The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:47

  Ông Lài gõ thiếu mẹ

  Gà vửa vầu vườn rau

  Chó liền sủa gâu gâu

  Công-lao người trồng-trọt

  Vất-vả đã bao lâu

  Gà hông được vầu đó

  Để fá-hoại hoa-màu

  Dưng năm mấy thì đéo nhớ, khà khà

  —————-

  Thanks cô, anh đã bầu đéo bâu jờ gúc nên cô fẩy thông cảm chớ! Nhớ thế là nguôn mẹ. Hệ Hệ

 2. #2 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:52

  Địtmẹ Zì Mọi hèn thật, thấy chi bộ đang vui vì zìm Zì thì ôm đầu máu chạy. Thôi anh tha đéo chấp nê với Zì nữa. Nếu biết xấu hổ thì chắc đang đỏ mặt đấy nhể. Hệ Hệ

 3. #3 by budifa on 2011/07/23 - 23:53

  Thôi lão BOM đi ôm ông  phốc ngủ rùi thì tôi cũng đi ôm vện mà ngái, để còn mơ về phần tiếp của dị-triện, khà khà

  Bái-bai chi-bựa khắm (định gõ G9 nhớ ra nhiều bựa đang hưởng ban-ngày, hehe)

 4. #4 by Dặt Dẹo on 2011/07/24 - 00:08

  Ở miền Trung cũng có nhà đất sân gạch. Con Zì nói đúng, sân gạch chủ yếu để bần nông phơi lúa nên được ưu tiên xây trước. Xây chủ yếu bằng cát mới vôi chứ đéo có xi măng. Nhà đắp đất như Zì nói ở Trung ít có, chủ yếu là trát bằng bùn đất lên khung tre như con Chuối nói. Nghĩa là vách nhà cài bằng nan tre, băm nhỏ rơm trộn với đất và nước được một loại hồ và trát lên vách.
  Còn chuồng xí thì phẩy để ở góc vườn chứ ở cổng cái đầu buồi í, thối thế ngửi thế đéo. Sau một thời gian phân đầy, người ta cào ra đánh đống, lấy bùn trát kín để ủ một thời gian, đôi khi băm nhỏ lá xoan trộn vào phân trước khi trát, người ta thường gọi là phân bắc.

 5. #5 by Dragonfly on 2011/07/24 - 00:08

  Tặng chi bộ bản nhạc tuyệt zất! Chúc ngủ nguôn bên nài tỉnh táo bên kia. Hệ Hệ


  1. Nhà xây xong rồi

   Nhưng chỉ mình ta ở đó

   Nghe cửa đập phía sau
   Gió thu xuất hiện bên song
   Gió lại khóc với ta

   Ban đêm đem giông tố
   Sáng ra trời mù sương
   Mặt trời lịm tắt rồi
   Hãy để những đau đớn xưa
   Triền miên xô tim ta…

   Ngôi nhà đã hoàn thành
   Nhưng nơi đó, ta cô độc
   Cửa đóng sập sau lưng
   Làn gió thu gõ nhẹ,
   Gió lại rơi lệ vì ta

   Đây là Số mệnh
   Nên ta không thể đòi hỏi điều gì 
   Ta chỉ biết, những cơn gió

   Sẽ khóc than khi ta ra đi…

 6. #6 by Dặt Dẹo on 2011/07/24 - 00:11

  Hồi hổi 200x (x<4), học lái xe ở trường Cam gần Hà Đông tổng chi phí khoảng 3 trẹo. Con Lài bẩu thủa 199x mà mất 5 trẹo nghe chưa chuẩn lắm. Hồi hổi anh đéo quan tâm, nên đéo nhớ.

 7. #7 by Phang_Phập on 2011/07/24 - 00:15

  @Budifa; học lái xe quặc gì mà tận 1 năm mới diệt hồ sơ, điên à, học ở Sì gồng hay Hà Nội, tổ sư, anh lói cho nghe, thủa năm cuối năm 2001, anh lái xe đường trường mới bận, chưa có bằng, xe toàn biển giun dế của Lào, kệ mẹ cứ chạy ầm ầm, sau đó anh về Trường dạy lái hay cái TRUNG tâm bỏ mẹ gì Lạc Hồng ở mạn đền sóc Xuân Đỉnh, Xuân La, Hà Nội ý nộp hồ sơ cho 1 tên quen biết qua 2,3 tên nữa, ổng bảo bận đi làm cứ về đi, khi nào thi nó gọi lên, sau đó mời nó trận diệu và nó làm cho thủ tục từ A-z, trước khi thi 3 ngày về tập hình, anh đi dăm ba vòng lấy lệ chứ bài thi hồi đó là chạy xe Gaz69 qua hình Zich-zac (khoảng 3 đoạn gấp khúc j đó), sau đó lùi hình Zic-zac đó luôn, rồi vào chuồng và cuối cùng là đi qua hàng đinh bằng gỗ. Phần 2 là ra đường trường thì đương diên anh chấp mẹ cả thầy luôn. Từ khi nộp tiền đến khi thi xong đâu đó tầm 2,5 dến 3 tháng, làm ljn gì mà hàng năm nhể. Nhẽ Fa ở vùng cao hay là dân tộc Tởm và Thổ nên léo nhận hồ sơ.

 8. #8 by Phang_Phập on 2011/07/24 - 00:19

  Học phí đâu đó tầm 1.650.000 đ gì đó, mai anh lục hồ sơ là có ngay, cộng thêm 300 hay 400 tiền gì đó lý thuyết, dưng với điều kiện lái xe chèn vạch thoải mái dưng cấm húc đổ cột trong hình Zic-zac. Còn xăng thì anh léo tập buổi nào nên léo mất tiền, he he he, chỉ khi nầu về HN, nhà thầy gần nhà anh thì alo ra làm cốc bia cỏ thôi, đáng bao nhiêu. Làm gì mà tận 5 trẹo, cha nầy chắc học ở bển à.

 9. #9 by Dom-dom on 2011/07/24 - 00:24

  Anh học lái xe cuối năm kia. Nhà mua xe rồi mà chưa biết lái. Con nó nộp tiền bắt đi học, nhẽ để đi đâu tự mần lấy. Nộp tiền cho thầy đăng ký hộ hết 6,7tr, hóa đơn bao nhiêu chả ngó, vì con nó học rồi cứ thế theo thôi. Nó điều nghiên cả rồi.

