Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Luyện on 2012/01/21 - 06:47

  the real-good-dog của ông Cá Rô nhạt toẹt điếu thấy tí gì là chủ động việc a, làm việc b, sắp xếp việc c chi cả sất  v.v…… Nói chung thẩm xong toàn tác phẩm “Lão Rô” có mỗi ông Cá Rô tung tăng trong bể nước còn con kia thì chả thấy đâu mệ.
                                                                                                                           Luyện

 2. #2 by trungduong on 2012/01/21 - 07:12

  Anh Tam,

  Tôi ở giời Tây khá lâu, nên thấy Tây Tà gì gi cũng chỉ là người, và cái óc thẩm mỹ nó cũng vậy mà thay đổi. Có thể nàng nào ấy không đẹp, nhưng hợp cách với mình, có thể cùng mình tung hứng ngao du thì vẫn có lý. Đấy là cái đẹp. Cả cho hai phái.

  Cho đến ngày cái đẹp không đủ nữa để mình chấp nhận tiếp tục hy sinh thì tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.

  Ra chợ thấy nột cô VN bắt mắt, tung tăng bên anh chàng hơi lớn tuổi, bụng bắt đầu đeo trống, đầu thì tóc đang ra đi. Anh ta lẽo đẽo, cô chỉ mua này mua này, anh ta trả tiền, bỏ vào xe đẩy đi hàng khác. Có hạnh phúc không thì không biết.

  Anh Pin Sắc,

  Tôi rất ít khi rượu, nhưng cảm ơn ly của anh.

 3. #3 by trungduong on 2012/01/21 - 07:18

  Cô Ky,

  Họ là người mang tính chất “địa phương” nên hành đông thế. Theo họ thì việc ăn con thú này quý hiếm, uống được thứ rượu nọ đắt tiền, ôm em nọ chân dài ấy mới chứng mình được “đẳng cấp”.

  Không vì họ đói, chỉ vì làm thế mới khác người. Chứ nói ra bao gã nói được mùi vị gì ngon trong cái thứ bỏ miệng. Trong rượu mạnh họ dùng trong bữa ăn có gì khác.

  Việc họ cần chứng minh, tiền và quyền. Cái hiểu biết không có chỗ đứng.

 4. #4 by EURO on 2012/01/21 - 08:24

  Rô xinh đã tiếp tục trở lại để tiếp tục tham gia giữ khách cho quán!
  @ Phấu yêu:  Đéo còn đường binh lui là việc đầu tiên em nghĩ tới khi quyết liệt hành động. Bởi vậy, em phải thỏa thuận với người mới rằng: Bạn và tôi phải hạnh phúc, phải sống tốt hơn hoặc là chả  nên có đéo. Hơn ai hết, bạn ấy nhận thức được tầm quan trọng vấn đề, và em tin tưởng bạn ấy. Tidien tương lai chẳng ai biết được, giả dụ có chiện gì đó thì em cũng sẽ đéo bâu giờ nghĩ tới quay lại cuộc sống của 1 con Lừa cái như xưa, đéo bâu giờ tiếp tục với những trò thủ dâm não, thà rằng là một single mum để thỏa mái hơn. Bởi vậy sẽ có ngày em làm thêm tham luận kêu gọi chị em anti mẹ hết các giống chồng vô cảm tính lừa, lấy mẹ KhoaiTay tiện thể cải thiện nòi giống. (Vì giống tốt, nên plan là 2 năm nữa em sẽ góp cho quán Bựa thêm 1 bựa nhí tóc vàng mắt xanh, dứt khoát thế.)

  @ Cụ Chín, cụ lăn tăn  đúng, nhưng may mắn cho Rô là bạn ấy yêu cái đấtnước này trước khi yêu Rô, và cũng đủ tự tin sẽ sống tốt ở đây với 1 thu nhập tốt nên tuy diễn biến hơi gấp, nhưng bọn Rô không còn ở cái tuổi quá bồng bột để quên mất cần phải có những gì thì mới cấu thành hạnh phúc.

 5. #5 by EURO on 2012/01/21 - 08:27


  @ Bạn 33: trước đây Rô cũng nghĩ Tai luôn lấy gái xấu, tỉ dư nhỏ  con, mắt hí, mũi tẹt, da đen…. Bởi vậy Rô có bày tỏ ngạc nhiên là Rô đéo thuộc tiêu chẩn nầu trong nhóm đó thì bạn đó chỉ trả lời đơn giản: Mày đủ để gọi là perfect với tao, và tối quan trọng là tao fell good tất cả mọi thứ với mày.Vậy là đủ ok?
  Còn vụ bạn hỏi Rô đã hỏi ý giai quán Bựa chưa mà khẳng định mình đẹp, rùi so với em Thúy Thúy gì gì đó hả? Bạn nên có kinh nghiệm sinh hoạt quán Bựa hơn để đừng đưa ra những théc méc ngớ ngẩn kiểu đó với các bựa cựu trào. Chỉ cần luôn nhớ 3 câu này: Mình là ai? Mình đang ở vị trí nào? Mình đang làm gì…? là đủ để trả lời câu hỏi này.
  Hành động luôn phải tìm những thứ to và dài hơn để đéo dám ngóc đầu nhìn thiên hạ là hành động tự ty đến thảm hại. Xin lỗi, món này Rô không có.

  @ Bạn Luyện gì đó hỏi thăm chiện có mình ông cá Rô bơi trong bể? Cái này có phần đúng. Để chị em thấy rằng, chính chị em chứ đéo phải ai có quyền thay đổi cuộc đời mình.

 6. #6 by EURO on 2012/01/21 - 08:35

  @ Riêng Sành Đức nhợn, cần phải năng sinh hoạt quán Bựa hơn đi chứ disme ngớ ngẩn đéo chịu đựng nủi. Còn nhớ vụ ộp SG, trong vòng 1 tiếng chở Sành lòng vòng ngoài đường lúc giữa khuya bị công an dừng tới 5 lần tội không nón bảo hiểm (1-2h đêm thì lấy đéo đâu ra chỗ bán nón mà mua), tổ sư  Rô đã dặn cứ ngồi yên để Rô mần việc nhưng cỏn thì cứ nhấp nhổm rút xì gà ra mời công an, ngu đéo tưởng. Đi đâu cũng thò cái mùi Kiều ngố thì có mà ăn cám đất này.
  Đèo mẹ may hôm đó không phải cúng đồng nào, chứ nếu không bây giờ Sành bị réo chửi tới đéo ngóc đầu nổi ở quán Bựa này.

 7. #7 by Táo Mèo on 2012/01/21 - 08:37

  Cô Rô nam tính và yêu bản thân mình như thế thì anh khuyên tốt nhất là nên sống độc thân.

