XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by DG on 2011/05/19 - 15:06

  Thư giãn nầu các cô.

  Hội Bựa đi viếng lăng ông Cụ nhân ngày sanh của ổng.

  Một trong những thằng Bựa nhất phi lên tận nhà sàn.

  Bắt quả tang con Lau Ơ cũng hóng hớt dư ai.

  Địt mẹ dưng vẫn chưa ăn thua mới đám vàng son hội Bựa thuộc chi nhánh Sô Liên mừng sanh nhật bạn anh Ninh Hói.


 2. #2 by Phá Điền on 2011/05/19 - 15:15

   tên Phá Điền đây rùi địtmẹ Tướng Thối dìmhàng tển (tên Điền) nhế.
   hèhè giảng tý Kiếm Đạo nầu.

   Kiếm Đạo của tên Điền đíu phẩy các thểloại Kiếm Đạo, Cung Đạo, Côn Đạo của con Tướng Thối địtmẹ nhà lão.
   
   bởi trong Kiếm Đạo của tên Phá Điền, Kiếm chỉ là hìnhảnh tượngtrưng thôi hehe.

 3. #3 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 15:21

  @ Cô Nị :

   

  Cô nói chiện thời Vua Nghiêu Vua Thuấn đấy ah, hay xưa kiểu nào nữa? Mả mẹ Cô ví mới chả dụ.

   

  Một đất nước vô thần hỏng tọa lọa ý thức hệ từ trên xuống dưới rùi mà còn đòi chỉnh sửa cái mả mẹ gì nữa hả Cô?

   

  Cài lại win hoặc mua máy mới thôi Cô ơi.

 4. #4 by Phá Điền on 2011/05/19 - 15:25

   luyện Kiếm Đạo của tên Điền, các cô không cần Kiếm xịn, cũng không cần món gì coi như Kiếm. bởi Tâm các cô chính là Kiếm.

   vậy Kiếm có gì đặcbiệt? sâu không phải đao thương cung bổng, mà là Kiếm?

   hehehe vận đống bầynhầy trong đầulâu lên nầu các đồngchí địtmẹ các đồngchí hehehe.

 5. #5 by PTSNgộÁiNị on 2011/05/19 - 15:30

  Một đất nước vô thần hỏng tọa lọa ý thức hệ từ trên xuống dưới rùi mà còn đòi chỉnh sửa cái mả mẹ gì nữa hả Cô? @GKD
  Ý cô Già là một mảnh dất khốn nạn (theo lời cô) thì Phật của cô bỏ luôn hả cô? Đạo gì ngộ dậy cô?

 6. #6 by PTSNgộÁiNị on 2011/05/19 - 15:32

  Qua nói rõ Phật của cô, hổng phải Phật của người khác à nghen. 

 7. #7 by minhhuong on 2011/05/19 - 15:37

  @Nổng: lá số của ông Cụ:

  – Quan: Võ nghiệp hiển hách. Có uy quyền. Giỏi cả việc chính trị. Được nhiều người kính nể (Liêm đơn thủ tại Thân)

  – Tài bạch: Thường làm quan về tài chính hay giữ kho tàng (Vũ, phủ)

  RẤT tốn tiền vì gái (Hao, Đào, Hồng) Hố hố hố hố

  Lưỡng Hao chiếu vào Điền tài: Kiếm ít tiêu nhiều HAHAHAHAHA

  (nguồn: trên mạng )

 8. #8 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 15:43

  Đạo gì ngộ dậy cô?( @ Nị)

   

  Ừa, Đạo Ngộ,  Nị ah.

  Nị ái Ngộ, Ngộ ái Ngại he he.

 9. #9 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 15:45

  Theo lá số cô Nổng, Ông Cụ được 5 Lượng 3 Chỉ, ngon đó chớ!

