Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 18:44

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (5) Mụcđích #2 của con Thăng khi đềxuất thu fí liuhành đổ-đồng chên đầu-fươngtiện Lừa, zù cỏn không nói ga, mới là mụcđích trọngyếu.

  Đó là việc cỏn muốn lấy điểm trước Bê Xê Tê. Đây thựcsự là hànhvi khốnnạn bậc-nhất mà Zì đéo-thể chấpnhận với một nhà hoạchđịnh chínhsách quốcja.

  Ai cũng thấy, nếu muốn thu fí liuhành xe cánhân, thì việc thu qua já xăng/zầu là zễzàng nhất, hợplý nhất, và hiệuquả nhất.

  (Tiếp fía zưới)

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 18:48

   (Tiếp fía trên)

   – Zễzàng nhất, là vì đéo ai trốn được. Đéo mất đi Cụ nầu cả. Đéo cần tốn Cam để kiểmtra từng xe. Cũng đéo cho con nầu janzối (kiểu như xe zungtích 3000cc thì đútlót đăngkiểm khai mẹ xuống 2999cc, đỡ được vài chục trẹo Cụ/Năm).

   – Hợplý nhất, vì xe chại nhiều sẽ fải đóng nhiều fí, xe chại ít sẽ fải đóng ít hơn. Còn “xe” đéo chại (như mái-nổ, mái-fát..), thì nên có chínhsách hoàn-thuế như kiểu VAT. Mà đéo chơi hoàn-thuế thì cũng đéo có đứa nầu kêu đâu hehe. Bỏn sẽ tính já xăng/zầu vầu játhành sảnfẩm, đặng end-user gánh hộ chứ.

   – Hiệuquả nhất, vì muốn thu bâu-nhiêu fí liuhành thì cứ thu hehe, và đổ-lỗi cho já xăng/zầu quốctế. Xèng-fí thì thu luôn và ngai của bọn đầu-mối kinhzoanh xăng/zầu, đéo fải chờ từng chủ xe đi nạp laizai laizai, lại mất một đống xèng/nhânlực để manage việc đó.

   Zưng nếu thu fí liuhành xe qua xăng/zầu như thế, thì bâu-nhiêu côngtrạng thuếmá bọn xăng/zầu sẽ hưởng. Mặczù bỏn chả fải làm đéo jì ngoài việc yết-já và nạp xèng fí vầu kho-bạc hàng tháng/năm.

   Các cô đã biết, xăng/zầu chính là ngành cũ của con Thăng Mặt Buồi. Cỏn đã biết gõ bấtcông nài hehe.

   Và jờ thì cỏn muốn jật quả 50,000 tỷ Cụ đó vầu tai ngành mới của cỏn, Bộ Jaothông Vậntải Lừa.

   Thật là bửnthỉu quá đi.

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:01

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (6) Nếu thu fí liuhành trên já xăng/zầu thì sao?

  Ướclượng mỗi năm tuyền Lừa tiêuthụ khoảng 15 trẹo tấn xăng/zầu, trong đó zầu khoảng 60%. Tổng játrị của số nhiênliệu nài vầu quãng 15 tỷ Tơn, tươngđương quãng 300,000 tỷ Cụ.

  Như vậy, để có 50,000 tỷ Cụ nạp bề-trên của con Thăng Mặt Buồi, já xăng/zầu fải tăng thêm quãng 15%.

  Các cô liệu có vui-lòng trả 24,000 Cụ cho một lít xăng không? Nếu các cô nói không, thì hehe con Thăng sẽ đè các cô ga thu fí liuhành đấy, đừng có kêu.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:04

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (7) Tấtnhiên như Zì đã fântích, việc thu fí liuhành xe qua já xăng/zầu chỉ để Bê Xê Tê nhànnhã hơn và quầnchúng Lừa zễ chấpnhận hơn thôi, chứ các mụcđích của con Thăng thì có mà đạt được cái đầu buồi Zì đơi nài.

  Vậy người nôngzân các cô fải làm jì fải làm jì?

 4. #5 by www.cafechemgio.com on 2012/01/12 - 19:08

  Cầm buồi cho thằng khác đái

  Nguồn http://www.cafechemgio.com/2012/01/cam-buoi-cho-thang-khac-ai.html

  Nổ quê Thành Nam, dòng dõi bần nông. Sinh ra trong buổi loạn lạc, xã hội đảo điên mà gốc gác bần nông lại là elite, Nổ tiến nhanh trên quan trường. Năm ấy Nổ sắm được cả ghế thượng thư một bộ, làng Nổ ai cũng tấm tắc khen khéo chọn đặt mả bố. Trình của Nổ, đến một elite đồng liêu chốn quan trường còn nhận xét “làm thượng thư như ông, đéo ai chả làm được”.

  Biết bọn dân ngu cu đen chưa chịu thần phục cái ghế thượng thư, Nổ cay lắm. Để đằn mặt bỏn, Nổ cấm tiệt quan quân dưới quyền đi đá dế thả diều cuối mỗi tuần để dành sức. Lũ bần nông thuần chủng, ngày thường thấy quan quân vênh váo thì sướng lắm, vỗ tay đôm đốp. Bần nông mà.

