Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by DOREMY on 2012/01/10 - 21:12

  Ấy củ từ từ anh Zì yêu! Em vừa chại ra ngoài 1 chút về, anh để em đọc xong rồi em cốp pết đã, đừng nóng anh, em Vàng Son thật mà anh, tin đi tin đi. 

 2. #2 by maymua on 2012/01/10 - 21:25

  Chết cười con Mửa. Nói đéo jì mà Zì chả hiểu mẹ

  Anh rất thông cảm với con Zỉ, nói về những tiếc nuối của con Zỉ đối với Hiệp định sơ bộ 6/3 và liên bang Đông Rương thì anh nói như vầy nè:sau hội nghị Dalat thì tiếp nối các sự kiện
   – ngày 1/6, linh mục cầm dao găm D’Argenlieu đồng ý cho Hội đồng tư vấn Nam kỳ thành lập chính quyền Nam kỳ tự trị.
  – ngày 2/8, vẫn gã trên họp với miên-lào-nam kỳ – miền thượng để lập liên bang Đông rương.
  hội nghị Dalat tan vỡ chủ yếu vì vấn đề LB Đông Rương và dân thiểu số, bọn pháp lợn đòi có toàn quyền với những sắc dân thiểu số,tách nam kỳ và bảo hộ trực tiếp miền thượng cao nguyên khỏi Việt nam để ngang bằng với các nước khác trong LB. Kẻ đần độn mới không thấy được nước Thượng cao nguyên sẽ không trở về nếu một khi LB Đông Rương tan rã.
  Một LB được cai trị bởi cao ủy pháp thay cho toàn quyền thì khác gì một an nam xưa được cai trị bởi một tên mũi lõ với đám lính tập khu đen.
  cá nhân anh cho rằng những người có trách nhiệm trong những năm 46-54 đã làm hết phận sự cho đất nước.

 3. #4 by Hồng Vàng on 2012/01/10 - 21:29

  Hiahia Zì đón vàng xon mới duyên thế… Mà My đừng gọi Zì là Anh Zì thế chứ .

   

  Em cũng sắm được một bộ nhận diện rùi, nhưng chưa đủ nguồn lực để activate nó. Cái cảm giác chăm chút tỉ mẩn để khai sinh ra một bộ nhận diện của riêng mình cảm động rất

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 21:41

   Cty Tai mà không chịu chi xèng cho em mần Branding hả?

 4. #6 by DOREMY on 2012/01/10 - 21:32

  Rùi, em đã đọc và cốp pết xong.

  Anh Zì ơi cho em hỏi thêm téo: DN em mần nghe đâu đã thuê? đăng ký? tên miền: abc.vn; abc.com; abc.com.vn trong 2 năm. Vậy mua sẽ hết nhiêu anh? Có cần thiết phải mua kiểu bao vây không ? hi sếp em đểu nhở, DN còi mà làm như hoành lắm í. 
   Đừng mắng em lười gúc, em hỏi như này và hy vọng các anh chị Bựa sẽ tư vấn những cái gúc ko có? Và em sẽ tìm hiểu tiếp. 
 5. #7 by DOREMY on 2012/01/10 - 21:36

  Chào Hồng Vàng, gọi vậy anh Zì mới quýnh lên chứ, mà quýnh lên thì sẽ thấy hết cái chân thật dễ thương của anh í. 

 6. #8 by raunosach on 2012/01/10 - 21:42

  @ em Má mì New Vàng Son
  Ngoài những gì Zì yêu giảng thì em thử tham khảo công ty của Mỹ rất nổi tiếng trong giới Branding đó là: Richard Moore Asociation. Tìm hiểu xem phí của bọn này ra sao có thể chấp nhận được không. Em cứ Gúc tên công ty này và tìm hiểu thêm nhé

 7. #9 by Hồng Vàng on 2012/01/10 - 21:43

  bao thói xấu của thằng Tàu hắn học tất… học tuồn tuột, trừ cái tốt “phi thương bất phú” @ Chị Cam

  –> Hoan hô chị, đúng lắm!

  Đến tận thế kỷ 20, tầng lớp thương nhân và hoạt động thương mại, giao thương của VN vẫn yếu kém đến mức bị con buôn Khựa chèn ép, miệt thị ngay trên sân nhà, dẫn đến bùng nổ phong trào “Tẩy Chay Khách Trú” năm 1919.

  –> Cảm ơn chị về thông tin này. Mà hình như bệnh sợ gian thương trở nặng nhất từ giữa thế kỷ 20 (đối với đàng ngoài), phải không chị? Chị bàn tiếp đi Rốt xin hóng.

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 21:48

  @em Mì

  Đừng có mần Zì gõ nhầm cốc zin-tôlích thai-vì gõ bàn-fiếm nha em hehe.

  Về mua 3 domain-names của cty em, thì như vậy là ổn gòi (.com/.vn/.com.vn).

  Khi domain-name của em chưa bị thằng khác đăngký trước, thì em chỉ mất xèng thuê của các nhà cungcấp domain, já quãng vài chục Tơn/Năm. Khi nầu sắp hết hạn thì bỏn sẽ nhắcnhở để em jả xèng thuê tiếp vài năm nữa.

  Còn nếu domain-name của em đã bị bọn đầucơ thuê zài hạn từ trước, thì em fải mua lại domain đó, thựcchất là mua lại quyền thuê tiếp domain từ các nhà cungcấp domain.

