   Đéo mẹ hôm trước cô bật Zì ngu như buồi chó (về cung-cầu Railway Lừa) Zì đã đéo thèm nhắc gòi, hôm-nai Zì đéo nhiện nữa.

 9. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:10

  Zì đã nủi lên mới tràn-đầy sinhlực gòi đây bọn Simacai.

  Zì vửa mệt vửa buồn ngủ quá, chưởi vài nhát gòi còn tọa sớm nầu.

  @em Nắng Trưa

  Tế của em (trong bài trước) ngon quá ta. Hehe học văn trường nầu đó em? Thành em nha.

  @mụ Cẩm Hói

  Mụ bẩu Zì bốc-fét về khoảngcách Nụi-Hiunghiwan à? Theo Zì khoảngcách đó là bâu-nhiêu? 150, 300, 500, hay 1000Km hả?

  @con Chuối Nan

  Cô vầu chưởi Zì thì thoảimái, zưng mà địt mẹ cô lại fọt ngai một nhát bật lấy số-má đéo chứngcớ đéo gúc tiềmhiểu, thì cô là bam chứ còn đéo jì. Khóa mẹ mõm đến mai để đêm nai ngồi gúc nha. Zì đéo jả-nhời cô đấy cô làm đéo jì được Zì?

 10. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:15

  @em Nga Yêu

  Em bẩu Zì tuyền núp là sao là sao?

 11. #17 by nang_giua_trua on 2012/02/08 - 20:26

  Mừng Trung Tướng đã trở về! Trung Tướng đi chơi vui không?
  Em học văn ở trường làng thôi Trung Tướng ạ!
  Cái bài tế ấy em học lỏm của cụ Chiểu chứ có sáng tạo gì đâu!
  Thành Trung Tướng đã động viên!

 12. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:27

  Zì đưa sốliệu cho các cô mà các cô đéo biết nhiền hay sao?

  Chảzụ case của nước Slovakia. Ziệntích bằng 1/7 Lừa, zânsố bằng 1/16 Lừa, tổng độ-zài đường-sắt không hơn Lừa nhiều lắm, mà nănglực vậntải hànhkhách bỏn gấp 5 Lừa, nănglực vậntải hànghóa gấp 6 Lừa.

  Vấnđề là jì?

  Đừng nói là Lừa đéo có xèng nha. 1 cây-số đường-sắt đôi tiêuchuẩn já chỉ 1.5 trẹo Tơn. Cũng đừng nói là Lừa đéo có nhucầu (như con Chuối Nan ngu hơn ông lợn fán) nha. Một nền kinhtế 100 tỷ Tơn, với 90 trẹo zân, thì đéo có chiện đéo có nhucầu đi-lại và chiênchở.

  Vướnđề là đéo có con nầu quantâm đến đường-sắt, trong đó có nôngzân Thăng Đinh.

 13. #20 by Hoaimien on 2012/02/08 - 20:30

  Ui Zì móm iu đã về. Quà cho Vàng son đâu? Nhạc nhẽo, thơ ca chưa thấy đâu cả đã thấy tiếng lóe xóe  rủa rồi. Bận túi bụi làm gì đã có thời gian thẩm đâu Zì?

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:47

   Chết cười mới các vàng son yêu. Bận thế thì làm jì có thờijan chén quà của Zì chứ.

 14. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:45

  Tại-sao Lừa không thích cỡi đường-sắt?

  Ngoài zững nguyênnhân chính Zì nói trong bài trước (Vướnđề Của Thăng Đinh), mà chủyếu tại đường-sắt Lừa là độcquyền của Bê Xê Tê, thì một cái nữa là Lừa gất kém về logistics.

  logistics đường-sắt Lừa kém cũng lại zo ngón độcquyền của ổng. Chả có mấy tưnhân thamja vầu nghề logistics cho ngạch đường-sắt, còn nếu để Bê Xê Tê tự mần logistics thì hehe kếtcục các cô đã thấy.

