Where’s Ong Cu gone?

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ông Cụ đi đâu?

2011 là một năm mệtnhọc túibụi, Simacai các cô ạ.

Hiểnnhiên Trung Tướng đang nói về tìnhhình kinhtế Lừa.

Lạmphát 4 tháng đạt 40%, nóng nhất trong hơn hai thậpkỷ. Lãisuất huyđộng Ông Cụ của các ngânhàng thươngmại lên tới 20%, cao nhất trong hơn hai thậpkỷ. Cô Jầu vừa tung 20,000,000,000,000 Ông Cụ (đông zero chóng mẹ mặt) mua Ông Tơn cả tỷ (*).

Theo lôgích kinhtài, nhẽ Ông Cụ phải nhiều như bươmbướm?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng không hiahia, các doanhnghiệp Lừa vẫn không có Ông Cụ.

Đến xó nào các cô cũng thấy CFO Lừa thanvan như ông ngan, rằng thiếu tiền quá em thiếu tiền quá (**).

Vậy Ông Cụ đi đâu?

Trung Tướng phán, Ông Cụ đi qua Tầu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

***

Năm 2010, kimngạch thươngmại Lừa Tầu chạm đỉnh 27.33 tỷ Ông Tơn, tăng 28% so 2009. Số nài hiahia đươngnhiên chưa cộng tiền buôn tiểungạch và buôn lậu, bằng quãng 1/4 thế nữa.

27.33 tỷ Tơn giaothương Lừa Tầu ý, gồm 7.30 tỷ xuấtkhẩu và 20.03 tỷ nhậpkhẩu, tạo ra một khoản thâmhụt -12.73 tỷ Tơn, nhỉnh hơn chút so với tổng thâmhụt thươngmại Global Lừa (-12.35 tỷ), tươngđương 12.5% GDP.

Các cô, Ông Cụ đi đâu?

Sang 2011, giaothương songphương Lừa Tầu tiếptục tăngtrưởng phimã, trungương ước đạt 30 tỷ Tơn.

Nhưng mới gần hết tháng 5 hiahia, quầnchúng đã chơi 17 tỷ, xong mẹ 57% sựnghiệp.

Và riêng tháng 5 nài, thâmhụt Simacai buônbán China đã 1.7 tỷ (Tơn, not Cụ).

Tại sao Ông Cụ trôi tuồntuột qua Tầu?

Tại bởi buônbán với Tầu đang ngon vãi muống. Xâydựng, vậntải, chứngkhoán, và cả hiahia đấtcát, đều không đọ nổi.

Ngon như nào? Trung Tướng sẽ kể sau. Các cô giờ chỉ cần biết, mỗi tối, cứ 15 phút, lại có một chuyến Lạng Sơn Express rú máy thẳng hướng Quảng Châu.

Nó chở ai, đi đâu?

Nó chở Ông Cụ, đi Tầu.

(@2011)

(*) Cô Jầu: Đươngkim Thốngđốc Ngânhàng Quốcgia Lừa, hay gì? Trung Tướng hehe biết đéo.

(**) CFO: Là Giámđốc Tàichính Doanhnghiệp, hay gì? Trung Tướng hehe biết đéo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Mệtnhọc: (Mệt nhọc).
– Túibụi: (Túi bụi).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Tìnhhình: (Tình hình).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Lạmphát: (Lạm phát).
– Thậpkỷ: (Thập kỷ).
– Lãisuất: (Lãi suất).
– Huyđộng: (Huy động).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Thươngmại: (Thương mại).
– Lôgích: (Lô-gích).
– Kinhtài: (Kinh tài).
– Bươmbướm: (Bươm bướm).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Thanvan: (Than van).
– Kimngạch: (Kim ngạch).
– Thươngmại: (Thương mại).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tiểungạch: (Tiểu ngạch).
– Giaothương: (Giao thương).
– Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
– Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
– Thâmhụt: (Thâm hụt).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Songphương: (Song phương).
– Tiếptục: (Tiếp tục).
– Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
– Phimã: (Phi mã).
– Trungương: (Trung ương).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Sựnghiệp: (Sự nghiệp).
– Buônbán: (Buôn bán).
– Tuồntuột: (Tuồn tuột).
– Buônbán: (Buôn bán).
– Xâydựng: (Xây dựng).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Đấtcát: (Đất cát).
– Đươngkim: (Đương kim).
– Thốngđốc: (Thống đốc).
– Ngânhàng: (Ngân hàng).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Tàichính: (Tài chính).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/06/01 - 14:33

  2 tháng vừa rồi đã có con số thâm hụt thương mại chưa ???

  hehe, đồng chí Sun thân mến. Địt mẹ đồng chí đọc những gì anh biên ở dưới nhá.

  1. Đồng chí hiểu thế nào là Thâm Hụt Thương Mại. Địt mẹ đồng chí giả nhời tử tế vào. Đéo biết thì cút.

  2. Đồng chí biết về Thâm Hụt Thương Mại thì anh đéo cần giả nhời, vì tự đồng chí đã giả nhời câu hỏi đồng chí rồi. Tiền đi đâu?

  3. Xong 2 ý trên anh sẽ phân tách với đồng chí về mặt số má.

 2. #2 by minhdung on 2011/06/01 - 14:36

  Cháu có để dành ít bạc lẻ định gưởi về cho thằng đệ thân tín vay đặng buôn ít lon sữa bột (Abbott, Mead Johnson, Bla Bla vớ vỉn í). Thẳng bẩu thẳng mần buôn kiểu lấy công mần lời cò con í. Cháu bẩu để mặt ao lặng sóng tí rùi hẳng hay dưng thẳng đèo ke. Vì thẳng nắm thông tin nhạy và có chân Nhà-Phân-Phối và Đại-Lý-Cấp-I cho Nuti và Vinamiu nữa.

  Địt mẹ Tế chỉ giỏi bam. Anh nói luôn là ngạch sữa bột cũng như ngạch thuốc tây. Đéo hay ho tử tế bóng bẩy như người ngoài nhìn vào đâu. Có tiền thì lượn đi chỗ khác chơi đi.

  Đấy là trước khi có lệnh hạn chế nhập sữa, điện thoại, ô tô. Địt mẹ buôn sữa salon.