  Thầy bảo ưu tiên không phải học lý thuyết nhế. Anh & cô em mừng hú vì đang bị xiền vật. Hóa ra chả ưu tiên mẹ gì, tên nào cũng vậy. Mỗi buổi thực hành trả thầy 450k, 3 thằng học chia 3, 2 thằng học chia 2. Nếu vào bãi còn trả thêm tiền thuê, hình như 20k/giờ. Nghĩa là 6,7tr chỉ để ghi danh thi. Thằng con học nhanh tốn ít tiền mềm, hai anh em anh hói rồi tốn nhiều hơn, mà chả học được mấy, vì thằng chính ngại các thể loại giề, bát xê cho một tên đệ. Đến ngày thi, nhẽ lên Sơn Tây, nhưng sợ bọn anh lởm khởm nên gửi lên BN. Bỏn tính thuê cho 2 anh em 1 xe chíp tập 1 giờ là ok vào thi. Nhưng đến nơi, xe chíp nơi đó đã hết, phải cho 2 anh em anh ngồi nhờ 1 xe, cốt để quen địa hình, và năn nỉ mãi mới nhờ thêm được mỗi tên 1 quả đề pa ngang dốc. Thế là vào thi. Ông thầy ngồi xe ấy bảo 2 vị này có thi vào mắt. Thế nhưng đến lúc thi, nhờ có thầy dẫn, cô em đã đỗ trong tiếng reo hò của cả trường thi. Còn anh do điện thoại tậm tịt nên trượt. Tháng sau thi lại mới đỗ. Trong khi ở trường thi đó trượt xe chíp phải đến 60%, dù đa số đều thuê dẫn hehe. Tên trượt kỷ lục, theo ông thầy nói là he he 8 lần.( cắt cồng)

 10. #10 by Dom-dom on 2011/07/24 - 00:27

  Nộp lệ phí thi bao nhiêu anh quên mịa (cái vụ giá cả anh nhớ rất kém, thú thật vậy), riêng chống trượt(LT) thì anh nhớ rõ là 1tr, vì tên thầy của anh cứ lầm bầm nếu ở chỗ tển chỉ mất 500k.

  Lúc đầu anh cũng tính tự học, vì mấy lần thi xe máy anh đều tự học. Lần thứ nhất anh thi xe máy năm 1990, anh học một lúc vào làm ngon ơ, vì có đâu mấy câu, lúc đó cũng nhắc bài rồi, nhưng còn kín đáo, và chỉ cho những người rất thân quen. Sau đáng ra bằng ấy phải đổi, nhưng anh lười không về quê, mà ở HN mấy khi Cam hỏi bằng, nên anh hơn chục năm đi xe ko bằng. Đến năm 2003, muốn mua xe cần phải bằng, vì thế anh đành về tỉnh nhà thi cho nhanh, vì có người quen hì hì.

   100 câu, anh đọc 1 buổi tối, đánh dấu thử đến lần 3 là ok, đúng trăm trăm. Sáng sau lên ôtô về thi đầy khí thế. Mỗi tên được phát 1 đề bằng 1 bảng nhựa meka, mỗi đề 20 câu. Anh làm xong lại bị 1 tên bên cạnh đánh đu. Lúc sau giám thị đến bảo anh đã làm xong rồi cơ à, và điềm nhiên nhắc tên đánh đu ấy. Hóa ra mặc định tên nào vào thi cũng được nhắc, vì trong tiền nộp thi đã cộng khoản này, hình như tất cả 140k/1ng thì phải. Nhẽ cả hội đồng thi có mình anh tự làm hehe. Thành tích thế thì tội gì lần này phải chống trượt.(cắt cồng)

 11. #11 by Dom-dom on 2011/07/24 - 00:28

  Nhưng rồi ý định tự học phá sản, vì 1 là giờ những 360 câu, hai là -cái này quan trọng hơn hehe- Xiền vật ghê quá, học hành cứ lõm bõm. Thế là quyết định chống. Thật may vì hôm ấy bọn anh 4 tên, 2 em trẻ trong đó 1 em là cán bộ giảng dạy ĐH vừa ra trường, cạy mình trẻ, không chống, trượt luôn. Trượt lý thuyết xin mời lần sau thi lại toàn bộ, chứ ko như anh trượt thực hành, chỉ cần thi thực hành thôi, tiền nộp cũng nhẹ hơn. Tổng tốn kém, anh ko thống kê, nhưng nhẽ gần 15 tr (cả tiền ôtô đi về HN-BN 2 lần thi).

  Con cháu anh, mẹ nó ko chọn học thi trọn gói ở Sơn Tây 5,2 tr. Mà vẫn cho vào chỗ hơn chục triệu, nhẽ năm nay còn đắt hơn anh ko hỏi. Vì rẻ tiền thì tốn tg hờ hờ.

 12. #12 by VNRCCH on 2011/07/24 - 00:35

  Đề năm nay có đụng chạm đến hội nghị Pari năm 1973 mà Mít đang hóng Lãnh đạo nói đấy. @ HoaiMien

  Chớ gì đến năm 73 em?  Kít Do Thái thập niên 60 đã tham gia chính trường cao cấp. Ngày còn mài đũng Harvard trước đó hơn chục niên, đã công bố chiến lược với Nga Sô và Trung Khựa còn gì ?

  Nhưng thôi, công dân ngoan hiền thì nên nhìn như Cường Dương đúng SGK, hay như Đòm hói, dằng tình báo ta xuất sắc, biết trước mọi chuyện, nhất chuyện nó sẽ đánh bom chốn nào, cho nó lành.

  Phản động bẩu TA có lao động vinh quang tài giỏi mấy thì cứ, nhưng phải dến khi bọn đầu gấu nó xìa tẩu thì TA mới có sái mà phê, có đỗ được sư phạm cái bòi Lãnh đạo, hehe.

 13. #13 by Dom-dom on 2011/07/24 - 00:37

  Gần đến ngày khởi công, bỏn mới tôi vôi @ Chuối cả nải SG

  Vôi tôi càng lâu càng nhuyễn, và còn để cho nó nguội. Vôi vửa tôi xong mà làm không cẩn thận bỏng chết thôi. Vì hố vôi rất lâu nguội. Bắt qủa tớm cô chưa bao giờ tự xây nhà bằng vôi.