 10. #10 by minhhuong on 2011/05/19 - 15:46

  @Nổng: hé hé, bốt thiếu mục hay ho này :

  Tử tức:

  Từ 5 con trở lên, có quý tử (Nhật, Nguyệt)

  Con cô độc (Quả tú (thổ))

  Không có số nuôi con (Tử (thủy))

   

  Đúng hay sai, địt mẹ, đừng hỏi em  Em biết đéo đâu đấy

 11. #11 by Cocacola on 2011/05/19 - 16:32

  Lừa là một xứ sở bị đọa đày. Sinh ra tại Lừa chỉ có 3 options:


  – Không đủ vốn công đức để mà làm Ông Người nơi khác cho nên làm Ông Lừa, đòi ít vốn công đức hơn chút, và cũng khó tích góp công đức, nghĩa là khó tu

  – Có công đức cao nhưng tình nguyện sinh ra tại Lừa, giống như các cha Khoai Tây truyền đạo ngày xưa, càng đi vào vùng mọi, khắc nghiệt, giết đạo … thì càng được vinh danh hiển thánh, công đức kiếm được càng cao. Kiểu “high risk, high profit”!

  – Khu vực làm ăn của ma quỷ: sẵn sàng cho vay công đức để thành Ông Lừa, sống chụp giật, rồi tèo! Tỉ như vốn công đức nhiêu đó sống được 80 niên, bán 20 niên cho ma quỷ để sống 60 niên sung sướng hơn chút! Tỉ như vậy!

  Cho nên muốn thoát Lừa thì phải mất, nghĩa là phải trả, do vậy Lừa chết, bị đày đọa khi vượt biên, chết như giòi khi làm “người rơm” … là để trả nợ kiếp nạn. 

  Lừa mà không qua kiếp nạn thì vĩnh viễn không thoát Lừa!
 12. #12 by DG on 2011/05/19 - 16:33

  Con Điền nòng nọc dạy Kiếm đạo cho con Chím khó nhất là món gì biết hông? Là món hét “Ki…ai!” mỗi lần ra đòn! (hét kéo dài chứ đéo phải cà lăm đâu nhế).

   

  Món võ nầu thì lúc ra đòn cũng phẩy hét, giai gái tỉn nhau đến độ cao trào còn hét loạn xị ngậu lên đó thôi, dưng uýnh kiếm thì hét là một món tập rất công phu! Đứa nầu tin tin đọc “Siêu quậy Tép pi” của Nhựt Bổn nhớ nó dạy hét dư nầu hông?

   

  Hét hiệu quả, thì đối phương sợ vãi đái cả ra quần, chân lảo đảo, tiếng hét kết thúc lúc kiếm chạm trúng đích đến, hét mà kiểu dư con Chím chỉ tổ bọn chuột bưng mũi vửa chạy vửa cười ruồi, anh thật!

   

  Điền nòng nọc giải thích anh câu nài mới nhế:

   

  “Tâm vô ưu

  Thần bất động

  Khí uy dũng

  Kiếm vô chiêu”

 13. #13 by muoc_ka on 2011/05/19 - 16:36

  theo đóm Điêu này: Mệnh có Triệt – thời trẻ tuổi long đong, lại có Tử Vi vượng địa tại Thìn – thông minh/ đa mưu túc trí / dám làm việc bất nghĩa. he he, anh cũng biết đéo đâu, gúc nó ra thế

 14. #14 by Bia on 2011/05/19 - 16:48

  “Trộm gió chẳng trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết, trộm của người tốt không trộm của kẻ xấu!”@Yến Thập Tam(?)

  Vậy, theo Bia, nhà Pháo liền nhà Tân chỉ có nhìn chứ chỉ trộm cảm giác.

  Cũng như kính nhi viễn chi vậy

 15. #15 by Bia on 2011/05/19 - 16:51

  Ông Phật hiện ra trong chuyện, lẽ ém  ông ” Bạch My Lão Tổ” trong Kiều, ông này là ông tổ của Phò và Trộm?

 16. #16 by muoc_ka on 2011/05/19 - 16:52

  địt mẹ, tử vi là một trò rất bựa mà ko lừa nào chém hả.

  lá số này có cách : Tử Phủ Vũ Tướng – sự nghiệp vang lừng, ngôi vị cao siêu hàng nguyên thủ.
  nhưng lại có Không Kiếp đi kèm – đắc vị trong thời loạn, tài năng chỉ được thi thố trong cảnh loạn ly, chiến tranh, hoặc phải gặp nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đấu tranh chật vật.

