XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by Ngũ Sắc on 2011/05/20 - 15:16

  Và thật ra em cũng chỉ ngẫm được mấy chữ, ví dụ như Vô Đắc: ở đời chả có gì để ĐẮC, bởi thế ngay cả người đàn ông của mình em cũng chả muốn ràng buộc hắn, thấy nhẹ nhõm vô cùng hehe…

  @ Rốt cô đơn, 
  nhẹ nhõm vô cùng ~ độ nhất thiết khổ ách, he he.
 2. #2 by DG on 2011/05/20 - 15:22

  Há há con Bia đã nói nhớ giữ lấy nhời, đừng chơi kiểu kiếm đạo lận lưng quần của con Điền nòng nọc nhế anh vả cho tòe a lô đới!

 3. #3 by Bia on 2011/05/20 - 15:29

  Về võ: Các đồng chí nói linh ting xà beng, chả thực tế mẹ.

  Khi ra đường, gặp thằng gây hấn, các đồng phản xạ ra sao?. Chạy hoặc phản đòn.

  Với đối phương là liền ông nên áp dụng: Đả Ngọc Hành, rất dễ, do đối thủ lúc mâu thuẫn, thường đánh vào mặt.

  Cứ nhắm hạ bộ mà quất. Có tên hỏi quất dễ hông? quá dễ vì nó chăm chăm úynh mặt mình và nghĩ mình sẽ né.

 4. #4 by Ngũ Sắc on 2011/05/20 - 15:31

  Hôm nây anh bắt đầu nổ zdìa Phật giáo cho thỏa lòng mong ước của mấy cô zưới kia nhế:


  1. Phật Giáo là gì?

   

  Phật giáo là một tôn giáo dựa trên những lời dạy của Tất Đạt Đa Cổ Đàm (Siddhartha Gautama), sống ở vùng Ấn độ cổ đại (hiện giờ là Nepal và Đông Bắc Ấn độ) gần 2,600 năm trước đây. 

   

  Ngài được gọi là “Đức Phật” (The Buddha) i.e. “người giác ngộ” sau khi trải qua sự nhận thức sâu sắc về bản chất của cái chết, cuộc sống và sự tồn tại. Trong tiếng Anh, Buddha có nghĩa là enlightened (giác ngộ), còn trong tiếng Phạn là Bodhi (Bồ đề) có nghĩa là awakened (tỉnh thức)


  Những năm tiếp sau cho đến cuối đời, Đức Phật đi du thuyết và giảng dạy. Ngài không dạy cho mọi người những gì Ngài đã thấy sau khi giác ngộ mà dạy người ta làm thế nào để đi đến giác ngộ. Ngài dạy rằng tỉnh giác đạt được thông qua các trải nghiệm trực tiếp của mỗi người chứ không phải là đức tin và các giáo lý.

   

  Trong vài thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, Phật giáo lan rộng khắp châu Á để trở thành một trong những tôn giáo lớn của châu lục. Ước tính con số tín đồ Phật giáo trên thế giới ngày nay rất khác nhau, vì nhiều người châu Á theo hơn một tôn giáo, và rất khó mà biết có bao nhiêu người đang thực hành Phật giáo tại các nước CS như Việt nam, Trung Quốc. Ước tính chung nhất hiện nay Phật giáo có khoảng 350 triệu tín đồ, trở thành Tôn giáo lớn  thứ tư trên thế giới, sau Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Ấn độ giáo.

  (còn tiếp)
 5. #5 by Cháu on 2011/05/20 - 15:37

  Cháu chào các cô các chú. Trẻ tuổi như cháu thế này mà cứ vào tù ra tội tính theo ngày thì thật là vinh dự cho bố mẹ cháu quá các cô các chú có công nhận với cháu điều này không?

  Cháu chào chú Tế nhé, à nhân tiện cháu nhắc các cô các chú nếu có vào nhà cháu chơi thì đừng chơi kiểu vào nhà cháu chơi mà chào hết nguời này đến người khác làm cháu không vui, cô giáo cháu dạy như thế là bất lịch sự. Các cô chú vào nhà cháu mà toàn chào chú Tế, chú Sun, chú Vìa Nguyễn, chú DG, cô Ghẻ …làm cháu không biết trả lời như thế nào cả.

  Cô Sunflower ơi cô đừng xấu hổ phải biết vượt qua mặc cảm chứ cô cháu không tin là ngoài đời cô cũng như trong quán chú Hoàn đâu ạ.

  Thôi cháu xin hết không gì chú Hoàng lại giam cháu, cháu cảm ơn các cô chú cháu chúc các cô chú mạng khỏe sống lâu.

