The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by DG on 2011/07/22 - 09:27

  Đú mới con Pha buôn lậu âm hộ dét lịu đạn, đáp lại mong mỏi của đông đảo quần chúng nhân dân hóng hớt, anh biên tiếp quả chí dị về con mụ Hoàng cho hoành.

   

  Phần mào, kể về một biến cố thưở tóc trái đào cu củ – dẫn đến dững biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, tích cách này nọ các cái đã được bốt hôm qua, nhằm ngày 21/06 âm lịch, tức ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mùi, năm Tân Mão. Đọc giả nầu muốn xem, mần ơn lục lại hehe vì nó đã trôi con mẹ hàng lươn dồi.

   

  Í a í a, toèn toèn toèn, sau đây câu chiện tiếp tục với giọng đọc ngọt dư mía, lảnh lót dư chuông của chị Déo mặt ./ ngựa:

   

  ………………….

 2. #2 by DG on 2011/07/22 - 09:28

  Lại nói, kể từ khi gặp biến cố chết đi sống lại, Hoàng đã có dững thay đổi đặc biệt.

   

  Tỉ như khoái xem ông Bô thay xì lịp, dòm liền bà hưu trí dét lịu đạn mỏ vịt vầu âm hộ, giọng nói bỗng dưng the thé the thé dư quần chúng phụ nữ chửa nước hai, vươn vươn và vươn vươn.

   

  Ông bà bô hết sức buồn rầu cho cậu quý tử , dưng đèo dám quở trách  – vì sợ cậu nghĩ quẩn làm liều bỏ mẽ.

   

  Năm Hoàng 13 tuổi, ông Bô mời thày về xem tướng số cho cậu cẩu.

   

  Thày tướng xem xong, chỉ lắc đầu thở dài không nói, bô nóng duột:

   

  Bẩm, chẳng hay có chiện gì phiền lòng thày chăng? Mong thày chỉ giáo đặng nhà con được phúc.

   

  Thày tướng ngửa mặt lên giời, lẩm nhẩm mõm – y dư con thần quynh:

   

  Thằng… bé nầy, thằng … thằng …bé nầy ..nầy … ddcm.. ddcm…léo biết họa  ..họa…phúc dư nầu…dư nầu… nữa đây …ddcm, tổ xư xì ma cai?

   

  Nói dồi vội vàng cút thẳng, mặc ông Bô van nài dư nầu cũng không ở lại.    

   

  Khéo là:

   

  Một giời mệnh mủng băng khoăng

  Mai nầy léo biết là thằng hay con

  Giữa chân vưỡn đủ hai hòn

  Mờ sâu má thắm môi son gọi là…

   

  Dừng bốt câu cồng, hẽ hẽ địt mẹ tổ xư Xi..xi..mã mã …cai!

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 09:28

  Hehe thế mà anh lại biết đới, đểu nhể. Tường tooc-xi là loại tường được làm bằng một hỗn hợp bùn ao trộn với gốc tóoc (gốc rơm rạ) chặt nhỏ ra đoạn chừng 15-20 cm. Cốt của tường thường là một dàn tre, đan hình ô vuông đủ nhỏ và sau đó hỗn hợp bùn-tooc được trát hai bên mặt của cốt tre, bằng tay. @Déo mặt ./ méo

   

  Thế nài thì khác đéo gì tường đắp bùn triền thống đâu nhở? Hàng năm, đến hè lại móc bùn dưới ao lên đắp vầu. Sau có thêm trò trét vôi bên ngoài (?).

  Nền đất thì vưỡn là đặc sản từ xưa rùi còn đéo.

   

  Mỗ nhớ nhà “chung cư cao cấp cho cán bộ công chức nhà lước” thời thởi hay dùng moveable partition bằng vách liếp. Nhẽ vật liệu là nứa? Đó cũng là đã văn minh hơn ri-đô rùi, nhở.

   

  Giờ mấy món đấy nhẽ tiệt chủng ở thành phố rùi.

   

  À mà ai cho con mặt ./ méo bá vơ làm đại ka đấy hả? Láo nháo vả toác mẹ phễu giờ.

   

   

 4. #4 by Cocacola on 2011/07/22 - 09:35

  Alhuang dị truyện (phần tiếp theo): Tìm hoa xứ lạ gặp cao nhân!


  Từ sau lần tỉn phò già thủa ấy, Hoàng chợt thấy trong lòng bừng nắng hạ như Hữu Tố gặp Cu & brothers. 

  Chàng nghĩ: ” Khoái lạc trên đời chỉ như thế, hà cớ gì phải cưới vợ, tỉn theo kiểu thuê bao trả sau ấy chi cho nhọc! 

  Cứ tỉn phò kiểu thuê bao trả trước thế nầy, dịch vụ khách hàng tốt hơn, lâu lâu được khuyến mãi, buy-one-get-one-free, đêm có thể đủi hai ba cái sim số đẹp là chuyện thường!

  Cưới vợ thì phải tỉn nó, tỉn nó chẳng lẽ không cho nó đẻ? Lại phải nuôi dạy con cái, rất nhọc! 

  Biết đâu lại đẻ ra được thằng cu dâm và thông minh hơn cả mình!Điếu cho nó ngủ chung nữa thì nó đặt camera quay lén trong phòng mình để record ghi dĩa làm mồi để xóc lọ, lâu lâu kẹt xiền lại dọa bố không chi xiền sẽ tung lên nét câu vìu!

  Lúc ấy bàn dân thiên hạ, nội ngoại đông tây sẽ mục kích hàng và kỹ thuật giường chiếu của ta, sự thực sẽ khác xa bom, idol của thiên hạ sẽ sụp đổ trong phút chốc! Lòng người bấn loạn mất định hướng sẽ gây ra thảm cảnh WW3!

  Trách nhiệm lãnh tụ, phải giữ thiên hạ thái bình, cho nên, ta quyết không cưới vợ, cứ tỉn kiểu trả trước hoặc dùng phần cứng của ta để thử các phần mềm dùng thử, hết hạn trial hay khi chán, lại remove các phần mềm trial ấy ra khỏi phần cứng là xong”

  Thông suốt chuyện tỉn rồi, đêm đêm chàng say mê thử các phần mềm dùng thử, hoặc rượu hoa sới phò, hay đắm say đuổi hoa bắt bướm trên những nẻo đường xà phu, quên, phù sa!

  (Còn tiếp)
 5. #5 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 09:48

  Lả thổ tồn đéo gì mà nhẩy sang “Quá trình lịch sử của việc hình thành Hệ tư tưởng Biến thái” sớm thế?

  Từ từ mới vui chớ!

   

  Hay cứ biên tà bủ xẻng rùi chi bựa biên tập lại thành 1 trước tác tặng cho Bất (lực) Hủ (bại) nhở?

 6. #6 by Mit on 2011/07/22 - 09:50

  Trình bầy tiếp về Operation LineBacker đi.@ cô Dương

  Dịp khác đi.  Mít có đọc sơ sơ về nó, dưng the subject is really broad.  Giả nhời củ tỉ từng câu hỏi có lẽ dễ hơn…hehehe


 7. #7 by VNRCCH on 2011/07/22 - 11:02

  in anticipation of the 13th December walk-out của T-họ, thì Lãnh đạo nói thế nào chứ Mít thấy khó tin.

  Chính thấy khó tin mới không thể ngờ. Thế mới mời em tham khảo tài liệu trên, vì trong ấy có nói đến việc Sơn muốn thương lương mới Sáu, nhưng Bác (mọi việc thì cứ đổ vào chỗ ấy cho tiện) dấm dẳn, em chả. Đã tiền dâm từ dạo ý, chờ gì đến hậu thú? Lãnh đạo biết việc này thuở học lớp năm tập làm văn, đến vài mươi niên dồi, giờ hỏi nguồn đâu thì đểu quá!

  Cứ coi như lãnh đạo kể chuyện phiếm. Em kết luận lấy. Trong những chuyện này có 2 khúc mắc: một là, những dự tính bên trong chẳng dính líu gì đến những chuyện bọn sử gia kể. Hai là, có tài thánh thì cũng không tiên đoán hết những trắc trở có thể xảy ra trong thi hành dự mưu. Việc anh Sáu quay đít bỏ bàn họp về ăn Giáng Sinh là một thí dụ.

