Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Lớp ba trường làng on 2012/01/14 - 17:06

  Chết cười mới em CAM, cứ mở miệng ra là khen Mỹ, lấy Mỹ làm chuẩn mực. Em phải học tập bác Hồ kính yêu của chúng ta, bác nói “Mỹ mà xấu” nhé.

  Em CAM đọc dùm cho mọi người, nhẽ phải cảm ơn ẻm mới phải, sao lại trách ẻm. Thí dụ ẻm nói 1 triệu lính Mẽo chết, phải hiểu là 2/3 số đó chết bởi bệnh tật cũng dễ sợ thiệt. Nhưng Nội Chiến so với chiến tranh Cộng – Ngụy nhẽ chả thấm vào đâu. Ngụy mất hơn nửa triệu, Mỹ mất 1/10 Ngụy, Đồng minh (tức chư hầu) mất tổng 1/3 Mẽo. Cộng mất (tính rẻ) gấp 5 lần Ngụy + Mỹ + đồng minh, chưa kể nhiều Cộng lại mang hộ khẩu Ngụy.

 2. #2 by Luyện on 2012/01/14 - 17:27

  @buataem: Lừa 4000 năm văn hiến?

  Trước kia (TK15) xứ ta phân thành 2 vùng chính. Đồng bằng châu thổ sông Hồng là khu vực “Kinh”. Mường Choang Tày Thái sống ở “Kinh” thì tự nhận mình HÀ Nội gốc, văn minh kiểu Tầu.
  Bọn Nam Kỳ Linh Bình Thanh Nghệ Tĩnh nhà Ông Cụ là miền “trại”. Bọn “trại” được xem là tụi sơn cước mọi cbn rợ không phải bàn. Tụi Kinh đ.c Thánh Hiền từ quê Mẹ (Triệu Đà) sang giáo hoá và lai giống, tự hào Thăng Long gộc vãi mẹ nó vật.

 3. #3 by Luyện on 2012/01/14 - 17:31

  Đầu TK 15 bọn Kinh yếu đi và bị 1 bọn từ quê Mẹ sang cưỡi lên đầu. Có 1 anh người Mường chính gốc quê Thanh Hoá bèn cướp ngôi lên làm vua xứ ta. Để phủ dụ bọn Thăng Long gốc vốn khinh miền trong như choá, anh này chỉ đạo thợ sử Liên Liên chép vào Đại Lừa sử ký toàn thơ “Nước ta 4000 năm văn hiến, vốn ở đây lâu rồi chứ điếu phải từ Mẹ sang khai hoá cho”. Lin Lin cũng đồng thời ngồi sưu tập cổ tích, thần thoại Mường Chaong gộc các kiểu đem về xào lại, vẽ lên 1 xứ Lừa 4000 năm văn hiến với vô số đời vua Hùng có tuồng tích đàng hoàng, bọn con lai chúng mầy đừng có bố láo. Triệu Đà từ người khai sáng trở thành nửa thần nửa quỷ từ đó.
  Như con Zì đã từng nói “Hùng chính là Khun, nghĩa là thủ lãnh bộ lạc trong các thứ tiếng Đông Nam Á”.

  http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng

 4. #4 by Luyện on 2012/01/14 - 17:32

  Vậy là  đến này xứ Lừa 4000 năm văn hiến đã tồn tại được tới 500 năm, lễ giỗ tổ cũng được các vua Nguyễn công nhận ngót 100 năm nay các anh chị ạ. Mà sự công nhận này của Nguyễn, cũng có lý do chính trị vì nếu chịu khó nhòm bản đồ thì thấy Nguyễn với Lê tợ tợ nhau, phỏng các quý anh quý chị?

  Bonus: Thằng Nhật thương đẳng của con Lói trước thế chiến 2 cũng có tận 3000 năm văn hiến, sau khi được Mỹ giải phóng mất mẹ nó 1500 năm văn hiến chỉ còn 1500 năm thui, thay khai sanh sang TK 5.

 5. #5 by CAM on 2012/01/14 - 17:37

  @Stream: Hà, biết ngay lại giở bài “Kỳ tích Sông Hàn”. Kỳ tích ấy là nội lực người Triều Tiên có tự xưa, không phải nhờ phân đôi đất nước nhé.

  Thưở, từ thế kỷ 12-15, Triều đã làm máy in kim loại,đồng hồ tự gõ, máy đo lượng nước mưa và tàu chiến bọc sắt. Vịt lúc ấy chỉ mỗi súng thần cơ Hồ Nguyên Trừng đáng kể.

  Từ thế kỷ 7-8 thương mại Cao Ly đã sầm uất cả trên bộ lẫn trên biển, nối liền với Ả Rập. Còn Vịt tận  Gia Long còn đóng cửa thương mại, ngoại thương.

  Năm 1944 khi Vịt sắp tự hào  kỷ lục 2 triệu người chết đói thì Triều đã xuất hiện Kia Motors với ngành nghề sản xuất ô tô. KIA nghĩa “Khởi Á”, một giấc mơ trỗi dậy của châu Á từ bán đảo Triều Tiên.

