The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 23:03

  Thứ nhất bây giờ chỗ nào cũng dậy hầu như chẳng ra cái gì.Anh 7 anh em con cháu trong nhà vửa rồi gần chục người thi lấy bằng mà chỉ được học nhõn thực hành. Không tên nào học được lấy 1 giờ LT. Kiểm tra LT, tên nào tự học được thì học, ko thì nộp tiền chống trượt sẽ có người chỉ tận nơi. Biết là học vậy rất nguy hiểm, nhưng họ chỉ dạy thế thôi, vì đa số bọn học cũng chỉ thích vậy. @ con Đòm
  ————–
  Địt bà con Đòm, người nhà cỏn toàn dốt và lười lại còn hay ý kiến, mà ý kiến như buồi í.
  Sài Gòn hiện có khoảng hơn 50 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, rải rác khắp nơi, tuần vừa rồi mới khánh thành thêm 1 cái to đùng ở Nhà Bè nên người dân có rất nhiều sự chọn lựa. Phải tìm hiểu, so sánh để tìm được nơi đào tạo có uy tín, chất lượng. Ở bất kỳ cơ sở đào tạo nào cũng có bàn hướng dẫn để giải đáp thắc mắc của khách hàng, trả lời thông tin của khóa học, học lý thuyết thế nào, thực hành ra sao. Hay cả hỏi người nhà con Đòm cũng đéo biết nốt. Đi học cũng như đi mua 1 món hàng, ưng ý thì mua không thì thôi. Hàng vớ vẩn cũng mua rồi còn than vãn gì, đã dốt lại còn lười nữa thì ăn quặc ăn quặc.

 2. #2 by minhhuong on 2011/07/21 - 23:07

  @Nhất: quả GPS lần cuối là ở …. Singapour , máy không nhét pin tới khi có hẹn ở Nhà Hát Nhớn mới lôi ra lắp chụp.

  Vừa kiểm tra xong, mẹ đổ oan cho GPS, trong cùng 1 ngày không ra khỏi HN:

  Trưa: chụp Nhà Hat Nhớn nó đề “Dong Nhan, Vietnam”

  Chiều: Hồ Tây: “Vĩnh Phúc, Vietnam”

  Tối: với bà chị Thi Còi ở quán hồ Gươm và bãi đáp máy bay chọc trời í , đều đề “Dong Nhan, Vietnam”

  Đồng Nhân là đéo đâu hở chibộ? Quận 2 Bà Trưng-HN à?

   

   

  Về Pháp thì không thấy vấn đề gì. Mới tới gần ranh giới giữa 2 thành phố khoảng vài mét thôi mà đã thấy chuyển sang tên thành phố kia. Có vẻ như thông tin Trùng Dương bảo bị đặt 5m là đúng đấy khi ở Pháp.

 3. #3 by trungduong on 2011/07/21 - 23:10

  driver có sẵn luôn, và  không phải boot lên xuống vài lần như Windows. @ Bác Nhất,

  Không hẳn là thế. Chỉ là phần kernel bên Linux đổi mau lắm. Mỗi lần ra thì distro thêm vào phần device drivers sẵn sàng. Nhưng đúng ra thì cũng chỉ là generic thôi vì là community development (phát triển do cộng đồng) cứ thường không do hãng. Còn copy của Windows từ hãng không đổi. Lúc ra thì có bấy nhiêu thôi, mình muốn one shot installation thì làm slip-streaming.

  Bác sử dụng Linux trong hãng cũng hơi mệt vì không phải hãng nào cũng viết drivers. Và cho đến bây giờ, hãng nào bán máy và phụ tùng nhớn tí cũng có mặt WinHEC bác ạ, để khỏi bị nhầm đường.

  Hàng năm vẫn tham gia mấy vụ Linux này. Thôi thì Intel, HP, Dell, IBM có đủ cả. Họ dạy cho mình làm phần drivers tweaking cũng vui. Nhưng không được mấy. Tóm lại dùng Linux cần biết tí chứ cứ bấm là không xong nhờ.

  Windows cũng chả cần boot đâu. Nó dọa thế để xong việc cho chắc cú.

 4. #4 by minhhuong on 2011/07/21 - 23:17

  Còn ông già thì đang tháp tùng ban Thọ Lê Đức đi mần đàm phán Paris. @ Cu

  ————–

   Thế thì em có 1 quả ảnh trong máy tính để biếu ông anh làm kỷ niệm hé hé, đảm bảo có mặt ông già anh.

  23Jan1973, Le Duc Tho, pseudonym of Phan Dinh Khai and American Secretary of state Henry Kissinger with the North VN and American delegates at a meeting held at st Nom la Bretach near paris (by Keystone)

 5. #5 by trungduong on 2011/07/21 - 23:20

  Cô Hương,

  Cái nhầm ấy không phải từ cục chip GPS vì như Hương nói, nó chẳng làm gì ngoài nhận và phát tín hiệu chỗ đứng. Sai vì phần app do cái bản đồ không được chính xác nên ông bảo là gà, bà nói là vịt.

  Hôm nọ có người lái xe theo cục GPS thăm đường rớt hố vì chỗ ấy bản đồ sai. Hoặc có cô họs sinh trường y cũng như vậy, mò theo GPS mùa đông lạc mất, tí nữa thì chết nếu khôg có hai ông chơi snowmobile tình cờ đi qua thấy.

  Mấy cục GPS đấy cần phải cập nhật bản đồ và không phải cái nào cũng làm được.

 6. #6 by minhhuong on 2011/07/21 - 23:24

  @Cu: Ơ, trong máy tính em còn 1 quả nữa nhưng lại là 1968:

  15Jun1968, Xuan Thuy (left) and Le Duc Tho, pseudonym of Phan Dinh Khai, the heads of North VN delegation who met at American delegation in Paris to discuss the war in VN (by Keystone) 

   

 7. #7 by Cu on 2011/07/21 - 23:27

  @ Hương
  Năm nẳm ông già anh chưa đủ già hói để ngồi cùng bàn với bạn Thọ. Hồi hổi ồng già anh làm công việc lễ tân cho đoàn. Bì giờ về nhà thấy ông già vưỡn treo cái bằng khen hay cái huy trương ” Vì sự nghiệp ngoại giao ” gì đó cho nhưng người có công trong hòa đàm Paris năm nẳm.