 6. #6 by Bia on 2011/05/20 - 15:41

  Trong tử vi người ta kỵ coi cho con nít khi nó chưa qua 10 tuổi, vì sao? đó là thiên cơ

  @Mụ Dái ghẻ: Bia có phải Hồ Điệp đậu rùi bay đâu? nếu tuần sau không còm, chỉ có 1 khả năng duy nhất là: Bướm chưa có chỗ đậu, hố hố

 7. #7 by Ngũ Sắc on 2011/05/20 - 15:42

  Hình bonus, Ba-la-đa-cung ở Lahsa, thủ đô Tây tạng, nơi cư ngụ của các vị Đạt lai Lạt ma, được coi là hóa thân của Đức Phật:

  (Nguồn: hông công bố, hehe.)
 8. #8 by Bia on 2011/05/20 - 15:44

  @A Sắc:

  Nhớ diễn nôm cho dễ hiểu, khó hiểu là Bia chửu chết mẹ.

  Giờ đi nhậu tý, Bia chỉ rảnh buổi trưa hoặc chiều thui.

 9. #9 by Ngũ Sắc on 2011/05/20 - 15:55

  Tiếp Phật giáo,

  2. Phật giáo khác các tôn giáo khác như thế nào?

   

  Phật giáo hoàn toàn khác với các tôn giáo khác đến nỗi một số người đặt câu hỏi liệu Phật giáo có thực là một tôn giáo hay không. Ví dụ, trọng tâm của hầu hết các tôn giáo là Chúa, Thánh hay các vị Thần trong khi đó Phật giáo là một tôn giáo không có thần. Đức Phật dạy rằng tin vào các vị thần không có ích gì cho con đường đi đến giác ngộ.

   

  Hầu hết các tôn giáo đều quy định đức tin (như tin vào Chúa, Thánh Ala…). Nhưng trong Phật giáo, chỉ tin vào các giáo lý là không quan trọng. Đức Phật nói rằng chúng ta không nên chấp nhận giáo lý chỉ vì đọc được trong Kinh Thánh hay được dạy bởi các vị linh mục.

   

  Thay vì ghi nhớ và tin vào các giáo lý, Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để ngộ ra chân lý cho chính mình. Phật giáo chú trọng vào thực hành hơn là niềm tin. Con đường thực hành Phật giáo là Bát Chánh Đạo.


  He he các cô thấy rùi nhế, các cô cứ việc cúi lạy cứ việc xin khấn, dưng mờ Phật hông cho các cô xiền bạc tài lộc zì đâu, ngoài nhời dạy là phải thực hành Phật giáo.


  Thứ 2 tuần sau anh bot tiếp.

 10. #10 by Chắt on 2011/05/20 - 16:50

  Cháu mới ra tù chính thức, cháu xin chào cccc !
  Cháu hiểu ra rồi, người lớn xấu bụng bỏ mẹ đi. Toàn dùng bạo lực với trẻ con. Mình sai thì không nhận sai lại cứ to mồm chửi mới phạt tù để cho bớt xấu hổ.
  Cháu cũng nghiệm ra ở đây ai nói chủ đề nào, theo Đoảng hay làm phản động, ca ngợi hay chửi Hồ, Diệm đều ô kê nhưng không được nói đến cái sai của Ban lãnh tụ koán.
  Bọn bạn tù của cháu chúng bảo thế.

  Cho trẻ con tham gia chủ đề này với ạ.

  Tôn giáo nào cũng đều hướng thiện. Nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó có giáo lý, điều kiện xã hội (ví dụ như vùng các bạn tín đồ hay ôm bom), tức là do từ cả nguyên nhân bên trong TG lẫn bên ngoài mà phát sinh những mặt tiêu cực.

  Anh Cháu còn zin không ?

 11. #11 by Chắt on 2011/05/20 - 17:02

  Hồi nhỏ, cháu nhớ bà cháu hay đi chùa . Bà cháu bảo cứ vào chùa là những thứ nhốn nháo ngoài xã hội bay hết, lòng thanh tịnh. Về nhà bà cháu khuyên nhiều cái hay lắm, kể cả không nên ăn thịt nhiều, vì như thế tội cho các con vật. Làm gì có chuyện ham sát sinh, tham lam, tranh giành gì đâu. Chẳng hiểu sao bây giờ nhiều cái xấu thế.
  Cháu cũng nghĩ cô Ờ là cô Ky. Cô này phát ngôn rất lung tung bèng.

 12. #12 by minhdung on 2011/05/20 - 17:13

  Hehe, lượn qua nhà Phập, thấy vừa viết bài mới đọc vui lắm này. PR hộ thẳng phát.

  Link đây.

