Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/08 - 18:55

  Ngu & lười tới mức nài thì bị Cộng Sản nó cho ăn cứt là đúng rồi còn kêu ca gì? 


  Chúng mài nghĩ thế nài đã là toàn trị ghê gớm à? Địt mẹ tao mà là Độc Tài, thì cam kết cho bọn Lừa chúng mài tiến hóa ngược lại trở lại giòi bọ luôn, chứ đéo phải có Internet mà vẫn ngu như con lợn thế nài.

  Tao mà là độc tài, sẽ dẹp hết mọi Văn Hóa Nghệ Thuật. Lừa cần cửu vạn viên, móc cống viên, dọn cứt viên, taxi viên… chứ đéo phải ca hát nhải múa.

  Tao mà là Độc Tài, bọn Lừa sẽ đéo có any means of transport nào sất, mà sẽ cuốc bộ. Muốn đi từ Mũi Cà Mao đến Mù Căng Chải? Mời cuốc bộ. Bọn Lừa chúng mài cần và phải được đối xử như súc vật.

  Tao mà là Độc Tài, cam kết sẽ giảm nhân khẩu Lừa xuống từ 85 trẹo xuống còn 9999. Tại sao lại là 9999? Vì tao khoái số sổ khà khà khà.

 2. #2 by Dragonfly on 2012/01/08 - 18:57

  Nếu muốn, tao có thể đập chết em Cam trong chưa đầy 5 cồng, vì những gì ẻm ông ổng these days đéo có gì mới trong hơn 30 năm nai. Dưng tao đéo care, và đéo có hứng.@ Lói

  —————-
  Đừng húng! Fét lác nó vừa thôi. Làm đi, anh đưa cô 1 chuyến xe vào đời thật ngọt ngầu.
  Đáng tiếc là trình cô chưa đủ tầm bàn chiện người nhớn như Cam và Zì Mọi sắp sửa fighting. Hệ Hệ
 3. #3 by voong ngau pin on 2012/01/08 - 19:12

  Buồi mềm Hiệp khách đã xuất hiện, chẳng hai tráng sĩ đã giao cấu với Mào gà tiên nữ hai chưa? hai chỉ đối ẩm rồi về ước vọng ?

 4. #4 by Pepti on 2012/01/08 - 19:13

  Bác Lài ơi, Sorry vụ hôm trước càm ràm bác lúc Zì mọi tương tư đàn bà. Đù mẹ hôm đó mình ngồi iêm để hóng tâm tư của một con người lúc “trời đất giao thời”. Nhưng đù mẹ nhạt toẹt bác ờ….
  Phí cả công lót zép ngồi hóng.

  Hôm nay nhẽ DG nói hay hơn hôm qua rùi đấy nhở.

 5. #5 by Xim on 2012/01/08 - 19:19

  Hiệp định 6/3/1946 Ông Cụ đã chấp nhận VN thuộc Khối Liên Hiệp Pháp. Kẻ đần độn là Pháp, thé mới có ĐBP.@Cam


  Tổng hợp bài giảng của Zì thối (bài Bom Ba Càng) về vướn đề em Cam lải nhải ở trên. Em Cam đọc xong cút ngay về mới mémé nhế.

  Dể biết về quả tỉn nhau mới Fáp ngày 19/12/1946, mà bấuchí căncứ vầu dó fịa ra chiện Ba Càng hehe các cô cần nắm chắc tìnhhình:

  Ngày 14/9/1946, khi dang ở Fáp thươngthảo các diềukhoản xin Fáp côngnhận chínhquyền 0sản của mình và gặp bấtlợi, Ông Cụ ký Tạmước 14 Sep hứa jảijáp quândội và tựvệ Bắn Đòm trong vòng 3 tháng và xâyzựng một chínhfủ trunglập có dủ các thànhfần chánhtrị Lừa.

  Ngay sau dó Ông Cụ fi về Lừa bằng tầubiển như lúc di, tận 20/10/1946 mới về tới Hải Phòng.

  Tạisâu Ông Cụ không tìm cách khác về Lừa nhanh hơn trong hoàncảnh nước sôi lửa bỏng dó?

  Hehe thế mới là Ông Cụ. Ổng hoàntoàn bếtắc và muốn dùn tráchnhiệm. Dùn cho ai? Nầu có biết. Khi bếtắc thì người ta sẵn lòng ủn tấtcả cho Chúa hehe.

  (còn) 6. #6 by Xim on 2012/01/08 - 19:21

  Bài giảng của Zì thối về Pháp-Lừa chiến tranh (tiếp)

  Ngày 15/12/1946, vừa hết thờihạn 3 tháng, tướng Molier gởi côngvăn yêucầu Ông Cụ jữ nhời hứa.

  Ông Cụ gởi fúcdáp nhãnhặn xin thêm 3 tháng nữa. Dể mần jì? Hehe déo dể mần jì, cứ chơi bài cùnhầy thế thôi.

  10h00 sáng 19/12/1946, cô Molier gởi Ông Cụ tốihậuthư No1, yêucầu thựchiện ngay tạmước 14 Sep, nếu không thì “mài biết tay bố mài” hehe.

  Ông Cụ không jảnhời. Và bẩu cô Jáp chuẩnbị chuồn khỏi Hànội. Bôlão Zì dược lịnh dónggói vàngbạc xiềnnong dể lủi lên Bắc Cực hehe ngay trưa hôm dó.

  14h20 cùng ngày, cô Molier gởi tốihậuthư No2, Ông Cụ vưỡn déo jảnhời hehe.

  Dến 19h10, cô Molier gởi tốihậuthư No3, de rầng sẽ mầncỏ Ông Cụ vầu sáng sớm mai.

