The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by budifa on 2011/07/21 - 11:53

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 2: Dậy-thì

   

  Nguồn sinh-lực căng-tràn sức trẻ ban-đầu được BOM chuyển-hóa vầu dững trận-chiến-trẻ-con-mới-nhớn giữa các quân-khu, đầy dững gạch-củ-đậu mới côn-nhị-khúc mới tay-bo mới gì gì đéo nhớ. Nhẽ chàng cũng muốn đưa dững chiến-tích hào-hùng đó lọt mắt anh Nổ, một tay-chơi khét-tiếng thời thởi, dưng rất tiếc đéo ăn-thua.

   

  Dưng dường-như điều-đó là đéo đủ tiêu hết nguồn năng-lượng dồi-dào của chàng, bằng-chứng là dững cơn co-thắt rùng-mình trong đêm để rùi sáng ra thấy quả quần-đùi may bằng vải bao gạo đầy vệt loang-lổ loang-lổ. Quần-chúng gọi đây là hiện-tượng hehe “chim than-thở”. Hiện-tượng nầy đã được thi-vị-hóa qua dững câu-thơ

   

  Thơ hay ở chỗ bất-ngờ

  Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình

   

  hoặc

   

  Người mà đến thế thì thôi

  Đéo mộng-tinh phí một đời phồn-hoa

   

  Để giải-quyết chiện nầy, BOM lọ-mọ tìm sư-fụ. Được chỉ-dậy kỹ-càng, chàng bắt-đầu thực-hiện dững fi-vụ ngắm-trăng-sóc-lọ, vửa mần vửa ngâm câu-thơ nủi-tiếng “đầu súng trăng treo”. Chàng luyện thạo đến mức sau có-thể bắn rơi thạch-sùng trên trần-nhà.

   

  Và chính dững giải-nghiệm thời trổ-mã nầy đã giúp chàng biên bài “Thủ-dâm luận” bất-hủ.

   

  (Dừng bốt, câu còm hộ lão BOM, khà khà)

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 13:47

   Con nài mượn thơ của ai thì nhớ ghi nguồn vầu. Có fải của Chùa đéo đâu mà cứ thích zùng là zùng.

   Zì ghét nhất con Fọt Fẹt cũng vì cái trò “của người fúc ta” nài.

 2. #3 by Bố on 2011/07/21 - 12:04

  Hố hố, tộ sư cu Fa (có vợ là chị dậu) ! cu đáng làm sư phụ con lợn hoàng mọi về nổ, bựa…

  Hay !
  con dái ghẻ, con chạn- những đứa hay đố kỵ, cạnh tranh với anh cũng đáng khen…

  Tiếp đê !

  con tế, con thầy 9 và các on khác đâu ? ngoi lên mà ùng oàng cho thiên hạ lé mắt cái coi !

  em điêu tham luộn về nạn họp hay ! anh khen (hố hố, anh cứ khen cho em tức điên lên đấy)

 3. #4 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 12:40

  1. Thiết bị GPS và cách truyền tải

  Quản lý, giám sát phương tiện vận tải là xây dựng một hệ thống ứng dụng công nghệ định vị qua vệ tinh (GPS); kết nối và truyền tải thông tin qua hệ thống mạng viễn thông di động GSM/GPRS/3G và GIS (Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý hay còn gọi là bản đồ số); xử lý, hiển thị, quản lý dữ liệu thông tin trên phần mềm hoạt động trực tuyến, giúp giám sát phương tiện vận tải từ xa theo thời gian thực.

 4. #5 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 12:45

  Máy tính nhúng hay còn gọi là hộp đen, đặt trên xe sử dụng công nghệ GPS truyền tín hiệu qua mạng di động về trung tâm dữ liệu là hệ thống máy chủ với các ứng dụng cho phép chiết xuất các báo cáo cần thiết.

  Máy tính nhúng là bộ cảm biến được cài đặt phần mềm nhúng báo thông số xe theo nhu cầu từ tắt/mở động cơ, đóng/mở cửa, tắt/mở điều hoà, tắt/mở đèn xi-nhan (signal), vận tốc xe, vận tốc vòng quay động cơ, mức nhiên liệu, mức ắc quy, mức nước làm mát động cơ… Máy tính nhúng còn có thể gắn với các thiết bị ngoại vi như camera quan sát, máy đọc mã vạch (rất tiện khi giao nhận hàng hoá), máy bán lẻ POS (Point of Sale), máy in (in biên lai, hoá đơn…). Mỗi cảm biến hay thiết bị ngoại vi thêm vào đều do yêu cầu của giải pháp.

 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 13:20

  Zì đang chổng mông đong xiền, zưng vưỡn hông quên một lũ Simacai Cụt Tai các cô đang há mõm chờ hehe.

  @con Ảnh Chín, con Chuối Sài Gồng, con Lài Mồm Bẹn.

  Zì xin-lỗi vì hôm-qua typing vội, zùng mẹ “GPRS” (chữ của con Lài) thay cho “GPS” hehe khiến các cô chưởi nhau như chó.

  Thiếtbị GPS về nguyêntắc thì chỉ có chứcnăng kếtnối mới vệtinh trên Jời và làm một việc rất jảnzị là thôngbáo vịtrí (Latitude/Longitude) của vật lắp thiếtbị đó cho trungtâm ở somewhere trên Jời hehe.

  Zưng ở Lừa các cô thì bỏn tíchhợp cái nài trong một cái gọi là thiếtbị kiểmsoát hànhtrình, và gán mẹ cho nó cái tên là “Thiếtbị GPS”. Hehe đúng là Lừa.

  Cái cục kiểmsoát hànhtrình kia chỉ sửzụng zịchvụ GPS trong một hoạtđộng rất nhỏ là xácđịnh vịtrí của fươngtiện (ở đây đang nói xe-hơi). Còn côngviệc chính của nó là lấy zữliệu từ “hộp-đen” (là jì thì Zì biết đéo hehe) của xe-hơi rùi gởi tới phone của bọn sếp quảnlý thôngqua zịchvụ vôtuyến viễnthông bìnhthường (GSM, GPRS, 3G, 5G, 7G hehe Zì biết đéo) như một con máy nhắn-tin tựđộng.

  Địt mẹ các cô ngu thế nài mà cũng zám cãi Zì à?

 6. #7 by kochumbenim09 on 2011/07/21 - 13:28

  ơ con Bố đi câu em Rốt về đấy rồi à..câu xong ẻm chưa con kia ..vào bá cáo cái đi thầy xem nào…. thầy giờ đang làm ban giám thị…chiện biên về con zì ./ thầy biên cách này ba niên chưa…cái bài đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma ý…

  @pha ./ to

  bằng-chứng là dững cơn co-thắt rùng-mình trong đêm để rùi sáng ra thấy quả quần-đùi may bằng vải bao gạo đầy vệt loang-lổ loang-lổ

  ơ cái con này …mài phải cho thêm hình ảnh cái quần đùi rơi xuống sàn vỡ tan tành từng mảnh(*) cho nó văng bựa ra nhế

  (*) quần dính tinh dịch sau khi khô thì cứng như tấm bánh đa mỏng ..rơi nhẹ phát có thể vỡ.

