Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Cocacola on 2012/01/16 - 15:39

  Hehe, cô Pín xin chữ Tào xịn, mấy cô lại chơi chữ Nôm!


  Bựa nầu chưa hiểu chữ Nôm là gì, có thể tham khảo chữ nầy của cô Hải: Viết chữ Lôn tượng thanh, Nhục tượng nghĩa, rồi thêm Núi ở trên, thêm Thủy ở dưới!

  Hehe, phải anh, anh chơi luôn chữ Giang cho nó tuôn trào hứng khởi, thấm đẫm nhân văn!

  Anh điếu biết tiếng Mẹ, hỏi thằng Gúc thì nó cho chữ nầy 外阴 . Tặng cô Pín chứ anh biết chiết tự điếu đâu!
 2. #2 by DG on 2012/01/16 - 15:41

  Địt mẹ bọn Bựa luận chữ Lồn mần cậu yêu dzồi đới, dưng ngoài Sơn, Nhục, Thủy cậu thấy còn thiếu thiếu dư nầu ý.

   

  Nhẽ thiếu lông (aka râu mồm con Zì chẳng hạn)?

   

  Hay là luận theo kiểu, đã có Sơn ắt có sum suê tùm lum mẹ òi?

   

  Còn “Nhục” phải bổ đôi dư nầu nữa chớ?

 3. #3 by sinbad on 2012/01/16 - 16:10

  Ui ui đệch mẹ chi bộ thối tha thối ình , miềng đã dzìa gồi đây sau một tuần fải cầy cuốc mà đéo thể vào thăm wán Bựa  .Thấy chi bộ sanh hoạt tốt , miềng có nhời khen mặc dầu chưa kịp xem  cồng .
  He He He  đến tận  20 trang cơ đấy , đéo biết tham lựng chó jì mà nhiều thế nhể  .
  Thôi , miềng fắn, thẩm cồng dồi tối còn chén anh chén em với mấy thằng đệ Lừa .
  Đệch mẹ thêm fát gùi xéo. 

 4. #4 by voong ngau pin on 2012/01/16 - 17:14

  Tôi đơi, tôi trồi lên zồi đơi  khà khà .

   Anh Dái ghẻ mần cả thơ cho tôi, tôi xin cảm ơn, 
   Về chiết tự chữ  “Lồn”  treo dịp năm mới, tôi đề nghị các cao thủ viết sao cho :

   Lồn phải trẻ, đéo phải lồn bà già, ý tôi là lồn thanh nữ, địt mẹ năm mới treo lồn bà già thì đéo đc.
   có chữ “Nhục” anh anh chị biết đấy, nhục là thịt, nhưng ăn nhiều cũng nhục, mà kiếm ra ăn cũng nhục .
   Có chữ thủy là nước trong câu ” hồngdiện đadâm thủy” 1 cái lồn treo lên có sẵn thủy rồi đỡ công vét máng, just my 2 cents  địt mẹ.
   Có chữ “Thâm” là sâu, thể hiện cái lỗ lồn hun hút tối đen như miệng vực, lạc vào đó chỉ có chết khà khà !!!
  Có chữ “Lạc” tức khoan khoái, đê mê khà khà, cũng có nghĩa cái hột le mà tôi quen gọi là cựa lồn, day vào đó phê phải biết nhể vàng son nhể ??
   Không bao giờ có chữ “Sơn” là núi, địt mẹ lồn lại so với núi ? đéo đc, just my 2 cents  too   khà khà  
 5. #5 by lylac on 2012/01/16 - 17:51

  Cậu đơi, cậu đơi. Việc nước việc non bộn bề nhưng cứ pải vào chi bộ thúi giáo cho các cô kẻo hòng hẳn. Nhân bàn về chữ Lờ, cậu có mò được ít thơ tặng các cô biên chữ sao cho chính xác kẻo người ngoài bảo cậu không bảu.

   

  “Hồng diện đa dâm thủy

  Mi trường hộ tố mao

  Chiết yêu chân cự tuyệt

  Trường túc bất trí lao.”

