Bone Falls (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Truyện-ngắn by Al Huang Le Generale, 199x

 

Thác Xương

 

(1) Bồn Man Xứ

Vươngquốc Bồn Man đã hơn 500 năm không còn tồntại. Trót khaisinh cạnh một lánggiềng đóikhát kinhniên hunghãn mạntính như xứ Viet’s, việc Bồn Man duytrì quốchiệu đến tận thếkỷ XV đã là tộtbậc kỳcông (*). Rất thủđoạn cắn từng mảng từng mảng, các hoàngđế Viet’s nuốt gọnghẽ Bồn Man sau vài cuộc sátphạt không quá nhọcnhằn. Xuân 1478, vu lãnhtụ Bồn Man Lwu Kam Kwong tội Phản Nghịch, lãnhtụ Viet’s Lê Thánh Tông thânchinh cầm đạibinh triệthạ. Chém xong 15,000 đầulâu Lwu & Thầndân, Thánh Tông loan-tin thắng-trận, thổgiới Viet’s phình hai lần, Bồn Man chínhthức tiêuvong.

Xứ Bồn Man tuy kềnhcàng rộng, bằng gộp các tỉnh Xiêng Khoảng & Hủa Phăn & Khăm Muộn của Ailao và Sơn La & Thanh Hóa & Nghệ An của Viet’s, nhưng nhândân Bồn Man chỉ giảnđơn một bộtộc. Bộtộc Phươn.

Người Phươn xêdịch từ miệt Phù Dư băng-tuyết đông-bắc China xuống vùng Bồn Man kiếm nắng trước thời Tang Dynasty (**). Đó hầu-như là một quyếtđịnh hết-sức thiếu nghiêmtúc. Cú dicư vạn lý thậmchí chệch rất xa mụctiêu ảotưởng nhiđồng. Ngoài nắng, Bồn Man chẳng có gì thuộc về Miền Hứa (***).

Thểhình Phươn khá cao, đẫy, hông hẹp, chân hơi ngắn, bụng nhiều lông. Cấutrúc đặctrưng vậy giúp trai Phươn dễ luồn rừng mà cũng dễ săn thú, nhưng lại khiến gái Phươn khó đẻ. Mắt Phươn màu xám-sói, hoangdã khôncùng.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Lãogiới luận rằng, những kếtđan muôn kiếp giữa Phươn Phù Dư và sói hànđới đã biến màu mắt Phươn thành xám. Họ sẵnsàng không chỉ ăn thịt nhau, mà cả học-hỏi nhau, âuyếm nhau, hấpthụ nhau. Luận này khiêncưỡng và thảmhại và caynghiệt, nhưng vôsố tươngđồng của sói và Phươn buộc ta phânvân.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Phươn Bồn Man sống không khác tổtiên họ mấy, kiêntrì môphỏng những ông sói Mãn Châu bấtkhuất liềulĩnh, nghĩ cộc, thù dai, và hiếm-muộn. 15,000 là tổng khẩu Phươn ‘1478, gồm luôn trẻ-mút-tí và già-mẻ-răng, những Tset, Tsao, Lwu mặt nhọ đeo Panas bắn tên độc và thổi Saranai buồn nãonùng (****).

(2) Nâu Nêm Trấn

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@1998)

 

Ghichú

 

(*) Viet’s, Bồn Man: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Phù Dư: Quốcgia cổ vùng Mãn Châu, China.

Tang Dynasty: Aka Đường Đếchế, China.

(***) Miền Hứa: Aka Đất Hứa. Theo Cựu Ước, Chúa Trời hứa cho Abraham đất Canaan, nên người Dothái gọi Canaan là Đất Hứa.

(****) Tset, Tsao, Lwu: Các Family-names phổbiến của người Phươn Bồn Man.

Panas: Võkhí phổdụng của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Ná hoặc Nỏ.