  Và 20h5 tối dó, Ông Cụ cho nổ mìn nhàmáy diện Yênfụ, chỉ cách Fủ mấy trăm thước, dồngthời chuồn luôn khỏi Fủ.

  Tấtcả lựclượng bộdội bắndòm Ông Cụ, chừng 1000 dõng (có súng) và ngần ý tựvệ (không có súng, chỉ chơi zao fay hehe) dược lịnh rút luôn khỏi Hànội ngay trong dêm.

  Và 8h00 sáng hôm sau, 20/12, Ông Cụ cho fát nhời kêugọi Khángchiến qua dài fátthanh, tại một làng nầu dó miệt Hà Tây.

  Nói chung là déo có tỉn nhau jì vầu cái ngày mà các cô tưởng là Toànquốc Khángchiến dó. Lấy déo jì mà tỉn hehe? Dạikhái cũng thả vài củ lịudạn, jật zăm trái mìn cho nổ uỳnhoàng títi.

  Các cô dọc hồiký của cô Jáp hẳn còn nhớ cái doạn cổ thúnhận, khẩu boọchoọc của cô thậmchí còn déo có dạn. Bọn Fáp quay lại Hà Nội thật là zễzàng trong hânhoan của quầnchúng Tinhhoa. 


  (còn)
 7. #7 by Xim on 2012/01/08 - 19:23

  Bài giảng của Zì thối về Pháp-Lừa chiến tranh (tiếp)

  Ngày 20/12/1946, sau khi rút tuyềnbộ bộsậu lên zừng, Ông Cụ vưỡn cho dõng khủngbố Hà Nội & Hảiphòng, dặcbiệt là nhắm vầu các tên Lừa gốc Fáp (thời thởi gọi là Kiều Zân Fáp), với sốlượng lên tới gần 10,000 tên ở Hànội và quãng vài ngàn ở Hảiphòng.

  Dặcbiệt có zững vụ khủngbố nhớn ở chợ Hàng Za và Dồng Xuân, hai nơi có rất dông bọn Kiều hehe mầnăn. Chủyếu bằng lịudạn và bom xăng. Các cô cóthể dọc dược về zững vụ nầy trong hồiký của Ngiã Trần Dại. Ngiã khoe cổ dã chế dược lịudạn (loại chuôi gỗ dược zùng dến tận sau nầy) và bom xăng (loại fa crepe theo môhình Sô Liên) zùng cho mấy vụ ý hehe.

  Các vụ khủngbố nầy dược Sử (mà cô Jầu mà một trong zững tiênfong hehe) chép thành các trận dánh một-dối-một bấthủ của Tựvệ Thành.

  Tới 19/2/1947, Ông Cụ biết chắc là fải chơi cùnhầy lâuzài mới bọn Fáp chứ không chơi kiểu khủngbố dược, dã gởi côngthư cho tổngthống Fáp thôngqua Lãnhsự Anh, có doạn “We want our unity and our independence within the French Union; we want, a just peace which will do honor both to France and to Vietnam “.

  Thằng Gúc zịch “Chúng tôi muốn thống nhất và độc lập trong Liên hiệp Pháp, chúng tôi muốn, chỉ một nền hòa bình tôn vinh cả hai nước Pháp và Việt Nam “.

  Hehe rõ chưa. Câu nầy Sử Lừa xóa nhẹm rùi nhế.

  Ngày hôm dó (19 Feb 1947) cũng dược Sử Lừa dược coi là ngày Kếtthúc Trận Hànội hehe, sau tròn 2 tháng.


  (còn)
 8. #8 by Dragonfly on 2012/01/08 - 19:24

  Bác Lài ơi, Sorry vụ hôm trước càm ràm bác lúc Zì mọi tương tư đàn bà. Đù mẹ hôm đó mình ngồi iêm để hóng tâm tư của một con người lúc “trời đất giao thời”. Nhưng đù mẹ nhạt toẹt bác ờ….
  Phí cả công lót zép ngồi hóng.@ Ti

  ——————-
  Trên phương diện ảo thì Zì Mọi nói mang tính đặc thù và biểu tượng để phục vụ mục tiêu “khai sáng” cho các nhi đồng thối tai. Điều đó chắc ai cũng biết.
  Trong con mắt anh Zì Mọi là thằng có chất Manly thường thôi. Chơi bời tiểu xảo, mồm miệng đỡ chân tay, thông minh lanh lợi, hóng hớt thêm thắt tài. Chấm hết. Hệ Hệ
 9. #9 by Xim on 2012/01/08 - 19:26

  Bài giảng của Zì thối về Pháp-Lừa chiến tranh (tiếp)

  Và cũng từ hôm dó, chínhfủ của Ông Cụ bị dặt ra ngoài vòng fápluật.

  Vì Ông Cụ luôn chứngtỏ mình là một tay bộitín như thế, nên bọn Fáp déo tin Ông Cụ, và déo thể chấpnhận một chínhquyền Lừa zưới tay Ông Cụ, trong khi Kiều Zân và tàisản của bọn Fáp ở Lừa còn quá dông.

  Dể khắcfục hậuquả vụ lừadảo, ngày 28/7/1947 Ông Cụ táicơcấu chínhfủ liênhiệp, mời khá dông nhânsĩ Lừa thamja, bâu gồm cả một số chứcsắc tôngjáo (chủyếu là Công Jáo) và nhiều nhânsự caocấp của Nam Kỳ (vốn là thànhfần chínhquyền Cochin China thuộc Fáp).

  Zưng bọn Fáp vưỡn déo tin Ông Cụ hehe.

  Là các cô, các cô có tin Ông Cụ hay hông?

  Mọi Ông Cụ cốgắng thỏahiệp của Ông Cụ mới bọn Fáp dều hỏng, vì Ông Cụ quá jantrá, déo thể tin dược, zù dã có lúc bọn Fáp dịnh xuềxòa chấpnhận Ông Cụ.

