Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Ameba on 2012/01/06 - 06:23

 2. #2 by Ameba on 2012/01/06 - 06:29

 3. #3 by ckckck on 2012/01/06 - 07:04

  dạo này văn hết bựa roài chung tướng ơi!

 4. #4 by Phá Điền on 2012/01/06 - 08:48

    ô. xứ Bồn Man nầu đây.

   nhẽ đất Chiêm Thành ngàn niên trước bị Lừa xẻo miếng, rùi bọn Phươn nầy xẻo miếng nữa?

  còn bọn nầu nữa hông?

  rùi sau bọn nầu xẻo đất Miên, (giờ là Nam Lừa)? Lừa hay Chiêm?

  nhẽ Lừa? hehe.

 5. #5 by Phá Điền on 2012/01/06 - 08:52

    à địtmẹ nhầm. trước Phươn xẻo Chiêm là Tầu.

   ừa. Tầu xẻo Chiêm Thành miếng. rùi Phươn xẻo miếng nữa.

  hehè.

 6. #6 by Fucker on 2012/01/06 - 09:54

  Văn như buồi, như lồn, địt mẹ cái đồ lên gân nhạt thếch

 7. #7 by budifa on 2012/01/06 - 10:04

  Quay về sử hở, chủ-đề nài tôi khoái

   

  Theo thùy-linh nài, Phươn là Phuan, còn Nâu Nêm Trấn thì có tên đường-hoàng là Trấn Ninh

   

  Hóa-ra biến Lừa thành dải đất hình jun là bọn Fáp Nhợn, địt mẹ bỏn, hehe

   

  Bỏn mờ cắt lại Nam Lừa cho Miên, đéo cắt Bồn Man lại cho Lào thì Lừa jờ tròn ung-ủng có đẹp hơn hông, khà khà

 8. #8 by budifa on 2012/01/06 - 10:07

  @ CK, Fucker

   

  Bài nài lão BOM biên từ 98, hùi hủi lão đã thành Bựa đéo đâu, hoặc mới lẩy-bẩy Bựa non thui, khà khà

 9. #9 by trungduong on 2012/01/06 - 10:14

  Cô Mít,

  Đọc tí về Gun Control in America đã rồi phán nhá. Cứ hắn nào Candian nhở ! Phiền là dính cứng với Constitution nhờ, chứ không thì văn hóa đẹp đã bị dẹp rồi

  Đọc cái Editorial này đã, nhẽ ra hắn dóc tổ ?

  the nation heads toward the end of another year of almost 100,000 people shot or killed with a gun

  Lạ cái là sau vu, Columbine với hai nhi đồng thiện xạ đòm đòm, úi nó rùm lên này nọ về súng. Qua rồi thì lại lặng rồi súng lại nổi lên. Ơ mà sao lại bảo để Cảnh Sát làm việc mà lại cứ thích móc súng. Rồi qua Virginia Tech, cũng um lên. Có bố bảo “tớ lúc ấy có súng đòm thằng đấy rồi”. A very courageous man under a tough circumstance

  Đi vào lớp học mà cũng cần concealed firearms, nhỡ ra có việc ! That’s just as secure as the NRA wants you to believe. No need being jealous with crazy minds.

  But America has not always been obsessed with guns.

 10. #10 by trungduong on 2012/01/06 - 10:18

  Đúng là Old Sergeant và cu Tơn chỉ biết chửi chứ không giám làm,

  Trong đề cũ You-Fucking-Secret-Corp cói đến súng và cứ gì America là dẫy nẩy như trúng điện cao thế. Như cu Tơn chửi Bắc Kỳ này nọ. Ối thôi anh gốc này nọ, mất này kia căm thù Bắc Kỳ lắm lắm. Việc là anh có bao giờ dám lúc có thể được cầm súng đứng lên đâu. Anh chỉ đợi thằng khác chết thế cho anh như bao gã khác thôi trong lúc anh nằm nệm ấm.

  Uncle SAM wants you in service under USA’s flag but… oups, you are busy with your family. Not the kind of “My Father’s Flag” ?

  Súng thì em đâ có thời cầm rồi cho nước em ở. Tỷ như ngày cuốc bộ full gear 15-18 cây dưới nắng hè. Nên súng thì em không lạ mà không ham.

