Be a Christian [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Các cô, lũ Simacai Cụt Tai, đã hiểu Đạo Chúa tròn chưa?

Nếu chưa, mời các cô đọc lại Bài #1.

Nếu đã, mời các cô đi tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bước #2

Muốn nên Con Chúa, việc #2 các cô cần làm, là cân-đong. What’s lợi? What’s hại? Đây là nhời khuyên tuyệtđối sòngphẳng từ Trung Tướng Kính Yêu. Simacai phải thế.

Thành Con Chúa, các cô không bụp phát có xe-hơi nhà-lầu, hoặc Tơn Oi tỷtỷ, cũng không bụp phát hết vèo trọng-bệnh, hoặc thọ tợ ông voi, mà có thể, các cô bụp phát bị họhàng dịnghị, xómgiềng kỳthị, đồngnghiệp chướng mắt, đốitác ngoảnh mặt, lãnhđạo bực mình. Simacai nó thế.

Hãy cânnhắc, các cô đã sẵnsàng chưa?

Thằng Ngáp Lùn là một dân chất-nghệ nửa-mùa, gốc miền Giữa, Lừa thuần.

Ngáp Lùn thoạt trông bầntiện tầmthường, nhìn kỹ hóa không phải, nó bầntiện siêuđẳng. Linhkiện cơthể nó chẳng cái nào phòtrợ cái nào. Mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Mắt phải méo hơn mắt trái. Tai trái bẹp hơn tai phải. Tai phải đen hơn tai trái. Ngáp Lùn hẳn thuộc giaicấp sinhvật dễdàng khiến các cô bấtthìnhlình mất khảnăng kiểmsoát hànhvi tâmthần mà thành serial-killer nhất ever.

Ngáp Lùn nhờ Trung Tướng dẫn tới Thầy Hùm ở St Joseph’s Cathedral đăngký Dựtòng, hòng “nên Chiên Chúa sau chỉ 4 ngày” (*).

Trung Tướng bẩu, ai quảngcáo mầy Chiên Chúa sau 4 ngày?

Ngáp Lùn đáp, mấy Cha ngoài Bờ Hồ (**).

Trung Tướng bẩu, mấy tay ý là ai mà mầy kêu Cha?

Ngáp Lùn đáp, cắp Kinh Thánh, giảng Đạo, không Cha thì gì?

Trung Tướng cười ngoạc, mầy dễ-thương hehehe, “Cha” hứa khuyếnmại mầy 100,000 không?

Ngáp Lùn học Dựtòng được đúng một buổi, biết Làm Dấu Thánh, tụng Kinh Sáng Danh, nắm chương #1 Sáng Thế Ký (***).

Trung Tướng hỏi Thầy Hùm về Ngáp Lùn, Thầy nói, anh ấy sáng-dạ, nhưng không chuyên-tâm, anh ấy bỏ rồi.

Qua tuần, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã nên Chiên Chúa, lối cấptốc 4 ngày, hiahia. Nó nên Chiên nhằm đong em Hồng Miêu phố Hàng Dầu, gái cônggiáo toàntòng, xinh hiểmhóc.

Qua tháng, Ngáp Lùn báo Trung Tướng nó đã hỏng vụ em Hồng Miêu. Lýdo totally ngẫn hẽhẽ, nó nhập Tin Lành thay vì Công Giáo, và hehe, không nuốt nổi sáthạch Vỡ Lòng của papa em ẻm.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

(*) St Joseph’s Cathedral: Nhàthờ Chínhtòa Hànội.

(**) Bờ Hồ: Tức côngviên noname ven hồ Ông Rùa, Hànội.

(***) Làm Dấu Thánh (English “Sign of the Cross“; Latin “Signum Crucis“): Bítích sơkhởi của Kitô Giáo (mọi giáophái), đặt bởi chính Đấng Jesus Christ, để tuyênniệm mầunhiệm Chúa Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Thần). Khi Làm Dấu, tínđồ đưa tay-phải lầnlượt lên trán, ngực, vai-trái, vai-phải, miệng niệm “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen” (English “In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen“; Latin “In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen“). Tínđồ Chínhthống Giáo (cũng Christian nha các cô) làm dấu hơi khác, với việc đưa tay lên vai-phải trước vai-trái.

Kinh Sáng Danh (English “The Glory Be“; Latin “Gloria Patri“): Kinh nhậttụng cơbản của người Kitô Giáo, rất ngắn. Nguyênvăn “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô-cùng, và bây-giờ, và hằng có, và đời-đời chẳng cùng. Amen“; English “Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, both now and always, and to the ages of ages. Amen“; Latin “Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen“.

Sáng Thế Ký (“Genesis”): Tên nữa là Khởi Nguyên, sách đầutiên trong Cựu Ước (English “Old Testament“; Latin “Vetus Testamentum“), gồm 50 chương, thểhiện vũtrụquan cơbản của Kitô Giáo, Dothái Giáo, Hồi Giáo..

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Sòngphẳng: (Sòng phẳng).
– Tỷtỷ: (Tỷ tỷ).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Dịnghị: (Dị nghị).
– Xómgiềng: (Xóm giềng).
– Kỳthị: (Kỳ thị).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Đốitác: (Đối tác).
– Lãnhđạo: (Lãnh đạo).
– Cânnhắc: (Cân nhắc).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Bầntiện: (Bần tiện).
– Tầmthường: (Tầm thường).
– Siêuđẳng: (Siêu đẳng).
– Linhkiện: (Linh kiện).
– Cơthể: (Cơ thể).
– Phòtrợ: (Phò trợ).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Sinhvật: (Sinh vật).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Bấtthìnhlình: (Bất thình lình).
– Khảnăng: (Khả năng).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Tâmthần: (Tâm thần).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Dựtòng: (Dự tòng).
– Quảngcáo: (Quảng cáo).
– Khuyếnmại: (Khuyến mại).
– Cấptốc: (Cấp tốc).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Toàntòng: (Toàn tòng).
– Hiểmhóc: (Hiểm hóc).
– Lýdo: (Lý do).
– Sáthạch: (Sát hạch).
– Papa: (Pa-pa).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Chínhtòa: (Chính tòa).
– Côngviên: (Công viên).
– Bítích: (Bí tích).
– Sơkhởi: (Sơ khởi).
– Giáophái: (Giáo phái).
– Tuyênniệm: (Tuyên niệm).
– Mầunhiệm: (Mầu nhiệm).
– Tínđồ: (Tín đồ).
– Chínhthống: (Chính thống).
– Nhậttụng: (Nhật tụng).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Kitô: (Ki-tô).
– Nguyênvăn: (Nguyên văn).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Vũtrụquan: (Vũ trụ quan).
– Dothái: (Do-thái).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-hơi: Cars.
Nhà-lầu: Villas.
Chất-nghệ: Artist.
Nửa-mùa: Amateur.
Cân-đong: Weigh and mete.
Trọng-bệnh: Bad illness.
Dễ-thương: So nice.
Sáng-dạ: Well brainy.
Chuyên-tâm: Paying good attention.
Tay-phải: Right hand.
Vai-phải: Right shoulder.
Vai-trái: Left shoulder.
Vô-cùng: Beginning.
Bây-giờ: Now.
Đời-đời: Always.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 01:06

  3- Chắc các cô còn nhớ câu chiện Zì kể về một cô đặccông Ông Cụ thời nộichiến Nam Bắc Lừa?

  Chiện rầng cô cổ vừa nhẩy khỏi chiếnhào để tìm cách trốn, trong tay chỉ còn một con zao găm, thì gặp ngay một tên Mẽo chĩa súng vầu mình.

  Cô đặccông quát một fát rùi nhăn răng cười. Thằng Mẽo cũng cười và hạ mũi súng xuống.