 14. #14 by Dragonfly on 2011/07/24 - 00:40

  Hồi hổi 200x (x<4), học lái xe ở trường Cam gần Hà Đông tổng chi phí khoảng 3 trẹo. Con Lài bẩu thủa 199x mà mất 5 trẹo nghe chưa chuẩn lắm. Hồi hổi anh đéo quan tâm, nên đéo nhớ.

  —————–
  Anh nói 5 trẹo all in chứ 10 trẹo cũng nên tin, ăn nhậu nữa mà cô. Anh chỉ nhớ cộng cộng các khoản là cỡ ấy. Hệ Hệ
 15. #15 by Dragonfly on 2011/07/24 - 00:44

  Post quả clip cô ca sĩ đẹp chai thế mà chả thấy vàng son nào ý kiến nhể. Chán ghê cơ. Hệ Hệ

  P/s : Nhìn body cô cổ nài. Hệ Hệ
 16. #16 by Ba Bựa on 2011/07/24 - 00:53

  Địt con mẹ lũ Simacai lẫm Zì thối, lâu lâu anh cồng phát.
  1. Về nhà: anh đéo biết lũ Simacai ở nhà nầu, dzưng nhà ông bà anh xây từ 18xx, đéo nhớ x bằng mấy dưnnhà gạch, mái ngói, sân gạch. Đúng là sân gạch cực kỳ cần vì bỏn dùng để phơi thóc, sân rộng luôn, chừng 200m2 và đủ để phơi cả tấn.

  2. Nhà xí đéo ở sát cổng như Zì thối nói dưng quay lỗ hót cứt ra đường đi vì cứt là tài nguyên quý giá để bón ruộng.

  3. Học lái xe: hê hê cái này anh học ở Trường DDHCS Cổ Nhuế, cũng đéo cần đi học buổi nào, gần đến lúc thi thì đi tập hình vài buổi, thi qua luôn.

  4, Khoán xăng: anh khoán thế này, cứ dìn mức xăng tiêu thụ trong thành phố theo tiêu chuẩn rồi nhân gấp đôi. VD anh đi Cammy 2.5 theo tiêu chuẩn 12l/kh trong phố anh khoán 24l, thừa ra cho chú tài hưởng. Địt mẹ con nào tiết kiệm khoản này thì chó nó phục vụ các chú.

  Thôi tạm thế đã, lúc nầu rảnh anh lại vầu chỉ đạo tiếp lũ Simacai kia.

 17. #17 by Dom-dom on 2011/07/24 - 00:58

  Hồi 16/4/1972 bọn bộđội Ông Cụ đềfòng hết rùi, chứ bấtngờ cái đít ý. Tháng 2/1972 đã tổng ziễntập bắn đạn-thật tuyền Bắc Lừa. Tháng 3/1972 tấtcả đã sẵnsàng tỉn nhau. Cơquan Pa Zì thì đã sơtán trước đó cả năm (chínhxác là chưa kịp về thànhfố hehe). @ ThỐi

  ThỐi nói cq pa ThỐi chưa kịp về TP, nhẽ nào vậy, trừ phi nó mặc định ở hẳn nơi đấy. Vì hầu hết các cq nếu có kế hoạch chuyển thì chỉ đầu năm 70 là cùng. Chỉ có một số gia đình, vì ở quê ấm chỗ, hoặc ở TP chưa tìm được nhà mới chịu chậm trễ thêm chứ ai báu gì ở quê.

  Cái vụ Mỹ ném bom Fồng 16/4/72 thì anh nhớ rất rõ, năm ấy anh đang bước vào ôn thi TN cấp 3 rồi nhe cô. Thế mới có cái vụ he he đái đèn đã kể.

  Đêm hôm ấy, bom nổ ầm ầm ở Fồng, dội cả về quê anh, mà không ai biết là cái sự gì, sau mới đoán là bom, ngay cả pa anh đang là cốp tỉnh còn ko biết.
   
  Ngay sáng hôm sau, bà cô anh ở Fồng mặt không còn hột máu, dông thẳng về nhà anh, thu xếp quần áo đưa ngay mẹ, tức là bà nội bọn anh về quê. Ma anh lúc đó đang đi công tác ở huyện, lúc về thấy bà đã đi, bả rất không hài lòng nhưng sự đã rồi.

  Thị xã anh đến tháng 5 mới đi sơ tán triệt để. Bọn anh theo trường về xã lân cận, thi TN & ĐH đều ở đó. Còn bọn lớp dưới giải tán theo gia đình.

  Chuyện vĩ mô anh không biết, nhưng thái độ & cảm nhận của dân tình anh nhớ rất rõ.

 18. #18 by nhất on 2011/07/24 - 00:59

  Đúng là W/C ở nông thôn Bắc Lừa ở ngoài cổng, cạnh lũy tre thật. Nhưng Trung Tướng bịa quả toàn cứt và giòi, làm đéo gì có vì có ông cứt nào rơi xuống đã có các ông chó chực sẵn ăn mẹ hết rồi còn đéo, hẽ hẽ.

 19. #19 by Phang_Phập on 2011/07/24 - 01:01

  Hê, mời các lồng chí nghỉ tay đi du lịch Hà Giang chuyến qua màn ảnh Cơm-pi-tơ, Hà Giang-Yên Minh-Quản Bạn – Đồng Văn-Mèo Vạc – Yên Minh-Bắc Mê- Hà giang, đủ cả, hình ảnh ở cuối bài ở Blog nhé.
  Nhứt Su Phì -Nhì Bắc Mê, 2 đại ca đèo hiểm trở nhứt Việt Nam, chỉ tầm 3 ngày là đủ lượn 1 vòng Hà Nội – Hà Giang-Lũng Cú ( lên đái phát cho bay qua Khựa dưng đen là mùa nầy mưa, ko mở cửa để trèo lên đỉnh). Cảm giác chạy xe đêm vắng, mưa to, heo hút từ Đồng Văn qua đèo Mã pì lèng nổi tiếng từ 8 h tối qua Mèo Vạc phê như con tê tê, he he he, phê hơn hút thuốc phiện, anh thật.
  Hà Giang -Lũng Cú – Mèo Vạc