  …mà mài đương chống thấm nhà dột  thế vưỡn ngồi đây biên dị chiện được cơ à…con ./ khắm..tối mưa phát ngập hết trong như ngoài giừ..

  @DG

  (Địt mẹ dừng câu còm, hẽ hẽ)

  con dái ghẻ dật míc mà biên không xong thầy úp ./ con phò non vào mặt…mà mài biên gì thì biên ….trong dị chiện mà không có zặn ra đẫn thơ bựa nào là thầy lại úp ./ con phò non vào mặt.

  @ trạn mới trật bao quy đầu

  Năm 9 tuổi đã thuộc hết bảng chữ cái, 10 tuổi thuộc bảng cửu chương

   ddmc con nài …9 tuổi là biết dong hàng cho khách dồi..10 tuổi là đã chung tiền mở động phò dồi …học hành jì cái con zì./ to này….học hành jì…..cũng biết bịa à….

  chúng bai cứ đè thằng zì bựa ra rồi chọc cu vào đít nó cho thầy…trong này trước còn có con ./ thổ nào thầy quên mẹ tên nó rồi..ddmc con chan_phơ từ bung lích ra văng bựa nuột nà…dcm giừ cỏn đi đâu mẹ rồi…

 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 13:35

  Địt mẹ cái mà con Chuối mới con Lài nói là zững cái hộp (mầu trắng hehe) của Tầu trong có lỗ lắp Sim Điệnthoại để gắn vầu ôtô. Cái cải bán bên Thâm Trấn chừng 450K Cụ, về Lừa thì bọn Chuối chắc fải nã tầm 2 trẹo Cụ fỏng?

  Lúc nầu Zì rảnh Zì chụp-hình các cô coi. Có cả thiếtbị nghe-trộm nữa. Cũng gần như cái “GPS” kia zưng nhỏ hơn chút, já cũng rẻ hơn chút, tầm 300K Cụ. Càng nhỏ thì já càng mắc hehe. Cái nài lắp ở zưới đệm ghế sau xe-hơi.

  Hehe bọn jai lừa nầu tínhkhí bầntiện thì lắp vầu xe của vợ. Khi nầu muốn nghe coi vợ có tỉn nhau (hoặc tâmsự) mới ai trên xe không thì cứ việc zùng phone bấm số phone của thiếtbị (Sim gắn trỏng), sẽ nghe rõ chiện trong xe như có microphone.

  Nếu thêm chút xiền, cái thiếtbị nghe-trộm đó sẽ được gắn cả GPS hehe, để thằng jai bửn biết vợ chỗ nầu mà đến đập vỡ mõm ẻm.

 8. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/21 - 13:55

  He he. Cái con củ quặc nầu ở dưới dám dìm hàng anh về IT đó? Bẩu anh dân mần sốp mà ti toe về quản trị mạng à? Địt mẹ con nầy hơi bị nguôn đới. He he.

  Anh thật là từ lúc ra trường đến giờ anh tuyền mần trái ngành nghề, kể cả bi chừ. Một đống bằng-cấp-to-nhỏ-các kiểu về IT nếu lồng kiếng treo còn đông hơn huân huy chương treo vách đất của các cựu-chiếng-binh.

  Tự nhận dân chong nghề thì vầu nổ anh hóng xem. Địt mẹ nhớ nổ cho suông đấy, anh mà nghe đéo thông thì he he cứt ngập mặt nghen cu.

  Lúc đó anh mới bước chân vầu Unix / Linux nên ngu ngơ là đúng. Địt mẹ con nầy dám cãi anh vụ các tập đoàn lớn đương vận hành unix / linux à? Lại còn gúc lấy số liệu bật anh à? Biết con cặc gì mà ti toe hử?

  Anh chính là nguồn đây. Không tin anh thì ăn lồn ăn lồn.

 9. #10 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 14:00

  Địt bà con Zì đéo biết gì về GPS mà cũng nổ như dắm xịt.

  Black box GPS thực ra là 1 máy tính và thiết bị thu tín hiệu GPS từ vệ tinh. Sau khi thu tín hiệu xác định tọa độ từ vệ tinh, máy tính này sẽ tính toán và so sánh với bản đồ địa lý GIS để xác định vị trí, vận tốc của phương tiện được gắn thiết bị GPS.
  Trước đây, dữ liệu từ blackbox sẽ được chuyển đến máy tính Trung tâm theo thời gian đã định (ví dụ là vào cuối ngày làm việc) bằng sóng radio UHF bằng một thiết bị trung gian.
  Quy trình: Blackbox –> thiết bị trung gian —> máy tính điều khiển trung tâm —> in báo cáo thống kê.
  Hiện nay, blackbox GPS được tích hợp 1 sim điện thoại di động giúp truyền tải dữ liệu về máy tính điều khiển trung tâm theo dạng GSM/GPRS/3G, trong đó:
  * GSM: chuyển dữ liệu bằng tin nhắn
  * GPRS: chuyển dữ liệu liên tục với dung lượng nhỏ
  * 3G: chuyển dữ liệu liên tục với dung lượng cực lớn
  Máy tính điều khiển trung tâm nhận được tín hiệu báo về sẽ truy xuất dữ liệu lên giao diện website cho người sử dụng truy cập theo dõi với ID và pass được cấp khi sử dụng dịch vụ.

 10. #11 by cuchuoiSG on 2011/07/21 - 14:01

  (Tiếp theo…)

  Máy tính điều khiển trung tâm nhận được tín hiệu báo về sẽ truy xuất dữ liệu lên giao diện website cho người sử dụng truy cập theo dõi với ID và pass được cấp khi sử dụng dịch vụ.
  Toàn bộ thiết bị GPS hiện nay tại Việt Nam đều được đặt hàng sản xuất ở nước ngoài bởi các Công ty Mỹ, Úc, Đức…
  Việc tích hợp GPS với các thiết bị khác để quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng đã được thực hiện ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới như HongKong, Bồ Đào Nha, Bra-xin, Anh, Mỹ…
  Thu tín hiệu vệ tinh bằng thiết bị GPS hiện nay hoàn toàn miễn phí. Các nhà cung cấp thiết bị GPS thu phí dịch vụ từ việc cung cấp server, giao diện quản lý trực tuyến từ website, phí bản quyền bản đồ (Vietmap hiện nay đang cung cấp bản đồ chính xác nhất cho dịch vụ này).

