Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Via Nguyen on 2012/01/10 - 12:19

  Tế Mạt ./ Tinh: Đang nói về sự mất dạy, vô giáo dục của bọn Thượng Sĩ Già, chứ anh không bàn học thuật về Khổng, lợi-hại của Khổng. Cái nài gúc phát ra cả đống, có đéo gì mới đâu. Dưng mà thích bàn thì để hôm khác anh tiếp chiêu, sẵn sàng nha mài.

 2. #2 by Huyền Cầm on 2012/01/10 - 12:20

  @ Cừu ,

  Chiều nay chị phải đi đưa tang 1 ngừi bạn, sợ về muộn.
  Nếu có thể chiều mai em đưa thuốc cho chị nhé.
  Cảm ơn Cừu.

 3. #3 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/10 - 12:29

  @Con Vìa Gay Mạt Lòn:

  Anh có đòi tranh luận mới cô về Khổng đéo đâu. Thằng đéo nầu diềm Khổng anh cũng đéoquan tâm nữa. Anh cũng đéocần phí thời gian khai sáng cho bọn củ cặc đấy. Diễn giải cho một thằng như vại khác đéo tự móc đít tìm giun fỏng? He he.

  Anh tưởng có kèo chưởi nhau tính dây máu ăn phần. Ai dè đéo có. Cùng hội nhẽ anh ngồi iêm nhiền thằng khác tộng một núi cứt vầu a-lô cô sao? Hà hà. Đù má lâu anh đéo chưởi giờ ngại mồm kinh. Văn ôn võ luyện đúng mẹ.

 4. #4 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/10 - 12:36

  @Chị Cầm Nhầm:
  Dạo nài ít thấy online, nhẽ bận đong giai hử chị? He he.

  Em vửa quen con vện mới nữa(hông phải con bửa hổm kể nha). Ẻm hai đi nhà thờ chiều Chúa Nhựt nên có nhã í rủ em đi cùng. Vì em mần xe ôm đưa ẻm đến nhà thờ, sau đó thì cả hai đi ăn, cà phê, cinema mới nhau. Nhẽ ẻm vầu mần lễ mà em thì ngồi trong xe đợi thì cũng vô duyên. Mà em thì theo đạo Phật. Chả ga làm sao cả?

 5. #5 by DG on 2012/01/10 - 12:44

  Dear Mít Cầm Giề thì Cầm hehe.

  Ok thôi, thậm chí rất ok nếu đó là một lời đề nghị nghiêm túc, dưng hehe cũng với quán Bựa đầy đám hổ lốn tinh hoa dư lày thì cậu cũng khó nhiện mồm nhiện mép lắm mít Cầm ợ.

  Cậu đang độ gặm kẹo trung thu, nhẽ đáng tuổi chấu mít Cầm, sao bằng tuổi em được hehe

  Tks.

  Con Tế ngẫn: Cái đéo nào chả có ưu có khuyết, hử con ngẫn?

 6. #6 by Huyền Cầm on 2012/01/10 - 12:51

  @ Tế ,

  Hi hi…đong điếc gì, chị có nơi có chốn gùi mờ.
  Bận việc quá thui và sắp cưới Tùng nè nên cũng nhìu việc phải lo.
  Em à , em theo đạo Phật thì cũng vô nhà Thờ dự Lễ cùng bạn gái được chứ sao? chị thỉnh thoảng cũng vẫn đưa mẹ đi lễ Chùa mà.
  Còn nếu sợ ko quen không khí buổi Lễ thì có thể tìm 1 lý do gì đó về công việc và lẻn đi cafe rùi canh giờ quay lại đón nàng, một buổi Lễ ở nhà Thờ luôn có thời gian và chương trình rất cụ thể , rõ ràng trên toàn thế giới chứ ko lan man đâu.
  Chúc em vui nha.

 7. #7 by Huyền Cầm on 2012/01/10 - 12:53

  @ DG :

  ok, cảm ơn cháu !

 8. #8 by maymua on 2012/01/10 - 13:09

  Một nhời của Anh: đừng có đứng ở thì hiện tại để phán xét những gì trong quá khứ trừ phi có tham gia và bây giờ tự đấm ngực, đời ta cách vài năm bươi lại còn mịt mù như lừa-bộn thì nói sao xiết những lúc tranh tối tranh sáng với đầy phe phái dây máu ăn phần. Anh biết ơn Ông Cụ đã móc anh ra khỏi kiếp phân pháp lợn để tiến lên đời con lừa chỉ tự ỉa lên đầu nhau , cá nhân anh cho rằng năm 46 những kẻ đặt niềm tin vào hiệp định sơ bộ để rồi thất vọng sẽ ko bao h nghĩ đến ngày có đệ tử tiếp nối.

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 13:10

  Địt mẹ con Đóc Ghẻ lại mần Zì nủi điện gòi. Zì đã cấm động đến Đạo của Zì mới tháiđộ xấcláo cơ mà? Khóa mẹ mõm đến Tết Âmlịch.

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 13:12

  Chết cười con Mửa. Nói đéo jì mà Zì chả hiểu mẹ. Zì độngviên cô đấy. Cố lên đi coi nầu, có jì mới không nầu, hay lại trích SGK như cô Cam?

