The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by dắtdéo on 2011/07/21 - 03:39

  Mà đùmẹ cô nầu là cô LeLói, cô nào là LẻLoi lên cồng phơn anh cái, anh đếu phân biệt được hai con nầy mà khen mà chưởi. Nếu có chung líc thì một con chịu nhún đổi líc đi như anh mới con Zặt Zẹo dạo nọ ới. Địt mẹ có cái líc mà cũng tranh nhau thì ăn ./ ăn ./ hehe

 2. #2 by minhhuong on 2011/07/21 - 03:42

  Và sau đây, mời anh Dark cùng bà con Nam Lừa theo dõi 1 đoạn hội thoại có thật thời em đi thực tập 200x (tất nhiên đây là 1 dạng vườn trẻ nhá )

  Sếp trưởng fòng: chú A, chú K, làm nốt đi. Những đứa nào không có việc gì làm thì … theo anh vào fòng họp.

  Cả fòng: Dạ.

   Trường hợp cụ tỉ này, thì chính xác họp là để cho nó hết giờ đấy ạ.

  Hẹ hẹ hẹ

 3. #3 by minhhuong on 2011/07/21 - 03:47

  Mẹ, không giải thích “từ lóng” thì có khi có bố Lừa Kiều già cỡ Bõ Ninh Bình thắc mắc.

  “Vườn trẻ” là 1 từ lóng, ám chỉ những nơi mà nhiều nhưn viên của nó được gửi gắm từ Bác này trên Sở này, Cô kia trên Bộ kia.

 4. #4 by dắtdéo on 2011/07/21 - 03:55

  Hehe đọc mẫu chuyện nầy của con Zì mần anh nhớ. Thuở 12, 13 tuổi anh đã vật tay đứng đầu, cơ bắp thì khỏi nói. Hehe đù mẹ thời thiên đàng lấy đéo đâu ra Gym, sâu tay anh to vầy. Hehe hỏi là đã zả nhời, thời đó quả kèn anh đã to đùng đoàng, bê lên nặng ngang quả tạ 5 kí rồi, chứ đến khi em nó zậy thì anh thật, anh bít-tông cho nó, nó chưa mệt mà anh mồ hôi ngang đi mần 30 phút cử-nâng hehe.

   

  Thời thởi anh đéo có sư phụ, su thầy zì sất, tuyền lục truyện tiểu thuyết khiêu zâm ziễm tình của ông zà ra đọc. Anh còn nhớ thời đâu 12 tuổi anh đọc một quyển tiểu thuyết (nhẽ do bọn ngụy vàng viết trước 75, đéo hiểu sao ông zà có) kể về một em tên Mẫn, lấy một thằng sĩ quan ngụy, trải qua cuộc đời sang có, tủi có. Nhưng tịu chung lại là hạnh phúc dất, vì em ẻm chỉ suốt ngày đi shốp-binh mới lậy séc. (còn)

 5. #5 by dắtdéo on 2011/07/21 - 03:56

  Đù mẹ, bỏn viết kể về những cuộc mây mưa của ẻm, mà chao ôi một thằng cu 12 tuổi buồi cứ nóng ran như thép lò rèn. Anh còn nhớ như in sau mấy chục niên cảnh em ẻm được một thằng Mỹ bạn của chồng rủ ra vịnh nha trang chơi, trên thuyền chỉ có hai đứa, biển xanh nắng vàng. Địt mẹ, thình lình thằng thẳng chồm đến lột phăng bikini của ẻm ra ném mẹ nó xuống bể, ẻm đéo biết mần rang nữa, thôi đành rắm mắt hehe chờ cu…

   

  Hehe, thôi, quán còn nhiều tintin anh đéo zám kể đến đoạn sau nữa. Dưng, bi chừ, hơn 30 niên trôi qua, khi anh ngồi bồi hồi kểlại với chi bựa trong phòng lạnh 60*F mà người cứ nóng rực, cu zật từng cơn, chao ôi, nghệ thuật vị nhân sanh là đây chứ đâu. Hehe , thôi anh cút, mấy con như Zái Ghẻ, Tế Điên, đặc biệt là chạn hói mót phò, có tò mò thì PM riêng anh kể đoạn sau cho hahaha…

 6. #6 by Mit on 2011/07/21 - 05:09

  À mà chồng Mít như thế có làm bồi cho cô gọi ăn uống gì chửa ? Ê bồi…, Nhớ cho tip nhá ! @ cô Dương

  Sâu lại Ê, bồi?!  “Come here boy-friend” chứ nhờ? Chạy vắt chân lên cổ í chứ!

  Mấy hôm nai làm bam-mơ vui quá.  I promise to behave from now on….hehehe

  Nhân nhà ta đang nói chiện chim cò (xem hình phía trên trong bài chính ), Mít thắc mắc muốn biết tại sao Lừa hay có trò xờ/búng chim trẻ con lúc bé thế?  Một thói quen của bần nông Bắc Lừa? Hình thức bịnh hoạn về tâm lý?

 7. #7 by trungduong on 2011/07/21 - 06:55

  @dắtdéo,

  Thời đại mới, sai một ly nó đi một dặm nhờ. Nhìn lại những tập đoàn khổng lồ telecom như Nortel (nhà tớ) Lucent (America), vv hồi hổi giầu nứt vách tiền vứt đi không hết thời 1995-2000. Sau đó thì dotcom bubble bursted, xuống dốc chết người. Thời 1999 có những cái startups chưa có gì cũng giá vài trẹo.

