XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by ongcu69 on 2011/05/18 - 22:14

  1 version khác của ăn cắp vặt là ăn cắp của công – được đảng ta upgrade thành ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa hehe. Ví dụ thì nhiều vô kể.  


  Năm 1970 đồng trí Chường Trinh ký quả Pháp lệnh trừng trị tội phạm xâm hại tài sản xhcn để vả vào alo con nào dưới kia bẩu Đảng ta dung túng cho thói ăn cắp. 

  P/S: “lấy” nắp cống về bán sắt vụn có gọi là ăn cắp không nhỉ? Sao địt mẹ đến tận 2011 mà bọn cam đéo dẹp được vụ này?
 2. #2 by cuchuoiSG on 2011/05/18 - 22:46

  “Con cầu xin Đức Phật từ bi hãy ban cho con sức mạnh để vững vàng trong gian nan, cho con tâm trí sáng suốt để đối phó với hiểm nguy.

  Xin Người hãy chỉ con cách vượt qua trở ngại, biết nhẫn nại chờ thời và không bao giờ lùi bước trước khó khăn bởi vì tất cả chỉ là thử thách.
   
  Xin Người đừng để con lầm đường vào nơi an nhàn hưởng lạc, hãy dạy con cách sống nghiêm khắc với bản thân.

  Xin Người hãy ban cho con sức mạnh để sống khiêm tốn và vị tha, chân thành với bản thân, thiện chí với người đời.

  Cuối cùng con cầu xin Người hãy cho con biết đến niềm vui to lớn của cuộc sống với tâm niệm: giản dị là vĩ đại và sức mạnh nằm trong sự dịu dàng”.

  (*) Trích lời nguyện cầu của được viết thành lời của TS Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Gami Group.

  Trước hết, phải thấy bản chất của việc cầu nguyện không phải là một hành vi hướng ngoại để cầu xin sự ban phát, phù trợ của một thế lực siêu nhiên hay phi nhân nào khác. Đằng sau đối tượng của lời cầu nguyện (Chúa, Phật, Thánh…) chính là cái tôi bản ngã của con người. Mỗi lần cầu nguyện là một lần con người đối diện với bản nguyên thần thánh của mình (chứ không phải là Đức Chí Tôn, Chí Kính vô hình nào khác), giãi bày và lắng nghe những khát khao mơ ước, những lo âu tuyệt vọng, những ưu tư phiền muộn của mình. Vì vậy, cầu nguyện thực chất là một hành động “hồi hương” của con người, tìm lại nơi nâng giấc cho tâm hồn con người sau những bon chen và va chạm của hiện thực đời sống. Nó ngăn con người trượt dài trên con đường “tha hóa” sau những phút tự suy nghiệm về bản ngã của mình.

 3. #3 by Ngũ Sắc on 2011/05/18 - 22:50

  Cô nầu or con ơôn-vầu-Zì thẩm văn 2 đoạn nài phát: 


  1.
  Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).
  2, 
  Đoạn “cả vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn … Con Pháo khóc ầm áo con đâu”

  Tổ sư bố bọn Bựa!
 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/18 - 23:45

  Zì đây bọn súcvật Simacai Cụt Tai trốn mẹ đâu hết rùi?

  Địt mẹ bắtđầu bài jảng buổi tối nầu.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/18 - 23:50

  Chủđề của buổi học hôm nai là Vănchương đù má.

  1- Mẩu Trộm Jó của con Zũng Hói trích từ triện ngắn Zóm Thối thực ra đéo được biên theo fongcách Hiệnthực Cổđiển hoặc Lãngmạn triềnthống của con cỏn.

  Mà nó được biên theo fongcách Hiệnthực Kỳảo.

  Hiệnthực Kỳảo là cái đầu buồi jì? Mời các cô gúc Magic Realism.

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/18 - 23:55

  Tiếptục món Vănchương đù má.

  2- Fongcách, or Chủnghĩa Hiệnthực Kỳảo được bọn vănnhân zùng từ bâu-jờ thì Zì biết đéo đâu đấy. Nhẽ từ thời cái đéo jì mà Ông Người còn đéo có cả jấy lẫn bút địt mẹ.

  Zưng thuậtngữ “Hiệnthực Kỳảo” thì mới chỉ được zùng khoảng zưới 100 năm nai.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:03

  Tiếptục món Vănchương đù má.

  3- Trong bấtcứ món vănchương hoặc nghệthuật nầu, fongcách Hiệnthực Kỳảo đều được coi là một lối tiếpcận côngchúng Tinh Hoa của các tácja.

  Nó chưa đạt đến tầm fóngtúng khó-nhằn của Siêuthực (Gúc: Surrealism), zưng lại chẳng còn chất zễzãi jảnđơn của Hiệnthực (Gúc: Realism). Nó nằm ở jữa 2 Lớp nài.

  Nên việc đọc văn Hiệnthực Kỳảo là tươngđối mệt. Nhất là mới bọn Simacai Cụt Tai các cô.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:09

  Tiếptục món Vănchương đù má.

  4- Khi đọc một tácfẩm vănchương Hiệnthực Kỳảo, các cô cần loại-bỏ khỏi củ-sọ zững ýnghĩ bầntiện fổthông mà fongcách Hiệnthực XHCN đã nhồi vầu.