 17. #17 by Bia on 2011/05/19 - 16:53

  Như Bia có thể Cắp nụ cuời của em Hê, nhưng không thể cắp vành môi của ẻm được – đó là Trộm gió- không có cách đỡ Sành ợ

 18. #18 by sahadin08 on 2011/05/19 - 16:54

  Chính sự tập trung vào “Mắt Trí Huệ” này, mà con người ngày càng thông minh ra, vỡ ra được nhiều vấn đề, giác ngộ chuyện này chuyện kia…@ zà lệch cà
  dcm thế thằng zì bựa trong nầy nó chắc luôn là nó có cái
  “Mắt Trí Huệ” của zà lệch đấy..chả thế lồn mẹ nó cái gì cũng bảo biết…biết tất …..địt mẹ thằng zì bựa bú ./ ông phò …thầy nói thế đúng luônphải không…túi về copy quả chiện của tên hoàng dũng thành file pdf thả vào nhà thầy …nịnh thầy đê…dòm trỏng mà thầy chưa thấy thì xau cứ mặt chó mầy thầy chưởi ….dính kẹo cao su nhòe nhoẹt đầy mẹt…

 19. #19 by budifa on 2011/05/19 - 16:59

  Lại học tiếng Khựa qua Gúc

   

  Hai bài thơ nầy cũng dùng để ngâm-nga trong tù cho đỡ buồn (cũng hợp thời-điểm phết). Phần tôi sau khi ngâm quyết-định sẽ diện-bích sám-hối 1 tuần vì vướng phẩy Tham-Sân-Si quá nặng, dù hông theo đạo Phật. Cấy nầy còn gọi là tòa-án lương-tâm. Sau đó vẫn đéo học logic mà tập leo núi cho cứng chân để tiếp-tục đá tụt nõ ông BOM khi có dịp (hông tư thù gì đâu nha ông Sắc Cục), khà khà

   

  Tham: vì rảnh-rỗi mà bốt quá nhiều cồng, chiếm đất quán Bựa và (có vẻ) bon-chen số má

  Sân: tức-giận mà chửi nhau với Bựa-viên, quên mục-đích ban-đầu khi vầu quán

  Si: lỡ lời ỡm-ờ với Vàng-Son

   

  望月

  狱中无酒亦无花

  对此良宵奈若何

  人向窗前看明月

  月从窗隙看诗家

   

  新出狱学登山

  云拥重山山拥云

  江心如镜净无尘

  徘徊独步西风岭

  遥望南天忆故人

 20. #20 by sahadin08 on 2011/05/19 - 17:00

  bởi trong Kiếm Đạo của tên Phá Điền, Kiếm chỉ là hìnhảnh tượngtrưng thôi hehe.@ đục mả phá điền

  thế là lồn gì nhể??? khó hiểu quá….khó hiểu quá..con mặt lồn phá điền mầy đừng mang mỡ za dụ gà…mang thóc ra dụ dễ hơn ..ông chó cún răng sún ợ

 21. #21 by Bia on 2011/05/19 - 17:03

  @Nổng

  Cụ sinh ngày giờ mão ngày 6 tháng 6 năm năm Mão: Con Thỏ (Tàu), dưng sao Cụ Thích Con Cọp hehe

  Khi mới giải phóng xong, sách của ” Vân Đằng Thái Thứ Lang” bị cấm tiệt, hiện rất còn ít bản gốc.

  Trong đó có một câu rất Oan Nghiệt….. mà bị cấm.

 22. #22 by giaianh69 on 2011/05/19 - 17:03

  Con DG liênthiên gì về “món hét kiai đấy”, lại còn “hét kéo dài” là cái đéo gì đấy? Kiếm đạo có phải mỗi kendo đéo đâu mà lại dẫn Teppi ra… địtmẹ … anh chịu.

  “Kiai” = Ki-awasu là phươngpháp chuyển khí từ bụng/đanđiền thành tiếng thét “cườngđộ cao” và “ngắn”, mụcđích là sử dụng cùng lúc ra đòn làm đốiphương bị choáng và giảm tốcđộ phảnứng đòn.
  Thét âm “Kiai” hay được dùng trong một số hệ phái (một số chứ không phải tất cả) của karate và kendo. Các hệ phái khác dùng tiếng thét có âm khác nhưng đều cùng một bí pháp Ki-awasu. Taekwondo, judo, ninjitsu… hét khác, kiểu như thiếu lâm thì có “sư tử hống” đươngnhiên là bằng tiếng nướcmẹ ta.
  Địt mẹ … lười và tỏ ra nguyhiểm là anh ghét.

