The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 20:42

  Thế mà khoe là theo Zì từ Cà Fò hử @Mụ Thối

  Nhầm hàng rùi. Mỗ chưa bâu giờ nói thế nha!

 2. #3 by Dragonfly on 2011/07/21 - 20:42

  Thế nên con Lài cỏn bẩu cái máy kiểmsoát hànhtrình là cái GPS thì Zì cũng chả ngạcnhiên.

  Tinhiên Zì cũng có cái zở là quên không cậpnhật thuậtnghữ bầnnông hehe nên hiểu nhầm điều cỏn sủa.

  —————
  Địtmẹ thế mới gọi Zì là Lỗ Đít xa lông mà Zì hay chửi bỏn đó. Khi nói về GPS để kiểm soát các vấn đề hành trình, tắt mở máy tính nhiên liệu cho xe cộ mặc định bọn tài xế gộc hiểu ngay là cả bộ bao gồm như Chuối SG nói. Mà bọn tài xế thì cần đéo phải vẽ vời từ ngữ cao siêu như Zì sủa. Anh thì cũng như bỏn thế thôi. Hệ Hệ
  @ Hương
  ———-
  Em nói chả sai những jì anh biết về điều đó cả. Hệ Hệ
 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:42

  Ui địt mẹ con Tế cỏn bẩu Linux không bị “virus infected” kìa.

  Con nầu đã từng xài Linux lâulâu vầu cồngfơm coi.

  Còn máy XP của riêng Zì thì đúng là mười mấy năm nai chưa hề zính virus, cũng chẳng có cái anti-virus đéo nầu hehe. Bị virus hay không thì zo người zùng, chứ làm đéo jì có cái OS lại miễnzịch mới virus fỏng?

  Nếu các cô không cồngfơm chiện “Linux không bị virus infected trong any case” mới Zì, Zì sẽ khép con Tế tội bam và khâu mồm cỏn một ngài cho về học lại IT.

 4. #5 by minhhuong on 2011/07/21 - 20:49

  Khi nói về GPS để kiểm soát các vấn đề hành trình, tắt mở máy tính nhiên liệu cho xe cộ mặc định bọn tài xế gộc hiểu ngay là cả bộ bao gồm như Chuối SG nói. @ ông anh Lài

  —————-

   Ối địt mẹ Lừa  

 5. #6 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 20:50

  Các cô biết ghế-băng là cái đéo jì không?

  Zì e là không.@Mụ Thối

  Đéo gì đến hùi cấp 3 mỗ vưỡn được hưởng ghế băng nha. Các bựa già hói thừa biết.

  Đừng nổ liều nha

 6. #7 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 20:53

  Thế con nài đéo biết Cà Fò à hehe tởm nhở. @ Mụ Thối

  Đéo gì hôm nai nhầm hàng liên tục thế?
  “tôn chọng xự khác biệt” có cái đéo gì mà ghê hử? Có điều hồi hổi mỗ hóng qua loa thôi.

  Ừ thì biết qua loa bẩu là đéo biết cũng được, vấn đề đéo gì đâu, nhở!

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:54

  Tiếptục jảng vầu bài nầu

  (5) Các cuộc họp thời 196x thì đúng là chết-cười. Chủtọa cứ thongthả jở cuốn vở mỏng đọc liachia liachia. Hết cô nài đọc thì đến cô khác. Kệ mẹ người bên zưới muốn làm jì thì làm.

  Thế nên anh-em Zì cứ việc chơi/ngủ ở cuối hộitrường. Đôi lúc cũng có bọn trẻ khác đến chơi cùng, zưng chúng thích đi nghịch ở ngoài đồng, langthang mót thóc mót khoai, hoặc bắt chim bắt cá, hơn là coi mấy thằng jàhói ngủ gật.

  Tại-sâu Zì lại khác bọn trẻ khác? Hehe nhẽ Zì sinh ra để mần một Bấthủ. Các cô các bác thì khen sâu Zì ngoan thế. Ma thì sướng vôvàn.

  Zưng bỏn biết đéo đâu Zì thích đi họp vì chú Boan Trơng. Chínhxác hơn là vì sách của chú chủ.

