Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:30

  Đù mé con Fập Mìn chại đâu gùi. Zì book online có được đéo đâu. Hộ Zì quả Victoria Res đi con Mìn

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:34

  Mẹ bọn con Lợn. Zì muốn lấy tưliệu về Saba Cathedral.  Tuyền khuyên vớvỉn.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:35

  Khoảng mồng 3 Tết nhớ chưa con Fập Mìn. 2 ngài thôi là đủ.

 4. #4 by theriver on 2012/01/11 - 22:45

 5. #5 by Phang_Phập on 2012/01/11 - 22:49

  @Con Thối: Khoảng mồng 3 Tết nhớ chưa con Fập Mìn. 2 ngài thôi là đủ.
  Đã xong, anh vừa gọi cho đệ anh, khó đéo gì, yêu cầu phòng như nào, đơn hay đôi,… còn mồng 3, 4 Tết tức 25,26/1 anh đặt hộ cho, chắc chắn có gồi. Mai anh lấy tài khoản rồi chuyển thẳng tiền cho bọn Vic Res là yên tâm có phòng.
  Định đi ngủ phát thì lại bật dậy.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:56

   Já nhiêu đới con nài. Có đắt gấp gưỡi ngài thường không đới?

 6. #7 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 23:08

  Free thì sao lại có bẩuhiểm hả?

   

  Anh đi làm thì nộp bảo hiểm xã hội, 1 phần tiền đó vào y tế, kêu bằng bảo hiểm y tế.

   Còn đi làm hay ko thì free tất, nhưng nêú Dì giàu muốn nhanh tốt bền bác sĩ nổi tiếng thì mời xùy tiền khà khà

   

 7. #8 by tieuthithi on 2012/01/11 - 23:16

  Hiahia Zì yêu ở fòng nầu thì mật thư cho em nhớnhớ 

  Đã thế em đổi ý ko đi Cam nữa,  mùng 4 tết em cũng đi Saba
  Cấm gái nầu bám càng theo nữa nhớ 
   Háhá…
 8. #9 by DOREMY on 2012/01/11 - 23:28

  Chào các anh chị Bựa!
  Các Bựa dịch hồi ký của Steve Jobs ra tiếng Vịt theo thể văn bựa đi, em book cuốn

 9. #10 by bonse_vic on 2012/01/12 - 00:37

  Đệt cụ phập mìn ra tết lên bắc hà ngày nào đới. 2 năm rồi năm nào anh cũng phải lên lào cay năm nay đéo biết phải lên không. Pm anh cái nếu phải lên off phát nhể

 10. #11 by vịt bầu on 2012/01/12 - 02:08

  Được gòi, cho nhiều đá vầu là hết chát gòi, hỏi bạn Túp Mày ra ngay cách pha chế. Cốc to tổ bố toàn đá, sau đổ 1/2 gin và 1/2 tonic, vắt ít lemon thì chiến. Mà vị chát là từ thằng tonic chứ gin đếu đâu, anh nhấm thử gin chát đéo. Uống Tonic không chát bỏ mẹ.

  Giờ anh chơi mẹ Sprite + Tonic + Gin cho mấu, hố hố. Anh vẫn còn bình Sprite vì chước hay chơi Sprite + Rum. Hết mịa Rum rồi, đéo thích Gin lắm, mai lại đi mua chai Cướp-Giết-Hiếp vậy.

 11. #12 by Bố on 2012/01/12 - 03:37

  hố hố, địt mẹ, con mụ nặc nô cáu nhặng sị như chó ăn vã mắm. đồ liệt buồi có khác.
   nó khuyên vì mụ có nói rõ mục đích đéo đâu.

 12. #13 by Mit on 2012/01/12 - 08:00

  Hay thế này, các em lôi mẹ nó con ô ba ma ra dìm chết cụ nó đi, đầu sỏ đế cuốc. Cho em Mít đéo cãi nổi phải công nhựn chế độ mình ưu việt, thế mới kinh.@ cô Củ Sâm
  Mít là Mít công nhựn chế độ ta ưu vịt con mẹ nó ngai và luôn….hố hố hố

 13. #14 by Già Không Đều on 2012/01/12 - 09:35

  Bà Dì đéo book được phòng online ở Victoria Sapa là thế đéo nầu hử?

