XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

*** 1. #1 by bienduc_hai on 2011/05/21 - 00:08

  Làm cồng về Tôn giáo rồi cút đi ngủ nào, hehe.


  1. Việc xác định một tín hữu chân chính của một tôn giáo, nói khó không khó nói dễ không dễ, nếu đã hợp các quy tắc hành chính còn tuỳ vào chuẩn mực đạo đức. 
  Tuy nhiên, có khi không nhất thiết phải chịu Phép Rửa cách minh nhiên để trở thành con cái Chúa, hay không nhất thiết thọ giới quy y mà thành con cái Phật; mà trong lòng cỏn đã tin chắc khừ như rứa rằng Chúa hoặc Phật sẽ cứu rỗi cỏn (tất nhiên là rất hạn chế về tín lý), như thế gọi là tín hữu thầm lặng.

  2. Về dân số Phật giáo ở Việt Nam, thống kê hàng mấy chục triệu là quá lạc quan. Nếu một người thọ giới quy y rồi cải đạo hoặc mãn đời không đi chùa thêm lần nào nữa thì sao? Với đạo Chúa cũng thế, số liệu chỉ có tính tương đối! 
  Nếu làm một cuộc khảo sát thực tế những người năng lui tới Chùa để sinh hoạt tôn giáo (tụng kinh, lễ bái, làm công quả…) thì con số sẽ làm các cô cực kỳ bất ngờ, nó cực thấp!

  3. Vậy rút ra kết luận sơ bộ: số lượng tín hữu tôn giáo chân chính ở Việt Nam cực kỳ thấp! Không có tôn giáo nầu có đủ khả năng phục chúng để nên quốc giáo.

  ===

  Liu ý: tín hữu chân chính được coi là những người thực tâm theo tôn giáo, đã trải qua các nghi thức gia nhập, duy trì sinh hoạt tôn giáo, thực hành lối sống đặc trưng của tôn giáo mình theo, hehe.
 2. #2 by bienduc_hai on 2011/05/21 - 00:20

  Tuy đã nói rõ trong cồng dưới nhưng chú muốn nói thêm tí chút thế nầy:


  – Chuyện các cô đi chùa ngày rằm, ngày tết để xin lộc không thể coi là một sinh hoạt tôn giáo hay một hành động thực hành tín ngưỡng chân chính. Nó gần mới văn hoá và là tập quán thì đúng hơn. 

  – Chuyện các cô tự ý mua một ông tượng Phật về nhang khói không thể mần các cô thành Phật tử chân chính.

  – Khi tới chùa chơi lúc các sư đang tụng kinh, các cô có thể đi loanh quanh chụp hình hoặc tự ý khấn riêng, làm nghi thức thờ Phật riêng, hoặc không thuộc kinh chỉ nhép alo theo mà chẳng ai nhìn các cô kỳ lạ. Còn nhà thờ lúc đang lễ, nghi thức nhịp nhàng, cô nầu xớ rớ lên cung Thánh hay đi lan man là được mời ra ngay, hehe. Chính chỗ nầy làm nhà thờ có vẻ “lạnh” mới người ngoại là thế!

  ===

  Chuyện tên Thánh, lấy theo tên Thánh của người đỡ đầu mình lúc chịu Phép Rửa Tội, hoặc mình ái mộ một vị Thánh khác thì mình tự chọn. Một người có thể mang hai ba tên Thánh.
 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 00:31

  Con nầu hỏi Zì về tên Thánh của Công Jáo đó?

  Zì jảnhời, tên Thánh được đặt trong lễ Rửa Tội, zo chính con chiên chọn (nếu là người trưởngthành), hoặc zo cha/mẹ đẻ, hoặc cha/mẹ đỡ đầu, là người Công Jáo, chọn hộ (nếu là baby rửa tội khi bé tí).

  Ở bên Tây thì mỗi một trong 365 ngày đều ứng mới một ông Thánh Bảnmệnh. Nên khi Tây đẻ ra, bỏn thường lấy đúng ngày sinh mà đặt tên Thánh cho contrẻ, coi ông Thánh đó là Thánh Bảnmệnh (or Bổnmạng) của mình, như một tấm gương thôi.