  Anh luôn có một niềm tin rằng, chỉ những kẻ hãm lìn mới thường xuyên gặp phải những chuyện hãm lìn. Như cô Lói ở đây là một ví dụ.

  Giống như chuyện ngụ ngôn hai con chó chui vào nhà gương. Một con hớn hở thì thấy trong gương có hàng ngàn con hớn hở lại, một con khác nhăn nhó thì nhìn thấy toàn những con nhăn nhó trong gương.

  Vậy muốn đời không hãm lìn với ta thì ta phải không là kẻ hãm lìn trước đã. Hãy nhìn đời thật trìu mến sẽ thấy đời thật mến thương.

  Anh thương các cô quá đi.

 8. #8 by Táo Mèo on 2012/01/21 - 08:45

  Cô Rô nói các con cô vẫn đầy đủ khi gia đình cô chia tay. Hehe, như thế nào là đầy đủ?

  Trẻ con chúng cần một gia đình có bố có mẹ, tối ngồi ăn cơm với nhau; ôm bố một cái, ôm mẹ một cái trước khi đi ngủ; thi thoảng cả nhà đi siêu thị, đi xem xiếc, đi du lịch,… thì lớn lên nó mới trở thành một ông bà người bình thường được.

  Bây giờ cô làm cho chúng bị mất cân bằng, lớn lên chúng rất dễ hãm lìn, lại hằn học với đời, lại bắt đầu một vòng nghiệp chướng hãm lìn mới.

 9. #9 by EURO on 2012/01/21 - 08:54

  Xin trào anh Táo Mèo. Quả thật anh không biên giống bọn Bựa tui vẫn tiếp chiện nên tui vẫn chưa hiểu ý anh. Thế  thì nhờ anh giải thích giùm, việc tui yêu bản thân tui có thuộc phạm trù hãm lìn? Việc tui cố gắng sống tốt hơn có thuộc phạm trù hãm lìn như ý anh nói?
  Thẳng thắn mà nói thì tui đéo thích sống độc thân. Tui cần có người hàng ngày chịu nghe tui nói, và nói để tui chịu nghe. Tui cần có người cuối tuần đưa nghé tui đi loăng quăng, để enjoy cuộc sống. Tui cần có người đêm đêm nằm với tui, vuốt ve tui để tui ý thức mình là một con cái hấp dẫn, hoặc chia sẻ với tui mọi chiện không tên. Cái đó thuộc phạm trù hãm lìn?
  Trong lúc tui feel good với những cái đó, thì việc đéo tui phải sống cô độc? (Đương nhiên trừ khi tui đéo thể kiếm ra thằng nầu đáp ứng được những nhu cầu đó, thì thật sự độc thân mà vẫn long lanh là giải pháp không tồi!)

 10. #10 by EURO on 2012/01/21 - 09:09

  Hehe, rùi cuối cùng tui cũng hiểu ý anh là vì con cái, nên tui cần giữ gìn cái tổ lạnh để con cái có cái gọi là cân bằng. Ghi nhận ý anh, vì đây cũng là lý do chính để bọn Lừa đực đi rong chúng biết thóp chị em, cá chuối đắm đuối vì con, mà thỏa mái đi rong vì biết vợ sẽ bị con níu chân mà cứ cắn răng chịu đựng cuộc sống như địa ngục.
  Thế là lại thêm một lý do để tui chửi mả tổ những thằng cổ súy tính cam chịu của chị em.
  Kính thưa quý anh.
  Cuộc sống như anh vẽ, tối tối con cái ôm bố một nhát, ôm mẹ một nhát thì thật sự lý tưởng cho trẻ con. Lý tưởng như các clip trong các CD ca nhạc cho các cháu vậy.
  Nhưng thưa quý anh, bao nhiêu phần trăm các ông bố thường xiên có mặt ở nhà để con cái tận hưởng cái hạnh phúc đó? nếu như cuộc sống được như vậy, thì con điên nào là đứa muốn phá vỡ thế cân bằng?
  Hay là tan giờ công sở, các ông sẵn sàng túm tụm nhau lại, để kệ mẹ con nái xề sau một ngày cày cuốc vất vả tại công sở chẳng thua đéo các ông lại về nhà xoay như chong chóng với đủ thứ việc không tên, rồi hiu hắt chờ các ông trở về với rượu bia nồng nặc?
  Rồi để giữ thế cân bằng như ý quý anh, con nái xề vẫn phải đóng vai hạnh phúc hàng đêm bên thằng chồng vô tư nằm ngáy như lợn, trong đầu vẩn vơ nó đã làm những gì với con bồ nó vài tiếng trước?

  Đó chỉ là những ví dụ nhỏ, thưa quý anh. Để quý anh thấy rằng, li hôn bao giờ cũng là giải pháp cuối cùng và cực chẳng đã. Nhưng cần, và nên để tìm tới một giải pháp hay hơn là sống trong địa ngục.

  Cắt còm.

 11. #11 by Lìn iêu on 2012/01/21 - 09:13

  The real-good-man sings,


  … Ầu ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi
  Bậu gieo tiếng dữ, ơ hờ…

  Bậu gieo tiếng dữ, cho rồi bậu ra…


  Nhạc, dzô!


  Tham gì phụ nghĩa thía Rồ ui
  Rồ đà bỏ đi theo người nơi phồn hoa Khoai Tầy
  Rồ quên lời hứa ngày xưa
  Cùng ai thề ước đón đưa cau trầu

  Cau trầu thì vưỡn là trầu cau
  Mờ người sánh đôi bên Rồ nay đâu phẩy là tôi
  Thì thôi mình đíu nợ duyên
  Cầu mong Tây tẩy sẽ lun bên Rồ…


  (lão liệt ta có nhờ vện iêu hát minh họa Ở ĐÂY)
 12. #12 by Lucky on 2012/01/21 - 09:18

  @ anh Dương :

   

  Sống môi trường bất an như Lừa, lại trãi nghiệm thời Thiên Đường thật tao nhã nữa , Ky nghĩ thế hệ ý, chừ giàu sụ, họ chỉ muốn được ăn của ngon vật lạ, gái gú tý khi có thể rồi tèo trong mãn nguyện thôi!

   

  Họ đéo thể như anh Sành uống bia trên cao nhìn Paris đèn đẹp lung linh về đêm ,hay cỡi du thuyền lênh đênh trên đại dương để thấy mình bé nhỏ, hay bay vút lên bầu trời cứ ngỡ mình như ông chim bay bay …vì họ đéo thể nghĩ ra được đến vậy khi họ sống trong môi trường Lừa !

