The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:04

  @cô Đòm jàhói

  Hehe jờ Zì mới chưởi cô về vụ sơtán đây.

  Zì bắtquảtang cô tintin hơn cô vưỡn khoe nhiều hehe.

  Hồi 16/4/1972 bọn bộđội Ông Cụ đềfòng hết rùi, chứ bấtngờ cái đít ý. Tháng 2/1972 đã tổng ziễntập bắn đạn-thật tuyền Bắc Lừa. Tháng 3/1972 tấtcả đã sẵnsàng tỉn nhau. Cơquan Pa Zì thì đã sơtán trước đó cả năm (chínhxác là chưa kịp về thànhfố hehe).

 2. #2 by tieuthithi on 2011/07/23 - 22:15

   @Zì , Lài : 

  năm 2000 giá thi lấy  bằng B2 nếu em ko nhớ nhầm thì có 1.2 triệu có hóa đơn và khoảng 500k ngoài nữa (Trường trung cấp an ninh) . Nhưng đi tập thì rất thoải mái . Dăm sáu người một xe . tập  trung bao thấy một bữa trưa mỗi người chừng 50 ngàn . Thậm chí  không mất tiền xăng nữa .
   Em biết lái rùi lên đi một hai buổi cho quen địa hình để thi . Thấy thi dễ ko hà , rất ít người trượt . Lý thuyết cũng vậy, thi đàng hoàng nhưng câu nào ko biết thì cứ túm áo giám  thị mà hỏi hehe đúng 28/30 là ổn .
     Bây giờ thấy học thi tốn kém quá 
  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:16

   Trong học fí đươngnhiên có cả tiền xe và tiền xăng rùi em.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:15

  (tiếp chưởi cô Đòm hehe)

  Chiếntranh Fáhoại Lần 1 được chép trong Sử Lừa là bắtđầu vầu ngài 5/8/1964. Zưng thực ra, fải đến tháng 2-3/1965 mới chínhthức bùmbùm. Đó cũng là thờijan Zì fải rời quả nhà bé-tí thủđô đi rongruổi khắp chốn bầnnông Bắc Lừa.

  Tới tháng 11/1968 thì Mẽo côngbố lệnh ngừng bôm Bắc Lừa, đó cũng là mốc kếtthúc CTFH lần 1.

  Zưng hehe Zì đéo được về Thành ngai, mà lại đi tiếp.

  Năm 1969 Zì đang ở Thái Bình. Đương chơi longnhong thì nghe rầm một fát kinhkhủng. Một trái tên-lửa nổ mẹ ở một sân-kho cách nhà Zì tầm 1km.

  Quầnchúng bẩu đó là tên-lửa Mẽo bắn vầu Hà Nội zưng tính nhầm nên rớt mẹ ở Thái Bình hehe.

  Sau nài nhớn chút, Zì mới biết chắcchắn đó là tên-lửa Đất Đối Hải của bộđội Ông Cụ bắn thử ra bể thế đéo nầu mà rớt mẹ xuống làng. 10 Lừa chết tốt.

 4. #5 by Dragonfly on 2011/07/23 - 22:24

  Trong học fí đươngnhiên có cả tiền xe và tiền xăng rùi em.

  ————–
  Nếu mà đòi đi dã ngoại xa và đi nhiều lần thì có cứt ấy mà bỏn chịu cho Zì Mọi. Anh đồ rằng có 1 số cơ sở đào tạo núp bóng sở GTCC để ăn chia nên ngay tại thời điểm đó cũng ở HN mà já học lái cũng chênh nhau vài trăm đến trẹo cụ. Hệ Hệ
  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:31

   Ai cho cô đi xa mà đòi? 199x học fải theo lịch hết. Chỉ có 4 buổi đi xa thôi (kêu là zãngoại). Đươngnhiên các buổi đi xa nài thì mỗi họcsinh fải nạp thêm một tí xiền nữa để chén 2 bữa, chứ không fải xiền xăng.

 5. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:32

  Zì đồ rầng con Lài chưa bâu-jờ đi học lái xe.

 6. #8 by tieuthithi on 2011/07/23 - 22:39

  @Zì : vụ tên lửa đó , làng em năm 67 cũng bị một quả rơi vào đám ruộng đang gặt làm  hơn chục người chết . Nhưng  họ bẩu là tên lửa Mẽo .

   Nếu tên lửa ta thì họ bắn đi  đâu mà sao lại để rơi lung tung rùi nổ tán loạn chết dân  vậy được ? 
 7. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/23 - 22:40

  Tôi rất thấtvọng với lũ cứtđái các anh, khi có nhiều kẻ tự-nhận đang ở Đức, mà không một bìnhluận và ýkiến về nhânvật đang nổi-đình-nổi-đám khắp mặt báo Lừa these days, Phillip Roesler, phó thủtướng Đức, người mang ngoạihình Lừa.


