XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by мотылек on 2011/05/18 - 11:52

  Con Chí chắc thiếu riệu hả, cút mẹ về với con nở già mẹ đi, anh là dân Tu nghiệp sinh chốn tổ chức và đi cắp vặt ở siêu thị bằng tai đây con.

 2. #2 by minhdung on 2011/05/18 - 11:56

  Lâu nhắm rồi không lượn lờ kyoto & aki, hai cái gần như đối lập mà cùng tâunhã đéo chịu.
  —-
  Hok, đéo lượn qua mạn Tokyo. Nhưng Kyoto anh có xuống 1 hôm. Aki anh có xuống 1 lần lâu rồi, chắc vẫn thế thôi. Già hói như anh đéo thích lắm. Anh khoái ở Osaka hơn, hehe.

 3. #3 by minhdung on 2011/05/18 - 11:57

  Con Chí chắc thiếu riệu hả, cút mẹ về với con nở già mẹ đi, anh là dân Tu nghiệp sinh chốn tổ chức và đi cắp vặt ở siêu thị bằng tai đây con.

  Dọa hả, anh sợ dúm đít lại rồi đây này, hehe. Tu nghiệp buồi gì, năm nào mà thở ra hôi thế ku cháu?

 4. #4 by conkat90 on 2011/05/18 - 12:01

  Tuyên bố đây cho nó gọn, đéo hỉu cô muốn nói cái gì …hehehe Cô muốn nhắc chiện tương lai gì ở đây? @MIT

  Dũng hói ví von xe 3 gác, ngó đông nói tây. Người khác khi cũng vậy. Không phải bàn tương lai em Mít đâu. Chớ quan tâm. Cho qua đi.  

 5. #5 by dắtdéo on 2011/05/18 - 12:04

  @Vụ anh Kahn: đù má chuẩn bị đi rúc ./ rồi Dúng Hói lại khơi vụ nầy ra. Mấy hôm trước định mang lên quán bàn nhưng các cô chưởi nhâu ác quá nên thôi.


  Theo cảm nghĩ của anh thì vụ nầy có xác suất cao là một vụ đánh hôi chính trị. 
  – Cô Kahn hiện nay là ứng viên sáng zá cho chức tổng thống pháp. Mấy lần thăm zò zư luận gần đây đều cho thấy cô cổ có thể thắng áp đảo Cô Zi.
  – Nó nắm thóp cô cổ vì lịch sử cô cổ đã có zính záng vầu tình ái mới em làm cùng và nâng đỡ ẻm,  ngày sưa đã ầm ỉ một thời zan nhưng zo vai trò của cô cổ quá nhớn nên IMF cũng cho xuôi. 
  -Co Kahn zính vầu vụ nầy coi như tương lai chính trị của cô cáo chung. Đéo cần biết cô vô tội hay không, nó cứ cù nhầy làm cô mất cơ hội tranh cử (vì nếu được chọn làm ứng viên phảy mất thời gian zài vận động trước bầu cử mà cô cổ zính vầy rồi thì đảng của cô chắc đéo zám chọn cỗ nữa) (còn)
  -EU qủa nầy cũng đau đầu vãi đạn. Trong khi cả châu âu đang zầu sôi lửa bỏng về tiền tệ thì anh Kahn, một nhân tố đứng mũi chịu sào lại tự zưng zính quả hãm lìn nầy
 6. #6 by budifa on 2011/05/18 - 12:07

  Con Fa cũng quá ngu về lôzíchhọc zưng Zì tha vì cỏn chịu khó gúc chữ Tầu @ BOM

   

  Chửa bàn chiện ngu cũng bị vào tù chứ hông riêng gì bam, hehe. Mà chăm học có lợi nhể, hế hế

   

  Trân-trọng mời ông BOM mới con Điền Nghịt quay về bài cũ giảng-giải giúp tôi về logic-học mới. Chứ còm ở đây loãng mẹ chủ-đề thẩm du văn-học. Đừng bẩu hông có thì-jờ với ngu quá đéo muốn dạy nhế (coi tôi là chú Kỳ đi, cái-gì chú Kỳ hiểu thì nhưn-dưn cả nước hiểu, hé hé). Địt-mẹ làm thế thì còn khai-sáng buồi gì. Dạy đúng, kể-cả đổ cứt, tôi sẽ cảm-ơn “A bây-giờ em đã hiểu Fugaca diệt trừ jun dư thế lào”, còn dạy sai tôi bỏ qua đéo nghe nữa thôi, đéo bật, thề. Thực-sự cầu-thị.

   

  Chiện thời Thiên Đàng chán lắm rồi, chỉ muốn quên, đéo muốn còm. Nắm được ý ông BOM là vì Lừa qua 1 thời Thiên Đàng dư thế nên giờ thành hết mẹ Simacai khốn-khổ khốn-nạn nhục-nhã bần-nông dư nầy, đéo cải-tạo được, nên thoát Lừa, mình đéo thoát được thì cho F1 thoát, thế là đủ.

   

  Sozi chi-Bựa vì bam

 7. #7 by dắtdéo on 2011/05/18 - 12:10

  Cô Kahn tiếp:


  Thực ra anh nghĩ vụ nầy cô Kahn mà chứng minh vô tội cũng mệt phết. Và lời cáo buộc của bên nguyên cũng vu vơ. Zả sử chỉ có hai bên đương sự trong phòng, đéo có nhân chứng, chưa sờ ti, đóng gạch… thì bên tố cũng như bên bị can cũng khó khăn chứng minh bỏ mẹ.