  Xứ Lừa vầu tay cô Dại theo thônglệ hehe.

  Dến thờidiểm ý vưỡn chưa có một quốcja nầu trên Quảdất côngnhận chínhquyền Ông Cụ, kểcả Sô Liên và Tầu hehe.

  Tầu thì hồi nẳm vưỡn dang tỉn nhau Mao Tưởng, chứ Sô Liên tạisâu déo côngnhận Ông Cụ?

  Hehe các cô tự jảnhời. Dến Sô Liên, nơi dẻ ra Ông Cụ, mà cũng déo tin ổng, thì còn déo ai tin dược ổng nữa.

 10. #10 by Xim on 2012/01/08 - 19:53

  Đế quốc VN của Bảo Đại hoàn toàn do Pháp lãnh đạo, VNCH hoàn toàn do Mỹ điều hành tắc vẫn hoàn tắc. Chính quyền Ngô có rất nhiều người học từ Pháp về vẫn sụp đổ. Phát triển đất nước phụ thuộc vào chính nội lực của nước đó, càng bàn tay nước ngoài dính vào càng rối loạn. 

   

  Thời đại Ông Cụ uýnh dấu lần đầu tiên VN có tên trên bản đồ quốc tế,ngang hàng với Khựa và không cống nạp như 4000 từng. @ Cam


  Nội lực cái ./ mémé cô í. Loài Lừa nhà cô lần đầu biết mặc quần áo là nhờ cô thái thú đéo gì dạy cho, biết đi giày dép từ thời Phớp nhợn. Thời đại Ông Cụ đã xây được cái ./ gì cho dân như cô Bờm Đù Má chưa? Chế độ cô Đại do Phớp nhợn điều hành tắc cái ./ gì ngoài việc để bọn Cụ & Co. sống dai dẳng trong tù mà đéo hễ bắt được là đòm chết tốt như Cụ & Co. đã làm mới Quốc dân đảng?


  VN ngang hàng mới Khựa, không cống nạp? U must be kidding, bitch.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 20:32

  Zì đơi

  Các cô lưu-ý nhế. Thủfáp của cô Cam nhiều năm nai vưỡn thế, nghĩa là cố lái chủđề đang tranhluận vầu ngõ cụt, nghĩa là vầu những chỗ gất khó luận đúng/sai.

  Zì nói jì nầu?

  (i) Zì bẩu là xứ Bồn Man đã thuộc về Lừa từ 1478, sau vụ cô Lê Thánh Tông tànsát gần như 100% quân-zân cô Lwu (Lừa kêu là Lư). Có ai fảnđối điều nài không?

  Cách chiếmđoạt Bồn Man của cô Tông có tửtế hai không, Zì đéo quantâm. Bởi trong Sử Ông Người thì thiếu đéo jì zững vụ mởmang bờcõi kiểu đó, nếu không muốn nói là 100% đều chung kịchbản?

  (ii) Cho đến tận 195x, xứ Bồn Man vưỡn thuộc về Lừa, cụthể là thuộc về Bắc Kỳ. Có ai fảnđối điều nài không?

  Chả có một zòng Sử Lừa đéo nầu nói gằng vua/chúa Lừa đã hứa trả Bồn Man cho Lào hoặc Chiêm Thành, Chân Lạp cho Miên. Đéo có ai điên như thế. Và Zì tin các cô cũng đéo điên.

  (iii) Đùng fát, sau 1954, bọn Fáp khơikhơi côngnhận 1/2 Bồn Man là của Lào (3 tỉnh Đông Lào), và Ông Cụ đéo có cách nầu đòi lại được. Có ai fảnđối điều nài không?

  (iv) Nếu không có Ông Cụ tỉn Fáp như đúng-gòi, nhất là quả jết Fáp ở Điện Biên Phủ gất chối-củ, thì liệu bọn Fáp có khốnnạn tới mức tựzưng cắt đất Bắc Kỳ đã suốt 500 năm thuộc Lừa cho bọn Lào với zânsố nhõn 1 trẹo mạng như thế không?

  Đấy, các cô hãi tậptrung tranh-cãi mục (iv), vì ở đó có chữ “nếu”, chứ 3 mục đầu thì có cãi được cái đầu-buồi Zì đây nài.

  Con Lài Bẹn bam azua để kích đểu, khóa mẹ mõm 1 ngài. Con Đóc Zái Ghẻ cũng thế.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 21:02

  Đấy, vầu Quán Bựa thì fải nhớ lại zững jì Zì đã jảng, như con Xím ý.

  Địt mẹ cái bọn như Lài Mồm Bẹn hay Đóc Zái Ghẻ chỉ jỏi ăn-hại mới khíchbác. Tộ-sư-bố 2 con mặc vái che buồi.

  Zì suốt ngài chỉ lảinhải chừng ý vướnđề cho bọn súcvật nài làm đéo jì mà không nủi-điên chứ. Nói xong gùi vưỡn như chưa nói địt mẹ.

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 21:23

  Chết cười mới quả cô Cam côngbố “Lừa thời Ông Cụ không fải cốngnạp như cả ngàn năm trước”.

  Quá là hàihước.

  Zuynhất Lừa chỉ có khoảng 15 năm không cốngnạp Tào trong suốt nhiều ngàn năm lịchsử. Đó là thờikỳ 1973-1988.