  Các anh chỉ giỏi hónghớt thôi, lũ chódại, đồ điếmnhục, đẻ ra có dái có buồng-trứng làm gì cho phí của Giời.

  Đồ súc-vật.

  Bài-báo đã được modified cho hợp giọng lề-phải trên Tuoitre, the most lá-cải Luas ever:


  Bài-viết gốc ở đây:


  Đúng là tậpđoàn giòi-bọ chó Lừa. Đọc đi, không hiểu tiếng thì bảo anh Google dịch cho. Không hiểu nữa thì hãy mua thuốc-chuột về xơi thay cơm.
 8. #11 by trungduong on 2011/07/23 - 22:41

  Trung Tướng,

  Chiến Tranh Phá Hoại theo miền Bắc là gì? Lúc trước miền Nam cũng có những toán Biệt Kích phần đông người Nùng, Tày vào Nam năm 54 ra Bắc trở lại và hoạt động nhưng không hiệu quả.

  Từ đầu 6x thì miền Bắc với Nguyễn Chí Thanh được ủng hộ của Lê Duẩn đã chuẩn bị tấn công miền Nam. Và những nhóm người miền Nam tập kết đã vượt Trường Sơn về phá hoại.

  America muốn can thiệp trực tiếp vì lúc ấy sợ theo chủ thuyết Domino mất cả Á Châu nên năm 62 bắt đầu xây căn cứ. Qua đến 63 thì dẹp CP Ngô. Chờ mãi chả cơ hội nào nên tháng 7-64 nhân cơ hội vụ tầu Maddox mới vào can thiệp nhưng không phải là “War”, chỉ là “Conflict” vì Tổng Thống là Supreme Commander của Quân Đội.

  Những vụ đánh bom miền Bắc cũng chỉ là thế thủ vì không thể mếch lòng anh TQ qua bài học Bắc Triều Tiên. Giả như QH America nhận là “Chiến Tranh (War)” thì tèo ngay miền Bắc. Cứ xem những trận mưa bom trên Châu Âu và ngay tại Nhật thì rõ. All Out Open Assault trên VN thì chỉ có chết chứ các nơi như cơ quan chính quyền miền Bắc có lẽ bình địa.

  Có sử gia cho là cánh biên giới TQ chừng 150km thì máy bay Mỹ không thể lai vãng vì sợ lạc vào đất TQ gây nên việc không lành. Và một số cơ quan VN đã vào vùng ấy để tránh.

 9. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:41

  Lại nói về nhà bằng đất ở nôngthôn Bắc Lừa 196x.

  Đúng như cô Đòm nói, nhà nhả tường bằng đất nện, zầy khoảng 40-50cm (chứ không fải cả mét nha cô Đòm). Fía chân tường zầy hơn fía đỉnh tường chừng 10cm thôi.

  Nhà jầu thì tường cao chừng 1.8-2m (cao hơn nó sập bỏ cụ), còn nhà bìnhthường chỉ 1.4-1.6m. Nhà bầnnông, nơi Zì hay ở trọ, thì tường chỉ cao 1.0-1.2m.

  Thời thởi Zì mới tí tuổi & còi zízị, mà đã cao mẹ đến gióng cửa rùi. Và kiễng chân thì với được mái rạ. Pama Zì vầu nhà nhả luôn fải lomkhom, zù bỏn cũng đéo cao-nhớn jì.

  “Cửa nhà” là nói cho oai thôi, chứ thực ra chỉ có cái fên nứa đậy tạm, không khóa, không buộc.

  Trong mái nhà nhả lúc đéo nầu cũng có rắn ráo. Đang ngủ rắn tỉn nhau rơi mẹ vầu đình màn là thường.

 10. #14 by Dragonfly on 2011/07/23 - 22:44

  Ai cho cô đi xa mà đòi? 199x học fải theo lịch hết. Chỉ có 4 buổi đi xa thôi (kêu là zãngoại). Đươngnhiên các buổi đi xa nài thì mỗi họcsinh fải nạp thêm một tí xiền nữa để chén 2 bữa, chứ không fải xiền xăng.

