Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by leloi on 2012/01/13 - 15:35

  Zì xem cái nài rất tốt đấy.
  Rối loạn cương dương

  Tin tức, tin nhanh, thời sự | Thanh Niên Online

 2. #2 by Không Ai Sất on 2012/01/13 - 15:42

  Chương trình đút lót cuối năm của anh cũng đã hòm hòm, giờ rảnh anh lại chưởi bạn # tý cho nó máu chó nào.

  Chết cười nhất năm gùi là vụ bạn # thò tay cắt chức 2 bạn tài và phụ xe buýt ở Nụi.

  Địt mẹ bạn ý chứ, ra oai thì phải cắt chức thằng GĐ cty xe buýt ý.

  Rùi đến vụ bạn ý gửi thơ động viên chị đéo gì có bầu cứu được người thoát chết trên đường ray xe lửa.

  Địt mẹ, đúng là trò PR rẻ tiền.

  Vụ anh Bựa nhận con # làm đệ lúc hắn mới lên chức anh đã thấy mắc cười rùi, bít ngay anh Bựa có thằng đệ củ ./.

 3. #3 by Không Ai Sất on 2012/01/13 - 15:53

  Còn về thành tích của PVN dưới thời bạn #:

  Số cty mới thành lập như anh nói nó là thiên hạ đệ nhị mẹ nó gùi.

  Thằng PV Landmark ở Q2 đợt rùi phải đại hạ giá nhà vì giờ đéo còn anh # bơm tiền chống lưng.

  Giờ bọn PVN đang yêu cầu những thằng sử dụng logo PVN mà đéo có % góp vốn nhất định của PVN thì hàng năm phải trả tiền thương hiệu. Chả là cú tát vào mặt # thì là đéo gì?

 4. #4 by Không Ai Sất on 2012/01/13 - 16:01

  Vụ anh bùn cười nhất là vụ bạn # xin 40.000 tỷ từ dầu khí để xây đường!

  Hhee ./ mẹ bạn ý chứ, sao lại có thể tư duy thế được nhỉ?

  Bọn giáo dục, quốc phòng, rùi y tế nó cũng xin thế thì lấy đéo đâu ra?

  Bộ mỗi giao thông của bạn ý là quan trọng ah?

  Vụ này giống y vụ ngày trước bạn ý móc 1000 tỷ từ nhà máy đạm phú mỹ về xài vì nó có lãi.

  http://vietbao.vn/Kinh-te/Nha-may-Dam-Phu-My-se-bi-thu-dieu-tiet-tren-1000-ty-dong/65093080/87/

  Cổ đông là cứt hết. Tư duy rất côn đồ!

 5. #5 by Không Ai Sất on 2012/01/13 - 16:07

  Theo nhận định của anh, bạn # với tính cách côn đồ thế này sẽ được hy sinh để làm yên lòng dân trong năm 2012 đầy bất trắc của kinh tế Lừa.

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!

 6. #6 by voong ngau pin on 2012/01/13 - 17:01

  Tôi đơi các anh chị ơi, mũi tôi vẫn to và cao, như da tráng thượng đẳng các anh chị ạ, địt mẹ thằng nào trang trước ví mũi anh với đít con chó nhé, địt mẹ bố láo đến thế là cùng địt mẹ.

   Ư mà, tuy mũi cao đẹp nhưng vẫn đao địt mẹ, nó tắc tỵ, giật giật, chảy nước thối, anh chán ngấy thở bằng mồm rồi,

   Anh cũng đã nhịn bú gin to níc gần 1 tuần rồi, địt mẹ đời buồn quá đi.

 7. #7 by sss_sy_sss on 2012/01/13 - 17:15

  Kẹt xe, tắc đường đều xuất phát từ các ngã ngửa(trừ trường hợp chết mái, tai lạn ở khúc giữa anh không tính), vậy thì giải kiết vấn đề ở ngã ngửa đê.

  1. Giờ tan tầm và các giờ ‘đến hẹn lại tắc’ thì tập trung bộ đội giao thông ra hút thuốc lào(nhớ mang điéu cài). >>>> Cấp thời và hiệu quả gất, biện pháp trớc mắt là dư vại.

