Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 13:59

  (Tiếp thamluận về Nhật Bản & Hàn Quốc):


  5 – Cuốicùng, toànbộ bánđảo Triều Tiên đã được Nhật giảiphóng khỏi Trung Quốc vào năm 1897, và chínhthức trở thành thuộcđịa của đế quốc Nhật vào năm 1901. Những gì thuộc về Canh Tân (điện-khí-hóa, hiện-đại-hóa và văn-minh-hóa…) mà Triều Tiên đạt được trong giaiđoạn này (1910-1945), đều là do người Nhật mang đến.

  Nhật xâydựng hệthống trường học theo lối phổthông cho Triều Tiên, khôiphục bảng chữcái truyềnthống Hangul (vốn từng bị chính đám họcgiả hủ nho Triều Tiên xem không bằng cứt, do thói thầntượng (idolize) vănhóa Nước Mẹ, vốn sửdụng Hán tự như côngcụ tuyêntruyền không-thể-thiếu. Nghe quen hông?) bằng việc in sáchgiáokhoa bằng chính bộ chữ này.

  Người Nhật cũng bãibỏ hệthống phânloại xãhội rậpkhuôn Tầu, vốn quá lỗithời & bệrạc, chophép mọi đốitượng trẻem Triều Tiên, không phânbiệt giaicấp, được đi học miễnphí.

  Tỷlệ biết đọc biết viết của Triều dân dưới thời đôhộ của đế quốc Nhật trong giaiđoạn này tăngtrưởng nhanh như rửa đít (@Trung Tướng): từ 10% vào 1910 lên thành 65% vào 1936.

  Cũng trong lúc này, người Nhật xâydựng giữa thủđô Seoul Đại học Đế quốc Keijo (京城帝国大学), một trong tổng số Bảy Đại học Đế quốc được Nhật xâydựng trong suốt WW2, tạo điềukiện cho dân Triều Tiên, for the first time, tiếpcận được với môitrường họcthuật hànlâm, hiệnđại và đỉnhcao.

  Hiệnnay Đại học Keijo đã trở thành một phần của Đại học Quốc gia Seoul. Một Đại học Đế quốc khác trên đảo Đài Loan nay cũng trở thành Đại học Quốc gia Đài Loan, một trong những universities danhgiá và có chấtlượng bậc nhất châu Á. Tuynhiên vấnđề này sẽ nói dịp khác.
 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 14:01

  (Tiếp & hết thamluận về Nhật Bản & Hàn Quốc)


  6 – Nhờ Ánh Sáng Văn Minh, dân số Triều Tiên cũng tăngtrưởng mạnh không kém: từ 14 triệu vào 1910 lên thành 25 triệu vào 1944.

  Những mẹ kiếp KIA, Golden Star, Hyundai… cũng đều xuấthiện chính là vào thờikỳ này, với những thóiquen và tậpquán Thương Mại được người Nhật mang đến. Mời Gúc, mời Gúc, mời Gúc. 

  Cô Cam đã tự thấy mình nguxuẩn, nôngcạn, bấtlương và thảmhại đến thế nào chưa, đồ con lợn?

  Chỉ trong 35 năm ngắnngủi, người Nhật đã thayđổi vậnmệnh của cả một dântộc Triều Tiên mandi, mọirợ vôđối. Và dù đến tận giờphút này, cả Bắc Hàn lẫn Nam Hàn vẫn ra sức phủnhận côngơn Giời Bể của Nhật Bản, giới Tinh Hoa Thế Giới vẫn biết rõ về thựctế này, nhờ những ghichép tỉmỉ như của Vàng Son Isabelle, hay Alleyne Ireland trong cuốn The New Korea (1926), hay Carter. J. Eckert – giảng viên môn lịch sử Triều Tiên tại Đại học Harvard trong cuốn Offspring of Empire (1991).

  (Hết) 3. #3 by buataem on 2012/01/15 - 15:07

  Cảm ơn anh Lói vì tham luận sâu sắc này! Việc này chắc tốn không ít thời gian đong gái và quai tai của anh. Anh làm tôi phẫn nộ vì sự thiếu kiến thức và kém ngoại ngữ của mình. 

