Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Sành on 2012/01/21 - 00:52

  Chuyện của em Rô khiến anh xúc động rất. Đôi khi anh cũng giống em, hơi thủ dâm một chút về 2 chữ “hạnh phúc” để rồi khi nhìn rõ sự sự thật thì mất thăng bằng, thất vọng.

  Nhưng để có một quyết định tàn bạo như em thì chưa bao giờ anh nghĩ đến, anh chỉ nghĩ đến những giải pháp cải thiện tình cảm vợ chồng hoặc lại tiếp tục thủ dâm trong suy nghĩ kiểu ” -vợ thằng Lả còn đểu gấp vạn lần vợ mình mà nó còn chịu được, mình vẫn còn hạnh phúc chán!”
  Kết thúc của sự việc này chắc chắn là khởi nguồn của sự việc khác, vui hay buồn thì bố ai mà biết được! Nhưng thôi kệ mẹ, vui buồn sướng khổ là ý trời em nhở!
 2. #2 by trungduong on 2012/01/21 - 00:55

  Cô Euro,

  Giời Tây, chúng tôi chơi với nhau thế này,

  Lúc nào có ăn gì nhà nào, chúng tôi có tên những ai đến để biết số người mà mần. Ai đến mang theo những gì và còn gì cần phải chi. Nước ngọt, bia. Ai cần rượu mạnh thì mang lại nhưng rất hiếm.

  Và mang lên cùng ăn một lúc. Xong thì cùng dọn và quan trọng, chia … hóa đơn cùng nhau trả. Bia cũng giới hạn thôi. Ai khát thì cút về mà uống. Không có việc xỉn cho người ta hầu. Tiệc để vui chứ không để rầu.

  Tiên xư các ông. Bé thì mẹ hầu, lớn thì lấy (không cưới) vợ để hầu mình.

 3. #3 by Chém Gió on 2012/01/21 - 00:55

  Cuối năm,vắng xiền đã nẫu ruột rồi,nghe Lả với em Rô tâm sự lại càng buồi nguồi. Cái gì mà mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ý nhở,cũng định trải lòng tý mà sợ quán vắng lại thêm nẫu vì cái chuyện của anh. chán chả buồn nói,thôi chúc ace sang năm mới rồng lộn vui vẻ vậy.

 4. #4 by trungduong on 2012/01/21 - 01:00

  Ngày Xuân,

  Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau

  Tôi sinh ra và quãng tuổi thơ nơi miền Nam tràn khói lửa, với Tết Mậu Thân, Hạ Lào, Mùa Hè 1972. Tin nghe để tức. Lạm phát, chiến trận, kinh tế và…tham nhũng. Và cũng như phần đông các gia đình hai miền Nam-Bắc, gia đình nội ngoại đều có người nằm xuống trong cuộc chiến. Phần bố tôi đã giải ngũ từ xưa vài năm sau khi vào Nam.

  Trong các bài hát thời bấy giờ tôi thích, vì gia đình bên cạnh hai chú ấy là sĩ quan, mở nhạc lính ông ổng khi họ về phép, nên còn nhớ ngay khi cấm nhạc “Ngụy”.

  Đầu Năm Lính Chúc

  Và mồng ba anh chúc cho đôi mắt em xinh,
  Má em hồng cho nét Xuân mãi trong lòng anh

  Vậy tôi chúc các cô: Minh-Hương, Cầm-Thi, Thi-Thi, Anna-Mít, Euro, Cam, Vàng-Son, Lucky, Hấp-không-cần-Diêm, Thủy (aka Water), M2M, Sonata (aka Saranghe) và nhiều cô khác luôn mãi như thế này.

  Để nét Xuân còn mãi trong lòng người đàn ông của các cô. Khỏi phải hầu chi ai, ngay cả con đủ lớn mà làm.

 5. #5 by trungduong on 2012/01/21 - 01:02

  Còn các anh

  Ông cụ chủ Quán thì chúc riêng. Khỏe và tránh bệnh Alzheimer. Chúa hằng ở và phù-hộ cụ và gia đình tuy rằng, việc không tránh được.

  Cụ ra đề mới có gì cho thiên hạ sát phạt vì trao đổi như ngày xưa (cách đây chừng một năm), để khai sáng, và tránh những còm nhạt hơn ba voi không được bát nước sáo.