Saranai: Nhạccụ phổthông của người Phươn Bồn Man. Giờ ta gọi là Pílè hoặc Bílè.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vươngquốc: (Vương quốc).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Khaisinh: (Khai sinh).
– Lánggiềng: (Láng giềng).
– Đóikhát: (Đói khát).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Mạntính: (Mạn tính).
– Duytrì: (Duy trì).
– Quốchiệu: (Quốc hiệu).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Tộtbậc: (Tột bậc).
– Kỳcông: (Kỳ công).
– Thủđoạn: (Thủ đoạn).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Gọnghẽ: (Gọn ghẽ).
– Sátphạt: (Sát phạt).
– Nhọcnhằn: (Nhọc nhằn).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Thânchinh: (Thân chinh).
– Đạibinh: (Đại binh).
– Triệthạ: (Triệt hạ).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Thầndân: (Thần dân).
– Thổgiới: (Thổ giới, Lãnh thổ).
– Chínhthức: (Chính thức).
– Tiêuvong: (Tiêu vong).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Giảnđơn: (Giản đơn).
– Bộtộc: (Bộ tộc).
– Xêdịch: (Xê dịch).
– Quyếtđịnh: (Quyết định).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Dicư: (Di cư).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mụctiêu: (Mục tiêu).
– Ảotưởng: (Ảo tưởng).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Thểhình: (Thể hình).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Đặctrưng: (Đặc trưng).
– Hoangdã: (Hoang dã).
– Khôncùng: (Khôn cùng).
– Lãogiới: (Lão giới, Bô lão).
– Kếtđan: (Kết đan).
– Hànđới: (Hàn đới).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Âuyếm: (Âu yếm).
– Hấpthụ: (Hấp thụ).
– Khiêncưỡng: (Khiên cưỡng).
– Thảmhại: (Thảm hại).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Vôsố: (Vô số).
– Tươngđồng: (Tương đồng).
– Phânvân: (Phân vân).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Kiêntrì: (Kiên trì).
– Môphỏng: (Mô phỏng).
– Bấtkhuất: (Bất khuất).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Đếchế: (Đế chế).
– Phổbiến: (Phổ biến).
– Võkhí: (Võ khí, Vũ khí).
– Phổdụng: (Phổ dụng).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Phổthông: (Phổ thông).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đông-bắc: North-east.
Thắng-trận: Victory.

Băng-tuyết: Ice-cold.
Hiếm-muộn: Hard-to-give-birth.
Già-mẻ-răng: Very-old-men.
Trẻ-mút-tí: Very-little-kids.
Xám-sói: Wolf-gray.

Hầu-như: Almost.
Hết-sức: Extremely.

Học-hỏi: To Learn, To Teach.
Loan-tin: To Declare, To Inform.

***

(Phần sau ở đây)

 

*** 1. #1 by Dragonfly on 2012/01/22 - 18:39

   Đéo có ý ra hồn thì câm mẹ nó mồm cho bọn anh tham luận.@ Nhất Óc Quất

  ——————
  Địtmẹ mày có cái tí cứt óc nào để tham luận đéo đâu. Mày góp được cái jì thì chứng minh đi. 
  Bố mày nói thế chắc Sỹ Jà nó hiểu chứ cái loại như mày hiểu được chết liền. Hệ Hệ
 2. #2 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/01/22 - 18:43

  Anh đơi anh đơi. Anh lại nổi sau ba ngài lặn ngụp đơi. Đù má giao thừa tới nơi mà anh còn phải bưng bê chén đĩa li tách phục vụ bọn gẳm tít mù. Con Dò Lìn hai con thợ bói nào gảnh nghía lá số anh năm nai có đỡ lầm than hơn hôn bây? Đù má sao anh nghe năm nai có mùi thum thủm bây? Hu hu. Thanh củi vầu mặt nha.

  Con Già Đều khen hãng xe PT bằng thừa mẹ. Mỗi đận rằm tháng giêng bà già anh hai rủ bà con chòm sóm thuê xe bỏn chại về Châu Đóc vía Bà mà. Hồi hổi anh bị bắt theo mần culi bưng heo quai vàng mã cũng ưng cái bụng về cách phục vụ lắm. Bọn bắc kì nhiền bọn nam kì mần ăn dịch vụ mà học tập đây nài. Phục vụ như bọn ngoài Nụi thì bố gí buồi vầu. Cho fi cũng đéo đi địt con mẹ. Đúng bọn mọi rợ bọn chó.

