XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by dắtdéo on 2011/05/19 - 22:38

  @giaianh69: “Kiai” = Ki-awasu là phươngpháp chuyển khí từ bụng/đanđiền thành tiếng thét “cườngđộ cao” và “ngắn”, mụcđích là sử dụng cùng lúc ra đòn làm đốiphương bị choáng và giảm tốcđộ phảnứng đòn.


  Anh diếu biết buộn đánh kiếm nó thét Kiai mần chi dưng đối với bọn nội za cao thủ thì khi nó vận khí từ đan điền , điều chỉnh nhịp thở nhanh hay chậm là để điều chỉnh lực đánh và tốc độ đánh. 

  Anh hổng biết võ vẽ chi dưng được mấy thằng nội za biểu ziễn cho xem mấy đòn tấn công của bỏn cực hay. Bỏn đánh hay nhập nội, đòn ra ở cự ly ngắn và cực kỳ nhanh, mạnh. Ví dụ một cú đấm của bỏn ở cự ly khoảng 20cm có thể đủ mạnh để đánh bật người cô. Bỏn đánh được vậy nhẽ nhờ nội lực chứ không cần lấy đà ở khoảng cách xa như cú đấm cú đá của bọn Karate? Và cũng vì bỏn đánh bằng nội lực chứ không bằng cơ bắp nên bỏn phẩy dùng nhịp thở để điều chỉnh tốc độ và cường độ ra đòn?
 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 22:50

  Zì đây bọn Simacai

  @con Sún

  Cô vửa ra tù vì tội bam, đã lại bam được ngay à? Jỏi nhở?

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 22:53

  Hôm qua Zì zậy các cô đến bài đéo nầu rùi ý nhở?

  Đù má các cô bam khiếp quá nên Zì quên mẹ cả chiện đang bàn.

 4. #4 by Ngũ Sắc on 2011/05/19 - 22:55

  居塵樂道且隨緣,
  饑則飧兮困則眠。
  家中有宝休尋覓,
  對鏡無心莫問禪

   

   

  Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
  Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
  Gia trung hữu bảo hưu tầm mích,
  Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

  @ Rot cô đơn,

  Dich nghĩa bài nầy như sâu:

  Sống giữa phàm trần, hãy tùy duyên mà vui với đạo
  Đói thì ăn, mệt thì ngủ
  Trong nhà sẵn của báu, đừng tìm đâu khác
  Đối diện với  cảnh mà vô tâm, thì không cần hỏi thiền nữa
  ”.

  (Chữ 鏡 đúng là kính, gương soi dưng mờ dịch vậy hông thoát ý nên đổi thành ‘cảnh’)

  Có bài dịch thơ như thế nài:

  Cõi trần vui đạo hãy tùy duyên

  Đói cứ ăn no, mệt ngủ yên
  Báu sẵn trong nhà, thôi khỏi kiếm
  Vô tâm trước cảnh, hỏi gì thiền.

  Dị bản:

  Ở đời vui đạo, thả tùy duyên, 
  Ðói đến thì ăn, mệt ngủ liền. 
  Của báu trong nhà, thôi tìm kiếm, 
  Ðối cảnh vô tâm, chớ hỏi Thiền!

  * Nguồn: gúc.

  (Còn tiếp)

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 22:58

  @con Zẹo

  Bê Xê Tê mua 1 tỷ chứ lấy đéo đâu ra 1K tỷ hử con zở kia?

  Kếthối đấy chứ đâu.

  Về kếthối thì mời các cô đọc cồng của Zì ở các bài cũ.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 23:07

  Về tửvi Ông Cụ

  1- Con Nổng lấy đúng lá-số của Ông Cụ rùi đó. Lá lả zo pa Ông Cụ lấy cho ổng rùi để ở đâu đó miệt trong Nam Lừa. Ông Cụ cũng có bản cốpbi lá nài zưng jấu rất kỹ, sau đưa cho cô Kỳ jữ, cô Kỳ để-lộ cho cô Zượng rùi cô Zượng lại để-lộ cho nhiều cô khác từ thời early 196x.

 7. #7 by Ngũ Sắc on 2011/05/19 - 23:15

  @ Rot cô đơn, em interested in Phật, he he em thực có DUYÊN với Phật đạo.


  Chữ Duyên trong Phật pháp hông phải là duyên tình mờ là Duyên Khởi or Nhân Sinh Duyên or Thập nhị Nhân Duyên, là một trong những doctrines căn bổn của Phật pháp. Doctrine nài cho rằng mọi sự vât hiện tương, tâm lý và vật lý trong cuộc sống đều có mối liên hệ với nhâu, có cái nài thì có cái kia, cái nài là kết quả của cái kia….

  Vậy Tùy Duyên theo anh được hiểu là: người (tu hành) nên có khả năng ứng xử hợp lý (tùy) với mọi tình huống (duyên) xảy ra trong cuộc đời này.

  Người có Duyên với Phật như em thì đến với Phật đạo nhanh chớ đám Vô minh Simacai kia thì nhiều chướng lắm! Thiện tai thiện tai!

  P/s: Nên học thuộc lòng Bát nhã Tâm kinh (Quán tự tại Bồ tát hành thâm bát nhã…)
 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 23:19

  Ui Zì lại buồn ngủ rùi. Để mai jảng tiếp

 9. #9 by Ngũ Sắc on 2011/05/19 - 23:31

  @ Bia

  @ Chạn
  @ All Bựa

  Anh định thuyết cho các cô về Buddhism dưng mờ các cô chưởi nhâu vãi … ô uế quá thể anh hết mịa nó cả hứng. 