 11. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 13:13

  Con nầu bam đạp lòi mẹ fa luôn. Zì khuất một chút, tí zìa.

 12. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/10 - 13:19

  @Chị Cầm Nhầm típ:
  Àh em thì hông ngại vô nhà thờ mần lễ chung mới ẻm đâu. Ẻm vui là được sất. Mà cái vụ phịa công chiện đặng lủi đi cà phê ở đây hông thông. Quanh khu nài và các suburb lân cận làm jè có quán cà phê như Gồng hai Nụi, mà em thì cạch Starbucks mới Golia jean’s. Tất nhiên hông thích thì có thể nói thẳng mới ẻm được mà.

  Em có thằng đệ khá thân. Quãng 5 niên trước chật vật chại được biên chế trong sở CA Gồng, cuối cùng cỏn ra khỏi ngành vì mê và cưới một em theo đạo. Giờ hai vợ chồng cỏn ga kinh doanh cũng khá lắm. Chừ trước lúc quyết định cỏn dằn vặt đau khổ kinh.

  Mà hông nhất thiết phải theo đạo của ẻm mà fỏng?

  Àh mà Tùng nó về Nụi hồi nào vậy chị? Cả hai tháng nai em bận bù mắt nên chưa kịp hỏi thăm. Cỏn về luôn chưa hẳn là một điều dở, ở đâucũng vại thôi, miễn cỏn vui là được, fỏng chị?

 13. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/10 - 13:27

  @Con Dái Ghẻ:
  Đi bằng an nhế con mặt lồn. Hà hà.

  Mà con Zì Lỗn chỉ nên giam cỏn đến ngài ông Táu về giời thì thả là được. Đéo đâu mà giam lâu thế. Tết nhứt đến nơi phóng khoáng tí sem nào.

 14. #15 by ongcu69 on 2012/01/10 - 13:53

  Luyện ơi cố lên nhé. Chúc em chân cứng đá mềm. 

 15. #16 by budifa on 2012/01/10 - 14:21

  BOM ơi BOM ơi BOM đâu òi, mần-răng BOM lên được téo thế?

   

  Hỏi một đống mờ lão đéo jả-nhời, khinh người quá-đáng dzất. Hai chửa có thì-jờ gúc?

 16. #18 by budifa on 2012/01/10 - 14:41

  Mà con Zì Lỗn chỉ nên giam cỏn đến ngài ông Táu về giời thì thả là được. Đéo đâu mà giam lâu thế. Tết nhứt đến nơi phóng khoáng tí sem nào@ Tế Hết Tinh

   

  Lo đéo jì. Mai Zê-an lại đập Malaga 4 trái rùi lão BOM sẽ thả Cậu Vàng ngai thui, hố hố

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 15:35

  Zì đang nủi cơn điên. Con nầu zây vầu Zì lúc nài thì đừng có trách.

  @con Fa Âmhộ. Đéo mẹ không tự jả-nhời được à mà cỏn hỏi cái jì. Khâu mẹ mõm lại jờ.

 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 15:36

  @con Búa Tạ

  Con nài Zì đã cảnhbáo gồi mà còn cố à? Tống jam vĩnhviễn.

 19. #21 by alehap on 2012/01/10 - 16:54

  Chi bộ giải lao tí cho bớt căng thẳng nào mời mọi người đọc bài nầy nhé, thấy bọn TQ nó có tởm không cơ chứ,

  Kỷ lục xây nhà 30 tầng trong 360 giờ 

  Ở Fồng Hấp cũng thấy có mấy nhà cao tầng xây dựng kiểu lắp ghép như vậy thấy nhanh và sạch sẽ vô cùng.

 20. #22 by 333 on 2012/01/10 - 17:39

  “UBND huyện Tiên Lãng đã bội ước với tôi. Sau thỏa thuận ở TAND Hải Phòng, tôi rất tin tưởng chính quyền huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục giao mảnh đất mà chúng tôi đã gắn bó. Nào ngờ họ đã bội ước, thỏa thuận đặt bút ký vào rồi mà về địa phương thì họ bảo cứ phải giao đất rồi mới giải quyết sau”.

  Nguồn; Vnexpress.

   

  Có vẻ giống Ông Cụ nhể, phỏng cô CAM

 21. #23 by DOREMY on 2012/01/10 - 17:39

  Chào các anh chị Bựa!

  Nghe nhân dân đồn các anh chị ở đây toàn những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý cả, em lọ mọ mãi mới đến nơi được, thật mừng quá đỗi. 
  Các anh chị tư vấn giúp em mấy gạch đầu dòng sau mới: 
  – Em muốn xây dựng 1 bộ nhận diện thương hiệu. 
  – Đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu cho Dn mà em đang làm việc. 
  Em tìm trên Google thì thấy khá nhiều địa chỉ, nhưng chả biết thế nầu. Có đáng tin cậy hông? 
  Các anh chị Bựa có thể giới thiệu, hoặc tư vấn hoặc vân vân giúp em hoàn thành nhiệm vụ với không? 
  Em cảm ơn trước, mong các anh chị quan tâm câu hỏi của em, em lại xin thanks lần nữa. 