 8. #8 by VNRCCH on 2011/07/22 - 11:03

  Trở lại chuyện cũ. Không tin tức gì hết sao biết phải sơ tán vùng nào? Cứ cho rằng vùng ấy chứa xăng, vùng ấy bốc dở vũ khí từ Nga sang, sẽ là mục tiêu chiến thuật của không quân Mỹ, di tản dân đi hết, rồi biết khi nào mà trở về?


  Hay hỏi cách khác, Mỹ ném bom tất nhiên có chết dân, nhưng con số ấy có đủ nhiều hay không nếu mục đích ném bom, ngoài việc phá huỷ bộ máy chiến tranh, còn để bẻ gãy ý chí chiến đấu của địch. Thế thì phải đánh bom lửa như đánh Tokyo hay Dresden, một đợt chết vài chục ngàn mới gây tác động tâm lý muốn có chứ? Chuyện không xảy ra, nhẽ vì không quân Mỹ thập niên 60 xoàng hơn không quân Mỹ Thập niên 40?


  Hay rõ hơn nữa. Mỹ có khả năng đánh bom bình địa Hà Nội năm 72 không? Nếu đánh hết sức thì khả năng HN sẽ quỵ nốc-ao. Mỹ chỉ dằn mặt để anh Sáu ký bằng cách san bằng một Khâm Thiêm ất ơ, vô thưởng vô phạt. Vì thế khả năng tin đồn như con Thối nói là hoàn toàn khả tín, vì lý do trên, và nhiều lý do khác Lãnh đạo chưa thèm nói da.

 9. #9 by VNRCCH on 2011/07/22 - 11:05

  Trở lại chuyện cũ. Không tin tức gì hết sao biết phải sơ tán vùng nào? Cứ cho rằng vùng ấy chứa xăng, vùng ấy bốc dở vũ khí từ Nga sang, sẽ là mục tiêu chiến thuật của không quân Mỹ, di tản dân đi hết, rồi biết khi nào mà trở về?

  Hay hỏi cách khác, Mỹ ném bom tất nhiên có chết dân, nhưng con số ấy có đủ nhiều hay không nếu mục đích ném bom, ngoài việc phá huỷ bộ máy chiến tranh, còn để bẻ gãy ý chí chiến đấu của địch. Thế thì phải đánh bom lửa như đánh Tokyo hay Dresden, một đợt chết vài chục ngàn mới gây tác động tâm lý muốn có chứ? Chuyện không xảy ra, nhẽ vì không quân Mỹ thập niên 60 xoàng hơn không quân Mỹ Thập niên 40?

  Hay rõ hơn nữa. Mỹ có khả năng đánh bom bình địa Hà Nội năm 72 không? Nếu đánh hết sức thì khả năng HN sẽ quỵ nốc-ao. Mỹ chỉ dằn mặt để anh Sáu ký bằng cách san bằng một Khâm Thiêm ất ơ, vô thưởng vô phạt. Vì thế khả năng tin đồn như con Thối nói là hoàn toàn khả tín, vì lý do trên, và nhiều lý do khác Lãnh đạo chưa thèm nói da.

 10. #10 by VNRCCH on 2011/07/22 - 11:06

  Có đứa Bựa nào dưới kia bẩu, ngay giờ Lừa dựa vào Mỹ thì chết, vì quyền lợi giữa Mỹ mới Khựa to đoành, Lừa là cái định gì mà bênh cho mếch lòn? Em Mít tưởng tượng, thằng Lý Tiểu Long nó bảo thằng Chuck Norris, mày xét giao hảo anh mới mày, mày giao thằng í anh xử lý tuỳ thích, được không? Thằng Chuck Norris sẽ bảo sao? Ừ ừ, em chịu, à? Em Mít không hiểu vì sao MỸ nó không dẹp mẹ cờ vàng Bolsa đi cho được việc, vì Mỹ-Việt đã bang giao, việc giữa hơn cuốc ra quan chọng hơn một nhúm chống cộng về chiều nhiều chứ? Em thấy khía cạnh đấy chưa? Hay lại đồ rằng ấy nó bảo vệ tự do ngôn luận?!

  Em Mít & Điêu vẫn chưa thoả mãn Lãnh đạo sẽ nhờ con Cường Dương, con Tế ngẫn, con Bia Ôm, mới con Sỹ hói xác nhận một số dữ kiện trong kinh nghiệm của bỏn, làm chứng.

  Và Mễ Tây Cơ thì vẫn còn thuộc Bắc Mỹ, em Mít nhan sắc dốt địa lý kia ợ.

 11. #11 by Dragonfly on 2011/07/22 - 11:12

  Cô Fa biên chiện ziên theo cách hành văn của part 1&2 cô có tí tiếng Khựa chua thêm vào cho nó sinh động. Mời cô tham khảo chú Mèo Điên viên về VLTK cũng ziên zất ở đây nài. Hệ Hệ

 12. #12 by budifa on 2011/07/22 - 11:12

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 4: Mất tân

   

  Gái phản-ứng tiếng “ồ kế” của BOM bằng cú nhảy tót lên gác-ba-ga rùi bẩu “đi đi anh, gần thôi”. BOM cắm-cúi đạp xe, thầm nhủ, quái-lạ, con cỏn sâu nặng thế, địt mẹ hay xe mình bị vỡ mấy viên bi? Hai bên đường âm-u âm-u, cây-cối xào-xạc xào-xạc. Vòng bánh-xe quay đều quay đều. Nhẽ cũng khá lâu. Dưng BOM đọc-rộng-biết-nhiều, còn trẻ mà đã thuộc-lòng thuyết tương-đối của Anh-sờ-tanh, nên hiểu khi mong-đợi điều gì thì thời-gian trôi chậm hơn ta tưởng.

   

  Rùi cũng đến nơi. Thực-sự chàng đéo nhớ lắm về cái bãi-đáp đó, tỉn mới quan-trọng, bãi-đáp là fụ mà, hehe. Nhoằng phát đã thấy gái cởi xong quần-áo. Lúc đó chàng mới dòm kỹ gái trong ánh đèn mờ-mờ, thấy mẹt em ẻm dăn-dúm dư quả táo-tàu ngâm diệu-thuốc, người-ngợm thì chả khác người-mẫu ảnh của Ninh Võ An. Cũng quan-trọng buồi gì, chàng đương tìm câu giả-nhời tại-sâu tỉn sướng hơn quay-tay mờ, hờ hờ. Trông fụ-kiện thì đúng là gái rồi, thế là đủ cho lần đầu khám-fá. Ô mà mình khám cỏn fá cỏn hay ngược lại, thôi kệ mẹ.

   

  Gái giúp BOM cởi bỏ đồ, rùi làm vài động-tác đơn-jản-dư-đan-jổ là kèn BOM đã dựng ngược, thật là 帐内无风帆自立 (source unknown, somewhere in the net, há há). Gái cười “khiếp bé dưng cứng đới, mình khen, cứ dư cấy que-cời-lò ấy nhỉ, hí hí”. Nhờ sự giúp-đỡ tận-tình của gái, BOM hành-sự hông khó-khăn mấy. Sau tầm 30 giây mới vài cú vầu ra, chàng đã ca bài “bai lên nầu là em bai lên nầu, ngày dzui tuyền thắng tưng-bừng pháo-hoa”. Rùi dư một liền-ông chân-chính, chàng tụt khỏi bụng gái và lăn ra ngủ.

   

  (Dừng bốt, câu còm hộ lão BOM, khà khà)

 13. #13 by budifa on 2011/07/22 - 11:23

  @ Lài

  Biên lối võ-hiệp-kỳ-tình đó hông khó, tôi là quạt của JinYong mà, khà khà

  Dưng nhẽ đưa vầu dị-triện hông fù-hợp. 

  Dù-sâu cũng sẽ thử ghép một-vài phần xem sâu. 

 14. #14 by DG on 2011/07/22 - 11:31

  Năm 18 tuổi, trong một lần theo cha sang làng bên cạnh tí tởn, Hoàng được gặp Budifa.

   

  Nói chiện Budifa.

   

  Budifa, tự là Pha buôn lậu âm hộ nhét lịu đạn, vốn người ở đất Cổ Nhuế đời Sản, diện mạo xấu xí, thích bú diệu đốt thuốc. Từ bé, Pha buôn lậu âm hộ đã thích xem thiên văn, thường đêm đêm nằm xem giăng sao, vửa xem vửa mân mê hàng họ, thao thức không chợp mắt, cha mẹ ngăn cấm dưng đèo được.

