XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/05/21 - 02:53

  @Do L:

  Năm 2011

  Tháng 7

  Ngày 6

   Giờ 05:30

   

  @Anh Dũng: có sẵn đây: http://vn.360plus.yahoo.com/noducnong

 2. #2 by minhhuong on 2011/05/21 - 02:54

  @Do L: quên không nhắc hehehe, điền ngày tháng em vừa đưa là dương lịch

 3. #3 by minhdung on 2011/05/21 - 02:54

  Thôi Zì cũng chưa muốn ngủ

  Anh thì buồn ngủ quá đang chống mắt lên đây. Nhớ mai đấy hok anh đốt mệ quán.

  Mệ cứ nói đến thẳng là anh hóng, khổ cái thân đéo làm lãnh tụ được mà cứ hóng chuyện thằng lãnh tụ còi.

  Đôi lúc anh chỉ ước ao, giá thẳng sinh ra với số mệnh đó nhưng vào gia đình ngon cơm hơn. Chắc tính cách thẳng cũng tốt hơn. Nhưng thế lại đéo phải là thẳng. Địt mẹ một bất hủ lỗ đít.

 4. #4 by minhdung on 2011/05/21 - 02:56

  @Hương: Ý anh là bản scan bản gốc có 1 chữ Vương ý, hehe. Link của tên Nổng anh đọc rùi.

 5. #5 by minhdung on 2011/05/21 - 03:00

  thật thà anh đéo biết thưởng thức diệu thật, Vang đéo gì anh cũng thấy giống nhau, vốtka đéo gì anh cũng thấy giống nhau nên cứ chai rẻ nhất anh táng, địt mẹ thân Lừa ngu nó khổ thế đới hẽ hẽ,

  Thì học đi, khổ khổ đéo gì.

 6. #6 by minhdung on 2011/05/21 - 03:01

  Thôi anh đi ngủ đây. Chi bộ ngủ ngon.

  Lài dạo này có gái ngủ cùng rùi hay sao mà đêm hôm đéo thấy mặt mũi đâu nhở.

 7. #7 by Mit on 2011/05/21 - 03:41

  Chi bộ đã khò mẹ nó hết dồi à?!

 8. #8 by Bố on 2011/05/21 - 04:12

   ĐM, bố đéo hiểu vì sao bọn khoai tây lại đéo quan tâm đến tử vi trong khi bọn lợn phương đông lại tin đến thế nhỉ?
  cùng ngày giờ sinh thì có đến một lô con. chả lẽ lá số giống nhau hết.

  4 con đang hóng quán.
   ngủ ngon nhé rose !

 9. #9 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 04:26

  Người có số lượng và chỉ này đúng là nhân vật phi thường, tài ba tột bực. Sau này nên danh phận với đời. Có diệp xuất ngoại. Tới năm 54 tuổi thì thảnh thơi, con cái đầy đủ

  anh Bín của các cô đới các cô ơi đéo phải ông cụ đâu

 10. #10 by Mit on 2011/05/21 - 05:47

  bố đéo hiểu vì sao bọn khoai tây lại đéo quan tâm đến tử vi trong khi bọn lợn phương đông lại tin đến thế nhỉ?@ bố đĩ

  hehehe  Bố đĩ không biết chứ bọn khoai Tây cũng tin dững chiện bói toán kiểu tiên tri, ie Nostradamus, Y2K, Year 2012 etc….Ngay ngày mai bỏn netters đang dự đoán một cơn động đất hạng khủng ở Nam Cali nè.  Mít con vừa hốt hoảng báo Mít thế …. Mít bẩu nó nếu thật sự thế, there is nothing we can do and everything is in the hands of God…hehehe

 11. #11 by Mit on 2011/05/21 - 05:56

  À sori` chi bộ, đéo phải earth quake khủng mà May 21st  thuộc loại Doom Day – End of the World.

  Stay tuned, folks.   I expect to see all of you here tomorrow to celebrate Quan Bua’s 3rd Birthday.

 12. #12 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 06:44

  Anh – CHÍ BUỒL KÈN KHỦNG chân chọng chào chi bựa lợn Simacai.

   

  Chúc mừng sinh nhật thập niên quán bựa!