 13. #13 by minhdung on 2011/05/20 - 17:14

  Trích: “Thử hỏi trong số đám người lúc nhúc như dòi bọ kia có ai là không đi chùa đầu năm, ai không đi lễ hàng tháng, ai không là Phật tử chứ, số đó có nằm trong ½ dưn số có đạo Phật không ta, không chiếm ½ thì chiếm 1/8 dân số không gọi là nhiều à, đúng là miệng niệm Nam Mô tay cầm bồ dao găm, sẵn sàng giết người, sẵn sàng ăn cướp mọi lúc mọi nơi, tranh dành nhau như loài dòi bọ không có trí óc. Có những lần chứng kiến mà anh hai thật đau lòng cho cái gọi là Quốc đạo của Việt Nam, anh nhớ có lần chứng kiến một cảnh không thể hài hơn ở một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và to nhứt nhì miền Bắc, chuyện là thế này, vào ngày đầu năm, anh hay đi thăm thú cảnh chùa, có lần anh thấy có một bà mặc áo nâu sồng, đang đội lễ dáng là phật tử lão thành, người đi trước đánh rơi cái điện thoại, bà nầy nhặt ngay tắt bụp máy cho vào túi ngay tức thì, anh không nhịn được cười, anh cố lên nhìn xem cái bản mặt mồm niệm Nam mô dưng nhặt được của rơi xin mời bỏ túi như thế nâù, he he he, phải công nhận bà nầy là người sùng đạo, bằng chứng là bà ý làm đúng thủ tục đọc kinh rõ dài và bài bản, anh chả biết kinh kệ gì nhiều lắm, dưng cứ thầy bà ý giở sách ra từng chương và đọc là biết bà nầy hay đi chùa rồi, anh lại cười cái hậc rồi đi ra. Đi ra thì thấy cảnh tranh giành nhâu đặt lễ, tranh nhâu chỗ ngồi, rồi chửi bới nhau, ặc, phật tử đây sao, anh chả nhìn thấy bóng dáng phật tử tẹo nầu mà nhìn thấy tuyền là hổ lốn giả cầy. Đó là những người hay đi chùa, là Phật tử đấy, còn không thì thế nào nhể, chắc tồi con mạ nó tệ hơn nhiều nhẩy.”

 14. #14 by Sunflower on 2011/05/20 - 17:41

  Mọi sự Ờ suy luận ở mấy cồng về so sánh Phật tử và con Chúa là từ quan sát thực tế. Với Ờ là sự điếm nhục mà Lừa đang dành cho Phật giáo. Sự điếm nhục diễn ra hàng ngày hàng giờ. Nếu với nhiều người đấy là chuyện ba lăng nhăng, thì thôi, quan tâm làm đéo?


  Nhưng Ờ quan tâm. Nếu gặp mười người đi chùa, chỉ cần gặp 3 người chỉ cần không cắn rơm cắn cỏ xin những điều mà Phật vốn dạy nên từ bỏ đi nếu muốn được giác ngộ, nhẽ đã nghĩ cách thể hiện mỗi người một khác.

  Nhưng đến gặp một người giữa một đống người còn khó, thì Ờ biết nghĩ sao về cách quốc dân theo đạo Phật đây?
 15. #15 by tung tung on 2011/05/20 - 18:11

  @ Mấy con đang tám chuyện Phật tử:

  Con 5 sắc đâu rồi, rành đạo Phật thì vào tham luận cái vụ Phật tử này coi.

  • Phật tử là người phải làm Lễ quy y Tam Bảo ở Chùa. Các cỏn có hứa tuân thủ năm giới gì đó: Không tà dâm, không trộm cắp, không vọng ngữ aka nói dối, không gì nữa quên mẹ…
  • Người đi lễ chùa hằng tháng hằng năm, Hội Chùa Hương, Chùa Bái Đính gì gì đó không phải tất cả là Phật tử. Mà là thấy người ta đi thì đi, chẳng hạn như Con Tế Điên phải đi Chùa vì phải mang hộ đồ cúng dường cho Bà già vợ, con Dái Ghẻ đi chùa vì theo gái đẹp, bla, bla….

  Bởi vậy các cô đừng thấy ai đi chùm cúng bái, giành giật, khấn cầu tham lam cũng cho là Phật tử thì mang tội.

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/20 - 18:21

  Zì đây bọn ngựa lùn.

  Quán đéo jì vắng thế nài nhở. Để Zì xuống đường fát rùi về chưởi cụ các cô.


 17. #17 by Kan on 2011/05/20 - 18:32

  Hehe, lượn qua nhà Phập, thấy vừa viết bài mới đọc vui lắm này. @ Dung 6L (lật lọng lấp liếm lươn lẹo)

   

  – anh không hỏi cu Dung – tranh luận với tên này rất tốn cồng ( tại vì bây giờ muốn tranh luận với hắn, anh sẽ phải bắt đầu kiểm tra hắn có hiểu thế nào là Phật tử chân chính – thôi để hắn có thời gian tìm hiểu Phật giáo đã ) – mà anh hỏi chi bộ , đoán xem cu này hắn có thể ” VUI LẮM ” về điều gì trong cái đoạn hắn trích đấy ?

  a) vui vì thấy cảnh xấu xa đê tiện ?