   

  Vửa lớn, cu củ đã làu thông Kinh Dịch, hiểu được ý nghĩa uyên thâm, biết đoán chiều gió, tinh thông khoa lý số, và giỏi cả việc xem tướng. Tiếng nủi dư cồn vì nhiều sự kiện hoành trấng, tỉ như có đận Fa buôn lậu âm hộ ra đồng dạo chơi, thấy một gã thanh niên đang cày ruộng. Cu củ dừng lại ngắm anh thợ cày một lúc, đoạn gọi lại hỏi:

  – Đù mẽ thằng kia, tên chi? Năm nay nhiêu tuổi?

  – Bố mài họ Chạn, tên Khắm, 19 tuổi. Mầy là thằng nầu tinh tướng bố vả móp loa giờ?

  – Ta là Fa buôn lậu âm hộ nhét lịu đạn mỏ vịt. Ta thấy trên quầng mắt của anh có tử khí, chỉ 3 ngày nữa chắc là anh phải chết ngẻo ngủm củ tỏi. Tiếc thay nít ranh thế kia mà sống không thọ.

   

  (còn, ngắt cồng không nó lòng thòng)

 15. #15 by DG on 2011/07/22 - 11:32

  Chạn Khắm nghe Fa buôn lậu âm hộ nói thế thì lo sợ, về nhà ngay báo cho cha biết. Người cha là Déo mặt ./ ngựa lập tức đi tìm Fa, rồi phủ phục xuống đất kêu khóc:

  – Xin tiên sinh rủ lòng thương cứu mạng con tôi.

  Fa buôn lậu âm hộ đáp: – số Trời, cầu đảo thế đéo.

  Hai cha con Chạn nghe thế đều sụp lạy Fa nhiệt liệt.

  Fa thấy thảm thiết quá, không nỡ bỏ, liền rút cuốn Tứ Đại Công vửa thuổng được trên nét ra, tìm một lúc rồi bảo Chạn Khắm:

  – Năm nay mài  19 tuổi, đáng lý phải chết, giờ đây ta bầy cho mài luyện công nài, may ra tránh được họa mất mạng – dưng ta e kiểu léo gì cũng có tàn tích – hẽ hẽ.


  (còn, ngắt cồng không nó lòng thòng)

 16. #16 by DG on 2011/07/22 - 11:33

  Chạn Khắm mừng rỡ lạy tạ, về nhà bầy cỗ cúng bài tổ tiên rùi rút công ra luyện, ngài quay tay 3 lượt, đêm đặt lưỡi trên răng mút kèn tùm tụp, chẳng mấy chốc thấy tinh thần nhẹ nhõm, có vẻ dư tử khí tiêu tan.., Déo mặt ./ ngựa lại bẩu Chạn ra đồng cu li dư thường lệ.

   

  Đang mê mải theo sát phao câu trâu, bất chợt giời chuyển giông sấm chớp đùng đoàng, Chạn mạnh tay nện trâu chí tử mong sớm cầy xong ruộng.

   

  Thình lình, ăn nguyên một quả dắm thuộc diện khủng từ con cỏn.

   

  Vụ đó Chạn thoát chết, dưng tuyền bộ đầu lâu bị dắm trâu thổi sạch sẽ, lưa thưa đôi cọng, quả thực lời cảnh cấu của Fa buôn lậu âm hộ cấm có sai.

   

  Và cũng từ tử, Chạn được biết đến mới hỗn danh Hói rẽ ngôi giữa gắn liền mới sự tinh thông kỳ ảo của Pha buôn lậu âm hộ nhét lịu đạn mỏ vịt.

   

  Thật là:

   

  Chỉ vì một thoáng thối mồm

  Đầu lâu dư thể móp ./ máy bay…

   

  Chiện Pha mới Hoàng dư  nầu, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

 17. #17 by budifa on 2011/07/22 - 11:39

  Đú mới con Pha buôn lậu âm hộ dét lịu đạn @ DG

  Địt mẹ Dụ Gái lạc-hậu, giờ phẩy âm-hộ nhét GPS ló mới thời-thượng

  Mạch biên ổn đới, tiếp đê

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 11:41

  Đù má con Dái Ghẻ. Hay à nha.

  Cứ đợi đấy, con dở.

  Ti nhiên phẩy cửn thựn không thành mẹ Quán Bựa dị triện thì sâu nhở?

 19. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/22 - 11:59

  Đù má nghe bốn con hãm lìn Chạn Hói Rẻ Ngôi Giữa, Dái Ghẻ Bẹn, Fa Âm Hộ Nhét M79 mới lại DẮt MẶt (.)/ Déo dìm hàng lẫng nhau mà tao nhã đéo chịu. Một cãm dác thậc Yo-Most. He he. Đúng là bọn hãm lìn.

  Thôi anh cút đi chén cái. Sáng nay mưa đéo rửa xe được, cái xe anh mầu trắng mà thành mẹ brown-color rùi. Tí về anh dìm hàng mấy con nầy sau. He he.

  @Cô Dương Trùng Trục:
  Anh bỏ Unix / Linux lâu phết, giờ gần quên mẹ các mã lệnh. Anh thành thạo nhất là Fedora Core. Văn ôn võ luyện là đúng phỏng?

  @Cô Nhất Dâm Chỉ:
  Đéo gì sài Slackware mới Ubuntu thế? User-bình-thường thì sài Ms Windows dư con Zì Lồn cho nó lành, bon chen mần chi cô? He he.

 20. #20 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 12:02

  Điểm qua chút về Chạn Khắm.

  Sinh tại đất Đế đô, từ nhỏ đã có thiên cơ thông tuệ, sớm nổi danh thần lô thánh đề.

  Khắm có 3 gia nô là Déo mặt ./ méo mới cả Tế điên mặt ./ xiên mới cả Dái Ghẻ mặt ./ chẻ. 3 gia nô nầy còn nủi hơn Voi Hoang mới cả Chó Săn của Đạo Chần – bạn thân Khắm. Hỗn danh của 3 gia nô nức tiếng chốn Kinh kỳ: Hà thành tam mõ. Mỗi con 1 kỳ tài đằng mõm, dưng đều nổ dư bom, mồm ống nhổ đã nổ là không ngừng.

   

  Déo mặt ./ méo nức tiếng bá vơ trơ trẽn, với tuyệt kỹ Thớt diện công.

  Tế điên mặt ./ xiên khiên cả giang hồ kinh tởm sợ với món liên hoàn Tắm-ăn-ỉa.

  Dưng so trong bộ 3 biến thái đó, Dái Ghẻ mặt ./ chẻ nủi trụi hơn cả với 2 tuyệt kỹ: Hà mô thần khẩu và Ngậm cứt phun cây.

   

  Bộ 3 nầy vốn dất chung thành mới Khắm, được cấp riêng 1 chuồng trâu, sống mới nhau rất chân tình đằm thắm. Đêm ngày gần gũi ân ái quấn quýt không dời.

   

  Nhằm ngày dằm tháng 7 – lễ cô hồn năm nẳm, 3 con nài xin phép Khắm được da phố hòng mở mang củ sọ mới cả mong lập chút công lao làm đẹp mặt chủ.

   

  Muốn nâng cao dân chí cho bọn gia nô mới cả cũng muốn pi-a tẹo, Khắm đồng thuận và phê duyệt dự toán do Dái Ghẻ trình, cấp cho mỗi con xyz đồng, theo tỷ giá hiện tại là được 10 tô phở vỉa hè, 1 shot phò ghếch chân vườn chuối.

   

  Thật là

  Đất Đế đô nức danh Tam nổ,

  Chốn Kinh kỳ, mồm ống nhổ ra oai.