 4. #4 by Cocacola on 2012/01/15 - 15:42

  @ Búa:


  Hehe, Đã tan và đảng Triều luôn lu loa là Nhật chiếm đóng đô hộ, tàn phá … khủng khiếp lắm!

  Hehe, không một hình thức tàn phá về vật chất, tinh thần, danh dự con người nào sâu sắc hơn các thể loại Đã tan! Hehe
 5. #5 by toi_vua on 2012/01/15 - 15:59

  Viva cô Lói có tham luận chất lượng!

  Đả đảo Bạo chúa đanh đá kèn đã từng khủng vô đối Zì vì mải kiếm xèng, đánh gốp quên mẹ tiếng Nga rùi.
 6. #6 by voong ngau pin on 2012/01/15 - 16:07

  Cám ơn cô Lói, cô đã nói chỉ cần 5 cồng là đập chết cô Cam, tôi lại tưởng cô mê sảng do quai tai nhiều, nhưng sao tham luận nài  của cô, tôi thấy cô có lí, để thịt cô Cam, chỉ cần bổ cô cổ ở 1 ghạch đầu dòng là xong mẹ luôn. 

   Cô thật là trên thông thiên văn, dưới tường âm hộ
 7. #7 by voong ngau pin on 2012/01/15 - 17:14

  Mỗi nam hoa đào nở
  Lại thấy dăm Đồ Lừa,
  Ngồi bệt trên hè phố
  quần lụa rét thụt cu.

  Chúng biên đc chữ Nhất
  đéo phải Nhất óc quất
  chúng biên đc chữ nhị
  đéo phải em song Nhi
  Chúng cố biên chữ Mộc
  nhầm mẹ sang tắm gội
  chúng biên đc chữ bản
  nhầm mẹ tấm ván cũ.

  Tôi xin chúng chữ Lồn
  chúng tưởng tôi thần quynh
   chữ Lồn tôi thích rất
  hơn Nhẫn, Lộc , Thọ, Tài 


  Lũ bất lực củ buồi
  bò toài trên hè phố
  cõng oằn cả sống lưng
  kỉ 19 củ cặc
   
 8. #8 by Luyện on 2012/01/15 - 19:27

  Nghe Cô Lói giảng giải 1 hồi anh hoảng hồn. Nhẽ nào bọn Nhật thượng đẳng đến mức để bọn Hàn mở toàn cty tinh hoa tự cạnh tranh với bỏn.
  Anh tìm thấy:
  Kia: 1944
  Huyndai: 1947
  Gold Star 1958
  Thứ nữa là cô Lói liệt kê sự tăng dân số để nói lên sự tinh hoa của 1 xứ. Cô cho hỏi thằng Tàu nó tăng từ 400 mấy trẹo sau Cách mạng của Ông Cụ Tầu lên 1 tỷ mấy thì nó là bố của tinh hoa (aka bo of AHTT) hả cô?

  Cô nên bóp nát quả Cam kiểu khác đê.