  Đầu năm anh gưởi nhời trúc đến bọn gẳm quán sớm thoát kiếp Lừa, ai chưa đẻ thì đừng đẻ, ai già hói thì mau xuống lỗ, Bê-xê-tê mần kết hối kết kim nhanh và mạnh hơn nữa, lạm phát quí I sang năm vượt con số 70, kẹt xe ở mọi ngã đường hẻm hóc, ngập nước ở phố thị cao thêm nửa mét. Còn gì nữa hôn ta?? Nhiêu đó đã. Anh lại phắn đi khui rượu cho bọn gẳm đây. Hẹn bọn mài sau giao thừa nhế. Hà hà.

 3. #3 by Mr. Tran on 2012/01/22 - 18:48

  Chào quý chi bựa, mọi người chuẩn bị Tết có vất vả?


  Tôi vửa tổng vệ sinh nhà cửa xong, đèo mẹ, gian nan phết. Phía dưới có quý nhóc Lói đồn nằm nhà ăn bám mẹ lảm nhảm gì về chiện dọn nhà đón Tết đấy? Ngày cuối năm nên tôi tha.


  Chiện quý chị Rô có vẻ vưỡn hót nhở? Tôi thấy chả có gì để phải như thế cả. Chiện thường ở huyện mà thôi.
 4. #4 by Mr. Tran on 2012/01/22 - 18:57

  Dòm quả ảnh em Vàng Son của anh Bà duồi bốt mê ly vãi đạn, các quý anh nhở.


  Quá đẹp!
  Chúc quý chi bựa cùng gia đình 1 cái Tết thật đầm ấm hạnh phúc.
  Tôi lượn!
 5. #5 by budifa on 2012/01/22 - 19:15

  Tôi đơi, tôi trốn vện vầu chúc Tết cả lò-bựa đơi

   

  Chúc sang năm mới, cả-lò nhà bựa muốn lào được ý, jản-dị thế thui, hehe

   

  Từ chiều đến jờ cứ quanh-quẩn quanh-quẩn chờ vện sai-vặt, mờ đéo sai chuyền cho chíp-hôi được. Cái bọn lười hơn cả bố nó, chán thế, he he

   

  À quên, chúc riêng lão BOM lên Sa-ba tiềm được nhiều đào để quất nha, khà khà  

 6. #6 by Phá Điền on 2012/01/22 - 19:42

    tên Phá Điền đơi chầumầng nămmới hehe.

 7. #7 by nhim_coi on 2012/01/22 - 19:51


  e bê của nhà đi tặng CB ạ..HPNY

 8. #8 by nhất on 2012/01/22 - 20:20

  Anh vừa check Tết ta cách đây 1 năm có con Manh lét còm phát đúng giao thừa. Năm nay anh sẽ dình bốt phát đúng giao thừa,  địt mẹ.

 9. #9 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/22 - 20:41

  Ở đây có con súcvật nào coi “Táo Quân” hông hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/01/22 - 20:44

  Lừa còn ngu dài, miênman, và triệtđể… Tôi đi ngủ xíu, lát lên uống với anh Pín.

 11. #11 by cuchuoiSG on 2012/01/22 - 21:07

  Anh vừa check Tết ta cách đây 1 năm có con Manh lét còm phát đúng giao thừa. Năm nay anh sẽ dình bốt phát đúng giao thừa,  địt mẹ.@Nhất óc quả quất
  ———-
  Mả Bố con Nhất óc quả quất đéo nghĩ được gì hay ho, toàn bắt chước với ăn cắp
  . Địt mẹ, đang húng vớ phải ngay con này, chửi phát cho thơm mõm, khà khà.

 12. #12 by ketui on 2012/01/22 - 21:36

  Địtmẹ chibộ!
  Longtimes nosee! kekkeekkek!
  Địtmẹ connào thở ra câu : ” không có lập giađình thì biết cặc giề mà phán?!”. Địtmẹ chúngmày. Óc nhỏ như cứt thằnlằn. Muốn biết thếnào thì cứ phải ứngvào nhưthế mới hiểu và thôngcảm được à!?. Địtmẹ một vídụ cơbản thế chúngmày thì biết cáilồn gì về cảmgiác điên thậtsự!? Tui nghĩ đây cũng cóthể là câuhỏi tutừ đéo cần trảlời cũng ổn?
  P/S Euro: Keep walking!