   

  Còn lãnh đạo, hay lãnh tụ thì đéo chơi được như anh Sành, vì làm vậy, thèn thối mồm nó dìm cho chít ,rùi cái gì gương mẫu, đạo đức này nọ lọ chai…khiến họ muốn thưỡng thức cuộc sống như anh Sành cũng khó ! Ky chắc luôn khối bác vừa đéo vừa run á!

   

  Quanh đi quanh lại, họ tìm cái bỏ mồm thôi chứ biết làm gì giờ anh? Rùi an ủi ” mình nếm đủ của ngon vật lạ, tèo ok dồi!”

   

   

 13. #13 by EURO on 2012/01/21 - 09:22

  Xin thưa với quý anh.
  Li dị là giải pháp tốt cho tất cả mọi người, kể cả nghé nếu như tình hình không thể cải thiện được. Chẳng có đứa trẻ nầu hạnh phúc khi sống trong môt mái nhà mà không khí lúc nào cũng nặng như chì, thằng bố con mẹ hở cái là móc nhiếc chì chiết nhau để trả thù miệng.
  Với tui, thì rất đơn giản. Có chiện gì cần giải quyết, chúng tui hẹn nhau lên mạng chat hoặc ra quán cafe, đéo bâu giờ cần ầm ỹ hay làm gì ấn tượng trước mặt con cái. Chúng tui phải thỏa thuận, con cái ở với ai là tốt nhất, được chăm sóc đầy đủ nhất cả về dinh dưỡng lẫn chiện học hành, và rạch ròi đây không phải là một cuộc chiến để phân thua- thắng. Đây là những cuộc sống, số phận cụ thể.
  Rùi cả hai chúng tui gọi nghé lại, nói giản dị thế nầy: Ba mẹ sẽ không sống với nhau nữa, các con thích ở với ai?
  Chúng nói con thích ở với mẹ, vậy là bọn tui thỏa thuận ba chúng sẽ đến với chúng bất cứ khi nào có nhu cầu. Và mọi việc về tài chính hay quyết định nào quan trọng liên quan tới bọn trẻ đều phải ngồi lại với nhau để bàn bạc tìm giải pháp tốt nhất.
  Và tui thấy những việc đó chúng tui thực hiện nhẹ tênh, chẳng có vấn đề mẹ.
  Tới giờ bọn trẻ tui cũng chẳng có biểu hiện mất cân bằng nào. Chúng vẫn học hành bình thường. Thỉnh thoảng vẫn mừng hú lên khi ba chúng gọi điện hoặc tới đưa chúng đi chơi. Cuối tuần vẫn háo hức với những chiến picnic cùng cha mới. Chẳng vấn đề mẹ.
  Và chúng tui cũng chẳng bâu giờ nói xấu về nhau 1 tiếng trước mặt bọn trẻ. Đây là một tham luận văn hóa li dị nữa, mà tui sẽ trình bày khi có ngẫu hứng, thưa quý anh!

 14. #14 by Old Sung on 2012/01/21 - 09:32

  Tham luận về Thôi với Trùng Nhĩ.

  Khi còn nhỏ đọc chiện Thôi ôm mẹ chết cháy trong rừng, anh nghĩ : ông nầy thần kinh, sao phẩy chịu chết cháy? Điều ghi nhận là tục ăn bánh trôi bánh chay có từ Tầu đéo phải của Lừa. Tầu cái đéo gì cũng có tích (aka. lý do).

  Khi nhớn thì anh thấy chiện vô lý đéo chịu được và nghĩ ra một điều : Tấn trùng nhĩ bắt dân vầu ngày Thôi chết cháy phải ăn đồ nguội chỉ là một màn PR cho bản thân, một trò đạo đức giả tởm lợm. Kiểu nầy thấy trong nhiều  chiện Tầu: Lưu Bị ném con, Tào Tháo khóc Bàng Đức..

  Hệ quả có thể rút ra : dân Tàu cũng như Lừa cực ngu vì dễ tin vào những chuyện bịa đặt thành huyền thoại. Thế nên chúng chỉ có cái củ sọ hợp với việc làm nô lệ.

 15. #15 by budifa on 2012/01/21 - 09:47

  Em Rô quả-là nhà-báo, có tài biên chiện jựt-gưn, hehe. Ti-nhiên tôi hơi lăn-tăn dững thứ sao

  “trước đó, gia đình hai bên đã họp nhau lại để thông qua cuộc vận động tui hãy nhẫn nại chịu đựng vì tương lai con em mình”
  vs
  “Và một nữa gia đình của real-good-man vẫn chưa biết chiện, tết này vẫn réo rắt em về chơi”

  “Lúc đó, tui chỉ hỏi ngược lại đơn giản thế nầy: Nếu chịu đựng, thì tui được gì?”
  vs
  “thực tế thì em vẫn chưa có cảm giác mình phải chịu đựng gì”

  Tôi thì tôi cứ dự bừa là em Rô fẩy chiệu-đựng chiện tuần mới được hút 1 điếu Vi-la quen-thuộc đã 10 niên trong khi có-thể được hút xì-gà gộc 3 điếu 1 ngài, khà khà

 16. #16 by budifa on 2012/01/21 - 09:53

  Dù-sâu cũng chúc quyết-định của em Rô sẽ mang lại dững jì em muốn

  Tôi cũng thuộc típ lo cho mình trước, lo cho người sao nên hai bị chưởi là ích-kỷ, hehe, dưng tôi kệ mẹ

 17. #17 by budifa on 2012/01/21 - 09:58

  Thoai, chúc cả-lò bựa chơi (not ăn) Tết vui-vẻ

  Cả tuần Tết vện kè-kè bên cạnh nhẽ chỉ hóng chứ đéo dám còm. Lộ ních là đéo chém-jó được nữa, hí hí

 18. #18 by trungduong on 2012/01/21 - 10:02

  Cô Ky,

  Bao giờ nhà giàu mới nổi hoặc trọc phú nhà quê thì cũng có những thái độ và cách xử rất ngộ. Đọc sách của cụ Vương Hồng Sển về các công tử miệt vườn miền Nam đầu thế kỷ 20 thì cũng chỉ là như thế, ăn uống và …gái. Tuy có thể họ giàu nứt đố đô vách, có thể vui thanh nhã hơn. Và ngay cả Tây ngố cũng không hơn. Cứ nhìn các trọc phú Đông Âu ấy thì biết rồi.

  Cấp lãnh tụ địa phương thì có cách hành xử rất địa phương . Cao hơn nữa thì lo biến của chung thành của riêng, củng cố địa vị . Họ chẳng thiết đến ngao du vì quyền lực làm cho họ say mê. Nhưng cũng là thời mới, họ ăn vụng kín hơn và họ cho con đi dọn chỗ.