   

  Muốn biết chiện ra phố của 3 gia nô nhà Khắm dư nầu, hồi sau sẽ tỏ

   

 21. #21 by sahadin08 on 2011/07/22 - 12:25

  mấy con hôm nay múa cột …được của nó…đệ của thầy…dcm

  nhưng mà con sún mí con chắt đi đâu rồi..mỗi khi chúng biên thơ chuyển chương  thì phải chạy za ..tay ống bơ tay bị rách …rùi nhẩm đọc thuộc lòng thế này:

  lạy ông đương đi chơi  lạy bà  đương đi về …cho mấy bựa nhân nhà chúng con miếng sữa thừa bơ cặn tư bẩn…nhà chúng con dạo nài sinh hoạt đống phân đống rác ..nhặt giẻ chùi ./ mút đặng qua ngày …xin ông đi qua lạy bà đi  về cho chúng con được tí cứt đút sọ ..mong ông bà cúi thương đừng thả thuốc chuột vào canh..đừng cho ăn quả đấm qả đạp đừng nạt nộ xỉ vả chút nhục lên bựa nhân chúng con….chúng con tạ ơn ông bà…chăm lạy ông bà đi qua ông bà đi về…

  họ cho gì thì đớp đi ..còn tiền ai cho thì đưa thầy…tổ cụ bọn bay chẻ ranh sao ai người lớn ngu lại cho đi chơi với tiền…thằng nào  lớn người mà ngu thế không hả giời

  còn con nào múa cột nữa không biên tên lên log thầy ghi vào bảng tổ quốc ghi công cái nầu…

  con lả thầy dặn cứ hết chương thì thả đoạn thơ lục bát ra nhế con nhế..cho bựa đượm đượm vào…

  con zì bựa đốt mẹ mấy cái en trì đi là vừa…dcm bựa nhân giờ hết quay tay ra quay dị chiện mới kinh…

 22. #22 by Fucker on 2011/07/22 - 12:34

  Mỗi người 1 cách hành văn thôi chứ con Lài đừng định hướng thêm nài bớt kia mần gì hệ hệ
  Mà Lài tintin nhở, cũng vầu đủ thể loại phò-rúm hết voz lại vietnam-oánhđấm
  Mợ đương nghĩ con Lài mới con Lói cùng 1 lò hệ hệ Con Lói cũng tintin rất
  Biên văn chương kiểu Chí mới cả Kiếm Hiệp TinTin thì khó buồi gì
  Mợ ví dụ thế nài nhế :
  “Đời sau có thơ khen Hoàng rằng :
  Anh tài tuấn tú mấy ai bì
  Nửa đêm xóc lọ cũng khả thi
  Phò non vưỡn tỉn đều dư bắp
  Lòi rom thông đít thốn cả tỳ”
  Lại có thơ khen con Pha Còn Giò rầng :
  “Văn hay chữ tốt khéo biên ngay
  Quát Siêu nức tiếng cũng thế này
  Chép ra cho rõ một thiên sử
  Tintin già hói thảy khen hay”
  Địt mẹ tuyền thể nông trang phát hã hã

 23. #23 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 12:49

  @Dị triện

   

  Đất TN dâm thần hội ngộ,

  Chốn phong tình, Tam nổ giao tranh

   

  Lại nói về chuyện ra kinh của Mồm ống nhổ tam hùng. Bộ 3 mõ nắm tay nhau dung dẻ tung tăng vô cùng phấn khích nhảy chân sáo sục sạo khắp chốn đô thành. Chữ “Phò” lảng vảng trong đầu 3 cỏn.

   

  Lạc bước đến phố TN. Nơi vốn vang danh là chốn phong tình nơi đô hội. Một cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng của 3 cỏn hiện ra trước mắt:

  Một thiếu niên mình hạc bụng heo, đầu hói kèn teo đương cưỡi trên mình 1 lão bà nhăn nhúm. Dưng không giống tư thế cưỡi ngựa đơn thuần, 2 chân thiếu niên không thong or quỳ mà lại tự quặp lên cổ mình. Còn 2 tay đương tự nhổ long đít.

  “Khổ dâm đại pháp!” – 3 mõm cũng lẩm nhẩm.

   

  Sau 1 hồi chừng 3 cái ngáp, thiếu niên kia thoáng rung mình rồi tru lên “Zì đã mất tân!” đoạn gục xuống bên cạnh lão bà, nằm thở dốc, ra chiều khoái lạc.

  Thiếu niên dị dạng tướng kia không ai khác, chính là Hoàng Bom đã hoàn thành đại nghiệp Mất tân, đương nằm thở hắt ra, kèn nhũn nhão.

   

  Lão bà nhẹ nhõm đứng lên, xiêm y tơi tả, đầu tóc rũ rượi nhưng không làm mất đi nét dâm đãng mê mị: ngực thong nang rú, ca-vát chấm gối, trán gồ, răng vẩu.

   

  (Còn)

   

 24. #24 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 12:51

  Nói về lão bà tả tơi đó. Giang hồ cỏ không ai không biết – ten gọi  Fà giò với nghệ danh Nhét vừa 3 mỏ vịt, tuyệt kỹ ép mía bằng ./. Fà giò ghé mắt nhìn ngang thấy 3 con hãm kia đang cằm chạm nhực, dãi dớt nhoe nhoét, lẩm nhẩm: “quả là một tòa thiên nhiên tàn phá”.

   

  Dái Ghẻ mau mồm:

  “Nhiêu em?”

  “X/shot”

  “Mua vé tập thể được giảm giá hông?”

  “Địt mẹ mài điên à? Bà đâu phải phò mậu dịch?”

   

  Tế điên thấy vậy chỉ vầu mình và Déo rùi cất giọng lơ lớ:

  “Anh với con nài ở bển về, đít-cao đi em. A diu ô-kê?”

   

  Trong lòng Fà giò bỗng trỗi dậy lòng thương mến thương đối mới khúc duột thừa nghìn dặm.

  “Ô-kê, 3 anh tính tiền 2. Chơi?!”

   

  Đời sau có thơ về chiện nài dư sau:

  Phò hết đát động lòng trắc ẩn,

  Mạo phận kìu, mồm ống nhổ truy hoan

   

  Muốn biết chiện tiếp theo dư nầu, đợi hồi sau sẽ rõ

 25. #25 by Bố on 2011/07/22 - 12:52

  Chệt mật, chệt mất… Bố khỉ ! Quán quá lắm nhơn tài…
  con lả chiên gia nằm gầm giường ròm bác anh  chơi gái thế mà không  ngờ cũng có tài văn chương kinh !
  ơ mà con 9 có lối văn khẩu ngữ rất xinh động à nha. kiểu cứ vừa kể lại vừa tả các hành động của nhân vựt ý. vui phết.

 26. #26 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 13:09

  @Dị triện

  Đoạn duyên tình, tam bom li tán,

  Hận kẻ hãm lìn, phò hết đát nghỉ hiu

   

  Nhắc lại hồi trước, sau khi chốt giá 3 phát tính tiền 2 Fà giò chợt hối, lẩm nhẩm:

  “Địt mẹ quả này hớ rùi. 3 thằng thẳng thin bệnh hoạn bỏ mẹ. Quả này ta chết thật rùi, can tội hám dâm!”

  Dưng rồi với tình yêu nghề, say nghề chân chính, Fà giò lấy lại bình tĩnh tắp lị:

  “Đã mang danh Hà thiên lộn, có xá chi cóc nhái 3 thằng. Chơi là phải sốc!”

  Nói đoạn nằm ngửa ra, banh hàng thủ thế.

   

  (Còn)

 27. #27 by sahadin08 on 2011/07/22 - 13:09

  xư bố thằng bố dâm đương đong vàng xon râu ./ nhà thầy…đấy chỉ mới 4 con ra múa thôi đấy con bố mất nết kia ạ..mài cứ ngồi chơi thầy pha trà…thầy đổ chút diệu rum mài nhấp môi nhá…

  quán nhà thằng zị bựa lồn to này tuyên thế không mài ạ…bọn chưa ra hết ..dcm xem đoạn không giờ ..đoạn hết giờ hành kinh ..à hành chính ý ( giờ hành chính=thời gian mần việc của một bần nông)…dmc chúng za đầy sàn …đầy vườn ….có đực cótrốngcómáicó …giàcóchẻcó …thề

  mà mài uống ./ gì mà nhanh hết cốc nước thế hả con mặt ./ …tí thầy xin thằng ./ Lói ít thính bẫy chuột cho mài chít cụ mài …cái địt cụ quân tham ăn…tham uống…định đong rốt mí rồ của thầy à

   

 28. #28 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 13:11

  (Tiếp)

   

  Phía bên kia Tam nổ đương bàn tính cuộc truy hoan.

  “Địt mẹ 3 thằng chơi mà nó lấy tiền 2. Thằng nầu miễn phí giờ?”

   

  Déo mặt ./ méo gào lên:

  “Hàng ngài anh giơ mặt cho anh Chạn kê chưn. Tao công lớn nhứt!”

  Tế điên mặt ./ xiên không chịu kém:

  “Đệt mệ con kia đã chào anh chưa mà ti toe? Có biết hàng ngài anh ngồi cho anh Chạn chưởi rủa giải sầu không?”