  Nếu nói về bản năng đàn ông và tính chất công việc, anh nghĩ cô Kahn đéo hâm đến nỗi phẩy ghè một con mọi phục vụ phòng. Lịch làm việcc ủa cỏn căng như zây đàn, hơi đéo đâu mà nghĩ đến Sex những khi đó. Với lại em phục vụ phòng đéo đâu minh tinh chân zài zì cho cam. Cỡ như Kahn, muốn có gái đẹp thì thiếu đéo.

  Nếu vụ này Kahn thực sự có tội thật, anh nghĩ hành động của cỏn là một zạng bệnh lý hơn là ham muốn tình xục đơn thuần.
 8. #8 by Sunflower on 2011/05/18 - 12:19

  Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

  @ TT

  ———————————-

  Tín ngưỡng của Pháo thực tế siêu phàm : Phật ban lộc cho (Có thể thật hoặc do ngụy biện) – Pháo tín.

  Còn trước đó có tín không? Nhẽ không?

  Pháo giống nhiều lừa, và đa phần lừa giờ vưỡn không hề khác?

  Mama em tự nhận là Phật tử, cũng bận áo nâu cũng nghiền kinh Phật. Đền to phủ nhỏ thăm thú khắp nơi. Âu cũng là nhu cầu cá nhân em không ý kiến.

  Tuy nhiên, thỉnh thoảng có bám đuôi (Trẻ nhỏ nào hông bám mẹ ?). Nghe mama cùng gần trăm trăm người khác cầu xin lộc xin tài, xin Phật độ trì đi một về mười, xin ngược xin xuôi, nhiều vô kể.

  Em hỏi mama : Mama xin lắm thế Phật nào có mà cho hết cả ? Mama nạt trẻ con biết gì, hễ xin là được.

  Bây giờ vẫn xin mải miết mải miết.  Em hết trẻ con ngán không buồn hỏi.

  Gặp trăm có đến chín mươi ai cũng xin mỗi dịp đi chùa lễ Phật, từ tin tin đến già hói, khấn vái thuần thục xin dẻo như thầy cúng. Cầu được ước thấy hết hay sao?

  Tướng Già Hói cho em hỏi, mỗi lần dự lễ Nhà Thờ, có con chiên nào xin Chúa thế không?

  Tín ngưỡng của Pháo nhẽ cũng hao hao như của mama em vậy, lại của bao lừa khác nữa.


 9. #9 by Ngũ Sắc on 2011/05/18 - 12:22

  @ Zì lôn, 


  Sâu Zì bot quả quạt ÔNG CÓC mờ fớt lờ quả quạt TAI VOI xưa xửa Zì đeo ngực gần chục quả từ Sô Liên về sụn lưng nằm viện cả tháng nhở? Ngày ngảy Zì đầu đội nồi áp suất, chân đi bàn là, vai cõng tủ lạnh, ngực đeo quạt tai voi, lãng mạn fết, fẽ hẽ.

  Nó đơi:
 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/18 - 12:29

  Zì khâu mẹ mồm con Fa từ jờ đến đêm cho cỏn có thờijan học về lôzích. Địt mẹ sau đó mà còn tiếptục lảinhải lảinhải về zững thứ sơđẳng nữa thì khóa mẹ 1 ngày and so on.

 11. #11 by bienduc_hai on 2011/05/18 - 12:38

  Chiện ăn cắp vặt tới giờ chú mới biết cụ tỷ ngoài Bắc các cô kinh dị như thế. Sau bẩy nhăm có mấy ông Bắc Kỳ gộc vô trong nầy, cùng đi mới chú vào thăm một lão võ sư, hehe, chú dựng mẹ xe ngoài đầu đường, vô nhà ông già còn mấy chục thước đường bờ mẫu (bờ ruộng) nữa.


  Mấy ông Bắc Kỳ giật mình: “Để xe đó mất sao?”, chú cười khà khà: “Ai lấy mà mất?“.

  Vòng vòng, vườn trái cây sum suê, Thơm trồng như bờ rào, chẳng có ai giữ hay rào rắp gì sất. Mấy ông Bắc Kỳ thèm rõ dãi, hẽ hẽ.


 12. #12 by bienduc_hai on 2011/05/18 - 12:46

  Phải nói sát sườn một câu là miền Tây của chú thời thởi chiện ăn cắp vặt không có, nếu cô tiện tay vặt hai ba trái Xoài hay Dừa, cũng chẳng ai nói cô ăn cắp vặt (thời thởi thôi nhé), thậm chí chủ vườn cũng cười hà hà chứ chẳng bận tâm lắm; 


  nếu mình biết điều thì nói một câu, đại khái: “Xoài ông Tư trồng tốt quá!” hoặc “Cho con trái dừa nghen ông Sáu!”. Hehe, có khi chủ vườn hào phóng cho cả buồng (đã bẻ sẵn).

  Còn kẻ trộm đạo, thì nó làm cho xứng cái chuyện ăn trộm, đào ngạch khoét vách trộm vàng trộm tiền, có khi trộm cả bầy Trâu, chẳng bâu giờ nghe ai mất cái Lu hây cái Nồi cái Chảo vân vân.

  Tạm thế đã, rảnh nói tiếp.

  ===

  @Nị: Cô biên triết quá, chú bần nông thấy bà sao hiểu nổi!
 13. #13 by Dynamo Kiev on 2011/05/18 - 12:46

  @Sunflower : hiện nay dân Bắc Lừa bắt đầu theo Phật nhiều cuồng nhiệt chẳng phải vì nhà chùa biết bói toán, còn Nhà Thờ thì không. Lý do chính là dân Bắc Lừa vẫn chưa dám đối mặt với lương tâm. Họ không đủ can đảm để theo Thiên Chúa, cần một sự ăn năn ghê ghớm. Nhưng sau vài năm nữa, khi nền Đệ Tam Cộng Hoà dân chủ chiến thắng tại Lừa, dân Bắc Lừa sẽ theo Thiên Chúa còn mạnh hơn so với Nam Lừa.

