The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by Gia_lamcam on 2011/07/22 - 16:48

  Há há há,
  Lồng chí Chạn tình địch đáng thương cũ của anh biên được biên được, anh khen!
  Chiện lồng chí, nhẽ đặt tên “Ma Xó Cổ Nhuế – một số phận lăn lóc!” dồi gửi đăng mẹ Dân chí nhẽ thu bộn nhuận bút?
  Anh đọc chiện lồng chí, nhẽ còn hay hơn chiện Sư phụ nầy của Ma Xó.
  Lồng chí Chạn cố lên!
  Há há há!

 2. #2 by cuchuoiSG on 2011/07/22 - 17:17

  Trong quán nếu con nầu chưa lộ tuổi thì thôi, chứ những lồng chí zà hói như ĐòmĐòm, Roai Hói vươn vươn thì tha cho bỏn đi cô. Nghe cô gọi ĐòmĐòm một con hai con hehe hơi chối.@ Déo
  —-
  Địt mẹ, cô sanh hoạt trong quán lâu thế rồi mà vẫn chưa quen được à?
  Trong quán Bựa đéo có khái niệm tuổi tác (cũng đéo cần coi ID card), đó là nét rất đặc trưng, bựa nào đéo chịu được thì cút về mới mẹ.
  Về xưng hô trong Quán của con Zì cũng có cái lệ do cỏn tự đặt ra, như sau:
  – Ngôi thứ nhất: xưng anh (nếu là bần nông), xưng chị/em (chỉ dành cho vàng son), và chỉ có con Zì giới tính đíu rõ ràng nên xưng Zì, hê hê.
  – Ngôi thứ hai: gọi cô (bần nông), em (vàng son).
  – Ngôi thứ ba: nói về đối tượng ABC là con ABC.
  Thời gian gần đây, các tham luận của Bựa viên đã có tí chất lượng chứ không còn chỉ chăm chăm trét cứt, đổ phân vào mặt nhau, xưng hô mày tao (trừ trường hợp có bất đồng quan điểm), cồng là chửi bới kiểu dã man tục tằn đã là một khúc ngoặt rất lớn rồi cô ạ.
  Chứ xưng hô dư ở các diễn đàn khác, anh anh em em, chú bác củ buổi gì đấy kiểu thứ tự lớp lang quy ước thì vào làm mẹ gì.
  Vài lời với cô, anh phắn đây, tối về bốt tiếp, hê hê.

 3. #3 by cuchuoiSG on 2011/07/22 - 17:29

  thiết bị nầy gắn ở cổng  để đếm lượt xe ra/vào và có thể kiểm soát từ xa( ví dụ Công trường ở Phồng còn VP ở Hà Lụi ) @Em Thi Boeing
  —-
  Cái này chỉ cần gắn sensor cảm ứng trọng lượng và thiết bị xử lý kết nối với máy tính trung tâm qua sóng mobile GPRS/3G.
  Chú ý làm lối cho xe và người đi bộ riêng biệt. Bên lối xe đi theo thứ tự kiểu xếp hàng qua gờ cảm biến. Cái này làm cực dễ.
  Ở ngoài đó anh ko biết, chứ trong này liên hệ ĐH Sư phạm Kỹ thuật hoặc Bách Khoa, giá toàn bộ khoảng 15-20tr.

 4. #4 by Dragonfly on 2011/07/22 - 17:39

  Chứ xưng hô dư ở các diễn đàn khác, anh anh em em, chú bác củ buổi gì đấy kiểu thứ tự lớp lang quy ước thì vào làm mẹ gì.@ Chuối

  ——————-
  Bựa thì cũng phải có chất của bựa. Anh đồng ý quan điểm với Déo tuy cũng kệ mẹ cô nào thích hung hãn cố tỏ ra nguy hiểm bằng cách chửi điên dại nếu không ảnh hưởng đến anh. Nếu các cô tinh ý thì con  Zì nó cũng biết chửi lúc trầm lúc bổng tỷ như thành fần jà hói như Đóm, Roai, Cẩm, Bõ cỏn đều gọi là “cô” chứ loại như anh cỏn ghét tuyền kêu là “con”. Chửi nó cũng phải biết chửi cho zuyên và chất chứ cứ như con Nhất đầu to óc bằng quả nho chửi đổng vuốt đuôi thì nên úp mặt vào lồn lợn xề mà chết mẹ nó đi. Con nài sang kia chắc chỉ vét đĩa được loại tây “đao” như nài.Hệ Hệ
 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/22 - 18:16

  Zì đây bọn gẳm lòi rom

  Hahaha Zì biết ngai con Chuối Gồng chiênviên GPS thể nầu cũng suggest em Thi Còi một fươngán đắt lè lưỡi.

  Em Thi Còi muốn tìmhiểu về các hệthống đếm xe (VCS, Vehicle Counting System) thì vô đây:

  http://www.alibaba.com/showroom/car-counting-system.html

  Nếu thấy đúng ý thì chại qua Thâm Trấn mà mua (địachỉ Zì đã bốt, nếu quên thì vui lòng hehe cút về mới mẹ chứ Zì không nhắc lại).

  Já một cục loại xịn là 1200 Ông Mao (tầm 4 trẹo Cụ hehe) có cả fần-mềm cho PC client/server/web.

  Có loại já chỉ 500-700 Mao zưng Zì hông biết nó có tốt hay không.