 3. #3 by minhdung on 2011/06/01 - 14:40

  Trích:

  “Năm 2010, kimngạch thươngmại Lừa Tầu chạm đỉnh 27.33 tỷ Ông Tơn, tăng 28% so 2009. Số nài hiahia đươngnhiên chưa cộng tiền buôn tiểungạch và buôn lậu, bằng quãng 1/4 thế nữa.

  27.33 tỷ Tơn giaothương Lừa Tầu ý, gồm 7.30 tỷ xuấtkhẩu và 20.03 tỷ nhậpkhẩu, tạo ra một khoản thâmhụt -12.73 tỷ Tơn, nhỉnh hơn chút so với tổng thâmhụt thươngmại Global Lừa (-12.35 tỷ), tươngđương 12.5% GDP.

  Nhưng mới gần hết tháng 5 hiahia, quầnchúng đã chơi 17 tỷ, xong mẹ 57% sựnghiệp.

  Và riêng tháng 5 nài, thâmhụt Simacai buônbán China đã 1.7 tỷ (Tơn, not Cụ).”

  hết trích

  Địt mẹ đồng chí Sun, số má thì Gúc hoặc hỏi tên Tướng luôn đi. Địt mẹ anh đéo hiểu đầu óc các đồng chí kiểu đéo gì. Nó viết rành rành ra thế cứ hỏi nhắng cả lên.

 4. #4 by Chắt on 2011/06/01 - 14:44

  Cháu chào cccc !

  Địt mẹ chú Dái Ghẻ bẩu hôm qua là tết của chúng cháu làm cho cháu lên đây hát cả buổi, khản cả giọng, về đéo ăn được cơm. Vợ cháu hỏi lý do, cháu thật thà khai là cháu đi hát múa mừng ngày tết thiếu nhi ở quán bựa  về. Con cỏn bắt cháu nằm sấp xuống quật cháu sưng mẹ hết mông. Vừa quật đen đét cỏn vửa chửi cháu:
  “Địt mẹ chồng ! Mai mới là tế chứ tết đéo nào hôm nay ? Bớt thói hóng hớt đi không thì no đòn “.  Khổ cháu chưa ?  Địt mẹ chú nhá.

 5. #5 by minhdung on 2011/06/01 - 14:53

  Đây, anh rảnh tới 15 phút nữa trước khi fắn:

  Thâm Hụt Thương Mại với Tầu là điều đéo thể tránh, chỉ có ít hoặc nhiều. Thằng đéo nào cũng biết khi chơi với Tầu chứ đéo riêng gì Lừa. Để Thâm Hụt Thương Mại cao hoặc quá cao so với GDP thì địt mẹ điều hành kinh tế vĩ mô làm cứt gì.

  Ví dụ Lừa bán 5 cọng hành thu được 10 đồng, 2 đồng / cọng cho Tầu. Tầu bán 50 cân gạo thu được 2.500 đồng, 50 đồng / cân cho Lừa.

  Hành Lừa bán được mỗi cho Tầu, ngòai ra đéo thằng nào múc, hehe. Gạo Tầu bán cho mọi thằng, Lừa đéo múc thằng nào cũng múc được. Lừa đéo bán nữa, Tầu mua hành thằng khác. Tầu đéo bán gạo nữa, Lừa đéo có gạo mà ăn. Tầu thừa hiểu điều này, và Lừa đéo bao giờ có cửa để chơi ngang phân với Tầu.

  Tổng giao thương = 10 + 2500 = 2510 đồng
  Thâm hụt thương mại với Lừa: = 2500 – 10 = 2490 đồng

  Địt mẹ với thâm hụt thương mại như này. Tất nhiên tiền phải chuyển thành tơn thành mao để rồi thành hàng hóa vác về Lừa.

  Vác về lừa rồi thì nó thành sản phẩm, thành giá. Bán cho Lừa, Lừa móc túi ra để giả. Nên nhớ thu vào lừa là 1 thì phải móc ra tới 1.4. Và tiếp tục tiền lại quay vòng sang Tầu để nhập hàng về.

  Thế địt mẹ các đồng chí không phải là tiền thì nhiều, nhưng càng nhiều dòng tiền đổ vào hàng Tầu chẳng càng lớn là cái buồi gì.

  Địt mẹ mà tên Sun có biết dòng tiền là cái đéo gì không?

 6. #6 by sun on 2011/06/01 - 14:58

  Địt pẹ con hói chuyên bưng bô!
  Mày hói mà ngu thế ?
  Địt pẹ mày, anh yêu cầu mày và con zì phải chứng minh. Anh đéo phải Gúc. Chúng mày gúc rồi cho anh link.
  Nhớ là chỉ cho số liệu 2 tháng gần đây. Con chó ngu nhất nó cũng biết ngoài con số chính ngạch còn có con số tiểu ngạch của quần chúng. Xưa nay vẫn thế. Dạo này anh còn thấy bọn quần chúng đi Tàu đánh quả chết nhăn răng nhiều hơn trước đây khối. Vì hàng hoá của tàu bão hào mẹ nó rồi.
  Địt pẹ,  mày đừng lảng vấn đề mà bảo anh mày nói về THTM nhế ! Trò trẻ ranh đây nhường cho những đứa ngu chuyên bưng bô.

   Nào, giờ thì mày phân tích đi. Tại sao Cụ bỗng dưng khan mà đéo có gì đột biến về chuyện làm ăn với Tàu?
  Đéo chạy làng được đâu.

 7. #7 by Dragonfly on 2011/06/01 - 14:58

  Zũng Hói về rồi à? Tham luận nốt chỗ con Zì Mọi đang thao thao bất tuyệt thì  bị tắc tị đi kìa. Tỉ như cỏn cấu đít xúi mọi người sang Khựa kiếm xiền vậy thì how to kiếm? Đối tượng kiếm ? Mặt hàng target?Hệ Hệ

 8. #8 by sun on 2011/06/01 - 15:14

  Ui, ui địt pẹ con hói trả lời như con cù quặc.
  !
  Mày đéo hiểu anh mày yêu cầu mày cái gì à ?
  Đọc kỹ lại rồi trả lời đi. Anh mày đéo ngu đến mức đểvcho mày tung hoả mù, gây rối hòng thoát thân đâu nhế !
  Trả lời câu hỏi chính đi.

