Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by budifa on 2012/01/07 - 11:30

  Trong chiến tranh thằng nào bất nhân, bất chấp thủ đoạn, xem mạng người như cỏ là thằng đó thắng (nhời TT)@ Tung Tung Trình

   

  Nhẽ đéo đúng. Thằng Mẽo nó uýnh tuyền thắng đới. Ở Lừa thực-sự thẳng cũng đéo fẩy thua

   

  Chiến-thắng luôn thuộc về kẻ mạnh. Còn mạnh vì cấy-jì tôi biết đéo đâu, khà khà

 2. #2 by vàng son on 2012/01/07 - 11:47

  Quân vào cửa ải, Cầm Công bỏ chạy rồi chết. Quân ta đốt thành, đánh phá các thành khác, đốt các kho tàng.


  Bồn-Man chết đói, nhẽ do lười quá, há há@ Fa


  Đốt sạch, phá sạch dân Bồn Man lấy gì ăn mờ hông chết đói?


 3. #3 by budifa on 2012/01/07 - 12:02

  @ Son, đùa tý thôi. Cấy chính là tôi chưa hiểu lão BOM bẩu Tông Lê Thánh chém vạn rưởi đầu-lâu Bồn-Man là lấy từ đâu ra. Tóm lại thảm-sát là chém, bỏ đói hai jì?

   

  Chớ thảm-sát thì rõ rồi, từ 9 vạn hộ xuống còn có 2 ngàn người, kinh-vãi-hoàng

 4. #4 by vàng son on 2012/01/07 - 12:20

  @ Fa:

  Son đọc thấy Tông Lê Thánh đem 5 đạo quân đi oánh Bồn Man, 5 đạo đó là nhiêu vạn quân ? 20 – 30 hay hơn?

  Nếu giả thiết này đúng, thì có nghĩa các sử za phải nâng số dân Bồn Man lên 90 vạn cho xứng tầm chiến thắng of Thánh Tông chứ nhờ?

  Ai lại đem mấy chục vạn quân đi oánh có 15 vạn dân bao gồm cả bé ti với già mẻ răng, nhờ nhờ.

  Nếu đúng Bồn Man 90 vạn, mà lúc xin hàng còn có 2 vạn thì 88 vạn đi đâu ? Èo, kinh quá.

 5. #5 by vàng son on 2012/01/07 - 12:31

  Sò rí sò rí,cả nhà làm ơn bỏ bớt con số 0 ở số liệu còm dưới nhầm kiểu kế toán, dấu phẩy = bẩy con bò. xí hộ quạ 

 6. #6 by tung tung on 2012/01/07 - 12:40

  Nhẽ đéo đúng. Thằng Mẽo nó uýnh tuyền thắng đới. Ở Lừa thực-sự thẳng cũng đéo fẩy thua @ FA

  Đọc lại cồng anh đi cô, anh chỉ bảo đó là sự khác biệt về con người giữa Bê và “Ngụy” (aka VNCH) thôi. Ti nhiên đó là anh nói mấy Cu chóp bu nhé. Chứ anh chưa nói đến các thế hệ Cha anh lấy máu muỗi viết huyết thứ xin đi Bê aka vào Nam chiến đấu đâu nhá.

 7. #7 by Mit on 2012/01/07 - 12:59

  Bọn Cờ Đen đánh nhau với Pháp ở Hà Nội của Lưu Vĩnh Phúc là nguời Hakka (một tộc nguời sống ở quanh vùng Quảng Đông-Phúc Kiến….) Nguời Hắc Ca (Khách Gia) không mũi lõ đâu em ạh.@ Búa tạ
  So-rì Mít hông thấy còm của cô.  Bỏn Thái giải thích về người Haw ở đây. 

