Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Bố on 2012/01/11 - 13:30

  tộ sư con fa. thơ đéo gì mà hay thế chứ. cười rung mỏi cả chim vì con này

 2. #2 by tieuthithi on 2012/01/11 - 13:33

   Công nhựn cô Cam jỏi thật, chị fục cô lắm . Uốn ba tấc lưỡi mà uýnh cả thế jới hehe… jỏi xoay chyển và đảo ngược các vấn đề dẫn người nghe vào một mê hồn trận không lối thoát . Nghe đi nghe lại một hồi rùi không biết là cô và mọi người tranh cãi về cái jì, vì nó đã rất xa chủ đề ban đầu .

   Chị đoán cô là jai, chứ gái hiếm người xảo ngôn lạ lùng được như cô 

 3. #3 by tieuthithi on 2012/01/11 - 13:42

  Mai mốt ợ chốn nài

  Anh có nghe tiếng nộ

  Là chúng-em đương cố

  Thạ bom thai fừn anh “

  Chết cười với cô Fa mất thui . Ông  thợ thơThanh Hải í mà còn sống chắc fải lạy Fa làm sư fụ hehe…
  Nhẽ Fa đặt tên tác fẩm nầy là  “Mồm anh bom nộ” nhở 
 4. #4 by koolarsenal on 2012/01/11 - 13:43

  Thật phục e Cam khi đã có những lập luận đanh thép để vả vào alo của những đứa tự cho mình khách quan , yêu sự tốt đẹp đã nguyền rủa ông cụ 1 cách thậm tệ, trong khi bản thân chúng lại tôn sùng 1 cái giáo hội căng gì đó đầy rẫy những sự việc thối nát ko kém. 

  Những lập luận của  e Cam có thể gói gọn như sau:
  – Trong hoàn cảnh lúc đó, làm được như ông Cụ là quá tuyệt vời. Tất nhiên, trong chiến tranh đòi hỏi phải có sự gian xảo, mưu mô, thậm chí là lật lọng trong đó, nếu không thì kẻ chết là mình. Cái chúng ta cần biết ở đây đó là ông Cụ có mưu mô, lật lọng Pháp nhưng chúng ta không thể trách ông Cụ được. Còn đồng chí nào phản đối hành động ông Cụ mời đưa ra giải pháp của mình, đừng đưa ra giải pháp như con Zì là đầu hàng Pháp vô điều kiện anh ỉa vào mặt đới. 
  – Mấy bạn thep đạo chửi những chuyện ông Cụ và bê-xê-tê giấu thì đúng là tự ỉa vào mặt mình vì trên đời này, phàm là muốn có nhiều người theo mình thì không có cách nào khác là phải nói phét. Ông Cụ không phải ngoại lệ và cái giáo hội căng gì đó cũng không phải ngoại lệ.
  – Các bạn đòi hỏi phải có 1 sự logic trong tất cả các sự kiện mà be-xe-te đưa ra, trong khi bàn về những sự kiện của cái giáo hội căng gì đó hay những vấn đề nào bí thì lại độc nhõn có 1 câu “hầu như là ý Chúa”, khắm đéo chịu được. Thế thì khai sáng cái mả mẹ gì khi mình tự ỉa vào mồm mình như thế?
  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 17:37

   Bam, lái chủđề theo hướng titiện. Khâu mõm 2 ngài.

 5. #6 by Hồng Vàng on 2012/01/11 - 14:30

  @ Bờm iu,

  Em biết tôn giáo phức tạp chả kém chính trị. Mới lại em cũng có theo ông nào đâu, nhẽ mọi người chưởi ai nâng ai chả liên can gì đến em hết. Nhưng một xã hội văn minh vẫn phải có sự phân định giữa chính trị và tôn giáo. Lãnh tụ hay chính trị gia chỉ là một nghề, có đúng có sai, có gặt hái vinh quang hay bị phê phán. Còn tôn giáo là tín ngưỡng cần được tôn trọng. Một xã hội mà chính trị gia được xưng thánh, còn các tôn giáo lớn không được tôn trọng đúng mức, thì… thôi vậy…

 6. #7 by nhudaubuoi_tb on 2012/01/11 - 14:58

  @Hong vang: em có thấy bất công không khi các e dồn người ta vào thế bí thì cười hềnh hệch, trong khi các em như thế thì lại đòi hỏi “tôn giáo cần được tôn trọng”. Trong khi các em đòi lục lọi những bí mật của ông Cụ và be-xe-te nhằm dìm hàng ông Cụ thì những sự thật của tôn giáo các em thì lại xuề xòa bỏ qua. Đối với 1 số người thì ông Cụ là thánh, các em có thể cười vào mũi họ nhưng hãy nghĩ lại mình có hơn gì chúng nó đâu mà cười nhạo.