 23. #23 by Bia on 2011/05/19 - 17:09

  Ngày của Phật, chả tên nào nói về Phật cho phục

  Tòan lũ mắm xưng theo Phật mà: Nam Mô A Di Đà Gúc

 24. #24 by sahadin08 on 2011/05/19 - 17:13

  Vị trí nó xem tạm hình này nhế Cô, nó không lồi như cái nốt ruồi trong hình he he mà nằm đâu bên trong í, nhưng chính vị trí huyệt đạo đó.@ già lệch
  một là già lệch ngẫn zở..hai là già lệch tintin..
  biết đến đấy mà còn bẩu..nằm đâu bên trong ý .???..  để ở thể nghi vấn….
  vưỡn loanh qua loanh quoanh ….đmc cái tội…..(tự  điền tội mình vào chấm chấm….) ..thầy ngóng thằng phá điền nó giải nghĩa tiếp kiếm đạo xong thầy xo xánh ….
  đcm thằng dái ghẻ mới ra tù hở…chầu cô…

  _ảnh chôm trên mạng_

 25. #25 by sahadin08 on 2011/05/19 - 17:27

  Khi mới giải phóng xong, sách của ” Vân Đằng Thái Thứ Lang” bị cấm tiệt, hiện rất còn ít bản gốc.

  Trong đó có một câu rất Oan Nghiệt….. mà bị cấm.@bia
  thầy mần thí dụ phát nầy thôi ..địt cụ bọn tin tin sún ..cháu ..chắt/..với tintin hóng hớt ngồi ngoài…klhi gặp hàng kiểu nầy …đầu tiên phải chọc nhát..
  là sâu???? các con tập chọc bọn zở để chúng phun hết za …không chúng cứ zả uyên bác rùi chửi gió chúng bay ..tức lại chửi đểu thầy..thui thầy lượn đây ..hết giừ cho tư bản rùi

 26. #26 by Sunflower on 2011/05/19 - 17:37

  Tưởng ai hóa ra là bạn cùng tiến với Ghẻ với Sún. Lại có vấn đề về đọc hiểu.

  Ờ đéo nói nhiều lần một chủ điểm đã bàn rõ ràng đâu. Trích nguyên văn cồng phản biện Dái Ghẻ bạn thằng  Bố ra cho thẩm lại:

  —————————————

  Đó cũng chính là cách tiếp cận tôn giáo như Ờ đã bàn, bằng cách miêu tả qua trải nghiệm thực tế. Chu not to bàn Bản Chát of Tôn Giáo. Chứ không bàn đến bản chất của Tôn Giáo.

  Tóm lại, chủ điểm của vấn đề là cách tiếp cậnthể hiện tín ngưỡng nhé Dái

  ———————————–

  Bản chất Tôn Giáo: Theo Ờ bao gồm Giáo Lý, mục đích, phương hướng. Mà ngắn gọn chính là concept của Tôn Giáo đó.

  Cách tiếp cận và thể hiệnTôn Giáo: Theo Ờ, chính là cách con người lựa chọn để từng bước, bằng những phương pháp nhất định để tìm hiểu Tôn Giáo. Qua đó, thể hiện lòng tin với Tôn Giáo.

  Nghĩa là: Ờ không  mang Tham, Sân, Si đi gán cho Đạo Phật. Mà là đa số Lừa tự coi ( hoặc được coi) là Phật tử lại mang  thất tình, lục dục, tham sân si để xin Phật ban cho.

  Nếu hiểu Giáo Lý nhà Phật thì chúng nó có nên xin không? Mà nếu có xin thì  Đức Phật có để ban không?

  Vậy ĐM thằng Bố có hiểu đúng chị Ờ nói đến cái gì không mà chửi?

  Chị không thóa mạ Tôn Giáo, nhưng chị sẵn sang thóa mạ những con Lừa  mang sự bẩn thỉu của mình vào Tôn Giáo.

  Bởi vậy chúng nó đéo bao giờ xứng đáng với những điều tốt đẹp chân chính của bất cứ Tôn Giáo nào. 27. #27 by Cocacola on 2011/05/19 - 17:45

  Là món hét “Ki…ai!” mỗi lần ra đòn! (hét kéo dài chứ đéo phải cà lăm đâu nhế).@ Dái Ghẻ


  Hehe, tiền vật một lát, về quán thấy Dái Ghẻ liên thiên vui nhể?