  Khinh rẻ doanh nhân, đóng cửa thương mại, từ chối giao thương nước ngoài; đó là lý do Cam từng nói, Vịt nghèo truyền thống từ 4000 năm mẹ.

 6. #6 by CAM on 2012/01/14 - 17:43

  @Lớp ba: Nhưng Nội Chiến so với chiến tranh Cộng – Ngụy nhẽ chả thấm vào đâu.

  ========

  Hihi, so sánh chỉ để lấy một mốc tham khảo thui, chứ không thể so sánh trọn vẹn được. Một bên nội chiến, một bên chống ngoại xâm nhé. Mình chỉ 4 năm, ta 20 năm nhé. và tất nhiên thời thởi 1845 Mỹ chửa dùng bom bi, bom chùm, B52 để rải thảm và chửa dùng chất độc khai quang để diệt sạch cả một cánh rừng chỉ trong khoảnh khắc.

 7. #7 by Hồng Vàng on 2012/01/14 - 18:04

  @ Zì kèn hỏng của em Gốt iêu: em đã nủi lên như một nữ thần mùa xuân ngái ngủ và còn hơi xụt xịt đơi. Dù sao em cũng đã đủ sức mần hết một ngày thứ bảy, và ngày mai sẽ sốp binh chuẩn bị cho một tuần nước rút và ăn chơi trước tết.

   

  @ Chị Cam: giờ em cứ thấy màu bọoc đô của chị là em lướt. Đã mệt với cái loa phóng thanh của phường giờ lên quán gặp loa phóng thanh của chị rức đầu quá. Em chưn thành đới, ráng tìm phương pháp tiên triền sếch xi hơn đi chị.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:39

   Hiahia khỏe maomao như voi vật nha Gốt Yêu. Lúc nầu mần zoanhnghiệp ziêng thì bẩu Zì.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:10

  @cô Cam

  Zì gất mệt mới cô. Từ bâu-nhiêu năm nai cô vưỡn chẳng thaiđủi tẹo nầu. Đang bị bật một vướnđề thì cô nhải ngai sang vướnđề khác. Và cứ thế không bâu-jờ kếtthúc.

  Chiện cô Đồng Vều chưa nói zứt mồm cô đã chiển sang chiện cô Ziệm Liệt. Chiện cô Ziệm Liệt vửa có người bắtbẻ cô té mẹ sang nộichiến Mẽo.

  Đù mé cứ thế nài thì Quán thành hố-xí thật gòi. Để Zì coi lại gùi xóa bớt cồng đi. Bam thế thì ai mà chiệu cho thấu.

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:15

  Zì thấy cô Cam thểhiện một khảnăng gúc cực tốt. Nhoáy fát cô đã gúc đủ nầu Arlington, nầu Rushmore, gòi cả Tuchínhán 1/2/3/4.. nghe cứ như thông-kiêm-bác-cổ.

  Zưng nhiền lại, chả thấy tưzuy tổnghợp và liênkết zữkiện của cô ở đâu cả. Cái jì cũng hờihợt bùngnhùng. Liệu cô có-thể cho các cháo Bựa nó coi một bộ mặt khác của cô, nghiêmtúc chiếnchắn hơn, hai không?

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:19

  Zì biết cô Cam chỉ gúc mà không hiểu, nên lậpluận của cổ hết sức buồn cười, và không có sức thuyếtfục.

  Tỉnhư vụ Cônghàm Đồng Vều 1958. Zì biết chắc cô Cam chỉ đọc mỗi cái tít của cônghàm hảm, chứ chưa hề biết nộizung ổng. Vì vậy mà cô nêu các sựkiện 1956 để bàochữa cho cô Đồng Vều 1958.

  Chán cô quá đi. Nếu đã nhắc đến vụ đó, thì mời cô đọc qua cái Cônghàm nủi-tiếng ý, ít nhất 1 lần chứ hả? Có được không cô?

 11. #12 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/14 - 18:21

  Chết cười Trung Tướng. Cố giữ bìnhtĩnh với kẻ cốtình thiếu thiệnchí, thay vì giết tốt or tảnglờ mộtcách tuyệtđối, cũng là hànhvi cựcđoan.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:27

  Chẳnghạn, ngai trong trang nài cô Cam nhắc đến Rushmore hơn 1 lần.

  Chắc cô muốn nói đến khu tưởngniệm ở Lúi Rushmore bên Mẽo fỏng?

  Zưng Zì camđoan là cô chẳng hiểu jì về Rushmore, ngoài cái thôngtin gất hờihợt là chên đó có tượng đầulâu của 4 con kịu tổngthống Mẽo.

  Zững thứ đáng biết như 4 con đó chọn bởi ai, theo tiêuchí nầu, và đã có zững tranhluận jì quanh đó.. thì cô Cam chắcchắn là hoàntoàn mù-tịt.