  b) vui vì Phật giáo ở Việt Nam ( anh không bao giờ gọi đây là xứ lừa ) – tức tôn giáo đối trọng với Công giáo – ngày một suy tàn ?

  c? d? e? —

  — dù sao đi chăng nữa vui vì một điều mình không hiểu nguyên nhân gốc rễ thì rất là điên – hoặc rất là bần tiện – chính xác bản tính của người Việt đương thời —

 18. #18 by Kan on 2011/05/20 - 18:52

  Mọi sự Ờ suy luận ở mấy cồng về so sánh Phật tử và con Chúa là từ quan sát thực tế. (em Ờ )

  – ít ra cô Điêu còn hơn em và cu Dung khoản gúc — em rủ hắn đến gặp cô Điêu học gúc rồi học tạm về Phật giáo – Phật tử qua gúc cũng đỡ em ạ  –

  — anh cũng chẩn bệnh giúp em là bị bệnh ngộ chữ – hơi khó chữa đấy hàhà —

 19. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/20 - 19:51

  @Cô Fờ Lau Ờ:
  Chú Kan và chú Tửng Tửng nói đúng đấy cô.

  Ở bên cháu ít thấy người ta đi chùa chiền cầu xin nầy nọ. Đơn giản là cuộc sống bên nầy không đến nỗi nên họ ít phải lụy mong vào đấng thần linh phù hộ. Em của cháu mần kỹ sư trong ANSTO mà cuối tuần nào cũng vận đồ nâu sòng lái xe đến chùa, nếu ngày rằm tháng tốt còn tranh thủ đi phát kinh, góp công xây chùa. Em ý bẩu: Em theo đạo chứ không mưu cầu gì.

  Cô đã hiểu ý cháu?

 20. #20 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/20 - 19:55

  @Chú Fa, chú Đéo Gì Sắc, chú Hải Zưới và em Deo:

  别人笑我太疯颠
  我笑他人看不穿
  不见五陵豪杰墓
  无花无酒锄作田.


  Chú chủ quán xóa hộ cháu cồng biên thơ bị mất chữ ạ.
  Tố chè a cố.

 21. #21 by bienduc_hai on 2011/05/20 - 20:40

  Ái chà, tiền vật chú, tơi bời tơi bời, ngập ngụa ngập ngụa, chìm đắm chìm đắm… cứ sống hoài như thế không khá nổi chi bựa à.


  Cháu Tế lên rồi à, nghe nói cháu thăng chú cũng buồn, hẽ hẽ, về là tốt về là tốt, liu ý cháu là biên mấy bài hay ho như thế thì phải dùng chữ Phồn Thể nhá, chữ Phồn Thể mới hay mới đẹp, cháu đã biết chửa!

  Đây là đoạn cuối chong một bài ca của cô Đường Dần (tức là Đường Bá Hổ mà các cô coi chong phin Tầu đới). Để chú diễn Nôm Bựa ra cho các cô không biết chữ Nho thưởng thức nhé.

  Ngừ Khác cừ tau quá khùng điên,
  Tau cừ Bọn Nó đã ngu mà lại hay liên thiên;
  Ha ha, cái mả của vị hào kiệt đất Ngũ Lăng không còn thấy đâu nữa
  Không có rượu không có hoa nên bị cày ra thành đám ruộng.

  Để lát chú có hứng chú mần quả thư pháp theo tinh thần bài ca nầy xem nầu, hehe.

 22. #22 by sun on 2011/05/20 - 20:58

  Mời các bựa sang quán cô Hương để thưởng thức các loại cỗ cô ấy bầy ra để chiêu đãi mọi người. Nhân thể xem tôi có sai gì không về chuyện con ương và con từ điển. Nếu tôi sai xin chỉ giáo. Đa tạ !

 23. #23 by dắtdéo on 2011/05/20 - 21:12

  @Chạn Khắm: háhá địt mẹ thằng đệ dám xỏ kaka hả. Kaka đã nói rồi Kaka biết ./ zì võ vẽ đâu. Cô nói đúng, nếu là cao thủ thì nó đi bàn chiện mới  cao thủ chứ đéo ai đi bàn mới cô :)). Ti nhiên những cái anh nổ ở dưới là do cao thủ nổ cho anh nghe, anh hóng anh nổ lại cho chú đới hahaha, chưa cẩm ơn anh đã dám ba que.


  Còn vụ khí công thì có ./ zì, học thành cao thủ thì khó nhưng học để kiểu “đả thông hai huyệt nhâm đốc” như Dung ./ nổ thì có đéo. Địt mẹ chuyện Dung ./ lúc đéo nầu cũng đã thông hai huyệt nhâm đốc xong là thành cao thủ, cao thủ cái củ ./ háhá
 24. #24 by Sunflower on 2011/05/20 - 21:16

  Ở bên cháu ít thấy người ta đi chùa chiền cầu xin nầy nọ. Đơn giản là cuộc sống bên nầy không đến nỗi nên họ ít phải lụy mong vào đấng thần linh phù hộ. Em của cháu mần kỹ sư trong ANSTO mà cuối tuần nào cũng vận đồ nâu sòng lái xe đến chùa, nếu ngày rằm tháng tốt còn tranh thủ đi phát kinh, góp công xây chùa. Em ý bẩu: Em theo đạo chứ không mưu cầu gì.