  Tấtnhiên em cũng có-thể chờ cho domain hết hạn để thuê trựctiếp từ nhà cungcấp cho zẻ, zưng cái nài là hên-sui thôi. Nếu cty đang có thươnghiệu ngon, thì bọn đầucơ không zễ nhả cho em đâu.

 9. #11 by Hồng Vàng on 2012/01/10 - 21:50

  @ Zì: em đang mần thuê. Còn bộ nhận diện kia là kế hoạch của riêng em, cần thêm thời gian chuẩn bị. Em mong đợi từng ngày nè.

 10. #13 by Hồng Vàng on 2012/01/10 - 21:58

  Thanks Zì . Em quyết tâm mà. Đó hầu như là một nỗi ám ảnh.

 11. #14 by leloi on 2012/01/10 - 21:58

  Con Zì  với cả lũ bựa cứ nói thuật hưởi văn đoán người mà địt mẹ không nhận diện được con windy là con nào à, văn con này hưởi qua đã thấy mùi bể phốt.

  Con này đàng hoàng tí đi cô.

 12. #15 by DOREMY on 2012/01/10 - 22:15

  @ Sạch, cảm ơn chị.
  @ Anh Zì, anh Đều, cảm ơn nhiều. DN mới hoạt động, xèng có hạn, em nghiên cứu rồi tìm hiểu và sẽ làm dần từng bước 1.
  Chúc các anh chị Bựa vui vẻ nha!

 13. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 22:21

  @em Gốt Yêu

  Em mà mần cho Tai chừng zăm bải năm, là Key-staff ở các lãnhvực như Sales-marketing hoặc Production.. thì kiểu jì chả có chút vốn, và nắm được một số-nhớn các kháchhàng/cungcấp quantrọng của thịtrường, hả em?

  Vậy thì bước ga bể nhớn đi em. Chờ jì nữa hehe.

  Em ga bể bi-jờ nếu hỏng thì vưỡn quai lại bờ được, còn để muộn hơn mới ga mà hỏng bụp fát thì mệt fết đấy.

 14. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/10 - 22:26

  Zưới kia có cô nầu nhắc đến fongchào Tẩy Chay Khách Trú 1919 đấy?

  Các cô biết đéo jì mà fátbẩu lăngnhăng đấy?

  Fongtrào ý khác đéo jì các trò tung tin đồn kiểu “Trấng gà jả của Tào já 500 Cụ”, hoặc “Thươnglái Tào mua móng châu-bò já cao”. Tuyền bọn bốláo ăn-cắp.

 15. #18 by Mit on 2012/01/10 - 22:37

  Sao cơ TT?  Vừa vầu thấy TT bẩu hông phẻ, bị lừa tình lừa xiền hai gì mà trong người bấn lọan thế?

  À à hổm nọ vụ 90,000 hộ Phươn giảm xuống còn 2000 culi courtesy of Tông Lê, Mít chỉ gúc thấy đúng một bọn (non-Lua) nói chiện chiển….hehehe

  Thôi Mít đi úynh phứn mới kẻ chưn mài cái dồi sẽ quai lại.

 16. #19 by windy on 2012/01/10 - 22:38

  @ con loi  windy là con nào à, văn con này hưởi qua đã thấy mùi bể phốt.
  Con loi, chỉ được mò ốc vãi, mẹ con chừng đứt tay con nhá, ngồi iêm đi đừng hóng, cô hưởi rồi biết văn con nào? tinh tướng vãi.

 17. #20 by Hồng Vàng on 2012/01/10 - 22:46

  Đúng là tư tưởng Zì đang hoảng loạn nên làm em cũng bấn loạn đơi nài hiahia … Nghe Zì nói em muốn nhảy ra cho business run luôn. Nhưng em có một số commitments với công ty này chưa thể đi ngay. Nhẽ phải hết 2012.

   

  Thanks Zì, ờ gên. Chúc Zì bấn loạn mỗi ngài

 18. #21 by buata on 2012/01/10 - 22:47

  “Nghèo mạt kiếp 4000 năm truyền thống mẹ” CAM đanh đá:


  Em CAM phản động nhỉ? Người Tàu khi chạy khỏi các làng chài ven biển Phúc Kiến-Quảng Đông-Hải Nam các vùng đất mới họ đến thường dân bản địa đã cắm dùi nên họ có khuynh hướng co cụm lại buôn bán tại các đô thị…người Do Thái chạy khắp thế giới cũng hay chọn buôn bán và cho vay nặng lãi…

  Ngược lại nhiều ngừoi Nhật khi di cư sang Brazil, Pê Ru, Hoa Kỳ…những vùng đất mới đón họ vào các đồn điền canh tác…đến tận ngày nay sau vài thế kỷ nhiều con cháu của những người Nhật vẫn làm nghề nông…

  Người Việt sang Mỹ được mấy chục năm (rất nhiều người mới sang từ những năm 90s)…họ đã chọn nghề làm Phở, làm Nails…và nhiều người trong số họ đã giàu hơn mức sống của người bản địa…

  Nói chung là hoàn cảnh làm lên số phận…những thương nhân Hoa Kiều Đông Nam Á giàu có nếu cha ông họ không chạy khỏi Trung Hoa thế kỷ 18-19 thì rất có thể ngày nay họ đang là một ông ngư dân chài lưới…
 19. #22 by Mit on 2012/01/10 - 23:15

  Mít xong dồi đơi…hehehe 

  Úi lộn, 90,000 culi chứ hông phải 90,000 hộ (family). Sorì.

