The master

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Sưphụ

Năm nẳm 196x, Nội Chiến Lừa vào cơn căngthẳng, cơquan Ma sơtán tới làng Chuun, trấn Muuc Cuung, Bắc Lừa, xa thànhphố rất. Trung Tướng, ngót 5 tuổi, theo y cùng, tấtnhiên (*).

Làng Chuun không phải chốn vănminh cơbản. Ở đấy, Điện Nước là các tínhtừ chứ chẳng phải danhtừ, còn Ôtô là độngtừ.

Làng Chuun không phùhợp cho một môitrường quốcdoanh caocấp, Trung Tướng nghĩ thế. Ma và các Cô các Bác chẳng có việc gì làm, ngoài chào cờ và họp. Thứ-hai chào cờ đầu-tuần, xong họp giao-ban. Thứ-ba họp chuyênmôn. Thứ-tư chào cờ giữa-tuần, xong họp chibộ. Thứ-năm họp chínhsách, côngđoàn. Thứ-sáu họp thanhniên, phụnữ. Thứ-bẩy họp tổngkết, rồi chào cờ cuối-tuần. Thờigian rảnh trước hoặc sau các cuộc họp sẽ dành thảoluận suất mua xích xe-đạp và vải hànhkinh, hay kiểmđiểm bầu cánhân gươngmẫu (**).

Hộitrường Chuun, nơi Cơquan chào cờ và họp, dândã rất rất. Ghế-băng họcđường bầy ngangngược méomó. Khẩuhiệu nhiệtliệt vinhquang bám bùngnhùng mạng-nhện. Cóc nhẩy bịchbịch trên nền đất đầy lỗ giun. Đôi bận, Trung Tướng thấy đó cả những xác rắn mới lột, những chồi khoai-lang thiếu nắng, những condom nhănnhúm mầu da-tôm (***).

Ma thường vác hai anh-em Trung Tướng đến Hộitrường, hầu-như mỗi ngày, bởi Trung Tướng thích, còn con Trung Tá quá bé không ai trông.

Họp chuyênmôn hay họp côngđoàn hay họp abc xyz quytrình cũng chẳng khác. Ma và các Cô các Bác (gái) dựa vai nhau đanlát thêuthùa khâukhâu vává, hoặc rỉrả kinhnghiệm rán đậu thổi xôi. Các Chú các Bác (trai) thì nhẩnnha nhổ râu, gãi ghẻ, đánh carô, bú ké thuốc-lào, hoặc nghẹo đầu gàgật (****). Khi chủtọa ehèm hoặc đi đái, mọi người sẽ bỏ ống-điếu và kim-khâu, vặn lưng rắcrắc.

Con Trung Tá thuộc típ nhiđồng dễ-bảo phổthông. Nó không có nhiều nhucầu giaolưu với Già Hói như một thiêntài mini (*****). Xuyên qua các cuộc chào cờ và họp, nó ngủ một-mình góc Hộitrường, nằm sấp, hai tay thõng hai bên phiến ghế, mặt ngoảnh mơhồ, chả bao-giờ ngã lộn cổ.

Trung Tướng mò chú Boan Trơng.

Boan Trơng trẻ rất, trẻ nhất Cơquan, tầm 19-20 không hơn. Chú giống con Trung Tá, nonnớt và vắng mẹ, luôn một-mình cuối Hộitrường. Và thulu đọc sách. Sách của chú hỗnloạn thểloại lamnham hìnhthức. Tiểuthuyết dầydầy. Truyện-tranh mỏngmỏng. Báo Thiếuniên cháy gáy. Tạpchí Vănnghệ tự tháng nảo tháng nào.

Boan Trơng yêu Trung Tướng rất. Trung Tướng cũng. Chú hay vạch quần Trung Tướng xem chim, búng ổng cửng, khen to gần bằng chim chú, rồi ước nếu chim chú bằng chim bác Mủng, chú sẽ “trim” cô Toằng (******).

Cô Toằng tầm 25-27, là bạn thân Ma. Chồng liệtsĩ. Không con. Cô nặng 51 kýlô, nhất Cơquan. Đít cô núngnính núngnính.

Bác Mủng là sếp Ma. Trung Tướng chưa nhìn chim bác anyway. Xin thề.

***

Bữa bửa Boan Trơng mang tới Hộitrường một cuốn Lừa Tựđiển, rụng bìa, gẳm mép, giấy ố như tương (*******).