  Cô hét “Ky ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” còn lãng mạn chứ ra đòn mà hét kéo dài thế y hệt như cải lương tuồng cổ!

  Cô Dái Ghẻ có học karate hông hay là chỉ hóng hớt qua truyện tranh rồi hót vãi mả thế!

  Hoa Lài mà nở, anh tình nguyện kiếm cô đấu “street fighting” bằng karate nhé, đấu outdoor cho nó mát, nhế! 

  Anh không chơi indoor đâu nhé! Đọc truyện tranh mà vầu đây chém gió với karateka, cô dũng cảm nhờ! 
 28. #28 by Nô Đức Nổng on 2011/05/19 - 17:51

  Ngày xửa ngày xưa, trong các gia đình có tí chữ Nho, con cháu vừa sinh ra đã có lá số tử vi rồi nhé (nhất là con trai, anh hãy còn giữ bản an sao của ông nội làm cho). Huống hồ bố ông Cụ cũng adua lều chõng đi thi Hội cơ mà? Đậu vớt tận phó bảng nhỉ? Nên việc ông Cụ có lá số tử vi khi vừa sinh ra là điều chắc chắn.

  Em Hương: Công nhận gúc được như em thì gần bằng ông cụ còn đéo?

  Cô muocka: Tiếp đi cô.

 29. #29 by Nô Đức Nổng on 2011/05/19 - 18:06

  Anh quan tâm nhất cung Phu Thê: Đắc địa tại sao Tham Lang, nhưng lại có Địa Kiếp án ngữ. Đây là điều cực nguy hiểm nếu rơi vào hoàn cảnh xấu. Ví như, mật thám Anh phát hiện ra 1 gói condom chưa sử dụng trong túi quần xịp của ông cụ chẳng hạn. Thêm Thiên Riêu, Thiên Y và Thiên Hình bàng chiếu, ông Cụ lấy vợ sẽ cực nguy hiểm cho đường công danh sự nghiệp và thậm chí là tính mạng.

  Bên cạnh đó, cung Tài Bạch lại có Đào Hoa, Hồng Loan và Song Hào. Địt mẹ, toàn sao ăn chơi, đú đởn, gái theo hàng đàn. Sướng vãi linh hồn ông cụ.

  Túm quần lại, ông Cụ thuộc lòng lá số tử vi của mình và đéo lấy vợ vì muốn làm vua nước Nam.

 30. #30 by minhhuong on 2011/05/19 - 18:12

  Túm quần lại, ông Cụ thuộc lòng lá số tử vi của mình và đéo lấy vợ vì muốn làm vua nước Nam @ Nổng

  ——————-

  Ủa, Ông Cụ chả lấy mịa nó cô Tăng Tuyết Minh, tổ chức hôn lễ đàng hoàng tại nhà hàng này kia cơ mà.

 31. #31 by Nô Đức Nổng on 2011/05/19 - 18:24

  Cô Bia mời bia thì đưa cả đồ nhắm đi?

  Cung quan trọng nhất trong Tử vi là cung Mệnh. Mệnh cư Thìn. Anh hùng tạo thời thế nhưng hay bị chèn ép, đối nghịch, là bởi: có sao Triệt (xấu) án ngữ mặc dù có hai sao chủ về sức mạnh và quyền biến là Thiên Tướng và Tử Vi ở vị trí Vượng địa.

  Các cô bình tiếp đi chứ?

 32. #32 by Nô Đức Nổng on 2011/05/19 - 18:26

  Hương: Có mấy tháng thì phải? Anh nghĩ chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, sau đó thấy đen quá thì bỏ thôi. Biết đâu đấy?

 33. #33 by muoc_ka on 2011/05/19 - 18:39

  địt mẹ Nổng, Phá Quân tính khốc bất nhân, bất an Thân Mệnh, có phải vì thế mà cô Lang Thái Thứ kêu lá số này gian hùng???

 34. #34 by Ghẻ on 2011/05/19 - 18:46

  Chị Ơ ơi,

  Em chỉ sợ làm “đôi bạn” với chị thôi. Hì hì, vì em thấy ở bài trước, chị comment 2 cái thì cả 2 đều mâu thuẫn nhau và chị nhảy lên chửi đổng người ta ghê quá nên em sợ làm bạn với chị lắm ạ. Em cũng nghĩ những cái comm đó dành cho chị là rất chính xác.

