Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by dắtdéo on 2011/05/13 - 11:09

  @Hương: anh không lật cồng tìm lại được nhưng cách đây một hai hôm anh nhớ mụ Zì có nói về việc tự do tôn jáo là phẩy chống cả bọn vô thần, rồi thì một lũ nhâu nhâu vầu. Cho nên ý anh nói về vụ Zì với bỏn theo đóm ăn tàn là chỗ đó. Mà nhẽ nhiều khi con Mụ Zì thở ra có một tí khắm, các con khác tưởng thế là có tủ lạnh đồng minh nên thi nhâu adua

 2. #2 by Sành on 2011/05/13 - 11:09

  Ôi địt mẹ, hôm nay quán vui vãi! Cứ thế mà phát triển!

  Anh ngưỡng mộ các bạn quá! Anh thấy Lài với Sắc nổ về cái mâu với cái thuẫn anh mới biết chứ trước kia anh biết đéo đâu, cứ tưởng mâu với thuẫn là một từ. Tks các bạn!
  Thôi chào chi bộ, anh phắn đây!
 3. #3 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 11:12

  Allo Allo Rốt đâu Rốt đâu về quán ngay mà nghe Tế đương lên gồng về Ngũ cái mẹ gì mà trong đó có chữ “Tín” kìa

  Rốt về mà xem anh ảnh đương tự hào ảnh theo chữ Tín đấy. Kêu ảnh cho xem quả clip đi bằng … kèn gì đi kia.

  Thôi nhá, cú này Tế chết với Rốt nhá

  Không làm thì … vướng anh Khổng, mà làm thì … há há hỏng kèn vện bỏ mất. Giờ Tế chọn gì đây Tế ui Tế ui , Khổng hay Kèn, Kèn hay Khổng?? Hí hí hí hí hí

  Em dự đoán, Tế sẽ chọn con đường đi theo nhời Vện.

 4. #4 by Enterprise on 2011/05/13 - 11:12

  Trích

  An Hoang Trung Tuong

   An Hoang Trung Tuong

   01:30 13-05-2011

   Thôi Zì đi ngủ. Nói mới các cô fí nhời. Thà để thờijan đó đi ỉa còn tốt hơn.

   Hết trích

   Hehe, đi đái chứ mụ kia. Bẩu phải thật mót mới ỉa mà hở tí ỉa là thế-nầu? hehe.

   Khai sáng kiểu này thì thành dã-tràng chắc, hehe.

  • #5 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 11:12

   Giảng giúp em chữ Vô Đắc trong Bát Nhã Tâm Kinh
   @ Rot,
   Vô Đắc trong Bát Nhã Tâm Kinh bản tiếng Hán ở câu nầy:
   Vô Khổ , Tập , Diệt , Đạo , vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở đắc cố

   Vô: Không, 无/
   Đắc: Được,  得
   Vô Trí diệc vô Đắc: Không có trí (tuệ/huệ) cũng chẳng được (cái gì sất), 無智亦無得

   Sơ sơ vậy chớ Phật Pháp cao siêu lắm, lúc nầu có húng anh nổ tiếp. 

   Jờ anh đi nhậu trưa weekend hehe.
  • #6 by Dragonfly on 2011/05/13 - 11:13

   Ơ địtmẹ Ngũ Cốc đang gúc để giả nhời anh đấy à? Nhẽ đâu lâu thế lại để con Zì Mọi nó cướp mic bi jờ, nghe đâu cỏn cũng có thời bán khế zầm & ăn cắp vặt ở cồng trường Thái Phiên. Hệ Hệ

  • #7 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 11:17

   @Dắt iu quý:  Em bảo em bảo, anh việc mẹ gì fải lật còm cho nó hí hí hí mỏi tay

   Em mời anh sang nhà iem, ngắn choang, hổng việc gì fải lật còm 

   http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=148

  • #8 by sss_sy_sss on 2011/05/13 - 11:17

   Con bắp ngô phân tích được đấy, tại anh cũng thấy vậy nên anh đòng tình ví thằng lồn Bựa, chứ nó chửi vô thần thì anh dí trĩ vầu mũi nó luôn cho dồi.

   Dưng thế đéo nầu anh có cảm tưởng em hiểu rất kỹ thằng lồn Bựa nhể?? hiểu hơn cả anh, anh … khen đấy.

  • #9 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 11:18

   @Lài dồn, ĐCM cô làm trễ jờ đi nhậu của anh hehe, 5-7/11/2010 anh có về kỉ niệm thành lập trường. 


   @ Hương iêu, anh fải fắn đơi, lúc nầu vầu quán lại anh nổ tiếp, hehe.
  • #10 by LonelyRose on 2011/05/13 - 11:20

   @Hương

   Kóa kóa ảnh có gởi cờlíp đây rùi dưng nhạy cảm quá cần kiểm duyệt tí 

  • #11 by bựa nhất on 2011/05/13 - 11:27

   Nhân có đại hội chửi nhau anh cũng xin góp đôi lời rủa con Zì kèn teo xe ôm hé hé hé.  Mả mẹ mày chứ, năm ngoái hóng hớt quán bia cỏ đưa ra thông tin bạn Ti giầu nhất bắc lừa tèo. Năm nay không mở mồm sủa xin lỗi thông tin sai ah? Con bần nông đĩ mồm?