  Tứcthì cô đặccông lia ngay một nhát zao vầu họng thằng Mẽo.

  Sẽ chả có ai khen thằng Mẽo quântử “không đánh người ngã ngựa” hết, mà chỉ có người chưởi nó, ngu thì chết chứ sốmá bịnhtật đéo jì.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 01:10

  4- Chẳng nhẽ zững chiện như thế các cô ít gặp trong cuộcđời chómá nài địt mẹ các cô?

  Muốn thắng, thì fải tậnzụng mọi cơhội khi kẻthù suyyếu, zù nhỏ nhất.

  Và đừng bâu jờ há mồm ra thở zững câu như “Không đánh kẻ ngã ngựa”.

  Câu đó chỉ có trong Kiếmhiệp, và hehe, may thay, nó đéo bâu jờ có chỗ đứng zưới mặt jời.

  Và hehe, bi jờ con nầu mà nhắc lại câu đó, Zì sẽ khép cỏn vầu tội bam. Địt mẹ tội bam bị xử như nầu các cô biết rùi đừng hỏi.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 01:27

  Địt mẹ fía zưới còn con nầu so Bê Xê Tê mới Tôngjáo, so Cù Vũ mới Bruno đó?

  Địt mẹ ngu như thế mà cũng zám há mồm ra mà sủa ôngổng ở Quán Bựa à?

  Hãy nghe lại quanđiểm của Zì một lần nữa đây:

  (1) Việc Vũ Cù bật Bê Xê Tê chả có đéo jì saitrái và fi-đạođức như một con mặt lồn (con Tế? Con Chạn?) đã sủa fía zưới. Một số cô cangợi cổ là anhhùng cũng đúng, chả khác đéo jì một số cô khác chưởi cổ là jặc, là quân fảntrắc.

  khi Vũ Cù bật Bê Xê Tê như thế, thì cổ đéo có tráchnhiệm fải jả lại căn biệtthự cổ đang zùng. Biệtthự đó có fải của Bê Xê Tê đéo đâu mà jả?

  (2) Và ngược lại hehe, việc Bê Xê Tê đì Vũ Cù cũng đéo có jì saitrái, trên tưzuy quảntrị của bỏn. Nếu Bê Xê Tê tịchthu của Vũ Cù quả biệtthự, thì các cô cũng đéo có điều jì fải cacẩm. Bỏn tống Vũ vầu tù được, thì bỏn jật lại căn nhà khó đéo jì.

  Rõ chưa bọn con lừa?

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 01:29

  Các cô ngu đéo chịu được. Ngu fát buồn nôn. Zậy các cô mãi mà đầulâu các cô vưỡn tối như cái đầu buồi.

  @con Cu mới con Ép vôthần.

  Đéo biết jì về Tôngjáo thì ngậm bớt cái mồm vầu. Gúc đi rùi hãy sủa nghe chưa bọn cụt tai?

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/13 - 01:30

   Thôi Zì đi ngủ. Nói mới các cô fí nhời. Thà để thờijan đó đi ỉa còn tốt hơn.

 5. #6 by Via Nguyen on 2011/05/13 - 01:40

  Và hehe, bi jờ con nầu mà nhắc lại câu đó, Zì sẽ khép cỏn vầu tội bam. Địt mẹ tội bam bị xử như nầu các cô biết rùi đừng hỏi. @ Trung Tiện

   

  Hehe, đáng thương đéo chịu. Các con khác có mần theo con budifa kêu gọi thì mần. Anh đi trước, quyết định tẩy chay con chó cái nầy. Hạ đẳng, ti tiện. Chốn nầy thì dân chủ cái đéo gì? cuối cùng lòi ra mặt thật thì cũng chỉ dư mọi chốn khác ở xứ Lừa thôi. 

 6. #7 by Via Nguyen on 2011/05/13 - 01:56

  À quên, anh nói nốt đoạn nầy.

  Đống cồng dài ngoằng của con Trung Tiện ở dưới cũng có thể tóm vầu một câu kiếm hiệp chả khác đéo gì câu “hông đánh kẻ ngã ngựa”, đó là “nhân từ mới kẻ địch là tàn nhẫn mới bản thân”. Đúng hay sai phải tùy tình huống, tùy bản tánh của các cô, hãy suy tính thiệt hơn trước khi quyết định có nên đạp cho cái thằng đã ngã ngựa ấy phát chót không. Đừng có nghe lời con chó cái lòng dạ rắn rít kia nó xúi bậy. Các cô cũng có củ sọ mà, hẳn? 

  Anh nói mới quan điểm rõ ràng vầy, con Trung Tiện, liệu mầy có khép anh tội bam?

 7. #8 by Lucky on 2011/05/13 - 04:43

  Nghe Zi nói về ” Không đánh kẻ ngã ngựa” Ky rùng mình, cực sợ Zì!

  Zì lấy ví dụ một thèn Bắn Đòm và thèn lính Mỹ. Ky cũng lấy ví dụ về chiến tranh.

  Hai bên bắn nhau đì đùng,đì đùng… cờ trắng bên kia bay phất phới, phất phới trên họng súng, im lặng, im lặng…Bên kia lóc ngóc bò ra khỏi căn cứ( ” Ngã ngựa” phỏng?) , bên này tiến lại, tất nhiên súng dí dzô đầu bên kia. Dắt dzề thành tù binh, sử sau. Hết.

  Nếu áp dụng bài học của Zì, bên này phải bùm chiếu, bùm chiếu chết mie chúng nó đi, chúng nó đang” ngã ngựa” yếu nhất còn gì? Nhưng không,thực tế là không như vậy!  Bên này đéo làm vậy. Tại sao? Mời Zi trả lời!

 8. #9 by Lucky on 2011/05/13 - 05:18

  Một thèn phạm tội nặng cực kỳ nặng, pháp luật một số nước còn cho nó con đường sống, án tử hình đã bị bỏ!

  Nó bị tóm( ” ngã ngựa” phỏng?), sao không ” đánh” chít mie nó đi, để nó sống làm gì?

  Hay ý Zi ” đánh” ở đây là việc bỏ tù suốt đời nó? Nếu vậy thì Ky hiểu sai nghĩa” đánh” của Zì, Ky sorry!

 9. #10 by Lucky on 2011/05/13 - 05:20

  Tiếp theo sorry

  Ky hiểu” không đánh kẻ ngã ngựa” ở đây ý là hãy cho nó một cơ hội, đừng đạp thêm nó nhác nữa, bởi nó ngã ngựa thì chắc chắn nó không thể lành lặn để đứng lên rồi!

  Hiểu rộng ra, trên thương trường” không đánh kẻ ngã ngựa” nghĩa là nó tan gia bại sản rồi, còn đánh đấm cái chó gì nữa mà đòi!

  Nhân rộng thêm, trên chiến trường ” không đánh kẻ ngã ngựa” nghĩa là nó hàn thì tha, bắn chết thêm thì thắng cũng chẳng to hơn được!

  Và cuối cùng, thèn Mỹ của Zi nó chết, đéo phải vì nó ” ngu” như Zi nói, mà nó chết vì nó “thiếu hiểu biết!”, nó nghĩ nó đang chỉa súng vào một CON NGƯỜI, trong khi thực tế giữa cái sống-cái chết( chưa hẳn, có thể bị bắt làm tù binh, cơ hội sống vẫn còn) thì “con người” nó đối mặt lại chính là một con thú dữ khát máu! Trả giá cho việc không hiểu đối thủ là cái chết của nó!

  Chiến tranh, 1000 người như 1 chú Bắn Đòm của Zi, Lừa không thắng mới là lạ! Nhưng thắng rồi thì sao?