  Tỉ-như đừng bâu-jờ hỏi, tại-sâu thế nài mà không fải thế kia, hoặc đừng bâu-jờ chấtvấn, địt mẹ chitiết đó là fịatạc.

  Bởi chủnghĩa Hiệnthực Kỳảo bảnthân nó là một sự fịatạc có chủđích.

 9. #9 by trungduong on 2011/05/19 - 00:15

  Túm cái váy: Luật; Giáo dục; Môi trường Lừa đều như cứt. Đều âm thầm cổ vũ cho việc nói dối và ăn cắp. @ Bác Dũng

  Có gì mà âm thầm ? Chả oang oang trên báo và truyền thanh, truyền hình rằng “nước ta rừng vàng biển bạc” và “nhân dân ta anh hùng”. Rồi thì vượt chỉ tiêu những xx%, đạt danh hiệu dũng sĩ thế này, anh hùng thế kia. Ơ trâu với ong cũng đánh Mỹ thế thì thằng bé 13 tuổi không bắn xiên táo mấy thằng địch ?

  Từ bé được nhồi sọ chém giết với “đừng bao giờ nói thật” thì nhớn lại chẳng ăn cắp ? Thằng nào cũng thi đua, nay mình không thi đua là hâm bỏ mẹ. Cho đến bây giờ vẫn vang vang đấy chứ.

  Luật xử cho dân khác với luật xử cho các bố !

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:20

  Tiếptục món Vănchương đù má.

  5- Trong “Trộm Jó” con Zũng Hói fịatạc ở chỗ nầu, mà Zì bẩu nó là Hiệnthực Kỳảo?

  Hehe Zì biết đéo đâu đấy.

  Zưng Zì có thể khẳngđịnh, thật và ảo cứ lẫnlộn nhau trong mẩu triện bé tí nài, đéo biết đâu mà lần.

  Vậy Trộm Jó có tưtưởng ./ jì? Địt mẹ cái nài các cô fải tự rút-tỉa, chớ không Zì chưởi cho chết cụ bi-jờ.

  Và tại-sâu con Hói lại biên mẩu nài với kiểu ẩmương đó?

  Tại-vì nó zính đến một Jáo Chủ hehe, Ngài Fật.

 11. #11 by Sành on 2011/05/19 - 00:21

  Chầu chi bộ! Anh cũng định biên mấy cồng chỉ đạo chi bộ thẩm văn Dũng hói thì TT đã post loạt cồng chỉ đạo rồi. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ đạo chi bộ thẩm thêm mấy ý chính của bài:

  1- Trộm gió là gì?
  2- Tại sao trộm gió?
  3- Làm sao trộm gió?
  4- Hiện tượng trộm gió còn tồn tại?
  5- Giải pháp chống trộm gió?
 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:24

  Tiếptục món Vănchương đù má.

  6- Nói đến Ngài Fật hay Ngài Chúa là một hànhvi nhậycảm zễ gây ra xungđột. Zì để bọn nầu Tín Fật nói trước. Địt mẹ Zì có nói tốt, thì bọn Simacai cũng nghĩ xấu, và ngược lại, nên Zì chưa nói hehe.

  Bi-jờ Zì nói về thuở sơkhai của nghề Chăn Trâu ở Fồng & Quảng, hai tỉnh được coi là có nhiều Trâu nhất ever hehe Bắc Lừa.

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:28

  Chăn Trâu ở Fồng & Quảng

  7- Ở xứ nầu cũng thế
  , cứ đất Cảng là fải lắm Trâu.

  Tại-sâu bọn zính đến Bể lại cần nhiều Trâu như thế?

  Nhẽ tại-bởi bỏn đi Bể thì có nhiều thờijan nhịn tỉn hơn bọn trên bờ, nên mỗi khi về Cảng (or Bến), thì bỏn lại fải tìm Trâu mà jảitỏa sự Cấn Tỉn, nhiều hơn so mới bọn không đi Bể.

 14. #14 by nhất on 2011/05/19 - 00:32

  Anh thấy kiểu bốc phét trong văn kiểu nầy giống trong các phim tuyên truyền như ” Bạch Mao Nữ” một mình một giải phóng quân giết hàng trăm tên giặc, giống anh Núi trong Đường về quê Mẹ một mình vần hàng nghàn tấn bom… phải hông Trung Tướng!?
  Kiu Biu serie và các phim của Queentin Tarantino có thuộc vào dạng nầy hông Trung Tướng?
  Bonus cho Chi bừu hóng quả phim The Tin Drum (1979) dựa theo chiện của Günter Graß, văn kiểu Magic Realism đấy.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:41

   Không fải, kiểu Bạch Mao Nữ gọi là Hiệnthực Ngoazụ, còn Kiu Biu là Hiệnthực Kinhzị. Cả hai đéo fải Hiệnthực Kỳảo.

 15. #16 by Do L on 2011/05/19 - 00:32

  Má ! Đi nhật bửn kiểu cưỡi dó dòm dăng mà phán cứ như chân lí.

  Từ dao ra đi tìm đường vượt biển thì dân Phòng hầu 90% qua Nhật.

  70% dân chộm or cướp đồ Điện tử cho về lừa là dân Phòng gốc. Cỡ “Cường Híp” còn là đàn em.