  Tên Thánh không bắtbuộc chỉ có 1, mà tùy thích có thể chọn 2-3-4 tên thoảimái vôtư. Bọn Bồ Đào Nha chẳnghạn, mỗi thằng có 3-4 tên Thánh là thường, và đều ghi trong hộchiếu như một fần của tên thật.

  Đức Thánh Cha Jôan Faolô II chẳnghạn, có 2 tên Thánh đó các cô, là Jôan (John) và Faolô (Paul).

  Tên Thánh ở Lừa thì không ghi vầu trong hộchiếu, mà chỉ có trong sổ đăngbạ của Nhàthờ Xứ, tên Thánh Tây có thể ghi trong hộchiếu hoặc không tùy theo Khaisinh.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 00:36

  Tên Thánh của một ông chiên không chỉ là tên Male hoặc Female đơnthuần, mà có thể bâu gồm cả Male Name lẫn Female Name.

  Vízụ Tây có zững thằng tên là Joseph Mary XYZ (tên nầy rất fổbiến, vì gồm cả tên Thánh Cả Juxe và Thánh Bà Maria cha-mẹ Đấng Jesus, bọn gốc Tâybannha hay kêu là “Hôxê Maria”, các cô có thể tự gúc).

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 00:43

  Tên Thánh của một ông chiên ghi trong sổ đăngbạ của Nhàthờ thường ghi cả bằng tiếng Latin và tiếng bảnxứ.

  Vízụ tên Thánh của cô Ký Trương Vĩnh là Fêrô, biên Latinh là Petrus (nên cổ hay được gọi là Petrus Ký).

  Tên đó ở bên Mẽo là Peter, ở Fáp là Pierre, ở Ý là Piero/Pietro, ở Tâybannha là Pedro, ở Nga là Petr.. vươnvươn.

  Tên Thánh của Ông Cụ khi cưới cô Minh Tăng Tuyết bên Tầu là Faolô (Paulus). Vì tên nài mà có thời cụ củ xài ních-nêm “Chú Paul”.

 6. #6 by minhdung on 2011/05/21 - 00:45

  Cỏn chết trước đó mấy tháng lận cô ạ

  Kể đê, hehe.

 7. #8 by minhdung on 2011/05/21 - 00:47

  Tên Thánh của Ông Cụ khi cưới cô Minh Tăng Tuyết bên Tầu là Faolô (Paulus). Vì tên nài mà có thời cụ củ xài ních-nêm “Chú Paul”.

  Tển có vào Công giáo đéo đâu mà có tên Thánh nhở?

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 00:50

   Người hỏi câu nài có fải là con Zũng Hói mà Zì vưỡn tincậy không ta?

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 00:49

  Một hót-boi của thếjới hiện nai là con Mourinho, huấnluyệnviên đábanh đội Real của Zì.

  Tên Thánh của con nài cũng là Joseph Mary. Nếu qua sống ở Lừa thì tên cỏn là Juxe Maria cho đúng kiểu Lừa. Ở xứ Bồ của cỏn thì tên cỏn là Jose Mario.

  Tên khaisinh đầyđủ cỏn là José Mário dos Santos Félix Mourinho hehe.

 9. #11 by minhdung on 2011/05/21 - 00:56

  Kể bên Cà Fò rùi còn đéo jì

  Đéo biết thật. Đây ối thằng cũng đéo biết. Kể lại có sao đâu.

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 00:57

  Địt mẹ Zũng Hói hỏi câu tintin mần Zì ngượng quá đi.

  Việc Ông Cụ vầu Công Jáo (có chịu lễ Rửa Tội đoànghoàng tại Quảng Châu, lấy tên Thánh là Paulus Thụy) để cưới em Minh (cũng zân Công Jáo) thì Zì đã kể vài lần rùi mà vưỡn thắcmắc là sao?

 11. #13 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 01:00

  đúng đúng, đéo ai biết đâu, em  dõi cà phò có thấy đéo đâu,,,

 12. #15 by minhdung on 2011/05/21 - 01:00

  Việc Ông Cụ vầu Công Jáo (có chịu lễ Rửa Tội đoànghoàng tại Quảng Châu, lấy tên Thánh là Paulus Thụy) để cưới em Minh (cũng zân Công Jáo) thì Zì đã kể vài lần rùi mà vưỡn thắcmắc là sao?