  • #12 by sss_sy_sss on 2011/05/13 - 11:36

   Anh sì pam tý: Đỵt cả lò thằng An Hoàng Trung Tướng. vừa mang tiếng  khai sáng giảng Bựa vừa hô hào tin theo dững thằng con hoang khoác lác (dư thằng Su Su chẳng hạn, he he).

   Đỵt pẹ anh sì pam đới. Chắc đéo gì nó xóa cồng anh hoặc nó khóa nít anh, nhở??? 50_50.

   Còn tự do tôn giáo thì phẩy chống vô thần, đỵt pẹ thằng An Hoàng thần quynh nặng rồi. Đỵt pẹ, thử hình dung ra cái quả phân bay lơ lửng chứa hơn 6 tỷ bọc cứt nầy mà tuyền bọn sì sụp khấn khứa, đỵt pẹ không oánh nhau mới là lạ. (Đỵt pẹ mầy chứ đạo tao theo mí là nhất, không đỵt pẹ mầy ý đạo tao mới ngon hơn… bla bla thế là đỵt mẹ lại Thập tự chinh ví lại thánh chiến). Thực tế rất nhiều thằng khôn vãi lồn, chúng nó chỉ lợi dụng và khoác áo tôn này giáo nọ thôi chứ chúng nó tin con cặc ấy, cũng dư mấy thằng Cộng sản mà có tin vầu lý thuyết Mác râu cặc ý. Đỵt pẹ chúng chỉ lợi dụng thôi.

   Đến cả thằng lồn An Hoàng nầy anh cũng nghĩ nó lợi dụng cô Su Su để … làm cái đỵt gì đó, anh cần đéo gì biết??? Mà cô Su Su thì, dư anh nói, con hoang 100%.

  • #13 by tung tung on 2011/05/13 - 11:38

   @ Déo.

   Nói chung à anh đồng tình với Cô Déo mặt ./ về cái vụ DG.
   Đặc biệt là anh  chửi mấy thằng đánh hôi DG. Dịt mẹ, có những thằng núp ở đâu hong biết cứ chờ lúc người ta bị khóa mõm là chui ra chửi, cái này kg phải là đánh người ngả ngựa mà là đánh người trong tình trạng không có khả năng phản kháng.

   Còn phần tôn giáo thì Em Hương điêu nói đúng rồi.

  • #14 by sss_sy_sss on 2011/05/13 - 11:42

   Thôi các cô im hết đy, đợi chiều mần típ.

   Chầu tuyền bộ nông trại nuôi lừa bò gà dê ngan ngỗn vịt chim bướm cá sấu khủng long thác lác tra sặc ….

   anh cơm đã.

  • #15 by Dom-dom on 2011/05/13 - 11:48

   @ Hương, tên Bựa (aka TT kín êu của em và các vàng son quán bựa) ngày càng fách lối, kiêu ngạo, nóng nẩy (aka ngày càng tham sân si) nên anh đang tìm cách dạy dỗ cỏn khiêm tốn hơn! @ Ngũ sắc
   Xem lại từ khiêm tốn của cô. Anh chán kiểu khiêm tốn đạo đức giả lắm.
   Phách lối mà ỉa có tý cứt anh vưỡn vỗ tay. Khiêm tốn mờ ỉa tuyền nước thì khiêm tốn mờ làm gì.

  • #16 by budifa on 2011/05/13 - 12:09

   Sau khi suy-nghĩ chín-chắn, tôi quyết-định theo hình-thức đấu-tranh bạo-động, tiếp-tục bam, chứ để ông BOM mình ta với lồng-bàn, rồi lại sinh ra cả lứa Lừa non thì khổ, hố hố

    

   Phát bam tiếp là nhắc lại câu “Hông oánh kẻ ngã ngựa”, khứa khứa, sợ buồi gì cảnh giam-cầm. Câu nầy đéo phải đạo-đức giả, mà là triền-thống quân-tử Khựa, dư ông Vân Trường thả ông Mạnh Đức. Chỉ ông nào mồm nhem-nhẻm câu đó mà hành-động khác như ông BOM nói mới là kẻ đạo-đức giả. Địt mẹ ông BOM cần fân-biệt rõ khái-niệm nhế. Đéo ai khẳng định “Tất cả zững thằng nầu nói câu trên đều đạođức jả hết. Sure” như đúng rồi.

    

   “Hông oánh kẻ ngã ngựa” nên dùng trong trường-hợp tránh “chó cùng rứt giậu”. Cái nầy ông Bá Kiến áp-dụng thành-công với ông Phèo. Còn nếu oánh được cho tiệt nọc luôn tránh hậu-họa thì hehe nên

    

   Liên-hệ thêm tý với vụ DG (lại hehe bam nhểy?): ông DG là kẻ-thù của ông BOM hây sao mà phẩy “Oánh kẻ ngã ngựa”?