  Anh Cò-Lả

  Bớt uống nước ngọt, chỉ cà-phê đắng và hạnh-phúc hơn để bớt giấm-dẳng. Cái gì mình biết chưa chắc là đúng. Nói hai lần đủ chứng minh. Lần thứ ba trong hai ngày là quá thừa.

  Anh Chói-Lọi

  Mọi người đã biết anh chói lọi như Đảng rồi, khỏi cần khoe. Món thuốc chuột ấy, nếu anh có thể chứng minh công dụng trên người dân ngu (ngu dân) đất Việt, anh làm ơn ra tay trên diện tác rộng để chỉnh cái đốn mạt. Hoặc là không có can đảm thì anh cất lại. Biết đâu lúc cần tuẫn-tiết để tròn tiết tháo như người xưa.

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:03

  Zì đã kể cho các cô chiện một nữ-bôlão của Zì chưa nhở?

  Bôlão đó từng là một thịnữ gất xinhđẹp. Thậmchí có học (biết đọc biết biên từ thời 192x).

  Thế gòi anh guột và chị-zâu của Bôlão hysanh sớm. Bôlão đã khướctừ chiện jađình để chămsóc các cháo guột bùcôi, tận 5 đứa nheonhóc (đứa bé nhất sau tèo vì không có sữa bú, còn lại 4).

  Tới khoảng tuổi U50, thì Bôlão tới sống hẳn mới một trong 4 đứa cháo đó, để chăm con của đứa đửa. Gòi đứa đửa đẻ liền 3 con nữa. Một mình Bôlão quầnquật quá cả osin (without salary) để chăm/nuôi tất 4 con nài.

  Vướnđề là Bôlão sống quá thọ. Tận 70-75 tuổi, khi 4 em-bé đã nhớn thành thanhniên gùi thành jàhói, Bôlão vưỡn chưa tèo. Lúc ý các cháo chảo chỉ mong Bôlão thăngthiên ngai và luôn.

  Zì vưỡn nhớ một hôm tới thăm Bôlão, khi ý Bôlão đã 85 tuổi gòi, và Zì biếu Bôlão chút xèng Ông Cụ. Bôlão độtngột kể về vụ được hỏi cưới của y vầu năm y U30. Chiện nài Bôlão chưa từng kể mới ai.

  Gòi Bôlão chùi đôi mắt mờ, nứcnở nứcnở.

  3 năm sau, Bôlão tèo. Người zuynhất khóc trong đám-tang y chính là Zì.

 7. #8 by trungduong on 2012/01/21 - 01:04

  Phần các anh còn lại

  Mời các cụ tiên-chỉ Bõ, Đom-Đóm vào đầu năm khai bút giúp con cháu bớt hung và ngu.

  Chào các anh Bố, D.o.G, Pin Sắc, Phất-Cờ, Sành, Chuồn-Ngô, Già-Cẩm, Già-Không-Đều, Dắt-Không-Hoành-Déo, Dặt-Toàn-Phần-Dẹo, Mả-Cụ, Ba-Nải-Chuối, Để-Lỗ (DoL), Đi-Phà, Đức-Biển, Đêm-Ba-Mươi và nhiều anh khác nữa, và các người lớp sau không nhớ hết,

  Đánh nhau mới biết người tài. Mang tài các anh vào đề cho tôi hóng với.

  Thôi ngày Tết đình chiến.

  Vậy tôi chúc các anh thế này. Để khỏi nổ vung giời hơn cả pháo cối. Để người tình của các anh khỏi thất vọng.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:10

  Zì cứ nghĩ vẩnvơ mãi gằng, nếu Bôlão Zì đồng-ý vụ hỏi-cưới (Gái Lừa thời 3x-5x mà có người hỏi-cưới là coi như có chồng), thì có-thể các cháo của Bôlão sẽ khổ hơn một chút, zưng khổ của cả 4 đứa đó cộng lại chắc cũng đéo bằng 1 khổ của ziêng mình Bôlão.

  Zì xin khóc một lần nữa cho Bà, thưa Bôlão. Zì hứa Tết nài sẽ qua Văn Điển thắp hương cho Bà (Tro-cốt Bôlão vưỡn ở Văn Điển).

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:15

  Zì khóa mẹ mõm con Bố đến 1 Tết vì tội bam zững nhời khó nghe. Nếu hôm hổm Zì vưỡn chửa zìa quán, thì khóa mẹ luôn đến hết Tết.