  Hôm qua đọc còm có cô nầu cười chiện dùng sử Tâi đới?  Chết mẹ nó cười.  Muốn có cái nhìn đa dạng cho một vướn đề cô phẩi đọc từ nhiều nguồn chứ? 

 20. #23 by buata on 2012/01/10 - 23:23

  @Mit:


  Sử dụng sử Tai nhưng phải áp dụng thực tế Lừa nghe…Mít có biết cái bọn giặc Cờ Đen mũi lõ của Mít giờ phần lớn đã thành Lừa Nhân rồi không? Số là khi cô chủ của chúng là Lưu Vĩnh Phúc rút về Tàu chỉ mang theo vài thân tín thoai…phần lớn quân Cờ Đen như rắn mất đầu đã lang thang khắp Bắc Lừa kiếm sống…chả ai biết họ đi đâu về đâu (theo giả định thì rất có thể họ đã thành những Lừa Nhân hết roài) 

  Hôm nào Mít về Hanoi nhớ ghé thăm Cầu Giấy nơi ghi chiến công oanh liệt của quân Black Flag nghe!
 21. #24 by Mit on 2012/01/11 - 00:02

  Nhìn sang Mẽo chút đi, những 1.6 trẹo khúc ruột nghìn dặm cơ. Riêng San Jose có 100k hơn hẳn 65k  Khựa ở China Town San Francisco.@ em Cam
  Mít đang hứng nói chiện bọn Mường Lèo, mà nghe em Cam diềm hàng bọn phản động i dư bọn tintin đọc báo đảng vậi hố hố hố  Em cho xin cái nguồn cho con số trên được được không? 

  Em Cam nói về nghề nail bên nài mà Mít bùn cười bỏ mẹ.  Rõ giọng snobbish của bọn mới rửa chưn lên chiếu ngồi.  Người vưỡn còn hôi mùi phèn, tuy có cố adua bôi tí Chanel#5 cho có vẻ trưởng giả….hố hố hố

 22. #25 by Mit on 2012/01/11 - 00:18

  Sử dụng sử Tai nhưng phải áp dụng thực tế Lừa nghe…Mít có biết cái bọn giặc Cờ Đen mũi lõ của Mít giờ phần lớn đã thành Lừa Nhân rồi không?@ buata

  Mít nói bọn Haw bỏn ở dưới banner của bọn Kờ Đen.  Lãnh tụ Phúc Lưu có thể là người whatever, dưng Haw ethnic (người Hồ) là một phần của Kờ Đen.  Và bọn nài được sử Lèo cũng dư Thái ghi nhựn chiến công trong việc làm tang hoang Xieng Khuoan vầu thời 18xx.

  Chiện bi giờ bỏn thành Lừa nhân sau hơn trăm năm lang thang tại Lừa lại là chiện khác.  Cô có biết bô lão Mít từng đem quân đi dẹp giặc Kờ Đen hông?   Khi nầu về Bắc Mít sẽ đi hết tất cả dững chỗ chổ. 

 23. #26 by nhudaubuoi_tb on 2012/01/11 - 00:39

  Chi bộ cho buồi hỏi cấy, hình như hồi trước con Zì mặt loz có loạt bài nói về tư vấn cá độ mà gúc mãi không ra, có bực nào cho xin link cái được không?

 24. #27 by Thượng Sĩ Già on 2012/01/11 - 03:36

  Hổm nai Dượng bận tíu tít đéo tham gia họp chi bộ được, dững tưởng các cô quên mẹ nó tên Dượng rùi. Thế đéo nầu vửa nẫy nghe ngưa ngứa tận đáy quả xịp dằn di, Dượng cho tay lần bẹn mới biết Thằng Buồi của Dượng ló đương bức xúc déo tên Dượng dững ba lần về chiện bạn Khổng, cứ hệt dư anh Chỗi hô vang khẩu hiệu lúc anh ảnh sắp bị đòm đòm í. Đĩnh đạc đéo chịu hố hố…

  Thế hóa ra quán nầy Dượng vưỡn còn fans hâm mộ cơ đấy, địt mẹ ngượng quá cơ… Đã thế Dượng sẽ iêu ái nắn nót ỉa tặng chúng mầy bãi xinh động vầu mồm gọi là liêu niệm nhế….

  Địt mẹ đã bẩu ngu thì chớ nên mở mồm. Chúng mầy thần tượng bạn Khổng ? Hẳn đấy cũng là điều tốt, vì ít ra chúng mầy cũng biết bám víu vầu cái gì đấy khi chúng mầy bơ vơ mất hướng, có phỏng ? Dưng địt ?/ mẹ chúng mầy, sâu không dùng chỗ đội ổi tàu si luộn xem rầng là nếu theo Khổng, con đẻ chúng mầy hôm nay có được độc quyền tỉn nhao mới thằng bố chúng mầy hai không ? Hoặc dư con Old Sung dưới kia  vửa dẫn giải, là liệu môi trường sống và mần việc của chúng mầy có được bình đẳng hay không ? Hay là chúng mầy ưa thích việc mỗi ngày đến sở bị thằng sếp nó đào mả bố chúng mầy lên rùi ỉa vầu đấy mà đéo được phản kháng ? Chúng mầy ngày ngày vưỡn hô hầu đủi mới cuộc sống, bình đẳng lọ chai mà tâm tư chúng mầy luôn luôn ám ảnh các điều Khổng dậy thì hỏi rầng có phải chúng mầy đương tự mâu thuỗn mới chính mình hay không hả lũ rác rưởi…?
  Hẵng còn……………

 25. #28 by CAM on 2012/01/11 - 03:38

  Há há, Imterpol làm việc hiệu quả cực! Đầu hôm phát lệnh truy nã, cuối hôm đã thấy lão Pháo bị dẫn độ vè tận Quán Bựa viết bản tường chình. Đọc mới thấy IQ lão này đã banh xác pháo từ thưở nằm nôi mẹ.

