XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by Mit on 2011/05/18 - 06:33

  Hồi hổi Dượng đến được Mã sau một chiến vượt bể suýt chết rất chi ngoạnmục.@ Dượng Sỹ

  Nào Dượng kể chi bộ nghe chiện vượt sóng của mình đi nầu…hehehe 

 2. #2 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 07:12

  dcm ximacai dậy za khỏi chuồng…túi qua có mần dămcốc bia..giưoif thì mát thế  mờ về đếu ngủ được…chúng bay co dậy không muộn giừ rùi…
  1- tự tay zót 200ml nước ..cho chút nước ấm vào nhế..
  2- đi ị
  3- oánh dăng
  4- tắm
  5- …..tự điền chấm chấm
  hôm nay thầy mệt hông biên giả nghiã cho tưng ấy giai đoạn được…các con tự mà giải nghĩa lấy cho mềnh,…thầy đi oánh dăng đây…đcm hôm nay dất nhiều việc phải giả nhời ….
  đúng phải tắm phát cho thông óc ..chứu luẫn quẫn dư qua chả được việc đếu gì za việc đếu gì…

 3. #3 by trungduong on 2011/05/18 - 07:44

  @ Dượng Thượng Sỹ & Cô Mít,

  Đi vượt biên mà vào trại còn có được đôi dép tức là chưa thấy tử thần trước mắt, chưa bị cướp không còn gì, chưa bị khám hậu môn và đàn bà thì chỗ ấy và bi hiếp. Từ em gái 12-13 đến đàn bà hơn 50. Có răng giả bằng vàng chúng (cướp Thái) nện cho rơi cả răng đấy.

  Có thấy cảnh cô bé 13 bị hiếp, khóc thút thít, rồi vào trại lên Cao Ủy Tỵ Nạn cho bác sỹ khám bệnh STD và cả khám… thai mới biết đời thế nào là chó má. Để được Tự Do nhở.

  Dượng vào trại mà còn vào được Cô Nhi là chả nhẽ hãy còn nhi đồng thiệt “mai nơ”.

  Mình rõ là giàn khoan cứu nhưng gần tháng rưỡi trên bông tầu tiếp liệu, ngày nắng nóng như thiêu, tối đêm hứng gió biển. Sớm được lưng chén cháo là cơm nấu tối hôm trước đổ nước vào quậy cho lỏng ăn với tý cá vụn. Trưa và chiều ăn được một chén cơm ăn với chao Thái đỏ, thêm tý tỏi muối. Được tý muối hột đập nát với ớt thì ô hô hạnh phúc.

  Vào trại chỉ với cái quần đùi, không một xu dính túi, không tí vàng mà đổi, có cái gì để mất nữa. Lúc ấy 1 USD đổi được 20 baht Thái, vào trại có bà già cho được đồng 10 baht, mình cầm mua cái kẹo, biết là bao nhiêu đâu. Ơ gã bán đưa được 5 cái. Giá mua thì cũng được hai đôi dép nhựa .

  Hãy còn may chưa vào lòng biển với cá.

 4. #4 by trungduong on 2011/05/18 - 08:36

  @ Cô Mít “Cần gì đến 8x, ngay từ ’75 dở đi”

  Đúng là Giải Phóng Miền Nam, Chúng Ta Cùng Quyết Tiến Bước.

  Bác Danh bạn của bố làm ăn khá lắm, nhưng chỉ là năm 75 ở lại. Nhà ông ta đẹp, có hồ nuôi cá ngoài sân khá lớn với hai con rồng chầu nhả nước, hai mắt bằng bi đỏ lớn với hai cây hoa đại (hoa sứ) và có cây ăn trái. Mỗi lần đến nhà thì được vặt trái cây và xúc cá kiểng.

  Năm 75, ơ chúng vào nhà đuổi ra đàng sau còn phía trước thì làm trụ sở. Đương nhà mình bây giờ đi lối sau rón rén. Chưa hết vận sui, sau này thêm đánh tư sản vì có gì ? Có vài garage sửa ôtô và xe vận tải. Phần hùn của gia đình vào chỗ ông ta cũng bay đi theo. Mẹ mà xong thì cũng kéo nhau đi kinh thế mới. Cũng may là nhà ông ta còn chỗ, đi về Lâm Đồng.

  Từ ngày 75 đó quần áo phơi trong sân phải coi chừng ngay cả ban ngày. Cái đài, cái xe đạp thì đừng để dằng trước cho dù có cổng. Và từ khi có phong trào người nước ngoài gửi quà thi ôi thôi rồi, cướp giựt từ chỗ lãnh ý.