  Kiểu như Lừa đéo nầu cũng nghe/nói về Tứ Bất Tử, zưng cụtỷ Tứ Bất Tử là 4 con nầu, và tại-sao 4 con cỏn lại Bất Tử, có sứngđáng hai không, thì liệu mấy Lừa nắm được?

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:34

  Zì nể cô Cam vì tính kiênnhẫn và quyếtliệt, như một chiếnbinh trungcổ, cộng mới khảnăng gúc tiêuđề, võkhí tốithượng của một netizen chiênnghiệp, của cổ.

  Chứ quả thực, Zì hehe chả nuốt nổi bấtcứ thứ jì mà cổ đưa ga, vì có trong SGK hết gùi còn đâu.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:35

  Zì đi khách đây. Các cô liệu mà bam nhao. Tộ-sư-bố lũ ngựa lùn chim bé bằng cọng tỏi.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:48

  Chết cười để Zì nói nốt về cô Cam kẻo tí zìa lại quên khuấy.

  Cô Cam có nhắc đến Kia Motors như một nănglực côngnghệ từ trước WW2-ending của zân Hàn Xẻng.

  Không hiểu đó là zo sơsuất hay thủfáp “đưa thôngtin 50%” của cô? Zù với mụcđích nầu, thì việc đưa thôngtin như thế đều khiến người nghe nủi điên.

  Kia Motors tuy hìnhthành từ năm 1944 (với tên khác, mời gúc), zưng lúc đầu bỏn chỉ là một xưởng jacông ống thép, thật chả khác đéo jì các cửa-hàng Zao Kéo Sinh Từ của Lừa cả. Có điều, Kia đã có nhiều maimắn để nên một đại-côngty, còn Sinh Từ thì vưỡn là một quầy jađình.

  Mãi đến tận jữa 197x, Kia Motors mới được chánhfủ con Bác Chung Hi bạn Zì hậuthuẫn để sảnxuất xe-hơi.

  Đấy, các cô đã nắm được fongcách đưa thôngtin của cô Cam chưa?

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 18:50

   Gúc hờihợt không có chiều-sâu nên taihại thế đấy các cô ạ.

 16. #18 by VTC on 2012/01/14 - 21:09

  Năm 1944 khi Vịt sắp tự hào  kỷ lục 2 triệu người chết đói thì Triều đã xuất hiện Kia Motors với ngành nghề sản xuất ô tô. KIA nghĩa “Khởi Á”, một giấc mơ trỗi dậy của châu Á từ bán đảo Triều Tiên @ Cam
  Chết cười với em CAM này, có Gúc mà đéo nên hồn.
  http://www.kiamotors.com/about-kia/company/history-kia.aspx

 17. #19 by buata on 2012/01/14 - 21:51

  Năm 1944 thì Triều Tiên vẫn đang là thuộc địa của Nhật….mọi ngành công nghiệp của Triều Tiên lúc này (nếu có) thì cũng chỉ là của Nhật và phục vụ cho cuộc chiến WW2 mà thôi….trước WW2 thì chính ngành công nghiệp ô tô tại chính quốc Nhật Bản còn chưa phát triển thì nói gì đến Triều Tiên? 


  Sau WW2 thì kinh tế Nhật mới bùng nổ vào các thập niên 60s, 70s, 80s…rồi 2 thằng vốn là đất cũ của Nhật trước kia là Đài Loan và miền Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) mới bùng nổ theo sau…nói chung Nhật Bản là cái gương và động lực để chúng bắt chước và phấn đấu noi theo…những năm 60s thì Hàn Quốc vẫn nghèo đói lắm lắm…

  Nếu đã so sánh thì phải so sánh Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên (cùng một dân tộc, cùng một nguồn gốc) nhưng theo 2 con đường khác nhau nên giờ ra 2 kết quả khác nhau…hoặc giả so sánh 2 nước Đức trước kia cũng được…
 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 22:02

  Zì vĩđại kèn đã hỏng đơi gòi.

  Đã đến jờ sinhhoạt cuối tuần. Chủđề hôm-nai là Sến.

  Mời các cô nghe các cakhúc đong gái của Zì thời tintin cách nai 30+ năm.

  (1) Kuda Uhodit Detstvo (“Where does the childhood go”). Đây là cakhúc chính của fin ziễntình Sô Liên “Vesnuhin’s Fantasies”, 1976. Casĩ Pugacheva Alla.

  Nhời zịch bởi thằng Gúc:

  Tuổi thơ trốn mẹ zìa đâu gòi?
  Zìa fía thànhfố nầu gòi?
  Và ở đâu ta tiềm ga thuốc
  Để tới đó lần thứ hai?

  Nó trốn đi lặnglẽ mẹ gòi
  Khi cả thànhfố đang iêm ngủ
  Và chả biên mẹ jì zìa cả
  Và chả thấy tămhơi mẹ jì cả..

  Các cô lích vầu linh tít bài để nghe cakhúc xịn trong fin fỉn. Còn bản Youtube là bản covered.