   

  Dịch thành thơ:

  “Những cô má đỏ hồng hồng,

  Nước Lờ tát mấy gầu sòng cho vơi.

  Lại kia mấy ả mi dài,

  Lông Lờ đốt được một vài thúng tro.

  Những cô lưng thắt tò vò,

  Lờ kia có thể chở đò sang ngang.

  Những cô cao cẳng chân gang,

  Một đêm zịt hết cả làng trai tơ.”

   

  Các cô tiếp tục điều nghiên nhế. Chào chi bộ thúi, cậu lượn.

 6. #6 by Phá Điền on 2012/01/16 - 18:01

    ui mảmẹ con Lả Lét chớ gúc thế đéo nầu ra 2 chữ Ngoại Âm hai phết háháhá.

  @éo mẹ các cô đúng là:

    được voi rùi lại đòi tiên
  được xiền Ông Cụ đòi xiền Ông Tơn.

  hờhờ.

 7. #7 by Hồng Vàng on 2012/01/16 - 20:48

  Quán cuối năm sao trầm lắng thế? Cười một chút với mấy nhóc học trò cho vui này. Rốt thấy như tuổi học trò của mình như mới vừa qua đây thôi.

   

 8. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 21:34

  “Tuổi học trò” của anh như cứt chó, em Rốt Yêu ạ. Anh thật! 

 9. #9 by Hồng Vàng on 2012/01/16 - 21:47

  @ Lói: thế giờ Lói tiến hóa đến đâu rùi?

 10. #10 by Hồng Vàng on 2012/01/16 - 21:54

  Rốt tìm hoài một bài hát xuân mà không thấy bài nào ưng ý. Bốt tạm bài này vậy. Chi bộ có nhạc xuân gì hay bốt cho vui đi.

   

 11. #11 by macu macu on 2012/01/16 - 22:33

  Clip của Rốt nhộn bằng cái nài hông ?


 12. #12 by Via Nguyen on 2012/01/16 - 22:49

 13. #13 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 00:48

  Anh Pín đâu lên uống Gin Tonic mới tôi. Tôi lại dùng từ khóa Mu Lồn để Gúc mặt anh, tôi thích mặt anh:
 14. #14 by thieusoai on 2012/01/17 - 01:58

  Anh ất ơ vớ được cú liên-quàng cước của con Pín trọc hehe ngưỡng mộ quá đơi. 

 15. #15 by voong ngau pin on 2012/01/17 - 02:02

  tôi đơi địt mẹ

 16. #16 by voong ngau pin on 2012/01/17 - 02:09

  Anh Lói bốt lệnh mẹ măt tôi rồi, ra mẹ thằng mặt lồn đéo gì, tôi thanh cao nó khác khà khà, anyway, về Lừa đéo tỉnh đc tý đéo vào, lúc nào cũng lơ tơ mơ địt mẹ, có lẽ Chúa muốn tôi sống lâu hơn tý lên mới ủn tôi sang tai, ở lừa tôi bục mẹ gan ra mà chết tốt khà khà 

 17. #17 by voong ngau pin on 2012/01/17 - 02:14

  @ anh Thiếu soái

   Đây là 1 kỹ thuật   của môn tếch cun đô, nhưng mà có cái đéo gì khó đâu, như thằng tung đc 3 quả bóng ý mà khà khà !!!
 18. #18 by thieusoai on 2012/01/17 - 02:18

  Anh Pín, anh đang Gin-Tonic hay gì đới? tôi thì cô-nhắc pho-e-vờ mà chỉ bú xếch. DCM tôi thử Gin-Tonic nhưng nhạt vô đối. 

 19. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 02:35

  Chết mẹ nó cười mới anh Pín tung cước như Jet Li. Tôi nể anh, thật! 

 20. #20 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 02:45

  Thóiquen nhậunhẹt, diệuchè của Lừa đúng là tởm nôn súcsinh vô đối, tôi thật. 