  Vầu Quán làm sâu giữ được giới không nói bậy chưởi tục, không vi phạm CHÍNH NGỮ – một trong Bát Chính Đạo mờ nổ đây?

  Anh đi ngủ. Thiện tai thiện tai!
 10. #10 by Phang_Phập on 2011/05/19 - 23:40

  Lịt pẹ cả lò phát cho sướng cái thân: ở  dưới có cô nầu nói về tử vi, tướng số, lượng mới chỉ léo gì ong cả thủ lên đó. Cho anh hỏi phát 2 đứa nhà anh hai anh thử lấy ngày sinh tháng đẻ rồi điền vào mấy site dư tửviglobol, tử vi trực tuyến, sau đó ấn Enter phát đứa thấp nhứt là 5 lượng 9 chỉ, đứa cao thì ngoài 6 lượng là sâu, tướng thối mới ai giỏi giải thích phát xem nầu.

 11. #11 by minhhuong on 2011/05/20 - 01:10

  @Phập: Thấy nhiều đứa fát bẩu rằng cân lượng 5 lượng 3 chỉ này kia chả ý nghĩa mẹ gì đâu, xem cho nó vui thôi.

   

 12. #12 by Do L on 2011/05/20 - 01:52

  Các cô uốn éo kia cho miềng hỏi phát là cái lớ sấu của cha Dà đúng ngày tháng hông zậy ???
  Nếu đúng thì nhìn thiên bàn đã thấy đéo thuận.
  Mệnh thiên không làm thằng khác hưởng.

  Tử phủ mà đéo có Tả hữu với khoa quyền lộc đào hồng hỷ .
  Hội toàn lục sát thì mần tướng cướp. Nhẽ đúng vì thời đó là cướp chứ là cái đéo ???

  Các cô coi tử vi thì phải xem theo bộ và phải đủ bộ. Luận từng sao thì dismia 580,000 lá số sẽ giống nhau chằng chịt.
  Tốt nhất muốn nghiền ngẫm thì lôi lá số pama da đối chiếu. Lôi lá con ra chiếu đối rồi tới lá phối ngẫu.

  Thế đã, đì mấy con tập võ thể dục phát.

 13. #13 by Do L on 2011/05/20 - 02:07

  Mấy con ở dưới chuyên nghề tập “võ thể dục”

  Dismia biết thì nổ không biết thì nín con mẹ nó lại. Dững cồng dư vậy là bam nặng luôn.

  Dismia lại còn nổ gì gì mờ học võ thi đấu ki ai quốc tế dồi đòi đã lôi đài ???
  Dồi khí với hít với luân xa với luân gần.

  Địt mẹ nhẽ cái quán này đúng là chỉ có mụ Dì còn đâu (kể cả miềng) toàn dân hóng với bam. Chả đóng góp đéo cho ngon ngon tí.

  Cô Déo @ Cách sơn đả ngưu thì thất truyền dưng giang hồ đồn là Bút LÍ đã luyện đc. Cô NI Cô đã cồng phơm rằng cách hai (02 inch) là cô í rât rát bụng và bị đẩy lùi về phía sau.

  Nên nhớ rằng cô Ni cô (đóng fin) là đệ chân chuyền của sư tổ cặc gì bên Nhật Bản chuyên quăng với ném.

  Nhưng toàn bộ võ sĩ thi đấu theo hệ Olimpic mà quăng vào K1 với Bát Giác thì đi bằng đít hết.

 14. #14 by Bố on 2011/05/20 - 05:55

  ĐM.  thằng ờ ngu thảm ngu hại.

  “giáo hóa” là gì ?

  về chăn lợn. 10 câu vớ vẩn cả 10,

  ĐM yahum !
  2 tiếng đồng hồ ko bót được câu chửi.

 15. #15 by Cu on 2011/05/20 - 06:27

  Ui Zì lại buồn ngủ rùi. Để mai jảng tiếp@ Bựa

  Ngủ Ngủ cái lồn , kể tiếp đê. Người đéo đâu mà lười đến thế.
  Địt mẹ,yếu thế này có ngày ngủ mẹ gục trên bụng gái mất hớ hớ….

 16. #16 by Sunflower on 2011/05/20 - 07:15

  Giáo hóa: Cảm hóa bằng giáo dục. Theo Ờ, là sự hướng dẫn dạy dỗ.


  Thực tế, các con Chúa được học và hiểu giáo lý kỹ càng hơn con Phật. Mặc dù giáo lý cả hai Tôn Giáo đều có và cả hai đều hướng con người đến giá trị tốt đẹp.

  Vậy giáo hóa lại phụ thuộc vào yếu tố con người. 

  Như đã nói, số lượng rất đông các con Phật nhẽ đều không biết Giáo lý? Vậy thì có thể hiểu rằng đa số dân Lừa tưởng là theo Phật nhưng lại chỉ tự nhận mình là Phật Tử. Vì đức tin được xây dựng dựa trên chính những thứ nhà Phật khuyên răn nên tránh xa.

  Ờ có nói Phật giáo hóa con người phải tham, sân, si đâu hehe.

  Mà thằng Bố có kết luận phải có chứng minh nhé. Chị cũng vừa chứng minh xong là thằng Bố ngu khủng khiếp. Ngu hết phần cả chị. Mà nói thật, chị đéo ngu một tí nào thì vào đây làm đéo gì? Hóng gió à? Hự, chưa điên.

  @ anh Trùng Dương: Anh cũng góp phần giúp em được khai sáng hơn tí tẹo đấy. Hehe


 17. #17 by tung tung on 2011/05/20 - 08:38

  @ Gút mor-ling Chi Bộ!