 14. #14 by PTSNgộÁiNị on 2011/05/18 - 13:21

  @Nị: Cô biên triết quá, chú bần nông thấy bà sao hiểu nổi! @Hai Duc

  Í! Chú Hai Đực dân vùng bốn hả? Mà chú công giáo, hổng đi Lourdes thiếu sót thấy mẹ. Tới đó vài bữa có khi hiểu hết mấy chiện Dũng Hói than phiền Lừa dưới kia nghen. Chú hỏi, bộ hổng đi hổng biết sao? Biết thì biết, mà có khi hổng hiểu. Hiểu, biết có khi khác nhau. Nên nhiều khi phải cất công chút chú ơi! Hổng hay hổng lấy tiền. Qua hổng phải công giáo còn hưởng nữa kìa. Ban không, hổng lấy quá uổng. Ngồi đọc mấy cuốn sách khi hổng si-nhê mẹ gì hêt trọi.  


 15. #15 by DG on 2011/05/18 - 13:49

  Đù má cả một cồng hay như thế của em Bé bồng bông ở entry trước về cái đám công giáo bám càng máy bay mới cả đám công giáo cào lồn ăn vạ mới cả đám rân chủ sân khấu hay như thế mà đứa nào cũng lờ tịt đi là sao?

  Anh chưa có thời gian vào chứ vào anh chưởi bốc mả nhà các cô lên! hehe.

 16. #16 by мотылек on 2011/05/18 - 13:50

  Địt mẹ trẻ ranh mà cãi như phá thế hả con. Địt mẹ anh tát cho vỡ mõm giờ.

  @Dũng già hói chơi phò bằng tai: Ui anh cũng sợ cu dúm mẹ đít dồi đây nài, anh tưởng Nhựt bửn nó có coi lao động Lừa ở bển là tu nghiệp sinh hết chứ cu, tất nhiên bọn Lừa này sang đó thông qua các cty môi giới xuất khẩu LĐ hoặc du học Lừa.

  Tất cả các văn bản liên quan tới bỏn đều gọi bỏn là tu nghiệp sinh và bỏn được trả lương rất thấp so với bọn LĐ các nước khác cùng vị trí, thường chỉ bằng 1/3 nếu không làm thêm giờ or ca.

  Hồi thằng đệ anh đi sang theo diện đó, năm 1992, lương được 450 USD  với hợp đồng 2 năm, nên gần hết 2 năm cỏn trốn mẹ ra ngoài sống không giấy tờ. Lúc đầu đi làm chui nủi lương được khoảng 2000 USD, sau đó đi ra siêu thị trộm đồ theo nhóm thấy được nhiều hơn đến 2003 . Bọn trộm đò bao giờ cũng đi theo nhóm 3-4 tên: 1 tên đứng che camera và cảnh giới, 2 tên vừa lượm đồ vừa ngó nghiêng, còn 1 tên ngồi xe chờ sẵn ở ngoài. Hàng chôm được lại bán lại cho bọn kiều Lừa or Khựa, bọn nài có đường dây tiêu thụ khá bài bản.

   Bây giờ Cam Nhật săn lùng Lừa ráo riết hơn, dân Nhật ghét  và cảnh giác với Lừa hơn nên chốn ra sống không giấy tờ cũng khó hơn, đương nhiên ăn cắp lại càng khó hơn. Bọn tu nghiệp sinh thì vẫn vậy, năm 2010 sang Nhựt bửn lương được 800USD thấp hơn Hàn thậm chí thấp hơn Đài loan.

  Con lợn nào bảo Nhật bửn nhập khẩu LĐ lừa rơ tay anh xem nầu?

 17. #17 by DG on 2011/05/18 - 14:17

  Con hay thằng nầu ở dưới sủa đổng về dân Bắc Lừa theo đạo Phật vì xôi thịt này nọ hay là đéo dám theo anh Su vì đéo dám đối mặt lương tâm này nọ đới. Con Lau Ơ mới cả cu Ép má hồng phỏng?

   

  Chệt thật! Bọn nài đúng là con cưng của con đĩ Cổ Nhuế thật!

   

  Theo hay không theo cái nào mà không vì lợi ích thì theo làm lồn gì? Biết lợi ích ở đây là dư nầu không? Có đứa nào quyết định theo anh Su hay theo anh Đa mà đéo cân nhắc lợi ích không?

   

  Còn việc theo, rồi chơi dư nầu, thì còn tùy thuộc! Thằng ngu dụng đạo theo kiểu ngu, thằng khôn dụng đạo theo kiểu khôn, thằng có văn hóa dụng đạo theo lối văn hóa. Làm buồi gì mà đến mức Đệ tam cộng hòa này nọ vào thì cả làng cả tổng nô nức liếm khăng anh Su? Lúc nầu vào? Mùa quýt à? Vào đâu? Vào ./ hưu trí à?

   

  Nhãn quan chỉ dừng ở mức báo Đoảng là hết cỡ mà chưa được một lần được chứng kiến con chiên/phật tử chánh hiệu phỏng? Biết “khách quan” là dư nầu không mà nổ dư đúng rồi thế mấy con mặt lồn ngựa trừ thằng Déo bần nông lắm mồm bên Mẽo?

   

  Bật thì ngẫm cho kỹ hẵng bật! Địt mẹ bận đứt hơi mà cũng phải xổ một cồng cáng đáng dư lày, anh thật hết thuốc mẹ!