  @Tế
  ———————–
  Thế á? Ờ cũng biết nhiều quả cuộc sống không đến nỗi đấy, quá tốt là khác. Cũng công đức rất chăm, lễ lo lễ nhỏ, nên đặc biệt được sư thầy đích thân khấn Phật xin cho lộc tài thịnh vượng, cầu một được mười …

  Sư thầy cũng đã quy y tam bảo đấy.

  @ Tửng: Em cũng nói rồi mà:  Vậy thì có thể hiểu rằng đa số dân Lừa tưởng là theo Phật nhưng lại chỉ tự nhận mình là Phật Tử.

  Thế những thể loại không được coi là Phật tử (dư này) thì gọi thế nào là chuẩn?

  (Em bị mất cồng, nếu hiện hai nhát phiền TT xóa cho em)
 25. #25 by dắtdéo on 2011/05/20 - 21:22

  @Dò Lìn: Háhá cô lấy đâu ra thông tin cu LTL là một trong 7 cao thủ của thời đại đới? :)). Thôi vụ LTL thì đéo nên cãi nhâu, vì nếu cãi nhâu đéo biết bâu zờ xong. Hai ta cùng tự bảo toàn ý kiến của mình vầy.


  FYI là cách đánh nhanh, gọn, không hoa mỹ, múa may động tác thừa của cu LTL là lấy ra từ Vĩnh Xuân đới. Triết lý của Vĩnh Xuân gần như việc anh nổ hôm qua, khi vầu cận chiến cần nhanh gọn hiệu quả, một phát chết tốt nên đòn của bọn nhìn rất đơn zản nhưng rất hiểm. Cô xem Yip Man chưa? Chưa thì nên xem cho vui, tât nhiên cái đó đã là phin nên bỏn cố làm hoa mỹ ra rồi, dưng cô cũng có thể thấy triết lý đánh của bỏn khác hẳn với cách đánh của võ trong các phin tầu khác là hay múa may quay cuồng.

  Còn về vụ phẩy tay nầy nọ thì hehe anh cũng có thể cố gắng xô cô một cái cô zịch ra zưng cô nếu quen thằng nầu có nội lực cao, bẩu nó đẩy cô một cái có khác nhâu không. Ti nhiên nếu cô là thằng biết đứng tấn thì hehe nhiều khi cho cả Tế Điên, Chạn Khắm, Zái Ghẻ vầu cùng đẩy cũng chả xây nhê mẹ zì. Còn việc đánh trọng thương hay không là do thằng đánh nó chủ đích. Nếu chỉ đánh biểu ziễn thì nó đánh ngoài thôi, còn đánh thật nó đánh “nội” dập hết mẹ nội tạng chứ đéo đùa. Khi biểu diễn thằng quân đỏ hay phẩy mang một tấm khiên che trước bụng, thằng quân xanh có uýnh thì uýnh vầu đới hehe.

 26. #26 by Dragonfly on 2011/05/20 - 21:24

  Quán đéo jì vắng thế nài nhở. Để Zì xuống đường fát rùi về chưởi cụ các cô.

  —————-
  Chuyện chán bỏ mẹ, vắng khách là phải. Chuyện hay nó phải sến nhão như chuyện của anh đây nài. Hệ Hệ
 27. #27 by Mr. Tran on 2011/05/20 - 21:31

  @ Tửng: Em cũng nói rồi mà:  Vậy thì có thể hiểu rằng đa số dân Lừa tưởng là theo Phật nhưng lại chỉ tự nhận mình là Phật Tử.@Ơ

  Hông hiểu. Nhẽ Dái Ghẻ mới cả thằng cu Chắt đánh giày nói đúng?

  @Déo mặt ./ méo:
  Võ thì vô cùng lắm. Dững màn công-phu mới cả mãi võ nếu hông phải người trong nghề đôi khi khó mà phân biệt được cô ạ.

  Tỷ như thằng Cừu (or Cầu) Đéo Gì trong chiện về thằng Tĩnh cù lần vớ được vện nguôn ý

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/20 - 21:47

  Zì định jảng bài về Tửvi Ông Cụ & Níchnêm Ông Cụ &  Passport Ông Cụ zưng tựzưng Zì buỗn ngũ quã đẽo chĩu nỗi.

  Thôi Zì đi ngủ fát đã tí zậy.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/20 - 21:50

  Mà địt mẹ con Kan lẩmbẩm bam cái đéo jì mà nghe chua như ./ mèo thế? Lần sau còn thích jở trò kíchbác thì cút về mới mẹ nha cô.