  • #17 by budifa on 2011/05/13 - 12:11

   Lại quay về học tiếng Khựa hehe qua Gúc. Địt mẹ có câu nào tôi nói là “Hồng diện đa dâm …” của Khựa hông các ông? Nó mà có thì Gúc mẹ được từ “tố” rùi. Các cụ Lừa nhà ta nói thế thôi chứ hehe sáng-tạo phết. Bài “Bán dạ tam bôi tửu, …” tôi Gúc thử bằng Khựa-tự cũng đéo thấy trên các trang thuần-Khựa nhá. Câu “Bần cư thành thị …” mà ông BOM từng triền-bá tương-tự.  Trước giờ chỉ Gúc được câu “飞雪连天射白鹿, 笑书神侠倚碧鸳”, là gì chi-bựa tự Gúc, hé hé.

    

   Tôi học Khựa qua Gúc kiểu uốt-bai-uốt, chủ-yếu để hiểu rõ hơn về từ Khựa-Lừa (aka Hán-Việt) vốn nhan-nhản tại xứ ta, chứ đéo nhằm nghe, nói, đọc, viết. Thí-dụ nhờ thế biết từ “uyên ương” rất loãng-moạng là ghép từ 2 từ “uyên” là “con vịt đực” và “ương” là “con vịt cái”. Dưng “trung ương” đéo phẩy “ở trong con vịt cái” đâu nhế, hế hế

    

   Bonus (hay bam) thêm nhát, hố hố

    

   半夜 三 杯 酒

   平明 數 盞 茶

   良 醫 不 到 家

  • #18 by tung tung on 2011/05/13 - 12:12

   @ Zì Tướng Thối.

   Bớ 3 hồn 9 vía Lôn Zì đang ở đâu? Mau dìa khóa mõm thằng 3s spam dùm anh cái.

    

  • #19 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 12:17

   Anh vửa đi culi cho vện về đây. Quán nhộn thế. He he.

   @Em Deo:
   Anh biết đâu? Em khai sáng anh phát. He he.

   @Con Búa Tạ Mặt ./:
   Mới vầu quán chơi hở cô? Vàng son, Bần nông hây Tinh hoa thế? Để anh biết đường xưng hô cho nó thông.

   Việc anh có thờ Khổng hây hông làm ./ gì phẩy giải chình mới cô nhở? Cô biết Khổng là ()/ gì đâu. Anh thề.

   Anh chưởi con Zì là vì cỏn từng nhai dất kỹ Tam Tự Kinh mới giáo điều Khổng nầy nọ cho quán. Đùng phát thì địt con mẹ vào dững thứ cỏn đã biên đã tiên triền. Cá nhưn đéo gì.

   Ti nhiên anh chửa bâu giờ nói Khổng là thần là thánh đoạn xem tất cả Tông giáo còn lại là cứt. Ai chưởi Khổng là tử cung, là cứt đái, là máu lồn, anh chỉ nhếch mép cười thôi. Anh quan tâm cô uýnh giá Khổng ra sao làm khặc gì? Anh cũng thấy Khổng là cứt mà. Ti nhiên tỉ lệ cứt là 7/3 nên anh vưỡn đọc. Vậy thôi. He he.

   Dưng đừng nên chó hùa theo đám đông khạc nhổ vào một thứ gì đó mà mình đéo biết, đéo nắm. Nhớ kỹ lời anh dạy. Nhế.

   Còn việc cô khóc mướn, tội dùm vì anh chết đói gì gì thì anh cảm ơn. Anh ở đâu quan chọng chó gì. Chỉ biết anh đi culi kiếm tí xiền còi, dôi ra thì để đổi xe hoặc đổi tàu hoặc đi du lịch đây đó hoặc hồi hương về Sỳ Gòn. Mà ở chổ anh, nếu anh mần không gì sất, chính phủ nó cũng nuôi, thế mới khốn nạn. He he.

   Thôi cô mới vào chơi anh he he chào hỏi nhẹ nhàng vậy thôi. Địt con mẹ cô nhát nữa cho thông họng. He he.

  • #20 by tung tung on 2011/05/13 - 12:18

   2 từ “uyên” là “con vịt đực” và “ương” là “con vịt cái”@Fa

   Phải vậy không Cu? Ngày xưa thầy anh bảo: có 1 loài chim ma 2con đực thì gọi là Uyên (khác chim Quyên nhé) chim cái thì gọi là Ương. Nay Cu lại bảo là con vịt. Làm ơn giải thích cái.

  • #21 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 12:26

   @Em Hương Điêu:
   Bắt quả tang em dám đốc cho em Rốt bươi tội anh ra nhế. He he. Để anh bốt hình he he minh họa. Từ từ đừng gấp. He he.

   @Con Shịt:
   Địt cụ con nầy chưởi anh qua nay nhế. Đù má chiều nay ghé nhà mà đéo có quà, anh đóng cửa thả chó ngây, anh thề. Đù má cỏn nhát nữa cho mát đít. He he.