  2. Tập trung xèng mở rộng các ngã ngửa, mở đường phụ rẽ chái dẽ phải cho bọn nặc nô, bắt bọn nặc nô đi đường vòng ở dững chỗ hay tắc và tắc kinh niên. (VD: Ngã tư Gò Dưa ở Thủ đứt_ anh dất khoái quả nài) >>> Quả nài lâu dài và tốn “phí” lắm, dưng cũng hiẹu quả. Ti nhiên cẩn thận bị bắn với cài mìn khi giải toả mở rộng, nhở???

  4. Xử lí chết mẹ bọn coi thường luật giao thông đê.>>> Biện pháp thường xiên liên tục dưng phải chông chờ vầu đạo đức ông cụ, he he, cái nài điếu biết phẩy nói sao, hẽ hẽ… các anh bộ đọi giao thông các anh ý học đạo đức ông cụ cũng ác liệt lắm, cho nen khó mà trông đợi…

  5. Tiên chiền giáo dục (địt mẹ nói như sách ý nhở???) cho bọn nặc nô, tập trung vầu bọn trẻ nít, bọn già hói và trung trung thì địt mẹ rất khó cải tà qui chánh, bỏn đó chỉ có phạt chết mẹ thì chủng mới khép nép.

  6. Lắp mẹ nó ca me ra ở một số nhiều ngã ngữa, lấy đó mà làm tài liệu học tập cũng như xử lí nguội. Cái nài cũng tốn phí của các cô lắm, địt mịa…

  10. Thôi địt pẹ, bẩu con Lói nó chình bài biện pháp cuối vại!

  Anh hết quo ta 10 cồng, có đứa nầu chửi thì anh nghe, anh ăn cơm rau muốn nói chiện quốc gia tý cho đỡ ngứa họng.

 8. #8 by lylac on 2012/01/13 - 17:16

  Quán nhạt mệ nó zồi ông Tướng ơi. Ông biên bài mới đi. Cậu hin cho nhế: cặp Zuẩn-Thọ, cặp Hùng-Trung Chiến, cô Đứt Nhanh (Lê Đức Anh) nghe bẩu là chỉ điểm có phổng, cô Sáu Phan nữa … Còn nhều nữa. Mong thơ của ông Tướng.

 9. #9 by sss_sy_sss on 2012/01/13 - 17:27

  Anh rất quí bạn Thăng, nên anh không chửi bạn dẫu bạn có đề xuất quả thu xèng bố láo. Và anh tin bạn sẽ vững vàng ở vị trí của bạn. Ưóac gì bạn có quả óc to bằng của anh Nhất, hoặc chí ít cũng bằng anh Teo kèn, nhở, dư vại thì chúng mình, sẽ đủng đỉnh thồ hàng trên cao tốc để tiến tới tương lai, hẽ hẽ…

  Thôi anh lượn đơi, lâu lâu anh vầu xoa đầu lâu nhẵn bóng của Teo kèn cái rồi anh lại đi.

  À mà quả bài sói siếc nài đọc nhạt quá, nói về người + sói thì không qua nổi hoài niệm sói của bạn Tầu biên về các anh thợ săn đi đếm sói. Viết về sói thì chắc chắn điếu qua nổi Giắc lăn đùng bạn anh với quả Tiếng gọi nơi hoan lạc. Cái thứ văn lượt thượt lèm bèm kể lể, làm anh mất thì giờ quá Teo kèn ạ, biên cái khác đê, lấy bối cảnh hiện tại đê, chứ bối cảnh dững năm 1 lẻ lung tung, anh e ngoài tàm với của Teo kèn đới.

 10. #10 by tieuthithi on 2012/01/13 - 17:27

  Già Không Đều đao gòi? có một Vàng Son vừa nhờ chị Thi nhắn với cô , nếu cô có ở Đà nẵng thì đúng  jờ X ngài Y tháng Z đợi ẻm ở Café cầu quai sông Hàn nhá . Muốn biết rõ chi tiết và danh tính ẻm thì vô PM nhà chị Thi chị sẽ cho bít hehe…