  —————–
  Địtmẹ, thế mới nói là Zì Mọi là Lỗ Đít xa lông. Nó có thêm dịch vụ hỗ trợ thêm cho những nhóm muốn tăng ca ngoài vì bỏn  hạp tính nhau và nhân cơ hội tập để đàn đúm. Anh nằm trong nhóm đó. Đừng cãi anh, tất cả những jì anh nói trước jờ là zo trải nghiệm thật đéo gúc. Hệ Hệ
 11. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:49

  @cô Zương

  Đúng “Chiếntranh Fáhoại 1/2” là thuậtngữ riêng của Bê Xê Tê. Chứ Mẽo không hề tuyênchiến vụ đó. Có-thể coi đó là xungđột songfương. Đương bôm đìđùng thì bọn Mẽo lại stop hehe như đùa.

 12. #17 by Dragonfly on 2011/07/23 - 22:56

  Lài có đi học lái xe cái ./ Zì đây nài, Zì thề

  ————–
  Địtmẹ, cứ ỉ i mình thông minh biết tuốt đi. Bi kịch đấy đừng thề gặp cơ jó độc méo mẹ nó mõm. Thời đó bọn Fồng cũng nói anh về mua bằng ở trung tâm đào tạo bên Kiến An rẻ hơn zưng anh vẫn muốn học tử tế và được bỏn cho làm lớp trưởng nữa cơ vì anh đối xử với thầy rất mượt mà đằm thắm, hôm đéo nầu đi xa về thầy cũng say víu cành ngồi cạnh nghẹo đầu ngủ trông thương đéo chịu. Hệ Hệ
 13. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 22:58

  Hehe bắtquảtang Lài đéo học lái xe nhế cấm cãi. Học lái làm đéo jì có “lớp” mà đòi mần “lớp trưởng” hehe.

 14. #19 by tieuthithi on 2011/07/23 - 22:59

  Lài có đi học lái xe cái ./ Zì đây nài, Zì thề@Lài : Zì đang chọc cho Lài nhảy xồn xồn lên cho vui đấy mà hehe… Lài cãi cố làm  cười chết  bỏ mẹ 

 15. #21 by master on 2011/07/23 - 23:02

  Nghe chi bộ nổ chuyện thi bằng lái xe bùi ngùi quá, bùi ngùi quá.


  Năm 2000 Anh cũng thi lấy bằng tận Xóc Xơn. Vì lái trước cả năm rồi nên chỉ đến trước 2 ngày cho quen xe. Tổ xư, quả Gát 69 (đít vuông) có độ dơ vô-lăng vãi mẹ linh hồn. Oánh hẳn 1 vòng bánh trước nó mới hơi chéo chéo. Bơm tiền cho thầy nên lúc thi, lùi với tiến chữ chi chả vấn đề đéo. Cần thiết thằng thầy nó nhấc mẹ cọc ra, cần thiết nữa nó đi ngay bên cạnh xe vần hộ vô lăng cho thí sinh. Hố hố, địt mẹ thế mà vẫn có thằng tượt. Chắc chả có xu buồi nào biếu bỏn.

  Còn thi lý thuyết nói như em Thi còi cũng đúng. Nhưng đận bọn anh thi thầy thẩy nó có hẳn 1 bộ dưỡng bằng mica. Đề số nào nó lấy cái đó (đã đục thủng lỗ) để lên bài thi  tích đủ 30 nhát, hehe.

  Thời đó, anh chạy HN-Hạ long tròn 2 tiếng. Tốc độ lúc đéo nào cũng 120km/h. Đường ít xe, Cam chưa bắn tốc độ. Địt mẹ, giờ cứ nghĩ chặng đó mất tới 4-5 tiếng nản đéo chịu.
 16. #22 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:04

  Hehe bắtquảtang Lài đéo học lái xe nhế cấm cãi. Học lái làm đéo jì có “lớp” mà đòi mần “lớp trưởng” hehe.

  ————
  Địtmẹ, tối nay anh rảnh lắm nên cứ mô kích vô sờ tư anh jả nhời tất tật. Anh được làm lớp trưởng vì hiểu ý nhanh và có uy tín về ” cân hồ” nên bỏn dạy thực tế(not theory) khoái. Bật anh là không có lớp đang hoàng phỏng? Vả cho mũi trộn với mồm bi jờ. Hỗn. Hệ Hệ
 17. #23 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 23:05

  Địt bẹ, anh công bố luôn chi phí đào tạo lái xe hạng B2 cho toàn thể chi bộ (theo Thông tư 26/BTC).

  Chi phí đào tạo: 2.710.000 đ
  Chi phí trượt giá: tối đa 20% chi phí đào tạo (20% x 2.710.000)
  Lệ phí sát hạch: 380.000 đ
  Chi phí ôn luyện trên sân cảm biến: 300.000 – 350.000 đ/giờ (tùy trường hợp có giáo viên hướng dẫn hay không).
  Lưu ý: Tất cả các khoản thu đều có Biên lai hay Phiếu thu.
  Cơ sở nào lấy thêm là làm sai quy định (trừ trường hợp đăng ký học vào Chủ nhật – ngày nghỉ).