  Thời đó Lừa, hehe thật xứng là Lừa, lại fải cống Sô Liên, thai-vì cống Tào. Khoản cốngnạp Sô Liên to nhất các cô thấy, là lợinhuận từ việc khaithác zầukhí 50 năm (zưới vỏ-bọc liênzoanh Vietsovpetro, cái nài Zì đã nói gùi, mời tiềm lại) ở Nam Bể Đông, mỗi năm chừng 5-15 tỷ Tơn tùy thờiđiểm & tỷjá. Cảng Cam Ranh thì cũng là một fần của cốngnạp, zưng bọn Nga thaithế Sô Liên đã chán và đã jả lại Lừa đéo thèm thựchiện hết hợpđồng nhượngđịa.

  Sau 1988, Sô Liên gã-đám, Lừa lại quai về cốngnạp Tào như đã từng hehe. 10 Tỷ Tơn chênhlệch thươngmại mỗi năm là jì nếu đéo fải là xèng cốngnạp? Đố trungương Lừa jảm nủi số xèng nài đấy. Đéo mẹ nó chả đập cho đéo còn găng đớp cứt.

  Đấy là chưa kể mấy vụ cắt đất (khoảng gần 1,000 cây-vuông) cho Tào zưới zanhnghĩa “cắm lại mốc biênjới” hehe.

  Chó nó cũng đéo nhiện được cười. Cắm lại mốc kiểu đéo jì mà các cột mốc tuyền thụt về fía Lừa như thế hả?

  À mà Hoàng Sa chính là sảnfẩm cốngnạp cuốicùng của Lừa cho Tào ngai trước jaiđoạn 15 năm Thoát Tào mà Zì đã nói đó. Đòi được cái cục cứt.

 14. #14 by Dragonfly on 2012/01/08 - 21:24

  Địtmẹ Zì Mọi tưởng anh không nhớ vụ bom 3 càng này năm  ngoái? 

  Nhưng anh đéo thích bàn chiện chính chị vậy thôi.

  Thằng nầu muốn đấu fáo mồm thì fải nhớ mà đấu! Mà Zì nói không fải là đúng 100% cũng chỉ là để tham khẩu only. Hệ Hệ
 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 21:37

  Chết cười nghe cô Cam côngbố “Lừa thời Ông Cụ không fải cốngnạp (Tào) như cả ngàn năm trước” mà cũng có con nhải vầu vỗ-tai khen được. Đúng là súcsinh.

  Con Lài Mồm Bẹn jờ nhẽ fải đủi bízanh thành Lài Óc Thóc, hoặc thậmchí Lài Óc Cát, để cạnhtranh về độ-ngu mới Nhất Óc Quất.

  Thời Lợi Lê, sau khángchiến tỉn Minh, zo bọn đệ của Lợi nhỡ tai chém chết con Thăng Liễu đạiúy Tào, mà cha-con nhà Lợi bị bọn Tào bắt-vạ fải cốngnạp một số vàng to bằng cả người con Thăng.

  Nghe thì kinh, zưng thực-ga số vàng đó chỉ nặng tầm 9 tạ, nếu tính thờijá 2012 thì chỉ đáng hehe vài chục trẹo Tơn. Số nài còn gất xa mới bằng 1% số cốngnạp của Lừa cho Tào hàng năm ngài-nai.

 16. #17 by Dragonfly on 2012/01/08 - 21:47

  Chết cười nghe cô Cam côngbố “Lừa thời Ông Cụ không fải cốngnạp (Tào) như cả ngàn năm trước” mà cũng có con nhải vầu vỗ-tai khen được. Đúng là súcsinh. 

  ——————
  Anh khen em Cam nói vì ẻm có dẫ chứng và khúc chiết liền mạch chứ không chửi đổng như mấy fans của Zì Mọi
  Như cô Xim mới đúng là Fan nghiêm túc, có nhớ và trả lời thấu đáo bằng trích lục anh cũng khen. Hệ Hệ
 17. #18 by Dragonfly on 2012/01/08 - 21:55

  Nhớ bài bải? Mà còn fátbiểu ngu như ở zưới à?

  ——————
  Địtmẹ Zì Mọi đi mà hỏi Honey của Zì ấy! 
  Anh chỉ muốn chửi kiểu adua thấy Zì bảo người này sai là nhảy vào chửi người ta là nhạt, sai ..V…v mà bản thân đéo hiểu nhạt ở đâu sai ở đâu. Hệ Hệ

 18. #19 by budifa on 2012/01/08 - 21:56

  (ii) Cho đến tận 195x, xứ Bồn Man vưỡn thuộc về Lừa, cụthể là thuộc về Bắc Kỳ. Có ai fảnđối điều nài không?

  Có em đơi, anh Hoàng ơi. Thằng Fáp Nhợn nó chia lại chơi ván mới lâu òi, cụ-thể em chưa gúc ra. Em mới gúc được cái bản-đồ Tonkin, anh có-thể thấy Trấn-Ninh lúc đó đã thuộc Lào

 19. #21 by buata on 2012/01/08 - 21:59

  @Em Cam, vừa đi về mệt đứt hơi phải vào giả nhời em ngay…

  Để hiểu rõ hơn về vấn đề thuộc địa thì phải lật lại cả 2 cuộc thế chiến thứ I và thứ II….Trong WW1 nước Đức mới nổi sinh sau đẻ muộn không có thuộc địa để cung cấp nguyên liệu và thị trường đã quyết sống mái với bọn đi trước là Anh và Pháp nhằm chia lại thế giới…hậu quả là Đức thua trận đã phải gánh chịu những nỗi nhục nhã ê chề…đất đai bị cắt cho các nước khác, phải chịu những khoản bồi thường chiến phí nặng nề…kinh tế kiệt quệ…lam phát kinh hoàng (người dân đẩy một xe tiền đi để mua một ổ bánh mỳ) chính sự cay đắng, nhục nhã và khốn khổ đến tận cùng này đã đẩy nước Đức vào con đường Fat-xít….và Hít le chính là người cứu tinh của nước Đức…