   

  Đây nè, nhập phòng mồng 3, chuồn khỏi mồng 5, giá public bèo nhất 350 Tơn ( 175 Tơn/ 1 ngày), Kingsize Bed cho Dì và phụ kiện rồi đó.

   

  http://www.victoriahotels-asia.com/eng/onlinebook/owsstpone2/VS2/from_CA

   

  Mà đéo mẹ, vé tầu khứ hồi toa riêng của tụi này giá cao phếch nhờ, 360 Tơn, quá cha tiền phòng.

   

  P/s : Giá public bao giờ cũng cao nhất, nếu muốn rẻ hơn, cứ book qua tụi công ty du lịch đối tác của Victoria , nó book lại với giá đôi khi có thể giảm đến 30 – 40%. Rẻ nhất là có em nào quen làm phòng sales nhờ lấy giá nội bộ là bèo nhất he he, mà Bà Dì đại za ai làm thế nhờ he he.

 14. #15 by Black Sheep on 2012/01/12 - 09:58

  @Zì:

  Tôi có việc cần nhờ Zì tư vấn. Số là tôi rất muốn quay lại với em ẻm mà không bít thế nào.
  Tình cảm thì tôi vẫn còn, nhưng lại lo đéo biết đéo mẹ rồi ẻm có cắm sừng tôi nữa ko
  Lá số em ẻm Zì đã xem. Lá số của tôi thì do bô lão không nhớ chính xác, nhưng ngày giờ đó là tôi chắc. Những điều tôi đã xem và Zì đã xem đều đúng cả mới chết chứ.
  Thành Zì.
 15. #16 by Black Sheep on 2012/01/12 - 10:04

  Ô cái địt mẹ đã đặt Private cơ mà nhể, hehe?

  @Zì: Zì mà nghỉ bình dân thì tôi đặt được cho cả đống. Tôi chơi mới một đồng chí CAM gộc trên trển, hehe. Còn resort thì đéo có xèng nên chưa bao giờ vào.
  @Cô My: Cô gọi hồn con Lói lên đây. Đéo mẹ con nài tài năng lắm đấy.
  @Cô Bín: Bọn nó đục thông mũi cô rồi xịt nước rửa hử. Thế đúng là hehe xoang rùi.
 16. #17 by Phang_Phập on 2012/01/12 - 10:12

  @Dì thối: Já nhiêu đới con nài. Có đắt gấp gưỡi ngài thường không đới?
  ===>Gọi qua số đt này : 04.39330318 để book phòng, qua công ty du lịch này thì sẽ rẻ hơn rất nhiều đéo ai book trực tiếp giá chát bỏ mẹ ra, giá phòng superior: chỉ là 175 tơn + 15%= 202 Tơn và Phòng Deluxe giá 190Tơn +15% = 218 Tơn/1 ngày đêm. Còn rất nhiều phòng cho ngày 25,26/1 tức mồng 3 mồng 4 Tết ta. Chúc vui.

 17. #18 by Банан on 2012/01/12 - 10:14

  Zì muốn lấy tưliệu về Saba Cathedral.  Tuyền khuyên vớvỉn@ Lôn vầu Zì: 

  Đi lấy tư liệu về Saba Cathedral mờ lại muốn đi như Lãnh đạo Trung ương đến nhà dưn chiến khu cũ chúc tết thế mà không thấy cắn rứt lương tâm à? Anh có thể tư vấn cho chiến đi của Zì chỉ hết 1 trẹo cụ(50 Tơn) vưỡn đảm bảo. Phẩy coi đó như chiến hành hương mới phẩy chứ nhỉ? Tự mình mò mẫm thì mới gọi là đi sâu đi sát vào quần…chúng mới có tư liệu thực sự về Christians & Saba Church. Xiền vênh ra có thể hiến mờ hông hoang phí thế thì mới mong giở nên True Believer & bấthủ chứ nhở.
 18. #19 by Phang_Phập on 2012/01/12 - 10:15

  @BonSE_VICH: Lên Bắc Hà chỉ ra chợ phiên uốn diệu và tán gái Mông đồng bào thôi, thời gian thì phải hết Tết mới thú.