 8. #9 by Dragonfly on 2011/07/21 - 20:55

  —————

   Ối địt mẹ Lừa  

  —————-

  Thì con Zì Mọi nó minh họa là USB đấy. Cái này đã có từ lâu tỷ dụ khi nói đến xe máy trong Nam trước gọi đồng là Hông Đa dù nó là nhãn hiệu khác. Anh sure với em có rất nhiều từ kỹ thuật được gọi tiếng Lừa bần nông mà nếu chỉ học sách vở không thực tế thì học giỏi mấy cũng chả luận ra nổi. Tin đi. Hệ Hệ

 9. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:01

  Tiếptục jảng vầu bài nầu

  (6) Cuốn tựđiển của chú Boan Trơng là cuốn Tựđiển Tiếng Lừa, xuấtbản nhẽ trước 1954, với các từngữ có zấu gạch nối như chữ của con Fa Âmhộ Nhét Lịuđạn. Nó bị mất bìa nên Zì đéo biết tên tácjả hoặc nhà xuấtbản.

  Fông chữ của nó là Old Serif, có chân tòeloe trông rất buồn-cười.

  Và nó có nhiều hình minhhọa rất cụtỷ chitiết.

  Đặcbiệt là hình cái Âmhộ.

  Đó là cái Âmhộ đầutiên của Zì hehe.

  Và chú Boan Trơng, hehe, đã thựcsự là một Sưfụ.

 10. #11 by Servus on 2011/07/21 - 21:11

  con Zì jà hói có vẻ thích mấy cái kỷ niệm thời thiên đàng nhể, anh ghét bỏ mịa đi, chả có gì hay để mà phân phân tích tích cả, vô vị vô vị!

  Điếu mịa con Zì biết tuốt luốt cho vài quả dự đoán tương lai đi anh phục, ko anh sẽ coi cỏn là hàng hết đát chuyên nhại lại rơm hẹ hẹ hẹ

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:12

  Tiếptục jảng vầu bài nầu

  (7) Vậy chủđề xuyên-suốt của bài Sưfụ là jì? Chính là vuớnđề jáozục jớitính ở Lừa.

  Đó từng là vướnđề cấmkỵ suốt nhiều chục năm, từ 1955 tới 199x, và không chỉ đối-mới trẻcon.

  Tại-sâu Tựđiển 1954 thì có Lồn mà sau đấy thì không? Hỏi đã là jảnhời.

  Zì biết Lồn từ thuở lên 4 lên 5, thì có xấuxa hơn bọn Chạn Khắm 30 vưỡn trinhtiết hay không?

  Zì nghĩ là không.

  Zì nứng sớm như thế, tới nỗi nhìn Lồn đẹp quá thì fải chạy ra sau hộitrường vuốt chim cho bớt cửng, thì có zễzàng hãmhiếp trẻcon, hoặc đẻđái vịthànhniên, hoặc bỏ học đi bụi, hay không?

  Zì jảnhời không.

  Vậy sự jáozục của Ông Người là tốt or xấu nó đéo nằm ở chỗ Ổng có nhìn thấy hay không zững hìnhảnh hoặc ngôntừ mà bọn jàhói coi là đồitrụy.

  Địt mẹ bọn Jàhói Lừa.

  Jàhói nghĩa là vửa Jà vửa Hói nhìn muốn ói hehe.

 12. #14 by trungduong on 2011/07/21 - 21:14

  Quý vị có tớ hóng GPS với. Hệ thống này là của USAF gồm 33 vệ tinh, 27 chiếc dùng và còn lại thì backup. Ngày xưa USSR (GLONASS) cũng muốn có một hệ thống như vậy và EU (Galileo) cũng muốn mà chưa hoàn thành vì không tiền. Các kênh dân sự miễn phí thì chính xác cỡ 5m. Còn kênh quân sự thì <1m.

  Đúng thì GPS chỉ dùng định vị ba chiều do từng nhóm 3 chiếc và không làm việc gì khác. Các loại tracking devices chỉ dùng phần thường (emitter), kẻ bán các hệ thống đó có thêm phần ứng dụng qua server để mà mò bằng cách …suy diễn. Còn chính xác xe chạy thế nào, nặng nhẹ ra sao, cửa đóng hoặc mở thì có phần khác là “blackbox data recorder”. Quý vị suy diễn quá cao về phần data transmission. Máy bay còn chưa làm phần live transmission ấy nữa vì…tốn tiền không cần thiết. Khi điều tra các tai nạn máy bay hoặc giúp phần bảo trì, lấy data mà bỏ vào máy đọc. Các vị có ai đã làm qua phần aircraft maintenance thì biết là gì ! Cầm cái máy cắm vào hộp rồi copy lại dữ liệu về cho vào máy suy diễn.

  Xe vận tải đời mới đều có data recorder từ hãng luôn.