  Ngày ấy vui lắm, có thằng bạn học rủ mình làm cái web portal với hắn, nghĩ có gì mà làm. Hắn cặm cụi một thời gian. Chừng năm sau báo đăng hắn bán phần của hắn giá hơn triệu. Có mạng khác không may, cũng cặm cụi làm mà nghĩ sẽ lên tiếp, giá công ty tính cỡ vài triệu. Lúc nó burst thì lương hai năm đi đời.

  Nortel mới đây đã chơi cú final auction đóng cửa. Nhân viên cũng còn tiền hưu trí nay đi chơi lang thang hổng tiền, nhờ tòa can thiệp vào một phần tiền bán. Lucent vào tay Alcatel với giá bèo. Cisco cũng nao núng một phen. Tớ với bạn thì cũng tèo mất một phần tiền stock của Nortel. Nhớ thủa nào giá cổ phần có tí, lên thì split rồi lại split ào ào trên 120 trong mấy nặm Sau đó bỏ tiền làm nhiều trò convergence vứt tiền cả chục tỷ write-off.

  Ericsson hôm cách vài năm trên 1500 mạng đang lên bỗng tèo cho nghỉ cả đám. Đi chơi về bảo mình mất việc vì cả department đi đứt. Rồi thì Nokia cũng xiểng niểng vì Nokia OS “off track”. Anh RIM thì đang lo sau một thời lừng lẫy vì cá độ không đúng với thời. Anh Apple một thời ngáp ngáp bỗng vùng lên nhờ…mấy cái “i”. Có gì nhiều đâu nhưng qua cả anh Microsoft nhờ giá stock. Đúng là innovations !

 8. #8 by trungduong on 2011/07/21 - 07:01

  @ Cô Mít,

  Đây là hỏi thời chàng chưa đeo nhẫn cho cô í. Có bao giờ vào quán gọi chàng là “Ê bồi…”. Giống như gã nào trồng cây si giúp cho cô vượt trở ngại cái bằng lái quan trong như chân ở America.

  Ngày ấy mình gọi thì để tip bằng tiền lại. Giờ gọi cũng thế, hắn chạy quýnh chân rồi mình để tip bằng cái khác phỏng cô ?

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 08:36

 10. #10 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:07

  Chào Chi bộ, ct mới đi tập yoga về đơi….hi hi.
  TT viết bài nầy thiệt hay, bùingùi nhớ thời thiênđàng wa…

  Hùi chiếntranh nic-xon, ct theo Pa đi sơ tán trên rừng, ma và chị thì ở lại HN, thấy sao giống con Trung Tá ghê à. Pa họp suốt ngày, ct cứ lẵng nhẵng đi theo như cái đuôi…và chơi búp bê vải một mình , chơi chán thì lăn ra ngủ như con mèo ấy ( có cả búp bê đất nung sơn xanh đỏ, giữa tay , chân, đầu và mình có sợ dây gai- hông biết ai còn nhớ hông ta ?).
  Cho đến khi ct lên 5 tủi thì ct có thêm trò chơi với những phím đàn ( cứ tưởng tượng đấy là cừu trắng cừu đen….và có thể ngồi nghịch đàn hàng giờ trong khi chờ Pa.
  CT có con bupbe Sô-liên đầu tiên khi 5 tủi do Pa đi tham quan mang về và khi giải phóng SG thì có thêm mấy con nữa Pa mua từ SG ra.  Từ đó đến nay bupbe đã trở thành thú vui sưu tầm của ct…đi bỉu diễn nơi nào cũng hay mua một con về nè.

  Thời nhỏ nhà Pama cũng ko đến nỗi nào nhưng ma luôn bắt chị em ct học đan thêu, may quần áo cho bupbe và nấu nướng…lúc đầu thấy nản lắm vì đi học văn hóa về là học đàn rùi lại học đan và nấu ăn…nhưng thấy chị còn ít được chơi hơn cả  mình nên lại thui, ko dám ho he, nhưng thỉnh thoảng cũng lẻn đi bơi với hội trẻ con trong khu giữa trưa nắng, rùi đi bắt chùn chùn….vui lém.
   
  Sau nầy thời SV ở nước ngoài, ct kiếm thêm bằng đi dậy đàn  và đan áo len bán rất được chi bộ ạ, thế mới hay nghề gì cũng có ích mà.hi hi

 11. #11 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:10


  Ah, hùi SV còn có kỷ niệm đi bán báo  mỗi dịp hè vui lắm.( tụi tây đi nghỉ , thuê mình bán thay 1-2 tháng).
  Ct nhanh nhẹn và vui vẻ nên tụi tây rất khoái, toàn cho tiền thừa thui ( vd: 1 tờ Sport là 1,2 forint  thì bao giờ cũng đưa 2 Ft, có nhìu ông còn đưa đồng 5 Ft , 10 Ft ngon ơ…mà một ngày biết bao nhiu là các loại báo) nên về sau ct ko ở nhà lụi cụi đan áo thuê nữa mà đi bán báo…he he, tiền nhìu gấp mấy lần lun, nhưng cũng khổ vì phải dậy sớm, 4g đã phải dậy để đến nhận báo rùi…nhìu khi đi trên tầu ct và cô bạn  toàn ngủ gật.
  Giờ nghĩ lại cũng vui ghê à, cô bạn thân thì đang ở Bắc Âu rùi…hông biết cô cổ còn nhớ những ngày hai đứa rủ rỉ hông….hi hi

 12. #12 by Mit on 2011/07/21 - 09:13

  @ cô Dương

  Mít chưa từng búng tay gọi “garcon”, “Hey,boy/girl”, “Bồi đâu!” với bất cứ food server nầu.   Từ khi mới lớn Mít đã tập xưng tôi và gọi họ là bác/anh/chị/em tùy độ tuổi. Politely.  And always w/ a smile on my face. 

