Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by minhhuong on 2012/01/06 - 21:09

  @Chị Mít : Em cũng vừa lướt qua sử Lào, nó bảo thời Lào bị Mông Cổ chi phối đó, Muang Sua chinh phục Muang Phuan 1292-1297. Năm 1308 bắt giữ người cai trị Muang Phuan, và từ 1312 chính thức thành « 1 nước chư hầu » của Muang Sua.

   

  Tức là chỉ trở thành chư hầu cho Muang Sua chứ không sát nhập tuyệt đối.  

  Theo sử ta thì lý do mà bố Lê Thánh Tông nhà ta lấy để sang oánh con mẹ nhà nó  chỉ là chanh chấp có « quyền » làm bố chư hầu thoai hahaha .

 2. #2 by i-trader on 2012/01/06 - 21:11

  So zi chi bộ Simacai nha, sách vừa rồi của con Manich chỉ có 2 trang (104 & 105) về Muong Puan, đéo có thác xương của con Zì, thôi tìm sách khác đê.

 3. #3 by vàng son on 2012/01/06 - 21:53

  Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

   

  15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478 gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****). @ Zì

   

  Vậy là Tông giết sạch bách Phươn hở Zì ?

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:32

   Hehe đươngnhiên là chém sạch-bách gùi. Thời 199x thì fải biên tránh thế thôi nha.

 4. #5 by tung tung on 2012/01/06 - 22:14

  @ Buata
  Bắc Lừa: vị trí giống như Bắc Triều Tiên bây giờ í…nhà Thanh không dễ để yên cho Pháp làm gì thì làm – 2 bên buộc phải đánh nhau và đương nhiên Pháp thắng…Pháp dùng Bắc Lừa làm bàn đạp để vào Trung Hoa cạnh tranh với các cường quốc khác.

  Thế thì cô giải thích thế nào về HÀ NỘi, Hải Phòng, Đà Nẵng là đất nhượng địa?


  Lào, Miên, An Nam (Huế) 3 cái xứ này thì có cái mẹ gì đâu—-> Bảo hộ thôi.

  Cái này nhẽ đúng, Bắc kỳ cũng vậy thôi.

 5. #6 by minhhuong on 2012/01/06 - 22:17

  Oạch, đọc đoạn tóm tắt về Lao Phuan thời nay mà thấy bọn này số phận chán kinh. Từng là 1 vương quốc trong nhiều centuries, tới tk 19 bị Xiêm cho die dần, dân số tiêu hao giảm, bị sử dụng như slaves.

   

  Sau đó bị bang cướp lổi tiếng « Haw cưỡi trên lưng ngựa » đến từ Vân Nam cướp bóc, dẫn tới gần hết Phuan bỏ đồng bằng xuôi xuống vùng thấp hơn ven sông Mekong. Và tất nhiên gần Xiêm thì lại bị Xiêm sử dụng như  slaves tiếp.

   

   

  Tới TK 20, dân tộc Lao Phuan đã hoàn hồn tập trung nhau trở lại 1 chỗ, thì 1 trong các thị trấn của họ bị oanh tạc bom Mẽo thời 196x (Vietnam war).

   

  Nói chung là bi đát bỏ mẹ.

  Lừa làm thuộc địa cho Pháp dù sao cũng là 1 thằng văn minh, đỡ hơn nhiều bọn Phuan làm slaves cho bọn Xiêm mọi.

  Lừa vưỡn còn may mắn chán.

 6. #7 by tung tung on 2012/01/06 - 22:34

  Việt bị chia 3. Trung kỳ kinh thành nhà Nguyễn; Bắc Kỳ cố đô xưa, đều đậm đà  ý thức  “Nam quốc sơn hà Nam Kỳ cư” nên Bờm chỉ thò tay bảo hộ.  Riêng Nam Kỳ đất mớ,i lại được Nguyễn cắt 3 tỉnh miền Đông nhượng hẳn chủ quyền cho Pháp tự 1862 tội gì không toàn quyền. @CAM

  Ba cái vụ chia để trị này anh nghe Đã tan nói nhiều rồi, nói cái gì mới mẻ hơn đi cô.

  Địt mẹ thời Pháp thuộc Nam kỳ đéo có Lý trưởng, quan huyện thị Hến gì tất, mà đã có dân chủ, bầu cử công khai rồi.