 30. #30 by Chốt on 2011/05/20 - 22:50

  Cháu chào các cô các chú ạ! Cháu hóng quán suốt lọ lay mà cháu đéo thấy các cô mới các chú mang tiếng tinh cái ./ hoa giải quyết đươc chuyện lào thấu suốt. Cháu buồn lắm các cô các chú ợ. Cháu thấy qua mấy bài tôn giáo dồi mà cháu chả thấy có cô chú lào giảng hay về tg cho cháu hóng hết. Cháu có thỉnh nguyện mới các cô các chú như chú Hải zưới, chú Minhdung chú ghẻ zái hay chú tế … Hay cô hương cô rốt cô thi … Hay cô hay chú lào cũng đéo sao giảng về tôn giáo cho amh em tụi cháu được thông ạh cháu cảm ơn các cô các chú nhiều ah. Cháu chào các cô các chú. Cháu chúc các cô các chú cuối tuần vui vẻ ah.

 31. #31 by minhdung on 2011/05/20 - 22:56

  Hehe, quán giờ đương mốt phong trào cháu với chắt nhở. Vui đéo chịu. Tên Kan phàn nàn gì về anh đấy, đéo gì chửi cũng chửi rõ chửi to lên chứ. Cứ nói lèm nhèm dư đàn bà thế đéo ai đọc được, hehe.

 32. #32 by Phang_Phập on 2011/05/20 - 22:58

  Lại lật tàu tại Dìn kýLại lật tàu tại Dìn ký

  Dạo nầy tuyền lật tàu nhở, Quảng Ninh mấy hôm trước cũng bị chìm phát, đận nầy đến lượt phía Nam, thành kính phân ưu.

 33. #33 by minhdung on 2011/05/20 - 23:07

  tại vì bây giờ muốn tranh luận với hắn, anh sẽ phải bắt đầu kiểm tra hắn có hiểu thế nào là Phật tử chân chính
  —-
  hehe, quả thật là anh đéo biết ở Lừa thế nào là Phật tử chân chính. Một vài Phật tử chân chính anh gặp ở Lừa thì toàn học Phật ở khoai tây về. Thảm quá.

  Đồng chí nào tự nhận mình là Phật tử chân chính, hoặc biết thế nào là Phật tử chân chính thì giáo huấn anh cái.

  Những tài liệu trên thuvienhoasen anh đọc cũng gần hết, hoặc hết mẹ rồi, hehe. Nhưng trăm nghe đéo bằng 1 thấy, trăm thấy đéo bằng 1 sờ. Những cái anh nhìn thấy, sờ thấy nó lù lù trước mắt. Có mù đéo đâu, mà kể cả mù thì vẫn nhìn thấy, hehe.

  Đoạn trích anh bết của Phập mô tả thực sự những gì anh muốn lột tả của 1 dân Lừa bất kỳ tự coi mình là Phật tử.

  Đồng chí nào nhân danh con Đức Phật, hay là Phật tử chính hiệu. Mời cho ý kiến?

 34. #34 by minhdung on 2011/05/20 - 23:14

  Hôm nọ anh có gặp đồng chí trước chủ tịch hội phật tử tại Séc, trụ trì 1 chùa ở Sài gềnh. Hehe, thích thông tin về đông chí này thì gúc nhá. Nói chuyện một hồi thì cũng chẳng đâu vào đâu. Nghe đồng chí nói cũng chẳng đâu vào đâu. Anh đéo thể kể cụ tỷ được vì nhiều lý do tế nhị.

  Nhưng cá nhân anh kết luận hoặc đồng chí đó là Cam, hoặc đồng chí đó chưa phải Phật tử chân chính, hehe.

 35. #35 by Mit on 2011/05/20 - 23:15

  Chào chi bộ thối inh phát….hehehe 

  Có một số nguyên tắc (universal principles) mà chúng ta, dững Ông Người, chia sẻ với nhau:
   
  – Compassion – lòng từ bi
  – Tolerance – lòng khoan dung
  – Consideration of others – sự quan tâm đến người khác (?)
  – The responsible use of knowlege and power – trách nhiệm trong việc sử dụng tri thức và quyền lực

  Có hai điều các cô nên nhớ:

  1)  Dững nguyên tắc này vượt qua mọi biên giới giữa religious believers and non-believers.  Nói cách khác, decent people – Phật tử, con Chúa hay vô thần – đều phải sống (hay cố sống) theo dững nguyên tắc trên. 

  2)  Dững nguyên tắc sống đạo đức này không chỉ thuộc về một đức tin (faith) nào.  Nó thuộc về mọi đức tin (all faiths).

  Đấy là nhời của Cô Tenzin Gyatso.  Cổ là ai chi bộ tự Gúc.