  Quên đéo nhớ gì thật. Vừa giở lại tài liệu xong, trong máy có ghi, hehe.

 13. #17 by Yell on 2011/05/21 - 01:04

  Tên Thánh hay còn được gọi là Bổn Mạng được đặt lúc chịu phép rửa tội.  – Tên Thánh do ai đặt? Thường nếu là trẻ sơ sinh hay các em còn bé thì do ông bà cha mẹ đặt.   Khi tự ý thức được thì tự bản thân có thể chọn.  Nếu là tân tòng thì vị linh mục ban phép rửa sẽ hướng dẫn tạo điều kiện cho tìm hiểu rồi cùng với ngài quyết định cho phù hợp.  –  Tên Thánh là tên của một vị thánh được Giáo Hội công nhận.  — Tên Thánh chỉ có ở những nước truyền giáo ở Châu Á, Phi, Mỹ còn Người Công Giáo ở Châu âu hầu như không có Tên Thánh. Vì tên riêng, tên gia đình của họ đã   được lấy gần như Tên Thánh rồi.   ( tên Thánh là tên riêng luôn).  Giáo hội sơ khai bắt buộc người tín hữu phải có Tên thánh. Nhưng Bộ Giáo Luật năm 1983 thì không bắt buộc mà chỉ khuyến khích. 

 14. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 01:06

  Các cô nên nhớ, đạo Công Jáo lantriền khắp thếjới được như vậy là nhờ khảnăng bảnđịahóa rất cao của nó.

  Tỉnhư tên Thánh mà Zì vừa nhắc tới, ở mỗi nước lại được chỉnh lại cho zễ đọc và hợp mới các nguyêntắc chínhtả của tiếng nước đó. Như Paul ở Mẽo/Fáp qua Ý thì thành Paolo (như con Paolo Maldini), còn sang Lừa thì thành Fao Lồ (như cô Fao Lồ Của Huỳnh Tịnh, aka Paulus Của).

  Ngay cả hìnhảnh các Thánh, nhất là Đức Bà Mary, cũng được bảnđịa hóa để quầnchúng bầnnông không cảm thấy xalạ. Các cô sang Ấn hoặc Mã thì thấy St Mary khác hẳn Đức Mẹ Lavang.

 15. #19 by Yell on 2011/05/21 - 01:06

  Việc đặt Tên Thánh là lấy tên một vị Thánh mà mình yêu thích đặt cùng với tên của mình để mình noi gương vị Thánh ấy mà sống đạo đức, thánh thiện. Đồng  thời nhờ vị thánh ấy soi lối chỉ đường giúp ta sống tốt đời đẹp đạo hơn.   Ngoài ra Tên Thánh còn có ý nghĩa tôn trọng phẩm giá con người.  Khoảng thế kỉ 16 khi Công Giáo vào nước ta thì tên tuổi dân mình còn lộn xì ngàu. Tên thường được gọi theo tính cách, đặc điểm cơ thể, mà toàn những tên zìm hàng chẵng hayho ji như Tế thần qynh, zái ghẻ, dũng hói Trạn khắm, Zéo mặt ./ sắc kuc … Eo ơi kinh wa đi!!!    Nên Tên thánh sẽ thay cho những tên lóng kia để gọi trong giáo hội và để  được người khác cầu nguyện cho … Khi đã chết.  – Tên thánh thường đi theo ta suốt cuộc đời nhưng vẫn có thể đổi khi chịu fep Thêm Sức. Ngoài ra, các Linh Mục hay các Thầy Tu, Ma Sơ thường chọn thêm một Tên thánh nữa khi Khấn, chịu fep Truyền Chức Thánh.  – Thường thì nam chọn tên một vị Nam Thánh , nữ chọn nữ. Hiếm nhưng vẫn có là chọn 2 Thánh một nam một nữ. 

 16. #20 by minhdung on 2011/05/21 - 01:14

  Zì định jảng bài về Tửvi Ông Cụ & Níchnêm Ông Cụ &  Passport Ông Cụ

  Thôi giảng mẹ đi nào. Để già cả cứ hóng hớt là đéo được đâu, hehe.

  Xong đến vụ chết thẳng nhá. Con Bín nó cũng đéo biết đâu.