  Khi gửi một kiện hàng từ Nụi vầu Gồng, thì chutrình ngon fải là:

  – Chủ-hàng vác hàng đến bọn zịchvụ Logistics tại Nụi (hoặc nếu muốn và có xèng, thì phone cho bọn nài đến tận nơi nhận hàng). Bọn Logistics Nụi nài thu xèng của chủ-hàng gòi mang hàng đến ga Hàng Cỏ, chở bằng tào-hỏa vầu Gồng.

  – Khi hàng vầu đến Gồng, bọn Logistics tại Gồng nhận hàng, và chở hàng tới địachỉ đã được chủ-hàng order.

  – Trong suốt quátrình đó, chủ-hàng chỉ việc đi mần việc khác, thithoảng login vầu Website Logistics để track-the-shipping.

  Một cơcấu như thế (door-2-door transportation/delivery) fải được vậnhành chơnchu để tạo nên một thịtrường vậntải lànhmạnh.

  Trong khi đường-sắt Lừa hoàntoàn đéo muốn (or đéo-thể) có sự lànhmạnh đó.

 15. #23 by lylac on 2012/02/08 - 20:48

  Vấn đề của TT nêu có vẻ hơi chệch vấn đề thời sự hiện nay: ách tăc giao thông tại 2 thành phố lớn là Nụi và Gồng. Mà giải quyết tại 2 thành phố này dùng đường sắt thì đang làm đường sắt nội đô; subway thì lại không đủ tơn.

   

  Đường sắt phổ thông chỉ thích hợp cho giao thông liên tỉnh, chưa phải vấn đề quá cấp bách nên các Bựa viên không có hứng chăng?

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:52

   Nhiền xaxa tí đi con nài. Không nhiền được thì câm cái mõm lại.

 16. #25 by lylac on 2012/02/08 - 20:51

  Nói thật với TT ở Lừa em chưa từng đi đường tàu. Kinh nghiệm về đường sắt của em là chỉ đưa, đón, tiễn; còn gần đường sắt nhất là ị trên đương ray. Em xin hết tham luận ạ.

 17. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:52

  Bọn tưbẩn cho Lừa vay ODA cũng đéo muốn Lừa đầutư vầu ngành đường-sắt.

  Lýzo như Zì đã nói. Sự trìtrệ của ngành ngảnh (vì độcquyền chứ còn đéo jì nữa) đã khiến bọn tưbản fát ớn. Cứ nhiền thịfần vậntải của đường-sắt Lừa hiệntại thì biết, đầutư vài đó thì gủigo gất cao, khảnăng sinh-lời hầu-như bằng Zero, nên khảnăng thanhtoán nợ cũng lẹtđẹt chắcchắn.

  Bỏn chỉ đồng-ý cấp ODA cho caotốc thôi. Caotốc thì nhiền loáng fát đã thấy hiệuquả gòi.

 18. #27 by Hoaimien on 2012/02/08 - 20:53

  Để em hòa cùng Zì móm yêu động tác vận chuyển hàng hóa đơn lẻ của ngành đường sắt nhé.

  Chả dụ, em cần chuyển xe máy đi từ địa phương này sang địa phương khác. Đầu tiên, em ra ga làm phiếu gửi hàng và nộp tiền, một ông đen đen bẩn bẩn đến lấy một cái tizo hút hết xăng trong xe máy của em ra, sau đó họ chuyển xe lên tàu hàng. Khi đến nơi, em lại hành trfinh ra ga, nhận cái xe hổng có xăng dắt ra cổng và đổ xăng chạy về.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:58

   Hehe thế nên tất-cả mới chổng mông vầu đường-sắt Lừa.

 19. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:54

  Địt mẹ con Lắc sinhhoạt Quán Bựa từ năm nầu mà ngu như ông lợn? Cô đéo nhiền xa hơn chỏm mũi được à?

 20. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 20:57

  Địt mẹ con Lắc ngu như ông lợn.

  Zì đã nói, vướnđề tắc đường Nụi và Gồng là cái BUỒI TRÂU.

  Gõ chưa con mặt buồi? Tắc Đường là cái buồi trâu. Nó chỉ ảnhhưởng đến các cô ở tầm gất thấp. Địt mẹ bọn tiểunông.