  Bố mẹ nào chửi thì phải nên đọc cả những columnists của LA Times, NY Times USA Today này. Nếu không thì đừng bảo rằng người khác GATO nhở. Quý gì 30000 mạng chết vì homicide and Suicide by firearms mỗi năm.

  Anh nào ấy khoe rút hàng nóng. May quá hai thằng ấy không có chứ nó đòm trước nhở. Chết rồi lái gì khoe? Đi LA qua mấy khu South Land với Latinos thì anh có nước đái trong quần chứ rút gì. Qua Philadelphia làm tough guy đi chứ tụ mấy chỗ có người Việt thì nói làm gì ! Mẹ gì chứ chỗ nhà em mới có một gã bị đòm chết cũng tại…móc hàng nóng. Ớ thằng Latino kia làm sao nó bắn giỏi thế ! Móc súng sau mà cho anh ta one round in the chest.

  Anh gặp thằng rởm chứ mấy thằng Latinos 18th thì có mà mong nhở.

  Mà có so bì thì kiếm mấy chỗ da trắng chứ cứ Mễ với VN sao nên người ! Thiên hạ có ai hơn America về súng ?

 11. #11 by Fucker on 2012/01/06 - 10:31

  Cô Pha bầu chữa đéo gì cho cỏn nhờ
  Địt mẹ hồi hổi 9x cỏn biên kiểu tình cảm thiếu niên nhi đồng ngoan hiền cơ. Châm biếm nhẹ nhàng mà duyên. Còn bài này đọc đã thấy sự lủng củng rổn rảng được edit bởi bàn tay pác-kin-sơn già hói.

 12. #12 by tung tung on 2012/01/06 - 10:33

  Hóa-ra biến Lừa thành dải đất hình jun là bọn Fáp Nhợn, địt mẹ bỏn, hehe

  Dẫn nguồn nào nói bọn Pháp cắt xứ Bồn man về LÀO đi Con FA âm hộ nhét lịu đạn

   

  Bỏn mờ cắt lại Nam Lừa cho Miên, đéo cắt Bồn Man lại cho Lào thì Lừa jờ tròn ung-ủng có đẹp hơn hông, khà khà @Pha

  Dịt mẹ nếu dzị bây giờ nhẽ xứ Gòng nhẽ điếu xuống cấp như bi giờ.

  Còn cái xứ BK thì tròn tròn đẹp đẹp, nhưng bốc cứt mà ăn nhé.

  Các Bựa, Em Hường – Nữ Gúc Sĩ, ….có ai giải thích dùm anh tại sâu: bọn PHÁP lại quyết định trong sáu xứ thuộc Liên bang Đông Dương thì riêng Nam Kỳ là trực thuộc cai trị của Pháp dưới chế độ thuộc địa. Còn Bắc Kỳ, Trung kỳ, Lào, Miên chỉ được chế độ bảo hộ?

  @ Con Phắc-cơ


  Lại chửi đổng gì đấy? Nói thì phải dẫn chứng, chổ nào như cặc chổ nào như lìn, chổ nào lên gân?

  Điếu mẹ kg quan tâm thì im mồm, léo nhéo cái đéo gì.

 13. #13 by tung tung on 2012/01/06 - 10:45

  @ FÀ giò:

  Sorry Cô,anh đã tìm được nguồnnói bọn Pháp cắt xứ Bồn man về LÀO. thùy link ở đây

   

 14. #14 by Tơn on 2012/01/06 - 10:49

  Địt mẹ con Dương vật Trúng phồng chứ, chỉ giỏi gato Mẽo. Bản thân anh cùng gia đình cảm thấy rất thoải mái và hài lòng với luật sở hữu súng, và anh tin em Mít, cô Sỹ dâm – những người sống trên đất Mẽo cũng. Địt mẹ cô chứ, rỗi hơi đi thương vay khóc mướn là sâu là sâu? Anh biết ơn và tin tưởng hoàn toàn vào chính phủ Mỹ vì đã cho anh và gia đình cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

  Anh chỉ tiếc vì sinh nhầm thời, nhưng cũng hy vọng hoa nhài sớm nở trên xứ Lừa, để anh có cơ hội ngoéo cò vầu những cái ổi Tầu. Chỉ tưởng tượng đã thấy phê lòi kèn.