 22. #24 by Dragonfly on 2012/01/10 - 18:07

  Tất cả những thằng tham gia chơi bời nhưng với thái độ nghiêm túc và cầu thị ở quán này ( trong đó đéo có thằng Lài đàn bà) có chửi nhau đéo đâu, chúng nó đang cố gắng chứng minh một cách có logic @ Fáo 

  ———————
  Địtmẹ con Fáo đừng nghĩ anh nói vào đây xả stress mà anh không nghiêm túc nhá. Nếu anh nghĩ vậy anh fải báo cáo với cô à?
  Địtmẹ mày bảo anh đàn bà mà chiển vện mày cho anh 3 ngày, anh đảm bảo địtmmẹ cứ nhìn thấy dưa chuột hay chuối là ói mẹ nó mật xanh mật vàng ra.
  Đi tây lâu mà ăn nói hồ đồ ngu như vích. Hệ Hệ
 23. #25 by Già Không Đều on 2012/01/10 - 18:12

  Chầu Đồ Rê Mí, đái ngồi phải không cưng? he he, If so, Welcome em xa chân chốn trụy lạc này.

   

  Việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho logo, nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp, thực ra chả cần nhờ đến dịch vụ làm đâu em. Em cứ đến thẳng cục sở hữu trí tuệ ở đường Nguyễn Trãi, Nụi. Có chuyên viên họ sẽ hướng dẫn em quy trình cụ thể, mình làm hồ sơ, đợi kiểm tra hợp lệ sau thời gian, khoản 5, 6 tháng gì đó, nếu không có trùng lặp với ai khác hay cần điều chỉnh gì, họ sẽ gởi thông báo đóng lệ phí đầy đủ lần hai, để tiến đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ cho thương hiệu mình xin bảo hộ í và cho public trên ấn bản của Cục này. Hùi Anh có mần, mất 1 năm hoặc lâu hơn chút, đợi hơi sốt ruột và tốn ít lệ phí theo qui định, nhưng thấy chuyên viên bên đó nhiệt tình lắm, không hạch họe quan liêu gì.

   

  Em có thể tham khảo trước ở đây : http://www.noip.gov.vn/

 24. #26 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/10 - 18:14

  Em Hấp Iu ơi đến ngồi mới anh ngắm cảnh nài. Em thích cà phê, cam vắt, sinh tố dâu hai nước lọc để anh mần luôn một lượt?

  Chiện là thế nài. Cái bọn Khựa đấy háo danh bỏ mẹ. Bỏn bù thì Lừa mình cũng bảy-tám nút chứ chả tốt lành đéo. Bởi chưởi thì chưởi sất chứ anh hông có thiên vị ai hết nhe. Em còn nhớ vụ Tàu cao tốc trước đây đạt vận tốc nhanh nhứt quả đất? Vụ vủ bị tổ trác dư lào chắc anh đâu cần biên ra. Anh thề vụ nài lại đạp cứt vụ cao tốc rồi.

  Hông biết vì đâu anh mất lòng tin vầu bỏn lắm em à. Cái iphone có dòng Assembled in China mần anh hồi hộp bỏ mẹ. Anh sợ nó bùm chéo bất tử. Bỏ túi áo thì thủng mẹ tiêm tèo tốt đã đành, còn lỡ túi quần thì được đãi món kèn-nướng-Ba-Bi-Khiêu. Nhẽ còn tệ hơn chết?

  Còn chung cư cao cấp nữa, giả tỉ cái A bọn Hàn xây, cái B bọn Khựa xây. A đắt hơn và kém tiện nghi hơn B. Để đảm bảo hạnh phúc lâu bền, anh thề sẽ mua căn hộ A. Vì ở B phải chi một khoản lớn cho bảo hiểm nhân thọ thì chớ, gia chủ còn phải sống trong sợ hải hồi hộp.

  Nói tới xe cộ các thứ thì ôi thôi. Hây dà chán quá đi.

  Anh ga vườn bú điếu thuốc đã. Tí quai lại nha em. Hun em cái cho thơm họng.

 25. #27 by budifa on 2012/01/10 - 18:31

  Đéo mẹ không tự jả-nhời được à mà cỏn hỏi cái jì. Khâu mẹ mõm lại jờ.

  Úi jùi ui, sợ quá, ngậm vội móm cắn bập fát đâm thành ngắn lưới mất rùi. Anh Hoàng ơi, xin-lối anh ngàn lần xin-lối anh, em biết tụi em rùi

   

  Cạ-lò bựa ơi có ai biết thì jạ-nhời em mới. Em nghí mái đéo hiệu mới họi, chớ em tự jạ-nhời được em họi mần chi

   

  Anh Hoàng ơi, anh nhớ jứ-jìn ngọc-thệ nha, anh nha. Kẹo sau-nài mối lần anh xuống đường anh lại gào tướng lên “Tập-đoàn bí-mật mài ơi” thì em khộ-tâm lặm-lặm

 26. #28 by Già Không Đều on 2012/01/10 - 18:32

  Ah, nói thêm em Mí, nếu DN ở tỉnh lẽ, thì đến Phòng Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Sở Khoa Học Tài Nguyên Môi Trường í. Chiên viên toàn ngồi chơi xơi nước nên có việc cho họ là nhiệt tình lắm, họ hướng dẫn mình tra soát trước xem thương hiệu mình muốn đăng ký đã có ai đăng ký chưa, nếu không bị đụng hàng, họ chỉ dẫn mình làm hồ sơ nộp tại đó và họ gởi ra Nụi luôn chi mình, không nhất thiết đi lại tốn kém.