  Đoàng đoàng, chính thức bấm nút hột nhưn dội nuke đưa lão Pháo lên giàn BBQ. Thân mời quý chi bựa cùng đến dùng bữa. Khi đi nhớ mang theo tiêu muối chanh rau ghém, hehe. Chúc ngon miệng món thịt nướng

 26. #29 by Thượng Sĩ Già on 2012/01/11 - 03:41

  Chưởi tiếp….
  Bọn sâu bọ chúng mầy có khi nầu tự hỏi tại sâu phần nhớn dững ý tưởng mới cả mọi thức mà chúng mầy đương thực hành đều phải mót từ giời Tây hay không ? Chúng mầy có giờ thắc mắc sâu cái đéo gì chúng mầy cũng thua kém nhà ta cả trăm niên hay không hả quân óc chó ? Địt mẹ chúng mầy, Khổng đấy…! Tiên nhân chúng mầy đấy…! Vinh dự nhá đẹp mặt nhá…
  Cơ mà quên chưa địt tung mả bố thằng Chó Ghẻ aka DG phát cho sướng. Theo nhẽ, Dượng đéo giờ thèm để ý cồng mầy, cứ vầu quán mà thấy mầy thì Dượng vẹo người né dư né bãi cứt chó vương vãi, Dượng thật hố hố… Dưng hôm nai lật cồng, thấy con Phấu mới con Pepti chưởi mầy kinh dị quá nên Dượng đành vén xịp hạ cố nom xuống phát. Hóa nầu thấy mầy lâu nay vưỡn gato mới Dượng vụ “anh hùng ảo” hố hố… Thế theo mầy, việc nhẩy bổ vầu bênh cô Cam bất biết sai quấy sau đận Dượng chưởi cô cổ đấy mầy gọi là gì nhỉ ? Tự trét cứt mặt mình chăng hố hố…
  Càng nói Dượng mới thấy mầy bất hủ nhất quán nầy đấy. Nghĩa là mầy rất chi hầu sảng mới cả galang mới gái nhỉ ? Thế cái đận nầu mầy dùng tuyền nhời nhẽ “câu thượng” chưởi nhau mới em Điêu nhà Dượng nhỉ ? Phong độ quá nam tính quá, có phỏng ? hố hố…
  Chỉ bấy nhiêu thôi, Dượng đéo thích phí nhời mới cả thì gian đong xèng quý báu mới dững thằng dư mầy, sâu bọ ngoi lên làm người. Từ nay tiệt mặt Dượng ra nghe mậy, đừng cố uốn éo nữa. Nếu có chán thì kêu con vện vầu đây rùi hai đứa mầy tung hê mới nhau tự sướng dư cái đận lăm lào í cho đỡ nhàm, nhá..! hố hố…

 27. #30 by Thượng Sĩ Già on 2012/01/11 - 03:43

  @Chi bộ.

  Dượng xin lỗi đã làm mất time & space của các cô. Giờ xin giả mic, Dượng lượn.

 28. #31 by CAM on 2012/01/11 - 03:52

  @ Pháo: 1) NẾu như cô bảo ông cụ không phá hiệp ước tức là phía Pháp cố tình phá hiệp ước 1949 trước đúng không?

  Địt mẹ thằng Pháp nó có điên hay không mà nó phải phá cái hiệp ước mà chính bọn yêu nước, bọn đảng phải khác phản đối là quá hời cho Pháp, bản hiệp ước mà chính thằng Chủ tịch nước phải đi cửa sau vào buổi đêm để kí trong phòng ngủ của nhà người ta.

  Hahaha

  ======

  Pháo tự tay tát vỡ mỗm mình mà còn cười toe sung sướng, đểu thật. Thằng Chủ tịt có điên đi phá cái Tạm ước nếu chính thằng thẳng phải luồn ngả sau chui tận vào giường ngủ người ta, năn nỉ ký bằng được?

  Cái Tạm Ước quá hời dưng nhợn Pháp muốn hời hơn nữa già hói mà ngu ợ! Hắn không chỉ muốn kinh tế, văn hóa mà muốn cả an ninh quân sự, nghĩa là toàn quyền tất tần tật như thưở Liên Bang Đông Dương. Đó chính là lý do vì sao Mù Loa liên tiếp ra 3 tối hậu thư đòi Ông Cụ giải giáp quân đội – điều đéo có trong bất kỳ thỏa ước nào và cũng đéo thể thực thi với bất kỳ chính phủ nào. 

 29. #32 by Lính Mới on 2012/01/11 - 04:14

  How to see Real and Magala live now on internet ? Thank chi bo bua

 30. #33 by CAM on 2012/01/11 - 04:32

  @Pháo: 2) – Địt mẹ cái loại cô chỉ có trích được wiki thôi à, cái này đã nói tỉ lần rằng wiki là nguồn đéo tin cậy (@ Bồn Man bị Pháp cắt về Lào năm 1954)

  ========
  Thế nguồn  lão nguồn nào, đưa ra xem. Đừng nói nguồn từ họng Pháo nhé, Cam song phi ngay vào mặt. Wiki tuy phò dưng nó đã trích dẫn đến 12 link cả ta lẫn tây để xác định tính hành chính của Bồn Man, không mồm loa mép giải suông như Pháo.