  Dịt mịa những con ở Lừa giờ này còn ngủ à? Quán vắng như Chùa Bà Đanh thế này.

  Các vàng son Rốt, Hớt yêu đâu cả rồi? Lên quán chơi đi các em.

  Dịt mẹ hôm qua anh có nhắc chuyện Cụ Phạm Quỳnh, một trong Tứ  “đại ác nhân” aka Tứ đại tinh hoa xứa lừa thời thởi :
  1 – Phạm Quỳnh (bố thợ nhạc Phạm Tuyên)
  2 – Phạm Duy Tốn (Bố thợ Nhạc Duy Phạm);
  3 – Nguyễn Văn Vĩnh;
  4- còn 1 ông nữa cái gì Tố quên mẹ nó rồi.

  Chuyện về các đại ác nhân này anh chỉ nghe hóng thôi, không rõ lắm. Dịt mẹ con Zi lôn phớt lờ đéo phun ra về mấy tên này cho bọn tin tin khái sáng nhé.

  Sách vở lịch sử của Bê tuyền là bảo các cô này là bán nước, nâng bi Pháp nhợn, blo bla. Nhưng theo một số nguồn khác anh gúc thì đéo phải.

 18. #18 by Bố on 2011/05/20 - 08:56

  ĐM cu ờ ngu một cách trơ trẽn, ngu bền bỉ mà vẫn trường kỳ kháng chiến. nhiều người vạch mặt cu mà cu vẫn dày mặt để sủa là sao ? cu không thấy xấu hổ vì để em ghẻ chửi ngọt dư thế sao ?

  1.  chứng minh cu ngu à ? bố có thừa thời gian đâu. đứa nào ngu vừa, có cơ cứu chữa bố mài mới hạ mình dạy dỗ tý chút. biến chuyển thì thôi. còn loại như cu thì có các con lợn đỡ ngu nó sẽ vạch mặt để “chứng minh” và dạy dỗ nhá. 3,4 đứa đệ của bố nó làm rồi đấy. mà ngu đến độ như 2 cái còm cu vừa viết xong, nhố nhố nhăng nhăng, chẳng hiểu quái gì, câu nọ chửi câu kia như thế thì chó nó cũng chẳng buồn dây với cu, hố hố.

  2. ngu thì phải học hỏi. càng ngu thì càng phải học nhiều. nhưng học không có nghĩa là sủa ba lăng nhăng, sủa câu nào cũng ngu mà vẫn cứ sủa rồi lại rủa người khác nên chết vì …không ngu bằng cu, con lợn bẩn thỉu ạ. trừ giờ ngủ của đám lợn trong chuồng ra, quán lúc nào cũng có vài chục đứa hóng. sủa ngu, sủa láo chỉ làm cho lợn càng thêm ngu ngẫn, tối tăm thêm.

  lời dạy của bố cho cu là nên hóng, tọng kiến thức cho tử tế rồi hẵng bi bô.

  hết !

 19. #19 by DG on 2011/05/20 - 09:14

  Em Ờ cho anh hỏi nhỏ một câu nhẹ nhàng thôi nhế, hông đúng thì thôi nhế, em có phải là em Ky đốc học hông zậy em?

 20. #20 by DG on 2011/05/20 - 09:16

  Quên, chầu mừng con Tế thần quynh lại tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang nhế, vả phát tòe a lô cỏn thay nhời hỏi thăm sâu sắc!

 21. #21 by Phá Điền on 2011/05/20 - 09:24

   hey chi bựa.

   @em Bắp Ngô đâu rùi nhở? nhà em đêm qua có trộm thì phẩy? xáng xớm tên Điền đi ngang nhòm vầu thấy chống chơn?

   @địtmẹ nhân con Dái Ghẻ nổ cái điếu gì mờ Tâm vô ưu Kiếm vô chiêu địtmẹ tên Điền cũng mần đúckết quả Kiếm Đạo của tển (tên Điền) vầu bài khẩu quyết tương tự hehe.

   “Tâm Như Kiếm
    Kiếm Dã Tâm
    Tâm Bất Động
    Kiếm Bất Xuất”

  địtmẹ có đụng hàng hông nhở?

 22. #22 by trungduong on 2011/05/20 - 09:38

  Thực tế, các con Chúa được học và hiểu giáo lý kỹ càng hơn con Phật. @ Hoa Hướng Dương

  Theo tôi nghĩ về Phật Giáo,

  1-Vì ai cũng có thể đến chùa lậy lục và xưng là Phật Tử chứ không biết gì căn bản của Phật Giáo. Việc này quán đã nói nhiều lần,

  2-Kinh kệ Phật Giáo quá nhiều, không cần biết nội dung ra sao, ai chuẩn phép lưu truyền.  Tôi là người Công Giáo, một năm đi chùa cũng vài bận. Đến Chùa sách bảo là Kinh Phật thấy nhiều cuốn, để đầy bàn cho lấy miễn phí. Đọc thì chữ không hiểu nghĩa đen. Lúc tụng kinh thì ê a, mình cầm sách mà không theo được. Kinh rất dài, không hiểu ý chính.

  Kinh là phần bổ sung của Giáo Lý, đọc mà không hiểu thì làm sao theo ?

  3-Phật Giáo Việt Nam về sau này từ thời Trần trở đi theo truyền thống Trung Quốc, do đó chịu ảnh hưởng nhiều của Lão Giáo, phần mê tín hơi nặng. Pha trộn những tín ngưỡng dân gian hơn là nguyên thủy của Phật. Do đó những xin xỏ đổi chác nhiều.