  The Haw are descendants of the Yunnanese traders who were the traders of the Golden Triangle including Yunnan, Burma and Thailand and who were the brigadier invaders under the Black flag that wagged war in Laos and Vietnam.

  http://www.thailandsworld.com/index.cfm?p=98

 8. #8 by CAM on 2012/01/07 - 13:46

  Hì, Cam chém gió phần phật tắt cả đèn quạt, phẩy hì hục đục đẽo cả buổi mới sáng giăng trở lại. Giờ chém tiếp, đến đâu rồi nhở? Ừa vẫn đương tiếp dân, chửa đến hồi uýnh ku Tửng. Tửng, ra sân xếp hàng chờ đến lượt gọi tên vào chầu. Chóng ngoan, về Cam cho kẹo

 9. #9 by CAM on 2012/01/07 - 14:11

  @Mit: Tất nhiên, văn hóa pằng chéo có rất sớm, từ thời chiến tranh Da Đỏ cuối thế kỷ 17 khi Mẽo quốc vẫn còn thuộc địa Anh kia. Cam đã nói rõ, súng với người Mỹ là biểu hiện quyền uy da trắng thượng đẳng ý Chúa. Nhưng tính cho nước Mỹ thì phải sau độc lập mới công bằng, và Texas là cái mốc định hình nền văn hóa súng đạn khi Mỹ đã trở thành kẻ thống trị, không còn kẻ bị trị dưới váy Nữ Hoàng Anh.

  Rất hay, nước Mẹ UK hiện kiểm soát súng rất chặt chẽ từ năm 1997, sau vụ 16 ẻm + 1 giáo tiểu học bị đòm chết tốt ở Scotland. Lão  Jack Straw  già ngẫn còn đòi quốc tế phải cấm tự do bán các loại vũ khí hạng nhẹ cho dân thường. Dưng tên bựa Kelly Hobbs của NRA “phản đối bất cứ ý đồ quốc tế nào áp đặt cho Mỹ luật lệ kiểm soát việc sử dụng súng trong dân chúng”.

  Nghe giống Nguyễn Phương Nga yêu cầu các nước không được xen vào chiện nội bộ VN, nhở?

 10. #10 by Mit on 2012/01/07 - 14:27

  Quai lại chiện Muong Phuoan cái các cô.  Bỏn khoai tâi kể là gần 50 năm trước khi Tông Lê gửi bộ đội sang Lèo, vua Lèo đã chơi vua ta một vố đổ trác…hehehe Từ ngày Chao Fa Ngum  thu mấy bộ lạc nhỏ về một mối, Fa có ký với vua ta (tên Lê Nga) một hiệp ước tương trợ quân sự lẫn nhao. 


  Khi nước mẹ tẩn vua ta vào 1421, cháu nội của Fa có offer giúp vua ta, và vua ta đã mừng rỡ chấp nhận.  Thế đéo nầu tại chiến trường máo lửa, bỏn lấy lý do Lê Nga là kẻ tiếm ngôi, jump boat sang  hàng nước mẹ tất….hahaha

  (còn)

 11. #11 by Mit on 2012/01/07 - 14:29

  Lê Nga đã có thể uýnh bật Tào năm nẳm, và bề mặt vưỡn giữ sự giao hảo láng giềng tốt với bọn Lèo dưng con cháo của Lê Nga đã không quên trò chơi léo nài…


  Năm 1478, Tông Lê sau khi chém 40 ngàn đầu lâu Chàm chấm dứt một vương cổ hàng ngàn năm +  phía Bắc mặt trận vưỡn yên tĩnh..hehehe, cảm thấy tình hình đã chín muồi để giả thù bọn Lèo chơi léo năm xưa.


  Tông Lê dàn bộ đội Lừa dọc biên giới dưng vưỡn chưa nghĩ da kế đéo nào để cào mặt ăn vạ.  Tin từ phương xa cho hai một bộ lạc Muong vừa bắt được một Ông Bạch Tượng, hiếm dất quí dất, và đưa về lễ vua Lèo ở Xieng Thong, thủ đô Lèo.  Tông Lê gửi đại sứ sang Lèo, nhắn bỏn Lèo đưa Ông Tượng sang Ta để triển lãm, tút suýt.

  (còn)

 12. #12 by Mit on 2012/01/07 - 14:30

  Tới đây câu chiện trở nên convoluted,


  Version1: Vua Lèo đéo thích, dưng làm sao giờ? Ban tham mưu bài kế gửi một rương bằng vàng trỏng đựng mấy miếng móng nhỏ và vài sợi lông của Ông Tượng cho Tông Lê.  Con giai nhớn của vua Lèo không bằng lòng mới sự nhũn nhặn ấy, tráo đống móng với lông í bằng một đống caca của Ông Tượng, giao cho ngài đại sứ mang về Lừa.  Tông Lê có lý do uýnh Lèo.