  Con người không có một nền tảng đạo đức nhất định, thì đừng làm gì to tác, cái nhỏ nhất trong gia đình cũng hỏng, nói chi ra xã hội cho xa!

 10. #11 by Lucky on 2011/05/13 - 05:29

  Dạo này Zì tới thời mãn kinh, cũng như một số cô trên quán  đang tới ngày hành kinh nên khó chịu, cáu bẩn, cộc cằn, gắt gỏng, giận hờn….Ky tặng tất cả:

  ” When the Gods seek to destroy someone, first they make him mad”  ( lời của người Hy Lạp)


 11. #12 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 05:32

  Ông bà dậy cấm sai:

  Khi Sa Cơ Cầu Trời Khấn Phật
  Lúc Huy Hoàng Đá Đổ Lư Hương.

  Địt lồn mẹ con Zì mầy bá dơ vửa thôi.
   
  Thích dìm Khổng thì anh cho con Zì mầy toại nguyện.

  Tranh luận mới anh bí thì giở trò khâu mõm à? Anh xợ cái con cặc anh đây nầy.

  Con Zì mầy cứ mần anh đi từ thấc vọng nầy đến thấc vọng khác. Chả bù hồi sưa khi con Zì mầy bị đá ngang tỉn dọc trong Cà Fò mà vưỡn cam tâm trụ lại.

  Có chí khí anh khen.

  Sau ngày con Zì mầy ra riêng, quán xá đéo có người. Con Zì mầy ráng gồng mình đạo đức, nói lời hây ý đẹp, biên toàn sách thánh hiền đặng cho quán đông.
   
  Nhưng thằng An Hoàng anh biết đó, đã mồ yên mả đẹp.

  Quán đông lên rồi thì sao? Giở trò bịt miệng đối lập hả?

  Tại sao con Zì mầy mới thằng Sỉ Mặt ./ Mồm Bẹn nhân lúc vắng anh ỉa vầu đầu Khổng một cách chơ chẽn thì được. Con khác dìm hàng Dê Su thì mầy lại nhẩy đông đổng như lồn phải lá han. Hết khâu mõm chính lại khâu mõm phụ.

  Dê Su là thần tượng con Zì mầy thì Khổng cũng là thần tượng anh chứ. Địt con mẹ mầy đạp thần tượng người khác được mà lại cấm việc tương tự? Nhân danh quán Bựa tự do nhất quả đất ư? Tự cái con cặc anh đây này. Anh thật.

 12. #13 by Lucky on 2011/05/13 - 05:52

  Anh Tế lại nỗi quạu rồi! lêu lêu…

  Zi nói khâu mõm vì pam, dưng thật Ky đéo biết viết như thế nào để không pam . Zi thề không trả lời bất kỳ còm nào của Ky nữa, nên Ky cũng kê mie, đéo biết viết sao là pam, viết sao là hông pam????

  Quán bình thường đéo thấy nói luật là gì, nhưng có vấn đề thì nói luật lày, luật lọ…Ai ở quán lâu, mần ơn làm cái list kiểu như 5 điều Bác dạy :

  1 Yêu Tổ Cuốc.

  2 Yêu Zồng Bào.

  3 Hộc Zập tốt.

  4 Lao Zộng tốt.

  5 Giữ gìn dzệ sinh thật tốt.

  đại khái vậy để Ky hiểu về Luật của quán cái. Nếu mai có bị khâu mõm, thì ít ra” À, mình tham gia mà đéo biết luật chơi, game đéo over mới là lạ!” chứ nhễ!  Cảm ơn!

 13. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/13 - 06:34

  @Em Ky:
  Chưa quạu đâu em. Giận mất khôn. He he.

  @Con Dương Trùng Trục:
  Tích của cô nằm trong phạm trù Tam Cương. Là thứ mà anh ỉa vầu vì nó lỗi thời. Đại khái nó cổ súy: Quân Xử Thần Tử, Thần Bất Tử Bất Trung.

  Cô có thể diễn dải thêm nếu thích.

  @Con Cương Thi:
  Cô lại bắt chiếc Trích Một Nửa của lá cải Lừa phỏng?

  Muốn tranh luận mới anh thì mần ơn đăng đàn, đừng ngồi dưới nhâu nhâu. Đéo thở ra nủi được một tí khí lồn nào ngoài bắt lỗi chình bày mới lại chê người khác gồng mình đứt gân.

  Mà ngu thì chỉ có cứt chứ đéo bao giờ có quà. Vui lòng đừng thắc mắc.

  Cồng anh biên, cô mần ơn trích luôn cho nó suông. Câu “cô Cù bật BÊ, chiếu theo Khổng, theo anh, là đéo tư cách vì đã hưởng ơn mưa móc của chế độ” thì cô bỏ đâu rồi?

  Con Zì bật anh rõ ràng, chưởi anh ngu vì dựa Khổng đặng níu cái lương tâm gàn dở. Thời nầy thì mạnh được yếu thua, tiểu nhân đắc chí. Quân tử là cái lồn cái lồn.

  Anh khinh cỏn vì nếu ông Người ai cũng sống theo bản năng thì cái xã hội nầy làm lồn gì tồn tại. Không quân tử, không có nghĩa sống thì phải biết tự rèn, phải tu thân thay vì buông xuôi theo bản năng.

  Mặc dù cỏn lầm đường lạc lối, dưng ít ra, có quan điểm tranh luận rõ ràng phỏng?

  Còn cô? Mần ơn nhìn lại cách cô bật anh. Vì sao anh ỉa vầu dững góp ý của cô? Hỏi là đã giả nhời!

 14. #15 by Mr. Tran on 2011/05/13 - 08:34

  Chết mẹ cười mới cái điệu ai còn chưởi thói “đánh thằng ngã ngựa” thì khâu alô. Địt mẹ mỗ chưởi đây nầy.

  Đéo đâu có cái lối cổ suý cho cái kiểu hèn mọn, bản năng (Bảnnăng của Ông Người, và bấtcứ sinhvật nầu tạo ra bởi Chúa, đều là “Đánh kẻ ngã ngựa“.)

  Sống bản năng thì làm mẹ con vật đi, làm người làm đéo gì?

   

  Địt mẹ trước đây thì leo lẻo “con người cần liu lại danh”. Bây giờ lại mửa ra câu phải đạp bằng chết thằng vừa ngã.

  Địt mẹ trò hèn mọn đạp thằng ngã ngựa thì liu danh buồi gì?

   

  Địt mẹ muốn triền giáo mở rộng Đạo mà thở tuyền câu như đầu buồi. Mỗ thật!

   

  Mấy câu trên là bam hay không hử con mụ thối? Bẩu là bam thì cứ khoá nhế, mỗ dí buồi vầu kêu.

 15. #16 by Enterprise on 2011/05/13 - 08:49

  Ui, hehe.

  Các cô sủa vầu nhâu nghe iêu quá cơ, hehe. Dưng anh chả hiểu mẹ, hehe.

  Mọi chuyện bắt-đầu chỗ cô DG bị khép tội spam. Kế đến là vụ đạp người ngã ngựa áp-dụng cho trường-hợp cô DG, hehe. Cứ lần lượt giải-quyết thì ra.

  1. Cô DG có bam?
  Giả-nhời:

  1.1. Bam là gì? Bam ở đây là quảng cáo, viết dững thứ chẳng có cơ-sở, tem phiếu vớ-vẩn. Tất-nhiên dững cồng dạng đong đưa à ơi kiểu cô Tế cưa cẩm cô Trần thì không tính là bam, hehe.

