Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Tao on 2012/01/13 - 23:47

  Cái logo Quán Bựa hiện nai Zì mua mới já 2 chai bia Mễ Tây Cơ.@ Zì mọi:
  Mịa, thế logo nài do ai mần, đệ mụ hử. Thế nài đi. Em Son đưa mẹ lên quán thành fong trào thi đua, gùi chọn ai thì chọn. Anh đã bẩu rồi, giá thì đối với anh, em xông fi tụt nõ con mụ Zì là xong, rẻ hơn 2 chai bia nhều. Keke, sợ em khó ngắm trúng dái cỏn thôi.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:51

  Nài các cô coi logo já $250 mà sángtạo chưa nài:

 3. #3 by Black Sheep on 2012/01/13 - 23:53

  @Cô Son: Khi nầu mần website thì gọi tôi với nhá. Hia hia

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:55

  Đây nữa nè, logo $250. Xinh vôđối.


 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 00:00

  Bọn nài còn gạ mần logo free nữa nè, zưng Zì chưa thử: http://www.onlinelogomaker.com/

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 00:01

  Lại một fát free design nữa. Bọn Tai gách-việc thật đó fải hông các cô?

  http://www.logoease.com/

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 00:06

  Hehe em Son

  Zì cứ tưvấn lồlộ nha

  – Lôgô của em jống bọn Việt Teo hehe. Như vậy là không ổn gùi.

  – Zì chưa hiểu ýtưởng của em trong lôgô đó. Zưng với zững thứ em đang mần, thì lôgô đó chưa đạt yêucầu về nộizung.

  – Màomè lôgô cũng chưa ổn. Hai mào đó chả tôn nhao lên, mà cũng chả cuốn được vầu nhao.

  – Web thì design nghiệpzư quá. Zì nghĩ em nên download một gói mã mở như Zoomla, gùi về thuê một thằng design lại khoảng zăm-bải-mười Chai jì đó, là xong.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/14 - 00:09

  Thôi Zì đi tọa. Mai Zì fải đi khách sớm gòi.

 9. #9 by vàng son on 2012/01/14 - 00:11

  @ Sịp, anh Tao nhiều đơn quá, ký hổng xuể rùi đơi, tha hồ mà chọn, sướng. Chờ chút Son đang tiềm hiểu.
   

 10. #10 by Tao on 2012/01/14 - 00:14

  Hà hà, con mụ Zì đéo fẩy chọc anh. Anh cũng như mụ thoai, sẵn sàng làm Vàng Xon hài lòng.
  Liu ý: Để ra một sản fẩm sáng tậu ngon, cần tương tác cả hai fía. Đôi khi sản fẩm cuối cùng bị méo mó do chính chủ đầu tư. Mụ Zì đéo cần dẫn nhiều ví dụ làm giề. Anh sợ với dững sản fẩm đó, các Lừa nhân chủ sẽ thêm thắt chỉnh sửa cho bằng hỏng thì thui. Em Son fát biểu sao về logo mụ Zì dẫn? Nếu cảm nhận của em là hợp lý, mức giá 0 USD kèm cú xong fi (dái mụ Zì) là dành cho em.

 11. #11 by buataem on 2012/01/14 - 07:56

  Thầy Hải, anh Fà, chị Mít và các anh chị cho tôi hỏi với!

  Hùng Vương là nhân vật lịch sử hay giả sử?

  Hùng Vương là người nước nầu khi sinh? Bây giờ thuộc tỉnh nầu?

  Đại Việt mình có lưỡng Quảng hông mà Trung Quang định đòi lại?

  Các anh chị giải ngố giúp tôi với, tôi đọc sử đểu tôi không hiểu gì cạ,

   càng đọc càng ngu, hehe

 12. #12 by Mit on 2012/01/14 - 08:41

  Mụ TT đã nói về Vương Hùng dư nài  hố hố hố

  Cô Hùng đươngnhiên là nhânvật cổtích. Hìnhtượng cô còn thầnthoại hơn cả bố mẹ ông bà cô là dững Lộc Tục (Luo Tuo) hay Lạc Long. Tấtnhiên cô cổ cũng là Choang rùi.@ TT

  và ở đây

  Tổ của cô An là người nước Thục xatít bên Tầu (xa ngang quê cô Đà), loạnlạc thế đéo nầu mà đến đời cô cổ thì thành mẹ dân Choang.

   

  Hehe, nghĩa là trước Triệu, thì An cũng là Tầu nốt, và đất nước Lừa cũng nằm tuốt bên bển.

   

  Trước An, thì là 18 cô Hùng thầnthoại, đéo nói làm gì. Trước cô Hùng, thì đám tổ Lừa đó đươngnhiên là Choang chibộ biết rùi.

   

  Vậy thì, moi kiểu đéo gì cũng ra Lừa là Tầu, cho đến tận thời cô Đinh Hoa Lư hehe. @ TT

  http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=50507&page=5

  Cô có mún bật mụ mủ hông?   13. #13 by AnhZeoHoanh on 2012/01/14 - 09:58

  Con Zì Lổn mới Zũng Hói Phò Nhựt nổ choàng choạc chi về Longines rứa bây?