   

  Lũ lợn còi Simacai sau 3 năm được con mụ thối chăm bẵm giờ đã lớn khôn như nài:

   

 13. #13 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 06:54

  Nầu, thập niên quán bựa, cùng điểm vài gương mặt bựa mốc nầu:

   

  Đầu tiên, địt mẹ, là thằng Dái Ghẻ. Địt mẹ, đéo có gì mà qua được mắt cỏn.

   

  Cỏn đây:

   

   

   

 14. #14 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 07:02

  Tiếp theo, là cu Tế tinh: Địt mẹ cỏn hóa ra là thằng lái lợn giời ạ(Địt mẹ cỏn, lái lợn mà vừa chạy xe vừa bị vện soi kèn như vầy thì đéo điên điên mới là lạ)

   

 15. #15 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 07:09

  Sau nữa là bọn nhi đồng tintin anh em nhà thằng Cháu thằng Chắt (sau nầu có thêm con Chốt).

   

  Địt mẹ bọn này rất hăng tiết vịt. Vửa ra tù là lao vầu đua xe…mà tin tin bọn bỏn còn trò đéo gì hay hơn đâu ở cái xứ Lừa chó để nầy?

   

 16. #16 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 07:16

  Còn đây là đệ nhất phu nhưn quán bựa: Quý bà Hương Điêu nơi kinh đô Ba Lê hoa lệ (Tôn trọng hình ảnh cá nhưn của cỏn, anh chỉ bốt quả đít lúc em luyện thập …thập đéo jì của mụ thối í nhưn dịp em về thăm xứ Lừa mến thương (em đứng trông chừng cam cho em Điêu là em Thi Còi A380).

   

   

   

 17. #17 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 07:24

  Sau đệ nhứt phu nhưn thì đéo còn ai khác ngoài phu quân chủ quán: TRUNG TƯỚNG KÈN KHỦNG BẤT HỦ XỨ LỪA EVA (Uả địt mẹ nhầm Ever)

   

  (Địt mẹ tối qua bú ziệu miên man mừng sinh nhựt quán nên cỏn say vưỡn chưa zậy nủi. Ui đjt mẹ đúng là Bất hủ: ngủ li bì mà kèn cứ dựng ngược trông kinh vãi mã hehe).

   

   

  SERI ẢNH CHÀO MỪNG TAM NIÊN SINH NHỰT BỰA QUÁN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT. CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ZỊ.

 18. #18 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 07:31

  Hehe chi bựa, các cồng trước anh nhầm, mừng sinh nhựt tam niên quán bựa (đéo phải thập niên nhế). Lỗi nì là do thằng đánh máy, đjt mẹ cỏn.

   

  Thôi anh cúng cặp gà mừng sinh nhựt quán nầu:

   

   

   

 19. #19 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 07:47

  Anh chú thích thêm quả ảnh em Hương Điêu: Thằng đứng trình giấy cho Cam đích thị là thằng bựa đéo jì mà hôm hổm em Điêu và em Thi còi khen nức nở khi kể chuyến ộp của hai em ẻm ý (Đjt mẹ nhẽ đâu thằng nầy là thằng Phẹt liệt???)

 20. #20 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/21 - 08:11

  Nhân Kỷ Niểm 3 Năm Ngày thành lập, cháu phác họa chân dung Bựa Viên Chân Chính:

  Cháu còn ít xiền gưởi chú chú quán mua he he bia diệu tiệc tối nay đãi khách ạ. Của ít lòng nhiều. Cháu chúc chú bớt he he phò ạ:

  @Chú Buồi:
  Địt mẹ chú pha trò thế mới vui. Cháu thật là đéo phải chú nào nhí nhố cháu cũng tiếp đâu. Nhất là các chú hay chưởi đổng í, mới đùa nhạt bỏ mẹ đi được. He he.

  Địt mẹ chú nhát nữa cho thơm mồm. He he.