  Tu nghiệp với XK LĐ cái LÌN BÀ TÈO có cửa. Có ăn cắp vặt thì có.

  CHÁU & CHẮT aka Tế Mười Mồm @ chú mặc định dững thằng nầu da nước ngoài mờ đéo dám nhận là lừa gộc thì là hèn đéo bằng con Lừa. Dismia cứ mang cái tự trọng với với cái tự ái với cái tự ti giả vờ nhằm tỏ ra nguy hiểm ( câu này đành phải mượn vì đéo có câu nào hợp hơn) với đéo ai bây giờ ? trong cái quán này ?

  Mới đc có 1 lọ mờ dismia buồn quá xá
   
  Mụ Dì bẩu “hiện thực kỳ ảo” thì chắc phải mần lọ nữa may ra hiểu.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:50

   Zì sẽ kể về bọn “Tunghiệpsinh” sống lậu bên Nhật sau các cô nhế.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:39

  Chăn Trâu ở Fồng & Quảng

  8- Thời Thiênđàng, đất
  Fồng & Quảng không nhiều  Trâu hơn Hànội, chắc bởi thời thởi bọn đi Bể không nhiều.

  Zững năm 196x và đầu 197x, thậmchí Bê Xê Tê còn cấm tưnhân đi Bể.

  Các cô muốn ra Hạlong câu mực? Các cô buộc fải thamja một Hợptácxã (HTX) Ngưnghiệp.

  Và zù có ở trong một HTX quốczoanh ngon-lành, các cô cũng đéo được fép dong thuyền ra quá bờ Bể 20km.

  Làm Vậntải Bể thậmchí còn khó hơn làm Ngưnghiệp. Tấtthảy Bắc Lừa chỉ có 3 côngty được fép sởhĩu Tào Bể (không kệ bộiđội bắn-đòm và cam nha), là các côngty nầu thì hỏi con Mồm Bẹn.

  Ba côngty nài có tổngcộng chừng 15 tào, với số tào-viên chừng vỏnvẹn 800 con hehe.

  Nói vậy để các cô thấy, Fồng & Quảng thời Thiênđàng đéo cần có nhiều Trâu, aka Fò.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:46

   Về chiện ngưzân Thiênđàng jầu như nầu và bị Nổ Bô nhiều như nầu Zì kể sau nha bọn Simacai. Nhớ nhắc Zì khi Zì quên.

 17. #20 by trungduong on 2011/05/19 - 00:44

  Tướng Già Hói cho em hỏi, mỗi lần dự lễ Nhà Thờ, có con chiên nào xin Chúa thế không? @ Sunflower,

  Ông Tướng chưa giả nhời

  Bất cứ đạo nào cũng có những kẻ lợi dụng lòng tin mà xin xỏ những sự vô lý chẳng hạn đi một về mười. Bên Công Giáo khi đi dự lễ vẫn nghe những lời xin chẳng hạn như “được như ý“. Nhưng làm sao được như ý ? Chả nhẽ không chịu học cũng thi đậu và cao ? Kiểu là chẳng cần biết có phù hợp, “cứ xin là được”

  Nhưng cũng có lời cầu thành khẩn như “cho con trả được hết nợ”, “cho chồng con biết ăn năn về với gia đình”, “cho vợ con được bình phục”

  Quên xin “cho con biết ăn ở công bằng”. Gì chứ Chúa và Phật thì muôn thủa công bằng.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:48

   Xin thầm trong lòng thì có sao đâu? Chỉ đừng rống lên như chó, hoặc bầy mâm cao cỗ đầy mần Nhàthờ trông như quán thịt lợn là được.

 18. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 00:55

  Chăn Trâu ở Fồng & Quảng

  9- Sau 1975, và nhất là từ 198x, zân Fồng & Quảng bắtđầu nônức Chăn Trâu.

  Thứ nhất là để fụcvụ nhucầu tại-chỗ cho Lừa Đi Bể, sau đó là để fụcvụ các côngzân đến từ Nước Mẹ.

  Thời thởi, Trâu không tự hoạtđộng được như bi-jờ (chínhxác là rất ít Trâu Hoang), mà fải sống trong Sới.

  Gọi Sới cho oách thôi, chứ thực ra đó là các jađình Lừa bìnhthường. Chỉ cần có một ông Trâu, là thành Sới hehe.

 19. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 01:00

  Chăn Trâu ở Fồng & Quảng

  10- Trâu sống cùng jađình chủ Sới như người-nhà. Bìnhthường thì làm việc lặtvặt júp chủ, như bưngbê cơm-nước, zọnzẹp nhà-cửa.. Rùi lúc có khách thì sức tạm tí nước-hoa Tầu vầu ./, thành Trâu.

  Nhiều Trâu sống trong một Sới đến cả mấy năm, rất là thânái. Khi đã hết tuổi, về hiu, đôi-khi Trâu được chủ chở về tận quê, bo thêm ít Ông Cụ để mở một quán-nước hay tiệm-may, tìnhcảm fết.

 20. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 01:01

  Đã hết 10 cồng. Zì đi ngủ địt mẹ Simacai.

