XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2011/05/21 - 13:06

  @ Ongcu69:

  Hay Cô vẽ hình cái ,/ hoành hoành của Cô kèm số di dộng hay nick chat đi, vì chỉ có mỗi mình em thư ký tổ bầu cử xem thôi mà, tiện thể làm quen, show hàng ha ha

 2. #2 by tung tung on 2011/05/21 - 13:13

  Cô vầu phòng bỏ phiếu, cô vẽ ông Dương vật và cô Âm hộ lên lá phiếu, gấp làm tư rùi bỏ vầu hòm phiếu, rùi cô ra về. Tất cả đéo mất đến 3 phút. Lăn tăn làm đéo gì hử cô?@Chí BuồL

  Dịt mẹ Cô Chí nhé, cô đùa cứ kiều này làm cho mấy em tin tin nghe lời làm như thật thì có nước ăn buỗi, ăn buỗi…. Tổ Bầu cử nó hoàn toàn có thể truy ra phiều bầu này là của ông Cử tri nào nếu cần thiết nhé.

  Theo chổ anh nhớ là Phiếu bầu cử có đánh số. Khi cô nộp thẻ cử tri để lấy phiếu bầu thì trong sổ của bỏn có ghi Cử tri…số phiếu bầu: xyz

  Dịt mẹ, lâu quá anh kg đi bầu cử, không biết bây giờ có còn như vậy kg?. Nhưng vụ này lúc nhỏ anh khoái xem, vì lâu lâu mới có 1 ngày vui, anh nhớ vậy.

  Bởi vậy các cô kg đi thì thôi, đi thì bỏ cho nghỉnh chiêm vào. Làm bậy nó khép tội phá hoại, phỉ báng blo bla thì ủ tờ đấy nhé.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:25

   Câm cái mồm tiêntriền bậybạ ngay con mặt ./ kia. Ở Mẽo thì biết cái ./ về trò đó mà nổ.

 3. #4 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/21 - 13:20

  Nhắc mới nhớ nay mai lại đến bầu cử nữa à?

  Hồi hổi, cháu đứng tên chủ hộ quận X, ti nhiên cháu dọn về sống chung với ông pama bên quận Y cho ấm cúng. Chú khu vực bên quận X thỉnh thoảng a lô cho cháu thăm hỏi tận tình lắm. Mỗi lần chú í hỏi thăm là cháu phải đền ơn he he đáp nghĩa đấy.

  Đặc biệt vào dững dịp chọng đại dư mất giấy tờ(hộ khẩu, cmnd, bằng lái, cạc vẹc xe..) mà cần nhờ chú í xác minh tí thì he he, đèo gì free sất.

  Có đận, bầu cử đèo gì cháu đèo nhớ. Quan chọng phết. Dững ngày kề cận, chú í gọi nhắc nhở cháu đừng quên hoàn thành nghĩa vụ công dân cao cả. Cháu “Dạ, dạ, em biết!”.

  Đùng cái, ngày bầu cử đến. Cháu tắt mẹ cái a lô trọn ngày.

  Vài hôm sau, ghé nhà bên quận X nhận tiền thuê nhà, cô chú đang thuê báo cáo: “Vài hôm trước có chú khu vực đến tìm em mãi. Hôm bầu cử chú í có ghé năm bảy bận.”

  Đang cà phê cóc tán dóc trước nhà thì chú khu vực ngẫu nhiên tạt ngang. Chú í hùng hổ mới cháu phết. He he.

  “Tại sao chú hông đi bầu? Chú vi phạm luật đấy nhá. Bla bla”
  “Dạ hổm em bị cớp nó đua cái máy anh ạ. Em đã kịp sin lại sim đẩu!”

  Đại khái cháu nêu lí do vắng mặt bò phiếu hợp lý. Chú í đéo vặt được nên ngọt nhạt tí rồi cút.

  Sau đận đó, chú í bớt phò mới cháu hẳn. Nhờ công chiện gì cũng nhiệt tình mà đèo dám đòi hỏi dư xưa.

  Giờ mới ngộ ra đây là cách cháu he he xuống đường mới bỏn.

 4. #5 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 14:16

  Gửi ông có nick “nực cười” chuyên buôn thuốc và công cụ kích dục.
  Ông ta nhắn riêng cho tôi nhờ post hộ ông mấy bài vừa bị xóa, có thể để một lúc rồi sau đó ban điều hành cho xóa bài này của tôi đi.
  Tôi có trả lời ý của ông trong tin nhắn nhưng không thể nào trả lời được, tôi công khai ra đây để ông đọc.