  Nhưng phàm chốn quan trường, bổng lộc triều đình ban cho vốn dĩ hẻo, trông lương thượng thư có mà cám cũng đéo có mà ăn. Mới ngồi nóng đít chưa được bao lâu, Nổ đòi triều đình thu phí cho ngựa, lừa, la, trâu bò ra đường vì chúng đi lắm làm mòn đường phí lắm. Nhưng anh Nổ không ngờ cái đòi hỏi chính đáng này lại bị bọn dân ngu cu đen và cả bọn đồng liêu chốn quan trường phản ứng dữ dội đến thế.

 5. #6 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 19:09

  Người nông dân phải làm gì ? cắn lồn như thông lệ chứ làm gì khà khà !!!

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:09

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (8) Người nôngzân các cô fải làm jì fải làm jì?

  Trong thờibuổi lạmfát nài, thì mụcđích thu thuế để đầutư hạtầng coi như bỏ. Càng thu thì kinhtế sẽ càng tệhại. Không tin thì Bê Xê Tê cứ mần ngược lại nhời Zì mà coi.

  Muốn có xèng đầutư hạtầng, hãy chú-ý tiềm cách gọi thêm FDI, gùi xãhộihóa, gùi vay ODA nọ kia các kiểu.

  Thế còn vướnđề kẹt xe?

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:11

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (9) Thế còn vướnđề kẹt xe?

  Vướnđề kẹt xe đéo nằm trong đềtài “Fí Liuhành Thăng Mặt Buồi Hãnhtiến” nài, vì như Zì đã fán, thì 2 cái đó hầu-như đéo có quanhệ tươnghỗ gõgệt nầu cả.

  Zưng Zì vưỡn cứ nói hehe. Vì Zì là bấthủ mà. Địt mẹ con nầu bẩu Zì không bấthủ thì cút về mới mẹ, zù kèn Zì hiện đang chỉ zùng để đái.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:23

  Nhân bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi, bàn thêm về Vướnđề Kẹt Xe.

  (10) Hiện Lừa có xấpxỉ 1.3 trẹo xe-hơi các thểloại đang liuhành, con-số nài đéo bằng của ziêng thànhfố Kịu Kim Sơn bên Mẽo với zânsố chưa đến 1 trẹo mạng.

  2/3 số đó, tầm 0.8 trẹo xe-hơi, tậptrung ở 2 thànhfố nhớn nhất, Nụi và Gồng.

  Cứ làm tròn mẹ thành 1 trẹo nha.

  Vậy 1 trẹo xe-hơi cho Nụi và Gồng có nhiều không?

  Chả zững đéo nhiều, mà còn quá ít. Kể-cả khi số các con fố Nụi & Gồng jảm còn 1/3, thì vưỡn thừa chỗ cho 1 trẹo xe-hơi chại.

  Vướnđề là, Lừa còn hehe 33 trẹo xe-mái. Tấtnhiên ziêng 2 thànhfố Nụi & Gồng cũng chiếm mẹ 1/3 số sổ gòi, quãng trên 10 trẹo.

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:26

  Ui thế là hết mẹ quota 10 cồng đêm gòi còn đâu.

  Zì đi khách đơi. Nếu tí có Vàng Son vầu kêula thì đêm Zì jảng tiếp, không thì Zì đút buồi vầu, đi ngủ luôn cho kèn nở hehe.

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:26

  Địt mẹ con Năm Băm lại bam. Khâu mẹ mõm 1 ngài.

 11. #12 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/12 - 20:16

  Jàhói mẹ gòi huhu. Hay tựtử chết bà đi cho sớm chợ nhở.(@Trung Tướng)


  Cần giúp-đỡ hông, honey? 
 12. #13 by CAM on 2012/01/12 - 20:52

  @ Hồng Vàng:

  Thứ nữa, phân biệt cho Rốt biết: ông cụ là lãnh tụ? hay là thánh? ở hầu hết các nước, lãnh tụ ăn chưởi là chuyện cơm bữa. Còn Thánh, thì người có chút văn hóa đều tránh lăng mạ. 

  =========

  Câu hỏi hay quá, tiếc là lão DG nhập kho rồi. Cho phép Cam góp lời chút nhé.!

  Ông Cụ là lãnh tụ đối với Cam nhưng sẽ là Thánh đối với những người khác, ví dụ người này:

  Tương tự, Jesus là Thánh hay người thường? là Thánh với người Kito giáo, nhưng là người thường đối với vô thần. Sở dĩ Cam tôn trọng Jesus vì Cam diễn dịch Jesus = Phật = Allah = con bò Ấn Độ = nữ thần Thái Dương Nhật Bản = Thần Chết Mexico = ông bà cha mẹ ở VN.

  Cũng như với một số thành viên Đảng nhân dân Đan Mạch, họ xem đấng tiên tri Mohammed của Đạo Hồi chỉ là một đối tượng đáng nhạo báng và họ đã tham gia một cuộc thi vẽ tranh biếm họa. Họ gọi đó là quyền tự do ngôn luận. Cũng như  mục sư Terry Jones của nhà thờ  Dove World Outreach Center – Florida- đòi đốt kinh Koran vậy, ông ta xem Thánh Mohammed chỉ là con quái vật. Và cũng như Salman Rushdie viết “Những vần thơ của quỷ Satan” ám chỉ Đạo Hồi.