  Bận lúc này thì lúc khác vào trả lời. Tối cũng được.

 9. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/01 - 15:14

  Ơ cái chú Dũng Hói mần đèo gì bẩu cháu bam hở?

  Cháu thật là trước khi ra đi cháu cũng mần ngành đó đấy. Cháu qui-ki thấy bẩu Xa-Lông là ngồi nhà mà cũng mần được phóng-sự có phỏng? Giả tỉ, đéo mần ngành buôn sữa mà cũng ti toe dư lày thì mới là xa-lông chứ phỏng chú ạ?

  Chứ mí cái dư Thông-Bốn-Một-Một-Hai thì ảnh hưởng khặc gì tới đệ cháu mấy đâu. Thuyền lên thì nước lên thôi. Ai chết he he biết liền. Việc đèo gì phải xoắn chú nhở?

  Mà ngành nầy nguôn hông cháu cũng biết kha khá chú ợ. Cháu muốn chú tư vứn là về các mặt còn lại cơ? Hông diễn giải nủi cháu cho chú he he khất lại cũng được.

  Đừng dấu nghề mới cháu mà chú, bờ-liiiii…

 10. #10 by Bia on 2011/06/01 - 15:57

  @ Tế điên

  Buôn sữa phải hỏi Đại Ca nè, lời lắm. Cách thức tiếp thị, phân phối

  Mẹ, cứ tưởng sữa ghê gúm lắm, hóa ra đéo khác gì máy trộn bê tông, in mạc, dán nhãn, đóóng lon, đăng ký thương hiệu, bản uyền…. lời đéo chịu.

  Vào Vinamilk mới thấy, lấy nguyên liệu thô nhập khẩu, quay quay mấy cái… xong. Có tên hỏi: tại sao hổng làm đi, làm cái cục cứt. hôm nay uốbg hơi vưuợt chỉ tiêu, mai sẽ tiếp chương trìbnh

  Tên nào chỉ Bia cách khắc phục avatar hổng hiện lên cái coi

 11. #11 by Bia on 2011/06/01 - 16:01

  Ngay cả một số Bank, Không Ai Sất cũng đứng sau, góp vốn mang ý nghĩa tượng trưng

  Tại sao có quy định cho phép Kho Bạc gởi tiền vào Ngân hàng thương mại kiếm lời, khác đéo gì lấy mỡ nó rán nó. Giờ Bank móc túi xài hết mẹ rùi

 12. #12 by KHÔNG_SẮC on 2011/06/01 - 16:11

  1. Tổng kim ngạch XNK Lừa Khựa:

  – 2008: ~ 19.5 bil Tơn

  – 2009: ~ 21.4 bil Tơn.

  – 2010: ~ 27.33 bil Tơn.

  – 2011: ~ 30 bil Tơn.

  Vậy 2008-2010 sâu Ông kụ đél Tàu tí nầu mờ đầu 2011 (sau NQ 11 của B) mới sang Tàu nhở?

   

  2. Kim ngạch Lừa Khựa 2010 chiếm ~ 14.07% tổng kim ngạch XNK Lừa. Với các nước khác chiếm > 75%.

  2011 Kim ngạch Lừa Khựa ước chiếm 20% tổng kim ngạch XNK Lừa. Với các nước khác ~ 80%,

   

  Nếu lý loạn vì buôn bán với Khựa nên Ông kụ sang Tàu thì hông lẽ Ông kụ đél sang các nước còn lại – chiếm 80% tổng kim ngạch XNK à?

   

  Bẩu puôn pán với Khựa có lời thế 80% còn lại với các nước khác từ lỗ đến break even chéc? Hông có lãi sâu còn làm ăn? 


  Đél zì ngũ thế? Nhẽ nầu? Pó tay chấm cơm. Kà kà!

 13. #13 by LonelyRose on 2011/06/01 - 16:14

  Hihi… Chi bộ coi A.Dũng Hói mới Sún bàn chiện thương mại Tàu – Lừa nài, đúng tinh thần ngày 1/6

   

 14. #14 by KHÔNG_SẮC on 2011/06/01 - 16:14

  so zỉ anh typed sai:

  2. Kim ngạch Lừa Khựa 2010 chiếm ~ 14.07% tổng kim ngạch XNK Lừa. Với các nước khác chiếm > 85%.

 15. #15 by KHÔNG_SẮC on 2011/06/01 - 16:19

  ĐLM các cô cứ việc nghe theo thèng ngẫn đi sang Tàu mờ kiếm Ông kụ! Có cô nầu kiếm được chưa? 


  Anh cứ việc ngồi ở Lừa, sáng đi cà fê, trưa ngủ, chiều đi đánh banh đêm xem Rô lăng Ga rôt, ĐCM Ông kụ vẫn về với anh. Ông kụ đang ở loanh quanh đây chứ ở đél đâu? Tàu Tàu có cái (o)/ ý. 

  Kà kà!
 16. #16 by Lucky on 2011/06/01 - 16:20

  hehe chào 1/6 các cháu nhi đồng dễ thương ! Đây kẹo của các cháu đây :

   1  Hàng- Hàng : trao đổi thời cởi truồng

   2  Hàng- Xiền I- Hàng : biết mặc quần, trao đổi qua trung gian

   3 Hàng- Xiền II- Hàng : biết thời trang , trao đổi qua trung gian , có bảo chứng – bank

  Ở Lừa còn có thêm một loại Xiền III là (Xiền Bank Gió) !

   Vd Vietnam Delay nó vay vốn – chính phủ đứng ra ” đảm bảo” giùm. Cái đứng ra ” đảm bảo” nói bằng miệng đéo phải là Gió thì là gì? ” Lời nói gió bay” mà lị ! Tụi Tây đang khóc ròng vì kiểu làm ăn mới ,trong đó có Gió tham gia nên nợ Vina shit nó đéo đòi được! Công nhận ai nghĩ ra chiêu ” đảm bảo” giúp từ chính phủ quả là đỉnh cao trí tuệ !