 9. #9 by Luyện on 2012/01/15 - 20:41

  (Típ)
  Cái nầy anh tưởng tượng ra thui chứ anh nghi con Cam đâu thể nghĩ  ra được.
  Lói: Người Nhật thượng đẳng 10% -> 65% với 1 trong dững trường hoành nhất Á.
  Cam: Không phải thực dân nào cũng thượng đẳng và không phải ở đâu Nhựt cũng thượng đẳng. Ở 1 pays châu Phi xa xôi nọ hết bị Pháp tới Nhựt khai hoá mà 5%- 10% cũng hoàn 5%- 10%.  Phải chờ có 1 tiên ông trán cao mắt sáng khát máu vửa du học Mút xờ cu về thì nhân dân mới có cơm ăn áo mặc, tỉ lệ lên tới 100%. Đấy Củ thượng đẳng là ở cái chỗ đấy.
  Thử nghĩ mà xem, khi Củ vừa về tổ chức bầu cử hết sức dân chủ thì 90% nhân dân đíu biết chữ để chọn tên đại biểu đến mức quân của Củ cầm súng đứng bảo vệ an toàn cho thùng phiếu phải cầm tay chỉ việc hướng dẫn họ chọn từng người tài đức vì dân (theo mô tả của thợ sử Kim Kim).
  10% còn lại thì do “nghiện ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc thực dân” cộng với “ham mê quyền lực” cho lên lại chống Củ phá hoại bầu cử, vu cho Củ là đểu khiến Củ phải đành lòng tru di tam tộc chúng nó(Zì’s family). Đời lói chung là bùn Củ mún nó sướng mà nó đíu bít hưởng.
  SAu đấy Củ dạy chữ ngay được 100% trong vài tháng:
  “O chòn như quả chứng gà
  Ô thì thêm mũ ơ thì thêm râu”
  Hàn Quốc có đại học xịn châu Á thì quê Ông Cụ cũng có Peking với Tsinghua hoành như ai.

  May mà chúng nó lười với đíu biết tiếng Tàu gúc tên Vàng Son Bợt Ăng Lê trên kia để biết Nàng Nảng có nghi án bị bệnh Tưởng, vì thường xuyên suốt ngày than nhức khớp đau xương. Chúng nó lại bảo mùi của đô thành hoa lệ lSeoul à do Vàng Son tưởng ra thì bỏ con mẹ.

 10. #10 by lylac on 2012/01/15 - 21:30

  Mụ CAM (tức Beo) cậu đã nói ở kồng trang trước các cô đíu chịu nghe, chỉ đọc lướt xem có . /, , /, (.) (.) chết ở chỗ đấy. Cái này cậu đã điều nghiên dứt nâu dồi. Chính xác đến 99.9999… (9 số 9 sau dấu fẩy nhế).

 11. #11 by buata on 2012/01/15 - 21:30

  @Luyện:


  Lói nó vốn thần tượng hóa Nhật Lùn và Da Trắng nên luôn nhìn dưới góc độ con mắt ngưỡng mộ…tuy nhiên nó nói cũng không sai bởi vì chính sách của Nhật với Triều Tiên và Đài Loan là đồng hóa (giống như đối với Okinawa -tuy khác về mặt thời gian nên cũng có những cải thiện nhất định để theo kịp phần đất Nhật gốc) cho nên một hãng của người Hàn ra đời trong thời kì Nhật cai trị cũng có thể coi là một hãng của Nhật..

  Quan điểm cá nhân của anh là Nhật thực sự trở thành tinh hoa sau khi bọn thua trận Mỹ và chịu ảnh hưởng của Mỹ (tuy thua trận nhưng Nhật lại thực sự có lợi vì một thị trường Mỹ bao la khổng lồ cho hàng hóa Nhật)
 12. #12 by buata on 2012/01/15 - 21:41

  Các cô cứ đề cao bạn Beo nào đó…tại sao vậy? Có lần theo link của quán Bựa anh đã vào thăm nhà bạn Beo để đọc bài gì đó về ông Đại Sứ gì gì đó đi thăm ông nào đó ở Huế…


  Thực sự là một nhà báo như vậy thì anh không tôn trọng vì có quá nhiều định kiến trong một bài viết (quan điểm cá nhân của anh là nhà báo thì phải đưa tin một cách trung thực nhất – phần bình luận ý kiến thì dành cho độc giả). Nếu anh đưa quan điểm suy nghĩ của anh vào đó thì khác gì anh đang định hướng cho độc giả qua lăng kính của anh, như vậy là không tôn trọng người đọc.

  Hy vọng là chị Beo này chỉ làm vậy khi viết blog chứ viết báo chị không làm như vậy! yêu – thương – thù – ghét chị để riêng…làm báo là đưa tin và đưa tin…nếu ai đó đề nghị chị bình luận và phân tích thì mới nên làm như vậy ! 
 13. #13 by lylac on 2012/01/15 - 22:03

  Còn về cô Lói, cậu có nhời khen. Cô đã dùng cả wích ken để gúc và hạ gục mụ CAM. Anh hùng vô đối.