  Phật Giáo: Từ Bi, Hỷ Xả
  Thiên Chúa Giáo: Công Bình, Bác Ái

  Việc đầu phải làm là Công Bình. Tham làm mất công bình. Tham là nguyên nhân chính của hận thù vì mình muốn đoạt những gì không thuộc về mình, và cũng dẫn đến Sân Si.

  Với Công Giáo, Tham là một trong bảy mối tội đầu cần phải bỏ. Và để phụ cho Kinh Thánh, chỉ có Mười Điều Răn và ba kinh sau cho nguời giáo dân là quan trọng. Các kinh khác là dùng trong cộng đồng, để bổ sung cho Đức Tin

  Kinh Lạy Cha: Pater Noster
  Kinh Kính Mừng: Ave Maria
  Kinh Sáng Danh: Gloria Patri (Trung Tướng đã nói trong bài trước)

 23. #23 by DG on 2011/05/20 - 09:58

  Bài thơ em Rốt bốt zất hay, anh có nhời khen, ti nhiên có thể do vô tình em biên sai đúng một chữ, có thể là nhầm do cách phát âm.

   

  Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
  Cơ tắc san hề khốn tắc miên.”

   

  Em nhớ là “San hề” chứ hổng phải “xan hề” đâu em nhế.

   

   “Cư trần lạc đạo” là gì? Nôm na là sống cuộc sống trần tục (trần thế) aka bụi bặm, xôi thịt, mà biết “lạc đạo” aka vui với đạo, thì rất tốt, mà muốn rất tốt, thì phẩy “tùy duyên” hehe.

   

  Có một số người hiểu “tùy duyên” theo nghĩa của câu trên theo kiểu, ở đời vui đạo (aka chọn đạo) thì tùy vào cái duyên của mình, cách hiểu nầy hông đúng.

 24. #24 by DG on 2011/05/20 - 09:59

  (Tiếp chiện thơ)

   

  Để hiểu được “tùy duyên”, em lại phải cắt nghĩa được mấy câu sau cơ, vì bài này thì tất tật đều bổ nghĩa cho “tùy duyên” như thắc mắc em đã hỏi.

   

  “Cơ tắc san hề  khốn tắc miên” theo như nhời dịch của tên Sắc là “Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền” là chuẩn. Dưng có phải đơn giản dư vậy không khi “đói – ăn”, “mệt – ngủ” nó là quy luật?

   

  Đói thì phẩy ăn, dưng ăn với tinh thần không thoải mái, mệt thì phải ngủ, dưng ngủ với nhiều âu lo, miên man, đến giấc ngủ còn toan tính dìm hàng đứa nầy đứa kia dư mấy con mặt ./ trong quán nầy, thì chưa “tùy duyên”;

   

  Dưng đói thì ăn, ăn vui vẻ thoải mái, cơm nguội cũng được cơm cháy cũng ồ kế, thấy nguôn ơi là nguôn; Mệt thì ngủ, ngủ thanh thản vui vẻ, hông vấn vương gì bao chiện linh ta linh tinh, thấy nguôn ơi là nguôn, thì là “tùy duyên”.

 25. #25 by DG on 2011/05/20 - 10:02

  (Tiếp chiện thơ)

   

  Còn hai câu cuối, anh nói nôm na dư nầy:

   

  “Gia trung hữu bảo hưu tầm mích” đơn giản là Phật ở trong nhà, không phải tìm kiếm đâu xa cả.

   

  “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.” Tức là thấy gái đẹp chim không động đậy, dư thế là đạt chuẩn rùi đéo cần thiền nữa. Vụ nài anh thua đéo mần được, quán nầy giỏi lắm chỉ thằng Bò mới cả con đĩ Cổ Nhuế chủ quán là mần được thôi. Nhở em nhở?

   

  Hiểu chưa em Lôn Râu ngô chuyên hủ hóa mới thằng Bò lắm mồm, hehe.

 26. #26 by Bố on 2011/05/20 - 10:03

  đạo đức xã hội xuống cấp, dân trí thấp, xã hội  khủng hoảng niềm tin.. là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng tệ hại mà người ta thấy rõ ở khối phật giáo.
  với niềm tin là đức phật với trí tuệ và lòng từ bi vô biên vô lượng, có thể cứu vớt chúng sinh nên người ta lao đến chùa chiền, đem cả những điều ô uế vào theo.
  cũng là đạo phật nhưng ở các nước khác không có tình trạng như ta thì phải thấy rõ đây là tội của đảng quang vinh của bố.

 27. #27 by Bố on 2011/05/20 - 10:15

  cu dái ghen hử ?  tránh xa, nhá !
  nhưng nói thật anh ngu chữ hán nên hậm hực lắm… hụ hụ.

  rose ơi, em đã thấy khang khác trong người chưa? có thèm chua, thèm ngọt gì không ?

 28. #28 by A Solitaire on 2011/05/20 - 10:37

  Tặng TT một mĩ nhân nè!

 29. #29 by dắtdéo on 2011/05/20 - 11:02

  @Dò Lìn: Bút Lí mà cô nói là con Bruce Lee ala Lý Tiểu Long đó hả? Nếu vầy thì anh nghĩ điếu phẩy đâu. Lý Tiểu Long hồi xưa học được mấy miếng Vĩnh Xuân (có người gọi là Vịnh Xuân) theo zòng Ziệp Vấn, sâu nầy khịa ra quả Triệt Quyền Đạo. Theo bọn cao thủ Vĩnh Xuân thì LTL chủ yếu biểu diễn múa may ba lăng nhăng chứ điếu có cung phu zì.