  Và một lần nữa lịch sử lại lặp lại…nước Đức lại thua trận lần nữa…nhưng lần này cùng với sự thua trận của Đức thì cả Anh và Pháp cũng bị kiệt quệ…họ đã không bao giờ còn ở một vị thế như trước nữa…lúc này thế giới có những ông chủ mới…đó là Mỹ…và phía đông bán cầu là nước Liên Xô Cộng Sản đang tích cực mở rộng hệ thống của mình (chiếm một loạt nước Đông Âu và tích cực ủng hộ lực lượng của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên)…(continued)

 20. #22 by buata on 2012/01/08 - 22:00

  Tất nhiên thì những nước già cỗi Anh và Pháp tuy đã kiệt quệ vì cuộc chiến nhưng họ cũng không dễ dàng từ bỏ những gì họ đã có…mong muốn lấy lại các thuộc địa cũ đã bị phe phát-xít chiếm trong WW2…họ tiếp tục quay trở lại…nhưng ông chủ thực sự của cuộc chơi mới lại không muốn như vậy…là một nước từng là thuộc địa và coi tự do – dân chủ như một thứ tôn giáo…Mẽo đã trở thành một người hùng giàu có độ lượng với hầu bao khổng lồ…kế hoạch Marshall viện trợ Châu Âu (cả thắng trận và bại trận) 13 tỷ Đô-la xây dựng lại từ đống đổ nát…Ở Châu Á…Mỹ viện trợ Nhật xây dựng lại nền kinh tế…đổ tiền và quân đội vào bán đảo Triều Tiên…viện trợ vũ khí cho chính quyền Tưởng Giới Thạch…

   

  Là một nước thắng trận nhưng Mỹ hành động rất khác với Pháp-Anh ở cuộc chiến trước đó (WW1)…không những trao trả lại cho Nhật Okinawa Mỹ còn giúp khôi phục lại kinh tế và bảo vệ Nhật trong trường hợp có chiến tranh…năm 1946 Mỹ trả lại độc lập cho Phi-lip-pin và trả độc lập cho Cuba trong một động thái trước đó rất lâu…Mỹ cũng muốn các đồng minh Anh-Pháp của mình làm như vậy…vì sao??? Vì lúc này thế giới đã rất khác…lúc này thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc thế chiến mới…thế chiến giữa 2 ý thức hệ đối nghịch nhau..CNTB và CNCS…cuộc chiến trước kia để tranh giành thuộc địa đã trở thành lạc hậu…một cuộc chiến mới nếu xảy ra sẽ vô cùng tàn khốc và nó có thể sẽ tiêu diệt cả nhân loại vì thế giới đã có những vũ khí mới đủ sức làm như vậy…cả hai buộc phải tiến hành những cuộc chiến tranh ủy nhiệm…chiến tranh mà không đánh nhau trực tiếp (Proxy War)…(continued)

 21. #23 by budifa on 2012/01/08 - 22:00

  Ớ sâu cấy bản-đồ nó đéo lên? Đưa thùy-linh vại

  Khuyến-mại luôn bản-đồ l’Annam và Cochinchine

  http://www.cosmovisions.com/cartes/VL/081c.htm

  http://pavie.culture.fr/media/10/MEDIAS/03_COLPU_RUE_ARCHIVES_G.jpg

  http://www.cosmovisions.com/cartes/VL/081d.htm

 22. #24 by buata on 2012/01/08 - 22:01

  Đó là lí do trả lời cho câu hỏi của em tại sao Truman đã không trả lời lá thư năm 1946…đó cũng là lí do tại sao Pháp lại trả lại độc lập cho chính quyền Bảo Đại năm 1949 khi nước CHND Trung Hoa ra đời….đó cũng là lí do tại sao đến cuối cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất Mỹ là nước cung cấp vũ khí lớn nhất Pháp (và thậm chí còn xem xét việc ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ)…đó cũng là lí do vì sao Mỹ đã mất 58000 quân tại chiến trường Miền Nam Việt Nam… 

  Còn việc em nói Gandi đã giành độc lập cho Ấn Độ một cách hòa bình là không tốt bằng bằng chứng là Ấn Độ đã chia thành 3 nước: Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh…vậy theo em thế nào mới là tốt? 

 23. #25 by buata on 2012/01/08 - 22:13

  Có thể nói gì hơn? Nói một cách nhẹ nhàng thì đây là một dân tộc không may mắn…lịch sử đã chọn người làm chiến trường cho 2 ý thức hệ….


  Thôi nhé em CAM nhé….đây là lần cuối anh trả lời em (vì anh hiểu để thay đổi suy nghĩ những người như em rất khó…và anh cũng không có ý định làm việc đó).
 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 23:08

  Zì đang bú zin-tôlích, và chán đời, nên Zì vầu bam vài nhát. Đéo biết là lúc trước đang bam cái jì nữa mà tiếptục.

 25. #27 by Dragonfly on 2012/01/08 - 23:26

  Zì Mọi zạo này hay sến nhể! Nhưng tuyền sến nhạt nhẽo (@ Pepti) không à! 

  Nhìn cảnh của Zì anh chợt nhớ câu chiện là: ” Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều giấu 1 bí mật. Đó là chính đàn ông được sinh ra từ dẻ xương sườn của họ chứ không phải ngược lại như toàn bộ đàn ông trên thế giới vẫn ngộ nhận”.

  Chắc Zì quá hiểu, Zì nghĩ Zì vẫn luôn được ngưỡng mộ vì chiện nài chiện nọ nhưng chỉ cần Zì đổi màu 1 chút Zì sẽ bị họ chiển ngay từ ngôi vị của King sang Dog trong 15″. Hệ Hệ
  P/s: Thành kính fân iu. Hệ Hệ
 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 23:34

  A nhớ ga gùi, bàn về tộiác của Ông Cụ mới Liênbang Đông Dương nha.