   

  Cái hình con Zì lổn bốt là con trong heritage collection phỏng? Con nài vỏ sắt thì đúng là hơn 2K tơn, dưng vỏ vàng nguyên khối cũng chỉ gần 7K tơn thoai, lấy đéo đao 15K hả Zì mọi? Anh mái tháng trước mới vác một cặp cho một thằng đệ ở Nụi từ official retailer xong đơi, cả thuế nữa hơn 7K tẹo.

 14. #14 by AnhZeoHoanh on 2012/01/14 - 10:00

  Dưng con cỏn nhìn trên hình đẹp đẹp vại dưng ở ngoài to vãi mả, nhìn gất clác-zíc. Con đó chỉ có con nào tai to cỡ tầm to cao đen hội như con Chạn Hói đeo thì vừa, còn cao 1m60 như Zì Mọi thì quên khẩn trương he he. Kiểu záng người + tuổi Zì ngẩn anh đoán đeo Rô-Bóng (aka Rolex) thì hợp

   

  Ti diên, thanh niên như con Chạn Hói thì lại đéo nên đeo con Longines Heritage nọ, vì nhìn gất zà hói và cổ hủ. Con Chạn Hói nên đeo cỡ Ô-Mề-Gà, Xi-Mát-Tơ nhiền thể thao và hai hơn.

   

  Bọn Tai mà cao to đen hôi bên nài nó hai thích đeo Breitling, dưng bọn nài nhẽ Lừa quên khẩn trương.

 15. #15 by AnhZeoHoanh on 2012/01/14 - 10:02

  Anh cũng đú một con, cũng vỏ vàng dưng thanh mảnh (anh thuộc típ thích đồ vật thanh mảnh nho nhã, dưng ./ thì thích toa he he). Con nài hơn 2K tơn tẹo, đeo cũng hai. Dưng chỉ có việc đi đú thì đeo, còn ngài thường thì đeo một con khác, vỏ sắt, của một bọn ất ơ, chỉ gần 200 tơn thoai, thái đéo khác zìa he he. Longines


 16. #16 by AnhZeoHoanh on 2012/01/14 - 10:11

  Đai con Bằng sắt của anh đai, đeo xem zờ là chiếng, gọn nhẹ, đéo lo xót xèng nhỡ lúc cửu vạn tai chân va quệt linh tinh. Khi anh đeo thì chả khác con Long-Gỉn là bao, có chăng chỉ là đẳng cấp he he, mà cửu vạn thì cần đéo zì đẳng cấp, nhể STL


 17. #17 by buata on 2012/01/14 - 10:13

  Buataanh sin chào buataem:

   

  1- Hùng Vương là nhân vật huyền sử anh miễn bàn.

   

  2- Đại Việt chưa bao giờ sở hữu Lưỡng Quảng…thằng em nên nhớ là cái tên Đại Việt nó chỉ có từ thời nhà gì gì đó thôi (Đinh-Lý-Trần) gì gì đó….để giải quyết mọi câu hỏi lịch sử thì thằng em nên nhớ là thời xa xưa chưa có khái niệm quốc gia – dân tộc – chính trị như bây giờ….vùng đất này do thằng này làm chủ…vùng kia do thằng kia làm vua…dân vùng này là tài sản của thằng này…dân vùng kia là tài sản của thằng kia…các thằng thẳng luôn gây chiến với nhau và biên giới lãnh địa của bỏn thay đổi liên tục…ngày đó không có khái niệm Trung Quốc hay Việt Nam hay Triều Tiên như bây giờ…Trung Quốc có thể có hàng trăm nước…Việt Nam (hiện giờ) nhỏ hơn nhưng cũng có thể là vài nước khác nhau, và thuộc vài nước khác nhau….

   

  Sơ qua như vậy để nói về Triệu Đà…Triệu Đà sở hữu Lưỡng Quảng và Bắc Việt Nam bây giờ…nếu trên quan điểm bây giờ nói Triệu Đà không phải người sinh ra ở Lưỡng Quảng cũng không phải người sinh ra ở Bắc VN thì rõ ràng ông ta là người đi chiếm đất và ông chỉ là người hợp nhất Lưỡng Quảng và Bắc VN là một nên Lưỡng Quảng không thuộc VN…

   

 18. #18 by AnhZeoHoanh on 2012/01/14 - 10:13

  Hôm bữa Hải Zưới hỏi chiện an tết bên nài hở? Anh có ăn tết đéo đao, phận cửu vạn, khổ lám cô ờ. Không khí ăn tết thì hỏi bọn Bựa ở vùng lám lừa như làng Cam em Mít. Còn chổ anh thì họp mặt gọi là vại thoai, không lễ lạt zì nhiều như bên em Mít, nên khó phán he he.

   

  Mà nghe đồn, tết Lừa nam nai ở Nội xập xìu lám à? Đèo mẹ Đum-Đai sắp đến, đéo dành tiền mà mua zây thừng (đặng thắt cổ hả Zũng Hói?), tết nhất cái zìa, nhể

   

  Thoai, anh cút đai.