  Nếu các cô có từ 200 đơnhàng jở lên thì bẩu Zì, Zì sẽ cungcấp mới já cực ngọt.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/22 - 18:18

  Zì xuống đường, tí Zì zìa nha bọn gẳm

 7. #7 by sahadin08 on 2011/07/22 - 19:13

  mấy con biên càng ngày càng lên tay ..thầy động viên nhát dắm nhế…mà chúng bai dìm nhau thì chớ mà quên nhiệm vụ chính là đủn đít con zì lồn to nài về trại gia xúc gia cầm hộ thầy…. đừng quên đấy

  ziêng con lả kiểu gì thì kiểu cũng phải biên vụ vương quốc ./ gì mà nhà mày ăn gian mất mấy xuất địt cụ ….ziêng lần nài mà không bạch hóa được cái  vụ đoắ thì đợi hoa mồng tơi nở thầy nhét liụ đạn vào lỗ đít…ddmc con zở..căm thật …gian thế.

  à mà thằng zì bựa túi về lại 30 phút kinh tế chính trị nhế…lâu lâu là chả thấy biên được cái gì za hồn…mà giá cả giờ phi mã mẹ nó dồi….để thầy thắp nhang gọi thằng dũng hói về múa phụ họa…ddcm con này thầy sai đi lấy ít phân tươi về làm bánh mà nó đi lâu thật…dcm ximacai cụt tai lòi dom…

 8. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/22 - 20:21

  Dạo nầy anh đéo thấy con Chí Đầu Bòi lên nổ nữa bây? Cả các con Sún Răng, Cháu-Chắt, Dô-Dô, Đéo Gì Sắc, Hải Zưới, Già Đểu, Bla Bla? Nhẽ các cỏn chết đầu thai hết phỏng?

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/22 - 20:47

  Simacai mép gẳm mặt ./ chạy mẹ đâu hết gùi? Đì mé bọn hónghớt, Zì đi ngủ vậy, buồn ngủ teo mẹ kèn gùi.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/22 - 20:52

  Để tí Zì zậy Zì jảng bài về chếđộ quảnlý nhânkhẩu và lươngthực thời Sơtán, hoạtđộng của các zoanhnghiệp quốczoanh thời thởi (côngnghiệp, thươngnghiệp, thủcôngnghiệp, ngưnghiệp, và vậntải), và nếu còn thờijan, sẽ Nổ về quả cầu đi-bộ đầutiên của Xứ Lừa trong Gồng. Hôm trước có con nầu gọi cái nài ra mà Zì quên mẹ.

  Đì mé bọn Gồng cố mà ủn lãnhtụ trỏng xây cầu đó rùi mời Zì vầu bú ziệu khánhthành nha. Caotốc không có thì đi-bộ vậy.

 11. #11 by VNRCCH on 2011/07/23 - 01:28

  Cái nài Lãnh đạo nói chưa thuyết phục vì đế quốc biết thừa nếu bỏn target một khu dân sự bỏn sẽ phải đối mặt với bọn kền kền quốc tế/quốc nội @ Mít

  Hehe, đã bảo Lãnh đạo không có nhu cầu thuyết phục mà lị? Chỉ kể chiện, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ngay đây Lãnh đạo “giả thuyết” một chuyện để dễ hình dung sự việc. Anh Sam mới anh Sáu là hai tình địch. Em Mít chất vấn: tình địch lại có chuyện hợp tác tử tế mới nhau bao giờ? Ậy, tuy tình địch nhưng chung một mục đích, là cưa cho được em gái hậu phương nọ. Sam bàn, anh tốn quá nhiều tiền chong vụ này, anh ưu tiên, mày hít sái. Sáu ít xiền, ừ ừ. (Em gái hậu phương hông phải chỉ miền nam, nhưng thôi, hốc nhiều bội thực bỏ mẹ).

  Anh dứ đòn Khâm Thiên, mầy có cớ la làng mới cuốc tế, nó xông vào nhà doạ hiếp em phải ký, danh chính ngôn thuận, thiên hạ không thể dị nghị.


  Chứng ấy thôi. Xem chừng quán BỰa chỉ lịch sự để ta bam chuyện này tận nay, Lãnh đạo nghĩ biết điều nên qua nhà Mít hay Điêu nếu muốn nói thêm.  Chứ nhà em Mít nhìn theo thói đời, hễ kẻ thù là kẻ thù thật, em Mít chưa phải con buôn giỏi. Nghe chính phủ Mỹ gọi Nazis kẻ thù không đội trời chung, khoan tin vậy. Bỏn lâm trận năm nào, vì sao, em Mít nên tìm hiểu. Ngoài ra, thứ kến kền, em Mít nhớ lại hồi 2003 bỏn làm gì mới khẩu hiệu đoàn kết và quyết thắng của anh Bush?