  1.2. Cô DG có bam? Cô DG bẩu mụ Dì nhấn đầu ngài Jesus xuống xxx của mủ để tự thỏa-mãn. Ở đây anh không quan-tâm đến ngôn từ của cô DG. Đại ý cô DG bẩu mụ Dì nói về Ngài Jesus chỉ để hoàn-thành một mục-đích khác, có-thể là câu vìu hoặc đại-loại thế. Vậy để xác-định cô DG có bam hay không mời các luật-sư chứng minh cỏn nói có cơ-sở?

  Anh đưa ra một số dữ-kiện:
  Mụ Dì chẳng từng nói bài be a Christian #1 được cỏn viết trong sự-thành-tâm nhất có-thể trước Easter, và cũng để nhớ đến chú Còm?

  Mụ Dì đã cho các cô thấy gì khác ngoài dững hiểu-biết về Công Giáo trong mấy bài và cồng vửa qua?

  Dư thế, cô DG có cơ-sở? Có nên ghép vào tội bam? hehe.

  Dững lần trước cô DG có bam? Các cô muốn có giải-đáp thì tìm lại mà đọc, hehe.

  (Còn tiếp)

 16. #17 by Enterprise on 2011/05/13 - 08:50

  (tiếp theo)

  2. Vụ đạp người ngã ngựa.

  2.1. Bối cảnh:
  – Cô DG bam.
  – Bam là trọng tội.
  – Bam chỉ bị khâu mõm 3 ngày như cồng đầu của mụ Dì. Ngoài-ra tư-cách, post cồng hay bất-cứ thứ gì đều như cũ nếu cỏn dùng nick khác và không bam, hehe. Các cô có thấy giống trường-hợp cô Tế aka Gòn không? Đủ dân-chủ chưa mấy con Simacai?

  2.2. Phân-tích:

  – Cô DG ngã ngựa ở đây có nghĩa là cỏn bam và bị khâu mõm.

  – Đánh ở đây là chửi cái sự bam ở trên của cô DG. Để biết thêm, mời lục cồng cô Lói. Anh tóm gọn nội-dung của cô Lói là: cô DG viết-lách chả có lý-luận, từ-ngữ thì… (@Sành), chứng-tỏ sinh ra trong môi-trường … (@Sành) . Ngôn từ của cô Lói và cô DG chả thua kém gì nhau, hehe.

  – Đánh người ngã ngựa ở đây hiểu là chửi cô DG vì tội bam cho dù cổ có bị khóa nick. Mụ Dì điên tiết bẩu cho dù cổ vửa chết xong, hoặc chết rồi đi nữa cũng chửi tội bam của cổ.

  2.3. Kết-luận: các cô tự kết-luận vụ này, nhế, hehe.

  2.4. Nhận-xét:

  – Chỉ có chuyện nhỏ như thế lại lôi ra đến Khổng, dân-chủ, bác-ái vươn vươn, hehe. Đúng là Simacai ưa nặng, hehe.

  – Anh thấy cô nào đầu-têu vụ cãi cho cô DG nếu không phải chơi khăm mụ Dì thì là Simacai siêuđẳng (@Dì, be a Christian #2), hehe.

  (hết)

 17. #18 by Yell on 2011/05/13 - 09:14

  Tặng Zì : Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.” ( Gioan chương 15 )

 18. #19 by sss_sy_sss on 2011/05/13 - 09:21

  mặc dù rất khinh ghét thằng lồn Teo kèn, dưng anh phải đồng ý ví nó trong tất cả loạt cồng gần đây.

  Đạo đức theo anh, thì nó chỉ là cái dụng cụ chăn dắt thôi các con Lừa ạ. Đỵt pẹ các con đã thấy bâu nhiu thằng khắm khú hở mồm ra là đạo đức chưa???

  @Tế ngẫn: đỵt mẹ mầy ngu lắm con ạ. Khổng là một trong dững tai họa to nhớn mà dân Tung của phẩy gánh chịu do ngu muội mấy trăm năm, bây giờ mầy lại thấy đó là niềm tự hào khi mầy trọn một niềm tin. Anh không bẩu mầy đạo đức gỉa vì mầy rất sôi nổi và hồn nhiên khi phán dư vậy, dưng anh phẩy khẳng định mầy là thằng ngu vãi lồn, một cại đầu lâu non tơ bị nhồi quá nhiều những thứ lồn què. Mầy thấy dững thằng hô hào đạo đức, đỵt pẹ chúng nó sẽ được gì??? Đỵt pẹ, khi hô hào đạo đức chúng nó được tiền, quyền, danh, gái vươn vươn… dưng hãy để ý dững thằng hô hào đã bị lộ mặt xem. Đạo cái lồn khắm bọng bựa ý. Anh khinh mầy quá tế ngẫn.

 19. #20 by Sành on 2011/05/13 - 09:22

  Chi bộ yêu thương đùm bọc nhau là rất tốt, anh khen! Nhưng Chi bộ có thấy thằng TT nói đích danh DG là thằng ngã ngựa và phải lợi dụng cơ hội đạp cho nó chết chưa???
  Anh khẳng định là không! chỉ nhân tiện có cô nào nói đến câu “không đạp kẻ ngã ngựa” nên TT phân tích thêm về câu này nhưng với hàm ý sâu rộng hơn, tỷ như trong chiến tranh mà không tìm cách làm cho đối phương ngã ngựa rồi đạp thêm cho phát chết tốt thì có thắng được củ quặc!
  Anh hỏi các cô nhế! Thế bác Phi ở bên Ly bi đang lẩn trốn dưới hầm bí mật có được coi là “kẻ ngã ngựa” không? Thế sao vẫn bị các bác khác tìm săn bắn chết tốt?
  Địt mẹ, anh thấy cô nào cũng quý cũng yêu, anh chả ghét cô nào hay vào bè vào phái dìm hàng nhau vớ vỉn. Các cô có chính kiến khác với TT thì anh thấy chả có vấn đề gì. Các cô chưởi TT thì nó chưởi lại các cô là huề. Thế nhưng chưởi phải ra vấn đề chứ chưởi kiểu hằn học vì bị chưởi thì không nên!
  Riêng DG anh khuyên cô bình tĩnh chút đầu óc sẽ sáng hơn! Trong lúc này cô đéo thể nghĩ được gì hay ho hơn là tìm cách trả thù TT hay bất cứ thằng nào động chạm đến cô. Tin anh đi, lời anh là chân lý đấy! Hờ hờ!

 20. #21 by dắtdéo on 2011/05/13 - 09:23

  Đù má các cô, để anh có vài nhời phải quấy mới các cô nầu. Mấy hôm nay anh ong thủ vì chuyện riêng và công việc nên không lên với các cô được. Xem chừng các cô sinh hoạt như ./, làm anh buồn quá.


  Trước hết anh clarify một lần nữa vụ em Hương+Dái Ghẻ là anh hông ủng hộ Dái Ghẻ vưỡn cứ kéo dài cuộc chiến dù em Hương đã có ý giảng hòa rồi. Lời lẽ DG sử dụng trong vụ em Hương và cả vụ Jesus có hơi quá. Tuy nhiên anh nghĩ nếu vin vào đó mà khóa mõm cỏn vì tội Bam thì rất là phò.