 13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:21

  A quên có một vụ Zì vừa nhớ ra.

  Số là lúc chiều có một em HVB vầu PM cho Zì nguyênvăn thế nài:

  Trường Sơn

  15:00 21-07-2011

  Trả lời

  Nguyêntắc của Zì là never tiếtlộ nộizung PM, zưng trườnghợp nài là ngoạilệ hehe vì nó quá buồn-cười.

  Mời các cô thamkhảo.

 14. #17 by Servus on 2011/07/21 - 21:23

  hã hã hã đúng là con Zì vừa già vừa hói nhìn muốn ói hã hã hã

 15. #18 by minhhuong on 2011/07/21 - 21:23

  Quý vị suy diễn quá cao về phần data transmission. Máy bay còn chưa làm phần live transmission ấy nữa vì…tốn tiền không cần thiết @ Trùng Dương

  ——————

  Live khối í mà live. Bên em ứng dụng cho việc xử lý thông tin cuộc họp cho các tập đoàn thì cũng chỉ truyền thông tin  về trung tâm xử lý có … 1 lần vào cuối cuộc họp (truyền bằng 3G nốt), chứ dở hơi mà live à

 16. #19 by tieuthithi on 2011/07/21 - 21:25

  Quán bựa giờ thành Trại sáng tác hay sao í nhở ? nhiều mần non văn học mới được khai quật nhở hehe .

   Zì Móm nầy em théc méc là sao cơ quan PaMa Zì đi sơ tán nhiều thế ?Em cũng nhớ không nhầm thì hình như chỉ có 2 đợt chính thôi , lần đầu vào năm 67/68 gì đó và năm 72 . Em còn nhớ lúc đó bà bô em cho 2 chị em ngồi trong hai cái thúng, chèn vầu vô số đồ đạc rùi gánh trên vai đi trên con đê nhập nhoạng tối .Cảm giác tròng chành thú vị vô cùng vì còn chưa biết sợ là gì hehe 
   Hay  tại cơ quan của PaMa zì là quan trọng nên được ưu tiên cho  đi nhiều lần còn dân thường thì chỉ khi nầu ác liệt thật sự mới thông báo ?
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:29

   Zì đi sơtán nhiều đến mức còn không kịp quay về Hà Nội nữa, mà chỉ từ chỗ sơtán nài tới chỗ sơtán khác.

 17. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:28

  @cô Zương

  Nói-chung con Lài Bẹn mới con Chuối Gồng đã nhận ra cái sai của các cỏn rùi.

  Tinhiên để các cô hiểu thêm về GPS, Zì muốn cùng bàn chút.

  (1) GPS tiềnthân là hệthống quânsự tốimật của Quânđội Mẽo, được nghiênkíu fáttriển từ WW2, và sau đó đến 197x thì bắtđầu triểnkhai.

  Như cô Zương nói, bọn Nga và EU cũng muốn có hệthống tươngtự zưng đéo làm được.

 18. #22 by minhhuong on 2011/07/21 - 21:35

  @Chị Thi: Sao em đọc chuyện này kia bảo “trẻ vị thành niên” tuyền đi sơ tán theo trường hết nơi này tới nơi khác cơ mà. Toàn kể chuyện trường cấp 3 từ HN về vùng nào đó. Tất nhiên không đi cùng ôngbà Pô.

 19. #23 by Hoaimien on 2011/07/21 - 21:35

  Cho em hòa tấu cùn Zì vụ giáo dục giứoi tính hiện nay ở Lừa.

  Mời Chi bộ lật sách TN và Xh lớp 5 ra, có những câu hởi kiểu như sau:

  1/ Em nhìn các hình sau và đoán xem đó là thai mấy tháng tuổi (Hỏi bố cháu không biết có trả lời đúng không?)

  2/ Phụ nữ có thai không nên làm gì… Với các câu trả lời đại loại như Khám thai định kỳ 3 tháng một lần, không sinh hoạt tình dục bừa bãi,..không hút chích ma túy. Đai loại giống một bức tranh cổ động thường dán trước nhà hộ sinh đem bê vào SGK trẻ nhỏ.

 20. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:39

  Tiếptục về GPS

  (2) Mụcđích ban-đầu của GPS rất thamvọng hehe, vì nó được triểnkhai trong Cold War, chủyếu là để mần jánđiệp.