 13. #14 by CAM on 2012/01/12 - 21:00

  @ Enterprise: Nếu cô xem Ngài Jesus cũng là một con-người như bao người khác thì đó là chuyện của cô, nhưng sẽ không thể thuyết-phục người theo Thiên-chúa-giáo công-nhận việc so-sánh này.
  ==========

  Hehe đương nhiên rồi, người TCG kg thể công nhận việc so sánh này là chuyện của họ, nhưng sẽ không thể thuyết phục  người khác cũng kg công nhận như họ. Hết. Quá dễ hiểu nhá.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:29

  Zì đơi lủ móa

  @cô Cam vui-lòng đừng nhiều lời nữa.

  Ở đây Zì cấm các cô xúcxiểm Đạo của Zì. Không có bấtcứ ngoạilệ nầu.

  Các cô muốn mần việc đó thì cút qua chỗ khác, cũng như muốn chưởi Đạo Hồi thì cút qua Đan Mạch.

  Còn việc sosánh mới Ông Cụ với bấtcứ ai, kể cả Ông Bò, Zì đều coi là sự súcfạm (Ông Bò). Các cô không thích điều đó thì cút qua các forum quốczoanh mà lảinhải.

  Ở đây các cô được quyền nói mọi thứ về Ông Cụ, chứ nói về Chúa của Zì (và cả Fật/Jời của Fật Jáo, Allah/Mohamed của Hồi Jáo, Zì bẩuhộ cho 3 tôngjáo thôi) bị cấmchỉ.

  Các cô không fục thì cút. Đéo mẹ đừng có mà mở mõm bật Zì.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:33

  Địt mẹ khi Zì chưởi Ông Cụ, ở đây, thì các cô hãy tiềm cách bẩuvệ cụ củ, nếu muốn bật Zì, chứ đừng có mở mồm ga mà so cụ củ mới Chúa của Zì, zù có-thể với ai đó thì Ông Cụ cũng là Chúa.

  Mọi việc làm trái đều là bam, xóa mẹ cồng, khóa mẹ mõm. Chấm hết.

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:34

  Zì vửa nói gời mồm thì cô Cam đá fá lệ ngai được hả? Zì đã xóa cồng, và cảnhcáo cô lần 1.

 17. #18 by CAM on 2012/01/12 - 21:35

  Ở đây Zì cấm các cô xúcxiểm Đạo của Zì. Không có bấtcứ ngoạilệ nầu.
  =====
  OK thôi. Thà cứ thẳng thắn như TT còn được, đừng quanh co Jesus – Ông Cụ không thể so sánh như mấy mem khác thấy chẳng lọt tai.

  Mà TT cũng bảo mấy mem khác ngừng thách đố Cam so sánh Jesus với Ông Cụ đi nhá!

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:37

   Họ bẩu jì là việc của họ, cô thích tranh-cãi thì sang nhà họ, chỉ là một cái click thôi.

 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:40

  @các cô hay bật cô Cam

  Các cô lạ jì tính cô Cam? Nên vui-lòng đừng có khíchbác cô cổ sađà vầu zững điều Zì không muốn nghe, ở đây.

 19. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:43

  Các cô thật nguxuẩn khi đi tranhcãi về tôngjáo mới một người vôthần.

  Có bâu-jờ các cô thi gáy mới một ông gà-trống không hả? Hoặc thi kéo xe mới một ông bò? Hoặc mắng ông ngựa tại-sao ổng không biên được chữ “@” như các cô?

  Ngu đéo chiệu được.

 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:47

  Zì đang nủi-điên đây đù má


 21. #23 by Via Nguyen on 2012/01/12 - 21:49

  Các cô thật nguxuẩn khi đi tranhcãi về tôngjáo mới một người vôthần. @ Mạt ./


  Hehe, anh lại thấy trong tranh-cãi mới cô Cam chỉ mỗi cô Roai là có đạo thì phải? Em Hồng Vàng, cô Già Đểu, cô Phấu .. có đạo hông, có hông, hehe. Vại là tuyền vô-thần tuyền tòng tranh-luộn mí nhao, anh thấy chả sao mẹ, nhể, hehe.
 22. #24 by Táo Mèo on 2012/01/12 - 21:51

  Cô Cam cũng thật ngu xuẩn khi tranh luận với bọn cuồng tín cực đoan. Chửi nhau thì được.

 23. #25 by Via Nguyen on 2012/01/12 - 21:55

  Cam cứ nói đi em. Con mạt ./ chỉ dọa mồm thế thôi, chứ có em vào bốt cồng ở đây là phúc đức mấy mươi đời nhà nó mới được đới, đố nó hông dám đuổi em đi. Mà nó có đuổi em thật, em lại lập nick khác vầu chiến típ theo gương con Dê Gai mí con Lả Lét í, có sao đâu. Nên nói thì cứ nói thôi, sợ đéo bố con thằng nầu!


  Anh coi nhời em như Kinh Thánh!
 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 21:58

  Nhân bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi, bàn thêm về Vướnđề Kẹt Xe.

  (11) Như Zì đã tính, với hơn 1 trẹo xe-hơi tuyền Lừa, mà đéo có xe-mái, thì đéo thể nầu kẹt-xe được, zù với hệthống jaothông Lừa nguyên như bi-jờ. Số xe-hơi Lừa đó đéo bằng số xe của ziêng thànhfố Kịu Kim Sơn 1 trẹo zân bên Mẽo, nhớ không?