  Dái Ghẻ mặt ./ chẻ gào lạc giọng:

  “Địt cụ 2 con dở người, anh vả mẹ lệch loa giờ. Anh Dái Ghẻ hoành của các cô ngày ngày đi quát tháo đuổi bò, tối về còn ngậm cứt phun cây. Công anh đéo kể thì thôi, chúng bay là đéo?”

   

  Đoạn rồi đéo con nầu chịu con nầu, chưởi nhau tung mả. Hồi lâu 3 con cùng nhổ vầu mặt nhau thề:

  “Địt mẹ từ giờ đéo anh em gì nữa. Bố mài đéo chơi. Chầu!”

   

  (Còn)

 29. #29 by DG on 2011/07/22 - 13:11

  Hehe Chạn Hói rẽ ngôi giữa có diềm hàng được cái đầu ./ anh nài mà diềm. Chiều nây rũi rãi anh bốt nốt phần anh đang gõ chết cụ cả họ nhà cỏn luôn.

  Dưng cứ mò vầu quán bựa thư giãn hay phết, thi thoảng tủm tỉm dư thằng thần quynh, hẽ hẽ việc đéo gì phẩy cay cú con nít dư đám con Lói tin tin nhể cho mệt xác!

  Để anh nghiên cứu đưa con Bô cứt vầu chiện, địt cụ con nài chỉ hóng các cụ là tài!

 30. #30 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 13:23

  Vậy mới hay, chỉ vì ./ mà tình anh em dư cứt mới đít của 3 con nài chia dẽ. 3 con bỏ đi 3 phương, rời bỏ Chạn mà đi lập thân nơi khác.

  Déo mặt ./ méo vượt bể sang Mẽo làm nail.

  Tế điên mặt ./ xiên sang Úc nhợn đào giun thuê.

  Dái Ghẻ phần vì lười, phần vì dát nên bỏ sang Ê-cô-bác ngậm cứt phun cây gây dựng 1 vương Bách thảo riêng mình.

   

  Cũng từ đó Tam nổ không còn trên giang hồ. 3 con hãm kia sau khi dứt tình đoạn nghĩa, đi đến đâu cũng rêu rao nói xấu nhau và dìm hàng chủ cũ. Như muốn thủ dâm để xóa đi quá khứ của mình.

   

  Quay lại Fà giò đương nằm phơi hàng đợi ịch. Đợi lâu, ngủ thiếp đi 1 lúc. Tỉnh dậy thấy muỗi đót sưng mẹ hết ./ dưng đéo thấy bọn kia đâu, ngẩng lên đã chẳng một bóng người. Hoàng Bom nhái bén đã bỏ đi từ đời nảo. 3 con hãm kia cũng đã biệt tăm.

   

  Thị đứng dậy, đóng lại áo quần rùi lẩm nhẩm

  “Địt mẹ lũ hãm lìn” rùi phủi đít bỏ đi.

   

  Đường về mưa lất phất. Fà giò nghĩ lại phút ái ân mới Hoàng Bom mà bỗng dưng đỏ thớt. Tự nhủ:

  “Nhẽ 3 thằng hãm kia bỏ đi vì thấy ta đã quá nhàu? Thôi coi như nghề đã phụ ta. Chi bằng rút khỏi giang hồ thôi. Dưng con nhái bén kia cũng gợi lại cho ta chút xuân tình thời trẻ. Âu cũng là duyên phận mà nên. Vậy từ nay ta chiên tâm khảo kíu, viết tặng chàng bộ “Hoàng Bom chí dị” coi như là đáp nghĩa giao hoan”

   

  Nghĩ là làm, Fà giò rút quả lịu đạn mỏ vịt ra khỏi ./, thay vầu đó là qur GPS của Khựa, bỏ đi đâu không ai rõ. Chỉ biết sau đó khá lâu, bộ “Hoàng Bom chí dị” bỗng xuất hiện trên giang hồ. Nhẽ đó chính là món nợ ân tình của cuộc mất tân năm nẳm.

 31. #31 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/22 - 13:29

  Xem lũ giòi-bọ được-thể bèn đua-nhau sángtác văn hủi thơ cứt kìa, tởm chưa!


  Đúng là đồ con Lừa cứt-nát.
 32. #32 by Bố on 2011/07/22 - 13:37

  đây, đây! anh đéo có tài văn chương thì anh tặng các nhà bấu cái nài.
  đóng góp to nhớn cho quán đới.
  bài đã đăng ở nhà cu nhất. chửa hiện.
  mai anh sẽ giảng dạy tiếp cho đám lợn.
  nhọc quá , nhọc quá !

  ————————————————————

  Tôi hết sức kinh ngạc vì những thông tin như thế này:

  Khiển trách cô hiệu phó ‘giấu’ bí thư xã trong nhà

  http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/31202/khien-trach-co-hieu-pho–giau–bi-thu-xa-trong-nha.html

  Nó giống cảnh bắt vạ cô Thị Mầu thì phải. Hay là giống đấu tố, cách mạng văn hoá từ thời nào, từ nước nào đó.
  Vô nhân đạo, mọi rợ quá !

  Đã chắc gì người ta có chuyện mờ ám ?! Nam nữ không thể đến nhà nhau chơi vào buổi tối được hay sao? Nạn nhân nam trốn chính vì anh ta sợ cái sự dị nghị mà anh biết nó rất dễ có để giữ thể diẹn cho bà bạn là đúng. Có chuyện gì đi nữa thì cũng không thể hành xử thô bạo như vậy. Người chồng mới xứng đáng có quyền làm lớn chuyện vậy nhưng anh ta đã thanh minh, ứng xử rất văn minh. Vậy thì người ngoài có quyền gìi lại tạo áp lực để đòi này, đòi nọ ?
  Chính quyền đang bầy đàn cùng đám dân dốt nát đã đành mà đến báo chí cũng mọi rợ không kém.
  Tại sao không hiểu làm như thế này thì không những 2 gia đình có thể tan nát mà những đứa con của họ bị tổn thương nặng. Và rất có thể tương lai phía trước chúng là những hố đen thẳm đang đón đợi.
  Tôi cũng đồng ý với nhiều người rằng những người chịu trách nhiệm về báo chí nên từ chức.

 33. #33 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 13:43

  (Tiếp)

   

  Giở lại hiện trường vụ mất tân. Đéo phải dư Fà giò lầm tưởng. Cách đó không xa có 2 bóng lom dom. Bóng thứ nhứt thở dài. Bóng thứ nhì lẩm nhẩm:

  “dcm… xi ma cai.. bọn mặt…./ nầy ./ gì mà mà … dâm địt chịu… làm thầy… thầy ướt con mẹ… quần rùi… dcm xĩ mã cãi… cả lò nhà mài…mài có máu không,,, thầy mới mầy đi đi đi làm làm… nháy dcm mót đéo chịu…”

   

  Nói xong câu quay sang thì bóng thứ nhứt đã đi được 1 quãng xa, vẳng lại là tiếng ai oán

  “Anh liệt, địt mẹ mầy xỏ anh”

   

  Bóng đen thứ nhì vội chạy theo xin lỗi, chạy mãi chạy mãi sang mẹ Đức lợn. Bóng thứ nhứt thấy nơi đây mới thực sự là đất của mình, liền ở lại hành nghề vác thuốc lá. Lập bang hội riêng, tự mình đứng làm bang chủ kiêm luôn bang chúng. Hỗn danh Nhất Liệt.

   

  Bóng thứ nhì xin lỗi mãi đéo được, bỏ sang Thổ lợn dạy vẽ tranh khỏa thân trong nhà chứa. Giang hồ goi tên Chiếm cà lăm.

   

  (Còn)

 34. #34 by Fucker on 2011/07/22 - 13:43

  Sự thối nát và sự khai thác đề tài về những thứ thối nát đã cạn mẹ. Giống cứt não con Zì Lôn Ngẫn cũng dư tinh trùng bọn già hói hệ hệ
  Thế nên bọn bựa mới xúm vầu tốc váy tung xì líp mần thơ cùi văn ghẻ hệ hệ
  Địt mẹ con Bô Cứt bốt link đấy mần đéo, bốt link nầu liên quan đến sinh mạng của diều trẹo con Lừa thì hãy bốt nhế con kia

 35. #35 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 13:46

  (Tiếp)

   

  Ở xa hơn 2 bóng đen nọ, chếch về phía Nam, một dị nhân đầu to đít bé, ngực nở bụng thon sau khi chứng kiến cảnh tượng đó cũng lòng phơi phới dục tình, phăm phăm chạy đi tìm chỗ xả bỗng thấy nàng thiếu nữ thướt tha tên gọi Đơn Mai Khôi mà tển vưỡn thầm thương trộm nhớ. Lòng tà dâm trỗi lên dưng vưỡn cố giữ chút thanh tao, hắn chạy đi tìm Hồng vàng – loài hoa nàng yêu, mong lấy lòng người đẹp. Cắm cổ chạy không may rơi vầu 1 hố phân ven đê. Trong cơn ngắc ngoải hắn vẫn gào lên “Hồng vàng, hồng vàng…”.