 21. #25 by trungduong on 2011/05/19 - 01:02

  Xin thầm trong lòng thì có sao đâu? @ Bác Tướng

  Phần đông thì xin âm thầm thôi. Nhưng cầu nguyện là để cảm tạ trước đã bác nhờ. Nhưng đi dự lễ thì phần xin lễ không thiếu, vì là giúp cho quỹ hoạt động của nhà thờ. Vậy đọc ý xin để người khác thông phần. Chỗ nhà tớ thì ý xin lễ có giá nhất định. Chỉ 15$ và không nhận hơn. Để người ta còn bỏ tiền túi mà không sợ bị…cười là ít.

  Nhưng đến chùa cúng mà mâm không cao, cỗ không đầy thì khó coi. Vì đấy là cứ như thế thì mới là thành ý.

  Gì chứ, cho con được như thế này thì con cúng con heo quay. Cúng rồi con mang ra nhậu, mất chó gì nhở. Mà được thì mới cúng.

  Mà thôi, tớ chỉ nói ghét thói xin “đi một về mười”, “được như ý” là không công bằng. Mình được thằng khác phải chịu lỗ?

 22. #26 by Servus on 2011/05/19 - 04:42

  cóc nhái thành người là thế @ MOT giòi bọ

  đm anh phải xin lỗi để chửi thằng này phát

  mài nghĩ thế nào là NGƯỜI hả thằng kia, mài nghĩ mài nhiều tiền nhiều gái là mài làm người được à, cái thằng bần nông simaica ăn cám lợn kia! 

  Đm cái lũ chúng mài ko nhìn thấy hậu quả của việc sống vô đạo đức ngay trước mặt chúng mài à, hay chúng mài mù quáng hết rồi đéo thấy gì nữa ngoài mấy cái xe đẹp và xập ông Tơn mới cóng à!  Nếu thế thì chết hết mẹ chúng mài đi, cái lũ giòi bọ ko chân chỉ biết sống trong đống cứt lợn!  Đó cũng là nơi phù hợp nhứt đấy, cố mà bám vào nhế !

  Đm tụi mài chỉ là phong độ nhất thời thôi, còn đẳng cấp thì mãi mãi thấp hèn chả cao hơn được đống phân trâu đâu! Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, cái lũ giòi bọ sống vô lương tâm, tụi mài đang bị Thượng Đế trừng phạt ấy, lũ hèn mọn ạ!

  Anh ko hiểu tại sao tụi mài ăn cắp được một cái gì thì trong lòng có vẻ hãnh diện lắm vì thấy tụi kia đéo làm được, thật sự anh ko hiểu tại sao lũ simaica lại ra như thế!? Ôi mong sao có nhà máy điện hựt nhưn nhanh nhanh để nó oành một cái quét sạch mẹ cái mảnh chữ S, thế là anh thanh thản như tên Zũng hói và tên Zì zâm kia!

  Chán đéo thèm nói nữa!

 23. #27 by tung tung on 2011/05/19 - 08:44

  Trích lời nguyện cầu của được viết thành lời của TS Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Gami Group @ Chuối SG

  Nhưng phần lớn Phật tử ít ai được dạy (hướng dẫn tu tập) để biết cầu nguyện những điều như vậy. Có lẽ hiện nay còn quá ít Thầy Chùa (Sư) thật sự.

 24. #28 by мотылек on 2011/05/19 - 09:07

  @Sờ vú:  anh nói cóc nhái nhảy lên thành người là anh lấy lại câu của tên thợ văn Hoàng minh Tường, địt mẹ cu, chắc đụng chạm gì cu mà cu trở nên cay cú thế? Cái cồng ấy anh nhằm vào Dũng hói mà tển còn hiểu là anh đùa mà tổ sư cha nhà cu lại nhảy dựng lên là sao?

 25. #29 by мотылек on 2011/05/19 - 09:16

  Đồng chí tự nhận là Tu nghiệp sinh đâu rồi? Vào cồng phơm phát xem độ chính xác tới đâu nhở?
  @ Dũng hói ịch phò bằng tai:  Địt mẹ cu Dũng có vẻ hả hê nhỉ, chẳng qua đấy chỉ là khái niệm bị đánh tráo thôi, anh vẫn  bảo lưu ý kiến: Nhật bửn chưa nhập khẩu lao động Lừa bao giờ cả, LĐ ở đây theo đầy đủ nghĩa hàng hóa sức lao động.

 26. #30 by tung tung on 2011/05/19 - 09:17

  Chào Chi Bựa

  Hôm nai sinh nhật MInhRâu bạn anh, xao hỏng có Bựa nào said Happy birthay vậy ta?

  Sáng nay radio trên xe Bus, nhe bọn 1 tên tin tin (mà sinh năm 1971), tển yêu cầu bài hát: “Như Có … Trong Ngày Vui Đại Thắng” của Cô Tuyên.

  Có rất nhiều bài hát ca ngợi Cu Ộng, nhiều bài nghe cũng hay hay, nhưng phần lớn là dở.