  Anh vửa tham gia quán hơn hai tháng, trước đó anh đéo biết thế nầu, dưng từ ngày anh vầu quán anh ghi nhận DG là một gia vị làm cho quán bựa thêm vui nhộn, thi thoảng cỏn hay đĩ mồm/chửi ngoa nhưng nói chung là còm cỏn có nội dung chứ đéo phải bâng quơ lấy số lấy má. Nhớ rằng ở đây nội dung không hẳn là phải cụ thể vấn đề khai sáng ABC, mà nhiều khi “nội dung” có nghĩa là tham luận của cỏn có giá trị trong cuộc thảo luận, nhiều khi chỉ là chất kết zính mà các bựa hay gọi cỏn là MC. Cho nên con nào nói cỏn chỉ vào đây nói năng linh tinh là đéo được. (còn)
 21. #22 by Enterprise on 2011/05/13 - 09:28

  Hehe, anh mà là Dì thì anh sẽ dành thời-gian mần-ăn, chăm con, chăm vện. Chăm 3 em Lừa đó cho ngon là đủ rồi, hehe, là xứng rồi. Tất-nhiên anh sẽ chẳng thể nào là bất-hủ, hehe.

  Chăm cây kiểng còn khó, nữa là chăm người, hehe.

  Chăm miếng ăn còn khó, nữa là chăm chí hướng, hehe.

  Mười người trồng dương, một người nhổ, rừng dương đã tan-hoang, hehe. Vậy một người trồng dương, mười người nhổ, nhẽ còn rừng dương? hehe.

  Hehe, bi-kịch, bi-kịch.

  Chúa chúc lành cho Dì, hehe. +++

 22. #23 by dắtdéo on 2011/05/13 - 09:29

  Vụ Zái Ghẻ Bam tiếp:


  Thế tại sâu con mụ Zì lại khóa Zái Ghẻ, có thực là cỏn Bam không? Tất nhiên là cỏn có Bam, nhưng địt mẹ so với những kiểu Bam của con Gay Lét hay con Lói tự kỷ thì Zái Ghẻ còn thua xa. Vậy sao con mụ Zì lại khóa Zái Ghẻ? Nhẽ vì Zái Ghẻ mới là phần tử nguy hiểm, một cồng Bam của cỏn có thể khuấy động quán bựa, chứ địt mẹ những Bam như con Gay Lét là vô hại? Các bưa sinh hoạt ở đây nhiều rồi thì hẳn đã rõ về khả năng mồm năm miệng mười của Zái Ghẻ, nếu để cỏn vẫn có điều kiện ngồi cãi đến cùng thì zễ zì mọi việc yên ổn với cỏn?

  Mấy hôm trước mụ Zì khoá cỏn về tội chưởi gái anh cũng đéo có ý kiến nhưng nay anh nhắc lại luôn: vụ đó là tại anh tại ả tại cả đôi bên chứ đéo tại zì mỗi con Zái Ghẻ. Nguyên nhân cuộc cãi nhau với em Hương của cỏn đã bàn nhiều, dù cỏn có lỗi nhiều hơn nhưng đéo phải lỗi mình cỏn. Còn em Miên người ngoài tự dưng xía vào ân oán của hai tên đó thì bị chưởi đéo oan. Có chăng là Zái Ghẻ phò quá, dùng tự quá bựa để chửi em ẻm thôi. Vậy mà tên tướng đéo có một nhời về phía em Miên, em Hương, chỉ chăm chăm đi khóa mỏ DG thế là đéo ổn. (còn)
 23. #24 by dắtdéo on 2011/05/13 - 09:38

  Vụ Zái Ghẻ+Đánh người ngã ngựa:


  Dịt mẹ nghe các cô tranh luận về vụ này anh chết cười. Những lý luận về “đánh người ngã ngựa” nhẽ đéo sai, dưng địt mẹ nó phải tùy hoàn cảnh. Địt mẹ đéo zì mà đưa chiến tranh với sinh tử ra đây để ví với vụ Dái Ghẻ. Nếu các cô xem Dái Ghẻ là “đéo cùng xuồng với mình” và nhânh dịp này phải “dạp cho cỏn chết luôn” ==> hóa ra các cô cay cú cỏn đến vầy à, cái quán bựa thế giới ảo nầy mà các cô đã rắp tâm chơi nhau vầy thì tinh hoa mới lại khai sáng cái củ ./.

  Dịt mẹ trong trường hợp cụ thể của Dái Ghẻ, những con nhẩy vầu đạp hội đồng zái ghẻ anh xem là Ăn Hôi chứ đéo chỉ đơn thuần đánh người ngã ngựa. Địt mẹ nếu các cô có liên đới trong vụ DG (ví dụ như em Hương em Miên) nếu có nhân dịp này nhào lên tấn cỏn chết mẹ thì anh đéo thấy lạ và đéo trách. Nhưng địt mẹ đéo phẩy các em ấy, mà chính các cô, mấy con củ ./ cay cú DG lâu nay nhân dịp này nhào vô đạp ăm hôi mấy phát (con Sỹ Già Dâm đã câng câng mặt nói rõ điều này). Các cô tư cách vầy thì ngoài đời anh nghĩ các cô sẵn sàng bán rẻ bạn bè anh em mình, các cô mang một tâm hồn nhỏ mọn đầy hằn học và đố kị(còn)
 24. #25 by Yell on 2011/05/13 - 09:38

  Cảm ơn anh năm màu với anh Tế zụ chữ giả nhé!    A Tế nà! Yell hỏi nhỏ a nà,a có bit zì   sao mọi người gọi a là ” Tế thần quynh” k anh ?

 25. #26 by dắtdéo on 2011/05/13 - 09:45

  @Sỹ Dâm và những con bần nông nhẩy vầu ăn hôi vụ Zái Ghẻ


  Địt mẹ anh thấy rất ngứa bẹn cho nhân cách con Sỹ Dâm, hành động như cỏn đéo đáng là con chó, chứ cái đéo zì mà tinh hoa mới lại thoát lừa. Địt mẹ từ ngày anh vầu quán đến nay anh đéo thấy cỏn thở được cái ./ gì ra hồn, toàn ăn nói lấp liếm cố tỏ ra nguy hiểm. Cồng thì chủ yếu là các câu hỏi rất ngu ngơ chứ đéo có tí cứt óc nào, vậy mà lúc nầu cũng nhơn nhơn tađây.

  Địt mẹ thấy các cô có vẻ khúm núm cỏn, cò phải vì cỏn là zà hóii (biết đéo đâu), hay là vì cỏn thoát lừa rồi nên các cô mắc bệnh đồng hồ tây cấm bao giờ sai? Hay vì cỏn thi thoảng đi bê đít mụ Zì được mụ chiếu cố đôi ba bận nhắc tên? Địt mẹ đối với anh cỏn là một cỏn bần nông vô đối, nhẽ cỏn là dân cửu vạn Chó-Chét-XTờ (Dorchester, MA), tối về vầu không gian ảo chém zó như đúng rồi, địt mẹ.

  Anh đéo thấy ai bần nông như cỏn, đéo bao zờ thở được cái zì, việc đéo phải việc của mình. Cỏn cay cú cỏn Zái Ghẻ bấy lâu (lời cỏn nói), nay nhân dịp Zái Ghẻ bị tỉn hội đồng nhẩy vào ăn hôi. Địt mẹ anh đồ cỏn cũng là một con bần nông vô thần đầu đất nhưng nhân dịp mụ Zì tung hô Jesus nên cỏn lại theo đóm ăn tàn vầu chưởi khổng. Địt mẹ, bần nông vô đối (còn)
 26. #27 by dắtdéo on 2011/05/13 - 09:51

  @chi bựa: 

  anh nghĩ chi bựa đéo việc zì mà phẩy thấy chùn khi mổ lại mấy con lừa hải ngoại (kể cả anh). Địt mẹ bỏn tất nhiên có Đk hơn các cô là thoát lừa rồi nhưng đéo có nghĩa là bỏn đã thành La hay Ngựa. Nhiều cỏn anh thât nghe bỏn hỏi hay đưa ra thông tin về đời sống, văn hóa, kiến truc tây phương còn đầu đất vô đối. Anh đồ những con đó thực ra có điều kiện thoát lừa khi xưa nhờ dây mơ rễ má nhà tủ lanh thời thiên đàng, hay vượt biên… mà thoát được lừa. Chứ đéo có zì đảm bảo là bỏn hơn các cô bất cứ cái đéo zì.