  Đạikhái bọn Mẽo muốn biết chínhxác các lãnhtụ Thiênđàng (và các mụctiêu jánđiệp khác) đi chơi đâu, ở đó bâu-lâu, và gặp ai hehe, để fântích và đoán đường đi nước bước của các đốithủ jàhói ý.

  Ngoài ra bỏn còn kỳvọng có-thể bụp chết bấtcứ một mụctiêu ziđộng nầu (tỉ-như tên-lửa chiếnlược) tại bấtcứ đâu bỏn muốn.

  Hehe thế zưng GPS vửa hoạtđộng túctắc được vài năm thì Cold War kếtthúc, các thamvọng của Mẽo về hệthống thôngtin thôngminh nài fá mẹ sản.

  Tận 199x thì GPS hoànthiện, và bọn Mẽo đéo biết zùng để mần jì nữa hehe.

  Bỏ đi thì tiếc, thế là bỏn đành zânsựhóa GPS.

 21. #26 by Danchimviet on 2011/07/21 - 21:40

  Địt mẹ mất công gõ toét mắt bị nó nuốt mẹ cồng, anh thử phát

 22. #28 by tieuthithi on 2011/07/21 - 21:40

  @ Điêu : Đi sơ tán theo trường thì chỉ chắc là trong thành phố thôi , và áp dụng với con em cán bộ nhà nước . Chứ con nông dân thì bố mẹ tự lo làm gì được hưởng chế độ đó 

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:59

   Nôngzân venđô như Ngã Tư Sở, Vĩnh Tuy, Văn Điển.. cũng sơtán bỏ mẹ ra em ạ

 23. #30 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 21:43

  Bỏ mẹ rầu. Anh Quảng Nổ đã tham gia thì nhẽ Quán Bựa tan tàn đến đit.

  Làm thế đéo nầu bây giờ?

  P/S: Mụ Thối hehe khắm đéo chịu được. Dìm hàng giả thù phỏng? Hehe, no star.

  Hôm nầu rảnh biên phần “Giời Nga Sô xanh thắm”, sợ đéo!

 24. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:44

  Tiếptục về GPS

  (3) Bi-jờ thì bọn Mẽo cho xài GPS gần như miễnfí. Zưng Zì đoán chỉ vài năm nữa thôi, khi các cô zùng trànlan hehe và quen mui, thì đéo có chiện đó nữa.

  Các xe-hơi xịn bi-jờ thì mặcđịnh đã có sẵn GPS, nối vầu monitor trước ghế lái, để mần jì thì chưa biết. Miễnfí nên cứ lắp đã hehe.

 25. #32 by tieuthithi on 2011/07/21 - 21:48

  Cái lốc Zì đưa linh trống trơn làm gì có gì đâu ?

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:57

   Zì biết đâu hehe. Đó là lốc của con vầu zọa Zì đấy.

 26. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 21:54

  Tiếptục về GPS

  (4) Ở châu Á bọn Nhựt & Sing xài GPS rất sớm, quãng cuối 199x.

  Zì đã vôcùng thánfục khi thấy sân golf ở Sinh có lắp GPS cho từng xe cart (200x, x<3), mà độ chínhxác tới vài chục fân. Kinhhoàng.

  Sau đó các xe taxi ở Sing và các thànhfố nhớn Nhựt đều lắp mấy cái món GPS nài.

  Các cô nên nhớ, thiếtbị GPS gốc không chỉ gồm 1 con chip như cô nầu đó nói, mà nó là cả một cục khá to. Bọn chếtạo xe-hơi nối cái nài mới một cái computer tíhon có monitor, thế là thành ra “Con GPS” hehe.

  Thôi mời các cô bàn tiếp, Zì chán mẹ gùi.

 27. #35 by Danchimviet on 2011/07/21 - 21:56

  Còn một chi tiết con Zì chưa nói (or chưa biết) là bọn Nga ngố và Âu châu cũng có một hệ thống GPS tương tự zưng đéo dân sự hóa. 

 28. #37 by budifa on 2011/07/21 - 22:00

  Há há chết cha lão BOM rùi, đã bị HVB đưa vầu sổ đen vì cái tội bam, nhẽ bị tống giam đến nơi. Đáng đời lão jà-hói chiên bỏ-tù người khác.