  Version2: Cái rương vàng được vua Lèo giao cho bọn Mường Phươn mang cống Tông Lê.  Lãnh đạo Mường Phươn chơi đểu tráo caca mới móng và lông Ông Tượng. Tông Lê có lý do uýnh Lèo.
  (còn)

 13. #13 by Mit on 2012/01/07 - 14:33


  Bộ đội của Tông Lê đã được dàn sẵn ở thế sẵn sàng từ trước.  D-day đến bộ đội tràn qua Muong Phươn, cắt đầu lâu lãnh tụ của bọn Mường Phươn, dồi dùng đó làm bàn đạp tổng tấn công Xieng Thong. (Ở đây không thấy nói bâu nhiêu dân Mường Phươn bị đòm chết tốt trong dững ngài đầu của cuộc chiến)

  Hung tin bai đến thủ đô Lèo, vua Lèo da lệnh tử thủ.  200,000 Lèo men + 2000 thớt tượng mai phục đợi bộ đội ta ở chiến trường.  Các cô đoán xem nó ở đâu?  Chính là Plaine des Jarres đấy các cô ợ…hehehe

  Any way, bộ đội ta tuy hành quân đến chiến trường trong tình trạng mệt mỏi, lại bị ambushed, các anh ảnh cũng đéo nhịn bọn Lèo.  Suốt 3 ngài đêm, bỏn quần nhao với hàng ngàn người được cho nghỉ thở trong cả hai phe.

 14. #14 by Mit on 2012/01/07 - 14:34

  Cuối cùng bọn sĩ quan địch lớp thì  KIA, lớp thì bị bắt dồi bị đòm chết tốt trong những ngài sau đó.   Cấp chỉ huy hông còn, tuyến phòng thủ của Lèo tan vỡ, con giai nhớn của vua Lèo, cái cỏn ngu mó dái ngựa bỏ caca vầu rương vàng, cưỡi voi bỏ chại và cuối cùng chết đuối somewhere.

  Bộ đội Tông Lê  tiến về giải phóng Xieng Thong, thế quân đi dư trẻ che…hố hố hố Vua Lèo cùng thân quyến men theo going Mekong trốn mẹ xuống Viên Chăn. Sau khi Xieng Thong thất thủ, một con thứ của vua Lèo, đem cảm tử về tấn công giải phóng thủ đô từ tai bọn bộ đội.

  Kiệt sức sau cuộc hành quân dài, 4000 * bộ đội Tông Lê tại Xieng Thong đéo uýnh lại dững chiến binh mới nài.  Theo bỏn kể chiện, chỉ có 600 bộ đội chại thoát về.  Bọn Lèo khoe sau trận nài bọn Lừa vỡ mật với dũng khí của Lèo men nên hòa bình đã kéo được dững 200 trăm năm giữa hai nước. 

  (* Mít đọc đâu đó bỏn nói Tông Lê gửi một đoàn quân 550,000 bộ đội strong sang tẩn Lèo.  Chả biết có đúng không?)

  (hết)

 15. #15 by Mit on 2012/01/07 - 14:38

  @ em Cam
  Vưỡn còn nói chiện súng a? Mít hết hứng dồi.  Bi giờ đang tập trung đọc Muong Phuoan hố hố hố  Lần khác nhá.

 16. #16 by CAM on 2012/01/07 - 14:45

  @ Lài: Cái này viết cho lão Lài, theo đơn đặt hàng từ năm trước

  1- Đừng nghe ku Lả tiên triền láo vụ Cheonan do Kim Béo bắn đòm. Đây là vụ án đẫm mùi chính trị. Phe Hàn tố Kim khủng bố, phe Kim tố  Hàn chơi “khổ nhục kế”. Kết quả Liên Hiệp Quốc ra một tiên bố hết sức hàng hai, nhằm vào Không Ai Sất. Hết phin, tội nghiệp 46 oppa nghẻo tốt, thủy quân Hàn mang tiếng yếu như giun. Cái họ đạt được là đập vỡ hoàn toàn chính sách Ánh Dương, mở ra thời kỳ mới đầy bất ổn trên vùng biển Hoàng Hải, tạo cớ cho Mỹ trở lại châu Á – Thái Bình Dương giành giật Châu Á cùng TQ sau bao nhiêu năm thơ ơ bỏ ngỏ để tập trung lập lá chắn tên lửa khu vực Đông Âu và vùng Vịnh.