 18. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:05

  Tiếp nói chiện nhà bằng đất Bắc Lừa 196x nhế.

  Các nhà nhả tuyền bằng đất, mái rạ, có cửa-sổ hoặc không (cửa-sổ không cánh), zưng hehe sân lại nhấtkhoát fải xây bằng gạch.

  Zì đéo hiểu tại-sâu bọn Lừa bầnnông cứ fải xây sân gạch, trong khi nhà thì bằng đất? Bỏn lýluận nhà bằng đất cho mát hehe. Mát cái đầu buồi. Nhà thấp tẹt thế thì mát vầu buồi à.

  Con thợ-văn Vũ Đào còn biên hẳn một quả sách zầy bự đặt tên “Cái Sân Gạch”.

 19. #25 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 23:09

  Học lái làm đéo jì có “lớp” mà đòi mần “lớp trưởng” hehe.@ con Zì
  —–
  Địt bẹ, con Zì đéo biết buồi gì rồi.
  Những năm 9x, học lái xe là có lớp đàng hoàng, phải có giấy chứng nhận của cơ quan mới được đi học. Học khoảng 18 tháng, hư hỏng thông thường sửa chữa được tuốt.
  Nhẽ Zì lúc đó đang ở bên Tây?

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:17

   Đấy là 197x về trước con mặt ./ ạ. Họcxong có bằng trungcấp cơkhí luôn.

 20. #27 by budifa on 2011/07/23 - 23:11

  Thực-tế học lái-xe của tôi hồi 200x (x<=4) ở trường của bắn-đòm

   

  Nộp tiền học cỡ hơn trẹo (đéo nhớ lắm). Sau-đó học số nguội ở sân trường 1 buổi rùi thằng “thầy” dẫn ra đường Láng-Hòa-Lạc (đại-lộ Thăng-Long bi-jờ) bẩu lên lái đi, hehe. Địt mẹ cả lũ vãi đái, nó phẩy đi lên chỗ rẽ vầu khu công-nghệ cao bi-jờ, vắng teo chỉ tuyền cứt trâu thì mới dám lái. Về vẫn trêu nhau lái giỏi vì bãi cứt trâu nầu cũng bị chẹt qua.

   

  Sau độ dăm buổi thì lái ngon trên tuyến, bắt đầu đi Sơn-Tây hoặc Xuân-Mai, dăm buổi nữa thì vầu nội-thành. Có đận lái lòng-vòng hồ Gươm, CAM cay lắm đéo làm gì được vì biển bắn-đòm, hehe. Cũng có lần hứng rủ thằng “thầy” cho đi Hải-Dương ăn gà-chọi, thẳng cũng sợ nhưng vưỡn chiều.

   

  Mỗi lần đi thế giả tiền xăng và tiền ăn, mặc-dù biết tiền xăng có trong học-fí

   

  Học có 3 tháng, dưng xếp-hàng đợi thi gần 1 năm. Gần ngày thi đến trường học 1 buổi “lùi chuồng” và 1 buổi lí-thiết thực-chất fổ-biến mẹo làm bài. Sau đó lên bãi đi 1 buổi cho thuộc đường. Thi đóng tiền “chống trượt” 400K, bọn bỏn bẩu thằng nầu hông đóng sẽ là “liệt-sĩ”, hehe. À còn thêm 1 cây “ba-số” và nước cho hội ngồi cùng sát-hạch, hùi đó chửa thi chíp.

   

  That’s all. Tôi nghiêm-túc học đủ, còn có dững ông học được vài buổi, đều đỗ nếu đóng tiền “chống trượt”.

   

  Lái đến nay may chưa chẹt chết ông chó nào, khà khà

 21. #28 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:11

  Lưu ý: Tất cả các khoản thu đều có Biên lai hay Phiếu thu.

  ————–
  Về món này SG nó đàng hoàng hơn HN nhiều zất. Lúc đó bạn anh lấy bằng ở SG mất nhõn 2.5 trẹo all in. Hệ Hệ
 22. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:14

  Ở nôngthôn mãi, thì Zì fáthiện ra, bỏn có sân gạch để fơi lúa/ngô/khoai/sắn. Có thế thôi.

  Một cái sân gạch bền hàng trăm năm. Cùng thờijan đó nhà fải xây lại chừng 5-7 lần. Còn mái nhà cứ 2-3 năm thì lợp lại một lần.