  Ẩmthực thì bầntiện, bẩnthỉu, đéo lấy nổi một món cho ngonlành. Diệu chè thì uống đúng nghĩa say đến chết. Địt mẹ lũ súcvật. 

  Tôi vì bần-cùng-bất-đắc-dĩ, mới phải nhận lời đi uống với đám đồngnghiệp, coi như ngoạigiao, chứ khi ngồi với bỏn, cứ phải dzo dzo 100%, tôi buồn rườirượi, đéo biết còn bị đày ải ở Lừa for how much longer?

  Địt con mẹ bọn súc vật đéo bao giờ ngẩng đầu chó lên được, vẫn lấy miếngăn mónuống làm to. 
 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 02:52

  Nhìn bọn Nụi súcvật nó hànhhạ ông cá nài:


  Trông con đĩ dại bầnnông đeo khẩutrang kínmít như thể rọmõm chó, đầu không thèm cởi mũ bảohiểm cho đỡ mất thẩmmỹ, quăng ông cá thế kia thì khác nào giết ổng?
  Bần nông nhìn ngứa mắt nhở? Ước gì có Nuke quăng lên đầulâu bọn nài thì vui.
  Ui địtmẹ thương ông cá quá ông ơi. Bọn bầnnông Lừa còn đéo thèm cởi túi nhựa cho ông nữa chớ. Và chúng gọi đây là “phóngsinh”?  22. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 02:56

  Lừa ấy mà, là phải giam hết bỏn vào các trại tập trung, nuôi lấy thịt, da, sữa, và nội tạng. Bọn nài cần và phải được đối xử như gia cầm, gia súc.


  Tôi mà có quyền, sẽ làm y như thế. Tôi mà là Độc Tài, cam đoan sẽ biến toàn bộ Lừa tộc thành thứ đéo khác gì đười ươi, khỉ vượn, bắt chúng bò bằng bốn chân, đúng với vị trí của giống Lừa. 23. #23 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 02:59

  Tôi đang vửa nhâm nhi Gin Tonic, vửa coi bằng hết vở ballet Giselle HD 1080 nét như Sony, trong đó toàn là nam thanh nữ tú thiên thần Da Trắng Thượng Đẳng đẹp như thể bước ra từ cổ tích truyện. Món Hàn Lâm này ắt sẽ giúp tôi ngủ ngon. 24. #24 by thieusoai on 2012/01/17 - 03:02

  DCM có cái chóa gì khó hiểu đâu, từ chỗ đói rã họng đi lên nên chừ lấy cái ăn cái uống làm sang, lấy con xe cái nhà làm đẳng cấp. ĐM, anh thật! Anh đéo bâu giờ dây vào mấy loại đấy cho dù là các mối làm ăn mang lại nhìu lợi nhuận. 

 25. #25 by voong ngau pin on 2012/01/17 - 03:47

  Nói ra xấu hổ rất, tôi đéo phân biệt đc cổ nhát, vốtka, uýtki hai diệu thuốc, tôi đéo ngưởi đc mùi, mà cũng đéo cảm thấy cái lồn gì, cái gì uống mà hôm sao dạy đéo nhức dầu lâu là tôi ưng.

   Tôi sắp ngưởi đc rồi, khà khà, rồi se biết tai nhao khà khà khà !!! 
 26. #26 by Банан on 2012/01/17 - 09:18

  Mời chi bựa thưởng thức một Yiddish Song bất hủ, anh hay dùng đi đong các em Gíp-sy thời thởi nầu.

 27. #27 by Банан on 2012/01/17 - 09:40

  Còn đây là giai điệu Gíp-sy nủi tiếng anh hay dùng đong các em Yehudim thời thởi nầu.