  2- Cũng đừng nghe ku Minh Dung đoán sảng Khựa sẽ nhượng Triều Tiên với Mỹ để đổi lấy Đài Loan. Với TQ, Đài là chuyện nội bộ, còn Triều là phương diện quốc tế. Biên giới đất liền Trung – Triều dài trên 1400km. Chẳng ai dại rước bất ổn về mình. Ngay khi Kim Béo chết, động thái đầu tiên của TQ là siết chặt kiểm tra an ninh biên giới.

  Trên biển, Triều là chốt cài sóng của Khựa. Buông Triều ra, Trung sẽ rơi vào thế bị “thập diện mai phục” từ trận đồ Mỹ- Ấn – Nhật – Úc – Hàn.

  Nữa, người anh em tách rời của Trung, tức Đài Loan, không phải lũ khốn nạn táng tận như đám bại tướng tàn quân Bolsa – Cali.  Mã Anh Cửu đã tuyên sẽ đứng về TQ trong chiến tranh Biển Đông. Vì sao? Hà hà,  vì của Trung tức cũng của Đài, cóc phải chia phần cho Việt – Phi – Mã – In – Bru.

 17. #17 by CAM on 2012/01/07 - 15:10

  @ Mit: Ông Cụ dạy, dân ta phẩy thuộc sử ta. Mít dân Mẽo, nên iu tiên thuộc sử Mẽo trước mới phải đạo. Sử Việt đã có Cam ngày đêm chăm lo bồi đắp triền thống ông cha.

  Dưng hông sao,  ý thức về nguồn tìm hiểu cội rễ dân tộc của Mít cũng dất đáng tiên dương. Hẹn gặp lại trong “Hận Đồ Bàn”!.

  Chào hữu nghị Việt – Mỹ anh em 

 18. #18 by CAM on 2012/01/07 - 15:49

  @ Chuối: cái này viết riêng cho bác Chuối, theo đơn đặt hàng cũng hồi nẳm

  Tinh thần CM là gì? Là đấu tranh cho cái mới thắng thế và thay thế cái cũ. Cái mới phải là cái hay – cái tốt – cái tiến bộ – cái văn minh nhé. Thực tế có rất nhiều cái mới nhưng không hay, còn cái hay thì không mới .

  Xét những gì đám tự xưng trí thức hàng đầu, bao gồm  Chi, Toàn, Diện, Đào, Ngọc, Cù & Co ( sau đây gọi tắt là trí thức bô shit cho đỡ tốn bytes) đương làm:

  1- Họ to mồm phê phán vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nhưng tàn nhẫn ném đá bộ phim “Đường tới Thăng Long” khiến hắn chết tức tưởi ngay từ trong trailer chỉ vì mấy cái mũ mãng giống Tàu, còn giống Việt thì phải ra sao cũng chẳng ông trí thức tinh hoa nào chỉ vẽ ra được.

  2- Họ to mồm đòi ngưng bauxite với tư duy “để dành cho con cháu”. Đó thực chất là kiểu tư duy tiểu  nhược, hèn yếu, thoái thác trách nhiệm của người Việt xấu xí cố hữu. Có phải vì lý do “để dành cho con cháu” mà VN mấy nghìn năm chẳng có nổi một công trình nào cho ra hồn đẳng cấp khu vực, đừng nói chi tới quốc tế? Để dành cho con cháu vậy thế hệ hôm nay sống để làm gì?