  Thôi ông nên im lặng và âm thầm mà đọc, ăn nói như ông người ta không chấp nhận đâu, trình độ Dr Trần có hay không mọi người tự biết, những bài mà ông post lên Dr Trần biết hết rồi không cần phải nhắc lại làm gì.
  Ông chỉnh lại ngôn ngữ mình dùng, nếu còn viết như vậy sẽ bị trảm ngay tức thì, ăn nói tôn trọng và lịch sự người ta sẽ nể ông hơn.
  Cá nhân ông, có thể cs ông không ưa nhưng quốc gia ông cũng không thích, thích kiểu giang hồ một chút, ok đó là ý riêng. Ăn nói như kiểu bọn An Hoàng trung tướng gì đó là không hợp thời. Vào đây sẽ không được.
  Vài lời với ông như vậy

  địt mẽ Năm lét đâu ra đây nhận hàng nài,,,

 5. #6 by Hớt Êu on 2011/05/21 - 15:36

  háp pi bết đê. Hớt Êu hóng được nhìu vàng son nài chẩn bị nài Zì

     

     

        

   

   

 6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 15:48

  Zì mới zìa đây bọn ngựa còi lòi rom Simacai thối tai.

  Về chiện bầu-cử Lừa.

  Zì đã thamzự chừng 4-5 lần bầu-cử QH jì đó đéo nhớ. Lần đéo nầu cũng như nhau hết.

  1- Cô có Quyền đéo đi bầu, zưng thử đéo đi mà coi?

  – Đầutiên là tổ-trưởng tổ-fó Tổ Zânfố, sau thì cả đạiziện Fụnữ Thanhniên, đến vanvỉ “mời” cô đi bầu. Họ có thể đến 3-4 lần bấtkể sớm khuya.

  – Cô vưỡn không chịu đi? Sẽ có Cam Fường và một/vài Cánbộ Fường đến “mời” đi. Bỏn sẽ không nặng nhời jì mới cô, chỉ là “mời” thôi. Zưng địt mẹ cô cốtình không đi xem? Cuộc đời cô sẽ thành Ông Chó nếu cô còn sống ở Fường đó. Địt mẹ cô sẽ bị đì cho tởn đến jà (tỉnhư khi cô xin chứng cho con/em đi học, xin chứng thànhlập zoanhnghiệp, xin chứng hộchiếu để đi Tây, xin chứng mần sổ-đỏ..).

  – Cô cáo ốm? Sẽ có người vác Hòm Fiếu đến tận nhà cho cô. Hoặc nếu nhà cô có trẻcon hay ai đó đủ sứckhỏe đi tới chỗ Hòm Fiếu, bỏn sẽ được huyđộng để bỏ Fiếu thay cô.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 15:49

   – Chỉ có một cách trốn là cả jađình cô đi chơi xa cho hết (vài) ngày. Tinhiên vưỡn có thể khi cô về thì Cam đến mời cô đi Bầu, gọi là Bầu Bổxung.

   – Trườnghợp xấu nhất, jađình cô mấttích, và hehe Fường thiếu Fiếu, thì các Thẻ Cử Tri bị mất sẽ được Fường làm lại, và sẽ có người bỏ fiếu hộ, zưới tên cô.

   Tóm-lại là các cô đéo thể trốn Bầu Cử, trừfi cô thuộc ziện đéo sợ ai cả (chảhạn nghiện, ăn-mày), và zù các cô có trốn thànhcông, thì lá Fiếu của các cô vưỡn được Bỏ đúng Luật.

   Zì cũng từng trốn Bầu bằng cách đi biệttích cả tuần. Zưng cuối-cùng thì vưỡn zững thằng mà Bê Xê Tê hoạchđịnh đã trúng cử, và tỷlệ cửtri đi Bầu vưỡn 99.5%.

 7. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 15:50

  Địt mẹ ở zưới có một con mạo zanh Zì trong 2 cồng. Con nài sẽ bị cấm cửa vĩnhviễn và cồng bị xóa ngay jờ.

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:09

  Tiếp chiện bầu-cử Lừa.