 28. #28 by Hồng Vàng on 2012/01/17 - 10:39

  Một năm qua nhanh thật. Rốt nhớ ngày này năm ngoái có bựa nào đã bốt một seri hình cá chép bị hành hạ.  Hôm nay lại thấy Lói bốt một seri mới…

   

  Nhớ hồi xửa hồi xưa đi Núi Sam Châu Đốc. Buổi sáng lên núi đi ngang sân Chùa Bà thấy cảnh mua bán chim phóng sinh tấp nập. Chiều xuống núi, đi qua sân chùa thấy chim chết la liệt. Hỏi mới biết, chim được phóng sinh nhưng yếu, chỉ bay là đà nên bị bắt lại, đem bán tiếp. Cứ vài lần như thế đến chiều là chết. Giờ ai đi Núi Sam còn thấy cảnh đó không?

 29. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 10:55

 30. #30 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/17 - 11:01

  Bài nài nói về cảmgiác mất dần mất dần con gái của một Mama Vàng Son Da Trắng Thượng Đẳng. Bọn bầnnông thích bài nài hông? Địt mẹ bọn bầnnông chúng mài thì suốt ngài cảilương chó chết, tuồngchèo khắm lặm, ngoài ra thì còn phải chại ăn từng bữa, lâulâu có tí xèng thì nhậunhẹt dzo dzo 100% như lũ súcsinh, thì còn tâmtrí, thờigian đâu mà lo cho tâmhồn?


  Lũ súcvật, bú cặc, địt mẹ chúng mài chết mẹ hết đi.
 31. #31 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:00

  Hia hia, lũ mẽ, nghe chừng bọn Bựa không khí tết xập xìu quá, anh chỉ đạo mấy thằng đệ ở Nội mần quả phóng sự ăn tết của bọn Bựa cho xôm tụ. Hàng mới nhận, nóng hôi hổi những cảnh ăn tết của Zì ngẩn, Chạn Hói, DooG, Thi còi, Chuối Thanh trì vươn vươn.

   

  He he bọn nài tết nhất bận chại mánh, anh biết hết, đéo qua mắt được anh.

 32. #32 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:01

  Đầu tiên là con Zì ngẩn, sau khi chưởi Thăng Đinh, quyết bỏ con CRV, quay về chại Ba-Bét-Nhè cho thân thiện môi trường. ZiNgan

 33. #33 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:02

  Tiếp đến là em Thi Còi, zù bận biệu dưng vưỡn đi chợ tết sắm hoa, như ai he he ThiCoi

 34. #34 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:04

  Còn đai là con DoG, nhân viên Ngậm Cức Phun Cây của Eco-Bác, nam nai rét mướt, hoa hoècây cỏ đéo ăn thua. Con nài liền xuống phố tăng za, đéo mẹ, đáng tiên zương DooG

 35. #35 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:05

  He he còn con Chạn Hói đang ngồi hóng quán bựa trên từng cây số. Con lài zù công nặng việc nhẹ zì thì vẫn đéo quên bỏ chút thời zan vàng ngọc ngồi hóng quán bựa qua zi động. ChanHoi

 36. #36 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:07

  Còn đai là con Chuối Thanh Trì, đang đứng zẹo zẹo đong gái, rất tởm. Con nài đận nài đéo thối mồm bam nữa mà chiển qua nghề đong gái, đong nhầm em Cam đực rựa thì bỏ mẹ ChuoiThanhTri

 37. #37 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:12

  He he Tế điên cũng lỏn về Nụi đong vện, em ẻm là gái mạng, Tế điên gặp chong một làn cứu Lét. He he con Hãm nài ga Nụi cũng tập toẹ ra bú đớp vỉa hè cho ra záng công tử Hà Thành ngàn nam ôn vật he he. TeDien

 38. #38 by AnhZeoHoanh on 2012/01/17 - 12:16

  Thoai tạm thế đã, anh phải cút đi gúc ./ đã. Mai bọn bựa thích anh bốt nốt xê-zi của bọn Hải Dưới, Lả Lét vươn vươn. Đèo mẹ, bọn bựa toàn lỏn đi ăn mánh, tởm gất.