 19. #20 by bĩnh bầu on 2012/01/12 - 11:36

  Đận rồi chú có chén em Y’cuc, Y’thu hay Hơ-run nào hông @ Phang phầm phập

  Bĩnh tôi đi với vện, phảy nghiêm văn chỉnh tý. Bửa sau nhốt vện ở nhà sẽ ghé Tuấn Vũ. Thanh củi cô.

  Zì muốn đi Saba, là để chui chong fòng ấm, nhiền ga jời lạnh như gửa đít, gùi lấy hứng để biênlách, cơ mà? @ TT    

  Nhẽ muốn trở về thời thịt cắt chim sun ở Nga chăng? Đúng là đồ dở hơi, quả ngọt không thích thích quả đắng. Chúc mụ biên được vài cái hay ho cho quán Bựa nghía.
   

 20. #21 by bĩnh bầu on 2012/01/12 - 11:57

  Biên về Saba Cathedral mà muốn chui trong phòng ấm thì ngồi nhà nhờ mẹ bác Gúc cho xong, đi làm đéo cho hao xèng.
   
  Trong Ban mê
  Cathedral cực nhiều, anh đi đến đâu cũng thấy những Hang đá trang trí cho Nô-en. Có cảm tưởng như đang lạc vào vùng Công giáo toàn tòng. Dân cafe sẵn tiền có khác trang hoàng cho Nô-en khéo còn hơn ở các thành phố nhớn.

 21. #22 by bĩnh bầu on 2012/01/12 - 12:04

  Tên Jojo mà TT réo nhẽ đang mụ mị vì chưa tìm được chỗ đầu tư cho năm tới. Hễ có cửa réo anh em cái nha, đừng có xơi mảnh đới.

  bài này bọn Bựa nghía đi.

 22. #23 by CAM on 2012/01/12 - 14:25

  @Thithi: Công nhựn cô Cam jỏi thật, chị fục cô lắm . Uốn ba tấc lưỡi mà uýnh cả thế jới hehe… jỏi xoay chyển và đảo ngược các vấn đề dẫn người nghe vào một mê hồn trận không lối thoát .
  =========

  Híc, oan Cam quá cô Thi ui! Mê lộ này là bởi tội ác tày giời của lão Pháo cùng ku La cơ.

  Số là Cam sớm biết long thể bất an bèn quát tả hữu dìu Người lui về hậu cung an nghỉ. Nước một ngày không thể không vua, Quán một ngày không thể không TT, phỏng? Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Xảy đâu Đề Đốc Tổng Binh Pháo Xịt đương trấn binh ngoài quan ải cùng nội ứng Tổng Quản Thái Giám Cola mưu kéo quân về cướp ngôi Bựa, xí lộn ngôi Báu, gây triều chính nhiễu nhương, quần thần thất loạn. Ôi quả là:

  Bẻ hết phím PC khó ghi hết tội Pháo
  Xóa sạch còm Quán Bựa khôn rửa sạch mùi La (aka lừa)

 23. #24 by CAM on 2012/01/12 - 14:26

  Bẻ hết phím PC khó ghi hết tội Pháo
  Xóa sạch còm Quán Bựa khôn rửa sạch mùi La (aka lừa)
  Nhẽ nào Trung Tướng dung tha,
  Ai bảo con Cam chịu được?

 24. #25 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 15:56

  Tô iđây các anh các chị ơi, mũi tôi bấy giờ sưng to , cao hơn, trông như Tai cácanhchị ạ , tôi mong nó sưng mãi thế nài giống tai cho sướng khà khà !!!

   bác sĩ nói 3 toàn nữa là mũi tôi ok, vạy là tôi sẽ ngưởi đc.

      Bao năm không nhớ mùi lồn

  3 tuần nữa biết, sồn sồn làm chi !!!

   

   khà khà khà.

   @ con Dì

  Cô đi viết bài thì phải xuống Cát Cát, thuê cái phòng trên đỉnh, nhiền ra thung lũng phía dưới , và phản tây phàn phía xa mới lên thơ, bẩu nó mang cho 1 ôm củi, ném vào lò sưởi nghe gỗ thông nổ tí tách, ấm cứ là xực lên, cầm li cà fê nóng ra ban công ngồi ngắm núi, địt mẹ mò vầu resort nghe ông Mông đểu thủi cái sáo đểu thì có mà viết vào lồn vào lồn 

 25. #26 by CAM on 2012/01/12 - 16:08

  @ Lucky: Bạn là gái? là Giáo sư ở Đức? Nhiệt liệt chúc mừng Tinh Hoa và Thành Đạt của bạn. Thật, hiếm ai sử dụng song ngữ Anh – Việt nhuần nhuyễn như bạn thế này:
  ===========

  Lucky

  Lucky 16:43 27-12-2011

  @DG, Cam : cặp đôi xong kím hiệp bitchs này múa đẹp đéo chịu.