Cuốn cuổn xuấtbản nhẽ 194x-195x, Trung Tướng đồ bởi bọn Sàilang Phảnđộng, vì ngôntừ ổng cũkỹ cẩnthận, phông chữ ổng toetoét rườmrà, và nườmnượp hình minhhọa.

Boan Trơng lậtlật Tựđiển, tra mục [Buồi], bảo Trung Tướng, đọc đê.

Trung Tướng đọc toáng, Buồi, Dươngvật, Bộphận Sinhdục Nam. Và cười hihihi.

Boan Trơng cười híchíchíc, kín cái mồm. Biết là gì không mà cười?

Trung Tướng nói, biết, là cái Chim.

Boan Trơng tra [Dươngvật], trỏ Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hình bổ-đôi [Dươngvật] aka [Buồi] khá chuẩn. Hòn [Ngọchành] dài thòng như trái bí. Chòm [Lông-mu] lởmchởm. Trung Tướng nói, cháu biết rồi.

Boan Trơng tra tiếp [Lồn], nhắc Trung Tướng, đọc nữa đê.

Trung Tướng đọc, Lồn, Âmhộ, Bộphận Sinhdục Nữ.

Boan Trơng cười híchíchíc giở [Âmhộ], véo cằm Trung Tướng, đây nài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng bành mắt nuốt hình [Âmhộ] aka [Lồn]. [Môi-lớn] phồngphồng. [Môi-bé] quănquăn. [Âmvật] tròntròn. [Màng-trinh] tuarua như hang cua.

Trung Tướng nói, cháu biết rồi. Là cái Bướm.

Boan Trơng đờđẫn dòm Trung Tướng, thốt, mày hơn chú, thằng bống, sưphụ.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng chạy sau Hộitrường, vuốt chim hổnhển. Ổng cứng thật cứng, nhứcnhối, bấttrị. Như chú Boan Trơng, Trung Tướng chưa biết [Âmhộ].

Nổ chơi thôi, hehe, thưa Sưphụ.

(@2008)

(*) Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Vải Hànhkinh: Tức vải xô dùng như Reusable Feminine Pads, lót vầu cửa-mình phụnữ Lừa khi họ chẩy hànhkinh.

(***) Condom Lừa 196x nhậpkhẩu China thường có mầu lòng-tôm hoặc da-tôm.

(****) Carô: Tức Cờ Carô, trò Tictactoe Lừa.

(*****) Già Hói: Tức Mature Human, chữ của Trung Tướng 200x (x>5), ámchỉ bọn vửa Già vửa Hói nhìn muốn ói.

(******) Trim: Hay Chim? Slang Bắc Lừa thịnhhành 196x, nghĩa như Đong, Tỉn, Múc, Xả, Khợp, etc.