  Bản thân chính trị và tôn giáo là hai yếu tố không thể tách rời nên nếu như theo lời em nói thì trên thế giới này chẳng có chỗ nào gọi là văn minh cả e ah.
  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 17:38

   Bam, cốtình lái chủđề theo hướng titiện. Chiếucố lần đầu nên chỉ cảnhcáo chưa khâu mõm.

 7. #9 by Đéo Bựa on 2012/01/11 - 15:21

  Đề phòng trường hợp em CAM dẫn mọi người vầu mê lộ, anh đề nghị chi bộ tập trung vầu chủ đề Bồn Man và năm 1946. Các chủ đề tôn giáo, tín ngưỡng để sau. Anh lại hóng tiếp, địt mẹ!

  Trân trọng!

 8. #10 by Hồng Vàng on 2012/01/11 - 15:39

  @ nhudaubuoi: Rốt nói đúng như Rốt nghĩ: chính trị gia là một nghề, có giây phút vinh quang và phải chịu lời phê phán. Rốt chưa đủ trình để phán xét người đi trước, cũng chưa cười cợt gì quá đáng, mà chỉ cố gắng tìm hiểu qua nhiều nguồn thông tin khác nhau. Còn tôn giáo, mặc dù Rốt vô thần nhưng Rốt luôn tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Thay vì chứng minh lãnh tụ là tốt đẹp chứ không xấu như đối phương nêu ra, tại sao lại đả kích tôn giáo để trả đũa?

   

  Theo Rốt hiểu, chính trị và tôn giáo có những mối liên hệ nhưng không phải là một. Đẳng cấp của xã hội văn minh là ở chỗ biểu hiện của mối liên hệ này như thế nào.

   

  Còn dồn ai vào thế bí, Rốt không đủ trình, chỉ là nêu vài ý kiến phản biện thôi.

 9. #11 by 무오 까 on 2012/01/11 - 16:35

  lại thủ pháp ngụy biện của mấy em đeo băng tay đỏ (hay một em clone nick thì anh đéo chắc). Khi các em đéo dùng lập luận để defend nổi cho anh Cụ thì các em lôi đạo Chúa ra dìm hàng. Bị vạch mặt thì các em bẩu, sao các anh dìm Cụ của em mà đéo cho em dìm đạo của anh. Để anh bảo này, đạo Chúa hay tôn giáo nào cũng thế, các em theo hay không là tự nguyện. Tin thì các em theo để tâm hồn được thoát lừa, không tin thì các cứ tự do mà làm giống ngựa lùn. Còn Cụ và đảng của các em đéo cho dân Lừa lựa chọn mà dìm bọn bỏn xuống bùn đỏ, đéo có lựa chọn.

  Hay thế này, các em lôi mẹ nó con ô ba ma ra dìm chết cụ nó đi, đầu sỏ đế cuốc. Cho em Mít đéo cãi nổi phải công nhựn chế độ mình ưu việt, thế mới kinh. Còn không so sánh được với thằng nào khác trên TG thì thôi các em cứ nhai lại câu: Bố làm thế là nhất rồi, đéo hơn được, thằng nào giỏi lên đây thay bố mày.

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 17:28

  Zì đơi gòi. Zì nủi lên như một anhhùng đơi gòi. Tộ-sư-bố.

  Hôm-nai đốitác Zì đuổi mẹ Zì về sớm, thì Zì fải lên Quán chưởi tục thôi chứ làm đéo jì jờ hehe.

  Ngồi buồn nhiền fố điềuhiêu
  Vạch buồi đuổi gận buồn-thiêu là buồn

  @con Fa Âmhộ

  Một Vàng Son PM nhờ Zì cám-ơn con nài vì bài-thơ xỏ-lá của cỏn. Zì gất ghét con Fa bởi cỏn là Âmhộ Nhét Lịuđạn, zưng vì là lịnh của Vàng Son nên Zì fải vâng nhời hehe.