  Dưng tôi kiến-nghị hông giam lão làm gì tốn cơm, chỉ cần nhét cục GPS vầu âm-hộ, trốn thế đéo, há há

 29. #38 by Hoaimien on 2011/07/21 - 22:02

  Em cho Zì xin cái minhhọa nầu hehe@ Zì
  Em đã suýt ngất khi thằng nhóc nhà em trong bữa ăn thông báo. Hôm nay cô giáo hỏi một câu mà cả lớp ko ai trả lời được mỗi con trả lời được.
  Em hỏi nhóc, cô hỏi gì? Nó trả lời Cô hỏi “Phụ nữ có thai 3 tháng không nên làm gì?”. Thế con trả lời sao? Em hỏi. Nó bảo nó trả lời theo phần in dậm trong sách. May nó là nhóc “hiền và ngoan” thật không phải như Zì khi 5 tuổi không có em ngất thật mất…
  Chả tìm thấy cuốn SgK đó đâu để chụp hình minh họa, thôi thì gửi đường link cái giáo án mà GV tiêu học soạn sẵn nè.

  http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5795714

 30. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:03

  Nói về sơtán thời Nội Chiến

  (1) Có 2 loại sơtán. Loại 1 là theo cơquan nhànước (như Zì, được tàitrợ gần 100%). Loại 2 là tự sơtán.

  Nhà cô nầu không thuộc cơquan nhớn, hoặc tệ hơn nữa là không mần cho Quốczoanh, thì thuộc loại 2, fải tự sơtán.

 31. #40 by CầmThi on 2011/07/21 - 22:05

  Hùi sơ tán 72, em thấy ở Hn , trường Ma em ( cấp 2 phổ thông ) có đi đâu đâu. HS thì đi theo cơ quan bố mẹ mà . Hình như chỉ có các trường chuyên nghiệp như Nhạc viện chỗ Pa em là đưa học sinh đi theo thui.
  Hùi đó bé quá nên em đi theo NV lên rừng , chỉ chơi và học đàn vớ vẩn nên thấy khoái, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ thỉnh thoảng nhớ Ma và chị gái thui. Mà hùi đó cũng bắt đầu tò mò khi thấy các cô chú, anh chị lớn đi vào rừng hôn nhau nha…hi hi
  Lúc nhỏ nhỏ ( cấp 1 ) thì cũng hay vô thư viện trường Ma đọc đủ thứ trên đời, xem các loại hình…như kiểu TT xem…nhưng ko hề có khái niệm ngượng ngùng hay xấu hổ gì dù đã biết nó là cái gì…he he.
   

 32. #41 by minhhuong on 2011/07/21 - 22:05

  Các xe-hơi xịn bi-jờ thì mặcđịnh đã có sẵn GPS, nối vầu monitor trước ghế lái, để mần jì thì chưa biết. Miễnfí nên cứ lắp đã hehe.@ TT

  —————–

  Tới smartphone còn đảm bảo là cái nào mới xuất hiện chả luôn sẵn 1 puce GPS, nữa là xe hơi hạng sang hả trời 

  Cái máy ảnh quèn vớ vỉn của em còn có nữa là há há

   

  Lần đầu tiên em xem giới thiệu nguồn gốc GPS quân sự Mẽo bla bla là tầm… cách đây gần chục năm (xem TV). Tại thời thởi rộ lên fong trào sắm cục navigation GPS cho ô tô.

   

  Tại vì giọng nói trong các navigation GPS toàn là giọng nữ, nên thời đó có 1 câu đố như thế này:

  Ai là người fụ nữ duy nhất trên thế giới này có khả năng làm cho đàn ông nghe theo sự chỉ đường của cô ta?

  (Bọn giai Tây thông thường mặc định là rất khó chịu khi vợ (gf) chỉ huy dọc đường mà Hehehehehe) 

 33. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:07

  Tiếptục về sơtán thời Nội Chiến

  (2) Rất lạ là các con chất-nghệ Hànội lại thường không thuộc một sở-mỏ nhớn nầu cả, nên bọn nài fải tự sơtán thôi.

  Thế nên nhiều con tiếc xiền đéo đi đâu hết, cứ ở Hànội. Và thế là Fan Vũ biên được Hà Nụi Fố, còn Trần Zần mới Lê Đạt thì có cái thú ăn fở zưới bom hehe.

 34. #43 by Danchimviet on 2011/07/21 - 22:07

  Anh đã dùng GPS ở Lừa thời 199x(x>6) dưng độ chính xác dư puồi. Sau này được biết lí do là bọn Mẽo nó cố tình làm sai lệch đối với các terminal dân sự or some specific area. Sau này trò bẩn tưởi đó được zỡ bỏ. Đó là lí do các Lừa thấy độ chính xác của GPS ngày nay là khá tốt

 35. #44 by trungduong on 2011/07/21 - 22:10

  Cái vị cãi nhau Linux / Windows. Ai thích gì thì bảo vệ đấy.