  Vậy thì kẹt-xe & tắc-đường là zo xe-mái?

  Nói khơikhơi thế oan cho xe-mái. Nếu chỉ có xe-mái và không có xe-hơi, thì cũng 99% sure là Lừa đéo bị tắc-đường or kẹt-xe. Nếu có tắc thì cũng chóng thông. Các cô cứ hìnhzung các cô đang nhồi cát qua một cái ống. Nếu cát bị tắc, thì chỉ cần lắclắc một tí thì ống lại thôngsuốt ngonlành ngai.

  Sự nhỏgọn, tiệnzụng, cơđộng của xe-mái đảmbẩu chúng gất khó gây tắc-đường, nếu không có zững thứ to-đùng như xe-hơi chèn vầu.

  Như vậy kẹt-xe chính là zo hehe hệthống jaothông xe-mái trộn lẫn xe-hơi đặcbiệt của Lừa.

  Xe-mái cản xe-hơi chại thẳng bằng các kiểu liuthông quáigở của chúng. Sau đó xe-hơi bị zừng jữa đường thì cản tất-cả (both hơi & mái) cùng đéo chại đâu được.

 25. #27 by buata on 2012/01/12 - 21:59

  Cãi nhau nhiều quá…thực ra cãi nhau về ông Cụ thì có khác gì cãi nhau với một thằng Bắc Triều Tiên về lãnh tụ Kim Nhật Thành – Kim Jong IL của họ đâu…đa phần dân Việt Nam (đặc biệt là người Bắc) yêu Ông Cụ như dân Bắc Triều Tiên yêu lãnh tụ của họ…tranh cãi làm giề cho mệt đầu…

 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 22:10

  Nhân bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi, bàn thêm về Vướnđề Kẹt Xe.

  (12) Các cô bẩu tắc-đường ở Lừa là zo thiếu đường à?

  Thiếu thiếu cái buồi. Với số xe-hơi & xe-mái ở Lừa, thì đường Lừa chưa fải là quá thiếu, zù cũng thiếu hehe, nếu so mới các nước tântiến.

  Bởi nếu thựcsự thiếu đường, thì các cô sẽ hoàntoàn không chiểnđộng được, và các cô buộc fải tiềm fươngtiện thaithế xe-mái & xe-hơi, hoặc cuốc-bộ, hoặc chiển mẹ ga ngoạithành để sống & làm-việc.

  Đó là chắcchắn.

  Chừng nầu các cô vưỡn chại xe-mái or xe-hơi trong thànhfố, chừng đó chứngtỏ các cô vưỡn chịuđựng được nạn tắc-đường hiệntại, chưa cần một jảifáp độtfá đéo nầu cả. Chỉ là kêula ỏmtỏi thế thôi.

  Các cô đừng có cãi là “không có xe-mái anh đi làm/học/chơi bằng cái đéo jì” nhế. Đéo mẹ khi đường tắc tới nỗi cô đi xe-mái (or xe-hơi) chậm bằng 1/2 đi bộ, thì Zì đéo cần ép cô cũng tự bỏ xe-mái (or xe-hơi).

  Ai fảnđối địt mẹ?

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 22:21

  Nhân bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi, bàn thêm về Vướnđề Kẹt Xe.

  (13) Các cô có bâu-jờ theozõi các cuộc tắc-đường?

  Thường là chỉ tắc ở zững điểm nhấtđịnh, đó là zững cái Nút Cổ Chai (NCC). Thường NCC Lừa nằm ở các ngã-ba, ngã-tư không có đèn-hiệu hoặc Cam.

  Khi tới NCC, thì chỉ cần một nguyênnhân ất-ơ như hai thằng chạm nhao, một con chết mái.. là đều có-thể tắc-đường.

  Ở Nụi, hiếm khi tắc-đường zài đến cả cây-số, mà thường chỉ vài trăm mét.

  Vì Zì đã nói gòi, Lừa có nhiều xe lắm đéo đâu. Vài trăm mét là hết mẹ xe gòi.

  Zưng mà cái đoạn vài trăm mét ý lại đéo có ai tháogỡ như người cầm cái ống cát mà lắc cho cát chải qua nhẹnhàng. Thế là tất-cả zúm mẹ nó lại, tại NCC.

  Chính sự cơđộng của xe-mái mần cho sự zúmzó tại NCC ý đéo-thể zãn ga được. Mọi lỗ trống của NCC đều bị xe-mái lấp đầy. Xe-hơi hoàntoàn chết-cứng. Đéo lùi đéo tiến đéo quai-ngang.

 28. #30 by Táo Mèo on 2012/01/12 - 22:26

  Cãi nhau nhiều quá…thực ra cãi nhau về ông Cụ thì có khác gì cãi nhau với một thằng Bắc Triều Tiên về lãnh tụ Kim Nhật Thành – Kim Jong IL của họ đâu…đa phần dân Việt Nam (đặc biệt là người Bắc) yêu Ông Cụ như dân Bắc Triều Tiên yêu lãnh tụ của họ…tranh cãi làm giề cho mệt đầu… @ Buata

  Khác ở chỗ ông cụ chết hơn 40 chục năm rồi, mặc dù bọn mặt buồi ra sức dìm hàng ông cụ nhưng người ta vẫn yêu. Bọn mặt buồi càng dìm hàng ông cụ càng bất hủ.