 13. #13 by ketui on 2012/01/22 - 21:43

  Chửi địtmẹ nămcũ 2011. Khiến Tui sướng phát nhàn.
  Đéo phải đilàm gì cả và cũng đéo có tiền kekekke.
  Nhưng vẫn phải đihọc và cái này thì tốn tiền.
  Địtmẹ theo như dựđịnh thì năm 2012 vẫn không đilàm giề cả và tìnhhình kinhthế cũng thế.
  Đéo có cáigiề là miễnphí cả. ĐỜI MÀ!
  CHÚC CHIBỘ NĂM MỚI DỒIDÀO SỨCKHOẺ. (CÁILẦY LÀ CẦN NHẤT, KHI CÓ NÀY LẦY THÌ CÓ SỨC CHÚC & CHÉM TIẾP)kekekke

 14. #14 by vịt bầu on 2012/01/22 - 22:59

  Triện em Rô có thế mà bọn bựa chởi nhâu rôm rả phết nhở. Các cô tinh hoa cho anh hỏi một câu ngắn gọn xúch tích thế lày:

  Các cô dả nhời sao nếu dư anh Khoai Tai trong triện của em là một cô khoai Tai. Hố hố liền bà chính hiệu, tất diên ẻm vẫn đủ tư chất da trấng thượng đẳng theo tiêu chẩn của con Lói.

  Hê hê, sori em Rô anh đéo có ý gì, chỉ thấy bọn bựa chởi nhâu rôm rả phết, anh ngưa mõm nên vào phá thối tí. Mờ anh Khoai Tai của em trình tiếng Lừa thế nầu rồi, bảu cỏn vầu đây chởi chết cụ mấy con dư con Lả đê. Quán bựa chỉ thiếu mấy cô Khoai Tai chởi nhâu nữa là đủ bộ.

 15. #15 by voong ngau pin on 2012/01/22 - 23:01

  Tôi đơi tôi hiện hồn lên rồi đơi, anh sinbát  anh Lói chuột anh óc quất anh lan nhựa anh A anh B  địt mẹ tất cả các anh các chị đâu rồi lên uống diệu thôi  khà khà 

 16. #16 by Black Sheep on 2012/01/22 - 23:13

  Năm nay Bắc Lừa đón một cái Tết mưa rét đéo chịu. Tôi nhớ lần gần nhất thế này cách đây đã ngót 2 chục niên, hehe.
  Đéo mẹ, con Lói nói đúng đéo chịu. Đéo hiểu thế nào mà đứa nào cũng mở mồm “Tết nhất bận dọn dẹp nhà cửa”. Cả bỏn năm đéo dọn nhà à.
  Bà già tôi cứ chăm chỉ đi sắm tết, rồi hì hụi mần đồ ăn. Tôi bẩu mama nghỉ ngơi đi, suốt ngày chỉ lo ăn, giờ thiếu thốn như ngày xưa đâu. Thế mà cứ giò giò chả chả, bánh trái hết mẹ nó ngày. Tôi mưa rét bỏ mẹ nhất định đòi tôi đèo đi lễ. Đéo hiểu lễ có khá hơn được không mà khổ vậy.
  @Cô Rô: Tôi không rõ chuyện của cô thế nào, chỉ mới lướt cồng, nhưng dù gì thì tôi cũng chúc mừng cô lựa chọn được phương án của cuộc đời cô tại thời điểm này. Có thể ngày mai nó sẽ khác, nhưng đó là ngày mai. Vạn sự tùy duyên cô ạ. Địt mẹ đừng có để ý lũ Lừa nó gièm pha. Con Lả thì tôi tránh xa rồi, hehe.
  Dù con Zì chửi là sến không phải lối, nhưng tôi vẫn thích có một gia đình như con mả mẹ gì đã nói. Đứa con cần có sự quan tâm của baba và mama nó.

 17. #17 by otocu on 2012/01/22 - 23:26

  Lần đầu tiên a dua cùng con Bín uống suông ban đêm. Anh chỉ uống bia thôi.