  Miềng thì cũng chỉ nghe cách sơn đã ngưu như huyền thoại vầy thôi. Zưng bọn nội za cao thủ phất tay đánh bật người là chuyện mình đã được chứng kiến. Một thằng châu á nhỏ thó, biểu ziễn cho một thằng tây cao hơn 1m8, nặng cỡ 80-90KG. Thằng Á đó xuất chiêu ở cự ly khoảng 15-20 cm mà thằng tây to cao lừng lững nổi bật người văng ra.
 30. #30 by giaianh69 on 2011/05/20 - 11:02

  Con Do ./

  Nếu cô là dân ngoạiđạo và thích nổ lấy được thì xinmời .. he he … xinmời tiếptục.

  Còn nếu cô là dân trong nghề thì câmmồm, cút về học lại chữ “do”. Ngu mà còn tỏ ra nguyhiểm là anh ghét.

  “Cách sơn đả ngưu” là từ mà bọn bồibút và võbiền lừa hay dùng và nói phét là đã thấttruyền … địtmẹ … thấttruyền cái ./ (anh xinlỗi cái ./ của các vàngson). Cô bỏ ra ít tiền sang bên TungSơn (Sōngshān) một ngày cho sáng cái đầu đéo có cứt của cô, địt con mẹ … cách sơn đả ngưu của cô là cái giẻ rách. Cô hóng mà đéo nên hồn, khó luyện nhất là Kimcương chỉ mà khi anh ngó bứctường đá ở đấy vãi mẹ đái, hàng nghìn vết chỉ lõm vào đá như trẻ con nghịch đất nặn, anh phải sờ mấy lần mới tin.

  Còn cô nổ về Seagal như cặc, cái đéo gì mà “chân truyền” của tổ sư Aikido. Vợ cô cổ – Miyako Fujitani (mời tìm hiểu thêm cho đầu cô thêm tý cứt) là người theo học trực tiếp – Ueshiba Morihei (là ai thì mời tìm hiểu) đến khi được chứng nhận 1th dan (nhất đẳng theo kiểu gọi của Lừa). Cô cổ chính là người dậy Seagal khi con này sang ở tại Tokyo, hiện tại đẳng cấp của Seagal hê hê … rất tiếc … lại chỉ thể hiện trên mànbạc. Còn trong giới Aikido thì cổ đang ngấpnghé đẳngcấp của vợ cũ Miyako và còn xa lắm mới là “the best”. Cô nổ choang choác thế này mấy thằng Aikido nó nhét cứt vào mồm cô …. anh kệ mẹ.

  Còn cô nào thắcmắc về cách vậnkhí của nộigia ở dưới: Kiai không phải là cách vậnkhí vào đòn, đa phần các môn võ của bọn nhựt có cách vậnkhí riêng hơi khác với nộigia quyền nhà cô, về nội gia anh đéobiết nên đéo bibô được.

 31. #31 by Bia on 2011/05/20 - 11:05

  Chả có đồng chí gõ mõ nào vào giải thích ngắn gọn về Phật.

  @TrungDuong: Có cần phải thuộc – hiểu Kinh không? hehe theo Bia nếu có càng tốt, nhưng không cũng chả sao mẹ,

  Chỉ cần làm theo 1 – 2 điều răn là quá tốt hơn đọc kinh oang oang gõ mõ cốc cốc mà chẳng làm mẹ gì khi xưng bần tăng thuộc làu làu kinh, kệ.

  Phật là làm theo, làm theo và làm theo.

  Nhậu chẳng hạn, chỉ cần biết uống và say và bị vợ chửu và đi ngủ. Hết mẹ.

 32. #32 by LonelyRose on 2011/05/20 - 11:06

  Á, lão Bố kia có xin lỗi em ngay không thì bảo? Nắm tay em còn chưa cho nữa ở đó mà liên thiên. Vì vụ này em cắt đứt không trả lời 1 tháng

 33. #33 by dắtdéo on 2011/05/20 - 11:07

  Thêm tí về Vĩnh Xuân (wing chun)


  Gần đây bọn bỏn dựng phin về Ziệp Vấn (Yip Man) một trong những chân truyền của Vĩnh Xuân(wing chun), do Chân Tử Đan thủ vai. Cô Đan cũng là zân võ gộc thiếu lâm, đóng Yip Man phẩy học thêm Vĩnh Xuân để đóng, nhưng cỏn đánh hay phết. Cô nầu chưa xem bỏn Vĩnh Xuân đánh thật ngoài đời thì có thể nghĩ phin đó khịa, vì cô Đan đánh chuyên chơi kiểu nhập nội, xuất đòn cực ngắn, nhanh và rất tâu nhã, nhìn như phe phẩy mà đối thủ bay vèo vèo. Thực ra ở bên ngoài, bọn cao thủ Vĩnh Xuân đánh còn nhanh và mạnh hơn cô Đan trong phin nhiều.

  Trong Yip Man phần một, ở cuối phin có lúc cô Đan đấu với thằng võ sỹ tây, cô Đan phẩy xuất chiêu liên tục vầu đầu cô tây kia để hạ thằng tây. Địt mẹ thực ra nếu là cao tủ nội za khí công cao, chỉ cần để nó chạm zính vầu sọ, một phát là đi đứt luôn. Chứ đéo cần nhiều phát như cô Đan làm hehe, nếu mà thực mà làm vầy thì đầu thằng kia nát bấy rồi. Các cô tưởng tượng, bọn bỏn chỉ cần phe phẩy tay là nát mấy tấm gỗ rồi thì xương sọ ông người là cái đinh.
 34. #34 by dắtdéo on 2011/05/20 - 11:21

  @Chiện Võ Vẽ: hẽhẽ miềng thì hông có học hành chi nhưng lạm bàn thêm chút, các cao thủ đừng chửi nhớ. Miềng nghĩ học võ có hai nhánh chính:

  1) học võ kiểu thể zục thể thao hoặc để thi đấu/biểu ziễn
  2) học võ theo kiểu chân truyền, học để có thể sử dụng vầu thực chiến.