  Zì thường ôm con ghita thùng đểu, cất jọng khànkhàn mỗi tối, đầu hànhlang tầng #10 kýtúc Tinhhoa Họcviện.

  Tuổi thơ trốn mẹ zìa đâu gòi?

 19. #21 by JoJo on 2012/01/14 - 22:03

  @Mụ Zắm: mụ thích Lux thì phải trả giá cho Lux là đúng rồi còn kêu đắt rẻ cái gì? Anh chỉ chơi bình dân thôi, đôi khi đi gấp hết vé thì qua bảo Cường – Bình đệ anh thu xếp, có hôm chúng còn bố trí để anh ở phòng nhân viên nữa kìa, nhưng những vụ như vậy anh chọn giải pháp lên toa hàng ăn ngồi uống bia mới mấy con trưởng tàu cho thoải mái.

  @ Con Trừu Dolly: anh nói định trồng cây có vòng đời 6-7 năm, nếu cô làm dược nhẽ đoán ra cây gì phỏng? Cô có giống cây dược liệu gì, giá trị ra sao, bao lâu thu hoạch, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cho cây cẩy sinh trưởng phát triển với chất lượng tốt? cách thức hợp tác thế nào? phương thức hợp tác, đầu ra của cô thế nào? V.v. Cô cứ huỵch toẹt lên đây hoặc muốn riêng tư thì PM qua nhà anh nhé. Cô yên tâm anh là địa chủ mẹ rồi, các vấn đề anh nêu cô trả lời được đến đâu thì trả lời, sau lưng anh còn một đội chiên gia gà mờ hàng top nữa nên không vấn đề gì. Miễn hợp lý là Ok thôi.

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 22:06

  Mụ Tòi Vua zịch nốt hộ Zì nhời bài hát nầu. Zì quên mẹ tiếng Sô Liên gòi. Please.

 21. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/14 - 22:12

  Muốn nói về nềntảng của nền kinhtế Triều Tiên, và sâu-xa-rễ-má với nó là sự Văn Minh, mời quay lại thờikỳ đế quốc Nhật đôhộ bánđảo này.


  Gọi là “đôhộ”, hehe, rất tiếc, Nhật Bản hầu như không gây any tổn thất nào cho toàn bộ bánđảo (trừ bọn phiếnloạn dĩ nhiên phải giết tốt rồi). Mà nhờ có Nhật, dân Triều Tiên mới biết thếnào là vănminh, thếnào là sống như Ông Người, và nhất là học được cách ỉa lên Khổng.

  Kếtquả là đến tận giờphút này, bọn Nam Hàn vẫn pháttriển kinhtế gần như rậpkhuôn Nhật. Cũng vì mặccảm tiểumọn, mà bọn Nam Hàn rất hay gato, kèncựa bửntính với Nhật, bấtchấp thựctế đắngcay là bỏn phải phấnđấu ít nhất 30 năm nữa may ra mới bằng Nhật bâygiờ. Tuynhiên đây lại là chiện hoàntoàn khác, sẽ bàn vào dịp khác.

  Muốn nói về bùngnổ kinhtế Nam Hàn (Bắc Hàn, rất tiếc, chưa bao giờ biết đến kháiniệm “bùngnổ kinhtế”, lýdo là gì thì ai cũng biết), mời tìmhiểu thời kỳ hậu The Korean War (1950-1955), và thời kỳ độc tài Park Chung Hee với khái niệm Chaebols.

  Nóichung, chủđề kinhtế Hàn Quốc (Republic of Korea) là rất dễ tiếpcận thôngtin đúngđắn, nếu thậtsự có thiệnchí. Mọi hànhvi khác, dođó, đều là bấtlương và không đáng nhận any quantâm.
 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 22:21

  Tiếptục các cô nghe các cakhúc đong gái của Zì thời tintin cách nai 30+ năm.

  (2) Vozmi Menia Soboi Na Krai Zemli (“Take Me With You To The End Of The World”).

  Nhời zịch bởi thằng Gúc:

  Ngoài jời kia, là đêm
  Em đi, đéo từ-biệt, tiếtkiệm từng khoảnhkhắc
  Xin thứ jì đó jữ em cạnh cửa
  Vì thờijan không còn nhiều nữa..

  Hãy cho Zì theo em mới, tới tậncùng Quả Đất
  Nghĩ kỹ đi em hỡi, không cần vội jả-nhời..

 23. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/14 - 22:21

  Sẽ là phúc muônđời, nếu cô Cam hiểu được rằng, cô và cả cái lò tuyênhuấn SGK của cô, bấtkể sủa ôngổng baonhiêu và baolâu chăng nữa, Xứ Lừa của các cô vẫn mãimãi thêlương với những Đói Khát, Tủi Nhục, Bi Kịch và Thê Thảm. Và đó là những điều các cô không có cách nào cheđậy, hoặc thayđổi theo hướng tốt hơn, nếu chỉ bằng Tuyên Huấn Mõm.