  Tuy zậy, cậu thấy cô vẫn có nhiều lỗi sai tai hại:

  Nhật xâydựng hệthống trường học theo lối phổthông cho Triều Tiên, khôiphục bảng chữcái truyềnthống Hangul  (@ Lói)

  Cái này cô sai mẹ. Nhật Bổn sang Triều Tiên áp dụng chính sách đồng hoá: cấm người Hàn nói tiếng Hàn, loại bỏ văn hoá truyền thống Hàn. Ngoài ra, còn vô số chính xác thực dân như bắt phu điền sang mẫu quốc làm lao động khổ sai. Hệ luỵ đó bây zờ vẫn còn: tại Nhật hiện nay có trên 1 triệu người Hàn hoặc gốc Hàn sinh sống là con cháu của những phu hầm mò, đồn điền, … ở Nhựt. Một số lớn dưn Hàn đã đổi quốc tịch Nhật và đương nhiên cũng có tên Nhật.

 14. #14 by lylac on 2012/01/15 - 22:05

  Người Nhật cũng bãibỏ hệthống phânloại xãhội rậpkhuôn Tầu, vốn quá lỗithời & bệrạc, chophép mọi đốitượng trẻem Triều Tiên, không phânbiệt giaicấp, được đi học miễnphí (@ Lói)

   

  Không chính xác. Nhật xây dựng chính quyền thực dân, tức nhiên cũng phải tuyển những người thân Nhật. Những người này có những quyền lợi đặc biệt hơn hẳn. Khác biệt giữa VN và Hàn là khi Fáp, Mỹ đi thì những người thân Fáp, Mỹ đều không còn bất cứ quyền lợi đáng kể nào, nhưng ở Hàn thì khác, những người thân Nhật trước kia vẫn còn là tầng lớp chóp bu cả trong chính quyền và kinh tế. Con Fắc Chung Hi là một ví dụ. Em ẻm trước phục vụ cho Nhựt, sau thế chiến theo Hàn Quốc, không theo Bắc Hàn. Con gái của em năm ngoái là ứng viên tổng thống, năm nay lại tiếp tực thử lần nữa. Kái này một số người Hàn theo đường lối zưn tộc chủ nghĩa dứt căm phẫn và ước ao zống VN.

   

  Nói thế không phải người Nhật không có công đối với sự phát triển của nước Hàn hiện đại. Phải nói là có dứt nhiều. Những người Hàn có học vẫn biết ơn công nghệ nước Nhật chuyển giao cho: chuyển giao công nghệ làm ô tô của Mitsubitshi, công nghệ làm mỳ tôm, … (các cô gúc tiếp nhế)

 15. #15 by bienduc_hai on 2012/01/15 - 22:26

  @Pín:


  Chữ Lồn cho cô đây, hehe:


  Vẫn đọc là “lồn” như bình thường cô kêu, hehe, năm mới chúc cô luôn yêu thương trân trọng con người mang cái ./ cho cô dùng và sanh ga con cho cô nhă!
 16. #16 by buata on 2012/01/15 - 22:30

  @Hải Zớ:


  Đề nghị hắn giải nghĩa (cái gì ghép với cái gì thì ra cái chữ đó)? 
 17. #17 by voong ngau pin on 2012/01/15 - 22:33

  địt mẹ để tôi in ra treo lên cho máu năm mới địt mẹ, bọn đồ gàn quốc tử giám đéo biết viết hay chúng đéo thích chữ này địt mẹ chúng nó suốt ngài chúng viết tiền tài danh vọng củ lồn địt mẹ chúng nó.