(*******) Gẳm: Từ của Trung Tướng (Luas new word, by Al Huang The General), chỉ trạngthái sứtsẹo của một vật bị gặm/nhấm/cắn bởi côntrùng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Sưphụ: (Sư phụ).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Sơtán: (Sơ tán).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Tínhtừ: (Tính từ).
– Danhtừ: (Danh từ).
– Ôtô: (Ô-tô).
– Độngtừ: (Động từ).
– Phùhợp: (Phù hợp).
– Môitrường: (Môi trường).
– Quốcdoanh: (Quốc doanh).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Chuyênmôn: (Chuyên môn).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Côngđoàn: (Công đoàn).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Phụnữ: (Phụ nữ).
– Tổngkết: (Tổng kết).
– Thờigian: (Thời gian).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Kiểmđiểm: (Kiểm điểm).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Gươngmẫu: (Gương mẫu).
– Hộitrường: (Hội trường).
– Dândã: (Dân dã).
– Họcđường: (Học đường).
– Ngangngược: (Ngang ngược).
– Méomó: (Méo mó).
– Khẩuhiệu: (Khẩu hiệu).
– Nhiệtliệt: (Nhiệt liệt).
– Vinhquang: (Vinh quang).
– Bùngnhùng: (Bùng nhùng).
– Bịchbịch: (Bịch bịch).
– Nhănnhúm: (Nhăn nhúm).
– Quytrình: (Quy trình).
– Đanlát: (Đan lát).
– Thêuthùa: (Thêu thùa).
– Khâukhâu: (Khâu khâu).
– Vává: (Vá vá).
– Rỉrả: (Rỉ rả).
– Kinhnghiệm: (Kinh nghiệm).
– Nhẩnnha: (Nhẩn nha).
– Carô: (Ca-rô).
– Gàgật: (Gà gật).
– Chủtọa: (Chủ tọa).
– Ehèm: (E hèm).
– Rắcrắc: (Rắc rắc).
– Nhiđồng: (Nhi đồng).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Giaolưu: (Giao lưu, Giao liu).
– Thiêntài: (Thiên tài).
– Mini: (Mi-ni).
– Mơhồ: (Mơ hồ).
– Nonnớt: (Non nớt).
– Thulu: (Thu lu).
– Hỗnloạn: (Hỗn loạn).
– Thểloại: (Thể loại).
– Lamnham: (Lam nham).
– Hìnhthức: (Hình thức).
– Tiểuthuyết: (Tiểu thuyết).
– Dầydầy: (Dầy dầy).
– Mỏngmỏng: (Mỏng mỏng).
– Thiếuniên: (Thiếu niên).
– Tạpchí: (Tạp chí).
– Vănnghệ: (Văn nghệ).
– Liệtsĩ: (Liệt sĩ).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Núngnính: (Núng nính).
– Tựđiển: (Tự điển).
– Xuấtbản: (Xuất bản).
– Sàilang: (Sài lang).
– Phảnđộng: (Phản động).
– Ngôntừ: (Ngôn từ).
– Cũkỹ: (Cũ kỹ).
– Cẩnthận: (Cẩn thận).
– Toetoét: (Toe toét).
– Rườmrà: (Rườm rà).
– Nườmnượp: (Nườm nượp).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Lậtlật: (Lật lật).
– Dươngvật: (Dương vật).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Sinhdục: (Sinh dục).
– Ngọchành: (Ngọc hành).
– Lởmchởm: (Lởm chởm).
– Âmhộ: (Âm hộ).
– Phồngphồng: (Phồng phồng).
– Quănquăn: (Quăn quăn).
– Âmvật: (Âm vật).
– Tròntròn: (Tròn tròn).
– Tuarua: (Tua rua).
– Đờđẫn: (Đờ đẫn).
– Hổnhển: (Hổn hển).
– Nhứcnhối: (Nhức nhối).
– Bấttrị: (Bất trị).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Ámchỉ: (Ám chỉ).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Trạngthái: (Trạng thái).
– Sứtsẹo: (Sứt sẹo).
– Côntrùng: (Côn trùng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Cửa-mình: Vulva (“Body-gate”).
Lông-mu: Pubic-hair.
Màng-trinh: Hymen (“Virgin-shield”).
Môi-lớn: Labia-majora (“Big-lips”).
Môi-bé: Labia-minora (“Little-lips”).
Thứ-hai: Monday (“Second-day”).
Thứ-ba: Tuesday (“Third-day”).
Thứ-tư: Wednesday (“Fourth-day”).
Thứ-năm: Thursday (“Fifth-day”).
Thứ-sáu: Friday (“Sixth-day”).
Thứ-bẩy: Saturday (“Seventh-day”).
Đầu-tuần: New-week (“Week-head”).
Giữa-tuần: Midweek.
Cuối-tuần: Weekend.
Ghế-băng: Bench (“Long-bench”).
Khoai-lang: Yam (“Sweet-potato”).
Kim-khâu: Needle (“Handsewing-needle”).
Mạng-nhện: Spider-net.
Ống-điếu: Tobacco-pipe (“Tube-pipe”).
Thuốc-lào: Luas-tobacco (“Raw-tobacco”).
Truyện-tranh: Comics (“Picture-book”).
Xe-đạp: Bicycle (“Foot-vehicle”).
*
Giao-ban: Briefing (“Cross-week”).
Dễ-bảo: Nice (“Easy-to-train”).
Bổ-đôi: Section-representative.
Da-tôm: Shrimp-skin.
Lòng-tôm: Shrimp-intestine.
*
Một-mình: Alone (“Single-body”).
*
Bao-giờ: Ever (“Any-hour”).
Hầu-như: Almost (“Most-like”).