  Quả Đất không chờđợi tôngdật nào đâu các cô, vì ổng, như Ý Chúa đã ban, sẽ cứ quai quai quai forever cho đến ngày Phán Xét…
 24. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/14 - 22:28

  (3) Sứ Thanh Hoa, by Châu Kiệt Luân:
  Trên nền bạch sứ Thanh Hoa

  Nét bút đậm đà dịu dàng tô điểm

  Hoa mẫu đơn khép nép trên bình như nàng điểm trang

  Hương thơm gỗ đàn chập chờn khung cửa… Anh chợt hiểu lòng nàng

  Ngòi bút Tuyên Thành đến đây gãy nét

  Sắc men phủ tranh sĩ tử nhẹ nhàng ý nhị

  Nụ cười nàng như hoa xuân chớm nở

  Nét đẹp của nàng như thể tơ trời mềm mại, bay đến nơi anh chả thể bén mảng…

  (Gúc dịch)
 25. #28 by Dê Sài gòn on 2012/01/14 - 22:36

  ơ địt mẹ con Gì nhắc tới diva Alla Pu Ga chô va mà đéo nhắc tới Lê ôn chép nhẽ thiếu sót mẹ


  ôi bùi ngùi quá, Lêôn chép nhẽ tèo mẹ năm 40 tuổi và nay đéo ai nhớ đến cô cổ, dĩ nhiên trừ anh trong cái cồng này
 26. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 22:41

  Tiếptục các cô nghe các cakhúc đong gái của Zì thời tintin cách nai 30+ năm.

  (3) Naberi Moy Nomer (“Get My Number”).

  Nhời zịch bởi thằng Gúc:

  Mưa đã ngập quanh nhà Zì
  Hát đến sáng zững bài vônghĩa
  Zưng Zì chán nghe gòi
  Thứ nhời của jó đêm và nhạc của mưa nài..

  Hãy cầm lấy số phôn của Zì
  Và gọi nhế, khi nầu em muốn
  Em
  hãy cầm lấy số phôn của Zì
  Khi bóng-đêm đang tan mẹ gòi..

 27. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 22:43

  Các cô nghe Ballads Sô Liên có ổn không? Có muốn nghe nữa hông? Hai là nghe mẹ Folklore?

 28. #32 by The First on 2012/01/14 - 22:53

  Bài “Thập Tĩ Công” nài hay quá đi.

  Khi người ốm thì kèn mềm mũi đặc, khi người mệt thì mũi tắc kèn xìu… vậy lúc nào mũi cũng thông thốc thông thốc như ./ phò thì ốm đao làm sâu làm sâu?

  Nếu có vốt Phớt xin vốt cho bài nài là bài công hai nhất. Bọn Bựa còn chờ gì nữa mà đéo luyện ngai và luôn đi.

 29. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 22:55

  Tiếptục các cô nghe các cakhúc đong gái của Zì thời tintin cách nai 30+ năm.

  (4) Goodbye My Love. Không chỉ chơi tiếng Sô Liên, thời 30+ năm trước Zì chơi cả tiếng Mẽo. Một trong zững bài “tủ” là “Vĩnhbiệt Tìnhyêu” nài đơi.

  Nhời zịch bởi thằng Gúc:

  Em hãi nghe jó tỉtê một bài thật buồn
  Ổng biết Zì sẽ chuồn mẹ ngai và luôn
  Em đừng khóc, không thì tim Zì vỡ mẹ mất
  Khi Zì bước chên con đường của mình..

  Vĩnhbiệt tìnhyêu của Zì, vĩnhbiệt
  Vĩnhbiệt và Ô Rơ Voa, vĩnhbiệt
  Chừng nầu em còn nhớ Zì
  Chừng đó Zì
  hehe đéo đi xa quá đâu..

 30. #34 by The First on 2012/01/14 - 23:04

  Chủ đề sến, mời chi bộ nghe em Vàng Son nài vừa đàn vừa hát nài

 31. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 23:08

  Tiếptục các cô nghe các cakhúc đong gái của Zì thời tintin cách nai 30+ năm.

  (5) Adieu Soir Heureuse. Không chỉ tiếng Sô tiếng Mẽo, Zì Kèn Khủng (đã từng hehe, jờ Kèn hỏng mẹ gòi nha) của các cô chơi mẹ cả tiếng Fáp Lợn luôn. Bản “Vĩnhbiệt Em Yêu” nài cũng hai được Zì thểhiện, như một sâuláng nhẹnhàng thốngthiết bànghoàng, trước some Gái:

  Nhời zịch bởi thằng Gúc:

  Em đéo còn muốn Zì nữa
  Em đéo
  còn tin Zì nữa
  Em đéo cởimở mới Zì nữa
  Em đéo yêu Zì nữa..

  Thì, vĩnhbiệt nhế, Zì mong em hạnhfúc
  Vĩnhbiệt, và chúc em maimắn
  Với con mả mẹ nầu em sẽ chọn..

 32. #37 by Buavienthamlang on 2012/01/14 - 23:11

 33. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 23:23

  Tiếptục các cô nghe các cakhúc đong gái của Zì thời tintin cách nai 30+ năm.