 18. #18 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:32

  Anh cần một airbag, các cháu ơi


  Ai cho anh một airbag, các cháu ơi?
 19. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:36

 20. #20 by voong ngau pin on 2012/01/16 - 00:38

  Anh Lói trồi lên rồi hả, tôi đang Gin tô níc đơi, mũi tôi đang khỏi, nhưng tôi vẫn phải thở bằng mồm, tôi bú gin, đấm buồi vào thuốc giảm đao, địt mẹ đời nài đao tý cho máu  khà khà !!! 

  anh đang uống gì ?
 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:39

  Anh Pín có đấy không thì làm với tôi một ly? Địt mẹ bọn Lừa suốt ngày nhậu nhẹt dzo dzo 100% tởm quá đi lũ súcvật. 22. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:41

  Mổ cách đai mái ngài mà vẫn đau à? Khổ thân anh Pín, thôi làm thằng liềnông đau mõm tý có sao, nếu so với kiếp Lừa, phỏng? Tôi đéo anủi đâu, dưng tôi mời anh một ly, khà khà

 23. #23 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:44

  Tôi hả? Tôi đang nhâmnhi diệu tráicây đéo gì của Úc, nhẹ lắm. Hôm nọ tôi đi nhậu khuya quá chén, đến mức ngã lăn bô lơ giữa đường, nôn mửa từ đêm đến tận sáng hôm sau. Nhẽ bị ngộđộc diệu mẹ.


  Như thế là bầnnông rất, tôi biết. Đó là lần đầutiên, và cũng là cuốicùng. Giờ tôi sợ rồi.
 24. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:46

 25. #25 by voong ngau pin on 2012/01/16 - 00:46

  à vâng, địt mẹ chúng đục cả sụn tôi ra, là tôi đoán thế, anyway, tôi sẽ đéo bao giờ phải sụt sịt nữa khà khà 

   bệnh nài mỗi lần hôn là khổ rất, nếu đúng lúc tắc mũi là thiếu ô xi ngai địt mẹ, xưa tôi bị mấy lần rồi !!!
 26. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:51

 27. #27 by voong ngau pin on 2012/01/16 - 00:51

  À say ngã lăn ra có cái đéo gì, tôi 1 lần dự reception ở khách sạn Melia, vào dịp sinh nhật Nữ hoàng, có cả anh 3d thì phải, với la liệt quan khách, thế mà tôi say ngã lăn quay ở cầu thang mái, nhưng tôi tự đứng đc, đéo sao, địt mẹ chúng nó cứ nhìn tôi  khà khà.

   Bố mài chỉ có thế thôi địt mẹ chúng mài khà khà
 28. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/16 - 00:53

  Anh Pín dịch hộ tôi nhời bài nài “All The Things You Are”: 29. #29 by Dragonfly on 2012/01/16 - 00:55

  Tặng 2 chú thêm mồi nhắm nè. Anh đi ngủ bảo đảm sức khỏe. Hệ Hệ

 30. #30 by voong ngau pin on 2012/01/16 - 00:55

  À con tôi giật hỏng mẹ tai nghe của tôi rồi, nhưng trình Ăng lê của tôi thì phải gọi cô bằng cụ, dich đc cái lồn,địt mẹ khoản nài đéo dám nổ !!!

 31. #31 by Dragonfly on 2012/01/16 - 01:22

  Cần đéo jì dịch nhể, nhạc nghe hay là được, anh thấy bài này cũng hay có hàng hiệu hát mà cũng đéo hiểu mẹ. Hệ Hệ

 32. #32 by Банан on 2012/01/16 - 03:22

  Chi bựa hông có ai xem đơ-bi Milano với anh nhỉ?

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/16 - 07:40

  Zì đơi bọn khốn.

  Sắp nghỉ Tết zài ngài gòi, các cô nhớ ngủ nhiều, đi chơi nhiều, ăn ít, bú ziệu ít, nhớ chưa.

  Zì jờ chỉ bú mỗi tối một cốc zin-tôlích cho mõm thơm để cầu-nguyện êmái thôi. Chứ hàng ngài đi nhậu Zì luôn từchối ziệu. Ăn thì vưỡn ít như always.

  Sáng nai Kèn Zì lại ổn, và Zì lại đẩy được 25 fát tạ 30Kg trong 2 fút, và Zì cho đó là một niềm-vui cần chia-sẻ. Tinhiên tâmtrạng tinhthần Zì thì vưỡn bấtan mệtmỏi.