   

  Mấy cái bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.. thì có thể hơi rườm rà hơn chứ “trademark registered” chả nên tốn xiền vô ích. Mình tự làm, phát sinh gì mình học hỏi thêm em ah. Việc đăng ký này là văn minh, nên làm, nhà nước rất ủng hộ, khuyến khích.

   

  Một thương hiệu có chữ “R” khoan tròn tạo cái nhìn rất tích cực từ khách hàng, chưa nói đến rất cần nếu có tranh chấp gì với thằng khác sau này mình ăn nên làm ra đâm ra cóp pết các kiểu, lừa mà.

   

  Chúc em xong việc suôn sẻ!

   

   

 27. #29 by mm on 2012/01/10 - 18:44

  Cả 1 lũ lợn bọn giòi bọ, khi ông Cụ thề không hợp tác với Pháp 2/9/1945 rồi ông cụ ký tạm ước 6/3/1946 thì lũ chúng mày kêu ông Cụ phản bội lời thề, rồi khi ông Cụ lật lọng tạm ước theo Pháp thì chúng mày kêu ông Cụ không tuân thủ chữ ký, vậy phải làm sao chúng mày mới vừa lòng? Đúng là lũ lợn, ông Cụ làm cái gì chúng mày cũng chửi được, bọn giòi bọ không đầu óc, chửi chúng mày phí cả lời. Mà nhờ ông Cụ lật lọng như giở bàn tay thế thì thằng Hoàng lợn mới từ thằng bần nông nhà quê được đi Liên Xô, về thành cán bộ lãnh đạo, bọn khác như thằng Sỹ, thằng Nhất … mới được trở thành công dân Mỹ, Tây âu … thế mà cả lũ cứ chửi ông Cụ là sao? Là sao? Bọn chó chết!!!

 28. #30 by Lucifer on 2012/01/10 - 19:11

  Còn cho cả nước? 2009-2011 khủng hoảng khó khăn cả thế giới, VN vẫn ổn định như bây giờ coi như cũng có chút vị bebop nhỉ? 

  @ em CAM: Cái địt mẹ nhà em ,em lo cái tạm ước ,tạm ếch gì của em đi đừng có đem kinh tài vào đơi.Kẻo anh nủi cơn điên.Anh tôn trọng kiến thức lịch sử của em chứ còn vướn đề nài Em sa lon bỏ mẹ.B điều hành kinh tế như cái đầu buồi anh đơi nài .Tối về chưởi sau .
 29. #31 by nhất on 2012/01/10 - 19:18

  mm

  Cách đây 22 phút

  Cả 1 lũ lợn bọn giòi bọ, khi ông Cụ thề không hợp tác với Pháp 2/9/1945 rồi ông cụ ký tạm ước 6/3/1946 thì lũ chúng mày kêu ông Cụ phản bội lời thề, rồi khi ông Cụ lật lọng tạm ước theo Pháp thì chúng mày kêu ông Cụ không tuân thủ chữ ký, vậy phải làm sao chúng mày mới vừa lòng? Đúng là lũ lợn, ông Cụ làm cái gì chúng mày cũng chửi được, bọn giòi bọ không đầu óc, chửi chúng mày phí cả lời. Mà nhờ ông Cụ lật lọng như giở bàn tay thế thì thằng Hoàng lợn mới từ thằng bần nông nhà quê được đi Liên Xô, về thành cán bộ lãnh đạo, bọn khác như thằng Sỹ, thằng Nhất … mới được trở thành công dân Mỹ, Tây âu … thế mà cả lũ cứ chửi ông Cụ là sao? Là sao? Bọn chó chết!!!


  Hố hố , con mm chửi xéo bọn anh lật lọng à , xỏ xiên thế, đểu thế !

 30. #32 by Банан on 2012/01/10 - 19:29

  @Phơ: Đì mé con nài chưởi em Cam iêu của anh thô thế.
  Em Cam iêu của anh ngoài phẩy giảng Lịch sử Lừa cho lũ Bựa chúng mầy vừa còn phẩy giải đáp mọi thắc mắc của chúng mầy về đủ các thứ trên đời lại vừa mần ở Ban Tiên Hấn cho Bê, ngoài ra em còn phẩy mần xiền để vun đắp cho tổ ấm nữa chứ.
  Mầy và đồng bọn cứ chưởi Bê đéo biết điều hành kinh tế sao mầy không sắn tai áo vầu mần đy, cái loại chưởi đổng như mầy chắc đéo biết mần gì khác đâu nhể? Đì mé mày chứ không nhờ có Bê, nhất là ông Cu Nặng thì mầy có khi giờ nài vưỡn là con nòng nọc thui.
  Cái tạm ước hay cái hiệp ước đầu bòi giề mờ chúng mầy đang nói chúng mầy không thấy đó là sự tài tình và giỏi xoay xở trong hoàn cảnh khó khăn của ông Ku nặng à? Chúng mầy hông thấy nó na ná cái đầu bòi gì vượt qua thời khủng hoảng mà con Zì mõm thúi đang đặt bài toán đầu bòi gì ấy à? Chúng mài đặt vầu hoàn cảnh thù trong giặc ngoài những năm 46 của Thế kỷ trước sem chúng mầy mần được thế không? Liệu có đồng bào nào chại theo chúng mài không?
  Đì mé bọn bựa thúi phát.