  Còn bạn gì đéo dám bàn luận, giấu giấu diếm diếm thì mới như bố con Ủn Ỉn với dân Bắc Hàn.

 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 22:42

  Nhân bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi, bàn thêm về Vướnđề Kẹt Xe.

  (14) Vậy thì để tránh tắc-đường, vướnđề đéo fải là mở-gộng đường, mà là jảm-thiểu các NCC, hoặc ít nhất là quảnlý tốt các NCC.

  Mở-gộng đường, zù cũng có táczụng jảm kẹt-xe tắc-đường, zưng đéo hiệuquả.

  Các cô cứ nhiền mà coi, đường gộng như đường Xã Đàn mới mở, xe (hơi & mái) chỉ đi hết 1/3 mặt đường đưởng. Và khi tắc, thì tắc mẹ ở chỗ Ô Chợ Zừa hoặc Đào Zuy Anh, chứ có mấy-khi tắc jữa đường Xã Đàn đéo.

  Còn ở fố cổ, fốxá bé-tí, có tắc-đường đéo đâu.

  Vậy thay-vì mở-gộng đường, thì tốt hơn là làm thêm đường. Số NCC trên 2 con đường nhỏ songsong luôn ít hơn số NCC trên 1 con đường nhớn. Tại-sao các cô tự luận địt mẹ.

  Zưng lấy đất đéo đâu mà làm thêm đường?

  Không có đất, thì fải chơi mẹo vậy.

  Vízụ, đường Xã Đàn gộng thế, các cô xây mẹ một cái làn chắn fâncách (cứng) cao bằng đầu người, đảmbẩu cho Lừa đéo-thể bê xe-mái từ bên nài qua bên kia khi một bên bị tắc.

  Như thế, thay-vì một đường Xã Đàn gộng 30m, các cô sẽ có 2 đường Xã Đàn 1 & 2, mỗi con gộng khoảng 15m. 2 con nài nên là đường một-chiều. Nếu hai-chiều thì cũng được, zưng nhẽ cần thêm tínhtoán cụtỷ.

  Để hai con đường Xã Đàn 1 & 2 không chập làm một, thì hai đầu nút (vào-ga) của chúng fải cách xa nhao. Càng xa càng tốt hehe.

  Đấy là một jảifáp “mềm”. Các cô có-thể tự nghĩ tiếp các jảifáp khác.

 30. #33 by buata on 2012/01/12 - 22:47

  @Táo Mèo: Ok, lịch sử rất công bằng – hãy để lịch sử phán xét (100 năm sau ngày Ông Cụ mất chẳng hạn)…một điều hôm nay người ta tưởng là đúng thì ngày mai nó lại hóa sai…và ngược lại…thế giới luôn thay đổi….


  Nhưng Táo Mèo nếu muốn người Bắc Triều Tiên  tôn trọng Ông Cụ của Táo Mèo thì hắn cũng nên tôn trọng lãnh tụ “Ủn Ỉn” của họ…bởi vì đối với dân Bắc Triều Tiên thì “Ủn-Ỉn” cũng là thánh của họ…và chừng nào họ còn tin như vậy thì ta hẳn cũng nên tôn trọng niềm tin của họ…
 31. #34 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 22:47

  Con Thăng la cũng phânluồng cho ô tô và xe máy riêngrẽ  nhưng Lừa đéoai quan tâm, chúng còn đâm binhbinh vầu cột phânlàn khà khà, kể ra tách hẳn đc xe mái và ô tô riêng rẽ thì cũng đỡ đc 1 phần, nhưng phải làm sâu làm sâu ???

 32. #35 by buata on 2012/01/12 - 22:57

  @Con Pín:


  Hôm hổm anh cưỡi Honda gần hầm Kim Liên…đệt mẹ đầu óc đang mãi nghĩ huyên thuyên gái mới xiền thì giật bắn người….suýt nữa anh đâm phải cái biển dựng giữa đường….đệt mệ…không kiềm chế là anh đã xuống đá đổ mẹ nó cái biển đó roài….
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 23:16

   Sao cô không đâm mẹ vầu vỡ tan đầulâu chết cụ đi cho gòi?

 33. #37 by Do L on 2012/01/12 - 23:08

  Dismia đúng là bọn HÀ NỘI thối.

  Chúng mài đi đường mà đéo dòm đường để đâm vào Dải Phân Cách thì chúng mài Dòm Lìn trẻ con À?

  Dân Hà Nội chạy xe chả có luật lá đéo gì cả. Ô tô thic thì đi con mẹ lề đường bên phải mà vượt. Buồn buồn thì lại lách mẹ xang lề chái, để tiến lên dù chẳng để làm cái đéo gì cả.

  Trong Gồng cứ thằng đéo nào vượt mặt bên trái hay lấn đè đầu xe khác y như dằng là 1 chàng Bắc Kỳ kekeke dần dần dần dần dân thì Nam Kỳ lười cũng chả khác đéo. Vượt đầu bằng mọi nhẽ.