 10. #11 by vô thần on 2012/01/21 - 01:16

  Chiện của Ơ Rô thật sự rất bổích cho dững tintin dư Thần trong quán…trước đây lão Sỹ già cũng kể về cuộc hônnhưn với 1 em Khoai Tây cũng tươngtự như vậy…2 người chỉ đơngiản thấy không thể sống tiếp với nhau nên đã chia chưn và đương nhiên vưỡn đối xử tử tế với nhau…

 11. #12 by trungduong on 2012/01/21 - 01:21

  Bà Dzì,

  Việc con người sống với nhau làm sao cho phải đạo làm người thì xưa đến nay mọi dân tộc, và mọi tôn giáo (thật) đều có nêu ra gương và thành Luật. Chỉ là phong tục hủ VN vẫn còn, người làm trai không tự thấy trách nhiệm.

  Phần còn lại, ăn cháo đái bát, không thèm đếm xỉa người khác dầu đã thọ ơn là không tránh khỏi trong xã hội nào, và cũng là thiểu số.

  Nhưng không bao giờ, cách giải quyết one-size-fits-all cả.

  Trông người lại ngẫm tới ta. Bố của bạn tôi 20 năm nằm đó vì Parkinson, nghe được mà không cử động. Hắn cưới vợ nhưng ở với bố phục dịch đấy. Chúng tôi lại thăm và ông ta không còn chủ động được nữa. Từng muỗng cháo và cả 1 tiếng vì không thể tự nuốt.

  Cho vào dưỡng lão thì với sự chăm-sóc này không thể có và không thể trả.

  Tôi ủng hộ sự thẳng thắn cả hai bên trong đời sống. Còn nước còn tát. Tit-for-tat là không giải quyết được gì. Tại sao người nữ không cho chồng mình biết mà chỉ tận-tụy trong mọi nơi, mọi lúc và rồi không thể chịu đựng?

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:28

  Thực ga chiện của em Gô Zì biết từ gất lâu gòi. Zưng hehe em ẻm không lên Quán tưvấn, nên Zì cũng chạ nói jì.

  Zưng chắc ẻm cũng biết Zì luôn ủnghộ gái. Bi-jờ và mãimãi hehe.

 13. #15 by Sành on 2012/01/21 - 01:28

  TT hãy tiếp tục luận về nhân tình thế thái đi, anh rất thích nghe đề tài này. Trong chyến về Lừa vừa rồi anh cũng chứng kiến nhiều chuyện đau lòng về cách đối xử giữa con người với con người và anh đã từng phải khóc vì điều đó.

  Bắt đầu từ bây giờ anh cũng dí buồi vào sống vì người khác nữa, anh cứ thích làm gì thì làm miễn anh vui là đủ. 

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:30

  Các cô hãi nhớ nhời Zì: chỉ cần đừng cố mần hại người khác. Chứ cố mần lợi cho người khác mà quên chính mình là chiện không thể chấpnhận.

 15. #17 by Sành on 2012/01/21 - 01:40

  chỉ cần đừng cố mần hại người khác. Chứ cố mần lợi cho người khác mà quên chính mình là chiện không thể chấpnhận.

  @TT
  Anh sẽ coi đây là một chân lý! bởi anh nghiệm ra rằng nếu khi anh lâm nạn chắc chắn đéo có đứa nào bán nhà bán đất để cứu anh mặc dù đất đẩn, nhà nhả được mua từ tiền của anh cho. Thế mới đểu, hờ hờ!
 16. #19 by Mit on 2012/01/21 - 01:41

  Chiện của nữ bô lão TT buồn thật.  Chậc chậc.  Hãy đi thắp cho Bà Bả một nén hương khi có dịp TT nhá.  Cơ mà TT trông gương của Bà Bả mà không thấy sợ cho mình sao?  Mít hỏi thật đấy.

 17. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:43

  Các cô đọc triện Tào, có nhớ tích Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi Tấn Văn Công? Mời gúc.

  Đạikhái khi Tấn Văn Công còn chại-nạn chưa mần lãnhtụ, thì Giới Tử Thôi từng cắt mẹ cả cục thịt mình để nấu cho Công chén.

  Sau nài Công cướp được ngôi, nên lãnhtụ, thì ban-thưởng cho mọi côngthần, mà hehe lờ mẹ Thôi đi, đéo thưởng buồi jì.