 12. #12 by voong ngau pin on 2011/07/23 - 01:37

  Chính là anh nổ về cầu đi bộ đây thưa Dì lồn, hóng xem dì có cái khí lồn gì hay ko, dì gúc ra 1 đống cầu nhưng đéo có cái cầu nài he he

  095-1.jpg

 13. #13 by Tơn on 2011/07/23 - 01:50

  Ku Dái Ghẻ ở Quảng Ngãi à, viết đơn mượt nhể. Anh khen!  Muốn biết chi tiết click vào đây:
 14. #14 by Tơn on 2011/07/23 - 01:59

  Hồi hổi bên Cà phò anh nghe con mụ Bựa bẩu rằng đi Mẽo rùi mà, nhẽ đâu chỉ chém gió hay đi bằng thằng Gúc. Anh thiết tha đề nghị bọn phản động Cà Li như Mít, Bõ, Déo, Sỹ Dâm,.. nhón tay làm phúc mua cho mụ mủ tấm vé coi như khai sáng bần nông về parallel parking, hay cục GPS gắn trên xe làm lồn gì, hehe. Riêng anh tình nguyện  khai sáng cỏn cà phê đéo có mảnh nầu và phò Lừa chính uỷ dưới mác du học sinh, há há há.

 15. #15 by Mit on 2011/07/23 - 02:19

  Xem chừng quán BỰa chỉ lịch sự để ta bam chuyện này tận nay,@ Lãnh tụ
  Lãnh tụ chỉ lo bò trắng dăng bọn bam mơ đó…

 16. #16 by Bố on 2011/07/23 - 04:57

  ai ơi, anh nhớ ai quá.
  kệ mấy đứa ranh chúng có tài văn chương nhé. đừng mê nó, ai à. mê anh đây này. tuy có hói nhưng có chỗ vưỡn ngon lắm. ngon hơn bọn tin tin nhiều. con tym anh ấy mà.

  yêu ai đó thật nhiều. ngủ ngon em nhé !

  P/S: hồng vàng ơi, anh không  dám nhắc tên em nên phải nói là “ai” đấy. nhắc đến tên em thì lũ lợn ghen tức với anh lại eng éc. điếc hết cả hậu môn.

  (mà bọn thô bỉ cứ gọi hậu môn là đít. anh bực với bọn này lắm) .

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/23 - 06:00

  Đỵt pẹ mấy con Dái Ghẻ, Chạn Hói, Bô Cứt cứ lên quán là buông nhời ong bướm đong em Rốt Xinh nhà anh là sao là sao? Trình gì hử mấy cỏn? He he.

  Đong gì đong nhớ đừng để huynh đệ tương tàn nha mấy con hãm. Đỵt pẹ.

  Anh cút đi cà phê cái. Tí về khai sáng cho mấy con lợn nầy.

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/07/23 - 08:15

  Chầu sáng thứ bải mát mể, chi bựa khắm!

   

  Chầu chầu bạn Cẩm đương hói. Lâu quá không gặp lại bạn. Mà cuộc chiến của bạn mới mỗ cuối cùng ra sâu nhở? Hình như bạn bỏ cuộc vì hehe đuối. Lâu quá rùi mỗ cũng hơi hơi quên.

   

  Bạn vẫn mạnh giỏi? Quán xá vẫn mần ăn tốt? Đận nầy các gái vưỡn ghé qua? Trán bạn vưỡn tiếp tục hói?

   

  Giời hôm nai đẹp vãi, mỗ cút đi ăn sáng cafe tý cho tao nhã đã nhế!

 19. #19 by thaiphung1972 on 2011/07/23 - 10:31

  Hom nay lan dau vao quan bua cua Trung tuong. Trung tuong chi giao cho vai dieu ve am nhac cua the he 7x chung em di. Hom nay em vua lang thang nghe lai In the army now va The final countdown van thay hay lam trung tuong a.

 20. #20 by CầmThi on 2011/07/23 - 11:58

  Thay mặt Chi bộ chầu chầu Cô thaiphung1972 !

  Rock thì thời đó thật là vưỡn hay nhất bạn ui…con trai ct mê và hát theo video nầy  từ khi nó mới 5 tủi nè
  Các bands như Europe, Van Halen , Pink Floyd, rùi Scopions …..thật tuyệt.

 21. #21 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/23 - 12:54

  Chính là anh nổ về cầu đi bộ đây thưa Dì @ Cô Pín

  Quảcầu mới ở SềGồng trông tântiến nhể?  Cáchdây hơn chụcnăm bọn CờVàng cũng xây 1 quả tươngtự ở Làng Cam, gần nhà cô Mít, chủý dể cô cổ di shópping antoàn, cũng zư để tụi bõ tiện cưỡingựa xemhoa lácành.  Quả Garden Bridge nối 2 khu muasắm mới nhau.  Vài hình dây nài….

   
  http://www.ggnltd.com/projects_detail.php?id=38

   

  Còn quả hình nài aidó chụp hômđêm GiángSinh…

   
  http://www.flickr.com/photos/petergibbons949/3029192543/

   

  Bên nài mấy cáidó thiếu mẹ!  Chại dầy đường.

   

  Bõ Hoa Lư

 22. #22 by CầmThi on 2011/07/23 - 12:57

  ui, post lại bài sau nè, mời Chi bộ giải trí ngày nghỉ nha, Hn đang mưa…nghe Rock thấy ấm lên chi bộ nhở.

 23. #23 by CầmThi on 2011/07/23 - 13:00

  Oh, em chịu, hông hỉu sao clip ko chạy.
  TT xóa dùm em nha và ai biết thì post lại dùm em mới ạ.
  Thanks .

 24. #24 by Hoaimien on 2011/07/23 - 13:19

  Khuyến mãi tặng chi bộ bài này http://giadinh.net.vn/20110722083726156p0c1000/nhung-bai-thi-tham-hoa.htm.