 21. #31 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 21:26

  Chứng tỏ mần đường sắt tốn rất nhể chi bộ nhể, thế mà bọn Pháp xây cho ta cái đường sắt dài dài là , đến cả thế kỷ rồi đéo thai đủi địt mẹ.

   he he cứ tưởng Dì mất mẹ 1 pha vì quả bóng gôn  ke ke 
 22. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 21:31

  Khà khà, chào Trung Tướng Độc Fa (one-eyed General) và anh Pín cùng các anh chị khác. Cụng ly nào!!!

 23. #33 by Cathnga on 2012/02/08 - 21:37

  Ơ thế không phải là Zì núp hở ??? 


  Bị lừa cũng là cái thú tao nhã phết

 24. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 21:38

  Zịt mẹ con Bín Nghé gủa Zì mất một Fa vì gốp đấy à hehe?

  Con mất fa đó là con chủ Legend Beer hehe ở Nụi, tên Kh.

  Con nài vụt banh trước, và đi trước một đoạn (Lừa hay có thói nài, vụt banh xong là đi luôn đéo chờ bạn chơi đi cùng vì sợ chậm), sau đó thì gút phone ga nói chiện đéo jì đó ngay fía trước các bạn chơi cùng.

  Hehe con vụt sau vụt búp fát thế đéo nầu banh lệch mẹ vầu fa con Kh (hoặc banh trúng vầu cây gòi bật ngược lại). Thế là con Kh đi mẹ một Fa.

  Zì cũng đã từng bị một em Vàng Son Hàn vụt mẹ banh vầu chưn, trong lúc Zì còn đứng sau ẻm hehe. Vì ẻm vụt banh trúng vầu cái cây ven đường, gòi banh bảnh nẩy mẹ trúng chưn Zì. Sưng mẹ ống-đồng luôn đấy.

 25. #35 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 21:43

  Địt mẹ cái bóng góp nài cứng rất, xưa anh đã từng vụt chơi ở hanoi club, vụt vào 1 cái rổ đường kính khoảng 1m giữa hồ,có phao nổi quây quanh để bóng đéo trroi xa,địt mẹ anh vút búp phát trúng rổ luôn ngay cú thứ 3 hay 4 gì đó, bọn chúng sợ vãi cứt vì đến cái gậy anh còn đéo cầm đúng cách, nhưng sao 3 rổ bóng anh đéo ăn mai thêm phát nào nữa khà khà . 

 26. #36 by hùng hục on 2012/02/08 - 21:44

  À thế là con Zì vửa chột vửa thọt phỏng. Đéo mẹ tao nhã gớm, nhở. Thế có điếc 1 bên tai và teo 1 bên cà nữa cho đủ bộ không?

 27. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 21:46

  Trái banh gốp có cấutạo khá fứctạp. Bên ngoài là lớp nhựa tổnghợp cứng zầy chừng 1mm. Bên trong là bột như thạchcao hoặc cái đéo jì ý. Trái banh nặng chừng 50g và gất gắn.

  Đéo mẹ tai to như Zì mà vụt thì trái banh bảnh sẽ bai mới tốcđộ tầm 200Km/h. Độngnăng của banh bảnh mà lụi vầu Fa con Bín Nghé thì hehe cỏn khỏi viêm-xoang luôn mà đéo cần fẩuthuật (lên mẹ nóc tủ nằm thì fẫuthuật làm đéo jì hehe).

 28. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 21:59

  Ui Zì đi nằm chút. Tí Zì mà thức zậy thì Zì kể chiện tôngzật cho các cô nghe. Còn không thì để mai hehe.

 29. #39 by master on 2012/02/08 - 22:02

  Con Dái làm tiếp bài tế đê, đương hay.

 30. #40 by lylac on 2012/02/08 - 22:09

  Anh Pín đâu rồi, mụ Zì ghê gớm của anh đã cút.  Anh chặc chặc gọi con DoG ghẻ hoặc tắc kè gọi mụ CAM đến để day lên lỗi đâu của chung chủng vụ Vươn vươn đi.