  Thôi Mít phải chạy dồi.  Hôm nay hơi bị bận….hehehe

 36. #36 by Chốt on 2011/05/20 - 23:16

  Chú minhdung ơi! Hôm nọ chú mới mấy chú kia đang nổ về ngề ăn cắp gì thú vị phết đấy chú. Chú nổ tiếp cho cháu hóng mới. Cháu đang tính xin bố cháu cho cháu sang Nhật Bản hành nghề ăn cắp làm hòng mau nàm giàu như các chú để gia đình bố mẹ cháu bớt cực tí. Chú nổ tiếp đi chú. Cháu năn nỉ chú.

 37. #37 by minhdung on 2011/05/20 - 23:19

  Đồng chí Thích Nhất Hạnh hồi sang Paris anh cũng có gặp và trò chuyện. Đồng chí này nói chuyện tương đối thâm thúy. Hiểu đời, hiểu người, hiểu đạo. Nói chuyện fair, anh thích, hehe.

  Nhưng anh cá nhân anh oánh giá đạt được mức Phật tử chân chính.

  Gần đây gặp đại đổ đệ của hắn, tên này ở Mẽo về thuyết pháp tại chùa Đình quán vài buổi. Anh có tham dự 1 buổi. Hehe, sau đó trao đổi thì cũng tạm oánh giá được.

  Vậy thế nào là Phật tử chân chính? Mời đồng chí Kan lưu ý giả nhời giúp?

 38. #38 by minhdung on 2011/05/20 - 23:21

  Chú minhdung ơi! Hôm nọ chú mới mấy chú kia đang nổ về ngề ăn cắp gì thú vị phết đấy chú. Chú nổ tiếp cho cháu hóng mới. Cháu đang tính xin bố cháu cho cháu sang Nhật Bản hành nghề ăn cắp làm hòng mau nàm giàu như các chú để gia đình bố mẹ cháu bớt cực tí. Chú nổ tiếp đi chú. Cháu năn nỉ chú.

  Hehe, địt mẹ đồng chí. Anh nói lần cuối nhá. Chửi thoải mái. Nhưng spam thế này đây là lần cuối cùng anh đáp nhời nhá.

  Xì bam thì cút mẹ đi, ở đây thối rinh đéo ai chịu được.

 39. #39 by Cu To Như Phích on 2011/05/20 - 23:22

  TT cho bọ hỏi phát:

  – Răng zân Kông giáo Lừa lại có tên thánh, khoai tây có hông?
  – Tên thánh jo ai đặt? 
 40. #40 by minhdung on 2011/05/20 - 23:25

  Các con giời Phật tử đểu thích nghe chuyện chạy chức lên trụ trì để nhanh giầu hok? 5 đồng chí thích nghe anh kể cho mà nghe, hehe.

  Đính chính là anh đéo thèm dìm hàng các Phật tử, hay nói xấu Đức Phật. Anh biết ngài từ bi bỏ quá cho anh, người trần mắt thịt.

  Nhưng anh cũng biết người sẽ cổ vũ anh để chửi cái nền Phật giáo bị nô dịch này, hehe.

  Thế nên, các con giời cổ xúy cho Phật giáo Lừa cứ vào đây, anh tiếp hết.

 41. #41 by minhdung on 2011/05/20 - 23:28

  Chuyện riêng. Con em gái anh đệ tử ngoan của Thích Nhất Hạnh. Nó cứ càm ràm anh mãi về vụ sao anh vô thần.

  Hehe, anh bảo anh chưa có duyên. Từ từ để mai tính, hehe.

 42. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/20 - 23:32

  Zì đã tỉnh. Địt mẹ bọn lợn còi Simacai.

  Jờ jảng bài đéo nầu nhở Zì quên mẹ Zì hứa cái đéo jì mới các cô rùi chó thật.

 43. #43 by Chốt on 2011/05/20 - 23:32

  Huuu huuu…. Hhuuhuu cháu ứ chịu chú đâu chú minhdung, chú đi tây đi tàu đii khắp nơi, gặp toàn tăng nhi phật tử vậy mà cháu mới mở lời mong chú khai sáng mà chú đã địt mẹ cháu rồi…. Huhuhu huhuhu chú mất zậy quá… Huhu cháu biết hỏi ai giờ huhuhu… Thôi chú khôg nói thì cháu cũng cám ơn chú, cháu chả lại chú, cháu địt mẹ chú minhdung. Huhuhuhu …

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/20 - 23:35

   Muốn cái jì thì biên chữ to ra chứ con Zũng Hói cỏn đeo kiếng số 8 rùi còn thấy chữ cô cái đầu buồi ý.

 44. #45 by minhdung on 2011/05/20 - 23:32

  Zì định jảng bài về Tửvi Ông Cụ & Níchnêm Ông Cụ &  Passport Ông Cụ zưng tựzưng Zì buỗn ngũ quã đẽo chĩu nỗi.