  Từ kiếp nô lệ (cho Pháp) nhảy vèo lên làm ông chủ (cho Đản) thì cũng đồng nghĩa với trở lại kiếp mọi rợ. Đau lòng rất.

 7. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/06 - 23:12

  Tôi đang sến nãonùng wá. Nghe với tôi ít chất-nghệ Đài Loan tinhhoa nào:
 8. #9 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/06 - 23:16

  “Người Đài Loan và Hàn Quốc đều học theo hình mẫu Nhựt Bửn, người Nhựt Bửn lại học theo văn minh Da Trắng Thượng Đẳng. Đó là phúc của mấy nước Á Đông nài vại.


  (@Stephen Hawking)
 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:38

  Zì zìa gòi đơi zưng Zì buồn ngủ quá đi.

  Các cô chưa tiềm được cái jì à bọn kia?

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:40

  Fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (1) Nếu Ông Cụ của các cô không đầnđộn chại theo bọn Nga Lợn, thì nhẽ cụ củ đã có-thể đàmfán mới bọn Fáp để nuốt trọn liênbang Đông Zương.

 11. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:48

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (2) Liênbang Đông Dương thời thởi không jầu lắm, zưng to vãi Fập, gấp trên 2 lần Xứ Lừa hiện-nai, gồm 6 xứ có ziệntích khá tươngđồng: Bắc, Trung, Nam, Lào, Miên, và Quảng Trâu Loan.

  Zânsố Đông Dương quãng 20 trẹo mạng, trong đó Lừa chiếm đến 3/4.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:52

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (3) Nếu Ông Cụ khônkhéo bám-đít Fáp như cô Găng Đi bên Ấn bám-đít Anh, thì Ông Cụ đã có một quốcja to-đoành.

  Thời thởi quyềnhành nằm hết trong tai bọn Fáp, nên nếu bỏn kiếm được con bảnđịa nầu ngonngon biết vâng nhời, là bỏn thí liền cả mẩu đất to tổ-bố hình đống cứt.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:55

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (4) Thế đéo nầu mà Ông Cụ vửa ngu vửa nhát vửa bầnnông, thế là Fáp chọn mẹ cô Đại, mặc-zù bỏn biết cô nài chả ga đéo jì cả.

  Vì cô Đại chả ga đéo jì, nên hehe bọn Fáp chán, chia mẹ Đông Dương cho Lào Miên Lừa mỗi thằng một tí, gùi trả mẹ Quảng Trâu Loan cho Tào.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 23:59

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (5) Thời Đông Dương đó, một mình xứ Nam Kỳ có thunhập gấp đôi tổng tất-cả các xứ còn lại.

  Nguồn-thu chủyếu của Nam Kỳ là lúa, caosu, càfê, chè, tiêu.. Còn Bắc Kỳ chỉ có than, quặng. Các xứ khác đéo có buồi jì, zâncư cũng ít.

 15. #16 by nhất on 2012/01/07 - 00:02

  Ý nài Trung Tướng nghĩ ra hay hóng hớt ở đâu đấy? Chuẩn phết địt mẹ.
  Chính sử của Bê cũng viết là Pháp nhợn suy yếu muốn bỏ Đông Dương.
  Hehe,Lừa đúng là chỉ đưọc quyền xơi cứt!

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 00:03

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (6) Như vậy có-thể thấy gõgàng gằng Fáp sẽ sẵnsàng nhả Đông Dương cho một con nầu có khảnăng mần thủlãnh đất Nam Kỳ, là xương-sống của kinhtế Liênbang.

  Zưng Ông Cụ là thằng Bắc Kỳ nhọ đít bửn tính, còn cô Đại lại là zân Trung Kỳ bảothủ thiểncận. Cô Ziệm lúc đó còn fiêubạt chưa đủ cânlượng chánhtrị.

  Lừa đéo có thằng Nam Kỳ nầu tửtế để bọn Fáp có-thể gởigắm. Đó hầu-như là địnhmệnh.

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 00:07

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (7) Xuhướng trả độclập cho thuộcđịa của các nước Khoai Tai là tấtyếu, nhất là sau WW2.

  Zưng vì đã đầutư quá nhiều cho Đông Dương mà thu lại chưa được bâu-nhiêu, nên bọn Fáp muốn trả cho một thằng đệ nầu nghe nhời, và nhờ thế, bỏn vưỡn được quyền tiếptục kinhzoanh trên đống tàisản đã đầutư. Bỏn không-thể trả cho một thằng cha-vơ-chú-váo, zù có được-lòng quầnchúng đến đâu cũng mặc.

