Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by AnhZeoHoanh on 2012/01/13 - 00:01

  He he chước khi tam sự với bọn đệ, tt hưởng ứng phong trào chưởi xe mái ở lừa của Bom nhát, địt mẹ nhung nhúc như gòi

 2. #2 by Già Không Đều on 2012/01/13 - 00:08

  Anh đéo hiểu lấy đường đâu mà đi, khi toàn chung cư cao ốc cái kiểu mạnh thằng nào thằng đấy xây, như cái khu đéo gì Royal City mần to hoành ngay miếng đất Cty Cơ Khí Nụi ngày xưa, or cái đường Vũ Trọng Phụng bé tí hỉn thì quất 5, 6 cái block chả khác đéo mấy quả bên Trung Hòa Nhân Chính. Cách đây tầm 10 năm, cái đường Lê Văn Lương lấy đéo đâu ra người, ra xe, như nhà quê í, thế mà giờ, cũng con đường í, đéo có đường ngầm, đéo có trên cao mẹ gì thêm, xung quynh tuyến này biết bao nhiêu block chung cư, kéo dài tít tận Hà Đông, thử hỏi chừng đó con người kết hợp xe của họ thì lấy đéo ra đường mà đi chứ.

 3. #3 by AnhZeoHoanh on 2012/01/13 - 00:08

  Nài bọn đệ gẳm tin tin Chạn Hói Vìa gai cho cậu hỏi nhát, hôm hổm con Chạn con Vìa kêu lương chỉ được zam bải chai, thế sống kiểu ./ zì bai? tt nghe đồn ở Lừa bai zờ, tiền tiêu nhanh như gửa đít, đúng hôn bai?

   

  Dù mẹ tiền chải nhanh nhanh nhanh vại, dam bải chiệu bao tiêu cá nhân đã khó, bao thêm con bồ rồi thi thoảng zao lưu đôi nhát phò cỏ nữa, đủ thế đéo nào hả bai?

 4. #4 by Mit on 2012/01/13 - 00:15

  @cô GKD

  Lỗ sâu toang tóac giữa đường không che chắn có từ thời Thiên Đàng cô ợ….hehehe  Mít nhớ năm nẳm, Mít đi lô-ca-chưn đi học đàn vầu một buổi chiều, bị sụt hầm dư thế ngay gần chỗ đầu cầu Đa-Kao qua Gia Định.  Tuy hông vập trán xuống đường chết tốt, dưng cà nhắc mẹ nó luôn mấi ngài. 

  Lừa hông thưa được ai trong dững vụ dư nài, chứ  ở Mẽo bỏn chịu trách nhiệm sẽ ốm đòn mới bọn thợ cãi….

 5. #5 by AnhZeoHoanh on 2012/01/13 - 00:17

  Mái con đệ, đi gúc ./ hết zoài bai? Ko chơi mới tt à. Thế thì tt zí buồi zào, đi ngẩu đơi. tt sẽ mơ mộtc mơ thật đẹp về dững kĩ liệm hư hao ngài sưa, để quên đi cái nghiệt ngã như nhồn ngài nai bọn gảm ạ. Ôi khi ta zà hói, càng hoài niệm càng đớn đao.

   

  Địt mẹ bọn dệ gảm cái cho thông bẹn còn vuốt kèn đóng than nầu hia hia

 6. #6 by buata on 2012/01/13 - 00:19

  @Mấy con sợ xe máy ở Nụi:


  Thực ra thì đi xe máy ở Nụi cũng dễ thôi, cần phải tuân thủ tuyệt đối những điều sau:

  1- Tránh xe tải (Có va chạm thì rất dễ chết…mà đã chết rồi thì đúng-sai quan trọng đéo)

  2- Đi chậm (để gặp tình huống bất ngờ còn xử lý kịp – có 1001 tình huống mà các cô không thể nghĩ trước được – cái biển phân làn đột ngột là một tình huống bất ngờ như vậy – địt mẹ con Zì…hehe)

  3- Khi bị thằng nào đâm vào đuôi xe thì không bao giờ quay lại nhìn (cho dù có khó chịu hay không – vì sự việc đã rồi thì quay lại nhìn làm gì)