  Còn kẻ trung và thấp ấy ngồi vào chỗ ngon nên phải diễu võ dương oai, hoạnh họe mong rằng thằng khác sợ mình mà khúm núm, mà lạy lục.

  Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

  (Quyền lực không làm hư người ta, nhưng những tên ngốc khi vào được vị thế nắm quyền làm hỏng quyền lực)

  George Bernard Shaw

 19. #19 by EURO on 2012/01/21 - 10:04

  @ Kính thưa quý anh Fa.
  – Ý 1 của anh: Dất đơn giản và logic, chúng tui đều sống ở SG, chiện xảy ra ở SG và cả 2 quê cho tới nay đều không biết chiện do chúng tui chẳng làm con mẹ gì ầm ỹ cả. Vậy đã đủ chưa thưa quý anh?

  – Ý 2: Bọn bỏn (gia đình 2 bên đang Sống tại SG ) muốn tui chịu đựng như những lừa cái khác, nhưng tui đéo chịu, với tui 2 tuần khóc xả hàng là đủ, vậy thì khẳng định là tui đéo phẩy chịu đựng gì là chính xác. Vậy là đã thỏa mãn théc méc của quý anh? Mời quý anh tiếp tục tìm kiếm những dữ liệu giựt gưn để tui phản biện, hôm nay tui tận hưởng ngày duy nhất trong năm nằm ườn online, đéo mần gì ngoài chém gió hehe…

  @ Quý anh Lìn, aka Sóng yêu:
  Rô đang sống tại Lừa, nên những nhận định y chang như kiểu của anh Rô đéo lạ. Thông cảm cho anh rất. Tidien, anh có ý gì giúp Rô bật lên tham nuận hay phản biện để có ích cho người khác thay vì những nhận định vu vơ như thế, tỷ như ý kiến về lý do cân bằng tâm lý cho trẻ hậu ly hôn mà Rô vừa trình bày?

 20. #20 by trungduong on 2012/01/21 - 10:13

  Anh Sung Già,

  Mỗi thế hệ có cách nhìn khác nhau về liên hệ cha con, vợ chồng, gia đình, xã hội và quyền lực. Ngày nay chúng ta nhìn những gì thuộc về 50-100 năm trước chắc không hợp, huống chi là ngàn năm.

  Và chính những gì chúng ta bảo hợp cho ngày nay, thế hệ sau sẽ không còn vậy, bao giờ cũng là quả lắc đồng hồ.

  Về ngày xưa ấy, chưa mấy người biết chữ. Mà có biết cũng không dám nói lên điều mình nghĩ vì thiên hạ đâu có thấy ngoài chỗ mình thì con chỗ khác dưới cùng bầu trời.

  Theo như tôi biết thì nhiều tích trong truyện Tàu được vẽ thêm phục vụ cho chủ thuyết “Quân – Thần”, bây giờ đã lỗi thời nhưng hàng ngàn năm trị yên được nước.

  Nên ý tôi là, sách thì đọc vậy và nghĩ xem mình học được gì nơi ấy.

  Sách viết cho thời đó, và ngày nay áp dụng ra sao. Gương đã có, cách áp dụng cần uyển chuyển.

 21. #21 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 10:14

  Anh ủng hộ Rô yêu, mấy ông Lừa chỉ uống diệu nói phét cãi khỏe chả làm cái đéo gì cho đời khà khà 

 22. #22 by EURO on 2012/01/21 - 10:22

  @ Bín yêu, hehe, Lừa đực thì chẳng phẩy chăm chăm đều xấu, dưng ác cái là tuyệt đại đa số xấu vì ảnh hưởng của cả bao nhiêu năm ý thức hệ về việc giống cái sinh ra chỉ để cam chịu. Mà ác hơn nữa là khi mình nói thật bỏn lại nhảy cà tưng vì chạm nọc chứ đéo bâu giờ muốn si nghĩ nghiêm túc và thấu đáo để cải thiện tình hình.
  Nếu bỏn không biết thay đổi cái tính lừa cố hữu trong cách cư xử với những con cái thuộc về bỏn, em sẽ vận động Đảng mình ra nghị quyết buộc gái Lừa lấy mẹ Tây hết hehe…
  Dất dất thỏa mãn với ý kiến đó, cho tiệt chủng mẹ cái tính con lừa đi hehe…

 23. #23 by trungduong on 2012/01/21 - 10:52

  Cô Euro,

  Cái tính nơi người đàn ông Việt Nam ấy không phải sinh ra là thế, nhưng là vì môi trường sinh sống thôi. Qua nước ngoài phần đông đều như người bản xứ thôi. Ai sao ta vậy.

  Ngay tại cá nước Âu Mỹ ấy người đàn bà mới có được thong thả tí cỡ chừng 60 năm về đây khi họ ra ngoài làm việc. và ngày nay lương vẫn chưa đồng đều đấy ngoài những ngành mới.

  Cỡ cha mẹ mình thì gia đình vẫn cỡ 8-10 người con. Lo việc đồng áng hoặc làm nhà máy. Và tất nhiên người đàn bà ở nhà phục vụ cho chồng con. Hỏi lại những người ấy, họ nói như vậy là đúng, gia đình vẫn vui và họ thật sự vụi Lớp sau thì ngoay ngoảy không chiu.

  Tóm lại thì nồi nào ấp vung nấy, vừa thì tốt chứ không phải là cho mọi người. Tuy nhiên nếu Euro cảm thấy việc bây giờ la tốt thì chúc mừng. Đời còn dài và ngay mai hãy để cho ngày mai.

  Còn ai chưa hoặc mới cưới thì hãy xét lại giao ước, chia ra ai làm việc gì.

 24. #24 by Lìn iêu on 2012/01/21 - 11:06

  @Rô xinh

  Bàn về cân bằng tâm lý cho trẻ trong gia đình thời kỳ hậu ly hôn 
  (đù, ngày thường lão chỉ nói tuyền chiện xiền bạc, bữa nay nổ cái này lên nghe hùng hồn giống giáo xư tiến xĩ tâm lý ghê dị ta)

  Dị là Rô đã công nhựn 1 cái hiển nhiên mất cân bằng cho chíp. Mới đầu nhè nhẹ, nặng dần thời chíp dậy thì, rùi dai dẳng theo đuổi suốt quãng đời còn lại.
  Giải quyết chiện này, cần chiên diên tư vấn tâm lý thứ thiệt. Nhẽ đíu fẩy lão liệt ta. Nhưng đã lỡ nổ thì nên nổ thêm xíu