   Giám khảo than phiền học sinh học Sử yếu, lỗi tại ai. Chỉ có 10% trên điểm 4 thôi nhé. Các giảng viên rất “tự hào” vì tìm ra cái lỗi ngô nghê của người học để chứng tỏ mình giỏi. Chả hiểu có giảng viên sử nào vào đây để nghe Zì và Chi bộ vặn vẹo về sử học. Đề năm nay có đụng chạm đến hội nghị Pari năm 1973 mà Mít đang hóng Lãnh đạo nói đấy.

  Các môn học ở mình thiết kế theo tinh thần “xoáy trôn ốc”, ấy là nghe các bố phán thế. Có nghĩa là cấp nào cũng học Sử về vấn đề đó nhưng cấp học sau học sâu sắc hơn cấp học dưới (cũng là nghe nói thế). Có lần học bài cùng con Sử lớp 5, có câu hỏi “Em hãy nêu tình hình kinh tế, chính trị, Xã hội thời Tây sơn”, Chi bộ cứ hình dung trẻ em 10 tuổi nhiều đứa ăn còn phải đút mà lo gì đến những kinh tế, chính trị… ở thời kỳ xa lắc. Dạy thế, học thế điểm cao mới lạ!

   

 25. #25 by Mit on 2011/07/23 - 14:28

  Bên nài mấy cáidó thiếu mẹ!  Chại dầy đường.@ Bõ

  Chết mẹ nó cười mới Bõ…. 

 26. #26 by DG on 2011/07/23 - 16:26

  Hehe dòm con Tơn đầu ./ diềm hàng anh phô quá đi Tơn ơi là Tơn.

  Dưng công nhận quả đơn kiện hủ hóa kia xứng tầm văn bựa, lịt mẹ anh đồ 99% vụ nài là có nguyên cớ khác chứ ghen tuông cái củ ./ nài.

  Địt mẹ học thì hết lớp 7? đơn thì gửi chỗ nầy chỗ nọ dư đúng rồi, giọng điệu sặc mùi chánh trị mới cả hẽ hẽ trù dập lãnh tụ.

  Đứa nầu gắn mấy chữ “hủ hóa” vầu mõm con đứng đơn kể cũng ác ôn thật!

 27. #27 by DG on 2011/07/23 - 16:32

  Dòm con Bô nhảy dựng lên đong gái thật tởm, hết nói mới con nài hẽ hẽ.

  Thôi anh nhường cho Chạn hói rẽ ngôi giữa mới cả Bô Cứ Tê đới, lãnh tụ dí vầu giành gái mới quần chúng nhân dân!

  Tế Sì Gồng đớp cà phê từ sáng tới giờ chắc tụt mẹ lưỡi dồi nhở? Con dở nầy có kiểu nổ dắm xịt khá độc đáo anh khen!

  Bắt quả tang bọn Bựa hehe tuyền công chức nhà nước nhế, mật độ cồng trong giờ hành chánh thì thôi dồi, thứ bẩy chủ nhựt là y dư rầng cút đi bia mới diệu mới gái mú cả!

  Lói ơ Lói ơ vác thuốc chuột vầu quán đi em ơ!

 28. #28 by Dom-dom on 2011/07/23 - 17:53

  Zì Móm nầy em théc méc là sao cơ quan PaMa Zì đi sơ tán nhiều thế ?Em cũng nhớ không nhầm thì hình như chỉ có 2 đợt chính thôi , lần đầu vào năm 67/68 gì đó và năm 72 .@ Thôi Kỳ

  Đi sơ tán thì đúng là chỉ có 2 đợt chính. Đợt 1 từ 1965 đến 1969, thời Giôn xơn làm tổng thống, thường gọi là chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Đợt 2 từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 1/ 1973 thời Ních- xơn làm tổng thống, thường gọi là CTPHMB lần2.
  Lần 2 tuy đánh ác liệt, chết nhiều người vì toàn bị bom B52 rải thảm, nhưng thời gian ngắn, nên không có chuyện sơ tán hết chỗ nọ sang chỗ kia.
  Đợt 2 bắt đầu từ tháng 4/72, sau khi Mỹ rải thảm bom vào Fồng dữ dội quá, bom nổ nhẽ hàng tiếng đồng hồ không dứt, anh nhớ không nhầm thì hôm đó là 16/4, Lài Dồn or tên nào ở Fồng vào cồng phơm cái. Cái dữ dội ở lần 2 không chỉ bom ném nhiều, người chết lắm, mà đặc biệt là mình bị bất ngờ. Nhẽ hồi ấy lưới tình báo mình có vấn đề. Chứ hồi CTPH lần 1, thì mặc dù mồng 5 tháng8/1964 mới bắt đầu, nhưng từ mấy năm trước đó ngay anh là đứa bé mới học cấp 1 vắt mũi chưa sạch đã biết, vì các chú bộ đội đã đến trường nói chuyện đào hào tránh máy bay rồi. Và dân mình đã được luyện tập báo động giả tránh máy bay nhiều lần, nên khi giặc đánh vào mình đã tư thế sẵn sàng.