  Sử Tào chép rằng, sau có người trách, Công hốihận bẩu là mình quên-béng, nên cho gọi Thôi về kinhđô nhận thưởng. Thôi nhấtkhoát đéo chiệu về vì tựái hehe. Công bèn cho đốt gừng nơi Thôi ở ẩn, để Thôi fải chui khỏi. Thôi vưỡn đéo chịu, cuối-cùng chết chái trong gừng gửng.

  Zưng đéo mẹ đấy là Sử đã được bôi-xóa. Thựctế, Công đéo tin Thôi từ sau vụ Thôi cắt thịt nuôi mình, chứ quên cái buồi ý. Một bậc quântử thì fải hiểu gằng, khi một con đệ còn đéo yêu chính thânthể cỏn, thì tintưởng cỏn trungthành mới mình thế đéo nầu được.

  Và Công đốt gừng chính là để trừ hậuhọa, chứ thúc-ép cái buồi hehe.

 18. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:51

  Chảzụ jờ có một gái bẩu Zì “Em sẽ sẵnsàng hysanh tất-cả vì anh, hãi đón em theo cùng”, thì hehe cho Zì sin-lỗi, Zì sẽ từchối.

  Zưng nếu ẻm bẩu “Nếu anh sure có-thể làm cuộc-đời em tốt hơn, thì hãi đón em”, thì hehe Zì sẽ cânnhắc đềnghị đáng-yêu đó.

  Zì cho đó mới là sự chânthành đíchthực. Còn mọi nhời đao-búa chỉ là Trót Lưỡi Đầu Môi.

 19. #23 by Sành on 2012/01/21 - 01:52

  Thôi bây giờ anh khui chai diệu bú suông, Pín đâu? Lói đâu? Và còn cô nào nữa lên hết đây bú diệu cùng anh nào! Coi như hôm nay mình nhậu tất niên nhể!

  Anh thì chỉ bú quen Hennessy, các loại diệu khác cũng được nhưng anh nhanh bị say nên ít uống. Hôm vừa rồi đem mấy lít diệu gạo sang đây làm quà mà bọn bạn anh quý như vàng.
   
 20. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:55

  Em Mít hỏi câu yêu kinh hehe.

  Bôlão Zì là cả đời làm fúc cho người khác, mà quên mẹ đời mình, và cuối-cùng là bikịch.

  Chứ Zì thì tuyền sống vì mình trước, có jì mà fải ânhận hả?

 21. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:57

  A quên, Zì cám-ơn con Sành Lan Nhựa gởi Zì chai Hennessy nha. Zì chưa bú mà đút vầu tủ ziệu.

  Lúc nầu Zì quyếtđịnh lộ mặt thì hehe Zì sẽ lôi ổng ga bú cùng các cô.

 22. #26 by Sành on 2012/01/21 - 02:01

  @TT Tết nhất thì bú đi cho vui! bao giờ lộ mặt thì lại bú tiếp. cất làm đéo gì chứ!

 23. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 02:09

  @con Sành Lan Nhựa

  Zì thiếu đéo jì ziệu mạnh để bú đâu mà fải lôi chai của cô ga bú ngai và luôn hehe. Lúc nầu để Zì chụp cho fát ảnh cái tủ ziệu của Zì. Ziêng Hennessy đã gần chục chai gòi.

  Zì coi chai ziệu của cô là tìnhcảm của Bựa jành cho mình, nên Zì sẽ jữ.

  Zì còn một chai Hennessy VSOP loại 3 lít mua ở Paris hehe cạnh nơi chôn Nã Fá Luân bạn Zì, suốt từ 200x. Đéo mẹ kỷniệm thế mới quý, chứ bú gòi thì còn đéo jì nữa.

 24. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 02:12

  Thôi Zì đi tọa để mai còn sức cuốc trận tấtniên hehe. Chúc các Vàng Son yêu của Zì ngủ ngon.

 25. #30 by Mit on 2012/01/21 - 02:14

  TT sống vì mình trước vì TT có điều kiện hơn nữ bô lão kia thôi, being a male đã cho TT nhiều options hơn Bà Bả dồi.  Mít nghĩ như vậy. 

  Cái Mít muốn nói sự loneliness của tuổi sắp về với Chúa nó chả từ ai cả, dù TT có giầu bằng Astor đồng bào  Mít, hay nghèo dư một anh Lừa cửu vạn. 