  Játhành một nhà nhả vầu tầm 20 Cụ (Lương kỹsư khởiđiểm 58 Cụ/Tháng), hầunhư chả fải mua cái jì, chỉ mất xiền lo mấy bữa chén cho bọn họhàng đến làm júp.

 23. #30 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:14

  @Lài : Zì đang chọc cho Lài nhảy xồn xồn lên cho vui đấy mà hehe… Lài cãi cố làm  cười chết  bỏ mẹ 

  ——————————–
  Anh biết cỏn zìm hàng anh nên anh khoan khoái zất. Anh sẽ chửi cẩn thận và khiêm nhường em cười là anh vui zồi. Hệ Hệ
 24. #32 by budifa on 2011/07/23 - 23:15

  Zì đéo hiểu tại-sâu bọn Lừa bầnnông cứ fải xây sân gạch@ BOM

  Lão giả ngẫn hử? Sân gạch để phơi thóc chứ còn làm buồi gì nữa

 25. #34 by tieuthithi on 2011/07/23 - 23:15

  Zì đéo hiểu tại-sâu bọn Lừa bầnnông cứ fải xây sân gạch, trong khi nhà thì bằng đất?@Zì Móm Để phơi thóc lúa rơm rạ Zì ui, Zì đúng là công tử bột tỉnh hehe . Nhà nàocó cái sân gạch vô cùng quan trọng, ngoài chuyện để phới thóc lúa rơm rạ của nhà ra, hồi Thiên đàng HợpTác Xã còn có cái đoạn phơi thóc lấy điểm . Tức là nhận thóc tươi của HTX mang về nhà phơi kho quạt sạch rùi nộp lại cho HTX để lấy công điểm để đổi lại lấy thóc. Hỗi còn nhỏ em phải còng lưng quét sân quét thóc hehe đến nỗi em ghét cái sân  gạch . ước gì nhà sân bằng đất cho đỡ phải quét nhiều 

 26. #36 by budifa on 2011/07/23 - 23:17

  Úi sozi, tôi hơi lanh-chanh, lão BOM mổ cò chậm quá, há há

 27. #37 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:18

  Địt bẹ, con Zì đéo biết buồi gì rồi.
  Những năm 9x, học lái xe là có lớp đàng hoàng, phải có giấy chứng nhận của cơ quan mới được đi học. Học khoảng 18 tháng, hư hỏng thông thường sửa chữa được tuốt.
  Nhẽ Zì lúc đó đang ở bên Tây? 

  ————–
  Địtmẹ con Zì Mọi đéo học lái xe tý nầu,anh…có thể… sẽ thề. Hệ Hệ
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:21

   Hehe thế là họcfí từ 5 trẹo xuống còn 2.5 trẹo rùi fỏng? Jảm nữa đi chớ con kia

 28. #39 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 23:21

  Zì đéo hiểu tại-sâu bọn Lừa bầnnông cứ fải xây sân gạch, trong khi nhà thì bằng đất? @con Zì
  ——
  Con Zì lại đéo biết quặc gì mà nổ như pháo Bình Đà thời thởi.
  Nhà vách đất thì làm quặc gì có sân gạch? Lấy quặc gì mà lát gạch, trét gioăng khi nhà chỉ làm bằng đất bùn trộn gốc rạ. Chỉ nhà nào xây thì mới có sân gạch.
  Trước khi xây nhà, bỏn tập kết gạch, chuẩn bị vôi và cát đủ với quy mô ngôi nhà, thường là thừa một chút. Bên cạnh đó là chuẩn bị gỗ lạt trước cả mấy năm, ngâm xuống ao cho không bị mục, mối mọt. Gần đến ngày khởi công, bỏn mới tôi vôi, kêu anh em bà con đến giúp khuân vác, trộn hồ, ngoài việc rước đám thợ mộc, thợ xây đến ăn ở trong nhà cho đến ngày hoàn công.

 29. #40 by budifa on 2011/07/23 - 23:22

  Quay về dị-triện nầu

   

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 8: Thiên-đàng của dững Thiên-đàng

   

  Nói hông phẩy nổ, trước mắt pama, bạn-bè và hehe nhà-nước, BOM học giỏi, ngoan-ngoãn. Nhờ dững điểm-số cao-vút trong học-bạ, cùng thành-tích tham-dự đội văn-nghệ thiếu-nhi chiên biểu-diễn “iem là búp-măng lon” hay “nhanh nhớn nhanh nhi-đồng”, chàng được tuyển-chọn đi Sô-Liên tu-nghiệp. Bọn thối-mồm bảo chàng trốn lính, tổ sư bố chúng nó chứ, đi học cũng là xây-dựng tổ-cuốc vậy.