  Làm hàng mãi, giảng thì giảng mẹ đi. Anh hóng đây, hehe.

 45. #46 by Phang_Phập on 2011/05/20 - 23:36

  Anh không hiểu rõ về Phật pháp lắm, dưng anh biết là nếu đã gọi là Phật tử tức là đã có pháp danh được 1 chùa nầu đó đặt cho, cái gọi là Phật tử chiếm 45 trẹo/86 trẹo dưn theo anh là khá chính xác, vì số nầy theo thống kê của Hội Phật giáo Việt Nam. Anh đánh giá đạo đức  4 nước gần nhứt theo đạo Phật quanh đây gồm Khựa, Việt, Căm-pốt, Lào thì phải xếp thằng Khựa là tồi nhứt, sau đó đến Việt, Căm pốt ngon hơn Việt và cuối cùng là Lào là nhất. Điều trớ trêu là Phật giáo bắt nguồn từ Khựa khá sớm, sau đó ảnh hưởng tới Việt, 2 thằng nầy có nền Phật giáo thịnh hành phát triển lâu đời dưng tư cách, đạo đức con người là tồi tệ nhứt. Và điều tồi tệ nữa là ở đâu Phật giáo Khựa ảnh hưởng sớm sẽ hư sớm, trong 3 nước Đông dương Việt bị trước tiên nên tồi tệ thứ 2 sau Khựa, sau đó đến Căm-pốt và giờ là đến Lào, He he he.
  Phật giáo ở Việt Nam

 46. #47 by bienduc_hai on 2011/05/20 - 23:37

  Chiện ngoại công, nội công, cụ lông công các thứ bàn chên nầy sẽ ngã ngũ chăng các cô, hẽ hẽ?


  Vụ nội công, các cô coi chên Youtube phỏng? Địt mẹ trá hàng, có cái cục cứt chứ Thức Cạy mới Phông Cát như các cô nhìn, hehe. Bần nông đéo bâu giờ có quà. 

  Zưng mà, không thể phủ nhận chiện nội công, vì trong nhiều trường hợp với cơ thể hay sức mạnh vật-lý-bình-thường của một ông người không thể làm được.

  Chú chứng kiến tận mắt cảnh phát công ra ngoài: dùng 3 ngón tay cào phát rách mẹ nửa lóng tre mỡ, hoặc vỗ phụp phát cả cái lu nước bể sụm mà nước trong lu chưa kịp chảy ra hết, hehe, nghe như chiện chưởng í nhờ.

  Các cô cần choá gì chí choé mới nhau chiện phương cách từng môn phái, phỏng?
 47. #48 by minhdung on 2011/05/20 - 23:38

  Tướng ơi hỏi phát, ngày sinh tển thì rõ rồi 6/6. Nhưng ngày chết, bao thằng bảo 2/9 dương. Nhưng lác đác có thằng bảo chết mẹ trước đó cả tuần cả tháng là dư nào. Anh đéo biết quả này thật đấy?

 48. #50 by minhdung on 2011/05/20 - 23:41

  Anh đánh giá đạo đức  4 nước gần nhứt theo đạo Phật quanh đây gồm Khựa, Việt, Căm-pốt, Lào thì phải xếp thằng Khựa là tồi nhứt, sau đó đến Việt, Căm pốt ngon hơn Việt và cuối cùng là Lào là nhất.

  Đéo phải, anh oánh giá Lừa với Khựa tồi như nhau. Địt mẹ vì cái đường lối của Đảng kính yêu nó phải thế, hehe.

 49. #51 by minhdung on 2011/05/20 - 23:46

  dưng anh biết là nếu đã gọi là Phật tử tức là đã có pháp danh được 1 chùa nầu đó đặt cho

  Hehe, nhưng đồng chí Kan lại hỏi anh biết về khái niệm Phật tử chân chính ý.

  Ví dụ thằng Cam được đưa vào chùa. Tất nhiên có pháp danh và là Phật tử. Nhưng đéo thể là Phật tử chân chính được. Dứt khoát nó là Phật tử đểu, hehe.

  Hay vài đồng chí chạy chức trụ trì. Sau chục năm có tài khoản riêng chừng chục tỷ, với vài trăm ngàn tơn ý. Hehe, Phật tử chân chính không?

 50. #52 by minhdung on 2011/05/20 - 23:49

  – Răng zân Kông giáo Lừa lại có tên thánh, khoai tây có hông?

  – Tên thánh jo ai đặt?

  Anh giả nhời theo hiểu cá nhân anh nhá. Tên Tướng thấy sai cứ chỉnh.
  – Công giáo đéo đâu chẳng có tên Thánh. Lừa tất nhiên có.
  – Tên Thánh do cha trong nhà thờ cai quản bỏn đặt chứ ai, hehe.

  Nhẽ giả nhời dễ thế nhở?