  May mà lần 2 chúng đánh cấp tập nhanh, nên mọi người chưa kịp hoàn hồn sau những lần bom đạn ác liệt thì tháng 1/73 đã ký hiệp định Pa-ri, thế là dân thành phố thị xã lại lốc nhốc kéo về. (cắt cồng)

 29. #29 by Dom-dom on 2011/07/23 - 17:54

  Đợt 1, bắt đầu đánh từ 8/64, nhưng đánh lai rai, chủ yếu đánh ở miền trong và các thành phố ở vùng duyên hải như Thái bình, Nam định,…, còn Hà Nội mãi sau mới đi sơ tán. Trong lúc các TP, thị xã đi sơ tán triệt để, thì dân HN vưỡn trốn tránh bám trụ ở lại, như nhà bác anh có mấy ông anh lắp đài bán chẳng hạn. Thế nhưng đến năm 72, chả ai vận động cũng kéo nhau đi bằng sạch, vì dân Khâm Thiên chết ghê quá.

  Đợt 1, đầu tiên các cơ quan còn sơ tán quanh quanh tp, tx, nhưng sau nhẽ thấy có vẻ trường kỳ or để tránh máy bay phát hiện ném bom, nên lâu lâu lại chuyển chỗ.

  Các gia đình thường có 2 hình thức sơ tán chính: 1 là bố mẹ ai đi theo cơ quan ấy, con cái theo ông bà về quê. Nhà ai con nhỏ, quê quán không còn người gần gũi thì con cái theo cha mẹ, ở HN còn hình thức HS đi sơ tán theo trường. Như nhà ThỐi theo cơ quan, thì cq đi đâu mình lếch thếch theo đấy, thế nên mới có chuyện trong mấy năm mà đi đến chục nơi.

  Mỗi nhà không chỉ chia 2, mà như nhà anh lúc nào cũng chia làm 4. Vì một phần ở quê nội, một phần ở quê ngoại. Chia nhỏ ra để nếu chẳng may dính bom thì không chết chùm he he.

  Đợt 1 tuy đến cuối năm 68 đã ngừng bắn thì phải, nhưng như ở TX anh, do bom gần như san phẳng nên các cơ quan tới tận năm 1970 mới dần dần kéo về. Các gia đình cũng thế vì toàn trông chờ nhà nước thì lấy đâu ra nhà mà ở. Nhiều gia đình tận 1971 mới về thì 1972 lại vội vàng ra đi, hệ hệ.

  Nghĩ lại thuở sơ tán, gian khổ đói khát vậy mà mình vưỡn sống vui, thấy ngưỡng mộ mình thật.

 30. #30 by LonelyRose on 2011/07/23 - 18:18

  haha Zì biên bài về giới tính này hồn nhiên như cô tiên, ai dám bảo Zì đã già hói U60? … Thằng nhóc 5 tuổi trong bài cute quá đi, nhất là chi tiết nó chạy ra sau hội trường, tay vuốt vuốt, chắc tại… mắc tè . Em bắt chiếc chú Boan Trơng gọi nó sư phụ nhé. Thật, chả đùa! Shentong kid thế thì chả làm hỏng cả người lớn khẩn trương

 31. #31 by LonelyRose on 2011/07/23 - 18:27

  @ DG: đương tính PM cho DG hình con cá mập nặng ngót nửa tạ màu sôcôla Sìgòn thuần chủng mà DG đã bỏ của chạy lấy người là sao? Vưỡn còn chút ân oán đấy, chưa bỏ chạy được đâu…

   

   

  Mới cả Trạn, Bố, DG…các zai quyết tâm dìm hàng hội đồng Rốt đấy à? Có tiếng mà không có miếng thế này bảo có đau không? Ai nghe tưởng Rốt lăng nhăng, làm gì đến nỗi lăng nhăng chỉ hơi đa cảm tí, thì Rốt mất hết cơ hội còn đâu? Tối thứ bảy còn ngồi lật còm đây nài chờ woài chưa thấy điện thoại reng…

   

   

  @Thầy Chím mới Tế Tửng: iêu 2 người quá cơ, lúc nào cũng Rốt nhà thầy mới Rốt nhà anh. Rốt qua nhà 2 người ngay và luôn bây giờ đây nài…

 32. #32 by Dom-dom on 2011/07/23 - 18:35

  @Chuối SìGong: địt mẹ trong quán nếu con nầu chưa lộ tuổi thì thôi, chứ những lồng chí zà hói như ĐòmĐòm, Roai Hói vươn vươn thì tha cho bỏn đi cô. Nghe cô gọi ĐòmĐòm một con hai con hehe hơi chối. @ Déo mặt méo

  Đã vào đây mặc nhiên bình đẳng. Không chịu được nhiệt của quán phắn. Xưng hô chuyện nhỏ, quan trọng có hóng được tý gì or lúc són có tý cứt nào thôi cô. 

 33. #33 by Dom-dom on 2011/07/23 - 18:47

  Tường tooc-xi là loại tường được làm bằng một hỗn hợp bùn ao trộn với gốc tóoc (gốc rơm rạ) chặt nhỏ ra đoạn chừng 15-20 cm. @ Déo mặt méo

  Tường này thì anh cũng biết, nhưng không biết tên nó là tooc-xi, nên lúc đọc cồng của ThỐi chịu. Tường này quê anh thường gọi là vách đất.

   Những năm 65 anh sơ tán về, chú anh còn làm 1 căn nhà bằng cách đó. Không cần thợ gì, chỉ toàn người nhà làm với nhau. Bên dưới lấy ván thôi trình tường, dùng đất thịt lèn chặt vào giữa 2 lớp ván thôi, chân tường rộng gần mét, cao gần mét, trên thu nhỏ còn khoảng 4-50 phân. Trên cắm tre đan phên, phết bùn trộn rơm rạ như cô nói. Đấy là kiểu nhà của người khá khẩm, còn nghèo nữa thì không có phần tường, chỉ toàn vách. Giàu nứt đố đổ vách thì mới có tiền xây nhà gạch.