  Nầu thì folklore Sô Liên.

  (6) Y Tvoy Ruki Ne Menia Obnimut (“Đừng Có Ôm Zì Bằng Tai Em Nữa”).

  Nhời zịch bởi thằng Gúc:

  Zững ông chiêm trắng không bai vầu bầu-jời
  Zù jời lúc đéo nầu mà chả đầy các ông chiêm
  Hãy nói đi em, có fải Zì đang mơ?
  Em biết em đã mần Zì đao như thiến mà..

  Vậy thì, em đừng ôm Zì bằng tai em nữa
  Đừng có zõi theo Zì bằng mắt em nữa
  Em sẽ đi ngang, sẽ nhiền thấy Zì
  Zưng cũng đéo cần em nghĩ tới Zì hehe..

 34. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 23:28

  Con mặt buồi Zê Gồng nói về Leontev mà chả bốt bài nầu thì nói làm đéo jì hả?

 35. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 23:36

  Thôi Zì đi tọa. Các cô nghe nhạc gòi bú zin-tôlích gòi đi tọa sớm cũng nha. Con Bín Nghé Mặt Jống ./ Trâu biến mẹ đâu gòi. Mũi-zãi thế mẹ nầu gòi con zở-hơi?

 36. #41 by voong ngau pin on 2012/01/15 - 00:00

  Anh vưỡn đây Dì ơi, anh  vẫn đao đéo bam đc khà khà , con Lói buồi mềm kể chiện song nhi đi địt mẹ ?

 37. #42 by themcuoi on 2012/01/15 - 01:27

  Dê Sài gòn nhắc đến tên này chăng? Hắn hình như vẫn còn sống nhăn răng. Hôm nọ trên kênh 1 của Nga tôi còn nhìn thấy. Giờ hắn nom già gớm.

 38. #43 by buata on 2012/01/15 - 09:32

  Chuyện sến cuối năm hả? Hahaha…giời mưa, lạnh giá…sến được đấy…


  Tặng em CAM-Bé-Thảo chuyện tình lãng mạn tại quán Nails này…hi vọng em CAM không phải là bạn BEO gì đó sinh năm 60 nhé…hehe…anh hok có thích người già…
 39. #44 by buata on 2012/01/15 - 09:34

 40. #45 by Dragonfly on 2012/01/15 - 10:32

  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ Óc Vi Trùng, cứ adua theo Zì viết chính tả lung tung, lộng giả thành chân. 

  Giờ sai thật mẹ nó luôn.Zì khai sáng như này thì các bựa học theo thành đi đạp xích-lô hết. Hệ Hệ
 41. #46 by 무오 까 on 2012/01/15 - 11:20

  Con Lói đồn chém về bọn Hàn xẻng tốt phết đấy.

  Thông tin thêm, bọn Hèn 6x đệ anh vưỡn suốt ngày hồi tưởng về thời 6x, 7x nghèo đói bươn chải, thậm chí nhiều con nhà thiếu ăn nhịn đói. Địt mẹ sến như con Zì mồm lồn.
  Riêng vụ phá huỷ vă hoá Hèn của tụi Nhựt bổn thì, 90% di tích của bọn bỏn đều được xây lại và bọn bỏn tuyền chưởi là do Nhựt lồn phá hoại khi đô hộ. Đỉnh cao của vụ chưởi bới là một quả chùa thờ phật trên núi (tên gì mời các con Lừa gúc), có khả năng tự điều hoà không khí và thoát nước mưa tuyệt đỉnh. Khi Nhật lồn đô hộ, thấy hay quá bèn dỡ mẹ chùa chủa ra và lắp lại để xem cỏn hoạt động thế nào. Kêt quả là hệ thống đéo chạy, và giờ tụi Hèn phải lắp lồng kính và air-con chạy điện để bảo quản chùa chủa.
 42. #47 by 무오 까 on 2012/01/15 - 11:34

  Địt con mẹ, sao dùng ipad đéo chỉnh font đc nhỉ.

  Vụ thuế xăng, anh đéo tranh cãi với con Zì mọi nữa, bởi cỏn dùng một thủ đoạn rất bần nông, đó là đéo cãi lý nổi thì dùng quyền lực. Hehe, anh lên quán của mụ thì đéo hơi đâu mà đi tranh nhất với mụ. Lái xe lên saba cửn thựn lộn mẹ cổ xuống vực. Con mặt lồn, lái non có khác, mấy trăm cây đường núi mà cũng xoắn.
  Địt mẹ, con nào muốn biết bon Hèn và Nhựt lồn oánh thuế Automobile thế nào thì mời guc KAMA và JAMA (biết VAMA ko), xem annual report của bọn bỏn, luôn có mục tax. Con zì mồm lồn trâu cả vú lấp miệng anh, bịa ra cái thuế con mẹ gì đâu.
  Anh nói cho nốt lập luận của anh để chấm dứt chủ đề thuế xăng ở đây. (cont..)
 43. #49 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 12:03

  @anh tiếng Hàn loằng ngoằng:


  Vụ chùa-chiền của anh, tôi không có ýkiến, vì không nhiều cứliệu đáng tincậy. Chúng ta quaylại ảnhhưởng của Nhật Bản lên toànbộ bánđảo Triều Tiên vào thế kỷ 20.