 18. #18 by мотылек on 2011/05/18 - 14:32

  Nhưng sau vài năm nữa, khi nền Đệ Tam Cộng Hoà dân chủ chiến thắng tại Lừa, dân Bắc Lừa sẽ theo Thiên Chúa còn mạnh hơn so với Nam Lừa.

  @ Динамo Киев: Căn cứ vào đâu mà cu nói vậy hử cu? Địt mẹ cu chứ, nếu không nhầm thì bây giờ anh thấy muốn nhập  vầu đạo nào Bê có cấm buồi đâu? Nhẽ nào vào đạo là adua theo tủ lạnh?

 19. #19 by Cháu on 2011/05/18 - 14:45

  Chú Hoàng ơi sao cháu biết vì sao thấy ai hở hở một tí là chú bỏ tù rồi nhé.

  Chú đuổi các cô chú xuống đường không được, mới các cô chú ăn gan ngỗng không xong, chú áp dụng ngay các bài mà các bác bạn bố cháu đang áp dụng, đó là tóm thí điểm vài chú!

  Bắt đầu từ chú Dg, người bất đồng với chú nhiều nhất, rùi sau đó chú “nhờ” cô Hương cò cưa mới chú Tế, mục đích để chú í không oánh mà lui trong cay cú, rùi chú thẳng tay một loạt các chú Kan, Thang, Sun, cô Ghẻ, rùi đến cả cháu mới thằng Chắt, rùi chú Pha, chú Manh, chú Bô…

  Chú muốn đo phản ứng hả chú, hehehe chú thông minh thật không thua gì cô giáo nhân dân của cháu, cháu xin hết cháu cảm ơn chú ạ.

 20. #20 by minhdung on 2011/05/18 - 14:51

  anh tưởng Nhựt bửn nó có coi lao động Lừa ở bển là tu nghiệp sinh hết chứ cu
  —-

  Hé hé. Thôi vấn đề chính anh bảo nạn ăn cắp của Lừa bắt đầu từ bọn đi lao động. Rồi từ đó lan sang bọn sinh viên đi học. Rồi thì dân Lừa ở Nhật bị Nhật ghét như chó, nhất là Cam Nhật. Đã rõ rồi hả?

  Rồi thì giờ tới vụ Tu Nghiệp Sinh nhá. Tu nghiệp sinh là gì?

  – Tu nghiệp sinh là những thằng những con ở những nước đang phát triển sang Nhật để học việc và giúp việc. Tất nhiên lương trả chỉ là lương cho học việc. Sau khi hoàn thành khóa tu nghiệp thì có thể ở lại làm việc 2 năm sau đó. Tất nhiên 2 năm này được giả lương chính thức. Và từ Tu nghiệp sinh này bắt nguồn từ một chính sách của Nhật bắt đầu từ năm 1990. Về Lừa được dịch ra là “Tu Nghiệp Sinh”.

 21. #21 by Phá Điền on 2011/05/18 - 14:53

  @Phá Điền: cô Điền lên nổ về kiếm đạo anh học mới. Hôm hổm anh có xem bộ phin 13 sát thủ nói về bọn Samurai của Nhật, chơi nhau kinh điển. Anh tò mò quả nầy dưng chủa có cô nầu dân ngâm cứu gộc nổ, cô có thạo nổ anh nghe mới. Học theo VìaGay lên bàn đầu ngồi rồi đơi.@dắtdéo

   hơhơ Điền đây Điền đây. nhắn trước mới cô rầng. quả Kiếm Đạo của tên Điền cựckỳ đơngiản. và đéo liêncan gì Kiếm Đạo của bọn Simacai à nhầm Samurai Nhựt Bổn. nhế. cho cô vài giờ si nghĩ lại. hehe.

  @…
  địtmẹ con mấtdậy nầu còn lảinhải chiện logic đới?. có câm ngay cái mồm đi không? đạp cho phát thọt mẹ dái lên đầulâu giờ. ngu vửa vửa thôi.

 22. #22 by minhdung on 2011/05/18 - 14:55

  Nhưng thực tế toàn bộ các báo chí, cơ quan, công ty, người ngợm của Lừa đều gọi đó là xuất khẩu lao động đi Nhật. Tại sao à, đọc ở đây, với ở đây nhá.

  Thực tế như vậy, Nhật gọi “Tu nghiệp sinh”. Lừa gọi “công nhân xuất khẩu lao động”, và đéo được trả 100% lương, hehe.

  Địt mẹ và chính những đồng chí Lừa đã hoặc chưa tốt nghiệp PTTH này sang Nhật đã nhanh mắt nhanh tay kết hợp với nhau chôm đồ rồi tuồn về Lừa.

  Thủng chưa hả thằng cháu “tu nghiệp sinh”. Địt mẹ cái chính không tranh luận. Cứ thích tranh luận những câu chữ vớ vẩn. Hỏi lại lần nữa, ngẫn à, hé hé.

 23. #23 by Pepti on 2011/05/18 - 15:00

  Anh Dũng hói ơi, nghe đồn Mr. Kahn-IMF đang bị tình báo hoa lục chơi đểu hả ?. Để sau này tranh cử cho một vé IMF. Đéo phải là Sarcozy chơi đểu à ?
  @ Chi bộ bựa: Sau vụ Bin Laden có vẻ Tung Của thân với Paskitan nhở ?. Chắc là Mẽo nó rút mẹ viện trợ với Pakistan rồi.
  Bà con bình lựng chút về WWW3 đi.

 24. #24 by DG on 2011/05/18 - 15:03

  Chào Dũng Hói, địt  mẹ đi Nhật về thụt lưỡi rồi à, anh thấy thằng Cháu mất dạy nó phản đòn tển hay đới, đừng để mang tiếng hói đầu sợ ma con nít nhé!