 8. #8 by Dragonfly on 2011/07/21 - 23:27

  Đề tài này Zũng Hói cũng nhiều kinh nghiệm zất mà lâu sao không thấy tham ja nhể. Zũng Hói ơiiiiiiiiiiiii! Hệ Hệ

 9. #9 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 23:29

  Thực hành học trong bãi vớ vẩn vài buổi, ra đường vài buổi, học buổi nào trả thêm tiền buổi ấy. Đến gần lúc thi mới được chạy xe chíp mọt vài vòng.@ con Đòm
  ——
  Địt bà con Đòm ngu phát nữa.
  Trước lúc ghi danh, đóng tiền không hỏi kỹ tổng các khoản phí là bao nhiêu, đã có phí ôn trên sân cảm biến hay chưa…
  Học buổi nào trả thêm tiền buổi nấy cái con bà cô. Ngu vừa thôi hay thừa tiền? Thằng hướng dẫn (thầy dạy lái) nào nhiệt tình, nhã nhặn thì cuối khóa gửi cỏn chút tiền xăng, chứ trả thêm cái quặc gì nữa. Thu nhập cỏn nhận được là doanh thu khoán trên mỗi học viên
  cỏn dạy đậu  sát hạch, nếu chưa đậu cỏn chưa nhận được 100% doanh thu khoán đó.
  Ôn trên sân cảm biến, 1 giờ cô chạy được 3 vòng là tối đa, 2 giờ là khoảng 5-6 vòng chứ còn gì nữa mà thắc mắc?

 10. #10 by Dragonfly on 2011/07/21 - 23:35


  Nói-chung con Lài Bẹn mới con Chuối Gồng đã nhận ra cái sai của các cỏn rùi.@ Chuối

  —————–
  Cô nhận sai lúc nào vậy? Anh thì không có chuyện đó. Con Zì úp sọt tởm thật. Từ sai toét nhèm bị các Bựa chửi cho thế mà quay lại fán như đúng zồi. Hệ Hệ
 11. #11 by minhhuong on 2011/07/21 - 23:37

  Mấy cục GPS đấy cần phải cập nhật bản đồ và không phải cái nào cũng làm được. @ Trùng Dương

  ———————–

  À, nhớ ra rồi. Có vụ thế này, chip GPS thì định vị theo vệ tinh thì rõ rồi, địa điểm đó tên gì thì do cập nhập.

   

  Các hãng bán cục Navigation GPS cũng fải thường xuyên cập nhập các chi tiết, các thay đổi vưn vưn trên đường. Ông anh nhắc mới nhớ.

   

  Chứ infor mà chip GPS nó đưa ra thực chất là position géographique, thì chỉ như thế này (ví dụ):

  + 49′ 48′ 20. 19

  + 2′ 21′ 46. 16

   

  Hình dung thế đúng chưa?  

 12. #12 by Bắc Trụy on 2011/07/21 - 23:37

  Unix nói chung và Linux nói riêng h càng ngày càng được hỗ trợ nhiều về phần cứng/mềm nên cài đặt cũng dễ dàng chả khác chó gì windows. Tuy diên mặc định dòng Unix là hệ điều hành dành cho pro bởi vì sao?
  1. Nó có rất nhiều gói cho đủ mọi level – Các cháu có thể cài 1 hệ điều hành Unix-like có giao diện hoàn toàn giống Win7 hoặc giao diện dòng lệnh đen ngòm như Ms-dos.
  2. Thị phần của Unix chỉ là một số % rất nhỏ so với Windows nên mặc định lũ dở hơi viết virus tấn công Unix cũng ít hơn Windows chứ đéo phải là Unix bảo mật khủng hơn Windows, hơn nữa các ứng dụng dành cho user của Windows cũng đa dạng hơn nên lỗi và lỗ hổng nhiều hơn là điều tất yếu.
  3. Windows là sản phẩm đóng gói còn unix đa số là sản phẩm mã nguồn mở. Lỗi của Windows sẽ mặc định phải vá còn lỗi của Unix thì …ho …ho …các cháu cứ gúc miệt mài.
  4. Cài phần mềm trên Unix trừ những gói hỗ trợ sẵn thì click and play chứ còn lại config rồi make install mệt mỏi mệt mỏi
  5. Command line của unix khá manh, có thể viết script một cách dễ dàng chỉ cần nhét một đống lệnh vào file .sh là được.
  Các hệ điều hành dòng Unix nổi tiếng trên thế giới là Mac os của thằng Apple, Freebsd dùng cho các máy chủ Yahoo, Sun Solaris dùng nhiều cho các hãng hàng không, ngân hàng nhưng giờ đã thuộc thằng Oracle.
  Unix là dòng hệ điều hành cho các máy chủ, windows thì hướng đến mọi đối tượng, ở lĩnh vực máy tính cá nhân thì Unix chỉ là thằng nhà quê so với Windows hùng mạnh, ngay cả Mac os cũng đéo phải đối.

 13. #13 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 23:39

  Địt bà con Đòm, con Zì.
  Anh đi ngủ đây, mai họp sớm, vào họp không biết có tranh thủ ngủ tiếp được không đây, hehe.
  @ Hương điêu:
  Tổng hợp các bài của anh rồi nổ hả em? Riêng về GPS (nghị định 91 gọi là thiết bị giám sát hành trình) thì ở đây đéo con nào nổ hơn anh được. Tây, Tàu, Lừa thuyết trình anh nghe tháng vài lần, tài liệu chất gần nửa gian phòng làm việc rồi. Đừng nghĩ đơn giản GPS chỉ là định vị.
  @Thi Còi:
  Em định làm bãi giữ xe thông minh à? Gửi cho anh cái Yahoo, anh tư vấn cụ tỉ cho, hoàn toàn ko mất phí, hehe.

 14. #14 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 23:43

  Cô nhận sai lúc nào vậy?@Lài
  ———
  Anh thì sai thế đếch nào được, mà ngay vấn đề anh bảo mấy thằng đệ nghiên cứu cụ tỉ rồi báo cáo thật chuẩn với các tư vấn Tây, Nhựt Bản thì con Zì chỉ có ăn cứt.
  Đừng nghe con Zì chụp mũ, chơi bài “dương đông kích tây”.