 11. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/21 - 14:35

  Thay mặt cấp Ủy, anh có nhời phê bình đồng chí con Zì tội hóng hớt mà dám đặt lên bàn nghị sự của chi bộ. Đề nghị đồng chí cầu thị và nghiêm túc hơn nữa, tránh lộng ngôn trong phát biểu.
  Địt con mẹ đồng chí. He he.

  Vụ gắng GPS vầu xe thì các hãng vận tải bên nầy xài đầy. Nhất là các công ty phụ trách an ninh, tỉ dư Chubb. Trên các xe thâu tiền của bỏn gắn đủ các kiểu GPS, camera. Loại bắt sóng từ satellite hẳn hòi. Các hãng vận tải khác(tỉ dư CDM Logistics chuyên giao nhận diệu-bia, thuốc-lá cho hệ thống siêu thị Woolworths), xe bồn chở xăng-dầu và xe chở biêu fẩm của OZ Posts đều được trang bị loại GPS định vị dư trên.

  Anh đéo rõ có vụ báo mức xăng, nhiệt độ xe, số lần đóng cửa hay ko dưng định vị thì sure. Thiết bị đó đắt phết. Đéo gì bèo nhèo dư con Zì nổ.

  Mấy thằng đệ anh mần chong các hãng trên có lần kể nên anh hóng hớt biết tí. Giả tỉ xe đang bon bon mà dừng đột ngột tầm 30 mins giở lên thì sure là phú-lít có mặt ngai. Mần gì ư? Anh biết đéo đâu. He he.

 12. #13 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 14:36

  @ Dị Triện

  Lưu lạc giời tây.

   

  Nhằm năm 18 tuổi, giữa lúc đương miệt mài hiến dâng tinh lực cho dững trò xóc lọ, quay tay, Hoàng bỗng nhận được ân sủng tót vời của Triều đình. Hoàng được đài thọ cho 1 chuyến xuất dương học tập dài năm mà ngày nay gọi “học bổng du học tuyền phần”.

  Ân sủng trên đến mới Hoàng chẳng bởi tài năng kiệt xuất, chẳng bởi đạo đức hơn người hay công lao tót vời của gia tộc. Chỉ giản đơn Hoàng được  Nổ thiếu gia con nhà Đại tướng ghi ơn do đã chịu thay 108 nhát búng chim của giang hồ cỏ xứ Phồng trong 1 chuyến hộ tống Nổ thiếu gia xuống cảng Phồng ăn trộm ốc vít.

  Cũng từ sau trận búng chim kinh hồn đó, chim Hoàng sưng đến mức không thể bình thường giở lại, Hoàng tự an ủi “kèn khủng” – rất tự hào một cách thủ dâm về điều nài – dưng đây cũng là nguyên nhân khiến sau nài Hoàng thù giang hồ cỏ đất Phồng đến xương tủy. Lăn lộn bao năm xuống Phồng mưu cuộc giả thù.

  Nhưng chiện nài ta sẽ nhắc đến sau trong phần “Lập nghiệp”.

   

  (Còn)

 13. #14 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 14:37

  (Tiếp)

   

  Lại nói đến chiện Hoàng nhận được ân sủng của Triều đình. Đây thực sự là cơ hội nhớn cho 1 cuộc đời tăm tối. Hoàng lờ mờ nhận ra ánh sáng cứu rỗi đã chiếu đến mình.

  Ngày lên đường, gia đình tiễn đưa Hoàng trong nước mắt và kỳ vọng. Phụ thân Hoàng – một sư gia mẫn cán – người dạy Hoàng tuyệt kỹ “Dòm mồm” lặng thinh không nói, đặt vào tay con giai 1 túi vải màn và dặn:

  “Sang bển mới được mở ra, nhớ nha, thằng mất dạy!”

   

  Đối mới 1 “thằng mất dạy” vố tính tọc mạch như Hoàng thì việc ôm cái túi vải hành kinh trong người sang tận giời Tây là điều bất khả! Khi đã yên vị trên tàu bay, Hoàng lén mở túi ra. Một tờ giấy pô-luya ghi 4 câu thơ. Nét chữ gân guốc, hiển nhiên là xấu:

  “Con ơi nhớ lấy lời ta,

  Sang Tây con cứ bàn là mà mua.

  Nồi áp-suất chẳng sợ thừa,

  Được dăm ba kiện thì đưa về nhà”

   

  P/s: địt cụ mày, sao không nghe nhời mà mở sớm thế?

   

  Hoàng như người sực tỉnh cơn mê. Quả lời cha già chí lí. Sang Tây không buôn thì làm đéo? Học mà làm lìn gì?

   

  Đời sau có thơ rằng

  “Túi vải màn chứa lời tâm huyết,

  Nghề buôn gian phát tiết từ đây”

   

  Muốn biết chiện buôn gian bán lận nơi giời Tây của Hoàng ra sao, đợi chi bựa biên sẽ rõ.

 14. #15 by budifa on 2011/07/21 - 14:43

  Con nài mượn thơ của ai thì nhớ ghi nguồn vầu @ BOM

   

  Ừa ừa đồng-ý đồng-ý. Dưng mờ tôi cũng đã có bài giới-thiệu ông Bàn-Tải-Cân bên nhà rùi. Tưởng thơ nủi-tiếng dư của BTC hay Du Nguyễn thì cần đéo trích nguồn nhở, hờ hờ. Nhẽ bạn lão nên lão nhảy xồn-xồn dư lồn phẩy lá han hả? há há

   

  Thôi để tiện thì cứ coi mọi thứ tôi biên đéo phẩy của tôi, mà là source unknown, somewhere in the net nhế, hế hế, chứ hông cứ phẩy mò nguồn mất thời-gian bỏ mẹ

 15. #16 by Dragonfly on 2011/07/21 - 14:44


  Há há há cô là bam -mơ hạng nặng.  Vừa xoen xoét mắng mọi người bam hông theo chủ đề của mụ TT blah blah …@ Mít

  ——————
  Anh nhắc con Zì để cỏn nhớ bám sát chủ đề nhà cỏn chứ đây đâu phải nhà anh mà anh phải có chách nhiệm bám đề bài nhể. Anh không hoạc đingj cũng chả gỡ bỏ. Anh thích jì chửi nấy mà em. Hệ Hệ
 16. #17 by Dragonfly on 2011/07/21 - 14:50

  Địt mẹ cái mà con Chuối mới con Lài nói là zững cái hộp (mầu trắng hehe) của Tầu trong có lỗ lắp Sim Điệnthoại để gắn vầu ôtô. Cái cải bán bên Thâm Trấn chừng 450K Cụ, về Lừa thì bọn Chuối chắc fải nã tầm 2 trẹo Cụ fỏng?