  Địt mẹ cô nhát nữa cho mát bẹn.

 15. #15 by 무오 까 on 2012/01/06 - 10:58

  nhẽ con Zì mọi sẽ biên về cánh đồng chum?

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:14

  Zì đơi

  Bọn Simacai nài nhộn nhở. Bài nài để trong hộp Triện Ngắn gõgàng, thế mà cứ tưởng là Lịch Sử hehe.

  Tinhiên, thời 199x Zì thích nhét các vướnđề nủi-cộm của lịchsử vầu Văn Bựa, đó hầu-như là một sángsuốt.

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:19

  Tiếptục jảng văn bài Bone Falls

  (2) Vì là triện-ngắn, Thác Xương có đủ các tuyến nhânvật, các tìnhtiết likì, các caotrào, các nút-thắt, và các tưtưởng.

  Thác Xương được xâyzựng theo kiểu Moduled, nghĩa là ổng gồm nhiều Cục (Module) độclập, zưng lại liênkết quanh 1 vướnđề trọngtâm.

  Module #1 các cô đang đọc, “Bồn Man Xứ”, kể sơ-qua về vươngquốc cổ Bồn Man.

 18. #19 by kiss my ass on 2012/01/06 - 11:25

  Cái ảnh xứ Bồn man này nhẽ là nhà của bọn Mèo nhỉ?

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:44

   Zì biết đéo đâu hehe, nhà của Fương hiện-tại đó cô.

 19. #21 by alehap on 2012/01/06 - 11:25

  Mụ Zì ăn gian, chưa có (1) đã ra (2) rồi, giờ lại còn có kiểu đặt tiêu chuẩn ra 10 cồng rồi lặn hia hia…

 20. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:29

  Tiếptục jảng văn bài Bone Falls

  (3) Như triện đã kể, vươngquốc Bồn Man chính là 3 tỉnh của Lào và 3 tỉnh của Lừa (trong triện Zì nói tránh thành Xứ Viet’s), ziệntích quãng bằng Bắc Kỳ, tồntại chừng gần 1,000 năm.

  Khi Xứ Lừa còn non trẻ và là fiênbản 100% của Tào, từ đời Đinh đến hết Trần, thì Bồn Man vưỡn độclập ngon-lành.

  Đến khi Xứ Lừa nhận được fận chưhầu Tào chínhthức (từ đời Hậu Lê), với các hoàngđế được Tào cho nhiều quyềnhạn, thì hehe Lừa quyếtđịnh nuốt Bồn Man.

  Chỉ trong vòng vài chục năm, Bồn Man bị thanhtoán. Đỉnh-điểm là cú trừngfạt 1478 của cô Tông Lê Thánh.

 21. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:37

  Tiếptục jảng văn bài Bone Falls

  (4) Cưzân vươngquốc Bồn Man là con-cháu của các tộc Fươn gốc ở nước Phù Dư, một quốcja cổđại sống ở miền cực-bắc nước Triều Tiên ngài-nai.

  Người tộc Fươn nài có đặcđiểm là mắt mào xám (jống mắt sói), záng to-cao, bụng/ngực nhiều lông, như Zì kể trong triện.

  Zân Fươn sống chủyếu bằng săn-bắn hái-lượm, như zân Mông Cổ, chứ không fải là zân thuần-nông như Lừa.

 22. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:41

  Tiếptục jảng văn bài Bone Falls

  (5) Vì là zân săn-bắn hái-lượm, nên tộc Fươn mới chọn Bồn Man làm đích đến, chứ không chọn các vùng đồngbằng hoặc zuyênhải vốn thíchhợp cho zân thuần-nông hoặc ngưfủ.

  Cuộc zicư của Fươn kéo zài khoảng 100 năm, vầu quãng thếkỷ 4-5-6 sau côngnguyên. Lýzo zicư trong triện Zì kể là tránh lạnh, zưng thựctế nhẽ không fải. Các cuộc zicư của ông người chên Quả Đất thường là zo chém-jiết lẫn nhao.

 23. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:42

  Thôi đã hết mẹ 5 cồng buổi trưa. Zì đi chén đây Simacai. Các cô tự gúc đi chứ, nhất là bọn nầu biết tiếng Tào như con Nhất Óc Quất 5++

  Tối Zì zìa jảng tiếp 5 cồng nếu còn đủ hứng.