  Tất nhiên ở tuổi  Mít mới TT nó too far off để nghĩ đến, dưng đôi khi câu chiện của người khác làm mình nghĩ đến our own mortality, in a few minutes only.

 26. #31 by Mit on 2012/01/21 - 02:17

  Ui, Mít úynh mái chậm dư rùa…hehehe  Thôi Mít cũng phẩi chại luôn, hẹn giúp Giáo của Mít con vài việc.
  Chào chi bộ

 27. #32 by Sành on 2012/01/21 - 02:24

  Hôm vừa rồi về đi nhậu với đám đệ mà ngày xưa anh hay búng tai đá đít, giờ bỏn mần quan cam với cả kiểm sát. Bọn bỏn đãi anh tuyền những thứ kinh dị như Cầy Cáo chim Le Le mà bỏn cho là đặc sản. Bỏn bảo bỏn thường xuyên uống diệu sách tay từ châu âu về, anh chưởi, có thằng buồi nào bỏ ra ngàn oi mua vé máy bay để rồi sách mấy chai diệu về bán chứ! Đì má, ở Lừa cũng có nhiều diệu thật nhập khẩu chứ không hoàn toàn diệu giả nhưng chắc chắn một điều đéo có diệu sách tay bán. Anh đem được 30 chai diệu (cho 3 xuất vé) đó là một con số kỉ lục của hàng sách tay mà về Lừa vẫn cảm thấy thiếu, vậy thì lấy đéo đâu mà bán chứ!

 28. #33 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 03:22

  Anh Sành còn đang uống ko? tôi giờ mới vào quán đc , địt mẹ cãi nhao với bọn Lừa mệt quá đi  địt mẹ lũ củ lồn bầy đàn súc vật nuôi bằng xữa nừa đã lên men thối.

   Ai uống cùng tôi? 
 29. #34 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/21 - 03:31

  Chào anh Bím, năm mới anh có chương trình giề không vậy? Jin and tonic uống được của nó đấy, bao giờ về Lừa thì cố mà uống cái này vì muỗi ghét mùi gin tonic cực, ưống vào tối đéo phải mắc màn.

 30. #35 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/21 - 03:35

  Anh Bím, mũi anh đã ngửi thấy mùi lồn chưa?

 31. #36 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/21 - 03:54

  Rô em, dưới kia có đồng chí nào hỏi em rằng : liệu đồng chí khoai tây kia có gắn bó với em lâu dài không?

  Em làm ơn trả lời jùm là: đéo care, nhá.

  Em không quay đầu lại được nữa đâu, em quay lại là em mất hết, em mất cả chính mình luôn đấy.
  Em không quay đầu lại được vì em đã nhìn thấy sự đồi bại của đàn ông Lừa rồi.

  Quyết niệt nên em. Đừng sợ.
  Thà đéo có chồng chứ đừng ở tạm bợ với những thằng chó chết trong chiện của em. Em phải hiểu rằng: một thằng đực thoát lừa rồi thì nó cũng không muốn lấy một con ôsin như trong chiện của em.

  Thế nên chân cứng đá mềm, tin ở chính mình em nhé.
  Hôn lên bụng em và hôn lên sự tiến bộ của phụ nữ Việt.

 32. #37 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 03:56

  Chào anh y cà pháo, tôi thậm chí chưa thở đc bằng mũi, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, tôi đang hi vọng ngưởi đc khà khà, địt mẹ làm thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà đéo biết mùi lồn thì thật đáng khinh  !!!

  Tôi rất hâm mộ còm của anh, địt mẹ miên man kiếnthức, tôi mà địt mẹ họchành tửtế thì biết tai tôi khà khà !!!
   Nào mời anh 1 li địt mẹ 
 33. #38 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/21 - 04:01

  Hà hà, địt mẹ đọc cồng của Bím mà cười đầu đập mẹ vào gối.
  Học hành cái đầu buồi tôi đây này. Xin tự giới thiệu:

  Y_caphao: giới tính đực.

  NGhề nghiệp: rửa chân và tổ chức rửa chân tập thể cho thiên hạ.
  Tên giao dịch quốc tế: Làm Nails.
  Ok??

   

   

  Kiến thức thì bao giờ chẳng cần, chẳng phải tôi và anh đang ngồi chồm hỗm ở đây để hóng cái đó từ con Dì mồm lồn sao?
  Chúng ta đã từng là Lừa, đấy là một thiệt thòi vĩ đại. Biết cái gì thì chia sẻ , chứ còn vỗ ngực ta đây có chữ, xin lỗi, địt mẹ phạt anh 2 shot jin tonic.