  Riêng “Như có …trong ngày vu…”i thì  thật sự không hiểu nổi. Cô Tuyên Phạm viết bài này có chút cảm xúc thật nào của Cổ không? Hay Cô Cổ nhớ ơn Cu Ộng vì Cu Ộng có lời động viên các con của Cụ Phạm Quỳnh khi Cụ bị xử tử  

 27. #31 by Nô Đức Nổng on 2011/05/19 - 09:20

  Địt mẹ bọn Bựa thối tha nhá, dìm hàng Ông Cụ của anh thế lồn nào được. Ở đây này, thiên tài Picasso khen tranh của Cụ hết lời. Vĩ nhân thì phải đầy đủ cầm-kỳ-thi-họa nhá. Anh nghe nói sinh nhật lần thứ 125 sắp tới, bọn vnexpress sẽ có bài đặt hàng để Mozart viết lời bình cho các bản concerto cho đàn bầu của Cụ nữa đấy.

  Bây giờ có thằng Pháp thối hay thằng Mẽo mọi dám cho ra một tờ báo ở Lừa không? Ông Cụ thật là anh hùng kinh bang kế thế. Khó có ai trên đời này sánh bằng. Thật khâm phục! May mắn thay nước Nam.

 28. #32 by ongcu69 on 2011/05/19 - 09:42

  @Nổ:
  Bọn kền kền bẩu Picasso “ngưỡng mộ chân thành trước tâm hồn và tư tưởng” Ông Cụ vì bức này. Thôi anh để chi bộ tự bình luận. Anh đi ỉa!

 29. #33 by Mit on 2011/05/19 - 09:45

  Ô, hôm nai xinh nhựt Ông Cụ thật ấy à?  Chi bộ ráp mừng xinh nhật (nhiêu dồi?) của Người nhá…hehehe

 30. #34 by Kan on 2011/05/19 - 09:49

  Trong “Trộm Jó” con Zũng Hói fịatạc ở chỗ nầu, mà Zì bẩu nó là Hiệnthực Kỳảo?… Tại-vì nó zính đến một Jáo Chủ hehe, Ngài Fật @ chủ quán

  ( nói đến Phật và Chúa anh không chửi bậy )

  – Trộm gió : hiện thực kỳ ảo + Ngài Phật + hình ảnh thằng Pháo méo mó bần tiện

  – Nên con Chúa: hiện thực giản dị ( anh không rõ lắm đó là thể loại hiện thực gì — nhưng rõ ràng rất dễ tin cậy và đi vào lòng người ) + Ngài Chúa + chú Còm giản dị thánh thiện

  — chủ quán có nhắc nên sáng suốt khi đọc những gì hắn viết về Phật — quả đúng có nhiều điều phải để ý – đặc biệt khi 2 loạt bài viết liền nhau — tuy nhiên hắn có nói gì thì nói thì anh vẫn tin cái gốc thiện của 2 đạo này – còn người trần mắt thịt như anh nhận thấy hiện nay 2 đạo được con người điều hành với đủ hỉ nộ ái ố – và rất nhiều mục đích —

 31. #35 by minhdung on 2011/05/19 - 09:58

  Ô, hôm nai xinh nhựt Ông Cụ thật ấy à?  Chi bộ ráp mừng xinh nhật (nhiêu dồi?) của Người nhá…hehehe

  @Mít: Vũ Thư Hiên thẳng viết trong “Đêm giữa ban ngày”, thẳng bảo tển cũng bốc phét ngày sinh thôi. Sau dân Lừa cứ thế là làm sinh nhật vào ngày 19.5 đó.

  Anh chưa có đủ nguồn xác thực thông tin này. Đồng chí nào cho ý kiến phát.

  Nếu đúng thì ngày sinh đéo đúng, ngày mất đéo đúng. Công nhận anh Cụ bi kịch.

 32. #36 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 10:11

  Nhưng phần lớn Phật tử ít ai được dạy (hướng dẫn tu tập) để biết cầu nguyện những điều như vậy. Có lẽ hiện nay còn quá ít Thầy Chùa (Sư) thật sự.( @ Tưng Tửng)

   

  Đù Má Ku Con Tưng Tửng có tí tuổi mà phát bẩu nghe chững chạc gớm nhỉ! Anh khen.

   

  Nhưng đừng vội nở mũi nha cưng! Anh phải chấn chỉnh cô đôi chút.

   

  Cầu nguyện chân thành, khiêm tốn, không quá mùi tham sân si, văn vẻ hơi bị hay, rất đời như thế thì cũng tốt, nhưng nó không hoàn toàn là “ hướng dẫn tu tập” mà Phật đã chủ trương cô nhế.

   

  Cầu nguyện (theo whatever cách) hay thực hành các giới ( không trộm cắp, không sát sinh, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè ..) hoàn toàn không là “ phương pháp tu tập”. Tuy nhiên làm được như thế cũng đã tốt lắm rồi, tạm gọi là Tốt Đời Đẹp Đạo vậy.

   

  Mục đích của tu hành là giác ngộ, là tìm lại Bản Ngã, phát triển Trí Huệ, hiểu được Chân Lý.

   

  Cách để Tu Hành là thực hành Thiền, phải đồng ý với Cô là rất nhiều Phật Tử hiện nay chỉ dừng lại mức độ là đọc kinh phật, đi Chùa, niệm Phật, cúng dường, làm từ thiện, chứ ít thực hành Thiền, và hơn nữa, là không có ai dạy cho cách Thiền đúng để tiến bộ. Bản thân một số vị trụ trì các chùa Lừa, có thể giỏi Kinh Sách Phật, có thể ăn chay trường, không phạm giới, có thể thuyết giảng những cái hay của Phật Pháp, nhưng có thực sự là Bậc Đã Giác Ngộ chưa thì không hẳn.