  Cũng đéo hiểu con Bín Nghé mổ hàm-ếch ga sao gùi. Địt mẹ Zì thấy lolo. Đúng là cỏn mổ thật, chứ nếu chỉ đốt mũi thì 1-2 jờ là thấy cỏn văng buồi bướm tứtung Quán ngai.

  Đéo mẹ mổ hàm-ếch mà cỏn còn định tự lái-xe thì Zì chiệu mẹ. Con nài hơi bị tựlập quá đà, thành ga cựcđoan.

  Chúc con mao lành mồm & mũi. Đéo mẹ vắng cỏn Quán mất mẹ 50% độ Bựa.

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 17:33

  Địt mẹ con nầu zưới đang nói chiện Ông Cụ lại càkhịa sang tôngjáo đó? Khâu mẹ mõm 2 ngài tội bam lạcđề và cốtình bầy-trò titiện.

  Có con nầu bàochữa hộ Ông Cụ thì bàochữa đi. Lýlẽ của cô Cam tựthân nó đã buồn-cười gòi, lại còn sai zữkiện toét-nhòe, Zì chả thèm đôico. Chiếucố cô cổ là gái, nên Zì không fạt tội bam như người khác.

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 17:36

  Zì đã xóa mẹ cồng của con Đóc Ghẻ vì tội cốtình vầu Quán trong lúc đang thụán khâu mõm. Hôm-qua Real thắng, Zì đang định fóngthích thì cỏn lại mắc tội, tăng mẹ thờijan fạt con nài thêm 1 tuần.

 13. #15 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 17:50

  Anh đơi, anh trồi lên đơi, dao quá địt mẹ, sợ quá địt mẹ, nhưng anh bắt đầu ổn rồi địt mẹ

 14. #16 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 17:57

  Hôm qua tôi đến viện, nhảy nhầm bus đến muộn mẹ nửa tiếng, tôi đến thì chúng nói, bọn tao đang waiting mài đơi khà khà.

   Chúng phát cho tôi đôi tất, chúng đo chân tôi cẩn thận để phát tất đúng cỡ, và 1 cái áo giống váy sản phụ buộc dây sau lưng, chúng kiểm tra tất tật về tôi, hỏi vô số câu, và buộc vào tai tôi cái mã vạch, tôi hiểu tôi đã thành con ếch địt mẹ.

   

   

 15. #17 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 18:04

  Tôi ngồi chờ nửa giờ thì 1 bác sĩ da trăngd thượng đẳng cao to đến và nói: đi nào, thế là tôi theo ông ta, phòng mổ có 4 ông, 2 ông gốc Ấn, 1 ông da đen sì, như tro, 1 ông da trắng, phòng mổ sáng choang, sạch sạch là, chúng đâm cái gì vào tai (hand)  và nói relax relax  địt con mẹ chúng nó,tôi thiếp mẹ đi, mơ thấy mình đang ở Nụi, đục phá bê tông mắc đường dây điện địt mẹ, lúc tôi thỉu đi là 2h30, và tỉnh lại lúc 5h 15,  địt mẹ cái mũi tôi dao và giật giật, đao lám cáca anh các chị ạ .

 16. #18 by budifa on 2012/01/11 - 18:08

  @ BOM: Mần đéo có PM nầu sau còm của tôi đâu. Láo khen tôi thì cứ nói mẹ ra, thẹn-thùng mần chi, há há. Chạ-dụ có Vàng-Son nầu muốn khen tôi thì em nên sang nhà tôi mờ PM, nhé em nhé, hehe

   

  @ Bín: thế là từ nai bọn khoai-tây nó xọ được chạc vầu múi Bín rùi, hehe

 17. #19 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 18:14

  Tôi thở bàng mồm, suốt đêm, dao vãi cả lồn, các hộ lý đến mời tôi uống trà or cà fê or sandwich, nhưng tôi đéo ăn đc, chúng nhét vào muiĩ tôi 2 cái ống nhựa mềm, đc bơm hơi căng chặt, khiến mũi tôi mất cựa, suốt cả đêm, tôi cứ nhứn cổ nuốt khan, đao vãi vươn, cho đén sáng, chị y tá vào và nói, ta tháo cái ống ra thôi, thế là nó cắm xi lanh vâò ống, hút hơi ra cho ống nhỏ lại, và rút ra, tôi nghe tiếng oàng oạng trong mũi tôi, và máo phun thành dòng dcm, rút cả 2 ống, tôi ngồi bưng cái chậu giấy cho máo chải vào, đau rất nhưng dễ chịu hơn địt mẹ, đéo cái gì khó chịu hơn 1 cái ống trong mũi khà khà ,, máo tôi chảy liền trong 6h, mỗi lúc 1 ít dần, bác sĩ vào nói, khi nào hết chải máo, mài có thể về, thế lag tôi chuồn luôn, mặc dù vưỡn cháy tý ti, tôi lại nhảy bus về cho tích kiệm khà khà, và bay giờ, tuy mũi tôi tịt mít, nước cứt vẫnchảy tý tý từ mũi tôi, nhưng tôi đã khá hơn nhiều khà khà.