 5. #5 by minhdung on 2011/05/18 - 08:59

  @Kan: Địt mẹ đồng chí anh giả nhời khúc chiết rõ ràng đéo hiểu thì chết mẹ đi. Anh giả nhời lần cuối đây:

  – Giả định anh là ba em Hồng Miêu, và anh vô thần. Với 1 thằng hình dáng bần tiện siêu đẳng thì anh đéo tiếp luôn. Chứ đéo hỏi han mô tê gì sất ráo. Nghĩa là với anh thì thẳng trượt thẳng cẳng chứ đéo có sát hạch sát hiếc gì cả.

  – Nhưng ba em Hồng Miêu vẫn tiếp. Và vẫn sát hạch vỡ lòng thẳng. Và thẳng trượt vì thẳng đéo thuộc bài, vì thẳng đéo chuyên tâm. Chứ đéo phải do hình dáng bần tiện của thẳng.

 6. #6 by Cháu on 2011/05/18 - 09:01

  Hôm nay cháu nghỉ học về sớm, vào quán chú Hoàng thấy được thả, thiếu niên tiền phong như cháu được vào tù ra tội dư lày sau dễ thành lãnh đạo quản lý các cô chú lắm, nhở các cô chú nhở?

  Chú Hoàng biên văn à, nhiều cồng quá cháu đọc chưa hết nhưng lướt qua cháu thấy nhiều cồng dưng cồng nào cũng non tơ lơ thơ dư lông bướm bạn gái thiếu niên tiền phong của cháu, cháu thật. Thôi cháu chào chú Hoàng mới chú Dũng Hói một câu rồi đi làm bài tập, rỗi cháu sẽ vào giảng bài văn – chính tả này cho các chú nghe.

   

  Chú Hoàng mới chú Dũng Hói thân mến. Cháu không nghĩ cồng cháu là spam, còn quy nó là spam hay khôg có lẽ chú Dũng Hói biết rõ hơn ai nhất. Sau vụ này cháu thật là cháu chỉ hóng chú Dũng Hói vụ vàng tơn như vợ chồng anh Pháo trong chiện thôi, còn dững chủ đề khác cháu thật cháu khuyên chú Dũng Hói bỏ đó mà đi chơi phò Nhật Bản còn hơn. Cháu xin hết cháu chào các chú ạ.

   

  @ Em Chắt dưới hai lớp: Chắt ơi Chắt khỏe không mày chú Hoàng tha tù rồi vào mà hóng đi Chắt ơi nhưng tránh giờ anh hóng đi nhé kẻo chú ấy đang đến ngày chú ấy lại khóa mõm anh em mình đấy. Bái bai mày thằng con nít dưới hai lớp.

 7. #7 by minhdung on 2011/05/18 - 09:01

  Hehe, anh là Dũng hói tức minhdung, đéo phải Dũng hói tức Hoàng Tuấn Dũng nhá. kekeke

 8. #8 by Cháu on 2011/05/18 - 09:11

  Chú cà lăm thẩm văn hay thật, í cháu nói là chú ..thẩm ..thẩm …rất kỹ …kỹ. Chú ..chú mà..đi..làm ca ..ca.. xĩ…hát xong…hát xong ..một bài..bài.. chắc khán..giả ..đã…qua..qua…3 giỗ..3 giỗ..zồi nhở…nhở…chú ..nhở?

 9. #9 by dắtdéo on 2011/05/18 - 09:38

  hehe anh đơi, mu Zì thần quynh bốt bài mới rồi à, anh khen. Chước khi có mấy nhời thẩm văn góp vui không con mụ Zì kèn teo lại zỗi, để anh chấn chỉnh bọn Simacai đã hehe.


  @Dũng hói vụ bố Hồng Miêu: hehe Dũng Hói nhẽ chưa có con gái. Cô có con gái đến tuổi lớn đi yêu một thằng như Ngáp Lùn mà cô hành xử vầy thì chỉ có tan cửa nát nhà, dốt đéo chịu được. Cô có biết là  cô thẳng tưng chối thằng Ngáp Lùn liền thì đứa con gái của cô sẽ bất phục và ngọn lửa tình sẽ bùng hơn. Hehe và một bi kịch, xảy ra trong rất nhiều gia đình lừa, là đứa con gái sẽ quay ra đối đầu với ông bố quyết liệt đến chết thì thôi. Hehe và, tự dưng đéo vì cái zì, không khí gia đình sẽ u ám còn hơn có tang. KHông loại trừ khẳ năng bà mẹ đứng ở giữa tóc sẽ bạc nữa đầu vì hehe nhức củ sọ mới hai bố con.