  Như thế , trao đổi thương mại càng nhiều thì xài gì nhiều nếu không phải là Xiền hả Sun?

  Vậy Ông Cụ nếu nói qua Tàu đầy hình ảnh có gì sai khi các số lieu đưa ra đầy đủ như thế !

  Sun sẽ hỏi ” tại sao buôn với Tàu dùng Mao , Tơn thì ảnh hưỡng mie gì đến Ông Cụ ? ”

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/01 - 16:22

  @Chú Bia Cỏ:
  Hôm nầu cháu rảnh rủi biên chiện ngành buôn sữa đủi không khí tí.
  Chú bẩu đèo đủi được a-va-ta là của cái gì chừ? Mần ơn biên rõ để cháu nắm. He he.

  @Cô Rốt Xinh:
  Hôm nây cô hông đi Suối Tiên mới thầy Chín Cà Lăm hở? Hôm wa cháu nhờ thầy thẩy đưa các em Cháu-Chắt-Chốt-Sún đi mà? He he.

 18. #18 by KHÔNG_SẮC on 2011/06/01 - 16:32

  Có cô nầu bẩu vì nhập siêu mờ Ông kụ sang Tàu (khiến cho Lừa khan hiếm Ông kụ) hông nhở?


  Nhập siêu Lừa các năm: 

  2007: 12.45 bil Tơn, 

  2008: 17.50 bil , 2009: 12.00 bil, 

  2010: 12.40 bil, 

  2011: 14.0 (ước tính). 

  Nhập siêu từ Khựa chiếm gần hết tổng nhập siêu của Lừa.  


  Trong giai đoạn 2007-2010 các cô có thấy Ông kụ khan hiếm trầm trọng như bi zờ hông? 


  Kà kà!

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/01 - 16:57

   Ai nói thế hả cái địt ./ mẹ con mồm khắm nài? Tiếptục bam trêu ngươi Zì thì khâu mẹ mõm 2 ngài.

 19. #20 by Lucky on 2011/06/01 - 16:45

  Muốn có ông Tơn, ông Mao không dùng Ông Cụ mua thì dùng gì? Ở đây xem vàng là một dạng hàng hóa đặc biệt , Xem Bank , Hà Trung , các chợ  vùng Biên giới hoặc nội địa nước Mie là nơi đổi Xiền.( Ky đang giới hạn ở mực đơn giản nhất cho dễ hiểu ,chứ thực tế thì trao đổi rất phức tạp)

  Như thế, ông Cụ bị hút vào giao dịch sẽ rất nhiều nếu trao đổi thương mại nhiều. Nhớ là hút vào GIAO DỊCH (anh Dũng gọi là ” dòng tiền ” ý !)chứ hông phải Tàu nó hút về bank nó kiểu đắp chiếu dự trữ nghen!

      

 20. #21 by JoJo on 2011/06/01 - 16:50

  Chết cười với mấy cô, cãi nhau chí chóe như chuột í nhở, vui phết nhở, cho anh tham tán với nhế …
  Theo anh, má mì TT và Dũng râu nói Ông cụ đi chơi cũng có lý nhưng mới chỉ nhìn thấy một góc nổi của tảng băng chìm. Các cô muốn biết phần chìm thì đi mà hỏi bạn Rich, nếu không hỏi được thì mai anh nổ cho mà nghe. Giờ phải chuẩn bị đưa trẻ đi chơi rồi. Nổ phát coi như chào chi bộ RÙA nhé. :-))

 21. #23 by KHÔNG_SẮC on 2011/06/01 - 16:54

  Kinh doanh aka kiếm tiền, Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh! Một nghề thì sống đống nghề thì chết. Em Thi còi cứ miệt mài buôn bán mặt hàng của cỏn, cô Cu cứ miệt mài làm thày cãi, em Rô cứ miệt mài viết bài (zành zụm ít tiền nầu lại mua vàng chôn đầu zường), và anh cứ miệt mài làm nghề … của anh, hông chóng thì chầy cũng thành công!

   

  Còn dư hôm nây có người bẩu mua đất thì đi mua đất, mai có kẻ bẩu chơi chứng thì chơi chứng, mốt có tên bẩu sang tầu thì sang tầu … thì có mờ ăn cám! Mần dư vậy Lừa gọi là “đéo cày giữa đường”, Khựa gọi là “đạo thính, đồ thuyết” (道听途说, là gì các cô tự gúc nhế!)

   

  Thôi anh fắn! Kà kà  

 22. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/01 - 16:56

  Zì đây.

  Vầu chưởi các cô fát rùi còn xuống đường nầu.

  Quán jì lạnh như ./ trâu thế nài?

  Con Không Sắc tiếptục bam như cũ (về vấnđề “Ông Cụ sang Tầu zo nhậpsiêu”) mà đéo suynghĩ? Khâu mẹ mồm 2 ngày. Đéo có ai nói vậy sất, trừ cô.

  Cô muốn mần Zì fát điên thì Zì jam mẹ cô lại.

 23. #25 by Lucky on 2011/06/01 - 16:56

  Khi Ông Cụ bị hút vào giao dịch nhiều thì Ông Cụ nằm ở đâu?

  Ông Cụ nằm trong : Hàng- Xiền- Hàng , quay vòng liên tục ,liên tục, liên tục…

  Thực ra đây cũng chỉ là một trong nhiều nguyên nhân gây ra khan hiếm ông Cụ trong nước như hiện nay.

  Những nguyên nhân khác là gì? Đi mà hỏi mấy thèn điều hành kinh tế vĩ mô ý! Mấy cô trả thuế cho nó thì hỏi nó ý!

 24. #26 by Nô Đức Nổng on 2011/06/01 - 17:09

  Dũng chưa hói xuống đi cho đỡ lạnh, ngồi cao quá rồi đấy. Đéo biết thì nói thẳng, vòng vo làm tốn công lật cồng. Đít mé.

 25. #27 by Nô Đức Nổng on 2011/06/01 - 17:12

  Cô nào bẩu: Mọi nước đều nhập siêu với nước mẹ vậy? Gúc lại đi, anh vả vỡ anô giờ. Mà nhập siêu là tốt chứ nhỉ, chửi lại anh đi. Địt mẹ, lại phải đưa gấu đi chơi 1/6.