 19. #19 by buata on 2012/01/14 - 10:13

  Nếu coi Triệu Đà là người đã đến vùng đất này và trở thành người ở đây (đã nhập quốc tịch ở  đây) thì ok…chúng ta có thể thừa kế di sản của ông…Lưỡng Quảng và Bắc Việt thuộc về nhau…

   

  Sử cũ thường coi Nan Yue (Nam Việt) của Triêu Đà là một Triều đại đầu tiên nên họ tính bao gồm cả vùng Lưỡng Quảng…điều này là hợp lý vì nói cho cùng những anh hùng dân tộc Lý Bí hay Nhà Trần (có nguồn gốc vùng Phúc Kiến) đều là người phương Bắc xuống cả…nhà Trần là một dòng họ Phương Bắc xuống và cuối cùng đã thống trị vùng đất phía Nam nên cũng gần giống như trường hợp nhà Triệu thôi…

   

  Quang Trung muốn lấy lại LQ là do Hoàng Lê Nhất Thống Chí chép vậy…chỉ có ông ấy mới biết rõ thực sự mục đích cuối cùng của ổng là gì….

   

  Nói chung là dựa trên QUAN ĐIỂM mà thôi…thằng em hiểu chưa? hiểu như thế nào thì nó là như vậy…

 20. #20 by buata on 2012/01/14 - 10:30

  Hehe…nói thêm với buataem là ngày xưa anh đọc chiện Tàu….Tam Quốc Diễn Nghĩa ý…anh và bọn bạn anh rất thích quân của Lưu Bị (nhà Thục) và ghét quân của Tôn Quyền (nhà Ngô lắm) đối với bọn anh quân Lưu Bị là “quân ta” quân Tôn Quyền là quân địch….


  Lớn lên ngó vào cái bản đồ thì cả vùng Bắc Lừa bây giờ nằm trong nhà Ngô ===> cha ông ta đi lính cho nhà Ngô ===> ta phải ủng hộ nhà Ngô mới đúng chứ nhẩy? ….mà cũng biết đéo đâu cha ông ta lại là người nhà Ngụy (Tào Tháo) sau khi “thống nhất đất nước” chạy đến vùng này…biết đéo đâu đấy…

  Nói vậy để thằng em hiểu rằng chủ nghĩa dân tộc cuồng tín là cái cục cứt…là cái mà các chính trị gia truyền bá nhồi nhét vào đầu dân đen…dân thì đéo bao giờ có quà (nhời TT thối) hehe…
 21. #21 by buataem on 2012/01/14 - 10:33

  Thành nhiều các anh chị giải ngố tôi – chăm chú nghe. Hãy cho tôi thêm nhiều kiến thức(khác sử đểu), tôi thèm rất, như uống Cocacola vậy.

 22. #22 by Laoza on 2012/01/14 - 11:02

  Bọn Bựa tết nhất thế nào zồi? Ôi, lủ mé, cả năm qua mà chả thấy lợi nhuận điếu!


  Lâu ko còm, anh phẩy cám ơn Mụ Zì phát về vụ tư vấn quản lý TT bảo dưỡng, sữa chữa Ô tô của ku em anh. Giờ nó đang hoạt động rồi, cũng đông khách phết.

  Thanks cả tên Phập liệt về vụ tư vấn đới. Nó hoàn thiện gấp và quy mô vừa phải nên khai trương khai triếc chả cầu kỳ nên chả PM gì cô cả, sorry về thiện chí của cô.
 23. #23 by CAM on 2012/01/14 - 11:08

  @Buata: Tấc đất tấc máu biên giới ong cha Cam khất sau.

  Hôm nay ngày không đẹp giời, tháng không tốt gió, năm không nhiều mây; Cam đá lận váy, bom nhét yếm quyết lên đây nổ đoàng lão Hưu Thứ trưởng Hùng Võ trước cho kịp dòng thời sự lá cải đã. Tiên sư lão này chém gió Luật đất đai đến tắt cả đèn quạt.

 24. #24 by Laoza on 2012/01/14 - 11:14

  Lướt cồng thấy em Doremy (Aka My Dê) và em Son yêu đang muốn làm Logo và nhận diện thương hiệu hử. 


  Anh ít tham gia cồng, dưng anh thả quả nào thì đều là chiên gia mịa, hehe.

  Đầu tiên là em My Dê trước nhé. Mụ Zì nổ với em về Nhận diện thương hiệu cũng tương đối, anh có nhời khen mụ mủ, ti nhiên chửa đầy đủ và dàn chải quá.

  Để làm đầy đủ bộ “Quy chuẩn nhận diện thương hiệu” bên em phải xác định rõ kế hoạch tài chính, cũng như kế hoạch để phát triển thương hiệu đó, còn ko thì nên thu gọn, làm phần cơ bản nhưng cần chuẩn mực ngai từ đầu.