 34. #34 by Dom-dom on 2011/07/23 - 19:14

  Trước lúc ghi danh, đóng tiền không hỏi kỹ tổng các khoản phí là bao nhiêu, đã có phí ôn trên sân cảm biến hay chưa…@ Chuối cả nải SG

  Lúc nào cô ra thử ngoài này xem nó tuyển người học, dạy và bố trí lịch thi, thi,… xem anh nói có đúng không nhế.

  Nhẽ trong trỏng cầu lớn hơn cung nên người học có nhiều quyền.

  Còn cô bảo thu bằng lái của bọn học đểu, dạy đểu, anh nghe sợ quá. Nhẽ cô thu được hết???

  Tuy nhiên cũng có những người như em anh, hè tỷ phú thời gian, lại tiếc tiền nên theo bỏn lên tận Sơn Tây, sáng đi chiều về, chỉ mất đúng 5,2tr/1 khóa, không có chuyện chống trượt gì cả, cặm cụi chăm chỉ học hành rồi cũng lấy được bằng. Nhưng tuyệt nhiên cũng không hề được học 1 tiết nào lý thuyết về các loại như cô nói, ngoài 20 phút được tập trung để giới thiệu bàn đạp, cần số,…

  Học rồi, dù đỡ tiền hơn mọi người nhưng cũng phải kêu rên, vì dông dài tốn thời gian quá. Mất cả ngày, sáng đi từ 6g hơn, chiều gần 6g mới về đến nhà, mà sáng được 2 vòng sa bàn, chiều cũng nhõn như vậy. Cuối cùng trước khi thi cũng phải tự bỏ tiền để vào bãi đểu ở HN thuê xe tập thêm mấy buổi.

  Chuyện dạy của SG, thế nào anh không biết nhưng anh đoan chắc ngoài này chỉ có vậy. Vì người nhà anh học ở 3-4 trung tâm chứ không riêng gì một chỗ.

  Lười muốn bỏ tiền, mà bỏn không nhận cũng chịu. Chăm mà bỏn không dạy cũng làm đếch gì nhau.

  Cô nào đã từng học để lấy bằng lái xe ngoài này cồng phơm anh cái. Trong SG anh không biết, nhưng nhẽ trong ấy tốt thật vậy, nhẽ không phải bầu trời này?

 35. #35 by budifa on 2011/07/23 - 19:22

  Địt mẹ đi nghỉ mà vất-vả vật-vã đéo chịu. Tưởng rảnh hóa ra bận hơn đi làm, đéo ăn cắp được tý thời-gian vàng-ngọc nầu, hehe. Mà tôi không còm phát là vũ-đoàn nhảy lầu cũng im mẹ là sâu là dư lào? Giờ mới thư thư được chút

 36. #36 by budifa on 2011/07/23 - 19:25

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 7: Hiếp một con điên

   

  Lại nói BOM nhận được bốn quyển-sách của dị-nhân-cứt-chó, đem về nhà tu-luyện. Bốn quyển đó có tựa-đề ShiYinGong, ShiMingGong, ShiQiGong và ShiZhiGong, gọi chung là SiDaGong (hổng liên-can đến bệnh SiDa nhế, hế hế).

   

  Trong-khi luyện công, dục-tình vưỡn nổi dư sóng bể Đông gặp áp-thấp-nhiệt-đới, dưng chàng chấp-nhận sáng-sáng thay dững quả quần-đùi loang-lổ loang-lổ, cho đến khi xuống-núi thử kèn.

   

  Sau nhiều con-trăng tu-luyện ròng-rã, kết-quả thật nhỡn-tiền. Từ dư que-cời-lò, kèn của chàng đã to dư cái dùi trống-ếch, tất-nhiên là chỉ khi cương-cứng. BOM lấy làm hài-lòng lắm và giở lịch-vạn-sự chọn ngày động kèn.

   

  Dưng chàng sợ chơi fò lắm rùi, địt mẹ hông gặp ma thì cũng gặp sùi-mào-gà. Chàng phẩy kiếm gái nầu an-toàn một tý. Nghe đồn gần cầu Long-Biên có con điên hồn-nhiên như cô-tiên trong công-viên, chàng nảy ý-định lừa tỉn cỏn. Có sâu đâu, cỏn là gái chăm chăm, mà nhỡ nhờ quả kèn khủng dư dùi trống-ếch của chàng cỏn hết điên thì sâu thì sâu. Hông khỏi điên cũng hông sâu, đằng nầu cỏn chẳng điên. Địt mẹ mình hông tin mình thì tin ai. Gật-gù mới mớ lý-luận của mình, chàng xuống đường tìm thực-tiễn.

   

  Biên-dịch tới đây thì tôi gặp 1 đoạn ~!@#$%^&*()_+ đéo hiểu chữ của nước nầu nên hông dịch nủi, mặc-dù tôi biết đến 39,000 (viết bằng chữ: ba vạn chín nghìn) thứ tiếng. Vậy BOM có hiếp được con điên đó hông? Hay chàng hiếp nhầm gái-nhà-lành để cỏn biến thành con điên? Hay thậm-chí chàng chả hiếp con mẹ nầu hết? Chiện nầy quả-thật mù-mờ dư huyền-sử.