   Địt mẹ thế mới bất hủ chứ !!!

 18. #20 by Dragonfly on 2012/01/11 - 18:15

  Chúc mừng Pín back alive. Hệ Hệ

 19. #21 by budifa on 2012/01/11 - 18:19

  Ngắn lưới khộ lắm các anh chị ạ. Chạ-dụ tôi vựa đi mua cái yếm-dái cho chíp-hôi, em bán-hàng đưa mẹ ra một lô quần-sịp. Tôi đính-chính là yếm-nước-dái, thì ẹm đưa mẹ một lố bâu-câu-su. Tôi fại nói ró “yếm-nước-bọt cho trẹ-con” mới mua được đúng thứ mình cần. Mai mà tôi jọi tiếng Lừa

   

  Khộ quá, tôi bèn họi ông Gúc bạn tôi. Ộng cho tôi một bài công, kêu là Vét-Máng-Công. Thấy bậu, chị luyện một đêm là lưới dài ra dư cú. Tối-nai tôi sé luyện, hy-vọng sáng mai là khọi

 20. #22 by nhudaubuoi_tb on 2012/01/11 - 18:23

  Hỏi khí không phải chứ , mình có được dìm hàng cái đạo thiên đéo gì đó ko hả con Zì mặt loz? Hay là quán này chấp nhận thông tin khách quan nhưng phải tránh cái đạo đó ra hả con mặt trôn?

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:04

   Muốn ziềm-hàng Đạo của Zì thì cút ra chỗ khác. Đây đéo fải là nơi cho các cô làm chiện đó. Sang Jáo Điếm hoặc cái đéo jì ý mà chơi.

 21. #24 by budifa on 2012/01/11 - 18:32

  Sao vụ ông Trần Mấn hành-quynh lố-đít, nai đến Bín Buồi Trâu hành-quynh lố-múi, hehe. Hai là mất trinh lố-múi nhệ?

   

  Chúc ông mao bình-fục nha

   

  Ti-nhiên, tôi e là lần nài láo BOM nộ đúng. Khạ-năng ông vướn tịt-múi dư thường, fị-fui cấy móm, hehe. Vì đó là viêm múi chứ đéo fậy xoang, cắt cấy nài nó viêm cấy khác

 22. #25 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 18:37

  Anh fa âm hộ nhét lịu đạn: Anh đừng có gở mồm địt mẹ, tôi giờ công mới là ngon đơi nài khà khà, nhưng phải thở đc đã, mũi tôi giờ vẫn đang đầy nước ối  dcm, nhưng nếu bị lại thì tôi déo bao giờ mổ nữa dcm, tôi sợ lắm rồi khà khà

 23. #26 by budifa on 2012/01/11 - 18:49

  @ Bín

   

  Nói thật, mới tôi, cùng-bất-đắc-dí mới động đến dao-kéo. Thế nên jờ vướn sống chung mới ngái, hehe

   

  Láo BOM chượi thế ông còn đéo nghe, nên thôi tôi đéo còm nứa, kệ mẹ ông, hố hố. Jờ thì ông nếm mùi dư ông trâu bị xọ-múi chờ buộc chạc rùi, há há

 24. #27 by Cocacola on 2012/01/11 - 19:21

  Hehe, mừng Pín trở lại để kể đọc truyện dâm thư đêm khuya. Ít bữa nó lại ngon ngay thôi. 


  Ở giữa xứ sở thượng đẳng, được các bàn tay và công nghệ thượng đẳng lại không tin, đi tin các hints & tips thuộc loại VAC (Vườn-Ao-Chuồng) à? Chất Lừa đậm quá đi!