  Đeo kính lão vào mà xem 2 bản đồ này. Pháp vẽ đới, không phải Ông Cụ vĩ đại của Cam.

  a- Tonkin 1893 còn Bồn Man (aka Trấn Ninh, Trấn Biên, Trấn Tĩnh)
  b- Annam 1932 Bồn Man tuyệt tích giang hồ.

  Ngu thì cũng phải chừa phần người khác để lấy đức cho con cháu. 

 31. #34 by CAM on 2012/01/11 - 05:27

  @Pháo: 3- Việc con Bua Ta nó chửi đồng chí Bác là xấu thì việc tung hô đồng chí Bác mấy chục năm vừa qua là tốt sao? Địt mẹ, lại còn so sánh với Jesus nữa chứ. Ngu đéo tả.

  ========

  Đã ngu mà  đòi giảng sách, đã phò mà húng rao kinh!

  – Chửi Ông Cụ tốt tất nếu chửi rành mạch rõ ràng lập luận chặt chẽ; còn chửi như thằng Bua Ta khác đéo tự chửi vỗ mặt chính cha mẹ ông bà nó ngu, đẻ ra F2 ngu hơn,  đặt tên Bua Ta?

  – AHTT còn được quyền tung hô nhẽ Ông Cụ không, miễn tung hô có lý lẽ xác đáng  như Cam đương làm, haha.

  P/s: Đang chửi, cấm xì pam!

 32. #35 by CAM on 2012/01/11 - 05:34

  @Pháo:

  So sánh Ông Cụ với Jesus đúng tất.

  Nghe đây đồ ngu, đạo ngươi Thiên Chúa, ngươi thờ phượng Jesus. Đạo ta Ông Bà, ta thờ tổ tiên, tiền hiền cùng  anh hùng dân tộc (aka uýnh ngoại xâm). Đạo Chúa hô “tử vì đạo”, đạo Ông Bà gào “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, khác đéo?

  Này Pháo, ngươi lật lại 2000 năm xem Jesus với Ông Cụ khác gì nhau? Cũng người trần mắt thịt, sinh ra trong đau khổ, lớn lên trong áp bức cường quyền  và mất đi cũng trong muôn vàn điều tiếng trần tục, phỏng?  Phục Sinh lẫn Giáng Sinh của Jesus có được nhẽ không phải bằng tung hô quần chúng lẫn chính quyền, của Constantinus Đại Đế?

  P/s: Đang chửi, vô phận sự miễn vào!

 33. #36 by CAM on 2012/01/11 - 05:57

  Này Pháo, ngươi lật lại lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã mà xem, những ai được phong Thánh? Có phải Thánh cũng là xác thịt của Chúa. Hơn 300 năm ở VN, Giáo hội của ngươi phong Thánh những  118 vị, trong đó có đến 21 vị gốc Pháp, gốc Tây. Còn 4000 năm nước Việt, chỉ mỗi Trần Hưng Đạo được Thánh, do nhân dân tự gọi chứ chẳng ai phong. Ngươi còn muốn gato?

  Này Pháo, đạo Thiên Chúa của ngươi có Lễ các thánh tử vì đạo VN, ngươi có ngày  Thánh tử vì đạo VN, ngươi có ngày bổn mạng các Thánh; nhẽ đạo Ông bà ta không?

  Ngươi đòi khác biệt à? Này thì khác biệt, khác ở chỗ lũ ngươi luôn to còi lợi dụng 2 từ tôn giáo đòi mặc khải bất ngộ cho Jesus trong khi khốn nạn tàn nhẫn muốn đạp đổ bàn thờ của ngươi khác.

  Cút mẹ về bú tí mà học lại 2 chữ Bác Ái của Đức Chúa. Ở đây ta đéo thèm phong Thánh Ông Cụ, đéo cần đòi quyền tự do bình đẳng giữa tín ngưỡng dân gian với tôn giáo; vẫn có thể đường hoàng tung hô Ông Cụ bằng muôn ngàn lý lẽ sắc bén mà thứ ngu dốt như ngươi không bao giờ đủ trình đỡ đòn nổi.

 34. #37 by CAM on 2012/01/11 - 06:16

  @Pháo: Chúng mày không thấy rằng càng ngày cuộc sống của chúng mày càng khốn nạn, quyền lực của Đảng càng ngày một lung lay. Chắc chắn rồi sẽ có biến động. Những bài học lịch sử như thế này không giúp gì trong việc ra quyết định trong những thời điểm nhạy cảm như những năm 54 à?

  =========

  Khốn nạn, lung lay ấy mới chỉ opinion riêng ngươi. Ta có thể chứng minh ngược lại, dưng trước hết hỏi ngươi câu này đã: Nếu Chủ tịch nước 1945 – 1954, ngươi sẽ làm gì để toàn Lừa thoát lừa?

  Nói! Cho rõ ràng thẳng thắn vào! Đừng giở chiêu sách cuốn gói dông Nam trẹo người 1954 nhá! Đù má, chiên chạy theo chăn, chó chạy theo chủ thì cứ thành thật thưa thốt; lại còn bày trò cởi xiêm trút váy tru tréo “theo Chúa vào Nam”. Chúa ở khắp thế gian, ở trong mỗi con người; ở trên cao tất cả; nhẽ nào sợ Cộng đến độ dông Nam 1954 rồi dông Cali 1975 rồi quay về Thái Hà đê tiện đòi đất 2011?