  Nhánh 1) thì chả nói mần chi. Cái nầy thì các cô có thể thấy nhan nhản kiểu câu lạc bộ ở nhà văn hóa quận vươn vươn. Nếu học tử tế thì cũng biết đôi miếng, ra đánh được thằng không có miếng, nhưng miềng nghĩ không ăn thua.

  Triết lý học võ thì như bài trước ông thầy võ zạy thằng Bật là luyện tâm chứ không luyện chân là đúng. Nói chung học để phòng thân, luyện tâm là chính, chẳng đặng đừng mới phẩy zùng. Tuy nhiên một khi lâm vầu tình thế một mất một còn thì phẩy tận lực xuống tay thôi, nó không chết thì mình chết. Cho nên bọn học võ để chiến đấu thực thụ đều học những đòn rất hiểm, một phát là chết tốt luôn. Chứ địt mẹ đã đánh nhâu thật mà đánh cho vui thì thôiu xin hàng từ đầu không thiệt thân. Ngay như bọn thái cực quyền, các cô có thể thấy bỏn đi quyền biểu ziễn như nước cuốn mây trôi, tâu nhã vầy, dưng trong thực chiến các đòn của Thái Cực Quyền đều là đòn rất độc. Dính vầu đéo chết tốt hoặc nội thương trầm trọng thì cũng gẫy vài cái xương là ít.

  Các lực lượng đặc nhiệm, đặc công của lừa tuyền mời các thầy zỏi của rất nhiều môn phái về truyền các đòn độc đòn tử. Vì đối với bỏn, khi cận chiến thì cái chết trong nháy mắt nên đã ra đòn là phẩy chết tốt.
 35. #35 by Nô Đức Nổng on 2011/05/20 - 11:45

  Xin lỗi chi bộ nhé. Hôm qua, anh nhầm.

  Địt mẹ, dear leader tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện Tchaicovsky bên chỉ huy chứ đéo phải sáng tác.

  Đây này, cụ củ đang chỉ huy thằng phụ trách ánh sáng bật đèn lên:
   
  Photobucket”>

 36. #36 by langle179 on 2011/05/20 - 11:58

  @Chi Bộ: Khi comment viết ít thôi. Ngắn gọn và súc tích. Viết nhiều không ai đọc đâu.


  Hãy xem Alan Phan trả lời phỏng vấn này:

  Young Entrepreneur: Lời khuyên ông muốn chia sẻ với các doanh nhân mới?

  Tiến sĩ Alan Phan: Kiểm tra sức khỏe: cả thể chất và tâm thần.

  Điều gì mỗi doanh nhân cần phải luôn nhớ?

  Không bao giờ để cho cạn tiền.

  Kẻ thù tồi tệ nhất của doanh nhân?

  Bản thân anh ta. Không ai có thể phá hoại chuyện làm ăn nhanh hơn chính bản thân mình.” Còn tiếp, xem ở đây:
 37. #37 by minhhuong on 2011/05/20 - 12:08

  Chibộ sang lốc em xem bài mới “Mộng Thoát Lừa 5” nhé.

  @ Điền: Bài của em chủ yếu về ảnh cổ, các bài cũ link ảnh đương trục trặc kỹ thuật, cái hiện cái hỏng rất bực mình. Ẩn tạm, sửa sau.

  À quên: vụ logic thổ tả xong rồi nhá.

 38. #38 by Mr. Tran on 2011/05/20 - 13:45

  Chầu chi bựa thối khắm. Đéo gì lại chiển sang võ rùi à? Buôn bán kinh vãi mả.

   

  @Déo mặt ./ méo

  Luyện món khí công hít bằng đít đến đâu rùi cô? Mãi đéo thấy nổ thế?

  Mới cả mỗ thấy bọn trong phin chưởng hay bẩu “ngoại thiên hĩu thiên”. Dân cao thủ nhẽ không vầu quán bựa đâu, vì bỏn đéo mấy khi nổ, hehe, nhở!

   

  @Sắc Cục:

  Cô ngại chưởi bậy khi biên về Phật thì biên ở nhà cô cũng được. Rùi treo biển “Cấm chưởi” là xong.

   

  @Đồ Lờ:

  Càng ngài mỗ càng đéo hiểu cô biên cái đéo gì nữa, thật.

 39. #39 by Do L on 2011/05/20 - 13:45

  Kekeke đọc cồng cô đéo gì 69@

  Đấy mới chất à ? Kim cương chỉ (khác với chưởng) 1 trong 72 tuyệt kỹ cô 69 có dòm thấy nó luyện hông ? Hay chỉ dòm tường nó chọc ?

  Thế khác đéo miềng luyện chưởng Dung Kim. Dismia thịt đâm vầu thịt còn đau, lấy tay chọc vầu đá mấy ngàn năm chắc có lỗ ??? Thiếu lâm Tung Sơn thương mại hóa với PR bán đồ lưu niệm bao năm rồi.

  Còn cô SÊ Gal miềng biết đéo hihihihi cái này nhận. Dưng báo Tây thì có bao giờ sai ? Miềng hông mê cô Se gal mà miềng mê Aikido.

  @Cô Déo : LTL là một trong 07 nhà võ học nhớn nhất thời đại. Ít ra cổ cũng thành lập ra một môn phái. Triết lý tấn công rõ ràng mạnh lạc, đòn thế đơn giản sáng tạo từ những môn cô học kể cả quyền Tây. Đéo có lằng nhằng múa may giống võ tàu.

  miềng hông mê kiếm đạo, gậy đạo, dao đạo v.v.v. miềng thic mỗi đạn đạo kiểu Lúc ki Lúc.