  Mít không xưng em hay con với người lạ, neither. (Vầu đây các cô tha hồ gọi Mít là em, sướng nhá….hehehe)

  Tên dồng cây xi dạy lái xe à?  Tển gửi Mít một là thư dất dài dòng sau đó.  Cảm động phết.  Mít trân trọng tình cảm của hắn, và giữ lá thư cho đến bi giờ….Cơ mà lúc đó Mít chỉ 18t, no way I would tie  myself down at that age to any one.  Có cả một thế giới ở trước mặt mà, and I told him so…. hơ hơ hơ

  Giờ thỉnh thoảng Mít vưỡn gặp hắn ngoài Bolsa, and there’s no bad blood between us.  I never promised him anything anyway.

 13. #13 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 09:17

  @Déo mặt ./ méo:

  Mỗ đồ rằng bi chừ cổ cô cực to, phỏng?

  Why?

  Bởi nó phẩy đỡ quả đầu lâu chứa quả mõm nổ toang toác, nhở. Nhẽ cũng to gần bằng cổ Mụ Thối mới cả tương đương cổ con Dái Ghẻ!

 14. #14 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:19

  @ Tran :

  Thanks clip của Cô nhế, vui nhở.
  ( mà ct nghĩ cũng là tai nạn chứ ko phải trò nầu cũng do stupid . )
  Vưỡn chưa bít Của Lương Định ở đâu nè.hi hi

 15. #15 by Dragonfly on 2011/07/21 - 09:24


  Mít chưa từng búng tay gọi “garcon”, “Hey,boy/girl”, “Bồi đâu!” với bất cứ food server nầu.   Từ khi mới lớn Mít đã tập xưng tôi và gọi họ là bác/anh/chị/em tùy độ tuổi. Politely.  And always w/ a smile on my face.  @ Mít

  ——————–
  Ngưỡng mộ em ghê cơ, gia đình có 1 nền giáo dục cầu kỳ nhở! Nhưng ở bedrum thì thì phải như hùm như beo chứ phỏng?!. Hệ Hệ

  @ Cô Fa
  ————
  Cô biên tiếp chiên Al Hwang Liệt Dương Ký Sự tiếp đê, cô biên ziên fết. Update thêm vụ nổ choang choác GPRS nhà Zì Mọi làm được nha, Zì Mọi làm bên thiết bị viễn thông truyền mồm mà. Hệ Hệ
 16. #16 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 09:24

  @Cầm Thi:

  Clip đấy xem cho vui. Tai nạn xảy ra bởi stupid ideas. Bất kể da nầu cũng thế. Kindly recommend bọn tự kỷ coi clip nầy.

   

  Phố phổ nằm vuông mới phố Thạch Ngọc Phạm, mạn Kim Liên.

 17. #17 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:29

  Ah, nói thêm là hùi đó lưu học sinh như ct và Zì là có nhà nước nuôi nha, nhưng vẫn thích kiếm thêm…đế xài và thỉnh thoảng gửi quà cho ngừi thân ở nhà.
  Thú thực là ct ko hề biết buôn bán, chứ hùi đó ở cùng phòng với con tây có mẹ là cửa hàng trưởng cửa hàng thuốc nên nếu buôn thì cực kỳ thuận lợi. Cha mẹ nó thương ct lắm, hay cho thuốc gửi về nhà nè . CT  thấy ngừi ta quí mình nên lại càng hông dám nhờ vả gì, ( hùi 8x ( x>5) là thuốc ở nhà mình buôn cực lãi )
  Ct và cô đó thân nhau lắm, giờ vẫn liên lạc thường nè, cổ ko có con và xin nhận con ct là con đỡ đầu,  bạn tây cũng nhìu đứa rất tình cảm.

 18. #18 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:33

  Bất kể da nầu cũng thế. Kindly recommend bọn tự kỷ coi clip nầy. @ Tran

  Yes, ct cũng nghĩ như Tran.
  Thanks Tran vụ LĐC nhé, gần nhà ngoại ct rùi, hi hi.

 19. #19 by Dragonfly on 2011/07/21 - 09:33

  Giờ thỉnh thoảng Mít vưỡn gặp hắn ngoài Bolsa, and there’s no bad blood between us.  I never promised him anything anyway.@ Mit

  ————————
  Sau vụ bị em từ chối cỏn có bị nhặt lá đá ống bơ 1 thời gian không? Chứng tỏ Mít hồi trẻ cũng không xấu và lép như bi jờ hả? Hệ Hệ
 20. #20 by budifa on 2011/07/21 - 09:37

  Ớ địt mẹ lão BOM bốt bài mới rồi à, đâm tôi bốt bài bên kia thành ngớ-ngẩn, đứt mẹ mạch. Bốt lại vậy, nếu lão BOM coi là bam thì mần-ơn xóa 2 còm bên bài Jang-hồ cỏ nhế

   

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Fi-lộ

  Dịch-giả: Fa Kền-Kền

  Dịch-thật: Fa Lịu-Đạn

   

  Dạo nầy chán đá tụt nõ lão BOM, bựa khác làm ổn rùi, nên tôi nảy-sinh ý-tưởng biên-dịch dị-triện về lão. Ti-nhiên lão mà lộ quần-chíp rõ quá thì vưỡn sẽ lu-loa dư thường, khà khà

   

  Dững mẩu-chiện này được trích từ 17 quái-sự đéo thể tin nủi của chính lão BOM, hehe, nổ đấy.