  Địt mẹ nhiều cỏn mang zanh ở tây hơn chục năm nhưng mà hiểu biết của bỏn thì anh thật, thua cả bọn du lịch qua màn ảnh nhỏ. Vì sâu? Anh đồ rằng bỏn sang bên đéo đi buôn lậu chợ zời thì cũng bần nông quanh quẩn húp nước mắm, nuốt tương cà công nhân hạng bét chứ có đéo zì hay ho đâu.

  Cho nên, các cô cứ sông phi thoải mái đê. Đừng bị cái mác lừa đi tây của các cỏn luộc, địt mẹ, anh chết cười.
 27. #28 by Dragonfly on 2011/05/13 - 09:55

  Cồng thì chủ yếu là các câu hỏi rất ngu ngơ chứ đéo có tí cứt óc nào, vậy mà lúc nầu cũng nhơn nhơn tađây.@ Déo
  ————————-
  Địtmẹ, cô nói đúng về Sĩ Jà Zâm gần đây thôi chứ trước đây cỏn chửi ổn phết. Chắc cũng bị bệnh nhạt màu giống con Zì Mọi dạo gần đây. Thà như Zũng Hói lên núi tu luyện 1 mạch nhẽ hay. Hệ Hệ

 28. #29 by Đéo Bựa on 2011/05/13 - 10:01

  Anh thấy vụ Dái Ghẻ có đéo gì đâu mà chi bộ cứ nâng lên thành “Đánh người ngã ngựa” nhể. Các cô – bọn bảo vệ quan điểm cho rầng Dái Ghẻ làm đúng và mụ Dì khóa mõm nó là sai thì cũng sẽ có các cô khác cho rầng việc mụ Dì khóa mõm Dái Ghẻ là đúng và đưa ra những dẫn chứng để bẩu vệ quan điểm của bỏn. Dái Ghẻ giở thành quả bóng để các cô đứa nâng lên, đứa đạp xuống mà anh đồ rằng mấy cô nâng Dái Ghẻ lên chủ yếu để lấy số và có cơ hội bật mụ Dì cho sướng mồm.

  Anh nghĩ Dái Ghẻ nên im lặng trong thời gian bị khóa mõm và suy nghĩ những việc lùm xùm vừa qua. Nếu thấy oan ức thì bỏ mẹ quán đi vào nữa làm đéo, chứ lê la khắp nơi kêu gào công lý làm buồi gì.

 29. #30 by dắtdéo on 2011/05/13 - 10:02

  @Vụ Tông Jáo:


  Anh nghĩ các cô đừng nên cực đoan hay phiến diện vụ nầy quá. Các cô vô thần đéo phải là tệ hại nếu các cô vưỡn là ông người chân chính. Các cô theo Jesus hay anh Khổng đéo có zì sai, tôn giáo hay chính trị nó làm đéo zì có absolutely right/wrong. Nó là đức tin chứ có phẩy phép toán 1+1 đâu.

  Việc con mụ Zì và các cô theo đóm ăn tàn tung hê Jesus mà báng bổ bọn vô thần hay bọn theo Khổng Mạnh, hay theo ông cụ anh thấy đéo ổn tí nầu. Các cô vưỡn là bần nông vô đối, vẫn chỉ thích nghe tiếng nói đồng thuận chứ đéo thích ý kiến trái chiều. Con Tế cỏn đưa ra ví dụ rất rõ ràng là nếu cỏn theo khổng mạnh mà các cô chửi khổng như rứa thì đéo khác gì việc Zái Ghẻ chửi mụ Zì mới Jesus, vậy hà gì phẩy cay cú. Các cô ngồi đơi tự cho mình có tư tưởng chống cộng rồi hùa nhâu chửi ông cụ & associates thì khác đéo zì các cô HVB ngồi chưởi ông Diệm ông Nhu & associates. Anh chưa bàn về tính đúng sai (mà thực ra bàn đéo zễ), nhưng về cách thức hành động thì adua một kiểu như nhâu. Đéo có zì hay ho đâu.

  Anh hay chết cười vì đám HVB hoặc là đám phản động hay cố đấm ăn xôi, nói lấy được, zìm hàng lấy được phe đối lập. Bi chừ vầu quán bựa, tưởng các cô được khai sáng, nhưng nhẽ đéo khác đéo zì. 
 30. #31 by Đéo Bựa on 2011/05/13 - 10:17

  @Con Déo:
  Trước đây nhiều Bựa cồng chửi nhau mới mụ Dì về Tôn giáo của cỏn rồi nhưng chửi đều đi kèm các phân tích hoặc thể hiện quan điểm cá nhân của bỏn đối mới Công giáo và đều được mụ Dì còm giả nhời đầy đủ, anh đéo thấy có con nầu bị khóa mõm.

 31. #32 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 10:23

  Con Déo fân tik được đấy. Coi lời cỏn là chung kết đi các cô. ĐLM các cô định bàn vụ con Dái Ghẻ nầy đến bâu giờ nữa, có đáng mất thời giờ của các cô hông? 


  Càng nói nhiều càng tự mâu thuẫn. Hehe các cô biết MÂU THUẪN là gì hông? Để anh khai sáng củ sọ lừa các cô nhế!

 32. #33 by Dragonfly on 2011/05/13 - 10:24

  @ Déo Mặt Trái Xoan

  ——————-

  Địtmẹ, anh không có tín ngưỡng anh cũng đéo báng bổ ông thần nào. Nhưng anh nghĩ khi có đức tin nhẽ con người ta sẽ cân bằng hơn trong cuộc sống buồn nhiều hơn vui này, dù rằng thực tế anh cũng thấy mấy bạn theo đạo cũng nói dối như cuội khác đéo vô thần. Hệ Hệ

  Anh hay chửi bóc mẽ con Zì Mọi nhưng anh thấy cỏn phân tích như dưới đây nhẽ ổn :  “Vướnđề tựzo tôngjáo ở đây không còn quantrọng bằng hạnhfúc cánhân nữa các cô ạ.
  Thế nên, Zì vưỡn nói, các cô hãy cânnhắc khi theo Đạo, zù với bấtcứ mụcđích nào.

  What’s lợi? What’s hại?”

   

 33. #34 by Dragonfly on 2011/05/13 - 10:34

  Càng nói nhiều càng tự mâu thuẫn. Hehe các cô biết MÂU THUẪN là gì hông? Để anh khai sáng củ sọ lừa các cô nhế!@  5 Màu Đồng Bóng

  ——————-
  Địtmẹ, có phải mâu thuẫn kiểu như là jáo vs khiên nôm na như chày Vs cối cọ nhau mới sướng không nhở. Nổ đê, anh xem có phải là Bựa Thái Phiên không?! Hệ Hệ
 34. #35 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 10:39

  MÂU THUẪN, ĐCM các cô xem hình thèn giai dưới đây một tay cầm MÂU (矛), một tay cầm THUẪN (盾):


                                  


  Xưa có tên bán mâu (jống cái jáo để đâm) và cái thuẫn (cái khiên để che).  Tển nổ rằng mâu của tển sắc nhọn vô đối, đâm zì cũng thủng. Lại nổ khiên của tển chắc vô đối, hông zì đâm thủng. Hehe các cô đã thấy mâu thuẫn chưa? Nếu chưa các cô thử lấy mâu của tển đâm thuẫn của tển xem thế nầu hehe.