   Mà nếu không có đó( hoặc hông dám gặp hehe ) thì cũng cồng fơm lại cái coi

   Nhắc lại là hông fải chị Thi đâu nha 

 11. #11 by buata on 2012/01/13 - 17:29

  Nhân con Sất nói về chứng Lừa: Năm vừa rồi quả là một năm thê thảm đối với các chứng nhân Lừa….Đù má nó…đéo có một giá nào là đáy cả….về đến 5-6k/cổ phiếu rùi tưởng nó không thể giảm được nữa…đệt mệ nó làm cho một mạch giảm về 2-3….đi mẹ nó 1/2 tài khoản…hehe…


  Ngoại trừ cô nào đầu tư vào Vinamilk hay Vincom  còn phần lớn lê bằng đít hết….từ Hoàng Anh Gia Lai của anh Đức cho tới Hòa Phát của anh Long….từ Đạm Phú Mỹ cho đến Nhiệt điện Phả Lại…từ PVX cho tới PVF…đệt mệ do thị trường nó giảm từ từ (do giới hạn biên độ mỗi ngày) chứ nó giảm đột ngột không biên độ thì khối con nhẩy lầu vì shock…

  Ở đây có con nào “chơi chứng” không ta? hay nói một cách hoa mỹ là đầu tư cổ phiếu hok?
 12. #12 by buata on 2012/01/13 - 17:39

  Đù má anh không học về kinh tế nhưng ngày xưa có đọc ở đâu đó nói “Khi lạm phát xảy ra người ta có xu hướng đầu tư vào các tài sản giữ giá trị đồng tiền khỏi bị mất giá như: đất đai và CHỨNG KHOÁN”….đù má nó ở cái xứ Vịt này lạm phát càng cao thì chứng càng chết…Zì thối giỏi kinh tế đâu vào giải thích anh cái…

 13. #13 by budifa on 2012/01/13 - 17:57

  Hố hố nghe lão BOM than jà-hói thấy mình đoán chuẩn, hehe. Lão lảo đúng là sinh nhằm tháng 1 năm 61, Canh cô Mậu quả. Chắc vửa kỷ-niệm tròn 50 niên, bước sang triền-dốc bên-kia của cuộc-đời

   

  Ôi sâu mờ sợ tuổi jà, tuy còn xa, và đéo biết nhiều hông dững bất-trắc lạ-lùng

   

  Để lục-lọi lại tư-liệu bốt vài còm fân-ưu mới lão BOM và dững bựa jà-hói, khà khà

 14. #14 by budifa on 2012/01/13 - 18:12

  Đây là bài của ông Gúc, có-thể nhớ đéo chính-xác, vả-lại fẩy nạp bựa, hehe

   

  BOM nằm xuống

  BOM ngồi dại

  Rồi đứng lên

  Thấy đao chưn

  BOM lại ngồi

  Thấy đao lưng

  BOM lại nằm dài

  Rồi nằm mãi

  Hông tỉnh dại

  Hông ấy em

  Hông ấy em, một lần

  Hông ấy em, một tuần

  Em hông chiệu nổi

  Fẩy tiềm-kiếm

  Trên thế-jan nài

  Một thằng thai BOM

   

   

 15. #15 by budifa on 2012/01/13 - 18:22

  Còn đây là bài tôi mần từ thời Bồn-Man còn thuộc Đại Lừa, hehe. Tất-nhiên fẩy nạp lại bựa cũng

   

  Thành-kính fân-ưu cùng các jà-hói, hehe

   

  Dững xuân xưa nhớ mỗi bình-minh

  Mở mắt ra là muốn mần-tình

  Xuân đi hè đến buồi mềm-oặt

  Xóc mãi đéo ra nủi chút tinh

   

  Dững hè xưa nhớ mỗi ban-trưa

  Tàu nhanh, chọn vội mới phang bừa

  Hè tàn thu tới kèn lõng-thõng

  Vú to mông nở cũng bằng thừa

   

  Dững thu xưa nhớ mỗi hoàng-hôn

  Nhậu sai sùng-sục đi tiềm lồn

  Thu hết đông sang lông dái rụng

  Chửa tàn cuộc-diệu đã muốn lôn

   