  Thắc mắc là sao đánh WFC hay K1 – các cao thủ đánh phố thật sự chả có con nào dùng chiêu thức ??? con nào dùng chiêu thức toàn thua từ vòng gửi xe. Tung sơn kiếm tiền thì chắc giải WFC cao thế thì chúng nó phải đi thi chứ ? Luật lá cũng đơn giản.

 40. #40 by Do L on 2011/05/20 - 13:55

  Bạn papa miềng chả võ ngày nào. Đéo có thầy luôn.

  Chỉ luyện mỗi ngón tay, luyện vài chục năm. Khi miềng tintin thì lúc beer vui vui khứa biểu diễn đồng 2 euro bóp pháp là cong.

  Dismia tay cỡ đó sờ vào đéo đâu trong ông người chả lòi mẹ xương với da với thịt ?

  Cô Déo phát nữa @ Khi phẩy tay mà đánh ông người 180cm với 200 pao thì đâu phải là giỏi hay giết hay đánh nó trọng thương cô ? Một cô k biết võ vẽ là gì cũng có thể “đẩy” như vậy.

  Tốc độ ra đòn là 1 trong những yếu tố quan trọng. Khi đối phương lĩnh trọn cú ra đòn đó thì đéo thể lùi lại đc chứ đừng nói ngã ? Ngục xuống thôi.

  Cô gì Trung tử Đơn mần đóng phim “Điểm sôi” là đánh hay nhất. Nhưng cao thủ thật lại là cái thằng Phản diện cơ. Nó mấy chục năm Thiếu lâm chính tông (đéo phải thiếu lâm bán quà lưu niệm) coi phin nó đánh “bát quái quyền” hay gì gì hông nhớ mới hiểm.

 41. #41 by Do L on 2011/05/20 - 14:01

  Cô Gác măng giê@ Thanh kiu cô nhắc nhở. Hôm qua lê tê phê với mần việc đéo trọn vẹn nên rầu rầu tí, lên quán xả.

  Vào quán bốt bài luyện công mà, các cô thông cảm chứ có phải ai cũng văn hay chữ tốt đíu đâu ?

  Luyện từ từ vừa luyện vừa dun không hở ra cái là chi bộ ụp mẹ xô cứt vào mặt.

 42. #42 by giaianh69 on 2011/05/20 - 14:06

  Con Do ./

  Anh trả lời nốt lần này … thật với cô .. anh nản

  Đã bảo là cô nên sang TungSon mà ngó, trong trường thiếulâm gần chùa dành cho bọn thậpcẩm chuyên có bài PR bằng cách cho một vài con tầm 18-25 niên ra biểu diễn các loại công phu, trong đó có món chỉ này, nó chọc qua gỗ như đúng rồi. Tất cả mọi thằng đều có thể kiểmchứng độ dày và xịn của mấy tấm gỗ này. Anh có hỏi bọn bỏn là tầm nào thì chọc được đá như trong chùa .. he he .. bọn trả lời muốn biết xin mời vàohọc .. mời .. mời.

  Anh trả lời với cô nốt lần này vì biết cô là dân thích hóng võvẽ qua phimảnh và truyệntranh. Cô cứ tiếptục sở thích này đéo chết ai nhưng đừng mang ra phổ biến như chân lý.

 43. #43 by LonelyRose on 2011/05/20 - 14:12

  @ Ngũ Sắc,

  Chắc chả thiền môn nào dám nhận em đâu, mắt cứ chớp nhoay nhoáy suốt ngày chả khác Thị Mầu thế này , chả tu được nửa ngày .

   

  Đối với em Phật và Chúa trước tiên là những nhà tư tưởng, với the best chicken soup for the soul. Ví dụ trong Kinh Thánh có một câu em thích, đại ý: Chúa còn không phát xét thì tại sao chúng ta lại phán xét người khác?

   

  Còn Kinh Phật, thật ra với kẻ vô thần như em thì cũng thấy khá khó hiểu. Nhưng cuốn “Nghĩ từ trái tim” của BS Đỗ Hồng Ngọc thì viết rất đời, nên ít nhiều thấm được. Và thật ra em cũng chỉ ngẫm được mấy chữ, ví dụ như Vô Đắc: ở đời chả có gì để ĐẮC, bởi thế ngay cả người đàn ông của mình em cũng chả muốn ràng buộc hắn, thấy nhẹ nhõm vô cùng hehe…

   

  Chỉ vài từ của Phật và Chúa cũng đã giúp em nhiều, có lẽ các Ngài cũng hài lòng rùi nhỉ?

   

  @ DG,

  Hôm nay bàn về Tùy Duyên khiến Rốt ngạc nhiên quá đấy

 44. #44 by DG on 2011/05/20 - 14:31

  Địt mẹ giờ mới dòm thấy cồng con Sắc phán về “tùy duyên”, con củ lìn nầy xem lại đi nhế!

   

  @ Déo mặt ./ ngựa già què: Có uýnh đuợc “cách sơn đả ngưu” hông mần ơn hộ anh tỉn thằng Bò phát cho tòe mẹ a lô đi, vớ vẩn! Hoành dư anh mà đi ghen mới cả tuông mới cỏn à?

   

  “Cách sơn đả ngưu” là một dẫn dụ cho tài bốc phét thiên phú của cô Kim Dung, còn nguyên gốc của nó là “cách không đả vật”, tức là đéo cần chạm vầu vật dưng vưỡn tỉn được vật.