  ĐCM lũ simacai bựa vừa giống tên bán mâu thuẫn lại vừa giống cái mâu cái thuẫn trên trển, hẽ hẽ
 35. #36 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 10:42

  Nổ đê, anh xem có phải là Bựa Thái Phiên không?

  @ Lài dồn, chánh hiệu, hẽ hẽ!
 36. #37 by sss_sy_sss on 2011/05/13 - 10:43

  @M2M: Anh thấy em phóng chữ chán vãi đái.Vụ nam Lừa liên quan đéo gì đến sự sụp đổ của cộng sởn??? sụp nam lừa(chính xác hơn là sụp 1 chính phủ) chứ sụp cặc gì chế độ tươi đẹp nhung nhúc sâu bướm của anh??? Còn qđ và ca, em nhìn cái vỏ mà em đéo chịu thấu cái bên trong, cái bản chất của quân đội và của công an. đỵt mẹ, em có cái hĩm chứ không thì anh tế bố em lên rồi.

  Còn lồn mẹ thằng Tế điên, anh thấy mầy lải nhải Anh khinh cỏn vì nếu ông Người ai cũng sống theo bản năng thì cái xã hội nầy làm lồn gì tồn tại. như vầy như vầy, thế đỵt pẹ thằng tế ngẫn, mầy không sống theo bản năng thì đỵt mẹ mầy sống theo con củ quực gì??? Ngu vừa thôi. Bản năng mách bảo mầy phẩy ăn ngủ đụ ị, bản năng còn mách bảo mầy phẩy vươn lên để mà tồn tại, và sâu nầy để tồn tại vững mạnh thì bản năng mầy còn mách bảo mầy phẩy … đạo đức giả, chứ cứ đâm đầu vầu cái đám hổ lốn Tử này Tử nọ thì đỵt mẹ mầy sẽ rất thảm, rất thảm con ạ.

 37. #38 by dắtdéo on 2011/05/13 - 10:46

  @Lài Dồn: anh đồng ý với cô rằng quan điểm tônjao và chính chị của con mụ Zì trước giờ rất tốt. Ti nhiên mấy hôm nay nhẽ con đang đèn đỏ, khó ở, thở ra nhiều thứ thối khắm về tông záo, chửi bọn vô thần đéo ra gì, anh thấy đéo ổn. Mà tởm hơn là nhiều cỏn nghe hơi nồi chõ, nhân dịp nầy cũng adua theo đóm ăn tàn mới con mụ zì.


  Tất nhiên nếu mình có đức tin thì sẽ tốt hơn không dưng với điều kiện là phải hiểu rõ mình đang theo đuổi cái zì chứ đéo phẩy adua. Ở đời làm ông người thì phẩy biết rõ mình cần gì, cái mình làm là cái gì, có quyết định đúng đắn chứ hông nên adua, đặc biệt là tônjao và chính chị. Hai thứ nầy đéo biết rõ thì thôi đừng dây vầu, thà không biết còn hơn.
 38. #39 by LonelyRose on 2011/05/13 - 10:47

  @ Ngũ ca

  Giảng giúp em chữ Vô Đắc trong Bát Nhã Tâm Kinh. Xièxie

 39. #40 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 10:47

  Việc con mụ Zì và các cô theo đóm ăn tàn tung hê Jesus mà báng bổ bọn vô thần hay bọn theo Khổng Mạnh, hay theo ông cụ anh thấy đéo ổn tí nầu. @ Déo

  —————————-

   Anh hoàn toàn hiểu sai về chuyện anh cho là TT chửi vô thần.

   

  TT không chửi vô thần thuần chủng, mà là chửi vô thần dởm.

  Em trích cho anh xem:

  Nhời của TT về vô thần thuần chủng:

  “Thực ra Vôthần cũng đéo có jì xấu. Nếu các cô thậtsự vôthần, chả tin vầu thếlực siêunhiên nầu, thì điều đó cũng có thể coi là Niềm Tin của các cô. Khó có thể nói các cô đã sai hoặc đểu hoặc đần, khi các cô đéo tin ai sất.”

  ————–

  Còn đây là lời TT nói về Vô thần dởm:

  “Zưng các cô có thậtsự vôthần như thế đéo đâu

  Không theo Đạo nầu cả, zưng bạ cái đéo jì các cô cũng tin. Từ thầy-bói thầy-cúng thầy-địalý, tới ông cóc ông hổ ông rồng, cây đa cây đề cây gạo, rùi tấm bia ngôi miếu mái đền..

  Cái đéo jì cũng làm các cô sợhãi, và nghihoặc, và tin hehe.

  Con Lả Lét nói mấy câu tầmbậy cho vui, các cô cũng tin. Con Chuối Nan thở mấy câu hãmlìn, các cô thấy cũng đúng.”

 40. #41 by Ngũ Sắc on 2011/05/13 - 10:52

  HAHAHAHAHAHAHA  Em xin bình bầu đây là câu nói “Hay nhất trong ngày” ạ.

   

  Khiêm tốn ở trong Quán Bựa??? Nơi mà tất thẩy đều chém gió???

  Đó là đức hơ hơ tính gì đấy ạ  @ Hương iêu, 


  Êm nói đúng, Quán Bọ là nơi bựa bựa nổ, thẩy thẩy chém jó. Đúng ra anh fải nói là định zạy zỗ là tên Zì TT kín êu của êm bớt SÂN SI đi thôi. 


  Hehe mà ĐLM êm biết SÂN SI là gì chưa nhở?


 41. #42 by Già teen on 2011/05/13 - 10:53

  Chi bộ củ lìn,
  Hóng quán bao lâu không tham luận nhiều nhưng hôm nay Thầy có ý kiến chỉ đạo chi bộ như sau:
  1, Thầy hoàn toàn ủng hộ Zì thối khóa mõm mẹ con Dái Ghẻ.Đù má, còm nhạt như nước ốc toàn thứ linh tinh thối rinh và Zì đã nói trong các bài trước thế nào là bam rồi nên nó bam đã cảnh cáo vẫn bam thì giam vĩnh viễn,kêu cái lìn gì?
  Ở đấy Thầy thấy có nhiều thằng thương vay khóc mướn hộ thằng Dái ghẻ quá, chuyện của nhà chúng mày đấy à? liên quan đéo gì mà kêu? Địt mẹ lừa mà chưa bỏ được thói này thì đi ăn cứt hết.
  2, Còn chuyện đánh người ngã ngựa cũng thế. đéo có gì là chuẩn mức hết.thằng nào thích cứ đánh còn thằng nào cảm thấy đéo muốn hoặc đéo đánh được nữa thì tùy chúng mài.hê hê
  Có đôi lời thế thôi, chi bộ liệu mà đổ cứt vào mồm nhau nhế, hế hế

 42. #43 by Dragonfly on 2011/05/13 - 10:56

  Hai thứ nầy đéo biết rõ thì thôi đừng dây vầu, thà không biết còn hơn.@ Déo Mặt Trái Xoan

  —————
  Địtmẹ, anh đồng ý, tạng anh đéo hợp mấy môn í, chỉ thích thú vui tâu nhã là chém jó & tán gái thoai, thế mà con Zì Man Zi Mọi Zợ zở thói GATO hãm lìn sủa ông ổng là anh ” cả đời chỉ tán gái thôi à?”. Nghĩ lại thấy cỏn tởm. Địtmẹ, tán gái mà không mất nơ ron thần quynh nghĩ miu hèn à?! Hệ thống lại mấy thằng tán gái ngon mần việc cũng zất ổn, tỷ như cu Nã Phá Luân bạn anh. Hệ Hệ 
 43. #44 by nguoicali on 2011/05/13 - 10:56

  Xì bam cái cho dui, để wán relax nhen

  Mời các bựa hát theo nhạc Vừng chời đông

   

  Kèn ken ken

  Con Zì đi quính thằng G

  Zì bênh gái, đá cho thằng G một cái

  Rùi thằng G, khóc um sùm, chửi con Zì li bì lết bết

  Wán lâu vầu, tha hồ ục nhâu…

   

  Hehe, công nhựn lão dảnh gê. Jà mà đíu nên nết hén chi bựa hén

 44. #45 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/13 - 10:57

  hốhốhố đương buồn ỉa lại gặp cái bô, nom thằng Đéo ưỡnẹo bật Dượng giảichí phết nhờ chibộ nhờ. Mả bố mầy mún có sốmá  trong nầy phỏng ? Tốt, Dượng sẽ giúp mầy toạinguyện tuy đéo thừa dắm mới hạng dư mầy, ?/ mẹ mầy.