   

  Sang Sô-Liên, tắm chung mới các bạn-học da-trắng Nga-Ngố, da-nâu Cu-Ba hay da-đen Li-Bi, BOM mới thấy kèn của chàng chỉ dư cấy đinh gỉ 3 phân. Do-đó chàng hổng kiếm nủi một gái ngoại-quấc, mà gái Lừa thì chàng chê, chứ hông phẩy chàng sợ cái luật “chơi gái khoai-tây cút ngay về Lừa”.

   

  Ngoài lúc lên giảng-đường (ít thôi), đi buôn (hơi nhiều), chàng hùng-hục lao vầu Công, Công và Công. Giờ chàng mới thấy, mới công thành-quả tiến-triển rõ-ràng, còn lâu hơn thì khó gấp bội. Chàng thầm tiếc, nếu dư trước hạ-mình lạy cục cứt chó kia ngàn lạy, thì giờ đã hiểu chăm chăm, chứ hông phẩy chỉ bẩy phần dư lày. Dưng tiếc mà chi cơ-duyên qua rầu, than mà chi có ngăn được xót-xa.

   

  Ti-nhiên, nhờ nhiễm thói Tây-phương, nhờ dững buổi ban-ngày kiếm xiền để ban-đêm nhậu-nhẹt chơi-bời đong gái, chàng cũng quen được một em, tên Na, họ và đệm Ta-Sa, biên theo kiểu tây là Na-Ta-Sa.

 30. #41 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:23

  Đời khổ thế hử Lài? Để gái fải zỗ à?

  —————
  Địtmẹ đéo biết thằng nầu quị lụy khovilon hơn thằng nầu nha con kia, đến jờ mà đéo có bướm nầu dám đậu đầu Zì. Anh jờ cũng đuỳnh huỳnh là trụ cột ja đình trong khi Zì chỉ là bố của con chó fốc. Anh thương hại Zì. Hệ Hệ
 31. #42 by trungduong on 2011/07/23 - 23:23

  Trong chiến tranh VN, có 3 chiến dịch đánh bom tầm lớn vào miền Bắc

  Operation Rolling Thunder (1965-1968) chỉ vào mục đích dằn mặt, không chủ đích rõ rệt và cao độ sau Tết Mậu Thân

  Operation LineBacker I (tháng 5 – tháng 10 1972): chặn đường tiếp liệu của miền Bắc vào Nam qua ngã Lào

  Operation LineBacker II (18-29 tháng 12 1972): thương thuyết hiệp định đình chiến Paris. Miền Bắc nhùng nhằng tìm cơ hội rút khỏi sau khi đã phục hồi sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, và chờ bầu cử Hạ Viện Mỹ. Phía America thì bắt tay được với TQ nên muốn rút chân.

  Miền Bắc thiệt hại nặng về quân sự. Nhũng ngày đầu SAM-2 bắn cỡ 200 chiếc một ngày, những ngày sau chỉ còn 60-70 chiếc. Nhưng America bị phải đối nặng từ Quốc Tế (Anh, Pháp, Đức và cả Vatican theo sự can thiệp của GH Phaolô VI) và ngay cả trong nước. Trong nhân dân Mỹ thì càng chết hơn. Nên chiến dịch được ngừng sau khi phái đoàn miền Bắc với Lê Đức Thọ quay lại đàm phán.

  Tóm lại bỏ bom miền Bắc chẳng hiệu qua, vì chẳng có gì để mà phá so với một nước 80% nông nghiệp và nhà thì mái tranh vách đất. Chỉ có ba chỗ bị nặng là Hà Nội, Hải Phòng và Thái Bình.

 32. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:24

  Hehe cuốicùng vưỡn lòi ra con Chuối Gồng hãm-lìn. Con Fa Âmhộ mới em Thi Còi nói thế rùi mà cỏn đéo đọc hehe.

  Nhà đất, mái rạ, mà vưỡn sân gạch, thế mới hay chứ. Không thì thắcmắc làm ./ jì. Tấtnhiên chỉ sau vài tháng là Zì đã tự jảiđáp tại-sâu bầnnông lại cần sân gạch.