 21. #21 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 08:12

  Ủa quên giới thiệu anh nhẩy. Thương hiệu của anh đây:

   

 22. #22 by Dragonfly on 2011/05/21 - 08:40

  Lài dạo này có gái ngủ cùng rùi hay sao mà đêm hôm đéo thấy mặt mũi đâu nhở.@ Zũng Hói

  —————–
  Cảm ơn có nhời hỏi thăm, anh dạo này cũng bận nhắm í. Nhiều khi đang hóng quán ngủ quên mẹ. Nói chung cá đuối zồi. Hệ Hệ
 23. #23 by Bố on 2011/05/21 - 08:45

  @ Mít yêu (em rose đừng ghen nhá, anh chỉ bắt chước thằng bỏ mẹ nào đó mà đĩ mồm tý thôi).

  hình như tử vi và bói toán khác nhau mà. hụ hụ, bố đã đi bói chỉ tay của bỏn. bỏn có nhiều kiểu bói. bói bài khởi đầu từ khoai tây thì phải.

  à, nhân nói chiện bói.
  bói tây,=các nhà tiên tri 2 mắt sáng quắc. bói ta trước đây luôn luôn là người mù. chết cười mới lợn: thằng lành để thằng mù dẫn. nhiều khi rất giống quán bựa mới cả chuồng lợn. hố hố.

 24. #24 by ongcu69 on 2011/05/21 - 10:34

  Chi bộ Lừa cho anh hỏi cái. Mai có tên bựa nào đi bầu cử hông ta? Và lý do?

 25. #25 by мотылек on 2011/05/21 - 11:04

  @Cu Chín: Hỏi như bòi, cu xem cái này đi, mịa , còn 5 ngày mới đến ngày bầu cử mà nó đã khẳng định chắc chắn thế rùi.

 26. #26 by tieuthithi on 2011/05/21 - 11:08

  Từ hôm qua vầu quán thấy dễ chịu hẳn ,ít nghe thấy nhưng câu chưởi tục tĩu kinh hồn vô nghĩa , ít thấy máu me o/ i/… tung tóe nữa hehe…không khí trong lành hẳn  cố gắng phát huy nha mấy cô

   Hôm nay sinh nhật Quán hử ? Có chương trình gì hay ko bà kon ?
  Bựa nầu rảnh làm quả tổng hợp chưn dung Bựa viên như cô Buồl Chấy gì đó cũng vui phết đấy nhở 
 27. #27 by tieuthithi on 2011/05/21 - 11:18

  Bắp Ngô tổng hợp quả link:” Tử vi Ông Cụ” về lốc đi xem cho dễ , Cả lá số và  phần đoán của các Bựa nữa  hehe…..

   Mỗi chỗ một tí tìm mỏi cả mắt
 28. #28 by Mr. Tran on 2011/05/21 - 11:21

  Cu9 mới ở bển về hay sâu mà hỏi lạ thế cô?

   

  Chiện ở nơi mỗ ở:

  Tầm 11h trưa, ban Đéo Gì sẽ rà tên, cô nầu mà chưa thấy đến thì gọi loa ầm ĩ, rùi đến tận nhà, rùi bla bla các kiểu.

  Ti nhiên cô có thể nhờ nguời nhà điểm danh và nhét phiếu hộ. Dất đơn dản, 1 người thay mặt cả da đình. Xong!

 29. #29 by мотылек on 2011/05/21 - 11:25

  Hum nay sinh nhật quán à? Các vàng xon quán đâu rùi, sao không tổ chức màn múa cột chào mừng quán và anh chủ quán nhỉ?

 30. #30 by tieuthithi on 2011/05/21 - 11:30

   Lài dạo này có gái ngủ cùng rùi hay sao mà đêm hôm đéo thấy mặt mũi đâu nhở.@ Zũng Hói

   kekeke Chứng tỏ Dũng già hói đến mức không có nhu cầu gì hết , đêm toàn ngủ một mình … không ngủ được thì vầu quán tám với Zì cùng cảnh  
 31. #31 by ongcu69 on 2011/05/21 - 11:38

  Bầu cử@ Tên Nga Ngố và Chạn Khắm:


  Anh Gúc thì ra 2 loại bầu cử: tự do và bắt buộc. Nhưng địt mẹ Lừa thì chả có đéo gì rõ ràng. Bầu cử Lừa là loại bắt buộc nhưng lại không có chế tài nào dành cho nó. Trích wiki:

  “Cần lưu ý là việc lập danh sách theo phương pháp bắt buộc nhưng việc bỏ phiếu (đi bầu) lại hoàn toàn tự nguyện. Các công dân có thể tùy ý đi bỏ phiếu hoặc không mà không phải chịu bất cứ một chế tài nào cả.”