 33. #37 by Mit on 2011/05/19 - 10:13

  Vũ Thư Hiên thẳng viết trong “Đêm giữa ban ngày”, thẳng bảo tển cũng bốc phét ngày sinh thôi.@ Dũng  Hói
  Cô Hiên tụt quần anh Cụ vụ này à? Mít đọc nó lâu dồi nên không nhớ chi tiết nài…hehehe

 34. #38 by Kan on 2011/05/19 - 10:14

  – nói chút về đức tin — đối với anh vô cùng đơn giản — ví dụ hầu hết những đức nhóc trai bên ý khi sinh ra đã là fan của một đội bóng – với một vài kỷ vật của tiền bối — lớn lên với không gian đặc quánh tin và yêu giành cho đội của chúng — khó có cái gì có thể đập vỡ được lòng trung thành này — làm gì có chuyện cân nhắc what’s lợi what’s hại như tên chủ quán khuyên bựa viên cân nhắc khi theo đạo ? – Vídụ như anh yêu AC Milan – hay cu Bố yêu Quỷ đỏ Liverpool – lúc mới yêu có thằng nào cân nhắc what’s lợi what’s hại không ? Anh bảo không –

  — nói cho vui vậy thôi — còn đức tin của anh là điều thiện , điều tốt đẹp — ví dụ như anh cảm động và tin khi tên chủ quán nói đấu tranh là phải không sợ vòng lao lý – nhưng độp phát anh bị bỏ tù không lý do chính đáng – thì bây giờ anh vẫn tin câu đó – mặc dù anh không còn tin và thích tên chủ quán như ngày đầu nữa ( từ từ tìm hiểu tiếp )

  — thế thì những ai theo đạo vì cân nhắc what’s lợi what’s hại – theo anh , khó trở thành con Chúa hay Phật tử chân chính — còn ai tự xưng con Chúa hay Phật tử lại lung lay vì lời này lẽ nọ thì cũng chả phải là con Chúa hay Phật tử chân chính —

 35. #39 by Hớt Êu on 2011/05/19 - 10:20

  Anh Mô Bi Lếch và anh Dũng cãi nhau làm giề, Hớt Êu vừa gọi điện thoại hỏi cô bạn mình, đúng là đi xuất khẩu lao động dưới lốt tu nghiệp sinh đới, sang Nhật mấy năm, về Lừa cũng hơn 8 tháng nay và đang làm việc ở SG, quê ở m.Trung

 36. #40 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 10:21

  Hôm trước Cò Lả có nói về Luân Xa, với hình như Cô Lord thì phải, còn lại chẳng ai quan tâm nhể? Các Luân Xa ở các vị trí khác nhau Anh không nói, nhưng muốn chia sẻ tí cái vị trí “ ngay trước trán, giữa 2 lông mày, trên một chút”, nó là một vị trí quan trọng.

   

  Khi gặp khó khăn gì, muốn tìm giải pháp, mọi người hay tập trung vào đâu mấy Cô nhờ? Đầu gối, mắt cá chân, ./ or ,/, lỗ rốn, sau gáy… hay nhíu mày ( có thể nhắm mắt) và tập trung một chút hoặc lâu hơn tại…vị trí quan trọng anh vừa kể trên, nó ra giải pháp nhờ….

   

  Các Cô chiêm nghiệm Anh xem nầu.

 37. #41 by Kan on 2011/05/19 - 10:30

  – à chú nhắc Cháu và Chắt đọc ít ít về chuyện xưa như chuyện trộm cắp – mê muội – ông cụ … thôi nhá — bọn trung niên đọc nhiều nói nhiều về chuyện này còn bị trầm cảm đấy — có điều kiện thì tìm hiểu thế giới nhiều vào cho thêm hiểu biết và suy nghĩ tích cực — trước tiên là tin vào sức mạnh của chính mình ấy — còn nếu bố mẹ và cô giáo chán ốm thì theo vào fan club với chú cũng còn tốt chán — chú phải chạy đây – yêu các cháu !

 38. #42 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 10:39

  Bên Công Giáo hình như có dạy “Tĩnh Tâm” phải không Bà Dì? Bắt đầu thế nào, nó là một dạng của Ngồi-Thiền chăng, dĩ nhiên không cần ngồi bán tọa or quỳ nhờ? Khi “Tĩnh Tâm”, ta đạt được những gì?

 39. #43 by Cháu on 2011/05/19 - 10:39

  Cháu chào các cô chú, hôm nay cháu đi học về sớm vào quán thấy các cô chú dang tổ chức mừng sinh nhật Bác Hồ cháu thích quá.

  Pa cháu bảo, không chỉ thời ông nội, mà cả thời pa cháu, thì đa phần là không nhớ được chính xác ngày tháng năm sinh đâu. Các cô chú đang ở quán đây thử về hỏi chính papa mama của các cô chú xem có nhớ chính xác ngày tháng năm sinh không hả cô chú?