  —————–
  Địtmẹ Zì Mọi đã hổng kiến thức thì câm mõm đi đừng đánh bùn sang ao bọn tin tin nó cười cho thối mũi. Một thằng mang tiếng khai sáng mà nhâm giữa GPRS với GPS có đéo jì đâu mà fải đổ tại anh cho đỡ zơ mặt lồn. Đồ hèn. Hệ Hệ
  P/s : Nên nhớ đẳng cấp Bựa viên bây jờ nó khác đéo như hồi cách đây 1/2 năm jở về trước mà Zì Mọi đòi anh hùng xó bếp nha. Địtmẹ đồ cóc nhái nhảy lên làm người. Hệ Hệ
 17. #18 by Dragonfly on 2011/07/21 - 14:57

  Thu tín hiệu vệ tinh bằng thiết bị GPS hiện nay hoàn toàn miễn phí. Các nhà cung cấp thiết bị GPS thu phí dịch vụ từ việc cung cấp server, giao diện quản lý trực tuyến từ website, phí bản quyền bản đồ (Vietmap hiện nay đang cung cấp bản đồ chính xác nhất cho dịch vụ này).@ Chuối

  ——————
  Cô cũng đéo phải giải thích bản chất mà chỉ đưa ra hiện tượng là đủ. Địtmẹ, cô nhầm nhọt 1 chút trong diễn jải là Zì Mọi với ong ve của cỏn bám vào đó như đỉa để fản fáo lấy được. Hệ Hệ
  P/s: Cá nhân anh đánh já cô chiện nài thực tế hơn Zì Mọi( chỉ nổ là tài) 1 boong. Hệ Hệ
  Địtmẹ còn con nầu thích fân tích  P & L về môn nài cứ nổ mái thoải zưng cẩn thận anh đổ cứt ngập đầu như đã làm với Zì Mọi. Hệ Hệ

 18. #19 by Bắp Ngô on 2011/07/21 - 15:15

  Nhằm năm 18 tuổi, giữa lúc đương miệt mài hiến dâng tinh lực cho dững trò xóc lọ, quay tay, Hoàng bỗng nhận được ân sủng tót vời của Triều đình. Hoàng được đài thọ cho 1 chuyến xuất dương học tập dài năm mà ngày nay gọi “học bổng du học tuyền phần”. @ Trần

  ——————

  Há há há, úi giời ơi, 15 tuổi thôi chớ . Đơn giản bởi ngày xửa ngày xửa làm mẹ gì có lớp 9, rồi còn fải đi học sớm cho nó đúng với mác bất hủ chớ hé hé hé

  Và lý do cuối cùng: chàng chả khoe ầm khoe ĩ rằng, 15 tuổi sang Tây, vác theo đôi giầy gì mà vì dại gái mà mất mẹ nó giầy ấy

 19. #20 by Dragonfly on 2011/07/21 - 15:18

  Đến đây con chuối và con Lài sẽ ngu ngơ hỏi, manual là sao?
  Anh nói nốt: manual là muốn xem dữ liệu định vị thì phải lên web của thằng cung cấp dịch vụ vệ tinh cho cái cục GPS đấy mà xem, còn dữ liệu ghi lại định kỳ thông tin về xăng, nhiệt độ … thì chạy xuống xe mà cắm cable hoặc usb mà lấy.@ 69
  ——————–
  Địtmẹ các cô không cần dạy đĩ vén váy. Cô thích anh tống lên cho cô quả Power point a/b presentation về món cô và con Zì mọi chưa bao jờ hiểu cụ tỷ không?. Địtmẹ anh cũng biết con Zì Mọi nó tự xưng là “biết tuốt” để lấy thương hiệu nhưng nổ bậy búa xua như nài là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tương lai của tin tin con em chúng ta. Hệ Hệ
 20. #21 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 15:44

  @Nữ gúc sỹ:

  Vậy à? Nào mỗ có biết đâu, cứ hehe nổ thôi.

  Mới cả con số chỉ mang tính minh họa thôi mà, nhở!

 21. #22 by gialang on 2011/07/21 - 15:50

  Tâm Công thì fải nín thở, mà nín thở thì kiểu đéo jì chả fải ém hơi. Hỏi hehe như buồi. @TT
  TT trả lời cho đàng hoàng giúp nhé, già hỏi ém hơi có cứng bụng không, chứ có phải hỏi có ém hơi hay không đâu. Ém hơi mà không cứng bụng thì khi nghiến răng nó chỉ có tác động trên khu vực mặt cổ thôi, còn nếu cứng bụng nghiến răng thì nó có tác động từ mặt cổ, bụng, xuống đến tận hai dái đấy (giật nhẹ ở hai dái mỗi lần nghiến răng). Già nghĩ là khác nhau và sợ sai mới hỏi kỹ thế chứ. TT trả lời qua loa thế ai học được gì?

 22. #23 by Dom-dom on 2011/07/21 - 16:53

  Học hành kiểu chữ được chữ mất thế này có chết không chứ. Em mà ở Sì Gồng thế nào anh cũng phải truy ra cơ sở đào tạo em thế nào mà chẳng biết gì sất, đến hạn đổi bằng tịch thu luôn, hehe. @ Chuối cả nải SG
  ChuỐi cứ như ở trên trời rơi xuống ấy nhỉ. Lại tinh văn tướng không phải lối nữa.
  Thứ nhất bây giờ chỗ nào cũng dậy hầu như chẳng ra cái gì.Anh 7 anh em con cháu trong nhà vửa rồi gần chục người thi lấy bằng mà chỉ được học nhõn thực hành. Không tên nào học được lấy 1 giờ LT. Kiểm tra LT, tên nào tự học được thì học, ko thì nộp tiền chống trượt sẽ có người chỉ tận nơi. Biết là học vậy rất nguy hiểm, nhưng họ chỉ dạy thế thôi, vì đa số bọn học cũng chỉ thích vậy.

  Thực hành học trong bãi vớ vẩn vài buổi, ra đường vài buổi, học buổi nào trả thêm tiền buổi ấy. Đến gần lúc thi mới được chạy xe chíp mọt vài vòng. Khi thi thì đút tiền để chọn cái xe bộ phận chíp bị lỗi, tỷ như xe chết máy không bị trừ điểm, hoặc tụt dốc cũng không bị trừ. Thuê tên dẫn bằng điện thoại, cái này không phải bãi nào cũng có, nhưng bãi anh thi thì có, và anh đây đã hehe.

  Thứ hai là các bãi tập, nơi thi, nơi cấp bằng đều của B cả đấy, tên nào dám bật B hờ hờ

  Dạy kiểu thế thi kiểu thế nên mới có nhiều tai nạn GT thế.