  Lưu ý: câu trên anh chỉ tìm thấy trên wiki, đéo thấy 1 nguồn nào khác. Anh ỉa mẹ vào bầu cử Lừa, tuy nhiên nếu Luật bắt buộc phải đi bầu thì anh đéo có lựa chọn. Chi bộ cho ý kiến.
 32. #32 by Mr. Tran on 2011/05/21 - 11:40

  @Thị Thi:

  Dũng hói là bảo vệ ca đêm. Nhẽ ở Ngân hàng nầu đó.

  Mới cả Vla-di-mia Chuối nói đúng đới, Thị Thi làm 1 bài đề-mô trong khi chờ đợi các Vàng Son trong quán tập hợp đông đủ đi

 33. #33 by Mr. Tran on 2011/05/21 - 11:43

  @Cu 9:

  Ở ta: “Đi nhét phiếu là quyền lợi và nghĩa vụ”, đại khái thế.

   

  “Quyền lợi” thì cô huyền tuyền có quyền đéo được hưởng khi mà Bê thích. Dưng nghĩa vụ thì hehe

 34. #34 by ongcu69 on 2011/05/21 - 11:51

  @Chạn Khắm:


  Câu “Đi nhét phiếu là quyền lợi và nghĩa vụ” thì anh lạ đéo, nhưng đấy là tuyên truyền cô ạ. Anh đang nói đến khía cạnh luật Lừa cơ. Chế tài nào dành cho việc không đi bầu. Ví dụ: đéo đi bầu thì sẽ đéo được đi lễ chùa chẳng hạn.
  Hay là ở Lừa sống và ỉa đái theo luật (Lừa) cũng đéo xong?! 
  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:54

   Không có chếtài nầu bằng vănbản cô ạ, chỉ có chếtài mồm, tức Luật Rừng thôi.

 35. #36 by Hớt Êu on 2011/05/21 - 11:55

  @Cụ 9 , @ tran

  Trần đi bầu cử tự do

  Tìm người xứng đáng mà cho vào hòm

 36. #37 by DG on 2011/05/21 - 11:56

  Anh đây, đù má sì gồng!

  Buồi là thằng cặc nầu mà dìm hàng anh dã man thế hả mậy? Chờ đấy anh lo công chiện bầu cử xong anh nói chiện mới mầy!

 37. #38 by Mr. Tran on 2011/05/21 - 11:56

  Cu 9:

  “Luật” mới cả “Chế tài” là cái đéo gì nếu không phải chỗ cho Bê ỉa đái phóng uế hử cô?

 38. #39 by ongcu69 on 2011/05/21 - 12:00

  Trong trường hợp việc không đi bầu là hợp pháp thì anh sẽ vẫn phải đối mặt với sự khó chị từ bọn cán bộ phường. Sau này có thể nó sẽ gây khó dễ khi anh cần 1 số việc liên quan đến giấy tờ thủ tục này nọ. Nhưng đéo đi bầu cũng là 1 cách anh “xuống đường” đó. Địt mẹ phân vân quá.


  Thế là chi bộ Lừa đồng loạt đi bỏ phiếu trăm trăm đấy à?
  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:55

   Xuống Đường ngay trong lá Fiếu cũng được mà cô ơi.

 39. #41 by Ngũ Sắc on 2011/05/21 - 12:07

  Con nầu bữa hổm théc méc về Phật tử chưn chính nhở? Hehe Giáo lý nhà Phật làm zì có định nghĩa PTCC mí lạI hông chưn chính!

   

  Nguyên zo là ở Lừa có quá nhiều thứ Zả cầy nên cần có thuật ngữ Chưn chính cho nó dễ fân biệt, tỉ zụ:

   

           CS chưn chính và CS zả cầy. Tinhiên ngàinai làm đél zì còn CS chưn chính nên nói đến CS đương nhiên là zả cầy rùi.


           Quốc za chưn chính (theo đế quốc chống C đến cùng) & QG zả cầy (loạI ăn cơm QG thờ ma CS).