  Nói vại nghe khó hiểu nhở, anh sẽ đi vào cụ thể ở cồng sau nhé ….
 25. #25 by Cocacola on 2012/01/14 - 11:23

  Hehe, vụ Tiên Lãng thì thằng Bựa cũng nói rồi, hắn hóng tin từ B ra nên khá chính xác: B nhà cô quyết giành giật đất Lừa từ tay Lừa ý mà, có mẹ gì mới đâu!


  Như lệ thường, B sẽ đưa ra vài quân xanh vờ phản đối (như con Hùng Võ) để thăm dò dư luận rồi đâu cũng hoàn đấy!

  Y chang như vụ bô-sịt năm ngoái ý, quân xanh quân đỏ nhà B đấu nhau nhặng xị trên báo đảng, cả bần nông lẫn lỗ đít Lừa đều hoa mắt! Có phản đối rào rào thì rồi rốt cuộc! Hehe, theo ý B, vẫn mần!

  Vụ Tốc Cao cũng vậy, không Tốc Cao thì cũng đừng bực mình mẹ gì vì đó có phải ý bần nông Lừa đéo đâu, tuyền ý B cả! B mớm cho bần nông phản đối rào rào. Sau đó B đéo muốn mần, rồi bảo: để chiều lòng bần nông! Hehe.

  Để khỏi hoa mắt trước các màn tấu hài của B trên báo đảng, bần nông Lừa phải luôn ghi nhớ câu hát “Đất nước này, chẳng của chúng mày. Tiền của tao, tao phải bòn thôi…!”

  Hehe, lăn tăn gì nữa không?
 26. #26 by Laoza on 2012/01/14 - 11:46

  Em My Dê tiếp


  “Quy chuẩn” hệ thống nhận diện thương hiệu trọn bộ, đầy đủ thì rất rất nhiều danh mục cần triển khai, tuỳ vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đó mà ứng dụng các đề mục tương ứng.

  Hệ thống nhận diện bao gồm các mục chính sau:

  A. Thiết kế quy chuẩn các yếu tố trọng tâm :

  1. Quy chuẩn (QC) Logo, (QC Logo tổng với các thành viên – nếu là Tổng Cty), QC Logo với đối tác, liên doanh…

  2. QC Focus Devices (Hình tiêu điểm, Style xuyên suốt)

  3. QC Slogan

  4. QC về font chữ, về màu sắc, hình ảnh…

  B. Ứng dụng các yếu tố trọng tâm:

  1. Ứng dụng bộ TL văn phòng: Name card, Tiều đề thư, profile, giấy mời..v.v…

  2. Ứng dụng cho biển hiêu: Trong Cty, ngoài trời

  3. Ứng dụng Trang phục, quà tặng, khuyến mại

  4. Ứng dụng phương tiện…v.v…
  … và nhiều ứng dụng khác… (Còn).

   

 27. #27 by CAM on 2012/01/14 - 11:47

  Chiểu Luật đất đai 1993 thì Tiên Lãng đã quá ưu ái cho Vươn Vươn khi đẩy lùi thời điểm giao đất (trên thực tế) 1997 về trước 4/10/1993 (trên văn bản) để hưởng theo Luật đất đai 1987.

  Số 19ha đợt 2 Vươn Vươn kiếm được nhờ lấn chiếm trái phép ngoài 21ha được giao đợt 1. Chiểu Nghị định 64 ngày 15/10/1993 hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 1993, 19ha phải bị tịch thu hoặc cho thuê lại (Khoản 2 Điều 14). Nếu giao đất thì đất vượt hạn mức chỉ có thời hạn 10 năm thôi (Khoản 1 Điều 13 Nghị định 64). Hạn mức chung cho mọi loại đất khi ấy chỉ giao động từ 3-5ha. riêng Vươn Vươn được ôm thêm những 19ha. Thế nên anh hùng thuốc lào chẳng kiện cáo gì sất, vui vẻ ôm đất ra về. Đùng cái đến 2007 hạn trả đất thì lăn đùng ra kiện.

  Làm rối loạn an ninh trật tự quốc gia nhất chính mấy bác hưu, nguyên này, hớ hớ.  Tiện thể ném luôn bom sang nhà quý anh chị nhà báo nhớn nhỏ, thảy hóng hớt là chính, chả thấy ai buồn phủi bụi Google lôi ra tra hỏi. Thật uổng công Đảng và nhà nước phổ cập anh-tẹc-nét toàn dân quá Bựa Quán ui!

 28. #28 by CAM on 2012/01/14 - 11:50

  Cola: Ngu thì im, đừng quen thói hóng hớt mà rụng thêm răng. Đúng sai phải dựa vào các quy định pháp luật hiện hành, không đến lượt ku tùy tiện mõm phán đúng sai

 29. #29 by Boong on 2012/01/14 - 11:56

  Em đang hóng ông CAM đơi
  Về vụ thu hồi/chia chác lại sau 20, em đảm bảo sẽ không chỉ có cô Vượn mà có hàng triệu ông chủ đất sẽ quyết đứng lên bắn đòm. Kách mệnh nổ ra từ đó chứ đâu. Còn nếu không chia lại, thằng nào vô sản muốn ngo ngoe đòi chia lại cũng dek có cửa. Em chẳng tin Bê chọn cách đâm đầu vào tường
  .