 23. #24 by minhhuong on 2011/07/21 - 17:00

  Báo cáo các cụ già hói quán Bựa:

  Thể theo yêu cầu của rứt nhiều cụ (Fa? Gà? …), thấy rằng nguyện vọng làm sao cho bớt lụ khụ là chính đáng, em đã tổng hợp những nhời dâm dục của lão Bựa muôn vàn Kèn to bên lốc Bắp Ngô.

  Hiện thời đã có sẵn bài fần 1 ẩn trên lốc, dưng mà đéo khủng bố thì đéo fải em , nên em đây quyết định làm nốt fần 2, cùng ra mắt 1 thể vào ngày mai cho nó máu. kekekekeke

 24. #25 by giaianh69 on 2011/07/21 - 17:30

  Con Tế ngẫn, hôm nay anh dành thời gian đổ cứt vào mặt cô để lần sau cô không nổ lung tung.
  Cô đã phát biểu:

  “Hiện tại và tương lai, rất nhiều tập-đoàn-lớn đang đưa Unix / Linux vầu vận hành thay cho Microsoft Windows. Google, Yahoo!, IBM là 3 gương mặt tiêu biểu. Bên cạnh yếu tố FREE, nó còn ỔN ĐỊNH HƠN so mới hệ thống mạng Windows.”
  – Địt pẹ, trong 3 thằng cô nói thì thằng IBM nó phát triển và bán Unix, nó dùng Unix từ thời ăn lông ở lỗ, cô bảo là đang đưa Unix vào thay Windows, cái này là bố láo thứ nhất. Còn Google và Yahoo thì cô đưa số liệu chứng minh ra đây, cô còn tintin như thế mà dám đòi là nguồn à. Khi anh đưa nguồn của IDC cho cô, trong đó thống kê quý gần nhất nó nói rõ là thị phần của Unix server bé hơn Windows nhiều và đang giảm so với báo cáo trước, còn Windows thì tăng. Cô muốn nói ngược lại thì phải đưa số liệu chứng minh, đừng ăn nói hàm hồ thế.
  – Thứ 2 cô còn lẫn lộn lỗn lận giữa Unix và Linux, làm đéo gì có Unix free??? Ngay đến Linux bản dùng cho Enterprise phần lớn là phải trả phí, free chỗ nào. Cô bố láo lần thứ 2.

 25. #26 by Dom-dom on 2011/07/21 - 18:27

  Xem xì líp của Lói thương tâm quá. Những trường hợp như vầy trên kênh AXN, discovery vẫn phát. bên cạnh đó họ còn phân tích & rút ra bài học.

  Dạo này tủ sách cho trẻ con Lừa cũng có nhiều đầu sách dạy, hướng dẫn trẻ thoát hiểm trong các tình huống hay gặp. Bựa nào có con nhỏ hay lựa sách cho con xem nhẽ biết.

  Trong nhà trường Lừa còn chưa chú trọng dạy chuyện này lắm. Thường do các thầy cô tự lồng vào bài giảng của mình. À mà phần lũ quét lũ ống được dạy trong loạt bài về môi trường, có điều cô nó có dạy không, hay lại tranh thủ cho làm văn làm tóan.

  Giáo dục giới tính (trong đó có cả các biện pháp tránh thai hehe) cũng được dạy trong hẳn một chương ở phần sinh vật lớp 8 học về Người. Tùy trình độ và bản lĩnh của thầy cô mà trò được học cặn kẽ hay lướt qua. Lên cấp 3 nhẽ bỏn còn được học kỹ hơn.

  Bổ sung thêm với cái xì líp của Trạn :

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 18:46

  Zì đơi Zì kính-yêu đơi

  Zì zành cho các cô 30 fút buổi tối rùi còn xuống đường nầu. Con nầu bật Zì cái jì thì bật đi đù má.

  @con Lài Mồm Bẹn (or Mép Gẳm)

  Con bẹn nài, nói luyênthuyên cái đéo jì về GPS thế? Nói thế thì bọn Bựa nó tin cô hơn tin Zì à? Nhẽ đéo đâu thế?

  Zì đã bẩu rùi, bảnchất của GPS (Global Positioning System) thì chỉ có nhõn một việc là Positioning (“Địnhvị”) thôi. Các cô đéo tin thì có-thể gúc.

  Còn bọn lái-buôn bỏn tíchhợp cái đó vầu các zịchvụ khác thì gọi là cái khác. Ngu đéo jì mà ngu như bị nhét lịuđạn vầu âmhộ thế.

  @cô Jà Làng

  Cô nín-hơi thì nên cứng bụng (càng nín lâu thì bụng càng cứng). Cái nài nó là bảnnăng rùi. Cứ thế mà làm.

  @con Tế Điên

  Côngnhận con nài nổ về IT đúng là như buồi như buồi hehe. Chết cười mới bọn Linux-fan. Có buồi ý mà một sảnfẩm Free (most Linux) cạnhtranh nủi mới một sảnfẩm Paid (Window$).

  Tại-sâu thế? Riêng cái tên của 2 thứ ý đã cho câu jả-nhời.

  Vaitrò của Linux là mần cho Windows bớt tinhtướng. Chấm hết. Và Zì biết-ơn Linux vì điều ý, còn zùng thì không.

 27. #28 by Dragonfly on 2011/07/21 - 18:55

  Con bẹn nài, nói luyênthuyên cái đéo jì về GPS thế? Nói thế thì bọn Bựa nó tin cô hơn tin Zì à? Nhẽ đéo đâu thế?

  —————–
  Địtmẹ, anh đéo quan tâm nó là GPRS hay GPS mà anh chỉ yêu cầu Zì Mọi đính chính chiện bật lại anh vụ tắt máy hay mở máy mà đéo biết. Địtmẹ Zì đúng là bậc thầy của đánh tráo khái niệm. Đồ anh hùng xó bếp. Hệ Hệ
  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:06

   Vửa ngu vửa ngẫn hử Lài? Zạo nầy bị vữa tường rớt vầu đầulâu hay sâu?

 28. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 18:59

  Chết cười con Tế Ngẫn còn bẩu Unix/Linux “free ổnđịnh hơn Windows” mới mấu chứ.

  Biên như thế thì người đọc sẽ nghĩ cả Unix & Linux đều “Free & Ổnđịnh”.

  Thực-ra, như con Ảnh nói, chỉ có 1 thứ Ổnđịnh (Unix), và 1 thứ Free (Linux, tuy không tấtcả hehe thế mới đểu, nếu cô muốn kiếm xiền khakhá từ Linux thì fải trả xiền nhiều hơn cả xài Windows, cái nài đã được chứngminh, mời gúc).

  Trong đó, cái “Ổnđịnh” thì quá đắt, còn cái “Free” thì có buồi ý mà ổnđịnh.