  =======

  Nhìn vào đây Cam biết, khả năng đọc hiểu của bạn là 50% cho tiếng Anh, 50% cho tiếng Việt. Rồi đơn giản, bạn sẽ 50 + 50 để nói rằng mình thông suốt 100%. Rất tiếc, logic ngôn ngữ không phải bài toán cộng lớp 1. Thành thật chia buồn!

  Dưng cũng không sao. Khiếm khuyết  tư duy logic rất đông đúc, khoảng trên 60 – 70% lận. Vì thế Lucky đừng lo mình không nhiều bè bạn cùng tầm vóc. Cam hết sức thông cảm và kiên nhẫn. Mình bắt đầu vào bài i tờ i ti sắc tí, nhá

 26. #27 by CAM on 2012/01/12 - 16:31

  @Lucky Từ ông Cụ và Jesu , chị bay mịa qua Đạo Ông Bà , chổ nào ông Cụ có liên quan với Đạo Ông Bà ?
  ======
  Chỗ này nè Lucky

  1. CAM

  CAM 05:34 11-01-2012  @Pháo:

  So sánh Ông Cụ với Jesus đúng tất.

  Nghe đây đồ ngu, đạo ngươi Thiên Chúa, ngươi thờ phượng Jesus. Đạo ta Ông Bà, ta thờ tổ tiên, tiền hiền cùng  anh hùng dân tộc (aka uýnh ngoại xâm).

  Đó đó Lucky thấy màu xanh hy vọng hông? Anh hùng dân tộc uýnh ngoại xâm là Ông Cụ đấy. Thật ra cái đạo thờ anh hùng dân tộc này có khắp nơi trên thế giới, không chỉ VN đâu nha. Với Pháp, đó là Jeanne D’Arc được Giáo hội phong Thánh, Với Mỹ là Tổng Thống  George Washington, Abraham Lincoln.. được thượng đầu lâu trên đỉnh Rushmore. Với Ấn là Thánh Gandhi, Với Đức là Thống chế Paul von Hindenburg, Với Anh là Đô đốc Horatio Nelson. Dễ hiểu nhỉ?

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 16:43

  Zì đơi bọn ngựa lùn

  Zì thank các cô, zưng hehe Zì đã búc được 1 fòng ở chên đỉnh lúi nhiền suống thunglũng Đéo Jì, đéo thèm ở cái Vic Res tinhtú nữa haha.

  Cầu mong mấy hôm đó jời Saba lạnh mẹ âm độ cho xoắn cả kèn vầu. Đàng nầu thì cũng chỉ zùng để đái thôi mà hehe.

 28. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 16:44

  Zì định bốt bài mới cho các cô chưởi nhao zưng buồn ỉa quá Zì fải đi ỉa đã.

 29. #30 by ongcu69 on 2012/01/12 - 16:47

  Hình như con Zì bị hách ních. Đéo gì toàn luyên thuyên luyên thuyên dồi tự nhận kèn chỉ dùng để đái như con dở hơi.

 30. #31 by ongcu69 on 2012/01/12 - 16:52

  Zì bất hủ kiểu lồn gì mà phải nhờ bọn bựa búc hộ khách sạn Saba? Địt mẹ thằng nào hách con Zì dồi.

 31. #32 by CAM on 2012/01/12 - 16:53

  @Lucky: Lòng vòng một lúc …chị đưa mie anh Pháo lên hàng lãnh tụ : “Nếu Chủ tịch nước 1945 – 1954, ngươi sẽ làm gì để toàn Lừa thoát lừa?”