  Thử hỏi em Mít coi ẻm có tin các kiểu hints and tips thế không là biết ngay à! Hehe
 25. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 19:57

  Zì đéo biết con Lả Lét nói thật hai đùa đấy?

  Có zững thứ bịnh của Lừa mà Tai đéo chữa tốt bằng lang-băm.

  Thời 198x, một con bạn Zì đã tèo zưới tai một đám thầy-lang Tai đấy.

  Cỏn bị zịứng hảisản. Cỏn để quá nặng sưng húp hết cả mắt mũi mới đến bịnhviện. Bịnh nài là bịnh gất bìnhthường, cho vài viên thuốc XYZ (mời gúc) là xong.

  Thế mà hehe bọn Tai lấy đá để chườm lạnh cho con bạn Zì. Đươngnhiên sau độ vài jờ cỏn trụy-tiêm, tèo ngon luôn và ngai.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:12

  Zì biết chắc gằng nếu các cô bị viêm-xoang ở bên Tai (đéo cần biết mứcđộ, khuvực, cấptính or mạntính), thì 100% các cô bị chỉđịnh mần fẫuthuật.

  Bọn Tai cũng đéo thích fẫuthuật xoang zạng nộisoi, vì khó làm hai sao đó. Bỏn chỉ thích mổ lật hàm-ếch các cô lên, gùi lấy zao nạo như nạo zừa. Nhanh cực, chỉ 10 fút là xong chiện.

  Chính thế mà con Bín mổ xong thì chải gất nhiều máo, và đaođớn khôn-nguôi.

 27. #30 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 20:21

  Anh đéo bị lật hàm ếnh, chúng đục trong mũi anh thôi  khà khà, đã đéo muốn ăn mà bọn hộ ý cứ mời. anh đéo uống trà ăn sandwich  thì nó mời anh sữa chua, nó đọc tên mất loại thì anh bảo, cho tôi 1 hộp, loại đéo gì cũng xong, quả là ăn xong hộp sữa chua tỉnh người khà khà,

   Thôi anh cút đi ngủ đơi, anh vưỡn chưa hồi địt mẹ

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:23

   Nộisoi à? Thế thì cũng làm đéo jì mà đaođớn như thế?

 28. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:22

  Bịnh viêm mũi của con Bín Nghé cũng có-thể đã thành viêm xoang mạn, cũng có-thể chưa. Fải coi kỹ thì mới biết.

  Zưng nhiền cái mặt ./ của con Bín thì Zì biết cỏn đã bị bịnh nài từ lâu mẹ gùi. Và vì đéo chữa zứt-điểm, nên cỏn bị luôn thối mồm, thối tai, chải máo găng, và có-thể cả viêm fếquản mạn.

  Mồm cỏn lúc đéo nầu cũng thối vì họng cỏn luôn bị viêm, và cỏn khạckhạc thì lúc đéo nầu cũng fọt đờm.

  Tai cỏn cũng thối như mồm cỏn, và đươngnhiên luôn chảy mủ mào xanh/xám.

  Con nài đừng có chơi trò ngoái tai ở tiệm nha, càng chơi càng tệ đấy Zì thật.

 29. #33 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 20:25

  tổng chi phí mổ mũi của anh là 2£80p  đó là tiền anh đi bus 2 lượt địt mẹ khà khà, đúng là thượng đẳng địt mẹ,

 30. #35 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 20:28

  Anh đéo thối mồm, thối tai, anh chỉ chải máo răng và viêm phế quản, địt mẹ diềm hàng anh vừa thôi khà khà

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:32

   Cô có tự ngưởi được tai mới mồm đâu mà biết thối hai không?

 31. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:31

  Quãng 80% zân Bắc Lừa mắc bịnh viêm mũi zịứng. Nam Lừa thì Zì đéo biết chắc, zưng chả kém mấy, nhất là từ sau 1975.

  Chính vì bịnh nài quá fổbiến (còn hơn cả bịnh trĩ), nên Lừa gất chủquan đéo chiệu đềfòng & chữa zứt-điểm. Và có-thể zẫn tới nhiều hậuquả taihại mà Zì đã nói hôm trước.

  Nếu khi các cô còn bé, mới chớm bị viêm mũi, mà chữa tốt, và luyệntập đều, thì đến khoảng 20-25 tuổi sẽ hầu-như đéo bị lại nữa. Lúc đó mũi các cô gắn như gạch babanh gòi, đéo viêm được.