  Dững đông xưa nhớ mỗi nửa-đêm

  Tỉn xong ba nhát vưỡn muốn thêm

  Đông khứ xuân lai buồn-thiu cặc

  Tintin thủi miết cũng đéo lên

 16. #16 by JoJo on 2012/01/13 - 18:28

  @ Mụ Zắm: Sorry Mụ vì cuối năm bận lu bu, khi liếc qua quán thì mụ đã book rùi nên chạy luôn. Anh lên đó tuyền do bọn đệ nó bảo ngủ đâu thì ngủ đó, còn không thì cứ phi tọt vầu bất cứ nhà nghỉ nầu mặc dù đúng là có quen biết mấy con KS. Mụ định off mới anh à mà lên Sapa? Những ngày tết trên đó thường mưa – mù … ướt nên điệu đàng như mụ cần ô lọng, áo ấm cẩn thận. Anh thấy mụ book phòng trong KS Công đoàn nhẽ hợp lý cho ăn uống, lê la …

  @ Con Bĩnh bậy: anh đang ủ miu cho một kế hoạch đầu tư 6-7 năm cho một dự án nho nhỏ về nông-lâm-dược nhưng nó mang hơi hướng đầu tư mạo hiểm nên còn cân nhắc. Trên quán này có con mầu máo đầu tư mạo hiểm không ta, chia sẻ kinh nghiệm đi.

   

  Cuối năm cho – nhận quà cáp phiền quá đi. Không nhận thì khó nghĩ cho họ, đi biếu thì lại khó cho mình. Sợ nhất là nhậu nhẹt các kiểu.

  Các cô kêu ca kẹt xe gì đới, cứ như anh, lựa chọn giải pháp tranh thủ biến đi các địa phương, cuối tuần về là khỏi phải bức xúc. Mà bây giờ xiền bạc có còn nằm ở Thủ đô nữa đâu, nó nằm ở các tỉnh hết rùi. He he … 

 17. #17 by Boong on 2012/01/13 - 18:42

  Chào chi bựa
  Năm trước em bỏ xèng mua đất nông để làm cái trại. Vụ cô Vươn mấy hôm nay làm em em hoang mang quá. Nhẽ nào đến 2013 hết thời hạn trên sổ đỏ thì em trắng tay.  Trước đây cô Võ xác quyết đéo có xóa đi chơi lại, nay cô cổ cũng đéo chắc nữa. Cô Nguyên thì cũng chỉ biết đưa ra câu hỏi mà dek ai trả lời

  Có bác nào phán hộ em vụ này được không. Sau vụ này Bê sẽ ngả theo phương án chia hay không chia ?

 18. #18 by Già Không Đều on 2012/01/13 - 18:48

  Hí hí Anh dìa đây rồi, Em Thi A380  mần Anh bất ngờ quá đi. Tim Anh giờ đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng không biết mình được vinh dự tự hào hẹn nhảy cầu quay với em Vàng Son nào đây?!

   

  Già lắm rùi mà cứ có hẹn kiểu như tình báo thế lày người nó cứ rần rần í, tự nhiên thấy mình trẻ lại, đời thật vui hơn nhiều ha ha.

   

  Cám ơn mấy Cưng đã cho Anh sống lại cảm giác thời trai trẻ , rạo rực chết đi được í.

 19. #19 by vàng son on 2012/01/13 - 19:53

  Kỳ nài Mít sẽ mặc áo lụa Hà Đông ở Hội Chợ Tết Làng Cam để đú với bọn tintin đó nha các cô….hí hí hí@ Mít

  Chơi hẳn mào nóng cho nủi Mít ợ, cho bỏn GATO chết cụ đi hí hí hí

  Chết cười anh GKĐ, mới nghe hẹn hò mới Vàng Son mà bộn bực dạo dực phần phật hết lên gùi hehehe, máo nhở

 20. #20 by vàng son on 2012/01/13 - 19:59

  Ui, cái còm đặt hàng logo, website của Son chại qua trang khác mất roài, Tết nhất các Bựa hổng quan tâm đến lụm xèng rùi huhu

 21. #21 by Hồng Vàng on 2012/01/13 - 20:33

  @ Zì ui, hôm nay em bận với khách hàng gần hết ngày, nhưng vẫn cố gắng uống được khoảng 4 – 5l nước. Công thì đang tập. Giờ thấy đỡ mệt hơn hồi sáng rồi. Giờ mần một giấc tít mít chắc sáng mai là khỏe thôi. Thanks Zì!