 25. #25 by Già Không Đều on 2011/05/18 - 15:06

  Cô bác xem quý bà trổ tài “thuổm” nè, đéo gì Thiên Đàng cho xa xôi he he.

   

  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/05/man-trom-iphone4-chop-nhoang-trong-shop-thoi-trang/page_2.asp

   

  Ngay cả em đéo gì bên Vê Tê Vê một bận cũng dính vì bệnh “khoái ăn cắp vặt trong siêu thị” khi ra nước ngoài, phải bảo lãnh mới được về đới. Mà ẻm có thiếu đéo gì đâu, con sếp tổng, thế mà vẫn còn chình ình mần biên tập viên chương trình “văn hóa” nữa mới dữ chứ.

   

  Nhẽ nó thành bệnh mãn tính đéo chửa nủi như Cô Bia nghiên cứu chăng?

   

  Tham nhũng không là ăn cắp thì là cái đéo gì ! Cả xã hội Duy Chức chẳng để phụng sự xã hội là bao, mà cốt là để ăn cắp, bài bản và tinh vi hơn, đéo vặt vãnh những món lẻ tẻ nữa.

 26. #26 by minhdung on 2011/05/18 - 15:06

  Hồi thằng đệ anh đi sang theo diện đó, năm 1992, lương được 450 USD  với hợp đồng 2 năm, nên gần hết 2 năm cỏn trốn mẹ ra ngoài sống không giấy tờ. Lúc đầu đi làm chui nủi lương được khoảng 2000 USD, sau đó đi ra siêu thị trộm đồ theo nhóm thấy được nhiều hơn đến 2003 .
  —-
  Đây, mô hình điển hình cho 1 quá trình Lừa ăn cắp đồ tại Nhật. Trốn ra ngòai lang thang, tụ tập, ăn cắp, và cuối cùng bị bắt và trục xuất.

 27. #27 by minhdung on 2011/05/18 - 15:09

  Chào Dũng Hói, địt  mẹ đi Nhật về thụt lưỡi rồi à, anh thấy thằng Cháu mất dạy nó phản đòn tển hay đới, đừng để mang tiếng hói đầu sợ ma con nít nhé!

  @ùi giời, đánh nhau với đéo ai mà phản với chẳng đòn. Địt mẹ DG dạo này ngẫn à, thích đánh nhau thì cứ việc, nhá. Cồng con cháu, với con chắt anh coi bam từ tối qua. Hehe, mà bam là anh mặc định bỏ qua. Đéo tiếp chuyện.

 28. #28 by minhdung on 2011/05/18 - 15:11

  Anh Dũng hói ơi, nghe đồn Mr. Kahn-IMF đang bị tình báo hoa lục chơi đểu hả ?. Để sau này tranh cử cho một vé IMF. Đéo phải là Sarcozy chơi đểu à ?

  Đương  hóng, chưa có tin. Nhưng phải mặc định là chưa có kết luận của tòa, thì chưa có tội. Dù thẳng bị cớm tóm, và đang ở tù.

  WWW3 thì sắp rùi, đợi đấy, hehe.

 29. #29 by minhdung on 2011/05/18 - 15:18

  Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

  Tự dưng đọc lại câu này nhớ ra Thái. Thằng Thái đất Phật, nghe Phật dậy chăn Trâu thành kỹ nghệ. Mong được như nó.

  Đồng chí nào sang Thái nhớ vào Chùa, và tất nhiên nhớ đi Bar, hehe. Trải nghiệm tao nhã phết.

 30. #30 by Bia on 2011/05/18 - 15:22

  Tu nghiệp sinh hay xuất khẩu lao động về bản chất là từ ngữ thui, đúng ra TNS phải tuyển những thằng có chuyên môn tay nghề cao và Nhật hỗ trợ tối đa, đéo mất xiền

  Nhưng ông Bộ LĐTBXH thông qua bọn solavico hay gì đó chơi bài mập mờ (mập mờ thế nào sẽ nói sau – lách lậut thì phải) hưởng lợi nhiều từ cú này ( thông qua đặt cọc, thế chân, dịch vụ môi giới chui).

  Kết quả: một lũ được đào tạo bài bản thì về Lừa trốn mẹ, làm cho bọn khác (ít) – một lũ thì ăn cắp.

  hehe nên cái vành xe đạp còn đéo làm nên hồn  là thế

 31. #31 by minhdung on 2011/05/18 - 15:37

  Tu nghiệp sinh hay xuất khẩu lao động về bản chất là từ ngữ thui

  Ừ nhưng thẳng cứ thích chẻ chữ ra Bia ạ. Đéo giả nhời thì thẳng lại hỏi váng lên là sao đéo giả nhời.

 32. #32 by мотылек on 2011/05/18 - 15:43

  Thủng chưa hả thằng cháu “tu nghiệp sinh”. Địt mẹ cái chính không tranh luận. Cứ thích tranh luận những câu chữ vớ vẩn. Hỏi lại lần nữa, ngẫn à, hé hé@ Dũng ịch phò bằng tai:

  Thủng cái đầu bòi anh đây nài, nói cứ như đúng rồi à cu, lấy báo đảng ra làm nguồn giải thích như bòi ý. Anh đã cố tình kể ra câu chuyện quá trình những thằng từ Cháu ngoan ông cụ thành ở tù Nhựt bửn 3 tháng rùi về có đống vốn kha khá nhảy vào đầu tư BĐS để bây giờ thành những thằng như cu đấy cu ợ, địt mẹ nhà cu chứ há há

 33. #33 by minhdung on 2011/05/18 - 15:56

  Anh đã cố tình kể ra câu chuyện quá trình những thằng từ Cháu ngoan ông cụ thành ở tù Nhựt bửn 3 tháng rùi về có đống vốn kha khá nhảy vào đầu tư BĐS

  Vẫn cố vớt vát nói được câu này, anh khen đồng chí mặt dầy, hehe. Địt mẹ những thằng ăn cắp thì khá làm sao được, cố tình kể hay vô tình kể thì vẫn là thằng ăn cắp.