  Mà riêng trò lậplờ toàn nói ghép Unix/Linux là một cách hạnhục Unix rất bửn của bọn Linux-fan.

  Yahoo xài Linux khá nhiều (chứ hông fải toànbộ nha con Tế Ngẫn, mời gúc), và bỏn xài Linux riêng của bỏn chớ hông fải bản cungcấp free hehe cùng cả “suộc”. Mời gúc.

  Để có được thứ Yahoo! Linux đó, bỏn chi hehe xiền đến nhiều trăm trẹo Tơn đấy con mặt ./ ạ.

  Thế mà cũng đòi fán về IT. Đéo bằng Zì hehe chả biết IT là đéo.

 29. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:04

  @con Lài Mồm Bẹn

  Cách nay trên chục năm Zì cũng đã đầutư xe Công chạy Bắc Nam.

  Để muốn biết xe đang “tắt máy” hay “mở cửa”, Zì đéo cần lắp cái thiếtbị đéo jì khác, ngoài một cái “máy-thịt” xài nănglượng rẻ xiền bậc-nhất, đó là “cơm” hehe.

  Đó là một con janghồ cỏ mần fụ-lái.

  Còn bi-jờ thì có thiếtbị chạy bin thay cho con fụ-lái chạy cơm, thì cũng là chiện thường, Zì bẩu không có bâu jờ? Zì cười cô vì cô bẩu zùng GPS thì như thế như thế, đéo ngửi được.

  Hay ý cô là cô nói nhịu gây hiểu nhầm? Nếu thế thì Zì chấpnhận nhời xin-lỗi của cô.

 30. #32 by Dragonfly on 2011/07/21 - 19:08

  Hay ý cô là cô nói nhịu gây hiểu nhầm? Nếu thế thì Zì chấpnhận nhời xin-lỗi của cô.

  ———–
  Địtmẹ con Zì Mọi vừa đánh đĩ vừa la làng, tụt quần báo phường. Lý sự chổi cùn. Hệ Hệ

  @ ChuôiSG
  ——–
  Cô vào vả vỡ alo con Zì Man Zi Mọi Zợ này đi. Anh chán giáo dục cỏn rồi. Hệ Hệ
  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:15

   Con Chuối cỏn bán thiếtbị kiểmsoát xe-tải, và cỏn đã quảngcáo xong. Chứ có bật được Zì cái buồi ý mà chờ cỏn.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:12

  Zì bắtquảtang con Chạn Khắm mới đọc 1/4 bài trong Quán Bựa nhế. Hay cỏn đọc mà đéo nhớ?

  Zì nghĩ chắc cỏn chưa đọc thôi, chứ đéo đến nỗi ngắn nhớ vậy.

  Nên từ jờ Zì sẽ thườngxuyên lôi các bài cũ lên, vửa để câu cồng vửa để fụcvụ bọn lườinhác như con Chạn.

 32. #35 by nhất on 2011/07/21 - 19:23

  Trung Tướng chưa bao giờ dùng desktop chạy linux rồi!  Ổn định hơn Windows nhiều. Anh dùng hàng chục năm nay thấy có Slackware là ổn định nhất. Còn server thì windows gọi Linux bằng cụ . Đéo hiểu sao nó vẫn bán được .

 33. #36 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 19:23

  @Lài dồn:
  Theo mỗ biết thì GPS chỉ có tác dụng báo cho bọn giám sát xe, tỷ như của 1 công ty phân phối chẳng hạn. Mỗ có thằng đệ đang mần việc giám sát nài. Việc hàng ngày của cỏn là ôm láp coi Vietmap xong rùi a-lô đốc đít thằng quản lý bọn vận chiển.
  Xe nầu đang dừng ở đâu, đang đi đường nầu – có hiện biển số dõ dàng. Còn chiện máy tắt – mở thì nhẽ phải tích hợp thêm.

  @Mụ Thối:
  Hehe, chiện chiển bốt ở bài hay ở cồng?
  Nếu ở bài thì là do mỗ hehe đéo nhớ. Còn ở cồng thì mỗ đéo đọc dững cồng xưa xửa.

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:29

   Ở bài, chắcchắn cô chưa đọc. Đó là bài Odessa Bão Táp Ông Nin, một trong zững kinhđiển Bựa.

 34. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:27

  Zì nhắc con nầu mần chủ xe-tải chạy đường zài nài.

  Nếu các cô thích lắp thiếtbị theozõi hànhtrình (có tíchhợp GPS) để kiểmsoát tàixế và chifí, thì các cô chịu khó chạy qua Thâm Trấn mà mua. Já bển rẻ bằng 1/4 já của con Chuối Sài Gồng.

  Địachỉ: Tòa-nhà Hoa Cường Bắc (华强北), tầng 6. Thànhfố Thâm Trấn (深圳).

  Tên Tây: Huaqiangbei Shenzhen China. Wiki đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Huaqiangbei

  Ổng là tòa cao nhất trong hình nài:

 35. #39 by nhất on 2011/07/21 - 19:32

  Về chức năng của GPS thì Trung Tướng nói đúng mẹ nó rồi. Lài Bẹn hóng hớt vớ vẩn thả dắm ra còn viết sai ( thành GPRS ) còn đòi hỏi bắt bẻ cái đéo gì ở đệ anh hả hả. Mà mầy biết anh từng dùng Net bằng điện thoại di động với  GPRS chưa hả đồ con lợn? Bây giờ thì dùng bằng 3G , HSDPA …bọn dùng Net qua di động hay gọi là USB 3G đó.

 36. #40 by minhhuong on 2011/07/21 - 19:36

  @Trần: Chàng hỏi TT làm éo gì, TT lại nhẩy dựng lên bây giờ . Hỏi thì hỏi em đây này hehehe

  “Mười lăm tuổi, Trung Tướng đến Odessa:

  http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=20232 “

 37. #41 by Dragonfly on 2011/07/21 - 19:39

  Về chức năng của GPS thì Trung Tướng nói đúng mẹ nó rồi. Lài Bẹn hóng hớt vớ vẩn thả dắm ra còn viết sai ( thành GPRS ) còn đòi hỏi bắt bẻ cái đéo gì ở đệ anh hả hả. Mà mầy biết anh từng dùng Net bằng điện thoại di động với  GPRS chưa hả đồ con lợn? Bây giờ thì dùng bằng 3G , HSDPA …bọn dùng Net qua di động hay gọi là USB 3G đó. 