 32. #38 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 20:32

  Bẩu hiểm chứ  , miễn phí cái buồi, nếu muốn mổ nhanh thì xùi tiền, anh thì bao giờ mổ cũng xong lên đợi tới lượt thì mổ, hơn 1 tháng nó gọi luôn

 33. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:33

  Chết cười con Bín Nghé

  Đã bị viêm fếquản mãn mà còn cãi không thối mồm hahaha.

 34. #40 by voong ngau pin on 2012/01/11 - 20:34

  Nhưng ở uk, mọi người get free y tế, nên bẩu hiểm hai không déo có nghĩa lồn khà khà

 35. #42 by alehap on 2012/01/11 - 20:37

  @ Bín
  Chia buồn với cái mũi đau của Bín nhé, Hấp đã từng bị như Bín đấy bao nhiêu năm khổ sở vì chẳng ngửi, chẳng thở được, rồi lại giống lão Fa nghiện thuốc nhỏ mũi Sunfarin, cứ 2 tiếng fẩy nhỏ 1 lần hông cái mũi lại hông thở được khổ sở rất rất nhất là vào ban đêm, đang ngủ cũng fẩy mò dậy nhỏ mũi, sau đó Hấp sinh em bé thì cấy mũi nó nở to ra rùi bệnh đó cũng tự khỏi được 1 thời gian, trong thời gian có bầu cũng sợ chết khiếp vì sợ thuốc ảnh hưởng đến em bé, lạy giời em bé hông sao nhưng sau khi sinh vài tháng thì lại bị như cũ, Hấp có đi chữa ở fòng khám tư, mỗi ngày xông mũi 1 lần vào 7h tối, rùi họ cho cấy thuốc gì đó xịt vầu mũi mỗi ngày 1 lần duy nhất trước khi đi ngủ, sau đó tần số xịt vào mũi thưa dần 2 ngày 1 lần rùi 3 ngày 1 lần, cứ thế Hấp kiên trì đi xông mũi rùi cũng thở được và cũng ngửi được mùi, Nếu Bín bị viêm mũi dị ứng thì một lần nữa chia buồn với Bín nhé
  .

 36. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:39

  @con Bín Nghé

  Nếu ở Lừa cô mua bẩuhiểm ytế 100% thì vầu viện cũng đéo mất xèng. Tấtnhiên tùy loại bịnh & tùy cách điềutrị thôi, có quyđịnh gõ trong hợpđồng bẩuhiểm.

  Thường bi-jờ Lừa được bẩuhiểm 85-95% xèng chữa bịnh, nếu các cô mua bẩuhiểm quốczoanh thôngthường (khoản nài là bắtbuộc khi các cô mần trong zoanhnghiệp).

 37. #45 by alehap on 2012/01/11 - 20:40

  @ Zì
  Chưa có ai chọc ngoáy để Zì chưởi tục nữa à, ha ha ha hôm nay mụ Zì hiền nhở chắc đã tĩnh tâm lại dzồi?

 38. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:43

  Zì xuống đường chút. Tí nếu zìa sớm thì Zì jảng bài.

 39. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 20:46

  A có con nầu ở zulịch Saba thì book hộ Zì mấy hôm ở resort nầu đó khakhá trên trển cái. Zì fải đi trốn đời biênlách vài ngài sau Tết hehe.

 40. #49 by alehap on 2012/01/11 - 20:46

  Cuối năm rồi nghỉ xả hơi đi Zì đừng để xèng nó vật cho hói thêm tí nữa thì hông có Vàng Son nào yêu đâu Zì ạ, ha ha ha, lạ nhở cuối năm xèng cứ đổ vào túi em như chưa từng được đổ mới lạ chứ, nhưng hic hic em lại phải đổ vào túi sếp buồn rất, Zì đã nhận được cấy fong bì nào chưa?

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:37

   Tết thì Zì chỉ có mất fôngbì thôi chứ chưa được nhận bâu-jờ.

 41. #51 by DiệuDiệu on 2012/01/11 - 21:06

  Đọc lời than của mấy ông mà chết cười.

  “ĐI LÀM VỀ MỆT…. VUI VẺ VỚI VỢ CHÚT… RỒI ĐI NGỦ….THẾ MÀ BỊ ĐĂNG BÁO….”