  Comm ở bài này của chị cũng sao sao đó chị ạ.

 35. #35 by minhhuong on 2011/05/19 - 19:05

  địt mẹ Nổng, Phá Quân tính khốc bất nhân, bất an Thân Mệnh, có phải vì thế mà cô Lang Thái Thứ kêu lá số này gian hùng??? @ mướp ka
  ——————-
  Ui, đéo gì, đương loay hoay xem … tử vi trên mạng, nó bảo là:

   

  Sao Thiên Không ở Mệnh, thì thủ đoạn, đa mưu

  Tử Vi, Đế Vượng đồng cung nên có tài lãnh đạo

   
 36. #36 by minhhuong on 2011/05/19 - 19:32

  Thôi, lá số lãnh tụ thì fải để cỡ …. vợ lãnh tụ như Thi còi lên fán cho. Bà chị Thi còi chuyên ngủ gối đầu trên quyển tử vi lý số mà lị, khứa khứa

 37. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/19 - 19:34

  @Chú Đéo Gì Sắc. Địt con mẹ chú:

  君子报仇,十年未晚,
  小人报仇,从早到晚.

  @Chú Fa, cháu có câu đối nầy nè, đố chú biết cháu biên he he cho ai đó? Đoán đúng mời chú qua nhà cháu lãnh phần thưởng.

  图画里,龙不吟-虎不啸,小小书僮-可笑-可笑!

  棋盘里,车无轮-马无缰,叫声将军-提防-提防!

  @Cháu mới Chắt:
  Địt mẹ có nhẽ hai bạn học cùng trường mới anh đấy. Lớp mấy khai mau.
  Sì Tai Cháu-Chú-Cô là độc quyền của mình trên quán đấy hai cưng.
  Ra chàu anh đi hai bạn ròi anh he he xí xóa cho.

 38. #38 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/19 - 20:02

  @Chú chủ quán:
  Cháu có nhời khen chú trong việc khâu mõm chú Ép Đầu Bòi tội báng bổ tông giáo của cháu. Cháu có thể chưởi đéo kiêng gì sất dưng có hai thứ kiêng: Chưởi Tông Giáo mới Chưởi Gái.

  Nhân tiện, chú có thả bạn Cháu của cháu ra ngay không thì bảo? Bạn í nhi đồng thế mà chú cứ bắt vào tù ra tội mãi thì sau nầy bản lí lịch ra gì ra gì?
   
  Đàn áp vửa vửa thôi địt con mẹ chú.

  @Chú Fa, chú Bô Cứt, chú Sun, cô Ghẻ:

  Mới ra khám hả các cô chú? He he. Có muốn theo anh làm he he cách mạng hông?

  @Chú Dắt Mặt ./ Déo, Chạn Khắm, Dái Ghẻ, Tửng Tửng, Tơn MẶt ()/, Fắc Shịt, Phèo Chó:

  Ra chầu cháu đi các chú. Địt cụ các chú. He he.

 39. #39 by sahadin08 on 2011/05/19 - 20:17

  @Cháu mới Chắt:
  Địt mẹ có nhẽ hai bạn học cùng trường mới anh đấy. Lớp mấy khai mau.
  Sì Tai Cháu-Chú-Cô là độc quyền của mình trên quán đấy hai cưng.
  Ra chàu anh đi hai bạn ròi anh he he xí xóa cho.@ A Tế

  mầy cứ bẩu chẻ con vào uýnh dầy…bán số dạo…bỏ học đi bán chác vặt vãnh thì hông có sao .. dưng thầy nói thật mấy đứa nhà mầy ma mãnh mà chả có đứa nào cơ khôn hơn đứa nào..ximacai tuyền tập …thầy định dậy dỗ dưng cơ mà nó đến học thì ít mà xờ vú bóp mông gái bựa trong nầy thì nhiều…nhiều lúc thấy xí hổ hổ là…đcm con cháu thời ảnh hưởng uy tín lãnh đạo ghê cơ..
  ps: A tế đếu phải thầy gọi mầy là Anh Tế đâu mà nhầm nhớn…A TẾ là bọn tầu khựa nó gọi cho tất thẩy bọn chúng bạn…kiểu chúng gọi thầy là A Chín (A 9 – nghe như tên điệp viên tềnh báo…chước đọc chiện gì nhớ không?) còn thằng Zì bựa thì gọi là A Tuất …dả dụ thế…

 40. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/19 - 20:24

  Dạ cháu chầu chú Chúm Chím.
  Chú chửa biên cho cháu chiện ma nào đấy. Cồng cháu dành cho chú nổi he he mẹ rêu rồi.
  Địt mẹ chú nhát rùi cháu cút lên giường đây. He he.