   

  Triện biên theo kiểu PuSongLing, lối JinYong, viết đuổi để ra bài cho kịp kế-hoạch vài ngày một còm chừa uých-ken, nên huyền-tuyền có-thể fi logic, kệ mẹ nó thôi, chi-bựa đừng có mà dìm-hàng mất công nhá, há há

   

  Liu-ý: Mọi tình-tiết trong triện chỉ mang tính minh-họa dưng hông dứt-thiết khác sự-thật, tên một nhà-xuất-bản ở Lừa.

   

  @ BOM: lão xem có kết-nạp tôi vầu nhóm Văng-Bựa được hông nhá, há há

   

  Sau đây câu-chiện bắt-đầu

   

  (Nhạc kể chiện đêm khuya nủi lên nầu)

 21. #21 by budifa on 2011/07/21 - 09:38

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 1: Thơ-ấu

   

  Thư-sinh họ Hoàng, tên BOM, người tổng Hà-Lụi, người lùn một-mẩu dưng thông-minh đĩnh-ngộ, trí-nhớ hơn người, xuất-thân trong một gia-tộc dòng-dõi thổ-fỉ, lục-lâm thảo-khấu hổng biết vì lý-do gì mà hoàn-lương. Nghe đồn trước-khi sinh-hạ BOM, bà-ma chàng mơ thấy một cánh cò trắng bay mải-miết đơn-côi trên đồng-lúa trong ráng chiều vàng nhạt. Nhẽ đó là nguyên-ủy cho số-phận “chim trắng mồ-côi” cùng thói tự-kỷ-ám-thị về chiện chim-cò của chàng cho đến tận bây-giờ.

   

  Thuở nhỏ, BOM theo pama đi sơ-tán khắp các vùng quê. Vốn tính tò-mò ham hiểu-biết, trò-chơi của chàng là lang-thang bắt bọ-ngựa cho chúng hủ-hóa để xem con-cái có thịt chết-tốt con-đực hay hông, rùi rút ra kết-luận là hông. Chàng còn nhỏ, đâu có biết con cỏn chỉ làm điều đó khi lên-đỉnh, mà khi đương tỉn bị mấy cặp-mắt dòm đăm-đăm thì lên-đỉnh thế đéo nầu được, há há. Trò thứ hai là vầu nhà-thờ xem cha-cố xay gạo làm bún, nhờ trò nầy mà sau chàng thành con chiên ghẻ của Chúa. Ngồi một mình thì chàng gãi trán, móc đít hưởi, bú ngón cái, vươn vươn. Còn một vài trò khác như nghe đài địch, dòm thớt trẻ-con, lén coi pama tỉn nhau thì hơi bần-nông, hông cần biên chi-tiết, tuy có góp-phần tạo nên tính-cách BOM sau nài.

   

  Đến tuổi dậy-thì, nhà BOM chiển về Hà-Lụi.

   

  (Dừng bốt, câu còm hộ lão BOM, khà khà)

 22. #22 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:41

  @ Mít :

  Ưh, ct cũng hông hỉu sao ở nông thôn Bắc Lừa hay có trò búng chim trẻ con.
  Hùi tụi nhóc còn nhỏ, thuê ngừi giúp việc là ct luôn phải nghiêm cấm mấy cô bế cháu ho được sờ chim ,cho ăn ko được mớm miệng và ko được hum hít cháu lun.
  Nói chung với hội giúp việc nhìu cái phải dậy dỗ khá là mệt mỏi. Nên giờ ct thuê theo giờ thui.
  Trong SG ct thấy ngừi giúp việc rất biết việc của mình và rất dễ chịu.
  Ngoài bắc đúng là dân chủ quá trớn, ko biết mình là ai…rất khó chịu.

 23. #23 by Cocacola on 2011/07/21 - 09:45

  Mới vầu quán anh coi phin của Trạn Khắm, cười bò lê bò càng luôn! Thank hắn nha!


  Té xoạc cẳng giữa vật cứng ấy hùi xưa tụi anh gọi điển hình là “té cầu khỉ”! Giai mà té kiểu ấy là dập đứt niệu đạo (urethra) như chơi!

  Lý do, coi cái hình cắt ngang của Bựa trên thì rõ, khi té kiểu ấy, cái xương mu (pubis) sẽ đập vào vật cứng, dập đứt niệu đạo như chơi!

  Cô Fa viết chiện duyên phết! Tiếp đi cô! Nhớ chi tiết Alhuang xắn tay khám ./ như bác sĩ phụ khoa nữa nhé, làm luôn chuyên khoa tim mạch phán “bệnh huyết áp thấp” nữa. 

  Chưa kịp tụt quần hắn hẳn thì sang entry mới rồi! Anh thôi, không nói nữa kẻo chi bộ bảo anh thù dai nhất quán!

  Cô Déo đận rồi chia tay quán ở nhà luyện ăn ớt hay sao mà cô trở lại, lột lưỡi nói nhiều dữ!

  Hồi xưa nuôi chim sáo, giang hồ bảo, muốn nó nói nhiều thì cho nó ăn ớt nhiều vô, đặng nóng quá, lột (tróc) lưỡi ra, lưỡi nó mới mềm mà nói nhiều được!
 24. #24 by CầmThi on 2011/07/21 - 09:45

  Thuở 12, 13 tuổi anh đã vật tay đứng đầu, cơ bắp thì khỏi nói. Hehe đù mẹ thời thiên đàng lấy đéo đâu ra Gym, sâu tay anh to vầy. Hehe hỏi là đã zả nhời, thời đó quả kèn anh đã to đùng đoàng, bê lên nặng ngang quả tạ 5 kí rồi, chứ đến khi em nó zậy thì anh thật, anh bít-tông cho nó, nó chưa mệt mà anh mồ hôi ngang đi mần 30 phút cử-nâng hehe.
  @ anh Déo hoành :

  Úi rời…hum nai Zì đi vắng nên anh Déo thành N.1 về Kèn rùi…he he.