Bonus

Nhân Sài Gồng Trấn sắp có cầu đi-bộ gianghồ đồn đẹp nhất Xứ Lừa, Trung Tướng gởi tới chibộ Simacai Cụt Tai Lòi Rom series hình cầu đi-bộ Tây & Tầu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bọn Sài Gồng Nhân chắc khoái dạng nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

*** 1. #1 by budifa on 2011/07/24 - 15:55

  HOÀNG BOM CHÍ DỊ – Phần 9: Mùi Tây (tiếp)

   

  Thấy khó hành-sự, BOM hì-hụi lôi gái vầu giường. Quái lạ, chàng vừa thì-thầm “Na, dạng chân ra” thì gái đã nằm dư con sao-biển. Địt con mẹ, khui-nhi-a bờ-lẹt, thớt của gái, nói hông phẩy phét, y-dư cái dép tông gan-gà, cả màu-sắc và kích-thước. Chàng nhảy vầu chiến luôn, nhờ chịu-khó công nên cũng được hơn 30 giây, ơn giời.

   

  Sáng hôm-sau, sau-khi fục-vụ gái 2 quả-trấng ốp-la mới cốc sữa, BOM giả bâng-quơ “đêm qua vui nhỉ”. Gái càu-nhàu “say bỏ mẹ, vui giề, mà tự-dưng lại mơ thấy dư có con giun-đũa nhét âm-hộ, buồn và ngứa đéo tả”. BOM tím-mặt “đứng dậy, giả dép bố về, ớ quên, mầy cút về mới mẹ chứ”.

   

  Sau đận ấy, BOM còn một-vài lần gạ tình gái Tây bằng đôi-giày, cái quần-bò cũ, hay bỏ xiền mua cà-chua dưng tuyền bị lừa chả xơ-múi đéo.

   

  Thời-gian thấm-thoắt trôi, nhanh dư ngựa vía, đã sắp đến ngày BOM phẩy về Lừa fục-vụ tổ-cuốc. Ông-pa chàng giờ cũng có chút chức-sắc, chàng hông về thì sự-nghiệp ông ổng tiêu, mà BOM lại là người có hiếu.

 2. #2 by DG on 2011/07/24 - 15:58

  Fa buôn lậu âm hộ ơi sâu phai (file) đó anh đao về đéo biết dùng dư nầu? Cụ tỉ hơn tí được hông?

  Chỉ cho anh dứt điểm vụ nài rùi anh múa phụ họa dị chiện cho hehe.

 3. #3 by DG on 2011/07/24 - 16:16

  Dòm thơ con Chạn Khắm đong gái mà anh thật, chuột nó cũng đéo thèm đong dư thế chứ đừng gọi là ông người đầu hói rẽ ngôi giữa!

  Chạn Khắm mần ơn liên lạc mới em Lói đại lý bản sỉ thuốc chuột đi, con dở người ạ.

  Fa ơi Fa kết quả dư nầu rùi bạn ơi hehe?

 4. #4 by Mr. Tran on 2011/07/24 - 16:21

  (Tiếp)


  Bỗng văng vẳng giọng ca chua dư cứt mèo, lời ca thực giản đơn nhưng cũng rất cao siêu:

   

  “Khi chiến cùng liền bà,

  Ta biến mình thành liền ông.

  Khi chiến cùng liền ông,

  Ta nghĩ mình là liền bà”

   

  Hoàng Bom dòm về phía tiếng hát cất lên, một gay nhân đương ung dung bước tới, dưng nhìn từ xa lại ngỡ là lăn.

   

  Hoàng Bom lẩm nhẩm:

   

  “Đây chẳng phải là đạo lý tối cao của Dâm Dục học ư? Ôi chao lời ca thoạt nghe bệnh hoạn dưng lại chính là điều mà cuộc đời ta theo đuổi.”

   

  Vừa lúc đấy gay nhân đó lăn tới nơi, Hoàng Bom bước đến quỳ sụp xuống mà nói:

   

  – Mạo muội mong cô dừng bước. Lời cô vửa ca thực như ánh mặt giời chiếu qua tim zì. Thực như tỉnh cơn mê. Như vén mây mà dòm thấy mặt giời.

  Hôm nai ta đã có duyên hội ngộ, chẳng hay tên mày là gì, con mặt ./?

   

  Gay nhân ngửa mặt lên giời cười to 3 tiếng “Hé hé hé” rùi thủng thẳng:

   

  “Đất Thanh Trì vang lừng danh Chuối

  Nơi Mút-cu lẫm liệt Ivan.”

  Không dám, không dám, tiện nhân hãy đứng lên. Bố mài tên Ivan Chuối. Mày tên gì?