 15. #15 by nhất on 2011/07/21 - 23:49

  Bắc Trụy

  Bắc Trụy

  Cách đây 7 phút

  Unix nói chung và Linux nói riêng h càng ngày càng được hỗ trợ nhiều về phần cứng/mềm nên cài đặt cũng dễ dàng chả khác chó gì windows.

  Thằng nầy nói cho cẩn thận, cài đặt Linux bây giờ dễ hơn và nhanh hơn Windows nhiều, reboot đúng một lần. Hôm nọ anh thử cài Win 7 nha, đip pẹ cái gì mà vẫn phải reboot đến 3 lần. Cài Windows dễ bằng thế chó nào Linux !
  Anh nghe nói Ubuntu mới nhất bây giờ chạy rất tốt .

 16. #16 by minhhuong on 2011/07/22 - 00:02

  Tổng hợp các bài của anh rồi nổ hả em? Riêng về GPS (nghị định 91 gọi là thiết bị giám sát hành trình)  @ Củ Chuối

  —————-

  Mọi thứ em viết là từ xem TV với lại đi mua quả … smartphone mà biết, nhá   . Anh anh cái đéo, anh anh cái dắm í. Em cần đéo gì mấy thứ anh viết để mà biết về dững thứ ấy, hử . Thề luôn, hôm nay viết luôn dững thứ xem được trên TV từ cách đây gần … chục năm lên đây đấy. Kiến thức phổ thông chứ cần đéo gì nổ mà tranh công.

   

  Ở Lừa nó gọi từ GPS thành thiết bị đéo gì chả được. Anh lôi nghị định ra để dọa em đấy à hố hố hố . Em mặc xác nghị định nhà anh  

 17. #17 by trungduong on 2011/07/22 - 00:05

  Đừng nghĩ đơn giản GPS chỉ là định vị. @cuchuoiSG

  Có thật như nổ không bạn?

  Trích từ đây (Real Time Web based Vehicle Tracking using GPS)

  GPS antenna receives signals from GPS satellites and it must face towards sky for correct computation of the current location by GPS receiver. Location data is transferred to microcontroller through serial interface. After processing of the data provided by GPS receiver, microcontroller transmits this information to remote location using GSM/GPRS modem.

  Cái phần data processing không phải là của GPS nhá. Data Transmission vẫn là GSM/GPRS. Chúng là gì ? Wireless data transmission protocols.

 18. #18 by Mit on 2011/07/22 - 00:16

  Tới cuối 1972, janghồ đồn fố Khâm Thiên sẽ bị B52 rải-thảm (thực-ra bọn Mẽo chủđộng báo tin nài cho Bê Xê Tê, zưng Bê Xê Tê đéo thôngbáo chínhthức ra zânchúng). Tin đồn đến trước vụ bôm Khâm Thiên cả tháng.@ TT

  Có thể, dưng qua ngã nầu?

  Theo dững tài liệu mật được công bố thì ngày 15/12/1972 con Jew già hói Kissinger có nói chiện mới con Dobrynin (Soviet Ambassador tại đế quốc) qua phone về việc T-họ sẽ đi khóc lóc mới quan thầy ở Mút-xơ-cu nhằm hy vọng quan thầy sẽ tăng pressure mới đế quốc.

  Con Dobryin đã cười cợt với con Jew, đệ của Nix,  một cách dất bất lịch sự về T-họ, mà điê’u biết rằng Nix and con Jew đã có plan mần cú bom hoành tráng ở Bắc Lừa. 

  Như thế, cho đến 15 /12 mà bọn Nga ngố còn hông có tin thì mần sao Bê ta có tin từ trước cả tháng hả TT?  Nhẽ Mẽo leaked thẳng mới Bê mà hông qua Nga Ngố?

 19. #19 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/07/22 - 00:41

  “Bla bla … tài liệu chất cao như núi. Đừng nghĩ đơn giản GPS chỉ là định vị.” @ Chuối

  Ngay sáng mai bạn Chuối đem đốt hết mẹ nửa gian tài liệu đi, đèo mẹ he he he.

  Nói chung bạn Chuối với bạn Lài đứng ở thế người dùng (end user) mà lại đi cãi như phá mả về vướn đề kỹ thuật là đã sai mẹ rồi, hố hố.

  Về độ chính xác thì đúng như bác Dương đề cập, nó phụ thuộc vào khâu khớp vị trí vầu Map. Nếu bỏ qua nó thì độ chính xác là độ phân giải của Map, đúng không bác Dương mới Điêu?

  Làm cái này ơ Lừa phải mua dữ liệu Map của cục mẹ gì đấy, nghe nói cũng đắt phết. 

 20. #20 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/07/22 - 01:03

  Nói đến vấn đề giáo dục giới tính ở Lừa, và các vướn đề thuộc về phạm trù ý thức mới đạo đức bla bla thì đều chịu sự kiểm duyệt cả. Thiên đàng mà!

  Mấy hôm vừa rồi mấy bạn VTV còn liên tục đưa cái chương trình phê phán văn hóa biểu diễn nghệ thuật của mấy bạn Ka Xĩ. Các bạn còn liên tục thúc ép mấy ông cục này cục nọ, ý là đòi hỏi một sự kiểm soát gắt gao với mấy bạn giải trí kia, mà tiêu chí kiểm duyệt thì chắc chắn phải mang bản sắc Lừa rồi.

  Khổ, sau ít năm cho đua đòi văn hóa tự do thối nát của bọn Tư Bản, giờ các bạn ấy lại bắt chúng ta quay giở về thời kỳ hát theo khẩu hiệu chăng? Dit me các bạn he he.

  Chả có cái đéo gì vô văn hóa hơn là sự hạn chế tự do, nhất là tự do tư tưởng và nghệ thuật. Hãy để thị trường tự nó lọc sản phẩm, kể cả các sản phẩm chỉ để trị táo bón.