  Đúng ra thì Linux rất tốt, vững vàng sau hơn 30 năm từ UNIX và phần lớn miễn phí thật nhưng có quá nhiều distro, theo được mệt hơi lắm. Phần lỗi lớn là do community development nên device drivers hơi mệt, ngoại trừ như RedHat Enterprise hoặc SuSE. Trên server thì tùy theo hãng lớn nhỏ thế nào. Nếu như ngoại đạo Unix/Linux thì ít khi người ta chọn Linux vì không biết phải làm sao.

  Được cái là những phần về File System top notch vì từ những hãng lớn như HP/IBM etc mà ra và thường develoment tools (programming languages, DB etc) miễn phí. Chỗ nào serious business như Yahoo, Google và cần grid/cloud computing/clustering thì họ đi Linux. Và cũng vì Linux mở nên các hãng thật lớn viết code thêm và bỏ đi những gì không cần thiết.

  Nhưng các vị biết thêm là hiện tại các phần embedded OS đều là Linux cả vài ngay như Apple iOS, Android, Symbian là Linux based core kernel. Windows không thể làm nhỏ lại vì monolithic kernel. Windows Mobile gần như không có. Đó là tương lai đấy.

  Desktop dùng Kubuntu là tốt nhất và Linux virus ít khi bị dính phải vì phần đông chẳng mấy khi “run as root”. Windows 7 bắt đầu mimic phần này. Windows Server vẫn còn cao chỉ vì từ desktop interface qua đến server không khác nhau. Cái mệt của Unix/Linux là phải gõ. Được cái rất flexible và phần logging rất dồi dào cho debugging.

  Đọc error code của Windows như mò kim vì interface không có trình bầy phần đó. Chẳng hạn như partition C: Volume ID là gì không biết, phải mò và mò.

 36. #45 by CầmThi on 2011/07/21 - 22:12

  @ TT  “kèn khủng ” :

  Hội nhà văn, nhà thơ thì em hông bit chứ nhạc sĩ thì đưa gia đình đi theo “Trường âm nhạc Việt Nam ” rất nhìu  TT ạ .

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:24

   Đấy là Pa em mần ở nhạcviện hehe, chứ bọn thisĩ thối mồm thì chẳng đi đâu hết.

 37. #47 by Danchimviet on 2011/07/21 - 22:16

  Zì đã vôcùng thánfục khi thấy sân golf ở Sinh có lắp GPS cho từng xe cart (200x, x<3), mà độ chínhxác tới vài chục fân. Kinhhoàng. @Zì mọi


  Có puồi ấy mà độ chính xác vài chục phân thời 200x (x<3) kể cả thời nay độ chính xác cũng phải tính bằng mét. Một chi tiết nữa là các GPS terminal chỉ thu tín hiệu từ vệ tinh (chứ không phẩy cả phát dư con Zì nổ) dựa trên nội dung thông tin về thời gian mà nó thu được từ các ông vệ tinh. Chỉ cần bọn Mẽo nó cho tí offset vào là mần các ông terminal tính sai mẹ rồi
 38. #48 by trungduong on 2011/07/21 - 22:27

  Cô Hương,

  Cái cục vớ vẩn ấy là do hãng. Chắc giọng phụ nữ ngọt hơn nên làm như thế. Hầu như hệ thống nào auto voice recognition đều dùng giọng nữ.

  Trung Tướng,

  Có hai kênh dân sự và quân sự hẳn hòi bác ạ. Dùng qua mới biết đấy. Cái cục đấy chỉ quân đội USA mới có và dùng frequencies hopping / encrypted data chính là để đánh bom. Bây giờ thì laser guided missiles/bombs định vị. Dùng laser thêm để cho con mắt thần thấy vị trí cuối và nhào vào. Mấy cái drones đánh Irak/Afghanistan như thế cả. Và đó là lý do Nga và EU cùng muốn vì thời mới quân sự cần chính xác, ít đổ máu cho dân.

  Kênh dân sự offset 5m.

 39. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:28

  Tiếptục về sơtán thời Nội Chiến

  (3) Zì có một ông bác mần nghệ thợ-bạc (nghề cực hiếm thời thởi, và gần như thấtnghiệp hehe) nhà fố Khâm Thiên, tấtnhiên đéo thuộc biênchế cơquan nầu.