 20. #20 by Phang_Phập on 2011/07/24 - 01:10

  Hôm nay Vua Phập đến thăm nhà Vua mèo Vương CHính Đức, lang thang chụp ảnh đủ cả cănnha mà tìm ko ra cái cần tìm, các lồng chí biết là gì ko, nhà ỉa hay gọi là nhà vệ sinh hay gọi là toilet, he he he để vua Phập xem Vua Mèo ăn – ngủ-địt -ỉa thế nào, 3 cái đầu thì hoành cực rồi, quan chọng là xem cái tứ khoái thứ 4 dư lào,  xem bản đồ mãi  mới tìm ra, hóa ra, vua giản dị phết, nhà ỉa làm bằng đá xung quanh, có 2 viên đá to đùng như 2 viên gạch thời xưa kê cao lên và ỉa vào lỗ tròn tròn, chả khác mẹ gì xí ở quê, chỉ khác nhà ỉa thì nhiều đá, mà sao up cái hình lên mãi mà ko thấy nhở. Cứ từ từ anh phọt lên Blog xem nhá, hay ho phết.

 21. #21 by Ba Bựa on 2011/07/24 - 01:19

  Ai cho cô đi xa mà đòi? 199x học fải theo lịch hết. Chỉ có 4 buổi đi xa thôi (kêu là zãngoại). Đươngnhiên các buổi đi xa nài thì mỗi họcsinh fải nạp thêm một tí xiền nữa để chén 2 bữa, chứ không fải xiền xăng @Zì củ cặc

  Anh học ở  ĐHCS, tất cả đều là đi rã ngoại ở Sơn Tây vì trường đéo có sân tập, dưng anh đi được tổng cộng 2 buổi. Mỗi xe chừng dăm người và mỗi buổi đều phái chén và mỗi người chỉ phải đóng x k đồng , đéo nhớ nổi x bằng mấy.

  Thủa anh tập bằng xe đéo gì mà kể cả đường thẳng mà tay lái nếu đèo vần cẩn thận là lao xuống ruộng. Thằng thầy dạy lại bảo xe đéo nầu chẳng thế. Địt mẹ thằng con cặc, anh mua xe mới biết đéo cần phải sờ vào tay lái nếu đường thẳng vì đã có trợ lực và xe của con cỏn tay lái bị zơ.

  Mà thế đéo nào bao nhiêu năm lái xe anh vẫn dư thằng ếch vì đéo biết driff như con Zì thối nhở.

 22. #22 by Dom-dom on 2011/07/24 - 01:26

  @ ThỐi: Hôm trước Thối phàn nàn anh để cho con bài hàng Tàu, thật đáng buồn. Nhưng anh nghĩ bỏn đã lớn và có suy nghĩ của mình. Cũng phải nhiệt huyết với đất nước chứ, như mình lúc trẻ ấy, còn nhiệt huyết thế nào tùy cách hiếu từng người. Chứ ai cũng mần thinh như già hói, thì vận nước thế nào. Anh thật, xem những xì líp của bọn Khựa anh cũng cú lắm, nhưng anh còn cú B ta hơn, nên chán chả muốn tỏ thái độ.

  @ Déo mặt méo: Những đứa cháu anh chỉ lười khi ở nhà, hoặc nhà họ hàng thôi. Đứa nào đi lấy chồng lấy vợ cũng chăm chỉ làm ăn, thậm chí còn dìu dắt nâng đỡ cả chồng cả vợ, ai lấy được chúng phúc bảy mươi đời.

  Còn như anh đã về hưu nhưng còn trẻ khỏe chán, nhẽ nào con nó bận mần ăn, đi làm suốt ngày lại còn phiền chúng mấy việc vặt ở nhà. Tới lúc nào anh lụ khụ nhẽ cũng phảy nhờ đến chúng, không thì nhờ ai. Còn chúng, cờ đến tay chắc phất cũng không đến nỗi nào. Cứ xem như bọn anh nuôi bố mẹ già mà suy ra. Sóng trước đánh đâu sóng sau đánh đấy.

 23. #23 by nhi_nho on 2011/07/24 - 02:15

  ĐM con lợn Hoàng Nổ hôm nay nói về nhà cửa vườn tược của dân Bắc làm anh bùi ngùi quá, lại nhớ thời 3 cùng ngày xưa quá.

  Vụ hố xí thì con lợn Hoàng nói cũng có ý đúng, nhưng chính xác phải viết là ngoài ngõ chứ đéo phải ngoài cổng đâu nhé, thường thì đi qua ngõ rồi mới tới cổng – nếu nhà nào có cổng. Tại sao hố xí lại làm ngoài ngõ, vì thứ nhất là nó xa nhà đỡ thối, thứ nhì là tiện lợi mỗi khi gánh cứt ra đồng bón ruộng, đỡ phải đi ngang qua sân nhà, thế thôi. Chồ ngồi ỉa có thể kê bằng tấm ván – thường là loại ván “thôi”, loại ván này chúng mày có biết lấy ở đâu ra không, lấy từ áo quan chôn người chết ra chứ còn đéo? Người chết 3 năm moi lên bốc cốt mang đi chôn chỗ khác, cỗ áo quan cũng được lôi lên quăng xuống mương ngâm một thời gian cho sạch rồi lại mang về, dùng được ối việc. Sau này hiện đại hơn, bệ xí được làm bằng 1 tấm đan bê tông có 1 cái lỗ thường được tạo ra bởi một khúc thân cây chuối cắm vào lúc đổ xi măng, kê 2 hòn gạch lên, ngồi rất chắc chắn. Hố xí sau này thường làm 2 ngăn, ngăn nào đầy cứt thì đạy lắp lại ủ với gio bếp một thời gian cho phân “hoai” xong mới đem bón ruộng.

 24. #24 by nhi_nho on 2011/07/24 - 02:16

  Không phải nhà bần nông nào cũng có điều kiện làm sân gạch, vì thế còn có một loại sân khác rẻ tiền và dễ làm hơn gọi là sân vôi (làm bằng vôi trộn đất sét), sân vôi kém bền hơn so với sân gạch, nhưng cũng có ưu điểm là nóng hơn , bề mặt mịn hơn nên mỗi lần thu dọn thóc lúa cũng nhanh hơn, như con đĩ Thi Thi nói là “đỡ phải quét nhiều” đấy.