 33. #44 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:27

  Hehe thế là họcfí từ 5 trẹo xuống còn 2.5 trẹo rùi fỏng? Jảm nữa đi chớ con kia

  ————-
  Địtmẹ, anh thất vọng zất về tư zi fân tích của zì! Anh xâu ra cho chi bộ thấy sự khác nhau jữa SG & HN trong cùng 1 vấn đề mà Zì lại đổ đồng thế anh nản. Cô Fa júp anh 1 tay làm việc khó thêm 1 chút. Có ai ngu hơn con Zì lúc nầy không ta? Hệ Hệ
 34. #45 by budifa on 2011/07/23 - 23:28

  Củ-chuối đúng Sỳ-gòn gộc, nhà đất sân gạch là đặc-sản Bắc Lừa. Trung Lừa có thế hông thì biết đéo, bựa nầu gốc Trung Lừa lên tiếng đi

 35. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:28

  Quanh cái sân gạch bầnnông Bắc Lừa 196x là cái jì cái jì?

  Most bầnnông chọn fươngán jồng rau liuniên như ngót, mồngtơi.. Vửa để ngăn gà-qué vầu fá sân, vửa để chén.

  Tại-sâu rau ngót, mồngtơi lại là rau liuniên?

  Các cô đéo biết đâu hehe, tại-bởi các cây cẩy có-thể thọ hàng chục năm, gốc to như gốc bàng hehe. Lúc cần chén thì ra vặt vài túm lá, mấy hôm sau lá lại mọc đầy như cũ.

 36. #47 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 23:30

  Họcxong có bằng trungcấp cơkhí luôn.@ Con Zì
  —–
  Có bằng Trung cấp cơ khí cái đầu buồi, chỉ có bằng lái xe thôi con Zì đầu tôm ạ.
  Địt bẹ, cái lớp học lái xe, dân thì tứ xứ, hầm bà lằng trình độ từ lớp 2 – 12 thì cấp bằng Trung cấp cái ./ í.
  Đéo biết thì ngồi iêm anh nói cho mà nghe, chỉ được cái lau chau là tài.

 37. #49 by budifa on 2011/07/23 - 23:30

  Có ai ngu hơn con Zì lúc nầy không ta? @ Lài

  Dững ai dư thế thì hoặc chưa sinh ra hoặc đã chết rùi, há há há

 38. #50 by trungduong on 2011/07/23 - 23:32

  Hồi còn nhỏ em phải còng lưng quét sân quét thóc hehe đến nỗi em ghét cái sân  gạch . ước gì nhà sân bằng đất cho đỡ phải quét nhiều  @tieuthithi

  Ước gì mà ghê thế cô Thi! Gia đình có cái sân gạch thì phải khá hơn người thường chứ phỏng ? Trung Tướng tiếng là dân Hà-Lội Phố mà cũng có nhà rộng rộng tí đâu ? Nhờ làm việc nhiều mới thành Cô Thi bây giờ chứ ạ, tức là phụ nữ ba đảm đang, lại còn có danh là cô Thôi Kỳ.

  Chả nhẽ lưng ong mà không được lại thành lưng cong nên đế giờ còn thâm thù cái sân?

 39. #51 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:33

  gà vừa vào vườn rau

  Chó (Zì Mọi) bèn sủa gâu gâu
  Công lao người chăm bón
  Không được fá hoa màu
  Hệ Hệ
  P/s : Đố em Thi biết sách lớp mấy? Hệ Hệ
 40. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:35

  Thế cái nhà đất with sân gạch Bắc Lừa đó toalét nằm đâu nằm đâu?

  Nó nằm ngoài cổng hehe.

  Luôn luôn thế, vửa vầu cổng là thấy toalét. Toalét Bắc Lừa 196x đươngnhiên cũng tường toócxi zưngmái lợp lá-chuối chứ không lợp rạ.

  Fía trong toalét kê một cái ván gỗ bắc ngang. Zưới cái ván vản đươngnhiên là cứt, và ròi.

  Cửa toalét thường là một tấm vải cũ, rất cũ, có-thể là một mảnh bao-tải, treo lủnglẳng.

  Cái cửa nài ngoài côngzụng che buồi người đi ỉa, còn zùng để làm đồ chùi đít sau khi ỉa xong.

  Vì chùi bằng cửa toalét trong nhiều năm, nên Zì bị trĩ rất sớm. May có món Zâm Công mà chữa khỏi.

 41. #53 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 23:35

  Nhà đất, mái rạ, mà vưỡn sân gạch, thế mới hay chứ. Không thì thắcmắc làm ./ jì.@Con Zì
  —–
  Anh biết đéo đâu, ra ngoải công tác thấy toàn nhà ngói, sân gạch.
  Bỏn phơi lúa, rê lúa, phơi sắn đéo gì đấy toàn đem ra sân đình. Mà làng đéo nào chả có đình, còn làng đéo nào không có đình thì anh đéo biết, hê hê.