 24. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 11:45

  À con nầu đã từng gặp Fươn thì kể trảinghiệm cho Zì nghe coi. Con Fập Mìn đâu gòi?

 25. #28 by The First on 2012/01/06 - 12:34

  Lói đâu hiện lên bú rượu với anh nào! Anh quý chú rất!

  Phận Lừa thật đéo còn gì để nói, anh đang ốm nằm nhà vì hôm nọ dính mẹ quả xe máy đi mưa trời thì lạnh vãi cả Chạn.

  Vưỡn đang chơi bài thuốc Trung Tướng đéo thuốc thang gì chỉ bú nước suông.

  Nhưng buồn mõm quá, Lói đồn đâu dồi??????

 26. #29 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/06 - 14:26

  Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
  Một trăm năm đô hộ giặc Tây
  Hai mươi năm nội chiến từng ngày
  Gia tài của mẹ
  Để lại cho con
  Gia tài của mẹ
  Là nước Việt buồn..

 27. #30 by i-trader on 2012/01/06 - 14:49

  @con Tế ngẫn: cái đéo jì mà nôlệ, nghìn năm jặc Tầu, tăm năm jặc Tây…


  Đừa thế thôi chứ, anh mà là con Chịnh, anh cũng đau nỗi đau như thế… người người lừa nhao, jà lừa trẻ, trẻ lừa trẻ khác…

  Vừa mới thành người, anh đã bị lừa:
  Thủa ấy lũ j ặc Ân
  Như một luồng jó tộc…
  jặc Ân là jặc lồn nào nhể?
 28. #31 by Банан on 2012/01/06 - 15:06

  bọn PHÁP lại quyết định trong sáu xứ thuộc Liên bang Đông Dương thì riêng Nam Kỳ là trực thuộc cai trị của Pháp dưới chế độ thuộc địa. Còn Bắc Kỳ, Trung kỳ, Lào, Miên chỉ được chế độ bảo hộ?@ Tửng:
  Có gì đâu nhỉ:
  1- Nhân dân Nam Kỳ thuần tính dễ sai bảo, ít bật. Hầu hết là dân mới di cư ở nơi khác đến nên chỉ muốn yên ổn mần ăn, kém tinh thần dưn tộc anh hùng và kém cả tinh thần cách mạng
  bất khuất .
  2- Khống chế tuyền bộ Nam kỳ khá dễ chỉ bằng một số lượng quân Viễn chinh không nhiều do địa hình bằng phẳng dễ di chuyển, dân cư tập trung chủ yếu ở các điểm đô thị.
  3-Nam kỳ là chỗ bỏn chiếm đầu tiên, từ đó, làm bàn đạp chiếm các vùng khác.
  Còn những lý do khác nữa nhưng anh đéo biết.
  Túm lại, theo anh, chủ yếu vì Nam kỳ thuần nên cỏn chiếm đầu tiên, các phần kia khó nhai nên bỏn lập mạng lưới cai trị kết hợp với chính quyền phong kiến sở tại.

 29. #32 by Mit on 2012/01/06 - 15:31

  @ cô Dương

  Cô có chắc rằng khi  không còn súng thì tội ác sẽ giảm hông? Mít nghĩ bọn tội phạm bỏn hông ra tiệm xòe id mua súng đâu cô ợ. 

  Một bà góa 18t đã đòm chết tốt một thằng Mẽo đạp cửa vào nhà ẻm, để bẩu vệ mình và babi 3 tháng.  Chiện mới hôm qua kia thôi.  Là cô, cô sẽ lên án ẻm bắn chết người?

  Năm xưa bọn Đại Hàn ở downtown LA đã lên nóc nhà shoot out mới bọn Đen để bẩu vệ tài sản của bỏn khỏi bị cướp trong vụ cỏn Đen bị cam Mẽo uýnh dồi bọn Đen nhân dịp cướp và phá cả neighborhood.  Đúng hai sai?