  (1) Sau khi được bọn Fáp Lợn nhè cho đất Bắc Kỳ, và mất Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bồn Man Miên Man các kiểu, Ông Cụ xóa toẹt mọi nềntảng vănminh mà bọn Fáp Lợn mang đến Lừa trong gần 100 năm.

  Nghĩ mà tiếc đứt guột. Cả một liênbang to-đoành, zùng một đồng-xèng chung đến nai vưỡn còn nguyên játrị, cơcấu hànhchánh quảntrị cốpbi ychang của Fáp Lợn từ cấp cao nhất tới cấp thấp nhất.. đéo mẹ bằng Nhựt hai không thì chưa biết, zưng chắcchắn fải vượt xa Hàn, Đài.., vì thời đó Đông Dương đã trên mấy bọn mọi nài vài boong gòi.

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 23:38

  A nhớ ga gùi, bàn về tộiác của Ông Cụ mới Liênbang Đông Dương nha.

  (2) Sau khi có được Bắc Kỳ, thì Ông Cụ đéo biết làm jì để sống được. Vì khảnăng mần kinhtế là hoàntoàn ngoài hiểubiết của Cụ & Co.

  Thế là Ông Cụ fải nghe Sô Liên, tẩn nhao ngai và luôn mới Nam Kỳ, đồngthời lôi-kéo bọn Lào Miên vầu cuộc-chiến bửntưởi nhất thếkỷ XX.

 28. #30 by Dragonfly on 2012/01/08 - 23:48

  Tặng Zì Mọi bản nhạc nghe cho tinh thần lên chút chém thêm 10 cồng nữa nha. Hệ Hệ


 29. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/08 - 23:51

  Tiếptục bàn về tộiác của Ông Cụ mới Liênbang Đông Dương.

  (3) Thờikỳ 1955-1960 là thờikỳ mà các bôlão Zì gọi là Thời Vui Sướng.

  Hồi hổi các bôlão đéo fải làm jì cả. Ngoài việc đăngký thamja và laođộng vuivẻ trong các hợptácxã (cả ở thànhfố nha, chứ không chỉ nôngthôn đâu), thì các bôlão chỉ có việc ngàyngày ca-hát, học chánhtrị, tốitối đi míttinh và hô khẩuhiệu.

  Đến các chú thợ cắt tóc gong cũng được chánhquyền độngviên thamja hợptácxã, kêu là HTX Cắt Tóc, và cấp cho một jan-nhà to để các chú chủ mần Cửa Hàng HTX, aka chỗ hành-nghề.

  Sau nài, đến thời 198x, các HTX Cắt Tóc đó jảithể. Và các Cửa Hàng của các chú Thợ Xã Viên, nếu không quá tonhớn đắcđịa, sẽ được các chú chủ tự thảoluận gùi chiabôi. Gất sướng. Nhiều chú nhanh-chưn và khôn-vặt đã cắn được zững miếng ngon bấthủ.

 30. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 00:05

  Tiếptục bàn về tộiác của Ông Cụ mới Liênbang Đông Dương.

  (4) Thời Vui Sướng sẽ chẳng bâu-jờ jở-lại nữa.

  Chánhquyền Ông Cụ mở hết các kho của Fáp Lợn nói-ziêng và jới tưsản nói-chung để lấy đồ chia nhao ăn-chơi như Tai Mẽo, hoặc bán mẹ ga chợ-jời lấy xèng tự thưởng.

  Một bôlão Zì hồi hổi chỉ là Thượng Úy, mần một chức sếp tintin ở một cơquan bé-tí trong nộithành Nụi, thế mà đến Tết 1956 cũng được fát một chai Chivas 0.65 về bú bétnhè. Năm 1957 thì bôlão vưỡn còn được fát ziệu Tai bú Tết, zưng là chai jì y không nhớ, kém hơn Chivas hehe đươngnhiên.

  Đéo mẹ một thờijan zài Zì đéo tin chiện chiển, cho gằng bôlão bốc-fét chứ làm đéo jì mà Ông Cụ zám fát Chivas hehe cho quầnchúng nhở.

  Ấy thế mà sau nài một con thợ-văn tầm tuổi chótvót đã cồngfơm mới Zì gằng đúng như thế. Ông Cụ thảnnhiên ăn-tiêu cho hết mẹ đồ Fáp Lợn thì thôi.

 31. #33 by Già Không Đều on 2012/01/09 - 00:07

  Anh lên rồi đây. Mấy hồm rùi chả để ý bài mới, Bồn Man đéo gì, giờ đọc kỹ lại chút thì mới chợt nhớ ra mình đã từng đặt chân đến nơi này, năm 2008. Vẫn còn chụp được một ngôi chùa Cổ dù bị bom phá thời chiến tranh, và một tháp cổ ngay đất Muang Phuan.

   

   

  Lại chợt nhớ ra, Bà Dì bảo đồng bào Phuan là ai là ai, thì ra Anh cũng từng ngồi nhậu cả ngày từ 9h sáng đến 6 chiều, các bạn nướng cá rô phi, uống lao lao và ra ngoài sân bật nhạc nhảy điệu Lam Vông đãi khách.

   Các bạn từng học tại Nụi, hát Hoa Cham Pa ngọt hơn cả tụi mình hát Nối Vòng Tay Lớn, hiếu khách và chân thành.