 37. #37 by Dom-dom on 2011/07/23 - 19:33

  Nhẽ trong trỏng cầu lớn hơn cung nên người học có nhiều quyền.

  Anh nói nhầm đổi chỗ cho cầu thành cung & ngc lại ở còm dưới.

 38. #38 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/23 - 19:38

  Humqua Làng Cam có 2 chuyện vuifết, 1 là cô Kiều ra toà về tội xẻochim chồng và 2 là cô Kỳ vừa tèo.  Bấucấu chỉ thế, bõ té đơi, phải chại ra sân gốp cho kịp tinh sương.

   

  http://blogs.ocweekly.com/navelgazing/2011/07/nguyen_cao_ky_former_president.php

   

  Bõ Hoa Lư

 39. #39 by cuchuoiSG on 2011/07/23 - 20:48

  Nhẽ trong trỏng cầu lớn hơn cung nên người học có nhiều quyền.
  Còn cô bảo thu bằng lái của bọn học đểu, dạy đểu, anh nghe sợ quá. Nhẽ cô thu được hết???@ Đòm hói
  ——-
  Bây giờ cơ sở đào tạo lái xe ô tô đã nhiều lắm rồi, từ lúc học đến lúc thi khoảng 3-5 tháng thôi, chứ không kéo dài cả năm như trước.
  Các cô nên đến những cơ sở trực thuộc Nhà nước để học, vì các cơ sở này đều phải làm bài bản, sợ bị kiểm tra, học phí không dám thu quá quy định, làm sai là người đứng đầu cơ sở bị kiểm điểm ngay, không như các Giám đốc làm thuê của các cơ sở đào tạo tư nhân, luôn phải làm theo chỉ đạo của các ông chủ thực sự.

  Việc chống trượt lý thuyết cũng có nhưng chỉ hên xui thôi. Nếu có đoàn kiểm tra đột xuất tại buổi sát hạch thì có cho vàng Tổ sát hạch viên và giám sát viên dám làm trái quy định.
  Nếu có trường hợp nào nghi vấn, Đoàn kiểm tra liên sở có thể yêu cầu cơ sở đào tạo cho xem bài thi tốt nghiệp, hợp đồng học nghề đối chiếu với chữ ký trên bài thi sát hạch, nếu không giải trình được thì dù đã đậu kỳ sát hạch, kết quả vẫn bị hủy.

 40. #40 by Dragonfly on 2011/07/23 - 21:07

  Lúc nào cô ra thử ngoài này xem nó tuyển người học, dạy và bố trí lịch thi, thi,… xem anh nói có đúng không nhế. 
  Nhẽ trong trỏng cầu lớn hơn cung nên người học có nhiều quyền.@ Đóm Jà Hói

  ————————-
  Trong SG học về môn lái xe này đàng hoàng rõ ràng hơn ngoài HN rất nhiều, tổng chi phí chưa đến 2/3 so với HN. Cách đây hơn chục năm anh cũng lấy bằng tại HN, học hành đang hoàng mà tính ra đã hơn 5 trẹo cụ, anh nhớ có thu hơn trẹo cụ chả có biên lai mẹ. Hệ Hệ
 41. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 21:28

  Zì vửa zìa đây Simacai gẳm lòi rom

  Để Zì zuyệt cồng rùi chưởi bà các cô lên nầu

  @con Lài Mồm Bẹn

  Đúng là không hổzanh Lài Mồm Khắm. Cách nay hơn chục năm (chắc 1999?) học lái-xe ở Hànội já đồngloạt 1.4 trẹo Ông Cụ, có ./ ý mà 5 trẹo. Đến tận 200x (nhẽ x=2) mới tăng lên 1.8 trẹo. Đến 200y (nhẽ y=4) thì lên 2.1 trẹo.

  Thời thởi cả Hànội chỉ có 3 chỗ học lái-xe thôi. 1 của Cam, 1 của Bộđội, và 1 của Sở.

  Thời thởi cả một căn nhà 50m2 khá ngon já cũng chỉ 50 trẹo thôi con mặt ./ nổ choangchoác.

 42. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 21:38

  @cô Đòm và các cô đang bàn về học lái-xe.

  Thời 199x về trước 100% học bằng xe UAZ của Sô Liên, 4 số sàn, côn nặng như đeo mìn, đèn-fa bật bằng chân, và bàn-ga thì hehe nó hàn mẹ một cục sắt vầu để các cô chỉ đạp được 1/2.

  Luôn fải học 2 tuần lý-thuyết, trong đó thầy-jáo là người của Quốczoanh (thường là Cam), có nhiều mẹo làm bài rất hay.

  Sau đó học thựchành quãng 30 buổi (chừng 10 tuần, mỗi tuần 3 buổi), có 4 buổi chạy xa (80-100km) còn lại là loanhquanh trong bãi.

  Khi học thựchành thì anh-em mỗi buổi fải nạp chừng chục ngàn Cụ để cho thầy-jáo & cả bọn ăn trưa. Ăn ở quán nầu là zo thầy-jáo chỉđịnh (thầy được hoahồng). Tổng mất thêm chừng vài trăm ngàn nữa ngoài họcfí theo quyđịnh.