 21. #21 by VNRCCH on 2011/07/22 - 01:13

  Như thế, cho đến 15 /12 mà bọn Nga ngố còn hông có tin thì mần sao Bê ta có tin từ trước cả tháng hả TT? @ Mit

  Hehe, cứ mỗi lần lãnh đạo phải bổ túc là sâu? Mà huyền tuyền không tình ý gì mới ẻm nhá! Hỏi em: thế đảng Giôn-Xơn nó muốn thương lương mới băng Sáu Búa từ trước Mậu Thân vài năm, thì làm thế nào? Em cho dằng đến năm 72 bọn “mặt-tái” muốn lói dì mới Sáu& Co., cũng phải qua bọn “gấu mẹ” hay “rồng lộn” một cách chính thức, thì em đọc báo đảng gồi. Chỉ ở đây là báo đảng của Mỹ thôi. Mà cũng đúng thôi. Vì dân đen thì có cái đíu gì khác đọc trước khi đảng giải mã hồ sơ? Em nghi ngờ Lãnh Đạo khoản này thì la lên, Lãnh đạo xẽ đề nghị vài dự kiện để em xi lựn thim, hầu điều chỉnh cái nhìn chong xáng của em về bọn đầu gấu cuốc tế.  

 22. #22 by Mit on 2011/07/22 - 01:39

  Hehehe  Lãnh đạo hết dỗi dồi à….Tốt tốt.

  Ừ thì Mít đéo biết mới hỏi, chứ biết dồi hỏi mần đíu.  Hóa ra 6-Búa là T-họ hử? 

  Cơ mà năm 72 là năm Nicky mới Brezhie sáp lại mới nhau, nên hồi đế quốc oanh tạc tháng 3 tháng 4, con Jew già có cho bọn Nga Ngố biết đấy chứ.  Cơ mà Nga ngố lúc đó mót đánh chịn mới đế quốc vầu tháng 5 (summit gì đới) nên cũng lờ mịa chiện cào mặt ăn vạ hộ cho Bê…hehehe

  Lãnh đạo có tin gì hay ho về thời điểm nài cho Mít đọc ké mới.  Mít thật. Mít khoái nghe “đài địch” Lãnh đạo biết dồi mà….hehehe

 23. #23 by minhhuong on 2011/07/22 - 02:11

  Hơ hơ, Lãnh đạo mở mục “kể chuyện đêm khuya” đê . Kể đê kể đê, em bắc ghế đẩu em hóng

   

   

 24. #24 by Mit on 2011/07/22 - 02:20

  Lãnh đạo đâu, nghỉ bán cà-lem 1/2 giờ vầu kể chiện cảnh giác cái nầu.  Đang có khán giả, ie Mít và Hương & unknown others, đây nài.

 25. #25 by vịt bầu on 2011/07/22 - 02:34

  Nếu các cô không cồngfơm chiện “Linux không bị virus infected trong any case” mới Zì, Zì sẽ khép con Tế tội bam và khâu mồm cỏn một ngài cho về học lại IT. @ mụ Bựa

  Tất diên, con Tế điên nói sai, cái đéo gì chả co khả năng dính vi rút, tỉ dư quả lò vi sóng, tủ lạnh, dàn vi dzéo nhà tên Bựa cái đéo dzề programmable là có khả năng dính vi rút.

  Tuy nhiên, bọn đạo chích trên Net, aka tin tặc, thường chọn dững thứ phổ biến, dễ mần, có nhiều lỗi hoặc quản lí lỏng lẻo, tỉ dư Windows để tấn công, viết vi rút, chứ viết vi rút cho Linux ăn thua đéo. Linux phân quyền sử dụng rõ ràng, chỉ có một lãnh tụ duy nhất, muốn mần đéo gì thay đổi hệ thống cũng phài cồn fơm identity của lãnh tụ. Bạn Windows của mụ Bựa, mặc diên cho mọi công dân quyền lãnh tụ hoặc công dân bình thường có thể làm thay việc lãnh tụ. Nên vi rút đã xâm nhập vào máy tự khắc có quyền lãnh tụ, muốn mần đéo gì thì mần.

 26. #26 by vịt bầu on 2011/07/22 - 02:37

  Mờ tên Bựa nói đúng, dính vi rút hay không la do người dùng. Ở Lừa trước đây thởi thởi WinXP, các cô dính vi rút chủ yếu quả USB và chức năng auto play, các cô có thể tắt chức năng này bằng một số tool của Microsoft hoặc mần sửa đổi registry. Dưng mà nói chung cũng đéo biết được, dũng sản phẩm đéo minh bạch về cấu trúc dư bạn Windows, kiểu đéo gì cũng đéo an toàn. Anh thấy bọn khoai Tây giờ cũng dùng Linux đầy, kiểu dư thực phẩm có ghi rõ nguồn gốc, thành phẩn rõ ràng.

  Anh nổ thế chứ biết đéo, hố hố

  Ơ địt pẹ, sao phông lúc anh type no to thế, lúc pốt lên lại nhỏ đi nhở. Anh rút kinh nghiệm viết chữ to hơn nhể

 27. #27 by VNRCCH on 2011/07/22 - 03:07

  Ừ thì Mít đéo biết mới hỏi, chứ biết dồi hỏi mần đíu. Hóa ra 6-Búa là T-họ hử? @ Mít

  Ối giời ôi, thế cũng nhận gúc sĩ, không thấy xấu hổ à? Mà cấm lãnh đạo lói dì cũng không được khóc nhè nhá! Riêng mẫu chuyện kia, em Mít em Điêu kiếm không ra đâu, vì loại lệnh bằng nheo mắt nhướng mày ấy mà, chỉ có thể hiểu da từ chi tiết thôi. Lãnh đạo đề nghị bước đầu nhá. Em Mít vào site PBS, kiếm Johnson’s War, đọc xem đến mù mắt trước, dồi tóm tắt lại cho em Điêu. Từ đấy Lãnh đạo sẽ chỉ mánh thêm. Các em càu nhàu gì đến mất công thế, sao không huỵch toẹt da cho xong, thì các em không dô-măng-tích chút lào. Ai lại hehe tụt   liền thế? Tức thì lãnh đạo phun ngay vài chuyện, thì các em, nhất là Điêu Thuyền sẽ bảo, chứng đâu? Nguồn đâu? Thế lại quay về bước 1 à? Mà chuyện ấy ở đây có lạc đề quá không đấy? Hay ta nên kiếm nơi khác mà lảm nhảm?