   

  Địt mẹ anh mà luyện được món nài khối con chết mới anh! Rức hết cả đầu lâu, con Chím cà lăm đâu rầu vầu hát bài xả xì trét được hông? Hát bài ngắn ngắn cỡ dư “Bé lên ba” là được rùi!

 45. #45 by DG on 2011/05/20 - 14:46

  Chết cười hồi hổi anh đú đởn học võ.

   

  Địt mẹ giời mùa đông lạnh teo chim dưng căn bản đang vầu cơn húng, anh một mình phi lên sân thượng, bận võ phục vầu cho có khí thế, rùi cứ thế đấm đấm đá đá dư ai. Nóng quá thì cởi mẹ áo, dưng dứt khoát đéo củi quần vì anh thấy trong phin bọn uýnh võ cửi trần mặc quần dài zất có phong độ, hẽ hẽ!

   

  Uýnh võ hay khiêu vũ, cũng giống như bọn liền bà làm công tác trùng tu di tích, hông có quả gương là hông xong, mất khí thế thể diện.

   

  Đận đấy sân thượng anh có quả tủ cũ, còn nguyên gương, đá kiểu đéo gì thì đá dưng anh vẫn cố gắng hướng vầu trong gương xem mình oai dư nầu.

   

  Địt mẹ tập mệt nhoài, tính làm nhát chót cho hoành rùi đi tắm, anh phi đến sát gương nhìn cho đoàng hoàng, nhảy loi choi đá loạn xị ngậu.

   

  Bất ngờ không để ý, địt mẹ bụp phát đá tan tành quả gương, chân cẳng máu me nhoe nhoét, mặt anh đéo còn hột máu!

   

  Sau vụ đó chống nạng mất gần 2 tuần, võ đi đằng võ học đi đằng học, địt mẹ tởn đến giờ, giờ ra đường mới cả đối phó mới vện, anh chơi võ mồm cho lành!

 46. #46 by sahadin08 on 2011/05/20 - 14:48

  @ DG,

  Hôm nay bàn về Tùy Duyên khiến Rốt ngạc nhiên quá đấy @ cà rốt

  các cô cứ tưỡng bỏn chỉ biết  mỗi chửi hở…thỉnh thoảng giở giời nhưn văn phết đới…

  kể dụ thầy đây nời….trời mờ đẹp cũng nhưn văn bỏ mẹ

  đcm thằng dái ghẻ ..mầy đương tán em cà rốt thì tán nốt đi kéo thầy vào mần gì…thầy bận rồi..mà cẩn thận em chọc cho nhát hồng gai thì sưng mẹ ..u lên đấy…sau vụ mầy ở tù về trong nầy gái mọc thêm nọc độc…cắn nhẹ nhàng phát là ngỏm..thở nhẹ nhàng phát là ngủ…cẩn thận cà rốt là một trong dững vàng xon cực quý hiếm….

 47. #47 by Bia on 2011/05/20 - 14:55

  @Nổng Nổ

  Nổ dìm hàng Cụ bài Kết Đòan Fô đéo chịu được. Đó là bài hát nhịp 2/4, có đéo gì khó mà không chỉ huy dàn nhạc Giao Hưởng mà cháu thuộc?

  Cách chỉ huy đơn giản: Nhịp 2/4, cầm que/đũa/muỗng/cầm cặc dài cũng được, vẩy như cánh võng khó đéo gì mà traiakốpsiki? Nhịp 3/4 thì nguẩy theo hình tam giác: 1: Xuống – 2. Ngang – 3. Ngược lại 1.

  Học 10 giây là xong, địt mẹ tinh vi thế

 48. #48 by Ngũ Sắc on 2011/05/20 - 14:59

  Cô ngại chưởi bậy khi biên về Phật thì biên ở nhà cô cũng được. Rùi treo biển “Cấm chưởi” là xong.


  @ Chạn, Tổ sư bố cô anh chưởi nhát cho thông zọng. 


  Anh tìm ra zải fáp rồi, cồng nầu khi nổ về Tông giáo anh sẽ  tiệt đối hông chưởi bậy, khi cần chưởi anh sẽ bốt cồng riêng, khà khà 
 49. #49 by Bia on 2011/05/20 - 15:08

  Về Tử vi ông Cụ:

  Tên Chín Cà với Tên Nổng thắc mắc Bia đéo nói hết…. hehe thông cảm, Bia đéo xem qua Gúc mà nhờ một tên Già Sắp Chết coi (như là Thầy) vì sao?: Đó là Thiên Cơ bất khả lộ.

  Gia Cát Lượng giảm thọ, do lộ nhiều Thiên Cơ, hông phải giết nhiều người. Dững tên thầy coi hay hổng sống lâu.

  Ai dính đến ông Cụ cũng khó tòan thây (Gúc đã chứng minh), khi Thái Thứ Lang coi xong cho Cụ là tèo, cho dù không nêu tên Cụ, dưng bọn thầy bói Nam Lừa bảo: dính đến ông Cụ, Lang yểu sớm.

 50. #50 by Bia on 2011/05/20 - 15:15

  Nếu Bà Zì không quẳng bài: Tử Vi Bình Dân, thì tuần sau Bia sẽ bốt hầu chi bộ cácc xem tử vi rất đơn giản, khỏang 7 ngày là nắm được gốc vấn đề.

  Để làm gì? anh nhàn, an ủi, giao tiếp (có tý tử vi làm ăn cũng óach, dù xạo)

  Chẳng hạn như muốn bán một lô đất, bấm bấm bấm,  rùi phán phán phán rùi:  chung chung chung – hạp hạp hạp, dễ bán lắm đó Đòm Đòm ợ.