  May sao lúc đó có 1 thiếu niên đi qua. Chẳng nói năng chi, quăng dây xuống kéo hắn lên. Gã lên đến nơi, chưa kịp cảm ơn thì thiếu niên đó đã gằn giọng:

  “Tự cung mẹ mày đi, không thì uống thuốc chuột đi, đồ con lợn”

  Nói đoạn quay lưng đi thẳng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm:

  “Anh Hoàng ơi, tuy bị tự kỷ dưng em vẫn có quyền được yêu, phải không anh? Em yêu và thần tượng anh. Em sẽ đi tìm anh, nguyện theo hầu anh suốt kiếp. Dù chỉ 1 tia hy vọng le lói, em cũng sẽ bám theo”

   

  2 nhân vật nói trên sau cũng có chút ô danh, tên gọi Bô cứt và Lói đồn tự kỷ.

   

  Thật đúng là:

  Không hẹn mà lên, bựa nhân cùng xuất hiện

  Thành sự mất tân, Hoàng Bom lặn về đâu?

   

  Muốn biết diễn biến thế nào, đợi rảnh biên tiếp! hehe

 36. #36 by Bố on 2011/07/22 - 14:00

  ơ, con 9 không  làm văn đi à ?
  con chạn giỏi văn chương nhể. phải cu là thằng nhóc chưa tớ 30 không  đấy ? bố khỉ ! giọng văn già khú đế.

  con făc ngẫn như con lợn kia.
  ngày nào cả đàn lợn chả toàn sủa chiện vĩ mô. có khác được cái đéo gì đâu. phải sửa từ lối tư duy sửa đi.phải  văn minh dần lên thì mới không  bị chết chùm dư chết vì giao thông hoặc chết vì adua (theo B, theo con lợn chủ quán mọi rợ).
  còn lo nhiều triệu người chết vì tàu á ? không  văn minh, không phát triển nổi thì chết là đáng.  hố hố.

  dí buồi (bản quyền con lợn mọi) vào lảm nhảm nữa. 
  ngược đơi.

 37. #37 by DG on 2011/07/22 - 14:03

  Tiếp chiện:

   

  Hoàng gặp được Fa, Fa lại dẫn Hoàng đến chơi mới Chạn, cả 3 mừng mừng rỡ rỡ, tựa dư Liu Bị thưở nầu tóm Ngọa Long, Phượng Sồ, Mạnh Đức hội ngộ Điển Vi, Hứa Chử, lấy làm vui dạ lắm.

   

  Chạn hói rẽ ngôi giữa nói: Chẳng mấy khi được hội ngộ mới cả nhị huynh, thực có phước lớn cho Mỗ, muốn mời nhị huynh cụng đôi chén diệu hồng gọi là vui tao ngộ, nhẽ nhị huynh thấy dư nầu?

   

  Fa buôn lậu âm hộ cả cười, đệ khách – sáo quá, diệu thì bú lúc – đéo – nầu – chả – được, phỏng anh Hoàng?

   

  Ba đứa chén tạc chén thù, sang tuần diệu thứ 3, kể đã ngà ngà, Fa rỉ tai Hoàng:

   

  Làng chỗ tôi có nhiều thứ hay lắm lắm, chẳng hay huynh – đài có nhã hứng hông tôi kể?

   

  Hoàng tớp thêm ngụm diệu, đớp nốt miếng dồi chóa, bẩu, cứ nổ, đò đưa mần đéo!

   

  Fa chậm rãi:

   

  Đầu làng tôi có kẻ giang – hồ mới nủi, họ Chói tên Lói, cỏn tuy bé – tí – tuổi dưng dất có tài buôn thuốc – chuột mới cả nằm dạng chim trên đường – ray chờ tầu – hỏa tới, kẻ đó xứng anh – hùng.

   

  Giữa làng tôi có đứa kỳ – nữ, tuổi – tác mặc dù đã thuộc diện hưu – non dưng vưỡn mặn  – mà hương – phấn, múa phiếm gõ – gúc xứng – danh thiên – hạ đệ – nhất, thực đáng bậc thiền – quyên thời nay.

   

  Hoàng trợn ngược mắt, hỏi kỳ nữ đó tên gì, thông số cụ tỉ dư nầu?

   

  (Còn)

 38. #38 by DG on 2011/07/22 - 14:05

  Chạn hói lanh chanh:

   

  Cỏn tên Hường, tự là Ngô, đẻ nhằm năm Mậu Ngọ, mông tròn dư mủng, vú mẩy tựa đào, mắt sắc dư dao còn thớt thủng dư nào thì đệ thực cũng chửa rõ.

   

  Hoàng hồi hởi, 2 chú bố trí anh gặp, nếu chiến nầy thành công, ấy là giời xanh đã giúp, soi thấu tâm tư huynh đệ chúng mình. Còn nhược bằng thất bại, đứa nầu tranh thủ liên lạc đặt hàng chỗ con Lói giúp anh mới nhế.

   

  Rõ là:

   

  Chung quy chỉ một chữ lồn

  Anh hùng cũng phẩy sồn sồn tửng tưng

   

  Muốn biết 3 đứa bệnh hoạn nầy định mần dư nầu, xem tiếp hồi sau sẽ rõ, hẽ hẽ.

 39. #39 by tieuthithi on 2011/07/22 - 14:18

  @Chuối Sì goòng : thiết bị nầy gắn ở cổng  để đếm lượt xe ra/vào và có thể kiểm soát từ xa( ví dụ Công trường ở Phồng còn VP ở Hà Lụi ) . Cái khác không quan trọng 

 40. #40 by budifa on 2011/07/22 - 14:31

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 5: Chiện ma

   

  BOM giựt mình tỉnh giấc khi có mấy tiếng chim-lợn ăn đêm vang lên eng-éc. Không-gian đặc-quánh một màu đen. Chàng lần-sờ một lúc thì may quá vớ được cái quần, bèn móc diêm oánh lửa soi. Gái chả thấy đâu, và giời ơi, xung-quanh tuyền xương người. Dững hốc-mắt ở hộp-sọ dòm chàng đắm-đuối, và dư chiển-động theo ánh lửa bập-bùng đầu que-diêm, càng làm tăng phần ma-quái. BOM vãi mẹ đái, vơ vội quần-áo rùi tồng-ngồng lao vọt ra ngoài, chả biết bằng cách nầu …

   

  Hồi sau định-thần, chàng thấy cái xe-đạp của mình nằm chỏng-chơ trên bãi cỏ, và chỗ chàng vừa thoát ra, giời ạ, hông thể nhầm được, là một cái bể chứa xương khổng-lồ. Chàng mặc vội quần-áo rùi cắm-đầu-cắm-cổ phi thẳng một mạch về nhà, chui lên giường đắp chăn run cầm-cập, mặc-kệ cái đũng-quần đương bốc mùi khai nồng-nặc.

   

  Về sau chàng truy-mò mãi tìm lại được chốn-cũ-tình-xưa, mới biết nó là khu bể chứa xương Lừa đói chết-tốt năm Ất-Dậu thuở nầu. Dùng lí-thiết toán hiện-đại cùng thông-tin nghe-hơi-nồi-chõ, tính-toán một hồi, chàng xác-định đéo đến 2 trẹo dưng cũng phẩy mười ngành ông ma-đói, dưng thôi chiện này tạm-thời hông nói đến.

   

  Sáng hôm sau, BOM bảo ông-pa xin cho một chân trong đội văn-nghệ thiếu-nhi học hát mới búng ghi-ta, quyết giở-thành con ngoan trò giỏi nhằm triệt-tiêu dâm-tính của mình.

   

  (Dừng bốt, câu còm hộ lão BOM, khà khà)

 41. #41 by Cocacola on 2011/07/22 - 14:32

  (Tiếp theo)

   

  Thú vui sưu tập bướm làm Hoàng ngất ngây, chàng phát hiện ở phương bắc, hoa cũng thơm hơn và bướm cũng lạ hơn phương Nam quê chàng.