  Cây súng gây tội ác hay con người gây tội ác dùng súng đới?  Mít nghĩ con người thì đúng hơn.

  the nation heads toward the end of another year of almost 100,000 people shot or killed with a gun

  Nguồn đâu?  Bọn CDC report death by:

  Assault (homicide – firearm) quãng 18,000 culi. 
  Discharge of firearm – unintended quãng 280 culi

  Đây là số liệu 2005-2007, published vầu tháng 3/2011

  So với cùng thời gian, số chết bởi

  Uống diệu sưng mẹ gan: ~14,000 culi
  Bịnh về tiêm: ~175,000 culi
  Sưng phổi: ~ 52,000 culi

  http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr59/nvsr59_04.pdf       (page 38 và 40)

  Mà hông gộp chung bọn bị đòm chết tốt mới bọn tự đòm chết tốt được vì tuy outcome giống nhau, bản chất của chúng đã khác dồi.  Bỏn hông muốn sống thì không có súng, bỏn cũng sẽ dùng cách khác để tự kết liễu đời mình, overdose on drug chả hạn. 

  (Thôi ngừng, bùn ngủ quá dồi…hố hố hố)

 30. #33 by Mit on 2012/01/06 - 15:44

  À quên TT tiếp chiện bọn Muang Phuan đi nhá.  Mít hóng đới…Mít mới đọc sơ sơ sử bỏn bẩu là năm 1308, vua Panya Khamphong của Muang Sua, một tai sai của nhà Nguyên, đã sack vua Muang Phuan dồi?  Sau đó Muang Phuan trở thành vassal state của Muang Sua vầu 1312.

  À lại còn chiện 1297-1301 bọn Nguyên đã dùng bọn Muang Sua để uýnh Đại Việt ta dưng tất nhiên chúng đã bị cô Đạo Trần đánh cho mất giáp dững 3 phùa cơ. (Sử ta bẩu thế) hố hố hố

  Ve-ri in-tờ-rét-ting TT ợ….

 31. #34 by Lìn iêu on 2012/01/06 - 15:57

  Chầu Zì dí chi bựa

  Là lão, liệt như xưa

  Bùn cừi, hầu hết dững lần lão cồng chên wán bựa đìu là chong cơn say. Nhẽ men dịu mần ngừ ta mạnh dạn lên thì fẩy

  Năm wa, dí lão, dui ít bùn nhìu. Zì thì sâu? Mong là ngược lợi

  Thi thoảng có thời jan, lão vưỡn hóng wán bựa. Hai thì ghi nhựn, dở thì lướt. Hai dở chỉ là nhựn định của diêng lão

  Thía là đủ, đòi hỏi chi nhìu dí 1 tên hóng hớt lười dư hủi, hén Zì?

 32. #35 by Lìn iêu on 2012/01/06 - 15:58

  Lão có một thời sống kế dân Chàm, Đông Nam Lừa.

  Bỏn theo mẫu hệ. Dàng xon đi cưới chó. Đám cứ, chú dể chang điểm đẹp hơn cô dâu. Son fứn tùm lum, mặc đồ vest, đeo kiếng đen nữa. Bỏn kiêng thịt heo và bất kỳ thịt gì ko fẩy chính tay dân bỏn cắt tiết. Tức là kiêng thịt nói chung lun.

  Mắc cười hùi đó, 1 dàng xon Chàm tới chơi nhà lão, lão mời nàng xơi bánh ít, nàng hỏi bánh mặn hay ngọt. Lão bẩu ngọt, vô tư xơi đi. Nàng vừa cắn một miếng, lão lật đật jựt lại vì nhớ da có bôi mỡ heo lúc gói bánh.

  Còn nhìu, 1 năm nữa bốt típ hén, hí hí hí

 33. #36 by tung tung on 2012/01/06 - 16:09

  @ Con Chuối

  1- Nhân dân Nam Kỳ thuần tính dễ sai bảo….. kém tinh thần dưn tộc anh hùng và kém cả tinh thần cách mạng bất khuất.

  Đù má ní luận như buồi, thô thiển, áp đặt và điếu có cơ sở. Anh nghĩ rằng bọn Pháp điếu sợ cái lồn gì mà tinh thần cách mạng or cứng đầu cứng cổ đâu. Địt mẹ BẮC KỲ, TRUNG KỲ tinh thần dân tộc bất khuất cái đéo gì mà cuối cùng cũng vào Pháp.

  Anh nghĩ rằng do điều kiện tự nhiên ở đây tốt hơn, đất đai màu mỡ hơn. 