 22. #22 by leloi on 2012/01/13 - 20:39

  Hú hú, tài quá ! Địt mạ, quá tài !
  Cô Pha mần thơ quá thần sầu.
  Bài Bom nằm xuooosng chết mẹ cả cười.

 23. #23 by ongcu69 on 2012/01/13 - 21:32

  Con này cover bản Someone like you da diết da diết

 24. #24 by buata on 2012/01/13 - 22:33

  Đọc bài này thì thấy chính phủ bây giờ công nhận chính phủ năm 1951 là người đại diện hợp pháp của Việt Nam rồi này….


 25. #25 by buata on 2012/01/13 - 22:37

  “Chính phủ Việt Nam” dự hội nghị San Francisco năm 1951 ở đây là chính phủ Bảo Đại nhé…vậy ta có nên tranh cãi vô bổ như mấy hôm vừa rồi không?

 26. #26 by The First on 2012/01/13 - 22:39

  Bọn dòi bọ làm cồng của Phớt chại đéo đâu rùi thế nài.

  Xin phép Trung Tướng, Phớt tôi bốt lại cồng về bài tập mũi – Thập Tĩ Công – ra đây để Trung Tướng review lại coi tập thế có ok không?

 27. #27 by The First on 2012/01/13 - 22:40

  Cho Phớt gửi lời cảm ơn trân trọng đến Trung Tướng.

  Phớt cảm ơn Trung Tướng về bài tập mũi Thập Tĩ Công.

  Phớt bị viêm mũi dị ứng theo mùa, đã 5 năm nay, khổ sở rất dù đã chạy chữa đủ trò, từ lâu đã không thể dời lọ thuốc xịt Phờ-li-xô-nát, (từ trước đến giờ hít vào cỡ ~12 lọ). Đéo biết phổi phủng còn ra gì không.

  Nhờ bài Thập Tĩ Công, đã 1 tuần nay Phớt đéo phải hít Phờ-Li-Xô-Nát, mà mũi cảm thấy thông như hầm Thủ Thiệm.

  Tuy nhiên, cách áp dụng của Phớt có hơi khác so với Trung Tướng viết vì Trung Tướng, với đặc tính của một thiên tài – đãng trí, có thể quên mẹ đéo ghi vào. Phớt xin ghi lại ra đây.

  Bài Thập Tĩ Công của TT:

  (i) Ngậm mồm.

  (ii) Hít hơi. Ngưng thở.

  (iii) Vận cơ bẹn mút mạnh Kèn vầu bụng. Nhả hơi.

  (iv) Lặp (ii) và (iii) 10 lượt. Tổngcộng 10 Công, xong Bài.


  Tại bước 3, do TT không ghi rõ mút kiểu gì, Phớt làm như sau:


  Vận cơ bẹn, mút kèn vào bụng, nhưng mút nhả liên tục liên tục đến hết hơi, tức là đéo thể nhịn thở được nữa thì dừng mút, nhả hơi.


  Phớt làm mọi lúc mọi nơi, lúc đang đi xe mái, lúc ngồi họp, lúc đi chơi với vện.. và hehe đéo biết có đủ 10 lần hay không.

 28. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 22:46

  Zì đã hiện lên bànghoàng zuyênzáng đời gòi bọn ngựa lùn liệtzương.

  Zì mệt gòi zưng fải jảng vài bài nầu.

  @em Son Yêu của Zì Kèn Hỏng.

  Em đặt mần logo, website fỏng? Có con Sịp Đen mần bácsĩ kiêm web-designer nghiệpzư em có tin được hông? Còn logo thì em nên đặt mẹ bọn Tai mần online, já tầm 100-150 Tơn. Bỏn sẽ cho em khoảng 20 ýtưởng để em chọn, sau đó bỏn sẽ design. Mời gúc.

  @em Gốt Yêu của Zì Kèn Hỏng.

  Chúc em mao lành nha. Sắp Tết mà ốmđao buồnbã lắm thai.

  @con Zũng Hói (hai con Jà Đểu nhở)

  Con nài đạija đéo jì mà đeo Longines Thâm Trấn hở jời?