 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/01 - 17:18

  @con Chắt, con Chốt:

  2 con nài bam nặng. Jam mẹ 1 ngài.

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/01 - 17:30

  Mẹ Zì nói như thần nói ý nhở.

  Bi jờ bấuchí Lừa chỉ tậptrung vầu cái vụ xíchmích mới Tầu, đã có chỉthị từ Ban cho các kềnkền khaithác tốiđa chiện nài.

  Hehe Zì cá 100 ăn 1 mới các cô, Bê Xê Tê đang đánh lạc hướng lũ lợn còi các cô, chứ đéo có chiện jì cả. Để các cô húng lên mà quên cơm áo áo tiền thôi hiahia.

  Vụ nài Bê Xê Tê cốtình khiêukhích bọn Tầu để bỏn húc cho vài nhát đấy các cô ạ.

  Các cô nên nhớ đi cùng quả tầu PVN rải cáp hôm hổm là 4 tầu hảiquân (đã hóatrang) iểmtrợ hehe. Có ýđồ cả đấy lũ Simacai ạ.

 28. #30 by Pepti on 2011/06/01 - 17:35

  “”Vầu chưởi các cô fát rùi còn xuống đường nầu.”””b Zì thối.
  Nhẽ nào mụ Zì cũng mắc bệnh của Lừa : Hở ra cái là xuống đường. Nên jao thông Lừa mới bị tắc nghẽn.
  Nhẽ nào lời mụ lại ngược với hành động.(Lời : mụ chỉ trích thái độ giao thông Lừa, là đéo có việc gì cũng ra đường, ko tin trời mưa mà xem. Còn hành động: Thì lúc đéo nào cũng xuống đường). Vì giờ này thì có việc đéo gì mà xuống đường….
  Thôi nói thế chứ Mụ đi tập dưỡng sinh được rồi đó. Hệ hệ ( by Lài)

 29. #31 by ChiPheo on 2011/06/01 - 17:37

  Ơ, đục mạ thằng Tướng điếu nầu quên giải thích cho các con Lừa nghe thằng Khựa nó “cắt” cáp thề điếu nầu nhể?

 30. #32 by Lucky on 2011/06/01 - 17:47

  Trên quán tham luận khá nhiều về việc khan hiếm ông Cụ hiện nay mà đéo thấy ai nói đến một nét đẹp cổ điển Lừa là thói quen dùng tiền mẹt nhễ!

  Từ việc ăn cây cà lem đến mua cái biệt thư đều bằng tiền mẹt ,vãi đái nhở!

  Những thanh toán như thế này, làm cho nền kinh tế Lừa phát triển chậm là phải thôi,  dòm chi những nguyên nhân xa sôi khác!   

 31. #33 by loichoi on 2011/06/01 - 17:53

  Mẹ Zì nói như thần nói ý nhở.
  @ Đĩ Bựa: Như thần cái buồi cái buồi, thần bom của Bê thì có. Cứ thằng nào nói khác ý :jam 1 ngày, nói đúng: jam 2 ngày, dìm hàng Đĩ bựa: jam 1 tuần đến over and over. Mồm ra rả chửi Bê là :Đến quyền fêbình lãnhtụ các cô cũng đéo có.

  Anh thì cho rằng ở đây: Quyền phê bình con Đĩ bựa cũng đéo có.

  Túm lại tên Đĩ bựa này cũng độc tài khác đéo Bê, vừa ngu xuẩn lại cố tỏ ra nguy hiểm.

   

 32. #34 by Lucky on 2011/06/01 - 17:54

  Sẽ đéo có chuyện như thế này xảy ra, nếu toàn quân toàn dân đều “cà thẻ” nhễ!

  Tiện ích của việc ” cà thẻ” như thế nào chắc đéo cần nói ra nhễ!

  Chúc chi bộ 1/6 đưa con em đi chơi vui vẽ! Ky chở đám cháu Ky đi chơi 1/6 đây!

 33. #35 by Nô Đức Nổng on 2011/06/01 - 17:56

  Ky ơi em nổ vừa thôi, làm anh ù hết tai này. Địt mẹ, khoản vay có bảo lãnh by chính phủ mà không trả đúng hạn bọn tư bẩn nó đập cho tòe mỏ. 600 triệu của Vinaxin không có bảo lãnh này.

  Lý thuyết nào nói dùng tiền mặt làm kinh tế chậm phát triển? Ơ địt mẹ, anh dùng cái gì hiệu quả nhất chứ. Vãi mẹ đái với em.

 34. #36 by Co nhi on 2011/06/01 - 17:56

  1/ ĐCM các cô, các cô ngu như bò, đồ đầu cứt, ĐM có tí vậy mà nói mãi đéo hiểu! Anh thề là chỉ đọc mà đéo biên, nhưng giờ anh chịu hết nổi các cô rồi, ĐM các cô cút, biến mẹ khỏi cái bải cứt nhà zì thối dâm ô đi.

  ĐCM các cô lạm phát tăng, giá cả leo thang mà tiền đéo bơm ra thì không thiếu tiền trầm trọng là chó gì,

  Anh ví dụ năm 2010 các cô tiêu một ngày hết nhiêu xiền? 200K nhé, các cô giữ trong ví các cô khoản ấy là min khi mổi sáng các cô lao ra khỏi nhà đúng không? ĐM giờ lạm phát bao nhiêu? 30% ? ĐM các cô phải giữ trong ví hôm nay bao nhiêu? có phải 260K không? Bạn Rich đéo bơm tiền ra thêm, thì các cô lấy chó đâu ra khoản 60k đó để bù vào? ĐM từ trong Bank chứ đâu, từ các tổ chức tín dụng chứ đâu? Phải lấy bớt ra đúng không? Thế thì Bank không thiếu tiền là chó gì?