 31. #33 by windy on 2012/01/10 - 19:40

  cái lũ bựa ngu xuẩn đừng để cái mặt buồi và lý luận jan xảo,nhét chữ chỗ vào mồm cái cô ngu muội,Ông Cụ mà phải để Hoàng ghẻ phán xét à, cỏn thông minh dị dạng ti nhiên cực đoan cũng dị dạng, cái buồi gì mà Hoàng lúc nào cũng tự nhận khai sáng đầu óc tử tưởng cho các cô, đồ nhợn bẩn tuyền dùng miệng lưỡi bần tiện gian xảo để nhét cái lệch  lạc của cỏn vào đầu ốc bần nồng các cô, các cô dùng tư duy mà tỉnh táo phán xét nhá, thởi nào chế độ nào chả có sai phạm, dưng đừng có bám váy vào  đó mà soi mói, phủ nhận công lao của ông cụ, Hoàng trắng trợn, dùng thủ đoạn ngụy tạo để lêch lạc cực đoan zí buồi vào tử tưởng của cô, mẹ thời đéo nào, nhân vật lich sử nào mà chả có sai lầm, ông cụ cũng thế ti nhiên đừng có bám vào lỗ đít của ông cụ mà xúc xiểm tư cách của cụ.
   Mẹ văn của Hoàng chỉ có mấy con bựa nâng bi khen thôi, chỉ quán bựa này nó thẩm thôi, chứ éo nào mà đòi vươn ra ngoài quán bựa này được đừng nói tai, mẹ hóng quán bựa chỉ vì có  mấy con tinh hoa nó tranh luận chứ zí buồi vào, cũng phải công nhận gằng văn bựa cũng lạ và độc nhưng éo thể nào mà thành văn tinh hóa được.Mụ zì đừng có bị hoang tưởng tự sướng, mẹ thủ dâm tinh thần vừa thôi, mụ là thủ đoạn và lừa lọc, điêu ngoa, gian trá,thích dìm hàng nhất quán, nổ thì vô biên, các cô đừng bị mụ nó lừa nhá, tỉnh táo mà tiếp nhận cái tinh hoa và cái bẩn thủi của mụ nhá.
  Cam ui tiếp tục tinh thần cếch mạng đi cô, quán này cô là bựa chân chính nhất.

 32. #34 by windy on 2012/01/10 - 19:45

  Con lói mặt lòi, con này non và xanh nhất quán bựa, lớn ko đồng đều, ngu muội, lệch lạc phần người, cả ngày lên quán nổ mà đéo có cồng nào za hồn chứng tỏ cô này  trưởng thành cả, toàn bam, thế mà thế đéo nào Hoàng khen con mặt lồn này, hay thích được nâng bi kiểu hòa thân, khuyên cô về bú sữa mẹ cho lành cứ theo Hoàng kiểu này nhớn đéo nổi đâu cô, khuyên cô ra ngoài mà chà xát với cuộc sống thực, cô cứ cả ngày sống với quán bựa này, phần người của cô bị mất mẹ nó lun đó, mẹ cả ngày lên rả rỉ về gái, tỉn gái, trưng bày hết cho thiên hạ nó xem, hết trym và bướm, cô vô duyên và non bỏ mẹ, cái loại đàn ông này gái nó khinh nhất, chí ít cô cũng tinh hoa đàn ông kiểu tinh tế và lịch sự như Lài Bẹn may ra gái nó theo, chứ cô mẹ ngây ngô, ngu dốt và thiếu tinh tế, kín đáo thế này, mẹ gái nó kinh cho. Lói lồn khi nào cô hoàn thành được tí phần người ui cái xứ lừa mà cô sinh ra được, thì cô mới có tí trưởng thành được, khuyên cô đới.
  Nắng: khuyên cô đừng tham gia quán bựa này nữa nhá, cô mềm và mượt quá, hiền quá ko hợp đâu, mà nếu có tham gia cô đổi ních khác, có bựa nào vả vào mồm cô, cô vả lại đừng cứ trong lành thế, đừng có ngả ngửa để con vìa nó lại đè cho, nhớ nha, như Windy là ních để bựa thôi, và có lẽ chỉ còm hổm này duy nhất.  

 33. #35 by bĩnh bầu on 2012/01/10 - 19:46

  “UBND huyện Tiên Lãng đã bội ước với tôi. Sau thỏa thuận ở TAND Hải Phòng, tôi rất tin tưởng chính quyền huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục giao mảnh đất mà chúng tôi đã gắn bó. Nào ngờ họ đã bội ước, thỏa thuận đặt bút ký vào rồi mà về địa phương thì họ bảo cứ phải giao đất rồi mới giải quyết sau”.