  Hehe theo anh bố em Hồng Miêu thế là cao thủ đới. Biết loại hãm lìn như thằng Ngáp kiểu zì cũng trượt nên ông ổng làm quả hai năm rõ mười cho đứa con gái nó tâm phục khẩu phục.
 10. #10 by Chắt on 2011/05/18 - 09:38

  Anh Cháu ở xà lim bên cạnh có bị bọn ma cô hiếp không ? Em vào cái là phải đút lót hối lộ mới cả đấm bóp mới cả làm vệ sinh mới cả gãi lưng gãi chân gãi khắp nơi cho bỏn đại ca, kể cả doạ chúng là hiếp vị thành niên là vi phạm pháp luật nên mới thoát không bị hiếp đấy.
  Chú Hoàng trông thế mà… nhỉ ? Bọn mình ngoan nhất ở đây mà cũng bị chú ý tống tù, toàn để cho bọn người nịnh bợ, chửi rất ngu ở ngoài. Có chú hay cô gì mà có tên Sunflower  ngu kinh kính kình cũng nhảy vào chửi hùa mấy phát mà chú ý lại dung túng còn chị Ghẻ hỏi đúng quá chú ấy cứng mồm nên cũng vào ngắm giăng qua cửa sổ cạnh xàlim của cháu. Đêm đến chị ý khóc ty tỷ, khóc nức khóc nở, khóc rấm khóc rức. Chị ý bảo chỉ ý không tin vào đám người lớn cực khốn nạn nữa.

  Em cũng đi làm toán, học logic đây. Học thật ngu, thật dốt xong thì em lại vào bi bô ở quán cho đỡ sa vào phòng lao lý ở đây.

 11. #11 by minhdung on 2011/05/18 - 09:42

  Hehe theo anh bố em Hồng Miêu thế là cao thủ đới. Biết loại hãm lìn như thằng Ngáp kiểu zì cũng trượt nên ông ổng làm quả hai năm rõ mười cho đứa con gái nó tâm phục khẩu phục.

  Hâm à, thằng Ngáp đã tán được em Hồng Miêu đéo đâu. Chỗ nào bảo 2 đứa yêu nhau rồi hử? Đọc văn như cứt, hehe.
 12. #12 by dắtdéo on 2011/05/18 - 09:42

  @Con mụ zì thần quynh: hẽhẽ dạo này toàn nổ liên thiên nhể. Cái quạt con cóc nó có tên vầy vì záng của nó y như záng con cóc ngồi chồm hỗm chứ đéo phẩy vì nó có thể bò như con cóc đâu háhá. Ti nhiên quả quạt con cóc đới thường hay bỏ đầu góc zường, nằm ngủ một đêm sáng dậy đạp nó bay đi đâu là có thật. Quả quạt đó có cái cánh làm bằng nhựa zẻo bền vô đối nên đéo bao zờ sợ gãy cánh. 


  Khi sưa anh còn sáng tác tháo quả cánh ra, buộc cái đánh trứng vầu đầu để đánh trứng bông như kem đới hẽhẽ. Quả quạt đó thuộc zạng bền vô đối, là người bạn đi cùng ta hai ba chục niên là huyền tuyền phình phường.
 13. #13 by dắtdéo on 2011/05/18 - 09:44

  @Dũng Hói: hehe cô hâm thì có. Anh biết là thằng Ngáp chưa cưa đổ con Miêu, zưng hehe nếu bố con Miêu mà làm không khéo thì con Miêu sẽ quay ra có tâm lý phản kháng và thương cảm thằng Ngáp ngay. Hẽhẽ đúng là cô chưa có con gái nhớn rồi. Đéo hiểu zì tâm lý bỏn cả hẽhẽ

 14. #14 by dắtdéo on 2011/05/18 - 09:47

  @Vụ Trộm Zép: hẽhẽ ngày sưa cô nầu hay đi xem phin bãi hoặc xem ké quả TV đen trắng nhà hàng xóm thì nhứt thiết phẩy cảnh zác mới đôi zép của mìn. Ngồi ngoài bãi thì phẩy ngồi ngay dưới đít chứ lơ ra là ăn cứt. Còn sang nhà hàng xóm xem nhờ TV (có khi cả khu xem chung một cái) thì phẩy nhét đôi zép vầu góc thật hiểm trước khi bước vầu nhà hẽhẽ. Còn để lộn xọn thì tí nữa ra chắc chắn là có thằng đi hộ

 15. #15 by minhdung on 2011/05/18 - 09:51

  Anh biết là thằng Ngáp chưa cưa đổ con Miêu

  Địt mẹ Déo đúng là chưa yêu gái xứ đạo bao giờ phỏng?

 16. #16 by dắtdéo on 2011/05/18 - 09:54

  @Trộm Zó: anh lại cảm nhận quả nầy theo ý khác. Sâu khi miêu tả loằng ngoằng một hồi đủ kế của thằng Pháo mà mất vưỡn hoàn mất –> tác giả có ý zằng trong cái xã hội “một mét vuông 4 thằng kẻ cắp” như Lừa thì đéo có cách zì để sống được. Hở ra là nó vặt, may là nó mới vặt mỗi mấy quả xu chiêng, nải chuối và ngay cả con lợn. Chứ địt mẹ thích, có khi nó vặt cả vợ thằng Pháo thằng Pháo cũng phẩy chịu (cái nầy anh có một mẫu chiện liên quan kể ssâu).