 30. #30 by Laoza on 2012/01/14 - 12:00

  Em My Dê tiếp:


  Theo list sơ bộ cồng trước, em xem mình cần triển khai phần nào cho phù hợp với doanh nghiệp bên mình. Tránh làm dàn chải vừa tốn chi phí vừa ko kiểm soát, quản lý hết đc nếu doanh nghiệp em chưa đến mức triển khai trọn bộ.

  Anh đưa ra gợi ý (mà tất cả các doanh nghiệp khác nên làm) là bộ Quy chuẩn nhận diện thương hiêu cơ bản nhưng tương đối đầy đủ như sau:

  1. Nên Thiết kế và “Quy chuẩn” Logo, Focus Devices, màu sắc quy chuẩn đi cùng.

  2. Ứng dụng trọn bộ Văn phòng.

  Sau khi có đầy đủ bộ “Quy chuẩn” này rồi, tụi em quản lý cho thật tốt, sau này doanh nghiệp phát triển, sẽ áp các quy chuẩn trên cho các đf mục phát sinh tiếp.

  * Lưu ý: Tại sao anh nháy “” Quy chuẩn. Bởi đấy là điều rất, rất quan trọng. Nếu bên Thiết kế nào ko làm việc này thì chỉ là dụng lìu tìu, đua làm thiết kế và cũng chẳng biết đếck gì về xây dựng HệTNNTH gì cả.

  Quy chẩn là… 

 31. #31 by Cocacola on 2012/01/14 - 12:03

  Đúng sai phải dựa vào các quy định pháp luật hiện hành, không đến lượt ku tùy tiện mõm phán đúng sai@Cam
  Hehe, lại thở ra mùi “sống và làm việc theo pháp luật” à? Hehe, món này chỉ dùng dọa dân thôi, B chẳng đã từng bảo: “Pháp luật là tao, tao là pháp luật!”

  Thế nên luật B sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng! Kiểu đéo gì B nhà cô cũng vớ bẫm!

  Đừng giảng giải luật B ra đây cô ơi! Chối lắm, giờ nầy giờ nào rồi mà chơi trò trỏ!
 32. #32 by CAM on 2012/01/14 - 12:06

  @Boong: Vậy ráng chờ Luật đất đai sửa đổi 2012 đi em. Hiện việc thu hồi đất vẫn thực hiện Điều 39 – 39 Luật 2003

 33. #33 by CAM on 2012/01/14 - 12:11

  Lả, ku xem nước nào không giở Luật ra xử thì bảo tiếng để chị kiếm cái Jestar giá rẻ bay sang học tập và làm theo.

  Đỏ xanh chiện chém gió của ku. Chính khách nhớn như chị cóc ke. Càng nhiều màu càng tốt, thêm vàng, cam, tím, đen, trắng tốt càng. Chị sẽ chân thành cảm ơn nếu ku làm được cách mạng màu. Còn giờ ku cút về bú tí mẹ lại nhá!

 34. #34 by Cocacola on 2012/01/14 - 12:15

  Nguyên tắc của pháp luật hiện tại áp dụng chung cho nhân loại là:


  “Công dân được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm” 

  và 

  “Cơ quan công quyền chỉ được làm những điều mà luật pháp cho phép”

  Chẳng luật nào cấm Vươn nhận thêm đất cả, Tiên Lãng có giao thừa thì kệ mẹ Tiên Lãng, cán bộ nào sai thì móc xiền túi đền B. Hehe

  Khi lấy đất mà Vươn đã dốc tiền của công sức thì phải đền bù công sức ấy trên cơ sở thỏa thuận, người ta không đồng ý thì buộc tội người ta “gây rối trật tự công cộng”?!

  Thằng nào đem lính lệ đến nhà người ta gây rối? Hỏi tức là đã giả nhời!
 35. #35 by Laoza on 2012/01/14 - 12:19

  Em My Dê tiếp, À mà cả em Son cũng tham khảo toàn bộ phần này cũng đc.

  ————


  Quy chuẩn là: Logo, Focus Devices đều có tỷ lệ, kích thước, vị trí, khoảng các giữa các thành phần cấu tạo (mảng miếng, đường nét, ký tự…) tương ứng chuẩn. Thông số của màu sắc chuẩn cho các ứng dụng như: In ấn (hệ thống màu CMYK – Pantone), Internet (RGB).v.v.. Quy chuẩn này sẽ được ứng trọng mọi đề mục cần triển khai về sau. Quản lý Thương hiệu phải hiểu và nắm rõ cũng như Qly chặt chẽ Thương hiệu của mình, tránh sau này mỗi lần ứng dụng, sử dụng thì… Logo bóp méo, màu sắc thay đổi, vị trí lung tung beng thì… khách hàng nhận ra mình kiểu gì???