  Nguồn; Vnexpress.

   

  Có vẻ giống Ông Cụ nhể, phỏng cô CAM @ Ba ba.

  Con cháu Cụ chẳng giống Cụ còn giống ai? Nhưng Cụ & Co đã bẩu rồi đất là sở hữu toàn dân & sở hữu tập thể, mà cha nào cũng như cha Vươn, giàu trí tưởng bở, nghĩ nó sẽ là của riêng nhà mình, đổ mọi công sức tâm huyết vào đó, thì ăn kít ăn kít. Ngu thì chết. Tên Dũng Hói đang làm trang trại trông gương tầy liếp đấy.

  Nếu thằng chả biết vào quán Bựa, nhẽ không khùng he he vậy.

  Đề nghị tên Tướng phổ cập quán Bựa tới mọi người dân Lừa, nhất là những người đã đang và sẽ bị mất đất.

 34. #36 by CAM on 2012/01/10 - 19:49

  @ Lucifer:  Ừa đi chơi đi, để Cam chửi trước cho. Kinh tế là cái ta cần nghe nhất, ngươi định nổ bom gì nhớ nổ cho hoành nhá kẻo ta tiện tay  xáng cặp guốc gỗ lên đầu.

  Cái xứ Vịt này 4000 năm giàu đéo. Tiên sư Vịt, bao thói xấu của thằng Tàu hắn học tất, chẳng chừa tẹo, từ săm soi trinh tiết cô dâu đêm tân hôn đến trọng nam khinh nữ, từ lề lối cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đến vua xử thần tử thần bất tử bất trung; học tuồn tuột, trừ cái tốt “phi thương bất phú”.

 35. #37 by CAM on 2012/01/10 - 19:55

  Xấu xí tận đáy Vịt; hai từ doanh nhân vẫn bị đánh đồng gian thương, vẫn như loại người làm giàu bất chính. Đến tận thế kỷ 20, tầng lớp thương nhân và hoạt động thương mại, giao thương của VN vẫn yếu kém đến mức bị con buôn Khựa chèn ép, miệt thị ngay trên sân nhà, dẫn đến bùng nổ phong trào “Tẩy Chay Khách Trú” năm 1919.

  Vụ tẩy chay khiến thằng Pháp đương Toàn Quyền cũng cảm thán “Phong trào tẩy chay xảy ra ở Sài Gòn này tuy rằng quá trớn, nhưng cũng có ý nghĩa rằng tư tưởng đã đổi mới, mới đây ít năm thì người Nam Kỳ chẳng những không thích mà còn sợ cái việc buôn bán, bây giờ thì họ thấy thương mại là quan trọng cho họ và họ cần phải cố gắng trên cái hướng này…

  Thấy chửa, lũ Vịt quá chậm xây dựng kinh tế trên cơ sở nhận thức đầy đủ ý nghĩa thương mại cùng giá trị trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ . Nghèo mạt kiếp 4000 truyền thống mẹ. 

 36. #38 by DOREMY on 2012/01/10 - 20:05

  Anh Đều ời, sao em nhấp vào cái mục: sáng chế giải pháp hữu ích ở cái link anh dẫn không được anh Đều ơi.
  Xí quên, anh cái lấy thảo nha.

  P/S: Em gái nhưng lái cũng xa đó anh.

 37. #39 by CAM on 2012/01/10 - 20:10

  Lucifer, ngươi tưởng thoát khỏi bàn tay Bê thì Vịt giàu chắc? Nhìn sang Mẽo chút đi, những 1.6 trẹo khúc ruột nghìn dặm cơ. Riêng San Jose có 100k hơn hẳn 65k  Khựa ở China Town San Francisco. Đồng bào Tinh Hoa của chúng ta làm được những gì? À, các đấng í bận rộn mải miết chụp mũ, chửi bới, nhục mạ, kèn cựa, đố kỵ, tố cáo, kiện tụng, phân biệt quốc – cộng ì xèo đến mức chính quyền sở tại cũng lắc đầu ngao ngán. Để rồi, Việt kiều được vinh danh bằng nghề … nail, một nghề bị xem hạ cấp ở Mỹ, trong khi Hoa kiều hoành tráng các tiệm tạp hóa, Ấn kiều bệ vệ hệ thống khách sạn – nhà trọ, Hàn Kiều đĩnh đạc cửa hiệu giặt ủi và Phi kiều chuyên nghiệp y tá điều dưỡng.

  Im, Cam đéo ngụ ý khinh rẻ nghề nail, nhá! Mọi lao động chân chính đều vinh quang. Có điều, nail Vịt phát triển xô bồ, cạnh tranh vô tội vạ, giảm giá tùy tiện, mạnh ai nấy hôt, từ 50 Obama/ công/ bộ móng xuống 18 – 20. Với Mỹ, đại hạ giá vô tổ chức, phi kế hoạch như thế đồng nghĩa chứng chỉ kém chất lượng, không thể hơn, không thể khác.