  ĐM lại nói chuyện nhà, ngày xưa thỉnh thoảng có vụ dời nhà vui phết. Đại khái là năm nay được mùa, bần nông tự nhiên muốn làm cái nhà mới hơn, cái nhà đang ở chuyển mẹ nó sang góc bên kia làm cái nhà ngang. Chuyển thế nào, thì đm, đào mấy cái cột rồi đáng kẻng nhờ cả xóm tới nhấc bổng nó lên mà khênh sang chỗ mới chứ đéo?!

 25. #25 by Mit on 2011/07/24 - 03:15

  @ Lãnh đạo

  Nghỉ bán cà-lem đê, giờ giải lao dồi….hơ hơ hơ

  Thôi Mít cứ để dững gì TT nói dư một nghi vấn vì chính bọn Mẽo trong negotiating team mới Thọ vào tháng 12/72 cũng gãi đầu không biết tại sao y lại walked out hôm 13/12.  Bỏn nhận định cái nài bọn researchers in the future chỉ có thể tìm thấy trong văn khố của bọn Nga Ngố (đang được lục lọi), bọn nước mẹ (còn bí mật), & Bê (cũng còn bí mật) luôn….Cơ mà đó là bọn khoai tây chứ các cô già hói thì về hỏi các bô lão chứ nhờ…hehehe

 26. #26 by Bố on 2011/07/24 - 04:31

  kinh về độ già và độ nhớ dai của con lợn chủ quán. nhớ chi li thế này thì năm 72 cũng đã chục/ trên chục tuổi mẹ nó rồi..
  anh chỉ nhớ là vào buổi tối ở nông thôn rất sợ. các bụi tre kẽo kẹt. bọn trẻ con nơi nởi bảo đó là ma đánh võng. anh vừa khoái những trò lạ lẫm của chủng, vừa sợ. chúng có thói xấu là kỳ thị và hay bắt nạt trẻ con thành phố. những đứa trẻ có hai cái con sâu màu xanh thò thụt từ lỗ mũi, có lúc chảy dài xuống tận môi rồi chúng lại sịt lên hoặc quệt vào tay áo, hay ném những viên sỏi, gạch, hay chặn đường tụi nhóc con đi sơ tán  làm anh ám ảnh vài năm sau khi sơ tán về.
   thế thôi, đếu nhớ gì nhiều về thời thởi. giờ đọc bài của cỏn thấy mọi thứ lạ lạ quen quen, loáng thoáng trong miền ký ức.
  đọc nhiều bài thì đoán con lợn là típ ngỗ ngược ngay từ nhỏ (uýnh nhau, tham gia những trò nghịch ngợm hãi hùng ). anh thuộc loại con ng
  oan, trò giỏi, tiểu tư sản (theo lối gọi của Be)… hố hố.

 27. #27 by Bố on 2011/07/24 - 04:36

  có 2 con lảng vảng quanh đây. lên tiếng đi bây ơi.

 28. #28 by DG on 2011/07/24 - 08:13

  Con Déo ở chỗ  nầu Nghệ An – Hà Tĩnh khai mau hehe dấu thế ./ nầu được anh mà ti toe?

   

  Để ý cả quán, đứa nầu cũng tooc-xi, riêng con nầy biên là toóc, chạy thoát anh thế đéo?

   

  Chiện hố xí thời thởi có lắm cái hay, lắm lúc con vện đương hành sự toẹt toẹt ở trển, phía dưới dưởi thằng chồng vừa “rắc mun” vửa xúc cứt đi ruộng là thường. Dòm mông con vện ghẻ ruồi đương nhiên!

   

  Thường trước khi vầu hố xí, đứa thì tuốt ít lá, sang hơn thì xé đôi mẩu nhân dân nhật bấu, còn đa phần là bẻ mẹ que củng gì đấy hàng rào quẹt đít cho hoành.

   

  Địt mẹ khả năng điều chỉnh lỗ đít mần sâu cho thả đúng lỗ của anh là thôi dồi nhế, thậm chí mặc dù kèn hoành dư thế dưng đéo bâu giờ anh đái sai quỹ đạo đã vạch của thiết kế xí hehe.

   

  Ngồi trỏng mà mần thơ thì thôi dồi luôn. Già hói nầu có vần thơ nầu thanh tao thời thởi bốt lên anh nghe coi cái nầu.

 29. #29 by DG on 2011/07/24 - 08:19

  Quên, tí thì quên mẹ.

   

  Đứa nầu tìm được bản nhạc nền bài đéo gì mờ “mùa hè đã qua” trong phin 12A&4H thời 199X thì hộ anh mới nhế.

   

  Hôm qua nhỡ nổ mới con chíp là để iêm cậu lo, mầy cứ yên tâm luyện hát, đừng chơi mấy thứ vò đầu bứt tai giờ chối lắm!

   

  Địt mẹ hôm nai gúc chán chê đéo ra, tức dạng dư đi hót karaoke, chỉ có nhạc mà hông có lời ý.

   

  Hẹ hẹ xí hổ bỏ mẽ ra í dưng đứa nầu gúc được thì hộ anh mới nhế, rùi anh vả phát lệch loa cho có trước có sau.

   

  Bọn tin tin chiên đi hót Kara dư Trạn Khắm, Fa buôn lậu âm hộ, Đòm Cò đất, Phật liệt…để ý mới nhế, anh thành trước phát cho hoành!

 30. #30 by Dặt Dẹo on 2011/07/24 - 08:41

  Ơ, con Dái Ghẻ gọi anh hay con Déo mặt ./ í nhở. Anh là Dẹo chứ phải Déo đéo đâu.
  Đoán sai mẹ dồi còn ti toe, lại còn nổ nữa.
  Trường hợp hố xí bắc bằng ván thường là hố đào, còn trường hợp đổ xi tấm bata có khúc chuối làm lỗ mà con Nhố nói trên thì cái lỗ bằng cái thân chuối í, Có nhìn thấy mông ghẻ cái máu ./ í mà nhìn.
  Địt pẹ con Dái Ghẻ đéo chịu súc miệng đã sủa inh ỏi, hehe…

 31. #31 by Ma Bu on 2011/07/24 - 09:55

  Con Zái Ghẻ khoe biết chơi Guitar mà, làm mẹ bãi đi


  НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА

  Слова М. ПЛЯЦКОВСКОГО
  Музыка С. ТУЛИКОВА

  В школьное окно смотрят облака,
  Бесконечным кажется урок.
  Слышно, как скрипит перышко слегка –
  И ложатся строчки на листок.
  Первая любовь… Звонкие года…
  В лужах голубых – стекляшки льда…
  Не повторяется, не повторяется,
  Не повторяется такое никогда!