  Kẹt xe ở cái xứ Lừa thì đúng là đéo đâu trên quả đất này bằng. Chúng nó dàn hàng ngang ra trên mọi con đường mà đi bất chấp mọi thứ mọi luật lệ mọi con người và mọi phương tiện. Chỉ cần vượt lên thêm một tý kekeke là bất chấp tất cả kể cả tính mạng của chúng nó.

  Đéo cấm hết con mẹ nó xe máy đi thì mới giải quyết đc vấn nạn này. Còn không ư có mà giải cái đầu uồi.

 34. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 23:11

  Nhân bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi, bàn thêm về Vướnđề Kẹt Xe.

  (15) Đấy là nói về ảnhhưởng của “đường” trong vướnđề kẹt-xe tắc-đường.

  Thế vướnđề “xe” thì sao?

  Zì đã nói gùi, kẹt-xe Lừa là zo xe-mái chộn lẫn mới xe-hơi, tại các NCC. Vậy thì fải có các jảifáp tránhné như sau:

  1- Tách mẹ xe-mái xe-hơi đéo cho đi chung đường nhao nữa.

  Việc nài về nguyêntắc đéo khó, chỉ cần cắm cái biển-cấm là xong. Zưng địt mẹ xe-mái. Chính sự cơđộng & tiệnzụng của chúng đã khiến một việc zễ như thế jở-nên bấtkhả. Xe-mái cứ chại vầu đường xe-hơi đấy, Cam nầu bắt cho xuể?

  2- Fạt thật nặng các xe đi vầu đường cấm hoặc trựctiếp gây ga áchtắc, hoặc bấtcứ thứ jì gây ga áchtắc. Theo Zì thì chếtài nên là tịchthu mẹ xe-mái nếu đi vầu làn xe-hơi, và jam xe-hơi 3 tháng nếu đi vầu làn xe-mái, và tống-jam 1-3 ngài nếu là cánhân không có xe hehe đi lungtung. Con nầu sợ mất xe hoặc bị jam thì đi bus hoặc đi bộ hoặc cút về tỉnh-lẻ mà sống.

  Các cô có nhớ cái clip có con đạibàng cầm điếu-cầy fân làn đường không? Đấy, ở NCC cứ cho các em đạibàng vác mãtấu ga vungvẩy vungvẩy, bố thằng nầu zám bènhè bènhè địt mẹ.

  (Tiếp ở zưới)

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 23:12

   (Tiếp fía trên)

   3- Cấm mẹ xe-hơi hoặc xe-mái.

   Cấm xe-hơi thì đéo được gòi, vì xe-hơi là xương-sống của nền kinhtế. Mời tiềm đọc bài Town-car của Zì. Với lại các lãnhtụ thì fải đi xe-hơi, đéo cấm được.

   Vậy chỉ còn cách cấm xe-mái thôi. Đây là jảifáp lâuzài và chắcchắn hoànhảo.

   Zì đã nói gất nhiều lần ở Quán về việc cấm xe-mái Lừa, và cả về các fươngfáp tiếnhành cấm xe-mái theo từng jaiđoạn, mời các cô tiềm đọc lại.

   4- Jảifáp zễ nhất hehe, chính là Kệ Mẹ Mài. Jời sinh voi jời sinh cỏ. Địt mẹ cho chúng mài muốn đi chỗ nầu thì đi, muốn cỡi cái jì thì cỡi, tới khi đéo lách được thì chúng mài cuốc-bộ, hoặc đi bus, hoặc cút mẹ về tỉnh-lẻ mà sống.

   Zì nghĩ con Thăng Mặt Buồi sẽ chọn jảifáp #4. Vì tưchất con nài chỉ đến thế mà thôi.

 35. #40 by Do L on 2012/01/12 - 23:14

  Dismia nghĩ sắp tới miềng phải chịu đựng (may ra Tết thì chúng nó cút con mẹ nó hết về nhà) cái cảnh dường ta ta cứ chen.

  Thic cái thì mấy thằng người đéo khác que kem, búng phát chết tươi, mặt thì câng câng chen ngang chen dọc. Hơi tý là dọa đánh dọa chém dọa đập phá.

  Lúc đó chắc mượn cô Lói chai axit hay chái luu đạn mà nhét mẹ vào mồm chúng.

  Ui dit mia oải quá đi thôi. Sợ quá đi thôi nhất là dòm cồng con buata.

 36. #41 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 23:17

  @ con Tạ

   Tại cô mải nghĩ đấy chứ, địt mẹ ra đường như ra trận mà cô đầu óc để đâu đâu có bữa xe mái nó đâm cho phòimật khà khà, nhưng phân làn kiểu đó cũng ngu bỏ mẹ, Lừa phố dài chẳng tài gang phân phân cái lồn …

 37. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 23:18

  Zì jàhói gòi Zì chán đời quá. Zì đi tọa. Đéo mẹ bấthủ đéo jì mà thảmhại sấusí thế nài chứ.

 38. #43 by Do L on 2012/01/12 - 23:22

  Cô Pín ở Ăng Le mà phán đường tày gang???

  Dismia toàn xứ châu âu lợn hầu như toàn bộ là dững con dường bé tin hin hai bên để con mẹ 2 làn xe chừa đúng có chỗ be bé cho 1 xe hót dác đi lọt.