  Đa số Lừa bừn nông dất sợ cái này, đành phẩy cắn dăng chấp nhựn thực tại. Đóng kịch dí đời, đóng kịch dí chính mình. Là nhà bấu, chắc Rô cũng biết những vụ ly hôn ở độ tuổi U.70, thậm chí 80, 90. Nhẽ chán đóng kịch rùi, hi hi. Chíp dất đỗi xót xa khi biết thiệt da ba mẹ xém nghỉ chơi từ thời chíp bé xíu nhưng rùi mừng húm vì bỏn đã dằn lòng chờ chíp chưởng thành, yên bề ja thất cái đã. Tức bỏn ba mẹ dất hãm lìn nhìn chữ Nhẫn. Đúng kiểu mọi rợ Á Đông thờ Khổng.
  Lão liệt ta nhẽ cũng hãm lìn kiểu thía, hía hía hía

  Xã hội Fai tây thì lại khác, đương nhiên. Lão đíu mún Lừa fát chiển y chang Fai Tây dề mọi mặt, cả hay lẫn dở
 25. #26 by Old Sung on 2012/01/21 - 11:38

  Tham luận về chiện Nữ Bô Lão con Zì nổ:

  Anh nghĩ con Zì đã không nhìn thấy hoặc né tránh khía cạnh có tính chất cá nhân (invidual) trong con người Nữ Bô Lão cỏn. Bà bà cũng đã lựa chọn một thứ cho mình khi không lấy chồng mà nuôi mấy đứa cháu mồ côi L đó là chữ DANH.Đó là chữ HẠNH trong tứ Đức Công Dung Dung Ngôn Hạnh mà Nho giáo rất đề cao. Mặt khác có thể lượng Hóoc môn sinh dục của Bả ít hơn người. Đó cũng là những khả năng có thể. Đéo thể khẳng định là chỉ vì người khác!

  Sau khi đọc ông Phớt thì anh hiểu rằng, giống Người cũng chỉ là một thứ sinh vật bị chi phối bởi các quy luật cảu tự nhiên và xã hội. Đã là sinh vật tất vì mình (vị ngã) có điều mỗi cá thể vì mình theo cách nào thì còn do các yếu tô bẩm sinh của cá thể đó cộng với điều kiện môi trường tự nhiên và Xã hội ảnh hưởng lên nó, Cái phần lý trí con người là nhỏ nhoi so với phần vô thức.

  Những cá thể như Đức Phật hay Chúa Giê su  là những Người đặc biệt được khải thị nhờ tu luyện hoặc nhờ phép màu từ Thiên giới. Không thể bàn luận hoặc so sánh.

  Câu chuyện Bô lão con Zì  cho thấy tác hại của  Nho giáo mà thôi. Có đéo gì ghê gớm mà cao giọng. Rồi bày đặt cảm thông, dư chỉ có mầy mới biết. Đjit mẹ, hãy khách quan nhất, khoa học nhất ngay cả khi nhìn người thân hoặc chính bản thân mầy.

  Chuyện thời các cụ anh biết còn đầy các tấm gương nhân ái bao dung con cháu mà đéo cần hy sinh chuyện riêng tư ngay trong dòng họ anh. Đấy cũng là một phẩm chất có chút bản năng của giống người mà đéo cần lý thuyết cặc nào cả.

  @Trung đường

  Thời nay còn nhiều Tầu , Lừa tin nên tôi mới nói.

 26. #28 by EURO on 2012/01/21 - 11:57

  @ Anh Dương yêu, thời nào thì phải theo thế nấy, Rô hiểu Khoai Tây không phải xứ sở thiên đàng, bởi vậy Rô chưa bâu giờ có ý qua bển- trừ để travel hoặc sau này, nếu xét ích hơn cho Nghé. Tidienm, câu chiện của Rô là trong bối cảnh hiện đại, và không nhiều Lừa cái ý thức được mình có quyền thay đủi số phận của mình, cũng không nhiều Lừa đực có ý thức được con vện của mình có quyền sống và thụ hưởng hạnh phúc như những con người.

  @ Quý anh Lìn aka Sóng yêu: HIểu sai ý Rô rùi, Rô không nói con nít sẽ mất cân bằng khi ba mẹ li dị. Rô không tin vào thuyết đó. Quan trọng là người lớn phải cư xử làm sao để đừng ảnh hưởng xấu đến bỏn, và nghĩ tới lợi ích của bỏn đầu tiên trong mỗi quyết định.
  Trẻ con cũng có quyền đéo phẩy chịu đựng 1 gia đình như địa ngục.
   

 27. #29 by nhất on 2012/01/21 - 11:58

  @Sung già
  Anh thấy mụ Dì đéo cao giọng đâu. Mụ chỉ kể câu chuyện làm ví dụ. Cô làm đéo gì mà phải gây gổ với mụ mủ. Ở VN thời đầu thế kỷ truớc, những câu chuyện như mụ Dì kể khá phổ biến. Việc mụ Dì tỏ lòng thương xót bô lão  đéo ai bắt cô tin, anh nghĩ nếu  cô có biết trường hợp tương tự thì cô đã đéo viết như vậy.
  Hiện giờ cũng đỡ hơn nhưng vẫn còn nhiều chuyện đàn bà Lừa nhẫnnại hy sinh vì chồng con. Mục đích của em Rô là dùng câu chuyện cuủa mình để góp phần giải phóng cho phụ nữ Lừa.

 28. #30 by EURO on 2012/01/21 - 12:01


  Xâu hàng với các Bựa bọn nghé nhà Rô đã bắt nhịp cuộc sống mới thế nầu. Chả có đéo nầu là bi kịch bay mất công bằng khi quyền lợi của bỏn vẫn được những người lớn đặt lên hàng đầu cả.

  Photobucket

 29. #31 by EURO on 2012/01/21 - 12:07

  @ Nhất dâm, đúng là Bựa viên cựu trào.

  Thêm nữa nè:

  Photobucket Photobucket

 30. #32 by nhất on 2012/01/21 - 12:42

  @Rô
  Hồi hay chat với em, biết heo nhạu cái đéo gì mà 4/7,  everyweek, 10h khuya mới về nhà, anh xui em bỏ heo cũng chỉ đùa vì biết Lừa là vậy. Thế mà làm thật ,hehe.

 31. #33 by sahadin08 on 2012/01/21 - 13:09

  Thầy lên dồi bai ơi…bai ơi…

  Chầu cả nông trại phát dại cái  nào…đệt mệ …gớm tết nhất đéo gì kéo đến cứ ầm ầm làm thầy mệt qá hóa mẹ nó thảnh thơi dồi đơi nời…mấy con bần tinh đi đâu dạo nài để cái chuồng nhà chúng bai âm ỉ âm ỉ dư dỉ ./ thầy đây nời….đệt mệ ..thầy đi đớp rùi vào phản biện với con rô nhà thầy ..tết là ./ …tết là ./…

 32. #34 by 333 on 2012/01/21 - 13:44

  @Rô


  Tên Khoai Tây lẻo khoẻo này rất bình thường (mức trung bình trở xuống theo chuẩn Tây), sao em ca quá vậy cà?.