 41. #41 by sahadin08 on 2011/05/19 - 20:32

  Bi giờ mấy ông sẽ dạy gì để người dân hông nảy ý tưởng ăn cắp, ít phải áp dụng luật nghiêm ngặt mà vẫn thanh bình? Nói sao cho dân nghe đây?@ con NỊ.

   giới cầm quyền cười nhạt lúc rùi giả nhời…
  tuyền dân chúng ngoài luật nghiêm còn nghe lời thầy 9 luyện 4 việc nhớn trước khi tham gia vầu xã hội …giờ xh như lày là do chăm chỉ luyện tập …đạo sỹ còn câu khó hơn nữa hông….
  đcm đạo sỹ tu hú nửa muà nghe xong cút không quay lại…..
  —hết phin—-

 42. #42 by sahadin08 on 2011/05/19 - 20:50

  Chú chửa biên cho cháu chiện ma nào đấy. Cồng cháu dành cho chú nổi he he mẹ rêu rồi.@ A Tế
  đcm mầy về cất hòn gạch bông đặt trong mục chiện ma nhà mầy đi…nhắc đến là thầy đã sởn mẹ gai ốc với chiện Ma thầy định biên rùi…
  mà xau vụ chiện MA cứ ám cái log nầy đến giờ vưỡn chưa tan hết..thầy phải dùng đến cả chiêu ..nhúng cành dâu vào nước đái ..rùi vẩy vào lũ vàng xon..cho con Ma nó xợ rùi chạy za …không nó còn ủ trong lũ Vàng xon trong này hơi bị nhiều đới…chúng giờ không đòi hóng chiện ma nữa đấy thôi…thói thường thầy dất yêu vàng xon nên nhiều lúc tưởng chúng vưỡn ngoan…dưng xau phải cương quyết ..hông cứ đà ấy thì giờ nhà hàng Kứt-Sốt nầy khách không thèm tới…thế cho nhanh…

 43. #43 by Ngũ Sắc on 2011/05/19 - 21:02

  All Bựa,


  Cồng trước anh sai một từ, sửa lại thế nài:

  Câu chính xác của nó là: “Quân tử báo thù, thập niên bất vãn” hoặc “Quân tử báo cừu, thập niên bất vãn”.

  Vẽ chữ nó thế nài (zản thể): “君子报仇,十年不

  Sư bố bọn Bựa, thế cũng đel phát hiện ra!
  @ Tế, ĐLM cô, hết zỗI rồI hở? Vào quán Bam tiếp nhế!


  “君子报仇十年不晚“ (quân tử báo thù, thập niên bất vãn)

  Thèng gúc nó cho 2,390,000 kết quả.

   

  “君子报仇十年未晚“ (quân tử báo thù, thập niên vị vãn)

  Thèng gúc nó cho 283,000 kết quả.

   

 44. #44 by sahadin08 on 2011/05/19 - 21:10

  Hét hiệu quả, thì đối phương sợ vãi đái cả ra quần, chân lảo đảo, tiếng hét kết thúc lúc kiếm chạm trúng đích đến, hét mà kiểu dư con Chím chỉ tổ bọn chuột bưng mũi vửa chạy vửa cười ruồi, anh thật!@ con Dái ghẻ

  chước khi mầy chọc thầy thì mầy phải đeo bỉm vầu nhế con kia..thét không cẩn thận là cứt phọt đầy quần đấy con ạ…bọn A lả với A giai69 nó kinh nghiệm rùi./..mà ziêng cái vụ ka -te- đô sao thằng thích-đủ-thứ-mất-dạy (A – tdtmd)…nó không vào chém gió phần phật nhể..hay cỏn đương buôn kứt cho bọn hóng…

 45. #45 by Dặt Dẹo on 2011/05/19 - 21:20

  Cô Zì kèn teo cho anh hỏi vụ chỉ đạo bạn Zàu mua một nghìn tỷ ông tơn là sâu, là sâu? Thị trường tiền tệ mới địa ốc sẽ có động thái gì sau việc này?