 18. #19 by trung_uong_lua on 2012/01/07 - 00:07

  “Bố mẹ nào chửi thì phải nên đọc cả những columnists của LA Times, NY Times USA Today này. Nếu không thì đừng bảo rằng người khác GATO nhở. Quý gì 30000 mạng chết vì homicide and Suicide by firearms mỗi năm.” @cô Dương.

  Cô đọc nhiều mà cứ giữ thànhkiến thì người ta phải nói cô GATO thôi. Anh lạ gì cái tính GATO của dân Canna điên của cô. Sao không nói nguyên nhân cốt lõi vì sao họ suicide hả cô? Firearms có phải là phương tiện duy nhất khi họ có ý định suicide?

  .

 19. #20 by trung_uong_lua on 2012/01/07 - 00:08

  Anh nào ấy khoe rút hàng nóng. May quá hai thằng ấy không có chứ nó đòm trước nhở. Chết rồi lái gì khoe? Đi LA qua mấy khu South Land với Latinos thì anh có nước đái trong quần chứ rút gì. Qua Philadelphia làm tough guy đi chứ tụ mấy chỗ có người Việt thì nói làm gì ! Mẹ gì chứ chỗ nhà em mới có một gã bị đòm chết cũng tại…móc hàng nóng. Ớ thằng Latino kia làm sao nó bắn giỏi thế ! Móc súng sau mà cho anh ta one round in the chest.

  Anh gặp thằng rởm chứ mấy thằng Latinos 18th thì có mà mong nhở. (assume you mention me)

  Ờ may nhở cô nhở, ít ra anh còn bình đẳng trước khi có “one round in the chest”. Anh kô có hàng nóng lúc đó thì physically unfair by nature and totally loser.

  Cô có cần anh lấy những vụ nhờ súng mà ngăn chặn được những vụ cướp, giết ở những cây xăng, ở nhà dân trên youtube?

  Anh sống ngay biên giới với xứ lạnh tình nồng của cô đây, không phải khu đông người Việt, chắc cô đoán được là đâu phỏng? Thế thì cô biết thành phần Mễ, Mun, … phức tạp ra răng nhở. Mà anh khoe gì nhở? Xe hay gun, cô chửi gì thì rõràng cái coi nào.

  Đấy, điển hình gato, thành kiến dẫn đến mờ mịt trong suy luận đây chứ đâu nhở cô nhở

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 00:09

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (8) Và kếtcục như các cô thấy, địt mẹ bọn Fáp trả Miên cho Miên, bao-gồm nhiều đất cũ của Nam Kỳ (mời gúc), bỏn cũng trả Lào cho Lào, đươngnhiên cũng bao-gồm nhiều đất cũ của Bắc Kỳ (mời gúc), trong đó có Bồn Man Xứ hehe.

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 00:16

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (9) Khi bọn Fáp fân lại Đông Dương kiểu đểu đó, thì Miên mới có chưa đến 2 trẹo zân, Lào 1 trẹo, Quảng Trâu Loan còn đéo đến 1 trẹo. Tổng zân 3 xứ nài đéo bằng nửa Bắc Kỳ.

  Thế là Xứ Lừa của các cô thành hình ông jun như bi-jờ, méomó bầntiện, ziệntích bằng 3/4 tổng ziệntích các xứ còn-lại trong Liênbang, mà zânsố thì hehe gấp 3 lần.

  Sống thế đéo nầu cho nủi.

 22. #23 by trung_uong_lua on 2012/01/07 - 00:16

  Ơ bỏ mẹ, trùng ý với em Mít zồi, thôi đéo nói nữa ngồi hóng.

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 00:21

  Tiếptục fán ngoài-lề, nhân nói đến Bồn Man Xứ

  (10) Nếu đéo có Ông Cụ & Co, thì bọn Fáp ít nhất cũng chia cho Xứ Lừa của cô Đại một fần đáng-kể thuộc Liênbang, trong đó có 4 tỉnh Tây Lào, đươngnhiên gồm cả Bồn Man hehe, và 5 tỉnh Tây Miên.