  2- Khống chế tuyền bộ Nam kỳ khá dễ chỉ bằng một số lượng quân Viễn chinh không nhiều do địa hình bằng phẳng dễ di chuyển, dân cư tập trung chủ yếu ở các điểm đô thị.

  Địa hình bằng phăng nhưng thời đó chỉ toàn rừng, lúc đó ở NAM KỲ có cái buồi ấy mà đô mí thị. Nếu kg có Thực dân Pháp thì còn lâu mới đó đô thị ở NAM KỲ. Các cô không nghe nơi này trước đây tuy đất đai màu mỡ nhưng rừng thiên nước độc. Muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh à. Có nhiều vùng gần biển điếu có nước ngọt, dân lừa phải trữ nước mưa để dùng.

  3-Nam kỳ là chỗ bỏn chiếm đầu tiên, từ đó, làm bàn đạp chiếm các vùng khác.

  Lý do này kg thuyết phục, bỏn có thể chọn vủng khác, nếu muốn khi đã lấy trọn Đông dương.

  Theo thằng wiki thì bọn Pháp dùng lợi nhuận ở NAMKY để làm kinh phí cai trị các vùng khác. Sau đó HÀ NỘI, Hải Phòng, Đà Nẵng được hưởng qui chế nhượng địa tức là lãnh thổ thuộc đất BẢO HỘ, nhưng chính sách, luật lệ áp dụng như NAMKY thuộc địa.

  Cái anh muốn hỏi là những lý do không có nêu trên wiki á.

 34. #37 by alehap on 2012/01/06 - 16:23

  Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

  ———————-

  Hấp gúc lấy gúc để mục người lai thú xem sâu mà chẳng biết gúc thế nào, gúc ra được vài hình thế này

  Hấp nghĩ hình thể họ như vậy chắc biến đổi để thích nghi với môi trường sống chẳng nhẽ nào họ lai sói thật?

 35. #38 by pe^te^211 on 2012/01/06 - 17:06

  Nhân tên Bựa nói về Ông Sói, chân chọng kính mời chi bựa bớt chút thì giờ đọc qua cuốn TÔTEM SÓI, nguyên tác KHƯƠNG NHUNG, đã được dịch tiếng Việt.

  Đó là một tuyệt tác về thiên nhiên, và đương nhiên là về Ông Sói, thần tượng của anh.

  Một loài siêu việt đứng trên muôn loài, thế thiên hành đạo, tổ chức chặt chẽ, điều hành cuộc sống trên thảo nguyên, tình yêu vượt cả rào cản giống loài, kiễn nhẫn và thông minh siêu việt, thích nghi tuyệt vời, không bao giờ khuất phục. Thật không tìm ra điểm gì để chê nhưng phải học rất nhiều từ Ông Sói.

  Mời chi bựa.

 36. #39 by alehap on 2012/01/06 - 17:19

  Mụ Zì biên bài buồn cười nhở, cứ són từng tí từng tí một thế này chán quá, bài trước cũng vậy sao không biên nốt cho mọi người đọc? đọc truyện mà thế này chắc mấy bữa nữa bựa viên thành nhà viết văn giống mụ Zì quá, he he.

  @ Anh Hoàng của Hấp ơi, hôm nay vừa mưa vừa lạnh Hấp thương anh quá,anh nhớ phẩy giữ ấm nhá, phẩy ăn nhiều vào chống lạnh nhá, nhớ đừng có đi lang thang ngoài trời kẻo cảm lạnh, he he, Hấp hun anh vài cái nè

   

 37. #41 by budifa on 2012/01/06 - 17:43

  jặc Ân là jặc lồn nào nhể?@ Chết Đơ
   
  Chém nhát. Theo tôi, jặc Ân chính là … jặc Ân, hehe. Đúng là bọn Ân nhà Trụ đới. Lừa gộc ở sát bỏn, bị bỏn cướp-jiết-hiếp nên cứ chại chại chại về Nam. Vì nhớ quê cũ mờ kể chiện lại cho con-cháo, triền từ đời nài sang đời khác. Dần-dần thành mẹ triền-thiết vì con-cháo cũng đéo biết jặc Ân là thằng lồn nầu, hehe
   