  Sau Tết Zì sẽ chại Uây Tào lên gừnggú ngai và luôn. Tránh mọi ồnào fốxá. Nếu thấy đủ hứng thì Zì sẽ bốt ảnh gừnggú tôngzật và kể chiện trển cho các cô nghe.

 34. #34 by khoai on 2012/01/16 - 07:47

  Trúc-mầng.

   

  Lên Sapa nếu chưa đủ lạnh nhớ chén thêm cốc kem.

 35. #35 by theriver on 2012/01/16 - 09:23

  @Ơi, cô Hải,
  Cô triết tự chữ Lồn đi, kiểu triết chữ Tâm (aka 1 vầng trăng khuyết) hai chữ Nhẫn ấy. Trông chữ chử chả hiềng dung ga cái đéo gì, sao Lồn lại có Núi (Sơn) đội đào nhỉ, hai chữ Núi (Sơn) ám chỉ cái mu Lồn? Tào thâm bỏ mẹ, biết điếu đao đấy hiahia.

  Đệt mẹ làm nầu tránh diệu trong dững ngài Tết bai giờ nhỉ? Hôm qua mới chỉ tiễn Công Táo mà đã say  tóe lóe gùi, tiềng trạng nài nhẽ kéo dài đến 15 tháng giêng. Tết chả thấy vui điếu tuyền nhậu gùi say gùi nhậu gùi say…

  Trốn mẹ títtắp một mình dư con Zì nhẽ hay.

  Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết.

 36. #36 by DG on 2012/01/16 - 09:54

  Hehe cậu sẽ in chữ của con đồ Zớ rùi treo góc làm việc cho hoành trấng!

  Chung quy cũng một chữ lồn
  Vẩn vơ nghĩ đến sồn sồn lên ngay.

  Chầu đồng bào nhân dân, chầu con Vơ Thìn Đẹp, địt mẹ các đồng bào nhân dân, địt mẹ con Vơ phát cậu chồi lên ngời ngời gùi đơi!

 37. #37 by Black Sheep on 2012/01/16 - 09:54

  Nhân chiện cô Bín Nghé nói về mấy thầy đồ Lừa, và cô Lói, cô Hải rất giỏi tiếng Tào, tôi muốn hỏi về cái gọi là Thư pháp chữ Lừa. Theo tôi đây là thứ a dua bố láo nhất của Lừa. Địt mẹ chữ Lừa là chữ tượng thanh thì mần sao mà thư mới chả pháp được nhỉ???

 38. #38 by tung tung on 2012/01/16 - 09:57

  @ Vơ: Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết. Địt mẹ Tết.

  Há Há Há!

  Từ 2 năm nay, anh có cách hưởng Tết đúng nghĩa như sau:

  Khoảng 20 Âm lịch, anh đưa con cái về quê ăn Tết sớm, khoảng 25 AL trở lại gồng vừa thoát cảnh chen chúc xe cộ, vừa thoát cảnh nhậu nhẹt dịp Tết. Ở Gòng mấy ngày Tết đường xá vắng vẻ, không khí trong lành thích rất.

  Anh chia sẻ cách của anh cho mấy thằng đệ, bỏn bảu điếu làm được. Tết phải về sum họp, thắp hương, cúng quải ộng bà bla bla. Nghĩ mà tội cho mấy con Lừa, mỗi năm có 1 tuần nghỉ Tết cũng điếu yên, chỉ biết nhậu nhậu và nhậu. hé hé hé.

  Anh khuyên các cô nếu có chút tiền khá khá nên đi du lịch mà nhớ là đừng đi các khu nghĩ Tết trong nước nhé.

 39. #39 by DG on 2012/01/16 - 10:17

  Tửng hối lộ quà cáp tết nhất cho bọn Bắc Kỳ ổn chưa em?

 40. #41 by tung tung on 2012/01/16 - 10:46

  @ Dái Ghẻ!