  Mà thế đéo nào đồng chí lôi nhoắng một phát từ tu nghiệp sinh tới đầu tư bất động sản nhanh thế nhở? há há.

  Thôi dừng nhá, hãm quá. Đi đốt vía phát.

 34. #34 by minhhuong on 2011/05/18 - 16:01

  hé hé, sáng nay đéo gì bận việc, giờ mới xong.

  Vụ logic thổ tả chán ngấy kinh, thôi, em Ghẻ, Sun, Mr Điền, Fa sang nhà em, em mở tạm 1 cái để cả lũ sang đó mà spam về logic.

  Yêu cầu cấm nóng tính bộp chộp chửi tứ tung cứt mẹt nhá. Chỉ … logic với logic thôi nghe chưa

 35. #36 by мотылек on 2011/05/18 - 16:29

  Mà thế đéo nào đồng chí lôi nhoắng một phát từ tu nghiệp sinh tới đầu tư bất động sản nhanh thế nhở? há há.
  @ Dũng ịch phò bằng tai:

  Ừ anh xin lỗi cu, anh tưởng cu nhanh trí nên kể hơi vắn tắt.Quá trình của nó thế này:

  1. Năm 1990, cu đạt được danh hiệu cháu ngoan ông cụ.

  2. Năm 1992, đang học lớp 11 cu nhờ mối lái đi xuất khẩu lao động ở Nhật bửn

  3.Năm 1994 cu chốn ra ngoài sống không giấy tờ, gần giống tị nạn. Rồi sau đó xin đi làm rọn rác vùng quanh nhà máy điện Nguyên tử ở Nigata.

  4.Năm 1996 cu cùng đồng bọn thấy bọn Nhật bửn vừa ngẫn vừa ngu lên tổ chức đi ăn cắp ở siêu thị và ở nhiều nơi khác. Hàng ăn cắp được chuyển ra cảng CuNaCuTa bán lại cho tên Lôn vầu Zì chuyển về Phồng.

  5. Quá trình ăn cắp chót lọt đến đầu năm 2003, trong lần mon men tán gái Phi mọi xảy ra xô xát bị bắt bị tống vào tù 3 tháng, rùi tống về Lừa.

  6. Tháng 5 năm 2003 về Lừa đã có một số vàng, tơn khá lớnđem quay vào BĐS, chứng khoán, cho vay nặng lãi…

  7.Sang năm 2005 đã là đại gia có cỡ về BĐS, chuyển sang mua bằng cấp và đầu tư cả sang chính trị…

  8. Quá trình thành đạt của Minh Dũng lên như diều gặp gió kể từ đó, cái này anh vô cùng cảm phục cu, cóc nhái thành người là thế.

 36. #37 by ongcu69 on 2011/05/18 - 16:56

  Về chiện ăn cắp vặt Bắc Lừa thời 8x:


  Thời thởi tất tật các loại hàng hóa đều hiếm, nhà nào có người đi Tây chắc hẳn đều mong muốn trade các loại đồ gia dụng về Lừa, kể cả loại chổi cùn dế rách. Dạng business này thời đó được gọi là Đóng Thùng (container). 
  Tối hôm nhà anh nhận được 1 Thùng trong đó có cả đồ gửi của người quen. Sau khi kiểm hàng và phân loại, các loại ấm điện, bếp điện, phích đá, lò sưởi dầu, nồi áp xuất được bán luôn trong tối đó với bọn buôn ở ga Hàng Cỏ. Còn lại đồ đạc người quen gửi để riêng 1 góc. 
  Tiếp đó là cảnh anh đéo bao giờ quên. Cô anh rạch 1 lỗ nhỏ trên túi đồ gửi để để thò tay vào ngoắng và moi ra những thứ cổ cho là hấp dẫn. Sự việc được chứng kiến bởi đông đủ ông bà, anh chị em và các cháu. Lúc đó anh mới 8 tuổi và vô cảm như những người còn lại, chả có đéo gì gọi là xấu hổ nhế.
  Xã hội tươi đẹp sinh ra những con lừa với những hành vi cao đẹp.
  À, chắc chi bộ đéo tin đâu nhỉ? Cô cổ là cam đấy hehe.
 37. #38 by minhdung on 2011/05/18 - 17:07

  @мотылек: Thế quái nào đồng chí tự nhận là Tu nghiệp sinh, và bạn đồng chí ăn cắp. Giờ lại ủn ngay cho anh thế?

  Nhưng thôi, anh chắc đồng chí đùa. Anh ủng hộ kịch bản bằng cách sáng tác thêm, hehe.

  9. 2011: minhdung quay trở lại Nhật, tìm sự ủng hộ của một số chính khách Nhật trong việc mua béng đất Lừa.

  10. Vẫn 2011: Quay lại Lừa, tạo dựng quan hệ tốt với chính phủ Lừa, xui Lừa bán béng đất cho Nhật. minhdung ở giữa ăn hoa hồng 2 chính phủ. Qua vụ này đã giầu, hắn càng giầu khỏe.

  11. 2013: Lừa chính thức bán Hà Nội, Đà Nẵng, Biên Hòa, Bình Dương cho Nhật. Dân tình ủng hộ tung hô quá trời đất.