  Đường trong khu phố cổ? Hà Nội thì vẫn có thể coi là đại lộ.

  Cái chính vẫn là Ý Thức thằng vặn vô lăng và cung cách quản lý phân luồn tuyến của mấy thằng dao thong cong chính  mà thôi.

 39. #44 by buata on 2012/01/12 - 23:25

  @Há Há… địt con mịa 2 con Sa-Lon Đồ L và con Pín mặt ./ trâu….về Nụi mà cưỡi xe máy trước khi lên giọng nhé…

 40. #45 by Do L on 2012/01/12 - 23:27

  Vấn đề giải quyết kẹt xe nhanh nhất rẻ nhất và đéo tốn kém nhất là :

  Tính toán phân đường 1 chiều hết. Kệ con mẹ chúng mày muốn về tới nhà phải đi vòng 1 vòng (luôn là 1 vòng) hay đi nhậu hay lao vào nhà nghỉ hay cái con kec gì.

  Lúc đó khi đường 1 chiều hết thì tự nhiên xe Bus với Taxi chạy sát lề phải đéo phải lượn ra lượn vào đón khách. Xe hơi thì đi hết bên chái, còn lũ bần nông chạy xe máy được thoải mái giữa đường mà lao vào dải phân cách cho chết con mẹ chúng nó hết đi.

 41. #46 by buata on 2012/01/12 - 23:30

  Đệt Mịa đang lướt êm ru trên đường đột ngột nó hiện ra như thế này thì có mà tránh cái Kứt…tránh cái Kứt….Tộ – Sư – Bố mấy con Xa Lông…hô hô hô

 42. #47 by Bố on 2012/01/12 - 23:32

  Úi đéo mẹ nghe giáo sư biết tuốt giảng mà ngứa hết cả buồi. địt mẹ, nếu vay được đủ để xây được đủ các loại đường, nếu xã hội hóa được thì B đã đéo chịu nghe dân chửi như chó thế. vài cái bệnh viện cỏn con kia mà cũng đéo xoay nổi nữa là .địt mẹ giáo sư xa lôn!

  đóe mẹ, cứ cho nụi có một vài đường có thể chia đôi như mụ nặc nô nói, thế thì hết đoạn đường ngắn ngủn đó thì đám lợn bay chắc ? NCC mà mụ nói dễ như lợn ăn cám thế thì chúng nó phải chịu đến giờ chắc ?
  mụ nói như cái đầu buồi. phố cổ đường nhỏ mà không tắc là sao ? đó là khu buôn bán lặt vặt và khu sinh sống. đéo phải là khu nơi có nhiều cơ quan, nhiều cao ốc nên đéo có nhiều người đến đồ mặt lợn liệt buồi ạ.
  địt mẹ, ô tô bây giờ có trẹo chiếc mà mụ còn lo đéo biết vứt đi đâu thì khi có 2 chiệu và vài thêm hàng chục chiệu xe máy nữa thì để làm lăng thờ mụ hử ?
  sao mắt mụ lợn cà tóe hay sao mà không biết nhìn xa hơn một chút ?
  nghe nói có đoạn đường trên cao hà đông cát linh mà làm mãi đéo xong thế thì bây giờ chưa bắt đầu gì đến khi đường không thể và đám lợn vứt mẹ xe máy, oto thì đi bằng buồi hả mụ ngẫn ?
  địt mẹ, nói với loại liệt buồi phí mồm.
  bố mong cho kẹt 24/24 cho đám lợn vẩu chắng mắt ra. hố hô

 43. #48 by Do L on 2012/01/12 - 23:33

  Dismia đêm nai lại gặp ác mộng mơ về quê hương nơi xa lắm bị xâm lược bởi chính đồng bào roài.

  Dismia tôi đéo Bắc Kỳ đéo Nam Kỳ…Nhẽ Nai Kì mẹ (nhời bạn cứt)

  Nhẽ Tử Vi cầm tinh con cá vàng mẹ….đéo biết đi đâu về đâu dưỡng dà đâu????

 44. #49 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 23:35

  @ cô doL

  Chẳng hạn tôi là xe máy, đi từ đạo Trần ra Bà triệu rồi Hàm long, tôi phải nép vào phần xe mái, chứ đéo phải phần ô tô, vậy khi rẽ, tôi có 1 đoạn rất ngắn để cắt mặt cả lũ ô tô đéo biết nhường nhịn đó. Tôi mới chại xe mái ở Lừa cách đây vài tháng thôi.

   Nếu đéo phân làn, tôi có 1 đoạn dài hơn để tăng tốc, nép về bên trái. và rẽ trái vào hamlong ngai.

  tương tự như vạy nếu là ô tô muốn rẽ phải vào Sở ngô văn, phải cắt qua làn xe mái cuồn cuộn vì đéo có đủ time và đường để tăng tốc rồi nép mẹ vào

 45. #50 by buata on 2012/01/12 - 23:38

  Địt mẹ con Zì mồm ./ cùng mấy con a-dua: Muốn chia đường thì người ta phải chia cứng ngay từ đầu đoạn đường muốn chia…hoặc giả nếu dân trí cao hơn thì chia bằng vạch sơn màu….địt mịa mấy con này mà cưỡi xe máy ở Nụi thì anh đảm bảo là chỉ 2 ngày là bị ô tô nó đẹn chết….