  Cháu nhớ có lần bà nội bảo, pa cháu sanh vào cái đợt lúa đương trổ đòng đòng, cá rô béo nhất trong năm, thế thôi. Còn sau thì thoát ly mỗi hồ sơ mỗi ngày sinh, có gì đâu.

  Cho nên cháu thấy các cô chú hả hê vì khám phá bác Hồ không chính xác ngày sinh, mà bác Hồ sống vào cái thời là cố nội của các cô chú, thì cháu yêu các cô chú quá, cháu thật.

  Quên, cháu cảm ơn chú Dũng Hói đã coi cồng cháu là xì pam, thế là chú cháu mình hiểu nhau nhở chú nhở cháu xin hết cháu cảm ơn chú ạ.  

 40. #44 by sss_sy_sss on 2011/05/19 - 10:44

  Phẹt hay Su Su đều là dững tên có thật, còn dững phép mầu này nọ của bỏn thì anh đéo tin, đỵt pẹ, đến cả bằng hạt cải thôi anh cũng đéo tin, he he. Nói chung là dững gì anh bik về bọn Phật thì đỵt pẹ cũng bốc phét bô lô ba la như Su về nhiệm mầu, riêng Phẹt thì anh thấy nó có tý chiêm nghiệm hơn tý về pháp, còn đọc Tân ước ví cịu ước thì vãi hàng, tuyền kiểu ha ry pót tơ, đỵt pẹ, vãi hết cả rắm.

  Dưng bọn người bần nông đã ngu muội thêm mắm muối quá nhiều vầu hào quang của mấy ông này. Đạo Hồi thì anh mới chỉ lướt thướt, đéo bik gì nên anh tịt, he he, thằng con nầu ho he anh nghe tý. thanks

 41. #45 by tung tung on 2011/05/19 - 10:51

  @ Già háp

  Mục đích của tu hành là giác ngộ, là tìm lại Bản Ngã, phát triển Trí Huệ, hiểu được Chân Lý..

  Đông ý với Cô là như vậy đi, nhưng Cô muốn thiền cái thì cái Tâm phải tịnh (anh nghe nói thế chứ biết đéo đâu).

  Vậy trước khi muốn tu tập cái đếch gì đấy thì điều đơn giản là Cô phải biết cầu nguyện cho bản thân và người thân cái gì cái đã. Chưa hẳn là cầu nguyện như ông Tiến sĩ gì đó ít tham hơn cầu Tài cầu Lộc, vì khi đạt được những điều nhưng Ông TS ấy cầu thì làm ra bạc tiền kg là vấn đề…Nhưng một khi người ta biết cầu nguyện như vậy là đã biết bỏ tính tham cái lợi trước mắt rồi.

   

  Tu hành thì cũng phải từng bước. Một điều đơn giản là cách cầu nguyện, cách thắp nhang mà không hướng dẫn được cho Phật tử làm thế nào cho tốt thì mong gì những đạt mục đích như Cô nói.

 42. #46 by ongcu69 on 2011/05/19 - 10:53

  @Cái địt mẹ con Cháu có vấn đề về đọc hiểu à? Bam vừa thôi.

 43. #47 by sss_sy_sss on 2011/05/19 - 10:55

  Nói chung anh thấy Phật buồn hơn Su Su, và Su Su thì cũng buồn và ghê ghê, cảm giác của riêng anh. Nên anh đôi khi thấy buồn cười cho đám tín đồ các loại Giáo chủ. Và tất diên chúng sẽ buồn cười , thậm chí thương hại anh như anh đang thương hại chúng. Đù má đời nhiều khi tếu thật.

 44. #48 by sss_sy_sss on 2011/05/19 - 10:56

  Anh đy ăn cơm cái đã, chầu tuyền nông trại.

 45. #49 by Ngũ Sắc on 2011/05/19 - 10:57

  Anh thẩm đoạn nầy phát:


  Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

   

  Con Dũng/con Zì muốn nhấn mạnh thêm rằng trộm vặt đạt trình độ đỉnh cao. Ti nhiên việc thằng Fáo chăng dây điện, đào hầm chông, tiêm thuốc chuột… thể hiện tính ác độc ngu xuẩn. Âm mưu cố ý giết lừa! Zả sử ông trộm vào nhà thằng Fáo bị điện zật, or ông trộm ăn chuối tẩm thuốc chuột mà lăn quay ra chết, điều zì sẽ xảy ra? 

   

  ĐLM ăn cắp vặt là tệ nạn, là tội fạm dưng sự trừng fạt đell thể là cái chết!   

   

  Sư bố văn với chả vẻ, đọc xong cả bài thấy tuyền rác rưởi, đél thấy chất “văn” đâu cả! Lại còn tung hỏa mù “hiện thực kỳ ảo” mí chả “siêu thực”! Có cái máu (o)/ ý! Hẽ hẽ.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 11:22

   Sắc là tintin hả? Thời ý nhà đéo nầu hay mất trộm mà chả làm thế.

 46. #51 by Già Không Đều on 2011/05/19 - 11:08

  Nói chung anh thấy Phật buồn hơn Su Su, và Su Su thì cũng buồn và ghê ghê, cảm giác của riêng anh( Cô 3S)

   

  Nhiều người còn cảm nhận, theo Phật Giáo, thấy nó cứ bi ai, khổ não, sầu thảm, nhìn Phật Tử đa số nghèo, khổ, không có sức sống, kém lạc quan. Còn nhìn các con Chúa, có thể họ nghèo khổ không lộ ra bên ngoài, nhưng trông họ đi Lễ, trang phục luôn chỉnh tề, sáng sủa, thần thái cũng lạc quan, có sức sống, hiện đại, không u uất trong người.