  Suốt hai đợt bôm của Mẽo (196x-197x), y ỷ hầu-như đéo sơtán đâu hết, vì y ỷ quá đông con, và nghèo.

  Sau zững trận bôm, y ỷ lại chạy loăngquăng ra fố, coi có ai bị văng jì ra đường không thì nhặt về.

  Zù thời thởi Lừa Bắc nghèo vãi mả, zưng thithoảng bác Zì cũng nhặt được tíđỉnh. Như nồiniêu, jườngchõng, áoquần..

  Tới cuối 1972, janghồ đồn fố Khâm Thiên sẽ bị B52 rải-thảm (thực-ra bọn Mẽo chủđộng báo tin nài cho Bê Xê Tê, zưng Bê Xê Tê đéo thôngbáo chínhthức ra zânchúng). Tin đồn đến trước vụ bôm Khâm Thiên cả tháng.

  Bác Zì mới hoảng, cho hai đứa con nhớn đi theo họhàng đến nơi sơtán xa, trong đó 1 đứa theo nhà Zì xuống Hải Fồng, bọn còn lại theo bác-gái sang ở tạm nhà zân bên Đông Anh (ở nhờ, hoàntoàn không fải người quen).

  Còn bác-jai thì hehe, quyết bám-trụ.

  Chờ cả tháng đéo thấy B52 tẩn Khâm Thiên, y ỷ mới định sang Đông Anh đón vợ-con về (đi bộ, chứ làm đéo jì có xe cho 5-6 người).

  Hehe chưa kịp đi thì Mẽo bôm Khâm Thiên.

  Thế mà bác Zì cũng đéo tèo.

  Y ỷ kể, sau đêm Khâm Thiên bị bôm, y ỷ ra fố thấy cả vạt fố fía Nam trắngtrơn luôn (nhà y ỷ fía Bắc), Lừa ôm nhau khóc quá jời. Thế mà y ỷ vưỡn còn kịp nhặt được một ông quạt-bàn hehe.

 40. #50 by minhhuong on 2011/07/21 - 22:32

  kể cả thời nay độ chính xác cũng phải tính bằng mét @ Đàn Chim Vịt

  ——————

  Confirm luôn , hôm trước chụp ảnh ở Nhà hát Nhớn HN, ra quả ảnh nó báo là …. Vĩnh Phúc, a ha, a ha, a ha ha 

 41. #51 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 22:33

  Tới cuối 1972, janghồ đồn fố Khâm Thiên sẽ bị B52 rải-thảm (thực-ra bọn Mẽo chủđộng báo tin nài cho Bê Xê Tê, zưng Bê Xê Tê đéo thôngbáo chínhthức ra zânchúng). Tin đồn đến trước vụ bôm Khâm Thiên cả tháng. @Mụ Thối

  Mụ Thối nói rõ hộ chiện nài nhát. Có bằng cớ nầu cho chiện nài không mụ?

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:37

   Janghồ đồn không là bằngcớ hay sâu? Hỏi jàhói thì rõ.

 42. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:35

  Tiếptục về sơtán thời Nội Chiến

  (4) Đi sơtán theo Cơquan thì cũng đéo fải được ôtô chở đi, mà các lãnhtụ chỉ nói địađiểm đến, rùi nhânzân tự kéo nhau tới. Ôtô chỉ chở vài thứ quantrọng của Cơquan và lãnhtụ. Nếu thân mới lãnhtụ, thì các cô có-thể nhờvả bỏn chở hộ zững thứ đồ quá nặng.

  Nhà Zì thời thởi có một ông xe-đạp mác Thống Nhất, Pa fải đi 3 lần mới chở được cả nhà và 1 cái thùng gỗ chứa tuyềnbộ jasản tới nơi sơtán.

  Sau nài Ma mua thêm được một ông Fượng Hoàng Tầu, thế là cả nhà chỉ đi 1 chuyến là xong.

 43. #54 by nhất on 2011/07/21 - 22:35

  Điêu
  Có thể em dùng GPS lần cuối ở Vĩnh phúc, rồi tắt . Sau đó mang đi chụp ở đâu nó cũng báo là chụp ở địa điểm cuối cùng trước khi tắt GPS. Anh đoán thế, nhưng anh đoán có bao giờ sai.
   

 44. #55 by nhất on 2011/07/21 - 22:42

  Trung tướng cho biết : hồi sơ tán đợt 1 (6x )Mẽo có oánh HN đéo đâu mà cũng phải đi sơ tán hả. Hay có oánh mà anh không biết?