  “Yêu” xong, chồng lăn ra ngủ | Tình yêu – Hôn nhân | Người Lao Động Online


  Đúng là lá cải. Bịa ra những thắc mắc vớ vẩn để câu viu.

 42. #52 by bĩnh bầu on 2012/01/11 - 21:16

  A có con nầu ở zulịch Saba thì book hộ Zì mấy hôm ở resort nầu đó khakhá trên trển cái. Zì fải đi trốn đời biênlách vài ngài sau Tết hehe. @ TT

  Lúc này đi Sapa làm đéo, sun chim bỏ mẹ, hay tên Tướng đéo có nên đéo sợ.

  Bĩnh tôi vừa đi BMT hay phết. Trời đẹp, đêm đắp chăn mỏng, sáng áo đơn ngoài thêm áo khoác, trưa vứt áo khoác, chỉ cần áo đơn. Ăn ở đều rẻ.
  Cảm ơn tên Phập, Bĩnh tôi đã xơi ở nhà hàng Sài gòn, trong hẻm gần ngã sáu, ăn được. Ở thì KS Tây nguyên cho gần trung tâm, phòng xịn nhất chỉ hai lít rưỡi cho 2 người cả ăn sáng, tạm được.
  Phố xá khá náo nhiệt chứ không rầu thúi ruột như Đà Lạt.
  BMT không là thành phố du lịch nên ít người lang thang đeo bám như Sapa, nhưng cũng nhiều chỗ thăm thú lịch lãm thơ mộng không kém như làng cafe Trung nguyên chẳng hạn.

 43. #53 by Lucky on 2012/01/11 - 21:24

  @Pin : Anh nhợn ko tốn xu nào kể cả mõi quý ko phải đóng 10€ sao?

   

  Đức nhợn mõi quý aka 3 tháng , thăm thèn bác sỹ nhà hết 10€, rùi đi các chuyên khoa khác phụ nữ, mắt, mũi họng…trừ răng. Bên Đức nhợn, đi răng đóng 10€ ziêng cho nó mõi quý .

   

  Vào bịnh viện theo giấy chuyển của bác sỹ nhà thì đéo tốn xu nào , nhưng nữa chừng , thứ bảy ,chủ nhật đau quá ,cuốc vào bịnh viện thì phải nộp 10€ . Hay nữa đêm đau quá, gọi mẹ cấp cứu cũng tốn 10€ .

   

  À, bên này, đau quá thì gọi cấp cứu ,vừa nhanh ,gọn , nhẹ lại rẻ. Ditmie nhà xa tít với viện, đau tất nhiên ko lái xe được ,mà mò xuống taxi đi đến viện là ngu rất.

   

  Tất cả những điều trên là Ky nói với đứa có bảo hiểm, còn đứa ko có giầy tờ mie gì hết, Ky chịu!

   

  @ Chuối : hố hố , xúc động quá, Chuối cũng để ý đến cái nick Ky dữ ha ! Cảm ơn, Ky biết nên làm gì!

 44. #54 by Phang_Phập on 2012/01/11 - 22:09

  Chào cả lò, đéo j mà biên cồng dài vãi mả, chủ đề hôm nay là viêm mũi or xoang hả, Pín đâu ra anh bày cho cách mà chữa này.
  Anh thấy ở rừng rú nhà anh bị viêng xoang mạn tính hay cực nặng dưng dùng bài thuốc này chữa phát khỏi ngay, anh tư vấn cho 2 ông bạn, đã tốn hàng chục trẹo đồng và mất công nhiều năm đéo khỏi, nghe anh phát khỏi ngay, giờ thì mùa đông bú bia đá mới anh như thường, chữa dứt điểm tức thì. Ở Tây có hông, tên gọi là gì anh đéo biết, dưng ở nơi chốn rừng rú nhà anh gọi là HOA CỨT LỢN. Chữa bằng cách là hàng ngày, dùng cây đó luộc sôi rồi bỏ ra cốc và xông lên mũi, kiên trì, kiên trì sau một thời gian là khỏi ngay và luôn, còn nữa thì dã nát cây đó, cho vào lọ đựng thuốc, rồi cũng hàng ngày, khi rỗi thì đổ nước đó vào mũi, cũng kiên trì, kiên trì là khỏi. Anh chỉ biết có mỗi cách đó, à quên, nhiều bệnh nan y viện giả về dưng đéo hiểu sao dùng vài lá đơn giãn như ta gặp ở vườn thì chữa khỏi, như hôm trước anh bảo dùng HÀNH TĂM chữa cảm hàn và cảm thông thường, bụp phát khỏi tức thì. Từ từ nhớ món nào nữa anh biên nốt.