  Như thế, zù Xứ Lừa không được trọnvẹn Liênbang Đông Dương từ tai bọn Fáp, thì cũng được trên 3/4 hehe, khá tươngxứng mới zânsố và tiềmlực kinhtế của mình.

  Địt mẹ Ông Cụ. Zì còn biết nói jì hơn?

  Đấy là chưa kể, có khi bọn Fáp còn đổ thêm một đống xèng nữa vầu Lừa trước khi gút khỏi, nếu Ông Cụ & Co không fá-đám như một bọn thối mồm bấthủ.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/07 - 00:21

  Đã hết 10 cồng đêm. Zì đi tọa tộ-sư-bố các cô chứ.

 25. #26 by voong ngau pin on 2012/01/07 - 00:32

  Cám ơn Dì mồm lồn, hai cuối tuần Dì bonus cho 5 cồng nữa khà khà ??

 26. #27 by Mit on 2012/01/07 - 01:26

  Sau đó bị bang cướp lổi tiếng « Haw cưỡi trên lưng ngựa » đến từ Vân Nam cướp bóc, dẫn tới gần hết Phuan bỏ đồng bằng xuôi xuống vùng thấp hơn ven sông Mekong. Và tất nhiên gần Xiêm thì lại bị Xiêm sử dụng như  slaves tiếp.@ Em Hương Điêu

  Bọn Haw nài chính là bọn cướp giết hiếp dọc biên giới Lao-sơ và Tong-kin dưới banner của Black Flag, aka Giặc Kờ Đen.

  Giặc Kờ Đen

  Nguồn gốc bọn Haw nài do bọn Nguyên Mông, đã đưa lính đánh thuê từ Uzbeck (aka bọn Muslim Turic) và từ Bukhara, Central Asia qua uýnh và cai trị Vân Nam trước đó.  Theo bỏn viết để giả công bình Vân Nam, bọn Muslim lính uýnh thuê được cấp đất, cấp vện local, và bỏn adopt tiếng local luôn.  (Cái nài giải thích phần nào sự có mặt và ảnh hưởng của bọn Muslim tại phía Nam nước mẹ trong lịch sử nhở?)

  Sau nhiều trăm năm bị assimilate, con cháu bọn nài chỉ còn được nhận ra bởi cái mũi lõ và đống lông trên mặt…

 27. #28 by Mit on 2012/01/07 - 02:15

  Lịch sử Lao-sơ bẩu đời vua Chakkaphat, Lane Xang kingdom, thì bị trúng chưởng của Tông Lê từ Đại Việt, mà Xiang Dong Xian Thong, aka Luang Phrabang về sau, bị tàn phá hết.

  Đang đọc thì lại đến giờ hẹn dồi.  Ghét quá đi. Thôi Mít đi đơi.
  Xi du lâi-tơ

 28. #29 by Lính Mới on 2012/01/07 - 05:37

  Cám ơn Dì mồm lồn, hai cuối tuần Dì bonus cho 5 cồng nữa khà khà ?? @ Anh Bi’n

  Địt cụ anh Bín bồ láo, xách mé dám gọi Zi là mồm lồn, vậy là sâu, là sâu

  Tui lính mới muốn bật thàng nào lấy số mà khong biết bật ai, anh cho lời khuyên đi anh Bín , hôm trứơc định bật con Vìa lấy số mà đéo đéo được, con này đanh đá quá mà trình mình lại thấp, Địt cụ con Vìa phát cho bõ tức.

  Thank anh Bín trước

 29. #30 by minhhuong on 2012/01/07 - 05:48

  Tui lính mới muốn bật thàng nào lấy số mà khong biết bật ai@ Lính mới

  ———————

  Không biết bật thàng nào thì bật con nào đi. Thế mà cũng phưn vưn.

 30. #31 by CAM on 2012/01/07 - 05:49

  Hôm nay rảnh lại đương húng, Cam quyết làm 2 việc đến nơi đến chốn: tiếp dân và uýnh đòn ku Tửng. Tiếp dân trước, luôn luôn là thế, Cam luôn biết đặt lợi ích tập thể lên chên tình cởm cá nhân, biết lùi thù nhà sau nợ nước, hố hố.