   

 34. #39 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 04:04

  Vài lời gửi em Rô:

   Địt mẹ lũ cẩu già có câu: “thương người như thẻ thương thân”
   Rõ ràng thương thân là quan trọng nhất, rồi mới phải thương đến bố con thằng khác.
   Hãy sống như mình muốn, hãy do what u 1 , và hãy làm tình máu lửa. như 2 con chọi máu.
   
   Ấy là nhân văn vậy.

   Địt mẹ con Lả lét vầu đây mà học em Rô nài, địt mẹ thằng mặt khílồn để vợ cạo râu bằng phóng lợn khà khà 
 35. #40 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 04:11

  À vâng mời anh 1 ly  thưa anh fáo, tôi nói ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, đời tôi đéo viết đc cái gì hàn lâm như anh tôi nói thật đấy, tôi chỉ ý a  quanh quanh cái í ì ì LỒN 

 36. #41 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/21 - 04:22

  Địt mẹ con jì mồm lồn hôm nay nhắc chiện giới tử Thôi làm giật hết cả cửa mình.
  Đời đúng là hà hà…

  Chiện giới tử Thôi.
  Chiện này liên quan đến việc ăn bánh trôi, bánh chay của các cô đấy.

  Công tử Trùng nhĩ con trưởng bị vua bố phế lập con thứ làm thái tử. Trùng  Nhĩ lang bạt kỳ hồ cùng với các đệ tử. Giống như ông cụ lang bạt tìm đường cứu nước he he. Riêng Nhĩ tìm cách cứu mình.
  Trong đám đệ tự của Nhĩ có Thôi, một lần đói gần chết trên đường tha hương, đệ tử cho Nhĩ ăn thịt. Ăn xong Nhĩ mới biết đấy là thịt đùi của Thôi. Nhĩ cảm động lắm.
  Khi sự nghiệp thành công, Nhĩ về quê làm chủ tịch nước. Lúc thuyền cập bến cảng nhà Rồng. Nhĩ sai bọn đệ ném hết đồ cũ, chăn màn đi. Nhĩ bảo bây giờ làm vua rồi thì thiếu đéo hàng hiệu.
  Thôi nhìn thấy cảnh đớ, trách thầm Nhĩ, rồi bỏ về quê với mẹ già.
  Nhĩ quên mẹ mất thôi khi có vinh hoa phú quý. Một hôm có thằng đệ nhắc Nhĩ về chiện hy sanh của Thôi ngày xưa, Nhĩ sực nhớ rồi thân chinh về quê Thôi mời Thôi về triều.
  Thôi tự ái, cõng mẹ lên núi trốn. Có thằng xui Nhĩ rằng đốt núi thì THôi và mẹ sẽ mò ra. Nhưng mẹ con Thôi quyết tử thủ.
  Nhĩ ân hận, lập ra ngày bà mẹ và ông con anh hùng. Cấm củi lửa ngày đó. Ăn bánh trôi bánh chay cho nó nhiều nước, ít hỏa.

  Nhưng đấy là chiện để giáo dục quần chúng nhân dân cần lao ạ. Địt mia, sự thật thật là vãi luyện. hahah

  Nhưng câu hỏi đặt ra là: khi mà đám đông được giáo dục một các rất ảo như vậy, chúng sẽ suy nghĩ và hành động cũng rất ảo. Vậy cái ảo đó kết hợp với sự thật, sự hợp lý của tự nhiên thì nó sẽ ra cái đéo gì ???

   

 37. #42 by Sành on 2012/01/21 - 04:22

  Chào anh Pín với anh Pháo! Tôi uống diệu mạnh nhưng lại nghe nhạc nhẹ, nhẽ đéo hợp nên chìm mẹ vào giấc ngủ. Tỉnh dậy thấy 2 anh đang bú tôi cũng xin bú cùng các anh vài ly. 