  Bằng-chấng là dững Hùng Vương, An Dương Vương, Bà Trưng ở mãi tận bên Khựa bi-jờ, thế mờ trên đất Lừa nai vưỡn có Nghĩa-Lĩnh, Cổ-Loa, Mê-Linh dư thật. Tiếc là đéo có cái hồ nầu to để đặt tên là Động-Đình, khà khà
 38. #42 by budifa on 2012/01/06 - 17:57

  À, Lừa tuy bị bọn đại-bá Khựa đuổi chại chại chại tóe hoàng, dưng đéo vừa đâu nhế. Sang đến đất Bắc Lừa ngài-nai, bỏn cũng bành-trướng ra-fết. Chả trách Khựa nó kêu là tiểu-bá, há há

   

  Cấy bản-đồ dưới nhẽ chưa chuẩn, vì đéo thấy vẽ thời-kỳ Lừa xơi xứ Bồn Man, chỉ có 1 góc phía trên chỗ Lai-Châu, Điện-Biên bi-jờ

   

   

 39. #43 by budifa on 2012/01/06 - 18:03

  Theo bản-đồ nài thì xưa Lừa đớp gần hết Lào, thế mờ thằng Fáp Nhợn nó xí-xóa chia lại chơi ván mới, hehe

   

  To quá đéo cốp bết mà để thùy-linh nhá

  http://img3.imageshack.us/img3/1083/tonkin1893.jpg

   

   

 40. #44 by budifa on 2012/01/06 - 18:19

  1014: xung đột với Đại Lý, thu được lãnh thổ tỉnh Hà Giang và châu Vị Long thuộc Tuyên Quang
  1159: xung đột với Đại Lý, thu được lãnh thổ tỉnh Lào Cai và bắc Yên Bái

  1069: bắt vua Champa là Chế Củ đổi lấy 3 châu Bố Chính, Ma Linh, Địa Lý, tương đương Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay

  1306: đổi công chúa Huyền Trân lấy 2 châu Ô và Rí, tương đương nam Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế ngày nay

  1400 – 1403, Hồ Quý Ly với ý định tạo ra một “Nam Bộ hậu phương” ở miền Trung VN ngày nay, đã tấn công Champa, cố giành lấy khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam

  1471: Lê Thánh Tông tấn công Champa, chiếm thủ đô Vijaya ( Bình Định), khiến Champa phải lui xuống Khánh Hòa. Phú Yên trở thành vùng đệm. Lấy được vùng lãnh thổ của 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.
  1478: Lê Thánh Tông thảm sát Bồn Man, chiếm vùng lãnh thổ Sơn La

  Thời Chúa Nguyễn ( 1611 – 1680 – 1757; tức trong 69 – 146 năm): cạp toàn bộ phần còn lại của đất nước, trừ Tây Nguyên

  Thời Minh Mạng: thu toàn bộ khu vực Tây Nguyên cộng với nhiều đất của Lào và Campuchia

   

  (nguồn: ông Gúc bạn tôi)

 41. #45 by budifa on 2012/01/06 - 18:33

  Cốp-bết nốt đoạn nhận-xét cho đủ định-mức bam, khà khà

   

  lão Minh Mạng đã trở thành kẻ bành trướng kinh khủng nhất lịch sử VN khi trong 20 năm đã cạp tới 114 824,3 km vuông, tương đương diện tích của nước Vn nguyên thủy, đạt tốc độ bành trướng gần gấp 6 lần tốc độ trung bình. Đương nhiên lão đã xém được vinh danh trong lịch sử bành trướng VN nếu không quá sức gà vịt, giữ không nổi thì chớ, còn cố gắng bám lấy, làm nghèo quốc khố, tạo ra nguyên nhân gián tiếp khiến VN sụp đổ trước 1 thiên tài bành trướng khác là Phú Lang Sa

 42. #46 by i-trader on 2012/01/06 - 18:46

  Cảm ơn cô Fa âm hộ jả nhời, ông làm tôi tự hào kóa, tôi đang hình dung cụ tổ tôi làm Seo Men cho cô Lãi Phạm, không biết cụ có tòm tem được em Thi Tây cái nào không nhể  …