 31. #32 by minhhuong on 2012/01/07 - 05:59

  Em mới đi chơi về, tính mở sử Lào ra xem tiếp mà nghĩ bọn Lao Phuan tang thương kinh quá. Chợt nhớ bọn Hớ Mông Lào tới thời điểm now vưỡn đương bị giết triền miên tởm còn hơn. Thế mà chẳng thấy bọn Lào kêu ca đéo gì nhở ??

   

  Trong khi bọn Campu gào thét ầm ĩ, thậm ghét Lừa y dư Lừa ghét Khựa, có khi độ căm ghét còn cao hơn. Hmm, chắc phải lên mấy forum Lào xem bỏn có căm hờn Lừa dư Campu hờn Lừa ko.

   

  Thế giới này đúng là thuộc về kẻ mạnh. Làm đéo gì được bố mày.

   

 32. #33 by CAM on 2012/01/07 - 06:08

  @Mit:

  1) Lịch sử của 2nd Amendment nó đi trước thời cao bồi pằng chéo xa em ợ. Gúc đi nhá…hehehe.

  Đương nói cái văn hóa pằng chéo Mít ợ. Thời 2nd Amedment 1791, Mẽo của cô chửa có Miền Tây Hoang Dã Texas, nơi định hình bản sắc pằng pằng cowboy cho Gun Culture Mẽo.

  2) Đó chỉ là her opinion nhở? Cơ mà Mít vừa lên Amazon xem rating sách của con mụ mủ, đeo mẹ dưới trung bình….hơ hơ hơ Thôi hông cần phải đọc.

  Mít cũng có thể gúc và quote nhiều arguments bẩu vệ quyền đeo súng của công dưn.

  Đương nhiên đó chỉ là một opinion, dẫn nó ra ý Cam muốn  chính chủ sổ đỏ, hông người khác lại bảo lũ man di mọi rợ gato. Cần gì Gúc, còn TCA 2 thì người Mẽo vẫn còn quyền đeo súng. Đông đảo hội viên NRA là nghị sĩ quốc hội, nổi tiếng nhất là bạn Bush của quê hương Texas. Thế nên phải quyết, súng ống Mẽo là niềm đam mê của Mẽo, hắn thích thế, hắn giàu vì thế nên hắn chẳng từ bỏ vì thế. Thẳng toạc như bạn Trung Ương Lừa mới ku Tơn phải hay hơn không, vòng vo chi súng ống là để tự vệ nhất những nơi vùng biên  nông thôn? 

 33. #34 by Lính Mới on 2012/01/07 - 06:09

  Tui lính mới muốn bật thàng nào lấy số mà khong biết bật ai@ Lính mới

  ———————

  Không biết bật thàng nào thì bật con nào đi. Thế mà cũng phưn vưn.

  Cám ơn em Hương đã reply, còn vinh dự nào ba`ng khà khà, địt cụ anh Bín thấy chưa

  Bặt con( aka Vàng Son) Zì khóa mõn thì sâu? Mí cả mình cũng không thích bật Phụ Nữ đep. 

 34. #35 by CAM on 2012/01/07 - 06:18

  @ Sĩ Già: Dào ôi, hóa ra chiện lão gato giới tính của Cam. Thế này nhá, Cam nhường hẳn lão suất đờn bà, bo thêm quy chế Tối Huệ Gái; Cam lãnh phần đực, hứa hông oánh phụ nữ dù chỉ một gai hoa hồng. Được chưa? Giờ lão yên tâm đứng thẳng lên với quyền thi đấu trên  cơ nhé.

  Dưng mờ bỏ cái thói chụp mũ đi lão, làm người văn minh- thượng đẳng – dân chủ – tinh hoa Mẽo mấy chục năm rồi mà thở ra con này thằng nọ xì-pam ăn lương Đảng; chỉ tổ tội nghiệp cộng đồng xa xứ người Việt thôi. Nhìn tấm gương Đỗ Phúc bị tuyên phạt 1.9 trẹo Obama kìa. Ấy là Cam còn chút cảm tình với lão nên thực.

  Chúc lão năm mới ấm áp!

  P/s: Đủ 3 cồng, giải lao đi măm măm chút

 35. #36 by minhhuong on 2012/01/07 - 06:21

  Mà chi bộ biết bọn Tây Phương khi nói về sự xâm lược của Lừa sang Champa thì bỏn dùng từ gì ko? Bọn nó dùng từ «chính sách diệt chủng».