  * Lưu ý 1 lần nữa:
  Hãy làm chuẩn ngay từ yếu tố đầu tiên (bộ nhận diện cơ bản chẳng hạn), sau đấy mới nên triển khai các phần sau, tránh mất tiền mà thương hiệu vẫn ba lăng nhăng, chả có chuẩn mực gì cả. Tỷ như Viettin bank, FPT.v.v… đổ cả đống tiền ra để làm chuẩn lại từ đầu.

  Hehe, em Son đừng vội làm Web trước khi làm hoàn thiện tốt phần cơ bản nhé.

  Các em cứ tìm các nhà cung cấp đi, nếu họ ko đáp ứng đc thì nhắn anh. Anh thuộc chiên gia mịa, hehe… Bọn Teckcombank, Taxi ABC, Togi Crystal… anh động vào là chúng đẳng cấp luôn.
 36. #36 by CAM on 2012/01/14 - 12:31

  @ Chẳng luật nào cấm Vươn nhận thêm đất cả

  ========

  Tên này đã bị tát bồm bộp vào mà chửa chịu tự rọ mõm. Không cấm nhận thêm đất, nhưng đất ngoài hạn mức chỉ được 10 năm thôi hiểu chưa. Thế nên thời hạn Vươn 1997 – 2007 hết đúng mẹ, thu là đúng, không trả thì cưỡng chế. Với những thằng ngu thì vác nuke ném xuống chứ xách súng còn nhẹ, Lả nhá!

  Nếu không muốn, Vươn cứ việc về chạy xe ôm dư TT chắc nay đã lên SUV, việc chi ôm rơm rặm bụng vác đất về 1997 để giờ 2011 bị bắn đòm?

 37. #37 by vàng son on 2012/01/14 - 12:33

  Em đây, chào Laoza. 

  Em vửa đi ăn cưới về, gặp tuyền chiến hữu cũ, say quá òi, nhưng vưỡn tỉnh táo đủ hóng quán, em đọc còm of Lão Zà đơi. 
 38. #38 by Laoza on 2012/01/14 - 12:38

  À mà Mụ Zì tởm nhỉ!


  Viettin Bank bỏ tiền tỷ để làm lại Thương hiệu, Vịt teo bỏ trăm trẹo cho mỗi cái Logo, FPT cũng trăm trẹo chỉ để tổ chức thi Thiết kế Logo… mà mụ mủ chi 1-200 tơn cho bản mặt doanh nghiệp, hehe… nhằn đc của con mụ nài khó nhở, anh răng khỏe thế nài chắc cũng rơi cụ nó hết.

  P/s: mấy cái trang Mụ Zì chỉ anh chỉ thấy đc 1 vài cái tạm gọi là Logo, còn toàn dạng Icon minh họa, chỉ sử dụng cho 1 bài lĩnh vực nhỏ mà thôi. 

  Anh cút đi nhá đơi, Chúc các bựa ngon miệng!
 39. #39 by NakedStream on 2012/01/14 - 12:39

  Mịa khỉ, đọc luật mà éo hiểu luật. Nói như đúng rồi. Tầm chương trích cú như con kẹc. Đéo biết mấy mụ này làm gì nhưng chắc đéo phải ở Tài nguyên môi trường hay Ủy ban. Vì nếu làm ở những chỗ liên can đến vụ đất đai này thì chắc chắn hiểu rằng với mấy mớ tầm chương trích cú như con vẹt này đéo thể giải quyết được vụ lình xình đất đai này.
  Con thích đem luật như mấy mụ này thì ông chỉ cần “Đất là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý…” thế là cứ chiểu theo thế, bố mày quản thì bố thích làm gì thì làm, thích giao thì bố giao, thích thu thì bố thu, dân phải nghe vì bố có chiến lược của bố, cần đéo mấy cái mớ luật 1993 với cả 1987

 40. #40 by Банан on 2012/01/14 - 12:41

  @ Cam iêu: Em có hơi quá nhời chăng?
  Bạn Vươn có nhiều điểm có thể nói là ngu kinh điển, không chịu học tập kinh nghiệm của tổ tiên:
  – Bạn í quá tin tưởng vầu chế độ cùng các chính sách tự khoe lấy dưn mần gốc, lấy cán bộ mần công bộc của dưn. Từ đó bạn í chỉ biết mần, mần và mần mờ đéo tìm hiểu chế độ chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Bài học ở đây là: đừng có quá ti tưởng vầu bố con thằng nào, kể cả bọn công bộc của dưn, cướp đêm là giặc-cướp ngày là quan(aka công bộc của dưn) mờ.
  – Bạn í quá thụ động cứ nằm chờ(điếu biết lo) thay vì phẩy vận động hành lang hoặc dùng ít xiền lẻ đi trước(nhưng phẩy vầu cửa sau) tới nhà các đầy tớ của dưn. Bài học ở đây:Một người biết lo bằng kho ngưòi biết mần.

  – Bạn í quá háo danh: Bạn í chơi chội bằng cách vứt mẹ cái tấm bằng ĐH mà Đảng và nhà nước phẩy mất bao nhiêu xiền mần ra về mần giấy chùi đít. Về sau mần được ít thì nghe mấy lời khen đểu  của chính quyền mờ hớn hở hăng say. Cách đây hơn năm có thằng thợ chữ có đến phỏng vấn thì oang oảng lôi hết cái mình có ra trưng bày.
  – Để gúc tiếp đã vì nhiều quá mà điếu biết sắp xếp thế nầu.