  Anh đang bồng 1 baby Bồn Man không biết là Bồn Man gộc hay lai với dân Thanh Nghệ F mấy đây nữa he he, mắt hiêm hiếp trông yêu lắm

   Đọc bài này mình còn nhớ một bạn xứ này đã từng bảo Xiêng Khoảng và Nghệ An thực ra từng là một vùng đất chung, người Anh Em cả, cứ tưởng gần biên giới ngày nay giao lưu nhau thôi, ai dè giờ mới biết thì ra từng cùng ở châu Qui Hợp cả. Và cả cái sân bay Xieng Khoang to vật vả, thậm chí còn nghe các bạn tự hào là có vị trí chiến lược hơn cả sân bay Mường Thanh nằm trong lòng chảo xứ Điện Biên nữa. Dì giảng thêm về sân bay này thời Pháp nhế. Anh muốn mò xuống khu đó nhưng đéo được, đụng mẹ khu quân sự dù tò mò rất.

 32. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 00:19

  Tiếptục bàn về tộiác của Ông Cụ mới Liênbang Đông Dương.

  (5) Thời Vui Sướng đó chínhxác là Thiênđàng Cộngsản.

  Không có một từngữ nầu môtả chếđộ đó đúng hơn từ “Thiênđàng”.

  Nữ bôlão Zì, từ nơi tảncư gừnggú về lại Nụi vầu quãng cuối 1955, có trong túi 4 trẹo xèng Kháng Chiến. Số xèng nài đủ mua một biệtthự 3-tầng (250m2 đất) fố Triệu Việt Vương, zo một bôlão khác của Zì (không theo Ông Cụ đi khángchiến) gạ bán.

  Các cô nên nhớ, Xèng Kháng Chiến là xèng zo một bôlão Zì (tên nài chính là người đã gánh vàng của Ông Cụ chuồn lên Bắc Cực vầu ngài 19/12/1946, mà Zì kể trong bài Bôm Ba Càng) in chên jấy-bản, bằng mái-in đá tự chế. Và hehe các cô cũng nên nhớ, mỗi cánbộ khángchiến đệ Ông Cụ đều có hàng chục trẹo xèng xẻng là thường.


 33. #35 by CAM on 2012/01/09 - 00:29

  Trung Tướng đừng uống rượu nữa. Trời lạnh uống nhiều lại ban đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Ngâm chân một chút vào nước ấm với gừng sẽ thấy dễ chịu và ngủ ngon.

 34. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 00:33

  Tiếptục bàn về tộiác của Ông Cụ mới Liênbang Đông Dương.

  (6) Thời Vui Sướng đúng là một thời vui-sướng, Thiênđàng.

  Quầnchúng Bắc Kỳ đéo fải làm jì cũng có ăn, thậmchí ăn ngon, gất ngon. Bỏn mặc cũng đẹp nữa. Vảivóc tuyền loại xịn mà ngài trước bọn Fáp bọn địachủ bọn tưbản vưỡn mặc. Mỹfẩm son-fứn cái đéo jì cũng có, zẻ như bùn.

  Tất-cả các nhà-mái từ thời Fáp đều đéo làm-việc, vì Ông Cụ moi đéo đâu ga nguyênliệu cho máimóc hoạtđộng chứ. Các chủ cũ của nhà-mái, nếu không chuồn được sang Tai hoặc zô Nam kiệp trước 1955, thì đều fải đến mần côngnhân, cả ngài ngồi nhiền máimóc của mình cũ zần hỏng zần, sướng gất sướng gất.

  Tấtcả các hệthống thươngmại, tàichính, hànhchính cũng đéo làm việc. Thươngmại thì bị tẩychai. Tàichính thì đéo có đốitượng. Hànhchính thì đéo có nhânviên.

  Đéo ai làm jì cả. Vì tất-cả đéo ai biết mình fải làm jì, kể-cả Ông Cụ.

  Trong hoàncảnh đó, không tẩn nhao thì làm cái buồi jì hả?

  Vậy là tẩn nhao.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 00:36

  Ui hehe chiện về Thời Vui Sướng còn gất zài, zưng đêm muộn gòi, để mai Zì kể tiếp.

  Zì đi tọa. Chúc các cô gặp tuyền ácmộng, trừ các Vàng Son yêu của Zì.

 36. #39 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 00:45

  Sin chào con Dì, dì gặp ác mộng cũng địt mẹ

   Nào, giờ bam đã tới. con Lói buồi mềm báo cáo chi bộ về Mào gà cô nương đi ? địt mẹ sốt ruột quá đi khà khà !!! 

 37. #40 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 00:59

  À ngài mai tôi mổ viêm xoang các anh chị ạ, tôi sợ rất, nhưng chưa thấy ai mổ xoang mà chết cả, nên tôi hơi yên tâm địt mẹ, ở Lừa tôi sống cạnh 1 dòng sông nhỏ 25 nam trước còn đầy rắn nước, cá rô, cá trê, thế rồi từ nam 199x , nước bỗng đen dần, cá tôm chết sạch, duy nhất đến giờ tôi thấy cá rô và cá cờ vẫn sống, nhưng chúng có màu đen, nước thối khắm, thế là có tên sông thối, mùa hè nóng thì độ thối có thể khiến con Lói rơi thuốc chuột, tôi nàm ngủ gần nó quá, nên bị xoang, nhẽ vại, rồi viêm phế quản, rồi hen phế quản, tôi mua 500 đ 1 lọ thuốc đéo gì nhỏ vào mũi thì thông đc 1h hay hơn, đêm đéo nào tôi cũng phải dạy nhỏ nhiều lần, sang tai tôi đỡ hơn, nhưng bọn Tai vẫn đè tôi ra mổ, mai tôi lên thớt đấy, tôi định lái xe đi về cho rẻ đặng mua gin tô níc nhưng sợ ngấm thuốc mê đâm mẹ vầu đâu, lên mai tôi đi taxi địt mẹ, hi vọng tôi sẽ ngưởi đc, nếu ngưởi đc tốt, tôi sẽ call cho các cô người yêu cũ, tôi muốn ngưởi lại xem lồn các cô có thối ko? hai bao nhiêu nam chúng nó có 1 con cóc chết trong lồn mà tôi đéo biết ? địt mẹ,

   Đó hầu như là 1 ước mơ

 38. #41 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 01:13

  Sông quê tôi đây nài các anh chị, đéo thể tin ngài xưa tôi câu đc hàng cân lươn ở dọc bờ sông nài khà khà

   

 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 01:20

  Ui Zì đéo ngủ được. Bìnhthường Zì ngủ gất tốt, nằm xuống là ngủ ngai và luôn, thế mà hôm nai đã có một căngthẳng chui mẹ vầu đầulâu khiến Zì cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đéo rắm mắt được.