  4- Kiềm chế hết sức tối đa mỗi khi có va cham (với bất kỳ ai, bất kỳ tình huống nào mình đúng hay sai)…trong cơn giận dữ thì một người lúc  bình thường không nỡ giết một con kiến có thể ra tay đâm chết các cô ngay tại chỗ…

  5- Tự học lấy cách đi cho mình thì mình có thể thoát ra khỏi đám kẹt xe một cách dễ dàng và đi sao tránh bị công an phạt liên tục (cái này là sự ranh mãnh của mỗi người…Tây nó không khuyến khích như vậy…nhưng sống ở Nụi mà lại đi xe máy thì phải vậy)
 7. #7 by Già Không Đều on 2012/01/13 - 00:26

  @ Em Mít Cali

   

  Mấy cái nắm cống bị ăn cắp rồi cứ để mãi thế ở Nụi bây giờ nhiều nhiều lắm, mấy khu đô thị mới chưa kịp đông đúc là y như rằng bị hết. Khu đô thị Cầu Giấy, Trung Yên, ngay sau lưng KS 5 sao Grand Hotel từ Trần Duy Hưng đi vầu thôi…nhiều lắm.

   

  Nhiều con oto sụp hầm nguyên cái bánh xe nằm lọt thỏm đứng khóc ròng, còn xe máy thì chết người như chơi có ngày, nhất là ban đêm chả đèn đóm gì, đi nhanh hay đang lơ ngơ mơ màng như con Buata thì ui thui..đéo tưởng cảnh lọt lỗ í thế nào nữa. 

 8. #8 by buata on 2012/01/13 - 00:31

  À quên có một điều nữa mà anh luôn làm đó là “luôn luôn nhường đường…địt mẹ tất cả bọn đi ô tô hay xe máy khác ….anh nhường tất….anh sang đường anh đợi chúng nó đi qua hết đã…chúng nó muốn rẽ…anh dừng lại cho chúng nó rẽ trước…”


  Địt mẹ ra đường anh coi chúng nó là bố tất…
 9. #9 by bienduc_hai on 2012/01/13 - 00:53

  @Cam:

  Anh là dân đạo Chúa đây cô Cam ạ, nhưng anh không nhắc lại chuyện cô cãi mới các Bựa kia trong cồng nầy, mà chỉ đơn thuần như một nhời hỏi han giữa hai con người mới nhau mà thôi.

  Công việc HVB của cô là lý tưởng của cô chăng, chẳng lẽ nó được cô lý tưởng hóa tới mức không biết xung quanh người ta nghĩ gì về những điều cô nói chăng? Cô có thể dùng nhiều ngón để tranh cái đúng cái sai trước mắt mới các cô khác, và có thể cô thắng họ, nhưng những điều cô rao giảng có cải thiện được niềm tin của những người đó vào Bê của cô chăng? 

  Thú thật, với cái nhiền cá nhân của anh thì anh thấy không bao nhiêu người tiêng các cô nữa, nếu không muốn nói là chẳng ai tiêng!

  Anh không có ý gì khác ngoài những gì biên trong cồng này, cũng không có ảo tưởng gì về một sự thay đổi ở cô, và anh càng không muốn dây vào một cuộc tranh luận mới cô, vì anh thua chắc, hehe.

  Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô và gia đình.
  Mến!
 10. #10 by bienduc_hai on 2012/01/13 - 01:07

  Uôi Uôi con Zéo dạo này hiện hồn về hơi thường xuyên nhở, hehe.

  Bên bển ăn tết gầm gộ hơn mọi năm hông cô, hehe.

  Nhà quê miền Tây của anh thì năm nay đìu hiu, không ai tráng bánh, không ai quết cốm dẹp, không ai giặt mùng mền phơi phóng tất bật như mấy năm trước, haizza, hứa hẹn một năm mới kinh tài ảm đạm và đời sống vật chất tinh thần không có gì khởi sắc.

  Dân quê, giờ cũng không thiết tha gì Tết!
 11. #11 by Dragonfly on 2012/01/13 - 01:07

  Có hoãn tết được không chi bộ nhể?. Hệ Hệ

 12. #12 by Tơn on 2012/01/13 - 01:18

  Ui mấy ngài nai nằm bẹp dí, sốt miên man, mệt vãi Chạn. Duyệt cồng cái nầu: 

  Khác ở chỗ ông cụ chết hơn 40 chục năm rồi, mặc dù bọn mặt buồi ra sức dìm hàng ông cụ nhưng người ta vẫn yêu. Bọn mặt buồi càng dìm hàng ông cụ càng bất hủ.