  Dịt cụ nhà cô. Ba cái vụ chi tiền cho cac bạn ở ban Ku lờ đờ A bọn anh đã làm xong cách nay, hơn nửa tháng. Hóa đơn đã xuất, xiền đã vào TK cty từ 1 tuần nay.

  Đợt công tác vừa gồi của bọn anh chỉ thuần túy chiên môn. Màn đãi khách thì bỏn kg ăn cầy hương nữa, nhưng ăn BABA, Gắn, lấy tiết và mật pha rượu (đéo khá gì hơn). Dịt mẹ bọn bần nông lày, anh muốn dạy dỗ các cỏn ăn uống cho sang trọng thì phải tồn nhiều time và cố gắng kiên nhẫn thôi.

 41. #42 by theriver on 2012/01/16 - 11:41

  Con DoG trồi lên vu-vơ mái tiếng gùi lặn à, làm tí Tiếng Thơ chầu Tết Ông Rồng Lộn đi cô. Tết đến đít mà đường nhiền Luas mặt mũi héo quá đi, điếu hơn-hớn hơn-hớn dư dững 2006, tuyền chúc nhao Kịch-chần Kịch-chần.

  Địt mẹ con # hàhàhà. Bố mài góp một tiếng chửi cho mả nhà mài thêm chút oán khí. Thu-thu cái địt mẹ mài. Ga đường mà nhiền nhân-dân mặt nhào của mài đi.

  Mấy ngài Tết chui vầu 1 xó, ăn gùi ngủ, ngủ gùi lại ăn, nếu thêm con vện tỉn đêm gao thừa thì nhất mẹ luôn, gọi là “Nhát tỉn đêm gao thừa”. Ui nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

 42. #43 by Phá Điền on 2012/01/16 - 12:45

      tên Phá Điền đơi.

   @đéomẹ con Vơ

   chữ Lồn của con Hải bênphải là chữ Lôn (chong Côn Lôn Sơn ý. nên mới có chữ Sơn chên đầu) lấy âm.

   bêntrái là chữ Nhục nghĩa là Thịt, lấy ý.

  thế là Lồn chứ đéo gì. cơ mà địtmẹ, hoành phết.

  hẽhẽ.

 43. #44 by Phá Điền on 2012/01/16 - 12:50

    ơ mà chữ Lồn ý là chếtác của Lừa đới. Tầu Tầu cái cứt.

 44. #45 by Phá Điền on 2012/01/16 - 12:56

    Tết nầy tên Phá Điền sẽ về làngquê chơi vài ngài.

  sẽ chại quãng chăm cây số. bằng hehe xeđạp.

   chia 3 chặng. ghé lại 3 chỗ.

  đéomẹ còn các cô thì sâu?

 45. #46 by theriver on 2012/01/16 - 13:30

  Tết nài dư dững Tết đã qua, vẫn chiền-thống, mộng một chầu cha, mồng hai chầu má, mồng 3 chầu thầy. Hết nhà nội gùi chại sang nhà ngại, cách nhao quãng 100km, lại chầu 1 vòng y chang. Vửa đi chầu vửa tỉn diệu, mỗi nhà 1, 2 nhát “vui năm mới lấy hên”.

  1 ngài chầu khoảng 3-4 nhà, cười nói rách mẹ cả miệng, người lúc đéo nầu cũng lâng lâng, bai bai.

  Đến bữa tiện đao bú đớp đái, không thì về nhà ngả mâm oánh chén, bú đớp, bú đớp, bú đớp. Cứ thế đến hết 9 ngài.

  Voi cũng gục chứ chả nói người.

  Địt con mẹ Tết nhát nữa.

 46. #47 by DG on 2012/01/16 - 13:34

  Tộ sư con Vơ hehe cậu xí hổ quá, nầu thì tiếng thơ nhát gùi còn chại nầu.

   

  Nếu năm nai trúc mầng quán Bựa

  Cậu trúc Cam yêu chân cứng đá mềm

  Dại dỗ lũ lừa non lai ngựa

  Rửa đít  dễ hơn nhiều, phải hông iêm?