  Địt mẹ bọn xa-lông…hehe…
 46. #51 by Già Không Đều on 2012/01/12 - 23:51

  Đường ở Nụi, địt mẹ Anh ớn nhất là mấy quả này , kinh đéo chịu được.

   

   

  Bảo sao Hoa Anh Đào bị vặt không còn cánh hoa nầu, trong khi Đường Hoa Nguyễn Huệ thì đến qua mồng, gần bế mạc vẫn còn chỉn chu vãng cảnh thơ mộng trữ tình, đéo dăng dây rào chắn mẹ gì, hoặc các giỏ hoa, xe hoa dọc sông Hàn thì chả ai thèm lấy, chả ai thèm canh.

 47. #52 by buata on 2012/01/12 - 23:55

  Địt Mẹ con Zì mồm lồn chắc lại sẽ lên giọng “Zì đéo bao giờ đi vào làn ô tô…Zì đéo bao giờ…blah blah…” Có cái lồn ý…địt mẹ các cô đang đi sát lề bên phải (trên làn xe máy) thì đột ngột đằng trước có cái xe tải nó đỗ mịa chắn đường…hoặc giả có thằng nó đi ngược chiều mẹ lại….ở Nụi thì đừng bao giờ tin vào những điều hão huyền như vậy…các cô đéo leo lên vỉa hè mà phóng thì xin mời 9h đến công sở…hoặc 8h tối về đến nhà…


  “Đi với bụt thì mặc cà sa…đi với Ma thì mặc áo giấy” Địt mẹ nhiều lúc thấy con Zì nó Xa-lông mà phát tởm nôn…địt mịa!
 48. #53 by trungduong on 2012/01/12 - 23:57

  Mon Général,

  Sorry that I write this comment in English, only a 2-cent opinion, for those who live in the States. Thanks

  Don’t take me wrong. I love the United States as a free nation and I want it strong and mean. But… the “arrogant” and disrespectful attitude of some USA citizens towards the world does not help. USA won’t be able to win a major armed conflict anymore. Despite its absolute fire power and high technologies, USA did not and would not get out with honors wherever, either in Viet Nam, in Irak, in Afghanistan.

  Random stupid acts like those committed in Abu Ghraib, killing sprees by a few sadistic individuals in Irak and Afghanistan, cutting off ears, fingers and genital parts, then this latest example

  Don’t ask why people in some parts in the world wow to kill Americans for revenge.

  No time to debate in this blog regarding the merits. But feel free to throw me stones, rocks or whatever as usual. I am following and debating with respectful individuals on the GOP’s 2012 presidential race in USA with neo-cons candidates. Some of them are so entertaining that I can’t believe that they are representatives (Michele Bachman, Rich Perry, Newt Gingrich, Rick Santorum). And there was this McCain-Palin tandem in 20-8. Sarah Palin for Vice-President ?

 49. #54 by AnhZeoHoanh on 2012/01/12 - 23:59

  Thủ trưởng(tt) đơi bọn đệ mạt ./ chạn hói, tế ngẩn,vìa gai, DoG đao goài bai? Lên chơi với tt đi

   

  tt đang phê bọn gẳm ạ, phê ở một nơi xa gất, nơi khung zời đài những kĩ liệm hư hao, mà giờ tt nhiền lại, thật, như ./

 50. #55 by The First on 2012/01/13 - 00:01

  Cho Phớt gửi lời cảm ơn trân trọng đến Trung Tướng.

  Phớt cảm ơn Trung Tướng về bài tập mũi Thập Tĩ Công.

  Phớt bị viêm mũi dị ứng theo mùa, đã 5 năm nay, khổ sở rất dù đã chạy chữa đủ trò, từ lâu đã không thể dời lọ thuốc xịt Phờ-li-xô-nát, (từ trước đến giờ hít vào cỡ ~12 lọ). Đéo biết phổi phủng còn ra gì không.

  Nhờ bài Thập Tĩ Công, đã 1 tuần nay Phớt đéo phải hít Phờ-Li-Xô-Nát, mà mũi cảm thấy thông như hầm Thủ Thiệm.

  Tuy nhiên, cách áp dụng của Phớt có hơi khác so với Trung Tướng viết vì Trung Tướng, với đặc tính của một thiên tài – đãng trí, có thể quên mẹ đéo ghi vào. Phớt xin ghi lại ra đây.

  Bài Thập Tĩ Công của TT:

  (i) Ngậm mồm.

  (ii) Hít hơi. Ngưng thở.

  (iii) Vận cơ bẹn mút mạnh Kèn vầu bụng. Nhả hơi.

  (iv) Lặp (ii) và (iii) 10 lượt. Tổngcộng 10 Công, xong Bài.


  Tại bước 3, do TT không ghi rõ mút kiểu gì, Phớt làm như sau:


  Vận cơ bẹn, mút kèn vào bụng, nhưng mút nhả liên tục liên tục đến hết hơi, tức là đéo thể nhịn thở được nữa thì dừng mút, nhả hơi.


  Phớt làm mọi lúc mọi nơi, lúc đang đi xe mái, lúc ngồi họp, lúc đi chơi với vện.. và hehe đéo biết có đủ 10 lần hay không.