           Bựa chưn chính (zả zụ dư con Zì lôn, Zũng zà hói, em Hương điêu, em Lói kẻ tung ngườI hứng hehe) & Bựa zả cầy (dư Tế, Sún, Cháu, Chắt, DG… chiên bam vãi đạn).

   

  Hẽ hẽ

 40. #42 by ongcu69 on 2011/05/21 - 12:10

  Biết bầu con đéo nào bây giờ? Thông tin về cỏn chỉ có cái mặt + tiểu sử học hành bằng cấp này nọ chứ có biết khi “lên” thì cỏn sẽ làm những trò gì đâu?! 

  Hay là anh mắc bệnh ghét Lừa nhỉ? Nhìn cái đéo gì của Lừa cũng ra cứt hehe.
 41. #44 by Già Không Đều on 2011/05/21 - 12:17

  Tiếp sức mùa thi với Cô Oongcu69 cái nầu:

   

  Bất cứ Cô nầu đủ tuổi công dân, trên 18, có chứng minh thư và hộ khẩu ok, thì có tên trong danh sách cử tri tại địa bàn quản lý. Nếu có thẻ cử tri rồi thì sáng mai, ra địa điểm bầu cử tại địa phương, nhận phiếu bầu, gạch bỏ thằng/con nào đáng ghét, theo tỉ lệ qui định như tổng 6, bầu 4 chẳng hạn.

  Các con Lừa sẽ nô nức đi bầu đi bầu quốc hội, đi bầu đi bầu  ta đi bầu hội đồng nhân dân
  ( theo mẹ bài hát cổ động mai sẽ nghe), đơn vị bầu cử nào song sớm tổng kết nghỉ sớm, nếu trong danh sách cử tri còn sót một số người chưa đến điểm bầu cử vì nhiều lý do khác nhau, tỉ như đang phải ngồi bô đéo ra khỏi toilet được,..thì có người của tổ dân phố đến vận động đôn đốc đi, không thì vác thùng phiếu lưu động đến cho cử tri bầu bỏ vô. Thường thì vì thành tích “100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ bầu cử” tại địa bàn, nên nếu còn những cử tri trong danh sách chưa bầu thì…đưa phiếu cử tri người nhà bầu thay ( cái này luật không cho phép, việc ai nấy làm, kg làm giúp nhưng kệ mẹ, có đủ quan sát viên quốc tế đéo nầu đâu ở khắp 64 tỉnh thành)…

 42. #45 by Già Không Đều on 2011/05/21 - 12:17

  ……

  Những ai đi xa, kg về kịp nơi cư trú của mình, thì có thể làm “cử tri vãng lai”, bỏ phiếu tại nơi mình đang có mặt, nhưng cái này dường như là tỉ lệ ít và dường như ai đi xa thì đều nhờ người nhà làm dùm, hoặc không thì tự động…cán bộ bầu cử…làm dùm cho đẹp tỉ lệ 100% đi bầu. Còn không thì thôi, quên luôn, đéo ai phạt, đéo bị dìm hàng mẹ gì cả.

   

  Cuối ngày bầu cử, nếu tỉ lệ không đủ 100% đi bầu thì túm lại có nhiêu tính nhiêu, thường là 98, 99% mả mẹ gì đó. Xong, công bố kết quả thành công tốt đẹp. Đằng nào cũng là “Đoảng cử Dân bầu” mà, lo điếu gì.

 43. #46 by мотылек on 2011/05/21 - 12:18

  Biết bầu con đéo nào bây giờ? @ Cu Chín:

  Hỏi đúng như (o/) mà cứ hỏi mãi, cu có bầu cho con nào thì nó ảnh hưởng mẹ gì đâu, con nầu trúng vẫn cứ trúng con nầu trượt thì vạn tên bầu vẫn trượt.

 44. #47 by sun on 2011/05/21 - 12:23

  Thế đéo nào là “Bựa” anh thật không hiểu rõ. Anh mí Hương đang ỏm tỏi mà không biết kết cục ra sao. Liệu bựa là phải khác với “chân chính” trong tranh luận chân chính ? Hoang mang quá, bế tắc quá.