  • #22 by tung tung on 2011/05/13 - 12:32

   A có con tế thần qinh ở đây rùi.

   Khỏe kg cô? Về Nội Bài để thưởng thức món ưa thích của cô dùm 1 cái cho bà con nhờ.

   Con Tế này hán(g) cũng rộng, trả lời anh vụ con Uyên Ương là vịt hay chim?. Dịt mẹ, trả lời vừa vịt vừa chim (vịt trời) anh vả rớt kg còn cái răng ăn cháo/ăn cứt nhé.

  • #23 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 12:34

   Mầy thấy dững thằng hô hào đạo đức, đỵt pẹ chúng nó sẽ được gì??? Đỵt pẹ, khi hô hào đạo đức chúng nó được tiền, quyền, danh, gái vươn vươn… dưng hãy để ý dững thằng hô hào đã bị lộ mặt xem.@ SSS

   ———————-

   Ơ, trong đống chứ xoắn xít của kẻ mà ông anh Tửng đương la lối là spam, thấy câu (em trích) lạ tai fết.

    

   Ông anh SSSS fán câu này, mới nghe thì đéo thấy lý, ngẫm kỹ thì thấy đúng fết.

   Em cho bằng chứng luôn cho câu của ông anh nó đầy đủ lý luận + thực tiễn:

    

   – Ông Cụ hô hào đạo đức với các cháu thiếu nhi 5 điều, trong đó có:

   Khiêm tốn + Thật thà

    

   – Ông Cụ lẳng lặng viết quyển đéo gì bịa chuyện tung hô bản thân dưới nick cái khỉ gì Tiên. Mục đích của việc làm đó là gì:

   + Nếu để tự thủ dâm thì mắc fải tội đéo “Khiêm tốn”

   + Nếu để PR bản thân thì mắc fải tội đéo “Thật thà”

    

   Câu này: ” khi hô hào đạo đức chúng nó được quyền, tiền, danh, gái …”  hóa ra là đéo sai.

    

   Chết nhá, ông anh Ngũ Sắc tí nữa thì hô hào đạo đức “Khiêm tốn” dư Ông Cụ nhá há há há há   

    

   Còn Tế, hô hào ngũ cái mẹ gì ấy, em đoán ý đồ anh ảnh là để … chém gió quá  hí hí hí hí hí

  • #24 by Банан on 2011/05/13 - 12:40

   Uyên ương là một loài vịt trời thôi, sau này được gọi là con sếu đầu đỏ, nó đây:

   Còn tại sao lại thế thì gúc đi các cu, loài này nủi tiếng là chung thủy.

    Nhân đây anh muốn hỏa những tên đang giao giảng về đạo Chúa, Giáo hội ở Lừa chỉ cho phép chế độ môt vợ một chồng, anh nghĩ Giáo hội ở Tây cũng thế, mà sao bây giờ ly hôn trong giáo dân nhan nhản, những tên như Lôn Zì khoe kèn khủng tỉn nhiều phò có vi phạm giáo luật không nhỉ?

  • #25 by tung tung on 2011/05/13 - 12:47

   @ Chuối.

   Sếu đầu đỏ là chim, cái con vịt trời, gà nước… cũng là tên của 1 loài chim.

   Vịt khác chim và gà ở chổ: Vịt sống dưới nước, chân có màng bơi.

   Còn vụ con sếu đầu đỏ chính là con Uyên Ương thì hôm nay minh mới biết. Thks Chuối (nếu đúng vậy)

  • #26 by tung tung on 2011/05/13 - 12:53

   @Chuối.

   Tiếp thêm vụ con vịt: Ngoài chân có màng bơi ra, khả năng bay của vịt cũng rất kém. Con vịt Xiêm (Ngan) bay cũng khá nhưng chỉ khoảng 200 là đã quá xa.
   Như vậy con Sếu đầu đỏ không phải là loài vịt (or chi vịt gì đó) trong Lớp Chim được, vì Sếu đầu đỏ là loài chim di cư, khả năng bay phải rất khá.

  • #27 by minhdung on 2011/05/13 - 12:53

   Hehe, đù má anh đã zìa. Địt mẹ để anh lướt cồng xem dư lào phát.

  • #28 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 12:54

   @Con Tửng Tửng mới con Chuối Thanh Trì:

   Uyên Ương là gì? thì thằng Qui Ki đã giả nhời cụ thể. Nó là loài Vịt Đậu Cây? Địt mẹ, Vịt thì Vịt mẹ, nhẽ vịt đậu cây khác vịt nhà? He he.

   Uyên Ương (鸳鸯) mới Hồ Điệp aka Bươm Bướm (蝴蝶) là một biểu tượng cho lòng chung thủy sắc son. Bi chừ, nhiều thôn làng bên Tàu vưỡn trọng hình tượng nầy lắm. Phong bì, bao lì xì, ảnh treo tường, ảnh thêu, áo cưới truyền thống, chăn, gối, vươn vươn, trong lễ cưới, đều có thêu hoặc in hai biểu tượng nầy.