  Незаметный взгляд удивленных глаз
  И слова, туманные чуть-чуть.
  После этих слов в самый первый раз
  Хочется весь мир перевернуть.
  Первая любовь… Снег на проводах…
  В небе – промелькнувшая звезда.
  Не повторяется, не повторяется,
  Не повторяется такое никогда!

  Песенка дождя катится ручьем,
  Шелестят зеленые ветра.
  Ревность без причин, споры ни о чем –
  Это было будто бы вчера.
  Первая любовь… Звонкие года…
  В лужах голубых – стекляшки льда…
  Не повторяется, не повторяется,
  Не повторяется такое никогда! 32. #32 by Dynamo Kiev on 2011/07/24 - 10:17

  @LẢNH ĐẠO VNCCR và Trung Tướng : Kiệt Võ, 6 BÚA…trươc kia trong thời nội chiến đóng ở biệt thự Sài Gòn và liên lạc trực tiếp với CIA ? Confirm hộ cái .

 33. #33 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/24 - 10:17

  Vàngson bấthủ Amy Winehouse đã chếttốt khi nhõn 24 tuổi. 
  Cầu Chúa chechở linhhồn em. Amen!


 34. #34 by budifa on 2011/07/24 - 12:32

  Vửa nằm bãi-biển đọc sách cho mù mắt về là phẩy vầu đú mới chi-bựa nhát. Để duyệt còm phát nầu

 35. #35 by budifa on 2011/07/24 - 12:38

  học lái xe quặc gì mà tận 1 năm mới diệt hồ sơ, điên à @ Phập Mò

   

  Tôi học trường bắn-đòm ở Chinh-Trường. Hồi hổi đông quá, định chen ngang, dưng bị lừa vì nó nhận xiền xong bẩu 3 tháng sau thi dưng rồi cứ lần-lữa đến gần 1 năm. Chưa ăn-thua với vện, ẻm đi học chán-chê, đến khi được thi thì đã có bầu 7 tháng, hehe, vác cái chum lên xe bọn sát-hạch vãi đái. Đẻ-đái xong lại phẩy thuê thầy dạy lại từ đầu mặc-dù đã có bằng.

   

  Về vụ lái xe kể thêm, học bằng Gát và U-oát nên phẩy có bài “2 côn”, “vù ga”. Sau mua xe mãi mới bỏ được thói-quen nầy

   

  Trung Tướng bịa quả toàn cứt và giòi@ 1

   

  Mọi khi nếu lão BOM hông sai lắm (aka lộ rõ quần-chíp) thì tôi kệ dưng nay phá lệ bênh lão tý, hehe. Cứt và giòi đéo hiếm đâu, tôi tintin mà còn có giải-nghiệm, đéo xa dư lão BOM, Từ-Liêm huyện thôi. Mặc-dù đã có hố-xí-hai-ngăn dưng góc vườn vưỡn có phát hố-xí dư lão BOM nói, mót quá mà hố-xí-hai-ngăn có người thì vưỡn phẩy vầu mà ngâm thơ “ước gì anh hóa thành giòi, để em đi ị anh ngoi lên dìn”, há há. Tôi đã từng kể dững cái hố-xí thời Thiên-đàng giờ vưỡn ám-ảnh trong dững cơn ác-mộng, đéo xóa nủi.

   

  kinh về độ già và độ nhớ dai của con lợn chủ quán. nhớ chi li thế này thì năm 72 cũng đã chục/ trên chục tuổi mẹ nó rồi @ Bố Già

   

  Dùng xi-lựn logic téo là ra được tuổi lão thôi mờ, hồi Khựa đánh lão đã ở Sô-Liên nghe-hơi-nồi-chõ về 3Chục

 36. #36 by Bố on 2011/07/24 - 13:05

  Anh Fa chồng chị Dậu,

  biết con lợn hói nhưng đéo ngờ nó hói đến thế. nhẽ hơn năm chẹo rồi. hố hô. nhường chức đại hói cho con lợn.
  __

  không lợn nào ở đây đi biểu tình à ?
  rộn ràng phết !
  đáng đời đám lợn a dua ! B bảo sao làm nấy, nói gì cũng tin. giờ ngẩng đầu lên mới biết mình ngu thì muộn mẹ nó rồi. chết cười với ông chú của tay chơi hotboy Cù Vũ…

 37. #37 by DG on 2011/07/24 - 13:09

  Ơ, con Dái Ghẻ gọi anh hay con Déo mặt ./ í nhở. Anh là Dẹo chứ phải Déo đéo đâu.
  Đoán sai mẹ dồi còn ti toe, lại còn nổ nữa.
  Trường hợp hố xí bắc bằng ván thường là hố đào, còn trường hợp đổ xi tấm bata có khúc chuối làm lỗ mà con Nhố nói trên thì cái lỗ bằng cái thân chuối í, Có nhìn thấy mông ghẻ cái máu ./ í mà nhìn.
  Địt pẹ con Dái Ghẻ đéo chịu súc miệng đã sủa inh ỏi, hehe…

  ……………………………………..

   

  Vửa về dòm ngay cồng nài, hehe.

   

  Con mà anh bẩu là con Déo mặt ./ ngựa thần nổ í, còn con Dẹo nầy hông phẩy đâu.

   

  Dưng để cho chính danh, nhẽ anh gọi con Dẹo là “Dẹo mồm thơm” đi cho hoành, nhể con mồm thơm kia? Đớp cái đéo gì mà thở câu thơm thế hehe?

   

  Hố xí mà để lấy cứt thì có thần quynh mới để hố xí chìm con ngẫn ạ, dạng dư nầy chỉ là dạng lưu động đột xuất ở Hợp tác xã mới cả sân chiếu phin di động … thôi.