  ==============

  Hihi, lão Pháo IQ âm tính đưa lên hàng lãnh tụ quốc dân đồng bào chửi nát mặt Ky ơi. Là khát khao, là ước ao làn da nao làn da nao của lão í đới, chính miệng lão thổ lộ nhớ:

  1. Y_Cà_Pháo

   Y_Cà_Pháo09:31 10-01-2012

     Chúng mày không thấy rằng càng ngày cuộc sống của chúng mày càng khốn nạn, quyền lực của Đảng càng ngày một lung lay. Chắc chắn rồi sẽ có biến động. Những bài học lịch sử như thế này không giúp gì trong việc ra quyết định trong những thời điểm nhạy cảm như những năm 54 à?

  Thấy chửa, Pháo đòi làm nguyên thủ để quyết định lại 1954 cơ. Giấc mơ không tốn phí. Cứ mặc lão trèo cao ngã đau đi Ky. Hôm nay chửa thấy lão vào trình bày IQ tiếp theo, chắc đang nằm bó bột . Nếu Ky có cam chuối đi thăm, nhớ nhắn Pháo nấp cho kiên kiến kẻo Cam uýnh gãy nốt chân còn lại.

 32. #33 by Già Không Đều on 2012/01/12 - 17:00

  Mệ Cam này đúng loại đọc sách nhiều muốn khoe thành quả nên hóa mẹ thần kinh rồi. Biến đi cho rảnh đất Quán Bựa mệ ah, lằn nhằn như con ngộ chữ í, địt mẹ chướng đéo chịu nổi.

  Lấy đéo đâu ra cái khái niệm tạm gọi “Đạo Ông Bà” thì phải thờ ông Cụ hử?

   

  Bố Ông Cụ xác nằm tút tận Cao Lãnh mà Ổng có thắp hương cúng giỗ thờ phượng được ngày nào không mà địt mẹ bảo thiên hạ đéo bà con dòng họ gì với Ổng  cũng thờ Ổng là sâu?

   

  Anh ngồi mâm trên trong Tộc Họ của Anh đây mà có bao giờ nghe bô lão cúng bái hay nhắc đến công ơn Ông Cụ trong tất cả các ngày giỗ chạp đéo đâu???

   

  Địt mẹ thử hỏi có ai theo “Đạo Ông Bà” mà ngày Ông Cụ chết ( ?) làm mâm cơm cúng ổng không? Ổng là thành viên gia đình của Ổng xứ Nam Đàn quê Ổng thôi chứ, bắt Ổng nhập hộ khẩu mọi nhà sao được!

   

  Đạo Ông Bà đéo ai thờ Người Dưng, dù He/ She có vĩ đại.

   

  Biến mẹ đi mệ Cam liên thiên như con cặt, càng nói càng thấy ngu và đéo đi đến đâu.

   

   

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 17:16

  Đì mé con Cụ Chín chứ.

  Zì huyênthuyên cái buồi Zì đây nài. Mà Zì ngẫn mẹ nó gòi.

  Từ đầu năm 2012 đến nai hehe quả kèn khủng mà Zì gất tựhào đã huyềntuyền chỉ zùng để đái. Tấtnhiên kèn kẻn mà zùng vầu chiện khác (aka Không Fải Đái) thì vưỡn được thôi, zưng mất mẹ hết tự-tin gòi, nên đéo zùng any more hehe.

  Mặtmũi Zì cũng tựzưng bụp-fát jở nên xấuxí kinhtởm. Trán đầy nếp nhăn, còn mắt thì đầy bọng.

  Quả tạ 30Kg cuối tháng 12/2011 Zì còn đẩy ngon 24-27 nhát, jờ cố mãi chỉ được 19-20 nhát.

  Mà tất-cả chỉ ziễn ga trong 2 tuần thôi nhế đù má.

  Jàhói mẹ gòi huhu. Hay tựtử chết bà đi cho sớm chợ nhở.

 34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 17:17

  May mà vưỡn uýnh gốp được hehe. Chứ đéo lết nủi 10km nữa thì đúng là fải đi chết chứ còn đéo jì.

 35. #36 by Enterprise on 2012/01/12 - 17:21

  @Cô Cam:

  Theo anh hiểu thì đạo Thiên-chúa thờ Thiên-chúa, không phải thờ vị có tên là Jesus. Vì-sao người có tên Jesus lại được gọi là Chúa? Vì người theo Thiên-chúa-giáo tin những điều Ngài Jesus giảng là những gì Thiên-chúa muốn con-người thực-hiện, và họ thờ bản-tính Thiên-chúa trong con-người của Ngài Jesus: công-minh, chân-thật và yêu-thương tuyệt-đối.