  Tìmhiểu về lịchsử Đông Á, nhấtđịnh phải biết về kháiniệm “Sinocentrism” (中国中心主义): “Chủnghĩa lấy Trung Quốc làm trungtâm của vănminh”.

  Ngay từ cái tên, đã thấy một chủnghĩa xem mọi quốcgia xungquanh (aka vệtinh) Trung Quốc đều không vănminh, phải có nghĩavụ phụctùng Trung Quốc (aka be Chư Hầu) để được “khai hóa”. Mọi quốcgia, lãnhthổ nằm ngoài Hệ Thống này (aka Bật Tầu) đều là mandi, mọirợ.

  Therefore, cả Triều Tiên lẫn Nhật Bản đều là Chư Hầu của Trung Quốc tự nghìn xưa. Song Nhật Bản đã chủđộng ngừng being a Chư Hầu từ năm 894 trước Công Nguyên (once and for all).

  Triều Tiên, mặt khác, không đủ bảnlĩnh bật Nước Mẹ, âmthầm chịu phận Chư Hầu cho Trung Quốc đến tận năm 1897.

  (còn, ngắt cồng) 44. #50 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 12:21

  (Tiếp tham luận về Nhật Bản & Hàn Quốc)


  2- Như một tấtyếu, Nước Mẹ và Triều Tiên (adua) đồngloạt xem Nhật Bản là mandi, mọirợ hahaha.

  No problem, ngay khi thoát khỏi cái bóng Nước Mẹ từ năm 894 sau Công Nguyên (not trước Công Nguyên, sorry typo), Nhật Bản đã thànhcông rựcrỡ trong sựnghiệp pháttriển một nền vănhóa độcđáo, đặctrưng và đadạng, phongphú thuộc đủ lĩnhvực. Ví dụ ai cũng đã biết, mời Gúc.

  Đối với Triều Tiên, thêm 1.000 năm nằm dưới đít Nước Mẹ càng gây nên sự đồnghóa thêthảm của Tầu đối với Triều Tiên. Như thể chưa đủ tệ, Triều Tiên cũng mất sạch khảnăng sángtạo trong vănhóa, do chỉ việc chấpnhận Văn Hóa mang từ Tầu sang (aka ăn sẵn)

  Chưa hết, một thờigian quá dài mần Chư Hầu cũng như ápdụng rậpkhuôn môhình xãhội lỗithời kinhtởm từ Nước Mẹ đã mần tuyềnbộ quátrình pháttriển kinhtế, xãhội của Triều Tiên xuống hàng cặnbã khôngthể cứuvãn vào cuối thếkỷ 19.

  Đéo mẹ, giaiđoạn nài (cuối thế kỷ 19) đến Nước Mẹ còn bốc cứt ăn vã, chứ đừng nói bọn Chư Hầu phọtphẹt như Triều, Lừa…

  (còn, ngắt cồng)
 45. #51 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 12:47

  (Tiếp thamluận về Nhật Bản & Hàn Quốc)


  3 – Tiếptục, mời xem một ảnh sosánh thủ đô Seoul trước và sau khi được người Nhật đôhộ (trên là Trước, dưới là Sau):


  Isabella Bird Bishop, một Vàng Son Ăng Lê, từng dulịch đến Triều Tiên vào giaiđoạn nài (ít lâu trước khi người Nhật đến Triều Tiên) đã viết trong cuốn Korea and Her Neighbors (1898) như sau:

  Tôi đã bấtlực khi cố tìmcách miêutả chốn nộithành Seoul. Nhẽ đây là thànhphố hôithối nhất hànhtinh, chỉ sau Bắc Kinh. Và mùi chuột chết của nó nhẽ chỉ đứng sau Thiệu Hưng (cũng của Trung Quốc). Đối với một nơichốn lâuđời kiêm thủđô, sự dơdáy bầntiện của Seoul là không thể miêutả thành lời…

  Ở Seoul khôngthể nhìn thấy bấtkỳ điều gì nhắcnhở đến thẩmmỹ nghệthuật. Nơi này không còn các côngtrình kiếntrúc cổđại, không có côngviên, và không hề có rạphát. Mọi yếutố tạo nên sự hấpdẫn cho một thànhphố đúngnghĩa, Seoul đều không có. Khôngthể tìm thấy bấtkỳ phếtích lịchsử nào, hay thưviện, vănhọc. Và cuốicùng, tháiđộ lãnhđạm, thờ ơ đối với tôngiáo đã khiến cho nơi này không còn bấtkỳ đền, chùa nào…”