 19. #19 by CAM on 2012/01/07 - 15:50

  3- Họ cổ vũ tư tưởng “đồng hành quân sự với Mỹ là mệnh lệnh thời đại”. Thật phản dân tộc hết chỗ nói, 4000 năm người Việt chiến tranh liên miên nhưng luôn ở vào thế “kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Còn giây phút hòa bình nào, ông cha đều cố sức cữu vãn để xây dựng đất nước. Vậy mà lũ trí thức bô shit có cả công nghệ dây chuyền kích động hận thù Việt – Trung qua loạt bài bịa đặt “Trận chiến lão Sơn” và các thứ tương tự trong khi HS _ TS là tranh chấp quốc tế mù mịt ngoài khơi.  Họ quên mất Mỹ đã vứt Đài, VNCH cùng Phi như vất tấm giấy vệ sinh để được bắt tay với TQ.

  4- Họ kêu gào dân chủ nhưng những ai phản lại trái ý đều bị họ chửi bới “rắn độc”, “nô lệ Tàu Cộng”, Việt gian”. Họ còn đòi phải có chế độ ưu đãi, ra tận quán cafe mời họ vào đàm đạo

 20. #20 by CAM on 2012/01/07 - 15:54

  Vụ án CHHV là phép thử tính cách mạng của giới trí thức VN. Kết quả trên cả thất vọng. Nghĩa là tuyệt vọng.

  Những trí thức lên tiếng về phiên tòa CHHV hầu hết đều bày tỏ không đồng ý.  Cũng hầu hết, họ chỉ bám vào chi tiết hình thức; như: 2 condom, bóng dáng công an quá nhiều, không cho tất cả tự do vào xem, luật sư bỏ về, xét xử trong một ngày; để phán xét phiên tòa vội vã, cẩu thả, sợ đối diện sự thật và ca ngợi hình tượng anh hùng bất khuất của CHHV.

  Toàn cảm tính.

 21. #21 by CAM on 2012/01/07 - 16:00

  Không ai, không một ai bình luận phiên tòa bằng lý tính; nghĩa là tính chất pháp lý của một vụ án. Tính chất này phải được xem xét ở cả hai phía: phía bị cáo với Bộ Luật Hình Sự và phía Tòa Án với Luật Tố Tụng Hình Sự. Nếu nghiêm túc xem xét các góc độ này, các vị phóng viên/nhà văn/nhà báo/tiến sĩ/giáo sư … không thể phủ nhận thực tế Cù sai – Tòa đúng quá rõ ràng. Có không nước nào trên thế giới, dù dân chủ cách mấy, sẵn sàng chấp nhận chuyện, công dân vô cớ tùy tiện bêu xấu nhà nước mafia trên báo chí nước ngoài?

  Trong trạng thái đầy cảm tính như thế, trí thức VN chưa đủ năng lực khởi xướng tinh thần CM. Chợt nhớ, lịch sử VN chẳng có cuộc CM nào do trí thức khởi xướng và lãnh đạo thành công cả. Hình như định mệnh?

 22. #22 by Dragonfly on 2012/01/07 - 16:07

  @ Lài: Cái này viết cho lão Lài, theo đơn đặt hàng từ năm trước 

  ————————-
  Đang dặt dẹo như cái kẹo cũng fải ngoi lên thành em Cam fát. Chưa biết đúng sai như nầu nhưng anh thấy Cam về món này có đọc và tìm hiểu khá nghiêm túc.
   Lần sau nếu muốn trích dẫn một chứng minh gì thì vui lòng chèn link vào nha( tỷ như vụ vu khống cs mất 1.7 trẹo Tơn).
  Vụ Khựa không dám bỏ Bắc Hàn anh đồng ý quan điểm với Cam. Hệ Hệ
 23. #23 by leloi on 2012/01/07 - 16:52

  Các cô bựa nói bậy, chửi tục cho vui rất khác với hạng vô học .
  Con Tạ không thể gọi bằng gì khác ngoài loại vô học, loại súc sinh.
  Loại này chỉ làm cho quán bựa mang tiếng.

 24. #24 by leloi on 2012/01/07 - 16:59

  Anh nói thẳng là anh đéo tôn thờ ông Cụ.
  Nhưng những con vô học như con Tạ thì anh coi là con giòi ngu bẩn.
  Chính vì những hạng giòi bọ như con Tạ này mà bọn Lừa khinh đám dân chủ như chó.