 36. #37 by Mit on 2012/01/07 - 06:47

  Đương nói cái văn hóa pằng chéo Mít ợ. Thời 2nd Amedment 1791, Mẽo của cô chửa có Miền Tây Hoang Dã Texas, nơi định hình bản sắc pằng pằng cowboy cho Gun Culture Mẽo.@ em Cam
  Văn hóa nài nó bắt đầu từ trước cowboy miền Tây dồi.  hơ hơ hơ cơ mà Mít hông blame các cô outsider hiểu dư vậy qua dững phim cao bồi của Hollywood.
  Thẳng toạc như bạn Trung Ương Lừa mới ku Tơn phải hay hơn không, vòng vo chi súng ống là để tự vệ nhất những nơi vùng biên  nông thôn?  @ em Cam
  Mít thấy hai bạn í chả khác Mít tí nầu.  Em có lộn hông?!  Thôi Mít ra tiệm sách kiếm cái gì hai ho đọc đã.  Kẻo có người bẩu Mít hông đọc báo….hố hố hố Tối tiếp.

 37. #38 by Банан on 2012/01/07 - 08:29

  Loáng thoáng dưới có mấy con mả mẹ nào lấy nguồn Wiki tiếng Lừa để tranh biện hay lấy dẫn chứng buồi gì nhỉ? Nguồn đó thì thằng mả mẹ nào không biết? Mà lấy nguồn đó thì ngay câu đầu tiên đã vả vào mõm lão Bom thối rồi còn giề: 

  …”Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty”… 
  (hết trích)
  Hay ở đây Lão Bom thối viết chuyện thì cần gì đúng sai nhỉ, văn đi vào lòng độc giả là được, lão khai mù cho anh phát.
  @Tửng: Địt mẹ con nài, anh điếu dùng nguồn Wiki đâu, mài cũng nên động não đi, thời đéo nào thì yếu tố con người cũng là quan trọng nhất. Khó khăn hay thuận lợi khi làm việc đéo gì cũng con người cả, Pháp nhợn đánh Nam Kỳ chỉ như nó nhả phát dắm xịt mà Nam kỳ cũng thất thủ không do con người thì cái buồi gì? Cộng đánh cho Mỹ chim cút-Ngụy lộn nhào cũng do khác biệt chính về con người phải không mài? Ngay công việc cụ thể thiết kế-thi công-hoàn công -quyết toán công trình của mài có suôn sẻ hay không, cái này mày biết, thì yếu tố con người cũng.
 38. #39 by Банан on 2012/01/07 - 08:41

  Mà chi bộ biết bọn Tây Phương khi nói về sự xâm lược của Lừa sang Champa thì bỏn dùng từ gì ko? Bọn nó dùng từ «chính sách diệt chủng».@Hương: 

  Bọn thượng đẳng da trắng chuyên có trò nhúng mũi vào công việc của người khác, chuyên can thiệp đến mức thô bạo vào công việc nội bộ của quốc gia có chủ quyền mà chúng công nhận. Địt mẹ bọn thượng đẳng da trắng phát nữa.
 39. #40 by buata on 2012/01/07 - 08:58

  Mít: Bọn Cờ Đen đánh nhau với Pháp ở Hà Nội của Lưu Vĩnh Phúc là nguời Hakka (một tộc nguời sống ở quanh vùng Quảng Đông-Phúc Kiến….) Nguời Hắc Ca (Khách Gia) không mũi lõ đâu em ạh….Dân Hắc-Ca lưu dạt từ phuơng Bắc xuống vùng Quảng Đông – Phúc Kiến nơi dân bản địa đã cắm dùi hết rồi nên người Hắc Ca có xu thế làm buôn bán và chính trị…sau đó thì người Hắc Ka còn chạy ra Đài Loan, Mã Lai, Indo….các nhân vật Hakka nổi tiếng của Trung Hoa là: Tôn Dật Tiên, Đặng Tiểu Bình, và bên Sing có cha con Lí Quang Diệu…

 40. #41 by Банан on 2012/01/07 - 09:13

  Nguồn gốc bọn Haw nài do bọn Nguyên Mông, đã đưa lính đánh thuê từ Uzbeck (aka bọn Muslim Turic) và từ Bukhara, Central Asia qua uýnh và cai trị Vân Nam trước đó.@ Mít: 