  Và từ vision đới tác giả phác thảo cho ta một con đường sống mới, rất đơn giản, nhàn hạ mà lại dất đoàng hoàng đó là làm nghề “nuôi con cave, trồng cây tài mà” hẽhẽ. Quả là nhà văn đã có tầm nhìn vượt thời đại, phẩy gần 20 năm sâu BCT chúng ta mới đặt trọng vấn đề “nuôi con zì, trồng cây zì” và cuối cùng cũng đi đến zải pháp như tác zả đã vạch ra 20 năm trước đó. Thiên tài!
 17. #17 by Bia on 2011/05/18 - 10:00

  Các cô đừng nghĩ jađình thằng Chó rất tệhại nha. Pama nó tríthức gộc. Nhà nó không jầu zưng chẳng nghèo hơn nhà Zì

  Nói văn hóa ACVặt, gúm quá. Nói theo tâm thần học thì nó là bệnh lý của Bắc Lừa, bịnh này lân lan và mức độ tàn phá được WHO xếp vào 10 lọai bệnh ghê gúm, ghê gúm. hehé

  Tâm Thần phân bịnh này là: Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) – Gúc nó bảo thế, xưa học môn này, Thầy cũng nói qua – trong đó có triệu chứng Ăn Cắp như là một thú vui tao nhã mà một đứa bạn Bia từng mắc phải.

  Tên nào Bsỹ vào xác minh cái.

 18. #18 by Cháu on 2011/05/18 - 10:02

  Cháu nghe pa cháu kể thời pa cháu đi học còn có vụ trộm khăn quàng đỏ nữa cơ. Pa kể cái khăn quàng bác nào cũng dùng mấy năm, rách nát mới cả mực nhoe nhoét, mà hở ra vưỡn bị thó.

  Pa cháu nói thời thởi không quàng khăn đỏ tội còn to hơn không làm bài tập về nhà,

  Còn ma cháu thì kể thời thởi ma có đôi dép nhựa tiền phong, nhựa gì mà trong vắt í. Ma đi rất cẩn thận nhưng lâu quá nó cũng sứt mất 2 mõm dưng vưỡn phải đi. Đùng một cái ma đi hội nghị hợp tác xã phát là mất, ma đi tìm dưng hông thấy về bị bà ngoại đánh đòn, hôm sau bạn ma bảo hôm qua thấy vợ bác chủ nhiệm bỏ đôi dép ma vào mủng (mủng là gì ai giúp cháu với), rồi đậy lá chuối khô lên trên rồi bỏ vào buồng bác chủ nhiệm.

  Cháu hông tin, cô chú nào ở đây già hói xác nhận pama cháu không láo với trẻ con giúp cháu với. Cháu cảm ơn ạ.

 19. #19 by dắtdéo on 2011/05/18 - 10:04

  @Dũng Hói: hehe anh chưa. Yêu con gái đạo có zì hay kể anh nghe. Hồi ở lừa nói thực anh đéo quan tâm con gái theo đạo lắm, gái lương theo anh đầy đàn mà lại đéo có ràng buộc zì, tội đéo zì anh chui vầu chổ khó. Hổng biết con gái theo đạo ở Lừa sâu, dưng sang tây thấy mấy em mộ đạo có vẻ rất serious & conservative trong quan hệ. Nếu nói theo nghĩa lừa thì thấy mấy em ẻm hơi đù đù, kém bốc hơn bọn khác.

 20. #20 by Bia on 2011/05/18 - 10:06

  Tiếp:

  Là bịnh tâm thần, rất khó điều trị, dưng vẫn chưa hiều sao thằng Pháo ngộ ra, điều trị được.

  Từ từ suy nghĩ cái.

 21. #21 by minhdung on 2011/05/18 - 10:12

  Nếu nói theo nghĩa lừa thì thấy mấy em ẻm hơi đù đù, kém bốc hơn bọn khác.

  Địt mẹ ngay Mẽo, Phớp, Đức, Nhựt, vươn vươn nói chung bọn tư bản thối. Thì các ẻm cũng phân chia lever huyền tuyền. Do giáo dục và môi trường sống phần nhớn.

  Hiện nay ở Mẽo thì tự do hơn. Còn ở Âu, Nhật thì vẫn thế. Gái dòng gia giáo vẫn tự tin kiểu quý tộc, tranh luận triết lý, yêu thơ ca, hay đàn hát. Cuối tuần đi nghe nhạc kịch, hay giao hưởng.

  Các gái khác ít gia giáo hơn thì tự do, hehe.

  Đéo đâu cũng có cái form đó. Đừng nói Tây gái Đạo như nhau hết nhá Déo.