 45. #55 by Phang_Phập on 2012/01/11 - 22:12

  Quên, còn cách nữa anh bày cho con Pín không bị viêm họng, phế quản là tích cực uống nước đá vào nhé, hệ hệ bản thân anh từ năm 18 tháng tuổi về rừng sống với ông bà ngoại cho đến bây h chẵn 35 tuổi cũng đéo bao gờ thấy viêm họng hay ho hắng, đặc biệt là từ khi anh sử dụng nước bia đá hàng ngày, để cả lên Sapa lạnh 3 độ vẫn làm cốc bia với đá mà họng họt chả làm sao, trời lạnh cũng đéo mặc ấm quá, mặc vừa đủ ấm, riêng tắm nước lạnh thì anh vưỡn duy trì từ xưa cho đến giờ, ít khi tắm rửa nước nóng, nên mùa đông da mặt anh vẫn hồng hào và nhẵn thít, đéo bâu h nổi mụn và cơ thể thì lúc đéo nào cũng ấm áp, nên gái rất thích ôm anh để ngủ.

 46. #56 by Phang_Phập on 2012/01/11 - 22:16

  @BĨNH BAAUFA: Đù má, đi Buôn Mê về mà đéo nói gái gú cho anh nghe hả, anh khuyên nên ngủ ở KS Tuấn Vũ ở Ngô Quyền mà đéo ở hả, ở đó có từ A-Z, mệt mỏi thì vào Mát xa, thích gái bản thì cho thằng bảo vệ 100k bảo nó dẫn lên tận phòng mà chén, có khó gì đâu. Đận rồi chú có chén em Y’cuc, Y’thu hay Hơ-run nào hông, kể anh nghe xem nào, khác với các em Kinh dưng không tởm thế nào nào.

 47. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:24

  Zì nủi lên đầy hứngkhởi đơi gòi.

  Zì nhờ book fòng ở Saba mà con nầu zưới zưởi khuyên đi Ban Mê đó?

  Thầnquynh à? Mồm thối à? Người-ta đòi ăn cứt mà cứ nhét thịt vầu mồm là sao là sao? Zì có hỏi các cô là đi đâu thì tốt hơn đâu?

  Zì muốn đi Saba, là để chui chong fòng ấm, nhiền ga jời lạnh như gửa đít, gùi lấy hứng để biênlách, cơ mà?

 48. #58 by Phang_Phập on 2012/01/11 - 22:25

  @Con  Thối: Lên Sapa thì thiếu đéo gì phòng tầm sau tết, cứ book đi, đéo được PM cho anh, anh bẩu đệ đặt sẵn cho, thiếu đéo gì. Dưng lên Sapa chỉ được cái đông đúc nhốn nháo như chợ dời, chả có cái mẹ gì, đi đâu thì bọn Mông nó theo ầm ầm. Đi vùng cao, anh khuyên lên Bắc Hà chơi hay ho hơn, có phiên chợ Bắc Hà vẫn còn giữ được ít nhiều phiên chợ vùng cao, quan trọng là ít chất nhốn nháo như Sapa, đéo hiểu sao anh lên Sapa 2 lần là chán mẹ, kể cả đi qua Lai Châu anh có qua Sapa dưng nhất quyết đéo ở lại mà đi thẳng, còn Bắc Hà thì đi 4 lần thì muốn đi lần 5, ra Tết anh lại lên lại Bắc Hà đây, anh lên uống diệu Ngô Bản phủ mới bạn Tông dật của anh.

 49. #59 by Phang_Phập on 2012/01/11 - 22:27

  Thôi, anh đi ăn gà đây, đù má, tối đéo ăn j đói quá, à quên, anh ăn gà anh lại nhớ câu thơ:
  Kiếp sau làm kiếp con gà
  Suốt ngày đạp mái không lo trả tiền
  Lúc chết thì sướng như tiên
  Mọi người phúng viếng đưa lên bàn thờ.

  Thôi, anh lặn đây, tối mai rỗi anh lại vào chém gió nhá nhá, chào cả lò.

 50. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/11 - 22:29

  Con Jồ Jồ đâu gòi. Có wen ai ở fòng booking Victoria không?