   

  Còn thì phẩy làm cao, xem dư là “hầm” dự trữ luôn.

   

  Địt mẹ cửa thì chăng bao tải, tường thì tường “tooc-xi” chỗ thủng chỗ nát, con Dẹo vửa há cái mõm thơm vửa xúc cứt thì hông thấy mông ghẻ của vện à?

   

  Mẹ con nài thở câu thơm thật hehe.

 38. #38 by DG on 2011/07/24 - 13:15

  Con Zái Ghẻ khoe biết chơi Guitar mà, làm mẹ bãi đi @ Con Bú.

   

  Con chíp anh nó sanh hoạt nghệ thuật ở trường con ngẫn ạ, hôm nó hỏi nên chơi bài nầu, anh bẩu mài chơi đéo gì cũng được dưng tránh mấy thể loại tin tin vò đầu bứt tai cho cậu.

   

  Cỏn chọn ngay bài nầy, hehe ngoan.

   

  Dưng ló bẩu không có nhạc đệm, anh nổ bừa yên chí để cậu cáng đáng có đéo gì đâu.

   

  Địt mẹ chệt thật!

   

  P/s: Ghi Ta trình anh chỉ dừng ở mức quạt chả 6 dây đéo mất lòng bố con dây nầu, đú thế đéo.

 39. #39 by DG on 2011/07/24 - 14:09

  Suýt quên hehe có cồng em Râu mà chưa giả nhời!

   

  Râu ơi anh giả nhời em dư nầy được hông em? Cho bọn Bô Cứ Tê mới cả Chạn Đầu Lâu hói rẽ ngôi giữa tắt điện luôn hẽ hẽ đù mẽ!

   

  Chiều nai giời Hà Nội

   Cứ sầm sì sầm sì

  Anh bỗng bùn nẫu duột

  Mưa thì mưa mẹ đi!

   

  Râu bây giờ chốn nớ

  Có nhớ anh nhớ anh?

  Anh chốn nầy nằm ngửa

  Ngẫm mà thương kèn hoành

   

  Nhẽ chiện mình chết nghẻo?

  Em bỏ chơi mất dồi

  Đú đứa nầu già hói?

  Để mặc anh à ơi

   

  Thương một giời kỷ niệm

  Mò quán bựa tiêu sầu

  Vưỡn buồn dư búng dái

  Gào tên em – em Râu.

   

  Địt mẹ giời Hà Nội

  Cứ sầm sì sầm sì

  Bố mài đang bùn nẫu

  Mưa thì mưa mẹ đi!

 40. #40 by voong ngau pin on 2011/07/24 - 14:27

  Dì kèn khủng  tiện thể nổ anh mấy phát về vấn đề máu tý nào, địt mẹ hôm nai bà con đi hiến máu nườm nượp theo lời gọi “giọt hồng đéo gì”

 41. #41 by budifa on 2011/07/24 - 15:08

  Đéo hiểu ông Dụ Gái dốt hay lười. Nhẽ tìm nhạc-nền nghĩa là tìm bản-nhạc hay nhạc-đéo-có-lời hả? Đang rảnh dón tay làm phúc dạy-bảo ông lừa nầy nhát, há há

   

  Bài bải nhẽ “Vĩnh-biệt mùa-hè”?

   

  Vầu Gúc, chọn keyword “vinhbietmuahe.mid” hoặc “vinh_biet_mua_he.mid” hoặc smt like that để tìm file midi của bài bải. Tìm site nầu cho đao thì lốt về mà nghe rùi mò nốt. Lười mò, muốn xem tuyền bản-nhạc thì đao cái Encore về mà đọc.

   

  Dạy thế thôi, đéo dỗi hơi làm cho ông ăn sẵn nhá. Dạy chíp mà lười thì ăn buỗi ăn buỗi. Phẩy học trước rùi dạy lại bỏn mới nhớ lâu.

 42. #42 by DG on 2011/07/24 - 15:17

  Fa buôn lậu âm hộ nhét lịu đạn mỏ vịt đới à?

  Anh cần bản nhạc dư kiểu ca ra ồ kế í, con bé chỉ cần lên cầm míc thế là hát luôn theo băng.

  Địt mẹ trình nét nủng anh dư bòi thì anh nhờ chứ anh ngán đéo hẽ hẽ.

  Bài “Mùa hè đã qua”, cái đèo gì mờ “mãi trong ta còn nhớ dững phút giây bên nhau, ngài nầu ta ân ái nám tai nhâu vui ca…” anh quên mẹ nhớ đéo.

  Gúc thử theo kiểu con Fa rùi dưng thấy đéo đâu?

 43. #43 by budifa on 2011/07/24 - 15:18

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 9: Mùi Tây

   

  Gái phẩy nói là đẹp, vú nở, eo thon, mông tròn dư quả-táo. Có-điều hơi bất-tiện là gái cao thước tám, BOM tuyền phẩy ngửa cổ hỏi “trên trển có mát hông tưi, ia dưới nầy nóng quá”, há há.

   

  Sở-thích của gái là hehe diệu vốt-ca. Mất độ chừng chục chai Lúa-Mới thì BOM làm quen được mới em ẻm. Thêm chục trận nhậu mới sa-sơ-lức mới át-sờ-cha-khan (là cái gì tôi biết đéo đâu, dưng nghe đồn là ngon lắm đấy, hehe) thì thành thân, có thể bá-vai-bá-cổ cùng nhau đi đít-cô-thò-que (hình-dư tiếng khoai-tây biên là discotheque thì phẩy).

   

  Xem-chừng cá đã cắn câu, BOM bèn bầy-binh-bố-trận, tổ-chức sinh-nhật mời mỗi gái, cho mỗi thằng bạn-cùng-phòng x cô-pếch đi ăn kem (x là bâu-nhiêu đéo quan-trọng nhỉ chi-bựa nhỉ, hị hị). Tính khôn-lỏi kiểu Lừa chảy giần-giật trong huyết-quản đã giúp chàng nghĩ ra chiêu chuẩn-bị bốn chai Lúa-Mới, dưng hai chai rút ruột bơm tuyền nước-lã. Na đến, sau một số thủ-tục blô bla, BOM vác hai chai diệu ra, đưa Na một chai, mời mời. Gái chả ngại, cùng chàng đối-ẩm, vài hơi cạn mẹ. Chàng lôi tiếp ra hai chai nữa. Thế là đủ để gái lăn quay ra sô-fa đéo kịp chén bánh ga-tô.