 22. #22 by Bia on 2011/05/18 - 10:14

  Các đồng chí vào quán Bam ít thui, mẹ! Bam nhiều quá có ngày bị tâm thần đấy!

  Có khả năng các Đ/C nhiễm thể tâm thần như: Rối lọan giao tiếp (Communication Disorders) hoặc rối lọan lưỡng cặc gì đó thì bỏ mẹ ( triệu chứng lâm sàng là nói lắp bắp, nói nhiều)

  Cẩn tắc vô áy náy các đồng chí ợ.

 23. #23 by dắtdéo on 2011/05/18 - 10:14

  @Bàn chút về xe cộ: khi sưa thì có quả BS (SimSon) mà cưỡi đường trường là nhứt. Con nầy dáng trường, yên liền ngồi rất thoải mái. Sau này từ đời Đờ-Rim trở đi xe Nhựt mới có quả yên dài liền khối phổ biến. Chứ đời cúp cánh, DD đỏ, Kim vàng zọt lê 81, hay “cối”79 đều là yên lỉa, chia cách thằng ngồi trươc và ngồi sau. Chỗ ngồi sau nguyên bản là quả dàn bằng thép, thằng nầu sang thì sắm thêo quả mút đệm thửa thêm.


  Min-Khù-Khờ thì to xác, công suất cao hơn BS nhưng đi thì đéo thể nầu bằng. Chạy vừa ồn vừa nặng vừa ăn xăng. Nhưng được cái tầm cuối 8x-đầu 9x thì các cô lò lợn khoái, địt mẹ chở lợn thì vô đối hẽhẽ.

  Về sâu này khi xe tư bản phổ biến thì anh khoái phóng con Win 100(hay 110cc?). Đù má con này dáng tuyển, ngồi bó chân lên kẹp bình xăng phóng nhìn rất chiến. Bi chừ Win cũng chắc hết mẹ ở Lừa rồi.

 24. #24 by conkat90 on 2011/05/18 - 10:15

  I see, cô muốn đá nó qua chiện anh Cù trong quan điểm của em Hương phải hông? Tự dưng phang “mượt” làm Mít tưởng nó là một loại slang dư “zõng” của mụ TT. @Mit

  Em Mít ôi! Thừa thì giờ mà võ vẽ vo ve cái quá khứ nhá nhem kia à? Nhắc chuyện tương lai ấy! Quá khứ chưa qua thì tương lai về đâu?  Mít Mượt có khác.

 25. #25 by minhdung on 2011/05/18 - 10:16

  Cẩn tắc vô áy náy các đồng chí ợ.

  @Bia: Nhiều thằng bam là nghề, nó đéo sao hết. Ti nhiên những thằng không chuyên bam thì công nhận khả năng đọc hiểu và tranh luận kém, hehe.

 26. #26 by Bia on 2011/05/18 - 10:22

  Bệnh Cắp có dững đặc điểm:

  1. Khi ra tay: có một cảm giác và trách nhiệm như sắp làm tình

  2. Khi hành sự: Rất khoan khóai, thư giãn, tự tin

  3. Kết:  Rất hồn nhiên như cô tiên vì đó là trách nhiệm, anh dự và bổn phận ..hố hố

 27. #27 by thangnguyen76 on 2011/05/18 - 10:25

  Bà gì, bà có chuyện người diệt ăn cắp ở nước ngoài hông, kể nghe coi.

 28. #28 by DG on 2011/05/18 - 10:28

  Hè hè con đĩ Cổ Nhuế xóa hộ anh cồng dưới phát, thế là anh ra tù zồi à, thôi anh đang bận tối về anh nổ văn mới các cô.

  Khỏe hông con Déo mặt ./ ngựa, chầu Dũng Hói mới cả các bạn nhế!

 29. #29 by dắtdéo on 2011/05/18 - 10:32

  @Dũng Hói: hẽhẽ loại gái mà có zòng zõi, nghe nhạc kịch thích thơ ca thì anh đéo nói làm zì, một đẳng cấp khác. Loại như vầy thì thằng những thằng tiểu thị zân (như Ngáp Lùn) mãi mãi đéo có cơ hội đứng gần em ẻm. Bọn bỏn khi đi học cũng tuyền vầu trường zanh zá, tiền khủng, có nhóm bạn đẳng cấp riêng.