   

 35. #37 by Co nhi on 2011/06/01 - 18:01

  2/ Chưa kể bạn Rích vừa mua 1 tỷ tơn từ tiền ở đâu? ĐM từ nguồn dự trử bắt buột hắn mới cướp được từ các ngân hàng chứ đâu, ĐM cứ bank huy động được 100 ông cụ thì hắn rút về hết 15 ông cụ rồi, ĐM 1 tỷ tơn đó dùng để các cô bù vào một phần các khoản thâm hụt đó, số thâm hụt còn lại được bù từ dự trữ ngoại hối, các khoản kiều hối,…

  ĐM các cô năm nay bạn Rich định bơm khoản 17% (của khoản 120% GDP) lượng tiền nữa vào thị trường để có duy trì tối thiểu lượng tiền cần thiết cho giao dịch, nhưng đầu năm đến giờ mới bơm có 1%, ĐM lấy gì mà không thiếu xiền. Nhưng các cô nhớ nhé, giờ đến cuối năm sẽ bơm ra ào ạt số còn lại đấy.

  ĐM đến đây các cô có hiểu là tại sao càng thâm hụt mậu dịch (phần lớn với tàu) thì càng vắng ông cụ không? đồ mặt ./ óc cứt.

  ĐM có cô nào tính thử cho anh xem bơm thêm 15% lượng tiền nữa vào thị trường là khoản bâu nhiêu?

   

 36. #38 by Nô Đức Nổng on 2011/06/01 - 18:01

  Các cô nên nhớ đi cùng quả tầu PVN rải cáp hôm hổm là 4 tầu hảiquân (đã hóatrang) iểmtrợ hehe. Có ýđồ cả đấy lũ Simacai ạ.@Bựa thúi

  Đéo phải thế đâu. Anh check thằng bạn làm PVDrilling rồi. Bọn thăm dò phải thuê Hải quân đây, 2 tàu chặn trước, 2 cái  chặn sau tàu thăm dò. Đây gần như là thông lệ rồi.

  Thẳng bẩu, bọn Khựa ứ hự tàu Lừa nhiều vụ lâu rồi cơ. Bây giờ báo chí Lừa mới được bật đèn xanh định hướng lòng yêu nước đấy. Âm mưu thì bà chủ quán đã nói.

 37. #39 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/01 - 18:08

  @Cô Ky:
  Thói quen sài cash ở Lừa có từ thủa nào cháu đèo he he nhớ. Thói quen nầy bất cập thật dưng tiện lợi.

  Giả sử chú Chạn Khắm gọi chú chủ quán uýnh cuốc xe-ôm-single ra Văn Điển. Đến nơi nhẽ chú Chạn móc thẻ Mát-Tơ-Cạc hây Vi-Xa ra kéo Cờ-Re-Điệc / Se-Ving?
  Giả tỉ cháu về chơi, thèm hủ tíu gõ. Ra đầu đường chén xong lại chìa thẻ?
  Mà cũng tỉ dư cháu có thói quen ngồi cà phê cóc, cũng làm đèo gì sụp-bốt thẻ nốt?

  Đấy là 3 tỉ dụ trong muôn mặt đời sống ở Lừa. Chưa kể đến dững bất cập của Nhà-băng-cấp-thẻ / Sự-mất-an-toàn-thông-tin-thẻ của không ít các cửa-hiệu-nhà-hàng / Vươn vươn.

 38. #40 by Nô Đức Nổng on 2011/06/01 - 18:08

  Cò nhì vừa vào mà nổ kinh thế. Kiểu đéo gì cô cũng bị bà chủ quán vả vào mõm. Cô không đọc hiểu được à.

  Các cô là fan bựa mà chẳng hiểu bựa gì cả! Bựa đã bâu giờ nhận mình sai chửa? Xem lại cồng của con Youngsheep ấy. Đìt mè.

 39. #41 by Dragonfly on 2011/06/01 - 18:21

  Địtmẹ, anh phải công nhận bạn Cô Nhi aka Không Sắc aka Ngũ Sắc aka bạn gì đã từng chửi nhau với anh về Tam Cương Ngũ Thường cực kỳ bền bỉ và bảo vệ quan điểm của mình. Địtmẹ, đề nghị con Zì Man Zi Mọi Zợ không khóa mõm bạn ấy lại mà chửi nhau với bạn í bằng tham luận của cỏn để chi bộ được biết phải quấy. Hệ Hệ

 40. #42 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/01 - 18:39

  @Chú Nổng:
  Cháu hóng lá cải Lừa thấy bẩu đây không phẩy lần đầu tiên Khựa phá hoại mà chệt mẹ cười. Nhẽ bỏn kền kền được cưởi rọ nên húng quá đi quá đà chăng? Kiểu gì qua cơn bĩ cực nầy cũng có vài chú Tổng cút về mới mẹ. Y-Dư-Hệt hùi Bờ-Mu-Mười-Tám í. He he.

  Bọn Khựa-Đông-Tơn í, mấy niên nay cũng qua bên cháu làm mưa làm gió. Ai cũng biết quyền-lực-nầu đứng sau lưng bỏn mà. Vài niên trước bỏn lật kèo vụ Chai-Nã-Cồ í, chú Keng-Vinh-Rút bị chính cô Ri-Lát vàng-son-đệ-tử-duột của chú í mần đảo chánh cũng vịn nhiều vầu vụ nầy đấy. He he.

  Giờ thì chính cô Lát cũng bị Đối-Lập và Bấu-Chí vả a-lô tòe loe tội bán đất vô tội vạ cho bọn bỏn. Mặc dầu đất đó phần nhiều là đất hoang ở bên tiểu-bang Queensland đã bị nâng quan điểm thành đất-nông-nghiệp(canh-tác) cho nó hoành. He he.

  Bỏn từng tiên bố là ở đây có bi nhiêu m2 đất bán thì bỏn sẳn sàng mua sất. Địt mẹ, nghe mà bủn rủn thật đấy. He he.

  Lý do mà bấu-chí và đối lập đưa ra rầng: bọn kia mua hết đất canh-tác thì nền nông nghiệp nước nhà sẽ đi về đâu. Nông dân sẽ ăn buỗi ăn buỗi. Rùi thì bỏn sẽ thao túng thị trường nông-sản-nông-nghiệp đất nước nầy. Đó là tự đào lỗ chôn mình. Đó là hành động tiếp tay cho giặc. Bla bla.

  Ngồi nghị trường hóng bỏn ỉa vầu đầu lâu nhâu khác điếu gì quán Bựa. He he.