  (Còn)


 5. #5 by budifa on 2011/07/24 - 16:22

  Ơ hơ đao được phai midi về rùi thì bật lên mà hát theo thôi chứ còn làm gì nữa? Dùng Winamp hay Media Player Classic hay gì đó mà phát

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/07/24 - 16:23

  (Tiếp)


  – Zì là Hoàng Bom, from Hà Nụi, được cho sang đây học nghề buôn lậu. Nay được gặp cô, quả thực giời giúp Zì.

   

  – Ta đi đến đâu hát bài vửa rồi cũng bị ăn tát, nên uất hận mà rời Mút-cu đến đây thăm thú dăm hôm. Gặp mày chả khác đéo Bá Nha gặp được Tử Kỳ. Quả trời thương sắp đặt cuộc tao ngộ nài.

   

  Nói xong 2 bên cầm tay nhau rơi nước mắt, đoạn lôi nhau và bụi rậm ân ái đến đêm.

   

   

  Đúng là:

   

  Giời Nga Sô đẩy đưa Bom gặp Chuối,

  Đất công viên mưa Sở tưới đất Tần.

   

   

  Muốn biết chiện tiếp theo dư nầu, đọc hồi sau sẽ rõ

 7. #7 by Mr. Tran on 2011/07/24 - 16:25

  Con Dái Ghẻ lại GATO, léo nhéo cái đéo gì đới?

  Vui lòng cút về mới vện hoặc tự cung đi con kia!

 8. #8 by DG on 2011/07/24 - 16:35

  Bạn Fa ơi bạn Fa anh mở được dồi dưng hát kịp nó có lẽ thụt mẹ lưỡi con vện nó chưởi bỏ mẽ.

  Nó vửa nhanh vửa đéo có đoạn dạo đề mô gì cả hát sân khấu mà dư nầy nó ném gạch thần quynh mẹ!

 9. #9 by budifa on 2011/07/24 - 16:40

  Địt mẹ đồ ăn sẵn nhẽ chỉ có thế. Muốn hoành thì ra studio bẩu nó soạn cho một bài theo giọng-hát, hoặc thuê mẹ 1 nhạc-công organ. Trẹo cụ chứ mấy, đối mới hỗn-danh hoành thì đáng đéo, há há

  Máy hết mẹ bin dzồi, lượn về phòng sạc mới lại đi ngâm-tẩm đơi, khà khà

 10. #10 by sahadin08 on 2011/07/25 - 12:54

  Nào thầy bắt đầu ca trù đờn ca tài tử nầu

  Lấy thầy cây đờn…dcm bề ngoài chúng gặp thầy thì thầy chả đờn ca gì sất dưng trong nầy khác..trong nầy khác….

  Tín tín tín …tìn tĩn…tĩn …tĩn      .thầy daọ đờn hờhờ

  Nào hét nào hét được dồinào ….mấy con kia múa phụ hoạ nhế….

  Bài dất tâm chạng.

   

  Anh giờ…Anhgiờ…là giờ có mổi ..ổi..ối …mỗi cấy qp/…

  Anh đong là đong  phải con ./… thối

  anh đong là anh đong phải con thối ,/….

  Tình tính tang là tang tính tình..

  Ông bà rằng ông bà ca ..

  Rằng lấybố… lấybố conchó đi

  …nhưng mà ..mà anh biết éo biết éo con nào

  Trông xinh ôi thôi hũ mắm.

  Sao đi… lạiđi mất dồi..tình tính tang tang tính tình

  Đi mẹ rồi bỏ anh buồi côi…

  Nhìn muốn bóp ..bóp quá đi thôi…

   

  Này này cô nàng cô nàng ới…ơi..

  Anh nói xin nói xin nói xxx lời…

  Đừng theo theo con chạn khắm

  Đừng nghe  nghe con dái hoành…

  Về với anh …nàng ý ơi ..là ơi ý nàng.

  Anh còn hoành hơn bọn kia…

  Mấy thằng đó …..sao đú mí anh..

  Mấy thằng đó …..sao đú mí anh..

   

  Nàng thì nàng ơi …ơi ..anh đã anh đã nói dồi

  Cu to thì anh to gấp mấy

  Ví to thì anh đây zất dầy

  Toàn tiền xu

  lèngkéngkeng là lengkéngkèng..

  Thôi nàng về …..với anh nàng ơi…

  Đừng đi thế nó ế con cu ..đừng đi thế nó ế con cu..