 45. #57 by tieuthithi on 2011/07/21 - 22:42

  Zì và all cho em hỏi : em muốn dùng thiết bị để kiểm tra và đếm xe ra vào cổng từ xa thì dùng loại gì ? Em mù tịt nên tư vấn cụ tỉ vầu nhá , cám ơn trước hehe 

 46. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:43

  Tiếptục về sơtán thời Nội Chiến

  (5) Còn đi sơtán không theo Cơquan thì sâu?

  Thì cứ thế là đi. Nhà ít con thì chở trên xe-đạp, nhà đông con (như bác Zì fố Khâm Thiên) thì cứ lếchthếch bám nhau cuốc-bộ.

  Muốn đến chỗ nầu thì đến. Tấtnhiên fải tránh xa khu có bộđội nhế chứ không fiền lắm (bị nghi là jánđiệp).

  Zân nôngthôn thời thởi rất tốt. Zân thànhfố cứ đi, gặp nhà ai vầu xin trọ cũng được. Tấtnhiên miễnfí 100%. Thậmchí còn được họ cho chút khoai chút sắn để ăn trước khi ổnđịnh côngviệc.

  Nhà Zì có lần sơtán ở Nam Định, đi lạc đường thế mẹ nầu mà đêm rùi vưỡn cách cơquan cả mấy chục câysố. Thế là gặp một jađình lái-đò, họ mời cả nhà Zì vầu nhà họ, cho mượn một cái jường ngay jữa jan chính, rùi nấu cơm gạo mới cho ăn, lại bổ cả một trái mít mật to-bự để chén đétxe nữa.

  Nói-chung là thời thởi Lừa sống tìnhcảm và tráchnhiệm.

 47. #59 by nhất on 2011/07/21 - 22:48

  trungduong

  Cách đây 32 phút

  Cái vị cãi nhau Linux / Windows. Ai thích gì thì bảo vệ đấy.

  Đúng ra thì Linux rất tốt, vững vàng sau hơn 30 năm từ UNIX và phần lớn miễn phí thật nhưng có quá nhiều distro, theo được mệt hơi lắm. Phần lỗi lớn là do community development nên device drivers hơi mệt, ngoại trừ như RedHat Enterprise hoặc SuSE.

  Không chính xác lắm, bây giờ linux ( slackware) nhận phần cứng cực tốt, hơn cả windows XP , và tất nhiên hơn cả Win 7. Anh cài win xp xong lại phải đi tìm driver cho laptop (thinkpad t43), cài slackware 1 phát xong ngay , driver có sẵn luôn, và  không phải boot lên xuống vài lần như Windows.

 48. #60 by Cu on 2011/07/21 - 22:51

  Nhà Bựa hay nhỉ. Đi sơ tán lại xuống Hải Fông. Cu tưởng đi sơ tán phải về vùng nông thôn , rừng núi chứ vì Fồng cũng bị Mẽo bom bỏ bà ra ý chứ.
  Cu nhớ hồi đó nhà Cu sơ tán về Mỹ Đức-Hà Tây , hồi hổi Mỹ Đức còn nhiều núi vô vàn nên sơ tán về đó an toàn tuyệt đối.Nhà tuyền đàn bà và trẻ con đi sơ tán. Còn ông già thì đang tháp tùng ban Thọ Lê Đức đi mần đàm phán Paris.

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:53

   Nôngthôn Fồng con mặt ./ ạ. Fồng thời thởi nôngthôn là chính, thànhthị chưa tới 10%.

 49. #62 by tieuthithi on 2011/07/21 - 22:51

  @Nhất : năm 67 thì ở ngay chỗ làng chị cũng có người chết, ko phải vì bom Mỹ mà  vì một quả tên lửa . Nghe nói là của Mỹ phóng vào mục tiêu nhưng bị quân ta cắt tín hiệu  dẫn đường sao đó lên rơiđúng vào chỗ đang gặt lúa  mần hơn chục ông bà Lừa người cùng xóm chết tốt . Chả biết thực hư ra sao .  

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:54

   Tên-lửa của bộđội Ông Cụ đó em. Làm jì có tên-lửa Mẽo fóng từ bể vầu được tận Hà Nụi.

 50. #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 22:51

  Thôi Zì xuống đường. Lảmnhảm fát thầnquynh mới bọn cụt tai lòi rom nài.

  Em Thi Còi chờ con Chuối Gồng chiênviên GPS cỏn vầu cỏn jảnhời hehe. Nếu cỏn không jả được thì mai Zì jả.