  Àh quên, nói để rõ. Các cô chú dân đen, chỉ cần có thời gian rãnh, cứ việc thoải mái vào nghị trường ở Can-Be-Ra ngồi nghe bỏn họp cuốc-ja-đại-sự mới giấy phép không-gì-sất nhế.

  Địt mẹ, cháu đọc-nghe-thấy các lãnh tụ bên nầy luôn biết đặt lợi ích người dân/lợi ích nước nhà lên trên hết mà hãnh diện ké. Nghĩ đến Lừa mình mà buồn.

 41. #43 by LonelyRose on 2011/06/01 - 19:32

  @Tế Tửng

  Có đi có đi… 6h sáng thầy 9 gọi ới A Rốt mầy có đi Suối Tiên hông, có lễ hội trái cây đới, thầy bao mầy ăn no lun. Offer nguôn wá nguôn đi sao hông? Tới cổng, thấy thầy dắt 1 đoàn hơn chục đứa chứ hổng phẩy chỉ 3 đứa CCC thui đâu, trông vất lém … Hóa ra thầy kêu đi trông trẻ giùm .

   

  Có chụp hình đơi. Hơi đông tí nhưng trái cây tươi ngon và rẻ… Hồi Tế còn ở đây chắc chưa có lễ hội này nhể? Năm nai sẽ kéo dài suốt 3 tháng hè.

   

   

 42. #44 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/01 - 19:52

  @Cô Rốt Xinh:
  Ui nhìn mấy quả quít-đường mới măng-cụt mà cháu thèm quá đi. He he.

  Bên cháu thì măng-cụt phải nhập theo mùa. Giá thì hỡi ôi, một ký-lô chắc bằng vài chục ký-lô ở bên mình. Muốn rẻ thì mua theo quả í. Một quả vài $ thui. Hic hic.

  Còn quít-đường thì quên đi. Tuyền quít-đài-lon ăn dư quặc dư quặc. He he.

  Hùi xưa cháu có vài lần ngao du miền Tây, có lần ghé chợ nổi Cái Gì Răng đó thấy trái cây tươi bán rùm beng. Hông ăn nủi mà dòm cũng nguôn mắt lắm.

  Thế bọn trẻ đi chơi mần sao mà vửa bị ông-kẹ bắt mất con Chắt mới con Chốt rùi? Phen nầy thầy Chín Cà Lăm chệt mới cháu. Cháu thề. He he.

 43. #45 by sahadin08 on 2011/06/01 - 20:06

  Hihi… Chi bộ coi A.Dũng Hói mới Sún bàn chiện thương mại Tàu – Lừa nài, đúng tinh thần ngày 1/6

   ———

  lồn mẹ nhòm bọn chẻ chém gió ác nhờ…y chang bọn chong nài đcm làm Thầy phải lẻn vầu bềnh lụn cái choa đỡ nhớ chị bộ thối…xin lỗi vàng xon nhớ..đcm tự dưng lại đi thèm Bam nhát ……xí tội nhế ..hế hế

  thèng pháđiềnđụcmả nhàThầy đâu rùi …ra coi xem bọnchẻ nóa noái tiếng khoađẫu phảihôngmài…hay nóa noái tiếng A sin ne rờn (ASINERAL) của nhà thèng zì Bựa bú ./ ông phò…

  xả chét thế thui rùi xuống đường tí đơi…đmc ai bẩu mềnh là CEO mờ…thời buổi bựn rụn bỏ mẹ za…BAM chộm nhát… đcm thèng bựa cấm xóa cồng của Thầy nhớ…bọn bai chữi nhau tiếp nhế…..thầy vỡn hóng đới…


 44. #46 by sun on 2011/06/01 - 21:35

   Con Hói đâu, lên trả bài ! Cả quán đang ngóng mầy đấy !

  ———————————————————

  Địt pẹ, anh đéo biết con Zì nó đánh hàng gì mà kêu ngon. Bầy lừa truy nó mà qua bển kiếm ít cụ về chống đói.
  Nhà anh đây cũng có người làm ăn với Tàu từ chục năm nay. Người chơi thép nhá, người chuyênm đồ điện tử nhá (các thể loại nghe, nhìn, nói… chơi ráo). Ngon lành được vài năm. Từ năm ngoái đến nay rất chật vật. Con em gái anh chơi đồ điện tử cũng có số má. Cỏn tốt nghiệp loại giỏi  ĐH Ngoại ngữ, tiếng Tàu làu làu. Toàn sang tận nhà máy đặt hàng chứ đéo cần qua trung gian tàu như bọn đéo biết tiếng hay bọn cò con. Thế mà nửa năm nay gặp lúc nào cũng kêu khó khăn như cha chết. Con em dâu thì chuyên nhập thép. Lên xuống bất tử. Cũng méo mặt…
  Hay là chúng nó ngu ? Đéo phải !

  Lừa nầu thấy dòng tiền chạy sang Tàu vì đang làm ăn ngon món nầu đó mách cho anh mới những đứa đang hóng mấy. Pờ liiiiiiiiiiiiiiiiizờơ ơ !

 45. #47 by sahadin08 on 2011/06/01 - 22:22

  thèng sun…mài nghe TV nhà mài hum nai nóa tuyên bố ..đmc TƯ kết hối giờ mở rộng địa bàn hông phải các tập đoàn nhớn nữa ..mà các tổng cty toàn quốc luôn..bắt phải bán tơn cho TƯ…đcm sắp chết đói rùi..bán xong tơn cầm ông cụ vừa in thì tổ xư chả mấy mà chết lăn quay doanh nghiệp….ông cụ nhà chúng mài cóa giá lắm đới…