  Thôi mai Zì đi uýnh gốp, đéo đi làm nữa. Cuối năm làm đéo jì đâu, tuyền kháchkhứa balăngnhăng.

  Con Bín bịnh jì mà đéo khaibáo đặng Zì chữa cho mà đã vội đi mổ xẻ đấy hả con ngu như chó kia.

  Trông cái mặt ./ của cô là Zì biết ngai cô bị viêm mũi zịứng, thườngxuyên bị lở mồm long móng (mọc wart quanh mép), hay bị chải máo găng & lợi.

  Đéo mẹ nếu chưa bị viêm xoang nặng, thì cần đéo jì mổ hả con chọi máo.

 40. #43 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 01:23

  Bọn Tai nó đè anh ra Dì ạ, anh bị đúng như dì nói, công đều nhưng mũi đêm vẫn tịt, thôi mổ mẹ phát chó máo khà khà, sợ lồn anh này

 41. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 01:26

  Địt mẹ con Bín mặt ./

  Đã bẩu kể bịnh ga cho kỹ gùi Zì chữa còn không tin à? Cút mẹ cô đi cho bọn Tai nó mổ lật mũi lên gùi nạo trong trỏng như nạo zừa ý.

  Đéo mẹ không cẩnthận vài tháng hoặc vài năm sau lại bị lại. Ngu như ông chó ý.

 42. #45 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 01:26

  À vâng  máo mồm, lần nào tôi đánh zăng cũng như vửa bị đấm 1 phát vần alô, máo mồm be bét địt mẹ, tôi phải đánh zăng nhẹ rất thì chải ít máo  khà khà, nhưng tôi đéo sao, vẫn gin to nic  địt mẹ

 43. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 01:27

  Zì nghi con Bín mai đéo đi mổ xoang, mà chỉ đi cắt màng mũi. Thế nên con nài mới vuivẻ thế, lại còn định tự lái xe.

  Chứ đéo mẹ đi mổ xoang thì có mà zám tự lái xe cái buồi. Fải nằm mấy ngài là chắc.

  Cắt như thế thì đéo chữa hết được đâu. Cắt xong gất sướng, thấy mũi thôngthốc như nhà trống, zưng chỉ vài tuần sau lại hehe như cũ.

 44. #47 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 01:29

  Thì bệnh anh là đêm thi thoảng đéo thở đc bằng mũi, đéo ngưởi mùi đc hơn 20 nam rồi, ở Lừa thì anh bị hen, cứ mùa xuân thì anh vãi mẹ đái địt mẹ, anh ngồi thở như ông trâu, đéo nói đc. đéo địt đc, mệt rất, sang Tai thì hết khà khà

 45. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 01:31

  Nếu bị viêm xoang nặng đến nỗi fải mổ, thì con Bín đao đầulâu gất, có mà ngồi mãi trước mái-tính được cái cục cứt như thế.

  Con nài chỉ bị viêm mũi. Cái màng mũi ổng sưng mẹ lên chặn hết lỗ thở.

  Nếu cô nằm nghiêng một bên lại thở được chút, nghĩa là cô chưa bị xoang.

  Còn đã bị xoang thì suốt ngài chải nước mũi xanh-lè mùi khắm đéo chiệu nủi.

 46. #49 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 01:32

  hơ hơ địt mẹ dọa anh hả, tóm lại nó gây mê anh, làm gì đó với mũi để nó thông thống, thế thôi, nó nói có thể phải nàm lại 1 đêm, có thể về luôn, đéo biết

 47. #50 by minhhuong on 2012/01/09 - 01:32

  Theo đúng chương trình đã đặt ra từ hôm qua: hưởng thụ ăn chơi đéo sợ mưa rơi, em vừa vật vã về sau cú lượn lờ ngoài phố ngày chủ nhật, lại tha về nhà 1 đống  thứ.

  Mà hưởng thụ cũng mệt bỏ mẹ í. Làm cũng mệt, chơi cũng mệt, hơ hơ, có cái gì mà ko bị mệt ko nhở?? 

 48. #51 by minhhuong on 2012/01/09 - 01:33

  Hay Pín bị 1 dạng dị ứng hử ông anh?

 49. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/09 - 01:34

  Zì tróc bịnh con Bín là viêm mũi zịứng, chả có xoang đéo jì hết. Mổ mổ cái buồi.

  Cách chữa: Zâm Công. Đặcbiệt Tỹ Công và Zương Công.

  Bìnhthường Zương Công người ta mần 16×3 nhát, cô fải mần 16x3x3 nhát, cho nóng mẹ mũi lên, sau đó chơi liền 3 nhát Tỹ Công. Mần 1 lần là thấy thở được luôn. Mần 1 tháng là khỏi 50%.

 50. #53 by voong ngau pin on 2012/01/09 - 01:35

  À vâng anh nàm ngiêng thở vô tư, vậy là màng mũi, nhưng bọn bs Lừa nói viêm xoang địt mẹ, hay xưa viêm giờ sang Tai hết mẹ ?