  12. 2015: Hắn chính thức lốp bi áp dụng GMT + 9. Cuối năm thông qua và áp dụng chính thức vào 01/01/2016.

  13. 2020: Đảng yêu nhật giành số đa số phiếu trong thượng viện.

  14. 2024: Hắn dành chức chủ tịch đảng yêu Nhật

  15: 2025: Đảng yêu Nhật chính thức nắm quyền Lừa

  Há há, thấy anh viết ngon cơm hok?

 38. #39 by ongcu69 on 2011/05/18 - 17:33

  Thời thởi Bắc Lừa cái đéo gì cũng có thể bị ăn cắp, trừ lương tâm. Mà lương tâm là cái đéo gì ý nhỉ? Anh biết đéo đâu hehe.


  Xe đạp giá trị khác đéo gì Audi A4 bây giờ và đương nhiên hơn nhiều mạng lừa. Để bảo vệ xe thì các cửa hiệu có giá để xe trước cửa, làm chỗ tựa cố định để khóa cùng với xe. Sau này có nhiều vụ mất luôn cả giá lẫn xe thì giá để xe được chôn mẹ xuống đất cho chắc. Đây:

  Mẹ tên nào chụp đúng cửa nhà anh luôn, ngậm ngùi ngậm ngùi.
 39. #40 by tieuthithi on 2011/05/18 - 17:36

 40. #41 by Sunflower on 2011/05/18 - 17:39

  Dái ghẻ tranh luận nhầm lẫn tai hại về điểm mấu chốt của vấn đề rồi.

  “Con hay thằng nầu ở dưới sủa đổng về dân Bắc Lừa theo đạo Phật vì xôi thịt này nọ hay là đéo dám theo anh Su vì đéo dám đối mặt lương tâm này nọ đới. Con Lau Ơ mới cả cu Ép má hồng phỏng?”

  Việc Bắc Lừa xôi thịt hay không xôi thịt, rồi Đệ Tam Cộng Hòa Ờ đéo đề cập nên tốt nhất đừng lôi tuột Ờ mà gộp với quả nào khác.

  Tiếp:

  – Lộc, và lợi ích :

  Vấn đề cân nhắc lợi ích là đương nhiên, nhưng lộc thì khác nhé.

  Lợi ích có thể gồm lộc, nhưng mình lộc lại không được coi là lợi ích (Với nghĩa đầy đủ của nó).

  Lộc đề cập đến các lợi ích hữu hình, hoặc liên quan đến vật chất.

  VD : Con cái là lộc Phật or lộc Chúa bla bla..Hay bổng lộc, hay lộc chăn trâu thoát nghèo của Pháo.

  Lợi ích : Có nhiều nhóm lợi ích: Hữu hình và vô hình, vật chất hoặc tinh thần bla bla… 41. #42 by Sunflower on 2011/05/18 - 17:41

    Chính vì vậy, khi Pháo bắt đầu tín ngưỡng vì Pháo được hưởng lộc ban của Phật, và đáp lại bằng hai cân táo cúng chùa cùng mấy ban thờ, thì Pháo đã tự biến mối quan hệ tín ngưỡng thành lộc-lộc. Pháo trả ơn lộc Phật bằng cúng tiến, tiếp tục cúng tiến tiếp tục có nhu cầu cho lộc khác hoặc mong lộc cũ không bị ảnh hưởng. Tức là Pháo cần sự đáp trả như mua bán.

    Nhưng nếu Pháo bắt đầu tín ngưỡng bằng nhu cầu cấp thiết tự thân, sự giác ngộ về tinh thần, sau khi cân nhắc lợi-hại, có sự hiểu biết cần thiết về Tôn Giáo, có đức tin thì mối quan hệ tín ngưỡng lại trở thành Pháo-Tôn Giáo với tất cả các lợi ích và trách nhiệm đi kèm. Mà thường tín ngưỡng chân chính không có được qua mua bán .

    Đó cũng chính là cách tiếp cận tôn giáo như Ờ đã bàn, bằng cách miêu tả qua trải nghiệm thực tế. Chứ không bàn đến bản chất của Tôn Giáo.

    

 42. #43 by Sunflower on 2011/05/18 - 17:42

    Cách tiếp cận Phật Giáo của phần đông Lừa từ xưa đến nay là thế, đi lễ Phật để cầu. Tất nhiên cầu khác hoàn toàn bói toán, nên bạn gì gì đừng trộn lẫn khái niệm. Rất ít Phật tử chân chính.

    Tuy nhiên, với Giáo dân,  Ờ chưa thấy có điều này theo quan sát chủ quan của Ở, bởi vậy mới hỏi TT để xác nhận.

    Mà cái nài cũng đéo báo đoảng nào đưa nhế.

    Bản chất tiếp cận Tôn Giáo rất khác nhau, mức độ hiểu biết về Tôn Giáo giữa Phật tử và Giáo dân ở Lừa nhẽ càng chênh lệch nhau.

    Mà cũng đéo phụ thuộc vào ngu-khôn và văn hóa-không văn hóa nhế.

    Vì lẽ đó, số lượng con Chúa chân chính nhẽ nhiều hơn con Phật chân chính? (Ở Lừa). Nhẽ phụ thuộc vào Giáo Hóa ?

    Tóm lại,  chủ điểm của vấn đề là cách tiếp cận và thể hiện tín ngưỡng nhé Dái. 