  Trướctiên, Dượng dước mầy xơi lại hai bãi cứt chính mầy vửa són lúc nẫy xem thơm thối dư lào lào…
  Anh vửa tham gia quán hơn hai tháng, trước đó anh đéo biết thế nầu,
  ———————————————-
  Địt mẹ từ ngày anh vầu quán đến nay anh đéo thấy cỏn thở được cái ./ gì ra hồn,

  Sâu..? có cần Dượng nêmnếm thêm tí cho ló có vị không hả thằng con khặc. Thấy dõ cái ngu của mình chưa, ăn cho hết đống đấy đi nhá

  Đã ngu lại lười còn hay titoe, địtmẹ mầy Dượng dí puồi vầu dững chiện kínhchọng mới cả nểvì của bấtcứ đứa nầu trong nầy nghe chửa. Tại sâu trước đây Dượng siêngnăng họp chibộ mà giờ đéo. Mả mẹ mầy nói bỏ quá, là vì dững thằng củ puồi dư mầy nhẩy vầu làm nhạt nước đấy. Còn vì sâu lóng rày Dượng hay phátbẩu dững câu rất chi ngungơ hehe…Địt ?/ mẹ mầy ngungơ đấy, làm cái khậc gì nhau lào hãhã…

  Mầy bẩu Dượng mầy bầnnông adua vầu chưởi “kẻ ngã ngựa” phỏng hốhố… Con mẹ mầy Dượng còn dám tốc váy giữa chợ nữa chứ thằng Dái Ghẻ là cái lầu puồi gì. Địtmẹ mầy không biết rõ nguồncơn thì ngậm mẹ cái lỗ cơm lại, hay nhạt mồm mún xơi kứt lỏng. Tuổi gì hả mậy.

  Cơmà Dượng hỏi thế lày khí không phải… Thế mầy Gato mới “địavị” của Dượng trong nầy hay sâu mà từ ngày vầu quán đến giờ, Dượng thấy mầy năm lần bẩy lượt bám theo Dượng làm quen thế hả thằng cáchmạng vườn kia. Hay mầy cũng yêu Dượng lun rùi à, nhẽ đâu thế hễhễ

 45. #46 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 10:57

  Ti nhiên mấy hôm nay nhẽ con đang đèn đỏ, khó ở, thở ra nhiều thứ thối khắm về tông záo, chửi bọn vô thần đéo ra gì, anh thấy đéo ổn @ Dắt

  ———————-

  Em báo cáo anh, lời TT về Vô Thần thuần chủng đéo có gì xấu, là TT thở ra ngay trong entry Be a Christian 2, tức là cách đây 2-3 hôm thôi ạ.

 46. #47 by Bia on 2011/05/13 - 11:00

  Địt mẹ fía zưới còn con nầu so Bê Xê Tê mới Tôngjáo, so Cù Vũ mới Bruno đó?
  —-
  Đéo hẳn phải là so về tư cách.

  Mà Bia trích dẫn một câu của Zì trong tòan bộ ngữ cảnh: “Đã đú đởn, đừng theo tu. Tội nghiệp hai ông bạn. Tu phải nghe Chúa. Bí thơ đảng ủy phải phục trung ương. Đéo thể khác.”

  Để muốn nói rằng: Bố Bạn Cù nếu bật Bê là sai điều lệ đảng và Bê bật lại thì cũng đéo sai.

  Nguyên tắc của so sánh phải có nét tương đồng. Bà Zì dạo này hồ đồ bỏ mẹ.

  Cứ như con chim sợ làn cây cong – cu liệt sợ hình bán nguyệt ý. hốhố..

 47. #48 by Dragonfly on 2011/05/13 - 11:00

  1. Nổ đê, anh xem có phải là Bựa Thái Phiên không?@ Lài dồn, chánh hiệu, hẽ hẽ!@ Ngũ Cốc
   ———————
   Địtmẹ, check cô phát, đận rồi kỷ niệm thành lập trường có về không? Cô có đóng góp xổ sỉ than nầu thời thởi cho sân trường? Có bịt mũi dọn nhà vệ sinh thùng? Trường có ao không?Hệ Hệ

 48. #49 by buataem on 2011/05/13 - 11:01

  Anh Tế điên nhẽ Dì bẩu sinh diên năm nhứt đúng mẹ?

  Đến bây chừ còn thở ra mùi ợ chua Khổng Khâu, em thương anh quá!

  Một ông Lớn được ăn đống shit TAM CƯƠNG, NGŨ THƯỜNG bla bla ..của anh đéo bằng thằng Nhỏ có văn minh cơ bản của bà Dì dạy, em thật!

  Cầu chúa trời phật phù hộ cho anh!

  Khổng chết đói phù trợ anh nhẽ anh đói đéo có sức lên quán Bựa chém gió nữa, tội nghiệp!

 49. #50 by Bắp Ngô on 2011/05/13 - 11:03

  Đúng ra anh fải nói là định zạy zỗ là tên Zì TT kín êu của êm bớt SÂN SI đi thôi. 


  Hehe mà ĐLM êm biết SÂN SI là gì chưa nhở? @ Ngũ Sắc

  ——————-

  Báo cáo ông anh thân mến, tất nhiên là tới “Khiêm tốn” em còn đéo biết, thì hiển nhiên là em đéo hiểu Sân Si là gì đâu ạ  

  Anh nhân tiện nổ, í nhầm, giảng, hí hí hí, luôn thể đê. (Thật)

 50. #51 by sss_sy_sss on 2011/05/13 - 11:06

  @Con déo mút kèn: Đỵt mẹ, có ai bẩu Tế chửi con Teo kèn là không được đâu??? Nhưng đỵt mẹ nó giải quyets được vướn đ3ề gì khi lèm bèm mãi thế??? Đỵt mẹ, cỏn đòi dân chủ??? Man di mọi rợ, dân chủ phải đổi bằng máu, chứ đéo ai cho không??? đỵt pẹ con Trứng thối kèn teo nó là bạo chuá đấy, nó sẽ chết nhưng thảm thiết hơn cả là dững thằng bị nó dìm chết trước, he he. Quán Bựa nầy đéo phẩy là chỗ các em đong dân chủ bằng mõm, nó là nơi thằng Tướng thối đang huyễn đời và tự huyễn mình, đỵt mẹ khốn nạn cho thằng nầu phạm đến cái huyễn hoặc của nó, ví dụ như vụ cô Su Su nhà nó chã hạn. Đỵt mẹ anh chết cười, vãi đái cả vầu CPU ví mấy cô. Đỵt mẹ, mấy anh giai mần khoa học ngày xủa chỉ vì  cãi Trái đất quay sugn quanh ông mặt gời mà bị bọn chó chúng nó thui rơm đới, dân chủ mả mẹ các cô, dây vầu tôn giáo, đặc biệt là ví thằng Kèn teo thì địt mẹ, nó lại chả cắn nhặng lên cho.