 44. #44 by budifa on 2011/07/24 - 15:25

  Ớ nhầm, VBMH là bài trong phin cùng tên có Trinh Việt đóng nhể. Bài trong 12A & 4H nhẽ đéo nủi-tiếng, gúc vội phát chưa thấy có bản midi, hehe. Nhẽ đéo có trong list Karaoke bàn-tay-vàng cũng nên. Mà tưởng bố đệm con hát cho hoành chứ nhể, hế hế.

  Địt mẹ chắc ông phẩy nhờ nữ gúc-sĩ, khà khà. Hoặc ra mẹ hàng karaoke mà nhờ bọn bỏn copy cho, mất tí xiền chứ mấy, vì con-em chúng-ta, hehe

 45. #45 by LonelyRose on 2011/07/24 - 15:31

  @ Dê Gay ùi, giả nhời nài,

   

  Trời Sài Gòn chiều nay

  Nhớ thương chiều Hà Nội

  Mưa mờ giăng kín lối

  Nhớ quán bựa bỏ đời

   

                     

  Nhớ một zời kỉ niệm

  Quán bựa thuở rối ren

  Nào bammơ, phá quấy

  Thế mà vui đến là

   

   

  Dê Gay giờ chốn nớ

  Có còn quậy nữa không

  Vòng kim cô đương luyện

  Dê Gay chạy đằng trời

   

  Trời Sài Gòn chiều nay

  Nhớ thương chiều Hà Nội

  Mưa mờ giăng kín lối

  Rốt ngẩn ngơ nhớ người

   

  Dê Gay giờ chốn nớ

  Vện còn nhốt trong phòng?

  Có chuồn nhanh được tí

  Đưa thư giùm được không?

 46. #46 by DG on 2011/07/24 - 15:44

  UI địt mẹ thơ tình anh vửa bay phát y dư rầng được đáp lại ngay hè hè sưỡng đèo chịu nủi!

  Hai con Bô mới Chạn khắm vầu mở mắt mà xem rùi đi mua thuốc chuột bán lẻ chỗ em Lói khẩn trương nầu, hehe.

  Râu ơi cho dù vện
  Có kẹp vầu nơi nào
  Thì tình em – anh vưỡn
  Cứ gọi là xôn xao…

  Giời Sì Gồng trong nớ
  Giờ có buồn hông Râu?
  Như mắt hiền ai đó
  Nhớ về ai âu sầu?

  …….

  Con Fa tìm hộ anh mới, để iêm anh đong gái tí cho đời có chút hương phấn gọi là nầu!

 47. #47 by budifa on 2011/07/24 - 15:47

  Dụ Gái, thử thùy-linh nầy nhế

  http://www.midi-karaoke.info/21b05809.ru.html

 48. #48 by Mr. Tran on 2011/07/24 - 15:48

  @Dị triện

  Đến Ô-đét-xa, Hoàng Bom ngộ đạo

  Rời Mút-cu, Ivan Chuối gặp tri âm.

   

  Lại nói đến chiện Hoàng Bom thành sự mất tân mới cả Fà giò, giở về nhà lúc đó đã canh ba gà gáy. Thấy ông pa bà ma vưỡn đứng trước cổng đợi, Hoàng Bom lo chuyến này sẽ nát mẹ mông tội đi chơi về khuya đéo xin phép. Đương lí nhí định chì bày lí do thì thấy bà ma ôm chầm Hoàng vào lòng, khóc nấc. Còn ông pa vỗ vai “Mầy được xuất dương rùi con!”.

   

  Hoàng lầm nhẩm “Địt mẹ vửa xuất… xong thì lại được xuất dương. Sướng đéo tả”.

   

   

   

  Ô-đét-xa một ngày đông.

   

  Một thiếu niên dáng người nhỏ thó đương đúng nơi công viên, bất chấp cái lạnh cắt da. Tay trái chàng ngoáy mũi, còn tay phải đút áo măng tô. Nhìn vửa có nét tiêu dao, vửa uy phong lẫm liệt. Tựa như con chim chích đậu trên ngọn tre vậy. Thật dúng là điên khùng xuất thiếu niên.

   

  Thiếu niên lòi rom đó không ai khác chính Hoàng Bom. Tay trái ngoáy mũi chính là 1 trong mười mấy (hay bao nhiêu đéo biết) Kỳ Công của chàng. Tay phải thoạt nhìn đương đút túi áo măng-tô, dưng thực ra đương luyện Mặc Cân thủ pháp, 1 trong 72 tuyệt kỹ Thẩm Du.

  (Còn)


 49. #49 by budifa on 2011/07/24 - 15:53

  Ớ địt mẹ bỏ thời-gian viết dị-triện để tìm thùy-linh cho Dụ Gái đi dụ gái thế hử. Đúng là mình Lừa-tính còn đầy, sống làm đéo gì chết mẹ đi cho xong. Lói ơi thuốc-chuột có bán on-nai hông, cho địa-chỉ oép để o-đơ cái nầu

 50. #50 by Mr. Tran on 2011/07/24 - 15:55

  Con Dái Ghẻ ngẫn đéo chịu. Đã thế lại còn bá vơ nữa.
  Em Đơn Mai Khôi chỉ nhờ cỏn đưa thư cho mỗ thôi, con ngẫn ạ. Trơ trẽn đéo chịu.

  Đơn Mai Khôi, con Dái Ghẻ ngẫn lắm, hông làm Kim Đồng được đâu em. Có gì mình cứ i-meo mới cả pi-em thôi em ạ. Nhé!

  Còn con Bô cứt thì khỏi nói rùi. Già hói, đã thế lại còn khô khan nữa. Nhở.

  Chiều Hà Nội, buồn lắm,
  Anh mơ nắng Sài Gòn.
  Mơ môi em tươi thắm,
  Cười mới anh, thật xinh.

  Chiều Hà Nội, tẻ lắm,
  Anh nhớ mưa Sài Gòn
  Nhớ mắt em hôm hổm,
  Dòm về anh, trong veo.