 28. #28 by minhhuong on 2011/07/22 - 03:50

  Các em càu nhàu gì đến mất công thế, sao không huỵch toẹt da cho xong, thì các em không dô-măng-tích chút lào. Ai lại hehe tụt   liền thế? Tức thì lãnh đạo phun ngay vài chuyện, thì các em, nhất là Điêu Thuyền sẽ bảo, chứng đâu? Nguồn đâu? @ Lãnh đạo

  ——————

  Hey hey, , em là em cấm lãnh đạo coi thường gúc sĩ bọn em. Em với chị Mít á, là gúc sĩ thượng thặng, tức là dắm í mà hỏi chứng đâu nguồn đâu.

  Câu chuyện sẽ diễn biến thế này:

  Lãnh đạo kể 1 vài mẩu chuyện.

  Em dựa vào chuyện để lọc “Key” rồi gúc. Lãnh đạo fải hiểu, gúc sĩ mà không có Key thì gúc bằng dắm à .

  Đấy đấy, em cần là cần Lãnh đạo kể chuyện để em kiếm Key rồi em kiểm chứng lại nhời Lãnh đạo ở 2 điểm:

  – 1 là chuyện này có gúc được không. Giả sử gúc ra được thì việc tiếp theo em kiểm tra tính hợp lý các chi tiết và chuỗi.

  – 2 là giả sử chuyện không gúc ra được, thì em cũng … sang bước thứ 2 là kiểm tra tính hợp nhí

   

  KỂ ĐÊ!

 29. #29 by Mit on 2011/07/22 - 03:59

  Lãnh đạo bữa nai phơi nắng nhiều nên bị ươn người à?  Mít nhận là gúc sỹ của quán lúc đéo nầu thế? Rõ hãm lìn!

  Nói dư cô khác đéo gì mụ TT bẩu về hỏi già hói…..Cơ mà già hói nhà Mít có ở Bắc Lừa thời thởi đéo đâu….Hello?!

  Chiện Johnson’s War có mắc mớ  gì đến Brezhnie và Nickie vầu năm 72 hông?  Chính xác là nó cho Mít thông tin gì đến cái chiện mụ TT nói là Bê ta biết trước cả tháng dồi mà đéo nói cho bần nông.  Địt mịa, Mít hỏi trước cho chắc trước khi gúc đấy….Hố hố hố  Mít

 30. #30 by Mit on 2011/07/22 - 04:21

  Các em càu nhàu gì đến mất công thế, sao không huỵch toẹt da cho xong, thì các em không dô-măng-tích chút lào. Ai lại hehe tụt   liền thế?@ Lãnh đạo

  Chính xác là Lãnh đạo làm ơn keep your pants on. Mít muốn có thông tin,

  đíu cần nhìn dái Lãnh đạo. Lập trường kiên định dư thế dồi….

  Có hai vấn đề sau đây cần được làm sáng tỏ:

  1) Mẽo nháy Bê chiện sẽ bom xóm cô đầu. Yes/No. How.

  2) Bê biết dưng đéo cho bần nông biết để gây căm thù đế quốc.  Proof.

 31. #31 by VNRCCH on 2011/07/22 - 04:49

  Mít muốn có thông tin, đíu cần nhìn dái Lãnh đạo. Lập trường kiên định dư thế dồi….@ Mít

  Gớm, nhắng thế? Em Mít lấy xà phòng xúc miệng ngay. Đã bảo là không cần Gúc chuyện ấy. Đã Gúc được chờ gì đến ai kể chuyện? Nhưng cách lãnh đạo mần là chỉ kể chuyện, đặt câu hỏi, các em tự giả nhời, dồi tự kết luận lấy. Nhà lãnh đạo đíu có mả ép duyên bắt ai tin chuyện gì cả. Ổn dồi nhá.

  Nay đến sự cố kỹ thuật. Lãnh đạo đang ở Trung Mỹ, giời nóng đổ lửa, cà lem đắt như tôm tươi, chưa dứt việc. Em Mít nên tranh thủ bán thêm cái vé số trong khi chờ đợi.

  Em Mít còn thắc mắc, tạm thời lãnh đạo chỉ kịp hỏi thế này: từ đầu cuộc chiến, trước khi đánh bom vùng quân sự, bọn Mỹ có cho Bê biết trước để báo động sơ tán dân cư quanh đấy hay không? Bằng cách nào? Gúc đi.

 32. #32 by dắtdéo on 2011/07/22 - 07:17

  @Zì Đĩ Mồm aka Hoàng Bom: Tường bằng toócxi (là jì các cô đéo biết đâu, kể-cả Đòm Hói, Roai Hói, Cẩm Siêu Hói cũng đéo biết)

  Hehe thế mà anh lại biết đới, đểu nhể. Tường tooc-xi là loại tường được làm bằng một hỗn hợp bùn ao trộn với gốc tóoc (gốc rơm rạ) chặt nhỏ ra đoạn chừng 15-20 cm. Cốt của tường thường là một dàn tre, đan hình ô vuông đủ nhỏ và sau đó hỗn hợp bùn-tooc được trát hai bên mặt của cốt tre, bằng tay.

   

  Loại tường này có thể nói là một phát minh kinh điển của quần chúng bần nông ở nông thôn bắc lừa thời thiên đàng. Nếu mà không có bị mua dột ướt nước làm bùn-tooc vữa ra thì có thể nói nó bền vô đối vì hehe đéo co sâu mọt zì cả, và có thể xây tường cho một ngôi nhà kiểu tường tooc như nầy trong một hai ngày.

   

  Ti diên hehe loại tường này rất nguy hiểm khi trong thôn có một đứa trẻ dâm sớm như Hoàng Bom. Cỏn sẽ dễ dàng chọt thủng một lỗ phòng ngủ nhà người ta để nhìn trộm cảnh hehe NHẤP-NHỔM hahahaha.

 33. #33 by dắtdéo on 2011/07/22 - 07:22

  @Chuối SìGong: địt mẹ trong quán nếu con nầu chưa lộ tuổi thì thôi, chứ những lồng chí zà hói như ĐòmĐòm, Roai Hói vươn vươn thì tha cho bỏn đi cô. Nghe cô gọi ĐòmĐòm một con hai con hehe hơi chối.

   

  @Hoàng Bom Chí Zị:

  hehe cu Chạn Hói tưởng chỉ mỗi cái zỏi ỉ ôi õng ẹo chuyện gái gú mà biên hay phết nhể, đại ca khen.