  Tết nhất là cái đầu buồi gì mà tôi chả thấy vui tẹo nào nhỉ?
 38. #43 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 04:31

  À vâng chào anh Sành, anh có 1 holiday vui rất xưa Lừa hả. xin chúc mừng anh.       địt mẹ tôi mà ko có internét thì tôi chét mẹ lâu rồi  địt mẹ , nói gì thì nói, tôi phải cám ơn cái game online võ lâm triền kì địt mẹ, nó làm tôi quen dần với mạng địt mẹ, chứ trước đó tôi suốt ngài bia đéo biết lũ cẩu ngồi trước màn hình làm cái lồn gì khà khà …

   tôi đi rót 1 li đã  
 39. #44 by Y_Cà_Pháo on 2012/01/21 - 04:34

  Sành kể chiện về Lừa bị nó bịp, tôi thấy anh phí công vào quán Bựa.

  Chuc anh nam moi that rong lon

 40. #45 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 04:43

  À hà vụ anh Sành bị bóp dái thì vấn đề dêó gì , hẳn anh Sành ở Tai lâu quá, đến nỗi nhiền phát biết ngai, lên bị bọn chúng đè nén khà khà,

   Lừa mà, chúng dọa người ra tiền nên cứ thi hành thôi.
   Địt mẹ gặp tôi thì dứt khoát đéo trôi đc với tôi, địt mẹ bù lu bù loa lên là cam đến thịt bọn nó ngai, cam cũng đang đói dcm .
   Vấn đề là anh cung sợ làm rùm beng vợ biết, và chúng bắt đc thóp anh khà khà    
 41. #46 by Sành on 2012/01/21 - 04:45

  @ anh Pháo

  Tôi vẫn ngu lắm nhưng tôi chẳng mấy lăn tăn, lọt sàng xuống nia anh Pháo ạ!
 42. #47 by trungduong on 2012/01/21 - 04:49

  Anh Pháo và chủ Quán nhắc cho tôi một chuyện có khía cạnh thường gặp nơi người “Tự ái rởm“. Cái này luôn là đầu mối các việc. Anh yếu thế thì tự ái vội trốn đi nơi nào ấy, còn anh khỏe thì “đèo-mẹ chứ tao bằm xác mày”.

  Anh Thôi ấy chính là anh yếu. Anh Công ấy là anh khỏe.

  Anh Thôi thấy có một việc là bỏ hết vật dụng cũ thì ngỡ mình cũng bị sa-thải, sau này được vời cũng không lại.

  Anh Công thấy vời anh Thôi không xong thì nóng mũi đốt cả rừng.

  Cũng là một việc trông thấy, người biết nghĩ sẽ có giải thích và cách xử. Người luôn cần dẫn dắt thì cứ vậy mà làm. Việc nêu ra không phải là giáo dục. Ông thầy đưa bài, bảo bình luận thôi.

  Và ngày xưa, người ta cần mẫu mực. Cuốn đầu giường của các vua TQ là hàng nhái bảo của Khổng-Tử (cho nó có hiệu). Đã biết từ lâu, nhưng lại im luôn vì có lợi.

  Ai dám cãi, bảo rằng không phải lời Khổng-Tử dậy học trò?

  “Ai có tai để nghe thì hãy nghe” luôn là cho muôn đời.

 43. #48 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 04:52

  À anh Sành bao nhiêu năm rồi mới về lại Lừa? hẳn cũng long time  rồi nhỉ ?

   địt mẹ giờ tôi phải đá tý tiếng Anh vào cồng cho nó oách các anh ạ, năm mới mà khà khà !!!  44. #49 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 04:58

  À anh Trùng dương hói cũng ở đây, mời anh 1 li , địt mẹ cuộc đời nài ngắn rất, ngắn rất.

 45. #50 by 333 on 2012/01/21 - 05:04

  Đọc “chia sẻ” của em Rô, anh thấy ngay đây là trường hợp của một ngạn ngữ (hay đại loại thế) trứ danh:


  “Nếu không muốn, người ta tìm ra lý do; Nếu muốn, người ta tìm ra phương tiện”.

  Chỉ xin chia buồn (or chia vui) với tên a-real-good-man.

  Nếu y buồn, hẳn y sẽ bớt buồn nếu biết rằng trong cuộc chiến này với một tên Khoai Tây, y đéo bâu giờ có cửa.

  Bởi, như con Lói nói: Bọn Khoai Tây ở một đẳng cấp khác. Một thằng Khoai Tây một khi đã nhắm một em da zàng thì bọn đàn ông châu Á (ngay cả Hàn, Nhựt nói chi tới Lừa) đéo phải là đối thủ.

  Anh làm với Khoai Tây thường xuyên nên anh biết.