  Ti nhiên kể cả bọn gái bình dân mộ đạo thì anh thấy bỏn cũng khác nhiều bọn khác. Anh dùng từ “mộ đạo” chứ không phẩy “theo đạo” nhớ. Vì hầu hết bọn tây za trắng sinh ra thì đã mặc định theo một đạo nào đó rồi (phần đông là theo roman catholic).
 30. #30 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 10:36

  Chú cà lăm thẩm văn hay thật, í cháu nói là chú ..thẩm ..thẩm …rất kỹ …kỹ. Chú ..chú mà..đi..làm ca ..ca.. xĩ…hát xong…hát xong ..một bài..bài.. chắc khán..giả ..đã…qua..qua…3 giỗ..3 giỗ..zồi nhở…nhở…chú ..nhở?@ cháu bố nháo
  địt mệ mầy….thầy đương bận nhế…nay thầy dất bận …thầy nói dồi…thầy mần vậy để làm mẫu thôi ..thầy cũng vừa nói hôm qua dồi….còn sai đúng hay dở thầy không quan tâm nhế…nó đếu phải mục đích nhế…mục đích là gợi mở hoặc đi trước dò đường…..địt con mệ mầy phát nữa mất thì giờ dạy lại mầy ..

 31. #31 by Bia on 2011/05/18 - 10:36

  Hết giờ khám bệnh đến giờ thẩm du mặc dù yếu: ” Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính”

  Để Bia kể lại giai thọai  Bùi Giáng: Đại ý là ổng chôm mẹ một cái ghi – đông xe đạp, bị tó, ổng bảo: Người ta còn ăn cắp cả Miền Nam có ai nói đéo gì đâu, có cái ghi đông mà cũng om xòm.

  Vậy ăn cắp vặt cũng nên thông cảm.

  Và cũng dễ hiểu vì sao số ta lại là thằng cắp.(Bia cũng từng câu cá, đào khoai, hái dưa trộm đấy).

  Hết thẩm, biết đéo gì nữa mà thẩm.

 32. #32 by dắtdéo on 2011/05/18 - 10:38

  Háhá cu đệ Zái Ghẻ của anh ra tù rồi à. Vầu nổ bom tiếp đê. Cu đệ Tế điên hãm lìn zỗi bỏ quán đi làm anh buồn vải chấy, chạn khắm thì chắc đang bị tiền vật.

 33. #33 by Mit on 2011/05/18 - 10:43

  Em Mít ôi! Thừa thì giờ mà võ vẽ vo ve cái quá khứ nhá nhem kia à? Nhắc chuyện tương lai ấy! Quá khứ chưa qua thì tương lai về đâu?@ Kat
  Tuyên bố đây cho nó gọn, đéo hỉu cô muốn nói cái gì …hehehe Cô muốn nhắc chiện tương lai gì ở đây?

 34. #34 by Bia on 2011/05/18 - 10:47

  ….địt con mệ mầy phát nữa mất thì giờ dạy lại mầy ..@ Chín Cà

  Phẻ hông, lâu quá không chào. Dạo này hay đi chơi với Điền Đô nhẩy?

  Bữa Điền kể, hay ai kể quên mẹ: Điền với Chín Cà ở quê lên bát phố.

  Chín nói: cái…cái… cái… nhà cao quá! Điền hỏi: Đâu? Chín: qua… qua…rùi……

  Rùi, Chín cà từ cái xe, cái quán….. ( cái đéo nào  khi Điền hỏi, Chín đều bảo Qua rùi), bất chợt, Chín hét:

  Điền! … Điền!…. cái…. cục cục… cứt… Điền quay lại hỏi: Đâu?

  Chín trỏ: ở…ở…ở…dưới chân mày.

 35. #35 by dắtdéo on 2011/05/18 - 10:54

  @Phá Điền: cô Điền lên nổ về kiếm đạo anh học mới. Hôm hổm anh có xem bộ phin 13 sát thủ nói về bọn Samurai của Nhật, chơi nhau kinh điển. Anh tò mò quả nầy dưng chủa có cô nầu dân ngâm cứu gộc nổ, cô có thạo nổ anh nghe mới. Học theo VìaGay lên bàn đầu ngồi rồi đơi.


  @3 hồn 8 vía Vìa Gay đâu, về quán đi cỏn. Cần anh lễ lạt zì thằng quản ngục để nó mở cửa hông?
 36. #36 by мотылек on 2011/05/18 - 10:55

  Nói về thói ăn cắp  từ vặt đến to hơn vặt tên nào ở Nhật hoặc đã từng ở Nhật trước 2010 xác nhận cho anh phát. Anh đồ rằng tên Dũng Hói sang Nhật ăn cắp rất nhiều, bây giờ có tí vốn nổ như đúng rồi, lại còn bày đặt chuyện ngụ ngôn nữa há há

 37. #37 by Kan on 2011/05/18 - 10:58

  – Ui dcm — đang giờ làm mà nghe cu Dung nó spam phải nhảy vào dạy bảo — chủ quán bảo anh nếu anh nói cu sai lần 1 cu không trả lời – thì anh chốt còm ngay lần thứ 2 — còn bây giờ cu sủa tiếp thì anh phải đáp lời — anh phải cẩn trọng từng còm đấy cu – khó cho anh lắm chứ không như cu té re kiểu nào cũng đéo việc gì sất – DCM đứa nào spam !!!