  ————————-
  Cái địtlồnmẹ thằng Nhất Óc bằng quả quất sủa vọng. Chắc ở ngoài mặt mày cũng ngu như cái avatar của mày nhỉ. Địtmẹ mày đọc lại bố mày nói là 1 set hay là nhõn 1 cái. Cái lồn mẹ mày, bố mày đang khó ở thấy cái còm mày bố chỉ muốn gặp mày ở ngoài đời để đập nát cái mặt lồn lợn của mày ! Đò súc vật. hệ Hệ
 38. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:40

  Con Nhất Zâm lảmnhảm cái đéo jì mà Desktop mới Linux đó?

  Zì từ 11 năm nai chỉ xài WinXP, cả máy-bàn cả laptop, và máy côngty cũng hehe. Server thì vưỡn chạy Win2000 Ent.

  Zì chưa thấy cái lỗi đéo jì của Windows để mà bẩu nó “kém ổnđịnh” cả.

  Zì đéo zùng Linux nên đéo sosánh. Có điều, Zì đéo hiểu “ổnđịnh hơn” để làm cái đéo jì, khi mà Zì đéo thấy Win nó có any nhượcđiểm?

  Cô bẩu Linux nó “ổnđịnh hơn” Windows thì nói thử nó ổn hơn chỗ nầu?

  Còn cô chỉ zùng mỗi Linux mà bẩu nó “ổnđịnh” thì khác đéo jì Zì, chỉ zùng mỗi WinXP hehe.

  Zì chỉ côngnhận là Vista như buồi. Zì vửa cài xong là bắt đệ gỡ ngay và cài lại XP.

 39. #43 by Dragonfly on 2011/07/21 - 19:45

  Con Nhất Zâm lảmnhảm cái đéo jì mà Desktop mới Linux đó?@ Địtlồn Mẹ Thằng Nhất Zâm

  ———————
  Địtlồnmẹ thằng Nhất Óc Quả Quất, mày hời hợt nói thì toàn vuốt đuôi mà mở mồm ra gọi thằng này thằng kia cái lồn mẹ mày à? cái địtlồnmẹ mày thằng mặt lồn húp máu lồn. Mày đi chết mẹ mày đi cho bố mày đỡ ngứa mắt. cái địtlồnmẹ cả lò cả họ nhà mày. Hệ Hệ
 40. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 19:46

  Thôi con Lài đừng huyênthuyên nữa. Zì biết cỏn mắc lỗi nài zo cách zùng thuậtngữ Tây bátnháo của Lừa.

  Kiểu như jờ mà nói đến “USB” thì chắcchắn 99.99% Lừa sẽ nghĩ đến một cái “Flash Disk” bebé cắm vầu cổng USB. Chứ có biết đéo đâu rầng đó chì là một Chuẩn Côngnghệ.
   
  Thế nên con Lài cỏn bẩu cái máy kiểmsoát hànhtrình là cái GPS thì Zì cũng chả ngạcnhiên.

  Tinhiên Zì cũng có cái zở là quên không cậpnhật thuậtnghữ bầnnông hehe nên hiểu nhầm điều cỏn sủa.

 41. #45 by nhất on 2011/07/21 - 19:58

  @Trung Tướng
  Anh dùng full linux đã từ lâu, chỉ thỉnh thoảng dùng XP để chạy Internet 3g mỗi khi không ở nhà ,lý do là anh đéo setup được cho linux hehe, (Tế điên biết cách setup Huawei usb cho slackware thì chỉ anh cái. đjppẹ)
  Mỗi khi dùng Windows anh thấy nó chỉ ổn định khi đừng cài đặt – vọc- thêm bất cứ cái gì. Khi có cài thêm nhiều phần mềm là chậm hẳn lại và đơ. Linux đéo bị nha.
  Thứ 2 là thỉnh thoảng phải  chạy Disk Defragment , không có nó cũng chậm , địp pẹ chi bộ cứ thử mà xem, máy sẽ chạy nhanh hơn hẳn. Linux thì dùng hàng chục năm cũng đéo thay đổi gì cả.
   Sơ sơ có thế , để thằng Tế điên vào nói tiếp.

   

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:05

   Zì đéo cần chạy Defrag hehe. Còn cài thêm software thì chả bị lỗi đéo jì cả.

 42. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:03

  Thôi nói linhtinh quá jờ Zì jảng vầu bài nầu

  (1) Làng Chuun nằm ở địafận Quảng Ninh jáp mới Hải Zương hehe, cách Thủđô tầm 70-80km. Các cô tự tìm nhế.

  Ở làng lảng chưa có một Lừa nầu từng nhìn thấy cái Ôtô, nên bỏn nghĩ “ôtô” là “chạy nhanh”. Kiểu như một em Vàng Son muốn đốc Zì trốn cùng ẻm đi tỉn nhau maumau, thì ẻm bẩu “Trung Tướng ôtô mới em đi” hehe.

  Tươngtự thế, Điện là kháiniệm hoàntoàn xalạ. Khi Zì kể chiện Hà Nội có Đèn Điện, bỏn hỏi, đèn-điện trông có jống cái chum hông.

  Và Nước Máy thì xalạ cũng. Zì khoe, ở Hà Nội có nước máy ngay bên đường, bật vòi fát là nước chẩy tồtồ tắm thoảimái. Bỏn ồ lên kinhngạc, hỏi “vòi” là cái jống đéo jì, có jống vòi ông cồngcộc không.

  Cồngcộc là ông nầu? Hehe cái nài thì Zì đéo biết trước khi tới Chuun.

 43. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:11

  Tiếptục jảng vầu bài nầu

  (2) Con Nhất Zâm tưởng Zì đến Chuun là lần đầu đi sơtán. Đéo fải, đó là lần thứ 3. Zì đi sơtán quãng chục lần, mỗi lần lại ở vài nơi, nên số địađiểm Zì đã kinhqua thời Nội Chiến nhiều đéo thể đếm nủi.

  Ở một làng bầnnông tuyệtđối như thế, các cô nghĩ coi liệu một cơquan nhànước có-thể làm-việc được không?

  Làm được cái đầu buồi Zì đây nài hehe.

  Thế nên cả cơquan vài trăm người chỉ có họp mới họp. Không họp thì biết làm đéo jì cho hết thờijan?

 44. #49 by minhhuong on 2011/07/21 - 20:20

  GPS chỉ để định vị địa lý thôi các bố (position geographique). Quả máy ảnh mới của em có 1 puce GPS (gọi là đéo gì, chip? bọ?) để chụp ảnh thì ghi mẹ nó địa điểm chụp lên ảnh .

  Quả đt di động cũ rích của em cũng có.

   

  Để hướng dẫn chỉ đường hay để xử lý tính toán ra các thông tin khác thì ngoài  gắn chíp GPS fải có fần mềm. Fần mềm có thể khác nhau nhưng con chíp GPS thì như nhau cả thoai.