  Em đúng là người hay thái quá mọi việc (cả yêu lẫn ghét).

  Em chỉ là một người đàn bà bình thường, hãy sống một cuộc đời bình thường.

  @ tên real good man: Mi lặn mô mất tiêu, Tết ni chắc ăn Tết lớn lắm hử? Tộ sư mi, anh GATO với mi quá đi hehe.
 33. #35 by 333 on 2012/01/21 - 13:48

  @Rô (tiếp)


  Dòm hình em, anh thấy em không được khỏe lắm đâu.

  Giờ phải chăm hai nhóc (anh Tây dù tham gia thế nầu cũng chỉ có mức độ), cộng tuổi tác vào là xuống nhanh lắm, đàn bà đã xuống là xuống không phanh.

  Tộ sự thằng real good man phát nữa hì hì.

 34. #36 by 333 on 2012/01/21 - 14:03

  khi quyền lợi của bỏn vẫn được những người lớn đặt lên hàng đầu. 

  @Lại Rô típ.

  Chả nhẽ tôn trọng quyền lợi bọn trẻ chỉ là nuôi ăn, dẫn vô công viên cho chạy lăng quăng, mút kem, chụp hình thôi à?

  Đơn giản quá zậy cà???
 35. #37 by Táo Mèo on 2012/01/21 - 15:22

  Tiếp tục phỏng vấn Rô.

  Tại sao Rô với phải thằng chồng hãm lìn? (Đừng nói là Lừa đực thằng nào chả hãm lìn nhá).

  Anh dự là Rô sẽ trả lời một trong hai phương án sau:

  1. Em đéo để ý, lấy vội quá.

  2. Lúc đầu nó ngon, về sau mới hãm lìn.

  Anh bàn theo phương án 2 trước.

  Người ta nói muốn có hạnh phúc thì phải xây dựng nó, phải kỳ công vì nó chứ không tự dưng mà có được. Giống như trồng cây, em phải chăm sóc, uốn nắn, cắt tỉa thì nó mới đẹp được. Thằng chồng cũng vậy, nó trở lên hãm lìn là phần nhiều ở em, đầu tiên là em trở nên không còn đáng yêu với nó nữa, em thế nào nó mặc mẹc. Anh đồ là nó cũng rất vui khi em nói chia tay.

  Nhưng anh lại dự là em sẽ trả lời theo phương án 1.

  Anh cắt cồng.

 36. #38 by Táo Mèo on 2012/01/21 - 15:36

  Anh dự là Rô sẽ trả lời theo phương án 1. Tại sâu?

  Rô quyết định lấy nó trong 10 phút, quyết định bỏ nó trong 10 phút, quyết định lấy thằng Tây trong 10 phút, bật thằng chủ nhà trong bếp nhà nó sau chưa đến 10 phút.

  Cuộc đời Rô là chuỗi những phút ngẫu hứng. Nói Rô đừng giận, Rô là người rất đồng bóng, giống cô Zì chủ quán, khùng điên bất thường.

  Vì ngẫu hứng, đồng bóng nên Rô thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Rô quyết định cuộc đời mình giống như chơi lô đề, mà xác suất trúng ngon ăn của nó như thế nào chắc Rô đã hiểu. Vì thế những chuyện hãm lìn đến với Rô là bình thường, và anh lại xin lỗi Rô, có vẻ như nó vẫn còn chờ Rô rất nhiều ở phía trước.

  Anh cắt cồng.

 37. #39 by Táo Mèo on 2012/01/21 - 15:55

  Quay lại chuyện bữa ăn ở nhà vợ chồng cô bạn Rô.

  Trừ những thằng tối ngày say xỉn be bét rồi bắt vợ phục vụ như ô sin thì anh không bàn. Nhưng thi thoảng nó dẫn bạn về nhà vui vẻ một trận thì vợ cũng nên vui vẻ mà phục vụ, bù lại những lúc nó phải hì hục vã mồ hôi để dâng hiến mình.

  Còn đói hả? kiếm tạm miếng bỏ vào mồm vừa ăn vừa nhảy chân sáo phục vụ, thấy điều đó thật vui chứ không hằn học bon chen như Rô nghĩ.

  Tại sao cồng trước anh nói Rô nam tính? Là vì Rô rất bon chen với đàn ông, Rô muốn phải được thật sòng phẳng với đàn ông, và rồi Rô dần mang suy nghĩ của đàn ông.

  Vì nam tính nên Rô luôn bức xúc với những việc làm của người phụ nữ bình thường, trong khi những phụ nữ khác không thấy hoặc thấy ít bức xúc hơn. Vì Rô nam tính nên Rô không còn đáng yêu trong con mắt chồng nữa. Bi kịch bắt đầu xuất hiện từ đây, thậm chí thằng chồng Rô nó còn không coi Rô là cái nữa.

  Thế còn thằng khoai Tây mới này? Rô có dự là sau một thời gian nữa nó có một đồng nghiệp nữ khác ngon hơn Rô, lại có gu giống thằng thẳng, lại chớp chớp mắt giống như Rô từng trong 10 phút,…

  Và rồi nó lại về muộn, lại ngáy như lợn,…

  Buồn quá Rô nhỉ.

 38. #40 by Old Sung on 2012/01/21 - 16:35

  @Nhất óc quất,

  Anh nói con Zì cao giọng là bởi cỏn khẳng định Bô Lão cỏn bả hy sinh, và do đó cỏn khẳng định bọn con cháu sau nầy đéo tình củm với bả. Con Zì liệu đã biết hết chuyện hàng ngày? Cái nữa nếu giống người vốn bản vị thì chả nên trách người ta quá! Có một kiểu Lừa hay thực thi là chê người để nâng mình lên. Anh ghét. Bởi đó ;à thói tiểu nhân đặc Lừa.

  Thứ hai, anh chỉ đưa ra một ý liến khác của anh xuất phát từ trải nghiệm của anh, sao cô đã chụp mũ anh gây gổ? Thấy khác ý là chụp mũ là thói ti tiện làm cho Lừa ngày càng ngu tối. Là phẩm chất nô lệ đới.

  Có rất nhiều những phụ nữ chịu khổ vì thằng chồng đéo ra gì, nhưng chưa chắc họ đã hy sinh vì con, mà đôi khi vì họ đéo nhìn thấy cơ hội tốt hơn. Nhất là trong hoàn cảnh xã hội Lừa trước đây. Đừng dễ dãi phong cho họ chữ hy sinhvì chồng. Còn chuyện tình mẫu tử là chuyện khác chớ đánh đồng.