  Đồ phản Chúa, bội đạo chính là ngươi,cấm cãi!

 35. #38 by Lucky on 2012/01/11 - 07:50

  Chị Cam cứ tự nhiên chanh lộn với anh Pháo , xin phép nhắt lại lời Zì tí :

  Zì đơi

  Các cô lưu-ý nhế. Thủfáp của cô Cam nhiều năm nai vưỡn thế, nghĩa là cố lái chủđề đang tranhluận vầu ngõ cụt, nghĩa là vầu những chỗ gất khó luận đúng/sai.”

  Từ ông Cụ và Jesu , chị bay mịa qua Đạo Ông Bà , chổ nào ông Cụ có liên quan với Đạo Ông Bà ?

  Lòng vòng một lúc …chị đưa mie anh Pháo lên hàng lãnh tụ :

   

  “Nếu Chủ tịch nước 1945 – 1954, ngươi sẽ làm gì để toàn Lừa thoát lừa?”

  Tiếp tục lạng lách… ( trong khi ” Theo Chúa vào Nam ” Hương Điêu & mọi người đã nói ) chị vọt mịe về Thái Hà đòi đất !

   

  Túm váy lại , chị muốn tranh luận cái mie gì vậy? 

  @ Sịp : cảm ơn nhe ! Ky sẽ nói bạn mua dùng !

 36. #39 by Mit on 2012/01/11 - 07:58

  (ii) Cho đến tận 195x, xứ Bồn Man vưỡn thuộc về Lừa, cụthể là thuộc về Bắc Kỳ. Có ai fảnđối điều nài không?

  Có em đơi, anh Hoàng ơi. Thằng Fáp Nhợn nó chia lại chơi ván mới lâu òi, cụ-thể em chưa gúc ra. Em mới gúc được cái bản-đồ Tonkin, anh có-thể thấy Trấn-Ninh lúc đó đã thuộc Lào@ cô Fà
  ———————————————–

  Mít là Mít ghét nhất dững tấm bản đồ chi chít chằng chịt lọan mẹ nó lên tên mới tuổi.  Đơn giản dư vầi có phẩi dễ xem hông? Mường Phươn nằm trong vùng tíếm lịm cà dái dê đới, thuộc Lào-sơ…hehehehe  Tư cách là hưởng chế độ thuộc địa Tâi (direct rule) dưng theo  dững bài Mít đọc thì bọn Tâi đéo mẹ lười dư hủi.  Bỏn sống bên đất Lèo xa xôi, bùn dư chấu cắn, tối ngài nhẽ chỉ tu tu thuốc phiện, đi săn, mới lại tỉn các em ẻm Lèo hai Lừa để quên đời.  Bỏn giao mẹ mọi chiện hành chính cho bọn Lừa, vừa biết nói tiếng Tâi, vừa có học hơn bọn Lèo…hố hố hố 

  Chắc ý TT mụ mủ muốn nói tuy Bồn Man có thuộc về Lào-sơ trên địa lý dưng trên thực tế nó được Tâi giao cho Lừa vận hành? Anyway, bọn Tâi khi úynh mới Xiêm dành đất, bỏn úynh dưới chiêu bài là đất nài đã nằm dưới suzerainty cuả Lừa trước?

 37. #40 by Bố on 2012/01/11 - 09:20

  a, địt mẹ, chắc con nặc nô toàn tòng phát hiện là buồi mềm không thể cứu vãn được nên mới rầu đời thế chứ co đéo gì.  “khi nào dì cưới…” bla blo…con nài có mà cưới ma. còn buồi đéo đâu mà cưới.

  đèo mẹ, bạn cụ hay bạn su hay bất cứ bạn đéo nào được thờ cúng, được tôn làm thánh cũng bởi nhờ sự lừa đảo của chính bạn ý hay thông qua đám đệ tử mà thôi. chửi bạn cụ aka thánh/ chúa của con buồi ghẻ = con buồi chửi bạn su. khác đéo chỗ nào ?
  địt mẹ, tốt nhất là dẹp mẹ dững chuyện “đi vào ngõ cụt” như con đĩ nào đã thở ra đê kẻo cộng sản lợn nó ỉa tiếp vào đầu cho vài thiên niên kỷ đới.

 38. #41 by Gia_lamcam on 2012/01/11 - 09:40

  Tộ-sư-bố cứ thấy gái fát là quýnhquáng mẹ cả lên hehe.@Ma Xó
  Há há há,
  Sư bố Ma Xó! Chỉ được cái… giống anh!
  Anh vưỡn nghe ngóng các lồng chí tranh (nhau) luận về dững vưỡn đề đã hóa thạch từ lâu mẹ.
  Mỗi lồng chí, lại đứng trên hệ quy chiếu của mình mờ lộng bàn, lại tự thấy mình có lý he he.
  Anh hông tham gia tranh lộng, dưng mờ anh lại có tính giống tên Ma Xó (như trên), nên hễ cứ thấy gái nầu phát biểu thì anh lại ra vẻ gật gù tán thành nhất chí chăm chăm, mặc dù nhiều khi thấy cái lý dài dòng ngứa tai bỏ mẹ!
  Các gái xinh thì nói giề chả đúng chứ!?
  Anh yêu nhất dững phát biểu của các em Mít Xinh, Điêu Xinh.
  Há há há!