   Còn hình ảnh loài bươm bướm được sử dụng ẩn dụ trong thơ ca dư một biểu tượng chung thủy tuyệt đối:


   Khi Lương Sơn Bá tương tư trên

   giường bệnh

   Ngày một võ vàng

   Ôm bóng người yêu mà chết

   Khi Chúc Anh Đài xăm xăm vào huyệt

   Theo nhau cho trọn lời nguyền

   Cả rạp lặng yên

   Những chiếc khăn tay đầm đìa nước mắt,

   Sự thật cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật

   Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

   Sống không được yêu nhau,

   Chết còn được hoá thành đôi bướm

   (Lê Đạt – Nhân Câu Chuyện Mấy Người Tự Tử)

  • #29 by minhdung on 2011/05/13 - 12:56

   Ùi, địt mẹ lắm cồng thế đọc thế đéo nào hết được. Thôi vụ Dái Ghẻ bị khóa mồm thì anh kệ mẹ cỏn, anh có biết sự vụ thế đéo nào đâu, hé hé.

   Nhưng chửi khổng với đạo điếc anh cũng có biết đấy. Để anh giảng cho các con giời nghe.

  • #30 by Pepti on 2011/05/13 - 12:59

   Ah, Welcome Dũng hói đã trở dìa !.
   Lâu ngày quá. Em bảo anh này, đừng có nhảy vào chuyện DG với lại ” ngã ngựa” nhế. Kệ mịa bọn nó !.
   Lũ con lừa, đéo bao giờ đọc kỹ comment trước khi ngảy chồm chồm lên. Kệ mẹ bỏn. Bỏn giờ cứ còm cứ còm, còn còm vào đâu đúng sai thì nó lại kệ mẹ bỏn đọc….

   Bọn cãi nhau thì cũng đc, nhưng mắc một cái tật là đéo đọc kỹ rồi phán như là : Đúng rùi ấy .
   Bắp ngô nhở !

  • #31 by buataem on 2011/05/13 - 13:04

   Anh dắtdéo mần ơn đọc kỹ nhời nhận xét của anh Tế nhế anh nhế! Anh làm mất thể diện của bạn Khổng đến thế là cùng! Hehe

   Con Tế cỏn đưa ra ví dụ rất rõ ràng là nếu cỏn theo khổng mạnh mà các cô chửi khổng như rứa thì đéo khác gì việc Zái Ghẻ chửi mụ Zì mới Jesus, vậy hà gì phẩy cay cú. @ dắtdéo

   Anh cũng thy Khng là ct mà. @Nguyễn Tinh Tế

  • #32 by minhdung on 2011/05/13 - 13:08

   Ui địt mẹ quán Bựa giờ toàn thằng đéo bựa, chỉ giỏi cái mồm cãi với chửi bậy. Địt mẹ Lừa học tử tế thì không nhưng học vớ học vẩn thì nhanh. Tên Tướng còn phải cất công nhiều.

   Địt mẹ anh đéo chê đéo chửi Đạo Phật. Nhưng cái xứ giả cầy gọi là Lừa này thì Đạo Phật là một thứ bị nô dịch, bị lợi dung và đéo còn là Đạo Phật nữa. Địt mẹ khai lý lịch lúc đéo nào cũng tôn giáo không. Nhưng thằng nào trong thâm tâm cũng nghĩ mình theo đạo Phật. Lại còn bảo nhau nam mô cái cục cứt gì nữa. Ở đâu ngoài cái xứ Tầu với Lừa này cam chui vào chùa còn nhiều hơn phò đứng ngòai đường?

   Địt mẹ còn cái thằng Khổng nữa. Có thằng nào trên kia kêu tên Tướng thuộc tam tự kinh lại chửi khổng hả? Địt mẹ nó dậy ngôn ngữ, dậy tiếng Tầu, chứ phổ cập kiến thức Khổng cái đầu buồi.

  • #33 by TANO CARIDDI on 2011/05/13 - 13:13

   Hôm nay thứ sáu ngày 13.
   Anh chầu cả quán.Cho Anh vào chơi mới.
   Anh không Lét không Gay. Anh yêu vàng xon.Anh ghét chung chung thế.

   ———————–hết———————————

   Anh ngồi ngoài lâu rồi.Anh thấy vui thấy phấn khởi.Anh mạnh dạn.Anh vào.
   Chuyện vừa rồi kích thích làm anh mạnh bạo hơn.
   Việc bạn nào bị cấm đấy.
   Anh có thể nói quan điểm.Anh cũng đồng ý với tất cả.
   Đừng bảo Anh ba phải bốn phải.Chả qua Anh yêu mọi người.

   —————–lại hết—————

   Tí nữa Anh biên cảm tưởng tiếp được không.Bây dờ Anh bận mất rồi.Chả vì hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà .

  • #34 by minhdung on 2011/05/13 - 13:13

   Địt mẹ công nhận tên Tướng dạo này chắc mãn kinh phát rồ. Nhưng địt mẹ với đám Bựa bâu xâu như dái ghẻ, chạn khắm, tinh tế đầu buồi thì đéo phát rồ mới lạ.