  Mời các bựa qua quán bạn Hương thưởng cỗ, nhân tiện góp ý cho anh ở bài logic:
  http://vn.360plus.yahoo.com/huong-dieu/article?mid=1016

 45. #49 by thichtrungtuong on 2011/05/21 - 12:23

  @TT: Nhân dịp sinh nhật quán, thichtuong đề nghị TT “ân xá” tuyền bộ các “tù nhân nick” chưa “mãn hạn” nhé. Liệu lời đề nghị này có bị liệt vào “Lời đề nghị khiếm nhã” không nhở.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:26

   Hiện tại không có con Bựa nầu bị jam em ạ trừ bọn đã nhận án chungthân hehe.

 46. #51 by Già Không Đều on 2011/05/21 - 12:26

  Địt mẹ mấy Cô đừng có mà phản động đòi xuống đường bằng cách đéo đi bầu, đéo đi bầu thì đi chơi xa luôn đi nhế, đéo ai thấy mặt, đéo ai quan tâm, còn đã xuống đường thì cũng nô nức đi bầu cho zui, gạch gạch chéo chéo tí cho nó xôm vui bỏ mẹ rùi đi mần ly café sáng chém gió với bạn bè cũng được mà.

   

  Anh khuyên mấy Cô đi bầu đông đủ đi, tập làm quyền công dân cho ngon đã chớ, không nghe Anh thì eat shit eat cunt nhế. Còn Anh bận đi chơi dỡ dang chưa về kịp, thông củm nha, hẹn 5 năm sau zậy chứ biết mần răng he he

 47. #52 by ongcu69 on 2011/05/21 - 12:42

  @Già Không Bìu:


  Nếu Luật cho phép thì không đi bầu cũng chính là thực hiện quyền công dân, hiểu chửa?

  Tóm lại, chăm chăm chi bộ Lừa đi bẩu hử?

  P/S: con đéo gì tên Nga có vấn đề về đọc hiểu à?
  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 16:57

   Zì sẽ đi chơi đến tối mai. Nếu bỏn vưỡn tróc Zì để đi bầu thì Zì sẽ vẽ bậy vầu Fiếu hehe.

 48. #54 by Già Không Đều on 2011/05/21 - 12:48

  con nầu trúng vẫn cứ trúng con nầu trượt thì vạn tên bầu vẫn trượt.( @ Cô  A lec Xan Đơ Đút Ku Vô Cốp).

   

  Cô này phản động và thiếu niềm tin vào sự trung thực của Bê quá đi mất. Cô nghĩ tất cả là “kết quả phịa” hoàn toàn từ “Không thành Có” và ngược lại được ah, hoàn toàn không Cô nhế. Nó tinh vi hơn thế….

   

  Tinh vi ở chỗ nầu? Kết quả phiếu bầu, chọn Yes or No được thống kê chính xác có thể tin cậy được, nhưng…ăn nhau ở..cơ cấu đại biểu ứng cử được phân bổ về từng tổ bầu cử. Nhìn cái danh sách ứng cử, nhất là đại biểu Quốc Hội, đảm bảo với Cô là chưa bầu cô có thể đoán 95% danh sách đó ai được ai rớt.

   

  Vì Bê “đọc” được tư tưởng và cực giỏi trong việc “định hướng đám đông” mà, yên tâm cô nhế, không co gian lận trong bầu cử ở Lừa, sure he he.

 49. #55 by CHÍ BUỒL on 2011/05/21 - 12:55

  Anh đang nói đến khía cạnh luật Lừa cơ@ Con Cu thế 69:

   

  Cô nhớ câu nầy: Ở Lừa đéo có luật gì sất nha cô.

   

  Biết bầu con đéo nào bây giờ?

   

  Cô vầu phòng bỏ phiếu, cô vẽ ông Dương vật và cô Âm hộ lên lá phiếu, gấp làm tư rùi bỏ vầu hòm phiếu, rùi cô ra về. Tất cả đéo mất đến 3 phút. Lăn tăn làm đéo gì hử cô?

   

  Địt mẹ, cô tintin làm anh hoang mang quá.

 50. #57 by ongcu69 on 2011/05/21 - 13:02

  @Chí BuôL


  Anh cũng đang nghĩ xem nếu đi bầu thì sẽ viết thêm 1 dòng vào lá phiếu. Địt mẹ cô hiểu anh đới hehe.