 25. #25 by sinbad on 2012/01/07 - 17:03

  Mời ông Cam aka ông  Beo tiếp tục tấn tuồng nốt . Miềng hóng ông  diễn cho tới  khi vãn tuồng .
  Nhẽ ông chỉ thiếu  câu cảm thán :Bô shit bây jờ như quặc .
   

 26. #26 by leloi on 2012/01/07 - 17:04

  Anh thành con Lói đầu nậu thuốc chuột.

  Loại thuốc storrm mà con Lói bốt cho cô nào đó ăn đã giúp anh diệt được 2 con chuột to bằng con mèo. Lũ còn lại vẫn đông lắm. Giờ nó đéo ăn storrm nữa. Có loại nào tốt hơn không ta ?
  Cô nào mách, anh thành thành.

 27. #27 by Kỳ Lừa on 2012/01/07 - 17:05

  @CAM


  Bam in ít thôi cô.

  Cứ xủng xà xủng xẻng nhưng dòm lại chả có nội dung gì.
 28. #28 by leloi on 2012/01/07 - 17:09

  Cam, pam nhiều vầu để khai sáng cho những con lừa như con Tạ và vươn vươn…

  Mời con súc sinh Tạ bú Storm cùng đàn chuột nhà anh.

 29. #29 by sinbad on 2012/01/07 - 17:32

  Nhân mụ Dì viết en tri nầy cũng có chút đỉnh liên quan tới dân Chàm ,miềng mời chi bựa thối tìm đọc ngay và luôn cuốn sách ”CÓ 500 NĂM NHƯ THẾ ” của cô Tú Trung Hồ – một cuốn sách theo miềng rất là thú dị &đáng to read .
  Nếu cô nào quan tâm vấn đề Why  Lừa khút duột miền Trung(từ Đà nỡng cho đếnh Khánh Wòa Nha Troang) lại có giọng nói khó nghe như rứa , nhẽ do khí hậu ?, thỗ nhưỡng ? , nước uống ? ;Hay cô thắc mắc tụi Chàm ngoài phần bị mần thịt bởi các bạo chúa cô Minh Mạng. Lê Thánh Tông ;phần thì chạy trốn ;thì cỏn lại đâu cả gùi .
  Nến như cô Tú Trung Hồ đặt ga giả thuyết & chứng minh  được rằng các cô (Lừa khúc duột miền Trung &Nam Lừa có 50% dòng máu Chàm , nhẽ các cô có bất ngờ ?
  Mời các cô &Vàng Son & Dì lốn cùng tham lưng & đọc sách của cô Tú  nếu mấy cô hứng .

 30. #30 by buata on 2012/01/07 - 17:48

  Ôi đù má…lại có tên Búa Tạ nào nữa kia…mà tên này post ảnh bậy quá…thôi anh đổi nick cho khỏi nhầm với cô…

 31. #31 by leloi on 2012/01/07 - 19:41

  “Trong buổi trả lời phỏng vấn một số báo đài chiều 7/1 tại khách sạn Calidas, Keangnam, Kim Tae Hee từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến giải phẫu thẩm mỹ hay nghi án viết thư thân mật dẫn đến tan vỡ tình cảm của tài tử Jung Jin (người đóng cặp với cô trong Chuyện tình Havard) và bạn gái “.

  —-

  Công nhận lũ kền kền ngu thật
  Chúng nó đéo hiểu phép lịch sự tối thiểu khi khách đến nhà, khách lại là giống cái hay sao mà chúng nó đặt những câu hỏi khắm lặm, mọi đến thế chứ ?.

  Sáng đọc lá cải, anh thấy có con lại còn bô bô tung lên báo là nhà con sống sót trên biển luôn mồm nói vì con Hùng tử tế nên mới thoát chết.

  Tiên sư cả lò lũ ngu ! Vậy những đứa chết là những đứa không tử tế, đáng bị trừng phạt ???

 32. #32 by leloi on 2012/01/07 - 20:44

  Anh phải trực trại cả ngày. Đọc hết mẹ cả quán lẫn lá cải mà không thấy mấy thần tượng bựa của anh lên là thế đéo nào nhỉ ?
  Lạnh quá nên xun vòi vào à ? Kém quá !