  Em vui lòng chim chích nguồn nài được hông, anh chưa thấy có tài liệu lào nói Nguyên Mông dùng lính uýnh thuê cả. Theo anh biết dân Central Asia(trừ anh Mông &Cổ). nhứt là nhân dân Hồi giáo, từ trước đến những năm 192x đa số đều hiền hòa, người Hồi ở nước Mẹ cũng vậy. Những năm gần đây do tác động và lôi kéo của các thế lực thù địch bên ngoài mà bọn Hồi ở Trung Á mới trở nên húng 
  Thành mẹ em phát cho hoành.
 41. #42 by Банан on 2012/01/07 - 09:18

  Hakka nổi tiếng của Trung Hoa là: Tôn Dật Tiên, Đặng Tiểu Bình, và bên Sing có cha con Lí Quang Diệu…@ Búa Tạ:

  Hình như anh em nhà Thạc-xỉn và A-bị-sịt cũng Khách-gia nốt? Trong quán có con Tế điên người Khách gia vầu còn-phơm cho anh phát.
 42. #43 by Банан on 2012/01/07 - 09:22

  Thôi, chương trình bam buổi sáng đã hết, anh đi cày phát. Chi bộ sinh hoạt vui vẻ nhá, vả mõm nhau nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thui, 

  Chào thân ái và quyết thắng.
 43. #44 by buata on 2012/01/07 - 09:23

  @Tửng: Việc Triều Đình Huế cắt thêm Hà Nội, Hải Phòng và Tua-ran (Đà Nẵng) cho Pháp vào năm 1888 thì lúc đó Pháp bảo gì nhà Nguyễn chẳng nghe? 

  Quan điểm cá nhân là Hải Phòng và Đà Nẵng là 2 thành phố cảng quan trọng….Hà Nội sẽ là thủ đô Liên Bang Đông Dương trong tương lai…chẳng nhẽ bỏ tiền đầu tư vào đất bảo hộ? Nên là nhượng địa là dễ hiểu thôi.
 44. #45 by Mit on 2012/01/07 - 09:29

  Thành mẹ em phát cho hoành.@ Chuối Balan (?)

  Đây nài. Để ý nhân vật tên Sayyid Ajall Shams al-Din Umar al-Bukhari nha.  Mít đi ăn cái.

  http://www.cpamedia.com/trade-routes/islam-commerce-yunnan/

 45. #46 by buata on 2012/01/07 - 09:37

  @Chuối: Bọn Hắc Ca ở Tàu thì giống như Miền Trung ở Lừa í….Từ các lãnh tụ to to đến nhỏ nhỏ Hồ Diệu Bang, Lí Bằng đều Hakka hết…

  Chuối nói đúng…Thạt sỉn…A bị xịt ở Thái đều là Hác ka…

  Ngày anh còn nhỏ cứ nghĩ Trung Hoa nó nói một thứ tiếng..lớn lên mới tá hỏa ra là vô thiên lủng các loại tiếng Quảng Đông, Hakka, Tiều Châu..nhưng họ đều gọi họ là người Hán hết….cùng với sự đồng hóa ngày càng mạnh (ti-vi, giáo dục, internet…) anh tin sau này các thứ tiếng kia sẽ chết hết…còn mỗi tiếng Phổ thông (mandarin) thôi…
 46. #47 by buata on 2012/01/07 - 09:59

  Con Tế người Hakka hả? Cố mà lên làm Thủ Tướng Xứ Lừa cho nó sánh ai cùng Thái cùng Sing nhé…anh chịu tộc Hakka nhà cô đấy…có mấy chục trẹo mạng mà ở đéo đâu cũng thấ có mặt

 47. #48 by tung tung on 2012/01/07 - 11:01

  @Chuối.

  Địt mẹ con nài, anh điếu dùng nguồn Wiki đâu, mài cũng nên động não đi, thời đéo nào thì yếu tố con người cũng là quan trọng nhất. Khó khăn hay thuận lợi khi làm việc đéo gì cũng con người cả, Pháp nhợn đánh Nam Kỳ chỉ như nó nhả phát dắm xịt mà Nam kỳ cũng thất thủ không do con người thì cái buồi gì?

  Ừ thì thất thủ, Nhưng để được hưởng qui chế thuộc địa thì phải vùng vủng phải đạt 1 số tiêu chuẩn nào đó: Nam Kỳ và sau này là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẳng….tự suy lựn đi con mặt buồi chỉ biết suy nghĩ bằng lổ đít, bê nguyên xi ý Bê cái mã mẹ gì mà tinh thấn bứt khứt…há há.