  Về “Đạo ông bà” mà cô nói, anh nghĩ không thể xếp vào tôn-giáo. Theo tín-ngưỡng của người Việt, khi con-người chết thì họ trở-thành người âm và người âm cũng sống song-song với người dương nhưng không thể nhìn-thấy nhau, không thể nói-chuyện với-nhau nhưng vẫn có-thể “hỗ-trợ” nhau trong cuộc-sống. Và người Việt tin rằng nén-hương, bàn-thờ là để thể-hiện sự-thương-yêu và tôn-kính người đã khuất. Đối-với người Việt, ông bà vẫn sống mãi với con cháu. Họ là một thành-viên của gia-đình, không phải thần-thánh.

  Từ Thánh-nhân(Saint) không thể hiểu là Thần-thánh(God) được. Như-vậy, việc cô bảo ông Hồ là anh-hùng dân-tộc (nếu đúng) thì ông Hồ chỉ là  thánh-nhân.

  Vậy, sự so-sánh ông Hồ với Ngài Jesus (theo cách hiểu của người theo Thiên-chúa-giáo) là khập-khiễng.

  Nếu cô xem Ngài Jesus cũng là một con-người như bao người khác thì đó là chuyện của cô, nhưng sẽ không thể thuyết-phục người theo Thiên-chúa-giáo công-nhận việc so-sánh này.

  Nếu cô muốn người theo Thiên-chúa-giáo công-nhận việc so-sánh, mời cô chứng-minh sự-tương-đồng giữa ông Hồ và Ngài Jesus về sự công-minh, chân-thật và yêu-thương tuyệt-đối.

  Hehe.

 36. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 17:21

  @con Cụ Chín

  Zì búc fòng online chên Saba bỏn thế đéo nầu decline cả 2 cái thẻ của Zì, nên Zì mới fải nhờ các cô chứ địt mẹ.

  Zưng jờ Zì búc được gòi, đéo mất xèng cọc.

 37. #39 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 17:23

  Dìvĩ đại phán cho vaì câu về thu phí liu hành của con Thăng la đệ dì có đc không, địt mẹ hôm nai nó trả nhời trên truyền hình có vẻ tự tin rất ?

 38. #40 by Via Nguyen on 2012/01/12 - 17:28

  Con mặt ./: mắt có bọng là trước khi ngủ bú nhiều nước quá đấy. Bú ít thôi, kê gối cao vào. Nên mát xa mặt thường xuyên. Anh trẻ trâu mà còn có bọng mắt nữa là, kêu kêu cái buồi.

 39. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 17:28

  Đì mé con Bín chứ

  Con Thăng Đinh đem cái fí liuhành ôtô & xe-mái ga để zọa quầnchúng Lừa thôi chứ cỏn biết chắc là đéo thựchiện được. Cỏn zọa thế để cỏn zễ bề ga lịnh thu fí nộiđô sớm trong thờijan tới.

  Địt mẹ zưng zù jì thì jì, chỉ ziêng việc tỏ ý muốn thu fí liuhành kiểu đổ-đồng trên đầu-fươngtiện như con Thăng nói, đã cho thấy con Thăng nài chỉ đi móc cống là được, bộ-trưởng cái đầu buồi jì.

  Ngu đến vãi Chạn, ngu quá ông cún nhà Zì. Đéo mẹ ngài xưa Zì nhận cỏn là đệ, jờ Zì hehe đuổi mẹ, đệ Zì đéo có đứa nầu ngu thế.

 40. #42 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 17:35

  Ngai cả phí nội đô nó cũng khó thu rất, lại xây cái cổng ở khắp các cửa ô để xe chui qua thu tiền hả? thu như tự động Sinh thì Lừa trốn mẹ hết thu vào lồn ? Dì đuổi con Thăng la là đúng, đệ đéo dì mà ngu quá hà hà !!!

   

 41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 17:37

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (2) Fí liuhành xecộ, như cái tên ổng cho thấy, đéo thể tính chên zungtích fươngtiện được. Một xe zùng nhiều (như xe khách) đéo thể nầu chịu fí liuhành jống một xe zùng ít (như xe jađình).