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 22:17

  @con Búa Tạ bốt hình lăngnhăng nguxuẩn

  Khóa mõm 2 ngài, xóa hết cồng. Táifạm sẽ tống-jam vĩnhviễn.

 34. #34 by DG on 2012/01/07 - 22:23

  Chiều nai liếc quán, cậu ngao ngán mới cả loạt ảnh của con Tạ, may là con Zì lồn đã xóa, hông thì hehe cậu chưởi cho cái thể loại anh hùng ảo dư con Tạ sập mồ sập mả luôn địt mẹ.

  Thế đéo nầu đến giờ nài gùi, vưỡn còn dững cái đầu lâu tinh hoa dư con Tạ, thi thoảng cậu vô một số diễn đàn, hoặc đơn giản là vầu youtube, thấy bỏn chưởi lồng chưởi lộn mà cậu cứ buồn cười.

  Cậu đồ con Tạ nài mới cả con Sỹ Dâm nhẽ là một? Nhất Quất thông thái chiện ních ảo đâu vầu cồng phơm cậu mới.

  Vì dững loạt ảnh của con Tạ bốt, so mới dững cái gọi là nhời nói từ mồm con Sỹ Dâm khác đéo gì nhao đâu, hehe đặc biệt là kiểu “cảnh cấu liền bà” con nài dành cho em Cam yêu của cậu í.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 22:25

  @con XYZ ở zưới PM cho Zì hỏi về đồnghồ trẻtrung cátính. Zì recommend mấy con Seiko thểthao nài:


 36. #36 by DG on 2012/01/07 - 22:27

  Zì à, Cậu chầu Zì, đêm nai nổ chiện gì hử Zì?

 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 22:32

  Đang định jảng tiếp về xứ Bồn Man mới cả Liênbang Đông Dương zưng Zì buồn ngủ quá Zì đi nằm chút đã.

 38. #38 by DG on 2012/01/07 - 22:37

  Thực ra, nếu cậu hông khơi mào một quả hoành trấng về việc xúc phạm các biểu tượng về tinh thần, tôn giáo nài nọ, thì đến giờ ngữ mồm lồn như con Sỹ Dâm cửu vạn có súng chắc vưỡn đang tự hào lắm dững câu “bảo anh Khổng ngồi ngay ngắn rùi ỉa vầu a lô” hehe.

  Rất tiếc, đám gọi là tinh hoa dư con Zì lồn, Lói thiếu niên tiền phong… lại lấy đó làm hài hước, làm vui, và con Sỹ cứ thế tâm đắc lắm, một kiểu nhận thức đéo thể gọi là vô học, mà còn tệ hơn đám súc vật!

  Chưởi ông Cụ ông Khổng của cậu, thì khác lồn gì chưởi ông Su của con Zì, phỏng các con giời? hehe.

 39. #39 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/07 - 22:43

  Dit me, may an gi ma noi ngu the ha? thang DG ?

 40. #40 by DG on 2012/01/07 - 22:51

  Cậu dòm thấy cồng anh Phấu dzồi dưng cậu ngủ đã, cậu mệt vầu tí thôi hehe.

  Bái bai.

 41. #41 by Pepti on 2012/01/07 - 22:52

  ĐỊT MẸ CON DG NÓI LIÊN THIÊN, MÀY ĂN LỒN ĐI. ĐỒ NGU VÃI BỰA NHƯ THẰNG BUATA.
  ĐÙ MẠ MẦY…. EATSHIT… EATSHIT….

 42. #42 by voong ngau pin on 2012/01/07 - 23:01

  tôi đơi , tôi hiện hồn rồi đơi.

   Tôi phản đối anh búa tạ bốt hình ông cụ liếm lồn như thế, rất mang tiếng bọn phản động.

   Tôi cũng phản đối anh Dái ghẻ đội cụ lên đầu , có cái lồn gì mà phải đội cụ như vại  địt mẹ anh, anh làm thơ thì hai hơn ke ke

   Cô Lính mới ò è gì tôi lúc tôi đang ngủ đới ? cô cứ lôi kèn teo con Dì ra mà búng thì xưng hùng thiê nhạ ngai có cái đéo gì đâu khà khà !!!

   con Lói chuột đâu trồi mẹ lên diệu gin nào địt mẹ !!! cái ổ phò nài cuối tuần vắng quá đi thôi địt mẹ .  