 38. #40 by DOREMY on 2012/01/10 - 20:12

  Được rồi anh Đều, nó xổ cái danh mục ở dưới, em thấy rồi, cảm ơn anh, một trong những anh chị bựa tốt lòng tốt mề ở đây đã trả lời em ngay lắp tự. 


 39. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:13

  @cô Mì

  Câu-hỏi của cô, Zì sẽ jả-nhời nao-en-roait, nếu cô là Vàng Son. Còn nếu cô là đực (either Bầnnông or Tinhhoa) thì cho Zì sin chào và hẹn gặp lại, vì thânthể Zì đang bấtan, tưtưởng Zì đang hoảngloạn, tinhthần Zì đang đi suống đi suống chầmchọng.

 40. #42 by Già Không Đều on 2012/01/10 - 20:14

  Em Mí ngố thế, em bấm cái tab í sao nó ra, để chuột vào nó sổ ra một mớ các đề mục ở dưới, chọn xem cái nào lick cái đó chứ cưng. Thử lại đi.

 41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:16

  Nầu thì jảđịnh cô Mì là Vàng Son Yêu, Zì jảng về Nhậnziện Thươnghiệu.

  (1) Nhậnziện Thươnghiệu, tiếng Mẽo kêu là Branding, là tậphợp của zững thứ trong cái gọi là Hệthống Nhậnziện Thươnghiệu.

 42. #44 by DOREMY on 2012/01/10 - 20:19

   Vàng Son Yêu Yêu anh Zì. 

 43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:25

  Tiếptục jảng về Nhậnziện Thươnghiệu.

  (2) Hệthống Nhậnziện Thươnghiệu gồm zững cái jì?

  Gồm nhiều thứ, để mần cho một Thươnghiệu được quầnchúng everywhere biết đến. Tỉ như:

  – Tên thươnghiệu (Brand Name).
  – Logo/Symbol thươnghiệu.
  – Màosắc & trangtrí thươnghiệu.
  – Fông & hìnhảnh thươnghiệu.
  – Thơtín
  thươnghiệu (Head-letter).
  – Zanhthiếp
  thươnghiệu (Name-card).
  – Sách quảngbá
  thươnghiệu (Brochure).
  – Quépsait
  thươnghiệu (Website).
  – Vănfòng
  thươnghiệu (Design).
  – Fongcách
  thươnghiệu: Vănhóa, Đồngfục, Xefáo, Bàn-ghế, Sổ-sách..
  – Vươnvươn..

  Tóm-lại, một Hệthống Nhậnziện Thươnghiệu là một tậphợp gồm mọi thứ có-thể khiến Ông Người nhớ đến một thươnghiệu.

 44. #46 by CAM on 2012/01/10 - 20:29

  @ Ba ba: Có vẻ giống Ông Cụ nhể, phỏng cô CAM

  Ở đâu cũng có tốt xấu – trái phải – trắng đen.  Cái gì xấu thì chửi, đừng thòng thêm câu Bê là vậy, con cháu Ông Cụ là vậy, ngu xuẩn đéo chịu.

   Obama hứa đóng cửa Guantanamo ngay năm đầu tiên cầm quyền , đến nay đã gần bầu cử đợt 2, đéo thấy nhắc nữa. Ta lấy đó để quy kết con cháu nhà  Tơn nhà Trắng bản sắc lật lọng được chăng?

  Nữa, đó mới chỉ lời khai bên bị, còn phải check n balance bên nguyên mới xong hồ sơ. Ngu thì cút cho đỡ ngứa mắt.

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:33

  Tiếptục jảng về Nhậnziện Thươnghiệu.

  (3) Việc Nhậnziện Thươnghiệu ở Lừa suốt nhiều năm không được quantâm, vì hệquả của nền kinhtế Thiênđàng.

  Các cô cứ nhiền cái logo của Ngânhàng Nôngnghiệp Lừa là biết khảnăng Branding của Lừa gộc là thế nầu:

  Ông logo đó là một fần của Hệthống Nhậnziện Thươnghiệu của Ngânhàng Thươngmại Quốczoanh nhớn nhất Lừa, hehe zưng zo được sảnxuất bởi zững Lỗ Đít, nên ổng hoàntoàn không đápứng nủi yêucầu tốithiểu của một logo tốt, trong một Hệthống Nhậnziện Thươnghiệu tiêuchuẩn.

  Bỏn NHNN đang tiềm cách thai logo bửn đó, zưng mãi chưa xong.

  Các cô nên nhớ, Ngânhàng Công Thương (Incombank, nai là Vietinbank) fải chỉ 200 tỷ Cụ cho chươngtrình Tái Nhậnziện Thươnghiệu bỏn năm 2008, trong đó 2/3 là chifí đủi tên & logo.

 46. #48 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/10 - 20:40

  Uôi đù má tính cút lên giường mà đọc phải cồng của bé Cam Nhông ứa mẹ hết cả mề.

  1. Lừa có mặt ở Mẽo từ bao lâu thế em? Có phải từ sau 75? Em biết bọn Khựa, Ấn, Hàn, Đài, Trung Đông hiện diện ở bển bao nhiêu lâu chưa mà phán dư đúng dồi đúng dồi? Thiếu óc thực tế thì siêng gúc vào. Ông bà dại cần cù bù thông minh fỏng?