 31. #41 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 22:13

  Khà khà nghe tí Sơn Trịnh Nam nầu: 32. #42 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 22:25

  Tôi đơi, quán nài thiếu mấy con mặt lồn đó là hơi buồn đó, Dái ghẻ lên làm thơ đi nào địt mẹ. Vụ Vươn để đó đã khà khà ,

   Cám tai nghe nghe nhạc con Lói mặt Lồn trao nào khà khà 
 33. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 22:41

  Ah, anh Pín ./ Trao đã mua tai nghe mới? Hiệu gì? How much? 

 34. #44 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 22:42

  Tôi đơi quán thiếu mấy Lồn
  Nài con mặt đó buồn lồn tai nghe
  Là hơi Dái ghẻ lên nghe
  Làm thơ đi để tóc hè Vụ Vươn


  (@Pín ./ Trao)
 35. #45 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 22:47

  À vâng tôi mới có tai nghe, đéo biết hiệu gì nữa, tôi mua cái rẻ nhất 15 £  đcm  nghe như cái lồn, nhạc thì to mà tiếng thì nhỏ, nhưng tôi phải mua vì thi thoảng call về xứ Lừa , 

   Thôi tôi đi mua diệu đai, hết mẹ tất diệu dcm, con Cam làm tôi uông nhiều hơn bình thường, lạy giời nó cút hẳn 1 tuần thì tôi quá khỏe khà khà 
 36. #46 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 22:58

  Sợ đéo gì con Cam, anh Pín dở hơi à?


  Anh ngu rất khi xông xông mua tai nghe mà hông chịu xin tư vấn từ tôi. Từ từ tôi quẳng cho mái link Amazon UK đặng order nó mang tận nhà địt mẹ:

  1/ Sennheiser PC 330: ~ 65 Bảng

  2/ Creative HS800 Fatal1ty: 25 Bảng 


   
  3/ Thermaltake HT-SHK002ECBL: 35 Bảng

  Cả ba ông nài, ngoài nhe nhạc coi phin ngon lành ra, ông nào cũng được trang bị khử nhiễu, phục vụ mục đích Skype/Voice Chat. Mua một con tử tế mà dùng, còn hơn mỗi năm thai một cái. 

  Anh Pín không nghe tôi thì bú buồi bú buồi khà khà.
 37. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 23:02

  Nói chung tôi khuyên rất (highly recommend) mua ông Sennheiser khà khà. Đây là hãng Đức Nhợn (aka Da Trắng Thượng Đẳng) chuyên mần tai nghe nên đương nhiên phải tốt hơn Creative (Singapore) và Thermaltek (Đài Loan) khà khà

 38. #48 by nhất on 2012/02/08 - 23:29

  Nói chung mụ Zì hóng hớt í tưởng phát triển đường sắt từ mụ Le, tức bác Le lãnh tụ Đức nhợn. Lủ mé từ khi mới làm tổng bí thơ Đức nhợn hồi 193x, mụ Le, à quên bác Le, đã hạ lệnh xây mẹ hệ thống đường sắt  hảo hạng cùng với mạng lưới autobahn và xe hơi VW. Ai đã từng qua Leipzig, vô thăm nhà ga trung tâm có đầu mối các tuyến đường sắt xuất hành đi tất cả các nước Âu châu nhợn mà không bồi hồi vì quy mô của nó  thì anh vả cho vào mõm. Cho đến bây giờ dân Đức nhợn vẫn sử dụng thường xuyên đường sắt, hồi 8x anh tuyền sáng Ba lanh , chiều Leipzig tán cả gái zâu ngô lẫn zễ bèo hehe, vô cùng tiện lợi.
  Hồi 9x, anh qua đú ở Tây ban nha còn há hốc mồm khi thấy cả 1 đoàn tầu chở tuyền xe hơi  biển Đức cùng chủ nhân chúng qua nghỉ hè. Bọn Đức nhợn đến lái xe mà còn lười, chúng chỉ lái tý ty ra ga bên Đức , mua vé tầu cho cả xế lẫn người, qua đến nơi  hạ xe, tụt nóc xuống lướt đi ngắm gái ở biển Địa Trung Hải.