   

  Nếu năm nai trúc mầng quán Bựa

  Cậu trúc Lói tin tin sớm sủa trổ mào

  Em Song Nhị giơ lồn thơm mời tỉn

  Mất tân cho hoành, làm người lớn tính sau.

   

  Rồi cậu trúc con Zì đồng bóng

  Nhâm Thìn qua cố vớt lấy kèn

  Ít ra cũng mỗi lần đi đái

  Hông ướt giày, là ổn, cậu khen!

   

  Rồi tới đám con Fa đệ cậu

  Con Tế điên, Chạn Khắm, Déo mồm lồn

  Còn Vìa Lét con Vơ Thìn Đẹp..

  Vui vẻ rộn ràng dư bò đái tấm tôn.

   

  Cậu mong lắm, Giáo Sư Ky Đức Nhợn

  Khi sang năm kinh tế tuyền cầu

  Có biến động,  rồi Giáo sư sẽ nổ

  Để bần nông ,đỡ dức đầu lâu…

   

  Nếu năm nai trúc mầng quán Bựa

  Cậu chưởi lồn cha con Bín mặt lờ

  Sang năm nhớ bú nhiều Zin Tô Lích

  Gùi hàng đêm, cứ thế, tiếng thơ…

   

  (còn dưng chại đã)

 47. #48 by DG on 2012/01/16 - 13:55

  Tặng con Bín mặt lồn trâu hehe.

     Hoa đào, nó lại nở

  Lại có, ông đồ già

  Lại mực Tào, giấy đỏ

  Chên phố đông người qua.

   

  Có cô bé  xem viết

  Cứ tấm tắc khen hoài

  Ông đồ liền mải miết

  Dư phượng múa, rồng bai

   

  Ông vội biên chữ Lộc

  Tặng cô bé, rồi cười

  Cô nhẹ nhàng nhận chữ

  Rùi xin thêm, chữ Buồi..

 48. #49 by theriver on 2012/01/16 - 14:25

  Quên, nói chiện chữ Lồn của cô Hải.

  Theo lời con Điền, gồm dững Lôn + Nhục (Thịt), là một chế biến Lừa xịn (aka Hải dớ), điếu phẩy hàng Tào. Thế thì thiếu gùi.

  Thủy (aka Nước) đao?
  Lôn hữu Nhục vô Thủy, còn gì ê-chề hơn, định tặng con Zì song kiếm với Kèn Teo chăng?

  Vại miềng đề nghị các cô gắn thêm chữ Thủy hoặc bộ Thủy (aka Nước) cho tình. Gắn đéo đao cũng được, dưng ở đít chữ là ý nhị nhất. Trên có Sơn, dưới thêm Thủy, dư vại con Pín có thể phóng to treo mần Fông Sủi.

  Làm sao khi nhiền vầu chữ chử, hiềng dung nầu Sơn, nầu Nhục, nầu Thủy, ông Chiêm phẩy góc dại chui ga khỏi siệp mà điếu cần tác động ngoại lực nầu, như vại mới thành công.

  Giống lần đào được nghe triết tự chữ “Nhẫn” đéo gì Dao trên Tiêm (aka “Thượng đao hạ tâm”) vại, ui tự nhiên ông Tiêm trong lồng ngực thắt mẹ, cảm giác nhói nhói nhói thật gõ gàng.

  Nước mẹ thật Vĩ Đại.

 49. #50 by Phá Điền on 2012/01/16 - 15:23

     háhá ý con Vơ hai đới.

   zưng mà Lôn có Sơn rùi, nên thêm Thuỷ vầu chữ Nhục.

  cơ mà thêm bộ Thuỷ thì mất ngon. thêm chữ Thuỷ xịn mới mấu hehe.

  tên Phá Điền chỉđạo con Hải đẩy chữ Nhục lên, nhét mẹ chữ Thuỷ vầu dưới hehe.

  chữ Nhục nhét thêm chữ Thuỷ cũng là Nhục zưng là miếng thịt ướtnhẹp hãhãhã.