 46. #48 by sahadin08 on 2011/06/01 - 22:23

  còn vụ buôn bán tầu tủng thầy bỏ chúng khá lâu quãng 2 ngàn lẻ mấy (mấy <6) …mà giừ  ngồi check lại thì cũng hơi khó..dưng vụ mài noái có vẻ cóa lý..xã nhà thầy cũng buôn TQ kêu vá trời…dưng bỏn vưỡn đầy xiền..hôm roài còn lên trên thủ đô đóng toàn tiền tỷ cho cái chỗ thầy noái đới…dưung cơ mà thầy nghe giang hồ bẩu ..tại nạn kinh tài cuả ximacai là do nhiều nguyên nhân..dưng mà 1 nguyên nhân là do bọn con cháu các cụ tuyền bọn chẻ mới ngo nghoe lên nên vưỡn non tay..bỏ ông cụ vào đâu là tèo mẹ chỗ đóa…
  giả dụ nhế mần dự án giờ là thèng nào thèng ý lo mần nhà máy cung cấp VL để lo cho con DA đóa..đmc muốn mua tận gốc bán tận ngọn cơ..lãi khủng cơ …dưng mừ điều hành các nhà máy đóa lại hông thạo ..nên giờ vốn đọng nhiều vào đóa mà thì trường BDS đương khó thế nài ..đmc cóa nhà máy dưng chưa vận hành tuy cóa đầu ra ngay dưng do A zốt nên chưa vào guồng…đcm phải chôm đồ đi bán là đương nhiên rùi  ..thằng bé thì triệu tơn ..thèng nhớn chục triệu tơn rùi trăm triệu tơn …cả nước thì cả tỷ tơn chứ ít…   ông cụ cóa khi đương ngồi đóa ???
  mà đcm bỏn giừ toàn mua công nghệ cũ ..dây chiền cũ thui nhế..cho zẻ mà lại …lại đặc biệt toàn của TQ mới vui chớ….chả thấy đâu nhiều nhà máy cửa nhựa ..ván gỗ …với nhà máy gạch ốp lát với thiết bị vs dành cho biu đinh nhiều như giờ…chả hiểu sau hết dự án thì cóa bán nủi ra thế giới cái gì za hồn không..chả nhẽ bắt nhà con điêu bên pazi mua thiết bị vệ sinh sx trong nước… hay thèng sành nhợn nhập ván gỗ công nghiệp sx bên hà tây cũ. 

 47. #49 by sahadin08 on 2011/06/01 - 22:43

  dccm các cụ hạ cánh mà chả dậy bọn chẻ cái lônglồn gì ..chỉ dạy mua xe đẹp dùng gái đẹp là đếu ai bằng …khổ thế..nhà còn cái mảnh đất ông bà để lại mang bán ( kiểu dự án) rùi chỉ cóa chiêu bán …bán tất cái gì gọi là thành qả cách mệnh…bơm thổi..rùi in xiền kích cầu …rùi gióng đông gióng tây kích giá…chả qa để bán thành qả cách mệnh năm xưa tranh dành mà được.,.lấy đất đai bảo hộ  mệnh giá đồng tiền..tưởng dễ ăn ….đm thị trường chúc mũi đi xuống là ông cụ nhào lộn như trong rạp xiếc..kêu cái dắm…
  đcm như thèng mẽo mí cả  e u…lấy củ sọ mần giá cho đồng tiền
  thèng trung đông lấy dầu mỏ mần giá cho đồng tiền
  chỉ cóa thèng ximacai lấy đất đai mần giá cho ông cụ …đất cóa nở đẻ được đếu đâu…chết đếu tại số nhế…đcm tham cái chước mắt

 48. #50 by sun on 2011/06/01 - 22:44

  Thầy 9 dừ,
  Công nghệ cao thì lừa đéo nhập nổi. Những dây chuyền lạc hậu sản xuất những mặt hàng gia dụng thì đã thừa mứa. Em anh còn chạy thêm hàng cho mấy thằng quân đội mà vẫn kêu oai oái đấy.
   Xã nhà thầy 9 dừ đông tiền cỡ bao nhiêu ? Mấy trăm tỷ hay mấy ngàn tỷ nhờ làm ăn với Tàu ? Chia sẻ với anh em đi…

 49. #51 by Ngũ Sắc on 2011/06/01 - 23:26

  @ Chuồn Lài dồn,

  TSB cô anh cám ươn cồng của cô nhưng anh chỉ công nhận con KHÔNG_SẮC là nhơn bản của anh kủa anh thôi, cồn con mồ côi (aka cô nhi) thì anh đél biết đâu. Con Zì lôn chek zùm IP kủa con mồ côi và của anh rồI cồng fơm fát, ĐLM anh 10q.

   

  BTW con KHÔNG_SẮC nhắn rằng cỏn bận xem Rô lăng Ga rốt, nên con Zì man cấm cửa con nửa ngài cỏn ở ngoài 1 ngài, cấm cỏn 1 ngài cỏn ở ngoài 2 ngài, cấm cỏn 2 ngài cỏn ở ngoài minimum 3 ngài luôn.

   

  Cỏn cũng nhắn rằng cỏn rất lấy làm tiếc (so sozy) vì đã làm con Zì phát điên chứ hông xin lỗI (apology). Cỏn bẩu rằng mọi thứ là do cơ duyên, do NGHIỆP mà ra cả.

   

  ĐCM chi bộ con KHÔNG_SẮC gửI em Lôn Ní Rốt đoạn thơ nài:

   

  Nầy Xá Lợi Tử xét ra

  KHÔNG là SẮC đó, SĂC là KHÔNG đây
  SẮC cùng KHÔNG chẳng khác sai
  KHÔNG cùng SẮC vẫn sánh tài như nhau
  Thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào,
  Cũng như SẮC uẩn, một màu không KHÔNG

   

  Last but not least, con SẮC_KHÔNG sẽ luôn cười kà kà còn anh thì cườ hẽ hẽ (bắt chước Lài dồn hệ hệ). 

  Tsb Lài dồn lần nữa, nếu có ngài anh op lai với cô thì liệu hồn đó! Hẽ hẽ anh đi với con KHÔNG-SẮC xem Na đan play Sót đờ linh đơi.

 50. #52 by Nô Đức Nổng on 2011/06/02 - 00:41

  Đỉt mẻ, chi bộ chó đểu nhá. Bê có vẻ hơi quá đà rồi. Không cẩn thận là to chuyện đấy. Anh vừa được tag bài này: http://phapluattp.vn/20110601125921209p0c1015/su-len-gan-cua-khua.htm.

  Đọc xong cứ tưởng đang sống thời bác 3 Duẩn. Các cô hãy bảo trọng nhé.