  Còn bạn gì đéo dám bàn luận, giấu giấu diếm diếm thì mới như bố con Ủn Ỉn với dân Bắc Hàn. (@con Táo Mèo)

  Chết cười mới con nài, con nài nhẽ cũng xinh hoạt mới Fa Âm Hộ, Nhố Lét,… bên Việt Lét aka Diendanvanhoathethao.net. Đận Kim Béo tèo, bọn bỏn có 1 thớt to đoành tranh nhâu vào chửi Kim Béo như choá tranh cứt, nầu độc tài, nầu ngu muội, nầu lả thứ, há há há, dưng động đến thằng ông Cụ  nhà chúng nó là giãy nảy lên như đụng mả tổ, địt mẹ chết cười mới bọn nài, thằng say thì đéo bao giờ nhận say hố hố hố.

 13. #13 by Tơn on 2012/01/13 - 01:30

  Chúc mừng em CAM đã có fan club nhá, để anh điểm mặt thành viên club cái nầu:
  – Thần bam Đóc Ghẻ
  – Lài mồm bẹn óc cát (@Trung Tướng), đờn bà(@Phấu), giang hồ cỏ mỏ hố xí (@ ngodung_lsb)
  – Con chuối chữ Liên xô
  – Con Táo Mèo
  – Con Vìa tuổi thơ bị ngược đãi, bạo hành

  Còn con nầu nữa hông ta?

 14. #14 by Te2o on 2012/01/13 - 03:26

  Tộ sư con Cam aka Hoa Ngâu aka Muối Gừng mặt lồn !!

 15. #15 by Dragonfly on 2012/01/13 - 07:35

  Chúc mừng em CAM đã có fan club nhá, để anh điểm mặt thành viên club cái nầu:
  – Thần bam Đóc Ghẻ
  – Lài mồm bẹn óc cát (@Trung Tướng), đờn bà(@Phấu), giang hồ cỏ mỏ hố xí (@ ngodung_lsb)
  – Con chuối chữ Liên xô
  – Con Táo Mèo 
  – Con Vìa tuổi thơ bị ngược đãi, bạo hành

  ————————
  Địtmẹ con Tơn mặt Lợn. Bị anh chửi cho 1 lần nên ấm ức cứ thấy ai nói anh bẩn tưởi jì thì lôi ra áp vào anh hử? Địtmẹ đồ súc vật có đi lên sao Hỏa cũng đéo hết tính bần nông móc cống.
  Mày thẩm cồng như nào mà nói anh là fan của em Cam. Địtmẹ mày, ý anh nói là nếu tranh luận chưa cần biết đúng sai nó fải rõ ràng mạch lạc như em í, em í có đọc, hệ thống đàng hoàng.
  Cứ như cái loại mày và mấy cu con crazy fan of AHTT nói được cái đéo jì ngoài chửi đổng. Địtcụ cả lò mài. Hệ Hệ
 16. #16 by khoai on 2012/01/13 - 08:13

  Để chống lạmfát, Bê Xê Tê fải quyếtđịnh miễn/jảm thuế thunhập cánhân @Thợ-Gúc

   

  Đù má đéo hiểu.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:05

   Zì jảng bài bấy lâu nai là để cho ông cún nghe à?

 17. #18 by Hồng Vàng on 2012/01/13 - 08:28

  @ Zì ui, em chớm bị cảm, đau họng và người mệt mỏi. Nhẽ do cuối năm mần nhiều mà chơi cũng nhiều nên xuống sức . Em công gì giờ? Trong lúc chờ Zì trả lời em lại uống nước…

 18. #19 by Банан on 2012/01/13 - 09:24

  @Cam iêu: Em đúng là con cháu bà Trưng, bà Triệu hông giống bọn Việt gian phản động chại theo bợ đỡ bọn thực dưn đế quốc. Em đúng là điển hình của phụ nữ Việt thời đại mới:
  Quả mũi Tai thượng đẳng là đây chứ có đéo gì mà con Bín mặt lìn mơ ước nhỉ:
 19. #20 by bienduc_hai on 2012/01/13 - 09:36

  @Lài:

  Anh có đề ngị nầy mới cô, Tết tới nơi gồi, anh mới cô huề nhé, nếu lúc trước anh có điều gì sai mới cô thì cho anh xin lổi nhé cô nhé, hehe.