 17. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 01:19

  Bọn Nga thời Chínhthống Jáo còn là Quốc Jáo (Before Lenin, BL) có zững jáoluật rất khắtkhe. Chẳnghạn tên Thánh buộc fải đặt trúng Thánh Bổnmạng của ngày sinh.

  Như vậy, nếu gặp thằng nầu đó tên Petia chẳng hạn, thì các cô biết ngay nó sinh ngài 29th June hehe nghe vui nhở.

  Thế nên bọn nầu bẩu bọn Nga tuyền tên Ivan là bốcfét đó các cô. Tên đó cũng không quá nhiều ở Nga đâu, kể cả thời xưa.

  Zưng đúng là có quãng thờijan 192x-193x, thằng đéo nầu ở Nga cũng tên là Ivan hehe.

  Lúc đó Tông Jáo đang bị tiêuziệt ở Sô Liên.

 18. #22 by Do L on 2011/05/21 - 01:21

  Pha ấm chè kính mụ Dì/

  Ngồi hóng tử vi ông ku.

 19. #23 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 01:34

  còn tử vi ông kụ nữa nhé, địt mẹ  chưa dẫn tich tử vi ông kụ mà đã đi ngủ địt mẹ là đéo đc đâu thưa dì(!) vĩ đại, em vửa giật lon bia ngồi f5 hóng chiện đây he he

 20. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 01:35

  Chínhthống Jáo (Orthodox) cũng là một fái của Thiênchúa Jáo như Công Jáo (or Công Jáo Lamã), zưng có zững thứ khá khácbiệt.

  Zân Nga và Đông Âu fần nhớn theo Đạo nài.

 21. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 01:36

  Ui địt mẹ Zì đang có hứng jảng về Chínhthống Jáo Nga mà có bọn lại đòi tửvi Ông Cụ kìa hehe bọn lợn còi lòi rom.

 22. #26 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 01:46

  địt mẹ xong chính thống giáo Nga hết mẹ thập cồng dì đi ngủ thì còn máu lồn cồng cho tử vi ông kụ địt mẽ địt mẽ,,,,,

 23. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 01:54

  Ui địt mẹ biabủng đéo ngon mẹ jì, thôi đi jảng Tửvi Ông Cụ hehe địt mẹ cho chóng buồn ngủ nầu.

  1- Pa Ông Cụ, cô Huy, lấy tửvi cho Ông Cụ ngay sau khi đẻ, nhằm jờ Mão (Quý), ngày Mão (Đinh, 6) tháng Mùi (Ất, 6), năm Mão (Tân, 1891).

 24. #28 by minhdung on 2011/05/21 - 01:57

  Giờ còn bia biếc đéo gì nữa. Anh đang ngậm sâm hóng hớt đây này, hé hé.

 25. #29 by Do L on 2011/05/21 - 02:01

  Dù lấy đc lá dưng vẫn mở lọ mới chờ.

  Chắc thay cái mùi mờ bằng cái mão nhờ ?

  Chắc đéo bị akay ơi tới giờ.

 26. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 02:02

  Ui Zì chiển qua bú ziệu rùi. Gin Nga đéo jì nóng cháy mẹ cổ hehe.

  Tiếp Tửvi Ông Cụ

  2- Quãng 190x (x>1), cô Huy, đang mần quan ở Quy Nhơn, thì bú ziệu thế đéo nầu say khướt, nhỡ tay đánh chết mẹ một Lừa hehe.

  Sau tainạn nài, cô Huy bị cất mẹ chức, lủi vầu Nam Kỳ kiếm sống.

 27. #31 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 02:05

  hay hay địt mẽ, em đi mở chai vang Nam phi hẽ hẽ

 28. #32 by minhdung on 2011/05/21 - 02:06

  Ui Zì chiển qua bú ziệu rùi. Gin Nga đéo jì nóng cháy mẹ cổ hehe.

  Tonic đâu hử?

 29. #34 by minhdung on 2011/05/21 - 02:07

  hay hay địt mẽ, em đi mở chai vang Nam phi hẽ hẽ

  Bín đéo biết ăn biết uống gì cả. Giờ này lôi vang ra bú hử giời, hehe.

 30. #35 by minhdung on 2011/05/21 - 02:09

  Sau tainạn nài, cô Huy bị cất mẹ chức, lủi vầu Nam Kỳ kiếm sống.