 39. #49 by nhất on 2012/02/08 - 23:36

  À quên, anh viết thêm là cái ga Leipzig ý hoành tráng từ hồi bác Le nha, chứ bác Kơ, Erich Honecker có mà xây được cái zắm ý.
  Nhiều nước bên Âu châu có trò cấm mẹ xe Cam nhông chạy vào weekend , hehe mả cụ bọn tởm lợm. Cho nên tống xe camnhông lên tầu hoả  cũng là một option hay được các bác tài xế lựa chọn .

 40. #50 by Sành on 2012/02/08 - 23:55

  Con Nhất mới về ăn tết sang phỏng? Đi đâu mất huust con mẹ hàng lươn tháng nay?

  Cái ga Leipzig thì đúng mẹ là ga hiện đại quy mô nhất châu âu thời xưa rồi còn gì. Đầu những năm 9x anh cũng vật vạ ở cái ga đấy nhiều anh lạ đéo. Năm 2007 anh có đi Leipzig bằng tàu một lần, mẹ kiếp, có đến đấy mới thấy mình bé nhỏ!
  Bây giờ thì anh cũng đéo biết ga nào được mệnh danh là to và hiện đại nhất châu âu, anh lười đéo gúc?
 41. #51 by Sành on 2012/02/09 - 00:13

  Nói đến đường sắt mà không nói đến Tiệp khắc cũ hay CH Séc mới thì quả là thiếu sót.

  Những năm 198x anh đã từng học tập sinh sống ở Tiệp anh quá rõ về hệ thống giao thông đường sắt của bọn bỏn.
  Vào thời ý cả nước Tiệp đi lại và vận chuyển hàng chủ yếu bằng đường sắt, xe buýt cũng nhiều nhưng không là gì so với tàu hỏa, Tiệp không có biển và ít sông nên giao thông đường thủy không đáng kể.
  Hồi hổi có khoảng hơn 30k người việt đi du học và lao động bên Tiệp. Cứ chiều thứ sáu là các bến ga tàu trên toàn nước Tiệp nhộn nhịp người việt đi thăm nhau.
  Các tuyến đường sắt được xây dựng đến từng xã, cứ vài km lại có một bến tàu và bến tàu bao giờ cũng gần cạnh bến Bus nên người dân ít có nhu cầu mua xe máy hay ô tô. Họ sản xuất nhiều xe máy và xe đạp nhưng bọn Lừa mình tuyền mua đem về VN nên trên đường phố của họ cực ít xe máy,xe đạp.
 42. #52 by voong ngau pin on 2012/02/09 - 00:33

  tôi đơi  dcm, làm li gin to nic  phê quá đi , 

   Anh Nhất óc quất đã quai lại , anh về Lừa hả dcm, con Lói đã bốt bộ óc vĩ đại của anh lên đâu đó đéo nhớ khà khà, địt mẹ đẹp rất.
   Con Lói mặt lồn trau : tôi tham rẻ mua mẹ 1 cục cứt rồi, nhưng vẫn nghe call đc, thế là đc dcm, con tôi phá đỡ tiếc khà khà 
 43. #53 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/09 - 00:41

  @anh Pín:


  Anh muốn nói bức nài hả? 


  @anh Nhất:

  Là anh Pín, not me, nói đái nhé. Tôi chỉ bốt nhõn quả hình không kèm any bình luận & ám chỉ khà khà.
 44. #54 by Sành on 2012/02/09 - 00:50

  Số liệu về đường sắt Tiệp khắc cũ thì anh đéo gúc được nữa nhưng anh sẽ cho chi bộ biết một vài số liệu của CH Séc để so sánh với Lừa.