  Vụ này thằng Dì giải thích đã tạm ổn, tạm chấp nhựn ý kiến con Dì, đéo tranh lựn với mấy thằng suy nghĩ bằng lổ đít nữa nhé.

  Cộng đánh cho Mỹ chim cút-Ngụy lộn nhào cũng do khác biệt chính về con người phải không mài?

  Cái này anh công nhựn với cô, chính xác 100%. Trong chiến tranh thằng nào bất nhân, bất chấp thủ đoạn, xem mạng người như cỏ là thằng đó thắng (nhời TT). Đó chính là khác biệt về con người giữa B và “Ngụy”

 48. #49 by tung tung on 2012/01/07 - 11:16

  buata

  09:23 07-01-2012

  @Tửng: Việc Triều Đình Huế cắt thêm Hà Nội, Hải Phòng và Tua-ran (Đà Nẵng) cho Pháp vào năm 1888 thì lúc đó Pháp bảo gì nhà Nguyễn chẳng nghe? 

  Cám ơn Cô Ta, vậy là đồng ý mí anh là bọn Pháp nó muốn chọn vùng nào thuộc địa, vùng nào bảo hộ là quyền của nó nhế. Đéo cần dựa trên ý dân, tiềm lực quân sự sở tại…nhé.

  Quan điểm cá nhân là Hải Phòng và Đà Nẵng là 2 thành phố cảng quan trọng….Hà Nội sẽ là thủ đô Liên Bang Đông Dương trong tương lai…chẳng nhẽ bỏ tiền đầu tư vào đất bảo hộ? Nên là nhượng địa là dễ hiểu thôi.

  Và cô cũng đồng ý mí anh luôn tiềm lực kinh tê luôn được đặt lên hàng đầu nhé.

  Anh no comment về cái này nữa và ngồi im nghe Dì lôn giảng về Phươn tôc đây. hehehe.
   

 49. #50 by tung tung on 2012/01/07 - 11:17

  Cam quyết làm 2 việc đến nơi đến chốn: tiếp dân và uýnh đòn ku Tửng @ CAM

  Má ơi, CAM đánh dân.

  Để anh chạy đi kiếm mo cau bịt đít cái đã. hã hã hã.

 50. #51 by budifa on 2012/01/07 - 11:23

  Đéo mẹ gúc mãi vụ thảm-sát Bồn-Man đéo thấy mấy, lão BOM đéo jảng lại đi bi-bô jề về Đông-Dương đới. Lừa thành hình jun hầu-dư là số-mệnh roài, cho dù thời Nguyễn to-béo fết, hehe

   

  Có vài dòng trong Đại-Việt sử-ký toàn-thư

   

  Ngày mồng 1 tháng 3 hạ được thành Chà Bàn, bắt sống hơn 3 vạn người, chém hơn 4

  vạn thủ cấp, bắt sống Trà Toàn rồi đem quân về

   

   

  Chúa Chiêm Trà Toàn vì lo lắng thành bệnh, đến đây thì chết. Sai chém lấy đầu Toàn, đốt xác ném xuống sông, chở đầu hắn đi, lại cắm lá cờ trắng ở đầu thuyền, đề mấy chữ rằng: “Đầu của tên đầu sỏ tội ác Trà Toàn nước Chiêm Thành” để cho thiên hạ đều biết

   

   

  Quân vào cửa ải, Cầm Công bỏ chạy rồi chết. Quân ta đốt thành, đánh phá các thành khác, đốt

  các kho tàng.

  Trước đây dân chúng Bồn Man có đến 9 vạn hộ nhưng bị chết đói gần hết, chỉ còn hơn 2.000

  người, mới sai người tới xưng thần xin hàng. Bèn phong cho người giống nòi đó là Cầm Đông làm Tuyên úy đại sứ, lại đặt quan lại trấn giữ các huyện để cai trị. Sau Cầm Đông lại làm phản.

   

  Dư-vại là chỉ nhận thảm-sát Chiêm chứ còn bẩu dân Bồn-Man chết đói, nhẽ do lười quá, há há

   

  Mờ Bồn-Man 9 vạn hộ sâu lão BOM chỉ đếm được vạn rưởi thôi nhể?