  Lý do mua tơn vào có phải là do bạn Ninh đi Mẽo không thành công trong khi thời điểm giả nợ đã đến, hoặc bù vầu tiền mua máy bay, tàu chiến năm ngoái hay chuẩn bị phá giá ông cụ?

  Cô khai sáng hộ anh phát, anh nghe cô chứ đéo nghe cái bọn Simaica lùn cụt tai kia phụt phân dư đúng dồi ấy, hẽ hẽ

 46. #46 by LonelyRose on 2011/05/19 - 21:30

  @ Ngũ sắc,

  Em thấy chữ Tùy Duyên hay hay, nhưng chưa hiểu hết, như trong bài này của Trần Nhân Tông, 

   

  居塵樂道且隨緣,
  饑則飧兮困則眠。
  家中有宝休尋覓,
  對鏡無心莫問禪

   

   

  Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
  Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
  Gia trung hữu bảo hưu tầm mích,
  Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

   

  Giảng thêm giúp em chữ Tùy Duyên được không?

 47. #47 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/19 - 21:58

  Lừa mà không qua kiếp nạn thì vĩnh viễn không thoát Lừa! @Lả lét

  Địtbẹ bỏn chẳng đương chịu cảnh kiếpnạn là gì. Cứ nom quán bựa khắc rõ, xãhội Lừa thu nhỏ đấy.

  Cơmà bỏn có ýthức được thế không mới quan con mẹ nó chọng…. Sĩmãcãi mà kiếpnạn mà

 48. #48 by Mr. Tran on 2011/05/19 - 22:01

  Chầu chi bựa, đéo gì có vẻ khỏe cả nhở, xinh hoạt xôm đéo chịu. Mỗ vửa về, đéo gì ngồi xe cả ngài tê mẹ hết mông.

  Đương lễ Phật Đản, không bựa nầu bốt chủ đề Phật sao?

  @Tế điên mặt ./ xiên:
  Hết dỗi rùi hả cỏn? Tốt. Ngoan đấy!

  Glad to see you again, idiot!
  From Mr. Tran with shit

 49. #49 by sun on 2011/05/19 - 22:10

  @, Ờ,

  Ở bài trước bạn đã sủa đổng, chửi hùa và rủa xả người khác chỉ vì bản thân bạn ngu cực kỳ ngu dốt. Tôi chưa kịp trả lời thì bị diệt khẩu giờ nhân bạn nhắc đến tôi ở đây thì tôi trả lời bạn luôn.

  Một lần nữa tôi lại chứng minh bạn sủa mà không hiểu sủa cái gì:


  – Lừa đa phần đọc hiểu rất có vấn đề, có 1 point tranh luận duy nhất mà để chị Điêu phải nói đi nói lại đến chục lần đéo thông. Ex: Vụ Cù, vụ từ điển đéo trăm trăm.
   

  &


  Vấn đề thông: Tớ có đề cập riêng đến cù với điển đâu nhỉ?

  ———————————————–

  Nếu phải chết vì đọc mà không hiểu thì bạn là người phải chết trước nhất. Bạn nên tự nguyền rủa mình . Ở đây không ai xứng đáng nhận nuke như bạn.

 50. #50 by dắtdéo on 2011/05/19 - 22:28

  @Con mụ Zì o0o teo đâu, ra bật anh vụ tông záo đi nầu, địt mẹ cứ chửi đổng vu vơ đánh trống bỏ zùi như vụ làm bún là đéo xong với anh đâu hẽhẽ.


  @Tế Điên: háhá đúng là cháu tế tintin, zỗi đéo quá được hai ngày. Địt mẹ cháu quay lại quán có tư tưởng cầu tiến thế chú khen.

  @Chạn Khắm: hẽhẽ cô dạo nầy bị mất niềm tin à? Mất niềm tin cái lẩu puồi zìa. Ở đời đừng tin vầu cái zì cả thì đéo bâu zờ mất niềm tin. Hãy sống một cuộc sống Vị-Kim-Tiền như con Zì bần nông nổ cho có ý nghĩa, suốt ngày vật nhau với xiền để quên đi cuộc đời nhẽ hay háhá.