  Diện tích của Séc là :78.866 km2 tương đương 1/8 diện tíchVN
  Dân số :10.526.685 người tương đương 1/8,5 dân số VN
  Chiều dài tổng cộng 354 tuyến đường sắt là 9513 km với khoảng 2700 nhà ga lớn nhỏ. Trong khi đó VN mình chỉ có trên 2600km đường tàu với vài tuyến đếm trên đầu ngón tay (mời gúc).
  Dưới đây là bản đồ các tuyến đường sắt CH Séc:
  Và của VN thì như thế này:
  Tập tin:Vietnam Railway Map.png
  Thôi anh đi ăn cơm đã rùi tối anh sẽ kể chi bộ nghe những trải nghiệm đi tàu cả ở VN và châu âu.

 45. #55 by Lucky on 2012/02/09 - 02:32

  Ky hỏi thèn Gúc về lịch sử ông đường sắt Đức nhợn, nó nói nhiều lém , có một Document làm về” Die Geschichte der deutschen Eisenbahn ” khá đầy đủ :

   1  Vorwärts mit Dampf 1835 – 1918

   

   2  Die Zeit der Reichsbahn 1918 – 1945:

   

  Weichenstellung 1945 – 2000:

   

  Thèn Gúc nó nói lịch sử của ông đường sắt Đức nhợn cũng như Anh nhợn khởi nguồn từ việc vận chuyển trong ngành khai thác mỏ . Lúc đầu đường ray là các thanh gỗ, sau dần phát triển và đường ray bằng sắt được sử dụng , nên gọi đường sắt …đại khái vậy .

  Và hệ thống đường sắt Đức nhợn hôm nay quá hoàn chỉnh và hiện đại . Nói ra thêm tủi thân cho Lừa !

   

 46. #56 by voong ngau pin on 2012/02/09 - 02:40

  Cám ơn bọn Pháp lợn xây đường sắt cho Lừa, công ơn chời biển nài lừa tôi xin tạc dạ, địt mẹ càng nói càng nhớ ơn Pháp nhợn, viva phoóng xè 

 47. #57 by Lucky on 2012/02/09 - 02:54

  Các anh chị hay làm cút tàu nhanh giữa giờ nghĩ trưa ?  thì đây , tàu nhanh của Đức nhợn, ICE- Intercity – Express  và hệ thống mạng lưới, cũng như vận tốc của ông ở lãnh thổ Đức lợn, mũi tên còn ra ngoài là ông đi qua nước khác đấy các anh chị :

   

  Datei:ICEtracks.png

   

  Nhiền ông “đầu lẹp ,mõm trắng” hiền hòa rất giữa thiên nhiên , nhưng ông sẽ đạt vận tốc 300km/h ở đoạn đường màu đỏ hình phía trên, thưa các anh chị.

 48. #58 by Lucky on 2012/02/09 - 03:00

  Sao ko xem được hình nhỉ?   Nó đây

   

  Datei:ICEtracks.png

 49. #59 by trungduong on 2012/02/09 - 04:48

  Các ông các bà ở bên Châu Âu thì ngành hỏa xa vẫn xem như nhất thế giới về mật độ và tiện nghi. Chứ ngoài ra thì cũng lèo tèo lắm lắm.

  Bắc Mỹ (USA/Canada) đã phát huy ngành đường sắt từ lâu và để dùng vận tải. Thời xưa ấy thì culy đường sắt là người Trung Quốc và Nhật. Nhưng… người dân vẫn không thích lối vận chuyển này lắm. Phần vì đường xá khá nhiều, phần nữa vì giá nhiên liệu rẻ. Chạy tí là xong, không cần giờ nhất định.

  Cho đến hiện tại xe vận tải vẫn được dùng như là phương tiện chính cho hàng hóa. Và cũng không có phần xe hành khách tốc hành đâu. Vẫn đứng sau auto và máy bay.

  Ngoại trừ các thành phố lớn (metropole) chứ subway vẫn không nhiều. Nhưng gần đây vì tốn kém chi phí giao thông (xăng, đường và kẹt) nên cũng ké phát triển chút chút.

  Đã hơn 15 năm mà dự định xe tốc hành vẫn chưa có vì…không đủ khách hàng để chi phí cao.

 50. #60 by trungduong on 2012/02/09 - 04:55

  Làm lại cho “Con Ma”

  Vietnam: peaceful Ho Chi Minh city (Saigon) in 1945

1 2 3 12