  Ít nhất thì fải mua em Longines nài:

  Hiện là mẫu đẹp nhất của Longines, quai za, vỏ vàng hoặc titanium hoặc thép. Já em vỏ thép vầu quãng 3,300-3,500 Tơn. Já em vỏ vàng quãng 17,000-18,000 Tơn.

 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 22:53

  Nhân có con Fớt hỏi về Thập Dâm Công, thì Zì nhắc các cô gầng, các cô có-thể tự personalize Dâm Công cho fùhợp mới bảnthân hoặc môitrường. Đéo cần cứngnhắc quá.

  Chảhạn Thập Tỹ Công nếu các cô thấy nhiện thở hoàntoàn tốt hơn là thở theo nhiệp, thì các cô cứ zùng. Zưng cái concept chính của ổng (mút kèn, 10 nhát) thì nên jữ nha, vì nó có quanhệ tươnghỗ với các Công khác và hoạtđộng của các nộitạng trong cơthể.

 30. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 22:55

  Zì thả con Mước Ka ga gòi. Đì mé con nài còn muốn cãi jì mới Zì về fí liuhành xe bên Hàn nữa thôi?

  Đéo mẹ gúc đã chán chưa? Đọc thêm được tí Kinhtếhọc nầu chưa?

 31. #32 by buata on 2012/01/13 - 22:57

  Chấn thương cột sống cổ chỉ vì không đội mũ bảo hiểm…lí do rất dở ẹc…cuối cùng thì gia đình cả  2 thằng cùng khổ….mịa trẻ trung gì nữa đâu….sinh năm 58, già hói hết cả rồi….


  Ra đường đừng húng chó các cô nhé…

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 22:59

  @con Boòng

  Bê Xê Tê quyếttâm xóa fongcách Để Lâu Cứt Châu Hóa Bùn trong chiện đấtđai gòi đấy. Tấtnhiên bỏn đang mòmẫm làm zầnzần, vửa làm vửa ngóng.

  Vụ Tiên Lãng vừa gòi là bài test nắn gân zưluận. Xem ga tìnhhình đang thuậnlợi cho Bê Xê Tê, nghĩa là sẽ bấtlợi cho các cô.

  Bảo-trọng nha.

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:04

  @đì mé con Jồ Jồ

  Zì búc tào-hỏa đi Lào Cai bỏn đòi vé 3.5 trẹo Cụ/cabin. Vì já chuẩn 2.9 trẹo đã hết mẹ gòi. Thế là Zì cỡi mẹ Uây Tào mà đi, cần đéo jì. Đường đẹp cảnh đẹp, chại 3 ngài tới nơi thì cũng được chứ có đéo jì.

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:05

   Ui địt mẹ já tào-hỏa chạy 400Km đắt ngang & hơn já tào-bai Nụi Gồng. Gấp đôi mẹ já Nụi Cốc (sang Thái).

 34. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:11

  @con Búa Tạ

  Trong thời lạmfát thì nên đầutư xèng nhàn-gỗi vầu đất/chấng là đúng gòi chứ còn đéo jì.

  Zưng bọn chơi chứng ở Lừa có fải là nhà đầutư đéo đâu, tuyền con bạc, nên chợ chứng Lừa chỉ có thế thôi.

  Zì vưỡn bảoliu ýkiến cho gầng các cô có xèng thừa thì nên mua chứng. Tấtnhiên gải mỗi chỗ một tí để tránh mất tất. Nên nghiênkíu kỹ về zoanhnghiệp trước khi mua cổ/cánh của bỏn.

  Và fải tâmniệm: đó là đầutư zàihạn. Đéo có chiện lướt sóng đâu đấy. Cái nài Zì fải nhắc đi nhắc lại.

 35. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:16

  @con nầu bẩu đang về quê mần bánh ngọt đó hả?

  Cứ nhiền tìnhhình chung, thì 2012 vưỡn đéo thể khá hơn 2011, nên cô đầutư vầu món ăn-bú vưỡn là có cơ-mai nhớn nhất. Zì ủnghộ.

  Tinhiên nên bỏ xèng ga thuê chiênja một thờijan, chứ mầymò tự thì đến đéo bâu-jờ mới có côngnghệ hả?