  Bọn lỗ đít nó bẩu rằng cáo quan về ở ẩn cho nó mấu, hehe.

 31. #36 by minhdung on 2011/05/21 - 02:10

  Nhìn mặt pa tển trông cứ khổ não kiểu đéo gì nhở. Địt mẹ đúng là có mả đẻ lãnh tụ. Tiếc là lãnh tụ còi.

 32. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 02:15

  Tiếp Tửvi Ông Cụ

  3- Bấuchí lề-fải vưỡn tiêntriền cô Huy là nhà-nho nghèo hiền-lành.

  Hiền hiền cái buồi cậu nhế hếhế. Cô Huy rất hãnhtiến, hamhố chánhtrị.

  Sau khi đỗ vớt tại một kỳ thi Hương (là kỳ thi cấp thấp nhất trong hệthống Khoa Bảng Fongkiến Lừa), cô Huy nghĩ mình thiêntài mẹ, và muốn nên nghiệp nhớn.

  Với mụctiêu nài, cô Huy kếtjao mới khá nhiều tríthức cộmcán thời bấy (như Trinh Fan Châu, đồngliêu, và Châu Fan Bội, đồnghương), nhất là sau khi cổ đỗđạt và được bổ làm Quan Huyện hehe.

 33. #38 by minhhuong on 2011/05/21 - 02:17

  Ông Cụ á, kể từ 1945, năm đéo nào Noel cũng gửi thư chúc mừng đồng bào cơ đốc giáo đấy nhá.

 34. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 02:23

  Tiếp Tửvi Ông Cụ

  4- Fải nói cô Huy không fải là hãnhtiến, mà cực-hãnhtiến. Chỉ một năm sau khi lên Quan, cô đã gây ra quả án quật chết Lừa Zì đã nói, mà Lừa nài lại con nhà khá vaivế, bị tội đéo jì đó cũng nhẹ thôi, tỷ như gâygổ fárối trậttự côngcộng hoặc nấu ziệu lậu.

  Bị mất chức, ở tuổi ngoài 40, cô Huy mất mẹ sức chiếnđấu hehe. Cổ liền, như mọi quân Hủ Nho, đi coi bói và bốc thuốc để sinhnhai.

 35. #40 by Do L on 2011/05/21 - 02:28

  Dì mần vào ông ku thôi mần bố ông ku thì cho cái lá số hay ngày sinh tháng đẻ là đc roài.

  Chăm chú soi cung Nô với Di của ông ku. Cái đó mới hay chứ.
   

 36. #41 by phanductrung1992 on 2011/05/21 - 02:33

  Địt me con do Lìn này câm mồm, bố mày đang theo dõi. Hoàng bốt tiếp đi anh.

 37. #42 by Do L on 2011/05/21 - 02:33

  CÔ Nổng @ Mấy phần mềm lấy tử vi nó cho tới 1920 thôi mà sao cô múc đc tới 189 mấy là sao ta ????

  Hay cô mua đéo dùng free ???

 38. #43 by Do L on 2011/05/21 - 02:36

  Mụ Dì xướng nhé.
  3h sáng còn có thằng liếm khăng với dửa dái.

 39. #44 by minhhuong on 2011/05/21 - 02:38

  @Do L: Anh chọn bọn nào cho điền âm lịch theo can – chi ấy.

   

  Nếu không, Anh cộng 1891 với 120 năm nữa (2011), là ra lá số y xì đúc được mà, (điều chỉnh ngày sao cho nó ra hiện được lá số  6/6 âm lịch).

 40. #45 by sonata269 on 2011/05/21 - 02:39

  Chúc mừng sinh nhật Quán Bựa há.

  Thoáng cái mà đã 3 tuổi rồi đấy.

  Chờ mãi chẳng thấy bài mới em đi ngủ đây.

 41. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 02:41

  Tiếp Tửvi Ông Cụ

  5- Cô Huy khi coi bói hay mang lá số của con trai ra làm mẫu, khoe với rất nhiều người. Lá số nài cô biên một chữ Vương vầu góc, ý là người mang Số ý sẽ nên Vua? Một lá số cực đắt, vài chục năm mới lặp lại một lần.