  Mời cô tiếp, tôi chân chọng hóng
 43. #47 by toi_vua on 2012/01/06 - 18:54

  Trích:
  Tổng cộng trên toàn cõi Đông Dương vào năm 1936 chính quyền có khoảng 3.300 công chức người Pháp trong guồng máy cai trị, trong số đó 400 thuộc cấp liên bang tập trung ở Hà Nội; số còn lại phụ thuộc cấp địa phương. Đa số xuất thân từ Trường Thuộc địa (École Coloniale ở Paris).[7]
  Như vậy bi  giờ đề nghị bạn Tấn Dũng đi thuê ngần ấy chuyên gia Pháp hay Mẽo qua điều hành CHXHCN Việt nam có phải hết tắc đường ko.? Để mấy chục triệu Lừa aka si nghĩ bằng lỗ đít tự quản aka độc lập kiểu ông cụ, là sai lầm lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ sau aka hầu như là tội ác.

 44. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 18:56

  Hehe Zì bốt hộ em Miên yêu cái líp ẻm tặng chibộ nài. Các bốt hỏng Zì xóa nhế.

 45. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/06 - 18:57

  Các cô tiếptục thảoluận về cuộc thảmsát Bồn Man 1478 đi nhế, Zì xuống đường chút tí Zì zìa. Ghét các cô như ông chó.

 46. #50 by Hoaimien on 2012/01/06 - 19:04

  @ Zì iu

  Sao Zì xóa mất lời bình của  em?

  Zì và nhiều Bựa viên hay khoe. Hỏi xem có ai làm được như hai anh nọ chăng???

   

 47. #51 by CAM on 2012/01/06 - 19:26

  Về vụ Nam Kỳ thuộc địa, Bắc – Trung bảo hộ là tội ác của thằng Bờm Đù Mẹ (Paul Doumer). Lão này rất quái, muốn một tổ chức chung cho toàn Đông Dương, dưng vẫn lo ngại những con lừa  bản xứ sẵn sàng chộp lấy phút giây  lão say rượu, ham phò, yếu lòng, đuối cật để nổi loạn  làm CM hoa nhài. Thế là Đù Mẹ lên kế hoạch chia để trị và dùng con Lừa kéo cày Lừa (người Việt trị người Việt).

  Việt bị chia 3. Trung kỳ kinh thành nhà Nguyễn; Bắc Kỳ cố đô xưa, đều đậm đà  ý thức  “Nam quốc sơn hà Nam Kỳ cư” nên Bờm chỉ thò tay bảo hộ.  Riêng Nam Kỳ đất mớ,i lại được Nguyễn cắt 3 tỉnh miền Đông nhượng hẳn chủ quyền cho Pháp tự 1862 tội gì không toàn quyền.

  Ui, đù mẹ thằng Đù Mẹ!

 48. #52 by voong ngau pin on 2012/01/06 - 19:46

   

  to lồn gì đâu nhẻ, anh bốt cho cô khà khà

 49. #53 by i-trader on 2012/01/06 - 20:19

  Vừa đao được cái nài nài: Lịch sử Lào & 1 fần Thái mọi của con Manich

  đông chữ kóa, đọc mãi đéo hết, tôi đéo tham luận. 
  Sách bán 150 bạt, tôi jả cho ai jờ nhở – đéo thành Tinh Hoa được zồi, địtmẹ
 50. #54 by buata on 2012/01/06 - 20:41

  lại đề tài lịch sử hả?

  Nam kì: Đơn giản là Pháp chiếm được của nhà Nguyễn (đã cắt đất hẳn hoi – giống như Nhật chiếm Đài loan từ nhà Thanh vậy, nên ko có chuyện bảo hộ gì hết – dưới con mắt Pháp đó là đất của Pháp. Pháp bảo lưu quan điểm này sau WW2 —->dẫn đến đánh nhau (Pháp-Việt Minh)—->sau năm 1949 thì tính chất chuyển thành đánh nhau giữa 2 khối không cs >< cộng sản.

  Bắc Lừa: vị trí giống như Bắc Triều Tiên bây giờ í…nhà Thanh không dễ để yên cho Pháp làm gì thì làm – 2 bên buộc phải đánh nhau và đương nhiên Pháp thắng…Pháp dùng Bắc Lừa làm bàn đạp để vào Trung Hoa cạnh tranh với các cường quốc khác

  Lào, Miên, An Nam (Huế) 3 cái xứ này thì có cái mẹ gì đâu—-> Bảo hộ thôi.
1 2 3 28