 36. #38 by Tao on 2012/01/13 - 23:18

  Anh đang mệt tĩ tã, nghe con Zì mọi nói ngứa đít quá fẩy vầu cồng cái.
  Mịa, 100 – 150 tơn thì lấy logo ăn sẵn à, lại còn 20 mẫu chọn nữa. Giá bèo là 500 tơn nghe chửa con mụ nài.
  Em Vàng son@: Vụ nâng cấp thương hiệu của em nếu chưa có ai thì để anh xử lý choa.
  Bắt đầu từ logo, ko cần cọc hai tiền nong trước, gửi em 03 – 05 mẫu để lựa chọn. Vấn đề là thông tin, sợ nhất là lộ hàng cho cả hai ta, hehe. Nhẽ em đã có logo rồi và muốn nâng cấp? Có gì em pm anh. Cố gắng để em được ưng ý trước khi nói chiện tiền nong. Sau đó nếu ok sẽ làm tiếp các bước trong gói nhận diện thương hiệu. Còn vụ web thì để sau hoặc nhờ con Kừu. Chốt luôn giá khi em thỏa mãn: từ 3 đến 5 củ ông cụ tùy tâm em. Tiền nài để anh buôn thuốc lá lậu; hoặc giả em hứa sẽ đá tụt nõ con mụ kèn teo, anh free.

  À, về thời gian fẩy qua Tết nài nha em.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:27

   Địt mẹ cô cứ việc đòi em Son 500 Tơn cho logo, đó là chiện của cô. Còn Zì thì vưỡn bẩu em Son gúc, vì Zì đã từng mua mới já 100 Tơn, và gất vửa-ý.

 37. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:25

  @con Búa Tạ

  Chánhfủ Ông Cụ chưa bâu-jờ côngnhận bấtcứ chánhfủ Lừa nầu khác sau 1945. Và cái ýkiến về hộinghị 1951 kia chỉ là của một cánhân, đéo đạiziện cho quốcja.

  Chánhfủ 1951 đó đã obsolete thì chớ, lại còn đéo có lựclượng kếthừa, bởi chánhfủ hiệntại đã chốibỏ nó suốt 60 năm nay.

  Thế nên hehe jờ mang ra nói chiện fải-quấy mới Tào thì chó nó hưởi được.

  Bọn Tào chỉ côngnhận cônghàm của Thủtướng Đồng Vều, đạiziện zuynhất của Xứ Lừa mà bỏn côngnhận.

 38. #41 by Tao on 2012/01/13 - 23:28

  Con mụ Zì cứ cưỡi Uay Tào mà đi Saba, cầu Giời cho mụ bị chẹt bẹp mẹ kèn. Đàng đéo nầu chả hỏng gồi. Rõ đồ mọi gợ.

 39. #43 by vàng son on 2012/01/13 - 23:30

  Zì ui, mới hồi trưa than van mà bi giờ đã zuyên zàng hoành tráng gùi, đì thèng em quá nó làm mình làm mẩy xíu thôi, hehe đúng hông Zì?

  Em ko muốn bỏ cấy logo cũ vì đã xài 1 năm nay rùi, nhưng nó lại rất giống của 1 Dn to oành, h em muốn quảng cáo ra ngoài Mù Cang Chải nên sợ lắm.
  Rau Sạch hôm nọ có đưa địa chỉ này cho em My, em tính làm luôn cả hệ thống với nó, – website ra, vì web em cần ngay & luôn, Zì thấy ok hông?
  ZÌ bẩu được là em mần luôn hehe, rá rổ chắc cũng tương đối, nhưng hông sao, tiền nầu của đó mờ.

 40. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:32

  @con Tao

  Cái logo Quán Bựa hiện nai Zì mua mới já 2 chai bia Mễ Tây Cơ.

  Có-thể các cô sẽ cãi, logo như buồi nên mới zẻ thế.

  Các cô cãi thì kệ mẹ các cô. Zì đã vừa ý mới logo đó.

  Bán-hàng tốt là jì? Là mần sao để người-mua-hàng jả xèng và vừa-ý.

  Thế já hàng tốt là jì? Là já mà người-mua chấpnhận jả xèng, và vừa-ý.