 43. #43 by Dragonfly on 2011/07/23 - 21:42

  Đúng là không hổzanh Lài Mồm Khắm. Cách nay hơn chục năm (chắc 1999?) học lái-xe ở Hànội já đồngloạt 1.4 trẹo Ông Cụ, có ./ ý mà 5 trẹo. Đến tận 200x (nhẽ x=2) mới tăng lên 1.8 trẹo. Đến 200y (nhẽ y=4) thì lên 2.1 trẹo.

  ——————
  Địtmẹ con Zì Mọi, cây muốn lặng mà jó chẳng đừng. Ngu thì im mồm đi! Anh nói là total lost hiểu chửa trong đó bao gồm : Tiền học thu có biên lai gần 2 trẹo, tiền ngoài hơn trẹo để đảm bảo đéo rớt, tiền thuê xe đi zã ngoại mãi Sóc Sơn, tiền lên gối cho thầy..etc. Địtmẹ bực cả cửa mình! Cứ thấy còm của anh đéo biết đúng sai za sâu nhưng cứ za sức zìm thật lực. Đồ tiểu nhân đắc chí. Hệ Hệ
 44. #44 by Dragonfly on 2011/07/23 - 21:46

  Thời thởi cả một căn nhà 50m2 khá ngon já cũng chỉ 50 trẹo thôi con mặt ./ nổ choangchoác.

  ——————-
  Cái này đúng, já hỏa hồng 1 căn hộ tập thể tầng 3 cũ ở Thái Thịnh 50M2 cỡ 55-60 trẹo. Đừng tưởng anh zân Fồng mà nổ bịp bợm choang choác về Hà Lụi nhá con Zì Mọi. Hệ Hệ
 45. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 21:47

  Thời 199x thì Zì đã mua được Bằng, já 2 trẹo, tại Cam Fồng hehe của Lài Mồm Bẹn.

  Zì nhờ thằng bạn đưa xiền trước cho chú Cam. Sau khoảng 1 tuần chú Cam gọi Zì đến, bẩu Zì ze con xe Toyota Cressida vầu vỉa-hè cho chú xem. Zì mần xong hehe, chú fán như buồi như buồi, rồi đưa Bằng cho Zì luôn.

  Trước đó, thời Sô Liên, Zì cũng đã chạy Volga, Zhiguli, Neva.. bétnhè.

  Zưng hehe, có Bằng mấy năm rùi, Zì vưỡn đi học lại, vì sợ. Zì học rất nghiêmtúc, bọn thầy-jáo fải nể. Không bỏ một buổi nầu. Các mẹo chạy trên đường Zì cũng hỏi bọn bỏn rất kỹ.

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 21:50

  Con Lài đừng có vờvịt chèochống. Thời 199x thì đéo có thằng điên nầu bỏ 5 trẹo để đi học lái-xe, vì mua bằng thời 1999 cũng chỉ tầm 3 trẹo (gấp đôi học-fí).

 47. #47 by Dragonfly on 2011/07/23 - 21:54

  Con Lài đừng có vờvịt chèochống. Thời 199x thì đéo có thằng điên nầu bỏ 5 trẹo để đi học lái-xe, vì mua bằng thời 1999 cũng chỉ tầm 3 trẹo (gấp đôi học-fí).

  ———————
  Địtmẹ Zì Mọi, anh nói zối trẻ con fải tội. Nó như thế thật, tất nhiên 1 fần do nhóm của anh thích chạy tập dã ngoại ở Lương Sơn nên hơn tốn chút xăng & thịt rừng. Địtmẹ thế mà khoe em là dân chơi đây. Chán chả thèm góp ý. Hệ Hệ
 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 21:54

  Zì học lái-xe cực nghiêmchỉnh đó các cô. Được vài buổi Zì đã gạ con thầy zậy drift hehe. Con nài nắm được lýthuyết zưng lại đéo drift được, còn Zì thì chơi ngon.

  Các kỹthuật đặcbiệt Lừa như tạt đầu xe, vượt xe khi nó cốtình chèn, zọa xe-máy, chạy đêm.. Zì cũng được con thầy đó zậy.

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/23 - 21:56

  Các cô đã bâu-jờ Drift bằng xe UAZ bị hãm ga chưa? Tốcđộ tốiđa của cỏn chỉ 50km.

  Hehe thế mà Zì cũng drift được như Sumắckhơ.

  Nghĩ fục mình quá đi.

 50. #50 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/23 - 22:02

  @Mụ Bõ

  Con thùylinh Mụ đưa mặcđịnh loại lácải lemnhem, nụi quả tít đã mần Dượng đéo thèm đọc mẹ rầu. Địtbẹ, bạn Kỳ bạn thân con Ép Cờ Vàng có mần President Nam Lừa cái puỗi cái puỗi. Tidiên hehe, nếu quả tin vỉahè í trínhxác, thì Dượng đây có nhời trúcmầng chânchộng đến dững thânxác có hình con Lừa trên tuyền quả đất này. Gì chứ cả bầy hãmlìn mà mất mẹ ló một con vửa ngu vửa húng chả phẩy bớt đi phần nầu tủinhục hay sâu hay sâu… Lùmóa hỏi tức đã tự giảnhời.

  Dưng cơmà, nghĩa tử là nghĩa tận, Dượng cũng có nhời cầutrúc cho vonglinh í sớm siêuthoát, giácngộ mà về mới Đấng Tối Cao. Farewell to you, asshole !!!