 39. #39 by Luyện on 2012/01/17 - 13:11

  Quý anh, quý chị!
  Giờ lên kuán tôi chỉ chăm chăm săn cồng của cô Lói mà ngâm kíu, thỉnh thoảng lại cười lăn lộn. Cứ như thể ngày nầu không nghe tinh oa chưởi là tôi ăn không được nguôn vại. Cảm giác nài, trong đời tôi, chỉ xuất hiện khi tôi thịt 3 Lừa và lúc tôi bị Toà tuyên án 18 niên.
  Tôi có bất bình thường? Tôi hoang mang rất rất!?

  “Tuổi học trò” của anh như cứt chó, em Rốt Yêu ạ. Anh thật!

  Tinh hoa, là đây, chớ đéo đâu!

 40. #40 by toi_vua on 2012/01/17 - 13:44

  Mịa cô Bín, chữ Lờ của cô mà điếu có bộ khẩu aka () thì điếu xong rùi. Thà cô cứ lấy mịa bộ kèn aka ,/ mới bộ môi aka (.) mà treo câu đối ngày tết lại hay đúng tinh thần Quán Bờ.

 41. #41 by raunosach on 2012/01/17 - 13:44

  Tết này chi Bựa có ai vẫn có thói quen lì xì cho trẻ không? Riêng mình thấy cái tục này ở Lừa bần nông rất. Nhưng người ta xì cho con mình chả nhẽ mình không xì lại. Đưa đi -Đổi lại. Nhòm- nhòm -ngó- ngó xem người ta đi bao nhiêu để mình còn đi lại. Trẻ con cũng xấu tính rất trong vụ này cũng soi xét thiệt hơn tính tính toán.
  Ôi thật buồn quá! Có ai có cách gì để bỏ cái hủ tục này đi không?

 42. #42 by Tơn on 2012/01/17 - 13:47

 43. #43 by Tơn on 2012/01/17 - 13:59

 44. #44 by ongcu69 on 2012/01/17 - 15:22

  Súc vật da chắng oánh thượng đẳng da vàng:

 45. #45 by budifa on 2012/01/17 - 15:40

  Ăn-chơi khốc-liệt xong-xuôi về dòm sâu vưỡn thấy quán điều-hiêu dư lồn bà Đanh thế nài?

   

  Lão BOM mới cả-lò bựa vưỡn đương mải-miết đi cống-nạp fông-bì hử?

 46. #46 by cuchuoiSG on 2012/01/17 - 16:29

  CHUẨN BỊ SANG NĂM MỚI ANH TẶNG QUÁN VÀI VẦN THƠ:

  Tân Mão sắp qua mèo nhào mất;
  Nhâm Thìn đang đến rồng lộn qua;
  Quán Bựa sang năm vui vui ngất,
  Con Dì phụt dắm nổ nổ to.

 47. #47 by cuchuoiSG on 2012/01/17 - 16:59

  Ôi thôi! Pín hỏng mũi rồi,
  Thối thơm giờ hết, ngậm ngùi đắng cay.
  Mùi lồn cứ mãi đâu đây,
  Ngày xưa nhớ lại Pín nay thở dài.

 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/17 - 17:01

  Chán như tê, buồn như ỉa.

  Zì chại fát gùi tí nữa Zì zìa đổ shittie vầu mõm các cô.

 49. #49 by voong ngau pin on 2012/01/17 - 17:30

  Tôi đơi, năm mới đến nơi rồi anh Củ chuối mở mõm tôi ra địt mẹ.

   Con Dì mồm lồn hôm nay nổ tý về kinh tế vĩ mô đi địt con mẹ giá cả dạo này leo thang đến khiếp  khà khà. 
 50. #50 by nhudaubuoi_tb on 2012/01/17 - 18:14

  Con Zì kèn to cho anh hỏi mấy cái:

  -Anh muốn tập cái bài Thập Lục Dương Công nhưng đéo biết làm cách nào để mắt trái nhìn trái, mắt phải nhìn phải cả, có bí quyết j ko mậy?
  -Đầu anh ko hói nhưng tóc không được dày lắm, vậy Zì có cách nào để tóc mọc dày lên được ko?