 41. #45 by Black Sheep on 2012/01/13 - 23:33

  Hehe Địt mẹ Zì, nghiệp dư cái buồi ấy. Web-design là việc anh mần từ 200x, x<5, giúp anh có xiền sống ở cái đất văng vật nài, và đong gái hehe. Giờ thì ít làm, nhưng team outsource thì vẫn còn. Mà đại gia thì tiếc đéo mấy đồng mà phải đi Uây Tào lên Saba?
  Đéo mẹ định ăn luôn cả thì cô Tao vào chào hàng rùi. Thui tránh. Nếu cô Son sợ lộ hàng tôi sẽ để bọn trong team mần trực tiếp, hia hia.
  À cô nầu vừa mới bẩu có ý định dự án trồng rừng. Tôi có nguồn giống và đầu ra một số loại thảo dược, nếu cô làm thì có thể bàn chuyện hợp tác được không?

 42. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:35

  @em Son Yêu

  Em mà mần mới R. Moore thì hehe Zì nghĩ em không chiệu nủi nhiệt đâu. Bét nhất một gói Branding của bỏn cũng hàng trăm trẹo chai. Hay là em mần cho zoanhnghiệp khác chứ hông fải cho trungtâm jáozục hồi hổi?

 43. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:37

  @em Son Yêu

  Em đưa logo cũ lên đơi gùi Zì tưvấn cho, miễn-fí luôn. Sau đó em thuê một con họasĩ côngnghiệp vẽ lại là ngon ngai.

 44. #49 by Tao on 2012/01/13 - 23:38

  Em Son nghe mụ Zì Gúc thì có thể dùng cái nầy. Một lần nữa nhắc mụ Zì mọi: Ưng ý thì vô cùng tận, nhẽ do cái giá 100 Tơn? Sản fẩm ưng ý thì chỉ cần một, là duy nhất cho lựa chọn, dù có đưa ra bao nhiêu ý tưởng đi chăng nữa. Đéo gì keo kiệt 20 ý tưởng, đưa mẹ 1000….ý tưởng cho thoáng nầu. Chốt lại chọn được mấy?

 45. #50 by buata on 2012/01/13 - 23:38

  “Bọn Tào chỉ côngnhận cônghàm của Thủtướng Đồng Vều, đạiziện zuynhất của Xứ Lừa mà bỏn côngnhận” @ Zì mồm ./


  Dở nhỉ? Đúng là “khôn nhà – dại chợ” em CAM thấy không? dù em có dùng tài hùng biện tranh cãi chiến thắng 100, 1000 thằng Lừa trong này thì nó cũng đéo có ý nghĩa gì….

  Giá như em dùng cái tài đó “khôn chợ” được thì tốt biết mấy…
 46. #51 by vàng son on 2012/01/13 - 23:40

  Ông anh Tao, em đang sem sét chỗ em vửa dẫn link đó anh, bí mật là nghề of em, làm việc với em ông anh yên tâm đi, nếu chất lượng ok, giá thấp hơn bên kia , nhất định iem sẽ chọn ông anh, em PM bên nhà anh nhá.

 47. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:40

  Đéo mẹ hehe jờ có con nầu gạ mua logo 500 Tơn thì Zì mần fát kiếm mẹ 400 Tơn, zễ hơn chơi cáđộ đá-banh nhiều.

 48. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:44

  Hehe Zì đéo muốn chọc con Tao, zưng Zì lại muốn em Son có thứ ưng-ý mà hạt-zẻ.

  Em thử vầu đây order logo coi sao: http://brandcrowd.com/.

  Já tuyền tầm 100-300 Tơn cho everything.

 49. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:46

  Ở zững trang như http://brandcrowd.com/ em Son có-thể đưa ga một logo-design-project theo ý mình.

  Sau đó bọn freelancers sẽ bid hehe trên cái project của em. Em cứ chọn thằng nầu bid ngon nhất, both về já và chấtlượng.

 50. #55 by vàng son on 2012/01/13 - 23:46

  Em làm cho TT đó Zì ui, nếu nhiều xèng quá em sẽ làm dần dần từng giai đoạn 1

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 23:52

   Như cty Zì thì cũng fải thu tầm 150-200 Chai cho một gói Branding đó em. Bọn kia chắc còn cao hơn nhiều hehe.