  2- Tóm lại là các cô có Xuống Đường bằng cách từchối không đi Bầu thì cũng chả được tíchsự đéo jì, mà lại chuốc-vạ cho bảnthân về sau. Trừ khi các cô đồngloạt Xuống Đường (cỡ 50% jở lên), mà fải thật kiênquyết.

  Theo Zì biết thì điều nài đéo thể xẩy-ra ở Lừa. Lừa mà. Zám fảnkháng thì đã thành Người.

  Tinhiên các cô vưỡn tỏ được tháiđộ bằng cách:

  – Đi Bầu vôtư, zưng gạch chéo mẹ hết lá Fiếu. Đây là cách Zì vưỡn làm các lần trước. Gạch đen sì hehe.

  – Hoặc nếu các cô gấugấu, thì biên hay vẽ mẹ cái jì đó vầu lá Fiếu. Các cô yêntâm đéo có chiện Fiếu bị đánh Số như con mặt ./ nầu đó nói zưới kia.

  Thờiđại computer bi-jờ thì ít khi lộ búttích, nên các cô cứ biên lungtung thoảimái, tỉnhư “Cháu không muốn đi bầu, zưng Cam ép cháu hehe”, hoặc tiện nhất là vẽ mẹ cái o/ vầu lá Fiếu.

  Đây là cách Zì sẽ mần lần nài.

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:12

   Vẽ cái jì thì Zì hông nói đâu, không thì bỏn đoán ra ngai hehe. Các cô cũng thế, thích vẽ jì thì vẽ zưng đừng có bôbô lên không hayho jì cả.

   Chỉ cần cho Bê Xê Tê biết là các cô ỉa mẹ vầu trò Bầu Bán là được.

 9. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:20

  Tiếp chiện bầu-cử Lừa.

  3- Các cô biết thừa là một lần Bầu như thế nài là cực tốn kém (chừng 2-3 ngàn tỷ Ông Cụ cho năm nai), mà kếtquả thì đã định từ trước rùi.

  Lạmfát từ đấy mà ra chứ đâu. Tiền thuế của các cô luôn được tiêu vầu zững thứ vôbổ như thế thì không lạmfát mới là lạ.

  Tóm-lại, nếu đéo có Bầu Cử thựcsự, thì tốt nhất Bê Xê Tê nên zẹp mẹ cái trò Bầu Bán jảcầy nài để tiếtkiệm ngânsách. Sau khi hiệpthương, thì côngbố mẹ zanhsách Đạibiểu Quốchội, sẽ chẳng có ai càmràm jì đâu.

  Còn côngzân các cô? Hãy tỏ tháiđộ zứtkhoát, bằng các cách Zì đã nói hehe.

 10. #14 by sun on 2011/05/21 - 16:50

  Tóm-lại, nếu đéo có Bầu Cử thựcsự, thì tốt nhất Bê Xê Tê nên zẹp mẹ cái trò Bầu Bán jảcầy nài để tiếtkiệm ngânsách. Sau khi hiệpthương, thì côngbố mẹ zanhsách Đạibiểu Quốchội, sẽ chẳng có ai càmràm jì đâu.

  Chí lý !

 11. #15 by sun on 2011/05/21 - 16:56

  Bầu đéo gì mà mỗi khi xem tường thuật họp quốc hội trực tiếp anh  cứ muốn tăng xông mà chết. Địt pẹ, nhìn mặt mấy em thôn nữ, mấy anh tông dật đần thối đàn tha, đứng dậy phát biểu là đọc lại báo lề phải, rồi đồng loạt bấm nút “đồng thuận” mới cám cảnh cho dân tộc lừa.

 12. #16 by ongcu69 on 2011/05/21 - 17:17

  Zì sẽ đi chơi đến tối mai. Nếu bỏn vưỡn tróc Zì để đi bầu thì Zì sẽ vẽ bậy vầu Fiếu hehe.

  ————————-

  Lá phiếu bổ sung không nhiều. Zì làm bậy rất dễ bị truy. Tốt nhất đi bầu đúng giờ, muốn vẽ/viết bậy thì nên tập sẵn từ nhà.
  P/S: Đéo biết chỗ bỏ phiếu của anh có đủ kín đáo không? Anh định ỉa ở nhà, đéo rửa hay chùi đít gì cả, ra lấy lá phiếu chùi. Hố hố 


 13. #17 by tung tung on 2011/05/21 - 17:32

  Câm cái mồm tiêntriền bậybạ ngay con mặt ./ kia. Ở Mẽo thì biết cái ./ về trò đó mà nổ @ Zì

  Chết cười với Con Zì hàm hồ này quá.