 43. #43 by buata on 2012/01/07 - 23:26

  @PEPTI: Đù má nhà anh….anh phải chửi thằng Búa Tạ (nhớ là có dấu nhé) sao anh lại chửi tôi là buata (tôi đéo có dấu nhá).

  Đù má…để tránh nhầm lẫn kiểu này tôi phải đổi nick thành Búa-tấn để đỡ phải ăn chưởi oan của các anh…Đù má..bức xúc quá đi…
 44. #44 by DG on 2012/01/07 - 23:27

  Vụ bà già giúp việc bị tỉn ở Kim Mã Nụi, ăn ớt, ăn cứt, dội nước sôi… (cậu thấy bọn hehe kền kền vửa vô học vửa xách mé khi luôn mồm gọi những người này là oshin), nói lên điều gì?

   

  Cậu cá 100% rằng những con chủ nhà như trong chiện chiển, là hạng cùng đinh khi ra ngoài xã hội, bản năng thống trị cố hữu trong con người chỉ có dịp phát tác lúc gặp hehe giúp việc.

   

  Những hạng này, ra đường nó chửi cho như chó, nhục hơn chó (sin lỗi ông chó nhế), zìa nhà phát là thể hiện đối mới người ăn kẻ ở, dư một hình thức cân bằng cuộc sống, hà hà hà!?

   

  Mặc dù, nhìn đi nhìn lại thì cũng phải xem lại bà giúp việc, có thể bà chậm thật, có thể bà cũng ăn vụng ở bẩn thật, dưng không thuê thì đuổi mẹ đi, việc đéo gì cứ giữ rịt để rồi hành hạ người ta thế nhể?

   

  Đù má, cút.

 45. #45 by voong ngau pin on 2012/01/07 - 23:28

  Nhìn cái ảnh cuối anh Búa tạ bốt, tôi bồihồi quá thể !!! người yêu tôi xưa cũng đã từng ngồi như thế, cô ấy hai vén cái rèm nhà nghỉ ra, nhiền ra sông Hồng hai đường xá hai nóc nhà , thỉnh thoảng lại bình luận mấy câu vớ vẩn khiến tôi tức rất, tôi đang làm việc mà địt con mẹ nó !!!

 46. #46 by buata on 2012/01/07 - 23:38

  @DG: Hắn thủ bình loạn vụ xăm hình 3 con rết lên người em ở Vũng Tàu…đù má mỗi lần đọc những bài báo kiểu nà anh lại thấy rùng mình cho thói ghen tuông của đàn bà…

  Nhân từ nhất cũng là đàn bà mà ác độc nhất cũng là đàn bà…
 47. #47 by voong ngau pin on 2012/01/07 - 23:45

  Con Buata này hâm mẹ hả, người quán Bựa sao ngu thế nhể, vụ đó đương nhiên con nhỏ tập tọe xã hội đen bịa ra địt mẹ.

   Cô thấy hình xăm con rết trên ngực có mào không he he , xăm để xỉnhục đéo ai tốn tiền trả cho xam mào ?

   

   

   

 48. #48 by voong ngau pin on 2012/01/08 - 00:12

  Con LÓi cao Dái con Fa các con Bựa đâu mẹ hết rồi lên diệu cuối tuần nào địt mẹ, trốn mẹ đâu hết rồi dcm !!!! 

   

  tôi uống 1 mình vạy địt mẹ  

 49. #49 by voong ngau pin on 2012/01/08 - 00:18

  Từ cô búa  tôi suy ra, con Dì còn vất vả nhiều địt mẹ, anh Lả lét bị tống kho rồi nhưng tôi xin có lời tri ân anh, tôi học đc cách nhiền vấn đề từ anh 1 phần địt mẹ, nhưng anh nói dai quá thiềng thử tù tội liên miên, anh không có cái Tâm của người hào sảng  khà khà  !!!

 50. #50 by bonse_vic on 2012/01/08 - 00:25

  Pín có rượu gì cho a xin tí. Vừa uống về nhưng vưỡn