  Pha Lựu đạn hôm nây nhớ mần tiếp kì 3 nhế.

  Con Zái Ghẻ nên tiếp tục khai thác khía cạnh biến thái của nhân vật.

 34. #34 by Dragonfly on 2011/07/22 - 08:00

  Nói chung bạn Chuối với bạn Lài đứng ở thế người dùng (end user) mà lại đi cãi như phá mả về vướn đề kỹ thuật là đã sai mẹ rồi, hố hố.@ Cương

  ——————
  Cô biết cái đéo gì mà phán đúng sai ở đây?! Đơn jản anh chỉ đưa ra hiện tượng là có thiết bị như thế để kiểm soát xe về nhiên liệu, tắt mở máy và hành trình. Còn Zì nói đéo có rồi tống cho 1 loạt thuật ngữ kỹ thuật rồi địa điểm  bên Tàu cái mả mẹ jì đéo biết. Cái này Chuối nó biết hơn con Zì vỗ ngực khoe làm về viễn thông nhiều. Nếu cô chịu khó đọc kỹ hết tất cả thì đéo bị rơi vào kiểu vuốt đuôi như nài jống con Nhất Óc Quả Quất. Hệ Hệ
 35. #35 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/22 - 08:08

  Anh rất chán và cũng he he lười khi phải nhai lại một vướn đề.
  Linux / Unix is obviously more stable & secure than Microsoft Windows. That’s a fact!

  Anh lại phê bình thái độ úp sọt đối phương dất chi bần nông của con Zì khi tranh nuộn. Một khi có nguy cơ bị tổ trác vì không giữ được quan điểm thì lại cao giọng đẩy phần sai / nhầm lẫn của mình cho đối phương. Như thế là mọi rợ. Anh khinh.

  Cần nhìn vầu tổng thể bài viết của anh rùi đánh giá đúng sai. Đèo ai đi khai thác kẻ hở kiểu soi đít trẻ chi li thế. Có nhiều lý do để chỉ ra rằng Ms Windows ko ổn định, anh nêu cụ tỉ 3 lý do. Con Zì lại sà vầu khai thác nhõn lý do “viruses-infected” và còn cố tỏ ra dân chủ bằng cái cồng:

  Nếu các cô không cồngfơm chiện “Linux không bị virus infected trong any case” mới Zì, Zì sẽ khép con Tế tội bam và khâu mồm cỏn một ngài cho về học lại IT.

  – Có OS nầu miễn-dịch huyền tuyền ko? Đương nhiên là hông.
  Ngai cả Symbian của Nokia, Bada của Samsung, Android của Google(HTC, Samsung, SE, Motorola đương sài), iOS của Apple, có cái nầu đéo xuất hiện malware chọc ngoáy?

  Còn máy XP của riêng Zì thì đúng là mười mấy năm nai chưa hề zính virus, cũng chẳng có cái anti-virus đéo nầu hehe. Bị virus hay không thì zo người zùng, chứ làm đéo jì có cái OS lại miễnzịch mới virus fỏng?

  Zì chưa từng Format, Defrag.. với XP, con mặt ./ ạ. Đừng có nói là máy cô fải làm thế nha.


  Khi không lại thẩy hai khái niệm Format mới lại Defrag làm nhập nhằng chủ đề anh đương bàn hử?

 36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/22 - 08:09

  Nghe tý nhạc Tây cho cứt-đái tuôn bớt ra lỗ chân-lông, lũ chó, lũ giòi bọ không chịu tự thiến dái xẻo tửcung: 37. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/22 - 08:09

  Có lồn nầy mà sài mười niên hơn đéo phẩy cài lại. Trừ phi mỗi niên con Zì mở-máy-dùng-đúng-một-lần.

  Mà máy cỏn đéo dính viruses mới lại hông cần defragment là đúng. Vì sao ư? Vì cỏn có bâu giờ kết nối In-tẹc-nét đéo đâu. He he.

  Con Đéo Gì Bầu nhẩy vầu a-dua con Zì mà anh chết mẹ nó cười. He he. Cô biết gì về Aurotun-virus mà sủa dư đúng dồi? Đéo gì chỉ lây chủ yếu trên XP thôi ư? Dốt thì nổ in ít thôi, biết chưa con ngẫn?

  + Format thường khi nầu Windows bị nhiều lỗi nên User định dạng lại ổ đĩa/phân vùng cho sạch dữ liệu rồi mới tiến hành cài mới bằng Hiren’s Boot CD or chính đĩa cài đặt Windows đó.

  + Defrag là một hình thức cập nhật thông tin các tệp tin/thư mục của ổ đĩa/phân vùng có trong hệ thống khi User tiến hành luân chuyển một khối lượng lớn các tệp tin/thư mục có trong hệ thống.

  Tỉ như: xóa, cut vài trăm tệp tin/thư mục mới kích thước vài Gb từ C: qua D:.

 38. #38 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/22 - 08:10

  Máy nầu hay thao tác dữ liệu nhiều thì cần defrag thường xuyên để Windows truy xuất dữ liệu được nhanh chóng hơn. Máy con Zì, dư anh đã nói, mỗi niên dùng đúng một lần, tỉ dư mở game Solitaire lên giải trí tí rùi tắt, thì cần đéo. Phỏng ạ?

  Anh đây dùng máy tính gần mười niên mà đéo cần Antivirus nầu vì anh hiểu cách vận hành/cơ chế của malware nói chung nên biết cách chống/khắc phục hậu quả mà bỏn gây ra. Mà anh lại thường download patcher/keygen trên Nét về nên việc bị dính malware là bất khả kháng.

  Đó là đối mới các malware thông thường. Còn đối mới Polymorphic/File viruses thì ăn cứt, kể cả có là một computer-expert cũng đéo ngoại lệ. Nhá con mặt lồn!

  Tập trung vầu chủ đề tranh nuộn thì anh biên tiếp chứ đánh tráo khái niệm kiểu nầy thì anh gí bòi vầu. He he.

 39. #39 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/22 - 08:23

  Bí quyết nầu xài máy tính mười niên mà đèo cần any Antivirus? Đương nhiên, việc cài lại Windows là chiện bất khả kháng. Dưng cốt lõi là đèo cần any Antivirus application installed cơ.