  Cô có bao giờ suy nghĩ khi thấy người ta đi cầu tự, đi chữa bệnh vô sinh để có đứa con? Chả lẽ họ thích “hy sinh ” đén thế? Anh thì thấy đứa con chính là niềm vui hiện diện ngay tại khi nó ra đời cho cha mẹ nó. Thế nên quan hệ mẫu tử, cái tình cảm cũng là quan hệ hai chiều, hai bên đều có niềm vui.

  Để ngăn cái ý ngụy biện sẽ có rằng Lừa cần đứa chống gậy về sau, hay của để dành thì mời côn hìn đám tây mũi lõ sáng Lừa xin con nuôi là đủ đập tan luận điệu ấy.

  Chuyện niềm vui và hạnh phúc đéo có một chiều, mà là hỗ tương qua lại. Thế nên thằng nào to họng hy sinh anh đều phải xem cho kỹ dưng đa phần hoặc ngu (vì bị nhồi sọ, đéo tự nhận thức được) hoặc đạo đức giả. Thế thôi.

 39. #42 by bienduc_hai on 2012/01/21 - 16:37

  Đù má anh đang ức chế lắm đây, địt con mẹ năm mới năm me mà thế này thì ăn cứt ăn cứt.

  Tặng các cô chữ lồn biên lại có lông và nước lênh láng, mu cao ngồn ngộn như núi, thế là tí lông tí thịt tí nhờn nhờn có đủ nhé, hehe.

  @Pín: Yêu cầu cô cao quá, sao không mướn thợ chụp chụp mẹ cái lồn nào treo có phải hơn không hehehe.
 40. #43 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 16:43

  Chữ nài rậm rì như rừng ý nhể khà khà , anh Hải tuy dốt nát nhưng trình biên chữ tạm đc, tôi khen

 41. #44 by bienduc_hai on 2012/01/21 - 17:16

  Ui địt mẹ xem con Pín nó móc đít đểu anh yêu chưa này, hahaha, chữ đó biên bằng bút dầu (loại để ghi tên hàng ngoài thùng cạc tông í) mới thế chứ anh biên bằng bút lông nước Mẹ thì nguôn hơn nhiều con mặt buồi ạ, hehe.


  Anh mới vừa xong một trận ỏm tỏi với sếp đây, địt con mẹ. Tối nay anh sẽ bú diệu vang mới không khí lạnh đai, có cô nầu muốn bú cùng không, hehe.
 42. #45 by nhất on 2012/01/21 - 17:40

  @Con Súng
  Hế hế anh cũng nêu quan điểm của anh thôi mà địt mẹ. Theo cô thì bô lãođó đéo hy sinh à ? Hy sinh bỏ mẹ ra ý chứ. Bọn con  cháu bố láo vô ơn bỏ mẹ ra ý chứ! Anh đoán cô cũng thuộc diện vô ơn nên mới nhảy đùng đùng lên .
   Viẹc hy sinh  của Bô Lão  rất được ưa chuộng thời ý, bây giờ mới thấy đó là sự hy sinh vôlý và cần được loại trừ. Nhưng cũng không được phủ nhận, địt mẹ cô.

 43. #46 by EURO on 2012/01/21 - 17:50

  Rô sắp xuống đường đi chơi, nán lại tý giả nhời các cồng liên can.
  @ Cô Ba Ba, cô không có một tý gì gọi là não hay luận cứ đủ để gọi là tham luận, Rô đồ rằng cô còn tin tin rất. Thông cảm và chúc cô sẽ lớn lên một chút trong năm mới này. Rô lướt cồng cô.
  @ Quý anh Táo Mèo.
  1. Khẳng định với anh trước, thằng ex husband của Rô vẫn là 1 real-good-man trong mắt Rô, và mặc định đéo phẩy thằng hãm lìn (vì thề với anh, nếu tển hãm lìn Rô đã đá tển trong vong phút từ 10 năm trước).  Tới giờ Rô vẫn tin rằng, có thể duyên nợ của bọn Rô chỉ đến thế, nên mọi việc mới diễn tiến quá sức mau lẹ tới không thể tưởng tượng. Bởi vậy, 2 phương án dự phòng của anh ngẫu nhiên bị lướt. Những vụ anh phân tích về nguyên nhân đứa nào đó trở nên hãm lìn trong câu chiện của Rô cũng ngẫu nhiên là do anh tưởng tượng. Anh là đồng nghiệp Rô?

  2. Những vụ bộc phát 10phút anh nói thì trước đó nó là cả 1 quá trình diễn tiến. Đừng chỉ nhìn cái ngọn của vấn đề mà quên đi cái gốc, cái đó sẽ dẫn ra 1 bức tranh không trung thực toàn cảnh, hoặc dẫn tới những cái nhìn thiển cận và phát biểu ngụy ngôn.

  3. Tại sao Rô không có quyền được bon chen với đàn ông? Bỏn là người còn bọn đà bà là thú? Bỏn có quyền làm gì bỏn muốn còn đàn bà thì không? Lý đâu lại thế?

  Cắt còm

 44. #47 by EURO on 2012/01/21 - 17:55


  Đàn bà có đi làm công sở giống như quý anh không? có. Đàn bà có mần ra tiền như quý anh không? Có. Đàn bà có cảm xúc và nhu cầu hưởng thụ giống quý anh không? Cũng có luôn.
  Vậy thì lý ở đâu để anh thấy rằng đàn bà là giống sinh ra để phục vụ? Mà phải phục vụ bằng gương mặt luôn tươi cười, phải nhảy chân sáo phục vụ mặc dù đéo muốn như ý quý anh?
  Xin thưa, quý anh tiêu biểu là một quý anh Lừa. Và là đối tượng mà Rô đang kêu gọi tất cả chị em anti mẹ nó hết để tận diệt cái tính ấy.
  Cũng xin thưa với quý anh, chị em không (hoặc chưa) biết bức xúc vì chị em chưa có trải nghiệm, vì chị em chưa nhận ra rằng bản thân các chị cũng quý giá đéo thua các quý anh. Vì cái ý thức hệ hãm lìn nó đè nặng lên cả lừa đực lẫn lừa cái cả ngàn năm nay rùi.  Tổ sư giống lừa.
   