  @Các cô khác:
  tết gồi, làm ván mới nhế, mọi chiện cũ bỏ qua có được không nhỉ.

  Hehe, chả hiểu sao dạo này anh xông trầm để ngửi nhiều quá nên con người cứ sến rện hẳn ra, hehe.
 20. #21 by bienduc_hai on 2012/01/13 - 09:44

  Thăm cà phê Chốn Cũ:


  Anh chủ quán ngoài năm bó
  Chị chủ quán mới trèm băm
  Piano lở loét
  và Ghi-ta phím thau mòn sáng hới…

  Cốc cà phê đắng nghét chua chua
  Khúc Thụy Du miên man hơi thở
  Anh với chị hòa quyện nhau
  hơn khi hai con người giao hợp
  Tay chị lả lướt hơn đĩ già điệu nghệ vọc chim tơ
  Mắt anh đắm say tựa cu Lói lần đầu nhiền thấy ./ gái trẻ
  lúc tấu nhạc Trịnh Công Sơn…

  và ta
  cà phê trong vô thường…
 21. #22 by Cocacola on 2012/01/13 - 09:47

  Bữa nay Thứ Sáu ngày 13 nhể các cô nhể!


  Hùi xưa anh đọc đâu đó trên mạng có tính rằng nếu có thứ sáu ngày 13 trong tháng 1 thì sẽ có nhiều thứ sáu ngày 13 trong năm đó (hình như là năm đó có nhiều thứ sáu ngày 13 nhất). 

  Chả nhớ rõ nữa, hình như memory full mẹ nó rồi nên nhớ nhiêu đó thôi! Cô nầu nhớ nhắc lại giúp anh cái!

  Con Dì mầy đuổi Thăng Đinh rồi à? Nhanh nhể? Nhớ ngày nầu gân cổ lên bẩu vệ con Thăng Đinh mà! 

  Lúc ấy bọn anh chửi Thăng Đinh là con tâm thần, con Dì mầy dùng đủ mọi chiêu thức cãi để bảo vệ cỏn! Bây giờ hóng tin từ B sẽ cho con Thăng bay bay thì quay sang dìm hàng cỏn à?

  Trần Mấn không sai khi nói “miệng Tinh Hoa …” (còn gì nữa quên mẹ rùi! Hehe)

  Thôi ngày tết, quay sang mần câu đối tết đi, anh đưa ra câu đối mở màn phong trào nè:

  Vui xuân mới, xơi mắm
  Ngắm Đảng ta, đã tan! 
 22. #23 by sahadin08 on 2012/01/13 - 09:47

  rốt yêu …tất cả những gì thầy đã dậy thì em không nghe hay sao…ở đây em thấy chưa khi em làm sao có con nào nó mở mõm đâu…thầy muốn đạp cho bọn nhát vêu mõm hết chỗ đút bánh tết ..ngày thường thì em em yêu yêu …giờ thì im im re re….em về nhà thầy giảng lại …con gì n./l đã không áp dụng những gì thầy dậy bi giờ kêu như chó rống ở dưới kia kìa…

 23. #24 by lylac on 2012/01/13 - 10:02

  @Te2o: Bổ sung thêm CAM, Hoa Ngâu, Muối Gừng, Beo Hồng http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960 là 1 nhế.

 24. #26 by Chim Son Ca on 2012/01/13 - 10:06

  Đẻo Mịa, Nếu Mỗ đang học phổ thông hay còn đang tin tin thì chắc vỡ mật vì “mặt trời chân lý chói qua tim” với những lập luận của Em Cam Sành. Nhưng giờ đây với thế giới phẳng và được kinh qua kiếp lừa chốn thiên đàng này đọc lập lụân của em Cam Sành thì đúng là có cái gì đó hài hước và tội nghiệp.