 25. #25 by Cocacola on 2011/07/21 - 09:50

  Trong SG ct thấy ngừi giúp việc rất biết việc của mình và rất dễ chịu.
  Ngoài bắc đúng là dân chủ quá trớn, ko biết mình là ai…rất khó chịu.@Kỳ Thâm


  Thật ra không phải do dân chủ quá trớn mà do B dạy đấy. B dạy là đéo phục vụ ai cả, bọn có của toàn bọn đốn mạt cả. Nghèo thì nghèo chứ, có của là ngon à? Đây đéo phục vụ đứa nào cả!

  Chính vì vậy mà dịch vụ (services) ngoài bắc rất kém vì người ta (kể cả người nghèo) coi việc phục vụ người khác là điều nhục nhã!
 26. #26 by trungduong on 2011/07/21 - 09:50

  Mít hồi trẻ cũng không xấu và lép như bi jờ @ Chuồn Ngô,

  Mới hôm nọ cô Mít nói gần đây có “lái đèo”. Sao hôm nay nhà bác lại chơi khăm sẵn lòng chê xấu vậy hử. Nhẽ nào xong rồi đạp đổ rút ván cưa cầu? Giáo dục Nam Kỳ lối gia đình cô Mít thì nhà tớ cũng thế. Ấy là Bắc Kỳ thủa xưa chạy dạt vào Nam chứ có gì mà cầu kỳ.

  Tiếng Pháp có ngạn ngữ

  C’est à trente ans que les femmes sont belles,
  Avant elles sont jolies.

  Người đàn bà đẹp từ thủa ba mươi,
  Ngày trước thì họ là xinh.

 27. #27 by muoc_ka on 2011/07/21 - 09:50

  cô Lở Lói ăn buồi chó: cô bật sai cụ nó rồi. con zì mọi có bảo định mức của nhà sản xuất xe đéo đâu. Mụ mủ nói định mức của Bộ tài chính, (at) Phan Huy Chú street, ban hành, dùng trong quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước. Cái này bao giờ cũng cao hơn định mức của nhà sản xuất (aka một cái củ cặc sản phẩm của tụi Marketing chả dùng vào việc đéo gì được)

 28. #28 by Dragonfly on 2011/07/21 - 09:56

  Người đàn bà đẹp từ thủa ba mươi,
  Ngày trước thì họ là xinh.@ Dương

  ——————-
  Thực tế đã được nhìn thấy quái đâu, thấy Mít khoe nhẫn hột xoàn và vòng cổ bên nhà Mít kèm cái hình sấp bóng tong teo thì cứ phán bừa ý mà. Mà Mít eo bánh mì còn hơn Thi Concord cơ. Cấm cãi nha Mít. Nếu chứng mình thì xâu hàng đê. Hệ Hệ
 29. #29 by CầmThi on 2011/07/21 - 10:02

  Chính vì vậy mà dịch vụ (services) ngoài bắc rất kém vì người ta (kể cả người nghèo) coi việc phục vụ người khác là điều nhục nhã!

  @ Lả :

  Yes, có nhẽ vậy.

  ct cũng luôn khó chịu với các dịch vụ ngoài nầy, có lẽ lối sống ko thật theo B dậy đã làm họ luôn phải gồng mình và làm những điều vô lối.

  Ngay chuyện sau một thời gian dài ở nước ngoài và ở SG, chuyển về lại HN là ct đã phải suy nghĩ rất nhìu, có lẽ là vì mún gần Ma nên đành vậy thui, yêu HN – thành phố tuổi thơ – nhưng cũng ngậm ngùi với HN bi giờ….

  @ Mit :

  Ct nghĩ hành động sờ, búng chim trẻ con của nông thôn bắc lừa có lẽ là do thói quen bần nông thui, chứ chẳng phải bịnh hoạn về tâm sinh lý đâu.

 30. #30 by CầmThi on 2011/07/21 - 10:05

  @ Fa :

  tip đi Cô, đang hay nè.
  Có gì ct cồng- phơm cho . hi hi

 31. #31 by Dragonfly on 2011/07/21 - 10:14

  Địtmẹ con Zì Mọi xem lại thế nào chứ cứ vỗ ngực lép thủ dâm văn bựa hay, nhiều fan cái đéo. Vậy mà lượng người truy cập online thua xa em Đào Hoa, không tin vào mà xem chỗ nài nài. Hệ Hệ

 32. #32 by budifa on 2011/07/21 - 10:23

  @ CT

   

  Việc dân Lừa hay sờ-mó kèn thớt trẻ-con tôi nghĩ là do tín-ngưỡng văn-hóa fồn-thực của nền văn-minh lúa-nước từ hồi xưa xửa xừa xưa. Việc thờ sinh-thực-khí, rùi sờ-mó chúng để cầu mùa-màng bội thu, cầu con-cái đầy đàn là chiện quen-thuộc. Các biểu-tượng Nõ-Nường, Linga-Yoni đều nhằm mục-đích vậy. Sờ-mó gỗ, đá, vươn vươn là tốt thì sờ đồ-thật còn tốt hơn chớ, hớ hớ.