  Nếu thu fí recurrent zạng đổ-đồng như con Thăng zọa, thì đéo biết là nên gọi đó là fí jì, và thu thế nầu cho côngbằng.

  Trong cơcấu já xăng/zầu cũng đã có fí liuhành gòi (đéo biết hiệntại còn không, vì Bê Xê Tê hai gêugao là fải bù-lỗ). Và fí liuhành tính trong já xăng là còn có-thể chấpnhận được, tuynhiên cũng đéo côngbằng cho các fươngtiện “không-liuhành” (tỉ-như mái-fát-điện..).

 42. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 18:04

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (3) Trong các lýthuyết kinhtế vĩmô, thì khi có lạmfát, việc thu thuế của chánhfủ là cựckỳ nan-jải. Khi Lừa đang chiệu lạmfát fimã như hiệntại (lạmfát 2 chữ-số là fimã gòi nha), thì vướnđề thuế chính là vướnđề đao-đầu nhất.

  Bởi thuế chính là 1 trong các yếutố quantrọng nhất làm lạmfát tăng cao. Mời coi lại các cồng của Zì về Lạmfát.

  Để chống lạmfát, Bê Xê Tê fải quyếtđịnh miễn/jảm thuế thunhập cánhân 2011 và zựkiến cả 2012. Khoản nài júp jảm nhiệt cho lạmfát Lừa vầu quãng 35,000 tỷ Cụ/Năm.

  Tổng thu ngânsách (gọi chung mẹ là Thuế nha) của Lừa năm 2011 vầu quãng 550,000 tỷ Cụ. Khoản 35K tỷ xèng thuế TNCN sẽ júp jảm bớt khoảng 7% nhiệt lạmfát.

  Zưng địt mẹ con Thăng Mặt Buồi định thu bụp-fát thuế liuhành trên 33 trẹo xe-mái và khoảng 1 trẹo ôtô (đã trừ xe công và xe côngcộng). Số xèng thuế nài vầu quãng 50,000 tỷ Cụ/Năm.

  Đéo mẹ thế là xong, lạmfát lại được bổ thêm 10%. Miễn/jảm thuế TNCN làm buồi jì đâu.

 43. #45 by leloi on 2012/01/12 - 18:15

  Thế theo Zì vĩ đại nên làm gì để giải quyết tắc đường ?
  Zì phán đi để anh đập mõm con Thăng .

 44. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 18:23

  Tiếp bàn về fí liuhành đánh chên đầu fươngtiện của con Thăng Mặt Buồi.

  (4) Vậy thì, chó nó cũng thấy việc thu fí liuhành của con Thăng Mặt Buồi là trò cứt-đái, zưng cỏn mần thế để mần jì?

  Cỏn có 2 mụcđích.

  Mụcđích #1 cỏn nói ga mồm, là (1.a) để lấy xèng đầutư hạtầng, và (1.b) jảm kẹt xe.

  Nếu coi mụcđích (1.a) là chính, thì địt mẹ việc con Thăng nài thu fí đổ-đồng chên đầu-fươngtiện là cựckỳ bốláo. Đéo có chiện xe công thì không fải góp fần đầutư hạtầng, và cũng đéo có chiện 2 xe có cùng zungtích độngcơ thì fải góp số xèng đầutư hạtầng như nhao.

  Còn nếu coi mụcđích (1.b) là chính, thì địt mẹ con Thăng sure sẽ hầu-như đéo đạt được, zù chỉ một fần gất bé.

  Bởi sao?

  Bởi zững xe hiện đang liuhành đéo vứt đi đâu được, cũng đéo xuấtkhẩu được.

  Bọn nầu đéo chiệu nủi fí liuhành (có-thể bằng 1/4 játrị xe cho mỗi năm, nếu các cô chại một em Matiz cũ) thì fải bán xe đi, hoặc zùng xe để kinhzoanh mà đỡđần khoản fí fải đóng. Cả ôtô lẫn xe-mái đều thế.

  Như vậy là sốlượng xe liuthông đéo jảm, mà còn có xuhướng tăng (vì bỏn fải chại kinhzoanh để bù fí, tỉnhư Zì fải mần taxi nghiệpzư hehe mặczù trước đéo cần). Thế thì hết kẹt xe cái đầu buồi được hả?