  @Aka Vìa lét tức Nhanh cứt mèo : Thú thực với trình như Cô mà cô thần tượng được em Cam thì Mỗ cũng thật ko thể hiểu được. Hình như dân Bắc Kỳ thường có tư tưởng cực đoan thần thánh lãnh tụ thì phải. Còn Dân Nam kỳ các cô đừng ngạc nhiên nếu thấy còn nào đó đang hì hục cầm nhang vái lậy ông Cụ ….có thể con đang cầu số đề đó…
  Một ngày nào đó nếu cô Cam biết thành Nhanh cứt mèo chắc thằng Tướng Vỡ Sọ quá !
 25. #27 by Dragonfly on 2012/01/13 - 10:24

  Anh thật, anh nói là vào đây xả stress nhưng không fải gặp ai đổ vào người đấy. Anh hầu như chả đụng bố con thằng nầu. Nếu bỏn không gây sự.

  Ở đây, Zì Mọi nói hay anh im để nghe, nói sai thì anh đá vào dái, mà cũng chả cố làm điều đó lấy được. 
  Địtmẹ, cảnh cáo con nào thích lấy số má kiểu như con Dũng Lờ Sờ Bờ thỉnh thoảng ngoi lên zìm cá nhân anh mấy câu bẩn tưởi rồi bị ụp cho cả bô cứt vào mồm lại cụp đuôi chạy mất. Đồ đê tiện.
  Địtmẹ cả con Tơn, chúng mày thích thì chửi anh theo kiểu có tí cứt óc đi, anh trân trọng hóng. Hệ Hệ
 26. #28 by maymua on 2012/01/13 - 10:25

  @ con chim sơn cà: cô làm đéo j mà cứ lôi Nam kỳ – Bắc kỳ so sánh thế, anh thật với cô một sự thật vãi đái rằng Nam kỳ cũng chui từ lỗ đít Bắc kỳ mà ra thôi. Theo cá nhân anh thì cái bọn suốt ngày Nam này Bắc nọ mấy lại cưỡng râm cưỡng chiếm cái đéo j chỉ là đám bần nông kan củ cọt.

  Anh nói thêm cho con sơn cà là mấy triệu tín đồ Hoà hảo Cao đài phanh ngực đón đạn đi theo Huỳnh Phú Sổ với Phạm Công Tắc ấy là đéo phải thắp nhang lạy lãnh tụ ah. Thế nhé

 27. #29 by Cathnga on 2012/01/13 - 10:32

  Chào Zì yêu.

   Nghe đồn Nụi lạnh lắm hở Zì ???

 28. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 10:52

  Zì kính-yêu kèn đã hỏng đơi gùi.

  @em Nga Ngố Yêu

  Jờ nài em ở đâu mà hỏi về Nụi vầy ta? Đúng là Nụi đang lạnh, zưng mới Zì thì càng lạnh càng thích. Zì vướn chỉ mặc vét hoặc cùng lắm là áo-len hehe hàng ngài.

  @con Táo Mèo

  Zì đã nhắc gùi mà vưỡn cố lèolái Ông Cụ Thối Mồm nhà cô mới Lord của Zì là sao? Khâu mẹ mõm từ nai đến 30 Tết.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 10:53

   A quên, cồng của con Táo Mèo đươngnhiên bị xóa gòi.

 29. #32 by DG on 2012/01/13 - 10:52

  Tộ sư con Hải Zưới lâu hông nủi đận rày làm thơ ngọt phết!

   

  Phẻ hông Hải?

   

  Khúc Thụy Du là một bài hay, cậu cũng thường nghe, lúc Tuấn Ngọc lúc Bảo Yến.

   

  Tặng con Zưới bài thơ siu tầm nè:

   

  Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
  Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.
  Đừng cố giữ những gì còn sót lại
  Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!

   

  Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
  Nắng trở chiều trên những khúc đường đông.
  Một, hai, ba … đi tìm hình với bóng
  Ta trở về đối diện với tình không.

   

  Em muốn hát những bài phố Trịnh
  Khúc thụy du lưng lửng giữa núi đời.
  Em muốn cầm tay anh mà hát
  Sớm mai hồng cho se sẻ có đôi.

   

  Em muốn hát về anh, anh ơi!
  Em muốn hát những khúc yêu người ..