   

  Sử Khựa đánh-giá dân Bách-Lừa cổ là bọn dâm-loạn chả có lễ-nghĩa fép-tắc gì, hông khéo xưa xửa bỏn còn sờ-mó cả của người-nhớn ấy chứ, há há. Sâu bị Khựa giáo-hóa mới thôi.

   

  Về vụ biên dị-triện thì tôi bắt-chước thói ị táo (aka ỉa hông nhẵn lòng) của lão BOM, thi-thoảng són ít cho nó tao-nhã, hã hã

 33. #33 by Mit on 2011/07/21 - 10:25

  Ngưỡng mộ em ghê cơ, gia đình có 1 nền giáo dục cầu kỳ nhở! @ Chuồn

  Hông phải cầu kỳ và cũng chẳng có gì để ngưỡng mộ.  Nó chỉ  để tránh dững tình trạng khó xử khi ra ngoài xã hội thôi.  Giải thích thì nó dài dòng . hehehe

 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/21 - 10:30

  Anh Fa dàidòng văntự quá.


  Thóiquen sờmó bộphận sinhdục của trẻcon đơngiản là hànhvi mọirợ của bọn Lừa, thểhiện toàndiện và triệtđể một dântộc không vănminh, vô đạođức, đầnđộn và súcvật.

  Kiểu “con tôi đẻ ra thì tôi được sờ”. Mọi mà. Nên tôi mong một ngày nào-đó toànbộ thức-ăn Lừa tống vào mõm bỗng hóa thành bả chuột hết đi.
 35. #35 by Mit on 2011/07/21 - 10:31

  Cấm cãi nha Mít. Nếu chứng mình thì xâu hàng đê. Hệ Hệ@ Chuồn

  Há há há cô là bam -mơ hạng nặng.  Vừa xoen xoét mắng mọi người bam hông theo chủ đề của mụ TT blah blah …

  Cô muốn Mít xâu hình xong cuối tuần xuống Bolsa ăn phở đụng Bõ đấy à??!

 36. #36 by Mit on 2011/07/21 - 10:37

  Giáo dục Nam Kỳ lối gia đình cô Mít thì nhà tớ cũng thế. Ấy là Bắc Kỳ thủa xưa chạy dạt vào Nam chứ có gì mà cầu kỳ.@ cô Dương

  Đúng dồi….hehehe  À Mít Bắc Kỳ rau muống chính cống đấy nhá.   Mít chồng lun. 

 37. #37 by giaianh69 on 2011/07/21 - 10:41

  Con chuối câm mồm, địt pẹ cái gì đéo nắm vững thì đừng sủa lung tung.
  Ai bảo mày là GPS truyền được thông tin về nhiệt độ, xăng … bla bla… câm ngay
  Hệ thống GPS hoạt động dựa trên thu phát giữa vệ tinh và thiết bị đinh vị, tín hiệu thu phát chỉ bao gồm 3 dữ liệu:
  – Mã giả ngẫu nhiên
  – Dữ liệu niên giám vệ tinh
  – Dữ liệu thiên văn (nôm na là vị trí của vệ tinh trong hệ quy chiếu không gian)
  Do phát trên băng tần UHF và băng thông tính theo số lượng byte, có lấy buồi ra mà truyền dữ liệu khác.

  Hệ thống định vị và kiểm soát trên xe ôtô muốn truyền dữ liệu về vị trí, mức xăng, nổ máy … bla bla phải dùng một kênh truyền dữ liệu khác như GPRS (2G), edge (2.5G) hoặc 3G nên cần một con sim điện thoại cắm vào đấy. Còn nếu không phải lấy dữ liệu manual. Chức năng thu thập thông tin này do một con chip khác lấy từ sensor và lưu lại, đéo phải GPS nhé con chuối kia.
  Mệt với mấy con củ ./ này quá.
  Còn con Tế ngẫn nữa, hôm qua dám nổ cái gì về quản trị mạng unix, linux đấy.. địt mẹ dân soft mới học mấy cái MCSA/MCSE đã vào nổ banh xác à. Lúc mày đang ngu ngơ học Unix/Linux củ ./ thì anh mày đã làm việc trên Unix của Motorola toll switch  x năm rồi (x>5), học xong mà mấy cái đơn giản đấy mày còn đéo làm được thì fail là đúng rồi, đéo biết gì về thị trường nghề nghiệp IT thì câm mồm đi, cái gì mà các hãng lớn thi nhau chuyển sang Unix. Xem số liệu về market share của Server OS rồi hãy nổ nhé con:
  http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22360110§ionId=null&elementId=null&pageType=SYNOPSIS

  Tạm thế đã.

 38. #38 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/21 - 10:43

  Chính vì vậy mà dịch vụ (services) ngoài bắc rất kém vì người ta (kể cả người nghèo) coi việc phục vụ người khác là điều nhục nhã! (@Lả)


  Nói sai rồi. Không cần nâng cao quan điểm đến thế, anh Lả ạ.

  Dịchvụ ngoài Bắc Lừa tệmạt, do hậuquả của nền kinhtế baocấp & tem-fiếu Thiên Đàng 1.0 để lại. Và dĩnhiên, tỉlệ súcvật-tính trong tếbào đồngbào Bắc Lừa cũng cao hơn dân miền trong.

  Thế nào là Thiên Đàng, và Thiên Đàng 2.0 là gì, chắc tôi không cần giảng lại cho các anh các chị nữa?