  Thế nên khá nhiều Lừa biết về lá số ý, trong đó có cả bọn Trinh, Châu và đệtử các cô cổ.

  Lại nói, cô Huy tuy chơi mới bọn Trinh, Châu, zưng cũng chẳng fục jì bọn bỏn. Cô cho rầng Trinh trìnhđộ lèngfèng (thi trượt mấy lần) còn Châu thì bầntiện (từng mắc tội quaycóp trong trường thi, và bị cấm thi suốt đời), vả lại tửvi của 2 cô nài đều kém, chỉ con jai cô mới xứng Lãnhtụ Lừa hehe.

  Bởi thế, khi cô Quốc Nguyễn Ái bắtđầu nủi-zanh bên Khoaitây, và thểhiện cổ là con jai cô Huy, thì cả 2 cô Trinh, Châu đều không muốn hợptác.

  Và cô Quốc, tức Ông Cụ, cũng vậy, ghét 2 cô nài cực, một nỗi căm-ghét zitriền hehe. Đó là lýzo cô Châu bị cô Quốc đì cho fát tắt đài luôn.

 42. #48 by Do L on 2011/05/21 - 02:43

  Khứa khứa anh dốt toán nhất thế giới Hương Điêu@ Thề là hiểu em nói đúng dưng chưa biết mần theo thế nào ngượng quá đi.

  Đành vẽ vẽ với viết viết, đang say mê say mê.

  Mụ Dì chắc dỏ dãi ướt mẹ bàn phím, đầu thì cắm vào bàn hay lap thì rơi xuống đất, đầu nghẹo dãi ướt gối rồi ???

 43. #49 by minhdung on 2011/05/21 - 02:43

  Tướng ngủ mẹ bên bàn phím rồi. Ai về việc nấy đê, đéo hóng nữa.

 44. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 02:45

  Sâu cái ziệu Gin bỏ mẹ nài nó bỏng rát mẹ cả cổ nhở? Thôi Zì đi nằm fát đây. Chiều mai tiếptục.

 45. #51 by minhdung on 2011/05/21 - 02:46

  Để đêm mai em ui hehe các năm trước cũng thế mà.

  Thấy em Hương với em Hê cứ tớn mẹ lên. Đêm mai tổ chức thác loạn đê. Để anh bảo đệ đi lấy ít đập đá, hehe.

 46. #52 by minhdung on 2011/05/21 - 02:48

  Sâu cái ziệu Gin bỏ mẹ nài nó bỏng rát mẹ cả cổ nhở? Thôi Zì đi nằm fát đây. Chiều mai tiếptục.

  Đểu quá đi, địt mẹ hóng chưa được việc đéo gì. Tuyền thứ biết rồi. Sư bố Tướng nhá.
 47. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/21 - 02:48

  Thôi Zì cũng chưa muốn ngủ zưng say mẹ rùi, để mai Zì bốt cho các cô hẳn bài Passport Ông Cụ hehe. Còn Tửvi Ông Cụ là fần Khảozị của bài bải.

 48. #54 by voong ngau pin on 2011/05/21 - 02:49

  @ Dũng hói
  thật thà anh đéo biết thưởng thức diệu thật, Vang đéo gì anh cũng thấy giống nhau, vốtka đéo gì anh cũng thấy giống nhau nên cứ chai rẻ nhất anh táng, địt mẹ thân Lừa ngu nó khổ thế đới hẽ hẽ,
  mà dì(!) ngủ mẹ rồi hay sao ắng ngắt thế

 49. #55 by minhdung on 2011/05/21 - 02:49

  Lá số nài cô biên một chữ Vương vầu góc, ý là người mang Số ý sẽ nên Vua?

  Giá có 1 bản ở đây mờ coi nhở?

 50. #56 by Do L on 2011/05/21 - 02:51

  Má ! Già hói đéo ngủ được thì nói mẹ nó da, bựa viên góp ít Tâm Sen với thuốc ngủ.

  Dismia toàn đang hóng há mẹ mồm ra.

  Gin Nga thì phải mần với nước ép cà chua mới không bị dát họng mụ Dì. Mờ muốn đi ngủ sớm không dỏ dãi vào bàn phím thì làm chai Ngỗng là khỏi pót với spam với câu kẹo.