  Em thở ga câu nài mần anh nhớ tới câu chiện thằng đệ anh từ Qui Nhơn vầu Gồng lập nghiệp. Cỏn từng cười khẩy khi thấy đám Quãng Ngãi vửa vầu mướn nhà ổ chuột ven kênh Lò Gốm hàng ngài đi phụ hồ rửa chén nhà hàng. Trong khi nâng bi miễn phí cho đám Bắc kì gần đó vì bọn bỏn có nhà có xe có cơ sở mần ăn. Anh vặn, thế mài biết đám đảm đó vầu đây bâu lâu chưa mà đem so mới bọn vửa nhập cư? Hỏi là đã giả nhời mẹ. Hai em Cam Nhông có câu giả nhời hai ho hơn???

  2. Lừa-tính vốn thiên về ma giáo, manh mún. Nếu trên quả đất nài có tộc dân nầu cạnh tranh ngu muội bằng cách rủ nhau chết chùm thì đó chính là tộc Lừa. Nhớ chân lí nài nha em anh sẽ đéo nhắc lại lần 2.

  Mà anh thẩm ga í em trong cồng cổng là muốn diềm hàng bọn Lừa ngoại bang, am  I right? Thế thì em nên xoáy vầu gian lận walfare, giồng cỏ, buôn ma túy mới cờ bạc cho nó chiến chắn tí.

  Đéo ai đủ dũng cãm tựa vầu lí do em niêu để diềm hàng Lừa kiều. Trừ bọn lổ đít kền kền ở Lừa thỉnh thoảng thổi ống đu đủ đặng câu khách. Nếu bán cầu não trái còn tí nếp nhăn, đéo ai lại thế.

  Tạm thế đã, anh phắn đơi. Gút nai chi bộ củ lồn. Chúc bọn mài gặp tuyền ác mộng. Hà hà.

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:43

  Tiếptục jảng về Nhậnziện Thươnghiệu.

  (4) Để việc Nhậnziện Thươnghiệu có kếtquả, nhấtquán, và zẻ xèng, thì các cô fải mần chỉnchu từ đầu, tức là ngai từ khi zoanhnghiệp mới thànhlập, nếu có-thể.

  Cô Quảng Nổ vửa fải chi 100,000 Tơn để mua tên-miền (domain name) BKAV.COM, chỉ vì cổ đéo lường được việc đó từ cách nai 10 năm, khi tên tển chỉ có já 10 Tơn.

  Hoặc, bọn Facebook cũng mới chi 8.5 trẹo Tơn để mua tên-miền FB.COM, chỉ vì hehe con Mác Zukenbớc “quên” cái tên nài trong bộ nhậnziện thươnghiệu từ khi khởinghiệp, lúc ổng mới chỉ có já 1,500 Tơn.

 48. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:55

  Tiếptục jảng về Nhậnziện Thươnghiệu.

  (5) Vậy thì các cô cần làm jì để lead một cú Nhậnziện Thươnghiệu tiêuchuẩn?

  Theo Zì, nếu là zoanhnghiệp đông xèng, thì các cô nên thuê mẹ một côngty Quảngcáo & Truyềnthông mần Branding. Já quãng một-vài trăm trẹo Cụ tùy quymô các cô định cho tuyềnbộ Branding Campaign. Bỏn sẽ có kếhoạch chitiết trìnhbài cho các cô coi.

  Về đăngký thươnghiệu (Brand-name Register), thì các cô có-thể thuê bọn zịchvụ Tưvấn Luật mần, hoặc tự mần ngai khi khởinghiệp, như cách con Jà Đểu nói (đến Cục Sởhĩu Trítuệ mà đăngký Thươnghiệu, Logo..), các cô cũng có-thể thuê bọn zịchvụ Quảngcáo & Truyềnthông mần luôn.

  Nếu zoanhnghiệp các cô không đông xèng, thì các cô có-thể thuê nhậnziện từng fần. Vízụ thuê bọn họasĩ Mỹthuật Côngnghiệp thiếtkế logo, màosắc, bốcục.. Gùi sau đó các cô tự triểnkhai các thứ trong tuyền Hệthống Branding, hoặc thuê somebody mần khi có xèng.

  Vướnđề là fải nhấtquán từ đầu. Nếu các cô thayđủi jữa chừng, thì tốnkém sẽ là vôcùng nhớn, nhất là khi các cô đã có chút tiếngtăm trên thươngtrường, như chườnghợp ngânhàng Vietinbank mà Zì đã zẫn.

 49. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:57

  Zì hyvọng 5 cồng jả-nhời của Zì đã đápứng một fần câu-hỏi của cô Mì.

  Hehe nếu cô Mì không fải Vàng Son, thì Zì sẽ xóa 5 cồng cổng ngai và luôn, vì Zì đã nói, hôm-nai Zì ngọcthể bấtan tinhthần bấtổn, chán đời như ông jòi. Tộ-sư-bố các cô.

 50. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 20:59

  A Zì nhiền thấy em Mì là Vàng Son gòi. Chầu chầu Vàng Son Yêu Mới của Zì. Tộ-sư-bố cứ thấy gái fát là quýnhquáng mẹ cả lên hehe.