 39. #39 by giaianh69 on 2011/07/21 - 10:51

  Đến đây con chuối và con Lài sẽ ngu ngơ hỏi, manual là sao?
  Anh nói nốt: manual là muốn xem dữ liệu định vị thì phải lên web của thằng cung cấp dịch vụ vệ tinh cho cái cục GPS đấy mà xem, còn dữ liệu ghi lại định kỳ thông tin về xăng, nhiệt độ … thì chạy xuống xe mà cắm cable hoặc usb mà lấy.

 40. #40 by Mit on 2011/07/21 - 10:56

  @ Ct
  Nuo^i người trông trẻ con cũng lắm cái nhức đầu.  Có phải mình có tiền trả là người ta sẽ tử tế với con mình đâu.  Mít từng đi thuê người, nên cũng kinh qua cảnh đó.

 41. #41 by CầmThi on 2011/07/21 - 11:08

   Việc dân Lừa hay sờ-mó kèn thớt trẻ-con tôi nghĩ là do tín-ngưỡng văn-hóa fồn-thực của nền văn-minh lúa-nước từ hồi xưa xửa xừa xưa. Việc thờ sinh-thực-khí, rùi sờ-mó chúng để cầu mùa-màng bội thu, cầu con-cái đầy đàn là chiện quen-thuộc. Các biểu-tượng Nõ-Nường, Linga-Yoni đều nhằm mục-đích vậy. Sờ-mó gỗ, đá, vươn vươn là tốt thì sờ đồ-thật còn tốt hơn chớ, hớ hớ.@ Fa :

  Cô nói cũng có lý nhưng ct thì nghĩ mấy cô osin thì đâu biết gì về Nõ -Nường hay Linga-Yoni mà vưỡn thích sờ chim trẻ con?!

  Có lẽ là từ thời ông cố bà cố thì như Cô nói còn hậu duệ thì là thói quen bần nông nhở? he he

  @Mít :

  Hùi xưa ct ghét nhất là cái đoạn mấy cô osin cứ bế con mình đi lang thang rùi cho ăn ngoài phố, ct cấm tiệt. hi hi

 42. #42 by DG on 2011/07/21 - 11:13

  Con mụ Pha buôn lậu âm hộ dét lịu đạn biên dị chiện duyên, anh có nhời động viên hẽ hẽ địt mẹ!

   

  Cần anh múa iểm trợ hông thì ngoác mỏ ra ới câu nhế con kia?

   

  Ví dụ dư nài nài:

   

  Năm Hoàng lên tám, trong một lần theo đám trẻ trâu đi dìn trộm đám liền bà trong thôn rửa bướm, Hoàng bị uýnh hội đồng một trận te tua, ăn nguyên nửa cục gạch đặc vầu đầu lâu, hết sức nguy kịch,

   

  Gia cảnh khó khăn, bệnh tình trầm trọng, ông bô bà bô bó gối dìn đứa con giai đang từng ngày từng giờ ngắc ngoải trong tuyệt vọng.

   

  Bữa, Hoàng trợn mắt dìn trần nhà, lệ đôi dòng chảy tràn dư suối, mõm mấp máy mấp máy mấy nhời khó khăn cuối cùng tiễn biệt dương gian.

   

  Gạt nước mắt, ông bà bô gượng dậy tổ chức tang ma, khẩn trương chuẩn bị vác Hoàng ra đồng vầu sáng sớm tinh mơ hôm sau  theo đúng lệ con nít tèo sớm.

   

  Tối tổi, lúc cả nhà đang chìm trong tang tóc thương xót, bà bô gào khóc vật vã, chợt có mụ ăn mày thập thò thập thò đầu cổng.

   

  Ông bô mở lòng từ bi, bố thí chút cơm diệu gọi là.

 43. #43 by DG on 2011/07/21 - 11:14

  Đớp bú xong xuôi – trước lúc lên đường, bỗng mụ mủ ghé tai nói nhỏ mới ông bô: Cậu chủ chưa thăng, nhà bác cứ để iêm cho cậu cẩu quá Ngọ ngày mai, tự khắc cậu dậy.

   

  Nói xong, mụ phất tay áo đi liền, loáng thoáng loáng thoáng mờ mờ ảo ảo chốc mất mẹ, để lại ông bô thẫn thờ bàng hoàng.

   

  Quá thương xót, ổng quyết định mần theo nhời khuyên mụ mủ, bất chấp phản kháng tuyền thể.

   

  Y dư rầng, quá Ngọ phát Hoàng lồm cồm bò dậy.

   

  Ông bà bô sắm lễ tạ ơn giờ đất, dưng cũng từ đó, Hoàng có nhiều đổi khác.

   

  Tỉ như – thay vì đi dìn trộm liền bà tắm dư đám bạn bè cùng trang lứa, Hoàng lại dất khoái dòm ông bô thay xì lịp.

   

  Cậu cẩu cũng không còn vui chơi hồn nhiên như trước, mà lúc nầu cũng âu sầu trầm tư, dòm mặt người khác rùi phán nầy phán nọ, giọng nói biến đổi, the thé the thé dư liền bà đang chửa nước hai.

   

  …………………………….

   

  (Địt mẹ dừng câu còm, hẽ hẽ)

 44. #44 by budifa on 2011/07/21 - 11:25

  @ CT

   

  Sozi hông nói rõ, cái thói-quen nầy là bắt nguồn từ tín-ngưỡng xa-xưa rùi ăn vầu tiềm-thức mỗi con Lừa ngày-nay. Dưng theo tôi nhẽ 90% Lừa fố nhớn hông mần chiện nầy nữa. Lừa fố tỉnh hoặc quê thì chả biết.