  Tinhiên việc thu fí đó có-thể hãm tốcđộ tăng xe cánhân trong các năm tới, đặcbiệt là ôtô. Vướnđề nài lại mang đến zững hệlụy kinhkhủng khác mà Zì sẽ ziễnjải trong bài Town-car.

 45. #48 by voong ngau pin on 2012/01/12 - 18:31

  Cô leloi chưa đọc Yangun đéo môtô hử, hỏi đéo gì như bam thế

  Lồn bà đây

 46. #49 by bĩnh bầu on 2012/01/12 - 18:38

  Bĩnh tôi đưa bài này mụ Tướng ngó chưa, cho vài lời bình loạn.

   Sử cũng hay, nhưng biết Sử đã tan òi, biết òi khổ lắm nói mãi, có ra xèng đâu.

  Cứ như bài trên, nếu không thoát Lừa được thì bọn Lừa nên mần chi mần chi cho khỏi lâm vào bước đường cùng như tên Vươn Tiên lãng. Chả nhẽ làm liều thuốc chuột Lói.

  Tết đến nơi mờ xèng còn ở tận đẩu đâu, em Hấp mần chi mờ xèng nhiều chia sẻ cho bọn Bựa chút em.

 47. #51 by DOREMY on 2012/01/12 - 18:39

  fí liuhành tính trong já xăng là còn có-thể chấpnhận được, tuynhiên cũng đéo côngbằng cho các fươngtiện “không-liuhành” (tỉ-như mái-fát-điện..).@ Zì


  Theo Zì, có PA nào tốt hơn? Nếu Zì là cô Thăng ?

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:30

   Nếu Zì là con Thăng thì Zì có 1001 fươngán để đưa jaothông Lừa lên đỉnh, em ui.

 48. #53 by nang_giua_trua on 2012/01/12 - 18:40

  Jàhói mẹ gòi huhu. Hay tựtử chết bà đi cho sớm chợ nhở.@TT
  ………
  Gìa hói là món quà quý giá của Chúa mà có phải ai cũng may mắn được nhận đâu Trung Tướng? Có gì mà phải buồn chứ? Nắng cũng đang chờ ngày già hói đây!

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/12 - 19:29

   Zì còn nhiều việc chưa làm, nhiều Vàng Son chưa yêu, em ui.

 49. #55 by Old Sung on 2012/01/12 - 18:43

  Mịa  Hoàng Nổ hôm nây lại chửi Thăng Bốc bốc La rùi à. Dưng chưởi là đúng. Anh khen.

  Đjit mẹ con này nhìn cái mặt xôi thịt phu phen thế biết là loại nổ tung giời, lưu có cỡ, chứ tài thật lấy đéo đâu!

  Mả cụ con cỏn lúc điếu nầu cũng vin vào cớ giảm ách tắc để mõi tiền dân, rùi lại đem làm đường đểu kiếm miếng. Có mà giảm ách tắc được cái con đầu buồi.

  Hố hố, cỏn còn cao giọng “chịu trách nhiệm” về cháy xe nữa chứ, một trò mỵ dân cũ rích. “Chịu” như thế nào thì con cỏn đéo nói! Đem tiền nhà ra đền hay tự treo cổ để thể hiện. Quá lừa trẻ mặc quần thủng đít.

  Còn ngu quá thế đéo chẳng bị cho xuống để khỏi mang tiếng Bê.

  Đjit mẹ, nhìn cái mặt tối thui, tất ngu đéo biết liệu thời cuộc mà nổ vừa tới thì còn ghế. Ôm mỏ dầu xúc bẫm, nhờ gặp thời con cỏn tưởng mình giỏi lắm. ĐM giống Lừa là thế.

   Hố hố.

  P/s : đương thời khủng hoảng, con nầu đói có thể kiếm thêm bằng nghề nầy nếu có chữ. Há há

 50. #56 by leloi on 2012/01/12 - 18:43

  He he, con Bín bị thối mũi vì gặm lìn nhiều quá,
  Anh mầy đéo đọc bài bải hay đọc mà quên nên mới hỏi. Bam cái mả bố thằng bị giang mai mồm. He he. Thành thùy lìn.

  Zì vĩ đại, nhỡ đâu con # nó nói ô tô city không chịu được nhiệt thì gửi về quê cho nông văn dân cưỡi.