  Mời các con tự nhận tinh hoa: Sấu Chín, Đèo Gì Bầu mới con Zì Lồn vầu nổ anh hóng xem. He he.

  Anh cút đi sốp tí. See u guys.

 40. #40 by trungduong on 2011/07/22 - 08:24

  Loại tường này có thể nói là một phát minh kinh điển của quần chúng bần nông ở nông thôn bắc lừa thời thiên đàng @dắtdéo

  Loại tường như thế này trong Nam ngay Sài Gòn cũng có. Chính nhà ông bác họ ngày xưa chung quanh là những vườn rau. Nhà ông ta tất cả là đất. Kèo mè, rùi, cột bằng những cây gỗ nguyên ráp lại. Mái là rạ và tường là như đã kể, bằng những vạt tre đan sau đó đắp bùn có rơm, rạ chặt nhỏ 10-15 cm do trâu bò đạp nhuyễn và đắp lên. Sàn nhà cũng là đổ đất lên và trát cho thật láng.

  Những nhà như thế ngày 30 năm về trước hãy còn nhiều và bền lắm, chỉ thay mái thôi.

  Bên Mỹ/Canada cũng có những căn nhà mà tường là những khối rơm vuông ép lại chồng lên nhau và trát vữa, ấm mùa đông mát mùa hè.

 41. #41 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/22 - 08:41

  Mẹ, không giải thích “từ lóng” thì có khi có bố Lừa Kiều già cỡ Bõ Ninh Bình thắc mắc.  “Vườn trẻ” là 1 từ lóng, ám chỉ những nơi mà nhiều nhưn viên của nó được gửi gắm từ Bác này trên Sở này, Cô kia trên Bộ kia. @ Điêu

  Úi úi bõ cámơn côĐiêu nhờ!  Bõ mấy di xa về đọc mấy câu xoa rùi búng chim (buồi tintin phỏng?) của con Zì, gùi thấy cô kể chuyện mấy “Sếp trưởng fòng: chú A, chú K, làm nốt đi. Những đứa nào không có việc gì làm thì … theo anh vào fòng họp.” Cả fòng: Dạ…. làm bõ dức mẹ cáicủsọhói vì mấy cánh bươm bướm tưởng bị búng hết fấn.  Thìza bõ hiểunhầm.  Húhồn nhờ!

   

  Bõ Hoa Lư (kòntíp)

 42. #42 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/22 - 08:43

  Chuyện sơtán của mấy cô làm bõ nhớ thời tin tin của bõ, mới cấp 2 mà đã fongchần theo thầy vừa tốtnghiệp VõBị di únh zặc ở Vùng 1 ChiếnThuật, khu giabinh gần phitrường ĐàNẽng.  Ngày ngày bõ thường thấy máybay KờVàng bắctiến với 1 bụng bom, đi thì nhiều zưng ít hơn khi bay về thì phẩy?

   

  Hồihổi (63-64) chưa thấy lính Mẽo; bõ học ở trường SaoMai ngay con sông Hàn, lạnh bõ mẹ zên thường trốnhọc di tắmbiển MỹKhê cùng chuivầu mấy động ở NonNước.  Thầy bõ trấnthủ lưuđồn ở biênzới ViệtLào, mỗi tháng bu, bõ cùng con Trungtá, con Trungúy cùng nhí TrungSĩ được trựcthăng ra tiềnđồn để thăm thầy bõ và ngủ lại 1 đêm trong hầm, thú zư đi dudịch nên anhem bõ thích zafết. Bõ vưỡi còn nhớ ở đó (giaothông hào đào chữ zzzzz liên tục), bõ lượm được vài tờgiấy đánhmáy tự kể của ai đó về “7 đêm khoái lạc” của 1 nữsĩ mới chồng mới.  Đọczi dọclại cã đêm ngày, buồi bõ hồi hổi đau cực!

   

  Một hôm bõ chốnhọc mấy 2 bướm cùng lớp ĐệNgũ (lớp 8 bijờ) vầu động NonNước (NgũHànhSơn), thế là tụi bõ trở thành người nhớn từ hômzấy.  Nay vưỡn nhớ với kỉniệm đẹp, bònbỏn nay hơn 6 chục (ở Bolsa?) hay chết mẹ ngoài biển sau 75 cũng nên.

   

  Bõ Hoa Lư

 43. #43 by budifa on 2011/07/22 - 08:44

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 3: Tìm fò

   

  Quay-tay rất sướng, dưng vốn có khả-năng quan-sát, nghe-hơi-nồi-chõ và xi-lựn logic, BOM thấy có điều gì chưa ổn. Nhớ lại hồi sơ-tán, chàng đã quan-sát pama tỉn nhau nhiều lần. Bọn liền-anh cũng thường rót tai chiện tỉn fò. Tại-sâu phẩy làm thế nếu quay-tay đủ sướng rồi? Nhẽ làm thế sẽ sướng hơn nữa. Tại-sâu? Tại-sâu? Câu-hỏi đó cứ lùng-bùng trong đầu chàng, làm chàng mất ăn mất ngủ.

   

  Vầu một ngài giời đẹp dư giời mới tráng gương, BOM quyết-định tự mình fanh-fui sự-thật, thứ chàng yêu-quý dư tự-ro, rân-chủ. Chàng đã tìm-hiểu rùi, muốn tỉn fò phẩy có xiền. Xiền chàng đã tích-cóp xong, giờ chỉ cần kiếm fò.

   

  Đêm xuống, BOM đạp chiếc xe Thống-Nhất cọc-cạch trực-chỉ khu TN. Chỗ chổ nhiều fò lắm, mấy liền-anh bẩu thế, chứ chàng biết đéo đâu. Vửa đến nơi, chàng đã tia thấy một bóng trắng ven đường, liền lượn xe lại gần. Một giọng lành-lạnh cất lên “đi hông anh giai?”. Fò đây dzồi, fò thật dzồi, ahaha, may quá đỡ mất thời-gian. BOM định-thần, lấy giọng thản-nhiên lạnh-tanh đáp lại “hỏi thật nhế, bâu nhiêu?”. “x đồng, bao bãi-đáp” (x là bâu-nhiêu quan-trọng đéo gì, phẩy hông chi-bựa? hehe). “Ồ kế”, BOM đáp sau-khi làm một-vài fép-tính số-học đơn-jản mà chàng đã thành-thạo zất.