   

   Túm lại bạn ấy là điển hình của từng lớp nông dưn thời đại mới XHCN ngoài việc chỉ biết mần, mần và mần nhận lấy vài câu khen đểu và vỗ về của đám dang tự xưng công bộc mà đéo biết lo nghĩ đến vận mệnh của mình.  

 41. #41 by CAM on 2012/01/14 - 12:51

  @Stream: Con thích đem luật như mấy mụ này thì ông chỉ cần “Đất là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý…” thế là cứ chiểu theo thế, bố mày quản thì bố thích làm gì thì làm, thích giao thì bố giao, thích thu thì bố thu, dân phải nghe vì bố có chiến lược của bố, cần đéo mấy cái mớ luật 1993 với cả 1987

  ============

  Đọc không chỉ bằng mắt, phải bằng đầu nữa nhé. Đọc lại điều 6 Luật Đất đai để hiểu thế nào quản lý nhà nước về đất đai nhé. Nếu không có Luật 1987, 1993 thì Vươn Vươn không có mảnh nào cắm dùi chứ đừng nói đến 40ha. vậy ai sẽ được đất? À, là thằng Búa tạ, là em, cháu, chắt, chút, chít Búa Tấn, Búa Tỉ. Vì sao? Vì chúng có súng to hơn Vươn Hoa Cải.

 42. #42 by Банан on 2012/01/14 - 12:53

  @Cam iêu:
  Miếng đất bạn Vươn khai hoang được xét  vầu loại đât nào trong các thể loại đất mờ được rừng các luật của Đảng và nhà nước điều chỉnh em nhỉ?
  Hôm trước qua nhà bạn Trương Nhân Tuấn, điếu biết có phẩy bựa nầu trong nầy không, thấy bạn ấy viết về chính sách của Đảng và nhà nước ta thua xa thời phong kiến chứ chưa đáng so sánh với thời mờ bè lũ tay sai Ngô đình Diệm trị vì.
  Còn rừng Luật của Đảng và nhà nước mà được coi là ổn thì mấy tên thợ luật như Trần Vũ Hải chắc bị điên rồi em iêu nhỉ.

 43. #43 by CAM on 2012/01/14 - 12:59

  @Chuối: Tin vào gì hở bác? QĐ giao đất 1997 rành rành ghi là hết hạn 2007 mà. Nếu không đồng ý, Vươn có thể khởi kiện theo khoản 8 Điều 73 luật 1993. Vươn không kiện lúc ấy (1997) chứng tỏ đã hiểu rất rõ Luật 1993 và QĐ đó đã quá hời cho mình.

  Đó chỉ là nhận định của riêng Cam, nếu bác có lý lẽ nào tốt hơn, chúng ta sẽ cùng thảo luận.

 44. #44 by Банан on 2012/01/14 - 12:59

  @ Cam iêu:
  Mấy ngày nay anh bị xiền vật kinh khủng nên cũng chỉ hóng qua loa các tờ báo mạng thui, chưa được đọc tờ báo nào của Đảng và nhà nước ta lên tiếng chính thức một cách rõ ràng, em chiếu cố khai mù cho anh nhé, hoang mang quá đi.

 45. #45 by CAM on 2012/01/14 - 13:06

  @Chuối: Theo UBND Tiên Lãng thì đất của  ông Vươn thuộc quỹ đất chưa sử dụng được giao cho mục đích nuôi trồng thủy sản.

  Cam không đọc Trần Nhân Tuấn. Nếu bác thấy trong ấy có những lý lẽ nào xác đáng thì có thể trích ra làm ý kiến của mình để thảo luận.

 46. #46 by Cocacola on 2012/01/14 - 13:45

  Hehe, chịu thua luật của cô Cam và B nhà cô rồi! 


  Như Bựa nào đã nói bên dưới, cô và B của cô giở luật lâm nghiệp mà đập Lừa thì thiên hạ vô địch.

  Còn đòi đất từ tay ngoại bang thì “chó nó hửi” (lời thằng Bựa khi nói đến công hàm của Đồng Vều!). Hehe!
 47. #47 by CAM on 2012/01/14 - 14:35

  À, bây giờ tới lượt Phạm Văn Đồng 1958 nè Lả.

  Đã dặn ngu thì câm miệng. Đồng ký 1958 dưng Hoàng Sa bị Khựa xẻo mất nửa từ 1956 nghe ku. Tương tự, Ba Bình – Trường  Sa  bị Đài cắm cọc 1956, Bình Nguyên – Trường Sa bị Phi đào giếng năm 1956. Đứa nào ký vậy.

  Luật trên biển là luật rừng, mạnh được yếu thua, cấm cãi!