  (còn, ngắt cồng)
 46. #52 by 무오 까 on 2012/01/15 - 13:04

  Về thuế lưu hành,
  Anh đã nói tại sao phải đánh trên đầu xe, dựa theo dung tích xylanh. Riêng việc đánh theo tuổi xe càng già thuế càng thấp, tại sao? Dùng cái đầu lâu mà tư duy đi đồ lừa.
  Về thuế môi trường,
  không thể đánh theo xe và dung tích xylanh. Ví dụ, một con ford laser 1.8 tốn xăng hơn một con toyota altis cũng 1.8 nên đéo thể đánh thuế môi trường hai con nài như nhau được, đánh trên mỗi lít xăng sẽ là tối ưu. Và, ngược với thuế lưu hành, xe càng già thì thuế môi trường đành càng cao, tại sao thì tư duy bằng cái đầu lâu lừa đi.
  Nhân tiện con zì mọi có tài liệu nào nói giá xăng dầu Lừa có phí lưu hành xe thì bốt lên đây anh phục con mẹ nó lăn.
 47. #54 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 13:14

  (Tiếp thamluận về Nhật Bản & Hàn Quốc)


  4 – “Trong khi tôi ngồi giữa khoảnh sân bẩnthỉu, bụibặm và đầy rácrưởi trước khu nhàtrọ, xungquanh là đám dân bảnđịa nhếchnhác, hôihám, thảmhại, mà đứa nào cũng sởhữu bộ mặt vôhồn, không chút biểucảm, mắt chữ A mõm chữ O… Tất cả chỉ cho thấy nỗiniềm đói nghèo đến tậncùng. Lúc này tôi nhận ra, mộtcách chắcchắn, đã không còn bất cứ hyvọng nào cho Triều Tiên, bởi sự bạcnhược, yếuhèn, đángthươnghại, một con tốt không-hơn-không-kém trong lòng bàntay của các siêucường thờiđại. Nếu mảnh đất này không thuộc về, hoặc người Nga, hoặc người Nhật, sốphận của 14 triệu Triều dân không biết sẽ đi về đâu…”

  Để tóm gọn, tôi mạomuội bày tỏ ýkiến cánhân rằng, sốphận của toàn dântộc Triều Tiên lúc này sẽ chỉ được cảithiện, mộtcách từtốn, thôngqua sự giúpđỡ của hai đếquốc hoặc Nhật, hoặc Nga…

  Vàng Son Isabella Bird viết những dòng Bất Hủ trên khi Nhật còn chưa đặt chân lên Triều Tiên. Nàng thật không làm hổdanh dònggiống Da Trắng Thượng Đẳng Con Chúa Vĩnh Hằng Bất Hủ, phải không các anh các chị?

  Chândung Vàng Son Isabella Bird:

  Mời lên Amazon mua cuốn Korea and Her Neighbors mà đọc nha, thay vì tốn time coi tin Cướp Giết Hiếp trên Zâm Chí, Tàu Nhanh…

  (còn, ngắt cồng) 48. #55 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/15 - 13:21

  À quên, đoạn miêutả thầnsắc mặtmũi dân Triều Tiên cuối thếkỷ 19 thật giống Lừa thế kỷ 21 (2012) quá, phải không các anh chị? 


  Mặtmũi họ vôhồn, uminh, một chút thầnkhí cũng không có. Trên những gươngmặt này, những biểuhiện, dù là nhỏ nhất, của hoạtđộng trítuệ, tìnhcảm và lýtrí, dù là sơkhai nhất, đều không thể nhận ra. Trên những gươngmặt này, đôimắt luôn hoảnghốt, thẫnthờ, sợhãi, còn những quả mõm lúc nào cũng háhốc, do đói, hay do chúng không phải những mõm Người???”

 49. #56 by 무오 까 on 2012/01/15 - 13:24

  Tiếp Lói nhi đồng chim to chỉ để đái phát nào.

  Anh đang tham lựng dưới góc nhìn của bọn bần nông Hèn. 
  Bọn bỏn blame tụi Nhựt lùn về những phá hoại từ thời xửa thời xưa, ko chỉ trong thời 19xx. Cô đúng về vụ ảnh hưởng văn hoá nước mẹ và những trăn trở bần nông, y như xứ lừa vật vã muốn thoát ra khỏi gốc mẫu quốc mà vô phương vậy. Bọn bỏn luôn lập luận rằng, văn minh xứ mẹ, lan truyền qua bọn bỏn rùi mới đến được Nhựt lồn, nên về lịch sử, bỏn trên tụi Nhựt lùn một boong.

  Bỏn thường công khai nói rằng, bỏn có thể thần phục mẫu quốc nhưng đéo thể kém bọn Nhựt lồn mọi rợ ngoài đảo hoang được.
 50. #57 by 무오 까 on 2012/01/15 - 13:30

  Thôi cô tự xóc lọ tiếp đi, anh phẩy chạy đi phóng sinh 3 ông cá chép vàng, đặng ba ngài đầu rau nhà anh có Ducati cưỡi về giời bấu cấu tất niên. Mai bựn đéo làm được, nhẽ các ngài thông cảm đi sớm cho đỡ kẹt xe.