   

  (Dừng bốt, câu còm hộ lão BOM, khà khà)

 44. #44 by Mit on 2011/07/22 - 08:51

  Lãnh đạo over-time thêm nghề giồng mít bên Mễ đấy à? Dạo nài kinh tế khó khăn…hehehe  Mít thông cửm.

  Bi giờ quay lại chiện bom phố Cô Đầu:

  13/12 T-họ  walked out buổi đàm phán mới  Kit-xin-gơ.  Cả hai cùng đổ tại  bên kia phá thối. Nic đổ quạu, cho Bê 72 giờ để xi nghĩ.

  15/12 Kít-xin-gơ chiện tào lao qua phone mới Đờ-bờ-ri-nin về việc Thọ sẽ sang Mút-xơ-cu để khóc lóc mới quan thầy.  Tại thời điểm nài, đông chí Nin không biết đế quốc đã có plan tẩn Bắc Lừa.

  18/12 Nic lệnh bắt đầu Operation Linebacker 2. Objective của Linebacker 2 là dững target quân sự đã được lựa chọn và chấp thuận từ trước, ở HN và HP. (Chiện chọn military targets để bom thì nhẽ bỏn đế quốc lúc nầu cũng có sẵn, kiểu Plan A, B, C….etc)

  Đế quốc khi bỏ bom hay cố giảm thiểu collateral damages.  Có thể ngày 18/12 khi Nic lệnh bom, bỏn cũng cùng lúc cho Bê biết targets nầu để bỏn tránh bọn kền kền quốc tế/quốc nội cào mặt ăn vạ.  Chứ nói trước đó cả tháng trước mà Bê đã được Mẽo notify chiện sẽ bỏ bom phố Cô Đầu, in anticipation of the 13th December walk-out của T-họ, thì Lãnh đạo nói thế nào chứ Mít thấy khó tin.

 45. #45 by budifa on 2011/07/22 - 08:54

  @ Trạn tin

   

  Biên dị-triện về lão BOM thì cần đéo tìm sử-liệu dư lão biên về ông Kụ. Cứ viết văng bựa thôi, miễn-sao đọc nó dư nước chảy hoa trôi là được, khà khà

   

  @ chi-bựa

   

  Bắt-đầu săm-mơ va-căng (là cấy gì biết đéo đâu), nên tôi sẽ cố-gắng đổi kế-hoạch vài ngày một còm thành vài còm một ngày hầu chi bựa, nhưng đéo hứa đâu đới. Mà Dụ Gái mới Trạn tin nhớ múa fụ-họa dẻo vầu nhớ, hớ hớ

 46. #46 by budifa on 2011/07/22 - 09:00

  À quên, đã thấy bài nổ của lão BOM về Tứ Đại Công trên lốc Bắp Ngô đâu Điêu em?

 47. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/22 - 09:10

  Mít chưa từng búng tay gọi “garcon”, “Hey,boy/girl”, “Bồi đâu!” với bất cứ food server nầu.   Từ khi mới lớn Mít đã tập xưng tôi và gọi họ là bác/anh/chị/em tùy độ tuổi. Politely.  And always w/ a smile on my

  face.(@Mít)

  Đây là một tinhhoa đã thoát Lừa trọnvẹn, mà tôi muốn các anh các chị (a.k.a lũ cứt nát) mở to mắt cúvọ ra để họctập.

  Chỉ có tácphong đườnghoàng đĩnhđạc, ýchí phấnđấu không ngừng, một bảnlĩnh tựtrọng kiêncường cùng thầnkhí chóilói không ngừng pháttiết, mới giúp các anh các chị thoát kiếp súcvật, để từ mương-ruộng mà lội lên đường caotốc (highway), để làm Người.


 48. #48 by Mit on 2011/07/22 - 09:15

  Eo ơi chú Lói nói thế bỏn xúm vầu uýnh hội đồng Mít giờ….. Mít không dám mần gương cho ai hết. 

 49. #49 by trungduong on 2011/07/22 - 09:17

  Anh Tế,

  Bực làm gì ! Anh có kinh nghiệm SysAdmin biết là sao. Và hệ thống nào cũng có cái hay và dở. Cái hay của Linux là biến thân từ Unix.

  Cái dở của nó là quá nhiều distro và thay đổi cũng quá nhanh. Như anh thấy thì từ RedHat/Fedora chuyển qua FreeBSD / Debian / Ubuntu mất một lúc mò cho cả expert.

  Cái tốt là phần “kernel” nhỏ, “segregated user space’ và mình có thể làm những việc cần, chẳng hạn như code recompile. Chỉ một việc mà Windows chưa có thể làm như là LVM hoặc HPC/Grid Computing. Microsoft muốn vào HPC đã lâu nhưng chưa được. Phần lớn các computing clusters bây giờ là Unix/Linux variants.

  Nhưng bất cứ OS nào cũng có “virus” được cả. Chẳng hạn như cái này. Lâu rồi như không hoàn toàn tuyệt là không. More secure but not totally secure.

  Mà đã chơi Linux cùng dùng Windows là phụ, vào XEN hoặc VMware lấy mấy cái phần free về virtualization, làm một VM Windows, khi nào có việc thì mình xóa đi lấy SysImage lại như trước trong vòng 10 min. Không cần defrag !

  Đã đi những chỗ thế này bao giờ chưa?

 50. #50 by trungduong on 2011/07/22 - 09:26

  Cô Mít,

  Trò đời là bao giờ việc đã sảy ra rồi thì mới nói “đúng mẹ nó rồi, chính là thế”. Lúc chưa sảy ra thì “làm gì có thể” nên những việc đồn là do biết trước nhan nhản thôi.

  Như lúc đi vượt biển đồn um : “Ra đến hải phận Quốc Tế, chiến ham Mỹ đợi sẵn vớt”.

  Cũng như bao nhiêu đoán già non về sấm Trạng Trình, câu Nostradamus um lên. Các vị có ấy sống lại chắc cũng lắc đầu thôi.

  Trình bầy tiếp về Operation LineBacker đi. Tài liệu PDF đầy nếu cô thích đọc.