   Yêu cầu địt mẹ các đồng chí phát biểu một cách xúc tích, đéo văn chương buồi dái gì sất.

   Ví dụ với bài này các đồng chí bảo tên Tướng nó đểu. Nó xúi ta vào đạo hả?

   Địt mẹ các đồng chí, vào đâu là việc của các đồng chí. Địt mẹ với 1 con vô đạo thì nó bảo tìm đạo mà theo thì sai cái buồi gì.

   Anh đéo biết các loại đạo giáo khác ngoài Thiên chúa với Phật. Nhưng địt mẹ, đéo bao giờ anh vào đạo Phật nếu chùa chiền sư sãi cứ như tình hình bây giờ. Địt mẹ tởm đéo để đâu cho hết. Hoặc anh chấp nhận kiếp vô thần, hoặc anh vào Thiên chúa.

  • #35 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 13:14

   Anh chưởi con Zì là vì cỏn từng nhai dất kỹ Tam Tự Kinh mới giáo điều Khổng nầy nọ cho quán. Đùng phát thì địt con mẹ vào dững thứ cỏn đã biên đã tiên triền. @ Tế

   ————————

   Ơ, sao sáng nay em lại fải đi chỉnh đốn cả lũ cả lít vì tội hiểu sai Trung Tướng kính êu của em là thế đéo nào nhỉ

   Trung Tướng đã nói rõ, học tiếng Tầu chủ yếu là học các nét – bộ chữ, học mặt chữ (mục đích để … biết đường mà xem bản đồ không thì chúng mày lạc hết, đọc sách cổ chùa chiền bla bla).

   Với mục tiêu như thế, sách fục vụ tốt nhất là từ điển cô Chửu, với quyển Tam kinh.

    

   Nghe rõ nhé: TT bảo học mặt chữ (nét – bộ chữ) trong quyển Tam Kinh chứ bảo học theo quyển Tam Kinh để làm người đéo đâu???? 

   —————————————-

   “Bọn cãi nhau thì cũng đc, nhưng mắc một cái tật là đéo đọc kỹ rồi phán như là : Đúng rùi ấy .
   Bắp ngô nhở !” @ Pepti

   ———————–

   Chứ đéo

    

  • #36 by Bia on 2011/05/13 - 13:15

   yên ương là một loài vịt trời thôi, sau này được gọi là con sếu đầu đỏ, nó đây:

   Là con này chứ: Lele (sâm cầm) nhậu te kèn rùi mà

   Trong Hán Việt Từ Điển của cô Chửu và Việt NAm từ điển cùa Khai Trí cũng định nghĩa y chang.

  • #37 by Bia on 2011/05/13 - 13:17

  • #38 by minhdung on 2011/05/13 - 13:21

   Với các thể loại giáo lý đã được đọc. Tựu chung đéo có giáo lý nào dậy con người ta phải thối đi, khắm đi. Nhưng địt mẹ các đồng chí. Thối khắm là bản chất của con người vô thần. Đạo hay đức tin chỉ làm cho con người sớm giở lại sự trong sạch trước khi chết thôi. Địt mẹ các đồng chí cái nữa.

   Đức tin là cái buồi gì. Có đức tin thì có thật không sợ ma không, hehe? Địt mẹ đéo thằng nào con nào nói được đức tin hình gì, mầu gì, vị gì. Nhưng địt mẹ có hiện hữu.

   Ví dụ bố đồng chí chết. Trước khi chết bố đồng chí bảo tao sẽ phù hộ cho mày mỗi khi mày gặp tai nạn. Muốn thế mày phải đọc tên tao: “Nguyễn Văn Giái” lên. Khi đồng chí gặp tai họa, ví dụ xe lật xuống đèo, đồng chí gẫy mẹ hết chân tay, đéo có ai giúp đỡ. Tuyệt vọng cùng cực, đồng chí sẽ nghĩ đến lời bố dặn và đọc tên người.

   Địt mẹ đức tin là hành lang cuối cùng để bấu víu cho con người khi đéo có gì giúp đỡ được hắn.

   Muốn thế đức tin phải xây dựng dần dần, như một cái kho hàng. Mỗi ngày bỏ vào đó 1 que diêm. Ngày qua ngày. Lượng sẽ tự biến thành chất đéo cần biết vì sao. Địt mẹ với đức tin to lớn, con người ta sẽ làm được những việc siêu phàm mà những thằng đéo có đức tin đéo bao giờ hiểu nổi.

  • #39 by minhdung on 2011/05/13 - 13:24

   Túm cái váy lại các con giời thôi ngay cái sự bênh nhau hoặc chửi nhau. Hãy giữ cho mình sự bình an và nghĩ về chính mình. Địt mẹ đầu tiên là hãy cứu vãn chính mình trong thời cuộc trước khi tất cả sụp đổ.