 48. #48 by khoai on 2012/01/14 - 15:15

  Bài jảng về lạmfát bên Bắp Ngô:

   

  Đã nêu lên những nguyên nhân và các jảifáp chống lạmfát. Các nguyên nhân và các jảifápnày là jántiếp. Địnhnghĩa cũng xaxôi xaxôi, chắclà do mang sách-vở vào hơi nhiều, thiếu tính bựa (aka gõ-gàng và đơnjản hóa vướn-đề).

   

  Để chống lạmfát (sự mất-já của tiền), cần có lượng của-cải vật-chất để bù-đắp já-trị của tiền bị hao-hụt (do in thêm tiền, hoặc khan-hiếm hàng).

   

  Lượng của-cải vật-chất này có được do sản-xuất tạo ra hoặc đi vai-mượn.

   

  Sản-xuất thì đéo có vốn , vì có ai có tiền mặt đéo đâu, ngâm trong trứng, trong đất… cả gùi, đù má cáu thế chứ.

   

  Vai-mượn (nước-ngoài) thì đéo ai cho (vì vai thì lấy đéo jì mà trả, trả bằng buồi con Thợ-Gúc à, hỏng từ hôm kia gùi còn đéo).

   

  Vại là lại in thêm tiền. Cái vòng luẩn-quẩn.

   

  Cho nên sau này một quả cà já 50, 500 hai 5 ngàn cụ thì cũng là bìnhthường thôi.

   

  Cũng như nếu có việc xuất-hiện tờ 1M hai 2M cụ vại.

   

  Quãng 200x (x=đéo thèm nhớ) cũng tình trạng như zầy, con Thúy mặt lồn lên tizi fátbiểu việc fáthành thim tiền và việc tăng mệnhjá của tiền không fải là biểu-hiện của lạmfát thì đù má cỏn và con con của cỏn thăngđinhla ngai & luôn thể gần-như cùng một lúc.

   

  Do đó jảifáp miễn, jảm thuế trực thu (TNCN) để chống lạmfát ở xứ nài là không có kết-quả. Vỉ năm 2009 đã miễn sáo tháng đầu năm, năm 2010 đã jãn thời hạn nộp thuế gùi, mã sang 2011, kể-cả 2012 nữa, có bớt khó-khăn đéo đâu.

   

  Định lấy áo khoai-tai mà mặc cho Lừa hử.

   

  Đù má, thuế, thuế là cái đéo.

 49. #49 by CAM on 2012/01/14 - 15:18

  @Stream: Dismia, thử hỏi trên thế giới naì có ở đâu anh em một nhà chém giêts nhau dã man như vầy. Dã man như gia đìnhTriều họ cũng chấp nhận phân chia đôi bên cùng sống
  ============

  Muốn chôn chung cùng hố với ku Lả hở? Ok, Cam cho toại nguyện. Nguyên nhân xảy ra bắn đòm 54-75 là do bác Diệm không chịu tổng tuyển cử. Diệm tất nhiên chẳng đủ tuổi  đòi chia đôi đất nước, phải cỡ Mẽo cơ.

  Chia đôi rồi yên sao? Nam- Bắc Triều, Ấn-Pa-Băng, Bắc-Nam Sudan, còn bắn nhau tơi bời khói lửa đến tận giờ. Mẽo vẫn là kẻ sáng suốt nhất khi sớm chặn đứng ly khai. Nội chiến Mỹẽo chỉ diễn ra trong 4 năm nhưng ngốn mất gần 1 triệu sinh mạng. Con số này cực kỳ lớn tại thời điểm 1861 – 1865 khi Mẽo mới chỉ 29 triệu dân. Kết quả, đầu lâu Abraham Lincoln được thượng trên đỉnh Rushmore và được xây đài tưởng niệm như một sự “uống nước nhớ nguồn” của đạo thờ anh hùng dân tộc tương tự VN (@Old Sung).

  Có lần nghe đâu đó mấy lão già hói ngàn dặm ca tụng  Arlington là biểu tượng hòa giải Nội chiến Mẽo, Vịt nên học tập và làm theo, Cam cười gãy phiếm.

   

 50. #50 by NakedStream on 2012/01/14 - 16:30

  Mụ Cam này phiền phức nhưng nói như cái đầu bờ. Chẳng khớp hay ăn nhằm gì cả. Những người như mụ cũng chỉ như cái máy hô khẩu hiệu không đầu.
  Đã đéo thích số liệu và nói phiến diện mà còn lải nhải suốt. Nói về người chết, ngay thời bình ở đất Lừa thôi, trong hòa bình mụ có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, vì bệnh tật do health care của nhà nước? Không quá chiến tranh à
  Phân đôi chiến tuyến rồi còn đánh nhau. Cơm đéo có ăn sui dân đi gây chiến với người anh em mình rồi hy sinh, mất mát để có 1975.
  Nam Bắc Hàn mụ có hiểu cái đầu bờ, nó mà hiếu chiến như Lừa thì Xê un với Bình Nhưỡng về đồ đá mịa rồi
  Cho mụ đi chơi vài chuyến Nam Hàn chắc mụ lại không sướng sưng tĩ, cho con mụ đi học ở Sing thôi chứ chưa nói Mỹ chắc không vênh mặt lờn với thằng nhà bên cạnh