    

 43. #44 by Pepti on 2011/05/18 - 17:51

  Bệnh ăn cắp vặt ở Lừa để anh kể cho một chuyện nóng hôi hổi:
  Tuần trước anh có công chuyện đi vào SG, ngồi ghế bên cạnh với bà chị đang làm ở một cơ quan công quyền rất to thuộc Mr. Rich. Bả ấy đàng hoàng có con du học Mẽo, 2 tay hai súng : 1 con Iphone4, 1 con Mobiado ( nghe bả bảo là 5nghin).
  Nói túm lại là tầm nhử bả thì đéo thiếu xiền. Nhưng mà he he… bả ấy khuyên cô em đi cùng đút cái chăn của bọn Airdelay vào túi đem về nhà . Chị ở nhà cũng có hai cái rồi. Cuối buổi thì eo ôi, cả 2 chăn của 2 nàng đã đi đâu mất rồi.
  Mình cũng éo hiểu là cái chăn đó là loại Free, mọi người đều có thể lấy mang về . Hay là thuộc Airdelay : Quý khách không được cầm nhầm nhỉ ?.
  Mình đoán trường hợp này là ăn cắp vặt roài .

 44. #45 by Kan on 2011/05/18 - 18:52

  — em Hướng Dương — em không phải là con Chúa – cũng phải là Phật tử chân chính , có phỏng ? – anh hiểu chút ít về phật giáo – có chút cảm tình với Đạo Chúa từ sau bài Huy hoàng nước Chúa — nhưng những tham luận như em làm anh bối rối – quá chừng nhiều bản chất – khái niệm – tiếp cận – trải nghiệm – mấu chốt – hữu hình – vô hình – vật chất – tinh thần … ???

 45. #46 by binhnhat on 2011/05/18 - 20:45

  “Trộm gió”
  Gió còn mất trộm, nói chi cái xuchiêng chưa khô, hay cái tông Lào mòn đế.
  Anh nhại mấy bài chưởi mà anh nghe được của kẻ bị mất trộm:
  Kẻ bị mất trộm rủa thật to, cho cả tổng nghe thấy.

  Bài 1:
  Cha 5 đời 10 đời thằng bố mày. Mày ăn trộm .. của bà…. Mầy ăn vào mày ộc máu ra.. bla bla
  Và sự bực tức lên đến cực độ, chưởi luôn: .. mày ăn lồn tao, tao ăn lồn mày .. hehe

  Bài 2:
  Thề trù úm độc địa tột cùng dành cho kẻ trộm… Anh điếu nhớ…

  Chắc chỉ có kẻ vô thần mới chưởi độc dư thế.

 46. #47 by minhdung on 2011/05/18 - 20:59

  Cám ơn em Thi về quả link. Đồng chí tự nhận là Tu nghiệp sinh đâu rồi? Vào cồng phơm phát xem độ chính xác tới đâu nhở?

 47. #48 by Phang_Phập on 2011/05/18 - 21:36

  Sống trong một xã hội tuyền ăn cắp dững niên 8x mà ko ăn cắp thì lạ, ăn cắp mà chả bị lên án gì cả thì ăn cắp chứ sao, anh nhớ dững niên 8x đến niềm tin còn bị ăn cắp thì cả có cái léo gì mà ko bị ăn cắp cả, ăn cắp là hành động đẹp thời đó, anh hai đánh giá hành động ăn cướp còn khủng gấp vạn lần ăn cắp, đặc biệt là ăn cướp niềm tin,  mà xã hội thời 8x thì ăn cướp nhiều gấp vạn lần ăn cắp.  Tự tìm hiểu đi đừng lười.
  Anh kể câu chiện nhỏ nầy mà a nhớ mãi léo quên được: Ông nhà anh hồi hổi là tỉnh ủy viên, giám đốc 1 sở to ngất con mẹ nó ngưỡng ở1 tỉnh phía Bắc, bà già anh (đẻ ra anh hai đây) được ông cho con gà về nhà mần thịt, lịt pẹ về nhà thịt mà nó léo kêu được tiếng nầu, ai mần thịt gà mà gà ko còn dấu vết kể cả tiếng chặt xuống thớt thì giơ tay biên tý trải nghiệm cho bọn chém gió biết tý ti, chứ lịt pẹ mần gà mà gà ko kêu, chặt thịt mà ko có tiếng thớt, anh thề mần mất tầm gần buổi sáng mới xong con gà đấy, lịt pẹ, chó hơn cả chó nhể, he he he. Bần nông tông dật nhiều hơn tinh hoa thì phải thế chứ, he he he, vì tuyền là bần nông mà, hở ra đứa bên cạnh nó lại théc méc là TẠI SAO TAO KO CÓ THỊT ĂN MÀ NHÀ MÀY LẠI ĂN THỊT. Đúng là lỗ đít.com nhể.

 48. #49 by Mr. Tran on 2011/05/18 - 21:57

  Ui địt mẹ đồng ý huyền tuyền mới cả Phập Chò!
  Đéo gì bi kịch bằng bị đánh cắp/ đánh cướp niềm tin.

  Địt mẹ mỗ đương nản quá chi bựa thối ạ. Nản và oải.

  Địt con mẹ!

  Địt cụ con Điền thăng nổ cái đéo gì mà kiếm mới chả kiếm đấy?
  Kiếm xiền à? Đéo gì học mót được quả táo bón của Tướng thối nhanh nhể

 49. #50 by Mr. Tran on 2011/05/18 - 22:04

  Mà con mụ thối dạo này đến tuổi mãn tinh nên khó ở hay thế đéo?

  Địt mẹ hở tý khóa, hở tý khóa. Định biến quán bựa thành Nghị (gật) trường à?

  @Dái Ghẻ:
  Chưởi sư bố cỏn nhát thay lời oeo căm bách tu heo!

  @Déo mặt ./ méo:
  Mỗ đương bị việc bạo hành, tiền hiếp (@Manh lét), gái vật.

  Túm lại là tuyệt đối huyền tuyền bi kịch con mặt ./ méo ạ!