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 10:55

  @con Đóc Ghẻ

  Vửa ga tù đã lại bốláo. Không ngậm bớt cái mồm cún được à? Khóa mẹ 3 ngài, xóa cồng.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 10:57

  @con Khoai

  Zì jảng bâu-nhiêu lần về lạmfát mà vưỡn còn hỏi câu ngu thế? Qua lốc Bắp Ngô mà tiềm lại bài jảng, gằng tại-sao Bê Xê Tê fải miễn thuế TNCN để hạnchế lạmfát.

 32. #35 by Dragonfly on 2012/01/13 - 10:58

  Zì kính-yêu kèn đã hỏng đơi gùi.

  ————–
  Định luyện zâm công theo Zì Mọi mà thấy tình trạng nài hãi quá đi. Hệ Hệ
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:17

   Zì mà không luyện Zâm Công thì kèn hỏng mẹ từ 30 năm trước gòi con Óc Cát nài ạ.

 33. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:10

  @em Gốt Yêu

  Cảm & đao họng thì Zì đã nói gùi đó. Thứ nhất là bú nước thật nhiều (4-6 lít) để hạ nhiệt chữa cảm. Đồngthời chơi liền tùtì Thất Can Công, Bát Thận Công, Cửu Nhãn Công, Thập Nhị Tâm Công, Thập Lục Dương Công, Nhị Thập Thất Tì Công, để chữa đao họng và các thứ khác.

 34. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:11

  Ui Zì đang nủi điên đây đù mé đừng có con nầu mà đụng vầu Zì Zì đá cho bong mẹ gân háng.

 35. #39 by Dragonfly on 2012/01/13 - 11:14

  Ui Zì đang nủi điên đây đù mé đừng có con nầu mà đụng vầu Zì Zì đá cho bong mẹ gân háng.

  ——————–
  Jà Hói mà đéo kìm hĩm được chả trách con Lói nó điên lồng lộn quả mất tân không thành.
  Thầy trò jống nhau thế. Anh thì cũng đang buồn cầm kèn quật tường cho nó đỡ háo. Hệ Hệ
 36. #40 by Bố on 2012/01/13 - 11:19

  Cho bố nhờ chỗ để sỉ vả đám lợn tý:


  Tôi đồng ý tống cổ Thăng Bộ trưởng về quê đuổi gà cho vợ và đuổi giùm cho hàng xóm. Để những kẻ vô tích sự như đời các Bộ trưởng tiền nhiệm, đương nhiệm của nhiều ngành lên rồi phá tan đất nước này ra, anh ngồi coi rung đời rồi phán: “Đáng đời !”. Buồn cười nhất là các ngài đó gây ra mọi thảm cảnh cho đất nước thế mà khi rời ghế vẫn được tặng đủ các loại huân huy chương cao quý. Đóe đâu lắm chuyện hài như xứ các ngài đười ươi.

  Đèo mẹ, đám dân và lãnh đạo xứ này là cái thứ thích nghe, nói những lời bùi tai, đếch muốn đụng chân đụng tay.
  Ngài đười ươi nào giỏi thì DẠY cho đảng quang vinh của tôi lấy tiền đâu ra để chuyển các công sở, bệnh viện, trường học, giãn dân, mở đường cái coi.

  Bao lâu nay để các con sâu đục khoét đủ kiểu mà mặt các thằng dân vẫn đần ra, hềnh hệch cười nói, ăn nhậu, giờ phải chen chúc trong đống rác mới ngoạc mồm ra đòi bệnh viện đâu, trường học đâu, đường đâu ?
  Chết vì ngu chứ bệnh tật buồi gì !

  Ở nhà Nhất anh lách dư nài kẻo đéo được đăng: “Chết vì là thằng dân chứ bệnh tật đếch gì !”

 37. #41 by alehap on 2012/01/13 - 11:20

  Zì kính yêu, kèn đã từng rất to khủng giờ đã đã hỏng nhưng em vưỡn yêu, he he.

  @ Hồng Vàng

  Làm nhiều chơi nhiều ốm rồi hả cưng, đau họng chịu khó pha nước muối loãng súc miệng liên tục sẽ đỡ rất nhiều đấy, mau khỏi để tiếp tục ăn chơi nhé he he.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:28

   Hiahia các cô nhiền thấy Vàng Son Yêu của Zì chưa nài.