   

  Còn vụ ô-sin lang-thang là do bọn bỏn họp nghiệp-đoàn đấy hehe. Có đận ô-sin về quê một tuần, ra kể vanh-vách mọi sự-vụ trong tuần như điểm báo mà tôi thì đéo biết tý gì, hì hì. Riêng khoản mức lương thì chuẩn hông cần chỉnh, địt mẹ có Lừa hàng-xóm nầu phá giá là mình sẽ chịu trận cùng luôn, hông thì chịu-khó đi tìm ô-sin mới rùi xiềng mẹ chân may-ra ổn, khà khà

  Nhục nhất là có 1 lần có bạn trong Sỳ-Gòn ra chơi mang theo cả ô-sin, thế là sau phẩy jải-thích mãi về mức sống vùng miền, hehe

 45. #45 by budifa on 2011/07/21 - 11:28

  Hehe ông Dụ Gái mời mời, dị-triện thì lắm dị-bản là thường, càng đông càng vui càng loạn, có sâu đâu

 46. #46 by dắtdéo on 2011/07/21 - 11:32

  @Giaianh: anh nghĩ cô chưởi Chuối SìGồng hơi oan rồi đới. Cỏn chỉ nói gộp quá mà thôi, chứ anh thấy cỏn cũng nói là phẩy dùng 3G để truyền zữ liệu rồi. Cỏn khôngnói là dùng “chip GPS” để log hành trình, tiêu hao nhiên liệu… Cỏn nói là dùng “hộp đen GPS”, nghĩa đó là một cái hộp đen, gọi tên là hôp ./ cũng được hehe, trong đó ngoài con chip GPS còn có vài con khác làm nhiệm vụ log thông tin khác thoai. Đại loại thế.


  @Cò Lả: hehe thấy anh nổ về chim cò hoành quá gato hả hehe. Đù má quán vắng thì bẩu đéo ai cồng, anh nhẩy lên múa cột mua vui lại phàn nàn. Thoai, anh zí buồi vầu múa phục vụ các cô.

 47. #47 by Mit on 2011/07/21 - 11:33

  @ CT
  Mít thì lại ngược lại.  Bà babysitter chừng 5x, huyền tuyền không dám bước chân ra đường vì bà bả không nói được tiếng Anh.  Đến nỗi nếu không phải là VN mà tới đập cửa nhà, bà lơ huyền lờ luôn….hí hí hí  Còn đang đứng trước cửa mà  thấy có tên khoai tây/đen/mễ nào đi qua nhà một cách khả nghi, bà bả rút êm  vào trong. Cửa đóng, then cài.  Đến khổ mới bà bả….hehehe

 48. #48 by dắtdéo on 2011/07/21 - 11:40

  @Bác Zương thoai đã thoai zoài: hehe anh đang đợi xem cú tech bunble của phong trào social network bi chừ rồi nó sẽ troai vè đâu nè. Hehe thằng RIM mà hổng có zì innovation sớm thì cũng chết như thằng Nokia thoai. Chỉ mới cách đây 5 năm thoai, ai có thể ngờ thằng Nokia như bi chừ. Thằng RIM trải qua mấy generations roài chả có zì breakthrough cả…

   

  À, bác Zương đã thử dùng web OS của Palm chưa? Hay phếch đới, nhưng apps support quá non và marketing cũng kém quá. Ý tưởng về gesture multitasking của nó anh thấy có phần hay hơn của iOS 4.x bây zờ. Không biết bản iOS 5 có thay đổi nhiều hông.

   

  @Cu Chạn Hói: ù, cổ anh to lắm, nhưng vì khí công cao, iết hầu lồi, nhìn như con bò mộng í. Anh chỉ có vấn đề ở chân tí, vì kèn nặng quá, chân phẩy trụ lực nhiều =))

 49. #49 by dắtdéo on 2011/07/21 - 11:45

  @Pha Lựu Đạn: hehe quả Hoàng Bom Chí Zị của cô hay đới, anh khen. Biên tiếp đê, nhớ đưa vầu mấy vụ nổi cộm mà bọn bựa đề cập nhế. Nhất là cố xây dựng quá trình hình thành tính cách nhân vật Hoàng Bom như hôm nai. Bắt đầu từ việc xem pama tỉn nhâu rồi thì nhoi bướm con trung tá vươn vươn.

   

  Thôi, anh thăng, mai anh lên mần editor choa hehe.

 50. #50 by Mr. Tran on 2011/07/21 - 11:51

  @Dị Triện

  Cũng từ lần thác đi sống lại đó, Hoàng bỗng dở nên hiếu học hơn xưa. Năm 9 tuổi đã thuộc hết bảng chữ cái, 10 tuổi thuộc bảng cửu chương và đã có thể đọc hiểu dững câu khẩu hiệu được chăng nơi nơi.

   

  Hoàng ham mê về sử, ham tìm tòi khám phá dững chiện chung quanh, đặc biệt là dững câu chiện lê la nơi xó chợ gầm cầu.

  Ti nhiên khác mới cách chính thống thông thường, Hoàng chỉ quan tâm đến dững chiện phòng the, hủ hóa, chim bướm này kia. Cũng bởi ham hiểu biết và sớm giác ngộ về giới tính của mình, Hoàng quyết tâm giở thành 1 ngợm (not người) liu danh thiên cổ dư 2 thần tượng thời đó: Xăng-đơ và Le.

   

  Hai chữ “Bất hủ” hằn sâu trong tâm trí Hoàng, ám ảnh vầu cả dững giấc mơ chim cò thơ bé…