 42. #55 by tieuthithi on 2011/07/23 - 23:39

  @TrungDuong : ủa nói mới nhớ ra , nnhẽ bây giờ mình có cái lưng  thon là do ngày xưa bé quét sân nhiều hehe .

  Nhà em không khá giả gì nhưng cũng chưa bao giờ phải ở nhà tường đất/toocxi như Zì móm nói.  Tường gạch nhưng lợp lá gồi, mùa hè nóng như nầy mà có một cái tàn thuốc lá vẩy vào thì thôi rồi , cháy nỏ phải biết 
 43. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 23:41

  Chết cười mới bọn jàhói xalông. Cái jì cũng khoe biết, hóa ra tuyền biết qua Gúc.

  Thôi Zì đi ngủ nha các cô. Mai Zì còn zậy sớm cầycuốc ngài chủnhật hehe đì mé đời tôi khổ thế nài đây.

 44. #58 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:41

  Fía trong toalét kê một cái ván gỗ bắc ngang. Zưới cái ván vản đươngnhiên là cứt, và ròi.

  ————
  Nói bậy, nằm cạnh bếp và có thể chuồng lợn ngay cạnh hố xí để ông lợn đớp cứt, có nơi thì ở cầu ao thế nên mới có quả “cầu tõm”. Hệ Hệ
 45. #60 by budifa on 2011/07/23 - 23:42

  Ông Lài gõ thiếu mẹ

  Gà vửa vầu vườn rau

  Chó liền sủa gâu gâu

  Công-lao người trồng-trọt

  Vất-vả đã bao lâu

  Gà hông được vầu đó

  Để fá-hoại hoa-màu

  Dưng năm mấy thì đéo nhớ, khà khà

 46. #61 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:43

  Thôi Zì đi ngủ nha các cô. Mai Zì còn zậy sớm cầycuốc ngài chủnhật hehe đì mé đời tôi khổ thế nài đây.

  ————-
  Anh thật, nếu Zì Mọi đủ bản lãnh cãi nhau với chi bộ thêm 1H nữa, ngày mai Zì sập hầm cái chắc còn bi jờ nghỉ thì thua 1/2. Hệ Hệ
 47. #62 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 23:44

  Thế cái nhà đất with sân gạch Bắc Lừa đó toalét nằm đâu nằm đâu?
  Nó nằm ngoài cổng hehe.@ Con Zì
  —–
  Nằm ở cổng cái đầu buồi í, nổ như dắm xịt. Nó nằm ở chái nhà hay sau nhà con mặt ,/ kia ạ.
  Nói đến cái WC thì thật đến khổ.
  Ra cái WC miền Bắc và miền Trung thì thúi dã man, con nào đéo quen thì mới bước vào thế nào cũng ói lộn ruột.
  Còn miền Tây Nam Bộ thì WC là cầu cá, phía sau thì che cao, phía trước chỉ che độ 20cm, bên ngoài nhìn thấy từ đầu gối lên đến mặt. Đã vậy, bỏn còn có thói quen chào hỏi ngay cả lúc đang đi ị, từ dân cho đến quan. Đéo gì, đang ị mà bỏn đi qua cứ chào hỏi, nói chuyện như không. Xuống xuổng công tác anh toàn phải đi WC đêm, sợ rắn bỏ mẹ; sau này góp ý mãi, bỏn mới làm mấy cái tự hoại nhưng chỉ để cho khách, bỏn vẫn thích ra cầu cá.

 48. #63 by Dragonfly on 2011/07/23 - 23:45

  Lại biết cầu tõm qua Gúc hả

  —————-
  9 củ thành 10 có biết chiện hông mà bật anh? Hệ Hệ
 49. #64 by tieuthithi on 2011/07/23 - 23:46

  gà vừa vào vườn rau

  Chó (Zì Mọi) bèn sủa gâu gâu
  Công lao người chăm bón
  Không được fá hoa màu
  Hệ Hệ
  P/s : Đố em Thi biết sách lớp mấy? Hệ Hệ

  em đéo nhớ lớp mấy như trính sác thì nó là dư nầy : 

  gà vừa vào vườn rau

  Chó  bèn sủa gâu gâu

  Công lao người chăm bón

  vất vả đã bao lâu

  gà không được vào đó 
  Để fá hoại  hoa màu
  kekeke


 50. #65 by budifa on 2011/07/23 - 23:46

  Mai Zì còn zậy sớm cầycuốc ngài chủnhật hehe đì mé đời tôi khổ thế nài đây.@ BOM

  Địt mẹ thể-loại cuốc đất tự-nguyện than than cái đéo. Hẹn 10 năm nữa gặp nhế, hế hế