 45. #48 by EURO on 2012/01/21 - 18:01


   Nhưng Rô vẫn tin tưởng rằng, sẽ rất sớm thôi, nhận thức chị em sẽ được nâng lên và thay đổi. Và lúc đó, Lừa làm đéo có quà.
  Quay lại bữa ăn ở nhà bạn Rô.
  Rô đã nói rằng, Rô đã từng như vậy và phải qua trải nghiệm, mới thấy tác hại của thủ dâm não thế nào. Bởi vậy Rô chia xẻ với những chị em chưa có trải nghiệm. Với nhận thức mới của Rô, 1 thằng chồng tinh hoa thì sẽ đéo bâu giờ chấp nhận cảnh con vợ mình phải như thế, dù chỉ là 1 lần chứ đừng nói là thỉnh thoảng. Nếu nó thật lòng trân quý con vợ nó.
  Chị em cứ phục vụ chồng con nếu như chị em cảm thấy hạnh phúc với việc đó, điều này Rô đã nêu trong 1 tham luận khác từ khá lâu trong quán Bựa này. Nhưng đừng bao giờ biến mình  thành nô lệ cho việc phục vụ. Đừng bao giờ biến những thằng chồng thành những thằng đực chỉ biết hưởng thụ, mà quên mẹ mất con vợ mình chỉ cần ra ngoài đường là có sẵn trăm thằng đáng giá hơn nhòm ngó. Cái này ý Rô cũng khá rõ, quý anh không nên chơi trò đánh tráo khái niệm trong tranh luận, thưa quý anh!
  Còn các quý anh, hãy tận diệt tính lừa từ một hành động tinh hoa và dễ mần nhất, là chia sẻ những công việc nhà dù là nhỏ nhất với con vợ của mình. Điều đó cũng giúp nâng tầm các quý anh lên trên những con lừa rất nhiều.
   Giờ Rô biến, tối lên họp với bọn Bựa tiếp hehe…

 46. #49 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/21 - 19:04

  Hômnọ tôi đọc bài báo về hai cha con bầnnông nọ, đi xe khách kiểu gì mà thằng con chết ngạt mẹ, tròn 18 tuổi. Nghe cứ như chuyện hài, thứ chuyện hài khiến tôi cũng phải ngậmngùi. Thương Lừa quá đi, ở Lừa không gì rẻrúng = mạng Lừa.


 47. #50 by Bia on 2012/01/21 - 19:05

  He hé chào Chi Bộ, Fẻ hôn? Bia đã dzề, tối đón xe dù về quê ăn tết. Giả lại yên lành cho SGoong. Cho bè lũ tinh hoa, haha.

  Chúc Chi Bộ năm mới dui. Lưu ý:

  1. NĂm nay năm Rồng, ai tuổi Rồng nhớ dễ vướng lao lý. Rồng cái thì hông sao, Rồng đực nhớ cẩn thận. (Bản tánh rồng đực là hung hăng)

  2. NGày mùng 4 âm (tết) là ngày Sát Chủ Dương, rất nguy hiểm, năm có vài ngày, khác Sát chủ âm, ăn nhậu đi đứng cẩn thận.

  P/s: @ Em Rô: Bia lúc nào cũng ủng hộ em, Anh đây đảm việc nhà mà Bả còn trách lên, nhiếc xuống nữa là.

  Bai Chi bộ, Bia cút về xứ bần nông đây.

 48. #51 by JoJo on 2012/01/21 - 19:13

  Chào chi bựa bẩn tưởi, hôi hám, khắm lặm. Năm mới cổ truyền sắp tới chỉ nghe các cô nói ăn uống tất niên mà chưa nghe ai nói tắm tất niên nhỉ?

  Chạn Khắm nếu vẫn thiết tha và quên mình như chẳng có (cho giống da trắng) thì nên khẩn khoản mời em Hồng Vàng đi tắm tất niên đi cho bớt khắm. Những con nầu thường ngày khắm khú cũng nên tính đi, chẳng hạn như con Tế điên lao động chui bên Úc, hay con Dog ghẻ nghe tên đã thấy mùi í, v.v.

  Cuối năm, nghe chuyện em Gô ấn F5 cho cuộc đời em ẻm mà mình thấy mình hạnh phúc quá đi với các vàng son cả Ta và Tây luôn vây quanh (tại Notes lười biếng Em xinh nhưng em vẫn ngoan mà anh đang treo bên nhà cho các nàng ăn tết cùng, hi hi). Có một chi tiết anh không thích ở em Gô là đưa ảnh 2 cu con em lên quán, còn về em và chó mới của em thì mình không có ý kiến, bởi, em (dù chưa) đẹp (như em tưởng nhưng đúng là) em có quyền.

  Anh JoJo chia sẻ chút nhận xét của anh về em Gô nhân chuyện em post cuối niên:


  (Kòn tiếp)

 49. #52 by Đéobựađéođược on 2012/01/21 - 19:15

  E hèm, Anh vào chào chi bộ ngày cuối năm cái lào.

  Quán xá đéo gì đỏ như hành kinh thế lày, hãm lìn  rất.

 50. #53 by JoJo on 2012/01/21 - 19:15

  Thực ra, anh không cho rằng em Gô đồng bóng hay nam tính. Anh JoJo nghĩ rằng, em Gô cũng đã cố bằng mọi cách để cứu vớt cái gia đình có cặp đôi hoàn hảo, nhưng vì nhận thức của hai bên khác biệt nên mọi cố gắng của em ẻm là vô ích. Vì vậy, rất nhanh chóng, với tư duy: tôi đã cố gắng hết sức rồi mà không thay đổi được gì, vậy tôi chẳng có gì phải lăn tăn, ân hận khi quyết định bỏ anh, dù anh vẫn là a Real good Man; đời người ngắn, tôi phải sống cho tôi nữa mới chứ; bla bla … và với điều kiện của em ẻm, có thể tự lập, tự kiếm xèng, nhiều mối quan hệ, và quan trọng nhất là ẻm biết có một thằng Khoai Tây cỡ vừa vẫn một lòng nuôi mộng mới ẻm. Vậy là, ale hấp. Xong fin. Người như em Gô, theo anh, khá là đề cao cái Tôi của bản thân (có thể gọi là tự trọng hay ích kỷ – trong trường hợp của Gô đều được), khi Gô đã cho là Gô đúng, Gô sẽ bất chấp, Gô sẽ ngồi lên đầu dư luận mà cụ thể ở đây, Gô post chuyện của Gô cùng ảnh của những người liên quan. Gô public chuyện lên nhằm mục đích gì? Cần sự chia sẻ, cảm thông? Chắc không rồi. Cần sự ngưỡng mộ về một tính cách? – Chưa hẳn. Một trường hợp tiêu biểu để bựa viên nhìn vào, ngẫm nghĩ và rút kinh nghiệm? – Điều này có vẻ thuyết phục. Anh JoJo dù sao cũng cám ơn Gô về điều này, bởi đâu có bài học nào là thừa thãi và vô bổ phỏng?

   

  (Kòn tiếp)