 18. #18 by Black Sheep on 2012/01/22 - 23:36

  @Con Tế năm nai dễ có offical vện nhá. Nếu về Lừa thì cẩn thận, không Uây Tào nó tông cho thì bỏ mẹ.
  Nhân kể với chi bộ một quả từ hôm 28 tôi vưỡn còn buồn cười. Số là tôi với baba tôi xách vali về quê, ra bến xe thì baba tôi do tuổi cao sức yếu nên đi sau tôi một đoạn. Tôi tiến đến 1 cái xe thì thằng Lơ giằng lấy túi đồ của tôi. Tôi bảo từ từ tôi đợi người. Nó bảo anh không lên nhanh thì hết mẹ xe. Tôi trả lời đéo mẹ mài làm như tao đéo đi xe bao giờ, từ từ đã. Lúc đấy baba tôi vừa đến, nhảy lên xe. Tôi nhảy theo thì thằng chó gạt tôi ra: tôi đéo chở anh, anh đi tìm xe khác, tôi đéo thiếu khách. Tôi cười bảo đù mẹ mài, mài có tin ra ngoài bến là xe của mài bị túm vì chở quá người không? Rồi tôi đi sang xe khác. Thằng lơ khác nhảy ra kéo tôi lại bảo anh cứ lên đi, chấp nó làm gì. Tôi lên xe mà thằng chó kia cứ lẩm bẩm chửi. Thế đéo nào vừa ra khỏi bến hehe xe xẻ bị các chú CAM túm. Địt mẹ đúng thằng bạn tôi mới buồn cười. Nó phạt cho 9 lít. Địt mẹ cho chết cái tội phục vụ mà cứ như bố người khác.

 19. #19 by cuchuoiSG on 2012/01/22 - 23:51

  Tết đến, Xuân về chúc các tinh hoa và vàng son tràn trề sức khỏe, tài lộc vây quanh, gia đình sum vầy và vạn sự an lành như ý.

 20. #20 by Già Không Đều on 2012/01/22 - 23:55

  Táo Quân năm nay cũng chả có gì mới mẻ hay ho, cứ bổn cũ soạn lại, cũng những con người ấy, cách lấy tiếng cười ngày càng cười không nổi. Diễn viên diễn đéo gì nói nhanh như điện í, nghe đéo ra đầu ra đuôi gì cả.

   

  Ở chỗ Anh đang chơi Tết, đù má nhà nước cho đốt pháo hoa từ 10h cho bà con zìa cúng giao thừa rồi đi ngủ sớm, đéo cần đợi thời khắc giao thừa làm đéo. Bằng bằng ầm ầm 15 phút xong phin đi ngủ, chủ tịch nước chúc Tết chắc cũng xuân nay như các xuân qua.

 21. #21 by Black Sheep on 2012/01/22 - 23:59

  Chúc mừng năm mới chi Bựa.
  Chúc con Zì năm mới nổ to hơn.
  Chúc con Lói năm mới mất tân.
  Con Bín ngửi được mùi ./
  Các vàng son thật nhiều xiền và lúc nào cũng tươi trẻ.
  Hehe con Zì đi Saba cẩn thận nhé, đéo mẹ trời nài mà cưỡi Uây Tào thì ăn cứt ăn cứt

 22. #22 by Già Không Đều on 2012/01/23 - 00:01

  Từ hôm 20 Tết, Anh đã phán đéo mẹ chợ hoa năm nay ế ẩm cho mà xem, dân bán hoa ngồi rảnh không ngồi vô hồn bên số lượng cây hoa quá xá. Vừa lướt báo mạng, y như rằng đù má đại hạ giá các kiểu mà còn bán không trôi, tiền chở quá cha tiền cây, khổ thân! Đéo mẹ, thêm cái Tết sang năm ế ẩm như này nữa chắc nhiều con bỏ nghề trồng hoa mẹ, quá hoảng í.

   

  Suy thoái kinh tế thể hiện rất rõ ở cái Tết con Rồng này.

 23. #23 by voong ngau pin on 2012/01/23 - 00:04

  Năm mới rồi, địt mẹ các anh chị nổi lên chưa dcm ? 

 24. #24 by Già Không Đều on 2012/01/23 - 00:12

  Có bài mới rồi đó, Con Pín vác rượu qua bển đi.

 25. #25 by Chóe on 2012/01/23 - 00:24

  Cô Bín bị khoá mẹ hết mõm bên OF dồi à? Dì kèn teo có bài mới dồi, mời cô sang bên đó uống với tôi. Mời mời.

 26. #26 by Cathnga on 2012/01/24 - 11:44

  Em Nga an choi Tet Gong, da qua !!! Troi dep het xay, con di choi nhieu nhieu !!!