   

  Sau những ngày vất vả ngược xuôi, Hoàng thường hay khăn gói lên phương Bắc, tiếng là để đong xiền, tục gọi business trip, kỳ thực chỉ chuyên tìm hoa bắt bướm!

   

  Ngày nọ, đang ngây ngất rượu hoa, thò tay vờn bướm, Hoàng nghe các Hoa nữ, tục gọi phò Tàu, cười khúc khích bên ngoài. 

   

  Hoàng tò mò tỉnh rượu, vén rèm nhìn ra, thấy một tiền bối hình dung cổ quái, dáng vẻ tương tự Ông Cụ Nhập Vong. 

   

  Chàng chột dạ nghĩ thầm: Cụ củ nhập vong trở lại dương thế là chuyện hệ trọng, không biết  họa hay phúc, trong phúc có họa, trong họa ắt có phúc.

   

  Mấy ngày trời chàng mê mải chốn động phò, ngày nào cũng thấy ông lão đứng trước cửa động, các em Hoa nữ thỉnh thoảng cho cụ củ đôi trái bưởi cho đỡ háo.

   

  Hoàng thấy sự lạ, bèn vời lão vào hỏi danh tính, quê quán. Cụ củ chẳng nói gì, sau khi nốc hết thùng bia mới bảo rằng:

   

  “Sau nhiều năm tu luyện trên núi, do mót ./ quá òi, ta mới xuống núi tìm đệ tử kiêm sponsor cho ta giải mót! 

   

  Bằng phép độn giáp, ta biết động phò này có ngươi, vửa đông  xiền, vửa dâm, tư chất sáng láng có thể thu làm đệ tử, vừa đủ xiền trả học phí cho ta chơi phò!”

  (Còn tiếp)

 42. #42 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 14:33

  Đấy mọi người xem.

  Mỗ nói có sai đéo đâu. Y rầng con Dái Ghẻ lại dìm hàng chủ cũ. Để lát 2 con Déo mới cả Tế lên là đủ Tam nô năm nẳm. Há há

 43. #43 by Cocacola on 2011/07/22 - 14:41

  (Tiếp theo)


  Nhìn lão già hom hem, Hoàng cũng thấy lạ, bèn hỏi: “Xin hỏi lão tiền bối có bản lãnh gì cho tại hạ mở rộng tầm mắt và học phí bao nhiêu?”

   

  Cụ củ cười nhạt, nâng ly bia uống cạn một hơi rồi nhìn thẳng mặt Hoàng. Hai tròng con mắt cụ chuyển ra nhìn hai hướng khác nhau, đoạn xoay tròn nghịch hướng nhau.

   

  Biết gặp phải Dị nhân X-men, Hoàng sụp lạy xin bái làm sư phụ.

   

  Lễ vật nhập môn là một bữa bao cả động phò cho Sư phụ giải mót.

   

  Nhìn sư phụ vửa chơi phò vừa định lượng vanh vách Hệ Số ./ của từng Hoa nữ, tương ứng với Hệ Số ||/ thế nào và Làm xương cho sáo, tục gọi Làm sao cho sướng!

   

  Sư phụ bảo đây là Dâm công gia truyền, biết Hoàng có tư chất lãnh tụ, nên cất công tìm gặp để truyền lại, đặng sau nầy truyền bá nhân gian.

   

  Hai người sướng tức cả nhà sướng, nhà nhà sướng thì nước nước sướng, bọn Hồng Mao gọi chữ là “Make love, not war!”. Đời thế mới gọi là thái bình thịnh trị vậy!

   

  Hoàng lĩnh ý, ngày ngày mút lưỡi ngậm hơi, vận công thót đít … dần dà tất cả công phu đều luyện thành.

   

  Nhớ ơn Cụ khai sáng, Hoàng gọi các công phu nầy là Mingong, tục gọi Dâm Công.

   

  Đời sau có thơ rằng:

   

  Chơi phò lại gặp cao nhân

  Dâm Công điếu sợ hồng trần bom rơi 

 44. #44 by Mit on 2011/07/22 - 14:58

  @ Lãnh đạo

  Ờ hé, thế đíu nầu Mít lại lộn Lãnh đạo đi bán cà-lem ở Trung Mẽo mới đám đi giồng mít bên Mễ nhờ.  Sori` Lãnh đạo.

  Mỹ chỉ dằn mặt để anh Sáu ký bằng cách san bằng một Khâm Thiêm ất ơ, vô thưởng vô phạt.@ Lãnh đạo

  Cái nài Lãnh đạo nói chưa thuyết phục vì đế quốc biết thừa nếu bỏn target một khu dân sự bỏn sẽ phải đối mặt với bọn kền kền quốc tế/quốc nội.  Bọn nài có phải báo lề phải giống báo đảng ta đâu….hehehe  Trong khi đó một strategic target or anti-aircraft target is a fair game.
   

  Theo telephone conversation transcript ngày 3 Jan 73 thì Laird đã lầu bầu than phiền mới Kít-xin-gơ chiện bọn kền kền quốc tế/quốc nội đi theo cắn xé y vì dững vụ accidental bombing vầu bịnh viện mới cả các khu dân sự.  Precision bombing from high flying B-52s các targets ở HN was impossible thời thởi.  (Bỏn nói thế Mít viết thế..hehehe) Laird đã yêu cầu Kít-xin-gơ bring up the issue mới Nix vì y không vui chiện Pentagon dưới sự chỉ đạo của y lại bị associate mới dững sự kiện thối hoắc dư vậy.


  Còn chiện nước Đức thời cô Le nó khác chứ?  Ngang hàng phải lứa  tẩn nhau thì phẩy chơi hết mình, ngại đíu mấy khu dân cư….hehehe.  State of war mà.  Còn Mẽo đâu có declare war mới Ông Cụ & co đâu?  Chưa kể mục tiêu của bỏn từ đầu có phẩy Bắc tiến mà là củng cố Nam Lừa mần thành trì cho thế giới tự do chứ…hehehe

  Ui, buồn ngủ quá dồi.  Mai tiếp.

 45. #45 by budifa on 2011/07/22 - 15:03

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 6: Tứ Đại Công

   

  Cũng phẩy đến dăm tháng sau, BOM mới hồi-fục tinh-thần. Vốn nhớ dai, chàng cứ thấy văng-vẳng câu “dư que-cời-lò” của gái. Chàng biết, chim bé là một tội-lỗi-hông-thể-tha-thứ.

  Tình-cờ, mùa-đông năm ấy, trong lúc lang-thang khắp xó-xỉnh Hà-thành nhằm hóng-hớt, BOM may-mắn gặp dị-nhân đương tắm tiên ở bãi giữa sông Hồng. Lão lảo đầu hông thứ tóc, da-dẻ nhăn-nheo, chân tay lèo-khoèo, dưng kèn khủng dư ông-cá-voi dù đương ngâm dưới làn nước lạnh. BOM dư vớ được vàng, khấu-đầu bái-sư. Lão già cười khẩy, ngoảnh mặt làm ngơ, tay liên-hồi bóc ra từng mảng ghét. Chàng cũng kiên-nhẫn, cứ quỳ mọp ven bờ. Chừng tàn chục tuần hương, bỗng BOM thấy ngựa địt quạ, bèn thò tay móc, rùi theo thói-quen đưa lên mũi hưởi. Lão già bật cười hiahia tỏ-ý hài-lòng, móc đâu hổng rõ ra bốn quyển-sách cáu-bửn tuyền mùi bồ-hôi-dầu trộn bựa-răng-cải-mả vứt toẹt cạnh chàng rùi bẩu “Đọc mà làm theo, liu-í trước khi đọc phẩy đốt chín hạt cây sưa trăm năm. Đoạn nầu chửa rõ thì gọi xích-lô đưa đến chỗ mỗ chỗ mỗ, ngoảnh về phương Bắc, thấy chín cục cứt chó nằm chồng thành 3 hàng, đáy 5 giữa 3 đỉnh 1, ngay dưới bụi chó-đẻ thì đó là ta đó. Dập đầu đủ nghìn lạy ta sẽ hiện-hình chỉ-bảo”. Nói đoạn, biến thành một làn dắm thoảng phiêu-diêu theo gió, nhoáng cái mất hút.

  BOM mang sách về nhà, chúi đầu vầu đọc, nhờ tư-chất thông-minh nên mười phần hiểu bảy, nghĩ thế là đủ, đéo cần-thiết phẩy lạy-lục cục cứt chó nghìn lạy làm gì.