  Chuyện đã lâu lắm anh hong đi bầu cử thì sự thật, nhưng kg vì thế mà anh ở Mẽo.

  – Chỉ là từ ngày anh được quyền bỏ phiếu thì anh đi học ở Sì Gòn. Lúc ở KTX thì cũng có tổ chức cho bầu cử cho SV, nhưng phòng anh cử 1 con đi bầu cho cả phòng.

  – Khi anh đi làm chuyển hộ khẩu về quê thì Ba má anh đi bầu thay.

  – Dịt mẹ, anh nói bầu cho nghiêm chỉnh có nghĩa là cô làm sao cho đừng để bị ghép tội á, chứ bầu mà gạch all or nobody thì cũng đéo ai làm gì được cô, người ta xếp vào phiếu bầu không hợp lệ.

  – Chuyện đừng vẽ Lìn, buồi, viết tục vào đấy người ta truy ra là do PA anh dạy thế vì sợ đám con ranh như ma, quậy như giòi của ổng làm vậy. PA anh kể có người làm vậy và đã bị bắt. Lúc nhỏ đi coi người ta bầu anh cũng thấy có vào sổ, có ghi số trên phiếu bầu nhưng đã nói là lâu quá anh kg chắc mờ.

 14. #18 by ongcu69 on 2011/05/21 - 17:52

  @Con Tưng Tửng:


  Bọn Cam đéo thừa hơi nhé. Vẽ bậy thì ảnh hưởng đéo gì đến whole operation của việc bầu cử hử? Tờ phiếu bậy đó chỉ đến được tay thằng/con kiểm phiếu chứ có làm xấu mặt ai đâu. Mặt khác, bỏn chỉ quan tâm tới tỷ lệ % dân đi bầu thôi nhé.  
  Địt mẹ, Bê Xê Tê làm hết từ việc lên danh sách, tổ chức bầu cử đến kiểm phiếu thì lá phiếu của các cô chỉ là giấy chùi đít. 
 15. #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/21 - 18:20

  Bắt quả tang chú chủ quán quan liêu he he bỏ mẹ.
  Ai ở Lừa mà đéo biết Ngân Sách là của để dành hả chú? Sài hết thì đi vay mượn. Vài nghìn tỉ thấm tháp đéo gì mà phải phải xoắn chú nhở? He he.

  Sao giờ nầy các cô chú vưỡn chửa he he tổ chức pát thìa nhở? Nhanh nhanh tí kẻo muộn đấy.

  Các chú Dắt MẶt ./ Déo, Chạn Khắm, Dái Ghẻ, Đéo Gì Sắc, Hải Zưới, Tửng Tửng, Bô Cứt, Fa, Sún, Cháu, Chắt, Vươn Vươn, có tiếc mụt gì tối nay không?

 16. #20 by Chắt on 2011/05/21 - 19:11

  Cháu chào cccc !
  Cháu đang đi đánh giày nên không được đi bầu cử. Nhưng cháu kể cho cccc chuyện này hay lắm. Hồi cháu còn nhỏ hơn bây giờ, ông cháu sau khi đi họp nghe về kết quả kiểm phiếu về thì thì  thầm với cả nhà bằng một giọng hết sức nghiêm trọng rằng: chết chửa, chết chửa. Công tác tuyên truyền bầu cử làm trước cả năm thế mà phường mình vẫn có đến chục phiếu trắng đấy. Tình hình phức tạp quá.
   Nhìn cách ông cháu nói lúc bí giờ đéo khác gì bi giờ An ninh Việt Nam phát hiện ra bọn Binlađen sắp ám sát Thủ tướng ta.
  Các chú thấy rõ tình hình bầu cử của ta chửa ? Đéo có chuyện 50% dân số đi bầu mà lại còn bỏ phiếu trắng nhé.

  Chú Tế bảo anh Cháu ra đây để cháu hỏi anh ấy tý. Hay là anh ấy bị xâm hại tình dục phải đi khâu lỗ đít rồi?  Chú cứ nói thật đi để cháu mách cho cách điều trị, nhanh lành vết thương tâm lý.
  Chú chủ quán rất ác độc nhá. Chúng cháu là mầm non của đất nước. Chú hại mầm non thế thì đất nước pahỉ trả giá đấy.