 39. #42 by Lucky on 2012/01/11 - 10:26

  @DG : Trả lời hay ko quan trọng đéo!

   

   

   Ky đưa ra câu hỏi như vậy, chỉ muốn nói ,nếu có chanh lộn thì chú tâm vào đề tài đang theo, đừng lan man quá ! Đó là sự tối thiểu để  ” Đây là quán Bựa đéo phải cái hố xí “( @ Zì )

   

   

  Thời hoa lekima cài tóc chị Sáu , đéo đứa trẻ con nào dám hỏi lại ” Ơ, hoa lekima bé tí tẹo cài thế chóa nào được trên tóc hả cô?” hay đại loại ” Ơ, mũ cây ý ngứa bỏ mie, hoa tí hí nằm tít ngoài đột, cao chót vót, chị Sáu bẻ thế chóa nào tới hả cô?” …qua mie nó lâu dồi DG à !

   

   

  Ditmie, khắp chốn Lưà, mở mắt za là gặp khẩu hiệu, mới tiên chiền , từ cổng chào đầu ngỏ, đến khắp đường đỏ lè như máu hành quynh…đến mie như quán Bựa , cũng đéo tha là thế đéo nào?

 40. #43 by Hồng Vàng on 2012/01/11 - 10:58

  @ DG:

  Hôm trước Rốt có hỏi DG: DG là ai mà chửi dân? Và dân đã làm gì DG? Nhưng DG không trả lời mà nói gì rất dài về ass hole về bọn nảo bọn nào Rốt có biết đâu?

   

  Hôm nay DG đăng đàn là Chủ tịch quốc hội, vậy trả lời cho Rốt câu hỏi trên đi nha: Dân làm gì chủ tịch mà chủ tịch chưởi dân?

   

  Thứ nữa, phân biệt cho Rốt biết: ông cụ là lãnh tụ? hay là thánh? ở hầu hết các nước, lãnh tụ ăn chưởi là chuyện cơm bữa. Còn Thánh, thì người có chút văn hóa đều tránh lăng mạ. Đặc biệt chính trị gia càng cẩn thận khi đề cập đến tôn giáo.

   

  Rốt không cần DG ga lăng, chỉ đề nghị không chửi bậy nha. Nếu không thì đừng trả lời.

 41. #44 by tung tung on 2012/01/11 - 11:06

  @ Cam

  1- Cái đạo ông Bà mà cô nói đó chỉ là tập quán thờ cúng người chết nói chung, không chỉ ông Bà cha mẹ, Anh Hùng dân tộc gì gì đó mà còn thờ cúng cả con cái trong nhà. Nó bao gồm một chút Nho, 1 ít Lão, 1 ít Phật và 1 ít tín ngưỡng địa phương. Do chì là tập tục, kg có kinh sách, giao lý gì sất nên mỗi nhà, mỗi địa phương, mỗi Dân tộc làm 1 kiểu. Càng ngày càng biến tướng ra nhiều trò không hay.

  Cái này, quán Bựa đã nói nhiều về những người kg biết tin vào cái gì, cả gò mối cũng lạy…anh kg cần phải lập lại.

  “Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh” là câu xui trẻ ăn cứt gà của 1 người, nó là thằng ĐÉO nào anh biết đâu, hắn nói trong thư gửi Viêt  Minh năm 4x. Thế mà cô dám nhét vào Giáo lý của Đạo ông Bà do cô sáng lập thì anh cũng bó tay luôn.

 42. #45 by Банан on 2012/01/11 - 11:18

  Tửng đệ anh hiện hồn lên đấy à em? Hôm qua thấy em bẩu em đi hai ngày mà về sớm thế?

  Em hình như có vấn đề về đọc hiểu, chắc tại em có thành kiến quá thui. Cam iêu của anh chỉ có vận dụng những câu khẩu hiệu đang thịnh hành để minh họe  vướn đề thêm xinh động cho lồng chí Phấu xịt hiểu thui mà.
 43. #46 by tung tung on 2012/01/11 - 11:22

  óm lại, ông ku này vưỡn phải hằng ngày cúi lưng nịnh nọt đám Bắc Kỳ đặng đong xèng thả vầu mõm thối, nịnh nọt rớt mẹ răng vẩu, bức xúc đéo biết đổ đâu ông vầu quán Bựa phán dư lãnh tụ, hehe. @ Dog

  Địt mẹ, tranh thù lúc nghỉ giải lao anh vào vả con này phát.

  Địt mẹ cô, anh nịnh nọt thế nào hả Cu?

  Đù má cô. Mới khách ăn cơm tối là đồng nghĩa với nịnh nọt à. Địt mẹ nhà cô, thằng nào anh không thích anh đéo mời.

  Đù má cô. Khi order món ăn đãi khách, cô chọn món khách thích hay món cô ưa?
  Anh thì anh chọn phần lớn những món mà khách prefer, và 1 món nào đó anh nghĩ là ngon để cho bỏn thử.  Nhưng đù má nó, về khầu vị thì ít có người cởi mở, đa phần là bảu thủ.

  Đù má mầy. Con Dog thôi cái trò “không vú” đi nhe mậy.

 44. #47 by tung tung on 2012/01/11 - 11:39

  @ Con Bà ná na.

  Địt mẹ anh chi đi họp, nên trưa nghỉ sớm.