  • #40 by Банан on 2011/05/13 - 13:25

   @Bia, Tửng:

    anh giải thích đại thôi, cơ bản là vế sau của cồng cơ. Nếu thực sự ngoan đạo thì đéo bao giờ có chuyện vi phạm giáo luật như tên Lôn Zì đâu, nên anh kết luận tên Lôn vầu Zì đang lợi dụng tôn giáo(ở đây là Công giáo) vào mục đích không tốt

  • #41 by nhất on 2011/05/13 - 13:27

   Anh đéo thủng lắm vụ Dái Gầy bị cấm nhưng cấm là đúng mẹ nó rồi, anh vui. Thi còi hôm qua còn phát hiện 2 nick (LANG THANG mới cả mả mẹ gì anh quên rồi) đéo bao giờ thấy tự nhiên xông vào bênh thằng DG, khả nghi lắm hã hã. TT cấm nốt 2 thằng đó cho anh !
   Mà vụ sân bay-cứt sao không thấy chi bộ bàn nhở, anh đọc xong cười vỡ mẹ nó bụng vì nhìn thấy cục cứt anh ỉa giờ lềnh bềnh trôi . Thành quả của công nghiệp xây dựng ultra-super xứ Lừa đấy.

  • #42 by minhdung on 2011/05/13 - 13:47

   anh giải thích đại thôi, cơ bản là vế sau của cồng cơ. Nếu thực sự ngoan đạo thì đéo bao giờ có chuyện vi phạm giáo luật như tên Lôn Zì đâu, nên anh kết luận tên Lôn vầu Zì đang lợi dụng tôn giáo(ở đây là Công giáo) vào mục đích không tốt
   ———
   Ơ địt mẹ đồng chí này. Thằng Tướng nó biên tiếng Tầu thì mày bảo nó theo Tầu à? Nó biên làm cách nào để theo đạo thì có đéo gì sai. Thằng nào thích theo thì theo, đéo thích theo thì thôi. Cái đéo gì là lợi dụng với lôi kéo ở đây.

   Địt mẹ nguyên cái việc thẩm suy nghĩ chủ quan của đồng chí cũng khắm lặm con mẹ nó rồi. Địt mẹ như đồng chí, dân chủ để ăn buồi à?

  • #43 by Mit on 2011/05/13 - 13:49

   @ Bia

   Hai con vịt lele của cô trông xấu thế làm sao có cái tên là Uyên Ương? Con này mới đúng chứ nhờ. (Nó còn gọi là Mandarin duck) Mít thấy wiki nó viết thế.


  • #44 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 13:51

   Nếu thực sự ngoan đạo thì đéo bao giờ có chuyện vi phạm giáo luật như tên Lôn Zì đâu, nên anh kết luận tên Lôn vầu Zì đang lợi dụng tôn giáo(ở đây là Công giáo) vào mục đích không tốt @ Chuối cả nải

   ———————–

   Anh liệt kê cho em “chuyện vi phạm giáo luật như tên Lôn Zì” cái.

    

   -Đừng nói là TT có tội là ngoại tình nhá, có vợ đâu mà ngoại tình được?

   -Đừng nói là TT có tội là đi chơi fò nhá, có thấy giáo luật cấm đâu nhở?

    

   Anh cũng nói như đúng dồi ấy, TT vi fạm giáo luật nào, anh chỉ em xem. Đéo chỉ ra được thì rút lời nói lại.

    

   Mà anh cũng đừng nói cái vụ TT khuyên ngoại tình nhá, địt mẹ anh đừng lôi nó ra khỏi ngữ cảnh, nó chỉ là option cuối cùng khi mà đéo được li dị và đéo thể chịu nổi cảnh thằng chồng ngoại tình trước mắt, cứ sống thế tới cuối đời chết trong uất hận à. Vụ này nói mãi rồi, anh khỏi fải đảo lại.

  • #45 by minhdung on 2011/05/13 - 13:52

   Địt mẹ các con giời vô thần đứng ngoài đang sợ các con giời khác bị tên Tướng chuốc bùa mê thuốc lú mà vào đạo kìa. Ồi còn sợ hắn địt mẹ tuyên truyền cướp chính quyền nữa hay sao nhở?

   Địt mẹ thằng nào có đạo đọc bài tên Tướng thì biết thêm về đạo khác. Càm ràm đéo gì.

   Thằng nào đạo Thiên chúa đọc bài tên Tướng thì cười khì về cái mình biết rồi.

   Thằng nào ngấp nghé muốn vào thì qua bài này biết thêm vài thứ rồi quyết định.

   Địt mẹ trăm trăm các con chửi đổng trong này là loại vô đạo, bổ sung là loại vô đạo mất dậy, hehe.

   Địt mẹ lâu lâu chửi sướng đéo chịu.