  (Thôi đéo câu còm hộ lão BOM nữa, rảnh biên đến đâu bốt đến đấy đú mới chi-bựa, khà khà)

  Giờ xuống đường phát

 46. #46 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 15:16

  @Bô cứt:

  Mỗ không U30 thì bâu nhiêu hử?

  À, tiện đây nhắc cô chánh xa em Đơn Mai Khôi của mỗ ra nhế. Già hói rùi, có ý thức tự giác tý đê. Đéo gì cứ phẩy để mỗ nói nhiều.

 47. #47 by DG on 2011/07/22 - 15:28

  Lại nói chiện 3 đứa chén tạc chén thù đến độ sẩm sẩm tối, Hoàng thúc giục Fa mới cả Chần mau chóng đưa mình đến chỗ kỳ nữ họ Ngô tên Hường.

   

  Fa trong bụng nghĩ thầm, thằng nài trông èo-uột thư-sinh, cũng có phần cổ-quái dưng món ấy thế mà được. Suy cho cùng cũng là chiện đực-cái bản-năng mà thôi, chiện hợp đạo-trời, nhẽ mình nên giúp.

   

  3 đứa hăng hái ra đi, lòng phấn khởi lạ thường.

   

  Đi được một quãng, Chạn hói rẽ ngôi giữa chỉ tay bẩu: Chỗ quán lập lòe đèn kia là quán của con Lói.

   

  Hoàng gật gù phán, con nài để thư thư bữa khác, phiền Fa huynh đệ vầu quán cỏn sắm hộ tại hạ 3 quả mỏ vịt được hông?

   

  Fa buôn lậu âm hộ bùi ngùi xúc động, tự dưng nước mắt chảy ròng ròng, cầm lấy tay Hoàng mà than rầng:

   

  Thực duyên-trời run-rủi đã cho Fa nầy gặp được huynh, chí-khí huynh ngất-giời dư thế, tình-cảm huynh dạt-dào dư thế, thực Fa giờ có chết-nghẻo-ngủm-củ -tỏi cũng cam-lòng.

   

  Nói đoạn chạy ào vầu quán con Lói, nhét 3 quả mỏ vịt vầu túi gấm, ký sổ xong xuôi rùi 2 tay run run đưa Hoàng, lại chảy nước mắt mà khóc:

   

  Nhẽ nầu huynh-đài vì sự duyên bất-thình-lình mà si-mê mấy chữ hoa-dại miệt-vườn, tính chiện không ăn thua là rút lịu đạn chết chung với người kỳ-nữ họ Ngô kia chăng?

   

  Hoàng chỉ lặng không nói, đỡ túi gấm lịu đạn rồi đánh mắt ra hiệu cả đám đi tiếp.

 48. #48 by DG on 2011/07/22 - 15:30

  Than ôi, Fa buôn lậu âm hộ lừng lẫy một góc trời tinh thông kim cổ, đâu biết rầng hôm nay phán vớ phán vẩn một cú chí mạng trong đời.

   

  Fa không biết Hoàng đã có một tuổi thơ dư thế, Fa không biết Hoàng đã có dững biến đổi dư thế vươn vươn, âu cũng là cái liễn chăng?

   

  Diệu ngấm ngấm trong người, đêm tối rũ sương mát mẻ mát mẻ, ba kẻ giang hồ cứ gọi là dặt dẹo dư trên mây trên mưa, chẳng mấy chốc đã đến đầu ngõ gia trang kỳ nữ.

   

  Chạn Hói rẽ ngôi giữa lẩm bẩm, hoa thơm hợp tác xã, léo biết hôm nai đụng đứa nầu?

   

  Nghĩ đoạn rùi quay sang bảo mới Hoàng: Chí lớn của huynh đài anh em tôi đã hiểu, thực xứng danh nam nhi trượng phu. Chỉ mong huynh đài nhát nữa lâm trận, cân nhắc kỹ càng nhời vàng ý ngọc, hôm nai chửa xong thì hẵng đợi đến bình minh sáng mai, anh em tôi sẽ tự khắc có cao kiến trợ giúp huynh đài.

   

  Fa buôn lậu âm hộ lại khóc mà rầng: Ôi Hoàng ôi cơ-thể cha-mẹ sanh ra là quý, là độc-nhất, liền-bà trong thiên-hạ còn đầy, kỳ-nữ họ Ngô tuy nủi-danh dưng cũng chưa phẩy là hiếm. 3 quả lịu-đạn mỏ-vịt bòm một lúc thì đến cà của anh em tôi đây cũng nát chứ đừng nói đến huynh, mong huynh cân-nhắc thiệt-hơn.

   

  Hoàng lúc nầy mới thở dài: Thế hai vị từ nãy tưởng tôi chiến kỳ nữ họ Ngô kia không được thì ném lịu đạn chết chung chăng?

   

 49. #49 by DG on 2011/07/22 - 15:31

  Cả hai đứa Chạn Hói, Fa ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Hoàng tiếp:

   

  Yên tâm đi, tôi không dại gì chết dễ thế đâu. Nghe 2 vị kể về cô kỳ nữ kia, thực lòng tôi cũng muốn lắm lắm, chứ còn vờn hoa ghẹo nguyệt thì thú thật tôi không ham

   

  Fa lắp bắp: Thế chẳng hay ý của huynh đài là dư nầu?

   

  Hoàng thủng thẳng: Tao chỉ muốn đến nhét 3 quả lịu đạn mỏ vịt vầu ./ đứa kỳ nữ kia rùi về thôi, mần ăn đéo, hehe.

   

  Thật là:

   

  Gặp đây chẳng muốn vui vầy

  Chỉ mong nhét quả đèn cầy rùi thăng.

   

  Muốn biết con Fa buôn lậu âm hộ mới con Chạn Hói xử đẹp Hoàng dư nầu, và vụ nhét 3 quả lịu đạn mỏ vịt vầu ./ kỳ nữ dư nầu, xem hồi sau sẽ rõ.

 50. #50 by Mr. Tran on 2011/07/22 - 15:51

  Hehe. Đéo gì con Dái Ghẻ vu cho mỗ kết nghĩa đào viên mới cả đôi dâm tiện Hoàng – Fà kia là sâu là sâu?

  Để coi nhét các bựa khác vầu đoạn nầu?

   

  Concept:

  1. Lài dồn giang hồ cỏ xứ Phồng hội ngộ Hoàng Bom tại Phồng trong phần “Lập nghiệp”, ân oán xưa từ vụ búng chim;

   

  2. Dũng hói chiên da kinh tế xa-lông sẽ có phi vụ mới cả Hoàng Bom tại Hà Lụi. Nhẽ phần phẩn sẽ tên “Gây dựng cơ đồ”? Tất nhiên là cũng sẽ có ái ân và thù hận.

   

  3. Sỹ dâm giao cấu à nhầm, giao đấu mới cả Déo mặt ./ méo tại Mẽo giành địa bàn làm nail? Tức nhiên là ban đầu thì cộng tác dưng rùi “tình yêu hóa ra hận sầu” bởi cuộc tình tay 3 qua mạng mới cả Hoàng Bom.

   

  4. Đắc tít cùng mới Tế điên mặt ./ xiên mưu đồ “Thuốc trừ giun” nơi Úc nhợn, sau bị Hoàng Bom dùng Kèn khủng kế lừa lấy công thức, về mần “Thuốc xanh tóc”.

   

  5. Ivan Chuối ân ái mới Hoàng Bom trong “Giời Nga Sô xanh biếc”. Tức nhiên rùi cũng sẽ “đập vỡ cây đờn. giận người đổi chắng thay đen”.

   

  6. Lả thổ tồn kịch chiến mới Dái Ghẻ bởi: Ngậm phưn có hại cho sức khỏe.

   

  7. Lói đồn khủng hoảng trong tình yêu vô vọng mới Hoàng Bom. Rạch mặt, tự cung sau khi cố quên Hoàng trong tình yêu mới cô giáo tiếng Lào hay Miên hay Nhật, quan trọng đéo, đại khái là dạy ngoại ngữ.

   

  8. Sành nghệ lang thang đem lòng yêu Nhất liệt từ ánh mắt đầu tiên khi được Nhất hào phóng tặng 3 thùng thuốc lá lậu vì mến tài ca múa.

   

  Đại khái thế. Chi bựa cho ý kiến mới!