   

  @ Tửng: dưới góc độ Phật tử, sống, chiến đấu và học tập he he theo các điều răn dạy cho hoàn hảo của Phật ở cái cuộc sống ô tạp này cũng đã khó và được thì đã mỹ mẵn lắm rồi, còn ai có căn duyên tu hành để Đắc Đạo nọ kia nó xa vời và nhiều Cơ Duyên lắm. Phật Thích Ca xuất gia tu hành, có phải cầu nguyện cho gia đình, vợ con của Ngài gì đâu nhỉ? Chả nhẽ Ngài cầu chính Ngài he he? 

 47. #52 by Ngũ Sắc on 2011/05/19 - 11:10

  (*) Trích lời nguyện cầu của được viết thành lời của TS Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch Gami Group. @Chuối SG, 

  Cô Dũng cổ PR cho côngty của cổ, một cách lợi dụng Tônggiáo mần xiền. 
  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 11:24

   Suynghĩ của cô hơi bị bầntiện đó con Sắc ./ chua kia ạ.

 48. #54 by tung tung on 2011/05/19 - 11:11

  @ Cháu

  Nói ngày xưa người ta không nhớ ngày sinh, chỉ là ngày sinh theo Dương lịch thôi, Chứ Bà nội, Bà Cố, Bà Sơ bà gì nữa đa phần…đều nhờ ngày sinh,thậm chí giờ sinh của con Bả theo ngày Âm lịch. Nếu không thì làm gì có chuyện lấy lá số Tử vi. Mà tục lấy là số tử vi thi có trước thời sinh Ông Cụ. Nhất là trong các gia đình Nho giáo, mấy Ông già Nho thường hay bình giải về Lá số TV của con cháu. Chú nói vậy để Cháu biết người như Ông Cụ kg thể kg biết ngày sinh thật của mình.

  Việc ngày sinh kg công bố khác sự thật thì nói làm gì nếu người ta không cố ý. Có thời gian ở quê chú (197x, x>5), đi làm Khai sinh ngày nào, bọn Hộ tịch lấy ngày đó làm ngày sinh. Chết cười không chớ, vậy nên chú và anh chú sinh cùng ngày, chỉ khác năm.

  Còn sự tích của ngày 19/5 thì Chú nghe rằng (chưa biết đúng sai), U Cộng lấy ngày đó nhân dip có Ông Tây rậm râu nào đó sang thăm Lừa ta để cho Dân Lừa treo cờ xí nhiều, thêm phần long chọng.

 49. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/19 - 11:16

  @con Jà Đểu

  Trong Công Jáo, Tĩnh Tâm là một nghithức, chớ hông fải Bítích.

  Nếu các cô muốn biết tĩnhtâm là jì, thì cứ vầu Nhàthờ mà hỏi ngày/jờ rùi vầu zự cho biết.

  Trong jờ tĩnhtâm, các cô có thể ngồi iêm chẳng nói chẳng rầng, thithoảng hát Thánh Ca cùng cộngđồng, để suyniệm Nhời Chúa.

  Jờ tĩnhtâm trong Nhàthờ thường tắt hết đèn nến. Tối như thui hehe. Ai muốn coi jì vui lòng bật ziêm lên mà coi.

  Nhớ là fải tắt mobile phone đấy không thì nhà-ta nhìn các cô như nhìn ông chó.

 50. #56 by dắtdéo on 2011/05/19 - 11:18

  @Điền Thăng: hẽhẽ đù má anh hổng biết Kiếm Đạo là cái zìa anh mới nhờ cô zảng, chừ cô đi hỏi anh rồi mới zảng thì nói mần đéo zì. 


  Anh chỉ đồ rằng Kiếm Đạo tức là Đạo Zùng Kiếm, tức là không đơn thuần là hươ thanh kiếm vô hồn chém phát phập, mà phải gửi vầu trong đó tâm thức tư tưởng của cô. Vì nó được nâng lên tầm “Đạo” nên các tư thế, các hành động của nó có giá trị tinh thần nhất định chứ điếu chỉ là hành động cơ bắp. Mà một khi mỗi hành động mang một zá trị tinh thần thì việc cô cầm cái cành cây hươ hươ cũng chả khác mẹ zì cầm thanh sắt phỏng? Mà một khi hành động phản ánh tinh thần thì hành động đó chính là hình ảnh phản ánh cô?Những giá trị đó là cái zìa thì cô zảng anh nghe, anh biết điếu đâu. 


  Còn vụ tại sâu có Kiếm Đạo mà không có cung đạo, dao đạo, gậy đạo… thì anh điếu biết hẽhẽ. Hôm qua anh mention phin 13 sát thủ của Samurai không có ý đánh đồng Kiếm Đạo của Samurai mới kiếm đạo của cô.

  Nhân vụ bọn bựa đang bàn về tu tập, anh nghĩ cô điền lên nổ về kiếm đạo là hợp đới.