   

  Muốn truyền thông tin từ fần mềm này từ các xe tải khác nhau về phòng giám đốc CuchuôiSG chẳng hạn, thì fải xử dụng mạng truyền tin, nên đương nhiên phổ thông nhất là dùng mạng nào có hệ thống fủ sóng khắp nơi aka mạng đt di động, tức gắp Sim vào. (Đéo gắn Sim-không hệ thống truyền tin- thì lấy thông tin trực tiếp ở cục thiết bị gắn trong xe như ông anh anhgiai69 nói) 

  Việc truyền tin bằng mạng đtdd này trước dùng GSM (truyền dạng tin nhắn),GPRS (truyền liên tục dữ liệu bé), giờ sang 3G (truyền liên tục dữ liệu nhớn), 3G+ roài.  Mấy cái này là để truyền thông tin chứ nó hoàn toàn độc lập với puce GPS.

   

  Mẹ các bố, toàn kiến thức phổ thông, chỉ cần đi mua quả đt smartphone ngoài phố là cũng được cập nhập

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:23

   Tốt tốt hehe. Cứ fải để Vàng Son chưởi thì bọn bầnnông mới ngậm mõm lại được.

 45. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:21

  Tiếptục jảng vầu bài nầu

  (3) Hộitrường làng Chuun đéo fải của làng lảng từ trước. Ở đó cần đéo jì một cái hộitrường.

  Hộitrường nài zo Cơquan Ma tự zựng.

  Các cô không-thể tưởngtượng, thời thởi 196x Lừa xâyzựng nhanh thế nầu. Chỉ 4-5 ngài là xong một hộitrường đủ chỗ cho 500 Lừa hehe.

  Tường bằng toócxi (là jì các cô đéo biết đâu, kể-cả Đòm Hói, Roai Hói, Cẩm Siêu Hói cũng đéo biết), mái bằng phên nứa, cột bằng tre, và sàn thì chỉ cần đắp đất lên là xong.

  Trong hộitrường có bục để kê bàn chủtọa, já để treo khẩuhiệu, và rất nhiều ghế-băng. Hàng trăm chiếc ghế-băng họctrò.

  Các cô biết ghế-băng là cái đéo jì không?

  Zì e là không.

  Đó là một fiến gỗ (xoan, thông, xàcừ whatever) zài tầm 2.0-2.5m, rộng tầm 20-30cm, và zầy tầm 3-4cm, fĩa zưới có 2 chân nối mới nhau bằng một thanh-zằng.

 46. #52 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 20:23

  @Mụ Thối:
  Hehe, khất lỗi, khất lỗi.

  @Nữ gúc sỹ:
  Cảm ơn, cảm ơn nàng nha.

  Mỗ đọc ngai đây. Đọc để còn adua mới cả Fà giò mới cả Dái Ghẻ biên dị triện hehe

 47. #54 by nhất on 2011/07/21 - 20:24

  @Trung Tướng
  Lại chống chế , anh lạ đéo. Không sơ tán thì là cái puồi gì . Có 2 đợt sơ tán ở Bắc Lừa, lần 1 là năm 66 hay 67 ( sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ ) lần 2 là năm 72 , am Cam thi nói là sơ tán Nickson hehe. Sơ tán thì theo cơ quan, trẻ con thì theo bố mẹ hoặc gửi đi đâu đó . Bố 1 nơi , mẹ 1 nơi thì gia đình bị chia 2 , bi kịch nhở.
  Cũng có khả năng Pa TT bị điều đi công tác ở tình -aka bị Bê đì hehe

   

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:26

   Tấtnhiên là sơtán, zưng không fải lần đầu con Bìu Gẳm ạ.

 48. #56 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/21 - 20:24

  Ui anh mệt quá. Tranh thủ biên vài dòng rùi cút lên giường nầu.Con Sấu Chín đợi đấy. Mai rảnh anh lật tính sổ mới cu.

  Con Zì đã đéo bâu giờ dùng qua Linux / Unix thì mần ơn nổ bơn bớt chút đồ con lợn mọi lòi rom ạ. Có biết người ta dùng Unix / Linux vầu mục đích chính là gì không con ngẫn? Sài thay Windows ư? Cái con ./ anh đây nài.

  Trên Unix / Linux thường gồm 6 terminal mà chỉ có 1 terminal đồ họa tương đối như đồ họa Windows nên có thể thao tác dê dễ tí. Các terminal còn lại đều chạy command-line hệt Dos. Phần mềm các thứ ko phong phú và trực quan bằng Windows, lại khó cài đặt, nên đối mới một User-bình-thường, đéo ai thích xài nó thay vì Microsoft Windows

  Các máy chủ Yahoo! và Google, IBM đều chạy Linux đấy con ngẫn ạ. Cu mới con Sấu Chín biết quặc gì mà chồm chồm sủa dư đúng dồi. Ổn định ở đâu ư? Ở các dịch vụ quản trị hệ thống mạng đấy con ngẫn.

  Dịch vụ nó là gì hử? Mời gúc. Lười thì ăn ()/. He he.

 49. #58 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/21 - 20:33

  Àh quên, con lợn mọi lòi rom lại còn lộng ngôn là Microsoft Windows chậy ổn định hử?

  Khoan đề cập đến Windows Server 2kx nhé, chỉ nói XP & Vista & Win 7 thôi. Cu công nhận là dùng một thời gian(tầm vài tháng) là phải format / cài lại vì nhiều lỗi ngớ ngẫn(blue-dead-screen, kernel, viruses infected,…)là dững lỗi đèo gặp trên Unix / Linux.

  Bản dùng phổ thông cài đặt lại đã đủ rối rắm. Bản dùng quản trị cả một hệ thống mạng thì cài lại rối rắm như thế nào? Hỏi là đã giả nhời mẹ.

  Thôi mắt anh ríu lại rùi. Anh phắn đơi. Mai biên tiếp.

  Đệt mẹ con Dái Ghẻ, Chạn Khắm, Dắt MẶt ()/ Déo, Bô Cứt nhát cho thơm mồm anh.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:37

   Zì chưa từng Format, Defrag.. với XP, con mặt ./ ạ. Đừng có nói là máy cô fải làm thế nha.

 50. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/21 - 20:35

  Tiếptục jảng vầu bài nầu

  (4) Vì côngnghệ xâyzựng thầntốc như thế, nên cái hộitrường Chuun đúng như Zì môtả trong bài, sàn lồilõm tuyền lỗ giun (hay rết, hay ông đéo jì nữa?), lúc jời mưa các ông cóc nhẩy lòngkhòng trông fát tởm, thithoảng lại thấy cây-cỏ mọc cao đến mắt-cá, hay xác chuột xác rắn vươngvãi bétnhè. Và Zì đã vài lần thấy cả bâucâusu trỏng hehe.

  Chiện cái bâucâusu nài Zì sẽ kể ở bài khác, cũng likì vãi đái sure.