  Cô nói sao? Vận dụng khầu ngữ đang thịnh hành. Bọn nào hay dùng khầu ngữ này? Có phài bọn Văn nghệ tiên chiền, bọn Đoàn tin tin, của Quân đội, của Lãnh đạo pháp biểu trong lễ kỹ niệm. Chứ không phải những người đang thờ cúng ông bà nói chung. Đúng kg?

  Em Ky đã nói đúng gồi. Ông Cam này là chuyên gia đánh lạc hướng.

  Nhưng anh có lời khen cỏn lẽ đanh thép, mạch lạc, vì vậy mà con DG, con Chuối, mê mẩn.

 45. #48 by budifa on 2012/01/11 - 11:49

  Đéo chượi nhao nứa, thư-ján tí nầu

   

  Hum-qua còn nghe anh

  Jạng bài sâu hai vại

  Hum-nai đá buồi-nguồi

  Dòm anh lên cơn dại

   

  Đứa nầu chượi anh đó?

  Nhời nầu chọc-tức anh?

  Cắt cơn anh chị mẹt

  Gọi tên nó ra anh

   

  Tên nó là lố-đít?

  Tên nó là cục-fưn?

  Nó là lừa tai cụt?

  Hai là jống ngựa lùn?

   

  Thương anh đao quặn duột

  Dư bú nhằm thuốc chuột

  Mặc ba cấy quần-đùi

  Mờ con trym vướn buốt

   

  Kuán bựa hông bác-sí

  Theo chiên-ngành thần-quynh

  Thôi theo thói thường-tình

  Trâu-Quỳ mời anh tới

   

  Mai mốt ợ chốn nài

  Anh có nghe tiếng nộ

  Là chúng-em đương cố

  Thạ bom thai fừn anh

 46. #49 by Банан on 2012/01/11 - 12:19

  @Tửng đệ anh :  Điếu phẩy là có lẽ nữa mờ là thật, ông em có vướn đề về đọc hiểu mẹ rồi.  Thế em không thấy em Cam iêu của anh tài không? Em Cam có thể trình bày vướn đề bất kỳ theo ngôn ngữ của từng đối tượng nghe. Cụ tỉ ở đây, nói với tên Phấu xịt thì phẩy bằng giọng đanh thép mạch lạc, nói với tên Lói theo đúng kiểu sát thủ đầu mưng mủ, nói với em thì bằng đúng chất vôi cát đá sỏi…Đấy, đại khái là thế ông em dại ợ. Với người nói thuyết phục như vậy mờ anh hông iêu mới là chiện lạ.
  Mờ em có vướn đề đọc hiểu thì kết bạn với em Ky nủ thì hợp mẹ rùi, em này cũng mà.
  @Ky:  Lâu ngày không gặp em Ky hông hiểu em giờ này đang lái máy bai bên Đức nhợn hay về quản lý tập đoàn xay sát gạo gì đó ở Tiền giang hử em? Hôm trước thấy bẩu em đang mần Giáo xư môn gì đó mờ hông hiểu được em Cam iêu của anh chanh lộn cái gì à? Thui em về Lừa đi, giáo xư ở Lừa  mà tây học đang hiếm đó nha.

 47. #50 by tung tung on 2012/01/11 - 12:37

  @ Con chuối mềm!

  Địt mẽ Cu chứ, Mầy hiểu ý em CAm dư thế nào là việc của mầy, đọc hiểu cái con kẹt anh nè.

  Anh tởm cái giọng của mầy, ý Cam là thế lọ thế chai. Cái nghề cầm cặt cho cho chó đái của mầy kg có kết quả tốt đẹp đâu con, cầm không khéo nó đái cho ướt cả tay lại còn bị chửi: Đù má mầy cầm cặt cũng kg xong. hehe.

 48. #51 by Банан on 2012/01/11 - 12:51

  @ Tửng đệ anh: Đối với loại dại dại điên điên như em anh phải kiên nhữn hết sức đặng mong sao em nên người. Em có mỗi con kẹt thui mà em đã tự cắt mẹ rùi còn  tung ra nhiều thế mần gì hử em? Em chụp mũ cho anh nghề cầm kẹt cho cho đái anh cũng hông trách, bởi anh có mần nghề đấy điếu đâu, anh cũng mần nghề như em thôi.

 49. #52 by Hồng Vàng on 2012/01/11 - 12:58

  @ Chuối: Thời còn đi học, Rốt từng bị thôi miên bởi một cô giáo hùng biện siêu đẳng, chắc chả kém chị Cam là mấy, thậm chí khi đối diện còn bị thôi miên ác liệt hơn trên quán ảo thế này nhiều, nhưng sau đó thất vọng vì phát hiện ra một vài điều. Kể từ đó Rốt không còn bị hấp dẫn bởi các thủ pháp hùng biện, chỉ chú ý tìm giá trị của thông tin thôi.

 50. #53 by Bố on 2012/01/11 - 13:14

  úi rùi ! em hồng yêu của anh tranh luận ác ghê. Cố lên !
  xét ở mặt nào đó thì chúa, thánh cũng là lãnh đạo đới. lãnh đạo tôn giáo ý. lãnh đạo ngai cả khi các bạn ý đã ngỏm.
  bạn cụ cũng được lợn đẩy lên làm thánh . em không biết à?

  anh bẩu nài: tranh cãi làm gì cái đám các bạn đã về chầu giời ý. chửi nhau đến mùa quýt cũng không thể  có kết quả đúng sai. kệ mẹ thằng nào thờ bạn nào.

  yêu em thật nhiều.