  – giờ đọc lại câu này đi–

  “Địt mẹ anh đéo con Chúa anh đéo biết. Nhưng nếu anh là pa em Hồng Miêu, đéo đời nào anh chịu cho thằng bần tiên siêu đẳng có cơ hội test sát hạch vỡ lòng nữa”

  — nghe anh bảo đây : khi đặt mình vào vị trí người khác ” nếu anh là pa em Hồng Miêu ” thì nghiễm nhiên cu phải nhận bằng hết các đặc tính của pa em HM – tức là con Chúa –  

  — sáng nay cu lại lắp bắp cái gì – Giả định anh là ba em Hồng Miêu, và anh vô thần ” — một câu hoàn toàn vô nghĩa – nếu không muốn nói cu lật lọng thêm vào ” và anh vô thần ”

  — nếu muốn phát biểu bằng quan điểm của mình thì cu phải nói ” nếu thằng Ngáp Lùn đến hỏi con gái anh thì …” RÕ CHỬA ???

 38. #38 by minhdung on 2011/05/18 - 11:08

  — nghe anh bảo đây : khi đặt mình vào vị trí người khác ” nếu anh là pa em Hồng Miêu ” thì nghiễm nhiên cu phải nhận bằng hết các đặc tính của pa em HM – tức là con Chúa – 

  Phải phải cái đầu buồi. Ý anh như thế thì anh viết thế, anh cũng diễn giải ra như thế. Địt mẹ đọc ý anh tự diễn giải ra ý đồng chí thì kệ con mẹ đồng chí. Đéo có cái phải nào như thế.


  Địt mẹ đồng chí thừa hơi hay sao mà việc nhỏ như cái kẹo cũng bôi ra một đống cồng? Thôi dừng nhá, địt mẹ đồng chí nói lắm dãi nó chảy như dãi chó kìa.

 39. #39 by muoc_ka on 2011/05/18 - 11:13

  con Déo quăng lựu đạn nhầm à, cub các đời thì yên rời nhưng DD đỏ thì yên liền chứ

 40. #40 by minhdung on 2011/05/18 - 11:14

  Nói về thói ăn cắp  từ vặt đến to hơn vặt tên nào ở Nhật hoặc đã từng ở Nhật trước 2010 xác nhận cho anh phát. Anh đồ rằng tên Dũng Hói sang Nhật ăn cắp rất nhiều, bây giờ có tí vốn nổ như đúng rồi, lại còn bày đặt chuyện ngụ ngôn nữa há há

  Địt mẹ phong trào này ở Nhật bắt nguồn và vẫn diễn từ phong trào xuất khẩu lao động đi Nhật. Các công nhân Lừa làm việc tại Nhật thấy dân nó ngu quá, cả siêu thị to tổ bố mà có vài thằng. Lại đéo trông coi gì. Thì bỏn tức chí thó.

  Chứ địt mẹ ngay đến bọn sinh viên cũng không có trò đấy. Có là sau này thấy bọn công nhân ăn cắp nhiều quá, có tiền. Thì bỏn mới nảy sinh.

  Rồi thì ăn cắp nhiều tất có đường dây tuồn hàng về. Rõ chửa?

  Về sau cam Nhật đặc biệt ghét dân Lừa. Địt mẹ vì cái thói ăn cắp đấy. Hồi cao điểm, có hẳn 1 ban trong cam Nhật chuyên trách về các việc ăn cắp của dân Lừa. Địt mẹ nó gửi công văn về đại sứ quán Lừa như đập mẹt. Nhục hơn chó.

  Anh bảo rồi, ra ngoài tốt nhất bảo tao đéo phải Lừa.

 41. #41 by otocu on 2011/05/18 - 11:15

  Chi bộ có ai thẩm văn chưa? Không thể hiện ngay, trưa về thằng Tướng lại chưởi đấy.
  Cứ đến loạt bài Xóm thối là anh dức đầu. Thẩm sai, không đúng ý, nó lại nhẩy dựng lên.

 42. #42 by мотылек on 2011/05/18 - 11:21

  Địt mẹ phong trào này ở Nhật bắt nguồn và vẫn diễn từ phong trào xuất khẩu lao động đi Nhật

  @ Dũng hói: Tổ sư bố Dũng hói nói náo nhá, Nhật bửn nó chưa bâu giờ nhập khẩu LĐ từ Lừa nhá, chỉ có tu nghiệp sinh thôi con ợ, anh biết ngay cu hiểu về Nhật chỉ qua Gúc or du lịch qua màn ảnh nhỏ, hôm trước em Gieo đã nói cu ịch phò Nhật bằng tai nên nhạt thếch mà hehe

 43. #43 by dắtdéo on 2011/05/18 - 11:23

  @MuocKa: Ừa, xo zi, anh liệt kê mang tính tượng trưng nên nhầm. DD đỏ chót đèn vuông mí lậy K6 cua đồng đều yên liền hết. Khi sưa hồi con DD mới về lừa, nhà nầu có con đó oai nhẽ ngang có ô tô bi chừ.