  • #46 by kochumbenim09 on 2011/05/13 - 13:53

   ĐUỴT MỆ..BIẾT TAY NHAU NGAY..CỨ VẮNG THẦY Y DẰNG THÀNH CÁI TRẠI NUÔI GIA CẦM…ĐUỴT MỆ …ỎMTỎI..ỎITỎM …ỎMTỎI….
   THẦY TƯỞNG ZUI ZẺ CHỈ ĐƯỢC CÓ CANH GIỜ THÔI MÀ HÔM NAY ĐÃ MẤY NGÀY QUA RÙI..VƯỠN LOẠN ….NGẪN HẾT MẸ RÙI….
   à MÀ THÀNG DÚNG HÓI ĐÃ VỀ RÙI ĐẤY À..THẦY GỌI MÀY MỚI TƯ QUA…NAY NGOI LÊN ĐÚNG CHẬM MỘT NGÀY..ĐUỴT MỆ ..VÀNG OI GIỜ KHÔNG QUAN TÂM NỮA..GIỜ TRƯỚC MẮT MẦY GIẢI QUYẾT VỤ CHỬI BỚI TRONG NẦY ĐI…ĐUỴT MỆ GIỜ CHÚNG THÀNH “TINH” ( NÓ BỎ MẸ TỪ “HOA” ĐẰNG SAU RÙI) ..KHÔNG PHẢI “TINH HOA” DƯ HỒI MÀY CÒN ĐÂY ĐÂU…. MẦY NÊN CẨN THẬN..
   À MÀ THẰNG DŨNG HÓI ….QUAY THẦY BẨU NHÁT..ĐUỴT MẸ TỪ HỔM MẦY ĐI VÀNG XON TINTIN VÀO HƠI BỊ NHIỀU…MẦY CỨ NÃ BỌN GIAI BỰA CHƯỚC..GÁI GÚ CỨ ĐỂ THẦY LO..KHÔNG MẦY TÍTA TÍTỞN LẠI ĐỤNG MẸ VÀO HÀNG THẦY ĐƯƠNG ĐONG THÌ BỎ MẸ..

  • #47 by minhdung on 2011/05/13 - 13:59

   Địt mẹ đi tây các đồng chí sẽ đi những đâu ngoài đi mua đồ giảm giá với chơi phò giá rẻ? Hả địt mẹ các đồng chí.

   Nếu không có gì khác thì anh khuyên các đồng chí nên đi 2 địa chỉ nữa. Một là nhà thờ nào ở gần khách sạn nơi các đồng chí ở. Hai là viện bảo tàng đéo gì cũng được gần nơi các đồng chí ở. Tuy nhiên tùy vào thời gian và lộ trình mà các đồng chí có thể tìm tòi những địa chỉ có tiếng và xa hơn.

   Địt mẹ vào Nhà thờ thật là một trải nghiệm bất hủ. Địt mẹ kể cả nhà thờ Đạo Hồi, hay nhà thờ Hindu Giáo. Địt mẹ xong về Lừa, nhất là ngòai bắc, các đồng chí hãy vào các chùa. Địt con mẹ các đồng chí thấy gì và cảm nhận gì.

   Còn bảo tàng tây với bảo tàng Lừa thì đéo cần nói nhé. Một là ngòai phạm vi bài này, hai là bảo tàng Lừa toàn thứ vứt đi chó gặm, tòan thứ sai sự thật xem làm đéo gì cho nhọc xác.

  • #48 by Mr. Tran on 2011/05/13 - 14:04

   Địt mẹ Dũng hói tốt nghiệp khoá tuyên huấn ở Nhựt mới về đấy à? Có chiện gì hay hó thì vác lên đây cho chi bựa hóng chứ đéo gì mà cô cứ ông ổng ông ổng thế hử?

    

   Nếu thích tuyên huấn vui lòng gọi riêng bọn phan lúp của Tướng thối ra nhá. Địt mẹ điếc hết cả đít

  • #49 by kochumbenim09 on 2011/05/13 - 14:05

   chỉ riêng cái từ u…..y….. ê…… nờ ………..uyên  ư ……ơ…..ngờ ………..ương …mà cái đuỵt mẹ bọn ngẫn dở cứ cãi nhau xoành xạch thế thì đế bao giờ….lui.. thầy dạy…
   uyên ương là có chuyện hẳn hoi…bận quá để khác biên củtỉ tỉmỉ lỉrỉ..
   túm lại:
   là có một thằng ngọng không oánh vần được chữ đ (đọc là đờ  nhế ) nên khi nghe bẩu……………… yêu ….với cả …..đương

   thì nó chuyển ngọng là……………….uyên  …ới ả………ương.
   sau nhiều người thấy hay nên nói nhiều thành mẹ dư zờ…
   đã thấy chuẩn chưa …hết vã chưa..thủng chưa..hay phải đợi gúc…

  • #50 by minhdung on 2011/05/13 - 14:08

   Nếu thích tuyên huấn vui lòng gọi riêng bọn phan lúp của Tướng thối ra nhá. Địt mẹ điếc hết cả đít

   —-

   Anh chẳng phan phiếc tuyên huấn đầu buồi gì hết. Địt mẹ đồng chí Trạn toàn cồng nhạt như dãi nhà giáo nhân dân thì ăn nhằm đéo gì. Quan điểm nó phải rõ ràng, đéo có chuyện bênh thằng này hay dìm thằng kia. Địt mẹ anh nhắc lại, dân chủ như đồng chí thì có mà ăn buồi.