  Riêng có điều này anh hơi lăn tăn: Đại loại em Rô bẩu em ý đẹp nên thằng Tây mê ẻm như điếu đổ. Anh thấy lạ bởi phải ngược lại thì Tây mới mê (bạn nào ở Lừa mần chung mới Khoai Tây cồng phơm giùm coi có phải là bọn Tây rất lạ: càng xấu bỏn càng mê không). 

  Ngoài ra, khi em Rô bẩu em ý đẹp, em ý đã hỏi các anh giai quán bựa chưa ta (vì ai cũng được chiêm ngưỡng dung nhan em mà). Nếu em hỏi các anh ảnh, chăm phần chăm các anh ảnh sẽ nói so với em Mai Phương Thúy có là đéo hehe.
 46. #51 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 05:08

  @ anh Tam tam

   Anh nhầm rồi, nhiều tai lấy gái xinh rất, nhưng nhiều cô cũng xấu rất, tùy mắt người. 
  Lấy vợ xinh nhất đéo bao giờ là ý kiến rất hay, địt mẹ cái lồn gì chả có giá.
   Tuy nhiên em Rô nhiền rất bắt mắt, anh đoán đó là níro bằng mặt lồn Tai đen thích rất.
   Chúc mừng Rô 
 47. #52 by voong ngau pin on 2012/01/21 - 05:09

  thôi tôi đi ngủ, địt mẹ các anh các chị

 48. #53 by Sành on 2012/01/21 - 05:12

  Tôi về Lừa bị anh em bạn bè họ hàng săn như thú quý hiếm nên thời gian rỗi hầu như đéo có. Tôi mong cho nhanh đến ngày lên máy bay chứ ở lại Lừa ăn tết chắc tôi chết luôn.

  Nhiều chuyện vui nhưng cũng nhiều chuyện khiến tôi buồn rất, trong khi nhậu bọn đệ tôi thi nhau khoe đẳng cấp sành điệu được ăn thịt những con vật mà bọn da trắng thượng đẳng phải nôn ọe. Chúng không hề hỏi tôi về trải nghiệm uống bia trên đỉnh Ép-phen hay cảm xúc cưỡi du thuyền trên địa trung hải mà chỉ nhăm nhe hỏi tôi bây giờ có bao nhiêu tỷ cụ, có bao nhiêu đất và đã được ăn thịt con gì?
  Đì má, tôi chả còn lời nào để nói với lũ súc vật đội lốt lãnh đạo làm ô nhục đảng! 
 49. #54 by nhất on 2012/01/21 - 05:22

  @Ba
  Theo anh quan sát được thì việc bọn Tây chỉ lấy gái Lừa xấu không phải vì gu chúng như vậy. Theo anh lý do là chỉ có gai Lừa xấu, ế ở Lừa mới phải lấy Tây, bây giờ khác rồi nên có cả gái xinh cũng lấy Tây. Còn bọn Tai mà lấy gái Lừa xấu thì anh chưa thấy thằng nào đẹp trai, xuất thân tử tế cả.
  Hơn nữa bọn Tai chúng ga lăng, giúp vợ làm việc nhà nên emnào lấy Tai đêu khen nó mê mình, chièu mình.
  Túm lại là cái câu ” càng xấu Tai càng mê” là không đúng .

 50. #55 by Lucky on 2012/01/21 - 05:36

  @ Anh Sành :

  Anh nói làm Ky cười phun cả nước cà rốt ra bàn phím rùi !

   

  Làm sao họ hỏi anh như thế được, khi mở mắt ra là họ gặp cảnh kẹt xe, cảnh phố xá chật chội, chen chúc, cảnh người làm thêm ngồi vất vưỡn chờ người thuê ? Hay họ đau, vào bệnh viện, nhìn cảnh 2,3 người 1 giường chen chúc…?

   

  Những gì xung quanh họ là một nỗi bất an thường trực, thì làm sao họ nghĩ đến chuyện thưỡng thức cuộc sống ? Họ lo vơ vét, lo làm giàu ! Khi họ giàu, thì họ chỉ nghĩ đến được họ bỏ vào mồm những gì thôi , làm sao họ nghĩ đến những cách giải trí như anh?

   

  Anh hãy thông cảm cho một thế hệ, cái đói khát còn lỡn vỡn trong tâm trí họ, dù nay họ rất giàu!