 44. #44 by muoc_ka on 2011/05/18 - 11:25

  chiện của con Rì nghĩa nó lồ lộ ra đấy có cái lồn gì mà phải dùng bã đậu mới hiểu hả con Cu. Ở lại xứ Lừa này thì đéo có cửa khá lên bằng làm ăn lương thiện được. Một là chịu nghèo đồng nghĩa với hèn, hai là phải lưu manh để sống. Giờ vẫn thế luôn.

 45. #45 by minhdung on 2011/05/18 - 11:27

  Có hồi ngồi với 1 thằng Đan Mạch, giáo sư đầu bạc 1 trường đại học. Anh bảo Lừa tao thế đéo nào mà bỏn đéo chịu nói thật, toàn nói dối hoặc nói vòng vo. Ngoài ra bỏn ăn cắp vô tư và tự nhiên. Tao cảm thấy đéo thể cải tạo được. Bất lực, giờ làm sao?

  Thẳng bảo. Tao biết, vì ở Lừa này dung túng cho việc này. Dưới trông lên, trên trông xuống đều như thế. Thêm nữa hệ thống pháp luật của Lừa mày như cứt, đéo có gì đảm bảo dân Lừa mày sợ pháp luật khi nói dối hoặc ăn cắp.

  Ví dụ như tao. Tao không bao giờ nói dối hay ăn cắp. Nhưng nếu tao muốn, tao có thể nói dối và ăn cắp còn giỏi và tinh vi hơn Lừa chúng mày. Chỉ bởi 1 là hệ thống pháp luật tao đủ mạnh để tao sợ đéo bao giờ dám làm như thế. 2 là bởi tao hiểu nếu tao làm thế, xung quanh tao ai cũng làm thế, thì lớp này chồng lớp khác. Đéo bao giờ xã hội tao có thể tử tế nên được. Cái này thuộc ý thức, mà ý thức phụ thuộc vào giáo dục và môi trường.

  Túm cái váy: Luật; Giáo dục; Môi trường Lừa đều như cứt. Đều âm thầm cổ vũ cho việc nói dối và ăn cắp. Từ tuyên truyền, cổ động trên báo đài tivi. Từ trường đại học tới phổ thông. Từ các bộ, sở, ban, ngành. Từ buôn thúng bán mẹt, đến giáo sư tiến sĩ dỏm. Địt mẹ thì làm sao mà triệu tiêu được cái giống đấy.

  Thế nên, anh đồng ý với vài quả nuke, chết mẹ hết đi thôi.

 46. #46 by otocu on 2011/05/18 - 11:30

  Nhiều chi tiết, nghĩ mãi chẳng hiểu.
  Phật bảo
  Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ.. là sao? Là ý gì?
  Trộm gió? Cũng chả hiểu. Tại nhà thằng Tân nhiều tiền chùa, xây cao, xây to, chắn của tển. Nghĩa bóng là những kẻ như nhà Tân trộm cướp sự tươi mới, mát lành đáng có trong đời sống của chúng?
  Hoang mang rồi.

 47. #47 by minhdung on 2011/05/18 - 11:31

  Tổ sư bố Dũng hói nói náo nhá, Nhật bửn nó chưa bâu giờ nhập khẩu LĐ từ Lừa nhá, chỉ có tu nghiệp sinh thôi con ợ, anh biết ngay cu hiểu về Nhật chỉ qua Gúc or du lịch qua màn ảnh nhỏ, hôm trước em Gieo đã nói cu ịch phò Nhật bằng tai nên nhạt thếch mà hehe

  Địt mẹ trẻ ranh mà cãi như phá thế hả con. Địt mẹ anh tát cho vỡ mõm giờ.

 48. #48 by ChiPheo on 2011/05/18 - 11:32

  Đục mạ con Mô-Tư-Lếc nầy đi Nhựt chưa mà bẩu ở Nhựt bửn ko có nhập khẩu Lờ-Đờ từ Lừa?

 49. #49 by giaianh69 on 2011/05/18 - 11:48

  @Dũng hói:

  Đợt rồi có lượn qua Akihabara không hả? vưỡn thế chứ?

  Lâu nhắm rồi không lượn lờ kyoto & aki, hai cái gần như đối lập mà cùng tâunhã đéo chịu.

 50. #50 by minhdung on 2011/05/18 - 11:49

  @Phèo: Cần đéo gì cứ phải đi Nhật mới biết. Nhưng thẳng nói ngu đéo buồn trả lời nữa. Nếu là một câu với dấu chấm hỏi thì anh còn trả lời chứ. Nản quá.

  Tên nào theo dõi vụ anh Kahn không nhở? Ảnh em gốc Phi 32 tuổi ở đây nài.