 38. #43 by Tơn on 2012/01/13 - 11:30

  Thuỵ trôi giạt về đâu?
  Mây che bóng trăng ngà
  Vỡ nát cả mặt hồ
  Anh lang thang khắp xứ
  Như bói cá tanh lòm (*)
  Lúc nhúc đàn đàn lừa
  Nhai su hào thẩm du.


  (*) Chữ bà Zì  @Lài Bẹn: poor u! 🙂

 39. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:33

  Zì tặng vài bản nhạc cho các Vàng Son nầu đang nghỉ trưa hoặc ăn trưa nè.

  Hãi cắm earphone của iPad vầu tai, gùi bật max volume, rắm mắt lại, và fiêu đi các em nhế.

  (1) If Ta Morrow Never Come, by Ronan Keating:


 40. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:37

  Tiếptục tặng nhạc cho các Vàng Son nầu đang nghỉ trưa hoặc ăn trưa.

  (2) Novemba Rain, by Guns N Roses & Sir Elton John:


 41. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:40

  Tiếptục tặng nhạc cho các Vàng Son nầu đang nghỉ trưa hoặc ăn trưa.

  (3) Patience, by Guns N Roses:


 42. #47 by alehap on 2012/01/13 - 11:40

  Zì đang yêu ai fỏng? thế mới để ý nhiều đến dung nhan của mình đến vậy chứ già hói rùi ai lại đau khổ dằn vặt về dung nhan của mình vậy?

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:45

   Hehe tựzưng thấy jà nên chán đời thôi em. Zở tính zở nết mà.

 43. #49 by Tơn on 2012/01/13 - 11:41

  Đù mà, nhớ Sài Gòn quá đi.

 44. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:44

  Tiếptục tặng nhạc cho các Vàng Son nầu đang nghỉ trưa hoặc ăn trưa.

  (4) This I Promise You, by Ronan Keating:


 45. #51 by vàng son on 2012/01/13 - 11:47

  Chào cả nhà! Chào Zì yêu!

  Hôm nai quán đông quá vui quá.

  Son có nhu cầu design lại logo,website, Bựa nào giúp Son với được hông?

  PM cho Son sớm chút nha.

   

   

   

  @ Zì ui, thèng em mới đình công có 2 tuần mờ bán than mới sến nhiều thế?  

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:49

   Nhỡ đâu nó không đìnhcông, và về hiu luôn thì sao hả em?

 46. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/13 - 11:48

  Tiếptục tặng nhạc cho các Vàng Son nầu đang nghỉ trưa hoặc ăn trưa.

  (5) Một ngọtngào cũ-gích 198x. “Twenty Five Minutes”. Chỉ 25 fút thôi, là hehe cút bà mài về mới mẹ:


 47. #54 by alehap on 2012/01/13 - 11:48

  Đừng chán đời nữa nhé còn có em đây dù Zì có xấu như ma chê quỷ hờn thì em vưỡn yêu Zì, không phải Vàng Son nào cũng chọn cái mã đẹp trai để yêu đâu Zì ạ.

 48. #56 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/13 - 11:52

  (6) “Feelings” (Phiêu Linh), by Engelbert Humperdinck:

 49. #57 by alehap on 2012/01/13 - 11:53

  Nhỡ đâu nó không đìnhcông, và về hiu luôn thì sao hả em?
  ——————

  Oanh tạc hơn 50 năm rùi cho nó về hưu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để luân hồi làm việc hăng hơn đi Zì

 50. #59 by Tơn on 2012/01/13 - 11:54

  Thụy bây giờ về đâu?
  Mây mờ bóng trăng sầu
  Thụy phải cày như trâu

  Đừng…
  Đừng bao giờ em hỏi
  Vì sao gan anh nóng
  Vì sao râu anh dài
  Vì sao tay anh chai
  Vì sao chân anh thẹo
  Vì sao môi anh thâm
  Vì sao và vì sao ?

  Hãy nói về cuộc đời
  Đời như con chó hoang
  Đời rong rêu cát bụi
  Vỡ nát cả tình người
  Ôi cuộc đời nổi trôi

  Đời chỉ là phù du
  Môi rít thuốc phập phù 
  Anh tìm đời đánh rớt 
  Trong góc khuất cuộc đời 
  Cũng bỡi một chữ tiền
  Thụy phải cày như điên
  .

  __________________